Skip to main content

Full text of "Tischendorf.IV.Monumenta Sacra Inedita.NewCollection.Subscript.6vols.1857-1870."

See other formats


(ὩΟοσὶς 


ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 
ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 


Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 
ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 
ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 


ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 
ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 


ἴϊεαρο συ! 611η6ς 


(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 
ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 
ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 


ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 


ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 
ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 


Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 
{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 
056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 


Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 
ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 


ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 
Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 
σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 
ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 
Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 


Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 


(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 
αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 


ΠΣ “ διβ.δοδα τ, οη 


ΠΙο Ζθα Ὀγ (ὡοοσίςο 


Πἰο Ζθα Ὀγ (ὡοοσίςο 


Ὠἰο θα Ὁγ (ὡοοσίςο 


Ὠἰο θα Ὁγ (ὡοοσίςο 


ΜΟΝΌΜΕΝΤΑ ΒΛΔΟΒᾺ 
ΙΝΕΡΙΤΑ. 


ΝΟΥΑ (ΟΙΕΟΤΙΟ. ΝΟΙΌΜΕΝ ΤΕΡΕΤΙΌΜ. 


ΕΒΑΛΛΜΕΝΤΑ 


ΟΒΙΟΕΝΙΑΝΑΙ ΟΟΤΑΤΕΌΘΓΘΗΙ ΕὈΙΤΊΙΟΝΙΞΒΝ. 


ἹΜΡΙΣΖΕΒΒΕΒΕΌΝΤ 
ἘΟΒΜΙῚΒ ΑὮ ΗΟῸ' ΟΡΌΒ ΡΕΛΟΤῚΙΚΒ 


ΑΙΕΒΕΟΘΟΚΕ εἰ ΘΒΕΥΕΙΕΝΤ. 


ΚΙΡΗΙΔΑΕῈ ΜΏΟΟΟΙΧ, 


ΌΒΒΟΒΙΒΕΑΝΤΕΝ. 


ΞΕΙ͂ΝΕ ΜΑΥΕΕΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙΟ ΝῸΝ ΒΑΘΗΒΕΝ. 

ΒΕΙΝΕ ΜΑΘΈΒΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙΘῸ ΝΟῸΝ ΡΕΒΕΙΒΒΕΝ. 

ΒΕΙΝΕ ΜΑΘΕΒΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙΘ ΥῸΝ ΗΑΝΝΟΥΕΜ. 

ΒΕΙΝΕ ΜΑΥΕΒΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙῈ ΝῸΝ ΜΥΠΒΤΤΕΜΒΕΒΑ. 

ΦΕΙΧΕ ΜΑΘΈΒΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙΟ ΕΒ ΒΕΠΟΊΕΗ. 

ΞΕΙ͂ΝΕ ΜΑΘΈΞΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙῸ ΝΟΝ ΒΟΗΜΈΘΡΕΝ. 8 Ἐχοιρίανο. 

ΞΕΙ͂ΝΕ ΚΟΝΙΟΊΙΟΗΕ ἨΟΗΕΙΤ ΕΒ ΡΕΙΝΖ-.ΒΕΘΈΝΤ ΝΟΝ ΡΕΕΙΞΒΕΝ. 

5ΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΊΙΟΗΕ, ΗΟΗΕΙ͂Τ ΕΒ ΘΕΒΟΞΒΗΒΕΖΟΘ ΟΝ ΒΑΡΕΝ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΙ,. ἨΟΗΕΙΤ' ΒΕΒ ΘΒΟΒΒΗΕΒΈΕΖΟΟ ΟΝ ΜΕΚΙΙΕΝΒΌΚΟ-ΞΟΉΜΨΈΕΒΕΙΝ. 

5ΕΙΝΕ, ΚΟΝΙΟΘΊΙΟΗΕ, ΠΟΉΗΕΙΤ ΠΕΕ ΘΟΒΟΞΒΗΒΕΖΟΘ ΝΟΝ ΟΠΡΕΝΒΌΒΟ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΙΙΟΗΕ; ΠΟΗΕΙ͂Τ ΕΒ ΘΟΒΟΒΞΒΗΒΗΖΟΘ ΝΟῸΟΝ ΒΑΟΗΒΕΝ- ΜΝ ΕΙΜΔΕ. 

ΞΕΙ͂ΝΕ ΚΟΝΙΟΊΙΟΗΕ, ἨΟΗΕΙΤ' ΕΒ ΗΠΕΕΖΟΟ ΖῸ ΝΑββασ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΑΙΒ. ΚΟΝ, ΠΟΗ. ΕΒ ΟΠΟΒΞΒΗΒΕΖΟΟΘ ΠΕΟΡΟΙ,) Π. ΝΟΝ ΤΟΞΟΑΝΑ. 

ΞΕΙ͂ΝΕ ΚΟΝΙΟΘῚ. ἨΟΗΕΙΤ ΕΒ ΚΒΟΝΡΕΙΝΖ ΑΠΒΕΕΤ, ἨΕΈΖΟΟ Ζὺ ΒΑΓ(ΉΒΕΝ. 

ΞΕΙ͂ΝΕ ΚΟΝΙΘΊΙΟΗΒ ΗΟΗΕΙΊ ΡΕΙΝΖ ΑΙ ΒΕΝΤ, ΗΒΕΖΟΟΘ Ζ0 ΒΔΟΗΒΕΝ- ΌΒΠΒ6- 
ΘΟΟΤΗΑΛ, ΚΑΝΖΙΕΒ ΕΚ ὈΝΙΝΕΒΒΕΙΤΑΤ ΟΑΜΒΕΙΠΘΕ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΊΙΟΗΕ ΗΟΗΕΙ͂Τ ΕΒ ΡΕΙΝΖ ΟΑΒῚ, ΝΟΝ ΡΒΕΙΞΒΕΝ. 

ΙΗΒΕ ΚΟΝΙΟΊΙΙΟΗΒ ἨΟΗΕῚΙΤ ὈΙΕ ΡΕΙΝΖΕΒΕΙΝ 1058 ΤῸΝ ΒΑΟΗΒΕΝ. (Ὁ) 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΊΙΟΘΗΒ ἨΟΗΕΙΤ ΕΒ ἨΕΕΖΟΟ ΜΑΧΙΜΙΠΠΑΝ ΙΝ ΒΑΥΕΆΝ. 


ΒΕΙΝΕ ΗΟΗ. ΕΒ ΕΥΕΞΒΤ ΟΛΔΕΙ, ΑΝΤῸΝ ΟΝ ΗΠΟΗΕΝΖΟΙΙΕΙΝΝ-ΒΙΟΜΑΒΙΝΟΕΝ. 


ΒΕΙΝΕ ΘΌΒΟΗΙ,.. ΘΒΕΕ ΕΥΈΞΒΤ ΥῸΝ ΞΟΒΟΝΒΌΒΟ - ΑΙ ΕΝΒΠΈΕΟ. 


ἐς ιν “΄ὐππὰ΄θθϑϑϑὦὖὦ ππασ΄ο 0... ππΠΦΠ τον, νυν εν τὴν ΘΠ ΒΜΜΙΜΟΟΝ "πν τὸν πὶ πϑμα ἃ ἡνρ τλ ἀμιμδαα,. - -Ὡ----μασσεδινσιτσν πατα πρτϑῖν ϑευιααημ παπ Μὰ απο, πῶσ ἡ - 


ΠΑ ΚΑΙΒΕΕΙ, ΕΓ ΒΘΊΒΟΗΕ ΜΙΝΙΒΤΕΚΙΓΜ ΒΕΒΥ ΟΙΚΒ5- 
ΑΥΕΚΙΆΚΟΝΟ ΕἾ ΙΕ ΚΑΙΒΕΕΙ,. ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚΕΝ: 
28 ΕΧΘΙΏΡΪΆ,Θ. 


ΕΚ ΜΕΤΕΟΡΟΙΜΙΤ ΥΟΝ ὃ. ΡΕΤΕΕΒΒΙΚα, Νον- 
ΘΟΚΟ., ΕΒΤΗΜΆΑΝΟ νὴ ΕἸΝΝΙΑΝΘΟ. 


ΕΚ ΟἌΚΡΙΝΑΙ, ΕΕΒΤ ΒΟΗΝΑΚΖΕΝΒΕΒΟ, ΕΠΖ- 


ΒΙΒΟΗΟΕ ΥΟΝ ΡΕΔΟ. 
κὰκ ΟΑΈΡΙΝΑΙ, ΜΟΕΙΟΥΤ, ΕΞΒΖΒΙΒΟΗΟΕ ΥΟΝ ΡΑΒΙΒ. 
ΠΕκ ΟἌΚΡΙΝΑΙ, ΟΟΕΒῚ, ΕΚΒΖΒΙΒΟΗΟΕ ΥΟΝ ΡΙδΑ. 


5Ἑ. Εχο. βεκ Καὶ. ὅλομϑβ. ΟΑΒΙΝΕΤΒΜΙΝΊΒΤΕΚ ΟἾΔΕ ΥΟῸΝ 
ΕἸΝΒΙΕΡΕΙ. 

Εὲεν. Ομυπομ, ΒΑΒΙΝΟΤΟΝ, ΚΑ ἰίοιν αἀ65 ϑί. “οληδ8 - 
Οὐοἰίεφο σις Οαμιδνϊασα. 

Ηκ. Ν. ΒΕΝΑΚΡΑΚΙΒ, Ζι δὲ. είογϑδιιγο, 7. ἃ, ᾿ξεηπεῖ, 11δέιο- 
ἐλοζεῃ χζὶ Αἰδμεπ. 2 Ἐσεηρίαγο. 

ΠΕ. περι... ὅαμ. ΠΑ ΌΒΟΝ, χὰ ͵]απολοδβίον. 

ἤξν. ΗΈνκΥ ΒΌΒΟΕΒΒ, Δ.7..ὄ 1). σίαβσοιν. Ρ᾿ι. 1). αοὔίηρ. 

Ρκον. Τ᾿. Φ. Οοναντ, Τηοοὶ. ϑειιίπατῃ Ποολοοίον Νεω- 
γον. 


διε ΒΙΒΙΙΙΟΤΗΕΚ ΡΕΝ ΚΑΙΒΕΒΙ,.. ΑΟΑΡΕΜΙΚ σχὼ δέ. εοίογ δι. 
1901Ε ΚΑΙΒΕΒΙΙΘΗΕ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ χὸ Ἠ ἴση. 

}})Ά᾽Ά᾽}ευ Κύκιαι,.. Ηον- ὕνν ΤΑΑΤΒΒΙΒΙΙΟΤΒΗΕΚ χ λήηολοη. 

0)1ὲ ΗεξπαζΖοσιιοηκ ΒΙΒΙΟΤΗΕΚ στὸ Αἰοηδῶγρ. 

1)1ε πε ΆΒΤΙΙΟΗΕ ΓΑΝΟΘΕΒΒΙΒΙΙΌΤΙΗΕΚ χὰ Οὐ 88οῖ, 

θ0)ὴι᾽ε ἀκοββηξεζοῦ 5 ΗΟΡΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χ 7)αγηιδίααί. 

1)᾽1ε ΗΈΚΖΟΟΜΙΟΠΕ ΘΕΡΕΝΤΙΙΟΗΕ ΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ σὲ 7) 68ϑ8ατι. 

0) ι᾽΄ε ὔνισομιοη ΗἨἙαΖούιμ με ΒΙΒΙΙΌΤΕΟΑ ΕΒΤΕΝΒΕ σε Μοαάδηα. 
Π)ιΕ ΒΙΒΙΙΟΥΗΕΚ ΕΒ ΕΕΜΟΝΒΘΤΒΑΝΤΕΝ χς Απιϑδίοναηι, 


Π1ε ΟΠ ΝΙΥΕΚΒΙΤ ΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ τς βαδοὶ. 

0 1ε ΓΙΝΙΝΕΚΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ χζὸ 22οηη. 

1)1ε ΓὐκινΕἈΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ σε (ἀπιδτιαφα. 
Πιε ΕἸΝΙΝΕΗΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΠΌΤΗΕΚ σζῖρ 1)ον")ραί, 
1)ιΕ ΟἸΝΙνΕΆΒΙΤ ΤΒΒΙΒΙΌΤΠΕΚ σῖς υγἰαη θη. 
1)1εὲ ΓΝΙΝΕΙΚΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ τ Ζ γείδινο. 
Π1Ε ΓἸΝΙΥΕΚΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ Ζὶ Ο᾽ ἰθδθη, 
1)1ε ΓΝΙΥΕΚΒΙΥ ΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΠΕΚ χ (ὐοέη σρη. 
1.01ε ΓὐΝΙΝΕΚΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚΚ ζιί (ἡ τοὶ κισαζεῖ, 
[)1ε ΕὐΝιν ΕἈΒΙΤ ΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ σι Ο δηϊησθη. 
1)1ε {ὐκινε ϑΙτΑΥ ΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕκ χε Παΐἰζο. 

1) 1ε Καὶ5. ἀμεχ.- ΟΝΙΝΕΚΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ ζ οί ἐν 7078. 
0) 1Ε Εὐκιν ΕἈΒΙΥ ΑΥΘΒΙΒΙΙΌΤΗΣΚ χὰ Ποεϊαοίζονυ. 


Πὴι1ηΆε Βυσηβάχθιτνα νὸν Βαπ-Βαιιπκε ἐν αάτγιά. 

θιιε Βυσημάκνριῦχα νὸν Υ. Βέββεκ (ΝΥ. ΗδυίΖ.) ἐπ Βεονρίϊζη, 
δγ)΄᾽ΆᾺε Βυσημάκριῦνο νὸν Βόννιεε πη Διοολῆοἶπι. 

δὲ΄᾽Ά1 Βυσημχθιῦκα νὸν μα, ἐπὶ 7,Ἔγείδη. 

0)᾽1ιε Βυσηβάνριεῦχα τὸν ΠΈΎ ΧΕ ἐπ ἶσα. 

διε Βυσημάκνεῦκα νὸν ύυπαῦ ἃ ὅο. ἐπ δοπάοη. 4 Ετοπιρί. 
δὲ1᾽ιΆε υσπηάχρεῦνα νὸν ἃ. Επαάχοκ ἐπ δανὶδ. 2 Ἐκεηιρί. 

θ})ιε Βυσημάκνεῦνκα νὸν ΕᾺΛΧΖ ἐπ λπΠιίπολοη. 2 Βοηιρί. 

θι΄᾽Άε Βυσηβάννυῦνα νον ἤλακ ἃ ὅτεινεκτ τη αν. 2 Εποπιρί. 
0)᾽1᾽Άε Βυσηβαάνθεῦκα νὸν ΟὝΤΡΕΈΝΡΑΗΙ, ἕη ΟὈροπῆασαι. 2 Εςσεπιρί. 
})ηῃη᾽ε Βυοπάχριῦκα νὸν Νισοῖαι ὧν λδογίϊη. 


Πκ5 ΚΟΝΙΟΙ,. ΒΑΘΗΞΊΙΒΟΗΕ ΜΙΝΙΒΤΕΕΙΙΜ ΕΒ ΟἋ τὺ 8 
ΠΝῸ ΕΕΕΝΤΙΙΟΗΕΝ ΓΠΝΤΕΒΕΙΟΘΗΤΒ. 


ὍΕξπκ ΡΒΙΜΑΒ ΟΝ ΕΝΟΙΑΝΌ, ΕἸΒΖΒΙΒΟΗΟΕ ΟΝ 
ΟΑΝΤΕΚΝΒΟΌΚΥ. 

ΕΚ ΠΟΚΡΌΒΙΒΟΗΟΕ ΝΟΝ ΟΝΘΌΟΝ. 

ΕΚ ΟΚΡΌΒΙΒΟΗΟΕ ΥΟΝ 5Ξτ. ΠΑΥ 08. 

ΕΚ ΟΚΡΒΙΒΟΗΟΕ ΝῸΝ ΕΧΕΤΕΚΒ. 

ΕΚ ΠΟΒΡΌΒΙΒΟΗΟΕ ΝΟΝ ΜΑΝΟΗΒΒΤΕΒ. 


Βεν. ΄. ΕΡΜΕΒΤΟΝ, ϑίοισαγα κι. εζίοιυ 66 ΤΡϊπῳ Οἱ. Ζιι 
Οαγιδνιασο. 

1)ὲ6 Παπγον Ο᾽ οβεἰϊδολα τ Σ. Του οϊαίσιηρ ἀ65 Οἰγιίβἐοπιλμηιδ. 

Με. ὅΑμῈβ ΙΈΧΟΧχ, ἔχο., χε Δειυ- γουγᾷ. 

ΤΑΝΡΕΒΡΕΆΑΠΑΤ ΟΝ ΑΒΤ )κ. Φ“0η. ΝῈΡ. ΒΟΥΤΕᾺ ζω γαρ, 
ἰν αἷς 1οηιοα κεηον- ΘΙ δι οίδοῖς χε τοισηπίοιυ. 

Π1,. θκ. 5. Ρ. ΤΠΕΘΕΙΠΕΒ χὶὶ ΣΙνπιοιέλ. 

ΒΕν. ΡΑΡΕΒ ΝΕΒΚΟΕΠΒΟΝΕ, Οσηπογαίργοςιγαΐ. ἀδν Βατγηα- 
ὀέίογα σις }ολη. 

ῬΒΕΡΙΟΘΕᾺ 4. Φ. νὰν ὙΟΟΆΒΤΥ ζιὶ Απισίοτάαπι. 


1 1ε ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ΕΒ ΥΕΒΕΙΝ. ΤΑΥΕΘΕΒΙΝΝΤΕΝ ΟΜΕΙΝΡΕ ΖΗ 
“πικίονἰαπι. 

ΠΙῚΕ ΕΕΡΕΝΤΙΙΘΗΕ ΠΒΙΒΙΠΌΤΗΕΚ εἶον δίακέ Βονη. 

0)᾽1Άε ΒΙΒΗΙΟΤΗΕΚ ΡῈΒ ΤΈΙΧΙΤΥ ΟΟΣΕΘΕ τὴ (Ἰτηλδτιασα. 

διε ΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ ὈῈ5 Τ ΚΙΝΙΤΥ Οὐ Εσε σχ 72) ζέη. 

1)1κῈ σηλεκάυθομε ΒΙΒΙΙΟΤΒΕΚ σὸς 7 ϊδοοΐ:. 

0)᾽΄᾽ε Βιβιπότεοα Ἄμββοόβιανα χὼ λαϊαπμε. 

1)1ε ὑπειθτ ΟἬσΒΟΗ ΠΙΒΒΑΒΥ σὸ Ὁ γον. 

0} )᾽1᾽Άε ΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ ῈΚ ΒΕΜΟΝΒΤΆΑΛΧΤΕΝ σε ΤΠ οίίοεναπι. 


0 1Άε ΟὈΧΝΙΨΕΝΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ ζῖς ψσόηα. 

ἢ0)ιε ΕΧΙΝΕΑΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ σι Χιοὶ, 

1)1Άε {νιν ΕἈΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚΕ σε Κοηΐσοδετο. 
1)1Ε ΕἸ ΝΙΥΕΚΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ τσ ζογάοη. 
θ)ὲε ΟΧΙνΕΒΒΙΤΑΤΒΘΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χρ λίαγδινσ. 
1)1ε ΕἰΝιν ΕΗΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΜΙΟΤΗΕΚ σζῖς λἤίπολει. 
θδιε ΟΝΙΝΕΒΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΗΙΌΤΗΕΚ χε Π γα. 
Π)ιε Εἰ ΧΙΝΕἈΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χὰ ΤΠ οδίοοσζ. 
1)1ε ΤΙΝΙ ΕΕΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σὴς ΤΙ δίῃ σοΉ. 
Π)ιε Εὐδιν ἈΒΙΤΑΥ ΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕπ σι ζἤτοοεδέ, 
0)ὲκε ΕἸ ΝΙΥΕΝΒΙΤΑΤΕΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ σὰς ἨἸρη. 
Π)ὴ1ε Εὐκινεαϑιτ ΥΒΒΙΒΙΌΤΗΚΚ χρ Ῥ ἐγ αδιιτο. 
1)1ε ΟνινειΒΙΤ ΒΒ ΒΙΙΌΤΒΕΚ χε Ζι οὶ. 


δ᾽τ᾽ε Βυσηηάνθνῦνα ΤῸΝ ΔΙ ΕΙΝεπΒ ἃ βοὴν ἐπ λ]αϊαν. 

διε Βυσηπάχνιινα νὸν οι. Μύμμεκ ἐπ Απιδίογαπι. 

1})}1ε Βυσπηάχρεῦνκα νὸν Μύνϑτεκ ἐμ Κοηοαάίρ. 2 Βἰαεπιμί. 

γ1ε Βυσημάχοιῦκα νὸν Ὁ. Νύττ ἐμ δοόπάοι. 11 Ἐκοπιρί. 

θιε Βυσμμάχυυῦνο νὸν ῬΆκκεε ἐν Οὐ γονα, 

θ)ιε Βυσηβάνυιῦνο ΥῸΝ δρνιτηῦνεε ἐπ Ζέοηι. ὃ Ἐχεπιρί, 

Πιε Βυομπάνυιῦνα τὸν Β.. Υ Εϑτεπμανν ἃ (ὁ. ἐπ Διοιο - Υοότκ. 
2 δισοπιρὶ. 

0᾽ε Βυσμμαάνριῦνα νὸν ιμμαμβ ἃ ΝΌΚΟαΛΤΕ ἐπ Ζοπείη. 
ὃ Δι εοπιρί. 


: { Ἔν 
715 υζ, τὐεξονυς ας ρει λον ΝΟΥ͂Σ ἡ τ ΣΝ 
ι - ζ)}ς-ς ι 


ΒΗΑΟΜΕΝΤΑ 


ΟΠΒΙΟΑΝΙΑΝΑΙ ΟΟΓΑΤΕΌΘΗΙ ΒΟΠΟΝΙΝ 


ΟΝ 


ΒΕΒΑΟΜΕΝΤΙΒ ΕΝΑΝΟΑΕΙΙΟΒΟῸΌΜ ΟΙΑΒΟῚΒ ΡΑΠΙΜΡΒΈΝΤΙΒ. 


ἘΧ 


ΟΟΡΙΓΟΝ ΠΕΙΌΕΝΒΙ ἙΕΟΙΙΟΟΘΠῈ ΡΕΤΒΟΡΟΙΙΤΑΝΟ 


ΟΥΑΕΤῚ ΨΕῚΙ, ΟΥἸΝΤΙ, 
αὔΕΙΕΕΒΒΥΤΑΝΟ ΟΟΘΙΟΕ ΟΥἹΝΤΙ, 


ΝΑΝΟΑΙΙΚΕΝΒΙ ΟΟΤΑΥΙ ΕΕΒΕ ΒΑΒΟΙΠΙ, 


ΕΠΙΤΤ ΑΤΟΩΙΕ ΕὈΙΌῚΤ 


ΑΕΝΟΊΗ. ΕΒΙΘΕΒΙΟ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΌΒ ΤΙΒΟΗΒΝΌΟΒΕ, 


ΤΉΗΜΝΟΙ,. ΕΤ ΡΗ]1.. ΡΒ. ΡΑ ΆΑΕΟΟΘΕ. ΒΙΒΙ,.. ΙΝ ΑΟΑΡ. ΠΙῚΡΒ. ΡΗΕΟΕ. ΡΌΒΙ,.. ΟΕ. ΒΕΟΘῚΙῚ ΒΑΧΟΝΙΑΒΕ Α ΟΟΝΒΙΜΙΠΒ ΑΥΜΙΟΙΒ ΟΕΡΙΝΌΜ ἹΜΡΡ. ἘΓΒΒ. 8. ΑΥ̓ΝΑΒ ΟΓ. 11. ΟΟὖΝ 
ΟΟΒΟΝΑ ΜΡ. ΕΥ Β. ΒΤΑΝΙΒΙ,. ΟΙ,. 1, ΒΕΟ. ΒΑΧΟΝ. ΑΙΒΕΈΤΙ ΜΡ. ΕΒΑΝΟ, ΓΚΕΘΙΟΝΙῚΒ ΗΟΝΟΕ. ΒΕ. ΒΟΒυ ΒΒ. ΑΘ ΑΕ ΒΌΒΈΛΕ ΟἹ... 11. ΒΕ6. ΒΑΥΑΗ. 8. ΜΙΟΒΑΣΕ. ΟἹ,. 1. 
ΚΟΓῈΒ ΒΕΟ. ΟΒΑΒΟ. ΒΑΙΨΑΤΟΗ. ΟΕΝΤΌΚΞΙΟ ΒΕΟ. ΒΌΕσ. ΡῈ ΒΤΕΙΙΑ ΡΟΓΙΑΕ. ΒΕΟ. ΒΑΈΡ. 58. ΜΑῦῈπ. ΕΥ̓ ΨΑΖΑΒ. 06. ΡΑΕΜ. 8. ΧΒΟΥ͂ΙΟΙ ΕΩΕΒ ΒΟΓΙΕΤΑΤΙΒ ΒΕΟΙΑΞ 
ΚἍΚΙΤΤΕΒΑΒΌΝΜ ΓΟΝΡΌΙΝΕΝΒΙΒ ΕΤ ΙΝΒΤΙΤΌΤΙ ΔΕΟΥΡΤΙΑΟΙ 806. ΒΟΝΟΒΑΗ. ΒΟΟΙΕΤΑΤΙΒ ΒΕΟΙΛΑΕ ΒΟΙΕΝΤΙΑΒΌΜ ὕΡΒΑΠΙΕΝΒ. ΒΟ. ΕΧΤΕΗ. ΒΟΟΙΕΤΑΤΙΜ ἨΑΘΑΝΑΕ 
ΡΗΟ ΥἹΝΌΙΟ. ΒΕΓ. ΟΗΠΙΒΊ. Β06Ο. ΑΒ ΕΡΙΒΤ. ΗΙΒΤΟΙΝ. ΤΗΒΟΙ,. Π11ὃὉ}8. ΕΥ̓ ΟΕΙΕΝΤ. ΟΕ Μ. ΒΟΟΙΒ ΟΒΙΝ. 


ΓΠΙΡΒΙΑΕΙ, 
). ΕΟ ΗΙΝΕΙΓ(ΗΝ, ΒΙΒΙΓΟΡΟ ΙΑ. 


1860. 


ΒΌΜΜΕ ΥΕΝΕΒΑΒΙΠΙ 


ΤΗΒΡΟΙΘΘΘΒΌΜ ΒΑΤΑΥΘΒΌΝ ΟΝ ΝΙΝ ΟΕΒΙΝῚΙ 


ΠΤΤΒΑδ ΟΠΒΙΘΤΙΑΝΑΣ ΒΟΊΤΕῈ ἘΧΟΘΠΕΝΤΙ 


ΕΙΡΒΕΝ ΕΥΑΝΟΒΙΙΟΑΜ ΕΟΝΤΙΤΕΕ ΤΌΒΝΝΤΙ 


ΑΝΤΙΘΌΛΔῚ ΟΑΒΙ ΓΌΡΙΝΕΝ ΕἸΘΕΙΜΤΈΕΒ ΟὈΤΌΡΙΒΝΤΙ 


ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΌῸΒΝ ΤΙΒΟΗΙΝΌΟΒΙ. 


Εχ αύο ρῥυϊμλιῖῃ [6 γὰ8 βαποίαβ ὑγαοίδν] ἴα 6 Δηϊτ τη δα 80. 6 πα τη ϑανθιτ --- Βαηΐ 81- 
ΘΙ 81 ΥἹΡΊΠΙΙ {Γ68 --- [ΠἸΘΟ]ΟΡῚ Βαΐαν!] ἔδυ οὖ βύι118 τλ618. Ροβίαπδιη διαΐθιη γ ΘΥ 15 ΒΟΥ Ρ ΟΥΓΩ 
ΒΒΟΙΌΓΠΙΩ δα ὈΓΙ ΒΕ Τὴ ΠΟΥ ΘΙ ΤΟΥ ΟΟΔΠ 418 ΟρΡΘΓδΤ. 816 6ΟΘΡ], 81 ἀοοίοβ ΑὩρΡ]05 δχοῖρίο, ποὴ 
ἔαθυιπΐ 41] ἸΔΟΥ͂ 65. οοπμδύμιβαι:8 Π]6ΟΒ ῬΘΓ ΥἹΡΊΠΓ] ἨΟΒ6Θ ΔΏΠΟΒ ΤΩΘΙΟΥΘ αῦϑηηῃ 11}} ἔν οῦθ ὈΓΟΒ6- 


ααογθηίασ, δ τὸ σϑῃθιηθηΐοι θ᾽ θοία θαυ, νἹ ἀγα 6 τ] βἴτη116 δ] αα]α οχρουίαβ Ἡοϊουϊ 


111 Νθνίδηο δυάδι 86 ἃ ἰδαἀαΐο νῖγο ἰδϑίϑη!. (86 Θῃηΐπὶ ἃ Βαίαν]β {Π|60]ΟΡ18, Βιπα ΟΥ̓ 1 
βονθυίδίθ, ἀοοίτηδο Βα. 116, σ᾽ηοοτιίαῖθ βάθὶ θυ δβαιθ ον δρ6] 1086 ΔΙΆΟΥΘ ΔΗ Δ ΠῚ 
Ρϑίγιπι δά θη Πα 6] "6 Υ ΘΟΠΒΘυ ΔΗ 5 ΠΟῚ ἸΤΩΡΓΟΒ ΔΙ] ΒΘΉΠΘΌΒΙη, 68 ΘΙ 8Π1041 6886 Βρθυ Ὀ81ὴ 
ααδθ 0518 {1Π0{6Γ18 ἸρϑΙα 6 Θοοίθβιαα θοπϑίῃ ἔτιρθπι Δα θγγθηῦ γ6] σουίθ ργομλθγαπί. Οπρι θη 
ἈῸΤΘΠῚ ΤΠ] ργαίθτω ΟΥρα [4168 ν]ΓῸΒ ΔΗΪΤΊΙΩ (Θϑίδ] ΟΟΟΔ810 Θρταρὶα 5686 οδίμ] 1. αὶ ΘΏΪ]ΏῚ 
, ἈΠΟ ΙΒΒΙ Πλ15. »ΤΑΥ ἸΒΒΙΩΠΒ6Ὲ16 ᾿ΔΌΟΤΤΠΣ ΤηΔΡῚΪ ΟΥΡΘΏ1Β Οἰτοδ (ΘΧύπμμη Βϑουιιπὶ [θβ. 18 6χ ΘΘ] ΘΌΤῚ 
Δ΄ Εβτεα ὈΙΠοΟΙΠΘοα δα τηδᾶτῃ δοοθϑϑιῦ ΜΟΠΕΙ ΘΠ ΟΣ ΒΒΟΥΟσ 1 ΟΟ]]ΘΟοπ 6), 14 αποά ᾿ρδβυτὴ 
ΠΡ Υ 81 ΨΈΒΤΕΑΕ δοσορίατῃ τοΐθσο, θυσὴ δα ΝΒ ἴδιὴ γϑαθαπίθιη, 6 Χ 886Π6 ᾿πνθηθιῃ [δοίμτη, 
ΨΊΟ6Β. ΠΊΘᾶ8 ΒΌΒΟΙΡΟΙΘ. δι δῦ. ὥὅἴσαα] ἸρΊταΣ ἰδίθ ἰοβίθίι: ψο]ΐπη αυϑηΐορογα {ΠπΠΘΟ]ΟΡΌΓΧΌΠΙ 
Βαῖαν ΤΠ βία ἀπ πὶ ἃ ἔΆΥΟΥ ΙΔ ΌΟΥΘΒ Τη605 ῬΓΟΙΠΟΥ ΟΡ, αυδη Πα 6 ΘΡῸ ΘΘΒΠΙΩΘΙη ΌΒΙΒ ΤῺΘ 
ῬΓΟΌΔΙΊ. 

ΈΒΤΕΟ δαςθιη ΡΟ ἸΒΒΙ ΤΩΙ Πὶ ὩΟΙΏΪΠ6, ΊΒΙ ΟΌΜΜΕ ΝΕΝΕΚΑΒΙΒΕΒ, ΓΤ ΤΩ ΘΌΠῚ ἸΠΒΟΙΡΒΪ ΟΥ̓ ἃ- 
γΙατ6, ΠΟῚ τη04ο εὖ ᾿μραπῃθηβθιῃ 10515 ρα ΘηΒιθιι5 τά άθγθι, 5864 ΟΠ 8 πὶ Ἃ111 ὈΓ1Π- 
οἱραΐατη ααθη δ) ἸΠΙΘΥ ΒΟ0ΟΙΟῸΒ ἰθηθηῦ, “αι 510 Θὔϊδηη ὈΥΙΠγτ15 ΤηθΥ 8168, ΘΟΙΩΤΠΠΏΙ ΟΤΏΠΘΒ 
ΒΟΠΟΙΘ Τορυϑοβθηςαῃῦ. 

Εχοιριίθ Ἰρτταῦ θοπῖρηθ ααθπὶ ΟΧ ἈΠΟ τηϊ{0. Π]πἃ νΘ͵Ὸ ταιθην ἴῃ νοὔβ θϑῦ, τῦ 
ἔλου α8 ΔΈΒΤπΑ ποὺ ΗΟ] ΔΗ ἴα6 Ἰυτηΐϊπα ῬΟΥΤΟ οὐϊᾶτη παπααδιη Π01} Θῃ]ηθαύ ᾿ὰοθαὰθ ονϑη- 


ΘὍ]1οα ΟῚ 040 ρας δι 566 ἀν Θύβϑτω οὕϊδιη δοοἰθβίαπι ΘΟ] αϑ{{8{. 


Ἰϑαθδτῃ [1ρ8186 1. 416 τηθη8. δαρῦθγ. δηηὶ 1800, 


ΟΡΒΟΙΒΟΌΟΜΕΝΑ. 


Ὠἰο θα Ὁγ (ὡοοσίςο 


᾿)ε Ἰηδεϊιο οἱ Γαι οηθ ἰδίοτιιπι ΜοΟπυϊηΘηζοΓ ἢ ἤιιδἰιι8 ΘΧΡ] δία πη οϑί ἰὴ 1ἰβ 4.86 560. )Ἃ0 ΥΟ]ῈΠΪΠ6 ΡΓΔΘίδίΙ 
811η}118. ΟΟΘ]οἾθιι5. διιΐθπη ἰοχίιβ. ΒΔ Υ] υἱσῖητ! αἰΐηαι6 ἃ ΠΟὈΪ5 γ6] ἀθίθος 8. ν6] οαυΐίβ ὑΥΪΤΏΙΏ ΟΌΓΪΟΒ6 ΘΧΟΙ5518 
δίαιθ ἰμΐ6Ρ ΔΏΠΟΒ 1848 οὐ 1857 ἀ6 60 πὶ ν ] 1 ηἰδι115 1) 6115 ἢΟΟ ᾿ρ50. γο]υ 6 ἔγαρτηθηΐα ἀποτγιπὶ ΠἸὈΥΟΓῸΤῚ 
ΘΙ 5πΊ|06Ϊ δα αἴ σηΐ 4086 ΥἹΧ 8115. 1.1}158. διιΐ δηξ αυϊ αι Ἰδάθ οοἀδηΐ δυΐ ἀϊσηϊαίθ οὐ ἴο8. ΑἸίογα Οοἰδίθμιοἰ!, 
απθιῃδαϊηοάϊη ὁχ ἀοοἴᾷ ΟΥΘΘῺΪ5 τηδηιι ΟΠ} πὶ ᾿γοα ΐ, σ6] ΘΟ ογγίηδ6 γο] αιδ6 1,6] 46 η568 5πηΐ, διιοίδα ᾿ΠΘΌΡΘΓΥ 
αἀἰβίθεϊο Θ᾽ αϑά θη) ΘΟΓΡΟΣῚΒ ΠΠΘΠΙΌΤΟ 40 Ῥροίγορο]!β σδιάδί; δ]ΐθγα δνυδηῃρϑ]ογατῃ [|ο86 οἱ ΟΠ ΠηΪ5 ἰγαρτηθηίΐδ 
ΡΔΙπιρβοϑία (πθ] γγίδηδ, αὐϊθι18 ΠΟΏΠ.118 ΘνΔηρΡ ΘΙ] ΟΓι πὶ ΜΆΓΟὶ οὐ [μ6δ6 ἐταρστηθηΐδ ΘΔ }]6η818 Δαϊιηχ]- 
115. ΘΙΓΘΠῚ ᾿ΓΙΟΓΘ ]060 αἰχίπηιβ ΠΠ 6 ΓΆΓπὶ {μα βϑαγι πὶ Ἰοηρα τηᾶχίπηᾶ ρᾶγίο 1,6 ἀθηβ6π), 3) 15 δα 5 α]18 ΟΥἸ ΕΟ 
ἸΏΔΡῺΪ ΟΥ̓ 65 οἰγοδ ΠΌΓΟ5 οί 5 Τοϑίδῃθητ! ἰδίου! 05 δοοιγαίί 8 ΘΟσῃοβοθηάᾷ ρ}ι85 ἴδοις αυδηη 0}}}18 8118 
Πῦογ. Ἐδί δυΐίθιῃ 60 πιδίοσίβ οἱ ργϑί οἱ δαοίου [δι18, αι 6Χχ 6 ΓῸ δης αἰβϑ᾽ που 4} Βαρογβαπί ο06]- 


1. Π. Οοάοχ ΕρΡμσυϑοὶ ϑυσὶ τοβουϊ ρίαβ δῖ ΕὙϑριθηΐία αἰσίαδαιιθ Ταβίδιηθητ! 6 σοάϊοο ἄτβοοο Ῥασβι 6ηβὶ 
ΘΟ] ὈΘΥγ 0 αὐϊπῖὶ αὖ νἀοἴαγ ροϑὲ ΟἸ γβίαπι ϑ8θοὰ]}. Το. 1. Εταριηθηΐα ΝοΥὶ Τδίδιηθηι! 1848, Το. 11. 
Ετδρτηθηΐα Υ οἰθτὶβ Ὑδβίθημθπι 1845, ΝΝ 

ΠΙ. Μομυπιοπίδ βδόσα ἰποαϊΐα βἷνο Βοιαυΐϊαα δη ααϊδββίπμδθ ἑοχίαβ ΝΟΥ Τοβίδιμθηθι ατϑθοὶ 6χ πουθηλ μ}]18 
ΤᾺ ]]6 ΔηΠοσια ΘΟΟΟ ΟΙθ5 Ρ6Γ Ευσορϑηὰ αἰβρογβὶβ. 1846. 

ΙΥ, Οοάοχ Ετιάοσὶοο- Αὐρυθίϑηι8 βῖνθ ΕἸαριηθηία οίοτιβ Ταβίδιηθην! 6 σοαΐϊο6 ατϑθοο οτηηΐϊτι ααϊ ἴῃ 
Εὐγορα βυρογβαηῦ ἔβ6}16 Δ 0] α]88ῖπιο. [π οτϊθηΐα ἀδίοχιῖ, ἴῃ ραίγαπι αἰἰα 10, Δα τηοάππι σοαΐοῖΒ αἰ αϊ Ο. Τ. 1840. 

Υ. Ενδηροίίαπι Ῥδ]δίϊπα ἰποάϊζα τα δἶνο δ] αααθ ἑαχέμβ ονδηρϑ᾽ϊοσλ [4 01Π| δηΐα ΗΙΘΤΟΠΥ μη) Υϑγδὶ 

6χ οοάϊες Ῥαϊδίϊμο ρυγραγθο αυδγῦϊ νοὶ] αὐἱητ! ροϑὲ ΟἸτβύππι βαθοι!}!}. 1847. 

ν΄ ΥΙ. Οοάοαχ Απιαίϊπιι8 βῖνα Νου. Τοβί. [,Α[1η6 ἰπίοσργοίθ ΗΙσοηγπιο. Εσ οο] θθυτίτηο οοάϊοα Αἰηϊδίϊῃο Ομ ηΣ πὰ 
60 Δι (188 πιὸ οἱ ργαοβίβῃη 88ῖτὴη0 οἷο. 1850. ἘΔΠ11Ὸ τοροῦα 1854. 

ΝΗῚ. Οοάεοχ (Ἰδνοιηοπίδιι8. 5 γ6 Ερίβέυϊπα. Ῥβαὶ οπθμθε Θτιθοθ δὲ Πα ἰΐπθ 6χ οοαίοθ Ῥαυβίθηβὶ ο θθθσσίπιο 
ποιηΐηθ ΟἸΑγοπηοπίϑηϊ! Ρ]οσυμηααθ αϊοῖο. 1852, 

ΥΙΠ. Απραοάοία βοᾷ δὲ ργοΐδιημ ὃδχ οτίθηξθ δὲ οδοϊἀθηξβ α]]αία, βἶνα Νοιίεα δοάϊσαπι Θαταθοοσγαπι, Ασδδί- 
οοταμι, ϑυγϑοοσι πη, Οορίοοναα, ΗρΟτγαϊσογιμα, Αδί ]ομἱοοχια, ᾿υδίϊηογιιι,), οὐτῃ Θχοθγρέϊθ τη} 018 τα χη ϑ τ 
Ῥϑτίθιῃ ἀἀσβϑοὶβ οἱ ὑσὶ ρίηΐα ααΐπασα βου ρέυγασιπι ΔηΓ1Ἃ 888 πὶ ΒρΘΟΙ ἢ θι8. 185. 8 ΤῊΪγ. (ΕΑ 10 τορϑοία 
Θη] ἢ ἀδί!]οη θὰ8 Ρ] τ θαΒαι6 ἱποά!ξογαπι ΒΡ ο] πη ἢ 18 φασί 18δ00).) “ 

ΙΧ. Χ. Μομπαμπι. β586γ. ἰπ 64. Νον. Ο 0116 61. Χο]. 1.: τχαριοηΐα βδογᾷ ρδ]Ἰ ρϑθδία βῖνο ΕἸδρτηθηΐα οἰπῃ 
ΝΟΥῚ ἴππὶ γοίονβ ᾿ΓΟϑίδι) θη! οχ απἰπαια οοἀά, Οατάθοὶδ ΡΑ] Πρ 86 8118. δη 1881 π}}8 ὨΌΡΟΥΤΙ 6. ἴῃ οτϊθηΐθ 
ταρογίϊ8. Αἀαϊξα βυαπῦ ἔγαρτιαθιΐα ρῥβϑ]πιογιπη ραρυτῆοος οἴο. 18ῦῦ. Υο]. ΠΠ. Εσταρια οηΐα ονϑηρ6]}} 686 
ΘΕ] ΣΙ αθπη 6815 6χ ἰσίθυ8 οοἀά. αταδοὶβ Υ. ΥἹ. ΥἹΙ βδθοι δ, ἀπὸ μη ρϑοϑίο ὁχ [ἰρῦγλ ἴῃ Μαβοιμῃ ΒυΙ. 
δανοςῖο, Αἰΐοσο ὁϑίθθοσγ, Οοίΐοη. οχ βδιηπιὶβ ογορίο, ἴθγηο ὁχ οὐἱθηΐθ παροῦ Οχοηΐϊππι ροτγϊαΐο οἷο. Αἀαϊα 
δυηΐ οἱ Ν οἱ Κ΄. Τ΄ ἐγαρπιθηΐα β᾽ 18 ΠΌΡΟΥ ἴῃ οοαϊοιι Β6Χ δα 158] ποσὰ γο] αα}}5 ἱηνθηΐα. 1801. 


ἢ) Βο]αα͵ΐδ8 οἰυβάδπι ᾿ἰδγὶ Ῥδυ βίη 568, οἱ βϑασγαν 8 η88., ααΐϊθὰδ Εἰχοαὶ ({01118 7), Γμου 101 ([01118. 18), ΝΟμογοσιιπι- 
(6 ({01118 2) ρμαγῖθβ οοηὐποηίαγ, αὐἱηΐο Μομιπιοηζογαμη γο]απλὶηΐ ΓΟ ΒΟΥ ΑΥ̓ΠΠη8. 


ΧΙ 
Ὁ" 


ουπὶ Θ80: 18Π| Θηΐ δηΐθ απ δου απ. οογία Οἶγοϑ 4Ό]η{1 1η1018ἃ ΒΟΓΙΡι5 ν]ἀοίαγ. Νραυθ ἢ ΘΌ54116 ΥἹΓῚΒ 
ἀοοίβ ἱηποίϊιογαΐ ἢ]51 οχ σοί] Οηἶθι18 5815 ΠΩΡΟΥ ΘΟ. 5. 80 ΥἹΕ]0518. ΘΟ 5104] ροϑβί ἃ1105 οἴἴδῃ ΗΟἸ]Ππηθ5185 οἵ 
ῬΔΥΒΟῚΒ ἴῃ ΙΠΔρΡὴ8 ΤΧΧ νἱγόσῃ οαϊοηα Θχ θυ θτηΐ. ΜΙῺ1 αυϊάδῃ εὐ ἰοΐαηῃ Θἀ6ηα] οδι1588 δοουγαΐθ 
ἰγδοίδγοιη, ἀἀπὶ Βορί πηϑὴ Νουΐ Τοβίδιηθης Θα ΠΟΘΙ ΡΑΓΔΌΔΙΠΙ. Τη6 610 ΔΠη0 1857 σοης σις ΠΟῺ 51η6 5ἰῃρι δὶ 
θΘΠΘΥοΙθηἑί8 ΙΔοοὶ 66], ἰὰπὶ ΙΒ] οἴ μθοαθ ὑπ νογβ (8.18 1,οἰ ἀθη515 ργδοίδοϊ, υἱγὶ Ὀοπΐβ Εἰ 6 γὶ8 ῬΓΟΙΏΟΥΘΏΘ ΙΒ 
ΟΟ]ΘΌΘΡΓΙΪ. Οὐ 5 Ὑ6ΓῸ ΘυδηρΘ] ]ΟΥΤ ἔγαρτηθη 15 Ρ8}1Π|ρ 56 5.18 Ὁ] ]] οἴ 668 ἀπι08}}8 απ 6] ΘΓ γίδπϑα ᾿πο]αγυϊῇ, 
δᾶ ϑιιοίαπηπμο δπηὶ 1864. ΡῬογβογυίαϊαβ βιη απ ΘΙ ΘΥὈγε! ἰἀνθηΐθ οἱ Ἰδθοτὶ Ο. Ρ. Ο. Βομοθῃρθιήδηῃ, Ὁ] ΟΙ ὨΘΟΔΓΙΟ 
ΟἸΑ ΒΒ 0. Ιπἀ6 αἰ ΠΟ ΠῚ 8Πη0 1762. ἃ ΕὙΔΏΟΙΒ60Ο Αηΐοῃϊο Κηϊ((6] ραγδίδιη ἰδπὶ Πηρογίδοίϊδιῃ ἰϑιηαι8 
ὙἹΓΠ]ΟΒ81 6586 ἰηἰθ]]δχὶ, αὖ οἸηηΐα ἀθηι0 οἀθηα ΘΟ ΠΒΘΓΘΙῚ Π66416 ἰῃ ἤδης πιομιπηθηΐογιμῃ ἰηοαἰογαπι οΟ]]Θοἴ10- 
ΠΘΙη ΤΘΟΙΡΟΓα απ] ΐάγοπι. 1) υδθ ΟποΙ οΓὈγίδη 8. ὅδ ηρ 8] 6 518 δα πηχίπηιβ, δαηυπηθγαηάδ οἱ ᾿ρ88 ρδ] 1 η- 
Ῥ56ϑ.15, οθσίβ. Θη1 1 ΒΟΥ Γᾶ ΟΙΏΠΪ5 ΟΥᾶβἃ οϑὺ αὖ ΠΠΘΙΠΠΤΆΠᾶ ΠΟΥ͂ 58] ἀρία τϑααθγθίυγ, δου 0 8ηη] 1856. 
6ΥΪ, ααὰτῃ ΘΟ ΘΌΓΘΙΩ 5. 64}}} ὈΪ ΠΟ ΠΘ δ ἀπο Ῥγοίδββοσα Ηρθηηθ ὈΪ]]Οἰ Ποοδγίο ΟἰΔΥΪΒ511Π0 ΡΟΥΒΟΥ ΔΌΔΓ, 
ΠΙογαπ ποηά μη αυ!οαυδη) δα ΓΘ) ΟΥΙ|68π| Δα ἢ ἰΐαπὶ ογαί. Ὠθηΐαια Ῥαίγορο!ίδηυμη Οοἰδίριοι! ΟΥ̓ 6 Δη] 
[ταρτηθηΐαπη ᾿ἰΥΪ τηοὶ ΒῸΡΡΙΘΠαΙ οδιιθθα ἰγαῃ βου ρ51, ἀππὶ πηθη56 Προριηθτὶ ἃ. 1856. ἴῃ ὉΠ] οἴμδοδ Προ ἰδ] ] 
γΔΓ105 ΠΠΙ ΘΓΆΓΙΠῚ {ΠΠΟΘΔΌΓΟΒ Π68 ΟΡΟΓἃ ΟΧ ΟἹἹΘηΐα 8105 ἀτιἃ8β Ρ6Γ ΠΟ αἀοπιδαθ5 ὨγΟροηΘ απ). Οιοα αυ!άρ]η 
4ιδιηνίβ ἰαιη ἴῃ Ῥαδοορταρηία ατᾶθοα βιὰ Βογημαγάιβ ἀ86 Μοηἰβασοη τυγβιβαιθ ἰάθπη ἴῃ Ηοχδρ 5 ΟΥ σθἢ 8 
5115 Οοἵ1πὶ 6046 ροκίοα (Δγ. ΕΥ] ἃ. Βαηγαΐ ὑγρ}15 Θχβουὶ θθπα πὶ ουγαβϑθηΐ, ἰδῃ)θ πομάμτη 5815 γοοίθ φαϊζιτη 
ογδί, εὖ ᾿ηἴγὰ 51η611}}}8 ἸΟ6158. 1] αἴπὶ 6ϑ. 

ῬγΔΟΡΑΓΔΙΪ8. δυΐθΙη 50} 6618 πη0}8. δὰ 811ΠΔ ΓΥ̓ΡΟΘΥΔΡὮΪ δία ἃἰαιᾶ οχ ρᾶγίβ ἴδ δὰ ἰγρο85 Δα 1015, δὺ- 
Θυηάυπι τ] ϊ οὐαί οχ τηδηάαίαι ΑἸΘΧδΠαγ 11. ΟἸΘΙΘῊ |551101} ΟΠ πὶ ΒΘ ΌΤΙ πὶ ἱρΡΟΓΔίΟΥΒ. 1 ΟΥΘηΐΔ 68 
ἰΟΥΓᾺ5 8ἃ ΠΟΥΟΒ ΘΟΠΘΙ ΓΘ ηΔο5 [ἤθϑϑιγοβ. Ηΐϊης [δοίη οδὺ αὖ ΠΔΙΟΥ ΠΥ] ΡᾶΓ5 6 ΔΌΒΘΐΘ ΓΥΡ18 ΘΧΒΟΓΙΌΘ- 
τοῦ γ. Ουοα υἱ αιι8Π| γΘΟ551π|6 Πογοί, πθροί απ ΟΟΥΓσΘΙἋὶ μ᾽] σι 85. ρΓΘ]ο ΒὈιη 6 η 88 ἀιοΌ 115 ΠΙΔΠαΔΥῚ 
ΔΙΉΪΟἾΒ. ΡΟ Υ 15. ἀΙΟΤ ΠῚ Δ]06 Ὁ '056 ἀϊά πη ἀοοίβ ΠΠΓὶβ ἱποίδγαϊν, Ῥγδοίργθα 5] αὐ, ργϑθβουίπ 0615 ν]0]086 
ΒΟΓΙΡΒ, πὶ [Γαι θη 1551 Π|1 βαηΐ, ἴῃ ΒΟ Π6 615 τη615 ἀπδίνιμῃ νἱἀθυ δία, ἃ Υ. α. ΡΙΥ σῸ 5. οἰ βϑίπηο ὈΪ]1ΟἴΠ6- 
ΟΔΥΟ 1,6] 4Θη81 6.11 αἱ γογαπὶ Θ04|6}8 Βεγρίαγὰπὶ ἀοοογοί. ιοα Π|6 πιᾶσηᾶ οαπὶ ΠΘηθνο θη 8 ἴροϊί, δ] 
ὨΪΠ ΠΟΤ]. ΤΠ ΠΟΤῚ5. ΠΟΙ ΟΠ 8] 1] ἃ ογγαΐαμη Υἱὰ]. ἀπ ΟΠηἶὰ {Υ} 18 Ππιϑιἰ8ἴ8, ΘΟὨΙΠΙΘΠΑΙΪ ΘΟΠΒΟΓΙ ΘΑ] 
ὀϑιι588ἃ ΓΟΙοροθαιη, οὐ οδο 1 δα ηοίαςιπη οδ΄ [ἢ ἙΟΠΙΠΘΙΔΓΙΟ. 

Φυδθ ἀυὰπὶ ἴα 5ἰηΐ, ἰδία ν ΟΠ ΠῚ 6 ἢ ΠΟ ΤΪὨΪΠ]ΠΊ ΘΟΠ]Δί.111ΠῚ ΒΡΟΓῸ δα βίγοπιι οἶγοδ ἰοχί ΠῚ αἴνιπη- 
416 58Δ0Γπὴ δία οΥ64 Δαϊιναηήδ ἀἴαιιθ ΡΓΟΠΠΟν η48, ΠΘΑΙ6 ΡΓΌΓΒΙ5. 1 ἰΠἸσηι) Ἰην θη απὶ ᾿ΓἸ ρΡΔ ΌΟΙΏΪΟ 
(οί ΥἸΓΟΓΕΠῚ 5ῈΠῚΠΊΟΥΠῚ. ΠΙΌΘΓΆΪΠ ΠῚ, ἀοσίοταπι), απογαπη ΒΡ] η ἰ8 ποπηᾶ τι ἐομ δοογαῃί. ΠΠη8Π] 


διιίΐθιῃ δ αι ἸΔθοσϑμηι15 οὐ αι 6 ΒΡΟΓΆΠΊ5. αἰν]πο ΘΟΟ] βίδα νου 8 {154116 ἀρίθγημθ ΟΠ} 10 ΠΟΙ ΡΙΟ ΘΗ. 


ΒΟΙΘΌδιη 1ρ5186 Π]6 5. ΟΟἴΟΌΤ. 81}}}} 581π|15. 1800. 


1) ΟἸπηΐᾶ αἰι86 βιιρογβιιηῦ ἐγαστηθηΐϑ ρηρίηα8 111 οὐβποίιθς Εχ |}18 ἀποάδοϊπι ἴδια ποιάπιη νοὶ τ πηα 6Χ ρᾶτγίθ 
ΚΗ 6118. ογαϊῦ, 4118 υἱρίῖμί! οὐ] Ὁ τηϑρι}8. ἰδου}8. ΓΘ 116 {18.,. 418 ἀθηϊαὰαθ μ]18. {τρίτα νΓ}15. ἸοοἾ8. πο ππι ΘχΧρ]]-- 
οἰ(18. [πὶ 118 ν6 ΤῸ αἴ86 οταϊ δία δα ροσηλα δα τοοία5. ἰορὶ δῦ δοοαγαῦαβ αἱ ἀορθοραμπί. (ἰδίου αὐπιπὶ ἀΟΓΙΠὶ 
δἰπῦ οοάϊοσαπι γϑ] απῖ86, αἰιογαπι Δ] ΓΘΥ Δ]ΐθγαπι 5ᾶθοι]ο ἔρσο ν᾽ ἀθαγ δηζθοοββίβϑα, ἢοθ6 νο]αΐηο δης ααϊοτὶβ ἰ(δΐα τη αυ86 
ΒΌρΘΥδαπέ [018 ἰγοιδεῖπι δἰ 5, Ἀ]τΤοστι8. [01118 44. αὐἴητο νο] αι} ΓΟΒΘΥΨ 8. 


1. 


Θιτθῖη ΡΤ ΠΠ0 000 σοάϊσοπ οαἸἀϊπη18, ΟΥ̓Δ ἢ οϑί ΟΧ 8015 Ρ]5 σδηίαπι ὈΪ]]Ο ΘΟ 6. ὉΠ] οΥβ ἰδ Ε}8 
[6] 6 η515. [ἢ αιδηὴ ὑπᾺ6 ρογνοποσγὶί, ηοί δ ἱπα σαί Γ αὰδ6 ἴῃ ἰθσιυμηθηΐο [ΠΌΤ] οἱ ὈΥΪΠΠΟ ΠΙΘΙΩὈΓΔΏΔΙΙΠ [0110 
Ιορυηΐαγ. ῬΓΪΟΥΘ οηΐῃ 000 651: Μ5. τ ο58. 9. ἢ. Οδἴ8)]. Ρ. 895. Ὁ. ἢγ. 8. Αἰΐοσο ἰοθο: ἔχ 
ΠΟ] οἴ θο68 Με 5, 8000} Μαηΐθ!γ, Ῥδίγιοῖ, Οδδίγο - ΤΠΘΟἀΟΙΙΘΘΠ515, ρῥΓδδίργθααιιθ ἰῃ 5614 18 
σΠδγίδα δ ἢδο ποίΐίϑ' ΠΟΘΙ ΥΆΠη8Δ6 Δρρ]υἰπαία: Εχ Ὁ] οἴ οᾶ ὙΙΓῚ ΠΠπ|80Ὁ15 Ιβᾶδοὶ δ 5511. 81.) 
Ουΐϊθυβ δαἀθηάιτῃη οϑὲὶ δὰ Ἰδοοῦυῃ Μοηίθ! πὴ ἰγδηβϑὶ556. σΟα 66 πη ἃ ΟἸδιιαἶο ΘΔΙΤΑΥΟ Θοπδίογο ΑΓΒ] 6}8,. 
Οοὐαθχ οϑί [Ὁ] σι πὴ 130 ἴουτηδα αἰδίθγηαγίαθ τη6 4186. ΜΘΙΙΌΓΔηἃ Ρ]ΟΥ 4116 θη 1}15, 564 ΠΟ θη 1}551Πη8 : 
ῬΆ5511Πὴ οἰϊδιῃ [Ὁ]18 Ρ8}}}10 ἀσηβϑίοσα ἱπυθηϊιηΐαγ. Τοχίιβ αυδν]8 ρᾶρ]ηᾶ ὉΪη15. ΘΟ] Π]Ϊ8, αἰ185 νοσδηΐ, αἰν]5118 
οϑῦ; ΘΟ] Πη86 Ρ]ΟΓΆΘΑΙ6 γογϑ5 28 Ὠᾶθοιΐ. Οὐδ ἀπάυμη ἃ ΠΟ]8 Οὐδογναίαπι ρϑϑϑὶπι ---- οὖ ἴῃ ΡΓΟΙΟσΡ, 
ο0α οἷ5 Ετὶα. Ατπιριιϑί. ΒΘΟ]0η6 ρΓΪπ)8 .--- [ηΠα]οανίπη5 αἰ ΓΘ 8Ππ| ρᾶΓζ 1 ΤΟ Δη86,, ΔΙ ΟΥ118. ΘΧΓΘΓΙΟΥΙΒ, 
486 ΟἸΪπὶ 1115 ἰθοία ογαΐ, ΙΓ Υ π15. ἰῃ ΓΙ ΟΥ5. 011π| ΟΑΓμΐ 5 ΡΙΟΧΙΠπΊ86, Θᾶἃ ἰῃ ἢΪ8. 4θο4ι6 [0]115 ΟὈΪ 4116 60ῃ- 
Βρίοιδ οδί. ὕα6 δοίη αδϑὲ αὖ ἃ]ίογα πηϊ βου! Π54 16 [011] ρᾶρΊηδ 1. 6. Οχίο τ ΟΥ Π16}}5 Δ] 6 ἃ 1. 6. ᾿ῃ[ΘΥ]ΟΓΘ 
δη Πα υδϑηὴ ΟΟηβογγαγοί βου ρίαγαμμ. ΡΊΘΓΔΑῚΘ. ὙΘΙῸ 5] ΠΡΌ] ΓΘ) ἸορΘ μα] αἰ Που]αίθπι πο Πδθθηΐ, ηἰδὶ αιοά 
58 606, [15 Π]ΧΙΠΘ ρΔΡΊηἶβ αυδθ ᾿η ΘΓ ΟΓΘΙῺ ΤΩΘΙΠΌΓΔΠΔΠ) ργΓΔΟΌΘηΐ, σΟΥΓΘΟΙΟΓΙΠῚ ΔΓ 4 ᾺΟΓᾺΠῚ ΙΔ Π018 αι 1} 
᾿ΠΕἰ6τὶβ ἔπτη ἴῃ βρη β αυδθ Δα! ογιηΐ δα αἀἰδι ρα πἀη 88.158 αἰ 01168 δαηΐ. Αἰγαπηθηΐι πη) 560 ΠῚΔΟῚΒ 
αιιὰπὶ Πδνθβοθηΐθ ΘΟ] 016 οϑί, Θαοὰ αὐϊάοιη αυϊθὰδ ΡΑΡῚ ἷ8 ὨἰΠῚ15 ονδηπογαΐ, {6 γὰρ ροϑίθυ! οὐ 115. ΟὉΓΙΒ, 
861 οογίθ ἴδῃ) ΡΙΌΣΙθῈΒ ΔΡΠΪπΟ 5860 }}}5, ΠΟΥῸ ΔίΓΔΙΠΘ 0 ΘΟ0α.16 5818 ηἰριῸ δὲ πιίθηΐα ἱηποίδθ βιηΐ. 2) 
δορίαυγα δηίαιδ ΤΟΥ ΙΓ πὶ αυϑάγαγιμη οἵ γοϊι 4 γΓπὶ ΡῈ ΓΙ ΓΕ ΘΧΟΘ] 1. ἤθαὰθ ἀηααὰλη) 6 δηραβίο 
ΒΡ [10.. 0] παϊπα ἰοτ8 ᾿Πογὰθ δά 6 ΥἹ βο]θηΐ, δὰ ἰουιηαβ ἀοῆἤβεις ἴῃ ΑΙ Εἰ{πᾶ]η6 1 ρΓοαιιοίαϑ: ἃ αιιοὰ ἴῃ 
ἰθυι δὰ ἤπριῃ ᾿Ιυτγὶ δα ΐα και οὔβογσναγο ᾿ἰοοΐ, ΟἿὮ ἱῃργίπιϊβ 1, 8. 8. 10. 18. 15. 16. 20. 24. 20. 2, 4. 
Ιλίζογαϑθ ε σ τ ὺύὺύ (0) δοῃβίδηϊου ἴδγα [ουηδηίαῦ Ε (πηριἰα Ἰπθοὶδ ἴῃ Ραποίιπι. Ρὰ.}}}0 σαν ΘΧΙ) 
Ο Γ Γ (Υ7})). πο Ε 6 Τ [Γ (ΥὙἹ: ᾳυΐθυιβ ἰπ [ογπιῖὶβ δὰ αἰδεγοηιίαιη δχθαηίθι5. Π1Π6 15. ΠΟΠΒΡΙΟἰϊδΠι 
δίζοηἀοπάαπι οϑί. Ῥοβίβυίογθβθ γ61Ὸ 5 Πρ] ]οἰζαίθ αιιδαδπι ῬγΐΟΓΘ5. δι ρογδηΐ, δίαιια ἰηρυη18 οοαϊοὶ ὈΪ ΠΟΥ τη 


1) Θυο ἰδπρογα Εγμοδίπβ αὐτὰρ ΓΧΧ ἱπίογρσγοῖθιβ λὰ τηοάππι ΟΥ ροἐβ Θἀθη 18. 5] τ 88] πι6 οροσϑηὶ ἀαθαΐ, 60η- 
φαθβῖαβ οδὲ δαϊξαπι δα ΠΌτοβ οβδὶὶ πϑρϑίαπι }ῖ8 γϑυθῖδ: οὗὐπάδ αὐ οοαϊοῖδ ἰβεϊα8. οορία ταὶ Βογοῖ, ἴηπὶ δπῖθ αὐδατί- 
δῃηΐτ) οἵ αποᾶ Θχουγσιὶ νϑμθιηθηίοσ ἀθβίἀθσαν; 864 ἔπιιβέσα, απο π0}}} δάἀϊί8β δὰ ὉΠΟΎ] Θοᾶπὶ Υ οβϑίδηαπι Τὰ ρατιη 
Βαῖανοσπι δϑβοχυδίϑιη ἕὰπο ρῥδίογοί ΟὉ ᾿ἰΐθπι, αυδθ δοδάδιδο Πράπηθηβὶ ὀπὶ ΠΑ γο 1 υ8 Ὑ Ο5511 τϑίϊομθ ἀθροσγαϊΐο- 
ταῦτα αυοτιηάδπὶ ΠἰΡτοναπιὶ ᾿πίοσοοοθαῦ. ΟἿ, Ῥχοϊορρ. (οαἸἸομΐθ οοἀ οἷ8. ΑἸΟΧϑμσπ!) οᾶρ. {Π|, ὃ 4. 


3) Θυοα τροθητβδίπηο ἰθιηροσα δὲ αυϊάσπι ροβίχιϑιη ΑὨΜΙ ἄιο ἀοοίϊ πὶ ἀδβαπὶ Εση. ΟὙΘΌΙΙ - Θοαΐσθιλ ΘΟ οστθηΐ 
ἔποτιπιὶ 6886. δβίδέιιθηβ Ηο]μηθϑῖὺβ γα βοηθηίοῦ Ψ8]818 αδέ. ἴῃ ϑϑῖὰ θη Ορ᾽ ΐοποπι ἀθίαρδιιθ δδύ ργορίογεα απο ἴῃ 
ὁομ] δ ϊοηἶ 5. 1ΠἸοσιιπὶ Π[μαν. 7, 22. ΠῸΠ ᾿μυθηὶββαῖ τελείοις ΠΤῸ τελειωσεωσ ἱπορ 58 ὴ6. πίον τοδίδαγιηάπηιν χορμοβιζιμιμ. Αἱ 
αὐ πο ]ὰ 81121118. πη ρου 86. ΘΧΘΏΡΙᾺ ἃ Βο 6418. 85 111 ἀγουθγαρῖ, ἴα. Ρ]υγα ἃ] ἃ θονδ 46. ργῸ οοαϊς8 βογίρταγα 


νρηαζασαμδ, τὖ ἰηἴτα ραβδὶπὶ Δ ποίη πἀπιὶ ΘΌΓΑΥ 8. 


ΧΊΤΗΠ 


ΘΙΠΔΙΠΟ0 οἵ ῬΔΡΥΓΙΒ ΡΙΌΡΓΪΔΘ διιηῦ; ἰΔη6η 66 Δ]ίαΓα ἴοτὴᾶ ἀθαβὶ ἴῃ Θ᾽ ηΔ (1618. [01115; ἰἰοηαιθ ἴῃ ΟΘΙΘΌΓΙ 
οοά!]66 ὈΪ]1ογιπι ν᾽ δίϊοδηο νἱἀθίαγ μ]θγυηαιιθ δα] 118 6586. (Ηοο δὰ ῥϑιιοα ροϑβίθ ΟΣ 5 ΟυΓ158 ΠΟΥ δίΓἃ- 
πιδηΐο πο ἱπάποία ἱπα!οαπάμηι δϑί; οἵ, Το βἰπ}}]8 αυοὰ νοσδηΐ τη68 πιϑηὰ ἀδρ᾽οίιη δίαμο δύι 115 οἱ ΟΥ̓ 8 
ΗδΙα610. δπηὶ 1847. ἰπβογίαπ..) [Ιῃϑ᾽σηθῃ δυΐθπὶ Γάγὰθ δος αυ 015 5ρΘοίθιῃ βογρίιγα σ061018 [6] ἀΘ 518. 60 
παρδοί, αιοὰ ποηάυπῃ υἱἱϊαγ 1 ΘΓῚΒ αι5 ἀϊσαηΐ 1η1{14}}ῦ0 58: ἰἃὰ χαρὰ ἴδγα ἤθη δα ἢἸδὶ ἴῃ ῬΔΡΥΓΟΒ 161] 6116 
ἴῃ οοὐα. ὈΠῸ1. Βαϊ ουτῃ οἱ γαϊοδηιη. ΑἸ οἴ 68 αυϊάθιη τηϊπΐηο τηοπηθηΐο ΓΘ] ΙΔΓ ΠῚ Ἰηλσπ Ὁ 1 Π 61] 
οχοθάαηί. 

Οοἰογαμῃ ἰοία ΒΟΥ Ϊρϊο σΟη Ὁ 1Ππ18 65ζ, 1. 6. ΒΟΥ ΓᾺΡ 5 ηρι}}8 ΥΟΓΌΪΒ. ΠΟῚ 56 ηο 5. 151 τὉ] δ 860 10 
γ6] δα ροηϊζυγ ἱῃ οΥΡ ΠΟ 0 ν6] βἰρηιπι δ᾽ αποά ΠΟχαρίαγ Ἰοοαπι μαραί. Ἦιπο δα ἀϊ ροίαϑί 885 Δροβίσορῃι, 
χυΐ ραβδίπι γουθϑ ν6] 5.}14085 υοάδιηπιοάο βοραγαῖ. ΟΥ̓ μᾶρ. 8. υδὶ αἰ φιοίίο5. βετρίαμῃ οἱ Ὁ ΚΟ)Ε΄, 
ἴοπι ΘΟΗΕΙΡ, ἴολυς, ΘΙΆΚΟΜΜ οἱἰο); ἰΐθπι δἰθὶ Ιωσηφ, ΡΆΧΗΛ᾽᾽, ΟἌλΗ Μ᾿), 
οΥ̓ΧεΜ᾿, ἈΒΡΆἈ Μ᾿, ΙΗΧ᾿, εφρλθϑλ᾽, γλαλερ', Γ᾿, ΓΆΡ, Μ6θ᾽ 
ΟΡκογ, κατ ' ἈΥΤΉΟ, ΕΦΎΜιν, οὐϊκεσ, ΠΕΡΙΤ ΜΗΤῸΌΟ. 
Φυΐθιι5 ΘΧΘΟΠΙ}}}15. 81ῃ ΟΙΦΙ ΘΓ] 4105 ΡΟΓΒΒΙΠΠ ΠῚ ΠΊΟ(05 1116 αδ5118 Πα ροδί. Ῥᾶβ51ΠῚ ὙΘΥΘΙ 8 ΒΘ ΘΠ ΕΣ 
᾿ττογἂδ οἰ υαϑάθιῃ 5} 8046, αὐ τηᾶχίηθ Εἰ ἴῃ Ῥγαθροϑι]οηϊθ8. εχ οἱ εξ γϑὶ 5105, [8 αυϊάσπι αἱ ε 1{{{6 Γγἃ 
ΘΧΘΙΐθ ΠῚ ὙΘΥΒΙΠῚ οἰδυἀ δαί, δἰΐογα ΠῚ γα 60 411} 564 Ἰηθυηΐο ροβὶίδ 510. Οἷἱ νογΌΟΓα πὶ ΘΟ 81 ΠΟῊ 
Δανογϑαί 5] σΉ.Πη 5» Υ6] ρΟΙ 5 7 ρΡᾶ55:1ὴ Θχοιηΐθ νϑῦϑι δαρμὶούιπη. Ναο ομἶτη ΠΠπ44 ιἱ ριυΐζαγιΐ οἷ Ἰοο8. Ὠ0η- 
1}11}15. ΘΓ 51 }16 ἢΐ, ΘΟΠΒΟΟ ΔΠ15 50118}0}15 ᾿ΠΒουν ῖ, 564. ΘΧΡΊΘΠΔΟ νουβιιαπὴ ϑραίο: 4ιιἃ 46 ΓΒ ΠΠΟΧ 810] αἰσΘΙηυ8. 

Ιμογραηοῦϊο 51Ππ|0}101 οὐ ἀν] οὶ ρΡαποίο οοηδίαϊ 6 Ρ]ΘΓ Πα 116 5815 Γάγὰ δε, ἀισιη δα Π] πὶ Θοἰΐδιη 
Ὁ] 5010 δχὶὺ βδοϊθῖ ἃθ0586: οἷ. ρᾶσ, 18. 2, ὅ οἱ 18. ρᾶν. 14. 1. 27. 2, 1ὅ οἱ 28. ρμᾶρ. 1δ. 2,11. Ραββ]1η 
οὔϊαιη. ΠΙΠΘοἷἃ δ ΠΙΔΙΓΡΊΠΟΠΙ [ΘΓ ἀι105 ΨΘΓΒ.15 δ ροβίϊα Υἱη} ᾿αθεὺ Ἰπἰογραηροπαΐ, υὐ Ρᾶρ. 40. 60]. 1. 1ὨΓΘΓ 
γν. 4 οἱ ὅ. μᾶρ. 48. 60]. 1. 1ηἴ6Γ γν. 15 οἱ 16. ρᾶρ. 51]. 60]. 1. Ἰη.60Γ γνν. 7 οἱ 8. ᾿ 

ΑἸΙιιοίίοα. ἰρθα γψεῖπια αὐ νἱἀοῖαγ πιᾶπὰ βρί τἰξιι5. δάρίοίιβ δϑί, αὐ 1μον. 11,1. ΤΟΝ ΥΝ.-: (ϑὅδβδριιβ 
ΔΙ 5. ὁπῦ δι} ΘΟΓΓΘΟΓΟΓΙΠῚ ΔΗ 1 1.155] ΠΠΟΓΙΙΠῚ). 

Ομ Ρ 6 418 βογίρίαγαθ ἴεγ πδος δα οπίαν (Ὁ ΙζὙ εἰς. ΘΟ ΘῪ εἰ. ἈΝΝΟΟ ἈΝΟΙ εἰ. 
ΤΡ (ἴῃ 4}1}5. σα. ΠΗΡ 6556 50160) ΠΡΟ ΠΡΕΟ εἰο. ὙὉ εἷς. ΤΙΝΆ. εἰς. ΙΟ ΙΙΗΛ ΙᾺΜ οι 
ΙΕἌΙΜ (οπίτα ουρανοσ ρ]6η6 50γ]ὲ βοῖε) 'Ιςξς ΓΟ ΓῊ εἰς. ΕΙΤΤΕ οὐ 5{ππ|Πἰῦ5. ΑἸϊαποίία5 
56} Π) Ν (ΡΓῸ μοι δὖ μου) δα} θοίιγ. ΑἸΠαποῦο5. οὐΐᾶπὶ δχθαηΐα ν Γϑα Θομἰποἴα Ἰασαπία μὴ νὴ ἢιιης ἰη 
πιοάϊμη: ΜΙ ΝΗ, Οδίογαπι ἴῃ οοὐΐοθ ποὺ ἈΝΝΟΟ 64 ἈΝΝΟΦΓ, ποὴ ΠΡᾺ 564 ΠΡΆᾺ. οἴο. 
μασι ηααθ βου ἴα Γ, αιιο ἴῃ οαἀϊ ΠΟ ὴ6 θη ΟὈϑΟΥ νυ πηιι5. ΑΘΟΘϊ αποὰ υπηθῦϊ, αἱ δηίαιι5 πη|05 [ογοθδῖ, 
ΘΓ 5ἰ51ὰ βουΐδὶ βοϊθηῖ, υἱ 2 Ιζ ἃ Μ Ρ οἷο. 

φι86 φυ!άθη) οπηηΐα αι 8]14 υ]ἀ τηοπηθηῦ! Παθαδηΐ ἴῃ ἀοἤηϊοηάδα σοαϊοὶ5Β δε ίδίθ, ἤθαι6 αι!οαιὰπ) ἴῃ 
115 510 αιοα Δ0 δι. οΘοαΐσαμῃ ααϊπίϊ 8866 }}}} ἃ]1611πη| ν]ἀοϑίαΓ, {πη ἱΠΡΓΠῺ15 114. αιοὰ σοάθχ [6] 6515 Π0}- 
ἄἀτπ Ὠαραού ᾿μ1 018} πὶ 4185 νοσδηΐ [ΠΟΥ ΆΓ ΠῚ υδιιπὶ. 1) [ἀοϊῦ αὐ ἢο ἴᾶπι ααϊΐο φαδπὶ 4810 5Ά 6 οι} 0 ΘΟ418 


ἴον θχθιηΐα ν6] αυϊηΐο Ἰηθιιηΐθ δου ]ρίύαμη Θυτὴ Οχὶ ὑπ θ1η. 3) 


" ΟΣ, Νούϊαπι δα τ οπ}5. οοα! οἷβ ὈΣ]1οτ. Κἰ μα οὶ οἴς, ρᾶρ'. 12. 


3) Βοσπ. 46 Μοπίξαποοι ἴῃ Ῥαϊαθορν. αταθο. μᾶρ. 181. δὸ ἀ6 τὸ βίο βογίρβι[ : ,(Ηῆος οοαΐοα νοξαϑίϊογοαι πα ]1ὸπὶ 
6Χ 118. αἀὰ οἱ βαμῦ 6886 ΟΡ πογί. 


ΧΙΥ 


Ῥδίγὶ 8 ΠῚ Θἰ115 81 ἀῸΔΘΟΙΠΉ.8, Γ65 ἀαδα διηΐ αιδ6 αἱ Ασργρίίδοδθ ΟΥ ΘΟ] Ἶ5 Ρυΐθηλ8 βυδάθδηΐ. ΠῚ) 611η 
ΟΥ̓ΠΟΡΤΑρΡἢΪα. αυὰθ ὑγὸ Αδργυρίϊδοι ΠΌΘΟΥ 5016 0, οὶ 5110 1}10115 115 απδ6 ἃ [ὈΓΠ]Δ[10115 ἀὐοἰγ]ηἃ ΡΟ μαἀ θη η66 
ἴ6γα πὴΐπ8 ἰῃ οίοσα αἰιδ ἰῃ ΝΌνΟ 7 δϑίδιηθηΐο ναῦίδηΐ, ἴῃ σΟα 166 ἔγοαισηίδίιγ, ἴππὴ νἱ 18. ΒΟΥ ΡΥ 6 ἰὴ 
ΟΥΘΌΓΆ βαυηΐ υἱὖ ροίι15 ΑἸΟΧΘΙΙηἰ ΠΟΙ, 5. αιᾶη αἀὐγϑθοὶ 6556 ΥὙἹἀ θη. ῬΓΙΟΓΙΒ ΘΘΏΘΥΙΒ ΘΧΘΙ]ὰ ἤδ66 Βιηΐ: 
εξεραυνησατε (πα. 18, 2.), τεσσεράκοντα, προῖ!λον, διχμαρταννοντες, ολεθρευεῖν (α0α 5860}6 86Γρίαπι οδί, βθὰ 
6406 τϑγ5 ολοθρευειν. Ἐδάθπὶ ρᾶρίηα αἰγαιηα86 ἱηνθη 7), ἔσθων, εσθομενα,, ληλψεται δἴο,, ἐχθρων, χαθει- 
παντες (ΝΠ. 14, 837.), βενιχμειν οἰο. λευξιται εἴς. ἐλεισχφαν ελειφαζ ιερειχον οἴο. (ν146 ροδ): απεδετο, εἐδώχες, 
ἐπεβαλαν, εἰσηλθαμεν, χατεφυγοόσαν, προσηλθοσαν (105. 14, 6. 104. 20, 24.), πεῖν (Νπι. 20, ὅ.), επισχειμενοι 
επισχεπται, ἐπισχεπησαν οἷο. (Θ᾽ Π5πη0 } οὰπὶ ἐπεσχεμίλενοι οἷο. ἴῃ ἃ ΘΔαρΙη.16 ΡΔΡΊηδ βου ρίὰ βιη{), ἐπιραν- 
τισθη: βασιλεαν, τερεαν, φαραγγαν, πρὸς λιβαν. ἘΥΘαΙΘΗ 551 Π|6 ᾿πίθ 86. ΟΟΙ δἰ εἰ οὐ αι (ἰδ πὶ ὈΓΔΟΙοΥ 
ΠΟΙΏΪη8ἃ ῥΓΟρτΐδα, ἰπ αυΐθὰβ αὐγὰ βου ρίΐο ργδοβίοί βαρ ἀαθίαμ 650), αὖ ΕΠ ἴῃ ὨΪ8: χειλια, χεινουμενης, πεινεται, 
χρεισεως, Χρεῖον, εξειλασετε, Ἢ συντεικησεις, τευ ἢ, τρηνὴ, οὐ ἥλιμμενοι, [[8Π] αἱ οὗ ε, Π66 ΥὙΆΓῸ οἱ δἴ υ, εἰ οὗ ἡ, 
αὖ ΓΑΙΙΟΓᾶ ΘΙ Π51Π04] ΡΥ ΔΘίΘΓΘΔΙΠ118. ΝΥ νὰ ΟἸΠῚ 51Π|1}|00}8 ῬτῸ ὙἹ οἱ γχ οἷο. γάγο ἰδῃηΐζη Ροβιΐα βαπί, υἱ ἐνπλο- 
χιον Ναπι. 81, ὅ0. συνχαταχληρονομηθήησονται ΝΠ. 32, 30. ν ἐφελχ. Δηΐβ ΘΟηΒΟΠΔΠῚ Ρϑ0ΟΪ5. ΘΧΟΘΡΙΪ5, 6Χ 58 
σοηδϑίδηϊι βϑὺ 6061018. ὙΠ ὙΘΓῸ δου ρίαγαθρ 1) αποα δἰζηθῖ, θογαη Ρ]Γἃ ΘΧΘΙΏΡ]α ἰηΐτα Δαποίαν }}8 ἰὴ 
σοΟΙΠΙΘΠΐΔτΙο, αὖ ἡνηγκαν, αντισστησεται, φαγεθε, ἀνηλωσει, εξανηλωσει, ἐπλησθητε (ΡΓῸ εμπλ.), ἐποιησὰ ῬΓῸ 
-σας- ΑἸΙαποί 65 οἴδ1ῃ ΒΥ] 8085 ΘΧΙΓΘΙηΔ5 ΟΔΙΔη115 ργϑοίου δ, ἤθη ἰδηίιπ) [{{{πγᾶβ. αι] βϑδαρὸ ἰ. Νοιηϊηᾶ 
ῬΓΟΡΙᾶ ΡΆΒ51πὶ ἴῃ πιοηδίγα βου ρίυγαθ ἀδροηθγασγιηΐ, ργδθίθγθδα!!θ θαάθ ρᾶρίπᾶ δ εμμὼρ οὐ χμμωρ, οἱ 


λοβονει οἱ λοβανει, οὐ ραθμα οὐ ρχμαθ, οἱ λεβωνα οὖ λαβωνα οἴο. Ρ6Γ ἰπουν τὴ βου ρίδ βαηί. 


564 ποπάμῃ πιθηίϊο ἰδοία οϑὺ οἷ σοὶ, αιἰιἃ 5 ρΌ]ΑΓΘ Ῥγοίπ), βιπηπηἃ ΓΑΙΓΪ 85, ΘΧὶ μηδ διιοἰοΥ δ5. ὨΠΠῸΓ 
ΟΟΟΪΟΙ5 1,6 6 η518, Οὐ ρθη ϊδηδη ἀἴ60. ἰαχίι8 ΓΘΟΘηΒΙ ΟΠ ΘΠ γ6] ΡΟὗ 5. ΔΟΓΠΔΠΑΙ ἰοχίαβ ταξϊίομθμι. Ῥϑυπια ἐἷ5 
ΘΏ]Πη 0615 6ἃ 5ἰρηδ ἰδχία! ἰηβοσία ἢαροί, 1018 Ἰηϑρηι8 116 ΒΟ 0186 ΑἸΟχδηατηδθ ἀοοίοῦ ἴῃ ἰγαοίδηαο 
ΓΘίΟΙΠ Δ Π6Ο0α16 ἰοχία ΠΧΧ Υἱγουπὶ α818 6. ΟΠ ΘηΪπὶ 06 γν6]] οὐ οἰἤοογα, τὖ ἰοχίιπῃ Π,ΧΧ ΥἹΓΟΡΌΙῚ ᾿Δ]ὴ 
110 ἴθιρογαο που γῖδ ΠΠΟΓΔΓΙΟΤΌΙ ρΑΓΙΟΓ δἴαιια οοΥγοίογιμ) ἰοπμο γί νὰ] 46 ἀθργαναί πη) ΠΟῚ ΤΠ060 μ ΓΒΕ] Π0 
πἰζουῦὶ γοϑυϊπϑγοὶ βρα δἰϊλιη ἀρίϊογοιῃ γεἀάογοῦ δά σου ΠΟ 605 ΠπἀΆ 608, αυΐρρα ααἱΐ ἰοχίαμη ατδθοαπὶ δὺ 
ἩδΌγαθΟ ἀϊνογϑαμη ἀο ΠΟΥ ἀἴαχιιθ ΘΧρ] ΟἀθγῈ ΘΟηβα θυ βϑθηΐ. 2 ΠΘαΙ6 ἰΔηΊ6ῃ ΘΠΙΘΠἀΔΙΙΟΠ6 ΠῚ διιᾶπη δαϊοηί 
4ι186 ΕἰγουμοΓο δίυΓ Β 5 Π}Ὰ6Ὑ6 δυασγοῖ, Θ8 1 ἱΠρΡΎΊΘ55.18 οϑὲ νἱδιη, αἱ ἰΘΧί. ἢ] ΘΙ Δα τ ἰη σΟαϊ οἰ θι5 
51.158. ἸηγΘηἶδδοί ααυυ δὰ ἰρϑὰπὶ ΗΘΌΓΔθυτ ἴιπὶ Δα 8]}0Ὑπ| ἰηἰαΥργθί. 065 Ἰ5Ιρη65, ΔΆ 846, Θγτμηδοἢ ὶ 
Τηλχ θα 6 ΤΙ ΘΟΘΟΙΟΠΪ8 ΟΟΙΙρΑΓδΓοῖ, ΟΟΙΠρΡΑΓΑίΠ ὙΘ͵Ὸ οἱ Δα 810 η 015 οἱ βρη δ δυρογοῖ, υηᾶθ [8Δ.601]6 
ΠΟΘ ΠΟΒΟΘΓΟΙΌΓ αἰι86 ἸὨΐΘΥ ΥΔΙΟΒ 41.108 ΔΟΠΙθαγαΐ [ΤῸ Γϑίϊο ἰηϊογοραογοί. 0 ἴῃ γα ἀοὺ μοί 55, Π}1ΠῚ 
ἸΘΟΙΟΠῸΠῚ αἰιἃ5 ἀἴσοσα βο]θηῦ σοπογᾷ σοηϑί 1}, ΔΙ ΘΓ ΠῚ ΘΓ αἰιἃ5 ΔαΡοδαϊῦ ΟἰΠὶ ἀβίθυ 86, ΔΘ γα αιιοα 
ΟΌΘ]ο ποίαϊδϑ σΟΙργ ἢ μα θῦαί. Αδβίθγ βουὴ ΔΘ 1 118 δαροβυϊ αυδα φαθτ 1ῃ ἰοχίι ΠΧΧ ἤθη ἰηγθηϊββοί, 
6 σοίου5 αἰ ΠΟ 5 ἀ]ρΡῈ ΗθΌγδΘΟ σοηβοηδηίί, ἴρ056 ἀθηηι 1 ἰῃμβθγιϊῖ; ΟὈΘ]0 νΘΙῸ ποίαν! ααδὲ ΠΧΧ 


ΥἹΓΟΤΌΙΩ δυοίογ ἴθι Πα θοὈδπί, Π1ἰοοὐ 01) ἀχϑίδγθηΐ ἴῃ Ηθῦγχαθο. Αἰᾳιρ δθὸ χυϊάθπὶ ἀθ ἃϑίθυ βοὶβ οἵ Ο0)6}15 


1) Μάᾶρῃδ Ἰἰσθηα βοσρίοτθβ δηίααὶ υἱ Βο]θπῦ ἴῃ ροπθηαΐβ ραηοίϊβ ἀἰδοσγθίϊοἶβ ααλ ἀϊσαηξ, ἀπ 16 τη ὕμιν πηο 0 
ὑμῖν οἴα. ΒοΣΙΡΙαγ. Ηος ῥγουδὰβ οὐΐαπὶ 1π ποδβίτο σο 166 να]οῦ, 
μ Ρ 

 ..- ἵνα ποὸς "Ιουδαίους διαλεγόμενοι μὴ προφέρωμεν αὐτοῖς τὰ μὴ χείμενα ἐν τοῖς ἀντιγράφοις αὐτῶν, χαὶ ἵνα συγχρησώμεθα τοῖς 


φερομένοις παρ᾽ ἐκείνοις. εἰ χαὶ ἐν ἡμετέροις οὐ χέϊται βιβλίοις --ς αὐ 656 ἴῃ αρὶϑῖ. Δα Αἴτνα. ρ. 17. 


ΧΥ͂ 


δῖνθ ΥἹΓΟῚ 15 ΒΟΥ ΡΟΥΘ5. νϑίαγθϑ ργαθουμίθ 080 ΟΥσοηθρ 0015 ἰγδαϊἀθγαηΐ, πλ}{{|54116 ΒΟΙΙΏ115 ΘΧΘΠΡ]}15 ΟΟΙη- 
ῥτοθαΐα. ΟἿ. ᾿μργῖπ} 15. Οὐ σθηΐβ νοῦθὰ ἴῃ Θοπιπιθηΐ. ἴῃ Μαίίῃ. ἰσιῃ. ΧΥ͂. Ορρ. 1Π|.. Ρ. 671 54. τὴν μὲν οὖν ἐν 
τοῖς ἀντιγράφοις τῆς παλαιᾶς διχθήχης διχφωνίαν, θεοῦ διδόντος, εὕρομεν ἰάσασθαι, χριτηρίῳ χρησάμενοι ταῖς 
λοιπαὶς ἐχδόσεσιν. τῶν γὰρ ἀμλφιβχλλομένων παρὰ τοῖς ἑῤδομνήχοντα διὰ τὴν τῶν ἀντιγράφων διαφωνίαν τὴν 
χρίσιν ποιησάμενοι ἀπὸ τῶν λοιπῶν ἐχδόσεων, τὸ συνᾷδον ἐχείναις ἐφυλάξαμεν" χαὶ τινὰ μὲν ὠβελίσαικεν, ἐν τῷ 
ἑθρχϊκῷ μὴ κείμενα, οὐ τολυιέσαντες αὐτὰ πάντη περιελεῖν τινὰ δὲ μετ᾽ ἀστερίσκων προσεθήχαμεν, ἵνα δῆλον ἢ 
ὅτι τὴ κείμενα παρὰ τοῖς ἑρδομήκοντα ἐκ τῶν λοιπῶν ἐχδόσεων συμφώνως τῷ ἑβραϊκῷ προσεθήχαυεν. [161 
ΗΊ ΘΥΟΠ. ἴῃ ρΓδΘΐ. δὰ ΠΥ πὶ ΒΔ ΠΟΤ πη: οΝοίοίς 5101 ἀπυδαμίδαιιθ Υ6] ἰδοθηΐθη 1 Π68Π) Υ8] βσμᾶ γα δηί8, 
Ϊὰ οδὺ Οὔθ]08 - ΥὙ6] δβϑίθυιβοοβ Ὁ. Εἴ υδἰσαηαιθ νἱα δῦ νἱγραϊδιη ρΓϑοοθαθηΐθιη --, ἂἃὺ 68 5αι6 δὰ 
ἄυο Ρυποία : αὐδθ ΠΡ ΓΘΒΒΙΠη115, 801 ἴῃ ΤΧΧ ὑγδηβιίου θ5. ὈΪ118 ΠΔθΘΓὶ ; αὉΪ δαΐθπ) 8[61186 δ 5:1} Π{π6|Π6Π} 
ῬΟΓβΡοχοιῦ, ἀ6 ἨθθγὰθΘῚ5. ν 8105 δα τι ἠονοῦξ, δίαιια ἀβαι6 Δα ατ0 ρμαυποίδ ᾿ιχία Τ᾽ ΘΟΔΟΙΟῊΪ5 ἀμ η- 
ἰαχαΐ αἰ] ΟηΘ), Αἱ 51Π|}0}1οἰαΐ6 ΒΘΟΥΙΠΟἢΪΒ ἃ ΓΠᾺΧ ᾿ηἰουργοίθυ5. ἤοη αἰδοογίαϊ. [ἀδιὴ ρῥγδρίδ!0η6 ἰῃ 
ῬΑΓΔΙΙΡΟΙ.: ΕΠ οογία ΟΥσΘἢ65. ΠΟῚ 8011} ΘΧΘΙ}]ΔΓΙἃ ΟΟΙΙΡΟΒι ααδίζιοῦ ΘαἸ ΠἸΟη απ), 6 Γαρίοηθ 5] ηρσι]ᾶ 
γογῦα ἀθβουθθη5. αὖ ΠῈ1}5 ΟἸΒΒΘΠ 65 5 δ οδθίθυϑ ΠΟΥ 56 σΟηΒΘη 6} {1011 ἀγραδίι ; 564, αιοα ΠηϑίοΥ 5 
ἀπολο οϑί, ἰῃ οαϊξίοηο ΠΧΧ ΤὨροἀοίοηἷβ αἰ οῃθι πιίβουίξ, ἀδίουβοὶβ (ἀΘΒΙΡΏΔΗΒ 4186 ΠΙ1Π118 δηΐθ [υσγδηΐ, 
οὐ ν᾽ ΓΡΊ 5 αα86 ΘΧ 506 γῆμπο“ --- 8110] δα δ: 0 Υ6]1 οὐ ἀθοοσβ ργδίδιη ν6] ΟὉ 5015 858ης0 1 διιοίοΥ δίθιη 
--- ΥἹ ΔΘ ὈΔηΐ ἀρροβὶία. ΑἸΐ8 5118 ρ γα σοι ϑβογπηΐ ροϑί 81105 Μοηί(οίδοοηΐ5 οἱ Βδηῃγαίβ ἰὴ Ηθχᾶ- 
Ρίοσιιῃ οἀ. Θεΐθυ5 πον ΠῚ ΠΌΡΘΓ.}) δοσθβϑὶΐ ἰθϑυ πηοηΐπ 6χ οοάἴοα Ραίμῃΐο, τὉϊΪ 56}}01115 ΟΥ̓Κ ΘΏ1Β ἰῃ ῬΓΟΥ. 
ΒΔΙΟΠΊΟΙ5 Δ αιοὐ ποΐδθ ργᾶθροβίῖδθ 5 ῖ, αι γι πὶ ᾿ΓΪΠ]ἃ δὶς μαθοῦ: “Ὅσοις οἱ ὀβελοὶ πρόσχεινται ῥητοῖς, οὗτοι 
[οἱ τόποι] οὐκ ἔχειντο οὔτε παρὰ τοῖς λοιποῖς ἑρ" μηνευταῖς οὔτε ἐν τῷ ἑῤραϊκῷ, ἀλλὰ παρὰ μόνοις τοῖς Ὁ᾽ χαὶ ὅσοις 
οἱ ἀστερίσχοι πρόσχεινται ῥητοῖς, οὗτοι ἐν μὲν τῷ ἑῤραϊκῷ χαὶ τοῖς λοιποῖς ἐρυμηνευταῖς ἐφέροντο, ἐν δὲ τοῖς Ὁ 
οὐκέτι" τὰ δὲ ἐστερισιλένχ ἐν ταὐτῷ χαὶ ὠβελισμένα ῥητὰ φέρονται μὲν παρὰ τοῖς Ὁ, φέρονται δὲ χαὶ ἐν τῷ 
ἑθραϊκῷ χαὶ παρὰ τοῖς λοιποῖς ἑρμιηνευταῖς, τὴν θέσιν δὲ μόνην παραλλάσσουσιν οἱ λοιποὶ καὶ τὸ ἐφραϊκὸν παρὰ 
τοὺς 5: ὅθεν ὠβέλισται ἐν ταὐτῷ χαὶ ἠστέρισται, ὡς παρὰ πᾶσι μὲν φερόμενα, οὐχ ἐν τοῖς αὐτοῖς δὲ τόποις. 
Ηδο ἴῃ ηοΐὰᾷ αι186 {]{1π|0 060 50 ρία διιηΐ, ηΟΥ] Δ1αὐ]ἃ ἰοϑἰδηΐαγ; 564 απδογιίαν δὴ γοοῖθ. ΥὙἹὰΘ ἰηΐγϑ. 

Αἀ ἄπο δυΐθπι βίσηδ 111, δϑίογίβοιῃ οὐ οὔθ απ), δοοράπηίΐ 114 ἄτ10, ἸΘΙΙΪΒ618. οὗ ΠΥΡΟΪΘΙΏΪΒ0ι15, αυἱ, 
αι ν}5 ἰᾶπὴ ἘΡΙΡηδηϊιη οὐ ΗΘ ΟΠ ΠῚ ΘΧΘΥΘΘΤ]ηΐ, Π6 6 4181 ΤΟΓΙηδ1 ΠΌΘΟΥ ΐ Π6 6 αἸ8ΠῚ 5 ση] ΠΟΔί! ΟΠ), 
ϑδ|5 σοηδίδί. 2) Εχ 115 ν6ΥῸ 41108 ν]Ἱ Ἶπ)}8 γϑίογαπι ἰοοΟἶβ, ᾿ρϑῖιι5 ρου 55 πηι ΟΥ̓ ΘἢΪ5. ἀίαπιθ Η]ΘΓΟΙΥΠΊΙ, 
ΟἸΑ 5 πὶ Αἱ τηι]ῖο Ρ]118 ῬΟΠΘΓΪ8. δϑίθ 5608. οἵ Οὔ6]08 αιι81 ΓΘ] ]αια βρη ΠΔ00.1556, αασ ἰοΐδιη Πθχᾶ- 
ΡΟ Γαύϊοηθπι ἀθϑου θη 65 1 1115. 50}15 Δοαι ν ΘΙ. 

ΙΔ νογὸ δὰ ϑἰιαΐαπῃ ΠΟΥ ΟΥ̓ Θἢ5. βίθηοῦγιπ) οἰαβαιια αυδθ ἰη46 ροηάθὺ γαϊοη}]8 ΟΥΙο86 τη {ΠῚ 
νΔ] ἢ γΓ81 6586 5065 65[ ἰδίδιη οοαϊοῖ5 [6] 46 515 δ 0161}. ἰὼ απ ρῥγϊιπὶ ἀαίᾶ οδῦ ορογὰ αὖ αποαι!ὰ 
ΘΙ 5 ΠΟΤ) ΔΗ ΑΙ 5586 ΠΟΘΙ ΤΔηΔ86 ΟΟἰΪποηΐ, γραία Θχϑοῦθογοία 8, Ἱπνθηηζ δυΐθη ἰὴ ΠΟΒΙΓΙΒ 
Οοεἰδίθιο! ἔγαστηθη 5 ΙΟησ6 5800 551π|6 οἱ δϑίθυιβοιβ οἱ ΟὈΘ]05, 14 40] 46} αὐ ἀδίογιβοα) ἈΚ Ρ] ΓΙ ΙΏΑ 6 
ΘΧΟΙρΙαῦ δ᾽ σηυμ) ἤπηδ]α :, οαἶι8 Ἰοσῦ Οὐ 81ὴ φαρ. 188. 2, 20.) ῥ (φ8σ. 1178.) 7] (φᾶσ. 116.) 7] (Ρᾶρσ. 


208. 207.) ἰαπορηΐ. ΟἸ6]15 νΘΓῸ ΡΥ 46. ἤδης [ΟΓΠ]4Ππ| Ὠδθοί :, ἰδ “τ ΟΌΪ Δα Θχίθγιγθη Π]ΔΓΡΊΠΘΙ 


1) ΟΕ, Νοι εἴπ δα Θα [018 01 618. Θ᾽ ΔΙ (ΟΣ οὐἵπὶ σαίδ!ορο σοάϊοιτη οὖ 80} 0}118 ΟΥρθηΐβ. 1ω108. 1800. ρΡᾶρ. 70. 


3) Οὗ ἀδ 8 ῥὑγδθ οθίθσγβ. ΔΙ ομ Ἀ] σο}] Ῥγϑο] τα πδσ. ἰὼ. Ηθχαρὶ. Οτῖρ. ΙΥ, 4. Αρυὰ Βδιγαῖΐ. ρᾶρ. 80 βαᾳ. 


ΧΥῚΙ 


ΡοΟΒΙίι5. δέ, βοαιιθηΐα θοάθηι 5’ 0:0 ἢηδ)} : (ρᾶρ. 247. 2, 18 : ---). Ηπςο δορραϊί 16. 1. 11]. --ς βίρπῃπι. ἢ [ἡ 
ΕΠΌΓΟ ν γῸ [πᾶ ]ο πὶ ΡγΓδΟίου βίο ΓΙ ΒΟῸ] β'ρηδ -- οἱ τ ἰμνθηϊπηζαγ, ἀΙΟΥΙΙΠῚ ὈΓΪΠ5 σογίθ Υἱχ δ᾿} 5 σηϊβοδί 
αυλη : 5176 --, απ86 ἴῃ ΤΟΙ] 115. 1 Υ]5. βου ρία βαπί. Οιιοα 5] γϑοία νἹ 8, σϑ] αὶ 81} ΡΟ] 551Π|}5 106 8 
τ οἱ --ος απ86, ηἰδὶ ἰοτία υἱέΐο Ἰαθδοτδπΐ, οἴππὶ 16πιηἰβοὶβ οἱ ΠΥΡΟΙΘΠ 5015. σοηγΘηΐγο νἱαθθιιηίιγ.3) Θιιδο 
ΡΓδοίογοα ἢδο ἰῇ 16. 6Χ 0811 (06| 615 ΟὈὐδογνδηάᾷ δἰηΐ, 'ρ88 δα ἠοβίγα 51η60}}5 ΙοΟἿ5 ἴδς!] 6 ἀοσθθϊξ, Δ ἢ το 
84 ἰοχίιη σΟΠ ΠΟ Α͵]Ο, ἴῃ 410 5860 6 (6 5Ισῇογιπ τι511 ΘΧΡ]οδίατη δῖ, ργϑοβου πὴ αἰιατη [Οΐ68. ΘΟΥΓΘΟΙΟΓΙΙΠῚ 
ΠΏ 1) ΟΧρογί δἰ ηΐ, 

ὕ]πιιπὶ ἰδης 010 8Δ6α8π|. [ἢ 115 486 5 ργΓὰ 6χ σοαΐ 6 Ῥαίμϊο 50 ΠΟ] σαὶ ΟΥΘΘἢΪ5. ἴῃ ΡῬΙΟν. 5810Π|. 
ΟΧΒΟΓΙ Ρ51Π}}8 Πα 80 ΟΥσθηθ ΟΠ η1}}ἃ 5. η}] οἱ ἀβίθυβοο οἱ οὔ6]0 ποίδία 6586, δι θἐπποία ἀπ} 1015 118 
551 ΟΧΡΙΟΔίοηθ. Οιιοα 51 γροΐθ δάβδυίιπ οϑῦ, αΙΙΔ ΠΥ 15. Δ|10] 8111 οἰ αϑιηοαὶ ἰγδα απ 5[[, ααδουιΓ δῃ 
βοάθπη βθηβιὶ δοοίρίεπάμππ 510 βίρμιιη ἈΚ, απο ρᾶρ. 93. 2, 8. οὐϊάϊπηιι53) δίαιια ἰΐα δχρ!οαίηιβ, αὐ τ 


ΡΓἃ τηϑμῖι ἀδίιη, Χά αἰΐθγα βιυθδι ἀπὸ αἰ ΘΓΘΙ115., ἀΌΔΙΩΥΒ 11 Π60]8 Π01] 510 ἀχϑίηοσίβ. 


Ὑ ΓδηΒοι Π]1 οδὲ δα ΔΗ ἊαΙΟ5 ΟΟΟ]ΟΪ8 ΟΟΥΓΘΟίΟΓΘΒ, ἰὴ 45 ταοία αἰβ ριθη 5. τηδρπᾶμη ΟΠ 600}]- 
ἰΐθιη 6556 18] ΒΡ Γᾶ 56 η ] ΠΟΔν 115. Αηΐθ ΟΠΠ65 διιΐθ 1) 81105 056 5ΒΟΓΡΙΟΥ ΠΟἢ ΓΔΙῸ ΘΙημοηάήδυ! 4186 ΤΏ 
γΓρεΐθ βου ρβοναῖ: αἰοα αιπὶ Π}}}015 ἸΟΟΪ8 σου 51, δ᾽] αι οίθ5 αὐ ΑΓῚ μοίοϑύ ΓΙ 086 ΒΟΥ ΡΟΣ δΔη 
ῬΓΠΉΙ18. ΟΟΥΤΟΟΙΟΓΌΠ οηθπἀδνοτί. Ηἰἷϊς ρηΐμῃ (4) ρΡϑιὶ ἴθγ στὰ |Π10Ὸ βου ρίιγδο ο]ασδηί 5118 Θϑ, ηἶδὶ αιοὰ 
Πα ΠἸΟΓΘ5. ἰΌγΙηΔ5 Δα ἢ] υ1ῦ : ἤθαι6 δοίδίο υἱάθίμν τηλ}0 ῬοΟΒίρυοῦ θ585886. Διορθωτὴν αὐ] 61 51 δορὶ ροβί 
ἰρϑ0πι οχδοίαμῃ ΠΙΡΓΆΓΙ ἰΔΌΌΟΓΘΠ, ΟἰἤΟΪΟ 5110 ρδ πὶ 5815 (6 οἾἶ856. ρμιιϊδηάι5 οϑύ. δοά 18 ἴθογα, ορίηον, Ποδαῖ, 
υἱ διορθωταὶ σοὐϊοοτη ἰηδρίσογοηΐ ραβϑίπι οἱ ποίυ 8 ὀοσγία δ ααοί ορογᾶπὶ β518Ππὶ (αϑδγοῦ, ΘΟ ὙΘΓῸ (Οὔ 
αἱ ορογίθθαϊ ἀΠΙσϑηΐοῦ ῬΟΙΟΘΒΟΓΘηΐ. 

ΟΟΥΙΘΟΟΓΘ ΠῚ ἃ ΘΧοθρὶΐ Β, 40] αιιϑηὶ 50 ] ρί γι Δα ἢ ΘΟ ιὺ ἰΔὈ11ἃ ἠοδίτα (οϑίδίν. Εἶτι5. Θη]1 ποίᾶ δύ: 
ἐπιστῆσον τισ ἡ προσθήκη οἷο. (οἷ. ρᾷσ. 170.} Θιιδθ βογρίαγα δΔαπηοάϊ πὶ ΠΟΙΔὈ}}18 οϑί; Ἰηᾶρσῖϑ ΘὨΪΠῚ ΟἸΠ} 60 
σΘΏΘΓΟ αιοα σΟ]ΘΌγΑίΓ ἴῃ ΡΑΡΥΓΙΒ. ΘΟΙΥΘΗΪδ ΔΌΔΙΏ ΟΠ] ἘΠ0]8}}0 8 ΔΠΓΑΠΔΓΙΠ) ΤΟΙ ΥΔηΔΓη [Π ΘΥΊΒ. 
Ὀἰχο τίη ΒΟΓΡΓΓΔΙΏ 6586 ἀοοίδηι) 5'γ6 α1186 ν]Γ15 ἀΟΟ 5. ἀϑ8ὰ νθηρυ, σΥδο ΠΟΥ] θὰ5 ἀποῦϊ 5, ἢ ΟΓΙ5. ῬΑ Β51Π 
οοηζ σι δ, 5|π}}ΠΠ{π|||Ππ 6 αυϑαάηῃ πλ] 50 0} 6 ΒΟΥ ΡἔπΓὰ 6 ΘΟΠΒΡΙ Οἅπι. ΘΕ] 0 Οϑῖ 58.66.10 ρΡΟΒ[Θ ΊΟΥΘΙῺῚ ὨΔΌΘΓΘ 
Ὠραι60. Πἰθορηβαὶί διυΐθιῃ ΘΟΥΓΟΟΙΟΓ Β ΠΘαςΟΥΟΠΟΙ 1 οὐ ἸἸσὰπ) πα ϊοιη. Ῥ 551πὶ οἴίαιη, αἰιοα μ]ο νυ. Π- 
αι6 ἴῃ οαϊίίοπο ἤθη ΘΧΡΓΟΒΒ πὶ οβί, βρ 8 δίσπαμῃ Δα], 8) απο 8. δἰϊαπὶ δοσοηΐαμ, αἱ ΠΕΡΙΟΥ, 
[01 ἴῃ ΟΙΠΘΠΠΔΠΑΪ5 ΒῈΡΡΙΘΠαΙΒ4 116 5155. ΟΥΠ ΠΟ. Δ ΟΥ̓ ΑΥΤ. 

ὈΙΠ ΘΠ 551 Π}115. δα ΐθιῃ ἰῃ ΓΟΟΘηΒ6 15 ΝΙΠΏΘΙΒ ογαΐ 4ΌΘΙ) 51610 Ο ἰη5] ση νη 18. ΒΟΥ ρίΓΔΠ Οἰϊι5. ΟῚ ἰΐ8 
ο]οραπίθιῃ ἰαθι]8 ποϑίγα γοργαθβοηΐϊαῦ 84. ἤηθΙη 610} αἸΘ1ὴ (ἰἰχ᾽ πη8 ΠΌΤ]. Ὁ] νοῦ χατὰ ἵερειίχω οἰ δ] ποῖ 
ΔΓΔΌΘΒΟΙΒ 4108 γνοοληΐ Δα]. Αἀϑουθοηαα8 νοῦ δάθοι]ο βαχίο. Εἰμιβάθπι θοῦ ποίδ δ αἀριθμοι 110 τὶ 
δ: ΒΟΥ ΡΌΟΘΠΘ δααϊΐα, φυϑι ρὰσ. 150. ΠΠ 015 ὃ (υΐθυβ [οΥΐαϑδθ τ ροϑὺ ὃ δαάθηάυμπη ογαῦ) γραι ἀ πηι5, 


1) Ἰά6πι βίσῃιπι οΟ]]ίοσ Ἠο]πλ6 811 [,ον. 18, 8. (ρὰρ' 50.) ὀχβογίρϑιί. δ'ϑα ἴῃ οοάϊοθ τ δβί. 


3) Ὑίβαπι ᾿ἴὰ οἴἶϊδηλ οἱ οϑί αὰ] ἴῃ ἱοραμηθηΐο σοα 618. πηρθι Ὀγϑηλ 6. ᾿πης ἰπβογιμβὶῦ δα]: δεπιγαπαθ οῳ 42ιδέϊν 


Οταεοῖς γείενῖβ Τοδίατποπίϊ, σπὶ Οτίρεπὶδ Αδίοτίδοῖβ, 1 οτιπίδοῖβ, Πγροϊοηιηδοὶβ οἱ Οδεἰ δοῖα. 


3) Μίνυβ δὺς αἰδάταηξ ποηη}}} Ἰοοΐ 4111, αὐ ρδρ. 84, 2, {. ὍὈῚ δϑίθυ βοθ ΒΌΡΟΓ ΟΡ τα δα δβογὶρῖι8 6ϑῖ, γ6] μᾶς. 47. 
2, 9. οὐ 106. 1, 8. (ᾳαθια Ἰοεαα δοσαναίθ ἴθ ἴαρ]α ΘΧΡΓΘΒβΙ 118) αὐ] δ᾽ μα ΠΠον ᾿ς βοσιρίυπι δϑὲ, βοὰ οδϑίιπὶ σοηξοαϊὶ 
σογτϑοῖου ; 18] ααϊν ᾿ρ88. ῥγῖπηι παληὰ οὰπὶ Οὔ 0]υ Θἰϊαπι δδίθσίβοιιπι Ῥοβίατη 6886 οοιρτγοῦθί. 


ΧΥΤΙ 


δΔοσυγαίθ ν6 70 ϑαρὶηροη 1 ΟἸΓΑΥΠλι18. ἴῃ ἰΔῦι]8Δ. ΟἝΟοᾶδρ αὐυἱὰ 5]σηϊῇοοθί αιδογθη} δι σοηάσμη οΥΐ 
αὐτὰ) διοδωρου (ν6] 4ιοα τηΐη8 αιδάγαί δωροθεου) ΠΟΙΏΘΗ ῥΓΟρΓίυπι ἃ διωρθωσα ῥγδρδίεί; αἰγυμηαιιθ 
ΘΏΪΠ 4110 ΟΟπμηθηάθοίιΓ ἢδῦοί. Ἐαυϊάθιη ὈΥ 18 ΡῬγδΘίοσο, ΟΟΥΓΘοἴΟ ΘΙ ΠΟΙΏΘῚ 5011πὶ Δα 1586 Οχὶβ Πη8Δη5. 

ΟὐΥΓθοΐοῦΘ Ο ΥἹΧ ΒΟΒίΘΤΙΟΥ ν]Ἱαθίιν αι αυδγία ᾿ἰ 6 γὰ ἀ 65 σηΔΥ 118. Η 1118 ΒΟΥ ρ Γαι γοργδοβθηίϊδηϊ 
γΟΥθ8 νομοσ ολοχχυτωσεωσ, 4186 ρϑρ. 24. ἸΠΒΟΓΙΡΓΙΟὨ 8 0600 Δα α]αλ. 

ΟὐΥγθοΐοῦ δυΐθῃη Ε ΠΟΌΪ5 ΟἸΟΙΓΓ 15, Οὐ] Ργϑοίου 8118 δια ρϑιιοᾶ οἰΐδηη αὐδίθγ πῃ! ΟΠ ΠΌΘΟΥ ἀΘΌΘΗΙΟΓ, 
ἀΌΟΓΆΠΙ ὑπιιπὶ: [κῶ., 51Π}}}} ΟΠ ἰΠΒΟΓΙΡΈ ΟΠ 6 1107Ὶ ΝΟΠΊΘΓΟΓ: ἀριθμοι, ἰαθ.}8 ποδίγᾶ δχργοϑϑηυβ. Ηδθο 
ΒΟΥ Γἃ ΒΟ ρῦ ηΪ ρού 5 481 ΒΟ χί γὰ 61 564 υ 0. 

Βα] χαΐ βαηΐ 4105 ΕΠ 6 18 Ε οἱ, α ἀδηοίανηιβ. [Π{6Γατι6 ΔΘ ηα 5. ᾿ΠΒ ΓΙ Ρ ΟΠ 8 ΟΡΟΓΆΠπῚ ἀΘα ; ὈΓΙΟΓΙΒ 
ἱ. 6. Β 68 68 4υδιη οχίγοιια ἰΔθ0}8 Θχῃϊθοῖ: νομοὸσ ζηλοτυπιᾶσ, Δ] οΓία5. 486 Θοάθπι 1060 Δηξθορα : νομοσ 
τσ τιχτουση. 

ϑορίθπι ΠΠΟγα πη ΥἱγΌΓιη διια α 15 Θχοθρὶϊ αιϊ 6χ δχυαοί βδϑοι!ογιπη ἰηΐαγνδ}}0 ΠΟ ΓΒ 18 πὶ Ἰη6 610 υἱ 
ΥἹαθίυΓ ἄθγο ρ]]Θηΐοβ. ΠΟΥΟ δίγϑιηθηΐο ἰμαπχὶΐ : 14 αυοά, αὖ ροβίθρα ραϑϑίῃ δαποίδίμπι οϑί, οἵ ᾿πῃοΌΓΙΟ86 οἱ 
Ἰπδοϊ]ΐα [6οἱζ. [Ιῃ ροβίθυίοσα ἴθιροῦα ἱπο απ οἴ ΟΥΟἾ5 5'ρηδ Ρ8551πὶ 1η6 6188 Ἰη6Γ ΟΟἸΠη88 δαριοίδ 
ΘΥΔΠΟΙΟΓ 5 ἀπο θ.5 δα ᾿Π6] Δ η 685 56 ο ]0η658, ἀΌΔΙΌΙῚ οἰΐδπὶ ΠΟΠΠΙΠαΙΔΠ {{{π|1ὴ 86] 6οἰΐ, υἱ ᾿ βρωμ' (ἰ. 6. 


περι βρωμχτων). Αἰχιρ οὔϊδπι γθοθη!οΥ] θ115 [ΘΙ ροΟΥ 0.5 ᾿πηπηοά δὰ ρϑϑϑιηη 564] {85 86 Θχϑγοιῦ, αἱ ποίδη 615 
ΟΑΡΥΤ 
ΧΧΧΥ, 
Οείθγυ 6Χ [15 αιιΐ βιρουίοσα δοίδία οοαϊσοη οαπὶ 6115 σοηζυ]ογαηΐ Ὡ6π|0 ἃ ορὶὺ αὖ σΟΓΓΘΟ(ΟΓΌΙΩ 


ΟΔρ 5 ἢὰης ἰῃ τη 1 : 


ΓΔΙΟΠΘΠπ ἱπαδραγοί:; αὐ]ἃὰ απο Υἱχ αυϊοαυδη) ἃ σοΥΓΘοίοσ 115 ἴῃ ἰοχίι τηυΐαῦι τη Δ0 δΔη14111551π|8 Βου] ρίαγἃ 
ἀἰβ χοσιιηΐ. Ργδοίθγοδαιια αυϑιῃ δχίσιια δοουγαίίοπο οἱ Πἀ6 ρ]υγ}1Πη8ἃ5 τ ρτηθπίοσαη ἸΒίΟΓΠ ῬᾶΓΐο5. 60Ὲ- 
Ἰαΐαβ δδυδτγιηΐ οὐ γαῖ οἱ Ηο] μη 65118 ἢ), ἴδ. 6 νἹἀθυηΐ αυὶ δὰ ποβίγϑιῃ δα ΠΟ ηθῖ [ΠΠΟΓυ ποίδ( 0068 
οχίρογα νο]ιθγηῦ. [ρ5] 4] ἀθχὴ ἴῃ ΟΟΙΠΙΠΘΠἴΔΓΙΟ ρϑῖι605 ἰδηΐι πη Οἱ 5104 1 ΘΟΥΓΟΓΘΒ [Πα] ΟΔν 118, 6416 π1541181Π| 
ΘΟΥΌΙ --- Βηῦ δΔυΐοιη θ]ῈΓΠη8 --- ΓΔΙΪΟΠΘΙη ΠΑ. ΠΏ8 4186 5116 10 ρΡΓδοίογθσιιηΐ. δα ΘΧΘΙΏΡ]1 οϑιι558 
ἀθ ρῥϑδιοῖβ τὶ Πα νουϑὶ θ15 ἰῃ 60 50 Ρ 018 [0]10. φιοα ροβίᾳυδιῃῃ Ποϑιμαγοχὶὶ Μοηϊοίδ) Ο ἢ 1} 8] σὰ πὴ οἵ 
ΘῈ ΓΟ ΚΙΪ πδ ἤὰπο 1η Ὁ] ἴθ οα [προ Υ}} Ῥοίσορο!δπα δϑι, ρϑ0}}0 δοσυγαίϊ 5 νυ] ἀθϑιη8. δαηΐ ΘΏΪΠΙ 
1Π1| πὸ πη0640 Εἴπὶ 6(1{18 Θοη]δίϊ, 568 Α΄ Μοῃίοίδ! οηϊο οὐ ἴῃ ῬΔοορτδρῃϊα αγάθοϑ ρᾶρ. 189 54.3) οἱ ἴῃ 
ΗΟΧΑΡ]5 τυγϑιιβαιιθ ἃ Βα γα ΓΟ ἰῃ Ποχαρίογαμῃ γοροί οη6 Δα νογθαπὶ ΘΠ. ὨμΡΟΓαιθ ἃ 0]. Βά. 46 Μυγα]ΐο 
ἴῃ οδίο]ορο οοαΐσιπῃ Ὀ10]. Πρ. ΡΌΌ]16. ατάρο. οὐ 1, ΠΟΥ. Γοϊγδοίδί!. 

Ῥδρ. 299. 1, 10. γγῸ τι ἰη Ηδχαρ]}8 Μοηίοί. οἱ ἂρυὰ Βδῃγαί μη οαϊΐατη οϑί ὃ. ἰὴ Ῥαϊδθοργ. αγ. τὸ. 
1, 14. ΡΓῸ χαι γε ἃρυὰ Βηγαϊί. οβδί χαί τε 1, 16. οοάθχ μαῦϑὺ "" χαὶ ἡρὰν : 866. [ΓΠΠΊ4Ὲ6 515 11Π), 1. 6. ΟὈΘ]ῈΠῚ 
Ου 1 550 ἢπΠ48]}, οπιϊδαγιιηΐ Μοπίοί. αἴγοαιθ Ἰοοο οἱ Βδηγαί. 2, 9 ὕγοὸ απεχλεισαν δριιὰ Βᾶἃ. οϑί ἀπέχλησαν 
2, 11 ῥγὸ δωμα ἴῃ Ραϊδοοβγ. οϑὺ δόμα 2. 17. ἴῃ σοα 66 οϑύ --- αβιμελεχ : 564. ΟὈΘ]1πὴ Οἴπὰ 5'σηο 8Π8]}} οπιΐ56- 
ταί Μοηίΐοῖ. αἴτοαι Ἰ000 οὐ Β8. 2, 19. ὕγῸ ἐμπρῆσαι ΗΘΧΆΡΙ. (864 ποη ῬΑΙΔΘΟΡΤ.) οὗ Βᾶ. ἐνπρησαι 2, 28. ΡΓῸ 
αμβιμελεχ Μομίεῖ, αἰτοαχαθ Ἰοοο οἱ Βᾶ. αβιμελεχ 2, 27. ὑΓῸ τὸ παιδχριον Μοηίοί. ἴῃ Ῥαϊδθορστ. τὸν παιδάριον 


1) Μοπίοἔαϊ οοηΐαθ ργϑοθίον Ῥασιβίθηβθβ οἱ βάθη Ἴοαϊςὶβ το 188 ἔο πα δασσλ ΠΟΠηα} 8 ἱπηΐαπιὶ δὰ ΟΠ ΣῸπΠι 
ΙΤυδίουπλ 6846 ὁχ ΟὙΉΪο παιδία 'π Ηρχδαρίογυπι δα! Π]Οηθι τοοορὶύ. Νοαὰαθρ ἰοῦ ΒΑ τας. 

3) ἸὈϊΙάοτῃ ρ᾿. 188, δίδπι ἤβϑοϑί 6 αὐοα νοσδηΐ ΘΟ οἾ8. ποϑίγὶ ρϑὰπὶ ὁχ [0118 Ῥαγ δ θηβίθιι8 χα] ἰ θοΐαγτ. Θυοά 
αυβηζοροῖα 84 ναχιίδία Δ] οττοαί, δ} ] 8 ἰΔΌ.]α ποβίσα σοὶ ρϑ δθοργαρῃϊολα ρου ]8 Δρραγθοϊῖ. ΙὩργὶπλ]8 ἐΟΙτΤΩΔ6 
᾿ἰοτάσαθ ΕΘ δὲ ( υϑίᾳαο ἃ ἀδὰ οοαϊοῖβ ατανίζον ἀἰβογαηῖ. 


ΧΥΠΙῚ 


τ σΩ μποςου 


(516)“. Ραρ. 800. (1, 8. θυνατωσον ἃρυὰ Β8. 6Χ ΘΥΤΟΓΕ ἰγροσγαρῃ! αὐ νἱἀθίιΓ) 1, 14. ῬΥῸ ἐπεστρ. ΗΘΧΔΡ]. οἱ ΒΔ. 
ἀπεστρ. 1, 17 54. αὐτου οὐ ΗθΧΔΡ]. οὐ Βᾶ. οἰ πηΐ 2, 8. ἴῃ σΟᾺ 106 ἃ" 6δ[ ἰσαχαρ, 8" ισσαχαρ : ἨΘΧΔΡΙ. οἱ 
ῬΑΙΔΘΟΡΥ. ᾿ἴἰθπὶ ἃρυα Β8. 51π|ρ]1ΟἸἴ6Υ Θα] [1 δύ ισαχαρ. ΤΙ θη ἴῃ οΟα 166 "Ὁ Δααϊξ χαὶ αὐτὸς, ΗΘΧΔΡΙ. οἱ Ρα]. 
[61 δριια Β8. 510} 100 οαϊτππὶ χαὶ αὐτὸς 2. 4. ΓΙῸ χατωχι Ησχ. οἱ Ραϑὶ. ἴθι Βδ. χατωχει. [Ὀ᾽ ἀθῖὴ ΡΓῸ εν 
ϑΌΞααα ποίδ ρα ἀογαηΐ εν 2, ὅ. ΡΓῸ ορι Ηδχδρὶ. οἱ Βδ. ορει, [ἴδ πῇ ργῸ ἐφραιμ Ηθχ. ῥα]. Β8ἃ. ἐφραΐλ 2. 10. ΡῥΓῸ 
μετ αὐτὸν ΗΘΧΆΡΙ. οἱ Βα. μετ αὐτου 2, 18. 14. 1δ. τὲΓ ἴῃ οοαΐοα οβδὲ : β χαι: ἃ 568 Ηδθχδρὶ. Ῥδίδθορυ. οἱ 
ἃ. ΟἹ 18 ἰγὈ.8 10615 ρΓδοίοστη βογιιηΐ ΟὈΡ] ΠῚ ΟὈΤὴ Β' 5.0 ΠῚ ΔΙ] 2, 22. τὸ χαμων Ηδχ. οἱ Βᾶ. καμώ 2, 26. 
Ηαχ. οἱ Β8. Χί συν: δἱ ἢ. ]. ἰῃ σοὐΐο6 Π}}}1ἃ 55 η8 διηΐ. Ῥγδοίθγθδ ρυῃοίυση ἀἸΡΙΘΧ, 40 ΘΟαΘχ ᾿πί ΥΡΙΠΒΊ 
Βο]οῖ, δΔΌ ᾿ἰβδάδθπι δα ΟἹ Ὲ}8 Ὑ6] ΟΠ 5ΠΏΡ]1Ο] Ραποίο Υ6] οοτῃηχηδία (αΘχοθρίο 1η0 ἰοοΟ ἴῃ Ῥαίδθοργ. 800. 2, 9.) 
Ροσιηυίδίαπι οί. ΟἿ. 299. 1, 16. ροδβί φορτιον 2, 15. ροϑύ πυργου 2, 28. ροβύ ἀμβιμελεχ 2, 2δ. ροϑύ αὐτου 
800. 1, 27. ροϑί ἵεροβαχλ 2, 9. ροϑί σαμαρια. 

ΝΌΡΘΥΓΙΠῚ6 ν6ΓῸ ἰάθιῃ [0]1π1π|.4 υὐ ἰδ αἰοία πη οβϑί, ἀθβου δῦ οὐϊαιη Εὰ. 46 Μυγαϊίο, δα αϊΐα ἩΘΧΔΡ]ΟΓΊ ΤΩ 
ΘΙΠΘΠἀΔίΙΟη6. 86 Γ65 Θἱ ρΆΓΠὶ Ο6 5510. [118 Θηΐη, υὖ ΠΟΠΏΪΠ1] ΘΧΘΙΙΡ]ΟΓΌΏ Δ γϑιη, 50 010: ὡρυηοία 018 
ῬΓΔΘΊΘΥ ἀϑίθυβο9 85, ΟὈ6]08 οἵ οοἾ]8, αυΐθι8 γναγδ5 ἸΘΟΠΠΟΏΘ68, ΟῚ ΡΟΓΟαΟΓΙΙΏ 8.Γ]Ο.1]05 ᾿ηαϊοανογαΐ Οὐ σθ 68“. 
Αἱ αυοά 46 ς0]158 ἀἰεϊξ, δηχίδ; ΘΟ] 0 ἢ Θηΐπὶ βίνα ἀΌΡΙΘΧ Ρυποίαμη αυΐθι8 ἸΟΟΙΒ πιοάο νἱαϊτηιβ --- αδ] π6ς 
ΔΒΓΘΓΊΒΟΙΒ 66. ΟὈΘ]ὰ8 Π660 814 αυϊοαιϑηη 4110 ΓΟίο γα ργθοθα ί ---- ΤΠ] 6 δα νᾶγῖ88 ἸΘοί]0η65 ρογίϊηθί, 
566. δ ἰαχίι5 ᾿ΠΓΘΥΡῸ ΠΟΙ ΟΉΘη. [2000 9. ποίδί: .,ν ΘΡὮ6]0. οἰἶδη) δηΐθ σΟηΒΟηδ5, 564 ΓΑΙ 5. Αἴ ΕὈ]486 
Ροπἰΐυγ (ἰ. 6. ΠΒΟΥΪ68), Θχοθρίο τη0 ἰΔηΐαπὶ ἰο60. 000 10. ποίδί: ., Δ ΟΙΒΙῺΪ νοδίρὶα ἀπ: ορι οὐ πονιρον.“ Αἱ 
ἴῃ σοαΐοα γροΐθ δὶ πονῆρον, ΘΟη Γᾶ 8115 δὰ 10ΔΟΙΒΠ 1) ΡΘΥ ΠΟΥ νἱἀΘὈηἰαΓ χειλιοι, χατωχι, σαμαρια, γαλαα- 
δειτησ, ἴχειρ, βααλειμ. 1.000 1]. ποίδῦ: 50} ΔΙ]Π)ἃ ΠΟῚ ἱπαϊοαίμιῃ : πατωχιε.. Αἱ 1ἃ ἰη[8]1οἰβδίηθ υἱἹά Ὁ; ἴῃ 
οοὐϊοα οηΪπὶ δὲ χατωχι βϑθαιθηΐθ ἐὰν ἰ. 6. εν. [Ι͂ἢ διῃῃθηἀδίίϊοηο Υ̓ῸΓῸ ΗἩΘΧΔΆΡΙΟΤΣ. γϑοία νἱα}]ΐ τι, 6010} ροϑβί 
αμβιμελεχ, και ἐπεστρ.. χαάμων, ᾿ΐθΙη 80 6556 ΒΙρηυτη 280. 2, 26. Ῥγδθίθγθα Ὠοίδυϊθ: .Υ. 48. ἐλαβον Αὐ αυδιην!β 
ΤῊΪ τ {15581π|8 [ΟΥΤηᾶ 1166 ε ΤῸ ο ῥγη0 οΟδίαϊι ὨΔΌΘΣΙ αυθδΐ, ἰϑιηθη γρο βϑίηθ Μοηίοῖ, ελαβεν 6α Ια. 
Αἀ ν. 49. .,00]0η ροϑῖ φορτιον χαι ἡρᾶν, 568 ἀθοδί δϑίθυ 50:18 ροβί χυτοὺς.. Αἴ βίου βοιι8. ΤΠ] ἢ τη6 ἀσθϑί, 
ΡΓδθίθγοδαια φορτίον: (δχἰ υ6γ88) "- χαὶ ραν; ἴῃ ΟΟ6]66 68[. Αἀ ,,10, 8 οὐ 4.“ .,ἀκῃ6 ΒΙὨΘἼ]05 ΠΙΠΊΘΤῸΒ 
(β οἱ Δ) οοἱα ροπεπᾶϑ βιιηΐ." Αἰ ἴῃ οοαΐοθ ἰ6Γ δὲ : Ρὶ χαι : ἃ ἢ. 6. αὶ χαὶ οὕτη ΟΌΘ]0 ὨΌΠΙΘΙῸ Δ ρΓ86ρ0- 
διἴ8 50ηῖ. 

Ουδο αἰ ἰΐ8 5ἰπί, υϑῃθιηθηίον σαιᾶάθο φυοᾶὰ Ροίγορο! ἴδηι ιοαι6 [0]} πὶ Ἰη68 Ιηϑπὺ ἀΘβΟ θ6Γ6 
ὉΠ 864η116 Εἴ1Πὶ [ΓΑστηΘη 158 1,6 ᾽ ἀΘ ἢ 5] 05 Θά ογα ΘΟὨ ΡΊΙ. 

Οοπίϊποηίυν δυΐθη οἱ 1,6] ἀθηβίθι5 101115 (180) οὐ Ῥρίγορο! απο ἤδθο ΠΙΡτοσυμη (ΘΟ 815, 1, νυ 116], ΝΏΠΙΘ- 
ΓΟΓΌΠΙ, ΠΕ ΘΓΟΠΟΙΗΪ,, Ιοϑι86, Ιπαϊοιτη ἰγαριηθηΐδ: (66 518 81], ὅ4 --- 860, 18. ρᾶβᾳ. 8.--- 18. Του οἱ 
4. 921 --- 18, 11. 24,9 -- 27, 16. ρᾶρρ. 19---ὅ0. 81---66. ΝΠΘΓΟΓῸΠ 1, 1 --- 7, 86. 11], 18 --- 20, 22. 
29, 84 --- 36, 12. γᾶρξ. 671 --- 100. 10] ---180. 181-166. ΒοαΓΘΓΟΏΟΙΙΙ 4, 11]---26. 7, 18 --- 17, 14. 
18, 8 --- 19, 4. 28, 12 ---- 31, 12. ραρμρ. 151 --- 168. 189 ---192. 198 ---194. 198 ---210. ΙοΒ1188 9, 88 -- 
19. 23. ραρρ. 211--- 242. Ιυδίεαπι 9, 48 --- 10, 6. 15, 8 --- 18,16. 19,15 -- 21, 12. γμᾶσσ. 299 ---800. 
248-- 264. 258 -- 2682. 


ΧΙΧ ᾿ 


Ποία αἱ ἀἰοδμλ8 ἀθ 9] ησ 0}}5 αἰππὶ [0115 {ππὶ 0018, 51 αι]α ΘΟΙΙὨΘἴα110 ΟΡυ8. ΠδΌΘΓΘ Υἱά θίαΓ. 


ΡΑσα. 1Π--- ΧΥΠΙ. ΟἜΝΕΒΙΒ 3], 84 --- 36, 18. 


Ρᾷρ. Π1|. ῬδΓΒ ΠΟΘΙ ΌΓΔΏΔ6 ἰΘ ΓΙῸΣ. ΒΟΥ ρίσγα ανδηϊ δ ΔῸ ΠΟΙΠΪΠ6 ΓΟΪ ΡΆΓΙΠῚ σΏΔΙῸ ρ85851Π| γϑηουδία 
οδί δίγδιηθηίο ᾿ῃηΔΡ]5 ΡῈ110 Υ6] [860 αιδλῖῃ ηἶστο. Μαιυϊία ᾿ἰροΐα αἰ ς6}}18Δ. ΟΟἸυΙη8 2 ἰηΐον νουβϑιιῃ 8 οἱ 4 
ΘΌΡΟΥ απ ([ῃ χπεστειλεν) Ὀγ6 15 68 ἀποία οϑί, φυριῃδαμηοάμππι ἰηΐγα 586 0 1}8 δχργοϑβϑίπηιβ: οἷ. ᾿. 25. 00]. 1. 
Ἰπίογ υθΥβ. 4 εἱ δ: Ρ. 28. 60]. 2. ἰηΐογ γ. 10 οἱ 11; ρ. 29. 60]. 1. ἰηΐογ υ. δ οἵ 6; ῥ. 8δ. 00]. 2. [ΠΊΘΟΥΣ 
ν. 18 οἱ 14: ρῥ. 839. 60]. 1. ᾿ηΐογ γν. 9 οὗ 10; ρΡ. 8ὅ9. 60]. 1. ἰ6Υ οὐ ρν. 247. υἰγᾶφι. οοἸαμηηδ 401η411168. 
ΗΪ8 οχ ἰοεΐβ, υὖὐ οὐδ 6Χ 8115. σοά]οἰθι15 Ὑϑίουγ 8, ἰῇ αυϊθ8 οϑὲ σοαθχ Ὁ] Τα Θ᾽ηδι 65, 60 ΠΟὴ 
Χ ῬΆΡΥΓΒ, Δρρᾶγοί ἰδία ᾿ίΐμοα ψυθίθγοϑ βου ρίουοβ δα αἰβισιθηάιμη ἰοχίαπι 1505 6586. Ηοο Ψ6ΓῸ ΙΟ60 
ΟΠ ΟΧΡΓΘ558 δϑὺ ἴῃ δα 18, ποθ πηδρὶβ μ. 1ὅ. 00]. 2 ἰηΐεσ 11 οἱ 12 (και εγεν.); ρ. 16. 60]. 2. Ἰηΐογ 1 οἱ 10 
(αλθεν δε); ἰθά6πὶ ἱπίεν ν᾿ 28 οἱ 34 (εγεν. δὲ); ῃ. 17. 60]. 1. ἰηίεγ 6 οὐ 7 (αυται δε), 4ιιομ!δπη ΠῸἢ ἰρϑὶ 
ΒοΙΡ ΟΥ 504 ΘΟΥΓΘΟΙΟΥΪ ΠοΒίΓΟ Ε ῬΓῸ δίγϑιη θη] ΠΟ]ΟΓῈ αἱ ϑρθοὶα {γἰθιιθπάα σἱἀθραίαγ. 564 ααμππηὶ (8}} 
ἴῃ ΓΘ ΘΟΥΓΔΙΓΘ ὈΓΌΟΘΙΪΝΟ 510, 8 ἀυοαι6 ἸΟΟΙ5 ρΓϑοβίδρϑδί ἴῃ ἰρΡ580 ταχύ ΘΧβου 6 Γ6 ᾿ἰηθάῃ, Ορίθγαιη οΟἸ δου 
ΗοΙπηο5 Δ Πι18 Ὠοδίγο ΙΟ60 ᾿ἰπθαϊη αυδηὶ ΑἰΧΙ 5 ΡΘΙ ΘΥΓΌΓΘΙῚ ΡΓῸ ΟὈΘΪΟ δὰ νοῦθπὶ εἄεινον Δαροϑίο Βδθιιί. 
Οὐ]. 2. ν. 9. ὕΓῸ αὐυτοις 8. 4] ΕΠ πγὰβ. ΓΟΠΟΥΑΥΌ ΒΟΥ ρ5 1 αὐτῶ. ΥΟΓΒ. 17. ρ Βργὰ ᾿ἰΠ6 8 πὶ ἴρξεᾶ ὈΓΠηδ ΤΠ Ὧι] 
ΘῸ ΡΙοίαπι νἱἀθῖιγ. ὙΘΥΒ. οἷ. ΡΙΓῸ 51π|0}16] Ραησίο ἃ ὁογγθοίογα γοροβιζαῃ νἱἀθίιν ἀαΡΊΙΘΧ, 1. 6. ἡσαὺυ: ΡΓῸ 
ἥσαυ- διῦὺ 60]. 1. πιδηι! ροβίθυοσο (ἃ ΘΟΥΓ. Ε αἴ νοῦ) ὨΠΠΘΓ5. αιδίθογηπί ἢ 15 Η «ἰξϑευίρίαβ εδϑί. Ρδρ. 1Υ͂. 
ῬΆΑΓΒ ΠΙΘΙΠΌΓΔηΔΟ ΟΧΙΘΙΙΟΥ, βου ρίαγα στρα σοηδογνδία. ΡΥ ἤδης ρᾶρίηδιῃ --- δίαιιθ ραβϑίπι οὐΐδηι ἰηἴγ -- 
ΠῚ. σΟΓΓΘΟΙΟΓΙη (ῬγῸ Ε ΠαὈοτὶ ροίθ5Ὁ) 586}06 βΒιρΓᾶ ᾿Ιπθ8π δαροϑιι! ν6] ρυποίιπι γ6ὶ ᾿Ιῃθο]δὴ ἢ00 τη060: 
σΘολρλ. ΚἈΑΙΗΠΟΡΕΘΙΤΟ, ΕἸΟΤΟΟΟΖΘΟΘΆΙ πεν λεϊλκωαε,: 
᾿ 17} Υ ΒΟΡΙ ΡΒ ἢ ῬΓῸ Ὗ. Ο᾽ οἱ ἸΚ ρτοὸ ΓΟ εὐ Ἰζ. 00]. 1. ν- 11. γοβῖ ἴαχωβ᾽ ἃ οοτγθοίοια δά-᾿ 
Ροβιΐαπι νἱἀθίιγ :, 564. ρυποίυπι ΒΡ ΓΙ 5. ΓΟΥα πα 6 ρον. Οο]. 2. ν. 10. ρχσὸ ΜΕ :|ξς ἃ οοσγ. τοροβίϊαμῃ δϑί 
- ἱΜθις: νοῦϑα 11. " ἀοαϊϊ μητερὰς ὑγὸ μητερα. Ρδρ. Υ. Μειῃθγδηᾶ οἷ βουρίαγα αὐ 4. (0].1. γν.1. 2. ὃ. 
γυγϑι5 ρὸ ἈΠΠΜ41 [ΚΠ οοττούϊαη οεἱ Ἀ΄ "Μ᾿ εἷο. Υ͂. 24 ἃ οοτγ. ἀδίαπι δϑὶ ἐνετείλατο :, δίᾳιβ ἰάθηι 
ΒΙσιπι Υ. 25 μοϑί τω πρωτω και Δι ἰδογρίαμη; ΟὈΘ]Ο8 ὙΘΙῸ νογβίθιι5. 26 οὐ 27 δαάρίοΐοβ ἰάθιῃ οουτ. δχϑίχ . 
ΗΙ5. ἰβίταγ εἰοοίαπι οἱ -΄ }}Π06"5Ί᾽),᾽ ΟλΙΚΔΑΙ: τοι !αυ δ Βα νῖ5. Ὑϑῦβιι υθιῸ 27. ὀχθυπίθ ἤυῃς δῖ 
ΦΉΠΡΟ: αποόγαϊη βίρῃογαιῃ οἱ --- οὐ : σογγθοίοῦ! ἀθὈθηΐαΓ; ὈΓΙᾺΒ ὙΘΓῸ: ᾿Ρ5108 βου ΡΓΟΥΪΒ οϑῦ, ργορίοῦ- 
ΘΆ(Ὲ6 ἴῃ ἰοχία δχργὶπηὶ ἀοθοραί. Ῥᾷδρ. ΥἹ. ῬΔΥΒ ΙΠΘΙΠΌΓ. ἸΒΙΘΥΟΥ, ϑογρίαγα οχρα! αϊ. ΟΟ]. 2. ν. 7. νϑυ ἃ 
οτι ενίσχυσασς ἃ εἐοτγθοοΐογα (Ε αἱ νἱἀ δῖ) Ρηηο 5. σι ρογμοββ πργορθαίδ διηί. Ῥδρ. 11. Ῥδγβ ΠΡΌ Γ. 
ἰηΐοτῖοσ. ΟΟ]. 1. ν. 1 ταὐυτὴῆς ΘΟΓΓΘΟΙΟΥ ΔαΒΟΥΙρδιΐ, ἢ υὐ νἱάρίαγ. Ῥοβὲ ἀδιγαπι (80 Ε υὖ νἱἀοίιν) 84 ἃ}- 
ἴση οϑὲ ρυποείαῃ (οἸ. 2. ν. 2. λαβων ΡΓ0Ὸ ελχβεν 'ρ5ἃ ΡΓΠη8 Ιηδπι οογγοοίιπ) νἱἀθίυγ. ΡΧΪῸΒ ε Ρυποῖο ἃ 
ΠΟὉ15 ποίδίι!) ὈΓΟΝ 551πη8 ᾿η6 8 ΠΠΡΓΟθαΐαπι οϑῦ; αἰΐθσυμῃ ἰδού!) Ἰηδηδιῖ. Ὑογϑα 2ὅ. ΡΓῸ ἐστιν 15 αἱ ἴη- 
δρῖο ᾿ἰ}16 γα γοπονανὶ ροβυΐξ εἐσται. Ρᾶρ. Υ1Π. Ῥᾶγβ πηθπιῦγ. ὀχίουίου, βου ρίασα θ6η6 σοπβοσναῖδ. (]. 2. 
Υ. 1. Δ ΡΓῸ ρ οΟΥΓΘΟΟΥΒ Ὁ νἱαθίυ" 6586. ΘΙ 6. προσελθετὼ ἰηῃἰδοίαπι Ἰπδηβϑῖ. Ῥᾶρ. ΙΧ, Μριῦγ. οἱ 
Βουρίυγϑ τι 8. (0]. 1. ν. 4. ρμυποΐζιπι δα 16 γὰθ ἔεγα ρϑάθιῃ ροβίζιτη ποὴ υἱοί Γ ΡΓΠη86 τηϑλι5 6556. ΓΒ 
7. ξογγθοίογ, Ε πιὸ νἱἀείαν, ἀοα1 -ΑἸΚΕΙΙΝΟῪ: ΟἹ]. 2. ν. 117. χμὼρ ἰπίδοίαπη πηδηβϑὶῖ. Ὑογϑι 22. οο1- 
γθοΐοῦ (Ε) ἀδαϊὶ ΘΜΜΜΟΡΡ: Ρᾶρς. Χ. Ρᾶγβ τηθιηῦΥ. ἱπίθΓΟΥ, ἰδθη βου μέσα 5818 οοηβογναῖα. (ΟἹ. 1. 


Υ. 26 οὐ 27. ᾿ρ8ἃ ΡΓΪΠΠΠ8 Ἰη8ηϊι λων ΡΓῸ ὕμων ὁΟΓΓΘΟΐΆ]η, ἢ ΤΩ] ΙΟΓΘ [Ογηα δα ὕ ΔαρΟΒΙίΟ. καὶ ΥΘΙῸ (Ο0Γ- 


ΧΧ 


ΓΘοίοῦ Ραποίβ ποίαν], δηΐθ τὰσ θυγατερχσ δΔααϊίο Ις. Ῥαρ. ΧΙ. Μοπιῦγ. οἱ βογρί. αὐ 10. ΟΟ]. 1. ν. 1. 
ΟΙδΐ (ῬῸΥ ΘΙΤΟΥΘΠῚ) δηΐθ χαὶ ΟὈΘ]118 “τὶ 564 ΘΥΓΆΒ118 οδί, [108 οοσία υἱάθίαγ, Ὅογϑα 8. ΘΟΥΓΘΟΙΟΙ 6Χ ρυποῖο 
Ἰπθαπι ἔδοϊϊ, υἱ ἰδπὶ 51 ΓΕΙΆ. φαρπιδαιηοάυμη οὐΐδηι ἃ}10] βου ρίυγαπι δηςαυϊδδίιπηδπ τηαΐαν!ι. Ὑογβα 21. 
Ἢ ΒΈΡΘΓ ὃ ΟΟΥΓΘΟΐΟΙΙΒ οί. Ραρ. ΧΙ]1. ΡὰγΘ ΤΟΙ] ΌΓΔηΔ6 ΟΧΙΘΥΙΟΥ, δου ρίαγα Ὀ6η6 σοηδογναίδ. ἝΟὉ]. 1. νυ. 20. 
55. ρΡοδὺ τούτω ἃ ΟΟΥΤ. ΒῸρΡΡ]οἴαμη νἹαοίαγ. ἝΟὉ]. 2. ν. ὅ.. παν ἀρσὴν ἰηΐδοίι) ΠηΔη81. Ρᾶρ. ΧΙ]. 
Μρδν. οἱ βοχρί. αἱ 12. (]. 1. ν. 22 οἱ 28. οἱ ροϑί πᾶσιν οἱ ροϑί πασὰν βίρῃιμῃ : ἀ6ϑἰἀθγαῖαγ. ΟὈΓΓΘΟΙΟΣ 
γΟΙῸ ΕἰγδΙηα 16 γ 06) Ρα ΠΟ 5. ποίαγ!. ΟΟ]. 2. ν. 26. ροϑί ὑμὼ ρῥυποίιπμη δαροδβι!ῦ οοΥγθοίοσ. Ῥδρ. ΧΙΥ. 
ῬΔΓΒ ΙΠΘΙΠΌΓ. ἰηζοΥΟΓ. ἝΟ]. 1. ν. 21. ϑἰσῃηδ : οὐ "--- ἀθηη σΟΡΓΘΟΙΟΥ (Ε2) ἰπίυ] 556 νἱἀαίαγ, ααὰπῃ αιοά 
ΘΑ. ΚΓ : ΟΠΠὨΪΠΟ ὈΓΪΠΊΔΠῚ πιδπιπ ργοάλί. Υοτβα 27. ρα ΗΠἑ ρτὸ ΙΗ ἋἉ.. 00]. 2. ν. 18. δϑίβγίβουμη 
ΒΌΡΓΑ ᾿ΙΠΘΔΙῚ 056 5ΟΓΙΡΙΟΥ ΒΌΡΡΙ ον. Δογϑι 25. ΡΓῸ 5]Π}Ρ0]16ἱ Ριποίο ΡΟΠΘΠαιΠὶ Θγαΐ :, 564 66 ΘΠΟΥΓΘΟΙΟΓ 
ΑΙ ΘΓ ἢ) Βι ρρΙ ον. Ῥὰρ. ΧΥ. Μριῦτγ. υἱ 14. Ο]. 1. γ. 2. βίσῃηυμπ : οογγθοίογίβ υἱοί 6586. γοῖβα 8. 
ΒΌΡΡΙ6πάϊπι νἱἀδίῃγ : ροϑί τηλ. ογδα 9. ἐγὼ ο θσ ΘΟΥΓ. Α ΒΌΡΡΙΟΥ. 0]. 2. ν. ὅ. δχϑιηίθ ἰγθϑ [{{{6 γᾶ 
ΘγΆ586 οἵ ἰηθαμῃῖα 6. φυδλίίζιοῦ 16 Γἂ 6 ὈΥΟΓΘ5 ΒΌΡΘΥ Γαβυγϑιῃ βου ρίδθ, Ηπης [ἢ ΠΟ ἘΠῚ 'ρ086 ΒΟΥ ΡΙΟΥ ΘΓΓΟΓΘΠῚ 
σΟΡΓΟχΧΙΐ. Υεγϑα 12. 15. 4] βου ρίυγδπι γοηονανῦ ἰηορία ἀρ ϊῦ τῇ ΡγΓῸ γῆ. δ6Γβι Οχίγθηη. ΒῈΡΘΓ 5 σηαπι 
ΡΟδιζα οϑί ᾿ρ88ἃ ργίπια αὐ Υἱάθί!γ τηδηι δϑίογίβοὶ βδἰσηαπὶ), αιδιηδαπιοάϊμι Θαϊαΐ 8. Ρᾶρ. ΧΥ͂Ι. ῬΑΓΒ 
ΒΠΘΙΏΌΤ, οχίογιοσ. Ὁ]. 1. νυ. 1. βίσῃυπι : οογιθοίογὶβ (Ε) οδί, πἰβὶ φιοα ἰρ56 5ΒοΓΡίοΥ βἰπηρΊ6χ ραποίιμη νἱ δἰ Γ 
ἀθά 1588. ἴδγβιι 11. βίσπαπι " διρτὰ ᾿Π68ΠῚ 056 ΒΟΓΡΙΟΥ ΒΌΡΡΙΟΥ, 56 ροϑὺ ἡμέρας 5΄σῃα : ΠΟ] Οχίί. 
γεῦϑα 24. βίσῃιη : ᾿ρϑῖαβ ΥΪπηδθ ΠηΔη15 6δί, 564 γθποναυϊ σογγοοίοῦ.. Ρδρ. ΧΥ͂Ι. ΜριΌΓ. αἱ 16. Οὐ]. 1. 
ν. 8. ες 5! |ρΓ8 ᾿ἰμθ 81 ΒΟΡΡ]οίαπ) δὰ ἰρβιπὶ βου ρίογθιῃ γοίογγὶ ροΐεϑί. Ὕϑῖβα 13. ροβὺ αδα ἃ ΘΟΥΓ. ριποίαμη 
ἀαα τη ἤθης ἰπ πποάσπι: Ὡς Θά ν. 14. βιργὰ Πἰηθδπη πα ηι {5511} 56 ἃ δ] σδη 0118 ΤΓΟΥΤΪ5 ΔἸ ἐπὶ 
Θϑ τοῦ, Ἑογγθοίουί 5. Β Υ6] Α υἱάδίαγ 6586. (]. 2. γ. 18. ἐπορευθὴ δὲ εκ γὙηὴσ χανααν Δηΐθ ἀπὸ ΒΡ ]ΘΥΪ ΟΟΥΓ. Ε. 
Ρὰᾶρμ. ΧΥΠΙ. ῬΑΓΘ. ἸμΘ ΠΥ. ἰπίδυιοσ, βου ρίαγα Ἰθοία αἰ 0}}18, ρᾶ551πὶ γοηονδίδ. Οὐ]. 2. νυ. 8 οἱ 9. 5ἱσ) 
αα]ν8. ἱπιργοθαηίιν ἡγείλων γοθομ, ΡῈ ἱποιιγίδπι γοροί ἰδ ἰρϑῖιι8 ΒΟΥ ΡΟΥ5. 6858 ροβϑαηΐί. ὕευββ. 22 οἱ 24. 


60 λειβχυχο (ἀηΐθᾶ ελ. ροϑί ολ.) 66 τεγλον ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ἰοτρΙ. 


ΡΑΘα. ΧΙΧ -ἼΧΥΙ. ΓΠΙΕΝΙΤΙΟΙ 4, 27 --- 217, 16. 


Ρᾳᾷρ. ΧΙΧ. Ῥαγβ τπϑιηδν. ἰηΐοτίου; τπαϊίδα Εἰ {{6 Γὰβ γοηονδΐίδθ. (0]. 1. Υ. 2. αὐτὴν : υὖ οαἰἀϊπηι8. θεθθθδί 
εἰ ν᾽ οἴ! ργαθοθάθγο βίου 80 5, 564 Π66 ροβύθε! σα πηϑηιι Ἀἀα]ΐι5 οϑί. ὙΌΥϑα 9. ἰΒ 41] ΓΘ ΟΥΑΥΌ ΡΓῸ χιμαι- 
ραν ἱπορίβ βου ρϑὶῦ χιμαρρὸν, αυἃ ΓΘ οἰἰδηη ΟΟ]]Δίοῦ Ηο]η68. [Δ]8115 οϑί. ΒΌΓΒΙΒ νυ. 17. 6χ θδάθιηῃ γό06 ἴθοὶζ 
χιμαρραν. ΝΕΠΙΘΥΙΒ αδίο ΓΏ]Οἢἷ5 ΧΥ ΟΠ ΡΓΠΠΔ6 αϑὺ Π]Δη118 5864 ΘΟΥΓΘΟΙΟΥΒ Ε, αὖ Ρ6Γ τοίαπι ΠΠ τ. δ Υρ- 
ἴυγαρ βρϑοηθῃ ἰὴ ἴδ] Θχῃϊἰΐαπη οί. Ῥᾶρ. ΧΧ. Ῥδ}8 ΠΙΘΙΉΌΧ. οχίοσίογ. Ο0]. 1. ν. 10. αὐ ῬΓῸ ε ΟΟΥΤ. ἢ 
ποίανϊ[. Ρᾶρ. ΧΧΙ. αὐ 20. ΟἹ]. 2 ν. 6. βίρπιυμη : ἃ ΘΟΥΓ. Βυρροίαμπι νἱἀοίαγ. Ῥαρ. ΧΧΙ. Ῥδι8 ΠΠΘ ΠΥ. ἰη- 
[ΟΤΙΟΓ, βου ρίαγα ρμᾶϑϑίπῃ γοηοναίδ. ΟΟ]. 1. ν. 24. χι ῬΓῸ ε ΘΟΥΎ. ἢ βυθδί 1. ΟΟ]. 2. ν. 18. 156. 4} δυδηϊάδϑ 
ἸΠτ|6γᾶβ γοηονανὶ ἱπορία ἀραϊξ «ποτειση, ααοα Γαγϑ0.8 ἰῃ Θγσόγοιῃ ἀυχὶῦ οΟ]]δἴογοιῃ ΗΟ πμοβίδπαμη. Ρ8ρ. ΧΧΠΙ. 
ΜροιΩδΥ. τ 22. ΙΠΒΟΥΡΌΪΟΉΘ πὶ: νομοὸσ οἷο. δα αἰ 15. αιιθιη 5519 Ὁ ἰηϑ σηϊνη58. [Ιἄἀοτη 00]. 1. Υ. 11. 5ιὉ- 
δ τυ αὐ ΡΓῸ εν Υ. 14. α ΡΓῸ ο, Υ. 22 οὐ 28. ὈΪ5 εἰ ὑσγο ι. ΑΡροΟϑ.ΟΡ15. ααθιὴ 1] ἀθιη Δαρίηχὶς δα ρ 11{{6- 
ΓΔΠῚ ϑραδοίδγε υἱἀθίαγ, ἰΐα αἱ οἰδοθεῖί ΤΤΆΡΕΙΑ. Οὐ]. 2. ν. 18. ΟὈΘΙπῚ δηΐα πραγιατος ΘΧΟίρ σα 
ἀαροθαΐ ραποίαμη ἀὈΡΙΟΧ, ποῃ 510] 6χΧ. 864 θαι οογγθοίογ ἢ. 1. αἰΐθγιιπλ ρα ποῖα ΠῚ ΒΡ Ρ]6ν δ, φαοα 8}}}8 
Ιοοβ. τη} 18. (αἱ μ. 24. 1. 260.) ἰδεῖ. Ῥᾶρσ. ΧΧΙΥΝ. Ῥαγϑ πηθιηὉ Ὑ. ΘΧίοΓΙΟσ. [ΙηΒΟ ΡΟ. ΘΟ ΘΠ ΔΙ αἰῦ ΘΟΥΓ. Ὁ. 


ΧΧΙ 


Ιάριῃ 6(0]. 1. ν. 6. αἱ ΡΓῸ ε ποίαν. ογϑι 18. σ ΒΡ Γᾶ ᾿Π6 ΠῚ ὨΘΒ610 δὴ 'ρ86 ΒΟ ΡίΟΥ Βαρρ ον ουῦ ροδίοδαιρ 
ΘΟΥΓΘΟΙΟΣ τοπονᾶνοσὶῖ. (Ο]. 2. ν. 15. σοῦγ. τ ἔ ᾿ἰογα ἢ. 1. οχϑίηχι οἱ ὀχϑυαηΐα συοῦϑι 14. δαάὶα!ᾷ. 
Ρᾶρ. ΧΧΥ. Μεγ. υἱ 24. Ῥαρ. ΧΧΥΙ. ῬΑΓΒ ΙΠΘΙΠΌΓ. πίθου], 564 δου!ρίαγα 5815 ὀοηϑογνδία. (]. 2. 
ΥΥ. 7 οἱ 14. ΟΟΥΤ. Ὁ ΥὙΟΟΙθι.5 ὦ οἷ οὐ ΒρΡ᾿ ΓΙ Δα] ἢπης ἴῃ πιοά μη]: ω οἱ ΟΥ. Ρὰρ. ΧΧΥΙΙ. Μο ΡΥ. 
οἱ βοσίρί. αἱ 26. Οο]. 1. ν. 86. ΓΟ: εἰς. δογβαὰ 160. ἰδ 4υΐ ρδ]] 6 πίθβ Ἰἰτἰογᾶ8 ΓΟ ΟΥΑΥ ΡΓῸ προσοίσει 
νΟ]υἶἱς προσθήσει, τη 6 πὰης ἰΐὰ οϑὺ ἴῃ οοαΐοο: ΘΙΟΕΙ. Μίγαμῃ νϑγοὸ ἰὴ Ἰηοάσπη 6χ οο]]δἰίοηα 808 ΗΟΪΠΊ68. 
ἰμαἰοανἠδ: γπροσθησισει (5,6) 17.“ ΟΟ]. 2. ν. 7. ργοῸ βρωθησεται ἸηλγρῸ Θχῃ οί εδεται αυτα, ἃ ΘΟΥΓ. Ὁ αἱ νἱ ἀΘ ἴα 
Δαβοτρία. Ραᾶρ. ΧΧΥΠΙΙῚ. Ῥδγβ ἸΠΘΙΌΤ. οχίθυϊοσ. [ηβογ ρ ]Ομθτ ΔααΙαΪς ΟΟΥΓ. Ε, σαΐι8 οδί οὕ πὰ [ῃ 
ἰΔθι]ὰ οχβοσρίαμπη: νομὸσ ζηλοτυπιασ. (]. 1. γ. 1. ΡΓῸ εσται ΠΠὈΓΑΓΙ5. ΒΟΥ ρϑ 10 σται, βΘα 116 ᾿ς Γᾶ] ε οοτ- 
ΓΘΟΟΣ ΒῈρρ] νη. ΟΟ]. 1. ν. 26. ΘΟΥΤ. (Ὁ) βρὶ εῦαμη δαα αϊξ γοοὶ ἐν, ἢ ἴῃ ΠΟΘ ΏΠΙ: Εν. Ὁ]. 2. νυ. 18 
οὗ 25. υἱτοαιθ Ιο60 51:6 }Π} : ΠΟΥΓΘΟΙΟΓΙΒ ΥἱἀθῦΓ 6586β. Ραρ, ΧΧΙΧ, Μοηθγ. υἱ 28. Οὐ]. 1, 10. ῥΓῸ χρεα- 
Ροίίιι8 χρεα: βου] θη πὶ ογαῖ. 564 60 ἃ ΟΟΥΤ. δααϊζαμη 6ϑΐ δἰίθσιῃ ρυπείΐαῃ. Ῥᾶρ. ΧΧΧ. ῬδγΒ πηΘ Ὁ Γ. 
ἰπΘΓΙΟΓ, 568 βογρίαγα Ὀθὴη6 σοηβογγαίδ. [ῃβουρ ]οηθ πὴ Δα 10 ΘΟΟΥΓ. Ε. ΟἝ0]. 1. γν. 8 ὦ ἴῃ Κῶ ΒΈΡΘΓ Γαβυ- 
ΓδΠὶ Γαϑοσὶ ρύιπι ᾿ρ58 ργηᾶ πηδηϊ ἰδί0 βρᾶῖῖοθ. Ρᾶσ. ΧΧΧΙ. ῬΑΥΒ ΠΙΘΙΠΌΓ. ἸηϊοΥἼΟΓ, ΒΟΥ ρίαΓδ ρΆ5511ὴ ΓΘη0- 
γαΐὰ. 1, 26. σ 5ιρΓὰ ᾿ίηθϑῃι δα αι). ϑυρμρίοίαπι υἱάθίυν 80 '0Ρ80 βΒουϊρίοσο ροβίδθϑδαιδ γοηονδίυμη. 2, 10. 
εξεχλιασεν ῥγϊπηιπη βογρίαμη. ογαΐ, ἰὰ πη οπιθηἀδίαπη οϑί εξεχλησιασεν (Π0η εξεχχλ.). Ρᾶρ. ΧΧΧΙΙ. ῬδΥβ 
ἸΏΘΙ]ΌΥ. ΟΧχίο το. 1, 1. (5 4] τϑῃουδυῖ βου ρίαγαιῃ ἢ. 1. Βου ρ5ὶῦ ἐπωμειδα, ργαρίογιο ε αυοα Ρ. 31. ργδϑοθβϑίί. 
1, 18. ἐπὶ ΘΟΥΓ. Α Δα! ἀ|556 νἱάθίιν. Ρᾶρ. ΧΧΧΠ,Ι. (οοττίρα ἡπηθγαμπ 88 --- 42 ἴῃ 6αἸΠ]0η6)ὲ. Μοιδτ. υἱ 82. 
Οο]. 2. νν. 1 οἱ 2. ρᾶι]]ο δχοθάιμί, αἱ ΘαΙαἸη18, ογα! θη ΓΟ] αι ογαη νουβαῦθη. Ρδᾶρ. ΧΧΧΙΥ. (86.) ῬδΓ8 
ΤΠΘΙΠΌΓ. ἸΏ ΓΘΓΊΟΥΙ, βου ρύιγα νᾶ] 46 Θχρϑ]]αΐῦ; 15 αὶ γοηογνανῦ μᾶ5851Π| ογγαυῦ, αὐ 1. 10. υδὶ τελειοισ ρΓῸ τελειω- 
σεωσ ἀράϊΐ, οἱ 1, 26. υδἱ [ὈΓΙῚ15 1 Θγᾶ8 μ' ἰοίαπι 8: σηυη : ΟὈΐΘΧΙύ. 2, 19. τ ΒΌΡΓΔ ᾿ἰμθϑιη 1056 ΒΟΓΙΡΙΟΥ 
νἱἀθίαγ ΒῸΡΡ αν 580. Ρδρ. ΧΧΧΥ͂ (87). Μοιῦτ. υἱ 84. Ῥαρ. ΧΧΧΥῚ (88). ΜοιθΥΔΠδΔ6 μΔΓΒ δχίθυϊου, 50 11}Ρ0- 
ἴαγα ὈΘη6 σοηδογναίβ. Ρᾶρ. ΧΧΧΥΠ (89). ΜοΡΥ. οἱ βουρί. υἱ 86.0 Ῥᾶσ. ΧΧΧΥΠΙ (40) οἱ ΧΧΧῚΧ (41). 
Ῥαγίθϑ ΠΙΘΙΏΌΥ. ἰπίογίογοβ, 568 δβογρίιγα 5815 οοηβεγναίδ. 39. 2,4, ἈΡΟΣΙΝ πρϑαὰθ πιυϊδίαμη ἃ ὁοΥ- 
Γροίΐουιθυ5Β. Ρᾶρ. ΧΙ, (42). ΑΓΒ ΠΙΘΙΠΌΓ. ΟΧΙΘΥΓΙΟΣ. 1, 18. ΓΌΓΘΙΒ. ΡΟί 5 : 41 - ΒΟΓΙ ΘΗ τ) ογαΐ. 2, 16. 
ι ΒΌΡΓδ ᾿ἰΠ08Π| ΟΟΥΓΘΟΐΟΓ Δα 6111. Ῥᾶρ. ΧΙ]. Μοηῦν. υἱ 40. Ῥαᾶρ. ΧΙ1Π1. ΑΓΒ ΠἸΘΠΊΡΓ. ἱΠίΘΓΙΟΣ, 568 
βου ρίατα 58.018 οοπϑογγαῖδ, 1, 16. οοῦσ. ΕἸΟ βογρϑιὶ ἀδ]οῖο (ἡ βοαιθηΐθ, ΒΟΥ Ρ ΟΠ 6Πι ΒΌΡΘΓ 0]. 2. 84- 
αἰ ἀϊῦ ἡ. 2, 8. χαι ἀρὼν ΟΟΥΤΘΟΐΟΓ Δα Π]αἸΐ. 1ἰ6π 2, 14 οἱ 1ὅ. ηοΐίδ6 ὨΟΧΔΡΙΆΓΟΝ ΒΘΟΌΠ(18 ΟοΓ8 Δα αἸΐδ6 ν] ἀθηΐατ. 
Ραᾶρ. Χ1111. υἱ 42. 1, 18. Βίθηυμη ΒΡ ΓΙ 5. ΙΡ56 αὐ νἱα δῖ! βου ρίοῦ δαροβυϊ. Ρᾶδρ. ΧΙΙΥΝ. ῬΔΓΒ τηριηδτῦ. 
Οχίουιογ. 1, 2 οὐ 11, ᾿ἴθπὶ 2, 26. τον, χαι ιεραχα χαι τὰ ομοια αὐτω, πᾶσι : ἰδ ΟΙΠΪᾶ ῬΟΒίΘΓΙΟΓΘ ΠἸΔηὰ ΒᾺΡ- 
ὈΙθία διιηΐ, οὐ θᾶ αιἱάθη αυ86 ΒΘΟΌΠἋ0 Ἰο60 αἰχίπη8 δι αἰ} 16 Δα ΟΟΥΤ. Α Γαίογθηαδ βϑυηΐ. Ῥᾶσ. ΧΙΥ͂. 
Μοιῦτ. υὐ 44. (]. 2. Υ. 8. 1058 αὐ νἹ θῇ: ΒΟΓΙΡΙΟΥ τ ρυηοίο ποίαν. Ῥᾶρ. ΧΙ. ῬΑΓΒ ΤΠΘΙΙΌΓ. ἸΠΙΘΤΊΟΙ, 
564 βου ρίυΓα 5815 οοῃβοσναίδ. Ρδρ. ΧΙ. ΜρΏΡΓ. οὐ βοσίρί. τὖ 46, 1. 11. φαγεθς Ἰηἰδοίαπι τηΔη51. 1η- 
Βοιρίοποιη 60}. 2. δα ά ας οοτγ. α. Υοῖϑα 9. ἃ αϑὲ, 564 π΄ Πἰπθο]ὰ ἐνδηδῆχαμῃ. ΥἹάδίαγ ἰρίταγ ρῥυίπηπι τὸ 
Βουρίθιη [1556 οἱ ἰῃ οἷιβ Ἰοσαπη Δ Ὁ ἰρ50 βευρίογ δζ βυθϑιιαἴαμη 6556. 2, 10. Ρυὸ Ν᾿ἧἑΥῚ ρα ΜΜ ροϑβί- 
ἴὰπὶ οὐαί, βϑα ἰρ88 ργίπηδ τηδηῖ ΓΝ σογγθοίμμ). 2, 28. αἰτιμηαιι6 5, ση 1 ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ Βρρ] ον. Ραρ. ΧΙΥΙΠ. 
ῬΆΓΒ ΠΙΘΙΠΌΓ. Θχίθγιοσ, ἰΐθιη Ρ. ΧΙΙΧ, [ΙΠΒΟΡΙΡΟΔΟΠΘΠη ΒῈΡΘΥ ΓΑΒΌΓΔΙΩ ΟΟΓΓ. α ἴδοϊ. Ρὰρ. 1. ῬΔΥΒ ΤΠΘΠΛΌΓ. 
Ἰπίουῖου, βου ρίμγα ΡγΟρΡίο ῬΔΙ]ΟΓΘΠῚ τη} {18 Ιοο]8 γΓοπμοναία. 1, 26. εξχαν ΘΟΥΓ. Α 80ρρ]ονῖί. Ρᾷρ. 1]. 


ῬΆΥΒ ΤΟΙ ΌΓ, ἰΠίΘΥΙΟΥ, 564. βου ρίαυγδ. οομϑοσναίδἃ. Ρᾶδρ. 1.11. ῬΆΓΒ ΘΗ ΌΥ. ΘΧΓΟΓΙΟΥ. 1, 20. ὑπτ|8 6 οσογγθοίο- 


ΧΧΙ 


ΥἹΌῸΒ Ροβϑὺ ἃ αὐτο ὕΓῸ αὐτῶ τρροβιυϊζ. ΡῬᾶρ. 111. Μορτ. υἱ ὅ2. Ρδρ. ΠῚ. ῬΔΥΒ ΠΟΙ. Ἰη(ΟΓΙΟΓ, 568 
Βουρίυγα σοηδογνδαίϑ. 1, 14 Ὑ ΒΌΡΓΔ ᾿ἰπθϑπ ΟΟΥΓΘΟΙΟΙΒ Α υἱάθίῦ 6586ὅ.Ὀ Ῥᾶρ. Κΐ. Μοτ. οἱ βοσὶρί. αἱ 
ὅ4. 1, 2. Ἢ ΒΌΡΟΓ ὑμῶν ρμοδί ΘΟΥΤ. Α ποίαίπη. Ῥᾶρ. 1.001. ΜΟΙΠΌΓΔΗΔΘ ΡΔΓΒ δχίθεῖογ. 1, 27. ε 0 ρ γἤυπὶ 
ἾΡ56 ΒΟΓΙΡΙΟΓ ποίδββα υἱάρίιγ. Ῥᾷαρ. {}}11. Μαηδν. υἱ 86. 2, 4. ΓυΓβι5. αἰ ρ]6χ ρυποΐαμη Ι060 51Π}0}16]5 ΡΓῸ 
ΠΟΤ ρΡοπμοπάυμι ογαΐ. Ρᾶρ. 1,011. ῬᾶγΘ. ΠΙΘΠΊΌΓ. ἱπίθυίου, 564. βογραιγα ορίίπιθ ὀοηβογναία. 2, 18. οοΥ- 
τϑοίοτίβ οανῖβ ΗἹ ΡΓὸ Η ροβίϊαμῃη 650. Ῥᾷδρ. ΠΧ. πηρηργ. οἱ βογὶρί. υἱ ὅ8. πβοΥΙΡ θη Δ α]αϊξ Ε. 2, 11. 
Ὁ (ΡγῸ ὕμιν) σΟΥΓΘΟΙΟΓΘΙΏ ΠΟΙ ἰπΥθηϊδ, ΑἸ ΔΠΊαιΙΔ1 12, 20. ε ΒΊΡΟΓ τρηνὴν ΡοΒίθεοσα πηδηὰ (0) δα αἀϊ απ αϑ. 
Ρᾷρ. Τ,Χ. ῬδΓβ ΠΟΘΙ Γ. Θχίουιου. 1, 27. ε Β ργἃ ἸΏ 6 8Π) 5οΥ]ρ5 10 Ὁ, σοΟἸαπΊη86 2. ΒΟΥ ΡΌ]ΟΠ ΘΙ ΤΓ6 ὙΠ] ΒΔ Πὴ 
[οεἷΐ Ε. 2, 24. Αϑίθυ ΒΟ ἢ ΒΌΡΓᾺ ᾿ΙΠθϑΠ 086 50 ΡΙΟΣ Υἱάθίι Βα Ρ] ον 5886. Ρᾷρ. ΕΧ]. ΜοΡρτ. υἱ 60. 1, 18. 
ε ἰῇ μέεισουντες ἀ6]6τὶ ν ]αῦ Ὁ, αὖ νἱἀρίιΓ: οοπίγα αἀνηλωσει 2. 10 Π1}}15 ΟΟτγθοίογιπὶ δι σί. Ρᾶρ. ΧΗ, 
ῬΑΓΒ ΠΟ ΠΌΤ. ἰοῦ, 564 βογρίαγα ὈΘὴ6 οοηδοιναία. 1, 20. ἐπλησθητε ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ποη δἰ. 2, 10. Ἀ. 
'ρ88 ὈΥΠη8 ΤπδΔηῈ δι} Γἃ ΠΙΠθᾶπὶ ΒυΡρΙοίαιη, ἰίθιῃ } 2, 26θ.ὡ Ῥᾶρ. Χ1Π. ΜαμδΥ. οἱ βουρί. υἱ 62. 1, 2. 
εξανηλωσει ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ Ποη δἰ σ᾽ῖ. 1, 12. ΓΌΓΒΙΒ ΒΠΏΡΙΟΣ ραηοίαπι ργῸ ἀαρ] οἱ βου ρίου ροϑυΐϊῦ, πραὰθ ΘΟΥ- 
ΓΘοΐογ ᾿πυΐανϊῖ. 2, 1. φωνὴ ΔΙΓΘΓᾺΠῚ ἰρ56 βου ρίοσῦ ὑποὶβ οὐ ρυποίϊα ποΐδϑ8θ υἱάθίαγ. Ρδρ. 1 ΧΙΥ]. Ῥαγβ 
ΤΠΏΘΙΠΌΙ. ΘΧΙΘΓΙΟΥ. 1, 24. ψνησουχι Ἰηἰδοί!Πη ἸηΔηϑ:. Ρᾶρ. ΟΧΥ, Μοιδγ. υἱ θ4. 1, 8. σογγθοίοῦ (0 υἱ 
ν]ἱἀδίυγ) ργὸ ΟΥ̓ τοροϑιυϊ ΟΝ. [Ιἄδιηῃ 1, 25. τιμῆσισ γοΪαϊῦ ΡΓῸ τευλησεισ, 2, 11 οἱ 14. τιμὴ ΡΓῸ 
τει μη, δία οὐἶϊδη) ὙΟΥΪΒ. ῬΟΓΡΟΓαΙ το 18 γν. 18. 14. 1ὅ, Δρροβιΐϊΐ ὑπο059. Εδαθιῃ σγουρὰ ΓοροίμηΓΠΓ 
Θ(ἰὰπι ΥΥ. 18 -- 8: 40 ἸΟ60 Π1}}}} βἰρπογυῃ παροηί. Νοο τῃηᾶρὶβ τειμη τηυϊδίαπι νΥ. 16 οἱ 26. 1, 26. υδὶ 
( ρυμποῖο οὐ ΟΌΘ]0 οδχϑίϊηοίιμη οϑῖ, ἰ056 βου ρίου 86. ΟΟΥΓΟΧΙ556 νἱάθίγ. 2, 21. ἀρσησ. ἡ υἱ ΘαἸαἸπη5. ἴῃ 
σοαΐΪ 6 65. Ρᾷρ. ΟΕΧΥΤ. ΜΟΙ γϑηδα ΡΆΓΒ ἰηἴΘΥΙΟΓ, 564 βου ρίαγα Ὀ6η6 οοηδογγαΐδ. 1, 4. σ ἰηθιιηΐθ συ σϑὰ 
[Ογὴδ ῬΆ1110 ΠΊΪΠΟΓΟ ΒΡ] Θίιπη οϑὲ, ἰρ88 ὑγίπμα υὐ νἱἀθίυγ δῆ. 1, 10. πονηῆρον ὕΓῸ πονήρων ἰδ81ὴ 'ρ56 
ΒΟΙΡΙΟΣ ἀο]οΐα δ]ΐογα 16 ΓᾺΘ (ὺ ρατίβ υἱοί νΟ] 1556, 5864 ὁ ΒΌΡΓΔ ΠπΠθ68πΠ| μοϑί ἀσπλὰμη δαροβίζαπι θϑδ. 


ΡΑσΘα. ΧΥῚ --- ΟΥΥ1. ΝΌΜΕΕ. 1, 1 --- 86, 12. 


Ῥᾶρ. ΧΥΤῚ. Ῥᾶγβ πιθιῦγ. ἰηίθγίοῦ; βου ρίαγα ααυτη ὀνδηι ϑδοῖ ρΆ551Π| γθηονδία οϑί. [ὨΒΟΓΙΡ ΟΠ 6ΠῚ, 
4υδιη ἰη ἴδοι] ἀΘΡΙΏΧΙΠ 15, ΘΟΥΓ. ΠΟΒΙΘΓ Ε Δα 1556 νἱάδίαγ. 1, 8. 18 ἴῃ σοα 6 οϑί. ΜῈ ἀθ ἰβδίο 0600 
σΟἸ]]αΐον ΗΟ] 6511 οχροϑιῖ. 1, 14. χριθυον οογγοχὶξ ἢ. 1, 15. βίρῃδ "- οἱ τ ροβίργιυ θ8. ΟυὙ]5. ροϑίία 
νἱ ἀσπίαγ, 564 : φυοα ΒΘ .]ῸΣ ᾿ρ58. ὈΓΠπᾶ τηδηπι. 1, 18. ἰδ 4} γϑηονανὶῦ ανδηϊάδ ἱπθρίθ ν ὉΧγῸ μ' ΓΕρΟΒυΪ. 
1. 18. ν᾽ οϑῈπὶ ἐπεσχεψασθαι ἰηἰδοίιπη ᾿ηδηδί(. 1. 26. υ ἰῃ ἐκχστου ΒΌΡΟΓ 6Γ880 σ ἰρ88ἃ ρυΪΠηἃ Ἰηδηιϊϊ 50ΠἹρίμπηι. 
2, δ οἱ 19. ρυποίαπη ροδὲ εδιουρ οἱ γαδαιωνει (πι4]186 Ηοΐπι. γαιδαιωνει) σογγθοίοσ νἱἀθίυγ δάροβαίββθ, οἵ 
αἰϊάθιη ἴθγα 50} Γ8 ἸΙπθᾶπι. ΟἿ. ΒΌργα. Ρᾶρ. ΧΥ̓́ΤΠΙΙ. ῬδΓΒ ΠΊΘΙΩΌΓ. Θχίθυοσ. 2, 16. χαὶ: β6, βοὴ ἢ υὖ 
ἙΠΟἸ]δίου. Ηοΐπ. 1, 20. χειλιαδας : βίος, πος οογτγϑείμαπθ. Ῥϑρ. ΧΙ1Χ. Μαοηθτγ. υἱ θ8. 2, 18. Πεαθοθαΐ ΡοηΪ ἢ 
ΡῬτῸ :, αὖ ῥ]δηαμ δϑί; 8684. ἢθ66 ΘΟΥΓΘΟΐΟΓ ᾿Π60]4πὶ βυρρίονυ. Ῥᾶρ. ΧΧ. Μοπῦτ. ἱπίογίοσγ, βθα βογρίαυγα 
5815 σοηϑουδίδ. 1, 25 οἵ 2, 2. ε υἵγόαᾳιθ ἰοθο0 ροδβὲ θΓΊΟΥΘΒ ἀθιηπη ΟΟΥΓΘΟΐΟΤΟ5. ΘΟΟΪοὶ ἰη]δίπτη 651. 
Ῥδᾳ. ΧΧ]. Μοπιῦγ. οἱ βογὶρί. υὐ 70. 2, 8. ἐπὶ ὕΓ0Ὸ ἀπὸ ΘΟΥΓ, Ε ΓΘροϑι. Ρδρ. ΠΧΧῚΙ. Μαπιῦν. οχίθγιου. 
1, 22. ἈΚ ἢ. 1. οχβηρα υο]ἷξ ΟΟΥΓ. Ο. 1, 27. ἡγεμωνιαν ἰπίϑοίαμη Ἰηδηδὶζ. 1, 28. ε Βιργὰ ᾿᾿ποᾶπ| ἷρ86 
ΒΕΓΙΡΟΓ νἱάθίυγ ΒΌΡΡ]Θνίββθ. 2, 8. βαἀϊαϊιηιιβ ἢ{:}[ζ. [ἡ εοαΐξα οδί ΜΚ, βοὰ δἱΐδασα ρμᾶγβ8 Πἰἰτογαο ΙΨ 
Ργϑοίογ σοῃϑιθρίπαϊηθ πη οὐπῃ ΙΧ ᾿Ι6 γα ἴῃ ἀπ οοπίαηοσία 651. Ηΐης ἰρϑᾶ ργίπια πῆᾶηὰ ρτὸ ΥΝ τοροβί τὰ 


νἱἀουγ 1. Ιὰ αυοά οἴίδιῃ οσογγθοίοῦί ργοθαΐα!η 65. ἴῃ πηοαϊὰ το τὰ ΧΔὉ δάἀάαπί! : εἰσηαπη, δηΐθα ῥοῦ ἱποὺ- 


ΧΧΠΙῚΙ ᾿ 


Υ18π| δΓΔΟΙΘΥ 5511). 2, 10. ν ΒΠΡ6Γ σ᾽ ΘΟΥΓΘΟΙΟΙΒ Ο Υἱαρίαν 6586. 2, 28. ΒΙρη “πὶ ηοίάπι αἀ6]6 η4] δοσθρίί. 
Ρὰρσ. ΠΑΧΠῚΙ. ΜοπδΥ. υὐ 72. 1. 9 οἱ 2, 22. επισχεμμενοι 516; ἰΐθιῃ ν. 17. επισσχεμυ. ΑἸοΓ 1, 26 οἱ 28. 
1, 18. ΡΓῸ εἰσχχαρ ΟΟΓΓΘΟΐιΠΊ οϑὶ ἰσσαγαρ. 1, 19 564. : 5᾽σῃππ) οἴ ΒΟ] η "πὶ ΘΟΥΓΘΟΐΟΙ8. 6ϑῖ; 61 νΘΓῸ 
ΟΧϑίηχι τν, 20. Ρὰρ. ΥΧΙΥ, Μομθτ. ἰπίογίοσ. 1, 27. μι ἰρϑᾶ ργπηᾶ αὖ Υἱάθίυγ πδῆι οχ ιἴ οθδοίαιῃ; 
ΡῬγδοίογοδαιιθ ᾧὶ ΟΟΥΓΘΟΙΟΓ ΘῈΡΓᾺ ΒΟ ρ511. 2, 8 54. ρΡοϑί : ΟΠ 5801 δ βίσηαμῃ :, 404 ροϑί αὐτῶν αἱ ν᾽ ἀοἴαΥ 
δαροηὶ ἀδθε δαί. 2, 26. μγπηιη ΒοΓρίαπι οὐαὶ αχιιε-, 56α ἰρ88 ῥΓΪπἃ αἱ νἱάθίυγΓ ήδη ΓΟρΟδα πη αχειξ-. 
Ῥοβίβᾶ ργῖ8 ε γθηονϑίυτῃη οδί. Ῥᾶρ. ΕυΧΧΥ. Μοηγ. υἱ 14. 1,9. ἀηΐο ΟῚ οτγαὺ 5’, 564 ἰά τϑροΐα ὁχ- 
βύϊποίαπι 65. 2, 22, εξχιρουσιν ἰπίδοίαμη τηδηβ. Ρᾶσ. ΕΧΧΥ͂Ι. Μοπιῦτ. οχίθυοσ. 2, 6. ὑγὸ τ βυρϑετζαϊιη 
δϑὲ : ἃ ΘΟΙΓΘΟΙΌΓΘ. 2, 22. ε ἴῃ εἰδου ΘΟΥΓ. ἱπηργοθαν. Ρᾶρσ. ΕΧΧΥΤΙ. Μαοιῦτγ. αἱ 760. 2, 22. βίσῃα “- οἱ: 
ΘΟΟΥΓ. ΒΡ] ν ; Θ᾽ 54 ὁπ Ἰηδηι ν. 28. δηΐθ μου 55 .Π| "’ ΒῈρρΙ οί. οάθπι νΟΓΘᾺ 056 ΒΟΓΡΙΟΓ ατ ἴῃ 
ἐλεισαφατ ρηοἴ 5 ποίαν. Ῥᾶρ. ΟΕΧΧΥΤΙΠ. ΜοιηθΥ. μέσσον, 1, 9. σ᾽ ὈΥΪΠΊῸΠῚ 056 ΒΟΥ ΡΟ ραμοῖο ποίαν]. 
1, 11. βρη : δηΐθ σ ἃ ΟΟΥΥ, (6) ἀο]οίαπι ἴαμα ροϑὶ σ δι ἰἀϊΐιπι. 2, 19. χατεσταμενοσ ᾿ηἰδοίιπ ΤηΔη 510. 2, 28. 
απὸ ΟΟΥΓ. ΤΟΡΟΒΕΠ ΡΓ0 οπο. Ρᾶσ. ΧΧΙΧ. τῃϑηϊῦν. οὐ δουρί. υὖ 78. ο, 1. χπτομενοσ (οἰδηάυπη 6556 ποίαν] 
ὀογγροίοῦ, Ρὰᾶρ, ΧΧΧ. ΜΟΥ. Οχίργιοσ. 1, 10. οσ ὕὑΓῸ ὧν ΠΟΓΓΘΟΙΟΥΒ Ο ν᾽ οι" 6556. [Ια61η 1, 14. Ὑ 
Ργὸ δ νο]ε, εὐ 2, 28, λχθετε ὑγοὸ λαβεται τϑροβιῖϊῖ. Ῥᾶρ. ΠΧΧΧΙ. 1, 7. ῥΓῸ τ ΟΟΥΓ. Ο Γοροβυῦ ἈΚ 1. 17. 
σχὴ Ἰηἰδεΐαπη Ἰη8})510. 2, 4 οὐ 27. ΟΟΥΓ. Ου 10 οι. 2, 10. 5ἰσηυη Χ νἱἀοίαγ οχ σοηβαίί5. τ οὐ Ἀ οτἴαιη 
6556. Αἴ 06 Ἰο60 ροπὶ πο ἀΘὈΘρδὺ ἢΪ5] :, 14 αποᾶά ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ Ο ΥἹ ΘΙ 56η51556, οιἱ ν. 11. χαι Χὰ α6- 
Ὀοίαγ. Ρυΐο ἰΐᾶ Ἰοσιιπὶ ΘΧΡ] Δ ππὶ 6556. [056 ΒΟΓΙΡΙΟΓ π|ὰ]6 Φ μοδιιογαί, (ΟΟΥΓΘΟΐΟΣ δἷι15. Ιο60 ροδαὶϊ ἐκ 
ἘΠᾺ ΟΠ δά διιΐῖθ ολοπορῷῳ. ΟΘυοά ποθὴ Γθοΐο 86 ἴθοῖδδο απ) 1ηΓ6]]οχ ϑϑοῖ, αἰγίαι!θ. 5᾽σηὸ ποίδιῃ ἀ6] 6 Πα] 
ΔΟΘΙαΙΌ οἵ ν. 11. δι βου ῃ5ῖ χαὶ Ἀζ, αιοσιπὶ σοηδογοῦ Χὰ δηΐθ σουσιν. 2, 21]. α ἃ0 ἰρ80 5οσρίοσε ποΐδιῃ 
Ρυμοῦ μαηοῖ, Ῥδρ. ΠΧΧΧΠΙ͂. Μοιτγ. ἰπίογϊοσ. 1, 12. 18. 20. 2, 1. 8. 22. ΘΟΥΓ. Οὺ ΡΙῸ οἱ ΤΟΡΟΒυΪ. 1, 2]. 
διενύαλ. ΡΓῸ ενβαλ. 'ρ56 ΒΟΥ ΡΊΟΥ δηθ 3556 νἱάοίγ. Ῥὰρ. ΟΧΧΧΙΙΠ. ᾿ηϑιηῦγ. οὐ 82. Μυϊίαα Πογαθ τοπο- 
γαΐδο. 1, 4. α ῬΓῸ ὦ ὃ15 οῃηθηάδίμμ δϑί, 564. ΠΟῚ ἰρ88 δΓΪ πᾶ τηδηι. 1, 18. ΔρΟΒίΓΟΡΠΌΙΩ ὉΠ118 6 ΟΟΥΓΘΟΙΟΙΙΌῈ8 
ΔαΘΙαΙ. 2, 6. εχ ψεσου οἱ 2, 10. ὦ ΡῥΓῸ οὐ γοίδγθηδα ν᾽ ἀθηΐαν δὰ ΟΟΥΓ. Ο, ΠΙδῚ 0 ὦ ροδίθα ΠΟΥΟ δίγδιηθηΐο 
Ἰηαἀποίαπη οδί. 1, 27. ΟἹ ΏΪ0 8 ᾿γΪπηἃ οϑὲ ἐν αὑτὴ. ΗοΪπιθ51} εν αὐτὼ ἃ 60 οβ΄, 4] ΓΟ ΟνΆΠ(18. ΟΥ̓Δ Ή16}5 
ἰπορίθ ὦ ΡΙῸ ἡ γϑροβιϊί. Ῥᾶρ. ΠΧΧΧΙΥ. Μαπθγ. οχίογίου. 1,1. ρυποίμιη ΘΌρΡΟΓ ὃ ἰδ ρεμα ϑπὰ δ(- 
Ρἰούαπη νἹαθίαγ, 566 ξ ἀΘΠλ 1 ΟΟΥ̓Γ. Ο δΔαροβϑυϊ. 1, 238 8]8ᾳ. [Ιῃ 5 5ὶ δϑίθι 565 ὈΓΙΠῚΒ τοοῖδ ροβίζαβ δϑί, 
84] ἀσνοὈδί υἱ ν] οἴ 5ἰμσηια : ροϑῖ αὐλησ. Οαϊ ν. 2ὅ. δηΐθ ἐπι ροϑβϑὶ[π8 οϑί δϑίογίβουβ, 46] 6 ηαὶ ηοΐδπι ἢδὈθί. 
ΘΙΘσΠ απ : 8 τοῦ μαρτυριου γα]ρῦ, 856α : (Δῃία ΣΧ) ποη δΔααϊΐζαιῃ οϑί. 2, 1. ὑγπηϑ Ἰηδῆ 50] ρϑογαΐ ὩΣ, ΟΟΥΤ. Ὁ 
οἰποπαδνῖ ἈΚ. 2, 26. υἱἰγιηα6 5,θηι!η ΘΟΟΥΓ. Ο ΒΌΡΡΙον. Ρᾶσ. ΧΧΧΥ, ππριηῦγ. υὐ 84. 1, 10. νἱ ]οϑι1Π) 
σχὴσ ΠΟ. οογγθοίαπι 65. 1, 18 οἱ 2. 8. 551 : ΘΟΥΓ. Ο ΒΡ] Υ, δον 1, 2]. Ραρ. ΠΧΧΧΥῚΙ. Μοιθτ. 
ἰηζοσίοτῦ, 56 δου ρίαγα ορίϊπηθ σοηδογναίδ. 1, 15. ρ μοβίδυογο τηᾶηι βυρρίοί. Ῥᾶρ. ΠΧΧΧΥΤΪΙ. Μοπιδν. 
οὐ βουρί. υἱ 86: 1, 8. ΓΙῸ καὶ τὰ βου ρίου ἀδίυγιβ ογδΐὶ χατὰα, 5606. βίαι οηθηαανΐ ᾿Π]Δ1 ΒΟΥ Γᾶ πὶ. 1, 0. 
ἐπεσχεέπεντες [πρὶ] σΟΥΓΘΟΐΟΓΘΒ. 1, 28. ν ΔΙ[Θ τ 1 γονορυὴν ΟΟΥ. Ο ποίδν!. 2. 22. ΡΓῸ ν 'ῃ αὐτῶν ΓΟΡΟΒί[αΠ| 
Θδῖ ροϑίθυ!οσο πηϑηὴὰ υ, 564. ὦ ἰηΐδοίιπι ἸηΔη510. δυδοθρία ἰσιθΓ οἴ] 0 αὐτου 564. ποη 8050] ἰδ. 2, 24. 
ὃ ΡΟΒίγοΙδ [6 γ6 ΠΊΔΏ11 ΒΌΡΓΘ. βουρίθη. Ῥᾶρ. ΠΧΧΧΥΠΙ. ΜοηθΥ. οχίθυϊογ. [Πηβογ μύϊοηθπι, αἰᾶπι (08 
ΓΟργδοβθηΐδί, ΘΟΥΤ. Ε 50. 0510. 1. 1. ε ἴῃ τινεὶ ΘΥΆΘ.ΠῚ δϑί. 1. 9. Κρ πὴ : ΒΌΡΓΆ ᾿ἰηθ 8 πὶ ΟΟΓΓ. Δ (Ια. 1, 11. 
ν 500 Γἃ 11Π68Π| ἰρ51118 ὈΓΪπηὰθ τηδηι8 νἱἀθίιγ, 1, 19. Χζ ρογρογαη ΟἸἰβϑῖη ΒΌΡΓ ᾿ἰπΠθᾶπι| πϑηι5 οἰημοπιἰδ- 


ΓΙΧ ΒΌΡΡΙον. Ῥᾶὰρ. ΧΧΧΙΧ. Μοδτ. υὐ 88. 1, 1 854. βεγίρύιπιῃ δϑὲ ρυπηὰ ἰηϑη ζων : εν ἂν - γιω : 816 Γἃ 


ΧΧΙΥ 


(ΘΟΥΓ. 0) ΥΘγῸ ὋΣ ζων : εν ανγιω. 1, 8. τὴσ Βιιργᾶ 681) ΟΟΥ̓ΓΘΟΙΟΥΙ Α, ηἰδὶ ἰογία ἱρβὶ βονίρίουί ἀθθαίασ. 1, 12. 
σ ὈγΪπιὰπι ποίδπι ἀθ]οηὰΐ δοσδρίί, ἰὰπὶ ογάβαηι οϑ. 1, 2]. ΡΓῸ αἴρει ἰδ αἱ Τοπονανΐξ βου ρίυγᾶπὶ ἰμορίρ Γθρο- 
81} αρει. Ράδρ. ΧΟ. ΜοΌΓ. ἱπίθγϊοσ. 1, 6. ὑΓῸ τὸ ἐπικαταρωμενον ροβίθυίογο ηϑηὰ (ΕΒ αἱ νἱἀ δία") γοροβιξ πη 
οϑὲ του ἐπικαταρωμένου, ἰΐθπι Υ. 7. ἐπ ῬΓῸ εν. 1, 14. θ ἰΔπὶ ἰρ88 ΡΓΪΠπδ τηδῆιι ΓΟΡΓΟ δία πι δίᾳιθ ροβί ΘΓΆβ.ΠῚ 
Θδί. 2, 18. σ ΒΓ Π᾿π6 81 5ΘΟΙ 618 ΟἸΓΙ5. ΒΟΡΡΙ οἴη αϑί, ἀθὶαΐο σ οχίσχοιηο. Ῥοϑί οἰΐδιη ΠΟΥΟ δἰσδιηθηΐο ἰῃ- 
Βίδυγαίιμη. 2, 14. οὐτ ἴῃ ουτὸσ ΒΌΡΘΙ ΓΑΒΙΓΔΠῚ ΒΟΓΪΡία πὶ αϑῦὺ 'ρδ88 ρυπηδ πηδηι. 2, 28. ἈΪΓΙΠΙΏΔΕ6 Β'σηι πη ὨΘῊ 
ἀοὈοίαγ πἰδὶ οουγθοΐοσὶ (Ὁ υἱ νἱάθίαγ). Ῥᾷρ. ΧΟΙ. Μοιδτγ. αἱ 90. ΙηΒογ ρθη δαάαϊξ οΟΥΥ. ΒΕ. 1, 8. χδ 
ΒΌΡΓΒ, ᾿ἰποδιη ἴρ88 ὈΥΪΠδ πδηὰ ΒῈΡΡ]εἰαπι υἱάθίυγ. 1, 28. ῬΓῸ γιγαάρτου ὨΟΥῸ δγδιῃηθηΐο ἱπθρίθ τιγάρτου 
βου ρίυμη εϑί. 2, 2. εὐξατο ἰπίδοϊιμ) πιδηβὶ(. 2, 7. βίρῃαπι : ἃ σΟΥΓΘοΐογα Βαρρ]δίαπι. ΝΟΒΟΪΟ δὴ δηΐθ τω 
ῬΟΠΟΓΘ ἀοθυοτί. Ῥαρ. ΧΟΙ]. ΜριμΌΓ. Οχίθυοῦ. 1, Θ. νοσουσ περισστερων ΟΟΥΓΘΟΙΟΓΘΙ) ΠΟῺ ἱΠΥΘΠΘΙΙηΐ, 
Ι,. 20. βίρῃυπι : Δάροδβι δ ΟΟΥΤ. Ο, ΔΘ] ον 6 βίου βοῦπη ΘΙ. ΒΟΥ ΡΙΟΥ ΡΘΥ ΘΥΓΟΓΘΙῺ δηΐα ν. 21. γοροίϊογαί. 
Ῥᾷρ. ΧΟΙΠ. Μεμῦν. αἱ 92. 1, 20. ΤΟΟΘΠ ΒΒ] 1η8, τ8πι, 48 οὐδηϊάδα 1 6 γδ8 σοπουϑίδα βαηΐ, ΡΙῸ εὐγμενου 
Γθροβίζαμη 6ϑὲ εὐχομένου, ἰίαπ 2, 8. εὐχομένοσ ΡΓῸ εὐγμενοσ. 2, 8. ρΥἶπηᾶ πηᾶπα ροδίϊιη ξ, δ]ΐοσα ᾿ζ. δα νἱάθ 
ΒΡΓΆ. 2, 14. 550) : ΒΌΡΡΙΟΥ οοΥγ. ῬΡὰᾶρ. ΧΟΙΥ. ΜριΌγ. ἰπΐ. 1. 11. ἢσ ἴῃ αὐτὴσ ἰρβ88ᾶ αἱ νἱἀδία ὈΓΪΠἃ ΙηδΠὰ 
ΒΌΡΕΙ ΓΑΒΌΓΑΠΙ (ου}) δοιΠρίαπι. 1, 10 οὐ 28. ἡνηγχαν. δίς. ϑ8α Δ᾽ΐθγο 1060 ΘΟΥΤ. Ρ' ΘΟΥΓΟΧὶ ὁ ἡνεγχαν. 
Ρὰρ. ΧΟΥ͂. Μοιηῦγ. ἱπίθυϊογ, 864 βοσρίασα Ὀθη6 οοηδβογνδίδ. 1, 17. αμειδαδαβ ἔιρὶξ σογγθοίογοιῃ, ἰΐθπὶ προσ- 
Ἡνήγχεν Υ. 19 οὐ ἰηἴγᾶ, [ἴθι 2, 1. πληρησ. 2, 25. ἡ ΒΌΡΘΓ εἰ ΘΟΥΓΘΟΙΟΓΙΒ Ο Υἱά δία 6586; ἰάθη ἀδον ενα 2, 1. 
Αἀ ουπάδπι τοίογθηἀδ νἱἀθηΐαν 2, 24. πληρὴ σιμιδαλεωσ ὑΓῸ πληρω σειμιδ, ὉΠ] πηο νοῦϑὰ πληρεισ ἰηἰδοία πη 
τηϑη5:. Ρδρ. ΧΟΥ͂Ι. Μοιηδγ. ΟΧίουογ. 1, 24. πληρεισ, ἰΐθπι 2, 16. πληρει σιμιδαλεωσ ἰηΐδοία, τηδηβθγαπηί. 
Ρδε. ΧΟΥΤ. πιρπιῦγ. υὐ 96. 1, 14 οἱ 2, 12. αἴτοᾳι8 Ι000 πληρὴ ΡΓῸ πληρι ΘΟΥΤ. Ο ΓΘΡΟΒαϊΐ, ἰΐθπι 2, 18. ανα- 
πεποιημενὴσ ΡΙῸ -να. 1, 18. ἱπορίβ γϑοθη 58, 1ηἃ Ιη8η χρυσιν ΡΓῸ χρυσων ἀδίυπι. Ῥᾶρ. ΧΟΥ͂ΠΙ. ΜοΡΥ. ἰη- 
[ΟΥΙΟΓ. 1, ὅ. Ὁ ΡΓῸ Ὃ ΟΟΥΓ. Ο Γαροϑιυϊξ; 1άθπὶ αὐ νἱάρίᾳγΓ 1, 18. οσ ὕΧῸ ων. 2, 17. ν ΒΌΡΓΔ [ἰπ68Π| 'ρ56 
ΒΟΓΡΙΟΥ υἱοί Δα] 415588ὅ. Ῥᾶρ. ΧΟΙΧ. τηρηῦτγ. υὐ 98. 1, 1. οχίγοιηδο 6 γᾺ 6 ΡΟΥΪΘΓΘ 80,888: ΠΟΙ ΌΓΔΠΆ. 
1, 4. ἙΟΥΤΘΟΪΟΓΙΒ Ο 68[ πληρὴ ὕὑΓῸ πληρει. Ῥᾷδρ. (Ὁ. ΜϑΙΏΟΓ. σίου. 1,1 οἱ 28. πληρὴ ὑΓῸ πληρι ἃ ΟΟΥΓ. Ο 
Ταροϑίϊαμι; 868 1, ὅ. πληρει ἱπίδοίαπι Ἰηδη5811. 2, 1. ΠΟ γα μὲ ρου θγαηΐ 80,588 πιθιητϑηδ. 2, 21. ΘΟΥΓ. 
βίσπαμ : ροβύ τηλ ἀ6]ου Γγοροϑυϊίαιθ δηίθ τηλ; 46 βίρῃα : δ : ν. 294. βυρρίονϊ, Ῥαρ. ΟἹ. Μοπῦγ. οχ- 
ἴουοτ. 1, 10 οἱ 11. ΟἸΠηΪδ 5]Ρ0Ώ8 ΟΟΥ̓Τ. Ο ΒΌΡΡΙΟΥΙ; 1461} Ἢ ΒΌΡΟΓΙ εἰ οἷ ε ΒΡΟΓ πὶ ποίαυϊί. 1, 20. Ὗ ΒΌΡΘΓ 
ΓΆΒΌΓΔΙΣ ΒΟΥ Ρίυη 65. Αηΐθα ᾿πορίϊ δἰίψυϊα (Ὕ Ὁ) νἱἀθίυγ ἴμ1886. 2, 6. εἰ δχϑιιηΐθ ᾿ἰηθᾶ ΒΌΡΘΙ ἢ 6ΓΆ80 
βουρίυπι νἱἀοἴυγ. Ρδρ. ΟΠ]. ΜΟΥ. ἰμίρυοσ. 1, 8. τὸ αγιοὸν ΘΓΆΒΙ ΠῚ Θϑ. 2, 4. σ ΟὈΓΙΒ ροβίθυ ουθι 15 ΒὺΡ- 
Ρ]οΐαη οϑβί. 2, 16. Ἁ. Ιρ88 ΓΔ ᾿η8π ΒΟΓρίαη οδῖ. Ρυποία αιἱὰ 5101 γϑ]ϊηΐ ὩΟὴ 58018 ΔΒΒΘΠΌΟΓ. 
Ρβᾳ. ΟΠ. Μεγ. ἱπίθυϊου ; τη] 8 ΠΟΥ δἰγαπιθηΐο ἱπάπιοῖδ. ΝΟΠΏΘΓΙΒ λγ δὰ ῥγίπηα ΟΟἸυπιπδ ἱΠΟυΓΪ8 
ΟΥΡΟΘΓΔΡὮ ἸΠΥΘΙΒῚΒ Θϑί, 2, 8. οἱ Ὗ ΒΌΡΓΑ ᾿ἰηθ8πὶ ΒΡ] οίυπι 'ρ58 Ὀσί πᾶ τηδηι. 2, 24. ουτοσ ἰηἰδοίιπι ΠηΔη5,ζ. 
2. 26. ΡΙῸ ἐστί ἰ8. 4] 80 ρυγϑΠ ΓΟΠΟΥΑΥΪ Πη8]6 5ου ρϑὶ ἐσται, 1ὰ αυοά οἰΐδη δὰ οοπηηδπίδγιιπι ΗΟ] πΊ 681] 
ΓΓΔΏ511. Ρᾶδρ. ΟἸΥ. ΜΟΙΌΓ. οχίθυ!οῦ. 1. 12. εἰ ἴθυθ ἰοΐι πη) ΘΥΔΘΌΙΗ δδὲ ἃ σοΟΥΓΘΟΐογβ. 1, 22. β'σῃυ1 : 500- 
ΡΙουτῦ σογγθείογ. 1, 26. ἡμυσὺ ἰηϊδοίιμη πηϑδηβί(. 2, 1. «ἴῃ δείομαι αΥΓαβαμη δῦ; ἰΐθιη Πηργοθϑίμμῃ ε ἴῃ εἰλασαι. 
2, 8. ΠΡ βίο, αἵ οἰίδη) ἰηΐτα. 2, 12. εζω τὴσ ΒΌΡΟΓ ΓΆΒΙΓΔΠῚ ΒΟΥ ρίαπι οϑῦ; δηΐδδ εἰσ τὴν ΥἹαΘίΩΣ ἔα|556. 
Θα ἰδ ἰρ88ἃ ΡυΪπιἃ πηϑηι1 ΒΟΓ ρθη παρεμβολησ. 2, 18. ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ΘΧΘΙΠΐΘ ΥΘΥΒι ΒΟΥ ρϑὶὑ οὐχ ὑΓῸ ου, ἀα]δίο 
χ δραῃθηίθ. Ρδρ. ΟΥ̓́. Μοιμῦτγ, οχίθγϊου. 1, 18, ἴεγαλ βου ρίαμῃ οϑί, ἤθη ἔεγαλ, υἱ ἃρυὰ Ηο]πι. ἸορΊ τα Γ. 
1, 28. ρυποίιπη οοΥγροίοτί ἀοθοίιγ, 2, 4 ἴχβει (ἴ ρῥΥϊπηπ) ΟἸηἰβογαῦ βου ρου 864 δααὶα}}) οϑί ἴῃ σοαΐο6, ποὴ 


ΧΧΥ 


σαβει, υὐ ἨοΪπι. τοίετί. 2,1]. ὁΧ ναυὴ ῬΓΠΟΓΘ ΟΌΓΙΒ ροΟΒίθυ ΟΥὈ115 ῬΑΓα ΘΙ οσδηίου ἰδοίαπη οϑί αὐυση. 2, 28, 
τινεσ ῬΓῸ τινι ΟΟΥΤ. Ο τοροβυΐέ. Ρᾶϑρ. ΟΥ̓́. ΜαπιῦΓ. ἰπίοσίοσ. 1, 8. συγ. Ο λήμψεσθε ῥγῸ -σθαι γο]υϊῦ. ΡτῸ 
εγλαααμ ἃ (ΟΥΓ. ἐφααμ. Βε δα πἴυπη υἱάἀοίαγ. 1, 18 εἰ 28, κατεσχαψαντο, πες οιηθπαδίαμῃ. Ρᾶρ. ΟΥ̓]. 
ἸΏΘΠΌΓ. υἱ 106. 1, 9. ἃ ΒρΓἃ ᾿Ἰηθδπ) ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ ΔαδβοΓρ511, ἤΘαῈ6 Δ 6 ῃ ΟΧΘΌχὶΐ ε. 1, 10. ἐχεὶ 'Ρ88 ΡΥΪΠ)ἃ 
Ι8η01 ρα ποΙΪ5 ποίδίιμη υἱα θα Γ. 1, 20. σι ΡΓῸ σει ῬΟΒίΘΓΙΟΥΙ8. ΘΌΓΪΒ σοτγθοίυη οϑί. 2, 7. ργτηᾶ τηϑῆιϊϊ 
βουρίαμη αγαΐ μάλλον :, δ]ίδγα - μᾶλλον : οοΥοχίΐ. 2, 14. γὙη ΒΌΡΓΔ [πθᾶπ| σΟΥΓΘΟίΟΥΙΒ δϑῦ, ἰἴθτη ΔρΟΒίγο- 
Ρμυ8Β γ. 21. ᾿Αϑίογίβουμ 2, 28, 'ρ58 βου ρίου βιργϑ ᾿ἰπθϑπ νἱἀ οι ΒΌΡΡ]65886. εξηνηγχαν, κατεσχαψαντο, νεδω- 
χαν 2, 8. 9. 28. ᾿ηἰδοία ᾿ηΔηϑογιηΐ. 2, 20. τοὺυσ ὙΠ ΡΓ]Π)ἃ ἸΏΔΏΙΙΒ ΒΌΡΟΙ ΓΑΒΌΓΑΙΩ ΒΟ ρ5ῦ. Ρᾶρ. ΟΥ̓́ΠΙ. 
ΜΟΥ. οχίθυίουῦ. 1, 2. αἱ ΒΌΡΟΙ αὶ ΘΓΆ50 πο αρδηΐοῦ βου ρ5 1} ΟΟΥΓ. 2, 1. ΡΓῸ : (--- ποη νἱἀθίαν δααϊἱίι}) ὈΓΙΠ18 
ΙΔΠΠ1 ΡΟΒΙζΟ ΟΟΥΤ. Ο ΓΕΡΟΒυΪύ ἈΚ Βυργᾶ ᾿ἰηθϑη. [0] 46 πὶ ν ἱπορίθ γδρϑίϊιιπη Θγαϑυπι ογαΐ, 564. 15 4] γθηο- 
γνανϊί Πα γαβ γοβαξαϊ. 2, 12. Ἀ βιργὰ 1ἰπρᾶπιὶ ἰρ88 βουίρίον δααϊαϊῖ. 2, 18. καὶ : καὶ βουϊμίμη οδῖ, πθῸ 
Ἰηυἰδίαπι). 2, 28. α ϑρΓαβογρίαμῃ ἀθιηυτη (8 ΘΟΥΓ. 6.) ροβὺ ΘΟΥΓ. Ο, ἢ θη ἀο]οίο. Ρᾶρ. ΟΙΧ. Μαοπδτ. εὖ 
108. 1, 28. ε ποΐδηῃη ἀ6]Θ Πα ΐ δοοθρὶΐ δίᾳφια ροϑί δγᾶβϑιπ θϑί. 2. 10. ν 'ρ88 ρυΠη8ἃ ΠΊ8πιι 5ιιργα ᾿1ηθ68π|ὶ Δα] Π|. 
2, 18. ῥΓππιτη βου ρίυπι ογαὺ οσα, 564 ἴρ868 ΒΟΥ ΡίΟΓ δίδει πη ΟΟΥΓΟΧΙΐ οσοι. Ῥᾷᾳ. ΟΧ. ΜΘΙΏΌΥ. ἰῃ ΒΟ Γ. 1, 2. 
ΡΓῸ δἰΐίθσο λ ΒΟ ΡΟ ργππατη ἰθοογαῖΐ σ, [6 πὶ ν. 8. σ ΒΌΡΘΓ ΓΑΒΌΓΔΙΣ ΒΟΥ ρ5ιῦ. 1. δ. 8]ρΠΌΠ : ΒΌΡΓΒ 11Π68η} 51}- 
Ρ]οἴαπι 5ΘοΙ Πα 15. ΟὐΤ]5. 1, 18 54. ΟΟΥΤ. Ο ἀθ]ονὶξ : ροβύ εἰμι (πᾶ οὑπὶ ΟΌΘ6]0 δηίθ το) οἵ ροβι!ΐ ρυϑῖ αυτοις. 
1, 26. ε Δα α αὶ πὸ νἱἀοίαγ α, ἰΐοιη 2, 1. 2, θ. αὐτῶν ΘΟΥΓΟΟΙΟΥΙΒ Ο ὁδί. ΡΓῸ ἡ αυοά βοααυϊαγ ῥγπηιπη νἱ ΘΓ 
α ΒΟ ρίαΠ] [11886., 564 '086 56 50Υ ΡΟΣ οηθηαδν]. 2, 12. τ γοοβ τὴν ΠΟΥῸ δἰγαπιθηΐο ἱπ ποία). Ῥγδοίογρα 
ὉΠῈ15 6 Ροβίθυίουϊ 5 σογγθείοσίθυ8 μοβί δωσω δΔαρίηχίί τῇ, ἰΐὰ αὐ ἰάθη οχ τ φυορά 5ϑαιυίι Ὑ οἴροῖββθ 6θη- 
56η1118 510, ΑΌΔΠΙΥΒ ΠΟῚ ΔΠῚΡ]}18 ΔρραΓθδί. ο, 20. ν ΒρΓᾶ ᾿θδῖ μετὴἃ πιϑηιι ΒΡ ρ] απ ν᾽ ον. Ρὰρ. ΟΧΣ!. 
ΜρΙΌΓ. ἱροῦ. 1, 1. σὰν ἰρϑδᾶ ψγ]Πηἃ ἸΏΔη08 Γαβυϊ ἢ 6Χχ ση, αιοα δ16 50 ρδογαῖ. Ναπης ἱπορίο οδοίζιιῃ) 
αϑῦ εν. [ΙὈΙᾺΘ χαὶ εἰ ΒΊΡΟΙ ΓΆΒΌΓΑΙη δογρία δυηΐ. 1, 28. 2, 21 οἱ 238. ε ΒΌργαθογι ρει α; φΊΊ, 28. Ε ὕυἱ 
υἱἀείαγ. ΡῬαρ. ΟΧΙ]. Μεπιῦγ. οχί. 1, 15. ΟΟΥΓ. Ο βου ρϑιῦὺ χατ, ἀ6]6ἴο θ αφιθα 5οαυϊιγ. [Ιἄθπ 2, 2. γθροβυ 
ο ΡΙῸ ὦ, ΘΓ Υ͂. ὅ. ΒΌρΡΡ]6ΥἝ λεγοντεσ. ΙΡ᾽ ἀθ πη) ρΓῸ δὲ, αὐυοὰ ῥγίπιδθ πηδηϊ8 δϑί, 8. γϑροβί{ιπι οιδε. 2, 10. 
παρα ἀ6α]ΐ α. 2, 12. ΟΟΥΓ. Ο 6Χ ὕμεισ ἔθοἰ ὕμι δρροδβυϊζααθ : βίσηθιη. Ρᾶρ. ΟΧΙΠ. Μεοιμθγ. οχί. 1, 9. ὡσ 
ἴῃ ἕὡὼσ ἃ Ρ᾽υΓΙ 0.5 ΘΟΥΓΘΟΙΟΤΙ 5 (οἰἰδπὶ 6) Ταροβίζυη οϑί; ἃ ργηα αυ]α δογὶρίυϊη δου ἀυδαπι οϑί, 566 
νἱἀοἴυΓ πὶ (ἐπι) [015856. 2, 10. "- δηΐα ἐρμα ἀθ]Θ Πα Π| 6586 ἰηαἀἰσαν!ῦ ΠΟΥΓ. Ο. 1,21. βίσῃαπι : ροβί ολο υἱάθία Γ 
ΒΘΟ 415. ουτίβ ἀ6θοτῖ. [Ιἄθπὴ βίρηιπι θχθαηΐβ υ. 80. ἀθθοθαί : 6556, υἱ νἱἀοίαγ, Μα]6 δ] δίον ΗοΙπιοϑὶὶ τ 
δα ἰοἰιπὶ ολοχαρπωμα Γαΐ]. 2, 7. ε οὐ αι ΒΊΡΟΓ αἰλεω ἃ ἀυ0θι5 ΟΟΥΓΘΟΙΟΓθιι5 Βυργδβογρία, 804 πραυΐοῦ 
ΘΟΓΌΠΙ εἰσπονδὴν 2, 8 δυΐ 24. ΟΟΥΓΟΧΙΐ. 2, 18 οἱ 19. αἰγυμηαὰθ : Βιρρίον ὁ. Ρὰᾷρ. ΟΧΙΥ. Μροιλῦγ. ἱπί. 
1, 9 οἱ 10. Π66 πρὸ Ὧ66 εἰσπονδὴν τηιαἴιπ| ἃ ΟΟΥΓΘΟΐΟΓΘ. 1, 27. ΘΟΥΓ. Ο προσ γεροϑυϊΐ ἀδ]οθίο σ βϑαιιθῃῖθ. 
2, 9 Β' 5 Π : ΒΌΡΓΔ 1ΠἰπΠ68Π| βιιρρίον ο. Ρᾷρ. ΟΧΥ. Μοδν. ἰμπΐ. 1, 1. ι Ραποῖο ᾿ρ58 ΡΓΠΠ8 πηδηῖι ποία ΠῈ 
Ροβίθϑ δαϑὶΐ σοσσθοίογ. 1, 6. Β0ρρ᾽ πη ἢ 1 ΠῈ 5 ργα ΠΙΠΘϑΙὴ ΘΟΥΓΘΟΐΟΙ 8 Ο Θϑί. 1, 16. ἰγυηαθ βρη Ο Β0}- 
ΡΙοΥ δ, ᾿ἴθιη : ν. 28. 1, 19. α ἴῃ ἡμερασ θΓ. [η8. ΒΌΡΘΙ ΘΓΆ50 ἡ υὖ νἱἀθίαγ. 1,21. ὕ οχίγα Ἰϊπδϑτη 1086 ΒΟΓΙΡΙΟΥ 
ν] ἀοίυ Δα 41 41886. μας ν. 18. ἰηἰδοίυμη Ἰηϑηδὶϊ, ἰἴοπη ἡνηγκαν. 2, 22. ρυῃποίο ποίαν! ν οοτσ. οσ. Ρᾶρ. ΟΧΥῚἹ. 
ΜοΙΌΓ. οχί. 1, θ. ΡΓῸ ΡὈΓΪΠΊ86 ΙΠ8ΔΠ118 Ο ΓΟΡΟΒυΪ ἈΚ, 1ΐθ δηίθ Υ, 886. Ἀ ὑγὸ “--. ΕἘπίδπι οσ ὑγὸ ωὡσ Υ. 12. 
ἢ Αο]θίαπη Υν. 14. -νιασ ΡΙῸ -νιχν Υ. 16. Δα Θαάθπ) γοίδγοπαδ. Οὐηΐγᾶ ὁ ΒΌΡΟΓ ἢ 2, 18. ἰρ58 ργϊπιᾶ Πη8ὴῈ 
Δα πὶ νἱἀθἴα Γ, πἰδὶ ααθὰ Ο ἡ ΟὔθΙο οοηίοαϊ. Ρᾶρ. ΟΧΥ̓. Μοπιδγ. οχί. 1,1. προσ 'λωσὴν ΡΓῸ τῶ 'λωσ; 


αιοα ἰρϑὰμη ἤθη ἀθ]θίιπ) οϑί, τοροβιυϊῦ α; ἰἴ6πὶ 1, 18. ροβιι!ῦ ὃ ΒΙΡΟΓ οἱ. 1, 19. οὐ ἰρ56 βου ρίου. νἹ ἀθίαν 


ΧΧΥΙ 


Δ 14 15568, ᾿ΐρπι ρυπούιϊη ΒΌΡΘΓ ν. ν. 21. 2, 2 σϑγθᾶ ὁ εξαγαγων ὑμὰσ εκ γὴσ αἰγυπτου εἰναι ὕμων θσ εγω χαο 
θΣ ὑμῶν ΟΟΥΓ. Ο Βρρ]ον ῦ; ἰΐθῃ ν. 7. χα ΒΌΡΟΣ θ ποίανϊ(. (Μ416 οοἸ]δῖογ Ηοϊπι. φαλεχθ.) Ῥαᾶρ. ΟΧΥ͵Ι. 
ΜΟΥ. ἰηΐ. 1, 8. ν ῬΓΟΓΒΙΙ5. ΘΥΔΒΌΙΩ ; ἴθι ν.. 6. ηἰδὶ αιοα ἢ. ]. Ρ6Γ ΠΟ] |81Π| ὭΟνΟ δ γϑιηθηίο γοϑιϊ αἰ) οβί. 
1, 11 οὐ 12. ἴῃ επιθετεὲ υἱγοαὰδ τ οὐ ε Θχίγ. ΒΌΡΘΓ ΓΑΒ γαπὶ βογ ρίδ 5ιηΐ. ὙΙΔοίυΣ Ρῥυπηαπ ἐπειθεται ροβίζαπὶ 
ἴυ!]556. 1. 16. ε ΘΓΔβιπ). 1, 27. ἈΚ δαρϊηχὶΐ Ὁ ΡΓῸ “- ΡΥΠηδ Πηᾶπι Ρο5110. Οδἴθγυμῃ : βίσπιπη ἀοθαθαΐ δηΐθ 
λειτουργεῖν ροῃΐ, ἀιθιηδαπιοάυχη οὐἰΐδιη ΗοἾπι. σοηῃίθεῖί. 2, 11. συνηγμενη ἴῃ σΟαΐςα δῦ, ποη υἱὖ ΗοΪπὶ. νὰ]ΐ 
συνεγμενη. Ῥᾶαρ. ΟΧΙΧ. Μοιηῦτ. ἰηΐ. 1, 9. αυτων Β0Γ8 ᾿Ἰηδᾶπη Ο Δααϊαϊζ; Ιἀ6πὶ 2, 238. ὈΪβΒ θεε ῥγῸ θεοὸσ 
νοΐ; ροϑυῦ αὐἰϊδιη 2, 28. βρί τἰζαπι ΒΌΡΕΓ εἰσ. 86: Εἰσ. Ραρ. ΟΧΧ. Μεοπθγ. οχί. 1, ὅ 54." δαθαν οἱ 
χβειρωμ. γ. 8. δαθαμ οἱ αβειρων: πθιίγιπ) ἸΟΟΙΠῈΏ ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ δἰζρὶῦ; σοηίγα 1, 26. ΟΟΥΤ. ΟΝ ΒΌΡΕΓ μὶ ποίαυϊ,. 
[46π 2, 12..0 ῥγο π ΘΟΥΤΟΧΙί. ΡῬᾷρ. ΟΧΧΙ. Μοιῦν. οχί. 2, 18. ὃ δγᾶϑιιπη θϑί. 2, 24. σου. ὁ ὑυόἱαἱῦ περιε- 
θγχαν, 564. ᾿ρ581) ρυΪΟΥῸΠῚ ΒΟΥ Ρ αΓΆΠῚ ΠῸΠ ((6] ΟΥ . (προσηνηγχαν γ. 22. ἱηἰδοίαμη τηδηδὶῦ, υὖ ἰοΐ 81115 106]5.) 
ο Ῥᾳσ. ΟΧΧΙΙ. Μοιμῦν. ἰηΐ. 1, 2. πϑπια ΘΟΓΓΘΟΙΟΓΙΠΙ ΒΌΡΡΙΟν οσ δηΐθ οὐχ. 2, 2 584. εἐχχωρησατε ε. ᾧ.. τ. σ. 
ταῦυτ : δᾶ ΟΠ ἃ ΒΊΓΡΟΙ. ΓΑΒΙΓΆΠῚ ὈΓΠ8 Ι]Δη1 ΒΟΓΙΡίᾳ δυηῖ. 2, 18..ν ΡΓῸ σ ποίαν! Ο, ᾿ἴθπη βίσῃδ υ. 19. 


δθαϊαϊξ. 1. 16. αυὐτων ἰρβθᾶἃ ρῥΥῖπια τηϑηὰ βογρίιπι οϑὲ, βορὰ νρβιρία ῥγΟΥΪΒ βου ρίυγαθ αὐτου τοβίδηϊ. 


ΡῬρ. ΟΧΧΙΠΠ. Μοιηθγ. ἱπίθγοσγ, βοσρίαγα ν8] 6 δχρδ!] δ ΡΓῸ τποιγαηδθ ἰδηυ δία. 2, Θ “σ βιιργᾶ 11 πθᾶπι. 


ΔααΙαϊ ο; ᾿ἴθιη 2, 8. ργὸ Ε' τϑροβιι Ε΄, ἀεϊοίο ΜΜ ᾳιοά δ5ραυϊζιγ; ἰΐθιῃη 2,.14. ἀπὸ ὑγῸ εχ βιργᾶ- 
ΒΟΓΙρΡϑ. Ῥᾶρ. ΟΧΧΙΝ. Μροιῦγ. οχί. 2, ὅ. ρῥτὸ : ρούϊιβ : βου] θαηάμππ ογᾶΐ; 8564. πθαιι6 οογγθοία πη αϑί. 
Ραρ. ΟΧΧΥ. Μοιηῦδτγ. οχί. Γμβουρίοηθπὶ Δαα αἰ, αᾳ, 564 γἱἀδίιις ἰδπὶ ἃ ὈΥΓΪΟΓΟ ΘΟΥΤΤ. διἰροϑὶία {π|586.0ῦϑὩ1. 8. 
ΓΟΓΓ. Ο γνο]αϊ ἈΚ αὐτου : ἀπεζοδδυ 2, 8 354. βίβῃϑ δάροδιϊϊ 6. Ρὰρ. ΟΧΧΥΤ. Μριπογ. ἱπῦ, 1, 21 54. ΡΓῸ 
σπονδὴν Ο Γαροβυΐί σποδὸν. 1, 28. αιοα ογαβαπὶ οϑί, υἱάθίαγ εξὼ τὴσ ἔι556. ΡῈῚ ἱπουγίδιη 18. Βουϊρίαπι. 
2, 8. σπονδιχν πο τηυίαίιπη οι. Ρᾶρ. ΟΧΧΥΠ. Με. ἰηΐ. 1,.4. ετι ΡῥΓῸ επὶ οοΥγοχίς σ. [Ιαδηῃ 1, 6. 
ἐργοθαν! - Ββοϑὲ ἐστιν ροβίϊαπι δααἰάϊΐαιια. ρμοβὲ και. 2, 2 ρῦο Εἰ βουϊρίογ οχαγδίυσυβ σαί Θ, 864. βου ρίμηι 
ΘΔ ΟΟΥΤΟΧΙ. 2, 954. ΡΓῸ τὸ σήημμενον ΟΟΥΓ, Ο τόυσ ἡνμένουσ. 2, 1]. τιν ᾿ρ88ἃ ΡῥΓΠΠηὰ Πη8ηιι δα] ΘΕ ΠῚ 
νἱἀοίυγ. ῬΡᾶρ. ΟΧΧΥΠ͵ΙΙ. Μογ. οχί. 1, 21. δὰ πηάγρίηθηὶ ΒΓ 48 τηδηι ΔαϑΟΥ ΡΠ) οπου ἐφ αάρων. 2, 6 
᾿ οἱ 18. βίρησμῃ : βιρρίαν ο. Ρᾶσ. ΟΧΧΙΧ,. Μριηῦγ. οχί. 1, 12. Ῥγὸ αὐτου Ο οἷ Ε αὐτῶν ΓΕΡΟΒΟΘΓΙηΐ. 1, 14. 
δΔὺ Ρ58 ὈΓΙΠὶἃ Ι8Δὴ8 τ βδοιαπάαπι ἴῃ ξοισει ηοΐάπ) ἀθ᾽ο Πα Ϊ δοοορὶζ; ροβῖθα υ6γὸ ἰδ τε ΡΓῸ ται γϑροβίπη). 
Ἰάριη νυ. 17. [δοίμμη δϑί. 1, 28. ἃ ΒΌΡΘΙ οἱ ΘΟΥΓΘΟίΟΓ Ο οἱ Εὶ θέ. 2, 8. αταζεν ΡΙῸ ι 50 ρβι ο. Ραρ. ΟΧΧΧ. 
ΜΟΥ. ἰπί. 1, 10. εχ ποιῇ τπηυίδίαμη οϑί. 1, 26. ο ΒΌΡΟΥ ὦ ποίαν! ἡ σ; ἰάοπι, υἱ νἱἀοίαγ, 2, 12. ἀα]ονυϊ ε. 
Ῥᾷρ. ΟΧΧΧΙ. Μαοπρτ. ἰηΐ. 1,1. υἱσαπιαια βἰρηθμ οἵ ἢ. ]. οἱ 2, 11. ὁ υἱάδίυσ βΌΡΡ 6856,. αιιδηιν 5 δίγᾶ- 
[1115 }} Ἅ}}}} ΡΟ] αι αἸβδγαί. ΙβοΥ ρ ΟΠ ΘΙ ΒῈΡΟΥ 60]. 2. Δα α!αἰΐ Ε. 2, 20. ει ὑγῸ ε ποίαν Ο; Ιάθιῃ αἱ νἱἀθίαΓ 
2, 217. βρη) : ΒιρρΙον. Ρᾶρσ. ΟΧΧΧΙ. Μαοῦγ. οχῖ. 1,21. ἡ αυοαὰ ἀδοβϑί (ἡ εαν ἃιὖῦ ἡ αν ἀθὈσΘὈδί 6556) 
66 ΒῈΡΡΙοἴυμη 65. 1, 27. σ ἀΡΙ6Χ ΘΟΥΓΘΟΙΟΥΙΒ Ο Υἱα οί 6556: ροϑὺ 8} αιοαιθ δἰ ρσογιιηΐ. 2, 19. ἢ 086 
ΒΟΥ ΡΙΟΥ ρΡυποίο ποίανϊζ. 2, 26. παντεσ ΔΌ54.6 οἱ :; 556. Ρᾶρ. ΟΧΧΧΙΠ. Μριηῦγ. οχί. 1, 11. βσηᾶ Ε ν᾽ ΘῈ 
ΒΌΡΡΙ6556. 1, 21. ῥΓῸ ὃ ΘΟΥΓ. Ε “- ΓΒροβι δ. 1, 25. ἡ ἴῃ αὐτὴ Ρ80}1}0 πιίποῦθ ἔογπιδ 086 80 Ὑ ΡΟΣ Ὑ ΓΒ 
οοηίοχίβ δ αἰ αἰ... 1, 27. σ σογγθοίου (0) ἀδ]θηάιϊη 6586 ἰηαϊοαν!ῖ. 2, 7. δά βϑουπάμπη ἰρ88 ργη8 τηδηι. 
Βυρρίθίιπη οδ΄ ; 564 ἀδοϑύ βἰρηυπ : μοϑί αὐτησ. 2, 10. ε Βα ρΓᾶ ᾿]η6ϑῖη ΟΟΥΤ. Ε ποίδνὶ. 2, 20. ἀσοϑί 5] ση 1 :, 
ᾳυοά ροϑδί παρὰ τι ν᾽ ἀθἴΓ Ροποπάμπι ογὰΐϊ. Ρδᾶρ. ΟΧΧΧΙΝ. Μοῦ γ. ἰηΐ. 1, 8. ΓυΓΒ 5. βίσηθπι : ἀθοϑί, ροϑὺ 
φυλησ υἱὐ νἱἀρίυγ. 1, ὅ 58. 5ἰσηᾶ : - : ροϑίθγϊοτθ τηδηι βυρρίοίᾶ. Οοηΐτα Χίὰ δηΐθ εἰσ ὈΓΪΠηα ἸΠΔη11 50}}- 
Ρἰοίαμῃ. 1, τ: ν ΙΠ]ΠΟΓΘΙῚ [ΟΥΙηᾶπ) πδοοί, 864 086 80 γρίουῦ δα αϊαϊ:. 2, 2. Χζ φοβίθσίογο τηϑηιϊι ΒΡ] ΘἴαΠ), 


ΧΧΥΙΙ 
αἵ 


Β64. ΟΙΗἰ5Β.Π) 5:5 η1πὶ : ροϑὺ πασαν. 2, 11. Ιζ ἰρ88 ργῖπ)ᾶ τηδηι 5 ρρ]οίυ τ μαυθτὶ ροίοϑί. 2, 2754. ὁ6χ θυμω 
Χσὺσ ΟΓΒΙΒ ΕΠ ΓΕΥΒ θυ οὐ χ γϑϑυϊταΐπη οϑῦ μωσησ. Ῥᾶδρ. ΟΧΧΧΥ. Μοιμῦν. ἱπί. 2, 1. Χ ΒΌΡΟΥ ΟΥ880 σ 
Ῥοϑίϊαπι οβ 'ρ58 ρυϊηδ πηδηι. 2, 11. γησ 5ἷς, βοὴ υὐ ἀθὈοὈ δῦ ΒΟΓὈΪ τησ. 2,22. [ςΚ ογᾶϑδυμ δδί. Ρὰρ. ΟΧΧΧΥ͂Ι. 
Μοδγ. οχί. 1, 2. αἰγιηααθ βίσηαπι ροίΐ5. 80 Ε αυϑιὴ Ο Βυρρίοίιπ), ἰἴθπὶ δίρηαπι : 2, 10. ᾿ἰΐθπη Χὰ οἵ : 
2, 25. 2, 10. ἡμίσυσ : 5ἷς, δοη υἱὐ ΗοΪπ. ἡμῖσοσ. Ῥαρ. ΟΧΧΧΥΠΙ. Μριχ. οχί. 1, ὅ. ξ ὑγὸ Ὁ εογγοχὶΐ Ε. 
Ιᾳ46πΔ υὐΐᾳυθ ΡΘΓ ἤδη. ρῥϑρίηδιῃ 5'σηᾷ ΟΥ̓ ΘΠΔηδ ΒΡ] ΟΥ 1, 10. 22. (:) 2, 20. (ΧῚ), ἰΐθ πὶ πυμηθΓΌ 5 
9, 14. 1, 238. Ἀἡ 5 δἀδπάιϊπ ογαὶ: " βρη) ἰῇ 1080 σοἀ. πη π8 δοσυγαίο ἰδοΐαπῃ 681, [8 αὐ ἴαγθ . 6586 ν᾽ ἀθδίαΓ. 
Ῥὰαρ. ΟΧΧΧΥΤΠ. ΜροηΥ. ἰηΐ. 1, 1. ϑίρῃασῃ τ᾿ ἰρβᾶ ρυηδ Δη ΒΌΡΓΑ ᾿ἰμθϑπι Βυρρ οΐαμι υἱἀθίαγ, ἢΪδ] ῃγδ6- 
δίαί δὰ ΟΟΥΓ. Ε ΤΟΙΘΓΓΘ, οαἱ ἀοθοίυΓ οἰΐδπῃ 1, 20. Ἀζά 2, 10. εἰσηνηγκαν, ἰηἰδείαπι. Ρᾶρ. ΟΧΧΧΙΧ. Μοδγ. 
ἰηΐ. 1.21. ΟΟΥΓΙΩ6 Φ ῬΙῸ ΝΥ 1,21. διχνοιασ γοβουρίυπι οϑὺ ἴῃ σαϑαγᾷ, Δ Ε αὖ νἱάρίατ. ῬΥΟΌΆΘΙ16 δύ δηΐθα 
χαρδιχσ ἴυ͵5586.Ὑ Ρὰρ. ΟΧΙ,. ΜροιηδΥ. οχί, 1, 2. ε Βι Γϑου ρβογιηΐ οογγθοίοσοβ. Ρᾶρ. ΟΧΙ]. Μοηῦτ. οχί. 
1, 28. ροβϑί ὑμι Βρρ] ομάυμῃ : νἱάθίγ. Νόοη σγοοΐθ δρυὰ ΗοΪπὶ. γοίογίυν βίσημμ : ροϑί αὐτοισ Δα ι1Π} 6856. 
2. 2. χαὶ 056 5ΒΟΥΡΙΟΓ Ρυηο 5 νἱάθίαΓ ηοίδ886. 2, 28. ἡ ἰὴ τἡσοὺν 6Χ ν Γοδιυαΐ νἱἀοίαγ. Ῥδυ. ΟΧΙ]]. 
Μοπμθγ. ἰπῦ. 2. 16. ἡμισυσ : 5ἷς, πος πιιίδίαῃ. Ῥδᾶρ. ΟΧΙ1Π. Μοιιδε. ἰηΐ. 1. 11 54. ὦ οἵ πολεων ασ ὠχοδὸ 
ΓΟΒΟΓΙΡίἃ διπί ᾿ρ58 ργπηᾶ δῆ. Ρϑδρ. ΟΧΙΙΥ. Μρηθτ. οχί. 1, 9. βίσημπι : ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ ΒΕρρί ον. 1, 12. 
Ρυποίμπι ΒΌΡΘΟΙ εἰ ἰρ81118 ὈΓΪΠΊΔΘ ΙΔ ΠῈ8 ροΐαϑί 6556. 2, 10. λθον ε ἴῃ γᾶϑυγα βου ρίυ πη ἰρϑὰ ργϊ 8 τηδηυ. 
ιζτυαμπαὰ και 1, 10 54. Ἰηἰδοίαπη πηδη5ἰ. 2, 14. βίρῃαμπῃ : Υἱἀοἴ Γ Ε ΒΌΡΡ]6556. 2, 24. εἰσ (ῬΓῸ εχ) Π0ὴ πηαϊδίαπι 
εβί. Ῥαρ. ΟΧΙΥ. Μριηῦγ. οχί. 1, 1ὅ 5344ᾳ. ραθμα οἱ ραμαθ, λερωνα οὐ λαβωνα, ρεέσσα οὐ ρχόσα, εἰσ χατταχῦ͵ 
εχ ἀτταθ : ἰ(ὰ οπηηΐᾶ ἰῃ οοἀΐο6. Ῥαᾳ. ΟΧΙΙΥΙ. Μετ. ἰηΐ. 1, 18. γογθᾶ χαι ἀπηραν εχ χαδὴσ ροϑίθγογο Πηδιὶ 
(Ρ Ὁ) ϑυρρ!εία; ἰΐθπη: ν. 12. 2, 8. οουῖρε Ο ΓΕΕΙς ργὸο ΟἼἽΓΕΙΟ. 2,1654ᾳ. ᾿ς ΙΧ ποὺ πυϊαίυμ. 2,22. 
0586 ΒΟΓΙΡΙΟΓ ΔΙΑ τηϊποῦ θ5 ἰογπη8 εχ. Ρδρ. ΟΧΙΥΠ1. Μοδγ. ἰηΐ. 1,1. ρ ναι Ε ΒΌΡΡΙ65856. 1, 8. 
παρὰ τὸ ΒΌΡΘΙ ΓΑΒΌΓΔΑΙΩ ΒΟΙΙ ρ5 1 ὈΓΪΠ]8 Ι]ΔΠη115. 1, 4. ει ΒΌΡΓΔΒΟΙΙΡ51 Ο, υὐ νἀ οἴαγ, ᾿ἰΐθ) ε 1, 14. οὐ ὑ]υΓ8 5 σμᾶ 
Δααί αἰ, :ΞΞ οἱ "- 1,26 8. “- οἵ : 2, 7; αιιιηδαϊηοα πη Β{ΔΠη 2, 2 54. π|416 Γοροίϊία υποὶβ οἰγου 66}. 2, 19. 
τὸ ἴῃ τοὺσ ΒΈΌΡΟΙ ΓΑΒΌΓΔΙΩ 088 ΓΔ ΙηΔη1ι15. Ρδρ. ΟἸΠ],. Μοηῦτγ. οχί. 1, 10. οπηηΐδ βίρηϑ Ο ΒΡΡΙΟΥ , 
ἰίθῃῃη 1, 12 8ᾳ. 1, 18. ἡ Θγδβϑιπὶ οϑί. 2, ὅ οὐ 7. ἀσεβωνα οἱ ἀσεμωνα: 516 ἴῃ Ο061]06. 1, 21]. το οροσ ἢ.]. 46- 
ον 6. Ρᾶρ. ΟἸ1,. Μοηῦγ. οχί. 1, 2. ἀσερναειν οἱ 1, θ. σειρναειν. 1, 12. Μα]6 46 ἢος γνοῦϑα Ηοΐπι. 1, 27. 
Βίσηυτη : ἢ. 1. (αηᾶἃ σα] "“) ἀο]ον! οἱ ν. 564. δ βοῦί ρϑὶὶ ο. 2, 2. δπίθ μανασσὴ 5'σηθπι Βοὴ δαοβί, 2, 8 54ᾳ. κά 
Ὀ1Β οἵ : ΒΌΡΡΙΕΥ Ο; Ιάθπη ἅπ605 δα α1α10 ἴῃ 115 486 Βραιυπηίυγ, 2, 26. αρχο Πιρὶῦ σΟΥΓΘΟΐΟΓΘΒ. 2, 28. ὉΓῸ 
Ἀ οΞ γχοροβυῖϊ. Ῥᾷρ. ΟἿ. Μομδν. ἰηΐ. Νθο χοχχι 1, 10. Ὡ60 χαὰν 2, 1. ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ δἰ ριῖ, 2, 12. σ πηρτο- 
αν ο, υἱὐ νἱἀσίαγ; ροϑὲ ουπὶ ἀθηιπι 2, 238. ν δααϊίιπι Υἱάθίιγ, 2, 28. ε 'ρ88 ὈΓΪΠη8 Ἰηϑηιϊι ΒΡ ΥΔΒΟΓΙΡίμηι 
᾿νἰἀοίατ, Ἢ ΟῚ ἀο]ρίο. Ρᾶρ. (141. Μοιδτ. ἰηΐ. 1, 18. βίσπαπ) : ὁ ΔααΙαΙζ. 1, 19. Ρυηοίδ ΒΌΡΟΡ τὸ ἰρϑ8108 
ΒΟΥΙΡίΟΡΪΒ ὙἹἀθηίαῦ 6586. 2, 1. Δἴ γι πη πολλὰ ΤΠ ΕΟ [ΓΟΥΙΪ8 086 ΒΟΓΙΡΙΟΥ δα βου μδὶΐ. 2, 7. αὖ ἰρβ88ἃ 
ῬΓῚ8 τηϑηὰ ρυηο 5 ποἰδίαπι νἱἀοίαγ; ἈΚ δχϑίϊηχίς ο, δα αϊάϊαια οἱ ἈΚ οἵ : νυ. 84. 2, 22. αταξχα ἴῃ παταξασ 
Τοῦ ρία ῬΠΠηἃ ηδηι. 2, 26. βίσπυπι : ο Δ ἰ4|1. Ῥαρ. (1.11. Μαεπιῦτ. ὀχ. 1, 19. ρα ΘΙ ΔΒι1η οδΐῖ. 1. 28. σθ 
᾿ς6γ86 Ρυ ΠΟ ηοίδίδα οἱ ογᾶβ880 βυηΐ. 2, 7. τ ὕγΧ0 σθ 5ργαβογι ρος ο. ΟὈμἴΓ8 ὦ ΒΌΡΟΓ ἡ 088 ὈΓΠΠὴηἃ πιὰ 
ποίδίιπη νἱἀ σία, αυδα οἰΐδπι ἃ ἰῃ ἐσταιν ἀ6]Θηά 1 5ἱρηϊῆοανί. Ρδρ. ΟἸ.111. Μριῦν. οχί. ἢ Βυργδβοῦ μι Ὁ. 
2, 20. ν Βιι0Γ8 ᾿ΠΠ68ΠΔ| ὈΓΠη8Δ6 ἸηδΔΠ08 νἱἀθίιι. 6556. Ρᾶσ. ΟΝ, ΜαδΥ. ἰηΐ. 1, 7. ν ἰδῖη ὑγΠηδἃ ἸΏΔη1 Ρυηοίο 
ποίδίιμη νἱαθίαγ, ροβὲ θγᾶϑιιηι οϑί. Τυμὴ βαϊαϊ πη αυδ6 οοὐδχ Παθαΐ, ἱπορ ϊβϑίτηθ ἴῃ Οο]]δίίοηθ ΗΟ]πη6811 
ΟΧρ!ϊοαία : στοματοσ ψυχὴν διχ. Εἰ 5βίρῃυπι - οἱ ἈΚ ψυχὴν δια ΘΟΥΓ. Ο Βυρρ]ονίῦ, ἴῃ φαΐθβ. ἈΚ ΡΘῈΓ ΘΥΓΟγθιη 


ΧΧΥΙΙΙ 


Υ0601 ψυχὴν Ῥ͵Γδοροϑίίαπη νἱἀθῦαν 1060 5ἰρηϊ γοϑροπάθῃ 8 ῬΓΙΟΥΊ Βῖρπο. 1, 18. βίβῃηιπι Βυρτγᾶ ᾿ἰπθαπὶ (058 
ῬΓΠΙῺΔ Τη8η) ΒΟΡΡΙ]οἴαπη ἀαον ο. [Ιάθῃὴ : ροδὲ καὶ βιρρ ον ἀο]οίο δβϑίθυϊθοο αὶ βοαυϊίαγ. (πᾶ ἀθ]ογὸ 
ἀοθαρϑί : ροδβί ου.) Ῥᾷφ. ΟἸΥ͂. ΜοΡΥ. ἰηΐ. 1. 10. δῷ Βαρρ ον ο. 1, 12. ε ῬΓῸ ον ἰρ86 βουϊρίου βυιθϑείταϊί, 
ἰΐθπη 1, 28. Δ ῬΓῸ Ὑ, δί4ᾳι16 οἰϊδπι 2, 18. ταῖσ θυγατράσιν ΠΓῸ τοῖσ πατρχσιν οὖ 2, 26. μια ὑΓ0 μίασ, ηΪ8ὶ ἰογία 
ὉΠῸΠῚ Υ6] 8]δγατη δα ΟΟΥΓ. Α τοίθγθπαθηι οϑί. Ῥγϑοίεγα 1, 17 54. νομία ᾿5418 γενὼ ΒΌΡΘΓΙ ογᾶϑίβ 'ρ88 θυ τη 
τηϑη18 βου ρδὶί. Ρᾷᾶρ. ΟἹ,ΥἹ. Μειηθτ, οχί. 1, 18. ρσὸ : απο ῥτίπιδ τη8ηι8 ἀδα δ α γαροβυΐϊε δΚ ἰΐθθαα : 
Ροβύ φυλαι Δα! 10. 2, 9. "- ΒΌΡΡΙΕΥ Ο, ἰΐθηι : ν. 12. Ιάθιῃ ὁ 2, 14 54. Δα 141} κατα ἵερειίχω, πᾶ Ο.πΠὶ ἃΓᾶ- 
Ὀ65018. 4.08 νοσδηΐ δα ΙηΔΥρΊΠ6 πὶ Δα ρ]οἴ15 οὐ ἰῃ ἰδῦυ}]δ Ποδίγα Ἔχρυύθϑϑὶβ οἵ 0 ΒΟΥ ΡΟ ΟΠ 6 αυϑιη ϑ ΠΠΟΟΘΓῚΒ 
810 ἰοχίαᾳ ΟΧΡΓΘΘβί Π8, ϑοουγαίαβαι6 τραα] ἀϊτη8 ἰὴ ἰδρυ]Δ. ὙἹάοῦα ΠΠΟΠΟΡΤΔΙΏΙηΔ 6556 ΠΟΙΏΪη15 ΠΙΟΔΟΥΪ. 


Ὑὰ6 βυργὰ. [18 αἱ] Δ βου Βδὶζ ἴῃ ἰδίο ΝΙΠΠΘΓΟΤΌΙΩ ΠΙΌΤΟ ΓΘΟΘΏΒΘΠ60Ο Ρ] συ δἰ} ροβι. 


ῬαΑαα. ΟΠἹΥ͂Ι --- ΟΟΧ. ΘΕΟΤΎ. 4, 11 --- 81, 12. 


Ρδρ. ΟΠ. ΜοΙΌΥ. ἱη Θ ΓΙΌΣ; βου ρίαγα ΘΧρΔ]]υ1. 2, 2. ο ΒΌΡΓδ ᾿ΙΠΘ8Π| 056 ΒΟΥ ΡίΟΥ ΒΆΡΡ]6586 νἱἀ δία. 
2, 16. βίσηιη αἰγα μη 16 Β ΒΡ]. Ῥᾶρ. ΟΙΥ͂ΠΙ. Μροιηθγ. οχί. 1, ὅ. βίσπα Β βϑυρρίον; ἰΐθ ρυμποίαπι 
1,18 οἱ 15; ἰἴθμῃ δ, νυ. 17; ἴθι ἈΚ βοουῃάμῃη οἷ : νυ. 18. Ἐοάθηη ΥΘΥΓΒῚ ὉΓῸ ἈΚ ρῥγίοσθ τϑροϑβαυϊῇ : 
γοροί 46 5. βου δπί8 θην. 1, 28. Β ΒΡ ρ]ον -, ἴθ Υ. 54. ΒΡ ΓΔΒΟΥΡδἰ( χαὶ χληρονομήσετε οὐ ν, 27. 
ε ΒΌΡΟΙ αι. 2. 10. ρυποίαπι ἀα}]6Χ 1058 ΡΥ Π8 ΤΠ ΡΟίΐα8 απ ἃ ΟΟΥΓ. ΡΟΒΙζΠὶ Υἱαἀθίαγ, 2, 24. Β ὑΓ7Γ0Ὸ τ 
Ροβυϊί δϑίοτιβευη. Οδίσγυμι Ἰἀθιη αὖ νἀ αἰ οογγθοίου βρὶ γἰΐαπι Δα] 10 νοοϊθι5 ἵνα οὐ Ἣν 1, 16 οἱ 18. 461 
Ρδ551π| οἰΐδη) ῬαρῚ 8 5664. ἴθοϊ. Ῥᾶρ. ΟἿΣ. Μοῦδγ. οχί. 1, 17. δηίθ χα νυἱάθίυν βἰρῃηυη ὨΘΧΔΡΙΆΓΘ 
ΘΧοί 556, 864 66 Βυρροίαμη οί. Ῥᾷρ. ΟἸ,Χ. ΜοΡΥ. ἰπΐ. 2, 8. σ πη816 γοροίϊζιι πη ἰῃ αντισστησεται ἔπρὶ 
οογοοίογοῃ. Ρᾶρ. ΟἸΧΙ. Μαπιῦγ. ἱπί.; βου ρίυγα δαιηοάππι Θχρδ]]υἱϊΐ, 1, 16. ΒΡ : ΘΟΥΓ. (Β) ΒΌρΡ]αΥ . 
2, 4. --ἰ δΔηΐθ χυριοσ ροίοϑὺ 6Χ ΘυσΌγΘ δΔααϊζπὴ ν᾽ 6 Υ] ααὰπη : Οὐ : Ὀγδθοθϑδίββοί: αιοα δὶ ποὴ βϑί, ροβί 
χυριοσ βίθῃαπ) : Δ0 4] ἀουθοαί. 2, 20. ΗοἾ πη. ΠΡΟ Υἱ]0 ΡΓῸ εν αὐτὴ Γοΐογῖ: ,,εις αὐτὴ (510). 2, 26. μεταλ- 
λευεισ : 50, 66 οοΥγοοίιῃ. Ρὰρ. ΟἸΧΠ. Μοιηῦγ. οχί. ῬῚ δῆς ρϑρίηδπι οὐ 8110] ραββίπι 1 ΠΘαΓΘΓΟΠΟΙΏΪΟ 
ΟΟΙΤΘΟΙΟΓ Β ἰαχίαϑ αἰδβύ ηρτι Πα Ϊ οδυβδὰ ραησίδ ἱπηπ βου}, σα Πάθτὴ ἴογο Δα τηοά μη] 4 ΘΙ ΒῈργᾶ υἱαϊηιβ. [18 
2. 8. οϑδἱ ΥΔΩΡ 2. 11]. ἈΚΡΟΤ ΟΜΟΥ 2,14, ΟΟὟ᾽ εἰο. 1,17. ξ βυρτὰ Ἰἰπθᾶπι Β 50- 
ρίαν. Ῥᾷρ. ΟἸΧΠῚΙ. Μροηῦτγ. οχί. 1, 12. ε ΒΌΡΟΥ αἱ ποίαν! Β, ἰΐθιη υ. 18. βίρῃδ βυρρίαονὶ.. 2, 8. ῥυϊηυ1ὴ σ 
οχίγα ᾿ἰηθδη) ΒῈΡΡ]αΥ ῥγΐπηα ᾿ηδηὰ8. ΑἸΓΘΓαπῚ σ᾽ ο Ὠδθοί ἀδ]οηἀϊ ποίδιῃ. Νοίδπι δ δ]ΐοσᾶ οο] υϊηηἃ 
ΟΟΥΓΘΟΙΟΓ Β ΔααϊαΪς. Ῥδρ. ΟἸΧΙΥ͂. ΜρηθΥ. ἰηΐ., Βευρίαγα ἰθοΐα αἰ 1115. 1, 10. Β ἀσεβιᾶν ῬΓῸ ανομιαν 
τοὶ. 1,27. συ ργηδ ϑηι δααϊζαμη νἀ θσὶ ροίθϑί, πἰβὶ αὐοα βογρίαγα νὰ] 46 Θχρϑ!] 1. 2, 19 οἱ 21. υἴτγο- 
416 000 Β ρυπεοίαμῃ γἱάδίυγ δια 1586. ϑ5.6ἃ ΘΧΡΓΟΒΒΙ 5 αἰγιηα6, αποηΐδιῃ (811 Ιοσο (αχοαπίθ γ6γ58) οἱ 
ἰη [811 ρδρὶηδ Ῥογαυδηὴ αἰ ῆς}]6 οϑὲ σου γθοίουθη ΔῸ ἰρ80 βου ρίοσο αἰβίίηρισγο. Ρᾶσ. ΟἸΧΥ͂. Μοιηῦν. ἰηΐ. 
1, 4. β'σημπηι: Β ΒῈΡΡ]αΥ , ἰΐθπη αὐγαπηαιι6 βρη 1, 14. 1, 18, Β χωνευτον ΡΓῸ χωνευμα ΥΟΪ 1, 2, 1ὅ. Β Χὦὶ 
Ργὸ : νο]ιμΐ; 2, 20. βιρρ!αν δυο. δα. ΟἸΧΥ͂Ι. Μοηῦν. οχῦ. 1, 6. αἰτυμηᾳ6 Β᾽6ΏΠη Β ΒῸρρ] ον. 2, 19. 
ΧῸ ΒΌΡτΑ ᾿η6 81 Β Β0ρρΙ ον. Ῥᾶρ, ΟἸΧΥῚΙ. ΜΟΥ. οχί. 1, 14. "- δηΐθ χεῖρι ΘΟΥΓ. ἀθ] ον. 1, 15. ΟΟΥ̓Γ. Β ἐν 
Ρυποῖίῖβ ποίαν. 1, 16. ροῦυβ “(Δ οδβῖ, 864 νἱχ σϑοίθ. 1, 28. οὐ Βιργδβϑου δῦ Β. 2, 26. οοάθχ γϑοίρ 
ταισπλαζιν, Ποη ταισσπλαξιν. Ῥὰρ. ΟἼΧΥΙΠ. Μροηδγ. ἰηΐ. 1, 2. και ἐποιησα (516) χιβωτον ΟΟΥΤ. Β 5:0} ] ον; 
ἰἴΐοτῃ αἱ νἱἀθίυγ 2, 14. βίρηυμηι : Ῥαᾶρ. ΟἼΧΙΧ. Μοηδτ, ἰηΐ., βογρίιγα ρ4}}148. 1, 4. υυνιὰσ ΒρΓΔΒΟΥ ρβἰ( Β. 
Ῥαῃ. ΟἸΧΧ. Μειδεγ. οχί. 2, 7. υὐτυμηααθ βίσηαπι Β ΒΌρΡρ] εν. ΕΓΒ ποίΐδιῃ 80 ἰδχίῃ ΔΙ ΘΓ 5 ΘΟ] πη Πδ6 


ΧΧΙΧ 


ΟΟΥΓ. Β ΔαβΟΥθ511. ΘιοΓδιπὶ ηοΐᾷ βροσίαί, 5ῖσῃο αιιοα δοσιιγαῖθ ΘΧΡΓΘΒΈΠΠΙᾺ ἰπαἰοαί πὴ 65, ὙΙᾺ6 ραπάθιῃ 
ποίΐδηῃ ἰῃ ἰΔ0ι δα 51} πη θη ἰμϑῖι5. οοα οἶδ οχϑοσ ρίαπι. Ρᾶρ. ΟἸΧΧΙ. Μρηνογ. οχί. 1, β. ν". Β ΒΌΡΓΔΒΟΓΙ ΡΒ], 
5864 ν ποη ἀδθ]δν. 1, 19 54. βἰσῃηὰ Βὶ ΒρΡΙον . Ῥᾶρ. ΟἸΧΧΤ, Μοιηθν. ἰμΐ., δεσρίαγα ρογηὰδπὶ ρ8}Π148. 1, 14. 
αἰγυηιι6 βρη) Β αὐαίαϊι, ἰΐθηι " Υ. 54. 2, 24 εἴ 27. σ Βιρρίαν! Β; ἰά6 πὶ ποῖ8. οἰγουιη 61 εν ὁδὸν ἀ54116 
σου 2, 20 84.,) 4ιι88 ΡΕῈΓ ἱποιγίδπι ὈΪ8 βου ρίδ ὕαιῃ ἀθηλιπὶ Υἱ ἀξ αδἱ δὰ ρᾶρ. ἅι88 5θαυϊαν ρογνθηθιῖ. 
Ρδρ. ἸΧΧΊΗ. ΜρθΥ. ἰηΐ., δου ρίου ρ8}}148. 1, 2 οἱ 4. ΓΌΓΒΙΒ Β σ Βρρ]ον 1, δρηᾶ Υ. 2. '0886 ΒΟΓΙΡΙΟΣ 
᾿ Ὑ]ΔοΙαΓ βυρρίθνββα. 1. 14. ραμείμμη δὐαϊα!ώ Β, υἱὐ νἱασίιγ; ἰΐθπη 1. 18 οἵ 19. βίρῃηδ : “- οἷ :, τίθη 2, 14. 
ὕμων, 1ἴθῃη 5]ρηἃ 2, 28. οἵ ριμποίαμῃ 2, 24. Ρὰρ. ΟἸΧΧΙΥ͂. Μομῦγ. οχί. 1, 15. Ρυπροίαπι Β Δα αἰ], ᾿ἴ6Π} ἡ. 
ΒΌΡΓα ἸΙηθᾶπὶ 1, 22. δὑ ε ΒΈΡΕΓ αἱ 2, 21. Ργδβίθγοα 2, 2. λ ποίαν!ἐ βιροῦ ὦ, υὖ [ἀρεταὶ γολγωλ. 
Ῥδρ. ΟἸΧΧΝ, Μοθτ. οχί, 1, 8. βίβῃαπι “ (οοο ϑρπὶ 1) ἴμ86 ΒΟΙΡΙΟΓ ροϑυϊ, 2, 16. μι ΒΌΡΘΓ πὶ (πιο Π 
ει πᾶσιν) ΟΟΥΤ. Β ποίαν ϊξ; ΔαΘΙ Ια οἴδηλ ρυποίαμημ 2, 25. Ρᾶρ. ΟἸἼΧΧΥΙ, ΜΟΥ. ἰηΐ., Βουρία!! ἃ Θχρδ!]α!. 
2, 1. ε ΒΙΡΟΙ αἱ ΟΟΥΤ, Β Βοίανϊξ, 2, 256. Ἀζ ἴρ86 βοπρίοι νἰἀδίαν ΒΌΡΡΙ65856; ἰΐθη βίσηιπη “ ϑδαριωχι. 
Ραρ. ΟΧΧΥΙΙ. Μοθν. ἰηΐϊ., Βεγρίαγα ρΆ}}148. 1, 18, χα ΡΟΡ πηθπιῦγληδ8 Βοίββιιγα. 1, 19. ε ΘΌΡΘΓ αἱ ΟΟΥΓ. 
Β ποίαν, ᾿(6π|" 2, 6. ὃ ΒΌΡΟΓΙ αν, υἱ ΠοΓοί ἐᾶν; ἴΐθιῃ 2, 98. ον, υὐ Πογοῦ ον εαν. Ρᾶσ, ΟΧΧΥΠΙ. Μριμῦγ. οχί. 
Ι, 2. σου ΒῈΡΡΙΘΥ Β, Ἰΐδπὶ 1, 258. βρη αἰγυμη4ιι6, ἰΐθη) : 2, 8. ἀσ]6ῖο "- ᾿δηΐθ ξηται, ἰἴΐθῃῃ : 2, 24. [ἱ{{εγὰθ 
αισ 2, 18. ἴαγα ἰοΐδθ βχβοίββδδθ βυηί. Ῥᾶσ. ΟἿ ΧΧΙΧ, Μροιθδτ. οχί. 1, 5. ρυμοίαμη Β νἱάθίυΓ ΒΌΡΡ]65586, 1ἴ61ὴ 
1, 18.21. 258. 2, 8. θ.ὄ 15. Ῥ͵γο ρυποίο 2, 12. Ῥφοποηάμῃηι ογαΐ ᾿ αἱ νἱ ἀεἴαγ. 2, 25. ἰηΐοῦ χ οἱ αι [ογδιηθὴ οϑί 
ΘΙ ΥΔΠΔ6. 2, 27. τουτοῦυ (Ρ1Ὸ του) πὸῃ ἰηγθηΐί σογγθοίογοῃη. Ῥὰρ. ΟἸἼΧΧΧ. ΜρΩΌΓ. ἰπΐ. 888 βεγιρίιγ 
Ὀ6Π6 ἐοηϑογναία, 1, 1 54. Ἀἰ[ΓὨΠΙ41Θ δ ΘΌΡΘΓ αἰ ὈΐΓΟΑΙΙΘ ΒΙρΓΑΒΟΥρβὶς Β, ἰ[6πὶ τ ΒυρὸΓ σ 1, 17. οὖ ν Βιρεγ υθ 
2, 13. Ρυποίιμῃ αυοα Θχοιηΐθ νοῦϑα 1, 10. οαϊξαπι οϑί --- βε4 ἀοβθεῦδαί δὰ ρράδῃ ἢ οτδθ Ν᾽ ροηὶ, ποὺ 8 
δρυΐ : ἰά φιοά ΘΧ ΘΥΤΌΓΘ [Υ̓ΡΟΡΤΑΡΙΙ δὲ --- Ιά6πὶ Ὠἰδὶ [8110 δά βου 5]. (Α118 πηι] δ ΘΓ ἤδη ρᾶρΊΏΔΠ) πιθ 618 
ἴῃ νου] σοηΐοχίβ δα ροβὶίᾶ ΟῚ ΘΧργ ϑϑίμηαβ.; ἀυδΙ δὶ δηΐπη θαι χαΐῃ ΟΟΥΓΘΟΙΟΥ ΒΕ ρ56 11.) Ἰίριη 1. .Ξ2Ξ6. 
ΔΘ Γι1ΠῚ βἰσῃιπι : Δα ΑΙΑΙ ἀο]οίο ῥγίοσγθ. [Ιηἰὲρ ΟΟὟ οἱ Η Ιάθηῃ αιοὰ ἴδπη ν᾽ ἰππιιΒ ἸπΘΙΠ ΓΔ Π86 ΤΟΥΘΙΏΘΩ 
ο5ί. 2, 23. Θχϑιιηίβ νϑῦϑιι πὸ ἀδθϑί, ἤἢθὸ βιρρίονὶ οογγθοίοσ, Ρᾶρ. ΟἸΧΧΣΧΙ. Μοιπῦτ, ἰμῦ. 1, 18. Χχ [ῈΓῸ 
δου ϑΏΪ Ὁ ρΡρορίθγθδαι!θ. ΠΏ) ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ 8 Ρᾶξδ08 νἱἀθίατ. Εογίδββθ δἰῃββ ἴόζὸ τοροβυὶ τ 2 αυὰπ : αυ08 
᾿ ΒΘΑ ΟΣ ΒΑ ΝΠ 51; 56 ἢθο τ᾿ 588 ΒρραΓοΐ. 1. 19. υἰγαηαια δἰ σηπι Β ΒαΡρ]ον δ, ᾿ἴθιη 2, 4. 2, θ. ἱρ86 
ΒΟΓΙΡΙΟΥ ΡγῸ φω τοροϑυϊδ φονω, ο βιι5ογίρίο, ἡ βιιργὰ δάαϊῖΐα. Ρὰρ. ΟἸΧΧΧΙ. Μομθν. δχί. 1, 17. υμὼ Β 
ΒΌΡΡΙΘν ; ᾿θτὴ βίρῃα 1, 20 56. Ἰΐοιῃ τὖ ν]]ΘἴαΓ οὐπῃ 8115 τη} {18 ὨΟῺἢ ΘΧΡΓΘΒΒΙΒ. Ραπούαμῃ 1, 18. 2, 22. χοιρο- 
γυλλιον ἰπίδοίιπι Ἰηϑη 510. Ραᾷ. ΟΙΧΧΧΠῚ. Μρορν. οχί. 1, 254. ἀθοδὺ βίσησιῃ :, αἀυοά᾿ ροβί χαι τουτὸ 
Ροποπάμσπι υἱάθίαγ ἠαΐ586. ΒΌΓΒΙΒ 1, 14 οἱ 19. ρυπείιιπι ἤπ816 ΘΧΡΓΘΒΘΙΠΙΒ, τὰ ΟΠΊΠΪΠΟ ΟΟΥΓΘΟΪΟΙΒ Β 
γἱἀθίαγ 6586. 1, 24. δϑίου βοιπη ΒΕΓ ΠΙηθδΙη 056 5ογρίου τ ν᾽ οἴ Βα ρρ ον. 2,2 544. Δ ἤ86ς ΟΠ μὰ Γοοΐα 
αἰδιϊησι θη ΟΟΥΓΘΟΙΟΙ Β ΡΙατίπια Ρυποίδ δρροδιυϊῇ, αὖ και ἵεραχα΄ χαι τὰ ὁμοῖα αὐτω" και ἐρωδιον᾽ καὶ χυχνον᾽ 
οἷο. 2, 19. ε ΒΌΡΟΓ αι Β ποίαν. Ρδρ. ΟἸΧΧΧΙΝ. Μριμνγ. ἰηΐ., βου ρίατα ρ4}1}|148. 1. 7. 5'σηδ Β' ϑιρρ])όνϊῖ. 
2, 2. Β εὐλογησεν γΟΪαϊΐ ΡΓῸ εὐλογήσει. Ραρ. ΟἸΧΧΧΥ. Μεθθν. ἰμΐ., βουρίαγα μ4}1148. 1, 2. υἱσυηᾳὰθ 
βἰβηιιπι Β δαάϊαϊι, ἰΐϑπι τ οἱ “-- 1, 20 54. (Εἰαδιῃοά! Ἰο015 υδὶ ΒΟ] αἶα Υ Δα 5] 5 1η) ΠΘΧΑΡΙΆΓΘΟ, ἢΠΪ5 ὈΥΓΪΟΓῚΒ 
ῃοΐδ6 ΠΟη δοϊοί ἰη1661].) 2, 7. ν ΒΙΡΓΑΒΟΓΙΡ510 Β, ᾿ΐθιῃ βίσῃδ δ αἰ ας 2, 22. Ιηΐογ 2,10 εἰ 11. μῆσαι οἱ ἀχοὴ 
παν αὐ ἴῃ ὁοαϊςα 68: ποίδυϊ - βἰσῃυη. 2, 26. Υἱάοίιν ρῥυϊπηᾶ τηᾶπὰ βου ρίαπη ΕἸΚ᾽ ΤΩΝ,, Ροϑί Υ67Ὸ 
: ΄ οβεοίαπι. Ραρ. ΟἸΧΧΧΥ͂Ι. Μοιμδγ. οχί. 2, 1. ῥυΐπηα πηϑηι8 5ογρβογδῦ μεγαλη τὶ, Β φογγοχίς τ : μεγαλη: 


ἀο]ονιαὰθ “- διΐθ σεὶσ νοΓδιὶ ΒΘΟ ηἋ0. 2, 19. ΡΓῸ : ΟΘΟΥΓ. Β Χὰ γρροβαυϊ ποίαν 46 (Ρ1Ὸ δΧί σου : ουϊ 5ίρσηὶ 


ΧΧΧ 


- 


Ἰ000 ἴ δἀρίηχί() ἴῃ πιδυρίπθ ἰμίθυίοτα χαὶ τω ενι (βἰς, φυϑτην!8 ἰθηαὶ Ππθο]4 ρτὸ ΙΝ νἱἀθαίαν Τ7 5υδβευΐυπι) 
δεομενω δ σου ; Μίτο πιοάο᾽ ἀ6 ἢ. 1. ἴα]δὰ8 δϑδῦ οὑπὶ ΠΟἸ]]δίογο 580 ο]πὶ., ἀρ ἀαθπὶ Ἰορί(Γ : τῶ ἐπὶ τὴς 
γῆς σου χαι τῷ ἐπιδεομενω ὃζ τω τὸν : (εἷς, εὲ απποίαϊ ςοἰϊαίοτ, παΥ ση6 ποίαίιγ“, φιοά ποπ ἱπιεἰϊφο). 2, 22. 
ἡβραια Ἰηἰδείαπι πηδη81. Ρὰρ. ΟἸἼΧΧΧΥΙΙ. ΜοΠΊΌΥ. οχί. 1, 14. ἴρ86 ΒΟ. ΡΟΣ βίρπαηι νἱἀθίυγ ΒΌΡΡ]δ 886, 
Ἰΐδη σ 1, 22: ἰοσίϑ556 δἔϊα πη ἴ058 Ῥυποίΐα ποίαν! οὐ 2, 24. 2, 26. τωπω ἰηΐϊδοίυχηῃ τηδηϑ8ῖ. Ρᾶρ. ΟἸΧΧΧΥΙΠ. 
ΜρΙΌΓ. ἰηΐ. ΤΠΒΟΓΙΡ ΟΦ ΟΟΥΓ. ΒΕ ΔαΑΙαΪΐ. 1, 1. ΒΙσΏΙΩ : ΟΟΥΤ. Β Βρρίον, ἰἴοπη 1,24. Ῥᾶρ. ΟΧΧΧΙΧ. 
Μογ. 1ηΐ. 1, 12. ἈΪΓΠΙΊ416 ΒΙΘΏΌΙ : ὈΓΪΏΔ ΙΏΔΏ5 ΡΟΒΟΙ, 564. ΓΒ. Β ν᾽ ἀοίιιν ἀ6] ον 556; ἰΐθιῃ ἀ 6] ον] -- 
δῃία δασῚ, 15. εὐ ΔαβΟΓΙρΡ5Ι : ἀπίθ εξα. 2, 14. 5ἰσηιμῃ :.Χ, ἰοίμ πὶ ρυπηὰ πιδηὰ ροβίζαπι νἱἀοίαγ. Ῥαρ. ΟΧΟ. 
ΜΕΙΌΓ. οχί. 1, ὅ. ἀαδίαπι οδὺ ἀγα πη ᾿Ρ086. ΒΟΓΙΡΙΟΙ Δἢ ΟΟΥΓ. Β Ραποίιπη Δαροβαθῦ. 19. 10. ΡΓΪΏ8 ΙΠΔΠῸ8 ἀ6- 
ἀογαΐ , ΟΟΥΓ. Β Ἃ τϑροβαῖ. 1, 16. 5ΒΙρῃιπι : ΡΓῸ : βουρίιῃ νἹ οί, βοὰ Π66 σοΥγοοίΐυμη οϑί. 2, 9. εχλει- 
νουσιν (Ῥ1Ὸ εχχλ.) Ἰπἰδοίατη τηδηδι. Ρὰρ. ΟΧΟΙ. Μοπιθν. οχί. 2, 9. ἀθθοθαΐ 6556 γυναιχα : ΡΓῸ γυναιχα ., 568 
Π66 ΠΟΥΓΘΟΙΟΙ Δ᾽ίθσιη ρυποίΐίαπη Δα α}1. 2, 16. ὙοΓδα ἰῃηθιηΐα ππΘΠΠγϑη, Υἱ 10 Ια ογαΐ. 2, 19. ρυποίαπ), 40 
ν ΠΠΡΓΟΌΔΙΟΓ ἃἴαι!6 αὐτὼ 6Χ αὐτῶν ΒΓ, οοΥγθοίουίβ υἱἀθίαγ 6886 (Ποη ἰᾶπΠὶ Β 481 Ἑ ΡῬΙῸ δίγδιηθηΐὶ 60]0Γ6). 
2, 1. αιμα δὰ ἤποπι ΠΟΥ. Β Δα α αἰ. Ῥαρ. ΟΧΟΠΙ. Μεπιδν. ἱπί, 1, 25. ΒἰβΠαΠι “Σ΄ ποπ ἰοίαπι ῥΥΐπια πηᾶπα 
βοτρίαπι νἱἀδίατ, Βθα ρυποῖία ἃ ΟΟΥΤ. Β Δα. ΤΆΠΙΘη Αἰγαπηθηί ΓΑ (4}1} ἴῃ Τα [46}16 [41|. Ῥαρ. ΟΧΟΠΙ. 
ΜοδΥ. οχί. 1. 1. Ρυηοία πῃ. Β νἱἀοίαν δα] 1586. 1, 20. “: βίρῃυμῃ ([ῃ ΠΟΠΏ1}115 ΘΧΟΙ ΙΔ θι8 - ΟΥ̓ΔΗῸΣ) 58}- 
ραν Β. 564 αι188 Βοαυ πη “Ὁ οἵ : ἰρβίυβ ῬΓπιδ8 Ἰ8Π05 βιηῖ. Ῥαᾶρ. ΟΧΟΙΥ. Μοπγ. ἱπὶ. Ρὰρ. ΟΧΟΥ͂. 
ΜοΌΓ. ἰπΐ. Ρυποείδ αἴι86 ΟΧΡΙ 6 η418ἃ ΟΌΓΑΥ 15. 2, 7. 9. 16. (θη ρᾶρ. 196. 1, 22. 197. 1, 8 οἱ 21.) ἀυιδῖδθ 
Βιιπὶ οΥἱρίη8. Ρδρ. ΟΧΟΥ͂Ἱ. Μοπδτ. οχί. 2, 28. Χξ Β ΒΌΡΡΙοΥ. Ῥᾶρ. ΟΧΟΥΤΠ. ΜοΥ. ὀχ. 2, 1. μὶ ῥγὸ φ 
ΟρΕΘ τα οοτγ. Εν αἱ νἱἀοίμν, 2, 10. ἈΒ[ΟΥΙ56ΊΙ8 1088 ΡΓΙΠιᾶ Ιη8Π0 ΒῸΡΡΙοἴπ5 νἀ θίαγ. 2, 20. ε ἰῃ ειαθηναῖι ἀ6]6ῃ- 
ἀππ 5 σπἰβοαν Β. Ῥδρ. ΟΧΟΥΠΙ. Μεπιδν. ἰπί. 1, 1. συ ΒαΡΡ] ον Β. 1, 9. Ρυποίυμῃ ἀυδ 186 οΥΙΡΊ 18. 1, 26. 
α ῬἴῸ ε Β, 568 ον ῥΓῸ ε ἰϊθιηα6 Υ. 27. χ ΞαρΓᾶ ἢ ΠΘΔΙη 056 βου Ρίου υἱάθίυγ ηοΐ8558θ.ὙὈ Ρδρ. ΟἹΟ. Μοιδν. ἰηΐ. 


1, 25. Ρυποίδ ΒΌΡΟΥ Ἐρ ΠῸῚ [8Π| ἰρ868 50ΓΙΡΙΟΥ 4ιιδπὶ ΟΟΓΓΘΟΐΟΥ νἱἀδίυγ ροδβιιῖδδθ. δα. ΟΟ. Μϑιηῦγ. εχ. 


2,11 58. βυὺ δια νοβίϊσία ΕΠ ΘΓΆΓαπ) αὖ ΓΕΠιαπβοταηῖ; δὲ ἰρ58 βου ρίογ αὐτὰ νογϑιὶ 11. δα ααϊξ, ρογββηβ δια 
ν. 19. 2, 28. ε Ῥιυποίο ποίαν! ΒΚ Ρᾶρ. (ΟἹ. Μεοργ. ὀχ 1, 6. δἀοπάνμῃ οταὶ “ΉΗΙΪΝΟ -- ; ργδοίρυτηϊβδ- 
Βι1πὶ ἸΡΊ(ΣΓ οϑὲ -- ΒΙρΏΠΠΙ. 2, 18. Ῥγο ξυλοισ και λιθοισ ἰηορία ΟΟἸ]ΔΙΟΓ Ηοϊπιεϑίϊ : ἔυλοις χαταλιθοις (516). 
Ραρ. ΟΟἸ1. ΜοΌΥ. Ἰηΐ. 1, 2. σοι ραποῖί5 ποίαν! σοΥΓΘΟΐΟΓ δίαᾳια ροϑὶ ἀπεναντι ΔααΙαΙΪΐ τῶν οφθαλμὼν σου 
(ϑἰίρηυπι “χ, 400 Ἰοουδβ ἱπάϊοδίυγ οὐ] ὁσηγοηίς Δα! Δηιοηΐα πη, 2416 ὑτὸ : πδδαϊῦ σΟἸ]αΐοῦ ΗΟ] Ππ|651}1}). 1, 18. ε 
ΒΌΡΟΥ αι ποίανϊξ Β. 2, 27. βίβημππι : ροβὺ ἰρβιπὶ βουϊρίογθιῃ οογγθοίου βυρρίονί. Ρᾶρ. ΟΟΙΠ. Μομρν. ἰπί. 
2, 10. ἴῃ 60 αυοᾶ ροβδὶ ὕμω ροδίζαπι δὲ ΒΙρ10 Ρυποία ἃ ἰΥ̓ΡΟΡΥΔΡΠΟ ΠἰΠηἶβ βοἰπποία δυηΐ. Ῥδρ. ΟΟΙΥ. 
Μεοιρδτ. οχί. 1, 2. διατιθεμεμαι ἰπἰδοΐαμη τηδηβὶῦ. 1, 8. 088. ΒοΥΪΡίΟΥ ῬΙῸ σου νο]υἱί ὑμῶν ΓΈΡΟΙ, ἰά αυοὰ 
Ροβίθα ουϊάθηίί 5 γα! ας Β. 2, ὅ. "- δηΐθ ριζα ὀχβίίηχὶ Β. Ῥὰαρ. ΟΟΥ͂, Μοπιῦγ. οχί, 2, 4 54. ρυίπιιπι, υἱ 
Δρρᾶγοί, βου ρίαπι ογαΐ οργη. Τα οογγθοίαπι οϑῦ θυμω, 1ΐὰ αἱ οχ Ὁ δοτοί Θ, Ὺ: ΒΌΡΘΓΙ Ρ ΒΟΡΙθΟΓΘίΌΓ, 
ΓΗΓῚ νϑῦὸ ριιποῦῖβ οἵ ἈΠῸ ποίαγοίαγσ, Οιδθ οπηηΐα δα Ἰρϑυτὴ ΒΟ ρίοσοπὶ γοίδγθηδ νἀ θη Γ; ὨΪΠΏΪΓῚΙΠῚ 
ΘΕΙΌΓΘΠΙ ἰηἰ6Π]6χὶὺ οἱ οογγοχὶῦ αφαυ δὰ ΟΡΥῊ Θδχουηίθ υοῦϑι ὅ. ρουνθηϊθϑαῖ, 2. 11 ριυποίαπη ΡΟί 5 ΘΟΥΙΓΘΟΙΟΥ 
Δα! 411 αἰιᾶπῃ ργ πᾶ Δηι8. Ῥᾷδρ. ΟΟΥΤ. Μοπθν. Ἰηΐ. 1, 8. 80 “- 8114}5 δαρίηχί! τ αἱ αβϑδῖ πὸ αι0α 60 
Ιοοο Ῥγϑοίανγ ΠΟΥ πῇ βου ρίοτίβ οϑί, Ραρ. ΟΟΥΙ. Μρθν. ἰπξ. 1. 9. τ Βα ρτα ᾿ἰηθ απ ΟΟΓΓ, Ε'ὶ νἀ οι. Δα ηοΐΔ586. 
1, 17. Ἰάρπη ἢ. 1. βίσῃιαπη Πδθοΐιγ 404 νἹ Δ] Πη5 βυρτᾶ ρᾶσ. 2083. Ῥᾶρ. ΟΟΥ̓Π]. Μοιηῦτ. οχί. 1, ὅ. τὸ τ 
ΡΓΪΠΙ86 ΤΠΔΠ118 ΟΟΥΓ. Β δ τϑροβιυὶ δααϊαϊίχια : μοβὲ αὐτὴν. [146Π] τὸ ρημα 1, 14. Βιρρ]ενι. ΜΆ416. ἂριὰ 


ΧΧΧΙ 


πως τῶν" ἀρὰν ------ - ----ς- --- τ τ -- τ --------.-. - -ἀπη, --τ΄ὔὕ.----.- .ὕ..------.---- ------ τ ο- 


ἨοΪπι. ἀἰοἰΣ ρΓῸ σου βου ρίαΠη 6586 σοι, 1, ὁ. 55) : Β ΔαΘΙαΪ. 2, 4 54. ὈΥΪπηἃ ΙηΔηιϊ15 ρΡοϑιιογαΐ : δηΐθ 
τα΄σ οὲ “- Δηΐξ αὐτοῦ, 4ΌΟΓΙΠ 060 Β 58 ἈΚ Τοροβϑυϊ. Ῥὰᾳ. ΟΟἸΧ. Μοιιῦγ. οχί. 1, 1. ρυποίιπι ἀυδῖδα 
ΟΥ̓ ἢἶΒ, 864. ὩΟη ὈΥΪΠ8 Πη8η11 5ΟΓΙΡίαμ) ραΐο. [Ιἰοπὶ 2, 4 οἱ 17. Οδίθγιπι ποη ἴᾶπι “ὃ, “χ Ιορί(αΓ, αὐυϑιὴ 
δι χ. Ραρ. ΟΟΧ. Μριῦγ. ἰηΐ. 1, 8. ἣν Δαροβιυῖξ Β, 8564 βἰσῃυῃη Ἵ ᾿ρ8108 ὈΓΪΠΠΔΘ ΙΏΔΏ115 δϑί, 1, 15. ῬΓῸ 


ΉΤΆ. : οἀδπάιϊπι εγαΐ ΗΠ. 1,22 οἱ 2, 16. ρυαποίαπι Βἰπιῖ]6πὶ γα ϊοηθπι μαθοὶ αἴᾳαα ρα. 209. 


ῬΑ. ΟΟΧΙ --- ΟΟΧΧΧΧΙΙ. ΙΟΒΌΔΕ 9, 38 --- 19, 28. 


Ῥδρ. ΟΟΧΙ. ΜρδΥ. ἰηΐ. 1, 7. ε Βασι πὴ ἴῃ ἱερείχω Ραηοσίο ΠΠΡΓΟΌΔΥΪ ΟΟΥΓΘΟίΟΥ, ἰΐθπι 1, 8. ν ἴῃ βασι- 
λεαν. 1,11. Ρυποίιπη αὖ γὰρ. 209. 1, 18 544ᾳ. ΠΟ]]Δίοῦ ΗΟ]Π). ΓΌΓΒΙΙΒ 1816 ΘΧΒΟΓθ51 Ὁ ΒΟΥ ρίυΓΑπὶ ΘΟ ΟἾ8, 
β'σηυῃ : ροϑί ἴῆλ ΡΟΠΘῺΒ δία!16 ἑαυτοῖς ΡΙῸ εν αὐτοις ΠοΐίΔη8. 1, 16. νἱἀοίυΓ Θχοί 1556 : δηΐθ ἐν αὐτοισ 80 
ἀο]δηάιη "- δηΐθ και. 2, 7. ε ΒΌΡΟΓ αἱ ποίαν! Ε. ῬΡαρ. ΟΟΧΙΙ. ΜρδΥ. οχί. 1, 11 οἱ 16. ε ἰῇ ορεινὴν οἷ 1ὴ 
ἴσχυει ΟΟΥΤ. Ε ἀ6]6 171 γο]]. 1, 26. Ιάθηι Βου]ρϑὶῦ θχθιηΐθ ὙΘΓθὰ εἰσ ἀ6]οῖο σ αυοα Βθαιι{ιγ. 2, 7. ν Ῥυηοίο 
ποίαυϊζ 086 βου ρίου ; ροϑί Πηργορθανὶ οἴἶδπι Ε. 2, 18. υἱγυηαι16 5ἰσηππὶ ὁ Δα αἰα 1]. Ρᾷρ. ΟΟΧΙΠΙ. ΜοιΡΥ. 
οχί. 2, 18. βίρῃυμῃ : Δα] ο, ἰΐθπ Ἀζ 2,24. Ῥαρ. ΟΟΧΙΝ. Μοιῦσ. ἰηΐ. 1, 2. κα βου ρδὶῦ ΒΌΡΟΥ ΘΓΆ515 Ε. 
ὙΙΔΘΙΙΓ ὈΥΓΪΠη8 Π]ΔΠΠ15 ΡΘΥ ΘΥΥΌΓΘΠΙ 4661588 μωσὴσ χα. 1, 20 οἱ 2, 80 ες ΒΌΡΘΓ αἱ Ε Ὠοίδυ!. 2, 18. 1086 ΒΟΙΡΙΟΓ 
Ριποίο ποίαν! ρ, ροβίθδᾶ ἱπιργοθανυὶ οὐΐδῃ Ε. Ῥᾶρ. ΟΟΧΥ͂. Μεπιῦν. ἰηΐ. 1, 21. ξιφουσ ΟΟΥΓ. Ἑ ΒΌΡΘΓ ΓΑΒ ΓΑΠΙ 
Βουρϑὶῦ. Δηΐθα αυἱὰ Βουιρίυμῃ ΠΙΘΥῚ ΟῚ 5818 Δρραγοί. ΥἹΧΣ Ἵγθα 0116 οδί μαχαιρασ [|586. 2, 8 οὐ 22. ε 
Βοουηάππ ἰῃ ἱερείχω Ε ΠΗΡΤΟὈανΪΐ. 2, 8 5644. : Υ. 8. οὐ τ ν. 9. Δα ]α] ο, ἀο]ανιίαις κί ν. 10. 2, 14. μὶ γΓῸ 
ν ΤΘΡΟΒΙΪ Εἰ; ἰάΘπ) ἴθ Γ ν ἱππργοῦανἹῦ 2, 19. 21. 28. Ῥγδοίθσθα 2, 26. ν ΒΊΡΘΙ σ᾽ ΟΟΥΓ. Β ποίδυϊζ. 2, 24 5α. 
λαβνα 68 ἴῃ ΟΟ0]06: ΒΌΡΓΑ 2, 6 34. λεθνα. Ῥᾶρ. ΟΟΧΥΪ. ΜροδΥ. οχί. 1, 12 854. ἀχσθυηΐθ γογϑα ᾿ἰδίο αὐγοααθ 
ἸΠΘΙΠ ΥΔῺΔ Υἱζλαπι μδροί, δίρηῦμῃ ΞΟ ροδβί αὐτὸν τό ουπὶ ἀπ 0008 ΓΘΙ 45. Ο ΒῸΡΡ] ον ΐ, ἰἴθ “- οἱ :1, 17. Χὶ οἵ: 
2. 8. ὝοΥϑιι 21. δϑίθ ΒΟ ὈΓΪΠῚ8 ΙΔΠηῸ Ῥοϑί παν ροϑβίζυτῃ ἀθ] νυ], ΤΟροβυϊ 46 δηΐα παν ΟΠ 8190 : ροϑβί 
ἐνπνεον. Ρδρ. ΟΟΧΥΠ.. Μοπγ. οχί. 1, 18. ν ΒΙΡΓΑΒΟΓΙ ΡΒ Ε υἱ νἱαοίαγ, δίρῃδ: 1, 15. χὰ 1, 20. : 1, 22. 
ΟΟΥΓ. Ο Βαρρ]αν. 1, 28. ἴῃ βδῖρῃο : ρυῃοίμη ΒΌΡΟΓΙΙ5 Πηργοθδίυτῃ νυἱἀθίαγ, 2, 26. θ 'ρ88 ργίπηᾶ ἴδηι 846 ]- 
ἴα νἱἀρίαγ, ὃ ποη ἀδ]εῖο, αὐ Ἰοσαπάϊμ 5ἰζ ναφεθδωρ. 2, 28. τολων οἱ Ο οὗ Ε ΓΟΒΟΙΓρβογαηί, Απΐίθϑ ἱπορ 
αυϊὰ (ναιουσῦ) ϑεγρίαιη οὐαί, Ῥᾶγσ. ΟΟΧΥΠΠ. Μρρν. ἱπί. 1, 4. ἢ βδυρτᾷ 1 πθϑῖ ἰρ86 δου ρίοσ δαα!αϊ. 
2, 1. βίσῃπυπι : ΔΙΑ: ο. 2, 9. μαρρων, ρΡοδίαιδῃι 1, 21. μερρωμ. ργϑθΟσδβιῖ. 2, 16 οἱ 17. εν οἱ τῷ ρυποίδ 80 
ἰρ88 ὈΓΠΏἃ 811 ΥἱἀΘηΐΟΣ δΟσορίβ86. 2, 18. μάσρεφ ΒΌΡΘΥ ΓΆΒΌΓΑΠΙ ἰΡ586 δορίου ἀραϊῦ (Δηΐθα αυΐα {πογῖΐ 
ΡΓΟΥΒῸ5 ἰδίοι). Οδίθγαπι τμ816 οΟ]δίοῦ ἩΟΙΙ65810 5 ρδὶΐ μασσερωθ ὕΓῸ μασρεφωθ. Ῥᾶρ. ΟΟΧΙΧ. Μοπιθγ. 
ἰηΐ. 1, 2. Ε Θ΄Ι880 ἃ ΥΘροβυῖ ς. 1, ὅ. βίρῃδ Ο Βυρρ]δν ῦ, ἰἰθὰ 1, 21. 2, 2 οἱ 8. οῦβι 28. βουϊρίι πη οϑύ μωσησ 
(μ0η μωση), σ ΘΧΙΓΘΙΏΟ ΠΙΪ 1158] 1π|ἃ ΤΙΌΤπη8 Βουρίο, αὖ ρϑβϑὶπὶ ἴ ὀχθυηΐθ γοῦβθα. Ῥὰᾶρ. ΟΟΧΧ. Μρϑιγ. οχί. 
1, 8. τα αφιοά ἀθεϑὲ Δηί6 ταπεινὰ ἢ6 6 ΒΌΡΡΙθίιΠη Θϑι. 1, 24. Υ ἴῃ ἐγένετο 'ρ88ἃ ὑγΠηᾶ ἸΔΠὰ Ῥ͵ΓῸ ν ΓΒροβιίυμη 
αϑ. 2, 12. χαι ἐκ πάντοσ ρους τὴλ '056 ΒΟΓΙΡΙΟΥ Δα ]α 886 νἹἀ οί, 16 πὶ 2, 16. φ ΒΌΡΓΘ ᾿ἰηθϑη. Ῥᾶρ. ΟΟΧΧΙ. 
ΜΕΙΏΥ. οχί. 1, 10. α 1 χεέρίλων ῥγηδ αὐ νἱἀ θα Γ πη ΤΠ] ΠᾺΓΙΟΥΘ [ΟΥΤηἃ [ἴῃ 050 γϑῦϑα δα ϊππὶ οδΐ. 1. 18. 
Δδίθυ βουὴ ΒΌΡΡ]ΟΥ ο, ἰΐθπι 1, 22. 2, ὅ. α ρυποίο ποίαν! Ὁ ΡΥ πηᾶ Π]Δη08. 2, 784. ΡΓῸ ε μασθαρωθ (ΟΥΓ. Ὁ 
80 ρ8ι ἐς ἀσθαρωθ. 2, 28. βαχαγαδ ρὑγὸ βαλαγαδ, οοηδιδῖ8Β Ἂς οἱ ς΄; Χὐουῖβ βΠ}Π}π|ῖ5.Ρ Ρὰρ. ΟΟΧΧΗ. 
ΜαιδΥ. ἰηΐ. 1, 17. βι ἃ Ο πὶ νἱάθίυγ Βα ρρ]οίυϊη. 1, 22. ῥγὸ ἕνα: ροίϊ8 ενα : ΒΟ θθηάαπι ογδΐ, αἱ ἰῃ [5 4186 
Βϑαιαηΐαγ. 2, 1. α ἴῃ αδὲρ Βυρτγὰ ᾿ἰπθᾶπὶ ροβίθυ σα πδηῖὶ δα ἀϊΐαπι, αυοὰ ἰῃ ἰοχία ΠΟΒίΓΟ βἰ σηἰβοδηάαμῃ δγϑί, 
αἱ 2, ὅ. ἰδείαμη οβ8ΐ. 2, 10. λαὸ ἴῃ λχιλόορὼν ΒῈΡΘΙ ΓΑΒΌΓΔΙΩ ὈΓΙΙῚἃ ἸηΔη018 ΒΕ Π051. Ρᾶρ. ΟΟΧΧΙΙ. ΜΘΙΌΣ. 


ΧΧΧΙἧΠᾺ 


ἰηΐ. 1,1. 1ὴ ΘΟ0α]ς66 οϑ8[ὲ ὕπο, ΠΟ υπο. 1, 1]. κα ΒΈΡΓΔ [ἰπρ81 Ο Δα αἰ; ε νΘΓῸ ΒΌΡΘΓ α 1, 14. Β αἵ νἱἀοίῃυΓ. 
Οδίοσαμῃ ρὸ Εἰ χιοὰ ργδθοράϊι ργτησμη βου ρίαμι ογαΐ [. 1, 18. δϑί ἴῃ σοάϊοθ αχχαρὼ ϑ8θαιιθηΐθ νειτη, αἱ 
ν ὈΪΒ Βουρίυμι 511. 2, 1. εχ Γ΄ ρηοτα ἰῃ γαελγαδ (ποθὴ -αλγαδ, αἱ Παθεῖ Ηο]π|.) ἰρβὰ ργίπηα τηδηὰ [Δοίαπι οϑὲ 
Β. υὖ ἴδῃ Βογρίυμι 5ἰῦ βχελγαδ. 2, 24. ραῃοία Θχθιπία νουϑι ἀιθῖδθ ϑιπΐ οτγί σ᾽ ηἶ5; 51 ἰρ86 βουὶρίου δαροϑβιι ι, 
ΟΟΓΓΘΟΙΟΙ ΠΟΝῸ δίγδιηθηΐο ᾿ΠαΌΧΙΒΒ6 ΟΘΉΒΘΙΏΔΙΒ οδ5ΐ. 2, 28. ν ΒΡ. ΒΟΥ ΡΒ ο. Ρδρ. ΟΟΧΧΙΥΝ. Μοθγ. οχί. 
1, 11. Ργὸ ναιβααβ εοΥγ. Ο τοροϑαῖϊ μαιδαβα γ6] ροίϊι8β μαδαβα. μι ΘΠΪΠῚ ΒΌΡΘΓ ν ροβαϊῦ, β ραποεῖο ποίαν, 6Χ 
α 560. πάο ἴδοὶϊ ὃ, ροβδί βὶ ϑοοιιμά πὶ ΒΌΡΓΑΒΟ ρδὶ α; ἀθηΐᾳιθ ΠΙΠΘΟ]Δπὶ βῖνα οδοίαπι ἀπχὶν αἱ νἱἀοία" ΡῈῚ τ. 
Ι,͵ 21. βασαννειτιν, ἀυρ]ϊοὶ ν, αἱ 6] η115. 1, 2ὅ. σ 0868 ΒΟΥ ΡΟΓ ΒΌΡΓΑ ᾿ἰηθ68πὶ νἀ ηοΐδ556. 2, 8. χὰ βὺ}- 
νἱον ας ἰΐθπλ : ἀχθιῃΐθ ν γϑι 7 (α0α ΘῈ ΡΥ 1 60 Ἰο000 6ϑΐ; δ᾽ οαυίη ἀθοθαί : 6556) οἱ νϑῦϑὰ 8. 2, 14. 
σ οχϑίηχὶί ὅσ. Ρϑδ. ΟΟΧΧΥ. ΜοδΥ. οχίέ. Εὖ Χὰὶ οὐ: 1, 1. οἱ τ οὐ: 1, 2. βΒιρρ αν α; ἰίση Χ' 
ΟΠ : 1], 6; ἰΐθιῃ ἃ 1,21. Καὶ ααπὴ : 2, 4 οἴ 6. [Ιάθχῃ 1, 26. ΒΙρΓαβου ρϑΐ ν, 612, 18 ἡ. Εὐίδη 2, 17. ΡΓῸ ὃν 
Γθροβυϊ ων. Οὐοηίτα 1, 27. σ ἰρδᾶ ὈΥΪΠΏ8 ΙΠΔ}115 ΒῸΡΡΙΟΝ, ᾿ἴθπι Υ. 28. τασ ἰῃΐθ χοὺν οὐ τὴν. 2, 20. ΡΓῸ 
σαφωθ οδάριῃ αἱ νἱἀ δίῃ Ἰηϑηι τ ροϑίζπὶ σαφων. δογίρίαπι οϑί δῃ οἈφΦῶθ. (1η ἰοχία ΠἸΠΘοΪδτὴ 
ἰιδῖο ἸΟΏΡΊΟΓΘΙΩ ΟΧρΓΘϑϑὶζ (Ὑρορυρἢι5.) Ῥδ110 δηΐθ ενεμχ᾽ ΠῸ Ιηπἰδίιη οδὺ. Ρᾶρ. ΟΟΧΧΥ͂Ϊ. Μαπθν. 
ἰηἰ. 1, 1. ε [ἢ ΓΑΒΌΓα ρΡοΟϑίο ΓΟ Τηδπιὶ ΓΟ ΒΟΥ ρί ἢ). Α ρῥΥϊπιᾷ ναί Γ χα βου ρίαπ [ι1886. 1, ὅ. Ἢ ΒΌΡΓΔ ΠΟ ΆΠῚ 
Ο Δα! 11. 1, 12. ῥΓῸ τοισ, φιοα ΟΟΥΓΘΟΐΟΓΘΒ γοροϑιθταηΐ, ἃ ΡΥ 8 ὦ Υἱά δία ἔπ||586. 1, 14. 6Χ ο ΘΟΥῪ. (Ε υἱὶ 
γ᾽ ἀθίιιγ) οὐ ἔροϊζ, 1.. 19. ὡσ βὰ Θχϑαηίθ γθ θα ἰρ56 5ΟΥΙΡ(ΟΥΣ ἰὴ ταϑυγα 80 ΓΙ Ρ510. 2. 1. ὑγὸ δ᾽ίθσγο: ΕΠ ΡῬΥΠΏΙΠῚ 
ΠΠΌΓΑΓ 5. βου ρίαγι5 ογαΐ Ε. 2, 19. ΡγῸ φυλὼ ΡῥγΠΏυΙ βουὶρίατη ογαΐ υεως 566 ᾿μ88ἃ ΓΔ ΙΒ 08 ΘΙ] ΘηΠΑΥ]. 
Ρᾶσ. ΟΟΧΧΥΙ͂. Μον. ἰηΐ. 2, 12 54ᾳ. τη608 ΔαΘΙΑϊΐ ο, υἱὖ νἱἀθίι, ἰΐθιῃ : 2,21. Ρᾶσ. ΟΟΧΧΥ͂ΠΙ. Μορνυ. 
Οχί. 1, 11 54. ἈΓΓΟΠΊΑΙ6 5 Ί 1 Ο ΒΌΡΡΙΟΥΪζ, ργδοίθγθδαιθ Δα αϊ βιιργὰ ΠΠΠΘΔΠ ἐν τῇ ἡμέρα ἐχεινη" 1, 18. ΡΓῸ 
: Ο ΤΟ ροβυϊ Χζ, [ἴσῃ 2, 10. Βαρρ ον αἰ] η4 116 βἰρηυΠη ΓΙΓΒΙΒΑῸΘ ὉΓῸ ὃν 80] ρϑὶ. ὕωῶν. 2, 14, τ ὑΥΠηἃ 
ἸΏ8η115 ΡυΠποΐο ποίανϊζ, ροβίθα οἰΐδη Ο Πργοῦᾶν. Ρδρ. ΟΟΧΧΙ͂Χ. Μρορτ. οχί. 1, 12. ὁ Βυρρί ον : οἱ 1, 14. 
1, 20. ΒΌΡΓΔΒΟΥ 511 α, 564 ἐπὶ ἰδ ὈΓΠ8 ΙηΔη11 ΡῈΠΟ(18 ποίδίιμη. 1, 18. ὈγΪ5 ἈΚ ἀοίον ὦ οἱ δαα!]α!ΐ 
2, 1... ἰΐθπα αὐχιη4 116 β'σηαπὶ 2, 12. ΡΓῸ ιεὰμ 2, 1δ. Ἰ46 πὶ ΟΟΥΓ. ΓΘροϑβι δῦ τελὴμ. ΕΤίδτη Δροβίγορμυμη 2, 4. 
Δα !αϊ σογγοοῖοσ. Ῥδσ. ΟΟΧΧΧ. Μρδγ.- ἰηΐ., Βογρία τα 5818 Ρ8}}148. 1, ὅ. ἀαοϑὺ βίρῃυμι : αὐοα, αὖ νἀ οἴαν, 
Ροϑί παρελεύσεται ρΡΟπθηάυη ογαΐ. 2, 8. σ Θχθιιηΐθ ὙΘΓΘῚ ΤΩ Ϊ ΠΟΥ ΟΤΤηἃ ᾿ρ88 Ὀγτπηδ ήδη μοϑἰζαπὶ ΥἹ ἀθιΥ, 
Ροβί δι} 1} οαν!ὺ ΘΟΥΓΘΟΐΟΓ, 8564 σ Θχθυηΐθ ν δὶ Β6α θηΐθ 5ΔΙΥΌΠη τηδΔηβὶῖ. 2, 9 54. ΟἸηηΐᾶ 5'σῃα δα α]α} Ὁ, 
ἰΐθιη 2, 18 54. 058 Ἀί 2, 24. εἰσ γυναικα ἰρ8ἃ ΓΔ ΙΠΔΠ18 ΥἹ οἴ Γ ΒᾺΡΡ]6556. Οβίθσυμῃ ἴῃ ΡΤ θι18 ΘΧΘΙΠΒ] 15 
1, 13. Ππ6 014 ΠηΔ}}5 ἴῃ Οβιο γνἱἀθίαγ ονδηθΐδθθ. Ρᾶρ. ΟΟΧΧΧΙ. ΜοΡΥ. ἱπΐί., βου ρίυγα 58.158 Ρ8}}148. 
Ι, 13. σ ἰδπὶ ργἱηδ ἸηΔη0.8 ρυποΐο ποίαν, 1, 16. ρΓὸ : ὁ ἈΚ τϑροϑυϊί. 1, 12. κι ρυῖαβ ἴῃ εβεζιουθιχι ΘΓΔΒΌΙΩ 
νἱἀοίυγ. 2, 22. : ΒΡρΙ6ν Ὁ ὁ. Ρᾶρ. ΟΟΧΧΧΙΙ. Μερρτ. οχι. Ῥαρ. ΟΟΧΧΧΙΙΠ. Μοδγ. οχί. 1,11. Καὶ ρυποῖο 
(Ρ58 ργίτηϑ ᾿ηϑη 2) ποίδίυν ἀθίοπαϊ οδυβ88ἃ. 1, 19. ὑγῸ τλ. Ο Γροϑυ ιξλημ. Ιἄφ]ηὴ 1, 28. Ἀζ βυρρίου!ῇ. 
1, 21. Ῥγὸ ὃν ὁ γϑροϑβιί υ ἀ6]6{|5 --- οἱ νι. Ῥᾷρ. ΟΟΧΧΧΙΥ͂. Μοπιθγ. ἱπῦ. ργὸ μαχωθα 'ρ88 ργϊπιᾶ υὐ νἹ οἴ. 
ΤΏΔΠῈ5 ΓΟΡΟϑυ μαχθωθα. 1, 18. ὁ : ΒΌΡΡΙ]οΥ. 1, 18. ἐνεπρησαν, 56, Π6 0 σογγροίιτῃ. 1, 19. α Βργᾶ 1Π68Πὶ Ε 
νἱἀδίιγ βυρρίονίββθο. ῬΡᾷρ. ΟΟΧΧΧΥ. Μοιῦτ. ἰμϊ. 1,16 οἱ 22. σαλφχα ((0]]. Ηο]πι. σαλφαδ) οἱ σχλφαααὸ 
(6011. Ποἷπι. σχλφαχδ) ἰῃ οοὐΐςα βαπί, πος οογγθοία. 1, 17 οἱ 18. οἰηπίᾷ βίσιια ὁ δα! . 1, 22. ρυῖπια ΠηΔηι18 
ΒΟΥ ρ510 μαλχα, ΟΟΥΓ. Ο μααλα. 2, 17. ΓΟΣΒῸΒ ΌὈΓΙΏ4 6 5'σηὰπὶ Ο Βυρρ]οεν. Ρὰς ΟΟΧΧΧΥΙ. Μεγ. οχί. 
1. 12. ἸΠΕ[ο Γᾶ ραιλ ἰὴ ἐφραιμ Πα ΠΟΥ 118. ΤΟΥΤηΪἶ8. ὈΥΪπιδ ΙΠΔΏ115. ΒΟΥ ρ5ἰ.. 1, 28. 2, 1. οπμηηΐδ βίβηδ Ο ΒΌρρ] ον], 
1ἴ6π| “- 2, 14. 2, 24 54. εξολοθρευσει οἱ εξωλεθρευσαν βιπΐ ἰῃ σοαΐςα, πθ6 τηἰδίδ ἃ οογγ. Ρδυ. ΟΟΧΧΧΎΙΠΙ. 


ἌΧΧΠΙ 


Μρδγ. οχί. 1, 8. Χά ὁ δαροβυϊ. 1, 18 54. βίσῃδ : οὗ " σΟΥΓθοίοΣ 5 Ο Βυηΐ, 564 1υδίδπι ΓΑΙ ΟΠΘΙῺ ἢ0 0 ὨδΌΘι. 
Ῥαΐο ΘοΟΥΓΘΟίοΟΓΘ ΠῚ Ο βρη αυ10118 τὸ ἐφραιμ 1, 16 54. ΟἸΓουμ 6 αἷζ ἰδ 00 Ἰ000 δαροδίϊαγαμη [1556 566 1η{6]- 
Ἰδεΐο ΘΓΓΌΓΘ γοῖὴ προ γίθοίδιῃ ΓΘ] Ια 1556. 1, 17 844. γϑῦθα πη8]6 τοροία ἰἀοπ 1161 πηργοδδίδ. 1, 21. 28. 24. 
αυϊοαυϊαὰ 5ἰσηογαπ δα θβί, Ο ΒΌΡΡΙοΥυ, ἰΐθῃ : 1, 25. οὗ βίρῃβ 1, 28. 2, 1. 2, 9 οἱ 18. 118 γυθ1Ὸ νϑιϑίθιδ αυὶ 
ΒθοαιθῃίὙ “- ργῸ Ἀὰ σϑροβυϊί. 2, 5. 1άθπὴ 515, ἱ. 6. Βρ': γΐα οἱ δροβίγορμο, οἰγοιπμηβδα ξ εἰς, 18 ἴδγα : Εἰο. 
Ραᾷρ. ΟΟΧΧΧΥΠΙ. Μροιῦντγ. ἰηΐ, 1, 1. ο δαροϑυϊ : ἀρ]ονιίαιια δϑίθγ βοπ ααΐ ΒΘα. ΙΓ. 1, 7 84. βίρπδ δα αι 
Ο; σ δὲ ἰηἰ ἢ ΥΟΓΒῚΒ 8. ἰΓδηβί! 1. 1, 19. σ ἰὴ ὑΐζοισ ὁ ἀο]ον; [6 Υ. 20. Εἰρηὴδ ΒΡ αν. 1, 25. οχθυηΐθ 
ΥΟΥΒᾺ (Γ65 ἴδγα ᾿ἰξἴογαθ οδβϑθ δυηί. Μαρὶβ ὡδὲ 4ιδπη μὲν βογρίαπι νἱάδθίαγ ἔ586. 2, 7. ὧν ἃ ΟΟΥΤ. ΒΌΡΘΓ 
ΓΑΆΒΌΓΔΠΙ; Υἱαοία δηΐθδ οὐ [ι15886. 2, 14. 5'ρῃᾷ Ο ΒΡ αν, ἰΐθμι : 2, 17 οἱ "- 2, 28. ογϑα 2ὅ. Χζ βυρΓὰ 
᾿ΙηΘΔΠ| ὈΓηδ Τηϑηϊ5 80 α] 1; 864 ἀθοϑὺ βίσπαπὶ 416 ροδί γὴν, αἱ Υἱάδίιυγ, 2, 10. ΡΓῸ εἰσ οὐ γὴν ΟΟΥΤ. Ε υἱ 
ν] οἴ! Γ εν οἱ γὴ γϑροϑιμῦ, ἱπίδοϊο τὴν ΡΘ6Γ ἱπουγίδῃ. Ῥᾶρ. ΟΟΧΧΧΙΧ. ΜρΡΓ. ἰηΐ. διρμᾶ ΟΟΥΓ. Ο ΒΌρρ] ον] 
Ι. 1. 4. ὅ. 6. 9. 10. 11. (ργἶι8) 2, 18. 28. Αἀ τὰ 1, 2. ΘΟΥΓ. Ε ΒρΓᾶ ᾿ἰηθᾶμη δαρίηχὶὶ σ. Ηΐϊης νἱαθίαΓ 
γΟΪ].15886 κατὰ τασ, 564 τὰ αἰΐοσυμη ἀθοϑί. Ῥδρ. ΟΟΧΙ,. ΜοθΥ. οχί. 1, 1. ϑῖρῃδ βυρριονὶ ὁ (διὰ 1, 6 54. 
[θοῦ ἐννομ’ οἱ ἐμεχ᾿ 1, 27. βηθαγλα᾽). 1, 4. ἀν᾽ Δηΐ} ἀ6 βογρίατα του 1,Εἰ4ἃ ΓΟΒοΓ ρα οϑὺ τοὺ ἴῃ οθα. 6886. 
Αἱ ρυποίυμῃ Υἱχ σομβυϊίο δααϊίαπ) οί. Ρᾶρσ. ΟΟΧΙΠ1. Μοδγ. οχί. 1, 2. σελαεαλφ ἢ] 5 ΡΟΥβοτρίαπι ὨδὈθρί. 
Ηο]πηθβἰὰ8 ποίϑιη ΘΟ] ]δίου 5 5}} ργῸ βου ρίαγα οοα 168 νἀ θυ μδθ 556. 1. 4. ΡΓῸ ἴλιλ ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ΓΘρΟΒυΪ᾿ ἐξλημ. 
1, 12. 18. 14. ομηηΐδ 5'ρηᾶ (Θχοθρίο : νυ. 14.) ὁ δαάὶαϊ. 1, 16. 17. 18. γϑυθᾶ ἃ ΠΟὉΪΒ ὉΠ015 οἰγοιμηἀδίϑ ΘΟΤΤ. Ο 
Οχϑίηχὶί. 1, 20. αἰγιηα 16 δίρσηυη ΘΟΓΓΘΟΙΟΓΙΒ Ο οδ. 1, 24. ΡΓΙῸ ἀρ ἰρ86 ΒΟΙΙΡΊΟΥ ἐρ ΓΕΡοϑυϊ. Θιιδθ Υ6ΓῸ 
ΒΘΑΌΠΠΓΠΙ τη ηϑίγα βοῦρίιγαθ, βαιθαμαλχδαχωθ, βηθλεβχωθ οὐπὶ ἴοὶ 8118 ἰπίδεία πηδηβογιηί. 2, 6 84. οἱ 10. 
βίσῃδ Βυρρίον οθ. Ῥαρ. ΟΟΧΙΙ1. Μοιδν. ἰηΐ. 1, 2. Χζ ποὴ προ βρῆ ἤηδ]6. Ὑ]αθίαΓ Ρ]ι.5 ακι81) 
ὈΠῸΠῚ δἰζηυ πη ΘΧΟΙ 1856. 1, 6. ἈΚ ὁ βυρρίον!ζ, βίσηαπι νογῸ 5 αυοα ρῥγᾶθοθαϊξ ἀο]ον; ἰΐθιῃ 2, 1. Βῖρμᾶ 500- 
Ρίονι, ἴθι : ν. 27. 2, 20. σ ροβί. ογᾶϑιιη οξί. 1, 26. Χίύ ἰρ88ἃ ργϊπιᾶ ᾿ηϑὴ}8 ΒΌΡΓΑ ᾿Ιηθ68 πὶ Υἱαἀθίυ" 8.101 41556. 


ΡΑαα. ΟΟΧΙΠῚ --- ΟΟΧΠ. [σΡΊοὺμ 18, 8 --- 21, 12. 
ὍΠ8Ὰ Οὐ σΟΙΟ --- σοῦ ἴσὉ. 9, 48 --- 10, 6. 


Ραρ. ΟΟΧΙΠΙ. Μϑδν. ὄχ. 1, 2. βρη ροϑί αλλὸ ᾿ΥΠΠΏ186 Ἰη8Πι18 Θδΐ. 1, 7. αλωπιχὰσ ἴῃ οΟὐΐ(6 6Βί, 
Π66 οοτγοεΐαπι. 1, 10. ρυποΐαμη Δα άϊα! Β. υἱ νἱἀθίυγ. 1. 17. ἴῃ ἀυοῦιι8 516}15 : ρΡοβίδυου τηϑηὴὰ αὖ νἱάρίυῦ 
ΔΡΟΒΙ18 νἱάθίυγ νυἱ ἢ Ἰδίθγθ. νε ΒΌΡΓΑ [168Π| ΟΟΥΓ. Β ΒῈΡΡΙΟΥ, ἴθι 1, 22 οἱ 2, 2. αἱ ΒΌΡΟΓ ε. 1], 28. 
16 ΓΘ τε ἰδ ῥγη8 υἱ ν]ἀΘἰιὙ Τη8 1} ΠΡΓΟὈ δίδ86. 2, 1. Β ἀ6 11 σὺ, ἀδ6]οῖο ν 404 5οαιυϊΐζυγ. 2, 17. ε ΣῈ 
ΘΥΆΒιπὶ οί, 2, 28. ἰοἴμη 5᾽ρηιη υὖ οἰ Πη}8 ὈΓΠη86 Π]8 018 οδὺ, αὖ ναοί; 68661η 2, 28. βιρτα ᾿]Π681η 
Δα. Ῥαᾶρ. ΟΟΧΙΩΥ. Μομργ. ἰπί. 1, 1. δηΐθ δησαι βρ]οχ ρυποΐμμῃ οδὲ υἱ οαἰαΐπηα8, Βοθὴ ἀμ ρ]6χ. 2, 18. 
τὰ ΒΌΡΓδ ᾿ἸΠ681 Β ΒΡΡΙΟΥ ; ἰάθιη 2, 19. σ Θχίγοιῃμπὶ δα 1111 π| ὙΘΥΘΙ18 ΒΘ 4 6 η015 ἰγδηδία . δ. ΟΟΧΙΗΥ. 
ΜοΌσ. ἰηΐ. 1, 24. απεριπμήτων ἰπίδεϊιπη ΠηΔη510. 2, 8. υτὸ ΒΌΡΓΔ ᾿ΙΠΘΆΙ ΙὨΪΠΕ118 ΙΟΥΤῚΒ ΒΘΒΟΪθ 81) ἰρ56 
ΒΟΓΙΡΙΟΥ ΒΌΡΡΙ νου. 2, 19. ᾿ογᾶθ ὑκλὼ ΒΌΡΘΙ ΓΑΒΌΓΔΙΩ 058 ῬΓΠΩΔ ΙΔ} ΓΟΡΟΒΙΐΔ6. 2, 28. τὸ ΟΟΥΓ. Β 
Δα Ια 1. ῬΡᾶρ. ΟΟΧΙΥΙ. ΜΟΌΓ. οχί. 1, 2. οὐ ΘΟΥΓ. Β δα α!]αϊ. 1.11]. ἰπΐ6Γ α οἱ ν ΤὈΥΔΙΏΘῺ Θ΄ ἸΏΘΥΔΏΔΘ. 
2, 4. ὦ ΒΌΡΟΙ Ἢ (ΟΙΤ. Ε ΥἹαΘἴΓ ΓΘΡΟΒΙ556, ἴθ ργδθρθυηΐα Β 2. 17. ε ΒΌΡΟΓ αἱ; ΘΟὨ(Γἃ 2, 12. ταπινωθηνα σαι 
[ασὶὶ σογγθοίογοιῃη. Ρᾷρ. ΟΟΧΙΥ11. Μοῦγ. οχί. 1, 18. δὴ ΘΟΥΓ. Β δααϊαϊ, 1, 16. σ οἵ ρυῃοῖο ποίδίαπι οἱ 
ΘΙ ΔΒ.ΠῚ Θ5ΐ. 1, 20. ΘΟΥΓ. Β Θχθιηΐθ ΥΘΥΒὰ ΟΧ ὦ [6οἱζ ὡσ, ἀο]εῖο σ Βοᾳιθηΐθ. 2, [8. Βίρῃιυμι : --- οαἸάϊπηι8 υἷ ἰἢ 
ὁοάἸ 66 65. 2, 29 84. νϑῦθᾷ χαὶ ο. ξ. υπ. ΘΟΥΤ. Β ὍΠΟῚ8 ΟἸΤΟ Ια 6αΪῖ. Ῥαᾶρ. ΟΟἼΠ1,. ΜαδΥ. ἰμΐ. 1. 9. α ΒΌΡΟΥ ε 


(ΟΓΓΘΟΙΟΓΙΒ Β 6ϑὺ; 564 τι οχϑαῃΐθ νϑυβι [ἀρὶΐ οογγοοΐογαῃ. 1, 14. 6 γ86 ἐπα, ἴθι 1. 18. Ογδ0 ντὰ ΒΌΡΕΥ 


ΧΧΧΙΥ 


ΓΑΒΌΓΆΠΙ ὈΓΠΩδ ΙΔ ΒΟΓΙΡίδ6. 2, 17. ἐχοιμεσεν ἰηἰδοίι πη πηϑηδὶί. ὙΙΔΘίαΥ 46 πὶ ἰπίογ ε οἱ σ ΒΌρΡΓΔ βου ρί τη 
ι (εκοιμεσεν), 564 [Δ}}Π νοβυϊρίυπι ᾿ἰογαθ ΕΠ ἄνοῦβϑθ. 2, 21. ρ ἴῃ βοστρυχουσ Β Βιρρίονί, Ῥάδρ. ΟΟΙ],. 
ΜομΌΓ. ἰηΐ. 1, 9. ξα Βιιργα 1 Π68Π} ἰ056 ΒΟΥ θίοῦ ΒΡ] αΥ. 2, 4. ε Δ ]αἰ Β αἱ νἱἀοίῃγ; ᾿ὔθμ α ΒΌΡ6Γ ε 2, 16. 
ποίαν]. 1.11. χαρδιαχυ ἴῃ ΓΑΒΌΓΑ ἴρ086 ΒΟΓΡίΟΥ οχϑγανίί. 2, 22. ὑγ0 τὸ ΟΟΓΓ. Β ΓΕΡοϑυϊΐ το. 2, 26. σ χυοά 
ἀρρδί ροϑῦ τοὺσ ΠΟΠ1Ο ΒΌΡΡΙΟΥ, 60 τηυΐδίι!η ἐπιστηριχται. Ρδρ. ΟΟΙ,. ΜΘΙΠΌΓΣ. οχί. 1, 2. αι ΒΌΡΘΓ ε ΘΟΥΤ. 
Β ποίδυϊϊ. 1, 22. δυοϊστυλουσ ἰῃ οοαΐοςα 681, Π6 6 αἰ ρ᾽ῦ ΘΟΥΓΘΟΙΟΙ, Π6Ο ΙὩΔΡῚ8 ἀρηστερα 1, 28, 2, 2. ΘΟΙΙΡΘΠΟΪΠῚ 
ΒΟΥ ΡίΌΓΑΘ, αὐὸ μου 5 ση Πολτὶ οοηδίαϊ, ἐὙροργαρῇμβ πιίη ἀρίθ Οχργοϑϑιῦ. [ἡ οοαΐςοα 68. ΝΊ. Ρυποΐί ααὰθ 
χαὶ ἐχλινεν Οἰγοιμηἀδηΐ 2, 4. ἀυ]᾽]86 ΟΥ̓ ΘΙ Π5 ϑαηΐ, 56α Υἱά θη ῬοΟΒίθ ΟΥ̓ τηϑηὰ ἰη]αίϑ. 2, 12. ὑπὲρ ΘΟΥΓ. Β 
ΒΌΡΡΙΟν ἢ, ᾿ἴθηὶ 2, 26. ε ΒΌΡΘΓ αι ροβϑυϊί. Ῥᾶρ. ΟΟἸ1. Μοιδγ. οχί. οχθϑυμίθιι8 Ὑουϑι 8 1, 11 οἱ 2, 9. 
ἸΙΠ6 απ δὰ 511}}}}{π|41} 6 πῚ ΠΟΑ 1015 Θαἰαἰπλι15, ἰΐθ πὶ {Π18 Ρρυηοία 2,8. Ρᾷρ. ΟΟΠ11]. Μοιδν. ἰηΐ. 1. 11. οδά θη 
Ἰπθοὶα οϑὶ χυδθ ὈΪβ ργϑβθοθϑβὶῦ ρᾶρ. 251. 2,11. ε ρυΐπηᾶ τηϑῆϊ ΒΡ Ρ]οίαμη νἱἀθίαγ, ηἰδὶ ργαθϑίδι δα ΟΟΤΥ. Β 
ΓΘίογγθ, απἱ οἰΐδπη 2, 22. ον ΒΆΡΕΙ ε ποίαν. Ρδᾶρ. ΟΟ1.1Π. Μρηθγ. ἰπί. 1, 8. εγενηθη ποὴ πιαϊδίαπι 6βί. 
1. 106. ε βυρτᾶ ᾿ἰπθδιὴ δα Β., ἰάθη 1, 28. ἀοθθῖο μου ΓΘροβιὶ σ, παρ ἰδοΐατη δὶ δυναμενουσ ὕγῸ 
δυναμένου μου. Μᾶ]6 δρυά Ηο]πὶ. ἀθ6 ᾿ἰϑίο Ἰοοο γοϊδίιιπι. 2, 2. θησαρου ἱπίδοίιπη πιδηβὶΐ, ἰΐθιη εἰσλαονσε 
(ρ[Ὸ λαϊῖσαῦ) 2, 17. Ῥαρ. ΟΟἸἾΙΥ. Μοιηῦτ. οχῦ. 1, 11. υ ΒΌΡΘΙ ἡ ποίανϊξ Β, ἰΐθιη δαν εχ 1, 17. σ ΒΌΡΕΓ ε 1, 19. 
ξε Βιρτγᾶ ᾿ἰπθᾶπη 2, 16. υ ΒΡΟΓ οἱ 2, 27. ΝΟ ἰΐοθπὶ σογγοχίζ ἡμερα 1, 26. Ργδοίεσρα 2, 21. δἈζ βυρρίουϊ. 
Ραᾷσ. ΟΟΙΙΛΝ. Μοθδτ. ἱπί. 1, 4. αἱ ΒΌΡΟΓ ε ποίδυ]ϊ, Β, ἴθ ε δια] 1, 19. οὐ Ἢ ΡΓῸ ο Τϑροϑυϊξ 1, 21. 1{{6γ88 
ἐπι 1, 24. οἱ φ 2, 27. ΒΌΡΘΙ ΓΑΒΌΓΆΠῚ ἴ086 ΒΟΥ ΡΙΟΥ Οχᾶγαυ. Ρδρ. ΟΟΙΥΙ. ΜΟΥ. οχί. 1, 8. ὧν ΒΟΥ εσ 
ΟΟΥΓ. Β ποίαν]ζ. 1, 21. ἐπε ἴῃ 066 οβὲ, ἤθ4ι16 ΘΟγγθοίι. 1, 27. αὐτὴ Θ5, ὯῸῚ αὐτὴν αἱ Γαία]1 οΟἸ]Δίογ. 
Ἠο] 651}, ἰδ]ϑ5 υρϑίϊρ θ ΠΟΤᾺ ἌνΟΥβ86 ΒΌΡΟΓ ΓΑΒΌΓΔΙ ΒΟΥ Ρρίδθ. Ρ͵ΓῸ ραηοσίο αυοὰ 86αυϊί μοί : 
ΡῬΟΠΘΠΔΌΙ αζδὶ, ὨἶΒ᾽ [οτίθ δ᾽ζθσι πη ρα πού ΡΓΟΡίσοσ ΤΟ ΓΔηδ6 βἰδίαπι ὀνδηιϊ. 2. 14. α 058 ὈΥΠΊἃ ΤΠ] 18 
Ἰἰηυ]οΥγ6 ἴοττηδ υἱαθίυγ δα] α15588ὅβ.0Ὀ Ῥᾶσ. ΟΟἸΙ1. Μοιηδε. οχί. 1, 9 οἱ 238. 2, 18 ε ἃ Ποῦ ]5. ΒΡ Γ8 ᾿ΠΘ 81 
Δα αἰ ζα 1 την 015511Π|81 ΤΟΥΤηΔΙὴ 56 ἃ ὈΓΠηδΔ6 ἸηΔΠ115 Θ]οσδηϊ τη Δ 6ῖ. Τδηθῃ δα ΟΟΥΓ. Β ΓΘΟΙΘΓ Πα ι1 ν] ἀΘ Γ. 
1, 18. σ ΡΥΓῚΒ ἴῃ ἀσεβισ ΒΌΡΟΙ ΘΟΥΓΆΒΟ ν ΓΔ ΙΏΔη05 ροϑαυϊΐ. 2, 6. ΡΓΠη8ἃ Ἰη8η08 ἀραογαί -"-, 510 410 590 Β 
ἄυο ρΡυποία Δαάϊα], αἱ ἴδῃ 51} ΕΣ ὈΓΠΏ86 ΘηΪπὶ Π]8η115 Ρυηοίι πη πο ἀσ]θίυπη 65.. 2, 14. ὈΓῸ τεσ ὈΓΙΠΔΠΙῺ τε 
οΓδί, 5664 ἰρ58 ὈΥΪΠ]8 ΙΏΔΠῈ8 σ Δα 4}. Ῥαρ. ΟΟἸΥΠΠΙ. Μοιδτ. ἰηΐ. 1, 17. βίρῃϑ σοΟΥΓΘΟΐΟΓ ΒΌΡΡ]ΟΥ. 1, 24. 
ΓΙ 11 Βογ ρίι ογαΐ ἐχλυσαν, 566 ᾿ρ88ἃ ὈΓΠἃ Ιηδηὴ11 α ΒΌΡΡΙ]Θίμη). 2, 1ὅ. Β ε ΒΌΡγα ᾿ἰηθδπὶ ποίδίο νυ ] 
εσπασμενοι, 564 α ᾿ηθ6 101 ἴῃ σπασάμενοι ΠΟ δίς 6 ᾽1. 2, 18. σ Ιἄθ1ῃ ΟΟΥΤΘΟΙΟΓ υἱοί ΒΌΡΡ}]68556. Ρδρ. ΟΟΙΠΙΧ, 
ΜΟΙΘΌΥ. ἰηΐ. 1. 1. σ ΒΌΡΡΙαν Ὁ Β., ᾿ἴθπι αὐ νἹἀοίυ ε 1, 8. ΡΟΓΙΓΟ 1, 4. ρυαηοίβ ποίαυ πα οὐ 1, 26. αἱ ΒΡ6Γ ε 
ποίαν. Ραρ. ΟΟΙΧ. Μοηδτ. οχί. 1, 8. ν ΒΌΡΓΑ ᾿Ιη68 ΠῚ ΟΟΥΓ. Β ποίαν], ᾿ΐθ 1 χαὶ ΘΟΙΏΡΘΠαΪΟ Θχργθϑϑυμῃ 1, 16. 
1, 28. ΡΕΓ ΘΥΤΌΓΘΙη Ηο]πηοβἰϊ ςΟἸ]δίο ἀνεστρεψεν (οἱ τύπτειν 1, 26) οχβογι ρϑὶί. 2, 2. ὑγὸ ΗΝ ἱποιυηΐθ ΥΘΓΒΙ 
ΒΟΥ ΡΙΟΥ ΡΥ ΌΙη ἰδπ ἰδοογαΐ “Γ΄. 2, ὅ. αἱ ΒΊΡΟΓ ε ποίαν Β, ἰΐθπι 2, 15. ἢ ΒΌΡΓΆ ᾿Ιπθϑιὴ ἰηΐοῦ αὐτου οἱ χάχια, 
αἱ Πλεογοῖ ἡιχαχια, ἰΐθπὶ 2, 26. τῇ ΒΆΡΟΣ υ, ὑπ ἐπατησαν οἴδβοίαμῃ. Ρᾶρ. ΟΟἸΧΙ. Μομδτ. οχί. 1, 20. νὴ 
Βαρρ]ονῖ Β, Ἰΐεη 2, 9. εἰ ΒΌΡΟΓ τ ποίαν. 2, 20. ὦ ΒρΓ8 1 Π68Π| Π65010 δὴ 'ρβ8ἃ ργϊτηᾶ Τηϑηι 511 ΒΕ ρΡ]θίαπΠι. 
2, 2θ. ἱπίαγ αὖ οἱ τὴ ἤογϑιηθη πηρ]γϑηδθ αϑί. Ραρ. ΟΟἸΧΙΙ. Μοιηδτ. ἰηΐ. 1, 2. υ ΒΌΡΓΔ ᾿ἸΠΘΔΙ ΘΟΟΙΤ. Β 
ΒΌΡΡΙον, ᾿ἴθιη. 1, 22. ε ΒΌΡΓΑ ᾿ἰπθδπμ ποίαν! οὐ 2, 28. αι ΒΌΡΘΓ ε. 1, 26. ἰπίθγ γυν οὗ αἰκασ ΠΟΙ ΓΔΠΔΘ 
[ΟγδΙηθὴ δϑί. 2, 20. ᾿ῴζ τηϑάϊο υϑσϑιι '086 ΒΟΥ ίοΓ ΒΌΡΡΙ]αΥ. 2, 21. ἐποιησετε ἰηἰδοίαμη ἸηΔη5 0. 

Ρδσ. ΟΟΙΟ. 1, 8. βίσθπυμῃ : σΟΥΓΘΟΙΟΓ ΒΡ] ον, Ἰΐθηι 2, 18. 1, 10. ῥγὸ τι οἱ αγδοίαβ οἱ Μοηίθίδ) ἢ 15 
Τη8]16 ἱπαἰοαγαηὶ ὃ, 564 ἰᾶπὶ τοοία Ἰοσὶζ Εὰ. ἀ6 Μυγαὶίο. Ρ] Γᾶ ἃ]18ἃ πος 5010 [0]10 8 6ΟἸ]ΔίΟΥ 8 ὈΓΟΓΙΌῈΒ 


ΧΧΧΥ 


ογγδίϑ ἰδ 5: ργα ἱπαϊσανίπηιβ5 ρᾶρ. ΧΥ]Π 8ᾳ. Γ[Δ{{6γὰ6 αχ 1, 19. ΠΟΘΙ ΓΔ186 50 βδιιγὰ ρου γαηΐ, ἰΐθιῃ κα 2, 1. 
ὕυυμαιδ 5βἰρηιπ 2, 17. ροβίζατῃ, δ σὴ. ϑιργὰ ᾿ΙΠ6διη, ροβίθυ σθαι οαγὶ8β ἀοθοΐαγ. 2, 20. ε ΘΧΒΟΙΞΒΌΠΙ. 
2, 28. μὶ ΡΓΪ15 Δ πὴ ὈΥΪΠΙὰ Ἰηᾶη}8 ρΡυηεΐο ν]ἀδίαι' ποίαθβθ. Ρᾶρ. ΟὍ(Ὁ. 1,1. α μου πιο ΓδΠᾶ 56|588. 1, ὅ. 
ΘΙ σΉ ΠΩ ἤπΠΆ]6 : ΒΙΡΓὰ 1 Θ 81 ΡΟΒίΘΓΙΟΥΘ τηδΔῆϊ! ΒΡ ρ]οίατῃ. 1, 19 54. α οἷ χι Τ)ΘΙΠὈΥΔΠἃ 50 558 ρου] γα ηΐ. 2, 8. 
6Χ ἴσαχαρ ἃ ἐΟΥΓρΟΐοτο (Β3) ἰσσαχαρ [ποΐτπῃ ; ἰά6 πη Θχθαηίθ νοσθι ’Ις ὉΠ ΤΟ δαυαῖ. 2,4. χ ᾽πὶ ῬΥΪ πη 
ϑηι ρυποῖο ποίδίαηι. 2, 18. : 2, 14. ἰΐοπη φυϊοαα!α βίσπογαπὶ μα Ὀοὶ 2, 15. Βυ} ᾽ν οοΥγ. Β. 2, 19. {06 Ὑὰ 
σ ΟΧΒΟΙ588 681. ἥ 


11. 


θυάτπι σοΙ θυ 115 οί οοάθχ 1, (1η115 ΟΥΙΡΊ 1 ΘΡΙ δι ΠΥ Πιαι16 5] 4ΟΥἹ ΗἸ ΒΡ] ἢ 515. φῦ Ὁ] ἤΘ 68 
Βολ}15 πο! ογὈγίδηδ σδυάοῖ. [ἢ ρϑιιοἰβ5 115. θη πὶ 118 οϑὺ σοα οἰ 5 ΡΔ] Πρ 5θϑί5, ἀποτ δα Δη Ια 1 ]ΟΓΘ8 
ΒΟΥΡίΓΑΒ ΘΓΌΙΘηἃ5 ἰὰπ ἃπίθ ἢ05. σΘηζ ΠῚ ΔΠΠ05 ἀοοίογιπι ΠΟΙηΪηυ1 ἰηἀ δίχα ρου οι. Φαο ἰῃ σΟαΪ66 
δἰ χαρά ἴῃ ρ] ΠΏ ρβ 6 δ (15. ΠΟΠΉ1}115 ἃ}}5. ΔΟΟΙ 1556. ΠΟΥ 15 (Εἴ. νο]. 1. ρᾷσ. ΧΠ1Π 544.), αὖ οχ αἰ νΘΥΒΟΓῸΠῚ 
(ΟΟ Ιου δΔη{14τ]}0Γὰπῇ ΓΘΙ141}115 ἐὐηβοργοίιγ. Θα ΘΗ ΠΠΘΙΠὈΥΔη8Δ60 γρύθηΐο5. ΓΑΓᾺΘ 6586 (Ομ βϑθηῦ 80 
ἰϑι6 ὴ ΠΟΥΪ σΟάϊοθ5 σοΟηβοϊθηαϊ 6586 ὙἹ ογθηαγ, ἴῃ ὈΙΙΟΙ οοαλ απ ἀγα ΟἸγουμϑροοίιπη οϑὲ 51 αὐ 
[ΓΟ] ΟΥαἢ] ΘΧχ δι 4 18. νοι ἢἶ5 αἰβοουρ 8 πηϑηοὶβ Δ ΘΟ 5. Β ρογοϑβοῖ Ἰἀα 6. ἴῃ δι} Δα Ι ΣΙ ροϑϑοί. - 
Ηϊης οϑί φιοα ΒΟῚ πιοᾺ0 6χ π|}}0 υπᾳιπὶ αιοά 56Ἰϊηὴ σΟαΐς6 μα] Πρϑοσίο μ]Θπιῃ δ᾽ ᾳαοα δίαιια Ἰηξθστιῃ 
ΟΡι5 ργοἰγαοίαπ) 5ἰ[, 564 οἴϊαπὶ ἴῃ Ρ].Γ ι18. νυ δαἀιηοάιμηᾳιι6 ἀἰνογβοσαιη οοὐϊσαμπη ΓΘ] ]8 6. 5181 
ἱηνθηΐδθ. Εὖ 'ῃ (πο! γγίδηο αυϊάθπ) οὐ 66 50 [ϑἰάογὶ ἰθχία ᾿ἰ{{6γὶβϑ ΘΑ ΧΟΏ ΟΪ5. δῖνα ΤΟ] ίϑη15 ϑουρίο 
ααυμῃ ναῦᾶ νου. ]ογὰ 1,4 {1ηἃ {ππὶ {γι πὶ ΤΆΘΟΟΓΙΠ ΟΟὐἴο1Π| ραΓγία5, δἰᾳιιθ οἴη ΠΟΠη0}1ἃ οί οδα δορί βίυ- 
Ιάγὰπι ῬΔ1}}} ἸηοΥργοίδι 58 ἰγαριηθηΐα γορογίδ βιιηῖ. [6 αἰἰδθι5 μα γίβαιια ἀαὰπὶ ροϑί Κηϊ6}}} συ ΓᾺΒ5 ὨῸΡΘΓ 
ἰδπὴ ρ81.}}}0 ΔοσυΓΑί 1.8 ΘΧρΟϑίζΠὴ 510 ἰῃ ΑΠΘΟΟὐ͵8. ΠΠ615 580 15 οὐ ργοΐδη!5 ρᾶρ. 158 --- 169.. π 0 Ὡ0) ἀἸσΘ Πα 
νἱἀοίιγ πἰϑὶ ἀ6 Οσϑθοὶβ ον δῃρϑ! γα πὶ Τγαστηθης5. Οπδα ἀυ άπ) ἰρϑὰ ααπηλ, αἱ ἰᾶπὶ ἱπαϊοαΐιπη οϑί βιργᾶ, 6Χχ 
ἀποῦυβ σοαϊεϊθιι5 Ὠδυδίδ 5᾽ηῦ, ἢ06 ν6ΓῸ γοΟΪ ΠΙ]Π 6 δἰΐοσίιι5 (δηΐιπ το] 4 ]ὰ6 ἴῃ Ἰὰ 61 οαἀδηίγ, ἴῃ 60 5010 
ὨῸηΟ δΟαιιϊϊδοδοθί ΟΓΔΙΟ Ποβίᾶ, πἰδὶ απο ἀ6 βεγϊρίαγα ευἰγίαβαιια αἴᾳαᾳθ δοίδία οοῃϊι οί ν᾽ ὈΪΠη115. 
ΘΟΙΓΙΡύσΓϑιη θη 4] 46 πὶ αἰγ δαια ἴῃ (θα }8 ΠΟΞίΓΆ ΓΟργΔΟβθη Δ 8Π| ΟἸΓΑΥΏΙ5. αἵ αιιδιίοροῦο δἰΐοσγα δὺ 
δἰΐογα αἰἤογαῦ 58015 Δρρᾶιοαί. ὈΙογαηΐ διιΐθιη ἰΐα αἱ 4} ἴῃ ΠΠὈΓ]5 Νονὶ Τοβίαμπηθητὶ ΟΥ̓ ΟΙ5. οοάθχ ᾳ αἰεὶ 
σΟΙΒΌΘΥΙ, 8167] 40} 500 Ρ ᾿μβὶρσηϊαγ δηΐὶαυα οἱοσδηίἃ ργδοβϑίοί. Ηος ποὴ ἰδηΐι ἴῃ ἀΐνογϑα ᾿ἰ{ἰοΥ ΑΓ 
ΓΔΙΊΟΠ6 ΘΟΘΟΓΏΪ ΕΓ, 1ἢ 4018 ΡΟ η5Δη648 ΤηοΙηοηΐαη ἢδθοὺ ΘΟΙΏΠ 15. ΟΠ] ΠῚ ΤΟΥΙΉΔΙ Τὰ τηᾶρηϊίιἀο., φυδ6 ΦυΣΘ Τὴ 
ἴῃ Ρ Θο06ἴἸ66 πηοάπιῃ Δη Πα οΥΘ πὶ Θχο ρα , αὖ σ᾿ π}}Πον δὐ 1 ἔγαοτηθης 5 ον δησθ ογαπι Ν, ἰΐθιῃ ἴῃ ἀποῦιϑβ [0115 
οοα οἷ5 ΝῚ ΤΊ 1, Ῥγᾶθ 8} 115. οἱϊαπι ἰοσταᾷ Πἰ {6 Γαγιιτὴ α οἱ ὃ, 564. ἴῃ 60 τηχίιη6 αυοᾶ ἴῃ σοαΐδ6 Ρ ρΘΠι5 ΡΙ6Π6 
τού πα ἂς ΦυΔαΓΊΙΏ ἰδᾶπὶ δατηἰχίαβ παθοῖ [ΟΥ̓Τηὰ5. ἴῃ ἸΟΠσ ΤΠ] Π6 1 ρτγοίγϑοίαβ ἱηργπ}}5 ΠΠΠογᾶγαμη ες 6 θ ὁ, 
ἴῃ ἰΙίθσο Υ6ΓῸ ΠΙΠα ΔΙ) 66 1110 πο 0 ἃ ΡΙ]ΘηἸἀϊπ6 5ῖνα ριυγίαία μγϊβίϊηδα βου ρίαγαρ αἰβοθαϊγ. 86 
ΓΒ ἴῃ ἰΔῦ}]8 δηΐθ οο}]058 Θδὲ ροβὶῖᾶ. Ε Θηΐπὶ νΘΓϑιι, 4] νοΓΌ0 Οχὶζ ἐρχεσθαι, ἰογηδΔ6 γοϊαπα86 γν8]46 πιιίαίδα 
Βη{; 11 ὙΘΙῸ ΥΘΓΒῚΒ 4ῸΟΒ ΘΧ ἰΠπ6]606 οαρ [πὶ ἀΟΘΟΥΙ ΡΒ Πη5 ΘΟ ΔΗ ΘΓ δοαι πη σθηι5. Ἀπ01816 ργοαποΐατῃ, 


εὖ ἰ[ἴὰ ἀϊοαιῃ. Ασοραϊῦ αιοι οοαθχ ᾳ ᾿ηἰ{14165 αιιᾶὰ5 νοσδηΐ [6185 Δ] θοῦ ρᾶγνο πιοιποηῖο ΓΘ] 85 τηδ σὩ]- 


ΧΧΧΥΙ 


(16 ΒΌΡΟΙΓϑηΐα5, 8106 νΘΓΟ, οαϊαδηηοῦ! Ροϑῦ αδι ΤΘΟΘρΡίΪ βυηΐ, 58.158 ΡΥ ηθηΐο5 Ὠδροί. Θυδα αυυπ [ἴ8 
βηΐ, ἔγασιηθηΐα [π|086 αἱ [ΟΠ Δ ηΠηἾδ. ΠΟ 050 γο]α μη 6 οαἰΐα βᾶθου]0 αιϊηΐο, Δ] Γᾶ οπηηῖὰπὶ αυδίζ!οΥ ονδηρθ- 
ΠΠΟΓὰ πη βοχίο βάθοιϊο βογρία οχίβίηο. ΟἿἷἱ ΟΡ ΠΙΟΙΐ Ὡ6ς ἴῃ σοίογὶβ αυδ6 ἢις βροοίδηΐ αιἱϊοσαιδηη ΔαΥΘΥβδίαΓ. 

Ια ογραποίΐο 1 ἔγαριηθη 15. 1518. 51}}0}101 Ραηοίο ΐ Θοα 116 Ρ]ΟΓΙΠΊ46. τηλρ]5 δὰ οἐϑριιΐΐ ρτγδθοθα θη 18 
᾿Π ἴογαθ αυδπη 6610 νοῦβα ροδίο. 5.64 πρα6 0]. Ῥ41}}10 Ἰηΐδυ 15 --- αὖ ἴῃ (Δ Ό}]8 ποδίγδ --- ΒοΙρίου δαρίιηχίϊ, 
ν]πὶ 58Π| πιιίαῦ. ΘΟΔΡΓΟΡίΘΟΓ π}18πὶ ἴῃ ρα 0π6 ποϑίγα αἸ ΓΘ Ή [141 ΘΧΡΥΘΒΒΙΠΏ.8.. 

ΑἸΙχαοία8. ᾿Ιη601]8 β'να μοί - δίσρῃαμῃ δι ροβϑίίαμη οϑί ἴῃ ᾿ηγρίηθ δὲ δἰρηϊβοδηάυ ΒΘ ο 015 1Π] 1 }1Π|. 
Οιοα ποη Θχργοβϑύτῃ οϑὺ ἴῃ δαϊτίοηθ. [18 ᾿ην θη υῦ ρᾶρ. 265. δα 2, 2. ἄναστας δε, ἰθίά6π 8ἃ 2, 19. Δυνοντοσ 
ὃς τοῦ ἡλιου, ρᾶρ. 266. δ4 1, 10. Γενομενὴσ δὲ ἡμερασ, [θ᾽ άΘη δά 1, 28. Και ἣν κηρυσσων. Β ΠΟΥ ροβίζα!η 
οδὲ ρᾶρ. 269. ρᾶρ. 279. ΑἸ1Ό] 6 γῸ ΓΑΓ 5 6ϑί. 

Οομμρθηή ἶα βου ρίιγαθ 1] βἰπσιίαγα μαρθοηΐί. ϑηΐ αὐΐοθῃι ἴθσα δες: Ϊὕ0 ΧΟ Ι(Ὸ ΘΟ ΥῪςΌ 
ΠΗΡ ΤΙΝᾺ ἈΝΟΟ ΞΔ. ἸΆΗΜ, ἥδομαι ΝΥ (το μου εἴ μοι). ΑἸ χιιοίία8 ἰηνεηίατ ἃρο- 
ϑύγορ 8, υἱ οδ. ἴῃ χειρ᾽, ιλημ. ΡΙΓΙἰι15. Βἰσηι ἴον ΟὈδογνανίμηιβ: [υς. 20, 86. υδ] οδ' ΙΚΆΤΥΊΟΙ 
οἱ (ὩΟΥΊΟΙ, Ἰ[6πὴ (4ιιϑιηνβ ἢ. 1. ΤῸ5 νἹ 611 ροβαϊῦ ἀνία αἀαιπὶ βογρίιγα σγοποναίδ 511) [οἢ. 12, 18. 
ΟΘΡΧΟΜΘΟΝΟςΟ. ΑἸ" Ἰοοῖβ δια ῥαιοὶβ Πηΐηιι8 ἃρίθ ἴῃ δαἰτοηθ ποδίγα ἰά 6 1Ὼ βΙβηθιη ἜΧΡΓΘΒΒΊΙΠΙ οβί, 
ι ΜΆ. 1.Δ 6 ΙΕΡΟΙΝΝ ὙΓ ΤΈΕΈΡΙΟΘΑΟ ΒΑ ὰΆ. Οοπνθπί ἐπΈΠ:|8 Θηἰπὶ ογαΐ ΗΜΆ. 9, Ὲ εἰς 
(4101 ἵ οἱ Ὁ) νϑ], χιοά οδὐϊὰπη τηᾶ]5 ᾿ρ58Π) βου ρίπγαιη σϑα αὶ } οἱ δ. ΟἹ. δἰϊατη ἰδρι]δη ποκίγαμ), 00] πο 
ρου ηθὲ ταχωβ᾽. 

Ἐχ τί ]0ῃ6 ΟΟα]οἷδ οΥ̓ΠΟρΡΥΔΡὮΪ 8 ΘΟΠΟΙΪ ποὴ ροίΐοϑὶ ἴῃ ἀδργρίο δὰπὶ βοσὶρίυη 6856. Οποῦϑὶ ΠῚ 
οαπη Οοὐ ο5. ἴῃ Θοάθιῃ 5] ΟΣ ΓΟ ἰηνη 18 βου ρί8. 6556 ΟΥΘαὶ ροΐοβί, ΠΟῚ ἱπαρία σοη θο τ [[]]διη 
5} ΘΓ ΟΓΘΙῺ ρΔίΓΙ ΔΙῚ 6115 {115856. 

Οδίογυπ) δα ΤῃΔΙΡΊΠΘΙ ἰΘχίι8. ὨΠΠΊΘΤῚ ΘΟ ΟΠ ΑἸΠΙΠΟῺΙ Δα βου ρίϊ βαηΐ, [1 6 5011 ΔΌΞΑΙ ΟΔΠΟΙΪ118 
ἘΌΒΘ6ΌΙ11, φαυριῃδαπηοάππη) οἰΐϊαπὶ ἴῃ οοαΐϊοα ἘΡΏΓΔΘΙΙΪ ΥΓΙ ΤΟΒοΠρίο (6), ἴῃ ἔγαριηθηί5. ΡΔ}1Π|ρ56 5115 ΝΟΥ] 
Ταρίδιηθης ῬοίγοΟρΟ 8 Π15 (1), ἴῃ 168 ΟΠ ΠΘΉ51 ΓΟΒΟΓΙΡῦΟ Π6Ὸ ΠΟῊ 8110] ἰδοία Πι 6556 5601Π|5., ΠὨἰδὶ ἔογα ἢΪ5 
ἴη ΓΒ. ΡΔΙ ΠΡ 56 5015 ΟἹ ηἾΌι15 αὐ] ΔηἋ 1 δϑῦ αὐγὴ ΠΌΠΠΘΓΪ ΘΔΠΟΠΠΠ 6Χ 1Ρ51115 ΕΠΙΒΘΌΪ ργαθοθρίο ΓΌΌΓΟ 
Δαρίοῦ ἴῃ τοἰγαοίδηα!β ΠΟΘΙ ΌΓΔΉΪΒ ῬΓΟΙΒΊΒ ΘΝΔΏΒΘΥΙηὐ 8ὴ 8ΔῸ ἰπἰ{10 δοίιθγιηί. ΟὈηβίαί θη ἢ ΓἰΌΓΔΠῚ 
ΒΟΥ ΡίΓΙ ἴῃ ΘΟΘΙΟΙΌΙ5. ΓΟΒΟΓΙΡΕ8 ἴογο αὈΪαΠ6 ΡΘΓΙ556. 

Οοπ πθηΐ δυΐοθιῃ ἰγθαθοὶπη [0118 ποϑίγὶ8 πᾶθὸ δνδηρθι) γα [μ|086 οἱ [ομδηηδ ἰγᾶσιηρηίδ: 
[,μὰς. 4, 84 --- 5, 4. 6, 10 --- 26. 12, 6 --- 48. 1, 14 --- 31. 17, 84 --- 18, 16. 18, 84 --- 19,11. 19,47 -- 
20, 17. 20, 84 -- 21, 8. 22, 21 --- 46. 28, 80 --- 40. Ιοῆ. 12, 8 --- 20. 14,8 --- 22. 

Ποβίαϊς αὖ ὈΓΟΥΙΘΓ ἀ6 5160 1}}}5 ΘΧρ᾿ οΘπμ5. Ῥᾶρ. 265. 1, 9. νἹ Θ΄ Γ ΤΟΙ Υ̓ΔΏ86 ρ8ΓΒ Δ 05601558 ρυηοίμ!η 
ΟΠ Π} 1556 ροδί αὐτου ροδβιίαμι. Ηδο ἴῃ ρᾶρίηᾶ Κη [6118 Ρ]ΌΓΟ5. Πρ γὰ5. οὐηϊβογαῦ, υὖὐ 1, 11. ῥγηδηι οἱ 
ΟἸΕἰπιδιη. 1, 12. 14. 15. 16. 19. ΡΥΠηδηη. 1, 20. οαἰἀογαΐῖ ε ργὸ ἔτ 1, 28. τόπον ὑΧῸ τοπὸ 1, 26. 2, 2. εἴ 6. ποῃ 
ποίαγνογαί ᾿ς ΘΓ ἰηἰ{14] 61 ; ἀΘη] 416 οπηηΐδ ρυησΐα Πορ]οχογαί. Ῥᾶδᾶρ. 266. ΜΟΙ ΥΔηΔ6 ΡΔΓΒ ἱπύθυου οϑί, 
β|ουιρίιγα δΔαιηοάιη) Θχρα]]] 1. Ηΐϊης ἰαοΐῃτη υὖ Κη 615 Ρδιισα ἰδηΐυχῃ ἰοἴϊα5 ρᾶρΊηδΔο νοτθὰ ραἀσΓοί, ΡΥ ]ΟΓ6 
αυϊάθπὶ σοἰαπηηᾶ αιιαἰί!0Υ Τη0Ἃ0 ΥΘΓΒ118 Ἰηΐοσγοβ: 1. 11. 17. 28. ἀποάθοὶπη 8115 ῬΤΟΥΒΙ15. ΟΠ}15518, ἃἸθ ἃ ρδρΊηᾶἃ 
ἰπίοργαπη πα ]]ὰπὶ τ] οἰ8. νοι 19. Ργαθίθγθα 2, 9. π|816 βαἀϊάθγαί γὙεννε ὕγῸ γεννη. 1, 8. κραυαζοντα ἰῃ 
σοάΐοο οϑὶ, αἱ ρα] ἀἰπιι5. 2, 25. Δηίο Ὡςσ ὃὲ νἱχ ἀπο ααΐη βθοίϊο ΑἸηπηοηΐδηδ Δ ἃ βου ρίοτο ποίδία 511. 


(Εο1]. σοα4 1615 ᾿πΥ Υ 5 πὶ 302.) Ρᾶσ. 267. ῬΟΥ ἤδης ρδοίηδιη 66 σΟηδαγναίδπη ρϑῖιο86 ἰδΔηίιπι {6 γὰ 6 


ΧΧΧΥΠΗΙ 


Κη] πη προγϑηῖ. Ῥυποίογαπι ἰδιηθῃ Π.]]ὰπ| ποίαν, ἢθο Δροβίγορημπ)ι 1, 1. 2, 21. π66 Ἰη85]8 Ριποία 
ἀἰαογθίίοδ. (2, 11. ΒΌΡΘΓ τ ῬΓΪΟΓΘ ΠΟΙ 8 ᾿σχαριωτὴν Π}}}}8 Ρυποία οἰ υδπιοαϊ ἀρράγθηῖ.) Ἐπγβαβ δὰ 1, 8 οἱ 15. 
ΒΟΓΙΡΙΟΙ ὨῸΠΊΘΓΟΒ ΑΙΏΙΠΟΠΙ ΠΟΐΔ586 σΘΠΒ6ηἋ08 οϑῖ. Ρᾷϑρ. 268. ΡΓΟΡΙΘΟΙ ρ]]οτοπι βου ρίυγδο Κηϊ 6115 Ρδιιοὰ 
ἰδηΐυτη Ἰορ], Ρ᾽αγα ἰδ ὈΓΟΓΘ 408) δ]ζογα ἙΟ] τη; ἰη 1118 Θηΐπη γ γβὰ8 ἀποάθοίπι ἱπηρογίθοίοβ οαἱαΪΐ, ἴῃ 
ἢδς 26. ΙηἰοΓριποίοηθῖ (υὐ Ρ]οΓαΠπᾳ116) ρΙαης πορ]οχὶί. 1. 16. ἴῃ δύσόγθιῃ ἀυχὶΐ νἱγοὺ8 ΟΥΠΠΟῸ8. 60 αἰ0α 
ΘαϊἀοΓὰϊΐ χοι οτι, ΟἸηΪ580 τω ἧνῖ δηΐα οτι. Ναρ]οχογδί οἰϊδιη [ἢ {18165 ΠΠ 6 ΓᾺ5 ρ]ογαβαιθ. (Ε0]. ὁοἀ. ηγ. 804.) 
Ῥᾷρ. 269. Ῥϑυρᾶ ἰδηΐαπι πιρογδηὺ Κηϊ 6] πὶ οἱ ἰὴ ΠΠ 6 γἰ8. οἱ ἴῃ δἰσηΐβ. 2, 8. ἤθη [8Πὶ Ὺ 481 Ὺ Θδί ἴῃ 
οοαϊςα, υἱὐ ἰδπὶ ποίανιμηι8. Ρᾶρ. 270. Ργίογα οο]αμηηᾶ Κηϊ6] 1118 Τί ΓΘ πὶ βουϊρίαγδθ ρῬαχίθῃ ἰ8π| ογυογδί 
ΘΧΟΘΡΟΪΒ 86Χ ὙΘΥΒίθι15 ἸΠΙΘΓΙΟΥΒ ΡΑΓ(Ϊ5; δ᾽ίογα ΥΌγῸ ΟΟἸΪυηηδ ἀθοθιη ὙΘΥΒῈΒ : 16--- 25. 0186 ποη Ἰ᾿οσογδί, 
βθρίθιη 8105 8818 πηρογίβοίθ. Ῥυμοίδ, ἅπ0 Θχοορίο, 5:16 π|10 ργδοίογογαί. Ῥγδθίογοα 1, 20. ρα ἀθγαί γε, 568 
ἴῃ σΟΟΪο6 οδὲ γε (1. 6. γενηματα, πΠοὴ γεννηματα). (Ε0]. οσοα. 200.) Ῥᾶρ. 271. ῬΓΟΓΟ ΘΟ] αΠηΠ8 ὅ ὙΘΥΒΙΙΒ ἃ 
Κη!6110 Ρδῃθ ῃοη Φοο (9. 16. 17. 18. 22), Ἰΐθιη 811} ἀθόθῃ 6χ τη ἰδ ρμᾶγία ; δ᾽] [6 σοϊ 8 ρΡϑιιᾶ ἰϑη 1 
μγδοίογίογαί. Ριποίογαμι η1}}] Ἔχργθβϑοῦδί, πἰ81] ααοα 2, Θ.: ῬΡΟΓ Θγγοόγϑιι ροϑῦ ζητειτε ἰηςογραηχογαῖ. Αα Ὺ 
2. 8 οἱ 15. οἷ, 486 5ιιργα ποίανιηυϑ. Ῥδρ. 272. οἸηηϊᾶ ἰδπὴ οἀὐϊαογαί Καϊ6]118 Ρυποί8 φυϊάθιη υὐ]αι6 
πορίροῦ δ. ΘΟ ΟΧΡΥΘ5515 ΠΟΥ Ὶ5. 1}1{14}1008.}..19 οἱ 2, 28. Β{δΠ Ρ6Γ ἤδης ρϑρίηδιη ΡΓῸ Ὺ (1, 8 οἱ 19. ἴϑγϑ 
ΚΙ Ὺ) οἱ ! 6αΪ ροίοιδί } οἱ Υ-. (Εο]. οοα. 198.) Ρᾶρσ. 278. Ηυΐὰ8 φυοαὰθ ρᾶρίπδα βου θύΓΆΠὶ ἰΔΙῺ 
Κα 6115 ἀθραογαί. Ριυποίδ αυϊάθπη αὐίᾳαθ πορ]οχίί, οχοθρίο 2, 7. υδὶ ΡῈ δυο θη ἀῸΡ]ῸΧ ρα ποί ἢ ΘΧΡΓΘΒ8- 
βούδί. [6 Ὺ Ὺ 1: Ϊ νδ]θηΐ αιι86 δηΐα αἰοία βδιηῖ. Νρο 1, 18 66 2, 17. ρυμποίαπι δαροβίζαπι δ΄: Π6ς 
ΠηΔ6Ὶ]5. 5115 ἸΟΟΙΒ ΟὉἱ ἰὰ οχβρθοῖθϑ. - Ρὰρ. 214. Τοίδπι ρᾶρίπδιη υἱγᾶᾳὰθ ΟΟἸαηηδΔ ρϑι01018 νΟΥὉΪ8. οἱ 
᾿Ππἰογὶβ θχοθρί5 Καθ] 5 νϑουδη) γο] αᾳυθγαί. (Ε0]. οοἀ. ἰην. 299.) Ραᾶρ. 275. ῬΓΙΟΓΘ ΘΟἸ πη 18 ὙΕΓΒΕ8 
(ὅ ---8. 10. 14. 10 --- 22) ρίαπα ποη ἰασογαί Κη 6115. 66 δὶ ΙἸΠΟΓΘῺ. ΒΟΥ ρΡίυγδΘ ῬδγΐΘΙη Ρ6Γ ἰΟἰΔΠ) 
ραᾶρίηδιη. 2, 27. ἴῃ σοαΐοθ οϑὲ ἐπ, θη ἐπ᾿ υἱ Κη. γοϊμογαί. Ῥᾷᾶρ. 2760. Ῥϑιιοῖβ ἰδῃίιπι ἸοΟἷδ ΒΡ] ον πηὰ5 δαΐ 
ΟΟΥΓΟχίη5 Κηϊ((ο] πη. [Ιἴθ ρᾶσρ. {Γἰδ8 ααδ6 βααιυηΐαγ. (Ε0]. εοα. 194.) Ρδρ. 277. Μαίογᾷ 5ρ8[18 
δὶ ἴῃ τηθαΐϊο ἰοχί ΘΧΡΓΘΒΒΙ 8, υἱ 1, 17 οἱ 20. 2, 14. αἴχιρ 4|10] 58606., ἰρϑῦη σΟΘΪΟΘΙ δοουγαίθ βϑοῦίὶ 
Β.1η08. 1. 21 οὐ 28. υἱε ῃΠΘυ ΓΟ 1060 δἰρῃογιη ααϊσαιδῃ ἢδθοΐ. 85:11}1}}8 ἱποοηδίδηϊξιϑ 1 Ρ]ΟΓΙΒα 16 οδύ δηΐ 418 
ΠΠῸΓῚ8 δουρί 8. 6 ἽἼ οὐ ἴδε ρᾶρ. οὐ 544. οἷ. αιδα δηΐθ αἰοΐα βιιηί. 2, 21. δηΐβ Και εἰσελθὼν ΡΘΓ ἰΠΟΌΓΔΠῚ 
ΟΠ 8518 οδί βιπηογαβ ΟἸΚΕ. (ἀρυά Καιϊο]απι οϑὲ χε, δχ δύσοόσθ ἱὐρορσταρδὶ υὐ νἱἀοίιγ.) Ραμ. 278. 
1, 18 οἱ 2, 16. ἃρυὰ ΚαηϊοἸαπι οαἸΐαπι οϑὲ χα,αβητι δὲ χατοθι : αὐγὰ 6 Ρ6Γ δυτόῦθηι. [061 2, 4. ἡμισεα 
ῬΓῸ ἡμισια. [Γι (ἰογὰ Ε: 7) αὐυδηὴ Δα 2,1 οἱ 2. ἴῃ ΙῃΔΙρίη6 ἰηίογίοσγο Κη 6} 118 Θχργοϑϑιῦ, πηδη αυϑαάϑιη 
γθοθηίίογο δαρίοία οϑί. 1, 17. Δριἃ π08 {Υ}18 δχβοσιρίππι οϑί ζαχχαις, 568 ἰῃ οοάϊοθ οϑύ ζαχχεαι. ΝΙΠΙΪΓ Ω 
οἱ 4ὰϊ τηὴ6 δυϑϑηίθ ρἰασα δ ργΌ]ο βιι θη 6 π185 ΟΟΥΓΟΧΙΐ Υἱ πὶ ἴῃ ΔρΡΟσΤΆΡΟ ἰδίογο υἱοῦ, αυὰπ δηΐδ οἱ 
οἱ ροϑί ἴῃ σοὐΐςα γθεΐα ζαχχαιοσ βογρίατι 6ββοὶ. (Εο]. οοἀ. 190.) Ρᾳᾳ. 219. Κηϊίθ! 5 υὐ Ρ]αγαπηαα6 .(Ἰηἰοτ- 
ΡΟΠΟΙΪΟΠΘΠῚ ρΙᾶπθ πορ]οχὶΐ, ἰΐα υὐἱ οαἰαϊῦ πιΐπιϑ δοσαγαίθ ἰὰ ἴθεϊξ, αιριηδαπιοάυπι 1, 11. εὐαγγελιζομένου. 
ΟΧΒΟΓΙΡϑι οἱ 2, 8. αυτω : 866 (066 Χ ευαγγελιζομενου - Εἴ αὐτω᾿ πᾶροί. Ργδοίθγθα 2, 6. ερι ἰην]ο οΟα 66 ΡΓῸ 
ἐρεῖ Θἀϊάογαί. Ραρ. 280. Κηϊ((61118 αὐδίίζιοῦ νουϑὰ8 (1, 11. 2, 11---ὄ 13.) ρΙδπα ἤοη θα! ἀογϑΐ, 81105 (1. 17. 19. 
22. 23.) ῥϑ}5 ἰδηΐαμ ᾿{{6γ8. (Ε0]. οοἀ. 199.) Ρᾶρ. 281. Ηδο ρμᾶσίηδ ρϑοα ἰδηΐα) ὁ ΡΡ]οηά8 οἱ ὁοογ- 
γσοηάδ ογϑηΐ. [ἢ 18 δϑί χυοά Κη. σιθ ῬΓῸ σμὸδ ρἀϊάδγαί, ΟἸΐΪ580 ΠΌΠΊΘΓΟ ΡΓΟΧίΠΙΟ, ἰΐίθπι αιοὰ 2, 8. των 
Ροϑί τινὲσ οπηδογαί. 1, 1ὅ οἱ 17. 'Ρ086 οοάθχ ὙἹΟΙ (θη Ὺ) πδδοί, υἱ οαἰα!πηπ5. Οὐηΐγδ 1, 14. ἢ τυγϑβ 
Ρού 5 " οϑί. 2, 16. ἐοιῃρομάϊ πὶ απο μου 5ἰρῃιβοαί ἰῃ σοαΐο6 Ὦδης [ΟΥΙΏ8Ππὶ Ὠδθοί Νι, ἸὩΪΏ}5 δρία ἴῃ ἰθχίι 


ΧΧΧΥΠΙ 


τϑααἰΐαμη. Οδίθγαμη νϑγβὶ θῈ8 Βθρίθῃι : 2, 14 ---20. δ ΙηΔΓσΊΏ6ΠῚ ᾿ΠΟΓΙΟΓΘΙ 5'ρηῦπ Ὑ δΔαροβίζαμῃη οβί, αυοα 
ἰγροζγαρἢι5 ὨΟὴ ΘΧργοβϑὶί. δ. 282. Μδίου (οὔ 8 ρᾶρίηδθ ΡΔΓΒ ἃ Καηιϊο] ὁ ποηάιππ Ἰοςΐδ, ογδῖ. 6 ΠΟΥ͂ΘΙΏ 
αυϊάθπι γουβίυ5 (1, 4 ---6. 10. 2, 8. 14. 21. 22. 24.) Ὠυ}}ὺπὶ γογθυπὶ οαϊάογαί. (Ε0]. οοα. 201.) Ῥ8ρ. 288. 

Ιη ἰοχία ορίίπι 86 ραᾶρίηα σοπβογνδίο γᾶγο ἰδπίαμη ογγανογαΐ Κη., αὐ Ὀὶ8 οἀϊάογαὶ βαλαντιον ῬΓῸ βαλλαντ. 

λὰ ἸὨΔΓΡΊΠΘΠΙ ῬΓΪΟΣΒ. σΟΙαπηηδθ Θχίθυ!οῦθ ἢ] {γΓ68 ΠΌΠΟΙ ΑΙἸΩΠΟΠΪΔΠΙ ΒΌΡΡΙΘΠαΙ νἱἀθηΐασ. [6 Ὺ οἱ Υ, 

! οἱ Ἷ εἰ, 4υ86 ΒΌΡΓἃ ποίδυϊ 8. Ρᾶζ. 284. Ῥγίογθ οοϊυμηηᾶ Κη 1611} δία πη Ρ]υγ πᾶ [πρΘΓδηΐ, ρδιιοδ 8] 6 Γᾶ 
οοἰυμηᾶ. (Εο]. οοἀ. 298.) Ῥᾶρ. 285. ῬΥΪΠ)85 1 {6 Γ88 Ὀ]ΓΙΠΠΟΤΠῚ ὙΘΥΓΒΙΠ ὉΓΙΟΥΪΒ ΘΟ] η86΄ ὕη8, ΟἿ] 
ΠΌΠΊΘΓ8. Β6Ο ΟΠ], α008 ἰθριΠπηθηζι τη ΠΙὈΥΪ [ΘΓ δΟβουρβιΐ, οχηϊβαγαὺ Κηϊ(θ] 58. 2, 4. λεγοντεσ οἸηϊβογαὶ 
ΒΟΓΙΡΙΟΥ, 504 086 ΒΌΡΡΙΟΥ . Ρδρ. 286. Κη] 5 Ρ] Γᾶ ΟΙ δογαΐ, ΠΟΒΠΪὮ1] Υἱτ]056 οαϊάογαί, [{8 2, 18. 
σεσθαι Ἰορογαΐ ΡΓῸ σεν - 2, 27. ἐστηχεισαν ΡΓῸ ἰστηχεισαν. (Ε0]. σοἀ. 311.) Ραᾳ. 287. Ῥϑιοδ πιΐπιβ δοοι- 
Γαῖθ οαϊάογαί Κη., υἱ 1, 1. ἡλειψεν ΡΓῸ ἡλιψεν 1, 28 αλλ᾽ ὑΓῸ αλλ. Αρῃὰ Ὧ08 ΥΕΙῸ 2, 9. ὨυΠΠΘΙῚΒ ΑἸΩΠΊΟΠΪΪ 99.. 
ἱπθρία δχργϑββὰβ οδϑέ Η[ΠΘ. Ῥουοραὶ οαἰπὶ τοὶ 79. Ρϑρ. 288. Ρυϊογθιη ρϑρίηδι [6Γα ἰοΐδηη ἰδ ΚΗ. 
ροἀϊάογαί, ΔΙΐογδιη οἰ αΓ8 Ἰδοηἷ5 ΓΟ] ]ο5. ΡῬγδρίογοα 2, 18. 1η816 ἰαρογαὶ χουσξὲ ὉΧῸ ἡχουσᾶ,, ἰἴοιη 2. 27. 
προσχυνήσουσιν (4}] ΘΓΓΟΙ ἃ ΡὈΑΘΊηΔ δΥΘΓβἃ ΟΥ5. 680) ῬΓῸ προσχυνησωσιν. ΌΓΘΙΙΒ. {68 ΠΌΠΟΙ ΑἸΏΠΠΟΙΪ 
γἹ ἀΘηΐυ ΒΌΡΡΙ]ΘΠαΙ, οἴβϑὶ ἤθη 8818 Δρραγθηί. (Ε0]. ὁοα. 198.) Ρᾶρ. 289. ὕἱίτᾶσχια οΟἸυμηπα ραβϑίτη δ᾽ αυϊα 
ΒῈΡΡΙο πάσῃ νοὶ σϑοῖ 5 Θἀθηάυπι ογαί. Οδίθγιμη Ρ6Γ ᾿ἰδίδιῃ ρδρίηϑπιμ, εὖ οἰδπ 8118 ΠΟΠΏ111118, ΒΟΥ ΡίΓ8 
ΓΟΟΘΠΓΟΓΘ ΙηδΔη11 ΡΑ551π| Γρηονδίδ οί. Ουοά υὖ Ποη δρίρ ἰδοίιπη οϑί, ἰΐα ἰηβοὶϊία δ: αυοίΐθ8 βρί γἰι8 Δα 410] 
γ6] δοοθηίυα8.0. Ρᾶρ. 290. Ρ]ογδαιθ ἰδ Κη. βαϊάσγαῖ. ΡΥ 8. ΕΠ 6 γὰθ ἰηἰ 0 ὙΘΓΒ ΠῚ ὈΓΙΟΥΪΒ ΘΟ] Π]η86 
ΒΌΡΡΙΘΟμαδΔ6 οΓδηίΐ. 6} οἱ Ὺ οἵ. φυοα βυργᾶ δαποίδνηιβ. (ΕὉ]. 604 1018 ἰπυογβϑα 197.). 


1Π. 


[8 ΠΙΔοίοηδιι5 ΔΌ Αὐχ ἰῇ ἀυοῦυ8 ὁοα οι. 1,80} η18 ὈΪ]]οἴΠοοδΘ 5. 41}, ουἱ Ρ61 ἸΟΠσΆΙη ΔΙΗΠΟΓΊΙΩ 
ΒΘ ΓΘ ΠῚ ΒυΠΠη8 ΟΠ ἰδιάθ ρῥγαθογδί, {τᾶ [0118 δη αυΐογα δηϊηϑανογίογαϊ, ργίΐ πὶ ἀ6]οία ἰδηΐατη ΒΟΥ ρί Γᾶ 
ρΑυἰίπι ὈΪ8 βου ρίδ, ρυϊπιαπη ατᾶθοο ουδηρο!] συμ Μαγοὶ οἱ 686 ἰοχίι, βοουηάυσμῃ [,δἰΐηο. Ηογυμ ἀὰ0 ΟΧ 
ΘΥΔΏΡΟΙΪΟ ΑΥΔΘο0 [πιο ἀθοογρία ἴῃ Ῥβδιίθυῖο ρ]οβδαῖο 586 0}} ΧΙ. Ἰηνθηθγαί, αιοα πὰς ἰηΐο ΟΟΘΙΟΕΒ 
ὨΙΠΏΘΤΟ 18. ποίδίιγ ; ἰογ 1, ΟΥ̓ΔΏσΘἢ 1] Βοουηάιη Μαγοιτῃ ἰγαρτηθηΐαμ, ἱῃ Ῥγορῃοίδγ 1 σΟαΐΓ6 5860 }}} ΙΧ. 
(ηυμ. 45.), ουΐι5 δα ΒῈΡΡΙΘμάυτη ΡΥ πὰπὶ [0] πὶ ἀαρογαϊΐαπι βᾶθουϊο Χ11Π. δα! ἰζυ 6ϑὲ. Νοίδβ υἹγὶ {118 
ρου ἰβδίτηΐ Ἰηϑῆὰ 80 ρίαβ δα ὁδίδ] ορῸΒ 5.1}08 ᾿ἰὈΓΟΓΌΠ Ιη88. 8Π0 1880. ἀΑυβίανυβ ΗΔ6Π6] Υἱγῦ ΟἸΔΙΒ5]Π]08 
δΔαμίθυϊ, ἰδίᾳφαθ ρᾶρ. 668 834. Ὀγαν ϑβίπιθ υἰγίαβαι6 ἰγαρτηθη ϊ ἸηΘη 061 ἴθοϊ:. Πράσγαί νογὸ Παάρί, δὺ ΑΥχ 
οἰΐδιι ορογϑιῃ αἱ ΒΟΥ ρίυ ΓΔ “ΠΟΥ ὰ πὶ (ΟἸοταπι αὐδθοδπι ογιθγοί ; 4086 ΓΘΒ ΟαΓΐ6 ρϑ551Πὶ 88{18 οἱ οαβϑὶῦ, 406 1η- 
δαϊηοάμυπ Βομθάδ6 οἷ πηϑηῖι 5ογρίδθ ἰαβίδηϊασ. Ῥοϑβίὲ {πὶ [ΔΙΏ6 ἢ ΘΙΠῸ ᾿πνθηΐ5 οδί ααἱ αφιοα ποίλγογαϊ ἴῃ 
γοῖῃ Νονὶ Τοϑίδιμθης οὐ σαι 110 πιοάο οοηνογίογοί δῦ χαρὰ 580] 16 ἱποδρογαΐ δοουγαί5 ΔΌΒΟΙ νοὶ. Ηΐϊης 
ὩΟὉΪ5. οοηίἰοσῦ ϑ8ηρα 6 η810118 ἰ8[18. βδοῦὶ ἰθχίιβ γϑ] Ια }18 ποδίγαμῃ ἱμθαϊογιπὶ ΟΟἸ]Θοὐ]οηΘ πὶ ἸΟΟΙΡΙΘἰΑΓΘ. 
Εσυΐϊηὰ8 δυίΐθηῃ Ιοηρσο ρὶυγα Παρίοηβο 80 ΑΥΧ; ΠΘαΙΘ Βρουβαηΐ ηἶδὶ ρϑυοδ, ἀ6 αυΐθ5 ἰΘσ θα 18 ΥὙ6] οασίθ δὰ 


᾿Ιαυ πὶ ρογα 6618 ἀο5ρογδηάιτῃ υἹ ΘΔ ΕΠΓ. 


ΧΧΧΙΧ 


Οοάϊοῖα βογιρίαγα ἰῃ ἰδθαἶδα βθουηάδϑα Θχίγθιηο ἴοθὺ Γοργαθβδθηίαίΐα οϑί. Ηδθο οχ 115 αὐθὰ5. ὉΠ ῸΓ 
ἀυσῦδιβ ρῥΑΥΙΟΥ δίαιθ οχ 115 αιδ6 1ΠΥ1118 ΒΘΙΤΉΟἢΪ5 ΟΥδθοὶ Ἰοσὶθ5 βου ρία δαηΐ, πηϑησὴ ΠΟΙΏΙηΪ5. [Δ (1η] 
Ργοαϊ. Ὀἱζγυπίαιιθ 51 βρθείδιῃηιϑ, τσ αἰδυϊ ΠΟ 0.61 δ΄ ν6 5616] 0}. 6 1 δἰ η σα] ΓΙ γοσυη, 418}}5 ἃ ΟΠ Πιιᾶ 
ΔΓ ΟΣ ΤῺ σΟαἸ οι π ΒΟΓΡίαγα ΔΌΠοτγοί, ᾿ηᾶρηδηι [ΓΑρΡΤηΘηΐογ πὶ ΒΟΥ 51Π|}Π{π4|} 61 ἀ ΟΡ ΓΘ ὨΘΉ ΘΙ Π18 ΟἸΙΠῚ 
οΟα οἰδ5 ορ᾿ βίυ]τυτὴ αγδθο}5 οἱ 1, 8[1η15 Αὐσίθηϑδὶ οὐ ΒΟΘυη Δ η0, 161) }6 οἰ ΘνΔησΘ]ΟΓΠῚ σΟΟάΐἷο6 αγᾶθοο 
οἱ 1,ἴ1ηο0, αὰ] ἰ'Ρ56 ΘδηρΑ) Θηβοιὴ Ὁ] οἰ Θοδπ Θχοσηαΐ. Οι86 αυΐϊάθπι 5.1}}}Π{π40 ν ΘΠ ΘΙηΘηΐοΓ 60 ἃϊροίιΓ, 
αιιοά ατγδθοιβ [0] Ογατη ποβίγογιι πη ἰοχίαϑ δ᾽ ίθγϑι ἰδηΐϊη ρᾶρΊηδ 6 ΘΟ] Δ ΘΗ Ο1556 Δ] 6 ΓΔΑ 116 [8 0] Π 81 
δαϊδοίδηη νἱἀοίαγ μαθυΐ586. Θιιοά ἀὰὰπὶ ἴϑτὴ 8ιι5ρί δία 6556 1η, ᾿ρϑἰι8 1υϑ.1η] ἰοχέαβ γοβιϊρία ἀοθίοχὶ, ἴῃ χυϊθϑ 
οϑύ φυοᾶ γε. 18 σωτηριᾶν εξ ἐχθρων ἡμων δἀροδίία βυαηΐ νογθὰ: 5Β8] αἴθ 6χ ἰηἰ παῖ οὶθ ὨΓ5. Θαοά δὰ ῥγὸ- 
θδηἋ8πη 56 ης6}}{18Π| ΠΟΒΙΓΔΠῚ 5815 οδί, αἸΙΔΙΉα Δ) Ρ] ΕΓ] πη8 6 σΟ] ΠΤ [,8[1ΠΔΓᾺ1ΠῚ ρᾶγίθ 58. ΡΓΟΥΒΕ5 ΡΟΥΘ ηΐ. 
Οοίογυιη οἱ δείδίθιῃ οἱ ραίγδιῃ οὐπὶ {0 Ὲ}8 ΠΟὈΠ15511}15 108 Αἰχίπη5 ΘΟαΙΟοἰθιι5 185[8ἃ ἰγαρστηθηΐδ ΘΟΙΠΙΩΌΠΠΘΙῚ 
ΠΔΌΘΓΘ ΡΟΓαιϑῖὴ ΡΙΟΌΔΌΪΕ οϑί. ΥὙἹαθηζυΣ ἰσιΓ Υἱχ Δηῖ6. ΠΟΙ βϑΘΟ.] 1] ΒΟΥρίδ 6556. ἴῃ τηοηδϑίογιο Ηδ]- 
νοίϊοο, [οτίαϑ58 ἴῃ 080 60 αιοὰ ἃ 5. (4]1ο Ἄἀχϑυηΐα βάθουϊο βοχίο [πα αίαπη ἰηΏ4 16 ὈΥΙΙΪΒ ἃ ΤΙ ΟηΔΟἢ 5 ΘΟΟΙ Ο 8 
[γϑαιθηΐαίαπη 65. 

Οοπἰπθηίγ διιΐοπι ὑγ] Ὀ.8. [01115 ποϑίγιβ: Μδγο. 2, 8--- 16. [μ06. 1, 20 --- 82. 6θ4--- 79. ΘΧΟΘΡ 5. Ρ] τὶ θὰ8 
4086 Υ6] Πη8 ΟΠ} ΠΟΘΙ ΌΤΔη8 ἀθρογα ΐδ βιιηῦ γ6] Ἰορὶ ἃ 16 Πραυ]θδηί. 

Αἀ 5ῃρι]ο05 ἀθηΐαιθ Ἰος05 πᾶ66 ποίδηἀᾶ δΒυηΐ: Ῥαᾶρ. 298. ῬΟΙ ἢδης ρϑσίηϑιη Βοῦρα Γα ἤθη οχϑίϊηοία οϑί: 
Πἰπς δὰ Ἰοροηάμ τη ἴ861115 οδί, δίᾳιιθ οἰΐδιη δὺ Πα θ΄. ΔῸ ΑΥχ ῥδιο 551 1}}}8 ΘΧΟΘΡ(15 ἰδ Ἰδοίᾳ ογαΐ. Ῥᾶρ. 294. 
ΘοΥρίαγδο δα Ἰαροπάυτη ρΘΓαιδιὴ α1{Π6}}18 οχίραδβ ἰδηΐατη ρᾶγίοβ ἰδ Πα. ΔῸ ΑΥχ δγι γαῖ. [Ιἀθπὶ ῥρϑιιοᾶ 
ἰδπίαπι ρᾶρ. 295. Ἰορεγαί. δβῦβιι 12. ἐνεγνωσαν Βουϊρίιπι οϑί σοηἑι515 ΓΜ οὐ [Π ΠΠ 6 γῖ5, ᾿ΐθπι ν. 14. οραχεν 
οὗ ν. 16. διανενεν (πἴγαα 8 Βογὶρίαγα οἰϊδπι ἰη ο04. ΟΥ̓ΔΏρ ΘΙ ΟΥΠη ΘΔ ΔΙ] 5] --- Δ --- Θο0416 5010 ἰηγδηΐᾶ 
οδ), ἰΐθηι Υ. 17. ἐπληθησαν. ὕεγϑι 22. οὐ ΘΟΙΏΡΘΠΘΪΟ (8.06 Γ Πἰ{ἰ6 γᾶ “Γ) Θχργθββιπη δὶ, ἰΐθπὶ ῥ. 296, 7. 
297, 12. Ῥᾷβ. 2906. Θυϊοᾳιϊὰ ὑπηοἷδ ἱΠ6] δἰ η5. οα] 6 }10 δα τδάθηάαπι Δα ἢ] 110 συ αν Ββ᾽ πηϑι ᾿Π] ΓΔ πὶ Ρ6Γ- 
ροϑϑύυχῃ οδῦ; ἀῸΔΡΓΟΡΙΘΓ Π0η ἰΐᾶ Δά56 41 ροίθγδιῃ αὐ ΡΓῸ ΟΟΓΪΒ γα 8 γ} ροϑϑθηί. ΤΑηθη ἢδια ΥΘΓΘΟΙΓ 6 
σταυϊίου οΟα 018 βου ρίαγα δῸὺ δαϊοηθ ποβίγα αἰ ἶογαί. Οδγίθ θηΐπ ὑθγθᾶ: εὐλογημένη σὺ εν γυναιξιν 
1μιο. 1, 28. Δα αἴ 6556 ηραπουηΐ. Ῥᾷρ. 297. θυοάθο!η νΘΓΘ18 ὈΓΙΟΓΘΒ ΠΟῚ Θχϑίϊηοίοβ ἰᾶπὶ ΠΑαῖ. Δ0 ΑΥΧ 
Ιοσογδῖ, 46 γθ] 1418 ὙΘΓῸ ΠΟΥ͂ΘΠῚ ρϑΟἰ 581 1ὴη8 ἰδΔηΐζ ν γᾶ δαβθοαίι8 ογαΐ. Ὑαγϑα 4. πεπιοιχουντασ οβἰ, ἰΐβθιη 
γ. ὅ. τυδαιασ, γ. 8. αχαυσαντεσ. οῦϑι 10. ρΡοβί ἐσται 6χ ρυποίο ροβίδυϊοσγθ τ ραΐο Ἰηδηὰ ὃ οἰβοίιχη οδβί. 
Ῥγδοίθγθα ποίδηδα ϑιιηΐ προφήτευσεν, λήητρωσιν, εἐγειρεν. αν. 298. ῬΆΒ511ὴ ἴδῃ Παοῖ, ΔΌ ΑΥΧ βου ρί ΓΑΙ. 
Ἰεσογαί. δογϑα 7. οδϑὺ αφοβοὸσ (υὖ ἴῃ ΠΟΏΠ1115 4115 Θ044. 511}}}|008: οἷ. ΝῚ ΤΊ πιθᾶιῃ δα. Υ1]]. πιδ].), νυ. 18. 


προσοπου, Υ. 14. οδου, γ. 16. εἐφεσει. 


ΧΙ, 


1. 


ΟΟΠΕΧ ΒΑΒΒΑΥΊΙΑΝΤΙΝ 
ΝΌΝΟ 
ΒΙΒΙΠΟΤΗΕΟΛΕ ΓΝΙΥΕΒΒΙΤΑΤΙΒ 0σ0Νο- 
᾿ΒΑΤΑΥ͂ΛΔΕ. 


κ ἈΥΤῸΩΝ :ΚἈΑΙΌΜΟΟΘΕΝ ΘΥΛΧΥΤῊ : καισκάλεοε, 


Ἰλωκ κ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥ Φοεοὺ “ΓΟΟΝΟΜΆ ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ. 
ΤΟΥΤΙΡΟΧΥ ΤΟΥΟΆΛ Κὶς ΘΚΕΙΝΟΥΤΙΆΡΟΕΜΕΟΛΑΙ 
ΕΘΥΘΟΕΝΙἈΚΟΩΒ ΘΥΟΙΆ. ἉΠΕΘΟΤΕΘιλονΝ Δ οἰλκοῦκ᾽ 
ΕΝΤῸ ΟβεοικλιθκΆλε δ ἈΓΓΘΆΟΥΌΘΜΠΡΟΟΘΕ, 
ΘΕΝΤΟΥΟΧ ἈΘΆφΦουο ἈΥΤΟΥΤΡοσηολΎῪ ΤΟ 
ΧΥ ΤΟΥ ΤΟΥΦΆΓΕΙΝΆΡΤΟ ἈΔΘΑΆΦΟΝΑΥΤΟΥΕΝΤῊ 
ΚΑΙΘΒΦΆΑΓΟΝΧΆΡΤΟΝ:- οΗΘΙρ εἰιοσχωράνβλωμ 
ΚΆΙΕΠΤΙΟΝ "ἸΙΚἈΙΕΙΚΟΙΜΗ ΙΞἈΙΕΝΕΤΕΙΆΆ ΤΟΧΎ ΤΟΙ͂Ο 
ΘΗΟΆΝΕΝΤΌΟΡΕΙ- ἃ ιο ἈΘΓΩΟΝΟΥ ΤΩΘΕΡΕΘΙ ΤῈ 
ΝΜΆΟΘΟΤἈΘΟΔΕΧΆΧΕΆΝΤῸ ΤΩΚΥΡΙΩΜοΟΥΉΗολῪ 
πρωϊκα ΤΈφιληοεν ΟΥ̓ΤΩΟλΛΕΓΕΙΟΙΠΆΙΟΟΟΥ 
ΤΟΥΟΥΪΙΟΥΟΛΥῪΥ ΓΟΥΚΆᾺ! ΙἈΙΚΩΟΚ ΜΕ ΤἈΑΆΆΆΔΕΆΝ - 
ΤἈΟΘΥΓΆΤΕΡΑΟΛΥ ΤΟΥ ΠἈΡΩΚΗΟΆΚΆΙΕΧΡΟ 
ΚἈΑΙΗΥΧΟΓΗΘΕΝΆΥ ι᾽ ΜΝΙΟΆΘΩΟ ΤΟΥΝΥΝΚΑΙ 
“ΤΟΥΟΚΑΙΆΠΙΠΙΗΆΘΕΝΆ ΕΓΕΝΟΝΤΌΜΟΙΕΟΕΟ 
ποοτραφειολλβὰν - ΚἈΝ οοικλαΠοκα ΤᾺ 
ΕΙΟσΤΟΝΤΟΠΟΝΘΑΎΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΠΆΙΔ ΕΟΙΚΚΑΟΓΙΆΙΔΙ 
ΚΙ ΚΟΞ ἌΠΗΆΧΘΕΝ ΟΚΑΙΚΙΧΠΕΟΓΕΙΆΆΑΛ. 
ΕΙΟσΤΉΗΝΟΔΟΝΑΥΤΟΥ Ὁ ΝΑΆΓΓΕΙΆΔΙ ΤωκΚ ΜΟΥ 
-κλιλ ΝΆ ΚΑ ΥΆοθιλ ες -ΗΟΆΧΎΥ - ἸΝΆΘΥΡΗΟΙΤΆΙΟ 
-ΠΙΆΡΕΜΕΟΛΧΗΝΘΎΤΙΆ ΟΟΥ̓ΧΑΡΙΝΕΝΆΑΝΤΊΟΝ 
-ΡΕΜΕΘΕΧΗΚΥΊΆΝ :ΚΚᾺΙ ΟΟΥ̓- ΚΑΥΥΤΙΕ ΡΥ ΆΝ 
ΟὙΝΗΝΤΉΟΘΑΝΑΥ ΤΩ ΟΙΆΓΓΕΧΟΙΠΡοΟοῖλα. 
ΟΙΆΓΓΕΧΟΙ ΓΟΥΘῪ -ΘΕΤΕῸ΄ ῳ.. ΚΩΟΕΚ ἈΕΓΟΝΤΤΈΘΗΧΘΟ 
ἈΕΙΆΚΟΚΉΜΝΙΚΆΘΙΔΕ, ΜΕΝΠΡΟΟΓΟΝΆ,ΛΕΑ. 


ΧΥΤΟΥΟΠΆΡΕΜΕΟΛΗ «ΟΝΟΟΥΉΗΟΛῪ "ΚΆΙΕΡ 


2 


3 ΟἿΝ. 81, δ4 --- 33, 6. 


»ᾷς 


ΧΕΤ ἈΙΕΙΟΟΥΝΆΝΤΉΟΓ. 
ΟΟΙΚΑΙΥΆΝΆΡΘΟΜΕτΤ᾽ 
ἈΥΓΓΟΥ - Εφοκηθηλα 
Ἰως Ἐκ ὈΦοΛΡΆΚκαι 
ΗΠΟΡΕΙΤΟΚΆ Δ αιλε, 
ΤΟΝΆΧΛΟΝΤΟΝΜΕΤΑΥ 
ΤΟΥΚΑΥΓΆΑΠΡΟΚΆΤΤΑΙς 
ΤΟΥΟΚΟΧΟΚΚΑΙ ΓΟΥῸ 
ΙΞΨἷΖ᾿ἯἄψιμηλοῪγς :ΘΙΟΛῪῸ 
ΓᾺἈΡΕΜΕΟΆΆΟΘ τΙΚΆΘΕΙ 
ΠΕΝ: ΙΑΚΩΒ ΈΕΆΝΕ,λ. 
ΘΗΗΟΆΛΎΥΘΙΟΠΆΡΕΜ 
ΚΟΧΗΝΜΙΆΝΙΚΑΙΕις 
ΚΟΥΗΛΥ ΤΉΝΚΆΙΘΟ 
ΓἈΆΙΗΠΙΆΡΕΜΕΟΆΗΗ 
ΔΟΕΥΓΕΡΆΘΙΟΤΟΟΩΖΘΕ 
ΟΘΆΙ :ΕΙΠΕΝΑΕΙΆΚΩΕ 
ΟΘΟΤΟΥΤΙΡΟΜΟΥἌΆΒΡΑ. 
ἈΜΚΑΙΟΘΟΤΟΥῪΤΊΡΟ 
ΜΟΥΟΔΙΚΊΚΟΟΘΙΠΆΟΘ 
ΜΟΙΆΤΙΟΤΡΕΧΕΘΙΟΤΗ. 
ΓΗΝ ΤΓΤΗΟΓΕΝΕΟΕΟσ 
ΟΟΥ̓ΚΑΙΘΥΘΘΠΟΙΗΘΟΩ) 
ΙΞΧΝΟΥΟΆΙΊΜΟΙΆΠΟ. 
ΤἈΘΟΗΟΔΙΚΑΆΙΟΟΥΝΗΟ. 
ΙΚΔΟΧΤΙΟΓΠΆΘΗΟΆΆΧΗ 
ΘΕΙΆΘΗΘΘΗΟΙΗΟΘΆΟΘ 


ΤΟΙ ΆΙΔΙΟΟΥ -ΕΝΓᾺΡ 
ΤῊΡΑΚΔΩΜΟΥΔΙΕΚΗ͂ 
ΤΟΝΙΟΡΑ ἈΝΗΝΤΟΥΤΟ,. 
ΝΜΥΝΔΕΓΕΓΟΝΆΕΙΟΔΛΥΟ 
5 ΠἈΡαμεολλοδζαλου 
ΜΆΙΕΙΚΧΕΙΡΟΟΤΟΥ - 
ἈΘΑΦΟΥΜοΥύέκχαιροο 
ΗΟΧΥΟΤΊΦΟΕΚΟΥΜΑΙ 
ΕΓΟΛΎΥ ΓΟΝΜΗΤΙΟΤῈΕ 

ιο ΘἈΘΩΝΠΆΤ ἌΞΗΜΕΤις 
ΜΗ ΓΕΡΆΕΠΙΤΈΚΝΟΙΟ 
ογλεειπλοκαλώσευΥ 
σεΤοιηοκλιθηο 
᾿ΓΟΟΠΕΡΜΆΘΟΥΦΩΦΟΤῊΉ. 

15. ἈΜΜΟΝ᾽“ΓΗΘΟΘΑΆΆΧΆΟΘΟΗΟΘ 
ΗΟΥΚἈΡΙΘΜΗΘΗΟΘ- 
ΤἈΙΆΤΟ ΤΤΟΥΤΙΧΗΘΟΥῸ 
Ι(ΔΙΕΚΟΙΜΗΘΗΒΕΙΚΘΙ ΤῊ. 
ΝΥΚΤ ἌΕΘΚΕΙΝΗΝΚΆΙ 

Ὁ Ελλξενώνεφερεν 

ἈΚ ΕΝΧΘΙΡΙΑΥΓΟΥ Δ ΡᾺ 

- ΚΑΙΕΣΆΤΙΕΟ ΓΕΙΆΕΝ:Η 
ολυτωλ λααφωλυ τοὺ 
ἈΙΓΧΟΟΤΡΑΓΟΥΌΚΠΡΟ 

5 ΒᾺΓΓΆΟΘΚΡΕΙΟΥΌΚΙΚΑ. 
ΜΗΧΟΥΟΘΗἈΧΆΖΟΥΌΛΧΟ 
ΚΑ ΓἈΓΙΔΙΆΛΧΥ ΓΩΝ 


ἙΟΕΝ. 832,.0---ἨθἨ[1ἢ. 


ἈΒΟΧΟΜΤΑΥΡΟΥΟ ΙΟ- ΠΠΟΡΟΘΥΟΜΕΟΝΟΙΟΟΙ͂Σ 


ΝΟΥΌΟΚΚΑΠπλΟΥς. ΟΟΟΤΩΟΝΠΟΙΜΝΙΩΝ 
ΚΘ ΔΟΟΚΕΝ ΔΙΆΧΘΙ ΤΟΥΤΓΩΟΝΆΘΓΩΝΙΚΆΓΓΑΆ. 
ΡΟσΤΟΙΟΙΤΆΙΟΙΝΑΥΓΟΥ ᾿ΓΟΡΗΜΆΤΟΥ ΓΟΆΧΆΧΗ 
ΠΟΙΝΙΝΜΙΟΝΚΆΤΓΆΜΟ δ ΟἈΤΕ ΤΓΩΟΗΟΛΆΛΎΕΝΤῸ) 
ΜΆΟ- ΕἸΙΠΤΕΝΑ ΕΤΟΙΟΙΙΆΙ ΘΕΥΡΕΙΝΥΜΆΟΛΔΛΥ ΤῸΝ 
ΟἸΝΆΑΥΓΓΟΥΤΙΡΟΠΟΡΟΥ ΙΚΑΙΕΡΕΘΙ ΓΕΙ Δ ΟΥΌΤΤΆΙΟ 
ΕΟΘΆΙΘΜΠΡΟΟΘΕΝ ΟΟΥ̓ΤΆΚΟΩΕ :ΠΆΡΑΆΓΕΙ 
ΜΟΥΚΑΙΔΙΧΟΤΉΜΑΆΠΟΙ -ΝΕΤΆᾺΙ! :ΟΠΙΟΘΗΜΩ, 
ΕΙἸΤΕΆΝΆΜΘΟΟΝΙΤΟΙ Ι. ΕἸΠΕΝΓΆΡΕΘΞΘΙΆΆΧΟΟ 
ΜΙΝΗΟΙΚΑΙΠΟΙΜΝΗΘΟ ΜΆΓΓΟΠΡΟΟΘΩΙΟΝ - 
ΙΞΑΙΕΝΕ ΤΘΙΆΧ ΓΟΤ ΤῺ) ἈΥΓΟΥΘΝΤΌΙΟΛΩΡΟΙΟ 
πρωτωλεγωνθλν “ΤΟΙΟΙΠΙΟΙΤΟΡΘΥΌΜΕ 
ΟΟΙΟΥΝΆΝΤΉΟΗΗΟΧΥ ΝΟΙΟΧΥ ΓΟΥΪΚΆΑΙΝΙΕΤΤΆ 
οἈλαλφοομούκλια δ ΤΟΥ ΓΟΟΥΌΟΜΆΙΤΌΠΡΟ 
ΡΟ ΤἈΟΘΆΘΕΓΟΩΟΝΤΊΝΟΟ ΟΟΟἸΤΟΝΆΑΥ ΓΟΥΟΦΟ 
ΕἸΚΑΙΤΤΟΥΤΙΟΡΕΥΉΙΚΆΙ ΓᾺΡΠΡΟΟΔΛΘΞΣΕΤΤΑΥΓΓΟ 
ΤΙΝΟΟΤΤΑΥ ΓΆΓΓΆΠΡΟΙΠΠΤΟ ΤΤΡΟΟΟΟΙ͵ΟΝΜΟΥ - ΚΆΙ 
ΓΕΥΟΜΕΝΆΟΟΥ “Εβθειο ΤΤᾺΡΕΠΟΡΘΡΥΘΕΤΟΤΤ ἈΛΛ 
“ΓΟΥΤΤΑΙ Δ ΟΟΟΟΥΊΆΙΚ(ΟλΕ᾽ Ὁ. ΡΆΚΑ ΓΑΤΙΡΟΟΩΤΟΝ 
ἈΔἈΟΩΡΧΑΛΤΙἊΕΟΤΆΛΙΚΕΝ ΧΥΓΓΟΥ - ΧΥΤΌΟΔΆΘεαιζοι 
ΤΟΩΚΟΩΟΙΜΟΥΉΗΟΑΧῪ.: ΚΑΙ ΜΗΘΗΤΉΝΝΥΚΤΆΧΕ 
ἸΔΟΥΔΧΎῪΥ ΓΟΟΟΠΙΟΟΗ ΙΞΕΙΝΜΗΝΕΝ ΤῊΙΤΆΡΟΕΜ 
ΜΟΩΟΜΙΚΑΙΒΘΝΕΤΓΕΘΙΆΆΧ ΤΟ ΚΟΆΗ -ἈΝΧΑΟΤΤΆΟΔΛΘΤΗ. 
- ΓΩΟΠΡΩ ΤῸΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΘΥ 5 ΝΥΚΤΆΘΙΚΘΙΝΗΝΘΆΔΛ. 
--( ἕ ὟΕἘΡΟΚΑΙΤΟΣΤΡΙ ΤῸ ΒΕΝΤἈΟΛΥΟΓΥΝΑΆΙ 


-ΙΚ ΠΆΟΙΝ ΤΟΙΟΙΤΠΡΟ ΙΞἈΟΙΚΑΥ ΓἈΟΛΎΥΌΙΤΑΆ! - 


ΟΝ. 32. 1τὖ -- 22. 


[Ὁ] 


ἈΙΟΚΧΟΚΆΑΥΓΆΓΙΆΧΤΤΙΔΙΔΙ 
ἈΛΥΤΟΥΚΑΙΔΙΕΚΗΤῊ 
λοΆΕΧΟΙΝΤΟΥΆ Οκ' 
ΚἈΑΙΕΆΧΕΕΝΑΥ ΓΟΥῸ 
ΙΞἈΑΙΔΙΘΕΙΚΆΟΕΝΆΥ ΓΟΥῸ 
ΓΟΝΧΙΜΆΡΡΟΥΝΚΑΙ - 
ἈἈΙΕΘΕΙΚΆΑΟΕΝΤΙΆΝΤΑΓΓΑΆ. 
ΧΥΤΟΥΥ ἐλ Θιφθηλα 
ΙἈΚΩΟΕΚΜΟΝΟΟΙΚΆΙΕ 
ΠΑΧΘΕΝΆΑΝΟΟΜΕΤΑΥ 
“ΓΟΥΘΟΟΙΠΡΩΕΙΔΕΝ 
ΔἈΕΘΟΤΙΟΥΛΥΝΑΆΓ ΓΓΆΜΙΡΟΟ 
ἈΥΤΟΝΚΑΙΗΥΆΑ ΓΟΓΟΥ 
ΑΛ ΤΟΥ ΓΟΥΜΗΡΟΥ͂ 
ΙἈΚΟΚΈΝΤ ὉΤΠῈΆΛΔΛΑΛΙ 
ΘΙΝΑΥΓΟΝΜΕΤΤΑΥ ΤΟΥ 
ΙΚΞ(ἈΙΕΙΤΕΝἈΥ ΤΩΛΧΠΠΟ 
ΟΓΘΙΆΟΝΜΘΆΝΕΕΒΕΗ 
Π"ἈΡΟΡΘΡΟΟ ᾿ΟΆΘΕΘΙΠΕ, 
ΟΥ̓ΝΜΙΗΘΟΘΆΠΟΟΤΕιΙΆΩΩ 
ΕἈΝΜΗΜΘΘΥΆΟΓΗ 

σΗΟ -ΕἸΠΕΝΔ ΆΎ Γὼ 
“ΓΙΟΝΟΜΆΟΟΙ "ΟἌῈΕΕΙ - 
ΠΕΝΜΙἈΚΩΕΚΈΙΠΕΝ.Δ Ε 

ΧΥ ΤῸ -ΟΥ̓ΚΕΤΤΆΙΚΟΟΕΚ 
ΙΚΙΧΗΘΗΟΘΕΓΑΆΙΤΓΟΟ 
ΜΟΝΊΆΟΘΟΥ : ἈΛΑΊΗΧ ΤΕ 


[Ὁ] 


10 


ὥΦ 


-ΟΓἈΙΟΟΥΓΟΟΝΟΜΆ::Ο 
ΤΙΒΘΝΙΟΧΥΟΛΧΟΜΕΤΆΘΥ 
ΚΑΙΜΘΤ ἈἈΝΟΝΎΥΝΑ. 
ΤῸΟ ᾿ἩΡΩ ΤΉΟΘΘΝΑΆΕΙΑΆ. 
Ι(ΟΕἸΚΆΙΕΙΠΕΒΝΆΝΑΆΓ 
ΓΕΙΆΧΟΝΜΟΙΤΌΟΝΟ - 
ΜΆΟΟΥ :ΟΤῚΕΝΙ ΟΧΥΟΆλΟ: 
ΙΚ(ἈΙΘΙΠΕΝΙΝΆ ΤΥ ΤΟΥ 
ΤΟΕΡΟ ΓΆΟ ΤΟΟΝΟΜΆ 
ΜΟΥΚΆΑΙΕΥΧΟΓΗΟΘΕΝ 
ἈΥΤΌΝΕΚΘΙ-: ΚΆθιΆλε 
ΟΕΟΝΙἈΚΩΕΚ ΓΟΟΝΟΜΆ 
“ΓΟΥ ΓΟΙΙΟΥΈΕΈΚΕΘΙΝΟΥ 
ΕΙἸΙΔΟΟΘΥΕΙΔΟΝΓΆΡΘΝ 
ΠΡΟΟΦΓΙΟΝΠΡΟΟΘΠΙΡΟ 
ΟΟΙΠΤΟΝΙΚΑΙΕΟΌΘΗ 
ΗΥ̓ΥΧΗΜΟΥΆΝΕΤΕΙ 
ἈΕΝΔΟΕΛΧΥ ΓΩΟΗΆΙΟΟ 
ΗΝΙΚΑΤΙΆΡΗΆΧΘΕΝΤῸ 
ΕΙἈΟΟΓΟΥΘΥΛΧΎΥΤῸΟ 
ΔΕΘΕΠΕΟΙΚΆΖΕΝΤῸῺῸ - 
ΜΗΡΩΟΛΧΥ ΓΟΎΘΕΝΟΕΚΕ, 
ΤΟΥ ΤΟΥΟΥΜΗΦΆΓΩ 
ΟἸΝΟΙΥΪΟΙΗΧ ΓΌΝΟΥ 
ΡΟΝΜΟΘΝΝΆΡΚΗΟΘΕΝΟ 
ΘΟΤῚΝΘΙΠΓΓΟΥΎΤΙΆΆ. - 
ΤΟΥΟΤΟΥΜΗΡΟΥΕΟσ 


ῦ ; ΟΕΝ. 89, 90 -- 32. 


ἈΜΝΆΚΒΧΕ 
Κ ΟΙΟΟΦΘΑΧΜοΟιΟΧΥ ΤΟΥ: 


ταυτησ᾽ 
ΤῊΟΘΗΜΕΡΑΟΟΤΊΗΥΑ 


ΤΟΓΟΥΤΙἈΑ ΓΟΥΓ ΓΟΥΜΗ 


. ΡΟΥΪΆΚΟΚ ΤΟΥ ΝΘΥΡΟΥ 
ΚἈΑΙΕΝΜΆΡΚΗΟΘΕΝ 
γλολεϊλκωκε' 


ΕΙΔΕΝ ΚΑ ΔΟΥΉΟΛλῪΥῪ 
-ΟἈΑ ΘΑ οολυύΓΟῪ :ερ 
ΧΟΜΕΝΟΟΚΆΑΙΜΕΤΑΥ 
ΤΟΥΥΆΧΆΝΑΆΡΕΟ-: ΚΚΆΙΕΠΙ 
ΔΘ κε: ΤΆ - 
ΤΆΔ ΘΠΙΧΕΙΆΝΚΑΙ 
ΡΑΧΗΛΧ᾿ ΚΑΥ ΓἈΟΕΙΤΆΙΑ, 
ΟΚἈΟΙΚΆΙΘΙΟΙΗΟΘΕΝ 
ΤἈΟΛΥΟΠΑΙΔιοιΆοΟις 
ΤΟΥΟΥΪΙΟΥΟΛΎ ΤΩΝ 
εν Πρω Γοιοκᾶδυλθι 
ἈΝΙΑΥΓΓΆΤΙΆΙΔΙΆΛΧΛΥΤΗΟ 
ΟἸΤΙΟΟΙΚΑΙΡΑΧΗΛΊΚΑΙ 
ἸωοΗΦ ᾽ ΘοχΑ ΤΟΥΌλῪ 
“ΤΟΟΔΧΕΘΠΡΟΗΆΘΕΝΕΜ 
ΤΙΡΟΟΘΟΕΘΝΆΎΥ ΤῸΝ -ΚΚΆ. 
ΠΡΟΟΘΘΙΚΥΝΗΟΘΘΝΕΙΤΙ 
“ΤΓΗΝΓΗΝΕΙΤΤ ἈΙΟ "ες 
“ΤΟΥΘΓΓΙΟ ΤΟΥΆΛΕλκ 
φογλυτουκλιπροο 


ελρλαμονηολυεξιοου 


ΝΜΆΝ᾽ΓΗΟΙΝΆΥΤΌΚΆΙ 
ΠΕΡΙ ἈἈΚΕΝΑΥ ΤῸΝ 
-Εφιλησθν "ΚΆΙΠΡΟΟ 
ΕἸΤΕΟΘΕΝΕΙΠΠΙ ΤΌΝΤΡΑΆ 
ΧΗΧΟΜΝΑΎΥ ΤΟΥ ΚΆιΚΆ 
ΤΕΦιλΗΟΕΝΆΎ ΤῸΝ 
ΚἈΙΒΚΑΛΥΘΆΝΆΜΦΟ 
ΤΕΡοικλια νλκλαῦλο 
ΕΙΔΕΝΤἈΟΓΥΝΆΙΚΆΟ 
ΚΑΟΤΤ ἈΓΙΆΙΔΙΆΚΔΆΘΕΙ 
ΤΠΤΕΝΤΙΥΙΓΆΥ ΓΆΘΟΙΕΟ 
ΟΔΕΕΘΙΠΕΝΤΆΠΆΙΔΙΑ, 
ΟΙσηΗλ Θησενοθογο,. 
ΤΆΔ ἈΟΟΥΚΆΜΓΙΡΟΟ 
ΗἩΓΓΙΟΆΝΆΙΤΠΆΙΔΙΟΚΆΙ 
ΚΑΤ Ἀ ΓΕΙΚΜΆΛΎΥΓΩΝ 
ΚἈΙΠΡΟΟΒΚΥΝΗΟΘΆΝ 
ΚἈΙΠΡΟΘΗΓΓΊΘΕΝΆΕΙ 
ἈΓ- ΚΑΥΤ ΤΕΚΜΆΛΎΥ ΤΉΝ 
ΚἈΙΠΡΟΟΘΚΥΝΗΟΆΝ 
ΚΑΙΜΕΤ ἈΤΤἈΥ ΓΆΙΙΡΟΣ 
ἩΓΓΙΟΘ ΝΗ ΚΑὶ 
ΡΆΑΧΗΛ ΚΑΙ ΠΡΟΟΟΚΥ 
ΜΗΟΆΝ - ΚΆΙΕΙΠΕΝΓῚ 
“ΓΧΥ ΓἈΟΘΟΙΘΟΤΙΝΜΙΠΠΆΟΆΙ 
ἈΜΠΆΡΕΜΕΟΛΔΙΧΎΥΓΆΙ 
ἈΙΟΑΙΤΗΝΤΉΟΚΣ -ΟδλΕ: 


γ) ΟΕΝ. 82. 52 --- 38. 8. 


ΕΙΠΕΝΙΝΆΘΥΡΗΧΆΡΓ 
ΟΤΤΙΟΟΟΥΕΝΆΝΤΊΙΟ,. 
ΟΟὟὙΚΕ - ΕἸΤΤΕΝ ΘΗ 
ΟΧΥΈΕΟΤΙΝΜοιποκ 
ἈΧΆλελφαθεοτώοοι 
ΤἈΟΆΧΘΙΠΕΝ ΕΟ ΆΚΟΣΕ᾽ 
ΚΜΗΔΗ :ΕΙΘΥΡοΟΝΧΆΡΙ 
ΕΝΆΜΝ'΄ ΓΙΟΝΟΟΥΔΕΞ5Ε 
ΤἈΔΛΩΡΑΔΛΙΑ ΤΟΝΕΜΩ), 
ΧΕΙΡΟΝΕΝΟΙΚΕΝ ΓΟΥ 10 
“ΓΟΥΘΙΔΟΝ ΓΟΠΡΟΟΩ 
ΤΤΟΝΟΟΥΌΩΟΆΝΥΓΙΟΙ 
ἈΟΙΠΡΟΟΟΠΙΤΟΝΘῪ 
ΙΚ(ΑΙΕΥ ΔΟΙΚΗΟΘΘΙΟΜΘΕ 
ἈΧΕΕΤ ἈΟΘΥΛΧΟΓΙΆΟ 15 
ΜΟΥ ΔΟΗΝΕΓΙΚΆΟΟΙ 
ΟΤΙΗΧΘΗΘΘΝΜΘΟΘΟ 
ΙΚἈΑΙΕΟΤΙΝΜΟΙΠΆΝΤΓΆ 
ΙΞἈΕβδι Ολ ΓΟΆΧΥ ΤῸΝ 
ΙΞ“ΑΙΕΧΧΕΟΝΙΚΆΙΘΙΤΙΕ. 20 
ἈΠΆΡΑΝΤΕΟΠΟΡΟΥ 
ΟΟΜΕΘᾺ Χ ΚΑΙΠΟΡΟΥῪ 
Κ ΟΟΝΊΆΙ :ΕἸΤΕΥΘΘΙΆΝ 
ΘΙ ΤΕ λ αλΥ ττὠοκγυΥ 
ΡΙΟΟΜΟΥΓΕΙΝΟΩΟΙΚ(Θι )δ 
οΤΙ ΤἈΠΑΙυλλαπΆλ 
ΤΕΡΑΚΑΥΓΆΠΙΡΟΒΆΤΆΑ. 


τι 


ΚἈΙΙΚΟΕΟΡΟΧΘΥΟΝ 
᾿ΓᾺΙΕΠΕΜΕΘΘΆΝΟΥΝ 
κατλιωσωλΥ ΓΟΥῪῸ 
ΗΜΕΡΆΑΝΜΙΆΝΑΆΤΤΟ 
ΘᾺΝΟΥΝΤ ἈΙΠΆΝΤΡΓΆ 
ΤΓἈΚΤΗΝΗΠΡΟΟΘΆΘΕ 
ΤΟ ΟΚΥΡΙΟΟΘΜΠΡΟ 
ΟΘΕΝΤΟΥΤΤΆΙΛΟΟΘΕ 
ΓΟ ΔΛΕΘΘΝΙΟΧΥΟΘΟΣΕΝ 
ΤῊΗΟΛΟΟΚΑ ΓἈΟΧΟΛΧΗ, 
“ΤΗΟΙΤΟΡΒΘΥΘΘΕΦΘΟΤΉῊΟΘ 
ΘΕΝΆΝΤΙΟΝΜΟΥΚΆΙ 
ΙΞαΤἈἸΤΟΛΆ ΤΟΩΝΙΤΆΙ 
ΔἈΑΡΙΟΝΕΩΟ ΤΟΥΜΘ 
ΕἈΘΘΙΝΠΡΟΟΤΟΝΚΝ 
ΜΟΥ ΙΟΘΟΘΗΒΘΙΡ': ΕΙΤΕΝ 
ἈεβηολυκαταλθΎῳ 
ΜΕΤ ἈΟΟΥΛΙΟΤΟΥ 
ἈΛΟΥΓΟΥΜΕΤΈΕΜΟΥ 
ΟἈΕΘΙΠΕΝΙΝΑΆΤΊ ΤΟΥ 
ΤΟΙΚΑΝΜΟΝΟΤΊΘΥΡΟ,. 
ΧἈΡΙΝΕΘΝΆΝΤΊΟΝΟΟΥ 
ΚΎΡΙΕ: ἈΠ ΘΟ ΤΡΕΎΕΝ 
ΔἈΕΕΝΤΉΗΜΕΡΆΘΙιΚΘι 
ΝΜΗΗΟΛΥΘΙΟΤΉΝΟΛΟ, 
ἈΥΤΓΟΥΕΘΙΟΟΘΗΘΙΡΊΚΑΙ 
ΙἈΚΟΩΚἌΤΤΆΘΡΕΙΕΙιΟ 


3 ΟΕΝ. 38. 8 -- 17. 


ΟἸΚΗΉΝΆΟΘ -ΚΑΔΕΤΙΟΙΗΘΕΙ 
ΕελυΥτωεκειοικίιλος 
ΤΟΙΟΚ ΤΗΉΝΕΘΟΙΝΑΥ ΤΟΥ 
ΕἸΤΟΙΗΟΕΝΟΙΚΗΝΆΟ: 

ΑΝ ΓΟΥ ΤΓΟΘΙζΆΆΧΘΟΕΝΙ 
ΤΟΟΝΟΜΑΆ ΤΟΥ ΓΟΠΟΥ 
ΕΙΚΘΙΝΟΥΌΚΗΝΑΆΑΙ 
ΚΑΙΗΧΛΘΕΝΙΔΙΚΟ ΕΚ ΙΟ 
ΟΧΛΧΛΗΜΤΙΟΆΙΝΟΙΚΙ - 
ΜΟΩΝΗΕΟΤΙΝΕΝΓΗ 
ΧΑΝΆΑΛΧΝΝΟΤΤΕΗΆΘΕΝ 
ΕἸ ΓΗΟΜΕΟΟΤΙΟ ΓΆΜΙ 
ἈΟΘΟΥΡΙΆΟΚΔΑΙΠΆΡΕΝΘΕ 
ΒἈΧΕΝΙΚΑ ΤΆἌΆΠΡΟΟΘΟ) 
ΠΟΝΓΓΗΟΠΟΛΔΕΩΟ)ΟΙΚΆΙ 
ΕΚΤΉΟΘΧ ΓΟΤΉΝΜΕΡΙ 
ΔΑ ΤΟΥἈΧΓΡΟΥΟΥΘΟΤῊ 
ΓΕΝΕΚΕΙΤΗΝΟΚΗΝΗ. 
ΘΕἈΑΥΤΤΟΥΤΙΆΡΆΕΜΜΩΡβ 
ΠΡΟΟΥΧΕΜῬΆΜΝΑΆΔΛΟ, 
ΚΑΙΕΟΤΉΘΟΕΝΕΙΚΕΘΙΘΥ 
ΟἸΧΟΤΉΡΙΟΝΚΆΙΘΙΤΕ 
ΚΑἈΆΕΟΆΑ ΤΟΤΟΝΘΙΙ 
ΉΧ.- ΕΣΗΆΘΟῸΝ λα λϑιὶ 
ΜΧΑΗΘΥΓΑΆΑ ΤΉΡΆΘΙΧΟ 
ἨΗΝΕΤΕΙΚΕΝ ΟΩΪΆΚΟΟΚκ 
ΚΑΤἈΜΑΘΘΙΝΤΤΆΟΘΥ 


10 


15 


20 


20 


ΓΑ ΓΕΡΑΟΤΟΝΕγΧΩ 
ΡΙΩΟΝΚΆΙΘΙΔΕΝΑΥ ΤΉ. 
ΟΥ̓ΧΘΕΜΌΥΪΟΟΘΜΜΩΡ 
ΟΧΟΡΡΑΙΟΟΟΆΡΧΟΩ 
“ΤΗΟΓΗΟΚΆΑΙΆΧΕΟΩΟΝ 
ΧἈΥΤΗΝΕΚΟΙΜΗΘΗ 
ΜΕΤ ΑΥ ΓΗΟΙΚΆΙΕΤ Ἃ - 
ΠΕΙΝΩΟΒΝΆΥΓΤΗΝ - 


. ΚΑΙΠΡΟΟΘΟΧΕΝΤῊ - 


ΥΥΧΗΔΘΙΝΆΟΤΉΟΘΥ 
ΓᾺ ΤΡΟΟΙΆΚΟΩΣἊΕ ἸΚΆΙΗ 
ΓᾺΠΗΟΘΘΝΤΉΗΉΝΙΤΆΡΘΘΕ 
ΜΟΝΚΆΑΙΘΆΆΧΗΟΕΝ 
.ῪοΓἈΑ ΓΗΝΑΙΆΝΟΙΆΝ 
ΤΗΟΙΤΆΑΡΘΕΝΟΥΆΧΥ ΤῊ 
ΘΙΠΕΝΑΘΟΥΧΟΜΤΙΡΟΟ 
ἈΜΜΩΡΤΌΝΠΡΑΛΥ 
ΤΟΥΧΕΘΓΩΟΝΆΆΒΕΜΟΙ 
ΤῊΝΙΤΆΙΔΑ ΓΑΥΎ ΤΗΝ - 
ΕΙΟΓΥΝΑΙΚΑΪ] Κο κ᾽ 

Δ ΘΗΙΚΟΥΟΕΝΟΤΊΕΜΙ 
ἈΝΕΝ:ΟΥΟΟΕΜΜΩΡ 
ΔΟΝΜΆΑΝΤΤἬΝΘΥΓΑΆΑΤΕΡΑ. 
ΑΥ̓ΤΟΥ͂ "ΟΙἸΔΟΥΪΟΙΆΥΤΟΥ 
ΗΟΆΧΝΜΕ ΤΑ ΤΤΩΝΙΚ ΤῊ 
ΝΜΩΟΝΑΥ ΓΟΥΘΝΤῺΩΣ 
ΠΕΔΙΩΠΆΡΘΟΙΩΙΤΗ 


ΟΕΝ. 38, 17 --- 84. ὅ. 


ςεν λεϊλιωκεω)ςο 
ΤΟΥΘΆΘΘΙΝΑΥ ΓΟΥῸ 
ΘΣΗΆΘΕΝΑ ΘΟΜΜῸΩΡ 
ΟΠΗΡΟΥΧΟΜΠΡΟΟ 


κα κω λλληολιλΥ δ 


ΤΟΟΙλ αΥἸο κοῦ κ᾽ 
ΗἩἈΧΘΟΝΕΙΚΤΓΟΥΤΤΕ Δ. 
ΟΥΦΟΔΟΘΗΙΚΟΥΟΆΝ 

ΙΞΚΞΙ ἡ ΤΕΜΥΧΘΗΟΆΝΟΙ 
ἈΝΑΡΘΟΙΚΙΧΛΎΤΙΗΡΟ. 10 
Ἡν λυ Γοιοοφόᾶλρὰ 
ΟΤΙΆἈΟΧΗΜΟΝΕΙΙ͂ΟΙ 
ΗἨΟΕΘΝΕΝΙΟΡΆΗΛΚΟΙ 
ΜΗΘΘΙΟΜΕΤΤἈ ΤῊΉΟΘΥ 

ΓΑ ΤΡΟοΟΙἈ κὠωκὶζλιοΥ 1 
ΧΟΥΓΩΟΘΕΘΟ ΤΙ "ἸΚᾺ]6 
ἈΧΆΑΗΟΘΘΝΟΕΜΜῺΩρ - 
ἈΥΤΟΙοΟλΕγΟΝΟΥ - 
ΧΕΜῸΌΟΥΪΟΟΜΟΎΤΙΡΟ 

ΘΙΆΧΓ ΓΟΤΗΥΨΎΥΧΗΤῊ 20 
ΘΥΓΑΤΕΡΑΥΜΩΝ ΔῸ 
ΤἝΟΟΥΝΆΑΥ ΤΗΝΆΥ ΤῸ) 
ΓΥΝΆᾺΙΗΙΚΧΕΙΤΙΓΆΜΕΡΟΘΥ 
ΟἈΧΟΘΆΑΙΗΜΙΝΤΤΆΟΘΥ 

ΓΑ ΤΤΕΡΑΟΥΜΩΝΆΟ ΤΕ 20 
ΗἩΜΙΝΤ ἈΟΘΥΓΆΤΤΈΡΆΟ 
ὙΗΜΟΩΝΙΚΑΙΆΆΧΕΚΕΤΕ 


ΤΟΙΟΥΪΟΙΟΥΜΟΝ - 
ΕΝΗΜΙΝΙΚΆ ΤΟΙΚΕΙ ΓΕ 
ΙΚΑΙΗΓΗΪ ἈΟΥΤΙΆΛΧΤΤΕΙ 
ἈΒΝΆΑΝΤΙΟΝΥΜΩΟΩΝ 
ΙΚΚἈΑΙΟΙΚΕΙ ΤΈΚΆΙΕΜ 
ΠΟΡΘΥΘΟΘΆΙΘΝΑΥ ΤῊ 
ΙΞἈΑΙΕγΓι ΤΗολοθᾶιαν. 
ἈΥΤΗΘΙΠ͵ΠΕΝΑ ΘΟΥΧΕΜ 
ΤΠΡΟΟΤΟΝΠΙΠΡΆΛΥ ΤΗΝ 
ΚΞἈΙΠΡΟΟΤΟΥΟΆΔΕΣ 
ΦοΟΥΟΛΎΥ ΓΗΟΘΎΡΟΙΜι 
ΧἈΡΙΝΘΝΆΝΤΊΟΝΥ 
ΜΟΩΝΙΚΑΙΟΘΆΝΕΙΠΗ 
ΤΕΛΩΟΘΟΜΕΟΝ ἸΆΧΗΘῪ 
ΝΆ ΤΕΟΦΟΔΡΆΤΗΝ - 
φερνηνκχκλιλοόμᾷὰ: 
ΑΔ ΓΟ ἈΘΟΤῚ 
ἈΝΘΙΠΗΤΕΈΜοικλω 
ΟΘἾἸἈΙΜΟΙΓΗΝΙΤΆΙΔΑ. 
ΤΧΥΤΉῊΝΕΙΟΓΥΎΝΆΙΝΚΑ. 


» 


ἈΠΟΕΚΡΙΘΗΟΆΝΔΆΘΟΙΥ 


ΙΟΙ ἈΚ ΤΟΥ ΧΕΜ᾽ 
ΟΜ ΜΡ ΤΟΠΡΙῚ 
ΧΥΤΟΥΜΕΤΆΛολοΥ 
ΙΞΙὰ ΙΕΆΧΆΧΧΗΟΛΣΛΝΛΑΧΎΤΌῸΙΟ 
ΟΤΙΕΜΙΆΝΆΝΔΕΙΝΧ. 
ΤῊΝΑ αλαφηνλυτω, 


1υ ΟΕΝ. 34. ὅ--- 12. 


ΚἈΙΕΙΤΑΝΧΑΎΥ ΤΟΙΟ :ΟΥ ΜΕΟΟΘΑΙΆΔΟΒΟΝΤΤΓΤΕΓ ΧΟ 


-μεωνιζλθύειοιλ. ΘΥΓΆΑΤΕΡΑΘΟΗΜΩΟΩΝΑΆ 
-αλφοιλθινλοῦοι ΠΕΧΘΥΘΟΜΕΘᾺ.: ΚΆΙΗ 
-“-ἈἈΘΙΆΟ :ΟΥ̓ΔΥΝΗΘΟΜΘΕ ΡΕΟΛΧΝΟΙΆΟΓΟΙΕΝΆΝ 
ΘἈΤΙΟΙΗΟΧΔΥ ΓΌΡΗΜΆ δ ΤΙΟΝΕΜΜΩΟΩΡ ΚΆΙΕΝΑ 
ΤΟΥ ΤΓΟΔΛΔΟΥΝΆΙΓΗΝΑΆ. ΤΙΟΝΟΥΧΕΜ᾽΄ ΓΟΥΎΥΪΟΥῪ 
λαλφηνημώνανῳῷ εμμωρ᾽ κἈΙΟοΎ Κεχρο 
ΟΟΘΕΧΕΙΆΚΡΟΕΚΥΟΤΕΙΆ: ΝΜΙΟΒΝΟΝΘΆΝΙΟΚΟΟ 
ΘΟΤΙΝΓΆΡΟΝΕΙΔΟΟΘΗ ΤΟΥΠΟΙΗΟΣΙΤΌΡΗΜΑΆ. 
ΜΙΝΕΝΤΤΟΥ ΓΩΟΜΟΙ ι. ΤΟΥ ΤΟΕΝΕΙΚΘΙ ΤΟΓᾺΡ 
ΟΘΗΟΘΟΟΜΕΘΆΥΜΙΝ ΤΗΘΥΓΆΤΡΙΆΚΟΩΕ ΑΥ 
-ΚἈΑ ΚΑ ΓΟΙΚΗΘΟΜΕΝ ΤΟΟΔΛΘΗΝΕΝΆΟΞΟΤΑ. 
-ΕΜΝΥΜΙΝ :ΕἈἌΝΓΕΝΗ ΓΤΟΟΠΆΝΤΟΩΝΤΩΝΕ, 
ΟΘἈΑΙΚΆΘΩΟΘΗΜΘΙΟ Τὠοικῳ ΓΟΥΤΙΡΟΆῪ 
-ΚΥ ΜΘΙΟ :ΕΝΤ ΌΤΪΙΕ ιὸ ΤΟΥ ᾿ΗἈΘΕΝΑΘΟΜΜΩΡ 
ΡΙ᾿ΓΜΗΘΗΝΆΙΥΜΟΩΝ ΙΞΞ,ΑἸΟΥΧΕΘΜΌΥΟΟΛΥ 
ΠΆΝΆΡΟΕΝΙΚΟΝΚΑΆΙ ΤΟΥΤΙΡΟΟΤΗΝΙΤΥΆΧΗ, 
ἈΦΘΘΟΟΜΘΕΘΝΤ ΓΆΟΘΥΓΑΆ ΤΗΟΠΟΧΕΦΟΛΥΓΟΩΝ 
ΤΕΡλοΥ ΜωΝΥύ ΜΙΝ ΙΞ[)ΑΙΒΑΧΧΆΗΟΘΕΝΠΡΟΟ 
ΚΑΙΆΧΠΟΤΩΟΜΝΘΥΓΑΧΤ. " ΤΟΥΟΘΟΆΥΧΝΑΡΑΟΤΉΟΠΟ 
ΡΟΝΥΜΩΝΧΗΜΨῸ ἑ ἈΕΟλΥ ΓΩΟΝΆΕΓΟΝ 
ΜΕΘΑΗΜΙΝτΓΥΝΔλικΆσς: “ΓΕΟΟΙΆΝΟΙΟΥ ΤῸΙΘΙ 
ΚἈΑΙΟΙΚΗΘΟΜΕΝΙΤᾺΡ ΡΗΝΙΙΚΟΙΕΙΟΙΝΜΘΘΗ. 
ὙΜΙΝΚΆΙΘΟΟΜΘΘΑΆ μωνοικεθιΓΟΆΝ 
ΟὈΟΓΈΝΟΟΕΝ ΘΝ 6 8 ΕΠΙΤῊἨΟΓΗΟΙΚΆΙΕΜ - 
ΜΗΒΘΙΟΔΙΚΟΥΟΗΤΈΕΗ ΠΟΡθγεοθωσλνλυγ 


ΜΟΩΟΝ,ΓΟΥΜΗΊΤΕΡΙΓΕ ΤῊΝ ᾿ἩἈΘΓΗΪΔΟΥΤΤΆΆΣ. 


11 ΟΕΝ. 84, 14 --- 21. 
δα 


ΤΕΙΆ ΚΈΝΧΕΡΟΙΝ Ε ΝᾺ 
ΤΙΟΝΧΥ ΓΟΝΤΆΟΘΥ 
ΓΆΓΓΕΡΆΟΛΧΥ ΓΩΟΝΆΗΜ 
γομεθληΜιΝΓΥΝΆῚΙ 


ΙΞἈΟκΚκλΙ ΓἈΟΘΥΓΆΤΈΕΡΆΟ 


ΗἩΜωΝ σΟΜενΝΑΥ 
ΤΟΙΟΜΟΝΟΝΕΝΤΟΥ 
ΤὨΟΜΟΙΩΘΗΟΘΟΝ 
ΤἈΙΗΜΙΝΟΙΧΝΟΙΤΟΥ 
ΟΙΚΕΙΝΜΕΘΗΜΟΩΝ 
ΟΤΕΘΙΝΆΙΆΆΟΝΕΝΑΆ 
ΕΝΤΌΣΠΕΡΙ ΤΈΜΝΕΟΘΑΙ 
ΗΜΩΝΠΙΠΆΝΆΡΟΕΝΙ 
ΚΟΝΙΚΆΘΆΑΚΔΟΙΧΎ ΤΟΙ 
ΠΕΡΙ ΤΕΎΜΗΝΤΆΙΚΑΆΙ 


ΤἈΑΥΤΙΆἈΡΧΟΝΤΆΛΥΤΟΣ 


ΚΑΥΓΆΑΚΤΉΝΗΛΥ ΤΟΣ 
κα ΤΕ ΤΡΑπολλου 
ΧΗΜΩΝΕΘΟΤΆΙ:ΕΝΤΟΥ 
-Τ :ΜΟΝΟΝΟΜΟΙῷ 
Θωμενλαύυ Τ,οιοικΆιοι 
ΚΗΟΟΥΟΙΝΜΕΘΗΜΟΩΣ 
ΙΚΙἈΙΕΙΟΗΚΟΥΌΆΧΝΕΜ 
Μωρ᾽κΑιΟΥΧεΜ ΤΟΥ 
ὙΥἹΟΥΧΥ ΓΟΥΙΤΆΝΤΕΟ 
ΟΙΕΙΚΙΤΟΡΒΡΥΌΟΜΕΝΟΙ 
ΤῊἨΝΠΥΧΗΝΤΉΟΠΟ 


12 


ὃ 


10 


10 


ἈΘΩΟΛΥ ΤΩΝΙΚΆΜΠΙΘ 

ΡΙΕΤΓΕΜΟΝΤΌ: ΤῊΝ 
-ΟἈΡΚΑΤΤἨΟΆΧΚΡΟΑΥ - 
-ΟἸ ΘΙΆΟΛΧΥΤΩΝ ΤᾺΝ 

ἈΡΟΗΝ ΚΙΤΆΝΤΘΟΕΞΕΡ 


κ ΧΟΜΕΝΟΙΠΥΆΗΝΠΟ 


Χ ἈΕΘΟΛΎΥ ΤΓΟῪ :ΘΓΕῈΝΕ 
ΓΟΛΘΕΝΤΉΗΜΕΡΑ ΤΗ 
ΤΡΙΤΗΟ ΤΕΗΘΟΆΝΕΝΤῸΣ 
ΠΟΝΟΩΕΆΧΕΟΝΟΙΔΥῸ 
ὙἹΟΪΆΚΟΚ ΟΥΜΕΟΩ, 
κλιλευειοιλλθάφοι 
ἈΘΙΝΆΘΘΚΑΟΤΟΟΤῊΝ 
ΜΆΧΑΙΡΑΝΧΥ ΓΟΥ͂ΚΚΑΙ 
ΕἸΟΗΧΘΟΝΕΙΟΤΉΝΠΟ 
νλοφαλωώοκλια - 
ΤΙΕΙΚΤΕΙΝΆΝΠΆΝΑΆΡΟΕΒ 
ΝΙΚΟΝΤΟΝΤ ΈΘΜΜΩΡ 
ΙΞΙΛΙΟΥΧΕΜ'΄ ΓΟΝΥΊΟΝ 
ἈΧΥΤΟΥΆΠΕΚΤΕΙΝΆΝ 
ΕΝΟΤΟΜΑΤΙΜΆΧΑΙΡΑΟ 
ΙΚἈΙΘΧΧΕΚΟΝΤΉΝΑΘΙ 
ΜΆΝΕΙ ΤΟΥΟΙΚΟΥΤΟΥ 
ΟὙΧΕΜΚΆΙΕΣΗΛΧΘΟΝ 
ΟΙΔΟΘΥΟΙΆΆΚΟΩΒΕΕΙ - 
ΘΟΗΧΘΟΝΘΙΠΗΙ ΓΟΥΌΤΡΑΥ 
ΜΑΆΓΙΧΟΙΚΑΙΔΛΗΡΓΙΆΟΣ. 


ΟΕΝ. 34. 21 -- 21. 


ΤΗΝΙΠΟΛΙΝΕΝΗΘΜΜἝΙΆ. 
ΜΆΝ:ΛΕΙΝΆΝ : ΤΉΝ. 


ΡΙΘΜΩ "ΚἈΑΙΟΥΝΆΧΘΕ. 
ΤΕΟΘΘΠΕΜΕΟΥ͂ΝΚΟ - 


Ἀααφηνλυύτωνκλι γογοινμθικλιεκτρι 
ΤἈΤΙΟΚΑ ΓΆΛΥΤΩΝ ΒΗΟΟΜΑΆΙΕΓΩΚΆΙΟ 
και ΤΟΥ κολολύτω. δ ΟΙἸΚΟΟΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥΘΟΟΝΟΥΌΛΥ ΤΕΣ οΙΔθετα ΝΆ ἈΧσἝι 
ΟΟΧ ΤΕΗΝΕΝΤΉΠΟΛΕΙ ΤΟΡΝΗΧΡΗΟΘΟΝΤΑΙ 
ΚἈΑΙΟΟΔΗΝΕΝΤΏΙΕ ΤῊΣ ΘΆῬηηΜΩΝ 


ΔΛ ΚονΝΙΆττα. 
ΤΑΤἈΘΟΟΜΑΆΑΤΆΛΥΤΟΩ 10 
Ι(ΔΙΠΆΟΛΣΧΝΜΝ ΓΗΝΝΆΤΙΟ 
ΟΚΘΥΗΝΑΥΤΟΝΚΚΑΙ 
ΤἈΟΓΥΝΆΑΙΚΑΟΛΎ ΤΩ, 
ΗΧΜΆΑΛΟΟΣΤΓΘΥΌΆΝΚΑΙ 
ἈἈΙΗΡΠἈΘΟΛΧΝΟΟΆ ΓΘΗ. 1Ὁ 
ΕΝΤΤΗΠΟΛΕΙΚΆΙΟΟ,Σ. 
ΗΝΕΝΙΓΓΆΙΟΟΙΚΔΟΙς - 

ΕΙΠΕΝ. ΕΙἈΚΟΩΟΞΚΟΥΜΕ 
ΟΝΚΑΙΆΘΥΕΘΙΜΘΙΟΗ 


ΘΙΤΕΝ ΘΟΘΟΠΡΟΟΙΆ. 
Ι.ὌΩε ἈΝΜΧΟΤἈΟΆΝΝΆΆΒΗ 
ΘΙΕΙΟΚΑΙΘΗΛΊ᾿ΚΚΆΙΟΙ 
ΚΕΙΕΙΚΕΙΚΑΙΠΟΙΗΟΟ. 
ΕΚΕΙΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΝ 
τωθτώοφθϑεν 
ΤΊΙΟΟΙΕΝ ΤΟΣΆΤΤΟΛΔΙ 
ἈΡΆΟΚΘΙΝΟΘΆΠΪΙΙΟ - 
ΤΡΟΟΟΠΟΥΉΗΟΑΛΎΥ ΤΟΥ 
ἈΛΟΑΦουοοΥ 

Ειπενι λεϊλδικωκ ΤῸ) 


ΓΟΙΝΜΕΊΙΠΕΤΙΟΙΗΙΚΑ- ΓΕ 20 


(ΟΟ ΤΕΓΟΝΗΡΟΝΜΕ 
ΕἸΙΝΔΙΤΙΤΑΟΙΝΤΟΙΟΙΚΑ. 
“ΤΟΙΚΟΥΌΟΙΝ:ΤΤΆΟΆΣΝ 
ΤῊΗΝΓΗΝΕΝΤΈΕΤΌΟΙΟ 
ΧἈΝΆΝΑΙΟΙΟΙΚΑΙ ΤΌΙΟ 
φερεζΖλιοιθθγωλ8 
ΟἈΙΓΟΟ ΤΌΟΘΟΕΘΙΜΙΕΝΑ. 


18 


20 


ΟΙΚΟΛΎῪΥ ΤΟΥ ΚΆΗΤΑ. 
ΟἸΙΜ ΓΟΙΟΜΕ ΓἈΥ ΤΟΥ - 
ἈΡΑΤΤΕΤΤΟΥ̓ΟΘΘΟῪΟΌ - 
ΤΟΥΟΛΧΆΛΟΤΡΙΟΥΌΘΕις 
μεοουυμωμνιζλιζα. 
θϑθλριολοθλικλλλλλ 

ΣᾺ ΓΕΓἈΘΟΟΤΟΆΧΆΟΥΜΩΟΣ 
ΚΑΙΆΝΆΑΟΤ ἌΝΤΕΟΑΚΣ. - 


ΟΕΝ. 84, 21 --- 35. 8. 


ΜΑΚΩΜΕΝΕΙΟΚΆΙΘΗΛ. 
ΙΞἈἈἸΠΟΙΗΟΟΜΕΝΕΟΚΕΙ 
ΘΥΟΙΆΟΤΗΉΡΙΟΝΤ ΤΩ 
ΘΟ ΓΩΕΙΤΆΙΚΟΥΟΆΧΝ 
ΤΙΜΟΥΕΝΗΜΕΡΆΘΑΙ 
γεωσοοην ΜΈ τ ΜΟΥ 
-κΚΑΟΑλ ιΕΟΟΖΘΝΜ6 : Ε 
“ΓΗΘΟΔΟΘΝΗΕΠΟΡΘΥΘΗ. 
«ΙΕ λΟΟἈΝΤΩΟΪΑ. 
ΚΟἙ ΤΟΥσΟΘΘΟΥΟΤΟΥῸΟ 
ἈΧΛἈΧΟΤΡΙΟΥΟΟΙΗΟΆΑ. 
ΕΝΤΤἈΙΟΧΕΡΟΝΑΥ ΓΤ 
ΚΟ ΓΆΑΘΝΟΣΤΊΙΆΤΓΆΕΝ 
ΤΟΙΟΦΟΙΝΆΑΥ ΓΟΝΚΆΙ 
κἈ Γεκρυ ενίλιζωβε' 
ὙΤ17Ο) ἩΝΤΈΡΕΜΙΝΘΟ 
ΤῊΜΝΕΝΟΙΚΙΜΟΙΟΞΙΚΑΙ 
-ΑἹΤΟ Χ ΕΟΘ ΝΥ ΓΆΕΟΟ 
-ΓΗΟΘΗΜΕΡΟΝΗΜΕ - 
“ῬΑἈς: 
ΙΚΚἌΆΊΒΘΞΗΡΕΝ :ΙΗΆΧ ἘιΚΟΙ 
-ΚΙΜΩΝ :ΚἈΙΕΓΕΝΕΤΟ 
«οΕΑοΟσΘΥΕΠΙΓΆΟΘΠΟ 


ἈΕΙΟΓΑοκΥυκλωλυτω 


ΙΞ“}-αοΥκα ΓΕ ΔΙΟΣΧΝ 
ΟἸΠΟΦ ΓΩΟΝΥΊΟΩΝ 
ΙΙΗΛ. 


14 


10 


20 


ἨΗΛΘΕΝΔΕΙΧΙΚΩΚΈΙΟ 


ἈΟΥΖΆΗΞ:ΕΟΤΙΝ :ΘΝΓΗ 
ΧΆΑΝΆΛΧΙΝ ΟΕΟΤΊΝΕΆΙ 
ΘΗλ᾿᾽ ΑΥΓΟΟΙΚΆΜΤΆΟΟ 
ἈΔΧΟΟΜΘΤΑΥΤΟΥΚΆΙ 
(ΟΙΚΟΛΟΜΗΟΘΝΘΙΚΕΙ 
ΘΥΟΙΆΟΤΉΗΡΙΟΜΙΚΆΙ 
ΕἸ(ΔΑΘΟΘΝΤΤΟΟΝΟΜΆ 
ΤΟΥ ΤΓΟΙΤΟΥ ΧΙ ΟΧΎΡΟΟ: 
ΕἈΧΙΘΗΧΈΚΕΙΓΆΡΕΙΠΠΘ 
φλανηλυτώοθοεν 
ΤΩΛΧΠΙΟΔΙΆΡΆΟΚΕΙΝ 
ἈΥΤΟΝΆΤΠΟΠρΡΟΟΩ 
ΠΟΥ :ΗσολΥ :ΤΟΥΆΔΛΕΛ. 


΄ο Φουγλύτου 
Ἀπεϑθανονλθλθεκεω 


ΡΑΗΤΡΟΦοορεεξεικ 
κἈΟΧ ΚΑΙ ΤἌΆΦῬΗ κατ 
ΤΕΡΟΝΕΆΛΙΘΗΝΧΎΤΙΟ 


 ΟΓΗΝΒΆΧΟΝΝΟΝΙΚΆΣΕ 


ΚἈΑΛΕΟΘΝΤΤΟΟΝΟΜΜΑΆ. 
ΧΥΤΓΗΟΚΆΑΧΆΝΟΟΠΕ. 
ΘΟΥῸ 


ὠφϑηλεοθοίακωκε' 


ΘΤῚ τ ΝΧΟΥΖᾺ -ΟΤΈΠΆ. 
ΡΕΓΕΝΘΤΌΕΚΜΘΟΟ. 
ΠΟ ΓΑΜΙΆΟ ΤΉῊΟΟΥΡΙ 


ΟΕΝ. 88,8 ---9. 


ἈΧΟΚἈΑΙΘΥΧΟΓΗσαΝΑΥ ΦΘΆΧΧΗΘΘΝΜΘΟΘΤ ἈΥ 


ΤΟΝΤτΟΘΟ:ΚΆΙΕΙΠΕΝ ς ΤΟΥΟΤΉΗΛΗΝΆΙΘΙΝΗ, 
ἈΥ̓ΓΩΟΘΟΤΟΟΝΟΜΆ. ΙΚ(ΑΙΕΟΙΤαισανΝε ΠΥ 
ΟΟΥ̓ΑΚΩΕ ΟΥΚΛΗΉΘΗ ΤῊΝΟΠΟΝΗΉΝΙΚΆΙΘ 
ΓΕ ἈΙΕ ΤΙ ἈΚΩΟΚ ἌΆΛΧΗ δ. ΠΕΧΕΕΝΕΠΑΎ ΤΗΝ ... - 
ΙΗΆΧΕΟΤἈΙ ΓΟΟΝΟΜΆ -ΕἈΔΧΙΟΝΚΑΙΘΙΚΆΧΕΟΕ, 
ΟΟΥ̓ ΧΚἈΙΒΚΆΧΘΟΕΝ ΙκκΚω κ᾽ ΤΟΟΝΟΜΆΤΟΥ 
ἈΚ ΓΟΟΝΟΜΆΔΛΥ ΓΟΥΊΗΧ. ΤΟΠΟΥΕΝΩωΘΆΆΆΗΟσΕ, 
ΘΠ παν ΘλΥ ΤὥοθοΟ, ΜΕΤΑΥ ΓΟΥΈΕιΚειοθς 
οοΥ Κἠκανοο: υ σὰ ἢ ι. ΒἈΙΘΗΛΧ᾿ ἈΠΗΡΕΝΆᾺΘ 
ΝΜΟΥΙΚΔΟΙΤΆΗΘΥΝΟΥ ΕΙΚΒΆΙΘΗλ. 
ΕΘΝΗΙΚΙΟΥΝΆΓΩ) ΙΞ(ΑΙΕΓΕΝΕ ΤΟΗΝΙΚΆΗΓ 
ΓΙΕΘΝΩΟΝΘΟΟΝΤ ΑΙ ᾿ ΓΙΟΒΝΧΑΕΒΡΆΘΑ ΘΙΟΓΗ. 
ΕΚΟΟΥΚΑΙΕΆΟΙΆΕΙΟ βαθθινεφραθλ τα 
ΘΙ «ΤῊ σοσφΦυοόςοοου ιδ ΚΕΝΡΑΧΗΛ᾽ ΚΆΙΘΑῪῸΟ 
ΘΞΣΘΆΧΘΥΟΘΟΝΤΆΙΚΆΙ ΤΟΚΗΟΒΝΕΝΤ ΤΩ ΤΌΙΚΕ 
ΤΗΝΓΗΝΗΝΘΆΟΩΟΚΑ. ς ΤῸ ᾿ΕΓΕΝΕΘΤΟΛΘΕΝ 
ΧΕΡΑΧΜ᾿ΚΑΙΟΔΙΚΌΟΙ ΤΟΩΟΚΧΑΗΡΩΟΆΛΎΥ ΤῊΝ 
λΕΛΩΚΑΛΧΛΥΤΉΝΤΟΟΙ ΤΙΗΚΓΕΙΝΕΘΙΠΕΝΆΑΥ ΓΗ 
-ΕΟΤΆΙ :ΚΑΟΤΘΠΕΡρ 30 ἨἩΜΑΆΙΆΑΘΑΡΟΙΙΚΑΙΓᾺΡ 
ΜΑΤΙΟΟΥΜΘΤΆΘσΘΛΔΩΣ) ΟΥ̓ΤΓΟΟσΟΟΙΕΟ ΤΙΝΥΐοΟΟ 
σΟΥὐΓΗΝΓΗΝΤ ἈΥΤῊΝ ΕΓΕΝΕ ΤΟΛΘΕΝΤΌΟΆ. 
ἈΝΕΕΗΔΕΛΠΑΥΤῸΟΥ ΦΘιΕΝ ΥΓΗΝΤῊΝ 
ΟΘΟΘΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥΟΥ Ὑυχηναπεθνηοιζει 
ΕἈΧΧΗΘΕΝΜΘΤΤΑΥ ΓΟ 8356 ΓἈΡΘΚΆΑΧΛΘΟΕΒΝΤΌΟΝΟ 
ΚΑΙΘΕΟΤΉΟΕΝΙΆΙΚΟΩΣΕ᾽ ΜΆΛΥΓΟΥΥΟΟΟΛῪΥ- 


σΡΓΗΧΗΝΜΕΝ,ΓΟΣΤΟΙΤΟ) ΝΗΟΜΟΥΟΔΛΕΙΤΗΡῚ λα 


1ὅ ΟΕΝ. 35. 9 --- 18. 


Χ ΓΟΥ :ΘΙΙΑΆΘΟΘΝΆΥ ΤΟ 


ΒΕΝΙΆΜΘΙΝΆΤΙΕΘΑ. 
ΜΕΝΑΘΡΆΧΗΛΊΚΆΙΕ 
ΤἈΦΗΘΝΤΉΟΔΛΟΩΕ - 
φραϑλ᾽ ἉΥΤΉΕΘΟΤΙΝ - 
ΒΗΘΆΑΘΕΜ,ΚΑΆΙΘΟΤΤΗ 
ΓΟΕΝΙΆΚΩΞΚΌΤΗΧΗΝ 
ΘΙ ΤΠ ΓΟΥΜΝΗΜΙΟΥΆΧΥ 
ΤΗΟΛΧΛΥ ΓΗΘΟΤΙΝΟ ΤῊ 
ἈΗΜΜΝΗΜΙΟΥΡΆΧΗΛ'᾽ 
ΘΘΟΤΉΗΘΟΘΗΜΘΡΟΝῊΗ 
-ΜΕΘΡΆΟΘ 
ΙΞΑΙΆΠΗΡΕΝΙΗΆΙΚΆΑΙΘ 
ΠΗΞΣΕΝ ΤΗΉΝΟΙΚΗΝΗ. 
ἈΥΤΓΟΥΕΠΕΘΚΕΘΙΝΆ ΤΟΥ 
ΓΥΡΓΟΥΓΆΔΕΡΈΕΓΕΝΘΕ 
ΤΟΛΘΗΝι.Ά ΚΆΤΩ - 
ΚΗΟΘΝΙΟΡΑΗΧΕΘΝ ΤῊ 
ΓΗΘΙΚΘΙΝΗΘΠΠΤΟΡΟΥ 
ΘΗΡΟΥΚΗΝΙΚΆΙΘΙΚΟΙ 
ΜΗΘΗΜΘΤ ἈΒΑΛΆΛΧΟ 
ΤΗΟΠΑΛΧΛΆΛΧΚΗΟΓΟΥ 


ΙΕΥΪΟΙΆΘΙΆΟΠΡΩΟ ΤῸ 
“ΤΟΚΟΟΙΆΙΚΩΚΡΟΥΚΗ. 
ΟΥ̓ΜΕΩΝΆΘΥΘΙΗΟΥ - 
ἈΑΚΛΟΪΘΟΟΆΧΆΡΖΧΑΒΚΟΥ 

δ ἈΩΝΥΟΙΔΕΡΆΧΗΛ.- - 
Ἰωσηφ᾽ κἈικΒΝΙΆ ΜῈΓ 
ὙἹΟΙΔΘΚΕΆΑΛΧΆΆΧΟΠΑΆΙΔΙ 
ΟἸἨΟΡΆΑΧΗΛ᾽ ΔΆΝΙΚΑΣ 
νμεφϑαλθιυἝοιλε - 

ιο ΖΕΘΧΦΆΑΟΠΆΙΔΙΟΚΗΘ 
ἈΕΙΧΟΓΆ Δ ΚΑΙΆΟΗΡΟΥ 
“ΤΟΙΥ]ΟΙΪ ΚΘ ΌΙΕΓΕ 
ΜΟΝΤΟΛΥ ΓΏΘΝΜΒ 
ΟΟΠΟΤ ἈΜΙΆΓΓΗΟΘΟΥΡΙ 

ι Ἀ-ς 

ΗἈΆΘΕΝ.ΔΟΘΙΆΚΟΩΕΤΙΡΟΟ 

ΙΟΆΙ ΤΟΝΠΡΆΛΧΥΤΟΥ 
ΕἸΟΜΆΜΕΡΗΠΟΛΙΝ - 
ΤΟΥΤΙΕΔΙΟΥΛΥΓΉΘΟ 

Ὁ. ΤΙΝΧΘΕΡΟΩΝΊΈΕΝΓΗ 

-"ΧἈ ΝΆΆΝ :ΟΥΤΙΆΓΩ 

ΚΗΟΕΒΝΆΕΒΡΆΑΆΧΜ᾽ΚΆΙ 


ΠΡΟΛΧΛΎΥΓΟΥ -ΚΑΙΗκΟΥ οΟἈιΚ 

ΟΕΝΙΗᾺΧ :ΚΑΙΠΟΝΗ ΕΓΕΝΟΝΊΓΟΔΘΠΆΟΑΔΙΑΙ 
-Ρονεφϑανηξνῳμπι 5 ἩΜΕΡΑΙΟλΙ ἸΆΘΘΖΗ 
“πΟΝ ΑΥ ΓΟΥ: (ΟΝ : ΕΗ ΚΆΊΕιΚΑι 


ΗΟΆΧΝΑΘΥ ΟΝ καλε᾿ ΤΩΝ Κἰολ ΣἉΊΤΕΘΆΝΕ 


10 ΟΕΝ. 85, 18 --- 939. 


ΙΚΑΟΠΡΟΟΘΤΈΘΗΤΙΡΟΟ 
ΤΟΓΕΝΟΟΛΆΛΎΥΓΓΟΥΠΡΕ 
ΟΚΥΓΓΕΡΟΟΙΚΑΙΠΆΗΡΗΟ 
ημερωνκλιεθαύχ: 
λυ Τονηολυκλιίδκωε 
ΟΙΥΤΟΙΑΥΓΟΥ 
ΧΥΓΓΆΙΔΕἈΧΙΓΕΈΝΕΟΕΙΟ 
ΗΟΛΥΛΎΥ ΤΟΟΘΟΤΊΝΆΩΟΜ 
ΗΟΧΥΔΕΘΆΆΒΕΝΤΤΆΟ 
ΓΥΝΑΙΚΑΟΘΑΆΥΓΟΩλ. 
ΠΟΤΩΟΝΘΥΓΆΤΕΡΟΣ. 
ΤΟΝΧΑΝΆΝΑΙΩΝ - 
ΤΉΝ ΆΘΥΓΆΑΤΕΡΆΛΙ 
ἈΦΩΝΧΕΤΥΤ ΓἈΙΟΥΚΆΙ 
ΤΗΝΟἈΛΘΙΕΆΜΆΝΘΥ 
ΓΑ ΤΕΡΑΆΝΑ ΤΟΥΎΪΟΥ 
ΟΘΕΕΓΩΟΝΤΟΥΘΥΛΙΟΥ 
ΚΑΑΤΉΗΝΕΒΆΟΘΜΜΑΆΘ᾽ 
ΘΥΓΆΑΤΕΡΑΙΟΜΆΗΛΟΑ, 
λαλαφηννλελιωθ᾽. 
ΕΤΤΕΙΚΕΝΑ ΘΑ ΛΆΤΌΩΟΗ 
ολυ"τοναλειφαζίκαι 
ΕΧΛΟΟΘΜΜΆΘΈΕΤΕΚΕ, 
ΤΟΝΡΆΑΓΟΥΉΗΛΊΚΆΙΟ 
ἈΘΙΒΕΆΑΜΆΘΤΘΚΕΝΤΟ. 
ἸΕΟΥΟΙΚΑΙ ΤΟΜΙΕΓΆΟΜ 
ΚΟ ΤΌΝΙΚΟΡΕ - ΟΥ̓́ΤΟΙ 


2 


10 


1ὃ 


Ὑ]ἹΟΙΗΟΧΥΎΌΙΕΓΕΝΟΝ 
ΤΟΛΥΤΩΒΕΘΝΓΗΧΆΝΑΆΑΚΣ. 
ΘἈΑΔΧΕΕΝ Δ ΘΗΟΛΥΓᾺΟ 
ΓΥΝΔΙΚΑΟΛῪΥ ΓΟΥΊΚΆΙ 
ΤΟΥΟΥΙΟΥΟΚΧΙ ΓΆΟΘΝ 
ΓΑ ΤΓΓΕΡΆΟΙΚΔΙΠΆΝΤ ΤΑ. 
ΟΟΜΑΆΤΑ ΓΟΥΟΙΚΟΥ 
ΧΥΤΟΥΚΑΟΠΆΝΤΤΑΤΓΑ. 
ὙΠΆΡΧΟΝΤΤ ἈΚΆΙΠΆΝ 
ΤΑἈΓΆΚΤΗΝΗΚΆΜΙΠΙΆΝ 
ΤἈΟΟΔΧΕΙΚΤΗΟΆΧΤΌΟΌΚΑΆΙ 
ΟΟἈΙΤΕΡΙΕΠΟΙΗΟΆΧ ΤῸ 
ΕΝΓΗΧΑΝΆΆΝΑΆΠΠΙΟ 
ΠΡΟΘΟΩΘΜΠΟΥΙΆΚαΟλΕ᾽ 
ΓΟΥΧΔΘΑφΦουλυύτου 
ΗἩΝΓΆᾺΡΤΑΥΤΙΆΡΧΟΝ 
ΤἈΛΥΤΟΩΝΠΟΛΧΛΆΛΧ ΤΟΥ 
οἰκθβιναμλιζοῦυ 
ΚΕΛΔΥΝΆΞ ΤΟΗΓΗΤῊΟΘΟ 
ΠΤἈΡΟΙΚΗσεω λΎ ΤῸ 
«Φερειν Υ ΓΟΥΌΆΧΤΤΟ 
ΤΟΥΤΙΧΗΘΟΥΟΤΩΩΝ 
ὙΠΆΡΧΟΝΤῸΟΝΑΥΤΩ,. 


ἐπορευθηδεεχ 
γησχαναα 


ΟἸΚΗΟΘΕΝ,ΘΗΟΛῪΕ, 


ΤΟΟΡΕΙΟΗΘΙΡΉΟΑΛΥ 
ἈΥ̓ΤΟΟσΘΟΓΊΝΘ Μ᾽ 
ἈΥΤΓἈΙΔΕΆΙΓΕΝΕΟΕΙΟ 


17 ΟΕΝ, 8.99 ---360, 9. 


ΗΟΛΥΤΙΡΟΘΔΩΟΜΈΝΤΩ 


ΟΡΕΙΟΗΘΙΡΚΑΙ ΤἈΥ ΤΆ ΤΓΑ. 


ΟΝΟΜΑΆΑ ΤΑ ΤΩΟΝΥΊΩΝ 
ΗΟλΥελθιφαζ Υἱοολλ. 
ἈΟΓΥΝΆΑΜΙΚΟΟΗΟΑΛΎ ΚΑΙ 
ΡΑΓΟΥΗΛΧΥΪΟΟΚΆΘΕΜ 
ΜΑΘΓΥΝΑΙΚΟΟΗΟΛΎΥ 
ΘΕΓΕΝΟΝΤΤΟΔΛΟΘΥΟΙΘ 
βναὰ ἀβγδρρακρεηνδωρόνς 
ΟΦΦΡΑΡ ΟΘΟΜΊΚΑΙΚΕ 
ΝΜΕΤΘΑΜΝΆΛΘΗΝΠΑΆΛ 
ἈΧΚΗΘλ ΘΑ Ζ᾽ ΤΟΥΥ 
ἸΟΥΗΟΛΥΘΤΈΚΕΝ.ΔΕ 
τΤωθλειφαζΖ ΤΟΝΆΜΑᾺ 
ἈΗΚΟΥ Γογϊοιλλλς 
ΓΥΝΑΆΑΙΚΟΟΗΟΆΧΥ ΟΥ̓́ΤΟΙ 
ἈΘΥΪΟΙΡΑΓΟΥΉΗΛ ΝΑ. 
ΧΟΘΖἈΑΡΘΟΆΜΜΆΟἝΚΑΙ 
ΜΕΖΆ.-ΟΥ̓ΤΟΙΗΟΆΝΥΙΊΟΙ 
ΒΕἈΑΟΘΜΜΑΆΘΤΥΝΑΆΙΚΟΟ 
ΗΟΆΥ -ΟΥ̓́ΓΟΙΔΘΗΟΘΆΝ 
ὙἹΟΙΘΆΘΙΕΆΑΜΆΟΘΥΓΆ. 
ΓΡΟΟΆΧΝΆ ΤΟΥΥΪΟΥῸΘ 
ΒΕΓΩΟΝΓΎΜΝΆΜΚΟΟΗ 
ΟΧΥΕΤΕΙΚΕΝΑ ΘΤὍΏΗ 
ΟΑΥ ΤΟΝ ΘΟΥΟ ΚΑΙ ΤῸ 
ἸΕΓΆΟΜ᾽ ΚΑΙ ΤΟΌΝΚΟΡΘ 


18 


10 


16 


δὴ 


ΟΥ̓ΤΟΙΗΓΕΜΟΝΘΟΥΊΟΙ 
ΗΟΛΧῪ "ὙἹοιθλαβαζ' 
ΠΡΟ ΤΟ ΤΟΚΟΥΉΗΟΆΧῪ 
ΗΓΕΜΩΟΝΘΆΙΜΆΝ Ἢ 
ΓΕΜΩΟΝΩΜΑΆΡΗΓΕΜΟ,: 
ἈΡΗΓΘΜΟΩΝΙΚΘ 
ΝΕΖΗΓΕΜΟΝΚΟΡΕ - 
ΗΓΕΜΩΝΓΟΘΟΜΉΓΕ 
“μωπνγόθομηγεμῳωῳ.. 
ἈΜΆΑΔΗΚὈΥΤΌΙΗΓῈ - 
ΜΟΝΘΟΘΧΘΙΦΆΖΈῈΝ 
ΤῊΪΔΟΥΜΆΙΆ ΟΥ̓ΤΟΙΥ͂ 
ΟΙΔΑΟ- ΚΑΙΟΥΤΌΟ 
ἸΟΙΡΑΓΟΥΗΧ ὙἹΟΙΗΟΆΥῪ 
ΗΓΕΜΩΝΙΝΝΆΧΟΘΉῊΉΓΕ 
ΜΩΝΖΆΡΘΗΓΘΜΟΩΝ 
ΟΑΜΜΆᾺ ἩΓΕΜΟΩΝΜΟ 


ΖΕΟΥΤΟΙΗΓΕΜΟΝΘΟ 


ΡἈΓΟΥΗΧΘΝΓΗΘΔῸΜ 
ΟΥὙ ΤΟΙΥΟΙΚΆΟΘΜΜΆΘ᾽ 
ΓΥΝΆΑΜΚΟΟΗΟΆΧΎΥΟΥ ΤῸΙ 
Ὁ ΕΥ̓ΙΟΙΆΕΙΚΆΑΜΆΧΟΓΎ 
ΜΆἈΑΝΚΟΟΗΟΔΛΥΗΉΓΕΜΕΣ 
ἸΒΟΥΘΟΗΓΘΜΟΩΜΝΙοσΓΆΟΝ 
ΗΓΕΜΩΝΚΟΡΘΟΥ͂ΤΟΙ 
ΗΓεμονεοόχθιδα. - 
ΜΆΟ Κα ΘΥΓΆΤΡΟΟΆΝΑΆ 


ΟἘΝ. 86, 9--- 18. 


ἈΧΟΥΤΉῊΗΟΓΗΟΕΝΤΏΤΟΙ ΠΆΡΑ ΤῊΝΕΧΟΙΝΤΟΥΘΥ 


ΗΟΛΙΑΥ ΤῊΝ :ΜΙΆΝΆΠΟ ΟἸΆΟΤΉΡΙΟΥΚΔΟΙΠΆΝ 
ΠΆΟΦΝΤΟΩὍΝΕΝΤΟλαΣ. ΤΟΟΤΕΘΆΡ ΠΕΡΙΘΆΘΙΟΝ 
ΚΥΗΟΥΤΙΟΙΗΘΗΟΕΤ ἊΙ ΤΡΟΙΠΟΝΙΠΕΡΙΆΙΡΘΙΤ ΑΙ 
ΚΑΙΠΆΗΜΜΘΆΗΟΘΗΚΑΙ δ ΟΤἸΘΑΡΑΆΠΟΘΥΟΙΆΘΟΩ 
ΓΝΩΟΘΗΛΧΥ ΓΩΗΆΧΜΑᾺΡ ΤΉΡΙΟΥ :ΚἈΑΙΆΝΟΙΟΘΙΟ 
“ΤΙΧΗΝΗΜΆΡΤΕΝ "ΚΆΙΟΙ ἸΒΡΕΥ ΘΠ ΓΟΘΥΌΙΑ. - 
σαι ΡΟΝ Υ ΤΟΎΧΙ ΟἸΓΗΡΙΟΝΕΙΟΟΟΜΗΝ 
μλιρανεξλιγωναμῳ εγωλυλοκοθκλιαξθι 
ΜΟΝΘΗΛΘΙΆΝΟΙΟΘΙΙΤΕ ι΄. ἈΧΟΘΤΆΙΠΕΡΙΧΥΤΟΥ͂ - 
ΡΙ᾿ΤΗΟΧΜΑΡΤΙΆΟΛΥΤΟΥ οἰβρευοικάδαθη 
ΗΟΗΜΑΆΦΤΈΕΝΙΚΆΙΕΠΙ - σΘΤΆΙΆΥ ΤῸ 
ΘΗΟΘΘΙΤΗΝΧΘΙΡΑΧΥΤΟΥ ΘΆΝΑΘΠΡΟΕΒΆ ΤΟΝΠΡΟΟ 
ΘΓ ΤΗΝΚΕΦΆΧΗΝΤΟΥ ΕΝΘΓΚΗΤΌΔΟΩΡΟΝΆΥ 
ἈΜΑΡΤΗΜΑΤΌΟΛΥ ΓΟΥ τ ΤΟΥΕΙΟΆΜΑΡΤΙΆΝΘΗ 
ΚΑΙΟΦΆΑΣΟΥΟΙΝΤῊΝ τ ἈΥΆΧΜΩΜΟΝΠΡΟΟΟΙ 
-ΛΧΙΜΆΙΡΆΝ -ΠΘΟΡΙΤΉΟΆΚ. - ΟΘΙΆΥ ΓΟΙΚΆΙΒΘΙΠΙΘΗΟΘΙ 
ΜΑΡΤΙΆΟΘΒΘΝΤΌΠΩΟΥ ΤῊΝΧΘΙΡΑΧΥ ΤΟΥ ΠῚ 
᾿αφαΖζογονταοόολοκλυ.. ΤῊἨΝΚΕΦΆΛΧΗΝΤΟΥΤΉΟ 
ΤΩΜΑΤἈΚΧΙΧΗΜΥΘΤΆΙ ὦ ἈΜΑΡΤΙΧΟ- κἈιοφάξου 
ΟἸΕΡΒΥΟΛΙΤΟΤΟΥΆΙΜΑΆ ΟἸΝΑΥΓΓΟΠΕΡΙΆΜΑΡΤῚ 
ΤΟΟΛΥ ΓΗΟΤΩΛΔΑΚΤΥ ἈΘΕΝΙΓΟΠΦΟΥΌΟΦα. 
ΧΩΛΎῪ ΤΟΥ - ΚΆΙΕΙΤΙΘΗ ΣΟΥΟΙΝΤ᾽ ἈΟΧΟΙΚΑΛΥΤΩ 
ΘΕΘΙΘΕΤΗΙ ΤἈΚΕΡΑ ΤΤΆ ΤΟΥ ΜΑΤΓΆΙΚΔΙΧΔΧΕΩΝΟΙΘ 
ΘΥΟΘΙΆΟΤΗΡΙΟΥΤΏΝΟ 5 ΡΕΥΘΟΧΠΟΤΟΥΆΔΙΜΆ ΤΟΟ 
ἈΟΚΑΥΤΩΜΑΆΤΩΝ - ΚΆΙ “ΤΟΥ ΤΗΟΧΜΑΡΤΙΆΟΤῺ 
ΤΟΣΛΙΜΆΔΥ ΤΉΘΘΚΧΘΘΙ. ἈΑΚΤΥΧΟΩΛΥΤΌΥΚΆΙ 


109 ΚΕΝ. 4, 91 --- 84. 
39 


ΕἸΠΘΗΟΘΙΘΙ ΠΓΆΚΕΡΑ. 


ΤἈΓΓΟΥΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΥ 


ΤἨςσολοικλΥ ΓΕ σ 


ΤΑΙΤΗΝΆΜΑΡΤΙΆΝ ΚΑΎΥ. 
Κ ΤΟΥ :ΗΥ̓ΥΧΗΗΤΊΟΥΆΝ 
ἈΝΗΤἈΙΠΆΑΝ ΤΌΟΠΡΑΆ 


ΚΙΠΑΝΜΑΥΓΟΥ ΓΟΆΔΟΙΜΆΑ. ΓΜΑᾺΓΓΟΟΆΧΚΆΘΑΡΤΟΥ 


ΕΚΧΕΘΙΠΆΡΑ ΤΉΝΕΑΣ. 
ΟἸΝΤ ΟΥ̓ΘΥΟΙΆΟΤΗΡΙ 
ΟΥ̓ :- ΤΗΟΟἈΧΟΚΧΑΎΥ ΤῺ 
-σε στ: ΚΑΙΠΑΝΑΥ ΤΟΥ 


“ΓΟΟΤΘΆΑΡΊΤἝΕΡΙΘΆΘΙΟΝ ᾿ 


ΤΡΟΠΟΝΙΠΕΡΙΕΡΕΙ͂ΤΆΙ 
στ λρπροκα ΤΟΥακ 
“ΤΗΟΘΥΟΙΆΧΟΤΘΥΟΘΩΣ ΤῊ 
ΡΙΟΥ - ΚἈΙΘΙΤΠΙΘΗΟΘΙΟ 
ἸΕΡΒΕΥΟΛῪ ΤΟΘΙΤΙ ΓΟ - 
ΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΝΕΙΤΙ 
ΤΟΟΛΟΙΚΑΥΤΩΜΑᾺΚ 
ΙΚΔΙΕΞΣΕΙΆΧΟΘΤΈΕΙΤΕ 
ΡΙΧΥ ΤΓΟΥΟΙΘΡΕΥΟΠΕ 
Ρ'ΤΗΟΧΜΑΡΤΊΧΟΧΆΥ 
ἈΚ ΤΟῪ :ΗΘΗΜΆΡΤΕΝΚΑΆΙ 
ἈΚῬεθησθτλιλΎ τ 
ΘΑΝΑΘΥΥΧΗΧΜΑΆΡΤΗ 
ΚἈΑΙΧΙΚΟΥΘΗΦΩΝΗ͂Σ 
ΟβκΙΟΜΟΥ ΚἈΙΟΥ ΓΟΟ 
ΜΑΆΑΡΤΎΘΗΘΟΡΆΚΕΝ 
ΗΟΥΝΟΙΔΕΝΕΆΝΜΗ 
ἈΠΤΆΓΓΘΙΧΗΧΗΜΎῈ 


δ ἨΘΝΗΟΙΜΑΆΑΙΟΥΉΘΗ 
Ιλ ΠΟΥ ἈΚΚΑΘᾺΡ 
ΤΟΥΗΤΩΝΘΝΗΟΙΜΆΙ 
ΟΝ ΤῸΝ ΓΗΝΩΟΝΤῸῺΣ. 
ἈΚΆΑΘΑΡΤΩΝΗΤΩΝ - 

ι᾽ Θνηοιμλιωνεκδαλυ 
ΓΜΑΤΟΩΟΝΤΩΝΑΆΚΑΆ. - 
ΘΆΡΤΩΝ ἃ ΚΧΙΆΆΘΗ 

ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΚΑΙΛΧΥΎΤΟΟ 
ΚΜΕΜΙΆΝΤΑΙΚΔΙΠΆΗΜ.. 
ιὸ ἈΜΘΆΗΟΗ ::ΗΧΨΗΤΆΙΆΠΟ 
ἈΚΑΘΑΡΟΙΆΟΧΝΟΥΆ 
ΠΟΙΤΑΟΗΟΆΔΚΆΘΑΆΡΟΙ 
Ἀολυτουηολνλύία 
ΜΕΝΟΟΜΙΆΝΘΗΚΚΆΙ 

Ὁ ΘΧΆΆΧΘΕΝΑΥ ΤΌΝΜΕΤΆ 
ΤΟΥ ΤΟΌΛΘΓΝΩ -ΙΚΆΙ 
ΠᾺΑΗΜΜΘΕΧΗΟΜΗΗΥῪ 
ΧΗΗΆΝΟΜΟΟΘ-:ΗΙΆᾺ 
ΟΤΘΆΧΟΥΟΆΤΌΙΟΧΘΕΙ 

δ ἈΕΘΟΙΝΙΚΆΙΚΟΠΟΙΗΟΆΙ. 
ΗΚἈΆΧΟΩΟΠΟΙΗΟΆΙΝΚΑ. 
ΤἈΠΑΝΤ ἈΘΟΆΧΆΝΔΙΑι 


κεν. 4,.834 -- δ. 4. 


ΟΤΕΙΆΗΟΧΝΟΟΜΘΕΘῸΡ ΤΤΕΡΙΟσΤΕΡΩΟΝΤΏΚΩ 


ΚΟΥΚΔΙΧΑΘΗΛΧΎΥ ΤῸΝ ΒΝΆΠΕΡΙΆΑΜΑΆΡΤΊΙΔΆΟ - 
ΙΞΙλυΟΥ ΓΟΟΓΝΩΚΚΆΙΆ. - Ι(ἈΙΕΝἈ ισολΟΚΑΎ ΓῸ) 
ΜΑΆΑΡΤΗΘΝΤΊΙΓΟΥΤῸΩΝ ΜΑΆᾺΚΑΙΟΙΟΘΙΧΥ ΓΆΤΙΡΟΟ 
ΚΚΑΙΘΟΤἈΙΟ ΤΙ ΠΆΗΜΜΜΘΟ. δ ΤΟΝΙΕΡΕΆΚΔΆΙΠΡΟΟΣ. 
ἈΚ ἈΗΟΗΘΙΟΘΒΘΝΆΠΟΤΟΥ ΣΕΙ:ΟΙΕΡΘγΥο: ΤΌΠΕΡΙ. 
ΚΤΩΝ :ΚἈΑΙΕΣἈΓΟΡΕΥΌΘΕΙ ΤἨΟΧΜΑΡΤΙΆΟΠΡΟΤΘ 
ΤΗΝΆᾺΆΜΑΡΤΙΆΝΠΕΡΙΗΟ ᾿ΡΟΝΚΆΑΙΆΠΟΜΚΜΝΙΟΕΙ 
ΗΜΆΡΤΈΕΝΙΚΑ Τ᾽ ΧΎΓΓΗΟ -᾿ΟΙΒΡΕΥ ΤΉΝ κεφὰ 
κλιοισθπεριῶνε.. ι.. ἈΗΝΧΥ ΓΟΥΆΧΠΟΤΟΥ 
πΑΗΜΜΘΆΗΘσΘσΝ τω σον υλΟοΥΥ ΤΟΥ 
ΚΟΙΤΕΡΙ ΤΗΟΧΜΑΡΤῚ κλυου ιθλθικλιρα 
ἈΟΧΆΧΥ ΤΟΥ :ΗΘΗΜΆΡΤΕ. ΝΕΙΆΠΟΤΟΥΆΔΙΜΆΤΤΟΟ 
ΘΗΧΥΆΧΙΤΟΤΩΝΠΡΟΒΑΆ. “ΓΟΥΤΤΙΕΡΙ' ΤΗΟΧΜΑΡΤῚ 
ΤΟΝΆΑΜΝΆΔΔΧΗΧΙΜΑΆΙ ι ἈΘΘΙΠΙΤΟΝΤΌΙΧΟΝ 
ΡἈΝΕΣΑΙΓΩΝΠΕΡΙΆ. - ΤΟΥΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΥ 
ΜΑΡΤΙΆΧΟΚΆΙΕΣΘΙΆΆΧΟΒΘ ΤΟΛΕΚΑΤΤ ἈΧΟΙΤΟΝΤΟΥ 
ΤἈΙΠΕΡΙΧΥ ΓΟΥΟΪΕΡΘΥῸ ἈὉΜΑ ΓΟΟΚΑ ΤἈΟΤΡΆΓ 
ΠΕΡΙ ΓΗΟΧΜΑΡΤΊΆΟΛΥ ΓΊΘΙΘΤΤΗ' ΤῊΜΝΕΆΟΙΝ 
ΤΟΥΚΑΙῬοθησαγλαιλυ ἢ ΤΟΥΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΥ 
“ΓΩΗΆΧΜΑΡΤΊΆ ἈΜΑΆΡΤΙἈΆΧΟΓΆΡΘΟΤῚΝ 
ΘἈΝΔΑΘΜΗΪΟΧΥΉΗΧΘΙΡ ΚΑΙΤΟΔΛΔΘΥ ΤΈΡΟΝΙΤΟΙ 
ΧΥΓΤΟΥ ΤΟΪΚΆΝΟΝΟΕΙΟ ΗΟΕΙΟΆΧΟΚΑΥΤΟΜΆ 
ΠΡΟΚᾺ ΤΟΝΟΙΟΘΙΤΘΡΙ;. ΦΟΚΆΘΗΚΕΙ -ΚΆΙΕΞΕΙ 
᾿ΓΗΟΆΧΜΑΆΡΤΙΆΧΟΛΥ ΤΟΥ - 8956. ἈΔΛΟΘΤΈΠΕΡΙΑΥ ΓΟΥῸ 
ΗἩΟΗΜΆΡΤΕΝΔΥΟΤΡΥ ἸΕΡΕΥΟΧΛΙΠΤΟΤΉΟΆΜΑᾺΡ 


ΓΟΝΜΆΟΘΟΗΛΥΟΝΟΟΟΘΟΥῸ ΤΙΧΟΛΥ ΓΟΥΗΟΗΜΆΡΤΕ. 


ΦΊ Ὲν. 5, 4--- 10. 


κυ φεθηοσθταιλυτω 
ΘἈΝΘΜΗΘΥΡΙΟΚΗΗΉΧΕΙΡ 
λΥΓΤΟΥΖΘΥΓΟΟΤΡΥΓΟ 
ΝΩΝΗΔ ΥΟΝΟΟΟΘΟΥῸ 
ΠΕΡΙΟΤΈΡΩΝ - ΚΆΙΟΙΟΒι 
ΤΟΌΛΟΩΡΟΝΑΥ ΓΟΎΤΙΕΡΙ 
ΟΥΉΜΑΡΤΕΝΤΌΔΕΚΑ 
ΤΟΝΤΟΥΟΙΦιοιμιᾶλ. 
ἈΜΜΙΠΕΡΙ ΤΓΗΟΆΜΑΡΤΊΆΟ 
ΟὙἸΚἘΠΙΧΘΕΙΘΙΤ ἈὙΥΤΤΟΥ 
ΒΕἈΛΧΙΟΝΟΥΆΘΕΠΙΘΗ 
ΠΕΙΕΠ᾿ ἈΥΤΟΆΧΙΒΆΝΟΝ 
ΟΤἸΠΕΡΙΆΜΑΡΤΊΆΟΘΟ 
ΤἸΝΙΚΑΙΟΙΟΘΙΆΥ ΤΌΠΡΟΟ 
ΤῸΝ ρθλι ἈΡΆΚᾺ 
ΜενοοοϊερθουολπλυΥ 
“ΓΗΟΠΆΗΡΗΤΉΝΔΡΑΚΑ. 
ΧἈΥΓΟΥΤΟΜΝΗΜΟΟΥ 
ΝΟΝΆΑΥ ΓΗΟΘΕΘΠΙΘΗΟΘΙ 
ΘΠ ΓΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΝ 
ΘΙ ΤΩΝΟΧΟΚΑΎΥ ΤῸ) 
ΜΆΤΩΝΤΩΚΟΆΧΜΑΡ 
“ΓΙΆΟΘΟΤΊΝΙΚΑΙΕσειλλ. 
ΠΕ ΤΕΙΕρΙΥ ΓΟΥυΟοΐα 
ΡΕΥΟΠΕΡΙ ΤΗΟΧΜΑΡΤῚ 
ἈΟΛΥΓΓΟΥΗΟΗΜΆΡΤΕ,. 
Ἀφθνοστγουύτων- κἈὶ 


ἈΚΡεθησθταιλυτῶω-: ΤῸ 
ἈΘκα ΤἌΆλθιῳϑενθο 
ΤἈΙΤΟΩΪΕΡΘΙΘΘΗΘΎΥΟΙ 
Ἀ.ΤΗΓΘΟΜιλΆλεῶς 


5 ΙΞΑΙΕΘΧΆΛΧΗΘΘΝΚΟΠΡΟΟ 


10 


18 


ΜΩΟΗΝΆΘΓΩΟΝΥΎΧΗ 
ΗἈΧΝἈΆΛΧΛΘΗΛΥ ΓΟΝΆΗ 
ΘΗΚἈΑΙΆΜΑΆΡΤΗ -ἌΚΟΥ 
ΟἸΩΘΩΘΟΆΛΠΟΤΟΩΝΑΆΓΙΟΣ 
ΚΥΚἈΑΙΟΙΟΘΙ ΤΗΘΠΆΗΜ 
ΜΘΆΘΙΆΟΛΧΥΤΟΥ ΓΚ 
ΚΡΕΙΟΝΆ ΜΩΟΜΟΝΕΚ 
ΤΩΝΠΡΟΚΆ ΤΩΝΤΊΜΗΟ 
ἈΡΓΥΡΙΟΥΟΙΚΑΩΟΝΤῺΣ) 
ΟἸΚΑΩ ΤΟΛΓΙΩΠΕΡΙ 
ΟὙΥὙΘΒΠΆΗΜΜΘΆΗΟΕΝ 
ΚἈΑΙΟΗΜΆΡΤΕΝΆΠΠΟ 
ΤῬΟΩΝΑΆΓΙΩΜΝΆΙΤΤΟΤΈΕΙΟΘΙ 
ΚΑ ΤΟΕΙΠΙΠΕΜΠ, ΤΟΝ 
ΠΡΟΟΘΗΟΕΘΙΕΠ᾽ ἈΥΓΤΓῸ 
κ»υλοσαθι Υ ΓΟΤῸΣΘ 
ΡΕΙΚΔΙΟΙΕΡΘΥΘΒϑ5Εει -- 
ἈΧΟΘΤΑΙΠΕΡΙΑΥ ΓΟΥΕῚ 
ΤΟΩΚΡΕΙΟ ΓΗΘΠΆΗΜ 
ΜΘΧΕΙΆΟΚΑΙΆΦΘΘΗ - 
σΕΤἈΑΙΧΥ Τὼ 


ΚΑΙΗΨΥΧΗΗΆΝΆΑΜΑΆΡΤΗ 


ΙῈΝ.ὅ, 10 --- 11. 


τ μον. ὦ 
ΚἈΑΙΠΟΙΗΘΗΜΙΆΧΝΆΤΠΙΟ 
ΠΆΘΟΟΝΤῸΌΝΕΝΤΌΛΟΣ 
ΚΥΦΝΟΥΔΆΕΙΠΟΙΕΙΝ 
ΚΑΙΟΥΚΕΘΓΝΟΩΝΙΚΑΟΙΤΆΗΜ 
ΜΕἈΧΗΟΗΚΆΑΙΆΧΒΗΤΗ. 
ἈΜΑΆΡΤΙΆΑΝΑΧΥ ΓΟΥΚΆΙΟΙ 
σΘΙΚΡΘΙΟΝΆΜΩΜΟΝ 
ΘΙ ΤΩΝΠΡΟΒΆ ΤΩΝΤΈΕΙ 
ΜΗΟΑΦΡΓΥΡΙΟΥΘΙΟΠΆΗΜ 
ΜΘΆΘΙΆΝΕΡΟΟΤΌΜΙΒ 
ΡΘἈΙΚΑΙΕΣΕΙΆΧΟΕ ΤΈΠΙΙΕ 
ΡΙΧΥ ΤΟΥ ΟΪΒΡΘΥΎΌΠΕρι 
ΤΗΟἈΧΝΟΙΆΟΧΥΓΓΟΥΗΟ 
ΗΓΝΟΗΟΒΘΝΚΑΙΟΥ ΤῸΟ 
ΟΥ̓Κ ΘΙΔΗΚΑΙΆΨῬΘΘΗ 
ΓΠΕΤΑΙΧΥ ΓΩΘΒΠΆΗΜΜΒΘ 
ἈΗΟΘΝΓΆΡΠΑΗΜΜΕΆΘΙ 
ΧπλημμΜθληοινενᾳα,. 
ΤΙΚΥ 
ΚἈΑΙΘΆΆΧΗΟΘΘΝΚΌΠΡΟΟ 
Μωσημ ΘγΓωΝ Ύ ΧΗ 
ΘΒΑΝΆΑΜΑΡΤΗΚΆΜΤΑΡΙ 
ἈΓΦΟΝΙΤΑΡΙΔΗΤΆΘΕΝΤΟῸ 
ἈΛΧΟΚΥΚΑΙΥΕΥΎΟΗΤ ΑΙ 
ΠΡΟΟΤΌΝΤΠΧΗΟΙΟΝ Κα ΑῪ 
ἈΚ ΤΟῪ :ΒΕΝΙΤἈΑΡΆΘΗΙΚΗΗ 
ΠΙΕΡΙΚΟΙΝΟΟΝΙΆΘΗΙΤΕ 


ΡΙΆΡΠΆΓΗΟΗΗΔΙΚΗΟΕ. 
ΤΥΙΓΟΝΙΤΆΗΟΙΟΝ Κα ἈΥ̓ΤΤΟΥ: 
ΗΘΥΡΕΝΆΑΤΙΩΟΆΘΙΑΝ 
ΚΑΙΥΘΥΟΘΗΤ ἈΙΠΕρΡΙΆΥ 

δ ΤῊΗΟΙΚΧΙΟΜΟΟΗΛΣΑΙΚῶσ 
ΠΕΡΙΒΕΝΟΟΆΧΠΟΙΤΆΝΤΟΣ 
ΟΝΘΆΝΙΠΟΙΗΟΗΧΝΟΌ 
ΦΟΤΘΑΜΑΆΡΤΕΙΝΕΘΝΤΟΥ 
“ΤΟΙΟΙΙΘΟ ΓΆΙΗΝΙΚΆ. 

0. ΘἈΝΆΑΜΑΡΤΗΚΆΑΙΠΆΗΜ 
ΜΕλΗΟΘΗΚἈΑΙΆΠολ 
ΤΟΧΡΠΆΓΜΑΆΑΟΗΡΙΤΆΟΘΘ, 
ΗΤΟΧΑΙΚΗΜΆΟΗΔΙΚΗ 
ΟΕΝΗ ΤἨΝΙΤΑΡΆΑΘΗΚΗ͂, 

1. ἩΓΙΟΙΤᾺἈΡΕΓΟΘΗΛΧΎΥΓῸ) 
ΗΤΗΝΑΆΠΟΩΛΕΘΙΆΝΗΝ 
ΕὙΡΕΝΆΠΟΙΠΙΆΝΤΟΟ 

-ΤΡἈΓΜΆΤΟΟ: ΟΥ̓ΩΜΟ 
ΟΕΝΠΕΡΙΆΥ ΤΟΥ ΆΔ. - 

9. ΚΟΩΘΟΚΑΙΆΠΟΤΈΕΙΟΘΙΆΥ, 

ΤΟΤΌΚΕΦΆΛΑΆΙΟΝ ΚΑῪ 
ἈΚ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΟΘΓΠΙΤΕΝ 

ΤἸΤΤΟΝΆΑΎΥ ΓΟΥΤΙΡΟΟΘΗ 

ΟΕΙΕΙΤ ΑὙΤΓΓΟΤῚ ΝΟΟΘΟΤῚ 

5 ΧΥ̓ΤΟΩΛΤΙΙΟΔΟΩΟΘΙΆΥ ΤῸ 
ΗΧΝΗΜΕΡΆΘΆΘΓΧΘΗ 
ΚΑΥΤΗΉΘΟΠΆΗΜΜΘ 


ΜΕΥ. δ, 11--Ἦ 6, 6. 


νομοσολοχαυτωσεωσ 


ἈΕΙΆΟΛΥ ΓΟΥοιοσθικῷῷ ΧΙΤΩΟΜΝΜΆΛΧΙΝΟΥΝΙΚΑΙ 
ΚΡΘΙΟΝΆΜΩΜΟΝΆΤΙΟ β ἸΤΕΡΙΟΚΘΆΑΘΟΆΙΝΟΥΝ 
ΤΟΩΝΠΡΟΚΆ ΤΟΩΝΤΕΙ ΕΝΔΑΥΟΘΕΘΤΆἈΙΠΕΡΙ ΤΌΤΩ 
ΜΗΟΘΛΑΦΓΥΡΙΟΥΘΙΟΠΆΗΜ μλλυτουκλιάφαλθι 
ΜΘΑΆΘΙΆΝ ἈΚ ΠΡΟΟΤῸΝ. δ ΤῊΝΙΚΑ ΤἈΚΆῬΡΠΩΟΙΝ 
ΧΚΊΕΡΕΆ :ΚἈΑΙΕΣΘΙΆΆΟΕΘ ΤΕ ΗΝΆΝΚΑ ΓΑΜΑΆΧΩΘΟΗ 
ΠΕΡΙΆΥ ΓΟΥΟΙΕΡΘΥΟ ΤΟΙΠΥΡΤΗΝΟΛΧΟΙΚΑΥ ΤῸ) 
Ἐν ΝΤΙΚΥΚΆΙΆΦα ΟἸΝΆΠΟ ΤΟΥΘΥΟΙΆΟΤῊ 
ΘΗΟΘΟΕΤΤ ἈΙΧΥ ΓΩΠΕΡΙΕ ΡΙΟΥΚΑΙΠΆᾺΡΆΘΗΟΘΙ 
ΜΟΟΛΔΤΙΟΠΆΝΤΩΟΝΟΩ . ἈΑΥ̓ΤΟΘΧΟΜΘΝΟΝΤΟΥ 
ΕΠΟΙΗΟΘΝΚΆΙΒΘΠΆΗΜ ΘΥΟΘΟΙΆΟΤΗβΙΟΥΚΆΙΕΙ 
ΜΕΧΗΟΘΕΝΘΝΆΑΥ ΤῸ) λΔΥΟΘΘΤ ἈΓΓΗΝΟ ΤΌΧΛΗΝ 
ΙΞῈΑ΄.ΙΘΆΆΧΗΘΕΝΚΌΠΡΟΟ ΧΧΥΤΟΥΚΑΙΕΝΔ ΎΟΘΕΤ ΑΙ 
ΜΟΩΟΘΗΝΆΘΓΩΝΕΝΤΕΙ ΟΤΟΧΗΝΆΛΧΛΆΗΝΚΆΙΘ 
ἈΘΑΆΧΡΩΟΝΚΆΙΤΌΟΙΟΥ ιὸ ΣΟΙΟΘΙΤΗΝΙΚΑΆ ΓΆΚΑᾺΡ 
ἸΟΙΟΑΥ ΤΟΥ ΆΧΕΓΩΟΝΟΥ, ΠΩΟΙΝΕ ΣΟ ΤΉΟΠΑᾺ. 
ΤΟΟΘΟΝΟΜΟΟΤΉΓΟΧΟ ΡΕΜΕΟἈΧΗΟΘΙΟΤΟΌΠΟ. 
ΙΞΨ]ᾷΚαΚΥΤΩΟΘΘΩΟΛΧΎΥΤΉΗΟ ΙΚ(ἈΘΆΡΟΝ -ΚΑΗΓΤΎΡΕΙΤΙ. 
ἈΟΘΙΚΛΥ ΤΟΩΟΙΟΘΕΠΙΤΗΘΟ ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΗΉΡΙΟΝΚΑΥ 
ΙΚΨΞΙ(ἂ»ΟῪ ΟΘΩΟΛΔῪΥ ΓΤΉΟΘΕΠΙ Ὁ ΘΗΟΕΤἈΙΕΠ ἈΥ ΤΟΥῚς 
ΤΟΥΘΥΟΙΆΟΤΉΗΡΙΟΥ - ΟὙΌῸΞΚΘΟΘΗΟΕΤ ἌΙΚΑΙ 
ΟΔΧΗΝΤΉΝΝΥΙΚΓΆΕ Ι(ΛΥΘΙΟΙΕΡΡΥΘΕΠ᾽ ἈΥ 
ὠΟΠΡΟΩ "ΚΑΙ ΤΟΠΥΡ ΤΟΥΣΥΧΆΑΠΡΟΩΠΡΩΝΙ 
“ΤΟΥΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΥ ΙΔ ΓΟΙΕΆΟΘΙΕΙΓ ΔῪ 
ΙΞ«ἈΥΘΗΟΘΕΓΆΙΕ ἈΥΓΟΥ Ὁ ΤΟΥ ΤΓΗΝΟΛΧΟΙΚΆΥ ΤΩ 
--ΟὙΚΘΟΘΗΟΕΊΤΆΙ ΚΑΙ ΟἸΝΙΚΑΙΕΙΤΙΘΗΟΒΘΙΘΙΤ᾽ 


ΕΝΔΥΟΘΕΘΓΆΙΟΙΘρΡθΥο. ΧΥΤΓΟΤΟΟΤΕΆΡ ΤΟΥ. 


24 ΠΕΝ΄. 6. 6 -- 12. 


“ΓΗΡΙΟΥΤΙΚΆΙ ΤΥΡΆΙΆΠΣ 
“ΓΟΟΚΑΥΘΗΟΘΕΎΔΙΕΤΠΤΙ - 
ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΝΟΥ 
ΘΟΚΘΟΘΗΟΘΕΤ ἌΙ 
ΟὙΤΟΟΟΝΟΜΟΟΤΉΟΘΥ 
ΟἸΑΟΗΝΠΙΠΡΟΟΆΧ ΞΟΥΌΓ. 
ἈΥΤΗΝΟΙΥΙΟΙΆΆφωΣ 
ΕΝᾺΆΝΤΙΚΥΆΠΕΝΑΆΝ 

ΤΙ ΤΟΥ̓ΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΥ 
κἈΆ φΦαλθιατ Υ ΤΟΥ 
ΤΉΔΡΑΆΚΙ Κ ΧΥΤΟΥ ἈΠῸ 
ΤῊΗΟΘΟΙΜΙΔΑΧΕΘσΤῊΟ. 
ΘΥΟΙΆΟΟΥΝΤΌΘΆΑΛΙΩ) 


10 


ἈΥΤΗΟΙΚΆΙΟΥΝ ἈΤΙΆΝΤῚ: 


ΤΟΛΙΕΑΝΩΟΛΧΥ ΤΗΟΤᾺΆ. 
ΟΝΤ ἈΘΙΠΙ ΤΗΟΘΥΌΙΆΟ 
ΙΚΔΟΆΧΝΟΙΟΘΙΕΠΙ ΤΟΘῪ 
ΟἸΆΟΤΉΡΙΟΝΚΆΡΠΟΩ 
ΜΆΑΟΟΜΗΜΝΘΥΔΙΆΟ 
ΤΟΜΝΗΜΟΟΥΝΟΜΝΆΥ 
ΤΗῊΗΟσΤῸΟΚΩΟΩ).-: ΤΌΔΛΕειΑ. 
ΤΆΧΕΙ θεν ΠΥ ΤῊσ 
ελετλιλαρώνκάαιοι 
ὙἹΟΙΧΥΓΟΥΆΖΥΜΜΣ. 
ΕΡΩΘΗΟΘΤ ἈΙΘΝ ΤΟΙΤΩ 
ἈΓΙΦΩΘΝΑΥΔΧΗΓΉΟΟΚΗ 
ΝΗΟΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ 


20 


20 


ΕἈΔΟΝΤ ἈΙΧΥΤΉΝΟΥ 
ΠΕφθησθτ ἈΙΕΖυμΜ 
ΜΕΝΗΜΕΡΙΆΑΆΛΥΤΗ,. 
ΕΘ ΑΟΚΑΛΥ ΤΟΙΟΆΠΤΟ 
ΤΟΝΚΑΡΠΩΟΜΑΆΤΩΣ,. 
ΚὙΛΓΙΆΑΓΙΩΝΕΟΤῚΝ 
ΦΟΠΕΡΤ ΟΤΉΟΑΜΑ - 
ΤΙΧΟΚΆΑΙΟΘΟΠΕΡΤΟΤΗΟΘ 
ΠᾺΆΗΜΜΕΆΘΙΆΟΘΠΆΝ 
ἈΡΟΕΒΝΙΚΟΝΤΤΟΝΙΕΡΘ 
ΟΝΘΔΟΝΤἈΙΧΥ ΤῊΝ 
ΝΜΟΜΙΜΟΝΆΙΩΜΝΙΟΝ 
ΘΙΟΓἈΟΓΕΝΘΆΟΥΜΩΑΟΣ 
ἈΠΟΤΩΝΙΚΆΡΠΩΜΆ 
ΓΟΩΝΚΥΤΙΆΘΟΟΟΧΝΆΨΗ 
ΤἈΙΧΥ ΓΩΟΝΆΓΙΆΘΘΗ 
ΘΕΤἌΙ 
ΚἈΑΙΕΆΧΧΗΟΘΘΝΚΌΠΡΟΟ 
ΜΩΘΗΝΆΘΓΩΟΝΤΟΥ 
ΤΟΤΟΛΟΩΡΟΝΆΆΡΩΝ 
κα ΤΩΝ Υω ΝΥ ΤΟΥ 
ΟΠΡΟΘΟΙΟΟΥΌΙΝΚΟΣ 
ΘΝΤ ΗΉΗΗΜΕΡΆΑΗΆΝΧΡΘΙ 
ΟΗΟΧΥ ΓΟΝΤΌΜΔΕικΑ ΤΟ. 
ΤΟΥοιφιοιμιλάλεῶο 
ΘΥΟΘΙΆΝΑΙΆΙΤΆΑΝΤΟΟ 
“ΤΟΗΜΙΟΥΧΥ ΤΉΟΤΟ - 


ΤΕΥ. 6, 19 --- 90. 


ΠρΡωΩΙΚΑΟ ΤΟΗΜΙΟΥΆΧΎΥ 
ΤῊΗΟΤΌΔΕΙΆΙΝΟΝΕΙΠΙ 
ΤΗΓἈΆΝΟΥΕΝΕΘΆΛΔΙῳΩ 
ΤΟΙΗΘΗΘΕΤἈΙ πεφΦὺ 
ΡἈΆΜΕΝΗΝΟΙΟΘΙΆΥ ΤῊ. 
ΘᾺ ΓΤ ἈΘΥΟΙΆΝΕιΚκΆΛ. 
ΟΜΆΑΤΤΟΩΝΘΥΟΙΆΝΕΙΟ 
ΟΟΜΗΝΘΥΩωΔυΆΟΚΟ 
Ι(ΔΙΟΪΒΡΒΘΥΘΟΧΡΘΙΟΤῸΟ 
ἈΝΤ ἈΥΤΓΟΥΘΙ ΤΟΝΥ 
ΧἈΥΪΤΟΥΠΟΙΗΟΘΙΆΥ ΓΗ. 
ΜΟΜΟΟΆΙΩΝΙΟΟΤΟΣΚΟΣ 
ἈΠΆΝΕΠΙ ΤΕΆΘΟΘΗΟΘΟΘΕ 
ΤἈΙΚΑΙΠΑΟΆΛΘΥΌΟΙΆΙΘ 
βεωςολοι«ἈΥ ΤΟΟΘΟΤἌΙ 
ΚΞἈΙΟΥΚΡΩΘΗΟΘΕΤΆΙ 
Ι“ΑΙΒΘΆΆΧΆΧΗΘΕΝΙΚΌΠΡΟΟ 
ΜΟΩΟΘΗΝΆΘΓΩΜΝΆΆΛΆΧΗ 
ΟΟΝΆΆΧΡΩΝΚΆΙΤΌΟΙΟ 
ὙἹΟΙΟΑΛῪΥΓΟΥΆΕΓΩΝ 
ΟΥ̓ΓΟΟΟΝΟΜΟΟΤῊΟ 
ἈΜΑΆᾺΡΤΙΧΟΘΝΤΌΙΤΟ) 
ΟὙΟΦΑΆΑΖΟΥΟΙΝΤΟΟ 
Χοκλυτῶμᾳα -σφΆξου 
ΟἸΝΤΟΤῊΟΛΧΜΑΡΤΊΆΟ 
ΕΝΆΝΤΙΚΥΛΧΓΙΆΆΓΡΙΟΣ 
ΕΟΤΙΝΟΙΕΡΘΥΟΟΆΝΑ. 


18 


20 


«ερωνλυ ΤΗΝ ΆΘΤ ΑΙ 
ΧΥΤΗΝΕΝΤΌΠΩΆΓΙΩ 
ΕΡωΘΗΟΘΤ ἈΙΒΕΝΑΥΆΗ 
“ΤἨΟΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥΜᾺΡ 
ΓΎΡΙΟΥ - ἸΤΑΟΟΛΧΙΤΤΟΌΜΕ 
ΝΟΟΤΩΝΚΡΘΩΝΑΎΥ ΗΟ 
ἈΓΙΆΟΘΗσΕ ΤΑΣ. 
ΕΠΙΡΑΝΤΙΟΘΗΆΠΟΤΟΥ 
ἈὉΜΑΆ ΤΟΟΛΧΥ ΓΗΟΘΙΤ ΤῸ 
᾿ΜΑΤΙΟΝΟΘΑΝΡΆᾺΝΤῚ 
ΟΘΗΘΙΤἈΥ ΓΟΙΤΑΎΘΗΟΘΕ 
ΤἈΙΕΝ ΤΟΠΟΟΆΓΙΟΩΝΚΆΙ 
ΟἸ(ΕὙΟΟΘΟΟΤΡΆΙΚΚΕΙΝΟΝ 
ΟΥ̓ΞΣΑΝΘΥΗΘΗδΝλΎ Τῷ 
ΟΥ̓ΝΤΡΙΚΗΘΘΤ "ΘΔ Ν 
λαδενοκουειχλλκῳ 
ΕὙὐθθηειτρΎειλυ το 
ΚΑΙΚΑΥΌΘΘΙΥ ΔΑ ΤΊ ΤΆΟ 
ἈΡΟΗΝΕΝΤΌΙΟὮΕΡΘΟΥ 

ΟἸΝ ΑΓΕ ἈΙΧΥ ΓΆΆΓΙΆ. 
ἈΓΙΩΝΘΟΤΊΝΤΙΚΟ : ΚΑΙ 
ΠΆΝΤΑ ΓΆΠΕΡΙΤΉΟΆΚΣ. - 
ΜΑΆΑΡΤΙΆΟΩΝΆΝΘΙΟΕΝΘ 
ΧΘΗΛΤΙΟΤΟΥΆΧΙΜΑΆΤΟΟ 
ἈΥΓΓΩΝΘΙΟΤΉΝΟΙΚΗ 


ΝΗΝ᾿ ΓΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ 
ΕΞΕΙΆΧΟΛΟΘΆΙΕΝΤ 


φθ ΚΕΨΥ. 6. 90--- 30. 


ἈΓΙΩΟΟΥΚΡΩΘΗΟΕΤ ἌΙ! - ΓἈΙΚΛΆΝΟΙΟΘΙΆΥ ΆΟΪ 


ΕΝΤΤΥΡΙΚΑ ΓΑἈΚΑΎΘΗΟΘΕ ΕΡΘΕΥΟΘΕΙΠ ΓΟΘΥΟΙΆΟ ΤῊ 
ΤΆᾺΙ ΡΙΟΝΚΑΡΠΟΩΟΜΆΤΤΟΩΚΩΘΩΣ 
ΚΑΙΟΥΓΟΟΟΝΟΜΟΟΞΤΟΥ ΠΕΡΙΠΆΗΜΜΕΆΒΘΙΆΘΘ 
-.κΚΡΘΙΟΥ ΤΓΟΥΊΤΕΡΙ : ΤῊΟ: δ ΟΤΙΝΠΆΟΆΡΟΗΝΒΘΙΚΤΟΣ. 
ΠΆᾺΗΜΜΕΛἈΘΙΆΟΆΓΙΆΛ. ἸΕΡΕωΟΝνΝ Δ ΕΤΤΑΙΧΥΤΆ. 
ΓΙΩΟΝΕΟΤΙΝΕΝ ΤΌΙΤΩ ΘΝ ΤΟΙΠΟΆΓΙΩΕΡΩ δα 
ΟΥ̓ΟΦΑΖΟΥΟΙΝΤΌΟλΧΟ ΘΗΟΘΕΤ ἈΙΆΓΙΆΆΓΙΩΝ 
κλαΥτωμλοφαξουογι ΕΟΤΙΝΩΟΠΕΡΤΌΠΕΡΙ 
-ΤΌΜΙΚΕΙΟΝ : ΤΗΘΠΆΗΜ 1. ΤΗΟΛΧΜΑΡΤΙΆΟΟΥΤΩΟ 
ΜΕΛΧΕΘΙΆΟ:ΕΝΑΆΑΝΤΙΚΥ: ΙΚΞ(ΑΙ ΤΟΙΤΕΡΙ ΤΗΘΠΆΗΜ 
ΚΑΟΤΟΛΙΜΆΛΥ ΓΟΎΤΙΡΟΟ ΜΕἈΆΧΘΙΆΟΝΟΜΟΟσΒΕΙΟ 
ΧΕΘΙΘΙΤΙ ΤΗΝΕΆΟΙΝ ΤΟΥ ΥΤΩΝΟΙΕΡΘΥΟΟΟσΤΊΟ 
ΘΥΟΙΆΟΤΗΡΙΟΥΚΥΚΆΟΩ ΕΞΕΙΆΆΧΟΘΤΤΆΑΙΕΝΧΥ ΤῸ 
ΚΑΙΤΑΝΤΟΟ ΤΕΑΡΑΥ ΓΟῪ τ ΧΑΥ̓ΤΩΕΟΤ ἍΙ: ΚΆΙΟΪΕ 
ΠΡΟΟΟΙΟΘΙΆΑΤΓΧΥΓΤΟΥ ΡΕΥσΟΠΡΟΟΆΓΩΝΟ 
ΤῊἨΝΟΟΦΥΝΚΆΙΠΑΝ ἈΟΚΑΥΤΩΜΑΆΧΝΟΥ ΤῸ 
ΤΟΟΤΕΑΡΤΟΙΚΑΤΆΚΑΛΥ ΔΘΡΜΑ ΤΗΟΟἈΧΟΚΛΑΛΎΥΤΩ 
ΠΤΟΝΤ ἈΕΝ Δ ΟΟΘΙΆ ς ΟΘΩΟΘΗΟΆΛΥ ΓΟΌΟΠΡΟΟ 
-ΤΠΆἈΝ ΤΟΟΤΕΑΡΤΌΘΓΗ ΤῸΣ Ὁ ΦφερειλΥτωθοτλικαι 
“ΕΝ ΔΟΟΘΙΩΝ :ΚἈΑΥΤΟΥῸ ΤἸΤΆΟΆΧΛΘΥΟΙΆΧΗΤΊΟΠΕ 
ΑὙΌΟΝΕΦΡΟΥΟΙΚΚΑΙ ΤῸ φϑησδτλιανιλβθιξα 
ΟΤΕΆΡΤΟΘΙΓΑΥΓΩΟΝΤῸ ΝΟΩΙΚΑΙΠΑΟΔΛΗΤΊΟΠΟΙ 
ΕΠ ΤΟΝΜΗΡΙΩΝΙΚᾺΙ ΗἩΘΗΟΘΤ ἈΙΘΙΤΘΟΧΆΡΑΆΟ 
ΤΟΝΆΟΒΟΝΤΌΝΕΙΤΙ - 6. ΠΕΙΤΙ ΓΗΓΆΝΟΥ ΓΟΥ] 
ΤΟΥΉΙΑ ΓΟΟΟΥΝΤΌΙΟ ΕΡΕῳΟΤΟΥΤΙΡΟΟΦῬῈ 


ΝΕΦροισπεριδλειλγ ΡΟΝΤΟΟΛΧΛΥΤΉΝΧΥΤΟΥ 


27 ΠΕ. 6, 80 --- 89, 


νομοσθυσιασενεσεωσ 


ΟἿΤΓᾺ! ᾿ΚἈΑΙΠΠΆᾺΆΟΆΘΥΟΙΑ. - 
ἈΝΆΠΕΠΟΙΗΜΕΝΗΦΘ. 
ΘΆΑΔΙΩΚΑΔΙΜΗΆΝΆΠΕ 
ΟΙΗΜΕΝΗΠΆΟΙΤΟΙΟ 
ὙἹΟΙΟΆΑΆΡΩΟΝΕΟΤΆΙ 
ΘΕΚΑΟΤῸΤΟΪΟΟΝ 
ΟΥ̓ΓΟΟΟΝΟΜΟΟΘΥΟΙΆΟΘ 
ΟΟΤΗΡΙΟΥΗΝΠΡΟΟ 
ΟΙΟΟΥΟΙΝΤ ΚΟ) - 6 Κ᾽ 
ΜΕΝΠεριλινεοεῶσ 
ΠρΡοσφερηλύτηνις 
ΤΙΡΟΟΘΟΙΟΕΙΕΘΠΙ ΤΉΟΘΥ 
ΟἈΟΤΗΟλΙΝεοεῶο 
ἈΡΓΟΥΟΘΙΚΟΙΜΙΔΆΆΆΕ 
ΦΟΧΝΆΠΕΙΠΠΟΙΗΜΘ 
ΝνΝουοενθλλιώκλλὰλ. 
ΓΑΝΑΆΛΖΥΜΆΔΟΙΆΚΕ - 
Χρβθιομθονλενθλλιῷ 
ΚἈΑΙΟΙΜΙΔΆΙΝΠΕΦΥ 
ΡΑΜΟΝΗΝΕῈΝΕΆΆΧΙ 
ΕἸΤΙΆΡΤΟΙΟΖΥΜΘΙΤΆΙΟ 
ΤΡΟΟΘΟΙΟΘΙ ΤΆΛΩΡΑΛΥ 
ΤΟΥΕΠΙΘΥΟΙΆΔΆΙΝΕΟΘ 
ΦΟσΟΟΣΤΗΡΙΟΥΧΥΤῸΟΥ 
ΙΚΞΑΟΠΡΟΟΆΞΕΙΕΙΓ ἈΥΓΟΥ 
ΒΝΆΠΟΙΤΑΝΤΟΌΟΝΤΟΩΣ. 


λωρωνλυύυτουύλφαι 


10 


1ὅ 


ΡΕΜΆΑΙΚΚΟΣ ΤΟΣΕΡΘΙ Τὼ 
ΠΡΟΟΧΘΟΝΤΊΤΟΆΙΜΆᾺ 
ΤΟΥΟΩΤΉΡΙΟΥΧΥ ΤῸ 
ΘΟΤ ἈΚ ΤἈΚΡΘΆΘΥΟΙ 
ἈΟλΙΝΕΟΘσΟΩ ΤῊ 
ΡΙΟΥΧΥΤΟΩΘΟΤ ἍΙ : ΚΆΙΘ 
ΝΜΗΗΜΕΡΆΔΩΡΘΙΤΆΙ 
ΕΡωΘΗΟΘ ἈΙΟΥΚΑΤᾺ 
ἈΘΙΝογοινα Π ἈΥΤΟΥ 
ΕἸΟΤΟΠΡΩΟΩΣ -ΚΑΝΘΥΧΗ, 
ἨΕΙΚΟΥΟΙΟΝΘΥΟΙΆΖΗ 
ΤΟΛΟΩΡΟΝΑΥ ΤΟΥΉΚΣ. 
ΗΜΕΡΆΑΠΙΡΟΟΆΓΗΤῊΝ 
ΘΥΟΘΙΆΝΑΥ ΓΟΥΕΡΩΘΗ 
ΟΘἸΥΤἈΝΚΑΙ ΤΉΛΥΎΡΙΟΝ. 
ΚΑΥΤΌΚΑ ΓΆΧΘΙΦΘΕΝ 


κ ἈΠ ΑΥΓΟΥΚΡΩΘΗΟΘ' 
ΚΓΆΙΚΑΟΤΟΙΚΑ ΓΆΧΕΙΦΘΕ: 


ἈΠΟΤῸΝΙΚΡΕΩΟΝΤΉΟ 
ΘΥοιλοεωσημερλο 
ΤΡΙ ΤΗΟΘΕΝΙΤΥΡΙΚΆΓΓΆ 
ΚἈΑΥΘΗΘΘΤ ΑΙ ΘΆΝΔΕ 
φαγωνφαγηλποτῶ,. 
κρεῶν αὶ ΤΗΟθυύοιλο 
ΤῸΝ ΡΗΝΙΚωΟΝ ΎΥ ΤΟΥ: 
ΤΗΗΜΕΡΑΆΤΉΗΉΤΡΙΤΗΟΥ 
ἈΕΧΘΗΟΘΤ ἈΙΤΌΠΡΟΟ 


ΠΕΡ. 6, 39 ---Ἰ, 8. 


φερον ΤΊ Ὺ ΓΟΟΥ ἌΟΓῚ 
ΟΘΗΟΘΕΤ ἈΙΆΧΥ ΓΩΜΙΆΟΜΑΆ 


ΕΟΤῚΝΗΔΕΥΎΥΧΗΗΤΊῚΟ 
ἈΝΦΑγηΗλ ΠΥ ΓΟΥ ΤῊ 
ἈΜΑΡΤΙΆΝΧΗΜΥΕΤΆΙ 
ΚἈΑΙΚΡΒΆΟΟΧΆΝΆΝΗΤΆΙ 
ΤᾺΝ ΤΟΟἈΧΚΆΑΘΑΡΤΟΥ 
ΟὙἘΡΩΘΗΟΘΤΆΙΕΝ 
ΤΤΥΡΙΚΑ ΓἈΚΑΎΘΗΟΘΕ 
ΤἈΙΚΚΑΙΤΆΚΡΘΆΤΙΧΟ 
κἈϑαροοφαγεύλικραλ 
ΗλαΥυχηητιολνφα 
ΓΗΧΠΙΠΟΤῸΝΚΡΕΩΝ 
“ΤΗΟΘΥΟΙΆΟΤΟΥΟΩ ΤῊ 
ΡΙΟΥΟΘΟΤΙΝΚΥΊΚΆΙΗ 
ἈΚΑΘΑΡΟΙΆΛΧΥ ΓΟΎΕΙΤ᾽ 
ἈΥΤΩΛΧΠΟΛΧΘΙΤΆΙΗΥΨΎΥ 
ΧΗΘΙΚΘΙΝΗΒΚΤΟΥΛΑΆ. 
ΟΥ̓ΑΥΤΉΟ. ΚΑΙΨΎΧΗ 
ΗἈΧΝΑΥΨΗΤ ἈΙΠΆΝΤΌΟ 
ΤἸΡΑΓΜΆΤΟΟΧΚΆΘΑΆΡ. 
“ΤΟΥΗΛΠολιζαθϑλροιλο 
ΧΝΟΥΗΤΩΝΤΈΕΤΡΆΠΟ 
ἈΟΝΤῸΩΏΝΑΚΑΘΑΡΤΩ, 
ΗἩΠΆΝΤΟΟΚΑΘΧΎΥΓΜΆ 
“ΤΟΟΧΚΆΘΑΡΤΟΥΚΑΙ 
φΦαγηλποτωνκρεασ. 


ΤἨΟΘΥΟΙΆΟΤΟΥΟΟΩ ΤῊ 
ΡΙΟΥΟΕΟΤΙΝΚΎΆΠΟ 
ἈΕΙΤ ἈΙΗΨΎΧΉθΘικζθι 
ΝΗΕΙΞ ΓΟΥΧΆΟΥΧΥΤΉΘ 


δ ΚἈΙΘΒΆΧΧΗΘΕΘΝΚΟΠΡΟΟ 


10 


1ὅ 


ΜΟΩΟΘΗΝΆΘΓΩΝ: ἈΆΧΗ 
ΟΟΝΤΟΙΟΥΟΙΟΙΗΧΆΕ 
ΓΟΝΙΤΑΝΟ ΓΘΆΡΑΕΟΟ. 
ΙΞΟΟΠΡΟΒΆΑ ΤΟΝΙΚΆΙΆΙ 
ΓΩΟΝΟΥΚΘΆΘΟΘθιζΆΙ 
ΟΤΘΆΑΡΘΝΗΟΙΜΆΙΟΩΝ 
ΙΞὡδυθηριαλώτωνΝ 
ΤΤΟΙΗΘΗΟΕΊΤΎ ΆΙΕΙΟΙΤΑ 
ΕΡΓοΟΝι.θισερῷοι. 
ΟὙἘΚΡΩΘΗΟΕΤΆΙΠΆΟΘ 
ΟΘΟΘΘΙΩΝΟΤΈΘΑΆΡΆ - 
ΤΠΟΤΟΩΟΝΚ ΤΗΉΝΟΩΟΝ - 
ΟΝΠΡΟΟΆΧΞΕΤΆἈΙΆΙΤΑΥ 
ΤΟΝΚΆΡΠΩΟΜΆΚΟΩΆΑΆ 
ΠΟΧΘΙΤΆΙΗΥΨΎΥΧΗΘ - 
ΚΕΙΝΗΘΒΚΤΟΥΧΆΟΥΧΥ 
ΤΗΗΟΠΆΝΆΑΙΜΑΆΑΟΥ ΚΕ 
ΔἈΕΟΘΕΕΝΠΆΟΘΗΙΚΑ- ΤῸΙ 
ΙΞΪΙΧΥΜΩΝΆΠΟΤΕΤΩΣ. 
ΤΕΤΕΙΝΟΝΚΑΥΓΩΝ 
ΚΤΉΗΝΩΝΠΆΟΘΛΨΎΥΧΗ 
ΗἈΝΦΑΓΗΠΆΝΑΆΙΜΑΆ 


29 : ΧῈΝ. 1, 8---τἴ. 


“νομοσθυσιασσωτήριου 
ἈΠΟΛΧΘΙΤἈΙΗΨΎχηΗεκθι 
ΝΗΕΚ ΤΟΥΧΆΟΥΛΧΥΤΉΟ 
ΚΑΙΕΆΧΆΧΗΟΘΘΝΚΟΠΡΟΟ 
ΜΟΩΟΗΝΆΘΓΩΟΝΆΆΛΧΛΗ 
ΟΟΝΤῸΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΛΟ ΧΕ 
ΓγΩΟΝΟΠΡοοφΦερων 
ΘΥΘΙΆΝΟΟΣΤΉΡΙΟΥ 
ΧΥΤΟΥΚΟΩοιΟσΘΙ ΤΟΛΟ 
ΡΟΝΑΥΤΟΥΚΟΩΔΆΤΤΟ 
ΤἨΟΘΥΟΙΆΧΟ ΓΟΥΌΩ 
ΤΗΡΙΟΥΧΥ ΤΟΥ ἌΙΧΘΙ 
ΡΕΟλΥῪ ΓΟΥΤΙΡοΟοοΟιΙΟΟΥ 
ΟἸΝΤἈΚΑΡΙΤΟΜΑΆΤΓἈΚΟΩ 
ΤΟΟΤΓΕΆΡΤΟΕΠΙΤΟΥ 
ΟΤΗΘΥΝΙΟΥΚΆΑΙΓῸΝ 
ἈΟΚΟΝΤ᾽ ΟΥ̓ΗΠΙΆΤΤΡΟΟ 
ΠΡΟΟΟΙΟΘΙΑΥΓΆΦΟΤΕ 
ΕΠΙΘΘΙΝΆΙΔΟΜΆΕΘΝΑ. 
“ΤΗΚΥΙΚΔΙΆΝΟΙΟΕΙΟΙΘ 
ΡΕΥΟΤΟΟ ΓΕΆΡΕΠΙΤΟΥ 
ΘΥΟΙΆΟΤΗΡΙΟΥΚΑΙΕ 
ΟΤΓΑΓΤΟΟΤΉΘΥΝΙΟΝ 
ἈΧΡωνικΑΙ ΓΟΙΟΥΊΟΙΟ 
ἈΥΤΓΟΥΚΑΙ ΓΟΝΕΡΆΧΙ 
ΟΝΆΤΟΝΔΕΞΣΟΝΔΟ 
οε τ λφλιρεμάτωίὶ 
ΕΡΕΙΑΤΟΤΟΩΟΝΘΥΌΙΟΣ. 


80 


10 


18 


ΤΟΥΟΦΤΉΗΡΙΟΥΥΜΩ,. 
οΠΡΟΟΦερώντΌΛι 
ΜΑΆΑΤΤΟΥΟΟΩΣΤΉΡΙΟΥΚ 
ΤΟΟΤΕΆΡ ἈἉΠΟΤΟΩΟΝΥἹ 
ΟΝΆΑΆΧΡΩΟΝΆΥΤΟΕ - 
ΟΤἈΙΟΒΕΡΑΧΙΟΝΟΔΘ 
ΣΙΟΟΘΝΜΕΡΙ..: ΤῸ - 
ΓἈᾺΡΟΤΗΘΥΝΙΟΝΤΟΥ͂ 
ΘΙΠΙΘΕΜΆ ΤΟΟΙΚΑΟ ΤῸ, 
ΚΕΡΆΧΙΟΝΑ ΤΟΥΆΦι 
Ρεμα Τοσθιληφαπα 
ΡΑΤΟΩΝΥΙΩΝΙΗΆΛ. 
ΠΟΤΩΝΘΥΟΙΩΟΝΤΌΟΌΥ 
ΟΟΤΉΡΙΟΥΥΜΩΟΩΝις 
ΘΑ ΚΑΛΥΓΆΧΆΡΩ 
ΤΟ ρει ΤΟΙΟΥΊΟΙΟ 
ἈΥΓΟΥΝΟΜΙΜΟΝΆΙΟΩΣ) 
ΜΙΟΝΠΆΡΑ ΤΩΝΥ 
ΙΗλ᾿ 


20 ΧΥΤΗΗΧΡρεισθιολλρῶ 


Ι(ἈΙΗΧΡΘΙΟΘΙΟΤῸΝ 
ΥὙἹΩΟΝΆΑΥ ΓΟΥΆἉΤΙΟΤῸΣ 
ΞἈΡΠΟΜΑΤΩΝΚΥΘ 
ΝΜΗΗΜΕΡΆΠΡΟΟΗΓΆ 
ΓΕΤΟΆΧΥ ΓΟΥΟ ΤΟΥΊΕ 
ΡΑ ΤΕΥ Ν ΤὠκΚΟΚΑ. 


ΘΑΕΝΕΤΕΙΆΑΑ ΤΟΟΚΟλΟΥ 


ΜΕΥ. 1, 11 .-- 96. 


ΝΜΆΑΙΧΥΓΓΟΙΟΗΗΜΕΡΆΘ 
ΧΡΕΙΟΕΝΑΥ ΓΟΥΟΠΆΡΑ 
ΤΟΩΝΥΙΩΜΙΗΆΧΝΟΜΙ 
ΜΟΝΑΆΙΩΟΜΝΙΟΝΕΘΙΟΤΤΆΟ 
ΓΕΝΘΆΑΟΛΥΤῸΟΝ 
ΟΥΤΟΟΟΝΟΜΟΟΤΤΌΝΟ 
ἈΟΚΑΥΤΓΩΟΜΑΆΤΟΟΝΚΑΙ 
ΘΥῸΟΙΆΟΚΆΙΠΕΡΙΆΜΑΡ 
ΤΙΆΧΟΚΑΙ ΤΗΟΘΠΆΗΜΜΕ 
Ἀεαιλοζ ΤΗσΤαλειῳω 
ΠσΕΟΘΟΚΆΑΙΓΗΟΘΥΌΙΆΟΘ 
ΤΟΥΟΘΩΤΗΡΙΟΥΌΝΤΡΟ 
ΠΟΝΕΝΕ ΓΕΘΙΆΆ ΤΟΚΟ 
ΤΟΜΟΩΟΘΗΘΝΤΓΩΟΡΕΙ 
ΟΘΙΝΆΗΗΜΕΡΆΕΝΕ - 
ΓΘΙΆΆ ΤΟ ΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΛ. 
προσφερθνταλῳ 
ΡΑΛΥΤΩΝΕΝΆΝΤΙΚΥ 
ΕΝΤΉΘΡΗΜΩΟΘΙΝΆ 
ΚἈΑΙΘΆΑΆΧΗΟΘΕΝΚΌΠΡΟΟ 
ΜΟΩΟΟΘΗΝΆΘΓΩΟΝΆΔΧΕΕΘ 
“ΤΓΟΝΆΆΡΩΟΝΚΑΙ ΤΟΥῸ 
ὙΙΟΥΟΛΎΥΓΤΟΥ Χ ΜΕΤ᾽ ἈΥ 
κ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΑΟ ΤΟΆΧΆΟΚΑΙ 
“ΓΟΘΆΔΙΟΝ ΤΉΟΧΡΕΙΟΘ 
ΟὐΟΚΑΙ ΓΟΝΜΟΟΧΟΝ 
“ΓΟΝΙΠΕΡΙ ΤΗΟΆΧΜΑΡΤῚ 


81 


10 


18 


2 


ἈΟΚΑΓΓΟΥΟΔΎΥΟΌΚΡΕΙΟΥῸ 
κΑΥ ΓΟΚΑΝΟΥΝΤῸΝΆΑΆ. 
ΖΥΜΟΝΚΑΙΠΆΟΘΗΤῊ 
ΟΥ̓ΝΆΓΩΓΗΘΙΚΚ(ΆΗΟΙ 
ἈΘΟΝΘΙΤΙ ΤΉΝΘΥΡΆΝ 
ΤΗΟΘΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥ ΜᾺΡ 
ΓΥΡΙΟῪ ᾿ΙΚἈΙΒΠΟΙΗΘΕΙ 
ΜΟΩΟΘΗΟΘΟΝΊΎΡΟΠΟΝ 
ΟΥ̓ΝΘΤΆΞΕΝΑΥ ΓΟΚΟ 
ΚἈΙΕΣΘΙΚΑΙΆΟΘΝΤΉΟΥ 
ΜΑΓΟΩΓΗΕΘΙΠΤΉΝΘΥ 
ΡΆΝ ΤΗΟΘΟΙΚΗΝΗΟΤΟΥ 
ΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥΚΆΙΘΤΕΙ 
ΜΩΟΘΗΟΤΗΟΥΝΆΓΟΩΣ) 
ΓΗΤΟΥ ΓΟΘΟΤΙΝΤῸ 
ΡΗΜΆΟΘΝΕΘΤΕΙΆΑΆ ΤΟ 
ΙΚ(ΟΙΤΟΙΗΟΆΙ ΚΠΡΟΟ 
ἨΝΕγκανΝ ΜώσζωηΗΟ - 
ΤΟΝΆΆΧΡΩΟΝΙΚΑΥΤΟΥῸ 
ὙἹΟΥΟΛΥΤΟΥΚΑιθλοΥ 
ΟΕΝΆΑΥ ΓΟΥΟΥ ΔΆ ΤΙς 
ΒΝΘΔΥῪΥΟΘΘΝΑΥ ΤΟΝΤῸ, 
ΧΙΤΩΟΝΆΙΚΆΑΙΕΖΩΟΕΝ 
ἈΥΤΟΝΖΟΩΟΝΗΚΆΙΕΝΕ 
ἈἈΥΘΟΕΝΑΥ ΓΟΝΤΌΝΥ 
ΠΟΛῪ ΓΗΝΙΚΆΙΕΠΕΘΗ 

ΚΙ ΕΝΘΙΤΑΥ ΓΟΝΜΤῊΝΘ 


ΠΕΝ. 1. 26 --- 8. 7. 


ΤΩ ΜΕΙΔΑΚΑΙΟΥΝΕΔΗ 
ΠΕΝΧΑΥ ΓΟΝΙΚΆ ΤἈ ΤῊΝ 
ΤΤΟΙΗΟΙΝ ΤΉΘΕΠΟΩΜΕΙ 

Ὁ ΟΟΙΚΑΙΟΥΝΕΟΦιγσαι 
ΧΥΤΉΝΕΝΑΥ ΓΌΚΆΙΕ 
ΤΘΘΗΚΟΘΝΕΙ ΑΥ̓ΤῸΝ 
“ΓΟΧΟΓΙΟΝΚΆΙΕΘΗΚκΕ, 
ΕΠΙΤΟΧΟΓΕΙΟΝΤῊΝ 
ἈΗΧΩΟΙΝΚΑΥΤΉΝΑΆ 
ἈΗΘΘΙΆΝΚΆΘΕΙΠΕΘΗ 
ΚΕΝ ΤΗΝΜΙΤΡΆΝΕΙΤΙ 
ΤῊἨΝνκαῳφαληνλύτου 
ΚἈΑΙΕΠΕΘΗΚΟΘΝΤΗΝ 
ΜΙΤΡΑΝΚΑ ΤΤΆΠρΡοΟΟΩ 
ΠΤΟΝΧΎΥ ΤΟΥ ΓΟΠΙΕΤᾺ 
ἈΟΝΤΟΧΡΥΟΟΥΝΤῸ 
ΙΞ(ΚἈΘΗΓΙΆΟΜΕΝΟΝΆ 
ΓΙΟΝΟΝΤΡΟΠΟΝΟΥ 
νετΑξενκοτώμῳ 
ςηκλιθδλάξενμῷω - 
ΟΗΟΑΠΙΟΤΟΥλλιουΥ 
ΤῊΟΧΡΕΙ ΕΟ - 
ΧΡΕΙΟΒΘΝΤΉΝΟΙΚΗΝΗ 
ΚΑΙΤΆΝ ΤἈ ΓΑΕΝΑΥ ΤῊ 
ΚἈΙΗΓΙΆΟΘΕΝΆΥ ΤῊΝ 
ΙΞΑΙΕΡΑΝΘΟΝΆΤΓΑΥ ΤΟΥ 
ΕἸΤΙ ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟ 


32 


ὃ 


μαὰ 
Φ 


μ»επῦ 


ὃ 


ὃ 


ΘΙΤΤ᾽ ἈΚΙΟ: ΚΚΆΙΕΧΡΕΙΟΕ. 
ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΝΤΚΑΙ 
-ΗΓΙΆΘΕΝΑΎΥ ΤῸ ΚΑΤᾺ 
ΤἈΓἈΟΚΘΥΗΛΥ ΤΟΥ 
ΤΟΝΆΟΥ ΓΗΡΑΆΚΚΑΟ ΤῊ 
ΕΧΟΙΝΑΥ ΤΟΥ ΚΆΑΙΗΓῚ 
ἈΟΕΝΑΥῪΥ ΤΓΆΚΆΑΙΕΙΤΕΧΕ 
Εν τ μώῳοησ:ἉΠΟΤΟΥ 
βδλλιοΥ ΤΗοχραισαῶσ 
ΕΓ ΤῊΝΚαΦΆλΗΝΑΆ 
ἈΡΩΝιΚΆΙΈΧραιοαν 
ἈΥΤΟΝΙΚΑΙΗΓΊΆΟΕΝ 
ἈΥΤΤῸΝ ΚἈΑΙΠΡΟΟΗΓΆᾺ 
ΓΕΝΜΟΩΟΘΗΟΤΟΥΟΥ 
ΟΥ̓ΟΛΑΡΩΝΚΆΙΕΝΕ 
λΥΟΘΕΝΑΧΥ ΤΟΥ Τὼ 
ΝΜἈΑΟΚΑΙΕΖωσθΝΑ Υ 
ΤΟΥΌΟΖΩΝΑΆΙΟΙΚΆΜΤΕ 
ΡΙΕΘΗΚΕΝΑῪ ΤΌΙΟΚΙ 
ἈΑΡΕΙΟΚΆΑΘΑΆΠΕΡΟΥΝ 
ΕἸἈΞΣΕΝΚΟΤΤΟΜΟΩΟΘΗ 
ΚἈΑΙΠΡΟΟΘΗΓΆΓΕΝΤΜΩ 
-ΟΗΟ: ΤΟΝΜΟΟΧΟΝΤῸ 
ΠΕΡΙ ΤΗΟΆΧΜΑΡΤΊΆΟμΚ: 


85 ΘΒΠΕΘΗΙΚΟΕΝΆΆΔΡΟΝ. 


ΙΞ(ΙΟΙΥΪΟΙΆΥ ΤΟΥ ΓΆΟ 
ΧΕΙΡΑΟΛΧΥΓΤΩΝΘΕΙΠ ΤῊ 


ΠΙΕΥ. 8, 1--14. 


καῳφαλην τΟΥΜοοχου 
ΤΟΥ ΤΗΟΆΧΜΑΡΤΊΆΟΚΑΙ 
βοφαξσον :ἈΥ ΤῸΝ -ΚᾺΙ 
ΘἈΑΧΕΕΝΜΩΟΘΗΟΆΤΙΟ 
“ΤΟΥ ΧΙΜΑ ΤΟΟΚΆΘΙΕΙΤΕ 
ΘΗΚΕΝΕΠΙ ΓΆΚΕΡΑΤΑ 
“ΓΟΥΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΥ 
κγκλωτωλλκτυΎλοω 
ΧΥ ΤΟΥ κλιθκΆθλριοε, 
“ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΝ -ΚΚᾺΙ 
ΤΟΣΙΜΆΘΞΕΧΕΕΝΕΠΠΙ 
“ΤῊἨΝΕΧΟΙΝΤΟΥΘΥΟΙ 
ἈΟΤΉΗΡΙΟΥΚλιηγιΆ δ. 
ΧΥΤΟΤΟΥ ξειλλοκ - 
ΟΘΆΙΕΙΤ ΑΥΤΓΟΥ -ΚΆΙΘΆΣλ. 
ΒΕΝ:ΜΩΘΗΟ: ΠΆΝΤῸ 
ΟΤΕΆΡ ΤΟΘΠΙΤΌΝΕΝ 
ΔἈΟοΟθΘιωνκλυ ΤΌΝΧΟ 
ΕΟΝΤΟΝΕΙΠΙ ΤΟΥΉΤΙΆ 
“ΓΟΟΚΑΙΆΜΦΟΤΈΡΟΥΟ 
ΤΟΥΌΟΝΕΦΡοΟΥγοικΑ ΤῸ 
ΟΤΓΕΆΡΤΟΘΠ ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΚΑΙΆΝΗΝΘΓΚΕΝΜΩ 
ΟΗΟΕΠΙ ΓΟΘΥΟΙΆΟ ΤῊ 
ΡΙΟΝΚΑΙ ΤΟΝΜοΟοΟχΟῖ,. 
ΚΑΥΤΗΝΕΥΡΟΆΝΧΥΤΟΥ 
κυ ἈΚΡΕΘΑΧΥΤΟΥΚΆΙ 


8ὅ 


ΤῊἨΝΚΟΠΡοΟΝΑΎΥ ΓοΟΥΚκΆᾺ 
ΤΕΚΧΑΥΟΘΕΝΑΥ ΓΆΠΥΡΙ - 
ΕΣ ΤΗΟΠΆΡΕΜΕΟΆΧΗΟΘ 
ΟΝΤΡΟΠΟΝΟΥΝΘΤΤᾺ 

δ ΣΕΝΚΟΤΩΜΩΟΗ -᾿ς 
ΠΡοΟοηγΆγαντμω - 
“ΟΗΟ: ΤΟΝΚΡΘΙΟΝΤῸ 
ΕἸΟΟΧΟΚΑΎ ΤΩΏΜΆ τς 
Ε΄ΠΕΘηιανΆΆΡΩΝ 

1. ΚἈΙΟΙΥΙΟΙΑΥΤΓΟΥ ΡΓΔᾺῸ 
ΧΕΙΡΑΟΧΛΥ ΤΩΝΕΓΙΠ 
ΤῊἨΝΚΕΦΆΑΧΗΝΤΟΥ 
κρειουκλαιθοφᾶξαι 
-ΜΟΩΟΗΟΤΌΝΚΡΕΙΟΝ: 

5 ΚἈΑΙΠΡΟΟΟχΧθανΝΜΩ 
ΘΟΗΟΤΟἈΧΙΜΆΘΙΠΙ ΤῸ 
ΘΥΟΘΙΆΟΤΉρΡΙΟΝκΥ 
κλωκἈλυ ΤΌΝΚκρεισ 
ΘΙΚΡΕΟΝΟΜΗησενΝκΚΆᾺ 

0 ΤἈΜΕΘΑΧΗΛΥ ΓΟΥ- ΚΆΑΙΆ 
ΝΗΝΕΓΙΚΕΝΜΩΟΗΟ 
ΤῊΝκεΕφΦΆληΝκΆυΆ 
ΜΕΧΗΚΑΥΓΟΟΤ ΘΆΡΙ,. 
ΤῊΝΙΚΟΙΆΙΆΝΙΚΑΙ 

5 ΤΟΥΌΠΟΛΔΆΟΘΕΠΛΧΥ 
ΝΜΕΝΥΛΑΤΙΗΙΚΑΙΆΝΗ 
ΝΕΓΚΕΝΜΟΩΟΘΗΟΟ 


ΜΕΥ. 8, 14--- 41. 


ἈΟΝΤΌΝΚΡΘΙΟΝΘΟΠΙ 
ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉρβΡιοΝολΟ 
ΚΑΥΤΟΩΜΑΔΕΟΤΊΝΕΙΟ 
ΟΟΜΗΝΘΥΌΏΔΔΙΆΟΙΚᾺΡ 
ΠΩΟΜΔΑΕΟΤΙΝΚΥΊΚΆΘΑ. 
᾿ΤΕΡΕΝΕΤΕΙΆΑ ΤΟΚΟ 
ΤΟΩΜΦΩΟΘΗ -ΚΚΑΙΠΡΟΟΗ 
ΓΆΓΕΜ:ΜΩΟΘΗΟ: ΤῸΝ 
ΚΡΕΙΟΝΤΟΌΝΑΘΥ ΓΕΡῸ 
κρειον τ αλθιώσεως 
ΚἈΙΕΙΠΕΘΗΚΕΝΆΆΧΡΟΩ 
ΙΚΑΙΟΙΥΙΟΙΧΥ ΤΟΥ ΤΆΟ 
ΧΘΙΡΆΑΟΧΥ ΤΩΝΕΠΙΤῊ, 
κεφαληντούειου 
κε ΘΑ ΣΕΝ ΑΥΤΟΝ: 
ΚἈΙΕἈἈΒΕΝΜΩΏΟΘΗΟΣ. 
ΠΟΤΟΥΧΙΜΑ ΤΟΟΧΥ ΤΟΥ 
ΚΑΙΕΠΕΘΗΚΕΝΕΠΙΤΟ,. 
ἈΘΞΟΝΤΟΥΩΤΟΟΆΆΧΡΟΣ 
“ΤΟΥ ἈΕΞΙΟΥΙΚΆΙΕΙΠΓΤῸ 
ἈΚΡΟΝΤΉΟχαιροολυ 
ΤΟΥ ΤΗΟΔΕΣΙΆΟ- ΚΑΙΕ 
ΓΙΤΟἈῚΧΚΡΟΝ ΤΟΥΤΙΟ 
ἈΟΟΛΧΥ ΤΟΥ ΤΟΥ λα 
ΣΙΟΥ ᾿ΚἈΙΠΡΟΟΘΗΓᾺ 
ΓΕΝΤΜΩΦΟΗΟ: ΤΟΥΟΥ 
ἸΙΟΥΟΛΆΡΩΝΙΚΆΙΕΤΤΙΕ 


μ--ῷ 
φΦ 


20 


ΘΗΚΕΝΜΩΟΗΟΆΙΠΟ 
“ΤΟΥΧΙΜΆ ΤΟΟΕΙΤΟΥῸ 
ἈΟΚΟΥΟΤΩΟΝΟΩΣΓΩΝ 
των των ΣΙΝ 
ΚἈΆΙΕΠΙ ΓἈΧΚΡΑΤΟΩΝ 
ΧΕΙΡΟΝΑΥΤΩΝΤΩΝ 
ἈΘΣΙΩΝ -ΚἈΑΙΕΤΗΤΤΆΣ, 
κρα Τωνπολώνλυ 
ΤΩΝ ΓΟΝΔΘΣΙΩΝ: 


᾿ΚΑΙΓΠΡΟΟΟΧΘαΝΜΩΩ 


ΘΟΗΟΤΟΛΣΙΜΑΆΘΙΠΙΤΟΘΥ 


ΟΙΆΧΟΤΗΉΡΙΟΝΚΥΎΚΧΩ 


ΚΑΙΘΒΆΧΕΕΝΤΌΟΤΕᾺΧΡ 
ΚΑΥΤΗΝΟΟΦΎΥΝκΑΙ 
ΤᾺΝ ΟΟ ΤΕἈΧΛΡΤΌΕΙΤΙ 
“ΓΗΟΙΚΟΙΆΙΆΟΚΆΙ ΤΟΝ 
ἈΟΞΟΝΤΌΝΕΙΙ ΓΟΥῊ 
ΠᾺΓΟΟΚΑΙ ΓΟΥΌΛΥῸ 
ΝΕΦΡογοκλι ΟΤἘᾺΡ 
ΤΟΕΙΠ ΑΥΤΟΩΝΙΚΆΥΓΟΝ 
ΕΡΑΧΙΟΝΆ ΤΤΟΝΔ ΣΟ 
ΚΑΟΛΤΙΟΤΟΥΚΑΝΟΥ ΤΉΟΘ 
ΤΕλειωσεσ ΤΟΥΟ 
᾿ΓΟΘΟΕΝΑΆΝΤΙΚΥΕΆΧΆΒΕ, 
ἈΡΤΟΝΆΖΥΜΟΝΕΝΆ 
ΚΑΙΆΡΤΟΝΕσθΆλΙΟΥ 
ΕΝἈΆΚΆΑΙΧΆΑΓΆΝΟΝΕΝ 


80 ΠΕΝ. 8.31 -- 96. 


ΚἈΙΕΙΤΕΘΗΚΕΝΕΙΠΙ ΤῸ 
ΟΤΆΑΡΙΚΑΙΘΙ ΤΌΝΕΡΑ. 
ΧΙΟΝΜΆ ΤΟΝΔΆΕΞΙΟΝ τις 
ΕΠΕΘΗΚΕΝΤ ἌΠΑΝΤΆΑ. 
ει ΤΆ οχεαρλολλρῶ, 
ΚἈΑΙΕΠΙ ΓΆΟΧΕΙΡΆ ΤῸ 
ὙΙΩΟΝΆΑΎΥ ΓΟΥΙΚΆΙΆΝΗ 
ΝΕΓΚΕΝΑΥ ΓΆΧΦΑΙΡΟ 
“λεναν ΓΙΚΥκλιαλλ. 
ΕΕΝΜΩΟΘΗΟΛῪ ΓΆΛΙΙΟ 
ΤΟΝΧΕΙΡΩΟΝΑΎΥΤΩΝ 
ΚΑΙ ΝΗΝΕΓΚΕΝΑΧΥῪ ΤᾺ 
ΜΟΩΘΗσ: ΕΠΙ ΤΟΘΥΌῸΙΆ. 
ΟΤΉΡΙΟΝΕΙΠ ΤΟΟΆΧΟ 
ΚΑΥΤΌΜΑ- ΤΗΟΤΈΛΘΙ 
ΟΕ ΘΟΘΟΤΙΝΟΟΜΗ 
εγωλιλοκλρπώμᾷᾳ 
εστινκῷ καιλλεω 
ΜΟΩΟΗΟΤΟΟΤΉΘΥΝΙΟ 
ἈΦβιλενλύΎ ΓΌΕΠΙΘΕ 
ΜΧΑΘΝΆΝΤΙΚΥΆΧΠΟΤΟΥ 
κρειου ΤΗσ Τ Ἀθιῷσα 
ὡς -ΚΑΙΜΩΟΘΗΟΘΕΓΕΝΘ 
ΤΌΟΕΝΜΕριλΙκΚΆΘλΕ - 
ΝΕΤΕΙΆΑ ΤΟΚΟΤΟΜῳΩ 
ΟΗ :ΚἈΑΙΕΧἈΒΕΝ ΜώθΗΟ 
ἈΠΟΤΟΥΕΆΧΔΙΟΥΤΉΟ 


κλ. 


81 


ΧρΡΕΙΘΕΩσΙΚΑΙΆΤΙΟΤΟΥ 
ἈὉΜΜΕ ΤΟΟΤΟΥΈΕΠΙΤΟΥ 
ΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΥ "ΚΟ - 
ΠΡΟΟΘΕΡΑΝΕΝΘΠΙΆΆΡΩ 
 “ΤἈΟΟΓΟΆΥΛΆΟΛΥ ΤΟΥ 
ΙΞ«Ξ᾿α᾿ ΤΟΥ̓ΟΥΪΟΥΟΛΎΤΟΥ 
ΙΞἶ2ΩωοώΙ ΤἈΘΟΤΟΆΧΆΘΟΤΤΩΟΝ 
ὙἹΩΟΝΆΑΥ ΓΟΥΜΕΤ ἈΥ 
ΤΟΥ ᾿ΚἈΑΙΗΓΙΆΘΕΝΆΆΧΡΩ. 
Ι“2ἷΩΪἙὩ ΤἈΟΘΟΤΟἈΧΛΧΟΛΥΤΟΥ 
ΙΞ»α“΄'ΓΟΥΟΥΪΟΥΟΛΧΥΤΟΥ 
ΚΑΙ ΓἈΟΘΟΟΤΟΆΧΆΟΤΩΟΝ 
ὙΪΟΝΑΥ ΓΟΥΜΕΤ ἈΥ 
ΤΟΥ 


16 ΙΞἈΙΘΙΤΕΝΜΩΟΘΗΟΠΡΟΟ 


22 


ἈΧΡωΝιΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥ 
ΟΥ̓ΟΛΥΤΟΥ -ΕὙΥ̓ΗΟΧ ΤῈ 
ΤἈΚΡΕΆΧΕΝΤΗΛΧΥΧΗΤΉΟ 
ΟΚΗΝΗΟΤΟΥΜΑΆΡΤΥ 
ΡΙΟῪΥ :ΟΝΝ ΓΟΤΙΩΟΆΓΙΟΩ.: 
κἈλιθιθιφδαγεοθολυ 
“ΓΧᾺΚΚΑΙ ΤΟΥΟΆΧΡΤΟΥΟ - 
“ΓΟΥΟΕΝΤΩΚΑΝΟΩΣΤΗΟΘ 
ΤἜλΕΘΙΘσΘΟΟΝΤΡΟ 
ΠΟΝΟΥΝΤΈΤΆΙΚΤ ΑΙ 
ΜΟΙΆΧΕΓΩΟΝΆΛΡΩΝις 


οΙὐἹοι ΤΟΥ ΦΆγοΝ 


ΕΝ. 8. 236-ῦι. 


δὲ 


ΤΑΙΧΥ ΓΑΙ ΤΌΚΑ ΤΆΛΘΙ 
φϑεντωνκρεωνι 
ΤΟΩΝΆΡΤΟΝΕΝΠΎΡΙ 
κἈ ΓἈΚΚΑΛΥΘΕΤΕΈΚΆΙΧΠΟ 
“ΓΗΟΘΥΡΆΘΟΤΉΟΟΚΗΝΗΟ 
ΤΟΥΜΑᾺΡΤΥΡΙΟΥΟΥΚΘ 
ΣΕΧΕΥΘΘΟΘΕΕΙΤΤ ΆΗ 
ΜερλοεωοημΜερὰ - 
ΠᾺΗΡΩΘΗΗΜΕΡΆΤΕ 
χειωςεωσύμΜωων 

ΕΠ ἈΓΑΡΗΜΕΡΆΟΞΕΝ: 
“ΤΕΛΕΙΦΩΟΕΙΤΆΟΧΘΙ - 
ΡΑΟΥΜΟΩΟΝΚΆΘΆΠΕΡ 
ΕΠΟΙΗΘΘΒΝΕΝΤΉΗΜΒΘ 
ΡΆΤΑΥΤΉΕΝΕΤΈΕΙΧᾺ 
“ΤΌΟΚΟ ΓΟΥΤΙΟΙΗΟΆΙ 

ὡς ΓΕΘΞΘΙΆἈΟΆΧΟΘΆΑΙ 
ΠΕΡΙΥΜΩΝΙΚΆΙΕΙΠΙ 
ΘΥΡΑΝΤΉΟΟΚΗΝΗΟ 
ΤΟΥΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥΚΆ 
Θησεοθθημερᾶνις 
ΝΥΚΎΆΧΘΙΤ ΓΆΉΗΜΕΡΆΟ 
κἈιυλλσεοθετὰ - 
φυλλαγμα ΓἈΚΥΪΝΆΜΗ 
ἈΠΟΘΆΑΝΗΤΕΟΥΤΌΩΟ 
ΓΆΡΕΝΕΤΘΙΆΆΓΓΟΜΟΙ 
ΚΟ :ΚἈΙΕΠΟΙΗΘΕΝΆΔΛ. 


ΡΩΝΙΚΑΙΟΙΥΙΟΙΆΧΥΤῸΥ 
ΠΆΝΤ ἈΟΤΟΥΟΧΟΓΟΥ Ὸ 
ΟΥΘΟΥΝΕΤ ἈΞΕΝΚΟΤΤῸ 
ΜΩΟΘΗ 


δ ΚΝ ΑΟΕΓΟΕΝΗΘΗ ΤἨΗΗΜΦΕΘΡΑ. 


10 


18 


ΤΉῊΟΓΔΟΗΘΚΆΆΧΛΘΟΕΝ 
ΜΟΩΟΗΟΆΆΧΡΩΜΝΙΚΑΙ - 
“ΤΟΥΟΥΙΟΥΟΛΧΎΥ ΓΟΥ - ΚΑΙ 
᾿ΓΗΝΓΕΡΟΥΟΙΆΝΙΗΚΣ 
ΙΚΑΙΘΙΠΕΝ ΜΟΩΟΘΗΟ:ΠΡΟΟ 
ἈΧΡωνλλβαοθλυ ΤῸ 
ΜΟΟΧΆΡΙΟΝΘΙΚΕΟΩΝ 
ΠΕΡΙΆΜΑΡΤΊΆΟΚΑΙ - 
κρθιονειθοολοκλύΎ Τὼ 
ΜΧΑΧΜΩΜΑΆΙΚΑΙΠΡΟΟ 
ΘΝΕΓΚΕΤΑΥ ΓΆΞΕΝΑΝ - 
ΤΊΚΥ ᾿ΚΑΙΤΗΉΓΕΡΟΥΟΙΆ. 
ΙΗΧ ΧΑΧΧΗΟΟΝΆΘΓΩΝ 
ἈΧΕΘΤΕΧΙΜΆΡΟΝΕΞΑΙ 
ΓΩΟΝΙΠΤΕΡΙΆΜΑΡΤΙΆΟ 
ΚΑΙΜΟΟΧΆΡΙΟΝΚΆΜΆ. - 
ΜΝΟΝΕΝΙΆΑΥΟΙΟΝΆΜΩ 
ΜΆΘΙΟΘΟΧΟΚΆῬΡΠΟΩΟΙΝ 
κυμοοχοδνικλικρειο, 
ΘΙσθυοιλνο ΓΗΡΙΟῪ. 
ΕΝΆΝΤΊΚΥ -ΚΆΙΟΙΜΙΆΑ. 
ὉΝΠΕφΦΥΡΆΜεανΗΝ 


38 ΓΕΝ. 8. 31 -- 9, 4. 


ΕΝΘΑΛΙΦΟΤΊΟΗΜΕρβΟ,. 
ΚΟΟΦΘΗΟΘΤ ἈΙΘΝΥ ΜΓ, 
ΚἈΑΙΕΧΑΒΟΝΙΚΑΘΟΤῚΕ 
ΝΕΤΕΙΆΧΑ ΤΟΜΩΟΗΟ - 
ἈΠΕΝΆΑΝΤΙΤΉΟΘΟΚΗ 
ΝΗΟΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ 
ΚἈΑΟΠΡΟΟΗΆΘΕΝΠΆΟΑΣ. 
ΗΟΥΝΑΓΩΓΉΚΆΑΙΕΟ - 
“ΤΗΟΧΝΕΝΆΝΤΊΚΥ "ΚΑΙ 
᾿ΕΙΠΘΝΜΟΩΟΗΟ ΤΟΥ ΤῸ 

᾿ ΤΟΡΗΜΆΟΒΘΙΠΕΝΚΌΠΟΙ 
ΗΟΧ ΤΕΚΔΙΟΦΘΗΟΕΤ ΑΙ 
ΕΝΥΜΙΝΗΔΟΞΆΚΥ: 
ΚἈΙΕΙΠΕΝΜΟΩΟΘΗΟΤῸῺ 
ἈΧΡΩΝΗΡΟΟσΘΆΘΕΠΡΟΟ 
ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΝΚΑΙ 
ΠΟΙΗΘΟΟΝΤΌΙΕΡΙ ΤῊΟ 
ἈΜΑΆΑΡΤΙΆΟΟΟΥΚΆΑΙΓΓΤΟΟ 
ἈΟΚΑΥΓΟΩΟΜΆΟΟΥΚΆΑΙ 
ΕΣθι ἈΟαΠερισθαυ ΤΟΥ 
ΙΚΞὙἈΑΙ ΓΟΥΟΙΚΟΥΟΟΥῚς 
ΠΟΙΗΘΟΟΝΤΆΛΩΡΑΤΟΥ 
ἈΧοΟΥυΚκλιδξϑιλλοε - 
ΠΕΡΙΆΥΤΩΝΚΆΘΆΠΕΡ 
ΕΝΕΤ Ιλ ΤΟΜοικΟ 
ΙΞΟΠΡΟΟΗΆΧΘΟΝΆΧΡΟΩ, 
ΤΠΡΟΟ ΓΟΘΥΟΙΆΟΤΗΡΙΟ 


10 


18 


20 


ΚἈΑΙΕΟΦΆΣΕΝΤΟΌΜΟ 
ΟΧΑΡΙΟΝΤΌΠΕΡΙΤΗΟΘ 
ἈΜΑΡΤΙΆΧΟΛΥ ΓΟΥΚΑΆΙ 
ΠΡΟΘΗΝΕΓΙΚΆΝΟΙΥ 
ΪΟΙΆΧἈΡΩΟΝΤΌΔΙΜΆ. - 
ΠΡΟΟΛΥ ΤΟΝΚΆΙΕΒΑ. 
ΥΒΝΤΌΝ ἈΚ ΤΎΛΧΟΝ 
ΧΥ ΓΟΥΕΙΟΤΌΛΙΜΑΙς 
ΘΕΙΤΕΘΗΙΚΕΝΕΙΠΙ ΤΆΙΚΕ 
ΡΤ ΤΟΥΘΥΟΙΆΟΤῊ 
ΡΙΟΥΙΚΑΙ ΤΟΑΙΜΆΘΣΘ 
ΧΕΕΝΕΤΙΤΉΜΝΕΛΧΟΙΝ 
“ΤΟΥΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΟ ΓΟἈΡΙΚΑΙ ΤΟΥῸ 
ΝΕΦρουγοκλυτονᾶο 
ΕΟΝΤΌΝΕΠΙ ΓΟΥΉΙΤΑ. 
“ΤΟΟΤΟΥΠ,ἝΕΡΙΤΉΟΛ. 
ΜΑΡΤΙΆΟΆΝΗΝΕΓΚΕΙ 
ΘΕΠΙ ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟ, 
ΟΝΤΡΟΠΟΝΕΝΕΤΕΙ 
ἈΧΤΟΚΟΤΟΩΟΜΩΟΗιΙς 
ΤἈΚΡΘΑΚΑΙΓΗΝΕΥΡ 
ΟἈΝΙΚΑ ΓΕΙΑΥΟΆΧΝΠΥ 
ΡΙΕ ΣΟ ΤΗΟΠΆΡΕΜΕΟ 
ἈΗΟΚΆΑΙΘΟΦΆΞΆΑΝΤῸ 
ΟἈΟΚΑΥ ΤΓΩΜΆΙΚΑΙ - 
ΤΙΡΟΟΗΝΕΓΙΚΆΝΟΙΥ 


1ῈΝ.9,4-- 12. 


ΟΙΆΧΡΩΟΝΠΡΟΟΆΧΎΥΓΓΟΝ 
ΤΟΣΧΙΜΆΙΚΑΙΠΡΟΟΘΕΧΕ 
ΕΝΆΧΎΥ ΓΟΕΙΠΙΓΟΘΎΥΌΙΆ 
ΟΤΉΡΙοΝ ΥιΆ ΚΑΙ 
“ΤΟΟΧΟΚΑΥ ΤΩΜΑΆΠΡΟΟ 
ΗΝΕΓΚΑΝΧΥ ΤΌΚΑΆΤΆ 
ΜΕΆΧΗ : ἈΥ ΓΆΙΚΑΙ ΤῊΝ 
καεφᾶλην ἸΚΙΕΠΕΘΗ 
ΚΕΝΕΠΙ ΓΤΟΘΥΟΙΆΧΟΤῊ 
ΡΙΟΝΙΚΑΙΒΠἈΥΝΕΝΤῊ. 
ΙΚΚΟΙΆΙΆΝΚΑΙ ΓΟΥΌΠΟ 
ἈΛΧΟτΤΥΔΛΑ ΤΙ: ΚΆΙΕΙΠΕΘΗ 
ΚΕΝΕΠΙ ΓΟΟΧΟΚΆΥ ΤῸ 


ΜΑΒΠΙΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡβΡΙΟ, 


᾿ΚἈΑΙΠΡΟΟΗΝΕΘΓΚΕΝΤΤΟ 
ΔΟΩΡΟΝΤΟΥΆΛΟΥ -ΚΆΙ 
ΕἈΆΒΕΝΤΌΝΧΙΜΑΡΟ. 
ΤΟΝΠΕΡΙΤΗΟἈΧΜΑΡΤῚ 
Ἀοτουγλλουκλθοφὰ 
ΣΕΝΧΎΥΤΌΝΚκΑιεκαθα 
ΡΙΟσανΝ Ὑ ΤΌΝ Άθοις 
ΤΟΝΠΡΟΩΤῸΝ ΚΆΙΠΡΟΟ 
ΗἩΝΘγιΚεΝ Τοολοκλυ 
ΤΟΩΜΆΔΆΚΆΙΕΠΟΙΗΟΘΕΝΙ 
ΧΥ ΓΟΩΟΙΚΆΘΗιΚΘΗς 
ΤΠΡΟΟΘΗΝΕΓΙΚΕΝΤῊΝ 
ΘΥΟΙΆΝΙΚΆΙΕΠΆΗΟΘΕ 


ΤἈΟΧΕΙΡΑΟΛΧΥΤΟΥΆΙΤΑΥ 
ΤΗΟΚΑΙΕΠΙΠΕΘΗΙΚΕΝΘ 
ΓΙ ΓΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΝ 
ΧΩΡΙΟΓΤΟΥΟΛΧΟΚΑΧΎῪ - 

δ ΤΟΩΟΜΆ ΤΟΟΤΟΥΤΡΩΝΙ 
ΝΟΥΚΑΙΘΟΦΆξενΝ ΤΟ. 
ΜΟΟΧΟΝΚΑΥΓΌΝΚΡΘΙ. 
ΟΝΤΤἬἨΟΘΥΟΙΆΟΤΟΥ 
ΟΟ ΤΗΡΙΟΥ ΤΓΗΟΤΟΥ 

1... ἈΛΧΛΧΟΥΚΑΜΠΡΟΟΘΗΝΟΕΙ.Γ 
ΙΚἈΝΟΙΥΊΙΟΙΆΆΡΩΝ 
ΤΟἈΧΙΜΆΠΡΟΟΛΥΓΓΟΝ 
ΙΚΑΟΠΡΟΟΘΧΘΕΝΆΑΎΥ ΤῸ 
ΠΡΟΟΤΟΘΥῸΟΙΆΟΤΉΡΙΟ, 

ὃ ΚΥΚΧΩ ΚἈΑΙΤΟΟΤΕΑΡ 
ΤΟΆΧΠΙΟΤΟΥΜΟΟχΧΟΥ 
ΚΑΙΆΠΟΤΟΥΚΡΙΟΥ ΤῊ. 
οοφΘυΥνκλιτ ΟΟΤΘἈΡ: 
ΤΟΚΑ ΓΆΚΆΛΥΙΤΤῸΝ 

0 -ΤΓΉΝΚΟΙΆΙΆΝ ΚΑΟΤΟΥῸ 
ἈΥΟΝΕΦΡΟΥ τι ΤῸ 
-ΟἸΓΕἈΡΤΟΘΙΓΑΥΓΪΤῸΟΝ: 
ΚΑΙ ΓΟΜΆΟΞΒΞΟΝΤῸΝ 
ΕΠ ΓΟΥΉΤΙΤΑ ΓΌΟΚΑΙ 

5 ΕἸΠΕΘΗΚΆΑΝ, ΓΆΟΤΕΧΤΤΑ 
ΕἸ ΓΆΟΤΗΘΥΝΙΆΚΑΙ 
ἈΝΗΝΘΓΚΕΝΤΤΆΟΤΕΑ 


ΚΕΙ͂. 9. 12---.20. 


ΤἈΕΠΙΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉρΙΟ. 
ΚΑΙΤΟΟ ΤΉΘΥΝΙΟΝΙς 
ΤΟΝΕΡΆΑΧΙΟΝΆΤΌΝΑΘ 
ΣΝ φθιλενλλρω. 
ἈΦΑΙΡΕΜΆΘΝΆΑΝΤΙΚΥ 
ΟΝΤΡΡΟΠΟΝΟΥΝΕΤΆ 
ΣΕΝΜΩΟΘΗΟΚΆΙΘΣΑ. 
ΡΑΟΧΑΡΩΝΤΆΟχθιρλο 
ΧΥΤΟΥΘΠΙΤΟΝΆΛΧΟΝ 
ΕὙΧΟΓΗΟΘΕΝΑΥ ΓΟΥῸ 
ΚΑΙΚΑ ΓΕΚΗΠΟΙΗΟΆΟ 
ΤΟΠΕΡΙ ΓΗΟΧΜΑΆΡΤΊΆΟ 
κα ἈΟλΟΚΑΎ ΤΌΌΜΆ. 
ΤἈΚΑΙΓΟΤΟΥΟΟΩΤΉΡΙΟΥ 
ΚἈΙΘΙΟΗΆΘΟΝΜΟΩΟΗΟ 
ΚΑΟΧΧΡΩΝΕΙΟΤΉΝΟΚΗ 
ΝΗΝΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ 
ΚΑΙΕΣΕΧΘΟΝΤΈΘΕΥ 
ἈΟΓΗΟΆΧΝΠΆΝΤΑΤΟ.,. 
ἈΧΟΝ-καιώφϑηηλο 
ΣἈΚΥΤΆΝΤΙΤΛΆΩ 
ΚΑΟΘΕΣΗΧΆΘΕΝΠΎΥΡΠΑᾺ 
ΡΑΚΥκαικα ΓΈφαγει 
ὙὝΧΕΓΗΓΟΥΘΥΟΙΆΟΤῊ 
ΡΙΟΥΤΑ ΤΕΟΧΟΚΑΧΥ ΤῸ 
ΜΑ ΓΑΚΧΑΙ ΓΆΟΤΕΧΤΑᾺ 
ΕΙΔΕΝΙ ΤΆ ΟΟἈΆΟΟΚΑΙ 


10 


«" 


10 


δξ 


ΘΞΕΟΤΉΙΚΆΙΘΠΕΟΟΝ 
ΘΙΠΠΡΟΟΟΠΟΝΆΑΥΤῸΩΣ 
ΚΞΑΙΆΧΧΕΟΝΤΕΟΟΙΔΛΥῸ 
ὙἹΟΙΆΡΩΝΝΆΒΆΛ᾽ς 
ἈΒΙΟΥ Δ. ἙἘΚΑΟΤΟΟ ΤῸ 
ΠΥΡΕΙΟΝΧΥ ΤΟΥ ᾿ΕΠ6 
ΘΗΚΆΝΕΠ᾽ ἈΥΤΟΠῪΡ 
ΙΚ(ΔΙΘΙΤΕΕΒΆ ἈΟΝΘΙΓΆΥῪ 
ΤΟΘΥΜΙΆΜΆΙΚΠΡΟΟ 
ἨἩΝΕΓΚΆΝΕΝΆΝΤΙΚΥ 
ΠΥΡΑΆΛΧΛΧΟΤΡΙΟΝΟΟΥ 
ΠΡΟΟΕΓΆΞΕΝΙΚΟΧΥΤΌῸΙΟ 
ΙΞΑΙΕΣΗΆΘΕΝΠΥΡΠᾺ 
ΡΑΚΥ ΚΑΚΆ ΤΈΦαγει 
ΧΥΓΟΥΟΚΑΙΆΠΕΘΆΝΟ 
ΒΕΝΆΝΤΤΙΚΥ ᾿ΚΆΙΕΙΓΙΕΙ 
ΜΟΩΟΗΟσΠΡΟΟΆΛΡΩΝ 
ΤΟΥ ΓΟΘΟΤΊΝΟΕΙΠΕ 
ΚΟΧΕΓΟΩΟΝΕΝΤΌΟΙΟΘΕΓ 
ΓΙΖΟΥΟΙΝΜΟΙΆΡΓΙΑ. - 
ΟσΟΘΗΟΘΟΜΆΑΆΙΚΆΙΕΝΙΤΑ. 
ΟΗ ΓΤΗΟΥΝΆΓΩΓΗΔΟ 
ΣΧΟΘΗΟΘΟΜΆΙ ΚΆΜΝΚΑ. 
ΤΕΝΥΧΘΗΆΆΡΩΝις 
ΕΚΑΧΘΟΟΝΜΩΘΗΟ 
ΤΟΝΜΙΟΛΧΛΗΛΧΚΆΓΓΟΝ 
δλειοα φ ανΝ Υ]ΟΥοῸὺ 


41 Ὲ. 9. 20--- 10, 4. 


Ι 


ΖΕΙΗΧΥΙΟΥΟΤΟΥΧᾺ - 
ἈΘΑΦουτουπΠρολλα 
ΡΟΝΙΚΑΙΘΙΠΕΝΆΎΥΤΌΙΟ 
ΠΡΟΟΘΆΑΘΑΤΈΕΈΚΆΙΆΡΑ 
ΤΕΤΟΥΟΧ Δ λφουοῦ 
Μμωνεαι )ροοῶποΥ 
ΤΟΝΆΓΙΩΟΝΘΞΟΣΤΗΘ 
ΠΆΡΕΜΕΟΆΧΗΟ ΚΑΙ - 
ΠΡΟΘΟΗΧΘΟΝΚΆΙΗΡΑΆ 
ἈΥΤΓΟΥΟΘΕΝΤῸΟΙΟΧΙ ΤῸ 
ΟἸΝΆΑΥΤΟΝΕΘΣΟΣΓΤΗΘ 
ΠἈΡΕΜΕΟΧΗΘΟΝΤΡΟ 
ΠΟΝΕΙΠΕΝΜΩ)ΟΗΟ - 
ΚΔΙΘΙΠΕΝΜΩΟΗΟ - 
ΠρΡοολλρωνιζλιελε 
ἈΖΆΑΡΙΚΔΙΘΑΜΆΡΤΟΥΟ 


ὙἹΟΥΟΛΧΎΥ ΓΟῪ :ΓΟΥΌΙΚζΑ. 
ΤἈΧΕΆΘΙΜΜΕΝΟΥΌΟ:- ΤῊ. 


κεφαληνυμωνοὺκ' 
ἉΠΟΙΚΙ ἈΡώσΘΤΈΕκαι 


ΤΑΙΜΑ ΤΓΙΧΥΜΩΝΟΥΔΙ 


ἈΡΡΗΣΕΤΕΙΝΆΜΗΆΤΙΟ 
ΘἈΑΝΗΤΕΙΚΚΆΘΙΕΠΙΗΙΤΑ. - 


ΟἈΝΤΉΝΟΥΝΆΓΩΓΗ ὁ 


εσταιθυμΜοοοιλεὰ 
ἈΘΑΦονΥ ΜώΝΠΆΟΟΙ 
ΚΟΟΙΗΆΧΚΆΧΥΌΟΝΤΓΑΙ 


43 


ΤΟΝΘΜΙΤΥΡΙΌΜΟΝΟΝ 
ΘΙΝΕΘΙΤΥΡΙΟΘΗΟΆΝΆΙΤΟ 
ΚΥΚΑΙΆΠΟΤΉΟΘΥΡΆΟ 
ΤΘΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥΜΑᾺΡ 
5 ΤΥὙΥΡΙΟΥΟΥ ΘΞθΆΘΥ 
σεοθεαϊνα ΜηλΠοθϑὰ 
ΝΗΤῸΘ : ΤΟΓΆΡΕΧΆΙΟΝ 
“ΤῊἨΟΧΡΕΙΟΕΟΦΟΤΌΤΙΆ. 
ΡἈΚΥΘΦΎΜινικλια 
ι. ΠΟΙΗΟΆΝΙΚΑΤΤἈΤΌΡΗ 
ΜΆΜΩΟΘΗ 
ΚἈΑΙΕΧΆΧΗΘΕΝΚΟΤῸΩΣ 
ἈφΡωνλεγώνοινον 
ΚἈΑΙΟΙΚΕΡΆΑΟΥΤΠΕΟΘΘ 
ι5 - ΟΥΚΆΑΙΟΙΥ ΟΙΟΟΥΜΕ 
ΤἈΟΘΟΥΗΝΙΚΑΆΝΕΙΟΠΟ 
ΡΕΥΗΟΘΕΕΙΟΤΉΝΟΚΗ 
ΝΗΝΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ 
-ΗΠΡΟΟΠΟΡΟΥΌμΜενῶ. 
0 -- ὙΜΩΝΙΠΡΟΟΤΌΘΥΟΙ 
- ΧΟ ΤΉΡΙΟΝ -ΚἈΑΙΟΥΜΗ 
ἈΠΟΘΆΑΝΗΤΈΝΟΜΙΙ 
ΜΟΝΆΑΙΩΌΝΙΟΝΕΙΟ 
ΤἈΟΓΕΝΕΧΟΥΜΟΝ 
5 ΚἈΑΙΧΙΧΟΤΕΙΆΔΙΆΝΑΆ 
ΜΕΟΟΝΤΩΝΑΆΓΙΩΝ 
κα ΓΩΟΝΕΕΒΗΧΩΝ 


ΕῸΥ΄. 10, 4--- 10. 


ΚΑΙΆΝΑΜΕΟΟΝΤῸΌΝΑΆ 
ΚΑΘΑΡΤΩΝΙΚΆΙΆΝΆΜΘ 
ΟΟΝΤΩΝΚΆΘΆΡΟΩΝ 
ΚἈΑΙΟΥΜΕΙΕΆΟΘΙΟΤΟΥῸ 
ὙἹΟΥΟΙΗΆΤΤΆΝΤΡΑΤΓΑ. 
ΝΟΜΙΜἈΑΆΛΧΘΆΆΧΆΧΗΟΕΝ 
ΚΟΠΡΟΟΛΥ ΓΟΥΌΛΔΙΆ. 
ΧΕΙΡΟΟΜΩΟΘΗ 
ΚἈΙΘΙΤΕΝΜΟΩΘΗΟΠΡΟΟ 
ἈΧΡωνικαΙΠΡοοθὰλθ 
ἈΖΆΑΡΚΑΙΘΑΜΑΆΡΤΟΥῸΟ 
ὙἹΟΥΟΧΆΑΡΩΟΝΤΟΥΟ 
κα Ἀλαιφϑεντλσ': 
ἈΧΒΕΤΕΤΗΝΘΥΌΙΆΝ 
ΤῊἨΝΚΑ ΤΤ ἈλΘιφϑειοκ. 
ἈΠΟΤΩΝΙΚΆΡΠΟΜΑΆ 
ΤΟΝΚΥΚΑΙΦΆΓΕΘΟΘΕ 
ἈΖΥΜΑΙΙΆΡΑ ΤΟΘΥΌΙΆ 
ΟΤΗΡΙΟΝΑΆΓΙΆΆΓΙΩΝ 
ΕΟΤῚΝ -κἈιφαγαοθθαυ 
“ΤῊΗΝΕΝ ΤΟΙΙΟΆΧΓΊΩ 
ΝΜΟΜΙΜΟΝΓΆΡΟΟΙΘΟ ΤΙ. 
ΚΞΔΙΝΟΜΙΜΟΝΤΌῸΙΟΥ 
ἸΟΙΟΟΟΥ ΓΟΥΓΟΆΛΊΤΤΟΤΤΟ) 
ΙΑ ΠΩΟΜΑΆΤΩΝΚΥ ΟΥ 
ΤΟΩΓΆΡΕΝΤΕ ΤΆἈΧΤΆΙΜΟΙ 
ΚΑΙ ΤΟΟΤΗΘΥΝΙΟΝ ΓΟῪ 


ἈΦοριοματοοκατο,.. 
ΕΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥΆΦΑΙΡΕ 
ΜΑΓΤΟΟΦΆΓγθοΟθθον 
“ΤΟΙΠΟΩΛΓΙΟΟΥΚΆΙΟΙ 
5 ὙἹοιοουκλιοοικοςο 
ΟΟΥ̓ΜΕΤΆΟΘΟΥ ᾿ΝΟΜΙ 
ΜΟΝΓΆΡΟΟΙΚΆΙΝΟΜΙ 
ΜΟΝΤΟΙΟΥΙΟΙΟΟΟΥῈ 
.«ΑΟΘΗΛΆΤΙΟΤΟΝΘΥΎΥΌΙ 
ι΄. ΟΝΤΟΥΟΟΤΉΗΡΙΟΥΤῸΣ. 
ὙἹΩΝΙΗΧ ΤΟΝΕΡΆΧΙ 
ΟΝΑΤΤΟΥΆΦαλιρομαὰ 
“ΤΟΟΚΑΙ ΤΟΟΤΉΘΥΝΙΟ᾽ 
ΤΟΥ ἈΦΟΡΙΟΜΑΆ ΤΟΟΘ 
ιὸ ΤΥΤΟΟΝΙΚΡΠΩΟΜΑΆ ΤΩ 
ΤΩΝΟΤΕΑ ΤΟΌΝΤΠΡΟΟ 
ΟΙΟΟΥΟΙΝΆΦΡΟΡβΡΙΟΛΙ 
ἈΚ Ῥοριομλ ΘΝΆΑ ΝΤΊΚΥ 
ΚἈΑΙΕΟ ΤἈΙΟΟΝΚΑΥΤΌΙΟ 
Ὁ ὙἹΟΙΟΟΟΥ :ΚΑΥΤΆΙΟ 
-ΘΥΓΆΤΡΆΟΘΙΝΟΟΥ "ΜΕ 
ΤἈΘΟΥΝΟΜΙΜΟΝΆΙΩ 
ΜΙΟΝΟΝΤΡΟΙΤΟΝΟΥ͂. 
ΕἸΥΆΑΞΕΝΚΟΤΩΟΜΩΟΗ 
6. ΚἈΑΙΤΟΝΧΙΜΆΡΟΝΤΟ,. 
᾿ΤΙΕΡΙ ΓΗΘΟΆΜΑΦΡΤΙΆΟ -. 
ΖΗ ΓΩΝΕΞΕΖΗΤΉΟΕ, 


41 ΚΕΝ. 10. 10 --- 16. 


ΜώσΗσ: ΚΆΙΟΆΕΕΝΕ - 
ΠΕΠΥΡΙΟΤΌΙλΙΕΘΥῪ 
ΜΩΟΘΗΞΜΩ ΘΗ: ΕΙΠΕ 
ἈΘΑΖΑΡΚΑΙΘΑΜΆΡΤΟΥΟΘ 
ὙἹΟΥΟΧΆΑΡΩΝ ΤΟΥΌΚΑᾺ 
“ΓΑΛΧΛΕΧΕΙΜΜΕΝΟΥΌΛΕ 
ΓΩΟΝΑΧ ΤΟΥ ΚΕ ΦΆΓγα 
“ΓΕΤΌΙΠΕΡΙ ΤΓΗΟΧΜΑΡΤῚ 
ἈΟΘΟΕΝΤΟΙΠΟΑΓΙΩΟΤῚ 
ΓἈΡΑΓΙΆΛΧΓΙΩΟΝΕΟΤΥ. 
ΤΟΥ ΓΟΕΘΔΟΙΚΕΝΥ͂ΜΙΝ 
φᾶΆγειν ΝΆ ΑΦΦῬΕΧΗΤΕ 
“ῬΤΗΝΆΜΑΡΤΙΆΑΝΤΉΗΉΟΘΟΥ 
ΝΆΓΩΓΗΟΙΚΑ ΙΕ σθιΆΆ. 
ΟΗΟΘΕΠΕριΆΥ ΤΩΝ 
ΕΝἈΆΝΤΙΚΥΟΥΓΆΡΘΕΙ 
ΘΟΗΝΘΧΘΗΤΟΥΆΔΙΜΑΆΤΌΟ 
ΧΥΪΤΟΥΕΙΟΤΟΆΧΓΊΟΝΕ 
σωφλαγθοθαλύτοε, 
“ΤΟΠΟΩΛΓΙΘΟΝΤΎΡΟΠΟ,. 
ΜΟΙΟΥΝΕΤ ἌΓΗ :ΚᾺ.Ε 
᾿ἈΧΧΗΘΕΝΆΑΛΨΦΩΝΤΙΡΟΟ 
ΜΟΩΟΟΘΗΝΕΙΘΟΉΜΕΡΟΝ 
ΠΡΟΟΛΓΙΟΧΆΟΙΝΜ ΤἌ]ΤΕ 
ΡΙ'ΤΗΟΧΜΑΡ ΙΆολΥ γὼ 
ΚΑΙ ΓΧΟΧΟΚΧΑΥΤΌΏΜΆΑ. 
ΤἈΑΧΛΥΤΟΩΝΘΝΆΝΤΙΚΥ. 


Ι 


᾿ νομοσπεριβοωματῶ 
ΙΚ(ΚΧΙΟΥΜΒΕΒΘΕΚΗΙΚΕΝΝΜΟΙ 
ΤΟΙΛΥ ΓᾺΚΧΑΙΦΆΓΟΜΑΙ 
ΤΆἈΠΕΡΙ ΤΗΟΛΜΆΡΤΙΧΟ 
ΟΗΜΕΡΟΝΜΗΆΡΘΟΤΟ 
5 ΕΟΤΓΆΙΚΟΣ "ἸΚΔΙΗΙΚΟΥΌΕ 
ΜΩΟΗΟΘιΚΑΙΗΡΘΟΘΝΥ ΓΤ 
ΚΑΟΙΕΧΆΛΧΛΗΟΘΕΝΚΌΠΡΟΟ 
ΜΩΟΘΗΜΝΆΘΓΩΝ ΚΠΡΟΟ 
ΚἈΝ ΓΟΥῸΌ: ἈΆΧΗΟΆΧ ΤΕΤΌΙΟ 
ι. ὙἹΟΙΟΙΗΆΆΘΓΟΝΤΕΟ 
ΤΧΑΥΤΆΤΑΚΤΗΝΗΆΦΑΆ 
ΓΕΟΘΕΆΠΟΠΆΝΤΓΩΝ 
ΤΟΩΝΙΓΤΗΝΩΟΝΤῸΝ 
ΕἸ ΤΟΓΗΟΙΤΆΝ ΞΙΚΤῊ 
ιδ᾿ -ΝΟΟ: ΑΙΧΗΆΧΟΥΝΟΠΆΗ,. 
ΚἈΙΟΝΥΧΙΟΤΉΡΆΟΘΟΝΥ 
ΧΙΖΟΝΥΌΧΗΛΧΩΝ τις 
ἈΝΆΓΟΝΜΗΡΥΚΙΟΜΟ, 
ΕΝΤΟΙΟΚΤΉΝΕΟΙΝΤ᾽ ἈΥ 
ΤἈΦΆΑΓΘΟΘΕΠΆΗΝΆΠΟ 
ΤΟΥ ΤΩΝΟΥΦΆΓΕΟΘΘΕ 
ἈΠΟΤΩΝΆΝΑΆΓΟΝΤῺΣ. 
ΜΗΡΥΚΙΟΜΟΝΙΚΆΙΆΙΤΟ 
ΤΩΝΔΙΧΗΧΟΥΝΤῸῺΣ) 
5 ὝΧΟΟΠΆᾺΛΧΟΤΚΆΙΟΜΝΎΥΧΙ 
-ΖΟΝΤΟΩΝΟΝΥΧΙΟΤῊ 
-ΡΆο: ΤΟΝΚΆΜΗΛΧΟΝ 


ὃς 


49 ΚΕΝ. 10. 16-- τι. 4. 


Ι 


ΟΤΙΆΝΆΓΘΙΜΗΡΥΚΙΟΜΟ, 


ΟἸΤΆΗΝ. ΘΟΥ̓ΔΙΧΗΛΧΘΙ 


ἈΚΑΘΑΡΤΟΝΤΟΥ ΓΟΥΜΙ 


ΙΚΑΥΤΓΟΝΧΟΙΡΟΓ ὙΥὙΆΛΙΟ. 


ΟΤΙΆΝΆΓΕΙΜΗΡΥΚΙΟΜΟ, 


“ΤΟΥ ΤῸ :ΚΑΙΟΠΆΗΝΟΥ 
ΔἈΟΙΧΗἈΧΕΙΆΙΚΑΘΆΡΤΟΝ 
ΤΟΥ ΓΟΥΜΙΝ "ΛΟΤῸΝ 
ΔΑΟΥΤΙΟΛΔΛΆΟΤΊΙΆΝΑΆΓΕΙ 
ΜΗΡΥΚΙΟΜΟΜίΙζΆΟΟ - 
ΠΆᾺΆΗΝΟΥΔΙΧΗΆΘΙΆΙΝΑ. 
ΘᾺΡΤΟΝΤῸΥ ΓΟΥ̓ΜΙΝ 
ΚΑΥΤΟΝΥ͂Ν -ΟΤΊΔΟΧΗ 
ἈΕΙΟΤΠἈΗΝΊΓΟΥ ΓΟΙΚΆᾺ! 
ΟΝΥΧΙΖΕΙΟΝΥΧΆΟΘΟ 
ΠᾺΆΗΟΘΚΑ ΤΟΥ ΤΟΟΥ Κ΄ 
ἈΜΝΜΆΓΘΙΜΗΡΥΚΙΟΜΟ, 
ἈΚΑΘΑΡΤΟΝΤΟΥ ΤΟΥ 
ΜΙΝΆΤΠΟΤΤΩΟΝΚΡΕΟΩΝ 
λΥτωνουφάγθοθθα 
ΞΑΤΩΝΘΙΝΗΟΙΜΆΜΙΟ) 


᾿ΧΥΤΩΝΟΥΧΑΥΘΟΘΕ 
ἈΚΆΘΑΡΤΑ ΤΑΥΤΓΑΥΜΙ 


ΤἈΑΥΓΓΑΦΆγεξοθαλμο 
ΠΆΝΤΩΝ ὩΝΕΝΤΌΙΟ 
ὙΔΑΟΙΝΙΤΑΝΓΓΆΟΟΆΧΕ 
ΟΤΙΝΆΥ ΓΟΙΟΠΓΕΡΥΓΙΆ 


--ς 


43 


ὃ 


"ἡ 


0 


158 


20 


ΙΞΑΟΆΘΙΠΙἈ ΘΟΒΘΝΤΌΙΟΥ 
ἈΆΧΟΙΝ : ΚΑΙ ΕΝ ἌΙΟΘΆ 
ἈΧΟΟΔΙΟΚΆΙΕΝΤΌΙΟ - 
ΧΘΙΜΆΡΡΟΙσ τΆΎ σΆφα. 
ΓΕΟΘΕ- ΚΑΙΠΆΑΝΤ ἌΟΘΟΣ 
ΟὙἹΚΕΟΤΙΝΆΥ ΓΟΙΟΙΤΤῈ 
ΡΥΓΙΆοΥ λθΆθπιλθο 


-ΕΝΤΤΟΥ ΔΑ ΤΊ ΘΝ ΤΆΙΟ 


ΘἈΑΛΧΛΔΟΟΛΔΙΟΙΚΙΕΝΤΤΟΙΟ 
ΧΕΙΜΑΆΑΡΡΟΙΟΆΠΟΙΤΆΝ 
ΓΟΩΟΝΟΩΝΕΡΘΥΓΕΤΑΙΤΆ 
ὙΛΑΤᾺΆ -ΚΑΙΆΙΤΟΠΆΟΘΗΟΘ 
ΥΥΧΗΟΖΩΟΗΟΤΉΟΕΝ 
ΤΟΥ ΔΑ ΤΙ ΕΧΎΓΜΆΑ. 
ΕΟΤῚΝΚΑΙΚΔ ΘΑΎΓΜΑΆ. 
ΤἈΘΟΟΝΤΤΆΟΥΜΙΝ -ἍΠῸΟ 
ΤΩΟΝΙΚΡΕΩΟΝΆΎΥ ΤΟΝ 
ΟὙΚΘΆΘΟΘΕ- ΚΑΤᾺ - 
ΘΝΗΟΙΜΑΙΆΛΧΛΥΨΩΟΩΝ 
ΕΛΕΘΛΎΣΘΟΘΕ -ΚΆΙΤ͵ΤΑΆᾺΝ 


ΤἈΟΟΛΧΟΥΚΘΟΤΙΝΆΑΎΥ ΤΌΙΟ 


ΤΙΓΕΡΥΓΙΆΚΆΙΆΘΙΠΙ ΕΟ 
ΓΩΟΝΕΝ ΓΩΟΥ ΔΆ ΤΊΒΔΕ 
λΥΓΜΑ ΤΟΥ ΓΟΕΟΤῚΝ 
ΥΜΙΝ ΚΑΥΓΧΑΥ ΤΆΞΚΔΕ 
ἈΥΣΕΟΘΘΆΠΟΤΩΟΝΠΕ 
ΓΕΙΝΩΝΙΚΑΙΟΥΈΡΩ 


ΚΕΝΜ.11. 4 ---18. 


ΠΩ 


ΘΗΟΘΤ ἈΙΚΆΘΧΥΓΜΆΘ 
ΟΤΙΝΧΕΤΟΝΚΑΙΤῸΝ 
ΓΡΥΠΆΚΑΥΤΟΝΆΛΙΆΙ 
ΕΤΟΝΚΆΑΙΤΌΝΙΙΚΤΕΙ 
ΜΆΚΑΓΓΟΝΓΎΤΤΙΆΑΚΑΙ 
ΤἈΟΜΟΙΆΛΧΥ ΤΌΏΚΑΙ - 
ΠΆΝΤ ἈΚΟΡΑΚΑΚΆΙΤΆ 
ΟΜΟΙΆΛΧΥ ΓΩΚΆΙΟΤΡΟΥ 
ΘΟΝΙΚΆΙΓΆΛΥΊΚΑΚΆΙ 
ἈΧΡΟΝΤΚΑΙ ΤΓΆΟΜΟΙΆ 
ΧΥ ΤΩΣ ΚΑΙΝΜΥΚΊΤΙΚΟ 
ΡἈΚΑΚΑΙΚΑ ΓΑΡΑΙΚΚΤῊ 
ΚἈυεικιμκλικυινο 
ΚΑΙΠΕΛΘΙΚΆΝΆΚΚΑΙ - 
πορφυριωνᾶκαιθ 
Ρω ΔΙοΟΝκΚΑΙΧΆΡΆΆΡιο. 
ΚΑΤ ἈΟΜΟΙΆΛΥΤΩΙς 
ΕἸΠΠΟΙΤΑΙΚΑΙΝΥΚΤΈΕΡΙ 
ΔἈΆΚΧΙΠΆΝΤΑᾺ ΤΆΕΡΙΤΟ 
ΤΑ ΓΩΟΝΠΕΤΕΙΝΩΝ 
ἈΤΙΟΡΘΥΘΤ ἈΙΕΙΠΤΕΟ 
ΟἈΡΩΝΑΔΘΧΥΓΜΆΤΆ 
ΕΟΤΙΝΥΜΙΝ: ἈΆΧΗ ΤΑΥ͂ 
ΤἈΦΆΑΓΕΟΘΘΆΠΟΙΤΆΝ 
ΤΩΝ ΤΌΟΝΘΡΠΕΤΩΝ 
ΤΟΝΠΕΤΕΙΝΩΝΆΙΤΟ 
ΡΕΥΕΤ ἈΙαγ" Τεοολρῶ 


1ὃ 


ἈΕΧΕΙΟΚΘΆΛΗΆΝΩΣ ΤῈ 
ΡΟΝΤΩΝΠΟΛΟΝΆΑΥΤΩΣ. 
ΠΗΛΑΆΑΝΕΝΑΥ ΤΌΙΟΘΕΠΙΗΙ 
ΤΉῊΟΓΗΟ ΚΑΙ ΓΑΥΓΆΛΧΠ’ 
ΧΥτων ΦΆγεοθε: ΤῸΝ 
ΕΡΟΥΧΟΝΚΆΙΤΆΟΜΟΙ 
ἈΧΥΤΩΚΔΑΙΤΟΝΆΤ ΤΆ. 
ΚΗΝΙΚἈΙ ΓΧΟΜΟΙΆΛΥ ΤῸ 
ΚΑΥΤΟΝΟΦιοΜΆχΗ, 
ΙΞυ' ΓΧΟΜΟΙΆΛΥ ΤῸ -ς 
ΤΉῊἨΝΑΆΚΡΙΔΆΚΑΟΥΤΓΛΔΟ - 
ΜΟΙΆΛΧΥ ΤῊ -ΠΆΝΕΡΠΘ 


᾿ΤΟΝΑΤΙΟΤΟΩΝΠΕΤΕΙ 


ΝΟΩΝΟΙΟΘΙΟΙΝΤΕΈΟΘΟΣ. 
βΡεο ΠΟ ΘΟΚ ἈΘΑΥΎΥΓΜΆᾺΆ 
ΕΟΤΙΝΥΜΙΝΙΚΆΙΕΝΤΤΟΥ 
“ΓΟΙΟΜΙΆΝΘΗΟΕΘΟΘΕ 
ΙΤᾺἈΟΟΛῚΓΓΟΜΕΝΟΟΤῸΣ. 
ΘΝΗΟΜΆΙΩΟΝΑΥ ΤΩ. 
ἈΚΆΑΘΆΑΡΤΟΟΘΟΤΆΙΘΟΟ 
ΕΟΠΤΕΡΑΟΚΑΙΠΆΟΟΑΆΙ 
ΡΟΝΜΤΩΟΝΘΝΗΟΜΆΑΙΦ 
ΧΥΓΩΟΝΠΆΥΝΕΙΤ ἊΙ 
ΜμΜΑ ΤΙΧΛΑΛΥ ΤΟΥ ΚΆΙΆΙΚΑ. 
ΘΆΡΤΟΟΘΟΤΓΆΙΕΩΘΕ 
ΟΠΕΡΆΟΘΘΝ.ΓΟΙΟΚΤΗ 
ΜΘΟΙΝΟΘΟ ΤΙΝ ΟΧΗ 


ΠΕΝ. 11. 18 --- 26. 


ἈΟΥΝΟΙΤΆΗΝΙΚΆΙΟΝΥ 
ΧΙΟΤΗΡΑΟΟΝΎΧΙΖΕΙ 
ΚΑΙΜΗΡΥΚΙΟΜΟΝΟΥ 
ΜΑΡΥΚΑ ΓΑΙΆΚΆΘΑΆΡΤΑ 
ΕΟΟΝΤΤΑΙΥΜΙΝΙΤΆΟΘΟ 
ἈἉΤΓΓΓΟΜΕΝΟΟΛΧΎΥΤῸΩΝ 
ἈΚΆΑΘΑΆΡΤΟΟΘΟΓΆΙ "ΚΚᾺΙ 
ΠΆΑΟΟΟΠΟΡΘΥΕΘΤΆΙΕ 
ΠΙΧΕΙΡΟΩΝΆΑΥ ΤΓΟΥῈΝ 
ΠΆΟΙΓΟΙΟΘΗΡΙΟΙΟΆ. 
ἸΤΟΡΕΡΥΕ ΓΑΙΘΙΠΙ ΓΈΟΟΆ. 
ΡΟΝΆΚΑΘΑΡΤΆΑΘΟΤῚΙῚ 
ὙΜΙΝΠΆΟΟΛΧΙΤΤΟΜΘ 
ΝΟΟΤΩΝΘΝΗΟΙΜΆΙΩ, 
ΧΥΓΩΟΝΆΚΆΘΑΡΤΟΟ 
ΕΟΓΑΙΕΘΟΕΟΠΕΡΆΟΘ 
ΚΑΟΟΔΙΡΟΝ ΤΟΝΘΝΗ 

. ΟΜΧΙΩΟΝΑΥ ΓΟΝΠΆΥ 
ΜΕΙΤΓΑΙΪΜΑ ΓΙΑΧΥΤΟΥ 
ΚἈΑΙΆΧΙΚΚΑΘΑΆΡΤΌΟΘΟΤΆΑΙ 
Εὐὠὐσεξοπερλοιζαλικα. 
ΘΑΡΤΆΤ ΤΙ ΑΥ ΓΆΕΟΤΙΝ 
ὙΜΊΝ ΚΑΙ ΓΑΥΓΧΎΥΜΙ 
ἈΚΑΘΆΑΆΡΤΑΧΠΟΤΩΝ 
ΕΡΠΕΤΩΝ ΤΟΝΕΡ - 
ΠΟΝΤῸΝΕΙΠΙ ΓΗΟΓΗΘΟ 
ΗΓΧΑΛΧΛΗΙΚΆΑΙΟΜΥΌΚΑΆΙ 


10 


ΟΚΡοΟιΚΟΛΕΘΙΆΟΟΘΟΧΕΡ 
ΟἈΙΟΟΙ ΙΓ ἈΟΜΟΙΆΑΧΥ 
ΤῸ - ΜΥΓΆΛΗΙΚΑΙΧΑ. - 
μλιλεωνκλικΆλλ 

ΕΟ ΤΗΟΙΚΑΙΟΛΧΎΡΆΑΙις 
ΟΠΆΛΆ ΚΣ: ΓΑΥΓΆΧΚΆΘΑᾺΡ 
ΤΑΥΜΙΝΆΠΟΠΆΝΤΟΣ. 
ΤΟΝ ΤΕΡΠΕΤΩΟΝ:ΤΩ 
ΕΠΙ ΤΉΟΓΗΟ :ΠΆΟΟΆΚΣ - 
ΓΙ ΓΟΜΕΝΟΟΛΥΪΓΤῸΟΩΝ 
ΤΕΘΝΗΙΚΟΤΤΟΝΆΙιΚΑ. 
ΘΑΡΤΟΟΘΟΤΆΙΕΘΩΟΘΒΘ 
σπερλοιζα τα Ν᾽ 
ΟἈΝΘΙΠΠΗΙΤΕΟΗΘΠ ΑῪ 
ΤΟΩΝΕΠΙ ΓΙ ΓΕΘΝΗΚΟ 
ΤΩΟΝΑΥΓΤΩΝΆᾺΚΑΆΘΑΡ 
“ΓΟΝΘΟΤΆΑΙΆΤΠΟΠΑΝ - 
“ΓΟΟΟΚΘΥΟΥΟΞΥΛΙΝΟΥ 
ΗΪΜΆΑΤΓΙΟΥΗΆ ΕΡΜΑΆΤΤΌΟΌΟ 
ΗΟἈΧΙΚΚΟΥΤΙΆΝΟΙΚΘΥΌΟ 
ΟΘἈΑΝΙΠΟΙΗΘΗΕΡΓῸΝ 

Εν Υ Τωθιουλβεκα 
«ΦηοετΤ ἈΙΚΑΙΆΚΆΘΑᾺΡ 
ΤΟΝΘΟΤ ἈΙΘΦΟΘΘΟΙΠΕ 
ΡΟ: ΚΑΙΚΆΘΆΡΟΝΕ - 
ΟΓΆΙΚΑΙΠΆΝΟΙΚΘΥΟςΟ 
ΟΟΤΡΆᾺΚΙΝΟΝΕΘΙΟΟΘΚΑ. 


ΚΕ. 11. 26 -- 38. 


ΠΕΟΗΆΧΠΙΟΤΟΥΤΩΝΕΙ 
ΔΟΝΟΟΆΧΘΆΝΕΝΔΟΝΗ 
ἈΚΑΘΑΡΤΆΘΟΤΑικλΙλΥ 
ΤΟΟΟΥΝΤΡΙΕΗΘΕΤ Ἂ! 
ΙΞΟΓΙΆΝΕΡΩΜΛΔλΟΕ - 
ΟΘΕ᾽ ΓἈΙΕΙΟΟΘΆΝΕΤΙΕΧΣ 
ΘΗΘΙΑΥΤΟΥ Δ ΡΑικΚΑ. 
ΘΑΆΡΤΟΝΕΟΤΆΙΚΑΙΠΧ 
ΠΟΤΟΝΟΠΘΙΝΘΤΤΆΙΕ. 
ΠΆᾺΝΤΙΆΓΙΘΙΩΔΙΚΑ. - 
ΘΆᾺΡΤΟΝΕΟΤΆΙ -ΚΆΜΠΙΑ, 
ΕΨΟἈΝΕΙΠΙΤΕΟΗΆΤΙΟ 
ΓΩΟΝΘΝΗΟΙΜΆΌΩΝ 
ΧΥΤΟΩΝΕΙ ΑΥΤΟΆΙΚΑ. 
ΘἈΆΡΤΟΝΘΟΤ ἌΙΝΚΆΘΙΚΑ. 
ΝΟΙΚΑΙΧΥΘΡΟΠΟΌΟΛΘΟ 
Ι(ἈΘἈΑΙΡΕΘΗΘΟΟΝΤΆΙΆ. 
ΙΚΞἈΘᾺΡ ΓΆΘΟΤΊΝΙΚΑΟΑ. 
ΙΞἈΘΑΡΤ ἈΕΟΟΝΊΓΥΜΙ 
ΠᾺΆΗΝΠΗΓΩΟΜΝΥ ΔΆ ΤΟΣ 
ΙΝΚΑΙΧΑΙΚΚΟΥΚΆΑΙΟΥΝᾺ 
ΓΟΓΗΟΥ ΔΑ ΓΟΘΘΟΤ ΑΙ 
ΙΚΚΝἈΘΆΑΡΟΝΟΔΕΘΆΠΙ ΤΟ 
ΜΕΝΟΟΓΩΟΝΘΝΗΟΙ - 
ΜΟΩΟΝΆΑΥ ΤΩΝΆΚΑ. 
ΘἈᾺΡΓΟΟΘΟΤΆΙ -ΘΆΝΑΘ 
ΕΠΙΤΕΟΘΗ ΤΩΟΝΘΝΗ 


40 


15 


20 


Ι 


ΟἸΜΆΙΩΟΝΆΑΎΥ ΓΩΝΕΤΙΤΙ 
ΤᾺΝΟΠΟΡΙΜΟΝΟΠΕΡ 
ΜΆἈΑΟΟΠΠἈΡΗΟΕΤ ἌιΙΚΑ. 
ΘἈΡΟΝΘΟΤῚΝ ΘΆΝΔΕ 
ΕΠΙΧΥΘΗΥΔΟΡΕΠΙ.. 
ΤΙΆΝΟΠΕΘΡΜΆΙΚΆΘΕΙΤΙ 
ΠΕΟΗΤΩΝΘΝΗΟΙΜΆ,.. 
ΟΝΆΥΓΩΝΕΙΤΑΥ ΤῸ 
ἈΚΆΑΘΑΡΤΟΝΘΟΤΊΝΥ 
ΜΙΝ ΕἈΝΔΕΛΙΠΤΟΘΆΝΗ 
ΤΩΝ ΤΉΝΩΝΟΘΟΤΙ. 
ΤΟΥΤΟ:: Υ̓ΜΙΝΆγειν 
ΟἈΤΓΓΓΟΜΕΘΝΟΟΓΩΝ 
ΘΝΗΟΙΜΆΙΟΝΧΎΥΤῸ,. 
ἈΚΑΘΆΑΡΤΟΟΘΟΤΆΙΕΦΟ 
εσοπερλοκλιοθοθῷ 
ἈΠΟ ΓΩΝΘΝΗΟΙΜΆΙΩ 
ΤΟΥ ΤΟΩΝΙΠΤΑΥΝΕΙΓΓᾺΪ 


ΜΑΙΧΘΑΥ Τουκλιᾶκλ. 


ΘἈΑΡΤΟΟΕΟΤΓΆΙΘΩΟΘΘ 
ΟἸΤΕΡΑ ΟΡΝΑ. 
ΠΟΤΩΟΝΘΝΗΟΙΜΑΆιὦ 
ἈΥΤΩΝΤΙΆΧΎΥΝΘΙΤΆΙ. 
ΜΑ ΦΤΙΆΛΧΥ ΤΟΥ ΚΆΙΆΚΑ. 
ΘἈᾺΡ̓ΡΤΟΟΘΟΤΆΙΕΩΟΘ 
ΟἸΤΕΡΆΑΟ:ΚΑΙΠΤΆΝΕΡΠΕ 
“ΓΟΝΟΕΡΙΠΠἊΕΙΕΙΤΙ ΤΉΝ. 


Εν. 11ι. 38 τά. 


νομοστηστιχτουσὴσ 


ΓΗΓΒΕΛΕΛΧΥΓΜΑΆΤΤΓΟΥ ΤῸ ΜΟΙΓΕΙ ΗΠ ΓΗΓΓΗΟΟ ΤΙ 


ὙΜΙΝΟΥΈΕΡΩΘΗΟΕΤ. ΑΙ ΕΓΩΚΟΟΧΝΆΓΆΓΩΝ 
ΚἈΑΙΠΆΘΟΠΟΡΘΥΌΜΝΙΘ ὙΜΔΑΟΕΚΓΗΟΔΙΓΥΤΙΤΟῪΥ 
ΝΟΟΟΘΘΙΤΗΚΟΙΆΙΆΟΙΚΑΙ εινλιυ μωνδοικαιαε 
ΠΆΘΟΠΟΡΕΥΌΜΘΝΟΟ δ ΘΕΟΘΕΧΛΓΙΟΙΟΤΊΆΓΙΟΟ 
ΕἸ ΤΕ οολρων ιλλ. - ΕἸΜΙ: ΕΓ ΟΥ̓ ΓΌΘΟΝΟ 
“ΓΟΟΟΠΟΛΎΥΤΙΆΗΘΘΒΘΙΓΙΟ ΜΟΟΠΕρΡΙΤΩΝΙς- ΤΉΝΩωΣ. 
ΟἸΝΤΓΙΆΟΙΝ ΓΟΙΘΕΡΙΘ ΚΞΑΥΤΟΩΝΙΤΕΤΕΙΝΩΝ 
“ΓΟΙΟΤΟΙΟΘΒΡΠΟΥΟΙΝΕ ΚΑΙΠΧΟΗΟΨΎΧΗΟ Ἀ ΖΩ 
"ΤΙ ΤΗΟΓΗΟΘΟΥΦΡΆΓΕ - 19 ΚΟΗΟ: ΤΗΟΘΚΕΙΝΟΥΜΕ 
ΘΕΧΥΤΟΟΤΊΚΔΘΧΥΓΜΆ ΝΜΗΘΕΘΝΤΌΣΥ ΔΑ ΤΊ ΚΑΙ 
-ΓΤΥΥ̓́ΜΙΝ:ΕΟΤῚΝ: ΚΑΙΟΥΜΗ ΠᾺΟΘΗΟΨΥΧΗΟΕΡΠΟΥ 
ΕΛΕΛΥΞΗΤΘΤἈΟΥΥΧΑΟ. ΟΗΟΘΠΙΓΗΟΓΗΟΘΔΙΆ 
ὙΜΩΝΕΝΠΙΙΆΟΘΙΝΤΌΟΌΙΟ ΟΤΕΙΆΧΙΆΝΆΜΕΘΟΟΝ 
ΘΒΡΠΕ ΤΟΙΟΤΟΙΘΕΡΠΟΥ 5 ΤΟΩΝΑΙΚΑΘΑΡΤΏΝΙΚΚΆΙ 
ΟἸΝΤΕΠΙ ΓΗΟΓΗΉΘ :ΟΥ̓ΜΙ ἈΝΆΜΕΘΟΟΝΤΏΩΏΝΚΆ. 
ἈΝΘΗΘΕΘΟΘΘΕΝΤΟΥ ΘἈΆΡΩΝΚΆΑΙΆΝΆΜΕΟΟ, 
“ΓΟΙΟΙΚΑΙΟΥΚ ἈΚΚΆΘΑᾺΡ “ΤΟΩΟΝΖΟΩΟΓΟΝΟΥΝΤῸΣ. 
“ΓΟΙΕΟΘΟΘΕΕΝΑΎῪ ΤΌΙΟ ΓΆἈΕΘΟΘΟΜΕΝᾺ 
ΟΤἸΕγΓγωκοοθουμῶ,. Ὁ ΚΙΘΑΧΧΗΘΕΝΙΧΟΠΡΟΟ 
ΚἈΙΆΓΙΆΟΘΗΟΘΘΟΘΕ ΜΩΟΘΗΝΧΕΓΩΝΆΧΆΛΧΗ 
ΙΚἈΧΙΆΓΙΟΙΕΟΘΟΘΘΟΤῚ ΟΟΝ΄ΓΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΆΛς 
ἈΓΙΟΟΤΕΙΜΙ :ΕΓῸ :Κ0 0 ΕΡΕΙΟ[ΠἸΠΡΟΟΧΎΥ ΓΟΥῸΠ[] ΓῪ 
-- ΘΟΥΎΜΩΟΝ :Ι«(ἈΙΟΥ ΜΙΆ. ΝΗΗΤΙΟΘΆΝΟΠΕΡΜΑΆ 
Με ΤΕ τ οψυχλοῦμω ὦ ΤΙΟΘΗΚΑΙΓΤΘΙΚΗΆΡΟΕΝ 
ΕΝΤΙΙΆΟΙΝ ΤΟΌΙΘΕΡΙΤΕ ΚἈΑΙΆΚΑΘΑΡΤΟΟΘΘΟΤΆΙ 


ΓΟΙΟ ΓΟΙΟΙΚΕΘΙΝΟΥΜΕ ΕἸΓΓΆΗ ΜΕΡΆΟΚΙς ἈἉΓ ΓΓΑΙΓΆΚ 


4] ΜΈΝΟΙ. 41 -οῖ, 3. 


ἩΜΕΡΑΟΤΟΥΧΩρΙΟΜΟΥ 
ΤῊΟΘΧΦΘΑΡΟΥΛΧΥΤΉΟΣ 
ΚἈΘΑΡΓΟΟΘΟΤ ἈΝΚΑΙΤῊ 
ΗΜΕΡΆ ΤΉΗΟΓΔΟΗΤΙΕ 
ΡΙΤΕΜΕΙ ΓΗΝΟΆΡΚΑ ΗΟ 
ἈΚΡΟΕΥΟΤΙΆΟΛΎΥ ΤΟΥ 
κλὺΤΡαιοημερλοιζαι 
ΤΡΙΆΙΚΟΝ ΓἈΚΆΘΕΘΟΘΗ 
ΠΕ ἾΤἈΙΕΝΙ ΜΆ ΤΊ ΚΆΘα. 
ΡΩΔΛῪ ΤΗΟΓΙΆΝ ΤΌΟΆΓΙ 
ΟΥ̓ΟΥΧ᾽ΑΥΨΕΤΆΝΚλΙΘΙΟ 
“ΤΟΛΧΓΙΆΟΤΗΡΙΟΝΟΥΊς 
εἰσθαλευοεταιεώοκ 
πληρωθώσοινημε 
ΡἈΠΙΚΑΘΑβισθωολύΥ της 
ΕἈΝΑΘΘΗΛΎΤΈΚΗΙς 
ἈΚΆΑΘΑΡΤΟΟΘΟΤΆΙΔΙΟ 
ΕΓ ΓΑΗΜΕΡΆΟΚΑΤᾺ - 
ΤῊἨΝΑΦΕΔΑΡΟΝΑΥΤΉΟ 
ΚἈΑΙΗΜΕΡΆΟΘΕΞΚΛΑΙΕ - 
ΣΗΚΟΝ᾽ΓἈΚΆΘΗΟΘΕΤ ΑΙ 
ΕΝΆΑΙΜΑΤΙΚΆΘΆΡΩ 
ΧΥΓΓΗΟΙΚΑΙΟΤΆΝΠΆΗ 
ρΡωθωοινημερλικα 
ΘἈΑΡισεωολυ ΓΗΟΘφΦ᾽ 
ὙἹΩΘΗΘΠΙΘΥΓΆ ΓΡΙΠΡΟΟ 
ΟΙΟΘΙΆΜΝΟΝΕΝΙΆΎΥ 


18 


25 


ΟἸΟΝ:ΞΑΜΩΜΟΝ :ΕἰθῸ 
ἈΟΚΑΥΤΩΜΆΚΆΙΝΟΟ 
ΟΟΝΙΠΕΡΙΟΤΕΡΆΘΗΤΡΥ 
ΓΟΝΑΆΤΙΕΡΙΑΜΑΡΤΊΆΟΘ 
ΕΠΙΤΗΝΘΥΡΆΝΤΗΟ 
ΟἸΚΗΝΗΟ ΤΟΥ ΜΆΡΤΥΎ 
ΡΙΟΥΠΡΟΟΤΌΜΝΙΕΡΘΑΆ 
ΠΡΟΟΘΟΙΟΘΙΑΥΤΌΝΕΝΑΆ 
ΤῊΗΚΥΚΑΙΘ ΞΘΙΆΧΟΘΤΕ 
ΠΕΡΙΆΑΥ ΓΗΟΞΟΙΕΡΕΥΟ: 
ΚἈΑΙΚΑΘΑΆΑΡΙΘΙΑΥΓῊΝ 
ἈΠΟΠΗΓΗΟΓΟΥΆΙΜΑΆ. 


“ΤΟΟΛΥΓΓΗΟ :ΟΥ̓ΤΌΟΘΟ 


ΝΟΜΟΟΤΗΟΤΙΚΤΟΥ 
ΟΗΟΆΡΟΕΝΗΘηλΥῪΥ "6 αὶ 
Δ ΘΜΗΘΥΡΙΟΚΗΗΧΕΙΡ 
ΧΥΤΉΟ ΓΟΪΚΆΝΟΝ -Εἰο 
ἈΜΝΟΝ -ΙΚΞἈΙΧΗΜΥΈΕΤ ΑΙ 
ΔΥΟΤΡΥΓΟΝΆΘΗΛΔΥῸΟ 
ΝΟΟΘΟΘΟΥΟΠΙΕΡΙΟΤΈΡΩ 
ΜΙΆΝΕΙΟΟΧΟΙΚΑΥ ΤῸ) 
ΜΆΚΔΑΟΜΙΆΝΠΕΡΙΑΆ. - 
ΜΑΡΤΙΧΟΚΆΑΙΘΣΘΙΆΧΟΘ 
᾿ΓΕΠΕΡΙΆΥ ΤΗΟΘΟΪΕΡΕΥῸ 
ΚἈΜΙΚΑΘΑΆΑΡΙΟΘΗΘΕΤ ΑΙ 


ΚΟΘΆΛΧΆΠΟΘΟΘΝΙΚΟΙΡΟΓς 


ΜΟΩΟΗΝΙΚΆΙΆΧΡΩΝ 


ΕΝ. 12. 23 --- 18.1. 


“νομοστουλεπρου 
Ἀεγωὠνλνθρωπωῶθλα. ΚΑΙΘΡΙΣ ΧΥ ΓΟΥΟΥΜΘΕ 
ΤΙΝΙΓΒΝΗΤἌΙΕΝΔΕΡ ᾿ΓΕΚΆΑΧΛΕΝΤΡΙΧΆΧΘΥΚΗ. 
ΜΑΤΙΧΡΩ ΤΟΟΛΥ ΤΟΥ ΧΥΤΉΗΛΘΕΟΤΙΝΑΜΑΥΡᾺΆ: 
ΟΥ̓ΧΗΘΟΗΜΆΑΟΙΆΟΘΗΤῊ ΚἈΟἈᾺ ΦοβιειοίερευΥο 
ἈΧΥΓΗΟΙΚΙΓΕΝΗΤ ἊΙ ΤῊἨΝΑΦΗΝΕΘΠ ἌΗΜΒ 


[ 


δι 


ΘΝ ΔΕΘΡΜΑΤΊΧΡΩΤΌΟ ΡΧΑΟΚΑΙΟΥΘ ἈΥΤΉΝΑΆ 
ΧΥΤΟΥΆΧΦηλεπρλο «ἩΗΝΟΪΕΡΘΥΟΤΉΗΜΒΘ 
ΚἈΑΙΆΧΘΗΟΘΕ ΓΆΙΠΡΟΟ ΡἈΤΗΕΚλΟΜΗ κλήλου 
ἈΧΡΩΝΤΟΝΙΕΡΘΆΗΘ ΗἈΨΦΡΗΜΕΝΕΙΕΝΆΑΝΤῚ 
ΜΆ ΤΩΝΥΙΟΝΆΎΥ ΤΟΥ ι᾿. ΟΝΧΥΤΟΥΟΥΜΕΤΈΕΙΤΕ 
των) βρεωνιζλιοΎε ΟΕΝΗΧΓΡΗΘΝΤΩΔΕΡ 
ΤἈΙΟΪΒΡΘΥΟ ΓΗΝΆΦΗ, ΜΑΓΡῚ Κλ Ροριεαιλ στο, 
ΕΝΔΕΡΜΑΤΙΥΓΤΟΥΧΡΩ ΟἸΕΡΘΥΘΕΓΓΓἈΗΜΕΡΆΟ 
“ΓΟΟΤΧΥ ΓΟῪ :ΚἈΙΗΘΡΙΣ᾽ ΤΟΛΕΥΤΈΡΟΝιΚΑΙΟΥ 6 
ΕΝΤΗΧΦΗΜΕΤ ἈΒΆΛΗ ΓΆΙΟΪΒΡΕΥΟΛῪ ΓΟΝΤῊ 
ἈΘΥΚΗΚΑΙΗΟΊΟΤΉΟ ΗΜΕΡΑΤἬΘΕΔΟΜΗΤῸ 
Ἀ«ΡΗΟΤΓΆΠΘΙΝΗΆΧΠΠΟ Δ ουΥτερονικαήίλουαὰ 
ΓΟΥΔΘΡΜΑ ΓΟΟΤΟΥ ΜΑΥΡΑΗΆΧΦΗΟΥΜΕΤΘ 
ΧΡω ΓΟΟΧΥ ΓΟΥΆΦΗ ΠΕΟΕΝΗΧΡΗΕΝΤῸῺ 
ἈΒΠΡΆΑΟΘΘΟΤΙΝΚΆΙΟΥΕ Ὁ. ΔΘΡΜΑΤΙΗΚΔΙΚΆΘΑΆΡΙ 
ΤἈΙΧΥ ΤΟΝΟΪΕΡΕΥῸ - ΕἸΆΧΥΓΤΟΝΟΪΕΡΕΥΌΘΗ 
ΚΑΙΜΙΆΝΕΙΧΥ ΤῸΝ -ΕΚΧ ΜΆΑΟΙΆΓΆΡΕΟΤΊΙΝΙΚΆΙ 
ΔΕΤΗΛΣΛΧΥΓΗΟΘΆΧΘΥΚΗ ΤΆ ΝΆΜΕΝΟΟΤ ΑΪΜΑΆ 
ΗΕΝΤΔΕΡΜΑ ΤΙΥΓΟΥ ΤἸΆΛΧΥ ΓΟΥΚΆΘΆΡΟΟΘ 
Χρῳω ΓΟΟλΥ ΓΟΥ ΚΑΤΆ. 5 ΟἼΓΆΙ:ΕΆΝΔΕΜΕΤΆΒΑΆ. 
ΠΕΙΝΗΜΗΗΗΟΝΊΟΛΥ ἈΟΥΘΟΧΜΕΤΆΙΠΕΟΘΗΗ 


ΓΗΟΧΠΟΤΟΥΔΕΡΜΆ ΤΟΟ ΟΗἩΜΆΟΙΆΘΝΤΩΔΕΡΜΑΆ 


49 [ΕΡ-. 18,1 -- 1. 


ΤΊ ΜΕΤΆ ΤΟΪΙΔΕΘΙΝΧΎΥΤΟ, 
ΤΌΟΝΙΕΡΕΑ ΤΟΥΚΆΘΆΡΙ 
ΟἈΙΆΥ ΤῸΝ -ΚἈΙΟΦΘΗ 
σΟΘΤἈΙΤΟΛΘΥΤΕΈΡΟΝΤΩ 
ΪερεικλιοΥ ΘΤΆιοΪΒ - 
ΡΕΥΟοιΚΑ ἢ ΟΥΤΟΥ :ΜΕΤῈ 
ΠΕΘΕΝΗΟΘΗΜΆΟΙΆΕΝ 

ΤΩ Δ ΘΡΜΑΤΙΚΆΙΜΙΆΝΘΙ 
ἈΥΤΟΜΟΪΕΡΘΥΌλΘΠΡΆᾺ 
ΕΟΤῚΝ 

ΚΆΡΗ ΠΡΆΟΘΆΝΓΕ 
ΝΗΤ ἈΙΒΕΝΆΝΟΩΚΆΙΗΣΘΙ 
ΠΡΟΟΤΟΌΝΙΕΡΕΆΚΆΑΙΟ 
γετλιοϊβρεγοκλίλου 
ΟΥ̓ΧΛΗΧΘΥΚΗΘΝΤΏΣΔΕΡ 
ΜΑΤΙΚΔΙΧΥ ΓΉΜΕΤΕΕΚΆᾺΆ 
ἈΕΝΤΡΙΧΆΑΛΧΛΘΥΚΗΝΙΚΆΙ 
ἈΠΟΤΟΥΎΥΤΓΙΟΥΟΤΉΘΟ 
ΟἈΡΚΟΟΤΗΟΖώσηΗσΕ, 
ΤΗΟΥΛΧΗλΟΠΡΑ ΠΆΛΆΧΙΟΥ 
ΜΕΝΗΘΟΤΊΙΝΘΝΤΏΔΕΡ 
ΜΑΤΥΓΟΥΧΡΩΤΌΟΑΛΥ 
“ΤΟΥΚΆΑΙΜΙΆΝΕΘΙΑΥ ΤῸ 
ΟἸΕΡΕΥΟΚΆΑΙΆΦῬΟβιθι 
ἈΥΓΤΟΝΟΤΙΆΚΑΘΑΆΡΤΟΌΟ 
ΕΟΤῚΝ ΕΑΝ, ΘΘΟΥΌκ. 
ΘΣἈΝΘΗΟΗΆΘΙΤΡΆΕΝ 


δ 


"ὦ 
Φ 


μαὰ 
Θι 


ὡϑ 


: 


ΓΩ Δ ΘρμΜα ΤικλικΆλγ 
ὙΗΗΧΕΠΡΑΠΆΝΤΌΔΕΡ 
ΜΆ ΓΓΗΟΆΧΦΡΗΟΆΠΟΙΚ - 
φαλησοθβώσπολωνΝ 
ΧΥΤΟΥΚΑΘΟΧΗΝΤῊΝ 
ΟΡΑΟΙΝ ΤΟΥ ΕρΡεώοις 
οΥετλιοϊερευγοικαι 
Δ οΥεκαλυγενηλθ 
ΠΡΑΠΑΝΤΌΔΘΡΜΑΤΟΥ 
χρω γΓοολυτουκλινκα 
ΘΆΡΙΘΙΞΑΥ ΤΟΝΟΪΕΡΟΥΟ: 
ΤῊΝΑΦΗΝΟΤΊΠΑΝ - 
ΜΕΤΕΈΚΑΆΧΕΝΆΘΥΚΟΝ 
ΚἈΘΆΑΡΟΝΘΟΤΊΙΝΚΆΙΗ 
,ἈΝΗΜερλοφϑησναν 
ΤΟΩΧΡΩΟΖΩΝΜΙΆΝ 
ΘΗΟΘΤ ἈΙΚΑΙΟΥΘΤΤΑΙΟ 
ἸΙΕΡΕΥΟΤΟΝΧΡΩΣΤΓΆ ΤΟ, 
ὙΓΙΗΚΆΑΙΜΙΆΝΘΙΆΑΥ ΤῸ 
ΟΧΡΩΟΟΥΓΙΗΟΆΛΙΚΆΘΑΡ 
“ΤΟΟΘΘΟΤΙΝΆΘΠΡΆΘΟΤῚ 
ΘΑ Ν Δ Ἁ ΠΟΙΚΑ ΓΆΟ ΤῊ 
ΟΧΡΩΟΟΥΓΊΙΗΟΘΙΚΆΙΜΘ 
ΤἈΚΑληλουκηκλιαλοΥ 
ΟΕΤΤΑΙΠΡΟΟΤΟΝΙΕΡΘΆ 
ΚΑΙΟΥΘ ΤΤΑΙΧΥΤΌΝΟΪ 
ΕΡΕΥΟΚ ΔΟΥΜΕΤΕ 


50 ΕΝ. 18, 1-- 11. 


ΚἈΑΥ ΤΟΙΟΥΙΟΙΟΛΥΤΟΥ 
ΚἈὺφΦΑΓΟΝΤἈΙΧΥΤΆΕ. 
“ΤΟΙΙΩΑΓΙΩΑΆΓΙΆΓΆΡΕ 
ΟΤΙΝ ΓΩΟΝΆΓΙΩΟΝΆΥ ΤΟΣ) 
ἉἈΠΟΤΩΝΘΥΌΟΙΆΖΟΜΕ 
ΝΩΟΜΤῸῺὮΒΚΟΩΝΟΜΙΜΟ, 
ἈΙΌΝΙΟΝ - 
ΚἈΑΙΕΣΗΧΘΕΝΥ ΊΟΟΓΎΥ - 
ΝΜΆΙΚΟςΟ ΠἸΗΆΧΘΙΤΊΔΟοΟις 
ΟΥ̓ΓΟΟΗΝΥΊΟΟΔΟΓΥ - 
ΓΠΙΤΓΙΟΥΕΝ ΤΟΙΟΥΊΟΙΟ 
ΙΗΧΚΑΙΕΜΆΧΘΟΆΧΝΤῸΟ 
ΕΝΤΉῊΙΤΙΤἈΡΕΜΕΟΆΗΟθΘις 
ΤΗΟΙΟΡΑΗΛΘΙΤΊΔΟοΟις 
ΟἈΝΟΟΟΪΟΡΑΗΆΧΘΕΙΓΓΗΘΟ 
ΚΑΙΒΠΟΝΟΜΆΟΆΧΟΟΥ 
ἸΟΟΤΗΟΓΥΝΆΑΙΚΟΟ ΓΉΟ 
Ἰωβαηλθι ΤΊ ΟΟ ΤΟΟ 
ΝΟΜΑΆΚΑ ΤΤΗΡΆΟΑΧΤΟ -ἰς 
ΗΓἈΓΟΝΆΥ ΓΟΝΠΙ͂ΡΟΟ 
ΜΩΟΘΗΝΙΚΑΙ ΓΌΟΝΟ 

ΜΆ ΓΓΗΟΜΗΤΡΟΟΛΧΥΤΟΥ 
ΟἈΧΩΜΕΙΘΥΓΆΤΗΡΆΔΛ. 
ΕΡΕΙΕΚ ΤῊ Υληολχ. 
ΙΞΑΙΑΤΕΘΕΝ ΤΟΑΥ ΤΟΝ 
Εἰ ΡΥΧΑΚΗΝΑΙΆΚΡΕι 
ΝΜΆΑΙΧΥ ΓΟΝΆΠΙΟΤΙΡΟΟ 


ΚΗ 


51 


10 


18 


ΤἈΓΜΑ ΤΟΌΟΚΥ -ΚΑΊΕΆΣ. 
ἈΗΟΘΝΚΟΠΡΟΟΜΟΩΟΗ. 
ἈΕΓΩΝ -ΘΞἈΑΓΆΓΕΤΟῸΝ 
ΚΑΙἸΓΆΡΑΟΆΜΘΝΟΝΕΘΞΟ) 
ΤῊἨΟΘΠΆΡΕΜΕΟΛΧΗΟΚΆΙ 
ΕΠΙΘΗΟΟΥΟΙΝΠΆΝΤΤΕΟ 
ΟἸΆΚΟΥΟΆΧΝΤΈΟΓΆΟ 
ΧΕΙΡΑΟΛΥ ΓΩΝΕΙΤΙ ΤῊ. 
κεφαληνλυύουύκλιὶ 
ἈΙΘΟΚΟΧΗΘΟΟΥΟΙΝΆΥ 
᾿ΓΟΝΙΠΆΟΛΧΗΟΥΝΆΓΩΣ 
ΓῊ "ΚΑΙ ΓΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΛ. 
ἈΧΆΑΗΟΘΟΝΆΘΓΩΝΕΤΚΆΙ 
ΕΡΕΙΟΠΡΟΟΛΥΤΟΥΟ: 
ἈΝΟΟΆΧΝΟΟ -ΘΆΝΙΚΑ.ΤΑ. 
ΡΑΓΘΗΤΆΙΘΝ - ΑΥ̓ΓΟΥΆΗΜ 


γετ ἈΙΆΜΑΡΤΙΆΝΧΧΥ ΤΟΥ: 


ΟΝΟΜΆΑΖΩΝΆΘΤΟΟ 
ΝΜΟΜΑΆΑΚΥΘΆΑΝΑΆΤΏΩΘΑΆ 
ΜΆ ΓΟΥΌΘΩ): ἈΙΘΟΙΟΛΙ 
ΘΟΞΟΧΘΙΤΩΛΎΥ ΤῸΝ 
ΙἸᾺΟΧΛΗΟΥΝΆΓΩΓΗΘΑΆ 
“ΓΕΠΡΟΟΗΛΧΛΥ ΓΟΟΘΆΝΤΘ 
ἈΥΓΓΟΧΘΩΟΝΕΝΤΌΏΘΟ 
ΝΟΜΆΟΔΙΧΥ ΓΟΝΤ ΟΟ 


ΝΟΜΆΤΚΥ -ΤΕΧΕΥ ΤΆ ΓΩ,. 


ΙΚΙΆΝΝΟΟ : ΟΟἈΆΝΜΠΤΑ ΓΆΔ. 


ΕΝ. 24.9 --ἰτ. 


ὙΗΠΆΟΑΝΥΨΎΥΧΗΝΆΝΟΥ 
-ΚΑΙΆΤΙΤΟΘΆΝΗ :ΘΆΝΆ 
ΤΩΘΆΝΑ ΓΟΥΌΘΩΚΆΙ 
ΟΟἈΝΠΆΤ ἈΞΗΙΚΚΤΉΝΟΟ 
ἈΠΟΤΕΙΟΆ Γ ΧΑΥΎΥΤΟ: 
ΨΥΥΧΗΝΆΝΤΙΨΎΧΗΟ 
ΚΑΕΆΝ᾿ ΓΙΟΔΌΜΩΜΟ,. 
ΤΩΙ ΧΗΟΘΙΟΝΧΎΥ ΤΟΥ 
ΟΕΠΟΙΗΘΘΝΆΎΥ ΤῸ 
ΟΛΎΥ ΓΟΩΟΆᾺΝΤΊΓΙΟΙΗ 
ΘΗΘΕΤ ἈΙΧΥ ΤΩΏΟΥΝ 


ΤΡΕΙΜΜΙΆΛΝΤΊΙΟΥΝΤΡΕΘΙΜ 


ΜΑΤΟΟΟΦϑλλμονΑΝ 
ΤΙ ϑλλ ΜΟΥ ὍΛΟΝ 
ΓΆΧΝ᾽ ΓΙΟΛΔΟΝΤΌΟ: ΚΑ. 
ΘΟΤΙΆΝΑΦΟΜΩΜΟΝ 
ἈΝΘρΡωΤΟΥ Τῶλ 
ΟΕ ἾΤΕΛΥΤῸ ΚΑΙΟΤῪ 

ΧΙΓΩΟΝΙΚΤΗΝΟΘΆΠΙΤΟ 

ἈΚ ΓΕΙΟΑ ΤΩΛΥ ΓΩ : ΟΟΆΝ 
πΑΤΆΞΗΧΝΟΝ τΚΑΙΑ. 

- ΠΟΘΆΝΗ :ΘΑΝΆ ΤΩΘΑΆ 
λα ΓΟΥθω: λικλι 
ΟἸΟΜΙΆΘΟ ΓΑΙΥΜΙΝΊΤ Ὁ) 
ΓΡοοηλυ κατε, 
ΧΩΡΙΩΟΤΊΘΓΩΚΟΟ 
ΘΟΥΜΟῸΝ -ΚἈΙΕΧΆΛΧΗ 


ΟΕΝΜΩΣΟΗΟ ΤΟΙΟΥΊΟΙΟ 
ΙΗΧ᾿ΚΑΙΕΞΣΗΓΆΓΟΝΤΟ. 
ΚΑΙΓΆΑΡΑΟΆΜΕΝΟΝΕΣΩ 
ΤΗΗΟΘΙΤΆΡΕΜΕΟΆΧΗΟ: ΚΑΙ 
δ ΕἈΙΘΟΒΟΆΧΗΟΆΧΝΑΧΎΥΤΟ, 
ἈΙΘΟΙΟΙΚΑΙΟΙΥΊΟΜΗᾺ 
ΕἸΤΟΙΗΟΆΜΙΚΆΘΑΆΤΠΕΡ 
ΟΥ̓ΝΕΤΓΆΞΕΝΚΟΤΤΩ. 
ΜΩῴΘΗ 
.ΚἈΙΕΘΆΧΆΗΟΘΘΝΙΚΟΠΡΟΟ 
ΜΟΩΘΗΝΕΝΊΤΌΩΘΟΒΡΘΙ 
ΟΘΙΝΆΧΕΓΩΟΝΆΛΧΆΧΗΟΟ, 
᾿ΓΟΙΟΥἸΟΙΟΙΗΛἾΚΑΙΕ 
ΡΕιΙΟΠΡΟΟΧΥ ΓΟΥΌΘΧ. 
ι5 ΕΘΙΟΘΆΘΗ ΓΕΕΙΟΤῊΝ 
ΓΗΝΗΝΕΓΩ Δ λΩω - 
ΜΙΥΜΙΝΙΚΙΆΝΆΠΑΥ 
ΟΗ ΓΆΙΗΓΗ :ΉΗΝΕΓΟΩ) 
--ΟΥΔ ΟΜ ΥΜΙΝ :ΟἌΒΕΛ. 
Ὁ ΤἈΤΟΩΔΟΔΘΕ ΕἸ ΓΉΟΘΠΕ 
ΡΕΙΟσΓΟΜΆΓΡΟΝΟΟΥ 
ΙΚΟΑΘΣ ΕΤΗ ΕΜΘΙΟΤῊ. 
ἈΜΙΠῈΘλοΟΝοουλιοΥ 
ΜΆ ΣΕΙΟΤΟΝΙΚΆΡΙΠΙΟΝ 
δ ἈΥΤΗῊΗΟΟΤΩΣΛΘΕΤΘΙ Ὸ) 
ΘΕΔΟΜΩΟΆΕΚΕΑΆΧΤΤΑΣ, 
ΝΜΆΠΑΧΥΟΙἊΙΟΘΟΤ ΑΙ ΤΉΓΗ 


δῷ ΤΕΥ. 94. 11.--- 35. 5. 


σΆ ΚΑ ΓΑ ΓΩΟΙΚΟΥΓΟΝ ΤΆΊΙΟΟΙ ΚΗΜΕΡΆΜ:ΕἸΙΤΤΑ, 


ἈΓΡΟΝΟΟΥΟΥΌΠΕΡεΕιΟ ΘΕ ἈΟΜΑ λ ΕΟαΤΌΝΕ, 
ΙΞ«ὡὩΓΗΝΆΜΙΤΕΆΧΟΝΟΟΥ ΝΕἈΆΚΑΙ ΤΕΟΘΟΆΡΑΆΙΚΟΝ 
ΟΥ̓ΤΕΜεΕιοΟΚΆΓΆΛΧΥΤΟ ΤἈΘΤΉΗΙΚΑΙΔΙΆΓΓΕΆΧΘΙ 
ΜΑΓΑΆΆΧΝΆΞΚΔΙΝΟΝΤΓᾺ δ ΓΕΟΆΧΆΠΙΓΓΟΟΨΦΩΝΗ 
᾿ΓΟΥἈΧἈΓΡΟΥΟΟΥΟΥ ΚΕ -ΕΕΝΙΤΆΑΟΗ ΓΗΓΗΥΜΩΣ: 
ΘΕΡΙΕΙΟ- ΚΑΙ ΓΗΝΟΤᾺ. ΟΓΩΟΜΗΝΙ ΤΩ ΘΕΔΟΜΩ) 
ΦΥΧΗΝΤΟΥΆΓΙΆΟΜΆ ΤΉΔΕΚΑ ΤΗΤΟΥΜΗΝΟΟ 
“ΤΟΟΟΘΟΟΥΟΥΚἘΚΤΡΥΓΗ “ΓΗΗΜΕΡΆ ΤΟΥ θιλλ. 
σΕαισανι Υ ΓοολνΝὰᾳ - ι΄... ΟΜΟΥΔΙΆΓΓΘΆΘΙΤΈΟΛΛ. 
ΠΑΥΟΘΘΟΩΟσΘΟΤΆΑΥΓΗΓΗ ΓΙΓΓΙΕΝΠΆΟΘΗ ΤΗΓΗ 
ΚΕ ΓΑ ΓΆΟΆΞΚΕΑΟΓΑ. ὙΜΟΩΝΙΚΑΙΆΓΙΆΘΕ ΓΕ 
ΤΗΟΓΗΟΟΟΥΕΡΩΤΆΟΟΙ “ΤΓΟΕΘΤΟΟΤΟΙΠΕΝΤΉΙΟ 
ΚΑ ΤΩΙ ΔΙΟΟΥΚΆΙ ΟΤΌΟΝΕΝΙΧΥ ΓΟΝΚΆΜΑΙ 
ΓΗΠΆΙΔΙΟΚΗΟΘΟΥΊΚΑΙ ο΄ ἈΒΟΗΟΘΤ ΘΆΦΘΟΙΝΘ 
ΤΟΩΟΜΙΟΘΩ ΤΩΟΟΥΚᾺΙ ΓΙ ΓΗΟΓΗΟΠΆΟΙΝΤΟΙΟ 
ΤΟΩΙΠΆᾺΡΟΙΚωΩσΟΥ ΓΩ) ΙΞἈ ΓΟΙΚΟΥΟΙΝΆΥ ΤῊΝ 
ΠΡΟοκΚΘΙι ΜΈΝ ΌΠΠΡΟΟ ενιλυ υ Γοολῴδεοθῶς 
ΟΘΙΚΧΙ ΤΟΙΟΙΓ ΓΤΉΝΟΘΟΙ ΟΗΜΆΟΙΆΔΑΛΥ ΤΗΕΟΤΆΙ 
ΟΟΥ̓ΚΑΥ ΓΟΙΟΘΗΡΙΟΙΟ Ὁ ὙΜΙΝΙΚΑΙΆΑΠΘΆΘΥΘΕ 
ΤΟΙΟΕΝ ΤΗΓΗΟΟΥῈ ΓἈΙΕΙΚΧΛΟ ΓΟΟΘΙΟ ΤῊΝ 
ΟΓΆΠΠΆΝ ΓΟΓΈΝΗΜΑ. Ι(ΓΤΗΟΙΝΑΎΥ ΤΟΥΚΆΙΕ 
ἈΥΤΉΘΕΙΟΕΡΩΟΙΝ ΙΚΞ(ἈΟΤΟΟΘΙΟ ΓΗΜΙΤΆΤΡΙ 

ΚΑΙΕΣΆΡΙΘΜΗΟΘΕΙΟΟΘ ἈΝΧΑΥΓΟΥΧΠΕΆΘΥΟΘΘ 
ΔΥ ΤΩ ΕΓΙΓΑΆΧΝΑΙΙΑΥ 5. ΟΘΘ- ἈΦῬθοεώοοημᾷ 
ΘΟΕΙΟΘΤΩΟΝΕΠ ΓΆΘ ΓΗ ΟἸΧΛΧΥ ΓΗ ΓΟΘΤΟΟΤῸ 


ΕἸΤΤ ΓΔΙΚΟ. ΙΚΔΊΙΕΟΟΝ - ΠΕΙΝΜ ΓΗΙΚΟΓ ΓΟΝΝΕΝΜΙ 


58 ΚΕΝ. 35. 6.--- 11. 


ΧΥΤΟΟΘΟΤΓΆΙΥΜΙΝ ΟΥ 
ΟΠΕΡΕΙΓΕΟΥΆΘΜΗΚΣ 
ΜΗΟΘΤΕ ΓΑΛΧΥΤΌΜΑΧΤΑ. - 
-..ἈΝΧΕΆΧΙΝΟΝΤΤΑ :ΧΥΓΤῊΘΟ 
ΙΞἈΑἸΟΥΤΡΥΓΗΟΘΕΤΈΕΤΆ. 
ἩΓΙΆΟΜΘΝΑΆΑΔΛΥ ΓΗΟΟΤῚ 
Ἀφεοεωοσοημλοιλλυ 
ΤΗῊΗἈΓΙΟΝΘΟΤΤΆΥΥΜΙΝ 
τοτῶ ΜΝ πα ιώνφα 
ΓΕΟΘΕΤ ἈΓΕΝΗΜΑΆΤΦΓΆΑΛΥ 
ΤῊἨΟΘΒΘΝΤὨΘΤΕΙ ΤΉΟΧΩΡΘ 
ΟΘΩΦΩΟΟΗΜΑΆΟΙΆΟΛΎΥΓΗΘΟ 
ΘΙΤΑΝΘΆΑΘΥΟΘΤΆΙΘΙΚΑ. - 
ΟἸΟΟΘΘΙΟΤΉΝΕΙΚ ΤΉΟΙΝ 
λύΥτοΥ 
ΕἈΝΔΘΑΆΤΤΟΛΟΤΠΡΆΟΙΝ 
ΤΟΩΙΠΓΆΗΟΙΟΝΟΟΥΈΕΘΆΝ 
ΙΞΑΙΚΤΉΗΙΤΑΡΑΆ ΤΟΥ 
ΠΆᾺΆΗΟΙΟΝΟΟΥΜΗΘΆΘΙ 
ΒΕΤΟΟΆΧΝΟΓ ΓΟΝΙΤΆΗ 
ΟἸΟΝΑΥΓΓΟΥΚΑῚ ἌΡΙΘΜΟ. 
ΕΤΟΝΜΕ ΓΤ ἈΓΓΗΝΟΗΜᾺΆᾺ 
ΟἸΆΝΙΚΤΗΟΗΙΤΆΡΑΆΤΤΟΥ 
ΠΆΗΟΙΟΝΚΑ Γ ἌΡΙΘΜΟ, 
ΕΝΙΆΥ ΓΩΟΝΓΕΝΗΜΆΑΆΊΓΩ) 
ἈΠΟΛΟΩΟΘΕΊΓΆΙΟΟΙ "ΚΑ. 
ΘΟ ΤΙΆΝΙΤἈΕΙΟΝΤΤῊΩΝ 


16 


ΕΤΩΝΠΆΗΘΥΝΕΙΤῊΝ 
ΕΓΙΚΤΉΗΟΙΝΑΎΥ ΓΟΥΚᾺΙ 
ΙΞΚἈΘΟΤΊΆΝΕΆΧΆ Τ.ΓΟΝΙ 
ΤΟΝΕΤΩΝΕΆΧΆ Τ᾽ ΤΌΝΟΣ) 
ΟΙΤΉΝΕΓΚ ΤΗΟΙΝΧΥΤΟΥ 
ΟΤΙΆΡΙΘΜΟΝΓΘΝΗΜᾺ 
ΤΟΩΝΟΥ ΤΩΟΆΤΤΟΔΩΣΟΕ 
ΓἈΑΙΟΟΙΜΗΘΆΘΙΕΕ ΤΩ) 
ΧΝΟΟΤΌΟΝΠΆΗΟΙΟΝ 
ἈΥΓΟΥΚΑΙΦΡΟΚΗΘΗΟΘΗ 
“ΤΟΝΘΝΟΟΥΟΤΊΕΓΩΚΟ 
ΟΘΟΥΜΟΩΜΝΙΚΆΠΟΙΗ 
ΓΕΤΕΞΠΆΝΤΑ: ΤΆ ΔΙΚΑΙ 
ΦΟΜΑΤΆἈΜΟΥΚΑΙΤΆΟΚΡΙ 
σΘΙΟΜΟΥ τΠΆΟΧΟ- ΚΆᾺΙ 
ΦΥἈΑΣΘΟΘΘΚΆΜΠΟΙΗ 

ΠΕ ΤΤΕΛΥ ΓΆἈΚΑΙΚΑ ΤΌΙΝΚΗ 
ΟΕ ἾἼΕΘΕΠΙ ΓΗΟΓΗΟΘΠΕ 
ΠΟΙΘΟΤΕΟΚΑΙΔσΘι 
ΗἩΓΗΤ ἈΕΙΚΦΟΡΙΆΧΥΤΉΟΘ 
κἈΑΑγεοθεθισπλη 
ΟΜΜΟΝΗΝΙΚΆΑΙΚΆ ΤΓΟΙΚΗ 
(ΓΕἾΓΕΠΕΙΠΟΙΘΟ ΓΕΟΘΕΙΤ᾽ 
ΧΥΤΉΟ:-ΕἈΝΔΕΆΧΘΓΗΤῈΕ 
ΤΙ (ΓΑΓΟΜΕΘΆΘΝΤΩΘΒ 
ΤΘΙΤὠωΘΑ ΟΜ ΕλΝ - 
ΜΗΟΠΕΘΙΡΟΜΕΝΜΗΔΘ 


84 1Ὲ. 35. 11 .-- “0. 


ΟὙΝΆΑΓΆΓΩΟΜΘΕΝΤ ἌΓΕΝΗ 


ΜΆΑΤΑΥΜΩΝΙΚΆΙΆΙΤΟ - 
σΤΕΈΧΟΩΟ ΤΗῊΗΝΕΘΥΛΟΓΙΆΝ 
ΜΟΥΥΜΙΝΕΝΤΟΩΕΤΕΙ 
ΤὨΘΙΚΤΩΚΆΑΜΗΠΟΙΗΘΘΙ.. 
ΤἈΓΕΝΗΜΑΤ ΆΛΥΤΗΟ - 
ΘΙΟΤ᾽ ἈΤΡΙΆΘ ΤΗΙΚΆΙΟΙΤΕ 
ΡΕΙ ΤΕ ΤΟΘ ΤΟΟΤΌΟΓΔΟ,. 
ΚΑΙ ΦΑΓΕΘΟΘΘΆΠΟΤΩΝ 
ΓΕΝΗΜΑ ΤῸΩΝΙΠΆΑΛΔΙΆ, 
ΕΣ ΤΟΥΕΤΟΥΟΤΟΥΕ 
ΝΑ ΓΟΥΘΕΩΟΘΆΝΘΆΘΗΤΑ 
ΓΕΝΗΜΑΤΆΛΥΤΗΟΦΑΆ 
Γεοθεπαλλλιλ ΠΆΧΔΙαΣ. 
ΚἈΙΗΓΗΟΥΤΙΡΆΘΗΟΕΤΆΑΙ 
ΕἸΟΒΕΕΧΙΦΟΘΙΝΕΜΗ - 
ΓἈΡΘΟΤΙΝΗΓΗΚΔΙΟΤῚ - 
ΠΡΟΟΗΛΥῪΥ ΤΟΙΚΆΜΤΆΡΟΙ 
ΙΚΟΙΥΜΕΙΘΕΟΤΈΘΝΑΝ 
ΤΙΟΝΜΟΥΚΑΙΚΆ ΤΆΙΤΑ 
ΠΟἈΝΓΗΝΙΚΑ ΓΆΟΧΕΟΕΩΟ 
ὙΜΟΝΑΥΤΡΆΛΩΘΘ 
“ΤΕΤΉΟΓΗΓΟ 
ΕἈΝΔΕΠΕΝΗΤ ἈΙοΆλεκ 
ΦροοσοουτομετλοοΥ : 
κλΧ ΠΟΛ Ο ΤΆΙΆΠΟ 
“ΤΉΗΟΙΚΑ ΓἈ οχεσεωολγυ 


ϑ9 


ΤΟΥΚΑΙΘΑΘΗΟΆΧΓΧΙΟΓΕΥ 
ΦΟΝΆΑΥ ΓΩΘΓΓΙΟΓ ἈΛΥΤῸΣ) 
ΚΑΙΧΥ ΤΓΡΩΟΘΕΤΎΈΕΤΗΝ - 
ΠΡΆΟΝΤΟΥΧΑΘΆΦΟΥ 
ΧΥΤΟῪ ᾿ΘΑΝΔΕΤΊΝΙΜΗ 


᾿ΗἈΓΧΙΟΤΕΥΌΝΚΆΙΘΥ 


ΠΟΡΗΘΗΤΉΧΘΙΡΙΛΥΤΟΥ 
καυευρεθηλύτῶωτοὶ 
κἈνονλύυτραλύτου 
ΚἈΑΙΟΥΝΔΑΟΓΙΘΙ ΓΆΓΓΆΕ 
ΤῊΤΉΗΟΠΡΑ εὠσλΎΥ ΤΟΥ 
ΚΑΙΆΠΟΛΟΟΘΙΟΥΤΙΕΡ 
ΕΧΘΙΤΩΟΧΝΦΩΧ ΠΕ 
ἈΟΤΟΛῪ ΤΟΙ ΠΘλαΥ 
ΠΕἾΓΑΙΕΙΟΤΗΝΚΆΑ ΤΆΟΧΕ 
ΟἸΙΜΆΥ ΤΟΥ -ΕἈΝΔΕΜΗ 
ΘὙΤΙΟΡΗΘΗΗΧΘΙΡΆΥ 

“ΤΟΥ ΤΟΪΚΑΝΟΝΟΩΟΤΕ 
ἈΠΟΛΔΟΥΝΔΑΙΧΥΤῸΩΙ 
ΕΟΤΆΙΗΠΡΆΟΘΙΟΛΥ ΤΟΥ 
ΤΩΙ ΤΉΗΟΘΟΛΜΕΟΝΟΩΛΥΓᾺ 
ΕΟ ΤΟΥΕΤΟΥΟΤΉΟΣ 
φεοεωσ- κλιθσαλου 
ΟΘΤΑΙΒΝΤΉΛΚΧΘοΟθριΗς 
ἈΠΕΧΕΘΥΟΘΕΤΑΙΘΙΟΤΗ. 

κἈ ΓΆΟΧΕΟΙ ΝΎ ΤΟΥ - 


ΕἈΝΔΕΤΤΙΟΛΤΤΟΛΧΛΟΣΤΓἊΑΙ 


ΜΚΕΨ. 35, 30 --- 39. 


ΟΙΚΙΆΝΟΙΚΗ ΤΉΝΕΝΙΠΟ 
ἈΘΙΓΕΤΕΙΧΙΟΜΕΝΗΚΆΙ 
ΘΟΤ ἈΙΗΧΥ ΤΡωσιολγ 
“ΤΗΟΘΩΟΘΙΤἈΗΡΩΘΗΘ 
ΝΙΆΥΓΓΟΟΗΜΕβολεγλσι 
ΘΟΤἈΙΗΧΥ ΤῬωοΟΙΟλΥ 
ΤΉΝ: ΕἈΝΔΟΜΗΛΎΤΡΩ 
ΘΗΘΩΟΑΜΝΙΤΆΑΗΡΩΘΗ 
λΥΓΗοανιλ Ὺ Γοοολοςσ 
ΚΥΡΩΘΗΟΘΕΘΤ ἌΙΗΟΙΚΙ 
ἈΗΟΥΟΔΧΕΝΙΠΤΟἈΧΘΙΤῊ 
ΕΧΟΥΟΘΗ ΓΕΙΧΟΟΘΕΚΕΕΚΆΙ! 
ΦΟΤΩΔΚΤΗΘΟΆΜΕΝΩ 
ἈΥΓΗΝΕΙΟΤΤΆΟΓΕΝΘΆΑΟΘ 
ΧΥΤΟΥΚΑΙΟΥΚ ΈΣΘλΘΥ 
ΘΟΕἸΤἈΙΕΝ ΤΉΧΦΡΘΟΘΙ- ἈΙ 
ἈΘΟΙΚΙΆΙΆΙΕΝΕΠΆΥ 
ἈΘΟΙΝΆΙΟΟΥΚΘΟΤΊΝ 

λΥ ΓΑΙ Τειχοοιυκλῳ 
ΠΡΟΟΤΟΝΆΓΡΟΜ ΤῊΘ 
ΓΗΟΧΟΓΙΟΘΗΘΟΝΤΓΆΙ 


ΧΥΤΓΡΩΟΤ ΑΙ ΑΙΆΙΤΆΑΝΤΟΟ: 


ΘΟΟΝ, ΓἈΙΚΆΙΕΝΊΤΗΚ. - 
«»ΟΘιΘ ΞΘ ΘΥΟΟΝΤΑΙ 
Κλ ΠΟΧΘΙΟ ΤΩΟΝΆΘΥ 
ΘΙ ΓΩΝΟΙΚΙΆΓΓΟΩΝΤΙΟ 
Ἀεωνικαυλοχεοαεέὼ)ς 


10 


90 


υῦ 


ἈΥΤΩΝΧΥ ΤΡΩΤ ΙΔ. 
ἈΓΠΆᾺΝΤΌΟΘΘΟΟΝΤΆΙ - 
Τοιολαυ ει λιολιος 
ἈΝΧΥΤΡΩΟΘΆΜΕΝΟΟ 
ΠΆΡΑ ΓΩΝΆΘΥΘΙΤΩΝ 
ΙΞΑΙΕΞΕΧΕΥΘΕΤΆΙΗΔΙ 
ἈΠΡΆΟΙΟΘΟΙΚΙΩΝΙΤΟ 
ἈΕω οι ΓἈΟχαοεως 
ΧΥΤΩΟΝΕΝΤΉΚΧΦεΕΟοει 
ΟΤΙΟΙΝΟΔΙ ΤΩΝΙΠ,ῸΟΆΧΕ 
ΟΝ ΤΤΩΝΑΕΥΘΙΤῸΩΟΝ 
ΧἈΑΥ ΤΓΉΗ ΚΑΤ ἌΟΧΕΟΙΟ 
ἈΥΓΩΟΝΕΝΜΕΟΟΩΥΎΊΩΣ 
ἸΉΧ ΚΑιοιΆ γροιοιάφῳ 
ΡΙΟΜΕΝΟΙ Τ ἈΙΟΙΠΟΧΘΕ 
ΟἸΝΆΥ ΓΩΟΝΟΥΤΙΡΆΘΗ 
ΘΟΟΝΤ ἈΙΟ ΓΙΚΑΊΓΆΟΧΕ 
ΟΙἸΟΔΙΟΝΙΧΕΟ ΤΙΝΑΥ ΤῸ) 
ΕἈΝΔΑΕΠΕΝΗΤ ἈΙΟΆ λαλκ 
«Φοσοουγκλιλ ὙΥΝΆΤΤΗ 
ΟΗ ΓἈΙΟΧΕΡΟΙΝΑΥ ΤΟΥ 
ΓΙΆΡΑΟΟΙΆΝΤΙΧΗΜΨῊ 
ΧΥ ΤΟΥ σΠΡΟΟΗΛῪΥ 
ΤΟΥ ΚἈΙΙΆΡΟΙΚΟΥῚς 
ΖΗΓΕΊΓΑΙ: ΟἈΆΛΘΆΦΟΟ 
-ΟΟΥ̓ΣΜΕ ΓΤ ἈΟΟΥΟΥΆΗΜ 
ὙΥΗΙΤΆΡΑΥ ΓΟΥ ΤΌΚΟΝ 


86 ΧΕΨ. 96, 39 -- 36. 


ΟΥ̓ΔΕΘΠΙΓΙΆΗΘΒΘιΚΚΆΑΙ 
«ΟΑΗΘΗΟΗΤΌΝΘΝΟΟΥ 
-ΕΓΩΚΌ :ΚΑΙΖΗΟΘΕΤΆΙΟ 
ΧΑΘΑΦοοσοοΟΥΜΕΤΆΟΘΟΥ 
ΤΟἈΧΡΓΥΡΙΟΝΟΟΥΟΥ 
σΘΙΟΆΥ ΤΟ ΘΠ ΓΟΙΚΩ) 
ΚἈΑΙΕΠΙΓΙἈΕΟΝΆΘΜΩ) 
οΥ̓ΔωσεαιολΎ ΤΩ ΤΆ 
ΕΡΩΜΑΆ ΤἈΟΟΥΕΈΓΩΚΟΕ 
ΟΘΟΥΜΩΝΟΘΞΣΆΓΑΆΓΩ,. 
ὙΜΔΑἈΟΒΘΙΚΓΗΟΔΙΓΥΤΙ ΤΟΥ 
ΔΟΥΝΑΙΥΜΙΝΤΉΝΓΡΓΗ, 
ΧΑΜΆΧΝΟΩΟΤΈΒΕΙΝΑΙ 
ὙΜΩΝΘΟ 
ΕἈΝΔΕΤΆΠΕΙΝΩΘΗΟ 
ἈΛΕΘΑΦοσοογοπαρα 
ΟΟΙΚΆΙΠΡΆΘΗΟΟΙΟΥ 
λουλαυσειοοιλούλθι 
ἈΝΟΙΝΚΕ ΓΟΥΘΟΜΙΟΘΩ) 
“ΓΟΟΗΠΆΡΟΙΝΚΟΟΘΟΤ ἍΙ 
ΟΟΙΕῶ ΤΓΟΥΕ ΤΟΥ ΓΗΟ 
ἈΚ(Ρεοεωσεργαταλιπα 
ΡἈΑΘΟΙΚΑΙΕΞΕΧΕΥΌΕΘΤ ΑΙ 
- ΓΗΆΧΦΘΟΘΙ:ΚΑΥ ΤΆ ΤΕΙΚΝΆ 
ἈΧΥΓΟΥΜΕΊΤ ΧΥ ΓΟΥΊΚΑΙ 
ἈΠΕΛΧΕΥΟΘΕΊΤ ἈΙΕΙΟΤΗΉ 
ΓΕΝΕΆΑΝΔΧΥ ΤΟΥΕΙΟΤΗ͂. 


10 


10 


κἈ ΓἈΟΧΘΟΙΝΤῊΝΤΙΆΤΡΙ 
ΚΗΝΆΑΥ ΓΟΥΧΠΟΛΡΆΜΘΕΙ 
ΤἈΙΔΙΟΤΊΙΟΙΚΕ ΓΆΙΜΟΥ 
ΕἸΟΙΝΤΟΥ ΤΟΙ ΟΥ̓ΌΘΣΗ 
ΓἈΓΟΝΕΙΚΓΗΟΔΙΓΥΤΙ ΤΟΥ 


ΟΥὙΤΙΡΑΘΗΟΘΘΊΤΓΑΙΕΝΠΡᾺ 


ΠΕΙΟΙΚΕ ΓΟΥΟΥ ΚΆΤΑ. 
ΤΕΝΘΙΟΛΥΤΟΝΕΝΤῸ) 
ΜΟΧΘΟΩΙΚΑΙΦῬΟΕΗΘΗ 
ΟΗΤΟΝΘΝΟΟΥΚΆΜΠΙΆΑΙΟ 
ΟΟΥ̓ΚΑΙΠΠΔ ΔΙ ΟΙΗΟΟΥ 
ΟΟΟΙΆΝΓΕΝΩΝΤΆΙΟΟΙ 
ΧΠΟΤΩΜΝΕΘΝΩΟΩΝΟΟΟΙ 
Ι( ὙἸΙΚΑΩΟΘΟΥΙΟΙΝΆΤΠΤ᾽ 
ΧΥΤΓΟΩΟΝΙ ΓΗσΘΟΘαλούὺΥ 
ἈΟΝΚΆΙΔΟΥΆΧΗΝ ΚΑῚ 
ἈΠΟΤΟΩΟΟΝΥΙΩΟΝΤῸΩΝ 
ΠἈΡΟΙΚΟΝΜΤΟΩΟΝΟΝΤΟΌΣ 
ΕΝΥΜΙΝΆΑΠΟΤΟΥ ΓΟ 
ΙΞ- ΤΗΘΟΘΟΘΘΚΑΙΆΠΟΤΤΟΣ. 
ΟΥΓΓΕΜΩΟΜΆΑΥΤΩΝΟ 
ΟΟΙΆΝΓΕΝΟΩΟΝΤΆΙΕΝ 
ΤΗΓΗΥΜΟΩΟΝΘΕΘΟΤΌΏΟΚΣ. 
ὙΜΙΝΕΙΟΙΚΑΤΤΆΟΧΘΟΙΝ 
«κα ΤΓΆἈΜεβιθιΤελΥ 
“ΤΟΥΟΤΌΟΙΟΤΈΚΝΟΙΟΥ 
ΜΩΟΝΜΕΘΎΜΆΚΆΟς -ΚΚΆΙΕ 


δ7 ΕΜ. 90, 86--- 46. 


αι, 


45 {{ ἈΪΥῚΞῸΡ ΠΜΙ ΚἈΓΓΟΧΗ 
“Μ7Π|4} 1ἈΚΙΗ ΙΆΛΧΛΥ ΟΥΟ 
ΑἈΑ ἈΑΛΟΥΛΟΧΆΚ ΜΙ) 
ἈΦΆΛΘΑ ΡΟΝ 09} 
44} 1] Κὑ ο6᾽ 4.) ΠΙΆ ΚΆΝΩ 
ΧΕ ΧΡΙΣ ΩΣ ἢ 
ΟΥΘΟΥΚΆΤ ΑΓ ΓἘΕΓΘΗΊΕΙΕΘΗ 
[(.),,. 70) ΧΩ» Ὴη,(“; 


ἍΜΑ ΟΕ ὙΨΗΗΧΕΙΓΕΟΥ 


"ΡΟ ἸΑΥ ΟΥΙΓΟΥΤΙΆ 
[ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΆΡΆΟΘΟΙ - 
ΚἈΙΧΙΟΡΗΘΟΘΙΟΩΘΟΆΛΟΆΣ 
«βούσου “4 ΧΥ ΤΟΥ Σ 
ΠΡΆΘΙ Ὁ ΡΟΘΗΧΥ ΓῺ 
1“ Ὁ} ῬΨΡΟΙΚΟΣ ὩΤΆ, 
ΡΆΘΟΙ “ΠΟΙ ὉΠ ΘΟ ΤῊΝ 
ΠΡΟΟΙἈΥ ΟΕ ΓΆἈΓ Ὁ 
ΠΡΆΘΗΡΙΆΙ :ΑΥΓΙ Ὡ ἈΥ 
ῬΡΩΟΘΙΟΆΧΥ ΓΟΥΘΟΊἊΙ 
αἰ ὉΠ ΑΛ Χμ Υ 
ἹΟΥ̓ΧΥ ΘΟ ἈΙΆΥΓῸ 


ἈΛΟΛΧΑβοΟΙ ἈΠ ΡΟΟΛΎΟΥ 


ἩὙΟΘΧΛ ΧΑ (ΡΟΥ Ά, : 
ῬΟΘΟΧῚ ΟΥ̓ ῬΡῶΘα 
Ἃ ἈΝ ΤῸΝ ᾿ἩΧΗ ΟΊ ΩΝ 
ΟΙΝΟΘΙΟΝ ὩὉΝΟΆΡνΩω. 
ἈΥΓΡΟΥ ὉΚ ΉἨΘΘΥΧΗΟ 


10 


2) 


20 


ἈΥΓΟΥΧΥ ΤΡωςε αι 
ΓΟΙ "- ΕἈΡΙΔΕΕΎΤΙΟΡΗ 
Θεισ ΓᾺΚχεροελγ 
ΓΟΥΧΥ ΤΡω ΤἈΙΞΕΧΎΥΤΟ: 
ΚἈΚΟΥΤ ἈΟΓΙΕΓΓΆΙΠΡΟΟ 
ΓΟΙ ἹΚΕΚΤΤΗ ἸΕΜΟΜΆΣΥ. 
ΤΟΙ ΙἈΠΟΤΟΥΕΤΟΥΘΟΟΥ 
ἈΠΕΔΕΤΟΛΥΤΌΝΛΑΥΤΩ 
Εὐὠς ΤΟΥΕΝΙΑΎΥΤΌῸΥ - 
ΤΗΟἈΧΦεοεωοκλιεοται 
᾿ΟἈΡΓΥΡΙΟΝΤΉΟΠΡΑ 
σελ ΓΟΥΕΤΌΟΕΣ 
ΕἸΟΥΟΩΟΗΗΜΕΡΆΜΙ 
ΟΘΙΟΥΘΟΤΆΙΜΕΤ ἈΥΤΟΥ 
ΕἈΝΤΊΙΠἈΧΕΙΟΝΤΩΝΕ 
ΓΩΟΝΗΠΡΟΟΤΑΥΤΓΆΚΣ 
ΠΟΔΛΟΩΟΘΘΙΤΆΛΥΤΡΑΛΥ 
ΤΟΥΆΠΟΤΟΥ ΧΡΓΎΡΙΟΥ 
“ΓΗΟΠΡΑ σε σλΎΥ ΓΟῪ 
ΕἈΝΔΕΟΛΙΓΟΝΙΚΑ ΓΑ. 
Χερϑηλποτνετω 
ΕἸΟΓΟΝΕΝΙΆΥ ΓΟΝΤΗΘ 
Ἀ(ξεοεωοικλιουῦνλο 

ΓΙΕΙ ΓΑΙ. ΓΩΙΚΑ ΓΑ ΓᾺ 
ΕΤΉΗΛΥ ΓοΟΥκλιλπολο 
σΘΙ ΤΆΛΥΤΡΑΛΥΤΟΥώΟ 
ΟΜΙΟΘΩΤΟΟΕΝΙΆΥ ΤῸ 


δὲ ΚΕ Χ. 35. 40 --- 58. 


αντιμισθιαυπαχοησ 


ΕΣΕΝΙΆΥ ΓΟΥΘΟΓΆΙΜΕΤ᾽ ΜΟΥΤΙΟΡΘΎΗΟΘΘΕΘ "Κι - 
ἈΥΤΟΥΟΥ ΚΑ ΓΆ ΤΈΝΘΙΟ ΤἈΘΕΝΤΟΧΆΟΜΟΥΦΥ 
ἈΥΤΟΝΕΝΜΟΧΘΩΘΝΩ ἈΔΧΟΟΘΗΟΘΕΘΚΆΙΠΟΙΗΘΕ 
ΓΠΙΟΝΟΟΥ ᾿ΘΑΝΆΘΜΗ ΤΕΛΥΤἈΟΛΔΩΟΟΟΓΟΝΥ 
ἈΥΤΡΟ ΓΑΝΙΚΑ ΓΑΤΤΑΥΓᾺ 6. ΘΕΤΟΝΥΜΙΝΟΝΙΚΆΙΡΩ) 
ΘΞΣΕΧΕΥΘΘΤΆΙΕΝΤΟῸ ΧΥ ΤΓΟΥΚΑΙΗΓΗΛΩΟΕι 
ΘΕ ΓΗ εοθφώοσλυ ΤἈΓΕΝΗΜΑΆΤΤ ἈΧΥ ΤῊ 
ΤΟΟΚΑΙ ΓἈΠΑΙΔΙΆΛΥ ΤΟΥ ΚΑΙΤ ἈΞΥΛΧΙΝΆΓ ΓΩΝΙΘ 
ΜΕΤ᾽ ΧΥΤΟΥΟΤΊΕΜΟΙ ἈΟΙΩΟΝΑ( ΟΘΙ ΤΟΝΚᾺΡ 
ΟΙΥἹΟΙΗΆΧΟΙΗΚΕΤΆΙ - ιο ΠΟΝΑΥ ΤΟΝ ΚΑ ΓΑ. 
ΠΛ ΘΟΜΟΥ τΟΥ ΤῸΙ: ἈΗΜΝ ΘΤΑΙΥΟΧΆΟΗΤΌΟ 
ΕἸΟΙΝΟΥΘΕΞΣΗΓΆΓΟΝ ΤΟΝΤΡΥΓΗΤῸΝ -ΚΆΙΟ 
ΕἸΓΓΗΟΆΧΙΓΥΤΙΓΟῪ - ΕΓ ΤΡΥΓΗΤΟΟΙΚΑ ΤΆΧΗΜ 
Κοοθούμων γε τ ΓΟΝΟΓΙΌΡΟΝΙς 
ΟΥ̓ΤΠΙΟΙΗΘΕ ΓΕΥ̓ΜΙΝΧΘΙ 5 «ῬἈΓΘΟΘΘ ΤΟΝΆΡΤΟΝΥ 
ΡΟΠΟΙΗΤ ἈΟΥΔΕγΓλῪ ΜΟΩΝΕΙΟΠΆΗΟΜΟΝΗ͂. 
ΓΤΟΝΟΥ ΘΟΤΉΔΛΗΝ κληκλ ΓΟΙΚΗΘΘ ΤΈΜΕ 
ἈΜΝΜΆΟΤΉΟΕΘΤΕΥΜΙΝ “ΓΧΧΟΦΆΑΘΙΆΟΘΙΠΓΓΗΟ 
ΟΥ̓ΔΘΧΙΘΟΝΟΚΟΙΙΟΝ γηουμωνκλιλώζω 
ΘΗΟΘΤΕΝΤΉΓΗΥΜαΣ 9 ΙΡΗΝΗΝΕΓΠΓΓΗΟΘΓΗΟ 
ΠΡΟΟΙΚΥΝΗΟΔΙΆΥ ΤῸ, ὙΜΟΩΝΙΚΆΙΚΟΙΜΗΘΗ 
βγωκοοθούμων σΘΟΘΕΚΑΙΟΥ ΚΕΘΟΤΆΙ 
ΤἈΧΟΛΚΑΑ Γ Μουφϑυλὰ -Υμλοοόθκῴοεων εἰς 
ΣΕΟΘΕΚΑΙΆΠΟΤΩΝΆ ἈΠΟΧΩΘΗΡΙΆΠΟΝΗ 
ΓΚΟΝΜΟΥΦΟΒΗΘΗ - 5 ΡΆΘΙΓΓΗΟΓΗΟΤΥΜΩΝ : 
σΕασθεεγωκο β ΚΞΠΟΧΕΜΟΟΘΟΎ ΙΕ 


ΕἈΝΤΌΙΟΠΡΟΣ ΓΆΓΜΆΑΟΓ. ἈΘΥΘΘΤΆΙΔΙΆ ΤΉΟΓΗΟ 


59 ΠῈΨΜ. 28, δ8--- 26, δ. 
88 


ὙΜωνιζλι ΣΘΟΘα 
ΤΟΥΟΘΧΘΡρουουΜῶ. 
ΙΚΙΛΟΤΙΤΒΟΟΥΝΤ ΤΆΙΕΝΆΝ 
τιον μων δονῳ 
Ι“»ΙΔὐΟΟ ΣΟΝΤΤἈΙΕΣ Ὺ 
ΜΟΩΟΝΠΕΝΤΈΕΘΙΚΑ ΤΟ, 
ΙΙΕΙΑ ΤΟΝΥΜΩΝ 
ΜΥΡΙΆΔΑΛΙΦΞΟΝΤΓΑΆΙ 
ΚΑΙΠΕΟΟΥΝΤΆΙΟΙΕΧΘΡΟΙ 
ὙΜΟΩΝΕΝΑΆΑΝΤΊΟΝΥ 
ΜΩΝΜΑΆΧΑΙΡΆΚΔΙΘ 
τα αΥωε Ύ μας 
.“ΩΚ»“»τῃζὙξανωυμΆᾶοις 
ΠᾺΗΘΥΝΩΥΜΆΟΚΑΙ 
ΟΤΉΘΟΩΟ ΓΗΝΑΙΆΘΗΚΗ,. 
ΜΟΥΜΕΘΎΜΩΝΚΑΙ 
«ἈΓΘΟΘΕΙΠΆΛΆΙΆ ΚΑΙ 
πΑλλλ ΠΆλλινις 
ΤΆΧΔΟΧΕΙΚΠΡΟΟΟ͵ΤΟΥ. 
ΜΕΩΦΝΕΘΞΟΙΟΕΘΤῈ -ΚΚᾺ! 
ΘΗΟΩΤΉΝΟΚΗΝΗΝ 
ΜΟΥΈΝΥΜΙΝ -ΚΑΙΟΥ 
ΚΑΘΑΥΣΘΤΘΗΥΎΧΗ 
ΜΟΥΥΜΑΆΟΙΚΆΙΒΜΠΕ 
ΡΠ ΤΗΘΟΦΘΘΜΝΥΜΙΝ 
Ξἶ,αειεοομυ Μῶν 

ΘΟ- ΚἈΑΙΥ ΜΕΙΟΕΟΘΟΘΆΙ 


00 


. ἀμταμιμψεισπαραχοησ᾽ 
ΜΟΙΆΆΟΟσ:- εγώκοοθο 
ὙΜΩΝΟΘΣΆΓΆΓΩΝ 
ὙΜΑΆΑΟΘΚΓΗΟΔΙΓΥΤΙ ΤΟΥ 
ΟΝΤΩῸΜΝΥΜΟΩΟΝΔΟΥ 

5 ἈΦΩΝΚΆΙΟΥΝΕΤΡΘΙ 
ὙΥΧΤΟΝΑΘΟΜΟΝΤΟΥ͂ 
ΖΥΓΟΥΥΜΟΩΝΚΆΙΗ 
ΓᾺἈΓΟΝΥΜΆΟΜΕ ΓΆΠᾺΡ 
ΡηΗοιΆο 

1. ΕἈΝΔΟΕΜΗΥΤΙΆΑΙΚΟΥΌΗ 
ΤΕΜΟΥΜΗΔΕΙΠΟΙΉΘΟΗ 
ΤΕΤἈΠΡΟΟΤ ἌΓΜΑΤΑΆ 
ΜΟΥ ΤΓΑἈΑΥΓΑΛΧΆΆΧΆΧΛΆΧΠΕΙ 
ΘΗΟΗΤ ΕΧΎΥΤῸΟΙΟΚΆΙ 

ι5΄ ΤΟΙΟΚΡΙΜΆΟΙΝΜΟΥ 
ΠΡΟΟΟΧΘΙΟΗΗΨΎΧΗ 
ὙΜΩΝ - ὩΟΤΈΜΗΤΠΙΟΙ 
ΕἸΝΙΤΆΑΟΧΟΤΤἈΟΕΘΝΤ Ὸ 
ἈΧΟΜΟΥῺΩΟ ΤΓΕΛΙΆΟΚΕ 

Ὁ ἈΔΧΛΟΔΣΔΙΥΜΆΟΤΉΝΑΙΆΔ. 
ΘΗΚΗΝΜΟΥΚΑΆΙΕΓΩ 
ΠΟΙΗοΥ ΤὠΟΥΜι. 
ΚἈΑΙΘΓΠΟΥΌΤ᾽ Ηρ φ᾽ 
Υμλόξδπουλη: ΤῊΝ 

6. ἈΚΡΟΡΙΆΝΤ ΤΗΝ ΤΕΥ 

-ΡΆΝ : ΚΑΙ ΤΟΜΊΚ ΤΕΡΟ 

ΠΟ ΦΑΚΘΆΙΖΟΝ ΤΆἈΟΤΟΥῸ 


ΕΝ. 36. ὅ---1θ. 


οφϑαλμΜουοτύμῳων: 
ΚΑΙΕΚ ΤΗΚΟΥΟΆΧΝΤΗ. 
γυχηντύμων ΚΑΙ 
σΠΕΡΘΙΤΕΔΙΆΧΙΚΕΝΗΟ 
ΤἈΟΠΕΡΜΑΤΑΥΜΩΝ 
ΚΑΟΘΔΛΟΝΤΤἈΙΧΥ ΆΟΙ 
ΥὙἹΕΝΆΑΝΤΊΙΟΙΥΜΟΩΝ 
ΚΑΟΕΠΙΟ ΤΉΘΟΥ ΤΌΠΙΡΟ 
οωποΝ ΜΟΥ ὙΜλο 
ΚΑΙΠΕΟΕΘΙΟΘΘΕΝΆΝ 
ΤΙΟΝΤΟΩΟΝΕΧΘΡΩΟΝΥ 
ΜΩΝΙΚΑΙΔΙΩΟΞΟΝΤ ΑΙ 
ὙΜΆΟΟΙΜΕΙΟΟΥΝΤΈΟ 
ὙΜμλοκλιφουύσθοθο 
ογϑεανοοδλιώῶκον 
ΤΟΟΥΜΑλσ:καιθανεώῶςο 
ΤΟΥ ΓΟΥΜΗΥΤΙΆΚΟΥ 
ΟΗ ΓΕΜΟΥΚΆΜΤΙΠΡΟΟ - 
ΘηΗςοωΠ Δ ΘΥοΣΥ 
ΜΆΟΘΕΘΙΤΤΓΆΘΓΗΤΆΙΟΆ. 
ΜΆΡΤΙΙΟΥΜΩΜΝΙΚΆΙ 
οΥ̓ΝΤΡθιψωτηνΥ 
ΕΡΙΝΤΗΟΥΠΕΡΗΦᾺ 
ΜΙΆΟΥΜΟΩΝ ΘΗ 
ΤΟΝΟΥΡΆΝΟΝΥΜΙΝ 
ΟἸΔΗΡΟΥΝΙΚΑΥ ΓΗΝΓΗ 
ὙΜΩΝΩΟΘΙΧΆΆΚΟΝ 


.}} 


10 


1δ 


ΙΔΙΕΟ ΓΆἈΙΘΙΟΙΚΚΕΝΟΝΗ 
ἸΙοχγογμωνκλδου 
ΔΟΩΟΟΘΙΗΓΗΥΜΩΌΝ,ΤΟ, 
ΟἸΤΟΡΟΝΆΑΎΥ ΤῊ ΚΟ ΤῸ 
ΣΥΧΟΝ ΤΟΥ ΆΓΡΟΥ ΥΜΩωΩ): 
ΟΥ̓ ΔΟΩΟΘΙΤΟΜΝΙΚΆΡΙΠΟ, 


᾿ΧΥΤΟΥ- ΚΑΙΕΆΝΠΟΡΕΥ 


ΗΟΘΕΜΕΤΑ ΤΙ ΑΥ ΓΆΠΆΛΣ. 
ΓΙΟΙΚΑΙΜΗΞΟΥΆΗΟΘΟΘΕ 
ὙΤΙΆΚΟΥΕΘΙΝΜΟΥῪ ΠΠΡΟΟ 
ΘΗΟΦΩΥΜΙΝΕΙΤ ΤΓΆΤΤΆΗ 
ΓΧΟΚΑΤΤΑ ΤΓἈΑΟΆΧΜΑΆΡΤΊΙΆΟ 
ὙΜΟΩΟΝΙΚΑΙΆΠΟΟΤΘΆΟΩΣ) 
ΕΦΎΜΑΟΤ ἈΘΗΡΙΆΓΓΗΟ 
ΓΗΟΚΑΙΚΑ ΓΘ ΛΟ Υ 
“μἈοικλιλ ΝΗλ σοι. 
ΓΑΙ ΤΗΝΗΥΜΩΟΟΝΙΚΆΙ 
ΟἈΙΓΟΟΓΟΥΌΠΟΙΗΟΘΙ 
ὙΜΆΟ'- ΚἈΙΕΡΗΜΟΙΕΟΟ,. 
ΤἈΙΜΙΟΔΟΙΥΜΩΟΝ -ΚΆΙ 


ἘΠΙΤΟΥ ΤΟΙΟΘΒΆΝΜΗ 


ΤΠ ΛΔΕΘΥΗΟΘΘΆΆΧΆΔΛΙΤΟ 
ΡΕὙΥΉΗΟΘΕΙΡΟΟΜΕΙΊΆΔ. 
ΓΙΟΙΠΟΡΕΥΘΟΜΆΔΙΚΆΙ 
ΕΓΩΟΜΕΘΎΜΩΜΝΙΤΑΛ. 
ΓΙΘΟΚΑΙΠΆ ΓΆΞΩΥ 


. ΜΜΆΑ͂ΑΟΘΙΚ(ΔΟΕΓΦΘΕΙ ΓΓΔΟΚΙΟ 


ΜΕΥ. 30, 16 --- 34. 


ἈΝΤΙΥΓΩΟΝΆΜΑΡΤΊΩΝ 
Ὑμωνικλιθτα σε φ᾽ 
ὙΜΆΑΟΜΑΧΑΙΡΆΝΕΚΑΙ 
ΚΟΥΟΆΝΔΙΗΚΗΝΙΆΙΆ. - 
ΘΗΚΗΟΙΚΑΙΚΑ ΤΆΦΟΥ 
ΣΘΟΘΕΘΙΟ ΤΓΆΟΠΟΛΕΙΟ 
ὙΜΟΩΝΙΚΑΙΘΣ ἈΠΟΟΤῈ 
ἈΦΘΆΑΝΑΆ ΤΟΌΝΕΙΟΥΜΆΟΘΟ 
ΚἈΑΙΠΆΡΆ Δ ΟΘΗΘΘΟΘΕ 
ΘΙΟΧΕΙΡΆΟΌχθρων 
ὙΜΩΝΕΝΤΌΘλΕΙ - 
ὙΔΙΥ ΜΆΘΟΙ ΓΟΛΙΆΆΧΡ 
ΤὨΝΙΚΑΜΗΠΕΥΟΥΌΙΝ 
ἈΘΚΑΓΥΝΆΑΙΚΘΟΤΟΥΎΟ 
ἈΡΤΟΥΟΥΜΩΝΕΝ - 
κΚἈΘΙΕἈ ΝΕ ΝΙ ΑΙ. 
ΠΟΛΩΘΟΥΟΙΝΤΟΥΟ 
ἈΡΓΟΥΟΥΜΟΩΝΕΝΟΤΆ 
ΘμωκλιβΆγροθοις 
ΟΥ̓ ΜΗΘΙΤΆΗΟΘΗΤΕῈ - 
᾿ΕἈΝΑΘΕΠΙΤΟΥ ΤῸΙΟ 
ΝΜΙΗΥΤΙἈΙΚΟΥΟΗΤΈΜΟΥ 
ΚἈΙΤΟΡΘΥΉΘΘΕΙΠΡΟΟ 
ΜΕΙΤΆΆΓΙΟΙ: ΚΑΙΆΥ ΤΟῸΟ 
ΠΟΡΕΥΘΟΜΆΙΜΕΘΎῪΎ 
“μωνενθυμῳώμπλλλ. 

γι ωκλιπλλευοω - 


β2 


10 


15 


20 


ὙΜΔΆΟΒΘΓΩΕΙΤΤΆΚΙΟΙΚΑ. 


ΓἈΤἈΟΛΧΛΜΑΡΤΙΆΟΥΜΩ 


ΚΑΙ ΦΑΓΘΟΘΕ ΓἈΟΘΟᾺΡ 
“«ἈοτωνυωνΥυμῳ 
ΚΟ ἈΟΟΆΡΚΆΟΤΩΝ 
ΘΥΓΆΤΕρωνύμωνΝ 
«ΦἌΓΘΟΘΕ-: ΚΑΙΒΡΗΜῷ 
οὐ ΤΓἈΟΟΤΗΧΆΟΥΜΩ 
ΚΞἈΑΑΙΕΞΣΟΧΕΘΘΡΘΟΘΥΟΟΓΑΆ. 
ΣΥΝΙΝΆΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΆ 
ὙΜωΝνικιθΘηΗΟ ΤΆ. 
ΚαλλυΜῶ ΝΕ, ΓΓᾺ 
κωλλ-τωνθιλώλω, 
ὙΜΩΝΙΚΑΙΠΡΟΟΟΧΘΙ 
ΘΙΗΤΥΧΗΜΟΥΎΥΜΙΝ 

ΚΞ ΑΙΘΗΟΟ ΓΆΟΠΟΆΘΙΟ 
ὙΜΟΩΝΕΡΗΜΟΥῪΌ τς 
ΘΣΕΡΗΜΩΟΩΤ ἈΔΛΓΙΆ 
ὙΜΩΝ -ΚἈΑΙΟΥΜΗΟ 
ΟΦΡΑΝΘΩ ΤΉΟσΟΟΜΗΟΘ 
ΤΟΝΘΥΟΙΦΝΥΜΩΟΩΝ 
ΞΘ ΣΕΡΗΜῳΩΟὥΕγΩΩ 
ΤῊΝΓΗΝτΤΥΜΩΝ :ΚΆᾺΙ 
ΘΑΥΜΆΟΟΝΤΆΙΕΙΓ ΑΥ 
ΤΉῊΝΟΙΕΧΘΡΟΥΜΟΣ 
ΟΒΝΟΙΚΟΥΝΊΤΈΕΟΕΝ - 
ΑΥ̓ΤῊ -ΚΑΟΥΟΥΜΆΟΔΙΑΆ. - 


ΕΓ. 36, 34--- 388. 


ΟἸΤΕΡΩΘΙΟΤΆΘΘΝΗ τ ΧΥΤΟΥ φωνηφωώκιη᾽ 


ΕΣΑΝΗΛΟΩΟΘΒΘΙΕΙΠΤΤΟ φγλλουφερομενου 
ΡΕΥΟΜΕΝΗΥΜΆΟΜΑΆ καφαυξονίταιωο - 
ΧΑΙΡΑΚΑΙΘΟΤΆΙΗΓΗ,. «ὙΥΓΟΝΤΕΟΥΤΙΟΓΙΟ 
ὙΜΟΩΝΕΡΗΜΟΟΚΆΜΙΆΙ δ ἈΕΜΟΥ ΚΆΑΙΠΕΟΟΥΝ 
ΠπολειοΥ Μῶν ΘΟΟΝ τ ἈΙΟοΥγϑενοολιωκκο, 
ΤἈΙΒΡΗΜΟΙΤΟΤΈΘΥΔΛΟ ΤΌΘ: ΚἈΑΙΥΤΙΕΡΟΥΕΤΓΑΙ 
ΚΗΟΘΘΙΗΓΗΤ ἈΟΆΕΕΛ. ΟἈΔΛΘΧΑΦοοτονλθα 
ΤἈΛΥ ΓΗΟΙΤΆΘΟΧΟΤΆΟ «Φοναλυτογώσενπο 
ΗΜΕΡΑΟΤΉΘσΕΘΡΗΜΩ ο ἈΕΜΩΦΟοΥθενοοκα - 
σαωολυΥ ΤῊἨοκλύΜέειο ΤᾺ ΤΡΕΧΟΝΤΟΌΟιΚΑΙΟΥ 
-Εὐξεοθα -ΕΝΤΉΓΗΤΩΣ,. ΔΥΝΗΟΘΕΟΘΕΆΑΝΤΊΟΤῊ 
ΕΧΘΡΟΝΥΜΩΝ : ΤῸ ΜΑΙ ΤΟΙΟΕΧΘΡΟιΟοΥΜῸ, 
“ΤΕΟΛΕΒΑ ΤΊἸΕΘΙΗΓΉΙΚΆΙ ΚΑΙΆΠΟΛΧΕΙΟΘΕΕΝΤΌΟΙΟ 
ΕὙΔΟκησθιΓΆΌΆΕΒΑ. ι5 Εθνεοινκλικα ΤΕ λ 
ΤἈΛΧΛΥ ΤΗΟΠΆΟΧΟΤΆΟΘΗ ΤἈΑΙΥΥΜΆΟΗΓΗΤΩΝ - 
ΜΕΡΑΟΤΉΗΟσΘΡΗΜΩΟΘ αχθρωομνυμωμνιζᾶνοι 
ΟΛΟΛΎΥ ΤΗΟΘΟΆΛΔΕΕᾺ ΤΊΕΙ κα ΤἈΧ ιφϑεν Γεολφ᾽ 
ἈΟΥΚΟΛΧΒΕᾺΧ ΤΊΟΕΝ ὙΜωνκλ ΓἈΘΆΡΗ 
ΕΝΤΟΙΟΟΧΕΕΆ ΤΟΙΟΥΜΩΟ 90. ΟΟΝΤ ἈΙΔΟΝ ΓΆΘΟΧΜΑᾺΡ 
ΗΝ ΚΑ ΚΑ Τκροι ΓΑ Ὺ ᾿ς ΤΙΧΟΛΧΥ ΓΩΟΝΕΝΤΉΓΗ 
“ΤΗΝΚΑΙΤΟΙΟΚΆ ΤΆΔΛΙ τωπνοχθρωνλύτω.. 
«Ῥϑειοινα : Μῶν 8 ΚἈΑΙΘΝ ΓΤ ἈΙΟΆΜΑΡΤΊΆΙΟ 
ΠἈᾺΞΩΟΔΕΙΆΙΆΝΕΙΟΤΗ. ΤᾺ ΤΕΡΟΝΆΑΥ ΤΩΟΝΜΕΤ᾽ 
ΙΞἈΡΑΙΆΝΑΥΤΩΝΕΝ - 85 ΧΥΤΟΩΝΊΤ ἈΙΚΗΘΟΟΝΤ ἌΙ 
“ΤΗΓΗΤΌΝΕΧΘΡΩΝ - ΚἈΑΙΕΣΑΓΟΡΕΥΟΘΟΥΌΓ. 


ΧΥΤΩΝΚΑΙΔΙΩΟΞΕΤ ΑΙ ΤῬἈΟΧΜΑΡΤΙΆΟΧΥΤῸΩΝ 


63 ΤΕΨ. 26, 38 --- 40. 


ΧἈΥΤΟΟΕΘΟΤΆΙΥΜΙΝ ΟΥ 
ΟΠΕΡΕΙΓΕΟΥΆΘΜΗΆΣ 


ΜΗΓΟΕΤΕΓΑΛΥΤΌΟΜΑΧΕΙᾺΆ - 


-ἈΝΧΕΧΙΝΟΝΤᾺ :ἈΥ ΤῊΝ 
ΚἈΑΙΟΥΤΡΥΓΗΟΘΤ ΤΆ 
ΗἩΓΙΆΟΜΕΝΆΔΛΥ ΤΗΟΟΤῚ 
ἈΨρεοεωσοημλοιλλγ 
ΤΗἈΧΓΙΟΝΘΟΓΥΜΙΝ 
ἙτοτΤ ΜΝ πα υώνῬα 
ΓΕΟΘΕΤἈΓΕΝΗΜΑ ΤΆΑΛΥ 
ΤῊΟΘΒΝΤΩΒΘΤΘΙΤΉΘΧΦΕ 
σΕΘΟΟΗΜΑΆΟΙΧΟΛΧΥ ΤΉΟ 
ΘΙΤΑΝΘΆΑΘΥΌΘΤΆΙΘΚΑ. - 
ΟἸΟΟΘΕΘΙΟΤΗΝΕΙΚΤΉΟΙΝ 
ΧΥ ΤΟΥ 
ΕἈΝΔΘΆΠΟΛΔΩΤΠΡΆΟΙΝ 
ΤΩΙ ΧΗΟΘΙΟΝΟΟΥΈΆΧΝ 
ΚΑΙ ΓΗΟΗΠΆΡΑΤΟΥ 
ΤΠἈᾺἈΗΟΙΟΝΟΟΥΜΗΘΆΘΙ 
ΕΕΤΩΧΝΟΓΤΟΜΝΙΊΤΆΗ 


ΟἸΟΝΑΥ ΓΟΥΚΑΆ Τ᾽ ἌΡΙΘΜΟ. 


ΕΤΩΟΝΙΜΕ ΓΆ ΓΗΝΟΗΜΆΆ. 
ΟἸΆΝΚ ΤΗΟΗΠΆΡΑΤΤΟΟΥ 
ΠΠΧΗΟΙΟΝΙΚΑ ΓΤ ἌΡΙΘΜΟ, 
ΕΝΙΆΑΥΤΤΩΝΓΕΘΝΗΜΆΑΆΓΓΩ) 
ἈΙΤΟΛΟΩΔΕΊἌΙΟΟΙ -Κὰ. 
ΘΟΤΙΧΙΝΝΠΔΧΕΙΩΝΊΓΩΝ 


1 


ΕΤΩΝΙΠΤΑΗΘΥΝΕΙΤῊΝ 
ΘΕΓΙΞΓΤΗῊΗΟΙΝΆΥ ΓΟΥΚΆᾺΙ 
ΙΞἈΘΟΤΊΙΆΝΘΆΆΧΤ.ΓΟΝ 
ΤΩΟΝΕΟΤΟΩΝΘΑΛΔ ΤΟΝΩ 
ΟΙΤΉΝΕΓΙΚΤΗΟΙΝΆΥ ΤΟΥ 
ΟΤἸΆΡΙΘΜΟΝΓΕΝΗΜᾺΆᾺ 

τ ΝΟΥ Γὠωσλιτολώσε 
ΓΤ ἈΙΟΟΙΜΗΘΆΘΙΕΕΤ Ὁ 
ἈΝΟΓΠΤΟΌΝΠΆΗΟΙΟΝ 
ΧΥΤΟΥΚΑΙΡΟΞΗΘΗΟΘΗ 
“ΓΟΝΘΝΟΟΥΟΤΊΕΓΩΚΟΕ 
ΟΘΟΥΜΩΝΙΚΆΜΠΟΙΗ 
ΘΟΕΤΕΞΠΆΝΤΑΆ : ΤΆΔΙΚΑΙ 
ΟΜΑΆΑΤ ἈΜΟΥΚΑΥΤΆΟΚΡΙ 
σΕΙΟΜΟΥ τΠΆΟΆΧΟ- ΚΑΙ 
ΦυΥλΆΣΘΟΘΘΚΆΜΤΟΙΗ 

ΘΟΕ ΤΕΛΧΥ ΤἈΚΑΙΚΑ ΤΟΙΚΗ 
ΟΕ ΤΕΕΙΠΙ ΓΗΟΓΗΘΙΠΕ 
ΠΟΙΘΟΤῈοΟΚΑΙ σθι 
ΗΓΗΤΤ ἈΘΚΦΟΡΙΆΧΎΥ ΗΟ 
κυ Αγεοθεθαισπλη 
ΟΜΟΜΝΗΝΙΚΆΑΙΚΆΑ ΤΟΙΚΗ 

ΟΕ ΓΕΙΠΕΙΤΟΙΘΟΊ ΓΕΟΘΕΙΤ᾽ 
ΧΥΓΗΟ:-ΕἈΝΔΑΘΧΕΓΗΤῈ 
ΤΙΦΆΑΓΟΜΕΘΆΘΝΤΩΒΘ 
Τα τω λ μα Ν - 
ΜΗΟΘΠΕΙΡΟΜΘΝΜΗΔΘ 


84 ΚΕΝ. 25. 11 --- "0. 


ΟὙΝΑΓΆΓΩΜΕΝΤΆἌΓΕΘΝΗ 


μλ τ λΥ ΜΌΝ ΚΆΙΆΠΟ - 
σΤΕΧΩ ΤΗῊΗΝΕΥΛΟΓΙΆΝ 
ΜΟΥΥΜΙΝΕΟΝΤΩὦΘΤΕΙ 
ΤΟὌΒΘΙΚΤΟΟΚΑΆΑΙΠΙΟΙΗΟΘΙ 
ΤἈΓΕΝΗΜΑΤ ἈΧΛΥΤΉῊΟ - 
ΕἸΟΤ ΤΤΡΙΆΘ ΤΉΚΆΙΟΙΤΕ 
ΡΕΙ ΤΕΤΟΘ ΤΟΟΤΌΟΓΔΟ, 
ΚΑΑΘ ΑΓΕΘΟΘΕΆΠΟΤῸΝ 
ΓΕΝΗΜΑΆᾺ ΤΟΝΤΙΙΆΛΑΙΆ, 
ΕὩσΤΟΥΕΤΟΥΟΤΟΥΕ 
ΜΆ ΓΟΥΕΘΟΆΧΝΘΆΘΗΤΆΑ 
ΓΕΝΗΜΑ ΤἈΛΥΤΉΤΟΦΑ 
γεοθεαπλαλλιαπᾶλ 
ΚἈΙΗΓΗΟΥΤΙΡΆΘΗΟΘΕΤ ΑΙ 
ΕἸΟΚΕΒΒΆΙΦΟΘΙΝΕΜΗ - 
ΓἈᾺΡΕΘΟΤΙΝΗΓΗΔΙΟΤῚ - 
ΠΡΟΟΗΛῪ ΓΟΙΝΚΆΙΠΆΡΟΙ 
ΚΟΙΥΜΕΙΟΘΕΟΤΈΕΝΆΝ 
ΤΙΟΝΜοΟΥκΚΑΙΚΆ ΓΆΙΤΑ. 
ΟἈΝΓΗΝΙΚΆ Τ ἈΟΧΕΟΘΕΟΘ 
ὙΜΟΩΝΧΎΥτΤΡΆΛλσΘ 
“ΤΕΤΉΟΓΗΟ 
ΕἈΝΔΕΙΠΕΝΗΤ ἈιολΆλαλκ 
«ῬοσοουτομετΆοοΥ : 
ΚΑΙΆΧΠΟΛΟΤΆΙΆΠΟ 
“ΓΗΟΚΑ ΓἈΟχεοεώσολυ 


5) 


10 


18 


ΤΟΥΚΑΙΕΆΑΘΗΟΆΧΓΧΙΟΓΟΥ 
ΟΝΆΑΥ ΓΩΘΓΓΙΟΓΆΛΥΤΩ 
Ξ“»ΙΧΥΤΡΩΟΘΤΈΕΤΗΝ - 
ΠΡΑΟΙΝΤΟΥΆΧΔΘΆΦοΥ 
ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ᾿ΘἈΝΟΕΤΊΝΙΜΗ 


ἩἈΓΧΙΟ ΤΕΥ ΝΆ αΥ 


ΠΟΡΗΘΗΤΉΧΘΕΙΡΙΑΥΤΟΥ 
ΚἈΑΙΕΥΡΕΘηλΎ τῶ ΤΟΪ 
κἈΝ ΟΝ ΤΡΑΧΎ ΓΟΥ 
ΙΞΔΙΟΥΝΑΟΓΊΙΕΙ ΓΆΙΓΆΕ 
ΤΗΤΉΗσΠρΡΑ σε σλΥ ΤΟΥ 
ΚΑΟΧΤΙΟΔΟΟΘΙΟΥΤΙΕΡ 
ΕΧΕΘΙΤΩΧΝΟΟΆΤΙΕ 
ἈΟΤΟΛΥΤωὠκλιλ ΠαλαΥ 
ΟΕἸΤΤΑΙΘΙΟΤΗΝΚΆΑ ΤΤΆΟΧΕ 
ΟἸΙΜΧΥ ΤΟΥ -ΘἈΝΔΕΜΗ 
ΕὙΤΤΟΡΗΘΗΗΧΘΙΡ ΑῪ 

“ΤΟΥ ΤΟΪΚΑΝΟΝΩΟΤῈ 
χπολουνλιλυτωκ 
ΕΟΤΑΙΗΠΡΑΟΙΟΆΥ ΤΟΥ 
ΤΟΙ ΤΗΟΆΜΕΝΩΛΧΥ ΤᾺ 
Εὠςσ ΓΟΥΕΤΟΥΟΤΉΟΣ 
φεοεώσ: κλιθσθλθυ 
ΟΕΤΑΙΒΝΤΉΛΦοθες 
ἈΠΕΛΧΕΥΟΘΕΤΑΙΕΙΟΤῊΗ,. 
ΙΑ ΓΆΟΧΕΟΙΝΆΎΥ ΤΟΥ - 


ΕἈΝΜ ΔΕΤΙΟΛΤΙΟΛΟΣΓΓᾺ! 


ΚΕΙ͂, 256, 80 ---- 29. 


ΟΙΚΙΆΝΟΙΝΚΗ ΤΉΝΕΝΙΠΤΟ 
ἈΘΙΓΕΤΕΙΧΙΟΜΕΝΗΙΚΆΙ 
ΘΟΤΓΆΙΗΛΧΛΥ ΤΡΩΟΙΟΆΥ; 
ΤῊἨσΘΩσΠἈΗΡώΘΗΘ 
ΝΜΙΆΥΤΟΟΗΜερολρθγλσι 
ΘΟΤἈΙΗΧΥΤΡΩΟιΟΆῪ 
ΤῊΝ ΕἈΝΔΘΜΗΛΧΎΤΡΩ 
ΘΗΘΩΟΘΆΑΝΙΤΑΗΡΩΘΗ 
ΧΥΤΉΗοδνΝι ΥΓοοολοα 
ΚΥΡΩΘΗΟΘΕΤΆΙΗΟΙΚΙ 
ἈΗΟΥΟΔΣΕΝΙΤΟΆΧΘΙ ΤῊ 
ΕΧΟΥΌΘΗ ΓΕΙΧΟΟΚΘΕΚΆΙ 
ΦΟΤΩΚ ΤΗΘΆΜΕΝΩ 
ΧΥΤΗΝΘΙΟΤΆΟΓΕΝΘΆΟΘ 
ΧΥΤΟΥΚΑΙΟΥΚ Έ ΞΘΆΘΥ 
ΟΕἸἾΤΆΙΒΝΤῊΆΧΦΕΟθΕι- Ἀι 
ΔΙΘΟΙΚΙΆΙΆΙΕΝΕΙΤΑ 
ἈΘΟΙΝΆΑΙΟΟΥΚΕΘΟΤῚΝ 

λα γλισ Γειχοοιυύκλῳ 
ΠΡΟΟΤΓΟΝΆΓΡΟΝ ΤΗΟΘ 
ΓΗΟΧΟΓΙΟΘΗΘΟΝΤΤΓΆΙ 


ἈΥΤΡΩ ΤἈΙΞΑΙΆΙΤΆΑΝΤΌΟΟ: 


ΕΟΟΝ᾽᾿ ΓΆΙΚΆΙΕΝΤΉΚΣ - 
«ῬΕΟΘΙιΕ ΣΕ ΘΥΌΟΝΤ ΑΙ 
λιλαπτολεισ ΤΟΝ αΥ 
ΘΙ ΤΩΝΟΙΚΙΆΓΓΟΩΟΝΠΠΟ 
ἈΕΟΜΝΜ ΚΑ ΓΑ Οχεοαθο)ς: 


10 


0 


90 


ΧΥΤΩΝΑΥ ΡΩΤΆΙΔΙ 
ἈΓΙΆΝ᾽ ΓΟΟΘΟΟΝΤΓΆΙ - 
“ΤΟΙΟΧΘΥΕΙΤ ἈΙοιζοΟ 
ἈΝΧΥ ΤΓΡΩΘΆΜΕΝΟΟ 
ΠΆΡΑ ΓΩΝΆ ΥΘΙ ΤΩΝ 
ΚἈΑΙΕΞΕΧΕΥΘΕΤΆΙΗΔΙ 
ἈΠΡΆΟΘΙΟΟΙΚΙΩΝΙΤΟ 
ΧϑωοιΑ ΤἈΟχθοεῶς 
ΧΥΓΩΝΕΝΤΉΚΧΦΕΟΘθΙι 
ΟΤΊΟΙΚΙΆΓ ΤΩΝΤῈΟΧΕ 
ΟΝΤΟΩΟΝΑΕΥΕΘΙΤΩΝ 

ΚἈΥΤΉΗ ΚΑ ΤΓΆΟΧΘΟΙΟ 
ΧΥΓΩΟΝΕΝΜΕΟΟΩΎΥΎ ΩΣ. 
ΙΗΧΚΑΙΟΙἈ ΓΡοιοιΆ Ῥω 
ΡΙΟΜΕΝΟΙ ΤΓἌΙΟΠΟΩΧΕ 
ΟἸΝΆΥΓΓΩΝΟΥΤΙΡΆΘΗ 
ΟΟΝ᾽ ΓἈΙΟΤΉΚΑ ΓΆΟΧΕ 
ΟΟΛΔΙΟΝΙἈ ΘΟ ΤΙΝ Υ Τῷ 

ΕἈΝΑΕΙΠΕΝΗΤ ἈΙΟΆ Δ Εκ 
«οοοογικλιλ ΝΆ ΓΗ 
ΟΗ ΓΤ ἈΙΟΧΘΡΟΙΝΧΥ ΤΟΥ 
ΓΙΆΡΑΟΟΙΆΝΤΙΧΗΜΨῊ 
ΧΥΤΟΥσΠροοηλῪ 
ΤΟΥ ΚΑΜΙΠΙΆΡΟΙΚΟΥΚΝ 
ΖΗΟΘΕΊΤ ἈΙΟΧΑΘΆΦῬΟΟ 

- ΟΟΥ :ΜΕΤ ἈΟΟΥΟΥΆΧΗΜ 
ὙΗΠΙΆΡΑΥ ΓΟΥ ΤΌΙΚΟΝ 


86 ΚΕ. 96, 39 -- 86. 


ΟΥ̓ ΔΕΘΕΙΗΠΆΗΘΘΙΙΚΆΙ 
«ὈῬΟΚΗΘΗΟΗ ΤΟΝΘΝΟΟΥ 
- ΕΓΩΚῸ :ΚΑΟΖΗΟΘΕΤΆΙΟ 
ΧΑΕΧΦοοΟσΟΥΜΕτΤΆΟΟΥ 
ΤΟἈΧΡΓΥΡΙΟΝΟΟΥΟΥ 
ΟΕΘΙΟΛΥ ΤΓΟΩΕΙΠΠ ΤΟΙ) 
ΚΑΘ ἈΘοΝἈΟ 
ΟΥ̓ΔΩΟΘΙΟΛΥΤΌΟΤΆ. 
ΕΡΟΜΑ ΓἈΟΟΥΈΓΩΚΟ 
ΟΘΟΥΜΟΩΝΟΘΣΆΓΆΓΟΣ. 
ὙΜΔΆΑΟΘΚΓΗΟΛΔΙΓΥΤΙ ΤΟΥ 
ΔΧΟΥΝΑΙΥΜΙΝΤ ΤΗΝΓΗ. 
ΧΑΝΜΆΛΧΝΟΩΟΤΈΘΙΝΑΙ 
ὙΜΩΝΘΟ 


ΕἈΝ ΔΕΓΓΑΤΙΘΙΝώΘΗΟ 


ἈΛΕΑΦοΟΟΟΟΥΟόΠπΆΡΑ 
ΟΟΙΚΑΙΠΡΆΘΗΟΟΙΟΥ 
ἈΟΥλΧουσειοοιλούλει 
ἈΝοΟιΚκΕ ΓΟΥ̓ΘΟΜιοθὼ 
“ΓΩΟΗΤΙΆΡΟΙΚΟΟΘΟΤ ΑΙ 
ΠσΟΙΕΩσ ΤΟΥΕ ΤΟΥΟΤΉΟΘ 
ἈΚ εσοεωσεργαταιπα 
ΡΑΟΟΙΚΑΙΕΞΣΕΧΘΥΌΕΤ ΑΙ 
- ΓΗΆΧΚῬΘΟΘΙ :ΚΑΥΓΆΤΕΙΚΝΑ. 
ΧΥΤΓΟΥΜΕΤ ἈΥΤΟΥΚΆᾺΙ 
ἈΠΕΧΕΥΟΘΕΤ ἈΙΕΙΟΤῊ. 
ΓΕΝΕΆΑΝΑΧΥ ΤΟΥΕΙΟΤΗ͂. 


10 


20 


ΚἈΤ ἈΟΧΕΟΙΝ ΤΗΝΤΙΆΤΡΙ 
ΚΗΜΆΑΥ ΓΟΥΆΧΠΟΔΡΆΜΘΙ 
ΤΑΙ ΔΙΟΤΊΟΙΚΕ ΜΟΥ 
ΕἸΟΙΝΞΟΥ ΤΟΙ: ΟὙΌΘΞΗ 
ΓἈΓΟΝΕΙΚΓΗΟΔΣΔΙΓΥΤΙ ΤΟΥ 
ΟὙΤΙΡΑΘΗΟΘΤΆΙΕΝΠΤΠΡΑΆ 
ΟΕΙΟΙΚΕΤΟΥΟΥΊΚΑ ΓΑ. 
ΤΕΝΕΙΟΛΧΥΓΟΝΕΝΤῸ) 
ΜΟΧΘΟΩΔ ΚΑΙ ΡΟΞΗΘΗ 

ΟΗ ΓΟΝΘΝΟΟΥΚΆΜΠΆΙΟ 
ΟΟΥ̓ΚΑΙΠΑ ΙΔ ΟΙΗΟΟοΥ 
ΟΟΟΙΆΝΓΕΝΟΩΝ.ΓΆΙΟΟΙ 
ΠΟΤ ΝΕθΝνΝὥΝΝΟΟΟΟΙ 

Ι( ὙΙΚΧΦΩΟΟΥΘΙΟΙΝΆΛΣΙΤ᾽ 
ΧΥΤΩΝΙ ΤΗσΘΟΘΘ λούΥ 
ἈΟΝΚΑΙΔΟΥΆΧΗΝ "ΚΑῚ 
ἈΠΟΤΩΜΝΥΙΩΟΝΤῸΩΝ 
ΠΑΡΟΙΚΟΝΜΤΟΌΟΝΟΝΤ ὦ 
ΕΝΥΜΙΝΆΙΤΟΤΤΟΥ ΤῸ) 

ΙΞ- ΓΗΟΘΟΘΕΙΚΙΆΠΟΤῸ. 
ΟΥ̓ΓΓΕΝΩΟΝΆΑΥΤῸΩΝΟ 
ΟΟΙΆΝΓΕΝΩΝΤΆΙΕΝ 
ΓΗΓΗΥΜΟΩΟΝΘΟΤΌΣΟΣ. 
ὙΜΙΝΘΙΟΚΆΓΓΆΟΧΘΟΙΝ 
«ΚΑ ΓΆΜεΕριθΓΘΑΥ 
“ΓΟΥΟΤΌΟΙΟΤΈΚΝΟΙΟΥ 
ΜΩΟΝΜΕΘΎΜΜΚΔΛΟ -ΚΚΑΙΕ 


δ1 ΕΓ. 35, 86 --- 46, 


ΟΟΝΤΤἈΙΥΜΙΝΙΚΑ ΤΌΧΙΜΟΙ 
ΕἸΟσΣΤΟΝΆΑΙΩΟΝΆΛΥ ΓΟΥῸ 
κατ αλουλωσθοθαοτῳ. 
Ἀαλλααφωνύμων 
ΤΟΝΥΙΩΜΝΙΗΧ ΈΚΆΟΘ 
ΤΟΟΤΟΝΆΔΘαφΦοναν 
“ΤΟΥΟΥΚΆ ΤΆ ΤΈΕΝΕΙΕΝ 
“ΓΟΙΟΜΟΧΘΟΙΟ 
ΘΆΝΑΕΘΥΡΗΗΧΘΙΡΤΟΥ 
ΠΡΟΟΗΧΥ ΓΟΥΗΤΟΥΤΙΆ 
ΡΟΙΚΟΥ ΓΟΥΤΤΙΆΡΆΟΟΙ - 
κἈλιλ Πορηθειοολλθλ 
φοςσοου Χ ΜΕΤ᾽ ἉΥΤΟΥῪ ": 
ΠΡΑΘΗΤΩΠΡΟΟΗΛΧΥ ΤῺ 
ΗΤΟΙΤΑΡοΟικω ΤΏΠΑ. 
ΡΆΘΟΙ -ΗΘΒΚΓΘΝΘΤΗΟΘ 
ΠΡΟΟΗΧΥ ΓΩΟΜΘΤΆΑΤΟ 
πραϑηνλιτλυ τω : αΥ 
ΤΡωοσιολΥ ΓΟΥΈΟΤΆΙ 
ειστωνλα βαφώνανυ 
ΤΟΥΧΥ ΓΡΩΟΘ ἈΙΧΥ ΤΟ, 


ἈΔΕΑφΦοοπατροολύτου 


ΗΥ̓ΙΟΟλ ΘΑ ΦοΥΤΙΆ - 
ΤΡοΟΟλΥ ΤΟΥΧΥ ΤΡῶΟΘ 
ΤἈΙΧΥ ΤῸΝ ᾿ΗΧΤΙΟΤῸῺΝ 
ΟἸΚΘΙΟΝ Τωνολφκω 
ἈΥΤΟΥ ΘΙ ΤΉ φύληο 


10 


20 


λΥ ΓΟΥΧΥΡΩΟΘΕΤΆΙΆΥ 
ΤῸΝ ΕἈΝΙΑΘΥΤΙΟΌΡΗ 
ΘΕισ ΤἈΙσχερονεαγ 
ΓΟΥΛΧΥΓΡΩΟ ΤΑΙ ΘΑΎΓΟ: 
ΙΞ«ἈΙΟΥΝἈΟΓΙΕΙ ΓΆΙΠΡΟΟ 
ΤΟΝΙΚΕΙΓ ΓΉΗΜΕΝΟΝΑΆΥ 
ΤΟΝΆΠΟ ΓΟΥΕΤΟΥΌΟΟΥ 
ἈΠΕΔΕΤΟΛΥ ΤΟΝΆΥ ΤῺ 
ΘὠσΤΟΥΘΝΙἈΥΓΟΥ -ἃ 
ΤῊΟΘΧ(Ῥεοεωοκλιθξοται 
ΤΟἈΧΡΓΥΡΙΟΝ ΤΉΟΠΡΑΆ 

σα ΧΥ ΓΟΥΕΤΌΟΘΣ 
ΕἸΤΟΥΟΘΘΘΣΟΗΗΜΕΡΆΜΙ 
ΟΘΙΟΥΘΟΤΑΙΜΘΤ ἈΥΤΟΥ 
ΕἈΝΤΙΠΆΘΙΟΝ ΤΩΝΘ 
ΤΟΝΗΤΙΡΟΟΤΓἈΥΤΆΑΆ. 
ΠΟΛΟΩσΘΙ ΓΆΛΥ ΓΡΆΛΥ 
ΤΟΥΆΧΙΠΟΤΟΥ ἈΡΓΥΡΙΟΥ 


“ΓΗΟΠΡΑ ΕΟΛΥ ΤΟΥ 


ΕἈΝΑΕΟΛΣΙΓΟΝΚΆ ΓΑ 
Χειφοηλπότωνοτω 
ΕἸΙΟΤΟΝΕΝΙΆΥ ΤΟΝΤῊΘΝ 
ἈΚ Ρεοεωοκλιουνλο 
ΓΙΘΙ ΤΙ ΤΩΚΑ ΤΑ Ὰ 
ΘΤΉΛΥ ΤΟΥ κΚλιΆ ΠΟ 
οΟΘΙ ΤἈΛΧΥΤΡΑΛΥ ΓοΟΊῶο 
ΟΜιοθῳ ΓΟσανΝΙ Υ ΤῸ 


68 ΕΡ- 25, 46 --- 58, 


“ αντιμισθιαυπαχοησ᾽ 


ΕξενιλῪ ΓΟΥ ΕΟ ΤΆΙΜΕΤ᾽ ΜΟΥ ΙΟΡΘΎΉΟΘΕ -ΚΆΙ - 
λΥ ΤΟΥΟΥΚΑΆ ΓΑ ΤΈΝΕΙΕ ΤἈΘΘΝΤΟΧΆΟΜΟΥΦΥ 
χΥΤονενμοχθώεανῳ ἈΧΟΟΘΗΟΘΘΙΚΑΜΤΠΟΙΗΘΘ 
ΓΙΟΝΟΟΥ -ΕἈΝΆΘΜΗ ΤΕΛΧΥΤΆΟΔΟΩΟΟΟΤΓΟΝΥ 
ΧΥΤΡΩΟΤΑΙΚΑ ΓΑ ΑΥΤΆ. 5 ΘΤΌΝΥΜΙΝΟΝΙΚΆΙῷ 
ΕΞΣΘΧΕΥΟΘΕΤΆΙΕΝΤῸ ἈΥΤΟΥΚΑΙΗΓΉΛΔΩΘΕΙ 
ΕΘ ΓΗ Ῥεοεώολυ ΓἈΓΕΝΗΜΑ ΤΤΆἈΛΥ ΤΗΘΟ 
ΤΟΟΚΑΤἈΠΆΑΙΔΙΆΧΥ ΤΟΥ κυ ἈΞΥΧΙΝΆ ΤΩΝΙΠ6 
ΜΕΤ᾽ ἈΥ ΤΟΥΟΤΊΕΜΟΙ ΟΝ ΘΙ ΤΟΝΚᾺΡ 
ΟΙΥ̓ΙΟΙΗΧΟΝΚΕΤἊΙ - ι.ο ΠΟΝΑΥΤΩΝΚΆΑΙΚΆΤΑ. 
ΠΆΔΕΟΜΟΥΞΟΥ ΤῸΙ: ἈΗΜΥΕΤΆΑΙΥΟΧΧΟΗΤΌΟ 
ΘΙΟΙΝΟΥΘΕΣΗΓΆΓΟΝ ΤΟΝΤΡΥΓΗΤῸΝ -ΚΆΙΟ 
ΕΚΓΗΟΛΧΙΓΎΤΙ ΤΟΥ ΕΓ ΤΡΥΓΗΤΟΟΙΚΑ ΤΓΆΧΗΜ 
Κοοϑθούμῳων ΕἸΑΓΓΟΝΟΠΟΡΟΝΙς 
ΟΥΤΙΟΙΗΘΟΘ ΓΕΥΜΙΝΧΘΙ ιὸ αν φῥκυῤλεμωο νας ἐνας, ΒΝ 
ΡΟΠΟΙΗΤ ἈΟΥ ΔΘγαΥ ΜΟΩΟΝΘΙΟΙΤΆΗΟΜΟΝΗ͂, 
Ι'ΤἸΤΟΝΟΥ Δ ΘΟΤΉΛΗΝ ΚἈΑΡΚΑ ΓΟΙΚΗΘΘ ΤῈΜΘ 
ἈΝΆΟΤΗΉΗΟΘΤΕΥΜΙΝ ΓΧΑΧΟΦΆΑΛΘΙΆΟΘΙΤΤΗΟ 
ΟΥ̓ΔΘΆΙΘΟΝΟΚΟΙΤΟΝ γηουμωνκδιλώοῳ 
ΘΗΘΘΤ ΘΕΝΤΗΓΗΥ͂ΜΟΣ Ὁ ΙΡΗΝΗΝΕΠΙ ΤΉΟΓΗΟ 
ΠΡΟΟΚΥΝΗΟΔΟΧΥΓῸΟ, ὙΜΟΩΝΙΚΑΜΙΚΟΙΜΗΘΗ 
ΕΓΩωκΚΟΟΘΟΥ ΜΩ͂Ν ΠΟΕΟΘΘΚΑΙΟΥΚΚΕΟΤΤΆΙ! 
“ΓΧΟλκκα ΓΑ Μου Υλὰ -Υμλοοθζφοκων "Ὃς 
ΣΕΟΘΕΚΆΑΙΑΤΙΟΤΩΝΑΆᾺ ἈΠΟΧΩΘΗΡΙΆΠΟΝΗ 
ΓΙΩΟΝΜΜΟΥΦΟΒΚΗΘΗ - 5 ΡΆΘΙΚΤΗΟΓΗΟΞΥΜΩΝ : 
σΕΟΘΕΘΕγΓω ΚΟ ΚΑΑΠΟΧΘΜΟΟΘΟΥΔΙΘ 


ΕἈΝΤΤΟΙΟΠΡΟΓ ΓΆΓΙΜΜ ΠΚΟΙΝ ἈΘΥΘΕΓΑΙΔΙΑΓΓΗΟΓΗΘΟ 


59 ΚῈΝ 28, ὅ8----36, δ. 
8ιὉ 


ΥὙΜμΜωνκλιλιώξεοθα 
“ΓΟΥΟΘΧΘΡΟΥΟΥΜΟΩ 
ΚΑΙΠΕΟΟΥΝΤΤΆΙΕΝΆΝ 
ΤΟΝ ΜΝ Ῥονῳ 
ΚΟ ιΙΟΞΟΝΤ ἈΙΘΣ Ὺ 
ΜΩΝΤΙΕΝΊΤΕΕΚΑΤῸΟ, 
Ι“ΑΙΘΚΑ ΓΟΝΥΜΟΩΝ 
ΜΥΡΙΆΔΛΑΛΙΩΞΟΝΤΆΙ 
ΙΞΑΟΤΤΕΟΟΥΝΤ ΤἌΙΟΙΕΧΘΡΟΙ 
ὙΜΟΩΝΕΝΆΝΤΊΟΝΥ 
ΜΩΝΜΑΆΧΑΙΡΑΙΚΆΙΘ 
πιβλεγως δ Ύ μας 
ΚΟΛΥΣΑΝΟΥΜΆοΟις 
ΠᾺΗΘΥΝΩΥΜΆΟΚΑΆΙ 
ΟΤΉΘΟΦΟ ΤῊΉΝΑΟΆΧΘΗΙΚΗ᾽ 
ΜΟΥΜΕΘΎΜΩΝΚΑΙ 
Φαγεοθε:ΠΆΧΛΆΙΆ "ΚΑΙ 
ΤἈΛΑΙΆΠΆΛΆΙΝις 
ΤΆΧΕΙ ΠΡοΟΟΠΟΥ 
ΜΕΟΦΝΕΞΟΙΟΘΤῈ -ΚᾺΑΙ 
ΘΗΟΩΟΣΤΤΉΝΟΚΗΝΗΝ 
ΜΟΥΈΕΝΥΜΙΝ -ΚἈΑΙΟΥ 
ΒΑΘΧΥΣΕ ΓΕΗΨΎΧΗ 
ΜΟΥΥΜΑΆΟΙΚΆΙΕΜΙΤΠΕ 
ΡΤ ΤΗΘΟΘΘΝΥΜΙΝ 
ΙΞ“ἷ202ΑΙΘΟΟΜΑΥΜΟΩΝ 

ΘΟ: ΚΑΙΥΜΜΕΙΘΕΟΘΟΘΆΙ 


00 


. ἀμταμιμψεισπαραχοησ, 
ΝΜΊΟΙΆΧΟΟ - ΕγΓωκοοθο 
ὙΜΩΝΟΕΘΣΆΓΆΓΩΝ 
ὙΜΑΆΟΘΙΚΓΗΟΛΙΓΎΥΤΙ ΤΟΥ 
ΟΝΤῸΟΝΥΜΩΟΩΝ,ΔΟΥ 

5. ἈΦΝΚΆΙΟΥΝΕΤΡΘΕΙ 
ὙΧΤΟΝΔΘΟΜΟΝΤῸΟΥ 
ΖΥΓΟΥΥΜΩΝΙΚΆΙΗ 
ΓᾺἈΓΟΝΥΜΆΟΜΕ ΓΑΠΙΙᾺΡ 
ΡΗΟΆΟ 

1. ΕἈΝΔΟΕΜΗΥΤΙΆΙΚΚΟΥΘΗ 
ΓΕΜΟΥΜΗΔΕΠΟΙΉΟΘΗ 
ΤΕΤἈΠΡΟΟΤΆΓΜΑΤΆΑΆ 
ΜΟΥΤΓΑΥ ΓΑΛΧΛΆΛΧΆΛΠΘΕΙ 
ΘΗΟΗΤΕΧΎΥ ΓΟΙΟΙΚΆΙ 

ι5΄ “ΓΟΙΟΚΡΙΜΆΟΙΝΜΟΥ 
ΤΠΡΟΟΘΟΧΘΙΟΗΗΝΎΧΗ 
ὙΜΩΝ - ὩΟΤΈΜΗΙΤΟΙ 
ΕἸΝΤΙΤΑΟΧΟΤ ἈΟΘΝΤῸ 
ἈΧΟΜΟΥΘΦΟΤΘΔΙΆΟΚΕ 

Ὁ ΔΑΆΑΟΔΣΔΙΥΜΆΑΟΤΗΉΝΑΙΆ. 
ΘΗΚΗΝΜΟΥΚΆΙΕΓΩ 
ΠΟΙΗΟΟΟΥ ΓΩΟΥΜΙ. 
ΚἈΙΕΠΙΟΥΟ ΤΉΟΩΦΘΦ᾽᾽ 
Ὑμλοξδπουλη :- ΤῊΝ 

6. ἈΨΡΟΡΙΆΑΝΤΤΗΝΤΕΥΩ 
- ΡΆΝ ΚΑΙ ΤΟΝ Κ ΤΕΡΟ 
ΠΦΆΑΚΕΧΙΖΟΝΤἈΟΤΟΥῸ 


ΤΕΥ. 20. 8 --- 10. 


οφϑλαλμουοτύμωῳων: 
ΚἈΑΙΕΚ ΤΗΚΟΥΟΆΧΝΤΗ,. 
γὙυχηντύμων :κκλὶ 
ΟΠΕΡΘΙ ΓΕ ΔΆΊΚΘΝΗΟ 
ΤἈΟΠΘΡΜΑΤΤΆΥΜΟΩΝ 
ΞΕΔΟΝΤ ἈΙΆΥΤΓΆΟΙ 
ὙΤΕΜΝΆΝΤΊΟΙΥΜΟΩΝ 
ΙΚἈΙΘΙΠΠΟ ΤΉΘΟΩ ΓΌΠΙΡΟ 
Οὐ ΠΟΝΜΟΥΕΦΎΜαλο 
ΚΑΙΠΕΟΕΙΟΘΘαΝᾺΝ 
ΤΙΟΝΤΟΝΕΧΘΡΟΝΥ 
μωνικΔι ΔΙ Σ ΟΝ ΤΆ! 
ὙΜΑΆΑΟΟΙΜΘΙΟΟΥΝΤΕΟ 
ὙΜΆοκΑιουΥσθοθα 
ΟὙΘΕαΝοολιΚΟΝ 
ΤΟΟΥΜλΟσ: Κυθλνεῶο 
ΤΟΥ ΓΟΥΜΗῪΤΙΆΚΟΥ 
ΟΗ ΓΕΜΟΥΚΆΜΠΡΟΟ - 
ΘΗςωΠΙ ἈΘΥΌλΥ 
ΜΆΑΟΘΕΙΓΓΆΘΙ ΓΆΙΟΣ. 
ΜΆΑΡΤΙΔΙΟΥΜΟΩΝΚΆΙ 
ΟΥ̓ΝΤΡΘΙ ΤΩ ΤΗΝ, 
ΚΡΙΝ ΤΗΟΥ Περηφὰ 
ΜΙΆΟΥΜΩΝ -ΚΆΙΘΗΟΘΟ) 
ΤΟΝΟΥΡΆΝΟΝΥΜΙΝ 
ΟἸΔΗΡΟΥΝΚΑΓΓΗΝΡΗ 
ὙΜΩΝΩΟΩΟΘΙΧΆΆΛΙΚΟΝ 


1} 


18 


ΙΚΙΑΙΕΟ ΓἈΙΘΙΟΚΒΝΟΝΗ 
ἸΙοχγουμωνκύου 
ΔΟΩΟΘΙΗΓΗΥΜΟΩΝΤῸ. 
ΟἸΠΟΡΩΝΜΆΥ ΤΉΟ "ΚΑΙ ΤῸ 
ΣΥΧΟΝΤΟΥΆΧΓΡΟΥ ΥΜΩ: 
ΟΥ̓ΔΟΩΟΘΙΤΟΝΙΚΆΡΙΠΟ᾽ 
ἈΥΤΟΥ ᾿ΚΑΙΘΆΝΠΟΡΟΥ 


᾿ἩἨΟΘΟΜΟΘΤΑΤΑΥ ΓΆΠΆΆΣ 


ΓΙΟΙΚΑΙΜΗΚΟΥΆΗΟΘΕ 
ὙΤΙΆΚΟΥΘΙΝΜΟΥ “ΤΠΡΟΟ 
ΘΗΟΩΦΩΥΜΙΝΘΙΤΤΤ ἌΤΤΆΗ 
ΓΧΟΙΚΑ ΤΑ ΓΓΆΑΟΧΜΑΆΡΤΊΙΆΟ 
ὙΜΩΝΙΚΑΙΆΠΟΟΤΘΧΟΩ 
ΕΦΎ ΜΑΟΤΆἈΘΗΡΙΆ ΗΟ 
ΓΗΟΚΑΙ ΚΑ ΓΕΔ ΟΥ̓ Υ 
μλοικλιλνηλώσει.. 
ΓἈᾺΙΚ ΤΗΝΗΥΜΩΟΝΙΚΆΙ 
ΟἈΙΓΟΟΤΟΥΌΠΟΙΗΟΘΙ 
ὙΜΆΟ::ΚἈΑΙΘΡΗΜΟΙΕΟΟ,. 
ΤἈΙΙΟΔΛΟΙΥΜΩΟΩΝ -ΚΚᾺΙ 


ἘΠΙ ΤΟΥ ΤΟΙΟΒΆΝΜΗ 


ΤΟ ΛΔ ΕΥΗΟΘΘΆΑΆΧΆΛΙΙΟ 
ΡΕΥΗΟΘΕΙΠΡΟΟΜΕΙΤΆΛ. 
ΓΙΟΙΠΤΟΡΕΘΥΘΟΜΆΙΚΆΙ 
ΕΓΟΜΘΘΎΜΩΜΝΙΙΆΆΑ 
ΓΙΩΘΟΘΚΆΑΜΠΤΑ ΤΓΆΞΩΥ 
ΜἈΑΘΚΔΟΕΓΩΘΙ ΓΓΆΚΙΟ 


ΠΕΡ. 36, 16 --- 34. 


ἈΝΤΥΓΩΟΝΆΜΑΆΡΤΙΩΝ 
Ὑμωνικαϑετα σφ᾽ 
ὙΜΆΑΟΜΑΆΧΑΙΡΆΝΕΚΑΔΙ 
ΙΚΞΟΥΘΟΆΧΝ ΔΙΚΗΝΔΙΆ. - 
ΘΗκηοκλικα ΓΆῬοΥ 
ΞΣΕΟΘΕΘΙΟΓΆΟΠΟΛΆΕΙΟ 
ὙΜΩΝΙΚΆΙΕΣ ἈΠΟΩΟΤῈ 
ἈΦΩΘΆΑΝΑΆΑ ΟΝΕΙΟΥΜΆΟ 
ΚΑΤΆΡΑ ΟΘΗΟΘΘΟΘΘΕ 
ΕἸΟΧΘΙΡΆΟΕΧΘΡΟΩΝ 
ὙΜΟΩΝΕΝΤῸΌΏΘλΕΙ - 
ΥΔΙΥΜΆΑΟΘΟΓΓΟΔΙΆΧΡ 
ΤΟΩΝΚΑΗΤΕΥΟΥΌΙΝ 
ἈΕΙΚΑΓΥΝΆΙΚΕΟ ΓΟΥῸ 
ἈΡΤΓΟΥΟΥΜΩΝΕΝ - 
ΙΚ(ΧΕΙΕΆΝΩΣΘΝΙΚΆΟΆ. 
ΠΟΛΟΩΟΘΟΥΌΟΙΝ ΓΟΥῸ 
ἈΡΓΟΥΟΥΜΟΩΟΝΕΝΟ ΓΑ 
ϑμωκλιβΆγροθοις 
ΟΥ̓ΜΗΒΘΙΓΔΗΟΘΗΊΤΕ - 
᾿ἘἈΝΆΘΕΙΙ ΤΟΥ ΤΟΙΟ 
ΝΙΗΥΤΙἈΚΟΥΘΟΗΤΈΜΟΥ 
ΙΞἈΠΤΟΡΘΥΗΘΘΕΠΡΟΟ 
ΜΕΙΤἈᾺΆΓΙΟΙ ΚΑΟΑΛῪ ΤῸΟΘ 
ΠΟΡΕΥΘΟΟΜΆΑΙΜΕΘῪ 
ΜΩΝΕΝΘΥΜΩ,ΙΆΧΑΆ. 
ΓΙΩΟΚΑΙΠΆΙΛΘΎΟΩ - 


β2 


10 


10 


20 


ὙΜΆΑΟΘΘΓΩΘΙΤΤΓΆΙΟΟΙΚΑ. 
ΓἈΑΤἈΟΧΜΑΡΤΙλ ΟΥ̓ Μῶ 
ΚἈΑΟΦΆΑΓΘΟΘΕΤ ἈΟΘΟΘᾺΡ 
“,ατστΤω ΝΥ ΝΥ 
κυ ΓἈΟΟΆΧΡΚΆΑΟΤῸΝ 
ΘΥΓΆ ΓΕΡΟΜΥΜΟΩΝ 
«ἌΓΕΟΘΕ - καθρημΜ 
σαΥὐΓΑΟΟΤΗλΆΟΥΜΩῶ 
ΙΚΞΑΙΕΞΣΟΆΘΘΡΟΘΥΟΟΓΆ. 
ΣΥῪΝΙΝΆΑΧΘΙΡΟΠΟΙΗΤΤᾺ 
ὙΜΩΝΚΑΙΘΗΟΩΤΓΑ. 
ΚκΚωλλυΜμῷῶνεῖΓΆ. 
κωὠλλχλτωνθιλώλω, 
ὙΜΟΩΝΙΚΑΙΠΡΟΟΟΧΘΙ 
ΕἸΗΨΥΧΗΜΟΥΎΥΜΙΝ 
ΙΞΙΘΗΓΟ ΓΆΟΘΠΟΆΘΙΟ 
ὙΜΩΝΕΡΗΜΟῪΌ τς 
ΕΞΕΡΗΜΩΟΟΣΤ ἈΆΓΙΆ 
ὙΜΩΝ -ΚΑΙΟΥΜΗΟ 
σΦρανθω ΤΗσΟΌΜΗΟ 
ΤΟΝΘΥΟΙΘΝΥΜΩΝ 
ΙἈυασερημωοώεγω 
“ΤΗΝΓΗΝΤΥΜΩΝ :ΚΆᾺΙ 
ΘΑΥΜΔΆΟΟΝΤΆΑΙΕΙΤ ΑΚ 
ΤῊΝΟΙΕΧΘΡΟΥΜΟ 
ΟΙΕΝΟΙΚΟΥΝΊΎΈΕΟΕΝ - 
ΧΥΓΪΤῊ ᾿ΚΑΟΟΥΜΆΟΛΔΟΆ - 


ΜΕΝ. 20, 24--- 38. 


ΟἸΤΕΡΩΘΙΟΤ ἌΘΘΝΗ εἰς Του φωνηςφώκιη: 


ΕΣἈΝΗΛΧΩΟΘΘΙΘΙΤΙΠΟ φγλλουφερομδενου 
ΡΕΥΟΜΕΝΗΥΜΆΟΜΑΆ καιφευξοντάαιωο - 
ΧΑΙΡΑΚΑΙΘΟ ΓΆΙΗΓΗ «ΥΓΟΝΤΕΟΥΤΙΟΤΙΟ 
ὙΜΩΝΕΡΗΜΟΟΚΆΙΆΙ δ ἈΕΜΟΥ- ΚΑΙΠΕΟΟΥΝ 
ΠπολΘιΟοΥ ΜώΝΝΕΟΟΝ ᾿ τ αιουγϑενοολιωκσ, 
ΤἈΙΕΡΗΜΟΙ ΤΟΤ ΈΘΥΔΟ ΤῸΝ "ΚΑΙΥΤΙΕΡΟΥΕ ΤΑΙ 
ΚΗΘΘΙΗΓΗΤ ἈΟΆΒΕΛ. οἈλαλφοστονᾶλολα 
ΤἈΛΥ ΤΗΟΘΠΆΘΟΆΧΟΤΆΟΘ «Φονλυτογώσενπο 
ΗΜΕΡΑΟΤΉσΕΡηΗΜω ο ἈΘΒΜωοΥθενοοκὰα - 
σεωσλυτηοκούῦμεια ΤΑ ΓΓΡΕΧΟΝΤΌΟΚΑΙΟΥ 
-ΕΟΕΟΘΕῈ -ΘΕΝΤΉΓΗΤῸΣ ἈΥΝΗΟΘΟΘΕΆΝΤΊΟΤῊ 
ΕΧΘΡΟΝΥΜΩΟΝ - ΤῸ ΜΆΙΓΟΙΟΕΧΘΡΟΙΟΥΜΟΣ. 
ΤΕΟΛΕΕΑ ΤΙΕΘΙΗΓΉΚΑΙ ΚΑΟΆΙΠΟΧΕΘΙΟΘΕΕΝΤΌΙΟ 
ΕὙΔΟΚΗΟΘΘΙΤ ἈΟΆΧΕΕΒΑΆ ιδ ΕΘΝΕΟΙΝΚΆΙΝ ΚΑ ΤΕ ΔΕ 
ΤἈΑΛΧΛΥΤΗΟΠΑΆΟΛΧΟΤΆΟΘΗ ΤἈΑΙΟΥΜΆΟΘΗΓΗΤῸΝ - 
ΜΕΡΑΟΤΉΟσΕΡΗΜΩΟΘΘ }Ἴχθρωνυμωμνιζᾶιοι 
ΟλΎΥ ΤΗΟΟλΕΕᾺΆ ΤΊΕΙ κἈΓἈΧΘιφϑεν "δολφ᾽ 
ἈΟΥΙΚΘΟΧΕΚΕΆΤΊΟΕΝ Ὑμωνικα ΓΆΦΘΆΡΗ 
ΕΝΤΟΙΟΟΧΕΕΚΆ ΤΟΙΟΥΜΩΟ Ὁ. ΘΟΝΤ ΔΙΆ ΓΆΟΘΟΆΧΜΑᾺΡ 
ΗΝ Ἀ ΚΑ ΤΟ και ΓΕΧΥ ΤΙΧΟΛΧΥ ΤΩΟΝΕΝΤΉΓΗ 
ΤΉῊΝΙΚΑ ΤΟΙΟΚΆ ΓΆΑΛΙ τΤὠπνεοχθϑρωνλυτω. 
ΦϑΘειοινε ὙΜΩ͂Ν ΚἈΙΕΝ Τ ἈΙΟΆΜΑΡΤΊΆΙΟ 
ΠᾺΑΣΟΩΟΔΛΘΙΑΙΆΝΕΙΟΤῊ. ΠΑΓΕΡΩΟΝΜΑΥΤΟΩΝΜΕΊ" 
ΚἈΡΔΙΆΝΑΥ ΤΌΏΝΕΝ - 5 ΧἈΥΤΩΝ᾽ΓΆΚΗΟΘΟΝΤ ἌΙ 
ΤΉῊΓΗ ΤΟΝΕΧΘΡΩΝ - ΚἈΑΙΕΣἈΓΟΡΕΥΟΟΥΌΓ. 


λα ΤΟΝ ΚΑΙ ΙΟΣΕΤἈΙ ΤἈΟΘΆΧΜΑΡΤΙΆΟΛΧΥ ΤῸΝ 


68 ΕΥ̓. 96. 38 ---- 40. 


ΚΟΑΟΟΓΧΑΟΧΜΑΡΤΙΆΟΤΩ, 
ΠΆΑΤΤΕΡΩΟΝΆΥ ΤΟΩΝΟΤῚ 
ΤΤΆΡΕΚΗΟΆΝΆΑΥ ΓΟΙΚᾺυ 
ὙΠ͵ΕρΡαιΌΝΝΜειζΆιο 
ΤΙΕΠΟΡΘΥΘΗΟΆΝΕΝΑΆ 
“ΓΙΟΝΜΟΥΤΙΆΑΆΓΙΟΙς 
ΕΓΩΕΘΙΤΟΡΘΒΥΘΗΝΜΕΤ' 
ΧΥΓΩΝ -ΘΥΜΩΟ:,ΤΤΙΆΔΣ. 
ΓΙὼ -καιλπολλγ 
᾿ΓΟΥΘΕΝ ΤΗΓΗΤῸΩΝ 
ΕΧΘΡΩΟΝΆΎΥ ΤΟΝ -ΓῸ 
ΓΕΕΝΤΡΑΆΠΗΟΕ ΤΆΞΗ 
κἈΑρυλ Υ ΤΝΗᾺΣ. - 
ΙΤΕΡΙ Τ᾿ ΜΗΤῸΟ ΚΑ ΤῸ 
᾿ΓΕΘΥΔΟΙΚΚΗΟΟΥΌΙΝ 
᾿ΓἈΑΟΛΧΜΑΡΙΆΑΟΛΥ ΤΩΣ 
ΚἈΙΜΝΗΟΘΗΟΘΟΜΑΆΙ 
ῬΗΟΔΙΆΘΗΚΗΟΜΟΥ 
ΔΚ ΕἸΚΑΥΓΗΟΔΟΆ. 
ΘΗΚΗΟΜΟΥΤΟΛακΚῚς 
ΤῊἨΟΛΙΆΘΗΚΗΟΜΟΥ 
ἈΕΡΑΆΜΊΜΝΗΟΘΗ - 
ΟΟΜΆΜ "ΚΑ ΤΉΟΓΗΟΘΟ 
ΜΙΝΗΘΟΜΆΙ:ΚἈΙΗΓΗ 
ΘΓΙΚΑ ΓΆΧΕΘΙΦθηοε - 


ΓΑΙ: ΧΥΤῸΟῸΝ :- ΤΟΤΕ 


ΠΡΟΟΔΘΞΣΘΤΆΙΗΓΗ - 


04 


10 


15 


20 


ΤἈΟΆΧΕΕΑ ΓΓΑΧΥ ΤΗΟΘΕΝΤῺ 
ΕΡΗΜΩΘΗΝΑΆΙΆΧΥ ΤῊΝ 
ΛΧΛΥΓΟΥΟΚΆΙΆΧΥ ΤΟΙ - 
ΠΡΟΟΔΕΞΣΟΝΤΤΑΟΓΆΟΆΣ. 
ΜΟΜΙΆΟΛΥΤῸῺΝ -ἌΝΘΟΩΟ 
ΤΆἈΚΡΙΜΑΤΤἈΜΟΥΎΤΙΠΕΡ 
ΕΙΔΟΝΚΆΥΓΟΙΟΘΠΡΟΟ 
ΤἈΓΜΆΑΟΙΝΜΟΥΤΠΟΟΩ 
ΧΘΙΟΑΝΤΗΥΨΥΧΗΛΎΥ ΤΩ. 
ΙΚΞΙἈὨἈΙΟΥΔΟΩΟΟΘΟΌΝΤΩΩΟΝ 
ΧἈΥΓΩΟΝΕΝΤΉΓΗΤΩΝ 
ΕΧΘΡωΝ Υ ΤΩ ΝΟΥΎΥΧ' 
ὙΤΙΕΡΕΙΔΟΝΑΆΥ ΓΟΥῸ 
οΥ̓ΔΕΠπροςωχθιολλυ 
ΓΟΙΟΘσ Το σα ΝΆλ 
ΟΟΛΧΥ ΤΟΥΟΤΟΥ ΔΙΆ. - 
ΟἸ(ΕΛΆΟΣΙΓΓΗΝΑΙΆΘΗ 
ΚΗΝΜΟΥ ΤΉΝΠΡΟΟ 
ἈΥΓΓΟΥΟΘΟΤΊΕΓΩΚΟΟ 
ΘΟΛΧΥΤΩΝΚΆΙΜΝΗ - 
ΟΘΗΟΟΜΑΆΙΆΧΥΤῸῺΝ - 
ἈΜΙΆΑΘΗΚΗΟΤΗΟΠΡΟ 
ΤΕΡΑΟΟΤΘΘΣΗΓΆΓΟΝ 


ἈΥΓΟΥΟΘΚΓΗΟΛΔΙΓῪ 
Π͵ΤΟΥ :εσοικουλόουυ 


-“ἌἋΕΙΧΟ:ΕΝΑΙΝΜΓΙΓΟῸΝ 


ΘΘΝΩΝΤΟΥΕΙΝΆΙΆΧΥ 


ΠΕΡ. 26, 40 --- 46. 


ΤΌΝΘΟ: ΘΓΩ ΙΝ Ο ΓἈΥ ΤᾺ 


ΓἈΚΡΙΜΑΆ ΓΓΆΑΚΑΥ ΓΆΤΙΡΟΓΟ 


ΓἈΓΜΑΓΓΆΚΆΙΟΝΟΜΟΟΘ 
ΟΝΘΔΟΟΚΕΝΚΟΆΝΑ. 
ΜΕΟΟΝΆΑΥ ΓΟΥΚΆΙΆΝΆ. 
ΜΕΟΟΝΤΌὍΝΥΙΩΝ 
ΙΗᾺ ΕΝ Τ ὉΟΡΕΙΟΘΙΝΑΆ. 
ΘΕΝΧΕΘΙΡΙΜΩΘΗ 
ΚΑΟΑΕΧΆΑΛΧΛΗΟΘΕΝΙΚΌΠΡΟΟ 
ΜΩΘΗΝΆΘΓΟΩΝ -ΧἈᾺ 
ἈΗΟΟΝΓΟΙΟΎΙΟΙΟ - 
ΙΗΧΚΑΙΕΡΕΙΟΆΧΛΥ ΤΌΙΟ 
ἈΝΟΘΟΟΘΆΝΘΥΞΗΓΓΆΙ 
ΕὙΧΗΝΩΟΤΕΤΊΜΗΝ 
ΤΗΗΟΥΥχηστώκῳ 
ΘΟΤΓΆΙΗ ΤΜΗΛΧΥ ΤΟΥ 
ΓΟΥἈΡΟΕΝΟΟΆΤΤΟΘΙ 
ΙΚΞΙΟΟΆΧΘ ΤΟΥ ΘΕ ΘΘ5Η 
ΙΞΟΝ ΓΆΘ ΓΟΥΌΘΟΤΆΙ 
Η ΓΙΜΗΧΥ ΓΟΥΤΙΕΝΤΤΗ 
ΚΟΝΤἈΔΟΙΔΡΆΧΜΑΆ. - 
ἈΡΓΥΡΙΟΥΓΩΟΘΟΤΆΘΜΙ 
Οὐ ΓΩΆΓΙΑα) - ΤΉΟΘΔΛΕ - 
ΘΗἈΧΘΙΆΘΕΟ ΓΆΙΗΟΥΝ 
ΤΕΙΜΗΟΘΕΙΟΤΡΙΆΚΟΝ 
ΓΤΓΆΣΔΟΔΡΑΟΧΜΑΆ ΘἊᾺΝ 
ΔΕΛΠΟΙΠΕΝΤ ΤἈΘ ΓΟΥΟ 


1υ 


10 


ΕὠὐσΘηΚΟΟΙΘ ΤΩΝ 
ΟΤΑΙΗ ΜΗΛΥ ΓΟΥ ΤΟΥ 
ἈΡοεΝνοσθικοοι ρα 
ΧΜΆΑ ΤΉΘΛΔΘΘΗΆΘΙΆΟ 
ἈΘΚΆΑΛΔΙΧΡΆΑΧΜΆ ἈΠΟ 


ΑΕΜΗΝΙΆΙΟΥΕΩΟ 


ΠΕΝΓΆΕ ΓΟΥΌΘΟΤ ΑΙ 
ΗΓΙΜΗΧΥ ΓΟΥΤΟΥᾺΡ 
ΟΕΝΟΟΓΙΕΝ ΤΘΆΌΔΡΑ 
ΧΜΑΆΔΆΡΓΎΥΡΙΟΥ - ΤῊΟΘ 
ἈΕΘΗΛΧΘΙΆΘΗΤΈΕΙΜΗ 
ΤΡΙΆΔΟΔΡΑΧΜΆΆΡΓΥ 
ΡΙΟΥ -ΤΗσλθθηλθιλς 
ΗἩΓΕΙΜΗΤΡΙΆΔΙΔΡΑΆ 
ΧΜΆΔΛΡΓΥΡΙΟΥ -ΤΉῊΟ 
ἈΕΘΗἈΧΘΙΆΘΗΤΘΙΜΗ 
ΤΡΙΆΔΙΔΡΑΧΜΆΛΡΓΥ 
ΡΙΟΥ ᾿ ΘΝ ΘΆΠΟΘΞΗ 
ΚΟΝ ΓΆΕ ΤΟΥΌῸ ΚΆΙΕ 
ΠΆΝΩ -ΘΑΝΜΕΝᾺΡ 

ΟΗΟ :ΗΘΟΤΆΑΙΗΤΊΜΗ 
ἈΥΓΓΟΥΤΙΕΝΤΈΚΆΙΔΕ 
ΚΑΟΔΡΑΧΜΑΤΑΡΓΥΡΙΟΥ: 
ΕΑΝ ΑΘΘηλθιΆλεκα 
ἈΙΔΡΆΧΜΑ ᾿ΘΆΝΔΘΤΆ 
ΓΠΕΙΝΟΟΘΗ ΓΗ ΓΕΙΜΗ 
ΧΥΤΟΥ -ΟΤΗΘΆΧ ΤΕΛΥ ΤΟ 


ΠῈΝ. 26. 48 --- 91. 8. 


ΕΝΆΝΤΙΟΝ ΤΟΥΊΕΡΕΩΟ 
ΙΞ“ἷ2ἈΓΓΙΜΗΟΘΤ ΕΧΥΓΟΝ 
ΟἸΙΕΡΕΥΟΙΚΆΑΘΆΤΙΕΡΙ - 
ΟΧΥΕΙΗΧΕΙΡΤΟΥΘΥΣΆᾺ 
ΜΕΝΟΥ ΓΙΜΗΟΕΤΆΑΙΛΥ 
ΤΓΟΝΟΙΕΡΕΥΟ ΘἈΝΘ 
ἈΠΟΤΩΟΝΙΚ ΤΉΝΟΩΝ 
ΓΩΝΤΙΡΟΟΦΕΡΟΜΙῈ 
ΝΟ ΝΆ ΠΧΥ ΤΟΝ 
ΡοντωΟκώῶοολν 
ἈΠΟΤΟΥΤΟΩΝΤΟΩΣΝΚΟΣ 
ΕΟΓΆΑΙΆΓΙΟΝΟΥΊΧΆΛ 
ἈΔΛΞΕΙΆΎΥ ΤῸ Χ ΚἈΑΙΟΥ Κ᾽ 
ΚἈΝ ΓΕΡΘΑΥ ΓΟ: ΚΆΛΟ, 
ΠΟΝΗΡΩΟΥΆΘΙΠΟΝΗ 
-ΡΩΟΝΙΚΑΆΧ ᾿ΘΆΝ λθΆλ. 
ἈΧΟΟΩΦΩΝΆΛΆΛΔΟΘΗΙ «ΤῊ 
ΝΟΟΙΚ ΤΗΝΕΙΕΟ ΓἈΙΧῪΥ 
“ΓΟΙΚΑΙ ΤΟΧΆΛΧΛΆΓΜΆΛΥ 
᾿ΓΟΥΆΓΙΆ -ΕἈΝΝΔΕΙΤΆΝ 
ἸΚΓΗΝΟΟΛΧΙΚΑΘΆΡΤΟ, 
Ἀ«Ρωνούπροοφε - 
ΡΕΤ ΓΑΙ ΑΥΤΟΝ) 
ΡΟΝ ΓΟΩΟΚΟΩΟ ΤΉΟΘΙ 
ΤΟΙ ΦΓΗΝΟΟΒΘΝΝΆΝΤΙ 
᾿ΓΟΥΕΡΕΦΟΙΚΚΑΥΓΙΜΗ 
ΟΕἾΓΑΙΆΥ ΓΙ ΌὉΟΙΕΡΕΥ 


66 


10 


ἈΝΆΑΜΕΘΟΟΝΚΑΆΛΟΥΚΑΙ 
ἈΜΝΜΆΜΕΟΟΝΠΟΝΗΡΟΥ 
ΙΚΙΛΙΙΚΑΘΟΤΙἈΝΤΙΜΗ 
ΟΗΤΤΑΙΧΥ ΤΓΟΟΪΕΡΕῚΌ - 
ΟΥ̓ΤΩΟΘΟΤΉΗΉΓΕΤΆΙ 6 ἃ 
ΔΕΛΧΥΤΡΟΥΜΕΝοολγ 
ΤΡΩΟΟΘΗΤ ἈΙΧΥ ΤΌΠΡΟΟ 
ΘΗΘΘΙΤΟΌῸΘΙΤΙΠΕΜΙΤΤῸ 
ΠΡΟΟΤΗΝΤΙΜΗΝΆΥ 
ΤΟΥ Γ᾿ ΚΑΟΙΆΝΘΡΟΩΙΤΟΟ 
ΟΟἈΧΝΆΓΙΆΧΟΗ ΓΗΝΟΙ 
ΙΞΙΙΚΝΑΥ ΤΟΥ ἈΓΙΆΝΤῸΩ 
ΚΟΙΚΑΙ ΤΓΙΜΗΟΗΤ ἈΙΛΥ 
ΤΗΝΟΪΕΡΘΥΟΧΝΆΜΘΟΟ, 
ΙΚΞ(ἈΧΗΟΚΆΑΙΆΝΆΜΘΟΟ, 
ἸΤΟΝΗΡΆΑΟΦΘΟΘΆΝΤΊΜΗ 
ΟΗΤἈΙΧΥ ΤΗΝΟΙΕΡΕΥῸ 
ΟΥ̓ΓΤΩΟΟ Γ ἈΘΗΟΕ ΤΑΙ 


᾿ΘΆΝΑΘΟΛΓΙΆΟΧΟΤΑΥ ΤῊ: 


ἈΥΤΡΩΟΤ ἈΥΓΉΝοΟοικιᾶ. 
ΧἈΥΤΟΥΤΙΡΟΟΘΗΟΘΙ ΤῸ 
ΕἸΤΙΤΕΜΙΤ ΤΟΝ ΤΟΥ ᾺΡ 
ΓΥΡΙΟΥΤΗΓ ΓΙΜΗΟΘΕΙ͂Τ᾽ 
ἈΥΤΗΝΙΚΙΕΟ ΤἈΙΛΥ Γὼ 
ΘΆΝΔΘΑΠΟΤΟΥΆΓΡΟΥ 
ΤΟΙ ΓἈ οχθοθώολυ 
᾿ΓΟΥἈΧΓΙΆΘΟΗΆΝΟΟ ΓΩ 


ἘΝ. 27. 8 --ῖθ. 


ἌΡΙΘΜΟΙ 


ΚΑΙΘΆΧΧΗΟΘΘΝΚΌΠΡΟΟ ΤἈΑΥΤΑ ΓΓ ἈΟΝΟΜΑΆΤΆΤΩΣ 
ΜΟΩΥΘΗΝΕΘΝΤΉΕΡΗΜΩ ἈΝΑΡΟΩΝΟΙΤΊΝΕΟΙΠΑΆ. 
-ΤῊ :ΟΙἸΝΆΘΝ ΤΉΟΚΗΝΗ ΡἈΟΤΗΟΘΟΝΤἈΙΜΕΘΥ 
ΤΟΥΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥΕΝΜΙ ΜΟΩΟΝΤΟΝΡΟΥΞΚΗΝΘ 
ἈΤΟΥΜΗΝΟΟΤΟΥΔΟΥ δ ἈΘΙΟΟΥΡΥΘΘΔΙΟΥΡ τῷ 
ΤΕΡΟΥΕΤΟΥΟΤΟΥ λοῪ ΟΥ̓ΜΕΩΟΝΟἈΆΧΆΛΧΜΙΗΧΥῸ 
ΤΕΡΟΥΘΞΣΘΆΘΟΝΤΟΣ ΟΟΥ̓ΡΙΟΆΔΑΙ ΤΟΝΙΟΥ 
ἈΥΤΩΝΕΘΙΚΓΗΟΆΙΓΥ, ἈΔΧΝΆΧΟΟΩΝΥΌΛΜΕΙ 
ΓΠΓΟΥἈΘΓΩΟΝΆΛΆΕΚΕΤΑΙ ΜΆΛΛΧΕ- ΤΩΟΜΙΟΟΆΧΧᾺΡ 
ἈΡΧΗΝΙΤΑΟΗΟΟΥΝΆΓΩ ι. ΝἈΘΆΑΝΑΗΛΥΘΟΟΩΓᾺΡ 
ΓΗΟΥΪΤΩΝΙΗΧΙΚΑ ΓΤ ἈΟΥΓ ΤΩΟΝΖΑΚΟΥΧΟΩΝΕΆΘΙ 
ΓΕΝΙΆΟΧΥΤΩΝΚΆ ΤΟΙ ἈΑΥΌχολὼν 
ΚΟΥΟΠΆΤΡΙΩΟΝΆΥ ΤΩΣ των Υ]ων ση ΤΟΣ 
ΚἈ ΓΤ ἈΡΙΘΜΟΈΣΟΝΟΜΑΆᾺ εφραιμελιοαμαῦύολ. 
-- ΤΟΟΤἈΥ ΤῸΝ :ἸΆΟΆΡΟΗ . ΜΙΟΥᾺΆ: 
κα ἈῸαληνΆποκ ΤΟΝΜΆΝΆΑΟΘΟΗΓΆΜΆΔΙ 
ΘἸΟΥΟΙΚἈΙΕΙΤΆΝΟΟΙΤΆΟ ΗλΥ αλλ οοοΥΡ: 
ΟΘΙΠΟΡΕΥΌΜανος.. ς ΤΩΝΕΕΝΙΆΜΒΕΙΝΆΚΘΙΑΚ,. 
ΕΝΑΥΝΆΑΜΒΘΗΗΆΕΙΙΕ Ὑτγλαλλιῶνει Τῶν Α Σ. 
οκεΥλοθλιλΥ ΓΟΥῸ Ὁ ἈΧΙΕΖΕΡΥΘΆΑΜΕιΟΆΛΑΙ: 
ΕΝ ΑΥΝΆΜΒΘΙΆΥ ΤῸΝ “τωναοηρφαγαϊηλυο 
ΟΥ̓ΚΑΙΆΑΆΧΡΩΟΝΈΤΕΙΠΙΟΙ(Β ΕΧΡᾺΝ : ΤΟΝΓΆΟΕΛΙ 
-γλοθθλυ ΓΟΥΟ ΚΆΜΕ ΟἈΡαυτραγογηλὰ 
ΘΎὙῪΜΩΝΕΟΟΝΓΓΆΙΕιζΑ. Γωννεφϑλλβεβιᾶχαι 
ΟΤΌΟΟΘΘΙΚΑΟΤΌΟΚΑΤΆ 5. ΡΑΙΎΥΌΔΙΝΆΝ 
«υγληνεκλοτουύλρχοι ΟΥ̓ ΓΟΙΟΙΕΠΙΚΧΗ ΤῸΙΤΉΗΟ 
ΤΩΜΝΙΚΑ ΟἸΚΟΥΌΙΤΆᾺ ΟὙΝΑΓΟΩΓΗΟΆΡΧΟΝ. 
ΤΡΚΟΝΕΘΟΟΝΤἌΛ "ΚἈΙ ες ΤΕΟΤωΝ δ υλώμπνια 


γα 


61 ΝΌΜ. 1. 1 --- 15. 
98 


“ΓΑΠΑΆΤΡΙΆΟΛΧΥΤΩΏΝΧΘΕΙ 
ἈΙΆΡΧΟΜΝΗΆΕΘΙΟΙΝΚΆΙ 
ΕἈΧΚΘΝΜΩΟΩΟΥΟΗΟΚΆΙ 
ἈΧΡΩΟΝΤΟΥΟΆΝΆΡΑΆΟ 


ΤΟΥ ΓΟΥΟ ΓΟΥΟΆΧΝΆΚΛΧΗ 


ΘΕΝΤ ἈΘΟΕΘΞΟΝΟΜΆΤΡΓΟΟ 
Ξ“ἶ2ὠΑΠΧΟΧΝ ΓΗΝΟΥΝΆ 
ΓΩΟΓΗΝΟΥΝΗΓΆΓΟΝ 
ΜΙΆ ΓΟΥΜΗΝΟΟΤΟΥ͂ 
ἈΕΥΤΕΡΟΥΕΤΟΥΌΚΑΆΙ 
ΕἸΤΕΟΙΚΕΙΤΗΟΆΝΚΑΓΓΑΆ. 
ΓΕΝΕΟΙΟΧΥ ΤΟΌΜΙΚζΑ. 
ΤΆἈΠΑ ΤΡΙΆΟΛΥΓΤῸΟῸΝ 
ΙΞ«͵ΑἸΓΤΆΆΡΙΘΜΟΝΟΝΟ 
ΜΑΓΩΟΝΤΑΥΤΟῸΝ : ἃ 
ΠΟΙΚΚΕ ΓΟΥΌΚΆΙΕΙΤΑΆ. 
ΝΜΟΩΤΆΡΟΕΝΙΚΟΝ :ΚᾺὰ 
ΤἈΚκΕδαληνλύτσγω, 
ΟΝ“ ΓΡΟΠΟΝΟΥΝΕΊΓΑΆ 
ΣΕΝΚΟΓΩΟΜΟΩΎΌΟΗ 
ΙΝΚἈΑΙΘΠΘΟΚΕΙΤΗΟᾺΝ 
ἈΥΓΟΙΒΘΝ ΤΉΘΡΗΜΟΣ) 
ΤΉΟΘΙΝΆΑΆ :ΙΚΆΙΕΓΕΝΟ 
“ΓΟΟΙΥΪΟΙΡΟΥΚΗΝΠΡΩ 
“ΓΟ ΓΟΙΚΟΟΥΊΗᾺ ΚΑΤΆ. 
ΟΥ̓ΓΓΕΝΜΙΆΟΛΧΥΤῸΩΩΝ 
 .ΓἈΛΔΗΜΟΥΟΛΧΥ ΤΩΣ 
ΙΞἈ ΓΟΙΚΟΥΟΙΤΆΤΡΡΙΩ. 


8 


10 


10 


20 


20 


ἈΥΤωΝιΚΑ ΓΆΡΙΘΜΟΥΟ 
ΟοΟΝΟΜΆΑ ΤΩΝ: Ύ ΤΣ: 
κα ΓἈκεφαληνλύτω, 
ΠΆΝΤ ἈἈΡΟΒΘΝΙΗΙΚΆΛΙΤΟ 
ΘΙΚΟΟΧΘῚ ΟΥ̓ΌΟΚΆΙΕ 
ΠΆΝΟΩΙΤΆ ΟΘΚΠΟΡΟῪ, 
ΟΜΕΝΟΟΘΕΝ ΓΗΛΎΥΝΆ 
ΝΙΕΙΗΘΠΙΟΙΚΟΙΤΗΧῪ, 
ΠΩΝΘΚ ΤΗΘΦΎΧΗΟ 
ΡΟΥΚΗΝΕΣΙΚΆΙΜΙΧΕΙ: 

Ὁ ΧΆΘοκΆ 


ΙΞ(ἈΑΟΙ ΤΟΙΟΥΙΟΙΟΟΥΜΘΟΣ 


Α.Ὑ ΧΟΥΓΓΕΝΙΆΟΧΥ 
ΤΩΜΝΙΚΑΤΤἈΔΗΜΟΥΌ - 
ΧΥ ΓΟΝΙΚΆ ΟΙΝΚΟΥῸ 

ΤΙ ΓΓΡΙΩΝΑΎ ΤῸΝ κα ΚΑΙ 


ΚΕΙΤΠΙΟΚΘΥΙΟΧΛΎ ΤΩΝ τὰ 


ΓἈΡΙΘΜΟΝΟΝΝΟΜ ΘΚ ΘΌΥ 


-ΧΥ ΓΩΝ: ΚΑ ΓΆΚΕΦα 


ἈΗΝΆΥΓΤΓΩΝΆΠΙὮΟΕΙΚΟ 
ΟἈΘΤΟΥ Οζα θτΆν 
ΓΙΆΟΟΕΘΒΚΙΤΟΡΒΥΌΜΕΝΟΟ 
ΕΝ ΓΗΛΥΝΆΑΜΘΙΗΘΠΙΟΙΚΕ 
γι.ολυτωνεκ ΤΉΟΦΥ 
ΧΗΟΟΥΜΕνΝΘκΆΙΝ 
ΧΘΙΆΙΆΑΧΟΙΚΟΤ' 


ΤΟΙΟΥ]ΟΙΟΓἈ ΚΑ ΓΆΟΥΓ 


ΓΕΝΙΆΟΛΧΥ ΓΩΟΝΚΆΤΆΑΆ 


ΝΌΜΟῚ, 18 --- 24. 


ἈΗΜΟΥΌΟΛΥΓΓΩΝΚΆΤΟΙ 
ΚΟΥΟΙ ΤΆ ΤΡΙΟΝΧΎΥ ΓΤ 
ΚΑ ΓἈΡΙΘΜΟΝΟΝΟΜᾺΆ 
ΤΩΟΝΤΑΥΤΩΝΚΑΆ ΆΙΚΕ 


-φΦλΗΝ Υ ΓΩΟΝΠΆΝΤΆ 


- ἈΡοενικᾶ: Ποαιζοολ. 
ΕἸΤΟΥΟΚΆΙΕΤΙΆΝΩΙΤΑΘ 
ΟΕΘΚΠΟΡΘΥΟΜαΕΝΟοΟΕ, 
ΤῊἨΔΛΥΝΆΜΕΙΗΘΙΤΙΟΙΚΕ. 
γι ολΥ των ΤΉ ΦΥ 
ἈΗΟΓΆᾺΔΕΚΑΙΜΧΘΕΙΆΙΆ. 
ΔΘΟιΆΊΧΚΆΙΝ 

ΤΟΙΟΥΟΙΟ ΟΥ̓ ΆΚΆ ΓΑ. 
ΟΥΓΓΕΝΙΧΟΛΥΤΟΝΚΑ. 
ΓἈΛΗΜΟΥΟΛΎΥΤΟΝΙΚΆ. 
᾿“ΓΟΙΚΟΥΌΠΑ ΤΡΙΟΝΑΧΎΥ 
ΤΟΩΝΚΆ ΓΆΡΙΘΜΟΝΟ 
ΜΟΜΆ ΤΟΩΟΝΤΧΑΎΥΤῸΟΩΝ 

-κἈ Γακεφαληνλύτω, 

-ΠΆΝ᾽ ΓΧΆΆΡΟΘΝΙΚΑ ἈΠῸ 
ΘΙΚΟΟΧΕΤΟΥ̓ΟΙΚΆΙΕ 
ΠΆᾺΆΝΩΙΤΑΟΟΕΘΚΙΟΡΟΥ, 
ΟΜΕΝΟΟΘΕΝΤΉΔΛΥΝΑΆ 
ΜΕΙΗΘΠιοκοΎιολυτω, 
εἰ«( ΤῊ φυληοίουλα. 
Χκλισχειλυλλεοιζλιχ 

᾿ΓΟΙΟΥ]ΟΙΟΙΟΟΆΧΆΡΚΑ. 
“ΓΧΟΥΓΓΕΝΙ ΟλΎ ΤΣ 


6υ 


ΚΑ ΓΆΔΗΜΟΥΌΛΥ ΤΩ. 
κἈΑ ΓΟΙΚΟΥΠΆ Ριω. 
ΧΥΤΩΝΚΑΆ ΓΆΡΙΘΜΟ, 
ΟΝΟΜΆΤΩΟΝ :ΑΥ ΤῸ 


5 -ἸἈΑΥΓΆΚΕΦΆΧΛΗΝΆΥ ΓῸΣ 


-ΤΤᾺἈ Ν᾿ ΓΆΆΡΟΕΜΙΚΆ ἌἍΤΤΟ 
ΕἸΚΟΟΧΕ ΓΟΥῸΌΚΆΙΕΘΓΙΆ 
ΙΝΝΩΟΙΤἈΟΘΙΚΠΟΡΕΥῸ 
ΜΕΝΟΟΘΕΝΤῊΔΛΥΝΆΜΘΙ 


9 ΠΕΙΠΟΚΕΥ ολΎ τ 


18 


ΕἸ ΤΗΟΦΥ ληΗοϊοολχὰρ 
ΧΑ Νχαιλιλ λοι 

“ΤΟΙΟΥΟΙΟΖΆΚΟΥΧΩΝ 
ΚΑ ΓἈΟΥΓΓΕΝΙΆΟΛΧΥ ΓαΣ 
ΚΑΙ ΓΑΔΗΜΟΥΟΛΧΥ ΤῸΝ 
κἈ ΓΟΙΚΟΥΘΠΆ ΤΡΙΩΣ 
ἈΥΤΩΝΚΑ ΓΆΡΙΘΝΊΟ 
ΟΝΟΜΆΤΤΟΩΟΝ :ἈΥΓΩΝ 

- ΚΑ ΓΑ Καραληνλύτοω 


Ψῇ - ΠἈᾺΜΓΙ ἈΆΡΟΕΝΙΙΚΑ. Σ ἈᾺ.171ΤῸ 


τῷ 


ὃ 


ΘΙΝΟΟΧΘ᾽ ΓΟΥΌΚΆΙΕΙΤΑᾺ 
ΝΟ ἈΘΟΕΘΚΙΠΟΡΕΥ Ὸ 
ΜΕΝΟΟΘΒΝΤΉῊΉΔΣΥΝΆΜΙ 
ΗΕΠΙΟΚΕΥΟΆΎ ΩΝ 
ΘΙ ΤΗΟΦῪ ΧηοζΖἈβοῪ, 
ἈΩΘΝΖΚΑΙΝΧΘΙΆΙΆΆΛΕΟ 
λυ --γοιουϊοιοίῳ 


σΗΡΥ]οισεφρλιμκα 


ΝΌΜ. 1, 24--- 32. 


ΤἈΟΥΓΓΕΝΜΙΆΧΟΧΥΤῸΣ 
κα ΓΑ ΔΗΜουολυύυτῶ. 
ΚἈΓΓΟΙΚΟΥΌΠΆΤΡΙΩ. 
ΧΥΤΝιΚΑ ΓΆΡΙΘΜΟ, 
ΟΝΟΜΆΤΩΝΤΑΥ ΤΩΝ 
-κΑ ΤΤἈΚεφαληνλύτω, 
-ΠἈΝΤἈΆΧΡΟΕΝΙΚΆ ΠΟ 
ΚΕΤοΟυοσκλιετᾶνῳω - 
ΠΆΟΘΟΘΙΚΙΤΟΡΒΘΥΌΜΕΝΟΟ 
ΕΝ ΤΗΔΥΝΆΜΕΙΗΕΤΠΙ 
οκθὙΎιολυ ΓΟΝΘις ΤῊΟΘ 
«υλησεφραλιμίχοθιλι 
ἈΛΕΟΚΆΙΦ 
“ΓΟΙΟΥΪΤΟΙΟΜΆΑΜΝΆΘΟΗΙΚΑ. 
ΤἈΟΥΓΓΕΝΙΆΟΧΥΤῸΩΝ 
κα ΓΑΛΗΜΟΥΟΛΧΎΥ ΤΩΣ: 
ΚΑ ΓΟΙΚΟΥΟΠΆΤΡΙΩΝ 
ΧΥΓΩΝΙΑ ΓΆΡΙΘΜΟΝ 
ΟΝΟΜΑΆΤΤΩΩΝ ΓΑΥΓ ΤΩΝ 
-κἈΑ ΓἈ Κεαλην λυ ΤΟΣ 
-ΠΆΝ᾽" ΓΆἈΆΡΟΕΝΙΚΆ ἈΠ 
ΘΟ ΧΕ ΓΟΥΌΚΆΙΕΠΆ 
ΝΜΩΠΆΘΟΒΚΠΟΡΕΥΟ 
ΜΕΝΟΟΘΕΝ ΓΗΛΔΥΝΆΜΕΙ 
ΗΕ ΠΠΟΚΕΥΟΛΎ ΤΩΝ 
εἰ ΤΗοφυληομᾶνλς 
οηξκλιλχθιάλεο 
ΙΚΔΙΌ 


10 


“ΤΟΙΟΥΪΟΙΟΚΕΝΙΆΜΕΓ, 
κΑ ΓἈ ΟΥγγενιλ λύτο 
ΚΑ ΓἈΔΗΜΟΥΟΛΥΤΩ͂. 
ΚΑΙ ΤΓΟΙΚΟΥΟΠΆΤΡΙΩΣ 

δ ἈΥΤΩΝΚΑ ΓΆΡΙΘΜΟ, 

ΟΝΟΜΑΤῸΝΤΑΥ ΤΟΣ 
-κΑ ΓἈκαδαληνλυύτω 
-ΠἈᾺΑΝΤΆΆΡΟΕΝΙΚΑ ἈΠΟ 
ΕἸΚΟΟΆΧΘ ΤΓΟΥΌΚΆΙΕΙΤΆ. 

ι. ΝΟΩΤΙἈΟΘΟΘΕΙΚΠΟΡΕΥῸ 
ΜΕΝΟΟΕΝΤΉΔΥΝΆΜΘΙ 
απο λυ τῶν 
ΘΙ ΤΗΟΦΥΛΗΟΚΘΝΙΆΜΕΓ 
ξκλυχχοιλιλλθοςυῦΥ 

16 ΓΟΙΟΥΪΟΙΟΔΑΜΝΙΚΑ ΓἈΟΥΓ 
ΓΕΝΙΧΟΧΥΤΟΝΙΚΆ ΤΑ. 
ΔΗΜΟΥΌΛΥ ΤΩΝΚΆΤΟΙ 

᾿ ΚΟΥΟΠΑΤΡΙΟΝΑΥ ΤΩ, 
ΚΑΤ ἈΒΡΙΘΜΟΝΟΝΟΜᾺ 
9. ΤΟΩΝΤΑΥΤΩΝΙΚΆΑ ΤΆΚΚΕ 
-ΦΑΧΗΝ Υ ΤΩΝΠΆΝΤΆ 
- ἈΡΟΕΝΙΚΆ : ἈΙΤΟΘΚΟΟλ. 
ΕἾΤΟΥΟΚΆΙΕΠΆΝΟΩΠΆΑΆΟΘ 
ΟΘΚΙΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΟΕΙ 

5 ΤΗῊΗΔΎΥΝΆΜΒΘΙΗΘΤΠΙΟΚΕ 
γιολυ ΤΩΝ ΤΉΟΦΥ 
ΧΗΘΟΔΆΝΕΙΚΔΙΣΧΟΘΙΆΟΆ. 
ἈΘοιςΥ 


ΝΌΜ. 1, 32 -- 39. 


ΤΟΙΟΥΟΙΟΆΧΟΗΡΙΚΑ ΓΑ. 
ΟΥ̓ΓΓΕΜΙΆΟΛΧΥ ΤΩΜΝιζΆ. 
ΤἈΔΗΜΟΥΟΛΥΤΪΤΟΜΝΙιζΆΑ. 
ΤΟΝΙΚΟΥΟΙΤΑΤΡΙΟΝΆΥ 
ΤΟΝΙΚΑΓΓΆΡΙΘΜΟΝΟΝΟ 


ΜΆΤΩΝΤΑΥ ΤΩΟΝΚΆΤΑ, 


-καφαληνλύτωνπᾷᾶ. 

- ΤἈΆΡΟΕΝΙΚΆ :ἌΤΤΟΕΙΚΟ 
ΟἈΕΤΟΥΟΚΆΙΘΙΤΆΝΩ 
ΠἈΘΟΘΙΚΠΟΡΘΥΌΜΕΝΟΟ 
ΒΝΤΗΔΥΜΝΆΜΘΙΗΕΠΤΙ 
οΚΘΥΙΟλΥ ΤΩΟΝΘΚΤΗΝ. 
Φυγληολοηρᾶκλιμχει 
ἈΚ ΑΘοκακΡ 

ΤΟΙΟΥ]οΙΟοΝεφϑΆλοιμ 
ΚΑ ΤΑΟΥΓΓΕΝΙΆΟΧΎ Γ 
κα ΤἈΔΗΜΟΥΟΛΧΥΤῸΩΝ 
ΚΑ ΤΟΙΚΟΥΌΠΆΤΡΙΩ,. 
ΧΥΤΩΝΚΑ ΓΆΡΙΘΜΟΝ 
ΟΝΟΜΑΤΤΌΌΝΤΑΥΤΩΝ 

-κα ΓἈκεφδαληνλυτγωῶ, 

-ΠᾺΑΝΤἈΆΧΡΟΕΝΙΚΆ ἈΠΟ 
ΕἸΚΟΟΧΕ ΤΟΥΌΚΆΙΕΤΙΆ 
ΝΟΩΟΥΠΆΘΟΕΘΚΙΠΟΡΕΥῸ 
ΜΙΕΝΟΟΘΕΘΝΤΉΛΎΥΝΆΜΘΕΙ 
ΗΘ ΠιοκεΥΎιολυτωνΝ 
εἰς ΤΗσυληονεῷϑαὰ 
χειμγκλινχεαιλίλεςο 


11 


ὅ 


10 


10 


20 


αΥ ΓΗΗΘΙΠΟΙ(6 


κὭυῦ 
ΥΙΟΗΝ 
ἈπόοκοΎλ τομωύοηο 
κΚἈΆ ἈΡΩΝκΚΑΙΟΙΆΡΧΟ, 
ΤΕΟΙΗΆΧΙΕΑΝΑΡΕΟΆΝΗΡ 
διοτκα Γαφυληνμικ 


-κἈΑ ΓΑ ῬΥΧΉΝ :Εἰοοι 


ΚΟΝΙΤΑ ΤΡΙΆΟΧΥ ΤΩΝ 
ΗΟἈΝΚΑΙΕΓΕΝΟΝΤῸ 
πλοληθπιοκογ)γογω 
ΙΤΧΟΥΝΤΉΔΛΥΝΑΆΜΕΙ 
λτωνλποεικοολ 
ΕἸΟΥΌΟΚΆΙΕΠΆΝΩΠΑΟ 
ΟΘΚΙΤΟΡΘΥΌΜΕΝΟΟ 
ΠΑᾺΑΡΑΤἈΣἈΧΟΘΑΆΙΕΝΙΗΆΣ. 


ΚΙ ΦΙΕΓΕΝΝΟΝ ΓΟΙΤΆΜΓΕΓΟ 
ἈΚΟΙΕΤΙΕΘΟΙΚΘΜΜΕΝΟΙ: 


ΧΧΘΙΆΙΆΑ ΘΟΚΆΜΤΡΙΟ 
χειλυοικάίδβικαινοι 
ἈΕΧΘΥΕΙΓΆΙΕΙΚΤΗΟΘ 
«φγλησπατρλολυτσω 
ΟὙΚΕΠΕΟΘΙΚΕΙΠΗΘΆΝΕ, 
“ΓΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΛ. 
ΚἈΑΙΕΆΧΆΧΗΟΘΘΝΚΌΠΡΟΟ 


5" ΜΟΩΥΘΗΝΆΘΓΩΝΟΡΆ 


ΤῊΝΦΥληντουύλοΥυ 
ΘΙΟΥΟΥΝΕΓΙΠΟΙΚΕΥΗ 
ΚΑΥΙΤΟΝΆΡΙΘΜΟΝΑΥ ΤΩΣ 


ΝΌΜ. 1, 40 --- 49. 


οὐλημψηθνμοωτω, 
ὙἹΩΟΝΙΗΛΙΚΑΙΟΎΕΙΤΙ - 
ΟἸΤΉΟΘΟΝ ΓΟΥΌΛΘΥΘΙ 
ΓΆἈΆΟΘΕΠΙ ΓΗΝΟΙΚΉΝΗΝ 
ΓΟΥΜΑᾺΡΤΥΡΙΟΥΊΚΑΙΕ 
ΠΆΝΤ ΤΓἈ ΤΓἈΟΙΚΘΥΗΛΧῪ 
᾿ΓΗΟΚΆΑΙΕΠΙΠΆΜΝΓΓΆΟΟΆ. 
ΕΟ ΓΙΝΤΕΝ :ΑΥ̓ΤΉΛΥΤῸΟΙ 
ΧΡΟΥΟΙΝΤΉΝΟΙΚΗΝΗΓ 
ΝΚΝΟΠΆΝΤ Ἀ ΓΆΟΚΕΘΥῊ 
ἈΥΓΗΟΚΑΙΧΥ ΓΟΙΆΓΟΥῪΡ 
ΓΗΟΟΥΟΙΝΕΝΆΥΤΗΙς 
ΝΥΚΧΟΩΤΗΘΟΙΚΗΝΗΘΟ 
᾿ΤἈᾺἈΡΕΜΕΆΧΟΥΟΙΝΚΚΆΙ 

ΕΝ ΤῸΘΞΑΙΡΕΙΝ ΤῊΝ 
ΟΙἸΚΗΝΗΝΚΑ ΚΑ ΘθλοΥ. 
ΟἸΝΆΥ ΓΗΝΟΙΆΘΥΘΙΤΆΙ. 
ΝΑΙΕΝ ΓΩΙΤΆβΡεμεκλλ 
ἈΘΙΝ ΓΗΝΟΙΚΗΝΗΝΆᾺ 
ΜἈΆΟΓΗΟΟΥΌΙΝ Κα ἈΥὙΤΉ 
ΚΟΙΆΘΥΘΥΓΆΙ :ΚΑΙΟΆΧΆΧΟ 
ΚΓΕΝΗΟΘΟΙΡΟΟΠΟΡΘΟΥ 
ΟΜΕΝΟΟΆΧΠΟΘΆΝΕΤΟΣ) 
ΚΑΙΠΑΡΟΜΕΆΧΆΛΟΥΌΓ. 
ΟἸΥ̓ΤΟΝΗΧΑΙΝΗΡΕΜΊΓΗ 
“ΓΆΣΕΘΙΧΥ ΓΟΥΚΆΑΙΆΝΗΡ 
ΚΑ ΓΑ ΓΗΝΗΓΕΈΜΩΝΙ 
ΧΝΧΥ ΓΟΥΟΥΝΆΥΝΑΆ 


μειλυτωνοιλαλευ 
ΕΙΤΆΙΠΑἈΡΕΜΕΆΛΧΕΘΤῸ 
ΟἈΝΤΕΝΑΝΤῚΊΟΙ [ΠΥ 
᾿ΓΗΟΘΟΙΗΝΜΗΟΤΟΥΜΑᾺΡ 
δ ΤΥΡΙΟΥΚΑΙΟΥΚΘΟΤΕΘΆ 
ΜΑΆΡΤΗΉΜΑΆ ΧΕΠΙΤΉΝΟΥ 
ΧΚΝΜΆΓΩΓΗΝ : ΕΝ ]Οιο 
᾿ἩΧΙΑΥλΆσοΟΥΟΙιΝ 
ΟΙΧΕΥΕΓΓἈΙΤΑΎΥΤΌῸΙ: ΤῊ. 
ο ΦΥυΥΧΆΚΗΟ ΓΗΟΘΟΙΚΉΝΗΘ 
“ΓΟΥΜΑΡΤΥΡΙΟΥΚΆΙΕ 
᾿ΠΟΙΗΘΟΆΧΝΟΙΥΊΤΟΙΗᾺΆ. 
ΚΑ ΓΑΠΆΝ'᾽ ΓΆΧΕΝΕΤΈΕΙ 
ἈΔΟΓΟΚΟΤΩΟΜΩΟΗ: 
16 - ΚΟΧΆΡΩΟΝ : ΟΥ̓ΤῸΘΟ 
ΕΠΟΙΗΟΘΆΝ 
ΚἈΑΙΕΆΧΧΗΟΘΘΝΚΟΠΙΡΟΟ 
μωγοηνκλιλλρῶ 
ἈΕΓωΟΝ ΧΝΙΟΓΟΟΧΟ 
0. ΝΙΕΝΟΟΚΑ ΤΑ ΓΆΓΜΑΆ 
ἈΥΓΓΟΥΚΑΤΤ ἈΘΗΜΆΙΆΟ 
ΚΑ ΓΟΙΚΟΥΌΠΆΤΡΙΩ 
ΧΥΓΓΩΝΙΤΆΡΕΜΕΆΧΧᾺΘ 
ΤΟΝ ΝΟΙΥΤΟΝΗΆΧΕ 
5 ΝᾺΝ΄ΓΙΟΙΚΥΚΧΩΓΗΟ 
ΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥΜΑΆΡΤΥ 
ΡΙΟΥΟΥΠἈρεαμΆλου 
- ΟἸΝΤΟΙΥΊΟΙΠΗΆ. τἸΚΔΟΟΙ 


7: ΝΟΌΜ. 1. 49 --- 2. 3. 


ΠἈΑΡΕΜΕΑΧΆΧΟΝΤΈΟΠΡΩ ΘΙΞΤΗΟΙΤΆΡΕΜΕΑΟΆΧΗΟ 


ΤΟΙ ΚΑ ΓΆΝΝΟΤῸΝ :ΚΆ. ΙΟΥΔΑᾺΡΧ ΧΘιλιΆΆΘΟΚΑι: 
ΓΆΝΑ Τ᾽ ΟἈΧΛΧΟ ΓΆΓΜΑΆΠΑ. ΠΧΕΘΙΆΙΆΔ ΘΟΚΆΙΕΣΑΆ 
ρβεμεοληοϊουλλου ΙΚἸΟΧΘΙΙΟΙΚΧΟΥΝ 
ΔΧΔΥΝΑΆΑΜΒΘΙΆΑΥΤΌΟΩΝΚΑΙ δ ΔΥΝΆΜΘΙΛΥΤΩΝΠΡΩ 
ΘΟἈΡΧΟΝΤΟΩΜΥΙΟΩΝ ΤΟΙΘΞΣΆΡΟΥΟΙΝ 
ΙΟΥΔΑΝΆΔΧΟΟΦΟΝΥΌΆΣ ΤΓἈΓΜΆΠΆΡΕΜεολΗΟσ 
ΜΘΙΝΆΔΑΚΛΑΛΥΝΆΜΙΟΆΥ, ΡΟΥΚΗΝΠρΡοολικΆλυ 
“ΓΟΥΟΙΕΙΤΙΟΙΚΕΜΜΕΝΟΙ ΝΆΜΙΟΧΥ ΓΟΝΚΆΙΟ 
λυ των ΚΑ όχβειλιλ. ι. ἈΡΧΟΝΤΤΩΟΝΥΊΟΩΝ 
Ἀ ΘΟΚΑΙΧΚΑΙΟΠΤΆΡΕΜ ΡΟΥΚΗΝΘΑΘΙΟΟΥΡΥῸ 
ΒΕΆΧΧΟΝΤΌΘΘΧΟΜΕΝΟΙ σα ιοΥΡλΥΝΆΜιολυΥ 
ΧΥΓΟΥΦυΥληβθιολχὰρ “ΤΟΥ ΟΙΕΠΕΟΚΕΜΜΕΝΩΙ 
ΚΑΙΟΑΡΧΟΝΤΌΝΦΥ λυ τουξκλιβχαδιλιλ. 
ἈΩΝΙΟΟΑΧΑΡΝΆΘΑΝΆ δ ἈΘΟΚΆΑΙΚΡΚΆΙΟΙΠΆΡΕΜ 
ΗΧΥΘΟΩΓΆΡΔΥΝΆΜΙΟ ΒΕΆΧΧΟΝΤΈΘΕΧΟΜΕ 
ΧΥΓΓΟΥΌΙΕΙΤΙΟΟΙΚΕΜ Νοι ΤΟΥ ΦυληοΥ 
ΜΙΕΝΟΙΆΥ ΓΟΥΔΙΚΑΙΝ ΜΕΩΝΙΚΑΙΟΆΡΧΩΝ 
ΧΘΙλΕοΚλΥ [ἸΚΆΟΙ ᾿ ΤΩΟΝΥΪΩΟΝΟΥΜΕΩ. 
[-|ΠἈΡΕΜΚΆΧΆΧΟΝΤΈΕΟΞΕ Ὁ ΟἈἈΧΆἈΜΙΗΛΥΌΘΟΟΥΡΘΙ 
-χομβϑνοι:δγληΖζΖλβου οἈΑλΑΙ ΔΥΝΑΜΙΟΧΥ ΤΟΥ 
ἈΩΝΙΚΙΆΡΧΩΟΝΤῺΣ ΟἸΕΠΠΙΟΙΚΕΜΜΕΝΟΙΆΥ, 
ΥὙἹΩΟΝΖΑ ΚΟΥ ΆΟΝΕ ΤΟΩΝΟΙΚΆΝΧΘΙΆΟΑ. 
ἈΔΧΑΥΟΧΘΑΟΝΆΥΝΑΆ ἈΘΟΚΔΑΙΤ ΚΆΑΙΤΟΙΠᾺΆᾺ - 
ΜΙΟΛΥ ΓΟΥΌΙΕΙΤΕΟΙΚΕΜ 5 -- [ΘΜΚΑΆΧΆΧΟΝΤΘΟΘΧΟ 
ΜΕΝΟΙΆΥ ΤΓΟΥΖΚΆΙΝ -Μενοιλυστῶν ΘΥῪ 
ΧΘΙΆΆΟΛ ΟΙΚΑΟΥΎΤΙΆΝ ἈΗΓΆᾺΟΔΗΚΑΙΟΆΡΧΟΩΟΝ 


ΤΕΟΘΟΙΒΠΕΟΚΕΜΜΕΝΟΙ ΤΟΝΥΪΩΟΝΓΆ᾽ ΘλΙΟλ. 


43 ΝΌΜ 23. 83---14. 


ὙΓΡΑΓΟΥΗΛΧΔΥΝΆΜΙΟ - ΓΕΟ :ΕΧΟΜΕΝΟΙΆΥ ΤΟΣ 


ἈΥΓΓΟΥΟΙΘΙΤΒΟΚΕΜΜΕ «ΥΧΗΜΆΝΆΑΟΟΗΚΆΙΟᾺΡ 
ΝΟΙΆΥ ΓωΝΕιΆΙΜΧΘΟΙ ΧΟΝ ΓΩΟΜΝΜΥΪΩΟΝΜΆΝΑΆΟ 
ἈΟΔΆΟΛ ΘΟΚΑΙΧΙΚΆΙΚΙΠΆΝ οηγα μα ηλυοφαλλο 
᾿ΓΕΟΘΟΙΕΙΤΕΟΚΕΜΜΕΝΟΙ 5 (οΟοΥ̓ΡΑΥΝΑΜιολύ ΤΟΥ 
“ΤΗΟΠΆΡΕΜΕΟΛΧΗΟΡΟΥ ΟΙΕΠΙΟΚκε ΜΜονΝοιλΥ τ. 
ΚΗΝΡΙΚΑΙΧΙΚΑΙΝΧΕΙᾺΙ ΕΚυΧΧειλυλ λ θοιζλ 
Ἀλεοκλυυ ιν οΥνΝΑν ΚἈΙΤΟΙΤΆΡΕΜΕΆΆΛΧΟΝ 
ΜΆΜΘΙΑΥ ΤΟΝ - ΤΕἘΘΕΧΟΜΕΝΟΙΆΥ ΤΩΝ 
ΤΕΡΟΙΕΣΑΡΟΥΌΟΙΝΙΚΆΙΆΡ ιο «γληξενιλμθινικᾷιο 
ΘΗΟΘΤ᾽ ἈΙΗΟΚΗΝΗΤῸΥ ἈΡΧΩΟΝΤῸΝΥΪΩΝΕΘ 
ΜΑᾺΡΤΥΡΙΟΥΚΆΙΗΙΤΆΡΕΟΜ ΜΙΆΜΕΘΙΝΆΒΕΘΙΔΑΝΥΌΓΆ 
ΚΟΛΧΗΤΟΝΛΧΕΥΘΙΤῸ ἈΛΟΟΝΘΙΑΥ ΝΆΜΙΟΧΥ ΤΟΥ 
ΜΘΟΟΝΤὩΝΙΤΆΡΕΜΕΟ ΟΙΕΙΤΕΟΚΕΜΜΕΝΟΙΆΥ, 
χΧωνωσπλβρεομδλλλου 0 ΤὠνεκλιχχθιλιΆλθο 
ΟἸΙΝΟΥ ΤὨΟΚἈΑΙΘΣΆΡΟΥ ΚΑΙΥΠΆΝΤΕΟΟΙΕΠΘΟΚΘΝΙ 
ΟἸΝΕΚΑΟΤΟΟΘΧΟΜΕΝΟΟ ΜΕΝΟΙΤῊΟΠΆΡΕΜΕΟ 
ἈΥΤΟΥΙΚΆΘΗΓΕΜΟΝΙ ΧησεφρλιμρχθιλιΆλθο 
ἈΜΝΔΑΥΤῸῺΝ κλιοκ Ἀιοχϑιλϑοις 
ΤἈΓΜΑΠΑΆΡΕΜβολησεφραιμ ΡΟΥΝΔΥΝΆΜΕΙΧΥΤΩΣ, 
ΟΥΝΑΥΝΆΜΘΙΆΑΥΤΟΣ. ΚΑΟΤΡΙ ΤΟΙΕΞΣΆΡΟΥΟΙΝ 
ΚἈΤ ἈΘΆΑΧἈΧΟΟΆΝΙΚΆΙΟ ΓἈΓΜΑΠΆΑβεμεκοληολκ 
ἈΡΧΟΝΤΤΏΌΝΥΪΩΟΝΘ ΠΡΟΟΚΟΡΡΆΝΟΥΝΑΥ 
«ρλιμθλιολ ΜΑΎΌΕΜιΙ ΜΆΜΕΙΆΝ ΤΩΝΚΆΙΟΆΡ 
ΟΥ̓ΔΔΥΝΑΜιολυ ΓΟΥ 5. ΧΩΟΝΤῸΝΥΪΩΝΔΆΝ 
ΟΙΘΙΠΟΚΕΜΜΕΝΟΙΆΝ, ἈΧΕιΙεΖερυσλμειολλὰι 
ΤΟΝΚΊΙΧΘΙΆΙΆ Δ ΕΟΙΚᾺΙ ἈΥΝΆΑΜΙΟΛΥ ΤΓΟΥΌΙΘ 


«γβκλιτοιπαρομελλλοσι ΠΕΟκεΜ ΜῈ ΝΟ Γ᾽ 


14 ΝΌΜ. 9, 14 -- 26. 


Εκλυσχϑιλλλθοκλῦ 
κλυοπἈβεμξᾶλλον 
ΤΕΘΕΧΟΜΕΝΟΙΧΥ ΤΟΥ 
φγληλοημρκλυοάρχω 
των ων Ἀοηρφᾶγα 
ΙΗΧΥ ΕΧΡΑΝΔΥΝΆΜΙΟ 
ἈΥΤΓΟΥΟΙΘΙΤΘΟΚΘΜΜΘΕ 
ΝΟΙΧΥΤΩΝΆΚΆΔΙΜΧΘΙ 
ΔΑ ΕοκΚΑΙ ΡΚΆΙΤΟΙΙΆ 
-ΡΕΜΕΆΧΆΧΟΝΤΘΟΘΧΟΜΒΘ 


- ΝΟΙΧΥΤῸΥ ΦῬΎΧΗΝΕ - 


φϑαλβικαιοαρχωντω. 


υἱωννεφϑλλδιΆᾶχθι 


ΡΕΥΪΟΟΔΙΝΆἈΝΔΥΝΆΜΙΟ 


ΧΥΤΟΥΟΙΒΠΘΟΚΕΜΜΘ 
ΝΟΙΆΥΓΓΩΟΝΓΊΚΆΙΜΧΕΙ 
ὉΔΧΟΔΕΟΚΑΙΥΠΆΝΤΕΟ 
ΟΙΕΠΘΟΚΘΜΜΕΝΟΙΤῊΟΘ 
'ΠἈΡΕΜΕΟΧΗΘΆΆΝΡΧΘΙ 
ὉΔΧΑΕΟΚΑΖΚΆΙΝΧΘΙ 
ΔΛ ΕΘΟοιΑΙΧΘΟΧΆΤΟΙ 


ΜΆΜΘΟΜΝΜΑΥΤΟΌΝΧΧΘΙ 
ἈὉΔΟΔΛΘΟΙΚΆΟΥΤΡΙΟΧΘΙΆΙΟΙ 
κακρκονοιλθλθυθι 
ΤἈΙΟΥΟΥΝΕΙΘΟΙΘΊΤΗ 

δ ΟἈΝΑῪ ΤΟΙΟΚΆΘΆΕΝΕ 
ΤΕΙΆΧΑ ΤΟΚΟΤΟΩΟΜΩΟΗ 
ΙΚΙἈΙΕΠΟΙΗΟΆΝΟΙΥΟΙ 
ΙΗΧΚΑ ΤΤΠἈΠΆΑΝΤ ἈΟοΟΆλΟΥ 
ΝΕΤΤἈΞΕΝΙΚΟ ΓΟΜΩΟΗ 

. ΟΥ̓ΤΩΟΠΆΡΕΝΘΕΚΆΛΟ, 
ΑΓ ΓΑΓΜΑΤΤΑΛΥ ΤΟ 
ΙΞΔΙΟΥ ΤΩ ΘΕΘΞΗΡΟΝΘ 
ΙΞ«ΨἈΟΤΟΌΟσ:ΘΧΟΜΕΝΟΙ: 
͵ἜἌ᾿ιΤἈΛΗΜΟΥΟΛΧΥΤῸΩ, 

ιο ΚΑ ΓΟΙΚΟΥΟΠΠΆΤΡΙΩ, 
λΎΤῸΝ 
ΙΞἈΑΙΧΥΓΆἈΙΆΙΓΕΝΕΟΙΟΆ. 
ἈΡΩΝΚΑΙΜΩΟΘΉΘΝΗ 
ΗΜΕΡΑΘΆΛΔΆΧΗΟΘΟΕΝΙΚΟ 

Ὁ ΜΩΟΗΘΝΟΡΕΙΟΘΙΝΆ. 
 “οΤἈΥΓΑΓΓΑΟΝΟΜΑΆΤΓΆΑ. 


ΕΣἈΙΡΟΥΟΙΝΙΚΑ ΤΆ ΓΆΓΓΑ. ΤΟΩΟΝΥΪΩΟΜΝΜΆΆΧΡΩΟΝΠΡΟΩ 


ΓΜΑ ΓΑΛΥ ΓΩΝΑΎΥ ΓῊ 
ΗϑπιοκοΎιστωνυἝαΣ 
ΙΤἈΚΆ ΓΟΙΚΟΥΌΙΆΤΡΙ 
ΟΝ ἈΥ ΤΟΩΟΝΙΤΆΘΧΗΘ 
ΠΙΟΚΘΥΙΟΤΩΟΝΙΠΆΡΕΜ 
ΚΟΆΧΟΝΟΥΝΤΆΙΟΛΥ 


γ᾽] 


“ΓΟ ΤΟΙΚΟΟΝΆ ΔΛ ΆΒΙΚΑΣ 
ἈΞΙΟΥΘΆΑΘΆΑΖΑΆΡΙΚΆΙΝΘΑ. 

5 ΜΑᾺΡ:ΨΓΧΥΓΤΓΆΓΓΧΑΟΝΟΜΆΑ 
ΤἈΤΟΩΝΥΙΩΜΆΔΛΡΟΩ. 
ΟἸΕΡΕΙΟΟΙΗΆΙΜΜΕΝΟΙ 
ΟΥ̓ΟΘΤΘΆΘΙΩΟΘΕΘΝΤΤΆΟ 


ΝΌΜΝ. 2. 20 ---83, 3. 


ΧΕΙΡΑΟΛΥ ΤΟΝΙΘΡΆΤΤΕΥ 
ΕἸΙΝΚΑΙΘ ΓΕ ΆΘΥ ΤΉΟΘ. 
ΝΆΛΑ λλ κου λενΝ 
ΤΙΚΥΠΡΟΟΦερον 
ἈΥ̓ΓΩΟΝΠΥΡΆΆΧΛΧΟΤΡΙ 
ΟΝΘΝΆΝ:.ΓΙΚΥΕΝΊΓΗΕ 
ΡΗΜΩΟΘΙΝΜΆΙΚΑΜΤΆΛΙΑΙ 
ἈΟΥΚΗΝΑΥ ΤῸΟΙΟΙΚΆΛΙ 
ΘΕΡΑ ΓΕΥΘΟΕΘΝΕΘΆΘΆΖΑΡ 
ΙΞΔΙΘΑΜΆΑΡΜΕΤΑΛΆΡΩ 
ΤΟΥΠ͵ΙΡΟΛΥΤῸΩΝ 
ΞΕΧΆΑΧΗΘΘΝΚΟΠΙΡΟΟ 
ΜΩΟΘΗΜΝΜΆΕΓΟΩΟΜΆΔΛΧΕΘ 
ΤῊΝΦυγληνλρυεις 
ΟΤΉΟΘΙΟΆΛΥ ΓΟΥΌΕΝΆ 
ΤΙΟΜΆΧΡΩΟΝ,.ΤΟΥΊΕΡΕ 
Θοκλιλ ΓΟΥΡΓΗΘΟΥ 


οΟΙΝΆΥ Τωκλιφϑυλάξου 


ΟΝ ΓἈΟΦυΥλλκλολυ 
ΤΟΥκΚΑ ΓΟ ΥυλΆκλο 
ΠᾺΝΤΤΩΟΝ ΤΟΩΝΥΊΟΩ 
ΙΗΆΧΕΝΆΑΝΤΙΥΓΉΘΟΚΗ 
ΝΗΟΤΤΟΥΜΑΆΡΤΎΡΙΟΥ 
ΕΡΓΑΖΘΟΘΑΙΓΆΕΡΓΆ ΤΗΝ 
ΟΚΗΝΗΟΚΑ ῬΥΧΆΣΟΝ, 
ΟἸΝΠ ΑΝ ΓΑ ΓἈΟΚΘΥΗ 
“ΤΓΗΘΟΙΚΗΝΗΟ ΤΟΥ ΜᾺΡ 
ΤΎΡΟΥ ΚΑ λυ λὰ 


1θ 


ΙΞ-᾿α ΟΤΩΝΥΪΟΩΝΙΗΆΚΚΑ. 
ΤἈΠΆΝ,ΤΑΓΓΆΕΡΓΆΤΤΗΘ 
σΚΗΝηΗοκλιλώσειο 
ΤΟΥΟΛΘΥΘΙΤΆἌΟΛΆΡΩ 
5" ΚἈΑΙΓΟΙΟΥΪΙΟΙΟΛΥΤΟΥ 
- ΤΟΙΟΙΕΡΘΥΟΝΊΔΟΜΑΆ. 
ΔΕΔΟΜΝΊἝΕΝΟΙΕΙΟΙΝΟΥ 
ΤΌΟΙΜΟΙ : ἈΠΟΤῸΝΥ 
Ιω ΜΗ λιἈΙ ἈΆΡωΝις 
ι. ΤΟΥΟΥΪΟΥΟΛΥΤΟΥΚΆ. 
ΤἈΟΤΉΗΟΘΘΙΟΤΕΙΠΤΗΟ - 
-ΟΚΗΝΗΟ ΓΟΥΜΑΆᾺΡ ΓΎΡΙ 
-ΟΥ̓ ΚΑΙ ΥλΆΞΟΥΟΙΝ 
“ΤΗΜΝΙΕΡΆ ΓΘΙΆΝΑΥ ΤΩ 
1 -- ΚΑΙΠΆΝΤ ΤΑΙ ΓΆΚΚΑ ΓΑ ΤΤΟ 
-ΕΟΜΟΝΚΆΙΓΆΘΟΟ ΤΟΥ 
-ΚΑΤΠΓἈ]ΤΕΤ ἈΟΜΆΤΤΟΟ :ἰς 
ΟΔΧΆΧΟΓΕΝΗΟΟΆΧΙ ΤῸ 
ΜΕΝΟΟΛΙΠΟΘΆΝΙΤ ΑΙ 
Ὁ ΙἈΙΕΒΆΧΆΗΘΕΝΚΟΠΡΟΟ 
ΜΟΩΟΥΘΗΝΆΕΘΓΩΝ :ΚᾺΙ 
εγωθι οΥθιληΦα ΓΟΥῸ 
ἈΕΥΘΕΙΓἈΟΘΙΚΜΘΟΟΥ ΓῸΣ 
ὙἹΩΟΝΙΗΧΆΑΝΤΊΠΪ͵ΙΆΜΝ ΤΟΟ 


ἢ ΠΡΩΤΟΤΟΙΚΟΥΑΙΆᾺΝ ΟΙ 


ΓΟΝΤΟΟΜΗΤΡΆΝΠΆΡΑΆ 
ΤΟΩΟΝΥΩΝΙΗΧΣ: ἈΥΤΤΡᾺ 
- ΑΥ̓ΤΩΟΝΘΟΟΝΤἌΛΙ ΚΑΙ 


ΝΙΝ. 3. 8 παΣραξεῖ 12, 


ΘΒΟΟΝΤΤ ἈΙΜΟΙΟΙΆΘΥΘΙ ΓΗΡΟΩΟΝΚΑ ΤΆ ΔΗΜΟΥῸ 


ΤἈΙΕΜΟΙΓΆΡΙΤΆΝΠΡΩ ΧΥΤΝ ΌΆανΝαιιτᾺι 
ΤΟ ΤΟΙΚΟΝΕΝΓΗΛΙΓῪ οεμεθικλιυοικλλθ 
ΤΙΓΟΥΉΗΓΙΆΘΆΕΜΟΙΠΣ, ΚΑΤἈΔΗΜΟΥΌΟΛΥΤῸΣ 
ΠΡΩ ΤΌ ΤΟΚΟΜΙΗΆΑΛ. δ ἈΜΡΆᾺΜΙΚΑΠΙΟΟΆΧΆΡΧΘ 
ΠΟΆΧΝΘΡΟΠΟγεῶο ΒΡΩΟΝΙΚΑΙΟΖΙΗᾺ ΚΥ 
Κ͵Ἴ͵ ἩἨΝΟΥΌΘΜΟΙΕΟΟΝ ἸΟΙΜΕΡΆΡΘΙΚΑ ΓΆΔΗΜΟΥῸ 
ΤΆΙΕΓΩΚΟ λυ τωνμοολθικμου 

ΚἈΑΙΕΧΆΧΗΘΘΝΚΌΠΡΟΟ ΘΕΙΟΥ ΓΟΙΕΙΟΙΝΆΗΜΟΙ 
ΜΩΥΘΗΝΕΝ ΤΉΘΡΗΜΩ ι.ο ΤΟὨΟΝΆᾺΘΥΕΙΓΩΝΙΚΆ ΤΟΙ 
ΟΘΙΝΆΛΧΕΓΩΝΕΠΤΙΟΙΚΕ ΚΟΥΟΠΆΤΡΙΩΟΝΆΥ ΤΟΣ 
ὙλιτουοΥοΥολθυθοι ΤΟΩΓΗΡΟΩΟΝΗΜΟΟΤΟῪΥ 
ΚἈ ΤΟΙΚΟΥΌΓΙΆΤΡΙΩ, ἈΟΒΚΟΝΘΙΚΆΊΔΗΜΟΟ 
λυ των ΓἈ ΔΗΜΟΥῸ ΤΟΥ ΘΕΜΘΕΙΟΥ ΤΌΙΕΙ 
λΥ ΤΩΝ: ΚΑ ΓΆΟΥΓΓΕΝ 1. ΟἸΝΔΗΜΟΙΤΟΥΓΗρΡΟ 

- ἈΟΛΧΥΤῸΝ :ΤΤΆΝΆΡΟΘ ΗΕ ὙΥἹοΟλΎ ΤῸΝ 
ΝΜΙΚΟΝΆΠΟΜΗΜΝΙΆΙΟΥ ΚἈ Τ᾽ ἈΡΙΘΜΟΝΠΠΆΝΤΟΟ 
κλυαα Νδπιοκούα ἈΡΟΕΝΗΙΚΟΥΆΠΟΜΗΝΙ 
ΟΘΆΙΧΥ ΓΟΥΟΙΚΆΙΕΙΠΕ ἈΙΟΥΚΆΙΒΘΠΆΝΩΉΗΘΙΠΙ 
οΚΕΥΑΝΤΟΛΧΛΥΤΌΟΥῸ Ὁ ΟΚΘΥΙΟΛΥ ΤΩΝΘΙΤΤΆ 
ΜΩΟΗΟσ:ΚΑΙΆΧΦΩΝ : κιοχθιλυοικλδτκλι 
ἈΦΧΑΦΟΩΝΗΟΙΚΥΟΝΤΡΟ ΠΙΟΥ ΤῸΙ [] ΟΙΔΗΜΟΙΓΉΡΟΟΣ 
ΠΟΝΟΥΝΕΤΓΑΞΕΝΤἈΑΥ ΤΟΙΟ ΟΠΙΟΓ(ΟΤΉΟΘΟΙΚΗΝΗΘ 

- ΚΟ: ΙΚἸΙΗΟΆΝΟΥ ΤΟΙΥΥ ΠἈᾺΡΕΜΕΆΛΧΛΟΥΟΙΝΙΆᾺ 
ἸΟΙἈΕΥΕΙΕΣΟΝΟΜΑΆΤ ΟΣ 5. ΡΑΘΆΑΛΆΟΟΆΝΙΚΆΙΟΆΡ 
ἈΥΤΩΝΓΗΡΟΟΝΙΆΆΧΘ ΧΟΝΟΙΚΟΥΊΤΤΆΤΡΙΆΟ 
ΚΑΟΜΕΡΑΆΡΕΘΙΚΑΙ ΓΑΥ ΤᾺ ΤΟΥΓΗΡΟΟΝ : ΤΟΥΔΗ 


ΤἈΟΝΟΜΑΆ ΤΑ ΤΟΩΝΥΊΩ, ΜΟΥ: ελεαιοαφατυολα 


1 ΝΟΌΜ. 8, 19 --- 94. 


ηλκλαιφυλακηγίω 
ΓΗΡΟΩΟΝΘΝΤΉΟΚΗΝΗ 
ΤΟΥΜΑΆᾺΡΤΥΡΙΟΥΉΟΚΗ 
ΝΗ Χ ΚἈΙΗΟΙΚΕΙΤΗ :ΚΆᾺΙ 
ΤΟΚΆΑΛΥΜΜΑΆΛΧΥΤΗΟ 
ΚΑΙ ΤΟΚΑΧΥΜΜΆΤΉΗΟΘ 
ΘΥΡΑΟΤΉΗΟΘΟΚΗΝΗΟΤΟΥ 
ΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥΚΑΥΓΑΪΟΤῚ 
ΧΟΤΗΟΛΥΛΗΟΙΚΑΥ ΤῸ 

ΚΑ ΓΑΙΤΕΤΆἈΟΜΑ ΤΗΟΠῪ 
ἈΗΟΤΉΤΟΟΥΘΗΟ: ΕΠ ΤῊΝ 
ΟΚΉΝΗΟ Καὶ ΚἈΙΕΙΤ ΓΟῪ 
ΚΘΥΟΆΟΤΗριουκυύκλῳω: 
κυ ΓΑ ΚΑ ΓΆΧΟΙΠΆΛΥ 
“ΓΟΥΠΆΝΤΟΩΝΤΩΝΕΡ 
ΓΩΟΝΆΎΥ ΤΟΥ 


ΓΟΩΙΚΑΑΘΑΗΜΟΟΘΟᾺΆΧΜ - 


ΡἈΝΊΕΙΟΙΚΙΔΗΜΟΟΟΟΆ. 
ἈΡΘΙΟΚΑΙΔΉΜΟΟΟΧΕ 
ΕΡΩΝΕΙΟΚΙΔΉΜΟΟΘΟ 
ΟΖΕΙΗΧΕΙΟΟΥ ΓΟΙΕΙΟΓ 
ἈΗΜΟΙΓΟΥΚΑΆΘιΚΑσΓΑ. 
ΡΙΘΑΙΟΝΙΤΆΝΆΡΟΕΝΙ 
ΚΟΜΝΜΆΤΙΟΜΗΜΝΙΆΑΙΟΥῪ ΚΝ 
ΕΠΆΝΟΩΘΟΚΤΆΙΚΟΧΕΙ 
ἈΔΟΙΚΑΙΧΟΡΥΧΆΟΘΟΟΝ 
ΤΕΟΓα φυλακλσγω 
ἈΓΙΟΝΟΙΔΗΜΟΙΤῸΣ 


20 


ὙΪΩΟΝΙΚΑΆΑΘΠΆΡΕΜΒΕΑ. 
ἈΟΥΟΙΝΕΚΙΆΆΓΙΩΝ 
“ΤῊΟΘΟΙΚΗΝΗΟΙΚΆ ΓΆΛΙΒΑ. 
κἈιοἈῥχωνοικοὺ - 
ΠΆΤΡΙΩΟΝΤΌΝΔΗΜΟΣ 
ΤΟΥ κΚΑΆθελιολδαν 
ὙςοΖειηλιςιηφυλὰ 
ΙΞΗΧΥ ΤΟΩΝΗΚΙΚΩ ΤῸΟ 
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΆΚλιΗηλΥ 
ΧΝΙΆΚΑΥ ΓΑΘΥΟΙΆΟ ΤῊ 
ΡΙΑΚΑΙΓΆΟΘΙΚΕΥΗΤΟΥ 
ἈΓΙΟΥΟΟΆΛΛΑΘΙΓΟΥΡ - 
ΓΟΥΟΙΝΕΝΑΧΎΥ ΤΌΙΟΚΆ 
ΤἈΙΚΑΛΥΜΜΆΚΆΜΠΙΑΆΝ 
ΤᾺ ΤΆἈΕΡΓΑΛΥ ΓΩΝΚΆᾺΙ 
ΟἈΡΧΩΝΕΙΠΠΙΤΩΝΆᾺΡ 
ΧΟΝΤῸΩΝΤΩΝΑΘΥΕΙ 
ΤὠωνθλθαζΖζλαρυολλφῶ. 
ΤΟΥΘΡΕΩσΚΆΤΕΟΤΆ 
ΜΕΝοΟοΟΦυΥλλοοθινΓᾺς 
φυγλακλοτωνλγιω. 
“ΓΩΜΕΡΆΡΘΙΔΗΜΟΟΘΟ 
Ν]ΟΟΧΕΙΚΑΙΔΗΜΟΟ ΓΟῪ, 
ΜΙΟΥ ΕΙΟΥΟΥ ΤΌΟΙΕΙΟΓ. 
ΔΗΜΟΙΤΟΥΜΕΡΆΡΘΙΗ 
ΕἸ ποικεψιολυστῶνκα 
'ΓΓἈΡΙΘΜΟΝΠΆΝΑΆΡΟΘ 
ΝΜΙΚΟΝΟΙΤΟΜΗΝΙΆΙΟΥ 


8 ΝΌΜ. 8. 94--- 34. 


ΚἈΑΙΘΒΠἈΝΩΕΞΆΚΙΟΧΕΙ 
“ΟΝΚΆΙΟΤΙΚΑΙΝ ᾿ΚΆΙΟ 
ἈΡΧωΝΟοικουπια ΓΡΙ 
ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΓΟΥΜΕρᾺ 
ρειοουβιηλυσλειχαι 
ἈΘΚΙΤΆΧΓΙΩΟΝ, ΤΉΘΟΙΚΗ 
ΝΗΟΙΤΆΡΘΜΕΆΧΆΧΟΥΌΙΝ 
ΠΡΟΟΘΕΚΟΡΡΆΝΗΕΙΠΙΟΙΚΘ 
Ὑιοηφυλακηυίωνμ 
ΡΑρθ τ Ἀοκεφλλειλλο 
ΤῊἨΟΘΟΙΚΗΝΗΟΙΚΑΙ ΓΟΥῸ 
ΜΟΧἈΑΟΥΟΛΧΎΥ ΤΉΟΚΆΙ 
ΤΟΥΟΟΤῪ ἈΟΥΌΛΎΥ ΤῊ 
ΚΑΙ ἈΟΚΆΟΘΙΟΆΧΎΓΓΗΟ 
ΚΑΟΙΠΑΝΤ ΑΓ ἈΟΚΕΥΗ 
λΥΓΩΟΝΚΆΑΙΠΆΜΓΑΤΑᾺ 
ΕΡΓΆΧΥΤΟΩΝΙΚΑΙ ΤΟΥ Ὸ 
ΟσΤΥΧΟΥΟΤΉΗΟλΎλΗΟ 
κυκλωκλιτ ἌΧ Ιο 
λΥΓΩΟΝΚΑΙ ΓΟΥΌΠΆΟΘ 
ΟἈΧΟΥΟΛΥ ΤΟΜΙΚΆΙ 
ΤΟΥΟΚΑΧΟΥΟΛΎΥ ΟΣ 
ΚἈΑΙΟΙΠΆΡΕΜελΆλΟΝ 
ΤΕΟΚΆΑ ΓἈΠΡΟΟΘΟΩΤΙΟΝ 
“ΤΗΉΟΘΟΙΚΗΝΗΝ Καὶ ἈΠΟΆΝΑ. 


ΚΟ ΓΟΧΟΟΝΜΙΚΑ-ΓΕΙΝΜΜΆΟΝΓΓῚ 


ἈΚ ΤΤΉΘΟΚΗΜΝΗΟΘ :-ΤΟΥΜΑᾺΡ 
“ΓΥΡΙΟΥΚΑ ΓἈΝΑ ΤΟΆΧΟ 


19 


Μωοηοκλιλαρῶνκλι 
οἰὐοιαυτουφυᾶλο 
ΟΟΝΤ ΟΥἈΟϑΥλλιαλο 
ΤΟΥΆἈΓΙΟΥΘΙΟΓΆΟΦΥ 
ἈΔΙΚΑΟΤΟΩΟΝΥΪΩΜΝΙΗΆ. 
ΚἈΑΙΟΧἈΧΟΓΕΝΗΟΘΟΛΙΓΤῸ 


Οι 


ΠΟΘΆΑΝΕΙΤ ἈΙΠΆΘΆΗΕΙΤΙ 
οκοΎιστωνλθυθίιτ, 
ι΄. ΟΥ̓ΘΕΙΤΘΒΟΚΘΥΆ ΤΟΌΜΩ 
οσηοκαιλ ων 
ΝΗΟΚΥΚΑ ΓΑΔΗΜΟΥῸ 
ἈΧΥΤΩΝΠΆΝΑΆΡΟΕΝιΙΚΟ,. 
ἈΠΟΜΗΜΝΙΆΙΟΥΚΆΙΕΠΆ. 
ι5 ΝΩΕΚλΙΚΧΕΙΆΆΛ ΕΟ 
ΚἈΑΙΘΙΠΕΝΚΟΠΡΟΟΜΩ 
ΟΗΝΤΆΕΘΓΩΝ :ΘΠΤΙΟΙΚΕ 
ὙΔΧΙΠΆΝΠΡΩ ΤΟΤΌΚΟσ, 
ἈΡΟΕΝ ΤΟΩΝΥΤΩΝΙΗΧΛ. 

Ὁ ἈΠΟΜΗΝΙΆΑΙΟΥΚΆΙΕΙΙΆ. 
ΝΜΩΟΚΆΑΙΧΧΕΚΘΤΟΝΆΡΙΘΜΟ, 
ΘΞΣΟΝΟΜΆΤΩΝΑΥ ΩΣ 
ΚΟΧΛΗΜΨΗΤΟΥΌΆΧΘΥ 
ΕἸΙΤ ἈΘΕΜΟΙΕΓΟΚΟΘλΆ 

5 ἈΗΟΧΆΝΤΙΠΆΝΤΩΝΤΩ, 
ΠΡωΤΟΤΟοΟιωνΝΥυ 
᾿ἩΧΚΑΟΤΤΆΙΚΤΉΝΗ ΤῸ 
ἈΘΕΥΘΙΓΩΟΝΆΝ᾽. ΙΠΆΝΤΩΣ 


ΝΟΌΛ. 8. 84 -- 41. 


ΤΟΩΝΠΡΩΟ ΤΌ ΤΟΚΟΩΝ 
ΕΝΤΟΙΟΙ ΤΉΝΕΟΙΝΤῸΣ 
ΥἹΟΜΝΙΗΆΧΚΆΙΕΙΤΕΟΚΕ 
ὙΧΤΟΜΩΥΘΗΘΟΝΤΡΟ 
ΤἸΟΝΕΝΘΤΘΙΆΆ ΤΟΚΟ 
ΧΥΓΩΠΆΝΠΡΩΟ ΤΟ ΤΟ 
ΚΟΝΘΝΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΛ. 
ΚἈΑΙΕΓΕΝΕΤΟΠΆΝΤΑΤΆ 
ΠΡΟ ΤΟΤΟΚΆᾺ ΚΑ ΓΆΡΙ 
ΘΝΙΟΝΒΘΣΟΝΟΜΆΤΩ, 
ἈΠΟΜΗΝΙΑΙΟΥΊΚΆΙΕΙΤΑΆ. 
ΝΘ ΓΗΘΘΠΙΟΚΘΥΕ 
ὠολυτωνειζλιχθι 
»υλιλ οβκλιοιζαις 
κλιθαλλησενκολεγωῶ 
ἈΧΕΘΤΟΥΟΧΘΥΘΙΓΆΟ 
ἈΝΤΙΠΑΝΤΩΝΤΩΝ 
ΠΡΟ ΓΟΤΟΚΟΩΟΝΥΊΩ 
ΙΗΆΚΑΙΓΓΑΚΤΉΝΗΤΟΩΣ 
ἈΕΥΕΘΙΤΟΩΟΝΆΑΝΤΊΥΤΩΝ 
ΚΤΉΝΩΝΆΑΥ ΓΩΜΙΚΆΙ 
ΘΟΟΝΤΤ ἈΙΜΟΙΟΙΆΘΥΕΙ 
ΓΆΙΕΓΩΚΟΙΚΑΥ ΓΆΛΥ ΓΡΆ 
ΓΙ. σοιΠπΆΕΈΟΝΑ. 
ΖΟΝΤΟΠΑΡΆ ΓΟΥΌΛΘΥ 
ΘΙΓΓΧΟΛΧΠΟΓΩΟΝΗΠΡΩΣΤῸ 
ΤΟΚΩΟΝΤΟΩΝΥΪΩΝΙΗΆΣ. 


ΚΑΟΧΗΜΨΉΗΕ ΧΕ: ΟἸΚΧΟΥῸ 


80 


20 


κα ἈΚΕΦαληνκΑ Α ΤῸ 
ἈΙΑΡΑΧΜΟΝΤΟΛΧΓΙΊΟΝΙς 
ἈΗΜΥ τ Ἀικοκολουο 
τογοικλογιλιλώσειο 
“ΤΟἈΡΓΥΡΙοΝνΆἈρΡωνις 
“ΤΟΙΟΥΪοΟιολΥ ΤΟΥ ΎΤΡΆᾺ 
ΤΟΝΤΙΧΕΟΝΆΖΟΝΤῸΣ 
ΕΝΆΑΥ ΤΟΙΟ :ΚἈΑΙΘΆΆΧΕΕ, 
ΜΟΩΘΟΟΗΟΤΌΛΡΓΎΥΡΙΟΝ - 
ἋΑΛΥΤΡΑΠΆΡΑΤΩΝΠΙΆΘ 
ΟΝΆΖΟΝΤῸΝΤ:ΕΝΑΎΥ ΤΌΙΟ: 
ΘΙΟΤΉΝΕΚΑΥΓΤ,ΡΩΟΙΝ 
ΤΟΩΝΑΘΥΘΙΤΟΝΠΆΡΑ. 
ΤὨΝΙΠΡΩΟ ΤΟΤΟΚΟΝΤῺὦ 
ὙἹΩΟΝΙΗΧΕΧΆΒΞΕΝΤῸ 
ἈΡΓΥΡιονεκλύσιατ' 
ΚἈΙΧΕΙΙΟΥ τΟΙςἈΟΥῸ: 
κΑ ΓΑ ΤΟΝΟΙΚΑΟΝΤῸῺΣ 
ἈγιωνκλθλῦκαενμΜῳ 
ΟΗΟΤΟἈΧΡΓΥΎΡΙΟΝΤΆΛΥ 
ΤΡΑ ΤΩΟΝΙΠΆΘΟΝΑΆΖΟ,. 
ΤΩΝ : ἈΧΡΩΝΙΚΑΙΤΌΙΟ 
ΥἹοιοαυ σουλιάφω - 
ΝΗΟΙΚΥΟΝΎΤΡΟΠΟΝΕΝΕ 
ΓΕΙΆ ΤΟΚΟ ΤΩ ΜώΟΗ 


Ι«ἙἉΙΕΆΔΆΗΘΕΘΝΙΚΟΙΠ Γος 


μωῳοηνιςκαιλλρῶνλε. 
ΓΩΝ ἈΧΕΘΤΆΙΤΟΚΕφΦᾺ 


ΝΌΜ. 3.41 -- 4, 2. 


ἈΔΙΟΝΤ ὩΜΥΊΩΝκΚΑ. 
ἈΘΕΚΜεοουυΥ νΝλθΥ 
ΘΚ ΤἈΔΗΜΟΥΌΟΛΥΤῸΩΣ 
ΙΚλυιςᾺ ΤΟΙΚΟΥΟΙΤΆ ΤΡΡΙ 
ΟΝΑΥΤΟΟΝΆΠΟΚΙΚΆΑΙ 
ΕΟ ΤΟΝκλιετιΆνις 
Εὠὐ στ: ΥἹΟΥ :ΝΕΤΟΩΝΤΤΆΟ 
ΟΘΙΘΕΡΧΟΜΕΝΟΟΆΘΙ 
ΤΟΥΡΓΕΙΝΙΤΟΙΗΟΆΤΤΑ. 

- ΤΆ: ΓΆἈΕΡΓΆΑΘΙΝΝ ΤΉΟΚΗ - 
ΝΗΤΟΥΜΑΆΡΤΎΥΡΙΟΥΚΑΆ,Ι 


ΧΥΜΜΑΆΔΕΡΜΑΥΆΙΩΝΘΙ 
ΝΜΟΝΙΚΑΙΕΠΙΕΆΧΟΥΌΟΙ 
- ΠΥ ΤῊΝ :ἹΜΆ ΤΊΟΝΟ 
ἈΟΝΟΙΆΚΙΝΘΙΝΟΝΆᾺ 
5 Νωθϑενκλιλιθμιβᾶλου 
ΟἸΝΜΤΟΥΟΆΝΆΦῬΟΡΕιΙΟ 
ΧΥΤΗΟΘΙΚΚΑΙΘΙ ΤΉΝΤΡΑΆ 
ΠΕΖΑΝΤΉΝΠΡρΟΚΘΕΙ 
ΜΕΝΗΜΕΓΙΓΠΙΕΆΧΟΥΌΙΝ 
1..- ΕἸΤΑΥ ΤῊΝ ΧΙΜΆΤΊΙΟΝ. 
ΚΟΆΟΤΙ ορφγρονλ ὦ 


ΤΑΥΓΆΑΤ ἈΟΝΟΜΑ ΓΆΤΓΩΣ ΚΟΟΥΟΙΝΘΗΧΑΎΥ ΤΗςΓ - ΓΆΓΓΡΥ 


ΥἹωνκαΑλθϑ:ειμθοοΥυ 
-ΥὙΪΟΝἈΆΘΥΒΘΙΚΑΤΤΆΆΔΗ 
-.ιΜΟΥΌΛΥ ΤΩΟΝΚΆΓΓΟΙ 
--ΚΟΥΟΠΆΤΡΙΟΝΑΧΥΓῸΩ: 

ΘΝ ΓΗΟΚΗ ΤΟΥΜΑΆΡΤΥ 

ΡΙΟΥἈΧΓΙΟΝΤ ΟΜΆΓΙΩ 

ΚΑΙΘΙΟΒΆΑΘΥΌΕΤΆΑΙΆΛΣ. 

ρΡωνικΑΙΟΙΥἹΟΙΥ ΤΟΥ 

ΟΥΤἈΝΕΣἈΑἈΡΗΗΙΤΆΡΕΜ 

ΚΟΧΗΙΚἈΙΚΑΘΕΘΆΧΟΎΌΟΙ 


ΕΟ ΓἈΟΘΥΊοιζΆΟ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΥ ἈΘΟΎΥΎΌΚΑΆΙ 
ιο ΤἈΟΘΠΟΝΑΙΆΧΕΝΟΙΟΘΟΠΕΙ 
ἈΘΗΙΚΟΆΡΤΟΙΟΙΔΟΙΔ. 
ΠᾺΑΝΤΟΟΒΘΙΤΑΥ ΓΉΟΘΘΟΟ 
ΤἈΙΚΑΙΕΙΠΕΆΆΟΥΌΙΝΘΕ 
ΠΑΥΓΗΜΙΜΑΆ ΤΊΟΝΚΟΙΚς 
Ὁ. ΚΙΝΟΝ ΚΑΙΆΦΘΡΟΡΟΝ: 
᾿κΑλυΥγ οὐ οιΝΚΑΥ ΤῊΣ 
ΚΞἈΑΛΥΜΜΑΤῚΙΔΘΡΜΑΤῚ 


ΤΟΚΑ Τ ἈΠΕ ἈΟΜΆΤΌΟΌΟΥ ΝΟΥ ΑΙΟΝΘΙΝΟΩΚΆΙ 


ΟΚΙΆΖΟΝΚΑΙΚΆΤΓΆΚΑ. 
ΧΥΥογοινεανλύστῳω 
ΤΉΝΚΙΚΩΟ ΓΟΝΤΟΥ̓ΜᾺΡ 
ΤΎὙΡΙΟΥγκλιεπιθηοοὺ 
ΟἸΝΒΠΙΧΎΥ ΤΌΚΑ ΤΆΙΚΑ. 


81 


ἈΙΕΜΕΆΧΛΟΥΟΙΝΤΟΥῸ 
ἈΝΑΦΟΡθΘιολΎΥ ΤΉΟΚΑΙ 
ἈΗΜΥΨΟΝΤΑΝΜΑ ΤΙΟ, 
ΟΙΆΚΙΝΘΙΝοΟΝΙΚΆΙΚΑ. 
ΧΥΥουοιΝ Τηνλύχνια 


δ 


ΝΌΜ. 4. 2--- 9. 


ΤῊΗΝΦΟΩΤΊΙΖΟΥΟΆΝιΚΑΙ 
᾿ΓΟΥΟΛΧΥΧΝΟΥΟΛΧΛΎΥ ΗΟ 
κυ ἈΟΧἈΒΙΔΧΟΛΧΎΓΗΟ 
κα ΓἈΟΘΠΑΡΥΌΤΡΙΑΧΟ 
ΧἈΥΤΗΟΘΙΚΔΙΠΆΝΤΑ ΓΑ 
ἈΓΓΙΆ ΤΟγελλιουλυ 
“ΤΗΟΘΟΟΟΙΟΛΙ ΓΟΎΓΗ - 
ΟΟΥ̓ΟΙΝΆΥ ΓΗΕΝΑΧΎ ΓΟΙῸ 
ΚΑΙΕΜΕΆΧΟΥΟΙΝΑΧΥ ΤΉ. 
ΚΑΟΠΆΝΤΑ ΤἈΟΙΚΕΥΗ 
ἈΥΤΗΟΘΙΟΚΑΆΧΥΜΜΆΔΕΡ 
ΜΑ ΓΙΝΟΝΟΙΆΚΙΝΘΙΝΟΙ 
ΙΚἈΙΕΓΠΠΙΘΗΟΟΥΟΙΝΤΆΥ 
ΤῊΝ :ΒΠΑΝΆΦΟΡΕΩΝ 
ΚΑΟΕΙ΄ ΓΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙ 
ΟΝΤΟΧΡΥΟΟΥΝΕΙΤΙΚΆ 
ἈΥΥΟΥΟΙΝΙΜΆ ΤΊΙΟΝ 
οἰκκινϑινονκλιηκλ. 
ΧΥΥουΥοιΝ Υ ΤΟΚΆΛΧΛΥΜ 
ΜΆΓΓΙΆ ΒΡΜΑ ΤΙΝΏΟΙΆ, 
κινθϑινωκλιθνεαλου 
ΟἸΜΤΟΥΟΆΧΝΆΦορειο 
ΧΥΤΟΥΚΆΙΧΗΜΥΟΝ 
ΤἈΙΠΑΝΤΑΤ ἈΟΙΚΕΥΗΤᾺ 
ἈΤΟΥΡΓΙΚΑΟΟΛΆΙ ΤΟΥΡ 
ΓΗΘΟΟΥΟΙΝΕΝΑΎ ΓΟΙῸ 
ΕΝΤΟΙΟΆΓΙΟΙΟΚΆΙΕΝ 
ΒΕἈᾺΧΛΟΥῸΌΙΝΕΙΟΙΜΑΆ ΤΟ, 


10 


15 


οΙἰακινϑθινονκλικλλγ 
γογοινλῪ ΓἈΚΆΑΧΥΜΜΑΆ 
ΤΙΔΛΘΡΜΑΆ ΤΙΝΟΩΟΙΆΙΟΝ 
ΘΙΝΩΚΆΙΕΙΠΙΘΗΟΟΥ 
ΟἸΝΜΕΙΤΆΝΆΟρειοιζαι 
“ΓΟΝΙΚΑΛΥΤΙ ΤΗΡΆΘΙΤΙ 
ΘΗΘΕΙΟΕΙΤΙ ΓΟΘΎΌΙΆ. 
ΟΤῊΡΙΟΝΙΚΑΙΘΠΙΘΗΟΘΟῪ, 
ΟἸΝΕΠΆΥ ΤΟΪΜΆ ΤΊΟΝΟ 
ἈΟΠΟΡΦΥΡΟΝΚΆΙΘΙΤΙ 
ΘΗΘΟΥῸΟΙΝΕΘΙΤΑΎΥ ΓΟΙΙᾺ,. 
ΤἈ ΓΤ ἈΟΚΕΘΥΗΛΎῪΥ ΓΟΥῸ - 
ΟΟΙΟΧΙ ΓΟΥΡΓΟΥΌΙΝΕ 
ΠΙΧΥ ΤΟΕΝΑΥ ΤΌΙΟΚΆΙ 
ΤἈΠΥΡΙΆΚΑΙ ΓΆΟΚΡΕΆΣ 
γρλοκτασοφιλλλο 
ΚΑΙ ΤΟΝΙΚΑΛΥΤΙΤΉΡΑΙ 
ΤΑΝΤ ἈΤ ἈΟΚΘΥΗΤΟΥ 
ΘΥΟΙΆΟΤΉΗΡΙΟΥΚΆΙΘΠΙ 
ΕἈΛΧΟΥΟΙΝΕΙΤΑΎῪ ΤΌΚΑ. 
ἈΥΜΜΑΆΑΔΘΒΡΜΑΆΤΊΙΝΟΝ 
ΟἸΆΚΙΝΘΙΝΟΝΙΚΚΆΆΙΕΜ 
ΒΕἈΧΛΟΥΟΙΝΤΟΥΌΆΧΝΑΆ. 


πο ν ΚΆΙΧΗΝ 
20 -- 


ΟΝΤΤ ἈΠΜΑΆ ΤΊΟΝΙΤΟΡ 
-φᾷ᾽βουγνικλιουνκΆλγ 
-..νὴΘνδδΥοΟΙΝ ΓΟΝΆΟΥ ΤῊ 
-ΡἈΚΑΥΤΗΜΝΜΕΆΟΙΝΑΥ ΤΟΥ 


82 ΝΌΜ. 4,9 --- 14. 


-ΙΚΑΙΟΜΒΑΆΧΟΥΟΙΝΑΎ ΓΑ. ΟἸΝΜ ΓΟΙΓΕΡΓΟΙΟᾺ ΧΥΓΟΥ: 


- ΕἸΟΚΑΑΧΥΜΜΆΔΘΡΜΑΆΤΙ 5 ΚΑΙΘΆΆΆΧΗΟΘΝΚΌΠΙΡΟΟ 
-ΝΟΝΥ ἈΚΙΝΘΙΝΟΝΚΆᾺΙ ΜΩΥΘΗΜΝΚΑΙΆΆΡΩΝ 
- ΕΠΙΘΗΟΟΥΌΟΙΝΕΘΙΤΆΝΟΩ ἈΕΓΩΟΝΜΗΟΧΟΘβΡΕΥ 
-φορειο: ΚΑΙΟΥ ΝΤῈΧΘ 6 ΘΗΤἈΓΤΗΓΦΥΧΗΟΤΟ, 


ΟΟΥ̓ΟΙΝΆΆΧΡΟΩΟΝΚΆΙΟΙΥ 
ἸΟΙΧΥ ΤΓΟΥΚΆΑΛΥΠΤῸΝ 
“ΓΕΟΤΓΆΛΑΛΧΓΙΆΚΑΙΠΆΝΤΆ 
ΤἈΟΚΕΥΗ ΓΆΧΓΙΆΕΝΤῸΣ) 
ΕΣἈΙΡΕΙΝΤΗΜΝΙΤΆΡΕΜ 
ΒΟΧΛΗΝΚΆΑΙΜΕ ΓΑ ΓΑΥΓᾺΆ 
ΕἸΟΒΘΆΘΥΟΟΝΤ ΑΙΟΙΥΊΟΙ 
κἈλϑῃλιρεινκλιούχα. 
γον Τὺ Τωμαγιων, 
ΜΑΜΗΛΧΙΠΠΟΘΆΝΩΘΟΙΝ 
ΤἈΑΥΓἈΑἈΧΡΟΥΟΙΝΟΙΥΊΟΙ 
ΚἈΑΛΧΘΙΕΝ. ΓΗΟΙΚΗΝΗΤῸΥ 
ΜΑᾺΑΡΤΥΡΙΟΥΈΠΙΟΙΚΚΟΙΤΟΟ 
ΕἈΘΑΖΑΡΥ ΑἈΡΟΝΤΟΥ 
ἸΙΕΡΕωσ ΤΟΘΆΧΙΟΝΤΤΟΥ 
«ω Τοοκλι ΤΟΘΥΜιᾺ 
ΜΑΤΗΟΟΥΝΘΘοΟΘῶΟ 
ΚΞἈΑΙΗΘΥΟΙΆΧΗΙΚΆΘΗΜΕ 
ΡἈΝΜΚΑΥ ΓΟΘΆΛΧΙΟΝΤΗΟΘ 
ΧΡΕΘΙΟΘΒΩΘΗΘΠΙΟΙΚΟ 
ΓΙΗΟΧΗΟ ΤΗΟΘΟΙΚΉΝΗΟΘ 
ΙΞΑἸΟΟΧΘΟΤΙΝΘΝΑΧΥ ΤῊ 
ΕΝΤ ὩΛΧΓΙΟΩΟΚΆΙΕΝΙΤΑ. 


ἈΗΜΟΝΤΌΝΚΑΛΘΤΟΑΣ 
ἈΕΥΕΙΓΓΩΟΝ, ΤΟΥ ΤΌΤΙΟΙΗ 
ΟἈἸΤΤΕΧΥῪΥ ΤΟΙΟΙΚΆΙΖΗ 
ΟΟΝΤ ἈΠΚΑΙΟΥΜΗΆΠΟ 

ι. ΘἈΝΟΥΟΙΝΠΡΟΟΠΟΡΟΥ 
ομενωνλύ ΤὭΝΠρβΡΟΟ 
ΤἈΛΓΙΆ ΤΩΝΑΓΙΩΝΆΔΛ. 
᾿ ΡωΩΝΚΑΙΟΙΥΪΟΙΆΥΓΟΥ 
εἰσ ποραουεοθώολν 

δ. ΚΑΙΚΑΤΤἈΟΤΗΉΟΘΟΥΌΟΙΝ 
ΧΥΓΟΥΘΕΝΆΕΚΑΆΟ ΤΟ, 
ΚΕΠΙΤΗΝΑΟΥΛΧΘΙΆΝΑΥ 
Κ ΤΟΥ ΚΑ ΤἈΓΓΗΝΆΝΆΨΟ 
ΡἈΝΧΥΤΟΥΚΑΙΟΥΜΗ 

0 Εἰσαλαθώοινίλεινε 
ΣᾺΠΙΝΆᾺ ΤΟΛΓΙΟΝΚΑΙ 
ἈΠΟΘΆΑΝΟΥΝΤἊΆΙ 
ΚἈΑΙΕΧΆΛΧΗΘΕΝΚΌΠΡΟΟ 
ΜΩΟΘΗΝΆΕΘΓΩΝΆΔΛΕΘ 

δ᾽ “ΓΗΜΆΡΧΗΝΜΤΩΝΥ ΟΣ 
ΓΗΡΟΟΝιΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥῸ 
ΚΑ ΤΟΙΚΟΥΟΠΆΤΡΙΩΝ 
λΥ ΤΩΝ ΚΑ ΓἈΔΗΜΟΥΟ 


88 ΝΟΌΜΝ. 4. 14 -- 92. 


λυ τωναπολήκλικε 
“ΤΟΥΟΚΆΙΕΙΤΆΝΩ ΧΕ 

ἈΚΕΙ:ΕὩΘΟΝΕ ΤΟΥ ΌΕΤΠΤΙ 
οἰ εΥλοθλιλΥ ΓΟΥῸ 
ΤΤΆΟΟΘΙΟΠΟΡΕΥΌΜΕΘ 
ΜΟΟΛΧΘΙΤΟΎΡΓΕΙΝ Χ ἈΙ 

ἈΚ ΟΥΡΓΙΆΝ :ΚΆΙΠΟΙΕΙΝ 
ΤἈΕΡΓΧΆΕΝ ΤΗΟΙΚΗΝΗΤΟΥ 
ΜΑΡΤΥΡΙΟΥΛΧΎΥ ΓΗΗΛΙ 
ΤΟΥΡΓΙΆ ΤΟΥΔΗΜΟΥ 
ΓΗΡΟΟΝΛΑΥΓΤΟΎΡΓΕΙΝ 
ΚἈΙΆΙΡΕΙΝΚΑΙΆΡΕΙΤΑΟΘ 
ἈΕΡΡΕΘΙΟΤΉΘΟΚΗΝΗΟΘ 
ΤΟΥΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥΚΆ ΓΟ 
ΚΑλΥΜΜΑΆΛΥ ΓΗΟΙΚΑΙ ΤῸ 
κα ΑλΥ ΜΜΑΆΓΓΟΥΆΑ. 
ΚΙΝΘΙΝΟΝ ΤΟΟΝΘΙΤΑΥ 
ΤῊἨΧΝΩΘΕΝΚΑΙ ΤΌΚΑ. 

,᾿ ΤἈΚΑΧΥΜΜΑΆΤΉΟΘΥΡΑΟΘ 
ΤῊἨΟΘΟΙΚΗΝΗΟ ΓΟΥΜᾺΡ 
ΤΎΥΡΙΟΥΚἈΑΥΓΑΪΟ ΓΙΆΓΤΗΟ 
ἈΥΛΧΗΟΚΑΙΤΟΒΘΊΤΙΟΓΙΆ 
ΟἼΡΟΝ αὶ ΤΗΟΘΥΡΆΟΤΉΟ 

ἈΧΤΤΥ ΧΗΘΤΗΟΛΥΔΛΔΗΟΘΟΟΆ. 
ΚΕ ΓΗΘΟΚΗΝΗΟ: ΤΟΥ 
-ΜΆΡΤΎΡΙΟΥ ΚΆΙΘΓ ΓΟΥ 
ΚΘΥΟΙΧΟΤΗριοΥκυύκλω:: 
ΚΑΙ ΓΆΑΤΙΕΡΙΟΟΆΧΥ ΤῸ 


10 


20 


ΚΑΙΠΆΝΤΑ ΓἈΟΙΚΕΥΗΤΆ 
Ὁ ΤΟΥΡΓικΆλΎ ων 
ΠΆΝ ΓἈΟΟΆΧΑΘΙ ΓΟΥΡΓΟΥ 
ΟἸΙΝΕΝΆΑΎΥ ΤΟΙΟΠΟΙΗΟΟΥ 
ΟἸΝΚΑ ΤἈΟΤΟΜΆΆΧΑΆΡΩ 
καυΤωΝ ΥΪω Ν Υ ΤΟΥ 
βογαιξπλολ ΧΕΙ ΤΟΥΡ 
ΓΙ ΓΟΩΟΝΥΪΩΟΝΓΉΡΟΟ 

ΚΑ ΤἈΠΆΟΛΟΤἈΟΛΙΓΟΥΡ 
ΓΙΧΟΛΥ ΤΟΝ ΑΙ ΚΑ ΤΆ. 
ΠΆΝΤΑ ΓΓΑΘΡΓΑΛΎ τω. 
ΚἈΙΕΙΠΙΟΚΘΥΉΗΛΥ ΤΓΟΥῸ 
ΕΣΟΝΟΜΆΑΤΩΝΠΆΝΤΆ 
ΤἈΥΛΡΤΑΥΤΙΆΥΤΓωΝΑΥ 
“ΤΓΗΗΛΧΘΙ ΓΟΥΡΓΙΆΤΟΥ 
ἈΗΜΟΥΤΓΩΝΥΪΩΝΓῊΡ 
ΟΟΝΕΝ ΤΗΟΚΗΝΗΤΟΥ 
ΜΑΆΡΤΥΡΙΟΥΚΑΙΗ ΡΥ, 
ἈΧΚΗΛΥΓΓΩΝΕΝΧΕΙΡΙ 
ΙΘΑΜΑΡΤΟΥΥοΟΥΆ Ἀφ 
ΤΟΥερεωουϊοιμερὰ 
ΡΕΙΚΑ ΤἈΛΗΜΟΥΟΛΎΥ ΤᾺΣ 
ΚἈ ΤΟΙΚΟΥΟΠΆΤΡΙΩΝ 

λΥ ΤΩΝ πο κθΎλοθαι 
ἈΥΤΟΥΟΛΧΠΟΕΙΚΑΙΚΕΤΟΥῸ 
ΙΞΑΙΕΠἈΝΟΩΕΟΩΟ [Χ]) ΥἹΟῪ [:] 
ΚΕΤΟΥΟΘιοκθύλοθαι 
ἈΥΓΓΟΥΟΙΤΠΆΟΘΟΒΕΙΟΓΙΟΡΟΥῪ 


84 ΝΌΜ. 4. 39 --- 80. 


ΟΜΕΝΟΟ ΚἈΘΙΟΤΉΝΑΥ 
ΚΧΝΆΜΙΝ: ἈΘΙΤΟΥΡΓΕΙΝ 


ΓἈΕΡΕΡΑ ΓΓΗΓΟΚΗΝΗΓ ΤΟΥ 


ΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥΚΑΙ ΓΆΥΓᾺ 


ΤἈΦΥΧΛΆΓΜΑ ΓΆΤΩΝΑΙ 


ρομενωνύ πλυτω. 


ΚἈ ΓΑΠΆΝ ΓΑ ΓΓΧΕΡΓ λαὺῪ 


ΤΟΝΕΝΤΗΟΚΗΝΗΤΟΥ 
ΜΑΆΑΡΤΎΥΡΙΟΥΤΆΟΚκΕα 
ἈΘΙΔΆΟΤΉΗΉΟΘΟΚΗΟΙΚΑΙ 
“ΓΟΥΟΜΟΧΑΆΟΥΟΛΥ ΤῊΝ 
ΚΑΙ ΓΟΥΘΟΟΤΥΧΟΥΌΟΛΥ 
ΤΗΟΚλ ΓΑ κἈ θιολῪ 


10 


ΤῊ ΚΑΙ ΤΟΚΆΑ ΓΑΙΚΆΛΑΥΜ 


-ΜΆΑΚΆΙΔΙΚΧΟ ΘΙ Ύ Το 
- ΚΑΙΟΙΟΤΥΧΟΙΛΥ ΤῸΝ 
- ΚΑΙ ΤΌΚΑ ΤἈΚΆΑΛΧΥΜΜΑ 


18 


- ΓΗΟΘΥΡΆΟ ΤῊἨΓΘΟΟΚΗΝΗΚς [:] 


ΚΑΙΤΟΥΘΟΤΥ ΧΟΥΟΤΉΟ 
χΥληοκγκλωώκάαιλαι 
ΕἈΟΘΙΟΛῪ ΓΟ ΚΑΙ ΓΟΥῸ 

-ΟΤΥΎΧΟΥΟ ΤΟΥ ΚΑ ΓΆΠΙΤΕ 

- ΓΆΟΜΑΆ ΓΟΟΤΗΉΗΟΠΎΥΆΧΗΟΘ 

-ΤΗΟΧΥΧΗΟΚΑΙΓΆΟΚΑ. 

- σΕΙΟΛΎ ΤῸΝ ΚΑΙ ΤΟΥῸ 
ΠἈΘΟΛΧΆΟΥΟΛΎΤΩΝ 
κυ ΤΟΥΟΙΚΑΛΟΥΌΟΛΥ 


20 


ΤΟΝΚΑΙΠΑΝΤΆΤΆΟΚΟΥ 


8ὅ 


ΗΧΥΤΟΩΝΙΚΆΙΠΤΆΝΓΓΑ. 
ΤἈΛΕΙ ΓΟΥΡΓΗΜΑΤΤΆΛΥ 
ΤΩΟΝΕΣΟΝΟΜΆΤΩΝ 
επιοκαΎλοθλι: Υ ΓΟΥῸ 
ΚἈΑΟΠΆΝΤΑ. : Τ᾽ ἈΟΚΘΥῊΗ 
ΤΗΗΟΦΥλΆΚΗΟΤΏΩΝΑΙ 
ΡΟΜΕΝΩΟΝΥΤΙΆΥΤΩ 
ἈΥΓΓΗΗΛΧΘΙΤΟΥΡΓΙΆ Χ ΤΟΥ] 
λΗμου ων ΜερΆβρει 
ΤΤΆΟΙΝ ΤΟΙΘΕρΡΓΟΙΟΆΥ 
ΓΩΟΝΕΝ ΤΗΟΚΗΝΗΤΟΥ 
ΜΑᾺΡΤΥΡΙΟΥΈΝΧΘΙΡΙΙ 
ϑθαμαρυϊουλλρωντου 
Ιερεωοκλιεπεοκαύα 
ΤΟΜΟΩΘΟΘΗΟΚΑΙΆΧΡΩΝ 
ΚἈΙΟΙΆΡΧΟΝΤΈΟΙΗΧ ΤΟΥῸ 
ὙἹΟΥ ΙΑ ἈΘκΚΑ ΓΑ ΔΗΜΟΥῸ 
ΧΥΤΩΝΚΑΆᾺ ΤΟΙΚΟΥΌΠᾺΆ. 
ΤΡΙΟΝΑΥ ΤΩΟΝΆΠΟΕ 
ΚΑΙΚΕΤΟΥΟΚΑΙΘΠΆΝΟΩ 
Εὦσ Κα ὙΟΥ :ΝΕ ΤΟΥΌΠΙΆΟΘ 
ΟΕΙΟΠΟΡΘΥΟΜεΕΝΟοΟοΆλθι 
“ΤΟΥΡΓΕΙΝΚΆΙΠΟΙΘΙΝΤΑ. 
ΕΡΓΆΘΝ ΤΗΟΚΗΝΗΤΟΥ 
ΜΑΡΤΥΡΙΟΥΚΆΙΕΓΕΝΘ 
ΤΟΗΘΠΙΟΚΟΥΙΟΆ ΤΩῸΝ 
ΚΑΤ ἈΔΗΜΟΥΌΛΎΥΓΩΝ 
ἈΙΟΧΘΙΧΙΟΙΥΝΑΥ ΤΉΗΕ 


ΝΕΝ. 4. 80 -- 81. 


πιοικεὙιολημουκλλθ 
ΠΆΘΟΣ ΤΟΥΎΡΓΩΝΕΝ 
“ΤΗΟΙΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΆΡΤΎΥ 
ΡΙΟΥΚΑΆΘΕΠΕΟΚκΕΟΥΆ 
ΤΟΜωοηοιζλλθωΣ 
ἈΡωνηοκύσενχαι 
ΡΙΜΘΗ 
ΚἈΑΙΕΙΤΕΟΚΘΙΤΗΟΆΝΥΊΟΙ 
ΓΗΡΟΩΟΝΚΑ ΓΆΔΗΜΟΥῸ 
ΧΥΓΩΟΝΚΑ ΤΟΙΚΟΥΟΠᾺ 
ΤΡΙΟΝΧΥ ΤΩΝΆΤΠΙΟΕ 
ΚΑΙΚΕΤΟΥΌΟΚΑΙΘΠΆΝΩ 
κκλσσ : ΜΕ ΓΟΥΌΠΆΘΟ 
ΘΙΟΠΟΡΘΥΟΜθνοολθι 
“ΓΟΥΓΕΙΝΚΆΙΠΟΙΕΙΝΤΑ 
ΕΡΓΆΕΝΤἬἨΘΟΚΗΝΗΤῸΥ 
ΜΆᾺΡΤΥΡΙΟΥΚΆΙΕΓΕΝΘ 
“ΓΟΗΘΙΙΟΚΕΥ ΙΟλΎ 
ΚΑΊ ἈΔΗΜΟΥΟΛΎΓΩΝ 
ΚἈΓΓΟΙΚΟΥΟΠΆΤΡΙΩΝ 
ΧΥ ΓΝ Διοχϑιλιοιχλ. 


λυ ΓΗΗΘΠΙΟΚο ἸΟΔΗΜΟΥ, 


ὙΩΟΝΓΗΡΟΩΟΝΠΆΟΘΟΛΘΙ 
ΓΟΥΡΓΩΟΝΕΝΤἬΉΟΚΗΝΗ 


15 


ἈΘΙΚΙΔΗΜΟΟΥΪΩΟΝΜΘ 
ρΡΑρΡεικα ΓἈΔΗΜΟΥΌΛΥ 
ΤΟΝΙΚΑ ΓΟΙΚΟΥΌΠΆΤΡΙ 
ΟΝΆΑΥ ΤΟΩΝΆΠΟΕΚΑΙ 
ΚΕΤΟΥΟΚΆΙΕΠΆΝΩΕΒ 
ΟΝΘ ΤΟΥΟΠΆΟΘΟΘΙΟΠΟ 
ΡΕΥΟΜεαενΝοολθίΓΟΥΡ 
ΓΕΙΝΠΡΟΟΤΤ ἈΕΡΓΆΤΉΟ 
ΟΚΗΝΗΟΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙ 
ΟὙἸΚΑΙΕΓΕΝΗΘΗΗΕΙ͂ΤΙ 
οκϑυιολυτωνιςα ΤΆ 
ἈΗΜΟΥΌΟΛΥ ΓΩΝΤΚΆΤΟΙ 
κουοπατριωνλύτω: 
ΤΡΙΟΧΘΙΛΙΟΙΚΑΙΟΆΥ ΤῊ 
ΗΕ οκα ἹἸοληΜοΟΥΥ 
ΙΩΝΜΕΡΆΡΘΙΟΥΘΕΙΤΘ 
οκεΎλτομωώσοηοκαι 
ἈΧΡωνΝν Ῥω νηοκΥ 
ΕΝΧΕΙΡΙΜΩΟΘΗΤΙΆΝΤΈΕΟ 
ΟΙΕΙΤΘΟΙΚΕΜΜΕΝΟΙΟΥῸ 
Ἑπθοκα γα τομώσοσηο 
κυλλρωνκλιοιΆρχοαι 
ΤΕΟΝΆΧ ΤΟΥΟΛΕΘΥΕΙΤΆΟ 
κα ΓΑΔΗΜΟΥΌΛΥ ΓΩΝ 


᾿ΓΟΥΜΑΆΑΡΤΥΡΙΟΥΟΥΘΘΙΙΘ. " 
οκαγατομωροηοκλιλλ 
ΟΡων Ῥω νηοκΥταν 

- ΧΕΙΡΙΜΩΟΗ : ΕἸΤΙΟΙΚ ΗΟ Κ. 


ΚΑ ΤΟΙΚΟΥΟΠΆΤΡΙΩ,. 
ΧΥ ΤΟΝ ΆΠοεξκλιηκε 
“ΓΟΥΟΙΚΑΙΘΙΤΆΝΩ Χι ΚΆΙ: 
ΕὩΟΝΕ ΤΟΥΌΠΆΟΘΟΕΙΟ 


80 ΝΜ. 4. 91-- 41. 


ΠΟΡΘΥΟΜΘΝΟΟΠΡΟΟ ΚἈΧ ΤΕΛΥΟΥΟ: ΚΟΥ 


᾿ΓΟΕΡΓΟΜΤΟΟΝΕΡΓ ω ΜΙΆΝΟΥΟΙΝ ἈΘΟΠΆΡΕΜ 
ΚΑΥΓἈΕΡΓΑ ΓΆΧΙΡΟΜΘ ΒΟΆΑΛΧΟΛΥΓΦΌΝΟΕΟΝΟΙΟ 
ΜΑΕΝΤΤ ΤΗΟΙΚΗΝΗΤῸΟΥ ΕΓΟΝΙΚΑ ΓΑΓΕΙΝΟΜΜΆ. 
ΜΑΡΨΓΥΡΙΟΥΚΆΙΕΓΕΝΗ 5 ΕΝΑῪ ΓΟΙΟΙΚΑΙΕΤΤΟΙΗ 


ΘΗΟΆΙΝΝΟΙΕΙΠΘΕΟΙΚΕΠΕ. 
ΓΟΟΔΛΥΓΟΟΝΟΙ Γ ΓΆΜΚΙΟ 


ΟἈΑΙΝΝΟΥ ΤΩΟΟΙΥΊΟΜΗᾺΛΣ. 
ΙΞ«ΑΙΕΣΑΠΕΟΤΘΙΆΆΝΑΥ 


χειλιοιφιτυλφώνηο ΤΟΥΟΘΘΣΩΟ ΓΗΟΠΆΡΕΜ 
ΚΥΘΠΘΟΚΘΥΆ ΤΟΥ ΓΟΥῸ Κοληοκαθλελάλλησε, 
ΕΝΝΧΕΙΡΙΜΩΟΗΆΝΑΡΑ. ο ΚΟΤΩΜΟΩΟΗΟΥ ΤΩΝ 
ΚΑΤ ἈἈΑΝΑΡΆΘΠΙ ΤΩΝ ΕἸΤΟΙΗΘΟΆΝΟΙΥΊΤΟΝΗᾺΣ 


ΕΡΓΟΝΆΑΎΥ ΟΟΝΜΙΚΆΌΕΤΤΙ 
ΟΝΆΑΙΡΟΥΟΝΜΑΎ ΤῸΟΙς 


Ι(«(ΑΙΕΆΧΆΗΟΘΕΝΙΚΟΙΙ [οΟς 
ΜΟΩΟΟΘΗΝΆΘΓΩΝΆΔΣΔΟΑΗ 


ΕἸΤΕΟΚΕΘΙΠΗΟΆΝΝΑΥΤΟῸΙ ΟΟΝΤΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗᾺ: 
ΟΝΤΡῬΟΠΟΝΟΥΝΕΤᾺ - ι6 -- ἈΘΒΓΩΝ :ἈΝΗΡΗΓΎΝΗ 
ΣΕΝΚΟΤΩΟΜΩΟΗ ΟΟΤΙΟἈΆΧΝΙΤΟΙΗΟΗΆΧΤΙΟΤΟΣ. 
ΙΞἈΑΙΘΆΧΆΗΟΘΕΝΙΚΟΠΡΟΟ ἈΜΑΆᾺΡΤΙΩΟΝΤΟῸΝΆΝΘΡΟ) 
ΜΟΩΟΥΘΗΜΆΘΓΟΩΟΝΠΡΟΟ ΠΙΝΩΝ Χ ΚΑΙΠΆΡΙΆΟΩΝ: 


ΤἈΞΟΝ᾽ΓΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΆ. - 
ΚΑΙΕΣΑΤΙΟΟΤΕΙΆΆΧ ΤῸ 
ΟἈΝΕΙΦΤΉΟΘΠΆΡΕΜΟΕΟ - 
ἈΗΟΠΆΝ᾽ ΓΆΧΕΠΡΟΝΙΚΑΙ 
ΠΆΝΤ ἈΓΟΝΟΡΥΉΚΙΚΑΙ 
ΠΆΝΤ ἈἈΚΑΘΑΡΤΌΝΕ 
ΠΙΝΥΧΗΆΛΧΙΤΟΆΧΡΟΕΝΙΚΟΥ 
ΕὩΘΟΘΗΧΛΥΚΟΥΈΣΆΠΟ 
ΤΕ ΤΕΕ ΣΟ ΤΉΟΠΑ 
ΡΕΜΕΟΧΗΟΘΚΧ ΘΣΆΠΟΟΤΕΙ 


87 


ΤᾺΡΙΔΗΘΝΚΟΚΑΙΠΆΗΜ 
ΜΕΧΗΟΗΗΨΎΧΗΒΘΙΚΘΙΝΗ 
ΕΣἈΓΟΡΘΥΟΘΘΙΤΉΝΆΜΑᾺΡ 
ΤΙΆΝ ΚἈΥΓΓΩΝ:ΉΝΕΙΠΟΙ 
ΗΟΕΝΚΑΙΆΠΟΔΟΩΟΘΘΙ ΤῊ. 
ΠΆΗΜΜΕΆΙΆΝ Κα ἈΥΤΟΥ 


25 ἈΓΤΓΟΙΚΕΦΆΑΧΑΙΟΝΧΎΥ ΤΟΥ: 


ΚΑΙ ΤΓΟΕΘΙΠΙΠΕΜΤΙΙΤΟΝΆΥ 
“ΓΟΥΤΙΡΟΟΘΗΟΒΙΕΘΙ ΆΥΤῸΟ 
ΚἈΆΙΆΠΟΔΟὠσΘΙΘΙΑΥ ΤῸ 


ΝΟΝ. 4. 41 -- 5. 1. 


᾿νομοσζηλοτυπιασ᾽ 


“ΓΙΝΘΙΕΙΤΑΗΜΜΘΆΗΟΘΕΝ 
ΧΥΓΩΟΘΆΑΝΑΘΜΗΗΤῸ 
ἈΝΘΡΩΟΠΩΟΩΘΟΆΓΧΙΟΤΕΥ 
ΟΝΟΩΟΤΕΆΠΟΛΔΟΥΝΑΆΙ 

-. λυ τῶ : ΤΟΠἈΗΜΜΘΆΗ ὄ 
ΜΑΆΠΡΟΟΛΥ ΓΟΜ᾽ ΓΟΙΤΆΗΜ 
ΜΘΑΗΜΑΆΑΤΟΛΧΠΟΛΔΙΔΛΟΜΕ 
ΜΟΝΤῸΚΟΩΤΩΘΙΕΡΕΙ: 

- ΟΤἈΙΠΆΗΝΤ ΟΥΚΡΕΙΟΥ 
ΤΟΥΕΙΆΧΟΜΟΥΔΙΟΎΕ - 10 
ΞΣΕΙΆΧΟΕ ΤἈΙΘΑΎ ΓΩΪΙ6 
ΡΙΕΛΥ ΓΟΥΚΆΑΙΠΆΟΆΑ. 
ἈΑΡΧΗΚΆΑ ΤΤΓΑΠΆΝΤΤΑ ΓΑ. 
ἈΓΙΆΖΟΜΕΝΆΘΝΥΊΟΙΟ 
ΙΗΧΟΟΧΑΝΠΡΟΟΦεαρω 1 
ΟΙΝ ΤΟ :- ΤΟΩΙΕΡΘΙΑΥ ΤῸ) 
ΘΒΟΤἈΙΚΑΙΘΚΆΑΟ ΤΟΥ ΤΆ. 
ΗΓΙΆΟΜΕΝΆΛΥ ΓΟΥ Χ ΑῪ 

Κ ΤῸ: ΘΟ ἈΪΚΑΙΆΝΗΡΟΟΣ. 

ΚΟΥ ΤΓΟΪΕΡΘΙΑΥ ΓΩΘΟΤΆΙ: ὦ 

ΚΑΑΘ ἈἈΧΗΟΘΝΚΟΠΡΟΟΜΩ) 
ΟΗΝΆΘΓΩΝΆΛΔΧἈΗΟΟΝΤΌΙΟ 
ὙἹΟΙΟΙΗΆΚΆΙΕΡΕΙΟΠΡΟΘΟ 
ΧΥΤΟΥΟΆΧΝΆΑΡΟΟΆΝΑΆΡΟΟ 
ΕἈΝΠΑᾺΡΑΚΗΗΓΥΝΗΛῪ ΓΟΥῪ 30 
ΚΑΙΠΆΡΙΔΗΛΧΥ ΓΟΝΎΤΙΕΡ 
ΙΔΟΥΟΔΣΙΚΚΑΙΚΟΙΜΗΘΗΤΊΟ 
ΜΕ ΓΑΥ ΓΗΟΘΙΚΟΙ ΓΗΝΟΠΕΡ 


ΜΆ ΤΟΟΚΑΙΧΆΘΗΘΞΟ 
ΦϑλαλμῳωΝ ΤΟΥΆΝΆΑΡΟΟ 
ἈΑΥΤΗΟΚΑΙΚΡΥΨΗΛΧΥ ΤῊ 
ἈΘΗΜΕΜΘΙΆΜΜΕΝΗΙς 
ΜΑΡΤΥΎΟΜΗΗΚΑΤΑΥ 
“ΓΗΟΚΑΙΆΥΓΓΗΜΗΗΟΥ͂ 
ἸΧΗΜΜΕΝΗΚΆΙΕΠΕΣΛ. 
ΘΗΛΥΤΟΩΠΝΆΖΗλΩΟσΘ 
ΟΙΚΙΖΗΧΩΟΘΗ ΤῊΝ 
ΓΥΝΆΝΚΑΛΥ ΓΟΥΧΎΥ ΤῊ 
ἈΕΜΗΗΜΕΜΙΆΜΜΕΝΗ 
Κλυλ ΞΕΙιΟΆ ΝΘρῶποο 
ΤῊΗΝΓΥΝΑΙΚΑΛΎΥ ΓΟΎΤΙΡΟΟ 
ΤΟΝΙΕΡΕΘΆΚΆΙΠΡΟΟΟΙ 

ΠΟΘΙ ΤΌΔΛΩΡΟΝ ἃ ἈΥ ΤῊ: 
ΤΌΠΕΡΙΧΥ ΓΗσΤΌΛΔοκα. 
ΤΟΝΤΟΥΟΙΦειλΆ υρο 
ΚΡΙΘΙΝΟΝΟΥΚΕΠΙΧΕΘΙ 
ἘΠ ἈΥ ΓΟΘἈἈΙΟΝΟΥ ΔῈ 
ΕΠΙΘΗΟΘΙΕΤΑΎΥ ΤΌλιΙΚΆ. 
ΝΟΝΘΥΟΙΆΑΓΆΡΖΗΧΟΤΎ 
ΠΙΆΘΘΟΤΙΝΜΘΥΟΙΆΜΝΗ 
ΜΟΟΥΝΟΥΆΧΝΆΜΙΜΝΗ 
ΟΚΟΥΟΔΛΆΜΑΡΤΊΙΆΝΚΑΙ 
ΠΡΟΟΆΛΣΞΕΙΆΑΥΤΉΝΟΙΕ 
ΡΕΥΟΙΚΑΙΟΤΗΟΘΙΑΥ ΤῊ 
ΕΝἈΝΤΊΙΟΝΚΎ :ΚΑΙΆΗΜ 


ετΤλιοϊερευούλωρ 


5Ξ5Β νύμΜ. ὅ. 1--ἰἴ. 


ΚΆΘΆΡΟΝ Π]͵ΖΩΟΝΊΕΝΆΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΙΔ ΘΟΥΤΙΆΡΑΆ 


-ΓΙ :οΟΤΡΑκινώκαιλ. ΚΕΚΗΚΆΑΟΥΤΙΆΝΑΆΡΟΟ 
ΠΟ ΓΗΟΓΗΘΟΥΘΗΟΘΕΙΠΙ ΟΥΌΛΧΗΟΘΟΙΜΕΜΙΆΝΟΑΙ 
ΤΟΥΘΑΧΦῬΟΥΟΤΉΟΘΟΚΗ ΚΑΙΘΑΟΩΦΟΚΕΝΤΊΟΕΝΟΟΙ 
ΝΗΟ: ΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ: δ “ΓΗΝΚΟΙ ΓΗΝΆΥ ΤΟΥ 
ΚΑΙΧΧΕΩΝΟΪΙΕΡΕΥΌΕΜ ΤΤΧΗΝ ΤΟΥΧΝΑΡοΟσΟΟΥ 
ΚἈΛΕΘΙαισ Το Δ ρΡκΆΑΙ ΚἈΙΟΡΙΚΙΕΙΟΪΕΡΕΥο 
ΟΤΉΟΒΘΙΟΪΕΡΕΥΟΤΉΝΓΎΥ “ΤΗΗΝΓΥΝΆΙΚΧΕΝΤΌΙΟ 
ΝΜἈΆΙΚΧΕΝΑΝΤΊΙΚΥΚΆΙᾺ ΟρκΟΙΟ ΓΗΘΆΡΆΟΤ ΤΑΥ 
ΠΟκΚΆΑΛΥΥ ΘΙ ΤΉΝ. τ0.-- ΤΗΟ: ΚἈΙΕΡΕΙΟΪΕΡΕΥῸ 
ἈΧΗΝ᾽ ΓΗΟΓΥΝΆΙΚΟΟΚΑΙ ΤῊΗΓΥΝΆΑΝΟΔΟΘΗΚΟΟΘΕ 
ΔΟΩΟΕΙΟΘΙΤΙΓΆΟχΕιΙρλο ΕΝΆΡΑΙΚΑΙΘΝΟΡΚΙΟΝ 
ἈΥΤΓΗΟΤΗΝΘΥΟΙΆΝΤΟΥ ΕΝΜΕΟΩΤΟΥΛΧΑΟΥΌΟΟΥ 
ΜΝΗΜΟΟΥΝΟΥΓΗΝΘῪ, ΕΝΤῸΔΟΥΝΑΙΚΝΤῸΟ,. 

- ΟἸΆΧΜ ΤΗΟΖΗΧΟΤΎΠΙΆΟ δ. ΜΗΡΟΝΟΟΥ ΔΙΆΤΤΕΙΤΤῸ 
ΘΝ ΔΟΘΤΉΧΕΙΡΙ ΓΟΥΕΡΕ ΚΟΓΆΙΚΑΥ ΤΉΝΚΟΙΛΙ 
ὠσεο ΓΑ ΤΟΥ ΔωΡΤΟΥ ἈΜΝΟΟΥΊΤΤΕΠΡΗΟΜΒΕ 
ΕἈΘΓΜΟΥ ΓΟΕΙΤΙΚΆ ΤΑ ΝΜΗΝΙΚΑΙΕΙΘΕΧΕΥῸΘ 
ΡΌΟΜΕΝΟΝ : ΤΟΥ ΤῸ :ς ΤἈΙΓΓΟΥΔΩΡΤΌΕΙΤΙ 
ΟΡκΙΘΙΆΥ ΓΗΝΟΪεροΥο Ὁ ΚΑ ΤἈΡΩΜΕΝΟΝΤΟΥ 
ΚΑΙΆΙΡΕΙ ΤΗΓΎΝΆΜΚΕΙ “ΤΟΘΙΟΤΉΝΙΚΟΙΆΙΆΝ 
ΜΗΚΕΚΟΙΜΗΤ ἈΓΤΊΟΜΕ ΟΟΥὙΤΙΡΗΟΧΙΓΆΟΤΈΡΑ 
Ὑ ΆΟΟΥ ΧΙΚΑΙ: ΘΙΜΗΙΠΆΡΑᾺ ΚἈΑΙΑΙΆΤΤΕΟΘΙΝΜΗΡΟ. 
ΕΕΚΗΚΧΟΜΙΆΝΘΗΝΑΙΥ ἈΚ ΟΟῪ : ΚἈΙΕΡΕΙΗΓΎΝΗ 
ΙΤΟΤΟΝΆΝΑΡΑΆ ΤΟΝΟΘ 5. ΓΕΝΟΙΓΟΓΕΝΟΙΓΓῸ 
ΧΥ ΓηΗολθωλίοθιλιτο κλυγρα γειοίερογο 


ΓΟΥΎΥ ΔΑ ΤΟΟΤΟΥΘΆΕΓΜΟΥ ΓΧΑΟΧΡΑΟΤΑΥ ΓΆΟΘΕΙΠΠΙ 
“ΓΟΥΕΙΠΙΚΑ ΓἈΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΚΚΙΟΥΚΆΙΕΞΣΑΛΧΘΙ 


89 ΝΟΜ. ὅ. 17 --- 98. 
12 


γειθισ τοΟΥ ΡΟΥΘ 
ἈΕΓΜΟΥ :- ΓΟΥΈΠΙΚΑ. 
- ΤἈΡΩΟΜΕΝΟΥ :ΚΆῸΠῸ 
ΤΙΘ ΤΗΝΓΎΝΆΙΚΑ ΤΟ 
ὙΔΩΡΤΟΥΘΆΘΓΜΟΥ δ 
ΤΌΕΙΠΙΚΑ ΓἈρΡωμΜΕΝΟ, 
Ι(ἈΙΕΙΟΘΑΘΥΌΘΤΆΙΕΝ 
ΧΥΓΤΗΝΜΤΟΥΔΟΩΡΤΟ 
εκ ΓἈΡωμμενΝ ΟῚ 
ΤΟΥΕἈΧΕΓΜΟΥΚΆΙΆΗΜ 10 
γετλιοϊβρεγυοθκχει 
ΡΟΟΤΗΟΓΥΝΑΆΙΚΟΟΤῊ 
ΘΥΟΙΆΝΤἬἨ ΟΖΗΧΟΤῪ 
ΓΙΧΟΚΆΑΙΕΠΙΘΗΟΘΙΘ 
ΤΗΗΝΘΥῸΟΙΆΝΕΝΑΆΝΤΙ 1δ 
ΙΚὙΙΚΚΑΙΠΡΟΟΟΙΟΘΙΆΥ 
ΤΗῊΗΝΕΙΙ ΓΟΘΥΟΙΆΟΤῊ 
ΡΙΟΝΚΆΙΔΡΆΞΕΤ ἍΙΟ 
ΪΕΡΕΥΟΛΙΤΟΤΉΟΘΥ 
ΟἸΧΟΓΟΜΝΗΜΟΟΥΝΟ 20 
ΧἈΥΤΓΗΟΚΑΆΑΙΆΝΟΙΟΕΙ 
ἈΥΤΟΕΠΙΤΟΘΥΌΙΆ - 
ΟἸΓΗΡΙΟΝΚΆΑΙΜΕΤΑ 
ΓΧΥ ἈΠΟΤΊΘΙ ΤῊΝ 
ΓΥΝΆΙΚΑ ΓΟΥΔΟΡ: 95 
ΚΙΚΑΙΙΤΟΤΊΘΙἈΥΓ ΤΗΝ ΤῸ 
ΚΥΔΟΩΡ:ΚΑΙΘΟΤΆΙΘΧ. 
ΗΜΕΜΙΆΜΜΕΝΗΚΑΙ 


ἈΗΘΗΆΧΆΘΗ ΓΟΝΜΆΝΑΆΡΑΆ 
ἈΥΓΗΟΚΑΆΑΙΕΙΟΘΆΘΥῸΘ 
ΤἈΙΘΙΟΛΥ ΤΗΝ ΤΟΥ ΔΟΩΡ 
ΤΌΘΙΠΚΑ ΓἈΡΟΜΕΟΝΟΝ 
ΤΓΟΥΕΆΘΓΜΟΥΚΆΙΠΡΗ 
ΟΘΗΟΕΓΑΥΓΗΝΚΚΌΟΙΆΙΚ. 


ΚΑΥ ΓΗ: ΚΑΙΔΙΆΠΕΟΘΙΤ ΑΙ 


ΟΜΗΡΟΟΛΥ ΤΓΗΟΚΆΙΘΟΤ ἌΙ 
ΗΓΥΝΗΒΘΙΟΆΡΆΝΕΝΤῸῺ 
ἈΧΟΛΥΤΗΟΘΆΝΔΘΜΗ 
ΜΙΆΝΘΗΗΓΥΝΗΚΆΜΑ. 
ΘΑΡΑΘοΟΤἈικΆθως 
ΕΟἸΓΑΜΝΚΑΙΘΚΙΤΕΡΜΑ ΤΊΕΙΟ 
ΟΠΕΡΜΆΟΥ ΓΟΟΟΝΟΜῸΟΘΟ 
ΤΗΟΖΗΧΟΤ ΤΆ ΟΟαΣ. 
ΤΠᾺΡΑΒΗΗΓΥΝΗΗΎΥΊΙΑ. 
ἈΡΟΓΟΟΥΟΣΔΙΚΚΑΙΜΙΆΝΘΗ 
ΗἈΝΘΡΩΟΠΟΟΩΌΘΆΝΘ 
ἸΤΕΆΑΘΗΒΠΆΥ ΓΟΝΠΝΙΆ. 
ΖηλῳσεξωοκλΖζηλῳ 
ΟΗΤΗΝΓΥΝΑΆΙΚΑΛΥΤΟΥ 
ΙΞὩΔἸΟΤΗΟΘΙ ΤῊΗΝΓΥΝΆΙ! 
ΙΞἈΓΠἈΥ ΤΟΥ ΘΜΆΝΤΙΚΥ 
ΙΚΔΟΙΤΟΙΗΟΘΙΆΥ ΤΉΟΪΕ 
ΡΕΥΘΟΠΆΝΜΤΑ ΤΟΝΝΟΜΟ, 
ΤΟΥ ΤΟΝι Ιλ Θώοσα 
ΟΤἈΙΟΑΝΘΡΩΟΠΟΟΆΠΟ 
ἈΜΑΡΤΊΙΆΟΙΚΟΙΗΓΎΝΗ 


90 ΝΌΜΝ. δ. 38 ---31. 


- ΑΥ̓ΤῊ :ἈΗΜΥΕΤΆΙΤΗΝ 
ἈΜΑΡΤΙΆΝΑΥΓΗΟ 

κθλλλησονπΠπροομῷ 
ΟΗΝἈΧΕΓΩΜΝΆΆΔΆΧΗΟΟΝ 
“ΤΟΙΟΥΟΙΟΙΗΆΧΙζΆΊΕρβεαιο 
ΠΡΟΟΛΥ ΤΟΥΟΆΝΗΡΗ 
γυνηθωολνμεγαλώς 
ΕὙΥΣΗ ΓΑ θυχηνΆφα 
ΓΜΙΟΧΟΘΑΙΆΓΝΙΆΝΚΩ 
ἈΠΟοιΙΝοΟΥ ΚλΑιοικερα. 
ἈΓΝΙΟΘΗΟΘΕΤΤΤἈΙΤΆΙΤΟΟΙ 

-ΝΟῪ :ΚΑΙΟΣΟΟΘΘΞΟΙΝΟΥ 
ΙΞλιοξοσεικοικερλου 
ΠΙΘΤ᾽ ἈΠΚἈΙΟΟΆΧΙΚΆΓΓΕΡ 
ΓΑΖΕΤΑΙΘΙΚΟΥ Ἀ Υ̓́ΧΗΝ 
ΟΥὙΤΠΘΤ ἈΙΚΑΙΟΤἌΦΥ 
ἈΗΝΠΡΟΟΦΑΆΤΌΝΚΑΙ 


“ νομοσευχησ 


10 


16 


στ ἈΦ Ιλ λουφαγετλιπα 


ΟἈΑΟΓἈΓΗΜΘΟΘΡΑΆΓ ΓΤΗΟΘΥ 


ΧΗΟΛΥΓΓΟΥΧΠΟΙΤΆΝΤῸΣ 


ΟΟἈΧΓΕΙΝΕΤ᾽ ἈΙΕΣΆΜΙΤΕ 
ἈΟΥΟΙΝΟΝΆΑΠΟΟΤΆΦΥ 
ἈΓ(ΟΝΙΚΑΙΕΩΟΓΙΓΆΡΤΟΥ 
ΟΥ̓ΦΑΓΕΓΑΙΠΆΘΧΟΤΆΟ 
ΗἩΜΕΡΑΟΓΗΟΘΥΧΗΟΤῸΥ 


ἈΓΝΙΟΜΟΥ Χ ἈΥ̓ΤΟῪ : Ξ50Ὺ 


ΡΟΝΟΥΚΕΘΙΘΆΘΥΘΟΕΨΑΙ 


ΕΠ ΤΗΝΕ ΦΦΆΧΗΝΑΥ ΤΟΥ 


βεωσλνπληρωθώογ 
ΔΗ Μερλιοολοθυϑσὰ 
ΤΟΚΟΆΑΓΙΟΟΘΟΤἌΨΤΡΡΕ 
φφωνικομηντθιχὰ 
κεφαληοκχ ΥΤΟὺ: 
ἸΤΆΘΟΧΟΤ ἈΟΗΜΕΡΆΟΘΤΗΟ 
ΕὙΧΗΟΧ ἈΥ ΤΟΥ ΤῸ ] 
ΚΟΘΤΠΞΤΙΆΟΘΗ :ΨΎΧΗ 
ΤΕΤΕΧΛΘΥΤΗιϊΥΧΟΥ 
ΙΞΕἸΟΘΘΆΘΥΘΕ Τ ἌΙΕΙΤΙ 
ΠΡῚΧ ἈΥ ΤΟῪ :ΙΚἌΆΔΜΕΤΠΙ 
ΜΗΤΡΙΧ ἈΥΤΟῪ :ΚΆΙΕ 
πλαλδλφὼ κΑΥύΤοὺ: 
ΚἈΙΘΙΤΆ ΘΆΦῬΗ κ ΧΥΤΟΥ: 
ΟΥ̓ΜΙΆΝΘΗΟΕΊΤΆΙΕ - 
ΠΆΥ ΓΟΙΟΆΧΤΙΟΘΆΝΟ, 


 ΤΟΩΟΝΑΥ ΤΩ ΝΟΤΊΘΥ 


ΧΗΘΥΧΥΤΟΥ: ΕλῪ 
ΤῸ :Θπκεβαληολυ 
“ΤΟΥΠΆΟΧΟΤ ἈΘΗΜΕΡΆΟΘ 
ΤἨΟΕΘΥΧΗΟΛῪ ΤΟΥ ἍΓΙ 
ΟΟΕΟΤἈΙΚΦΘΆΝ.ΔΕΤΊΟ 
ΘΆΑΝΆΑΤΤΟΛΧΛΠΟΘΆΝΗ 
ΘΣἈΠΙΝΑΕΠΆΥΤΌΠΑΆ 
ΡἈΧΡΗΜἈΑΜΙΆΝΘΗΟΕΘΕ 
ΤΑΙΗΚΕφαληθύχηο 
ἈΥΤΟΥΚΑΙΞΥΎΡΗΟΘΘ 
ΤΑΥΓΗΝΙΘῬΆΛΗΝΑΥ 


91 ΝΌΜ. δ, 81 --- 6, 9. 


ΤΟΥΗΆΝΗΜΕΡΆΚΆΘΑΆ 
ΡΙΟΘΗΤΗΗΜΕΡΆ ΤῊΘ 
ΕΛΟΜΗΞΥΡΗΘΗΟΘΓΆΙ 

ΚΑΥ ΤῊΝ :ΚΑΥΤΉΗΜΕρΆ 
ΤῊΗΗΟΙΟΘΙΕΤΡΥΓΟΝΆΟΘ 
ΗΕΝΟΩΟΟΥΌΠΕΡΙΟΟΤΕ 
ΡΩΟΝΤΙΡΟΟΤΟΝΊΕΡΕ 
ἈΝΕΙΙΓΓἈΟΘΥΡΆΟΘΤΗΘΟ 
ΠΟΚΗΝΗΟΤΟΥΜΑΆΡΤΎΥ 
ΡΙΟγΥκΑποιησειοὶ 

ἘΡΕΥΟΜΙΆΝΙΠΕΡΙΆΜΑΡ 
ΤΙΧΟΙΚΔΙΜΙΆΝΕΙΟΟλΧΟ 
ΚΑΥΤΟΩΜΑΆΚΑΆΙΕΞΕΙι 
ἈΧΟΕΤἈΙΠΕΡΙΆΥ ΤΟΥ 

- ΟἸΙΕρευΥε : ΠΕΡΙΌΝΗ 
ΝΙΆΡΤΕΝΙΠΕΡΙ ΤΗΟΥΎ 
ΧΗΟΚΆΑΙΆΓΙΧΟΕΙ ΤῊΝ 
κεφαληνλυύτουᾷ' 
“ΤΓΗΗΜΕΡΆΕΙΚΘΙΝΗ: 

ΚΑΙ Ἀ ΥΧΛΆΞΘΙ ΤΩ [] 
ΚΟ ΓΑΘΗΜΕΡΆΟΤΉΗΟΘ 
ΘὙΎΧΗΟΚΧ ἈΥΤΟΥῪ :ΚᾺΙ 
ΠΡΟΟΆΞΕΙΆΜΝΟΝΘ 
ΜΙΧΥΟΙΟΝΙΚΆΙΆΙΗΜΕ 
ΡἈΙΔΟΓΡΟΤΈΡΑΙΆΛΧΟ 
ΓΟΙΕΟΘΟΝ΄ ΓΑΙΟΤΊΕΜΙ 
ἈΝΘηΗηκεφάληρθυ 
ΧΗΟΛΧῪ ΓΟΥΚἈΑΙΟΥ ΤΌΘ 


92 


18 


2ῦ 


ΟΝΟΜΟΟΤ ΟΥΘΥΞΆΜΕ 
ΜΟΥΗΆΝΗΜΕΡΆΠΆΗΡΩ 
ΟΗΗΜΕΡΆΑΝΘΟΘΥΧΗΟΛΎΥ ΤΟΥ 
ΓΡΟΟΘΟΙΟΘΙΆΥ ΓΌΝΙΤΑ. 

ΡΑ ΓΑΟΘΥΡΑΟΤΉΟΘΟΚΗ 
ΜΗΟ ΓΟΥΜΑΆΡΤΎΡΙΟΥγις 
ΠΡΟΟΆΧΞΘΙ ΤΟ ΡΟΝ Υ 
ΓΟΥΚΩΟΧΜΝΟΝΕΜΝΙΆΥ 
ΟἸΙΟΝΆΜΟΩΟΜΟΝΕΝΆΘΙΟ 
ΟἈΟΙΚΑΥ ΓΩΟΜΆΚΔΙΆΜΝΑ 
ΔΑΜΙΆΝΕΝΙΑΧΥΟΙΆΜΑΆΜΩ 
ΜΟΝΘΙΟΆΜΑΡΤΊΆΝΙΚΑΙ 
ΚΡΙΟΝΕΝΆΆΜΩΜΌΟΝΘΙΟ 
οὐ ΓΗΡΙΟΝΙΚΑΙΚΆΝΟΥ 
ἈΖΥμῶνοιμιλλλεως 
ἈΡΤΟΥΟΆῚΧΝΑΆΠΕΙΤΟΙΗΜΕ 
νουςοενθλλιώκλιλλκ 
ΓΑΝΑΆΛΖΥΜΆΜΚΘΧΡΕΙΟΜΕ 
“λανδλλιωκλιθυοι 
ἈΝΧΑΥΓΩΝΚΆΙΟΠΟΝΔΗ, 
ἈΥΓΩΝ :ΙΚ ἈΠ ΡΟΟΟΙΟΘι 
ΟΪΒΡΕΥΘΕΝΆΝ:ΤΙΚΥΚΆΙ 
ΠΟΙΗΟΘΙ ΤΟΠΕΡΙΆΜΑΆΡ 
ΤΙΧΟΛΥ ΓΟΥΚΑΤΌοΟΧΟ 
κλΥ ΓΟ ΜΆΛΥ ΓΟΥΚΆΙ 
“ΤΟΝΙΡΘΙΟΝΙΤΟΙΗΟΘΘΒΙ 
ΘΥΟΙΆΝΟΩ ΤΉΗβιΟοΥκ 

ΕΠ ΤΩΟΚΑΝΟΩΟΤΩΝΆ 


ΝΊΤΜ. 0.9 --͵αΤ. 


ΖΥΜΟΩΝΙΚΑΙΠΟΙΗΟΕιοὶ ΝΜΟΟΤΟΥΆΦαιρεμα 
ΕΡΕΥΟΤΗΝΘΥΟΙΆΝΑΥ ΤΟΥ ΤΟΟΚΑΙΜΕΤΑ ΓΑΥΤᾺ 


Κα ΓΗΝΟΠΤΟΝΔΗΝΆΑΥ ΓΟ ΠΙΕΓΑΙΟΘΎΓΜΕΝΟΟ 
ΚΑΙΣΥΡΗΘΕΤ ἈΙΟΘΥΓΜΕ ΟΙΝΟΝΟΥ ΓΌΟΘΟΝΟ 
ΝΟΟΠΆΡΑ ΓἈΟΘΥΡΆΟΤΗΟ 6 ΜΟΟΤΟΥΕΥΣΆΜΕΝΟΥ 
ΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥΜΑᾺΡΤΎΡΙ ΟΟἈΝΕΥΞΗΤΆΙΔΩΡΟ, 
ΟΥ̓ΤΗΝΚΕΦΆΧΗΝΤΗΟ ΧΥΤΓΟΥΚΟΩΜΠΕΡΙΤῊΟ 
ΕὙΧΗΟΆΧΎΥ ΓΟΥ ΚΆΙΕΠΤΘΗ ΕὙΧΗΘΧΧΥΓΟΥ ΧΩ 
ΟΕΙ ΓΆΟΘΤΡΙΧΆΟ Κα ΓΗΟΚΘ ΡΙΟΩΝΆΝΘΥΡΗΗΧΘΕΙΡ 
ἈΦΆΑΛΧΗΟΕΘΥΧΗΟΧΥ ΤΟΥ τ ΑΥΤΟΥΚΑ ΓΑΛΥΝΆΜΓ, 
ΚΘΗΟΘΙ: ΕΓ ΓΓΟΙΤΥΡΟΕΟΤΤ. “ΓΗΟΘΥΧΗΟΧΥ ΓΟΥΗΘ 
ΕἸΤΙ᾿ ΤΗΝΘΥΟΙΆΝΤΟΥΌΟΩ ἈΝΘΥΎΞΗΤ ΑΙ Κ ΟΥ̓ΓώΟ 
ΤῊΡΙΟΥΚΑΙΧΗΜΎΕΤΆΙ ἈΚ ΠΟΙΗΘΘΙ : ΚΑ ΤΆ ΓΤΟΝΝΟ 
ΟἸΕΡΕΥΟ ΓΟΝΕΡΆΧΘΕΙΟ ΜΟΝΑΆΓΝΙΆΟΚΧ ΧἈΥΓΟῪ [!} 
ΜΆΘΦΘΟΝΆΠΟ ΤΟΥΎΚΡΕΙ τ ΚἈΑΙΒΆΆΧΗΟΘΕΝΙΚΌΠΡΟΟ 


ΟΥ̓ΚΑΙΆΡΤΟΝΕΝΆΛΖΥ 
ΜΙΟΝΆΙΤΟΤΟΥΚΆΝΟΥ 
ΚΑΟΟΧΛΆΓΆΑΝΟΝΆΖΥΜΟ,. 
ΕΝΙΚΑΙΕΙΠΙΘΗΘΕΙΕΓΗΙΤΆΟ 
ΧΘΙΡΆΟ ΤΟΥΘΥΓΜΕΝΟΥ 
ΜΕΤΑ ΓΟΞΥΡΗΟΆΟΘΑΙ 
ἈΥ̓ΤΟΝΤΉΝΙ ῬΆΧΗΝ 
ΧΥΓΟΥΚΆΙΠΡΟΟΟΙΟΘΙ 
οἰβρθυοθαπιθθομᾶανα 
ΤΙΚΥΧΓΙΟΝΘΟΤ ΑΓ 
ΙΕρΡΕΙΕΠΙ ΓΟΥΟΤΉΘΥ 
ΝΜΙΟΥ ΓΟΥΕΠΙΘΕΜΆΤΓΟΟ 
ΙΝ ΑΙΕΠΙ ΓΟΥΕΡΆΧΕΙΟ.. 


20 


ΜΩΟΗΝΑΕΓΩΟΝΆΆΧΛΗ 
ΟΟΝΆἈΧΡΩΝΚΆΨΓΟΙΟ 
ὙἹοιολῪ ΓΟΥΆΕΈΓΩΝ 
ΟΥ̓ΤΩΟΘΕΥΛΔΟΓΗΘΕΤἌΙ 
“ΓΓΟΥΟΥΪΟΥΟΙΗΆΆΘΓΟ. 
“ΤΕΟΛΥ ΓΟΙΟΕΥΧΟΓΗΟΘΕ 
ΟἈΙΚΟΚΑΙΦΥΧΆΣΆΙΟΘ 
Ἐπ ῬΑ ΝΑΙΚΟΤΟΠΡοο 
ΤΤΟΝΑΥ ΓΟΥΈΠΙΟΕΚΑΙ 


ΘἈΘΗΟΛΙΟΕΘΕΙΤΆΡΑΙΚΟ 


ΤΟΠΡΟΟΘΠΟΝΑΥ ΤΟΥ 
ΕΠ ΓΕ ΔΙ ἈΘΘΗΟΟΙΕΙ 


᾿ΡΗΝΗΝΙΚΑΙΘΠΙΘΗΓΟΥ 


98 ΝΟΌΜΝ. 6. 11-- 95. 


ΟἸΝ ΓΟΟΝΟΜΆΜΟΥ 
ἘΠΙΓΟΥΟΥΪΟΥΌΙΗΆΛ. 
ΙΞΔΕΓΩΪΙΚΟΘῪΥ ἈΟΓῊ 
ΟΟΛΥῪΥΤΟΥΟ 
ΙΞ(ΔΙΕΓΕΝΘ ΤΟΗΗΜΕΡΆ 
ΟΥ̓ΝΕΤΕΆΘΟΘΝΜΩΟΣ) 
ΠΟΗΟΦΟΤΕΑΝΆΟΤΗΟΆΛΙ 
ΤΗΝΟΙΚΗΝΗΝΚΆΙΕΧΡΕΙ 
ΟΘΝΆΑΥ ΤῊΝΙΚΑΙΗΓΊΆ. 

. ΕΝΧΥ ΓΗΝΚΆΑΙΠΆΝΤΑ 
ΤἈΟΙΚΕΥΗΛΧΥ ΤΉΟΚΑΆΙ 
ΤΟΘΥῸΟΙΆΟΤΗΡΙΟΝΚΆΙ 
ΠΆΝΤΑ ΓΤ ἈΟΚΘΕΥΗΛΥ ΤΟΥ 
ΙΞ(ΑΙΘΧΡΕΙΟΒΕΝΆΥ ΤΓΆΚΑΙ 
ΗἩΓΙΆΘΕΝΆΑΥ ΓΆἈΙΚΠΡΟΟ 
ΗΜΝΗΓΙΚΆΝΟΙΆΡΧΟΝ 
ΤΈΕΟΙΗΛΧΞΒ: ἈΡΧΟΝΤΤΕΟ 
ΟἸΚΟΝΠΑΆ ΤΡΙΟΝΆΥ 
ΤΟΩΝΟΥ ΤΟΙΟΙΆΡΧΟ 
ΓΕΟΦΥΆΧΩΝΟΥΤΌιΟοΙ 
ΤΙΆΡΕΟΓΗΚΟΊΓΘΟΘΙΗΙ 
“ΤῊἨΟΘΕΙΠΙΟΙΚΟΠΗΟΚΆΙΗ 
ΜΗΓΚΑΝΤΤΆΛΩΡΑΛΥ 
ΤΟΝΕΝΑΝΤΊΙΚΥΎΕΣΆ 
ΜΑΞΧΑΟΛΆΑΜΙΤΗΜΝΙΚΆΟις 
ΠΕΟΧΟΧΜΑΆΞΆΝΠΑΆΡΑΆ 
ΒἈΡΧΟΝΤΤΩΟΜΝΙΚΆΙΜΟΟ 
ΧΟΝΙΤΑΡΑΕΚΑΟΤΟΥΚᾺΙ 


10 


18 


ΠΡΟΟΗΓΆΓΟΝ ΧΚ ΑΥ̓ΤΆ :ΕΝᾺ 
ΤΙΟΝ᾽ ΓΗΟΘΟΚΗΝΗΟΙΚΆΜΕΙ 
ΤΕΝΙΚΟΠΡΟΟΜΩΟΘΗΝΆᾺΘ 
ΓΩΟΜΆΔΧΕΘΠΆΡΑΥΤΟΩΝ 
ΙΚἈΙΘΟΟΝΤ ἈΙΠΡΟΟΓΆΕΡ 

ΓΑ ΓΑΛΙ ΤΟΥΡΓΙΚΑΓ ΓΉΟΘΟΙΚΗ 
ΝΜΗΟΤΟΥΜΑΆΡΤΥΡΙΟΥΚΆΙ 
ΔσΕΘΙΟΛΥ ΓΆΤΟΙΟΆΘΥ 

ΘΙ Τ ἈΙΟΘΙΚΑΟΤῸΟΚΑ ΓΑ ΤΗ,. 
ἈΕΙΓΟΥΡΓΙΆΝΧΑΥ ΟῪΥς 
ἈΧΕΩΟΝΜΩΟΘΗΟΤΆΟΆΛΜΑΆ. 
ΣΧΟΚΑΙ ΓΟΥΟΚΟΆΟΘΘλ 
ΙΞΝΝΑΥ ΓΑ ΤΤΟΟΙΟΆΘΥΘΙΤΆΙΟ 
ΤἈΟΒΑΜΑΞΑΟΙΚΑΙ ΤΟΥΌΣ. 
ΒΟΧΟΘΑΟΟΚΕΝ΄᾽ ΓΟΙΟΥΊΟΙΟ 
ΓΗΡΟΟΝΚΑ ΤΤἈΤΤ ἈΟΆΧΘΙΤΟΥΡ 
ΓΙΆΟΧΥ ΓΩΟΝΚΑΙΆΆΜΑ. 
ΣΧΟΚΔΑΙ ΓΟΥΟΘΗΚΟΆΘσΘΔΩ 
Ι(ΕΝ΄ ΓΟΙΟΥΪΟΙΟΜΕΡΆΡΕι 

ΑἸ ΓἈΤ ἈΟΛΕΙΓΟΥΡΓΙΆΟ 
λΥ ΤΩΝ ΑΙ ἸΘΑΜΆΡΤΟΥ 
ΥὙΪΟΥΧΆΑΡΩΝ.ΤΟΥΕΡΕ 
(ΚΑ ΓΟΙΟΥΊΟΙΟΚΑ. 
ἈΘΟΥΙΚΘΔΟΩΟΚΕΝΟΤῚ 
ΤἈΛΙΓΟΥΡΓΗΜΑΆΤΓΑ ΤΟΥ 
ἈΓΙΟΥΕΧΟΥΌΙΝΕΊΤΤΟΩΟ 
ΜΟΩΟΝΆΡΟΥΟΙΝΚΆΙΠΡΟΟ 
ΗΝΕΓΚΑΝΟΙΆΡΧΟΝΤΓΕΟ 


΄ 


94 ΝΜ. 6, 38 ---ἴ. 10. 


ΕΙΟΤΟΝΕΓΚΆΙΝΙΟΜΟΝ 
ΤΟΥΘΥΟΙΆΧΟΤΉΡΙΟΥΕΝ 
ΤῊἨΗΜΕρΡΑΗῸδχρειοαναυ 
“ΤΟΙΚἈΙΠΡΟΟΗΝΗΓΙΚΆΝΟΙ 
ἈΡΧΟΝΤΕΟΤΆΛΩΡΑΛΥ 
ΤΟΝΑΆΑΙΤΕΝΆΑΝΤΊΥΤΟΥΘΥ 
ΟἸΆΟΤΉΡΙΟΥΚΆΙΘΙΙΤΕΝ 
ΚΟΠΡΟΟΜΩΟΘΗΝΆΡΧΑΣ. 
ΕΙαικαθημερανρχω,. 
ΚἈΑΘΗΜΕΡΑΆΝΠΡΟΟΟΙΟΟΥ 
ΟἸΝΤ ἈΔΩΡΑΛΥΤΌΏΝΘΙΟ 
“ΤΟΝΕΓΚΑΙΝΙΟΜΟΝΤΌΥ 
ΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΥ 

ΚΑΙΗΝΟΠΡΟΟΦΕερωνΝ - 
ΤΗΗΜΕΡΑ ΤΗΠΡΩΤΉΤῸΟ 
λβονλυ ΓΟΥΝΆΛοοΟΣ. 
ὙΟΆΧΜΘΙΔΆΔΆΚΙΆΡΧΩΝ: 
ΤἨσφΦυγληοϊουλᾶκαι: 

- ΠΡΟΟΗΝΗΓΙΚΕΝ: ΤΌΔΛΩ 
ΡΟΝΧΥ ΤΟΥ ΤΡΥΆΛΙΟ 
ἈΡΓΥΡουνενλᾶκαιβοκ 
κηλυτουφιλληνμικι 
Ἀῤγυγρανσοικλώνικαὰ 
ΤἈΓΓΟΝΟΙΚΆΟΝΤΟΝΑΓΙ 
ον μφζοτεράπληρει 
ΟἸΙΜΙΔΆΑΧΕΘΟΩΟΆΝΑΆΠΕΙΤΟΙ 
ΗἩΜΕΝΗΘΕΝΘΆΛΙΩΕΙΟ 
ΘΥΟΙΆΝΘΥΟΙΚΉΝΜΙΆΑ͂. 


ΙΧΡΥΟΦΟΝΙΤΆΑΗΡΗΟΘΥῪ 
ΜΙΆΜΑΆΓ ΓΤ ΟΟΜΟΟΧΟΝΘ 
ΜΆΘΙΚΕΟΟΝΚΡΘΙΟΝΘΕ 
ΜΆΑΧΜΝΟΝΕΝΆΘΝΙΑΥ 

δ ΟἸΟΝΕΘΙΟΟΆΧΟΚΑΥΤΌΜΆ 
ΚἈΑΙΧΕΙΜΆΡΡΟΝΕΘΞΣΆΙΓΑΣ 
ΕΝΑΤΙΕΡΙΑΜΑΡΤΊΆΟΘΕΝΑ. 
ΚἈΙΘΙΟΘΥΟΙΆΝΟΟΘΣΤῊ 
ΡΙΟΥ ΔΑ ΜΆΛΆΘΕΘΙΟΕΚΡΕΙ - 

.. ΟΥ̓ΓΕΟΓΡΑΓΟΥΘΘΆΜΝΑ. 
ἈΨΦΚΛΟΕΝΙΆΥΟΙΆΟΕ ΤΟΥ ΤῸ 
ΤΟΛΟΩΡΟΝΝΆΛΧΟΟΟΝΥ 
ἸΟΥΆΜΘΙΝΆΛΆΧΕ 

ΤΗΗΜΕΡΆΤΗΔΛΘΥ ΓΕΡΆΤΙΡΟΟ 

ιδ ἨἩΝΗΓΚΕΝΝΆΘΑΝΔΑΗΧΣ - 
ὙΘΟΩΓΆΡΆΡΧΩΝΤ: ΤῊΟ 

ΠἸΦΎληο :Ἰοοσλχαβκλιπροο 
ΗΝΗΓΚΕΝΤΌΔΩΡΟΝ - 
ΧΥ ΤΟΥ ΤΡΥΕΧΙΟΝΆΡΓΥ 

Ὁ ΡΟΥΝΕΝΆΚΑΙΡολιηλΥ 
ΤΟΥΦΙΧΧΗΝΜΙΆΝΑΆΡΓΥ 
ΡΗΝδομκλ ΝΑ ΤᾺ ΤΟ 
ΟἸΚΆΧΟΝΤΟΝΑΆΓΙΟΝΆΜ 
φοτερλιτληρώοθιμι 

85 ΔΧΧΕΟΩΟΆΝΑΤΙΠΕΙΠΠΟΙΗΜΒΘ 
ΝΜΗΟΘΕΘΝΘΑΔΛΙΟΩΕΒΙΟΘΎΟΙ 
ἈΜΝΘΥΪΟΙΚΗΝΜΙΆΝΙΧΡΥ 
ΟΟΝΤΙἈΗΡΕΙΟΘΥΜΙΆΜΑΆ. 


9ὅ ΝυΜ. 1, 10--- 20. 


“ΤΟΟΜΟΟΧΟΝΕΝΆΘΙΚΕΚΟ 
ΟΝΚΡΕΙΟΝΒΘΝΆΆΜΝΟ, 
ΕΝἈΧΘΝΙΆΎΥΌΟΙΟΝΕΙΟΟΆΟ 
ΚΑΥΤΩΜΆΚΆΙΧΘΙΜΆᾺΡ 
ΡΟΝΕΘΞΆΑΙΓΩΟΝΕΝΆΛΠΤΕΡΙ 
ἈΜΑΡΤΙΧΟΚΔΑΙΕΙΟΘΎΌΟΙ 


ἈΝΟΩΣΤΉΡΙΟΥΔΆΑΜΆΔΛΕΙΟ 


ΕἘΚΡΕΙΟΥΘΕΤΤΡΑΓΟΥῸΕ 
ἈΜΝΆΔΛΑΟΘΝΙΧΛΥΌΙΆΟΒ 
ΤΟΥ ΤΟΓΟΛΩΡΟΝΝΆΘΑΆ 
ΜἈΑΗΛΥΪΟΥΟΩΓᾺΡ 
ΤΗΗΜΕΡΑ ΤΡΗΓΆΡΧΩΝΤΟΣ 
ὙἹΩΟΝΖΆΚΟΥΧΩΝΕΛΙ 
ἈΚΥΟΧΑΙΆΧΟΝΤΌΛΩΡΟ, 
ΧΥΤΟΥΤΡΥΆΚΧΙΟΝΆΡΓΥ 
ΡΟΥΝΕΝΆΙΚΑΙΡολΚΗλῪ 
ΤΟΥΦΙΧΧΗΝΜΙΆΝΑΆΡΓΥ 
ΡΑΝδοικαωνιΆ ΤἈΤῸ 
ΟἸΚΆΧΟΝ᾽ ΤΟΝΆΓΙΟΝΆΜ 
φοτερλιληρηοιμιᾶλ. 
ἈΕΩΟΘΆΧΝΆΠΕΠΟΙΗΜΕ - 
ΝΗΟΘΕΝΘΑΔΙΩΘΙΟΘΎΥΟΙ 

- ἈΝΘΥΟΙΚΗΝΜΙΆΝΙΧΡΥ 
ΟΟΝΙ ἈΗΡΘΙΟΘΥΜιΆΜΜα. 
᾿ΓΟΟΜΟΟΧΟΝΕΝΆΘΙΚΕΟ 
ΟΝΚΡΕΘΙΟΝΘΝΆΆΧΝΙΝΟ, 
ΕΝἈΕΘΝΙΧΎΥΎΟΙονΝΝΕιοολο 


10 


18 


20 


ΚΑΥ ΓΩΝΊΧΙΚΑΙΧΕΙΜΆΡΡΟ, 


90 


ΕΣἈΙΓΩΟΝΕΝΆΠΕΡΙΆΜΑΡ 
ΤΙΧΟΚΑΙΕΙΟΘΥΟΙΆΝΟΩ) 
ΤΉῊΡΙΟΥΔΑΜΑΆΛΆΘιΙΟΚΚΡΕι 
ΟΥὙῸΕΤΡΑΓΟΥΟΘΆΜΝΑΆ 
ἈΚΧΟΕΝΙΆΥΟΙΆΟΘΕ ΤΟΥ ΤῸ 
ΤοΟλωρβονελιλευίου 
χΧΆΩΩΝ 


ΓΗ ΗἩΜΕΡΑΤΗΛΆΡΧΟΜΝΊ Ὸ) 


ὙἹΪΩΟΝΡΟΥΚΗΝΕΆΕΘΙΟΟΥΡ 
ὙΘΟΘΑΙΟΥΡΤΌΔΩΡΟΝ 
λΥΓΟΥΤΡΥΚΆΙΟΝΆΡΓΥ 
ΡΟΥΝΕΝ ἈΚΑΙΡολΗλῪ 
ΤΟΥΦΙΧΧΗΝΜΙΆΝΑΡΓΥ 
Ρανοοικλωνιζα ΓΑ ΤῸ 
ΟἸΚΧΟΙΝΜ ΤΓΟΝΆΓΙΟΝΆΜ 
φοτερλπληρειομιᾶλλ 
ἈΕΩΟΆΝΑΆΤΠῈΕΠΟΙΗΜΕ 
ΝΗΟΘΕΝΘΑΑΙΩΘΙΟΘΥῪ 
ΟΙΆΑΝΘΥΪΟΚΗΝΜΙΆΝΙ 
ΧΡΥΟΩΟΝΠΆΗΡΕΙΟΘΥ 
ΜΙΆΜΑΆ ΓΓΟΟΜΟΟΧΟΝΕ 
ΜΆἈΆΘΙΚΚΕΟΟΝΚΡΕΙΟΝ 
ΕΝΑΑΜΙΝΟΝΕΝΆΘΔΜΝΙΑΥ 
ΟἸΟΝΕΙΟΟΧΟΚΑῪ ΤῸ) 
ΟἸΝΙΚΆΙΧΕΘΙΜΆΡΡΟΝΕΣ. 
ἈΙΓΩΟΝΕΝΑΆΤΙΕΡΙΆΜΑΡ 
“ΤΙΧΟΙΚΑΙΕΙΟΘΥΟΙΆΝΟΩ 
ΤΗΡΙΟΥ ἈΑΜΆΔΛΕΙΟΚΙΚΡΟΙ 


ΝΜ. 1, 90 -- 85. 


ΟΥ̓ΟΕΤΡαγογοξλμνᾷ 
ἈΙἈΧΟΘΝΙΆΥΟΙΆΟΕΤΟΥ 
ΤΟΤῸΔΛΟΩΡΟΝΕἈΧΕΙΟΟΥΡ 
ὙἹΟΥ ΘΔ ΗΟῪΡ 
ΤῊἨΗΜΕΡΑ ΤΉΘΆΡΧΩΝ 
ΤΩ ΝΥ ΪΩΟΝΟΥΜΕΩΝ 
ΟἈΧΆΑΜΙΗΛΣΛΥΪΟΟσΟΟΎΥΡΒΘΕΙ 
σἈ ΑΙ ΤΟΛ ΡΟΝ ΤΟΥ 
ΤΡΥΚΧΙΟΝΆΑΡΓΎΡΟΥΝ 
Εν ἈΚἈΑΙΡΟΆΚΗΧΥ ΤΟΥ 
ΦιΆΧΗΝΜΙΆΝΑΆΡΓΥΡΆΝ 
σοι ΟΝ ΚΑ ΤᾺ ΤΟΌΝΟΙ 
ΚἈΑΟΝΤΌΝΑΓΙΟΝΆΜΦΟ 
ΓΕΡΑΙΧΗρΡΙΟΙΜΙΆΆΧΘ 
ΦΟΧΝΆΠΘΙΤΟΙΗΉΜΘΝΗΟΘ 
ΕΝΕἈΧΆἈΙΟΩΒΕΙΟΘΥΎΌΙΆΝ 
ΘΥΪΟΚΗΝΜΙΆΝΙΧΡΥ 
ΟΟΝΙΤἈΗΡΗΘΥΜΙΆΜΑΆ 
ΤΟΟΜοΟοΟχονανΝΆβις 
ΒΟΓΟΝΙΚΡΘΙΟΝΕΝΆΛ. 
ΜΝΟΝΘΝΆΑΘΝΙΆΎΌΟΙΟ 
ΕΙΟΟΆΟΚΑΥ ΓΩΜΆΚΑΆΙ 
ΧΕΙΜΆΡΡοΟΝΟΣΑιγΓ 
ΒΘΝΆΠΕΡΙΆΜΑΡ ΓΙΆΟΚΑΙ 
ΕΙΟΘΥΟΙΆΝΟΩΣΤΉΡΙΟΥ 
ἈΛΧΜΑΆΔΕΙΟΕΚΚΡΕΘΙΟΥῸ 
ΕἸΤΑΓΟΥΟΘΆΜΝΆΛΧΟ 
ΕΝΙΆΥΟΙΆ ΟΕ ΤΟΥ ΤῸ 


15 


“ΤΟΔΟΩΟΡΟΝΟΛΆΛΆΛΜΙΗΆΣ 
ὙἹουοουριολλλλι 
ΤΗΗΜΕΡΆ ΤῊΘΙΚΤΗΧΡ 
ΧΩΟΝΤΟΩΝΥΪΩΝΓΆ, Δ. 
ελειολφΥςραγουηλὰ 
ΤΟΛΩΡΟΝΑΧΥ ΤΟΥΤΡΥ 
ΒΕἈΙΟΝΆΡΓΥΡΟΥΝΕΝΑᾺ 
κυρολκηλυύουύφιλὰ 
ἈΗΝΜΙΆΝΆΑΡΓΥΡΆΝΟΙ 
οἰκλωνιζα Ἀ ΤΟΝΟΙ 
ΚἈΑΟΝ ΤΟΝΆΓΙΟΝΆΜΦΟ 
ταραπιληρίομιλαλα 
ΦΟΧΝΆΠΕΠΟΙΉΜΕΝΆ 
ΕΝΕἈΧΑΙΦΕΙΟΘΥΟΙΆΝ 
ΘΥΪΟΚΗΝΜΙΆΝΙΧΡΥΟΩΣ 
ΠᾺΗΡΕΙΟΘΥΜΙΆΜΑΤΌΟ 
Μμοοχονενλεξκεξοω 
ΚΡΕΙΟΝΒΝΆΆΜΝΟΝΘ 
νμἈλενιλυοιονειοολο 
ΚΑΥΓΩΟΘΙΝΚΆΙΧΕΙΜΑΆᾺΡ 
ΡΟΝΕΣἈΆΙΓΩΟΝΕΝΆΤΙΘ 
ΡΙΑΜΑΡτΤιλοκλιειοθΥ 
ΟἸΑΝΟΟΤΉΡΙΟΥΔΑΜΑΆ 
ἈΙΟΒΙΚΡΘΙΟΥΟΚΤΡΆΑΓΟΥῸΟ 
ΕἈΜΝΆΔΑΟΕΝΙΆΧΥΌΙΆΧΟ 
ΕἸΟΥ ΤΟ ΓΟΆΌΌΡΟΝΕ 
Ἀθιοαφυουραγουηλκλ 
ΤῊἨΗΜΕΡΑ ΤΉΖΆΡΧΩΝ 


97 ΝΌΜ. 7, 88 --- 48. 


εἶς, -.-. ........ ,.... . .... ἡ... ..- ... -. 


των ωνεφρλιμε 
ἈΕΘΙΟΑΜΑΥΘΘΜΙΟΥ Δ ΤῸ 
ἈΡΟΝΑΎΥ ΓΟΥΓΡΥΈΛΙ 
ΟΝΆΡΓΥΡΟΥΜΝΘΝΆΧΙΚΑΙ 
ΘΟΆΚΗ ΧΥΤουφιλλη 
ΜΙΆΝΑΡγυΥρανοοικλ 
κΑ ΓΆ ΤΟΝΟΙΚΆΟΝΤῸ. 
ἈΓΙΟΝΆΜΦΡΟΤΈΡΆΤΙΧΗ 
ΡηΗοιμιλλλεώολνλ. 
ΠΕΓΙΟΙΗΜΕΝΗΟΘΕΝΘ 
ἈΔΙΩΘΙΟΘΥΟΙΆΝΘΥ 
ἸΟΚΗΝΜΙΆΝΙΧΡΥΟω. 
πληρηϑυμιλματῶσ 
Μμοοχονενᾶξιξοασ 
ΚΡΕΙΟΝΒΘΝΆΆΜΝΟΝ 
ΕΝἈΕΝΙΧΥΎΟΙΟΝΕΙΟΟ 
ἈΟΙΚΑΥ ΤΟΜΆΚΆΑΙΧΕΙ 
ΜΆΑΡΡΟΝΕΞΆΙΓΟΝΕΝΆ. 
ΓΙΕΡΙΆΜΙΆΡΤΙΧΟΚΆΙΕΙΟ 
ΘΥΟΘΙΆΝΟΟΩ ΓΗΡΙΟΥ Δ. 
ΜΆΔΛΙΟΘΕΚΡΕΘΙΟΥΟΕΤΡΆᾺ 
ΓΟΥΘΒΆΝΙΝΆ ΆΟΕΝΙΆΥ 
ΟἸΆΘΟΕ ΤΟΥ ΓΟΤΌΔΩΡΟ,. 
ελειοαμλαυ]ουεμιηούλ. 


ΤΗΗΜΘΡΆΤΗ ΗΆΡΧΩ 


ΤΩΩΟΝΥΪΤΩΟΝΜΆΜΝΆΟΘΟΗ 
ΓΆΜΆΧΙΗΧΥΌΦΑΛλο - 
ΟΟΥ̓ΡΤΟΔΩΡΟΝΑΧΥ ΤΟΥ 


98 


10 


15 


20 


ΤΡΥΕΒΧΙΟΝΆΡΓΥΎΡΟΥΝ 
ΕΝ ἈΚΆΑΙΡΟΆΚΗΛΎΥΤΟΥ 
ΦιλληΗΝ ΜΙΆΝΑΆΡΓΥΡΑ. 
Οοικλωνκα ΓΆ ΓΟΝΟΙ 
ΚἈΑΟΝΤΟΝΆΓΙΟΝΆΜΦΟ 
ΤΕΡΑΠΆΗΡΗΟΙΜΙΔΆΧΕ 
ὈΟΧΙΝΆΤΤΕΙΤΟΙΗΉΜΕΝΗΘ 
ΕΝΕἈΧΔΙΩΕΙΟΘΥΌΙΆΝ 
ΘΥΪΟΙΚΗΝΜΙΆΜΝΙΧΡΥΌΟΩ 
ΠἈᾺΗΡΗΘΥΜΙΆΜΑΆΤΌΟ 
Μοοσχονενάβρβιζεοςῦ 
ΚΡΘΙΟΝΒΝΆΆΜΝΟΝΘ 
ΝΜἈΘΝΙΆΥΌΟΙΟΝΕΙΟΟΧΟ 
κΚΑΥ ΤΩΟΜΔΙΚΆΙΧΕΙΜᾺΡ 


ΡΟΝΕΞΣΆΑΙΓΩΝΘΝΆΠΙΘ 


ΡΙΆΜΑΡτΤιλοκλ ει θυ 
οΙἈοω ΤΤΗριοΥλΆΜΑαᾺ 
ἈΘΙΟΕΚΡΕΙΟΥΟΕΤΡΑΓΟΥΟ 
ΕἈΜΝΆΔΑΆΟΕΝΙΧΛΥΌΙΆΟ 
ΕἸΤΟΥΤΟΤΌΔΟΩΡΟΝ 
γαμλαλιηλυουφαλλο 


ΟΟΥΡ 


ἝΗ ΗΜΕΡΑΤΓΤΗΘΆΡΧΩΝ 


ΓΟΩΝΥΪΩΝΕΘΝΙΆΜΒΘΙ. 
ἈΚΕΙΔΑΝΥΟΓΑλΟῶΝΘΕι 
ΤΟἈΛΩΡΟΝΧΥ ΤΟΥ ΤΓΡΥ 
ΕἈΛΙΟΝΆΡΓΥΡΟΥΝΘ 
ἈΚΔΙΡΟΆΧΚΗΛΧΥ ΤῸΟᾺ᾿ 


ΧΌΜ. 1, 48 --- 61. 


1 


ΦΙΆΧΗΝΜΙΆΝΑΡΓΥΙ 
ΟΟΙΚΆ ΟΝ ΚΑ ΤἈΠΤῸΝ 
ΟἸΚΚΟΝΤΟΝΑΆΓΙΟΝΆΜ 
φοταρατιληρείοιμι 
ἈΛΧΆΧΕΘΟΩΟΆΝΆΤΠΙΕΠΟΙ 
ηΗμενηγσενελλιῴβξιο 
ΘΥῸΟΙΆΝΘΥ]ΟΙΗΝΜΙΆΑ͂. 
ΙΧΡΥΘΟΩΟΝΙΤΆΗΡΗΘΥ 
ΜΙΆΜΑ ΓΟΟΜΟΟΧΟΝΘ 
ΜΆ ΘΙΚΚΟΟΝΚΡΕΙΟΝ 
ΕΝΆΆΧΜΝΟΝΕΝΆΕΝΙ 
ἈΥΟΙΟΝΕΙσΟΧΟΚΑΥ ΤῸ 
ΜΆᾺΚΔΑΙΧΘΙΜΆΡΡΟΝΕΣ, 
ἈΙΓΩΝΕΝΆΠΕΡΙΆΜΑᾺΡ 
ΤΊἸΧ οι ΙΕισΘυ οι ΝΟ 
ΤΉῊΡΙΟΥ ἈΜΆΆΘΙΟΕΒΚΡΕΙ 
ΟΥ̓ΘΕΤΡΑΓΟΥΟδΆΜΝΑᾺ 
ἈΛΧΟΕΝΙΆΥΟΙΧΟΕΤΟΥ 
ΤΟΤΌΛΟΩΡοΟΝΔΑΕΙΑ Κα. 
ὙἹουγλλλῶνΝι 
ΤῊἨΗΜΕΡΑ ΤΗΪΆΡΧΩΝ 
ΤΩΝΥΪΩΟΝΔΆΝΆΧΘΕΙ 
εΖζερυολμειολλλ το 
ΔΩΡΟΝΧΎΥ ΓΟΥΤΡΥ 
ΕΧΙΟΝΆΡΓΥΡΟΥΝΕΝ 
ΧΚΑΙΡοΑΚΗΛΥΎΥΤΟΥ 
ΦιλληΗΝ ΜΙΆΝΆΡΓΥΡΚ. 
σοικλαωνκΑ ΤΆ ΤΟΝ 


ΧΕ 


99 


10 


18 


ΟἸΚΑΟΝ ΤΟΝΆΓΙΟΝΆΜ 
«ΦΟΤΤΕΡΑΙΤΆΗΡΗΟΙΜΙ 
ἈΔΛΧΑΘΩΟΛΝΆΤΠΤΕΙΤΟΙ 
ΗἩΜΘΝΗΟΘΝΘΆΛΙΩΕΙΟ 
ΘΥῸΟΙΆΝΘΥΤΪΟΙΚΗΝΜΙ 
ἈΝΙΧΡΥΟΦΟΝΙΠΆΗΡΕΙΟ 
ΘΥΜΙΆΑΜΑΆΤΌΟΜΟΟΧΟ, 
ενλϑδκκοώνιζειο. 
ΘΒΝΆΆΧΜΝΟΝΕΝΆΘΝΙ 
ἈΥ̓ΟΟΝΕιοολοκλνγ 
ΤΟΩΜΆΚΑΙΧΘΙΜΆΡΡΟ, 
ΘΣΑΙΓΩΟΝΕΝΑΆΤΙΕΡΙΑ 
ΜΑΆΡΤΙΆΧΟΚΆΑΙΕΘΙΟΘΥΌΟΙ 
ἈΝΟΟΣΤΗΡΙΟΥΔΆΜΆ. 
ἈΕΙΟΕΒΙΚΡΕΙΟΥΌΕΤΡΑΆ 
ΓΟΥΘΟΒΑΜΜΝΟΥΌΕΝΙ 
ἈΥΟΙΟΥΘΘ ΤΟΥ ΓῸ ΤῸ 
ΔΟΟΡΟΝΑΆΑΧΙΘΖΕΡΥΪΟΥ 
ἈΜΒΘΙΟΆΔΑΙ 


420 “ΤΗΗΜΕΡΆ ΤΓΗΙΆ. ΧΚΗΜΕΟΡᾺ: 


ἈΡΧΩΟΝΤΟΩΟΝΥΊΩΝ 
ἈοΗρφαγεηλύσεαχρα. 
ΓΟΛΟΩΡΟΝΑΥ ΤΟΥΤΡΥ 
ΚἈΙΟΝΆΡΓΥΎΡΟΥΝΕΝ 
ἈΚΑΙΡΟΧΚΗΧΎΥ ΤΟΥΦΡι 
ἈΧΛΗΝΜΙΆΝΆΡΓΥΡΑΝ 
σοικλωνΝ ΚΑ ΓΆ ΤΟΝ 
ΟἸΚΚΧΟΝ ΤΟΝΆΓΙΟΝΑΆΜ 


ΝΟΜΝ. 7, 61] --- 18. 


'᾿- πὸ ὄν ὑπθᾶσα ὅθε ὑμαδαα 


φοτεραπληρίοιμιλα. 
ἈΘΒΩΟΘΆΝΑΆΠΕΤΙΟΙΗΜΕ 
ΝΗσενελλιώειοθυΥ 
ΟἸΑΝΘΥΟΚΗΝΜΙΆΝ 
ἸΧΡΥοων ΠληΗρθιθΥ 
ΜΙΆΜΆΑ ΓΓΟΟΜΟΟΧΟΝ 
ενλεκεοώνκρειο. 
ΒΕΝΆΧΜΝΟΝΕΝΆΕΝΙ 
ΧχΥοιονειοολοκλυ 
ΤΩΜΆΚΑΙΧΘΙΜΆΡΡΟ, 
ΘΥΧΙΓΩΟΝΕΝΆΠΤΕΡΙΆ 
ΜΑᾺΡ ΓΙΆΟΚΆΑΙΘΙΟΘΎΟΙ 
ἈΝΟΩΤΉΡΙΟΥΛΑΜΑᾺ 
ἈΕΙΟΕΚΡΘΙΟΥΌΕτΤΡΑΆ 
ΓΟΥΘΒΆΑΜΝΆΔΆΟΘΕΝΙ 
ἈΥΟΙΆΘΕ ΤΟΥ ΓΟΤῸ 
Ἀωρονφαγλιηλὺ 
ΙΟΥ̓Έχρὰν β 
ΤῊἨΗΜΕΡΑ ΤΉῊΪΕΑΡχΧΩ, 
τωνυ ωννεφϑα 
ἈΘΙΆΧΕΙΡΕΥΌΧΙΝΑΝ 
ΤΟΌΔΩΡΟΝΑΎΥ ΓΟΥΤΡΥ 
ΕἈΧΙΟΝΆΡΓΥΡΟΥΝΕΙ 
ΧΚΑΙΡΟΧΚΗΛΥΤῸΟΥ 
ΦιλληΝν ΜΙΆ ΝΆΡΓΥΡΑΆ 
σοι ΟΝ ΚΑ ΓΑ ΟΝ 
 ΟἸΚΚΟΝ᾽ ΓΟΝΆΓΙΟΝ 
ἈΜΦοτεραπληριοι 


10 


10 


18 


20 


Ὡδ᾽ 


᾽᾿ΔΑλ ΕΘ ἈΙΝΆΤΤΕΙΤΟΙ 
ΗΜΕΝΗσΕενΝθλλιώδειαο 
ΘΥΟΙΆΝΘΥΊΤΪΟΙΚΗΝΜΙ 
ἈΝΙΧΡΥΟΩΦΩΝΙΤΆΗΡΗ 
ΘΥΜΙΆΑΜΆΑΤΌΟΜΟΟΧΟ 
ΕΝἈΘΚΕΟΩΝΚΡΘΙΟΝ 
ΕΝΆΑΧΜΙΝΟΝΕΝΆΘΝΙΑΆΥ 
ΟἸΟΝΕΙΟΟΧΟΚΑΎΥ ΤῸ) 
ΜΆΙΚΔΙΧΘΙΜΆΡΡΟΝΘΕΘΞΆΑΙ 
ΓΩΟΝΘΝΑΆΠΕΡΙΆΜΑΡΤῚΙῚ 
ἈΟΚἈΑΙΕαΙισθυοιλνο 
ΤΗΡΙΟΥΔΑΜΜΆΔΆΆΘΙΟΕΚΡΘΙ 
ΟΥ̓ΟΕΤΡΑΓΟΥΟΕΘΆΜΝΑΆ 
ἈΨΚΧΟΒΝΙΆΑΥΟΙΆΟΕ ΤΟΥ 
ΤΟΤΌΟΔΟΩΡΟΝΆΧΘΕΙΡΕ 


ὙἹΟΥΆΙΝΑΆΝ 


ΟὙΤΟΟΟΕΘΓΙΚΑΙΝΙΟΜΟΟ 


ΤΟΥΘΥΟΙΆΟΤΉΗΡΙΟΥΗ 
ΗἩΜΕΡΆΕΧΡΕΙΟΘΝΑΆΥ ΤῸ 
ΠΆΡΑ ΤΩΟΜΝΆΡΧΟΝΤΩ 


- ΤΟΝΥΪΟΝΙΠΗᾺΣ ΡΥ 


ΒἈΧΑΡγυΥραιεφιλλλι 
ἈΡΓΥΡΧΑΝΚΘΥΪΟΚΆΙΧΡΥ 
ΟἈΝΕΑ ΙΑΙΡ] ΟΝ: 
ΤΟΤΡΥΞΚΆΑΙΟΝΤΌΕΝ ΧᾺΡ 


ΚΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ἩΦιλλη 


ΗΜΙΆΟΙΚΑΩΟΝΠΆΝΤΟ 
ἈΡΓΥΡΙΟΝΤΩΝΟΚΘΥΩΣ 


ΟΜ. 1, 18 --- 85. 


ΤΙΟΥ̓ΩΜΙΘΙΗΜΆΟΚΡΘ 
ΧἈΟΤΙΚΆΧΟΝΗΜΙΝΕΝ 
»ΓΥΤωκλ Ὁ σΕι 
ΚΟΥ ΜΙΝ: ΦΆγαειν ΚΡΘ 
ἈΚΑΙΦαγεοθλιούχη 
ΜΕΡΑΝΜΙΆΝΦΆΓΘΟΘΘ 
ΟΥ̓́ΔΕΕ ΚΗΜΕβΡΑΆΟ: ΟΥ̓ΔῈ 
ΕΗΜΕΡΑΟΟΥΔΕΙΉΜΕ 
ΡἈΟοΟΥ λακημερλοεῶσ 
ΜΗνΝοοημερώνφα 
-ἸΓεοθλ ΠΕ ωσΑ ΝΕ ΞΘΆΘΗ 


ΕἸ(ΤΟΥ̓ΜΥΚἑΤΤΉΗΡΟΟΥΜΟ 


ΚἈΑΙΘΟΤΙΥΜΙΝΘιΟΧΟ 
ἈΕΡΆΝΟΤΊΕΙΠΙΘΗΟΣ. 
ΤΕΚΟΘΘΟΟΘΟΤΙΝΕΝΥΜΙ. 
ΚἈΑΙΕΚΆΛΥΟΛΧΊΓΆΙΕΝΧ. 
ΤΙΟΝΧΥ ΓΟΥΧΕΓΟΝΤΕΟ 
᾿ΝΆΓΓΙΗΜΙΝΘΣΘΆΘΘΙΝ 
ΕΥἈΆΙΓΥΙΓ ΓΟΥΚΆΙΕΙΠΕ, 
μῳωοηοχχαιλιΆλεςσ. 
ΠΕΖωνολΆοοενοιο 
ΕΙΜΙΕΝΆΑΎΥ ΤΌΟΙΟΚΆΙΟΟΙ 
βιπλοκροαλωολυ 
ΤΟΙΟΙΚΑΙΦΑΓΟΝΤΆΙΜΗ 
ΝΜΧΑΗΜΘΡΩΝΜΗΠΡΟΚΑ. 
ΤἈΚΧΑΙΚΟΘΟΟΦΆΓΗΟΟ, 
ΤἈΙΧΥ ΤΟΙΟΙΚΔΙΆΡΚΕΟΕΙ 
ΧΥΓΟΙΟΗΠΆΝ' ΓΟΟΥΪῸΟ 


10 


10 


ΤἨΟΘΆΑΧΆἈΘΟΗΟΟΥΝΆΧΘΗ 
ΟΘἸΤΆΙΛΥ ΓΟΙΟΚΆΙΆΡΙΚΕ 
ΟΘΙΆῪ ΤΟΙΟΙΚΆΙΘΙΤΤΕΝ 
ΚΟΠΡΟΟΜΩΟΗΝΜΉΗ 


᾿ ΧΕΙΡΤΟΥΚΥΟΥΚΘΣᾺΡ 


ΙΚΞΕΘΕΙΗ Δ ΓΝ ῸΟσΕΙΕΙ 

ΘΠ ΓΤ ἈΧΗΜΥΘΤΆΙΟΘ 
ΟΧΟΓΟΟΜΟΥΉΟΥ :ΚΚΆᾺΙ 
ΕΣΗΧΘΕΝΜΩῪΎΌΗΟΙς 
ΘἈΆΧΧΗΟΘΕΝΠΡΟΟΤῸ,. 
ἈΧΟΝΤΌΡΗΜΑΆΚΥΚΑΆΙ 
ΟὙΝΗΓΆΓΕΝΟΆΝΆΡΑΟ 
ἈΠΟΤΩΝΠΡΘΟΚΑΥ ΤῈ 
ΡΟΝ ΤΟΥ ΆΧΆΧΟΥΚΔΙΕ - 
ΟΤΉΟΘΕΘΝΔΑΧΎΥ ΓΟΥΟΙΚΥ 
κλω ΓΟΥΧΆΟΥΚΆΙΕ 
ΟΤΉΟΘΕΝΑΎΥ ΓΟΥΟΚΎΥΎΚΆΩΩ 
“ΤΗΟΘΟΚΗΝΗΟΚΆΙΚΑ ΓΕ 
κηκοαννεῷφεληκλαι 
ΘΑΧΧΗΟΘΕΝΙΠΡΟΟΛΥ ΤΟ, 
ΚΑΟΓΙΆΡΕΙΆΑ ΤΟἈΠΟΤΟῪ 
ΤΥ ΤΟΥΕΠΙΛΧΎΥΤΩΚΆΑΙ 
ΕΠΕΘΗΚΕΝΕΠΙ ΤΟΥῸ 
ΟἈΝΆΑΡΑΟΤΟΥΌΘΠΡΕΟ 
ΕὙΥ̓ΤΕΡΟΥΟσλ ΘῈ ΤᾺ 
ΝΕΠΆΥΟΧ ΤΟΕΠΆΎΥ ΓΟΥῸ 
ΤΟΠΜΝΆΚΔΆΙΕΠ Ροφη 
“ΓΕΥΟΆΧΝΙΚΑΙΟΥΚΕΤῚ 


101 ΝΌΜ. 11,18 -- 25. 


ΤΠΡΟΟΘΕΘΕΝΓΟΙΚΆΙΚΑ ΤῈ 
ἈΘΙΦΘΗΟΆΝΕΆΝΆΡΘΟ 
ΘΕΝΤῊΠΆΡΕΘΜΕΟΧΗΟΝΟ 
ματωενιθαλλλκλιο 
ΜΟΜΑΆΤΩΛΕΥ ΓΕΡὼ 
ΜΩωλΔΆΙΚΑΙΘΠΆΝΕΠΑΆΥ 
ΟἈἸΤΤΟΘΙΧΥ ΓΟΥΟΤῸ - 
ΠΝΆΓΓΟΆΧΓΙΟΝΚΆΙΟΥ 
ΤΟΙΗΘΟΆΝΤῸΩΝΙΚΑ ΓΆΓΘ 
γρυμμεανωώνκλιου 
ΚΗἈΧΘΟΝΕΙΟΤΉΝΟΚΗ 
ΝΗΝΚΑΙΘΙΠΡΟΦΗΤΟΥ 
ΟἈΝΕΝΤΉΗΠΆΡΕΜΕΟ 
ἈΧΗΚΑΙΠΡΟΟΧΡΆΜΩΝ 
ΟΝΘἈΝΙΟΚΟΟΆΠΗΓΓΕΙ 
ἈΘΝΤΌΏΜΩΟΘΗΙΑΙΘΙ 
τιενλθγωνδαλλλλις 
μωλλ ΠροφΦητΤοΥ 
ΟΥΟΙΝΕΝ ΤΉΠΆΦΡΨΕΜΕΟ 
ἈΗΙΚΚΔΙΆΠΟΜκΚρΙΘειοίη 
ΠΟΟΥ̓ΘΟΤΟΥΝΑΥΉΟΙΠΆ 
Ρεστηκωομῴώοσηο 
ΕΚΧΕΚ ΤΟΟΛΧΥ ΤΟΥΘΙ 
"Πενκεμουμωώοηκῳ 
ἈΥΘΟΝΆΥ ΤΟΥΌΚΆΙΕΙ 
ΠἸΕΝΑΥ ΤΩΜΩΟΗΟ - 
ΝΜΙΗΖΗἈΧΟΙΟΟΥΜΟΙΚΆΙ 
ΤΙΟΛΔΟΩΟΠΆΝΤ ἈΓΓΟΝΆΝΣ 


10 


10 


20 


20 


ΟΝΚΥΠΡΟΦΗΤΆΟΘΟΤΑ, 
ΧἈΟΩΟΚΟΤΟΌΠΕΙΆΛΥ ΓΟῪ 
ΕΠ ἈΥ ΤΓΟΥΟΚΆᾺΙΆΠΗΚΣ 
ΘΕΝΜΩΟΗΘΙΟΤΉΝΤΙΆ 
ΡΕΜΕΟΧΗΝΑΥῪ ΤΌΟΙΚΑΙ 
ΟΙΠΡΕΟΚΥ ΓΕΡΟΝΗΆις 
ΓΙΚΙΆΒΣΗΧΘΕΝΠΆΡΑΚΥ 
ΚἈΙΕΣΕΠΘ ΤἈΘΕΝΟΡΤΎ 
ΓΟΜΗΤΡΑΆΝΑΠΟΤΉῊΟ 
ΘἈΆΛΧΆΑΟΘΟΘΗΟΚΆΙΘΤΙΘΕΑ. 
ἈΒΘΝΕΙΠΓΤΉΝΠΆΦΕΜΕΟ 
ἈΗΝΟΔΟΝΗΜΕΡΆΟΘΕΝ 
ΤΕΥΘΕΝΚΆΑΙΟΔΟΝΗΜΒΘ 
Ρλςεντευθϑενκύκλω 
ΤῊΟΘΠΆΡΕΜΕεολΧΗΟΩΘ 
ΘΙΔΗΠΗΧΥ ἈΠΟΤΉΟΓΗΟ 
κλιΆ ΝΟ ΤἈσοΆΧΟΟΟ 
ἈΗΝΤΉΗΝΗΜΕΡΆΝ ΚΘ 


ΚἸ(ΕΙΝΗΝ Κ(ΔΙΟΛΗΝΤῊ 


ΜΥΚΤἈΚΑΙΟΛΗΝΤΗ,. 
ἩΜΕΡΑΝΤΉΝΘΕΠΑΎΥΡΙ" 
ΟΝΙΚΆΑΙΟΥΝΗΓΆΓΟΝ 
ΤΉῊΉΝΟΡ ΓΥΎΓΟΜΗΤΡΆ 

ΟἿ ΓΟΟΧΙΓΟΝΟΥΝΗΓᾺ 
ΓΕΝΙΚΟΡΟΥΟΙΚΑΙΘΥΎ 
ΣἈΝΘΧΥ ΓΟΙΟΤΥΓΜΟΥῸ 
κυκλω ΓΗΟΠΆΡΕΜΕΟ 
ἈΗΟΤ᾽ ἈΚΡΕΧΘΤΊΗΝΕ 


102 ΝΌΜ 11, 38 -- 33. 


“ΤΟΙΟΟΔΟΥΟΙΝΧΥ ΤΩΝ 
ΤΙΡΙΝΗΘΙΚΆΙΠΕΙΝΚΆΙΕ - 
ΘΥΜΩΘΗΚῸ Κα ΟΡΓΗ :ΕΙ'Ὸ 
ΤΟΝΆΛΧΟΝΙΚΑΙΕΠΆ ΓΆΞΕ,. 
ΚΟΤΟΝΆΧΟΝΙΠΆΧΗΓΗΜΘ 
γἈΧΗοφολρακλιθλη 
ΘΗΤΟΟΝΟΜΑΆΤΟΥ ΤῸ 
ΓΠΟΥΕΚΕΙΝΟΥΜΝΗΜᾺ 
ΤἈ ΤΉῊΟΕΙΠΙΘΥΜΙΆΧΟΟΤΊῚΕ 
ΚΕΙΕΘα ΥἈΝΤΌΝΆΧΟΝ 
ΤΟΝΕΠΙΘΥΜΗΤῊΝ 
ἈΠΟΜΝΗΜΑΤῸΌΝΕΙΠΙΘΥ 
ΜΙΆΘΘΣΗΡΕΝΟΆΆΟΟΕΙΟ 
ἈΘΗΡΩΘΚΆΙΕΓΕΝΕΤῸ 
ΟἈΧΧΟΟΘΝΆΟΘΗΡΩΘ 
κυιαλλλησοενλλρωνις 
ΜΑΆΑΡΙΆΜΙΚΑ ΓΆΜΟΩΟΘΗΘ 
ΝΕΚΕΝ ΤΗΟΓΎΝΆΙΚΟΟ 
“ΤΗΟΔΙΘΙΟΠΙΟΘΗΘΗΝΘ 
ἈΧΒΕΝ:ΜΩΟΘΗΟ: ΟΤΊΓῪ 
ΝΜΆΙΚΑΛΔΛΙΘΙΟΠΙΟΟΆΝΕ 
ἈΚΧΕΕΝΚΑΙΕΘΙΓΙΆΝΜΗΜΩ 
ΟΗΞΤΜΟΝΟΩ :ΘἈΆΛΧΗΟΘΕ, 
ΚΟΟΥΧηκΑΙΗΜΙΝΘΆΣ 
ἈΗΟΘΕΝΚΆΑΙΗΚΟΥΌΕΝΙΚΌ 
ΚΙΜΟΩΟΗΟΘΟΆΝΘΡΩ 
ΠΟΟΠΡΑΥΟΟΦολρατιὰ 
ΡἈΠΑΝΤ ἈΟΤΟΥΟΆΝΘΡΩ 


ΠΟΥΟΤΟΥΘΟΝ ΓΆΟΘΕΙΠΤΙ 
“ΤΗΟΓΗΟΙΚΆΙΕΙΤΤΕΝΙΚΟ 
ΠἈᾺΡΑΧΡΗΜΆΠΡΟΟΜΩ 
ΟΗΝΚΆΑΙΆΧΡΩΟΝΙΚΆΙΜΑΆᾺ 

δ ΡΙΆΑΜΕΘΞΣΘΆΘΑΤΘΟΙΓΥ 
ΜΕΙΟΕΙΟΤΉΝΟΚΗΝΗ 
ΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥΚΆΙΘ 
ΣΗΧΘΟΝΤ:ΕΙΟΤΉΝΟΚΗ 

-ΝΗΝ ΓΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ: 

ι. ΚΑΙΚΑ ΤΕΞΚΗΚΟΕΝΟΤῪ 
ἈΩΝεφΦεληοικλιθο ΤῊ 
ΕἸ ΤΗΘΘΥΡΆΟ ΓΉΘΟΙΚΗ 
ΝΗΟΦ ΤΟΥ ΜΑΡΤΎΡΙΟΥ: 
κλιθκληϑθηολναλρῷ 

5 ΙΚἈΛΙΜΑΡΙΆΜιΚΑΙΘσΗΆΧΘΟ. 
ἈΜφροτεροινζλιειπεῖ 

-ΤΤΡΟΟΛῪ ΓΟΥῸ: ἈΚΟΥΌΛΣ. 
ΓΕΧ ΔΗ: ΓΟΝΆΧΟΓΩΝ 
ΜΟΥΘΆΝΓΕΝΗ ΓΤ ἌΠΠΡΟ 

Ὁ. ΦΗ ΓΗΟΥΜώΝΚΌΕΝΟ 
ΡἈΜΑΤΙΛΥ ΤΩΓΝΩΘΟΘΗ 
ΟΟΜΆΙΚΆΑΙΕΝΥΎΥΤΙΝΩΣ) 
ἈΧΧΗΟΘΑΥ ΓΩΟΥΧΟΥ 
“ΓΟΟΟΘΕΡΑΠΩΟΝΜΟῪ, 

5 ΜΟΩΟΗΟΘΕΝΟΧΩΊΏΩΟΙ 
ΚΩΟΜΟΥΙΙΟΤΟΌΟΘΟΊΤ᾽ 
ΟΤΌΜΑΆΑΚΑ ΓΧΆΟΤΌΜΝΙΆΛΑ 
ἈΗΟΦΛΧΥ ΤΌΕΝΕΙΔΆΘΙ 


108 ΝΟΜΜ. 11, 38 -- 12, 8. 


ΙΞΑΙΟΥ ΔΙΕΜΙΓΜΆ ΤΩΝ 
κλὺ ΤΉΝ Δ ΟΣΆΝΚΎΥΕΙλΕ 
ΚΑΥΙΔΙΆΓΓΘΙΟΥΚΕΦΟΚΗ 
ΘΗΤ ἈΝΑ ΓΆΛΧΛΆΆΧΗΟΆΛΙ 
ΚΑΤΤΑ ΤΓΟΥΘΕΡΆΠΟΝ 
ΤΟΟΜΟΥΜΩΟΘΗΚΆΙΟΡ 
ΓΗΘΥΜΟΥΚΥΕΙΙΧΎΥΤΌΙΟ 
ΚΑΙΆΠΗΧΘΕΝΗΝΕΦΘ 
ἈΗΚΔΑΙΆΠΙΕΟ ΓΗΛΤΙΟ - 
“ΓΗΟΘΟΚΗΝΗΟΚΆΜΔΟΥ 
μαριυαμλεηρωολῶς 
ΕΙΧΕΘΙΩΟΝΚΆΙΕΠΕΚΧΕ 
γενλλρωνπροομᾷ 
βιλμιλλουλαπρω 
ΟἈΚΆΙΕΘΙΠΕΝΆΆΡΩΝ 
ΠΡΟΟΜΟΩΟΘΗΝΆΘΟΜΜΆΑΙ 
ΚΕΜΗΟΥΝΕΙΤΙΘΗΗΜΓ,. 
ἈΜΑΆΑΡΤΙΆΝΑΙΟΤΊΗΓΝΟ 
ΗΟΧΜΕΝΚΑΘΟΤΊΗΜΑᾺΡ 
ΤΟΜΕΝΜΗΙΚΆΙΓΕΝΗ 
ὙΧΙΩΟΘΕΙΕΙΟΟΝΘΆΝΑ. 
ΤῸ :ῳΟΘΙΘΚ ΡΩΜΑΆᾺ [] 
ΕΚΠΟΡΘΥΟΜΕΝΟΝΘις 
ΜΗΤΡΆΟΜΗΤΡΟΟΧΆΥ 
Χ᾽ ΓΟῪ :ΚἈΙΜΚΆ ΤΈΟΘΙΕΙ 
ΤΟΗΜΥΟΥ ΤΉΟΟΆΡΚΟΟ 
ΧΥΓΓΗΟΙΚΆΙΕΚΟΗΟΘΕΝ 
μωοησμΠροοκνάθγω 


10 


18 


ΟΘΟΔΕΙΟΜΑΆΑΙΟΟΥΘΙΆΆΧΟΛΙ 
ἈΥΓΗΝΚΆΙΘΙΠΕΝΚῸΟ - 
ΠΡΟΟΜΩΟΘΗΝΕΙΟΠΡΆΥ 
ΤἨΟΠ ὙΩΝΕΝΕΙΓΓῪ 
ΟΕΘΝΕΙΟΤΌΠΙΡΟΟΩ ΠΟ, 
ἈΥΤΗΟΘΟΥΚΕΝΤΡΆΠΗ 
ΟΕΤἈΙΖΗΜΘΡΆΟΆΦΟΟΡΙι 
ΟΘΗΤΩΘΞΣΟ ΤΉΟΠΆΡΟΜ 
ΒΕΟΧΗΟΖΗΜΕΡΆΟΚΆΙΜΘ 
ΤἈΤΧΥ ΓἈΘΙΘΘΆΘΥΟΕΤΆΙ 
κἈυλ Φοριοθημάριαμ. 
ΘΣΩ ΤἨΟΙΤΆΡΕΜΕΟΧΗΟΘ 
Ζημερλοκλιολλοοου 
καϑηρενεώσεκλΆθα 
ΡΙΟΘΗΜΆΡΙΑΆΜ 


ΚΕ ΜΘΤἈ ΤΓΑΥ ΓΆΘΣΗΡΕ, 


ΟἈἈΧΟΟσΘσἈΟηρώθκαι 
ΤΡᾺΑΡΕΝΘΕΧΆΧΟΝΕΝΤῊ 
βρημωτουύφαραν 


 Ι(ΙΕΆΧΧΗΘΘΝΚΌΠΡΟΟ 


ΜΟΩΟΘΗΝΆΘΓΩΝΙΆΆΤΠΙΟ 
σΤΕΘΙΆΟΝΟΕΘΧΎΤῸΌΣΧΝ 
ἈΡλοικλικαλοκούα 
σΟΘΩΟΘΆΝ᾽,“ΤΗΜΓΗΝΤῸΣ. 
ΧΑΝΆΝΔΧΑΙΩΝΗΝΕΓΩ 
Δ ΟΩΜΙΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗ͂Σ. 


-“,ΕΙΟΙΚΑ- ΓΆΧΟΧΕΟΙΝ: ἈΝΆΡΑ. 


ΕΝΑΟΧ ἈΝΆΑΡΆΕΘΝΑ ἸΚΆΚΕΆς 


104 ΝΌΜ. 13. 8.- 18, 8, 


«ΥΧΗΝικΚΑ ΓΆΔΗΜΟΥῸ 
ΓΙΆΓΡΙΩΟΝΧΥ ΓΩΝΆΙΤΟ 
Ο ΓΕΧΕΙΟ:ΞΧΥ ΤΟΥ ΤᾺ 
ΓἈΧΑΡΧηγονεσλυτσω. 
ΚἈΑΙΕΣΑΠΕΟΤΓΕΘΙΧΆΕΝΜΩ 
ΟΗΟΧΥ ΓΟΥΘΕΚΤΉΟΘΕ 
Ρημουφαρανλιάφῳω. 
ΝΗΟΚΥΙΤΆΝ Τ ΟΆΝΆΡΕΟ 
ἈΡΧΗΓΟΙΥΙΦΟΝΙΗΆΟΥ 
“ΓΟΙΚΟΤΧΥ ΓΑ ΓΆΟΝΟ 
ΜΑΓΆΛΥΓΩΝ: ΤΉΟΦΥ 
ἈΗΟΡΟΥΞΗΝΟΆΛΆΔΛΜΙ - 
ΗἩΧΥΟΖΑΚΧΟΥΡΤΉΟΦΥ 
Ἀησουμεωνολὰθ 
ὙΘΟΟΥΡΓΕ ΓΗ ΥΧΗΟ 
Ιου λαχλλθεαυοίεφο. 
ΝΗ ΓΗΟΦΥ ληοϊοολχᾺρ 
ΕΓ Ὑ Οἰώσηφ :- ΤῊΟ 
«ῬΥΧΗΟΘΕΘΦΡΑΙΜΑΥΟΘΗΥῸΌ 
ΝΜΑΥΉ : ΤΗΟΦΥΧΗΟΘΕΘ 
ΜΑΜοιΝΦΑλ ΤΙ ΌΡᾺ 
φουγ γηοφυληοζλξου 
ἈΦΟΝΓΟΥΔΙΗΧΥΌΟΟΥ 
ΑΗ υληοϊώσοηφ 
“ΓΩΟΝΥΪΩΝΜΆΝΆΘΟΗ 
ΓᾺΔ ΔΕΙΥ ΟΟΥΌΕΘΓΓΗΟ 
«ΦγληολαναμιηλῪςῸ 
ΓΧΜΆΘΑΘΙ[ ΤΗσΦύληο 


10 


20 


20 


ἈΟΗΡΟλΘοΥΡΥΌμθιχα. 


᾿ΗΧΤΉςφΦυληονεφϑαᾳα. 


ἈΘΙΆΕΚΕΙΥΟΪΆΕΘΙ ΤΉΘΦΥ. 
ἈΗΟΓᾺ ΔΓΟΥΛΔΙΗΛΎ Ο. 
ΜΆΚΧΕΙΤΓΑΥΤΆΤΧΟ,. 
ΝΜΟΜΑΆΓΓΑΤΩΝΑΆΝΆΡΟΩ.: 
ΟΥὙΌΛΠΕΘΟΤΕΙιΆΘΝΜΩ 
ΘΟΗΟΚΑ ΤἈΟΚΘΥΆΟΘΑΙ 
“ΤΗΝΓΗΝΙΚΆΙΕΘΠΟΩΟΝΙΟ 
ΜΆΑΘΕΘΝΜΩΟΗΟΤῸΝΙ 
ΜΑΥΗΜΥΝΝΑΥΗΙΗΟΟΥ. 
ΚΑΙ ΕΟ ΤΘΙΆΕΝἈΥῪ ΓΟΥῸ 
ΜΩΟΘΗΟΘΙΚΑ ΓΆΟΚΟΥᾺΆ 
ΠσΟΘΧΑΓΓΗΜΝΓΉΗΉΝΧΑΆΝΑΆ 
ἈΝΙΚΑΙΘΙΠΕΝΠΡΟΟΆΥ, 
“ΓΟΥΟΧΝΑΚΗ ΓΑΙ ΓΧῪ 
“ΓΗΤΗερημωκλιλᾶνᾶ. 
ΒΗΘΘΟΘΕΕΙΟ ΓΌΟΡΟΟ 
ΚἈΑΙΟΥ ΘΟΘΘ ΓΗΝΓΉ. 

“ΤΊ ΕΟ ΓΙΝΚΑΆΙΓΟΝΆΔΣ 
ΟΝΤΌΝΕΜΝΙΚΆΑΘΗΜΕΝΟ,. 
ΕἸΤΑΥΓΓΗΟσΘΙΟΧΎΡΟΟ 
ΕΟΤΙΝΗΧΟΘΕΝΙΉΘΗΟ 
ἈΙΓΟΙΕΙΟΙΝΗΠῸΟΆΔΛΟΙ 
ΚΑΥΙΓΙΟΗΓΗΘΙΟΗΝΟΥ 
“ΓΟΙΕΝΚΆΑΘΗΝΤ ΑΙΒΙΤΑΥ 
“ΓΗΓΕΙΚΑΆΧΗΕΟΤΊΝΗΠΟ 
ΝΗΡΆΚΑΓΓΙΝΙΆΠΟΆΧΕΙΟ 


ΝΌΜ. 18. 8---ξ20. 


ΕΙΟΧΟΟΥ ΤΟΙΚᾺ ΤΟΙΚΟΥ 
ΟἸΙΝΕΝΆΑΎΥ ΓΆΙΟΘΙΕΝΤΕΙ 
ΧΗΡΘΟΙΝΗΆᾺ ΤΤΙΧΙΟΤΌΙΟ 
ΚΑΥΤΓΙΟΗΓΗΘΙΠΙΩΝΙΗ 
ΤἸΤΆΡΕΙΜΕΝΗΕΙΕΟΤῚΙΝ 
εν ΓΗΔ αν ΡΆΗΟΥ 
κλυπροοκαβτερηοκ. 
ΤἜαολΗΜΎ θοθλιλπο 
ΤΩΝΚΑΡΠΟΩΟΝ ΤΉΟΓΗΟ 
ΚΑΙΔΙΗΜΕΡΆΙΗΜΕΡΆΑΙ 
ΕἈΡΟσ:ΠΡΟΆΡΟΜΟΙ 
σγαφυληοκλιλναξα 
ΤΘΟΚΑ ΓΘΟΚΑΨΙΆΝΤῸ 
“ΤΗΝΓΗΝΆΠΟΤΉΟΘΕΡΗ 
Μογυγσεινεωορωωκ 
ΕἸΟΠΟΡΘΥΌΜΕΝΩΝ 
ΕΓΧΆΧΑΜΚΑΙΆΝΟΘΒΗ 
ΟἈΝΚΑ ΓΑ ΤΉΝΕΡΗΜΟ, 
κλυηλθονεωοχεερω 
ΚἈΙΕΚΕΙΆΧΕΙΜΆΜΝΙΚΑΙ 
ΓΕΟΙΝΚΑΙΘΆΧΆΜΕΓ,. 
ΓΕΝΕΛΧΙΕΝΆΚΙΚΑΙΧΕ 
ΒΕΡΟΝΖΕΤΕΟΙΝΟΩΚΟ 
ἈΟΜΗΘΗΠΡΟΤΟΥΓᾺ 
ΜΙΝΑΙΓΥΓΓΓΟΥΚΆΙΗΣ 
ϑΘονθωσφαρβρΆγγοο 
ΒΟΤΡΥΟΟ:ΚΑΙΚΆ ΓΕΟ 
-ΚΑΨΑΜ ΓΟΧΥ ΤῊΝ :ΚΆΙ 


Ι 


106 


[ 4} 


εκογλνθκβιθανκλη 
ΜΆΚΑΙΚΟΤΡΥΝΟΤΆΦΥ 
ἈΗΟΕΝΑΤΑΤΙΧΎΥ ΤΟΥ -:ΚΑΙ 
ἩΗΡΆΝΧΥΤΟΥΌΕνΝΆΝΑΆ. 
ΦορβεύΎοιν ΚΑΎΌΙΝ καὶ 
ἈΠποττουνροώνιάλιλ 
ΠΟΤΟΟΝΟΥΚΩΟΝΤΟ,. 
“ΤΟΙΤΠΤΟΝΕΘΙΚΘΙΝΟΝΕΙΤΟ) 
νομλολφάραγξεο 
ΤΓΡΥΟΟΔΙΆ ΤΟΝΕΟΤΡΥ͂ 
ΟΝΕΚΟΥΆΝΕΚθιθαν.. 
ΟΙὙΪΟΙΗΧΙΚΙΆΠΕΟΤΡΕ 
ἈΝΕΙΚΕΙΘΕΝ ΚΑ ΓΕΈΟΙςα 
 ἐηψρπαμνουιαὰυναδάρακῳ 
ΤἈΜΗΜΕΡΆΟΚΑΙΠΟΡΟΥ 
ΘΕΝ ΤΟΗΆΧΘΟΝΠΡΟΟ 
ΜΩΟΘΗΝΚΆΑΙΆΔΦΩΝ 
κυπροσπλολνουνα 
ΓΩΟΓΗΜΥΪΩΜΝΙΉΧΕΙΟ 
ΤΉΝΕΡημονφαραν 
ΚἈΟΛΗΟΚΑΘΙΆΖΤΕΚΡΙΘΗ 
ΟἈΝΆΥ ΓΟΙΟΡΗΜΆΚΑΆΙ 
ΠἈᾺἈΘΟΗΤΗΟΥΝΑΆΓΩΓΉΝΚ 
ΘΆΙΣΆΝ Χ ΧΎΥ ΓΟΙῸ: ΤῸΝ 
ΚἈΑΡΙΠΟΝ ΓΗΟΓΗΟΚΆΙΆΙ 
ΗΓΗΟΆΝ᾽ ΓΟΧΎΥ ΓΩΝΙΚΆΙ 
ΘΙΤἈΑΝΗἈΧΘΆΜΕΝΕΙΟ 
“ΓΗΝΓΗΝΕΙΟΗΝΆΠΕΟΤΕΙ 


ΝΙΝ. 18. 30 --- 28. 


ἈΧΟΗΜΑΆᾺΟΓΗΝΡΘΟΥΟΚΣ, 
ΓΆΛΆΑΚΑΙΜΕΛΙΟΥΤΟΟ 
ΟΚΑΡΠΟΟΛΥ ΓΗΟΆΆΛΗ 
ΟΤΊΘΡΑΟΥ ΤΌΕΘΘΝΝΟοΟΟ 
“ΓΟΚΑ ΓΓΟΙΚΟΥΝ ΤΉΝΓΗ. 
ΚΑΙΛΙΠΟΛΘΙΟΟΧΥΡΆΙ 

- ΤΕἘΤΕΙΧΙΟΜΕΝΆΙ ΚΆΜΕ 
γα ιΟΦολΡΑ ΚΑ Υ ΓῊΣ 
ΓΕΝΕΆΝΕΝΕΚΘΟΡΆΚΑΆ 
μενεκθιαμλληκόκει 
ΚἈ ΤΓΟΙΚΕΙΕΝ ΓΗΓΗΤῊ 
ΠΡΟΟΝΟ ΓΟΝΚΆΙΟΧΕ᾽ Γ 
“ΓἈΆΙΟΟΤΚΑΙΟΕΎΈΟΟ :ἰς 
ΟἸΕκογολιοοσιζλιολ. 
ΜΟΡΡΑΙΟΟ ΚΑΊ ΓΟΙΚΘι 
ΕΝ ΓΗΟΡΘΙΝΗΚΆΙΟΧΑ 
ΜΆΝΑΙΟΟΙΚΑ ΓΟΙΚΘΗΤΆᾺ 
ΡἈΑΘΑΛΧΛΑΧΟΟΆΝΚΆΙΠΆΡΑΆ 
“ΓΟΝΙΌΡΔΆΝΗΝ ΚΑΚΆ, 
“ΓΕΟΕΙΩΙΤΗΟΘΧΆΑΆΘΕ ΓΟ 
ἈΧΟΝΠΡΟΟΜΩΟΘΗΝΚΆΙ 
εΠπαν τυ Γωουχιλλ 

- ΧΑ: ἈΝἈΆΚΑΝ ΓΕΟΆΝΆΚΗ 
ΟΟΜΘΘΆΚΑΙΚΑ ΓΆΚΚΧΗ 
ΡΟΝΟΜΗΟΟΜΕΝΑΥΤΉ. 
ΟΤΙΔΥΝΆΓΓΟΙΔΥΝΗΟΘΟ 
ΝΕΘΆ ΤΠ} ΡΟΟλΎΥ ΓΟΎΌΟις 
ΟΙΆΝΘΡΟΩΙΟιΟΙΟΥΝΑΆ. 


107 ΝΟΜ. 13. 98 -- 14. 1. 


ΝΜΑΚΑΝΤΕΟΜΕΤ ΥΓΟΥ 
ΘΙΠΑΝΤΟΥΚΆΝΆΒΑΙ 

-ΝΟΜΕΝΟΊΙ :ΟΥ̓ΜΗΛῪ 
ΝΜΩΟΜΕΘΆΆΛΝΆΒΗΝΑΆΙ 

δ ΠΡΟΟΤΟΕΘΝΟΟΟΤῚ 
ἸΟΧΥΡΟΤΕΈΡΟΝΕΟΤΊῚΝ 
ΗΜΩΝΙΞΙΜΆΆΔΛΟΝ :ΚΆΙΕ 
ΞΣΗΝΗΓΚΆΝΕΚΟΤΆΟΙΝ 
ΤΗΟΓΗΟΘΗΝκατθοκαχ 

ο ΤΟΛΥ ΓΗΝΤΡΟΟ ΓΟΥῸ 
ΥἹΟΥΟΙΗΧΧΘΓΟΝΊΓΕΟ 
ΤῊΝΓΗΝΗΝΤΙΙΆΦΗΧΘΟ 
ΜενκΑ ΓΆ οι ΥΆοθλι 
ΚΑΥ ΤῊΝ :ἩΚΑ ΓΕΟΘΙΟῪ, 

ι ΟἈ ΤΟΥΟΚᾺ ΤΟΙΚΟΥΝΊΤΆΟ 
ΕἸΤΑΥ ΤΗῊΗΝΕΟΤΊΝΙΚΑΙ 
ΟἈΧΟΟσΟΝΘοΟρΡρΆΚΑΜΕ, 
ΕΝΑΥ ΓΗΆΧΝΑΡΘΟΥΤΙΕΡ 
ΜΗΙΚΕΘιοκλιειζειεορᾶ. 

0 ΚἈΜΕΝ᾽,ΤΟΥΟΓΙΓΆΜΓΓΆΟ 
ΚΥΪΟΥΟΘΘΝΆΚΡΙΙΚΤΟΩΟΝ 
ΚΓΙΓΆΜΝΜ ΓΩΝ :ΚΆΙΗΜΕΝ 

ΕΝΆΑΝΤΙΟΝΧΥΎΥΤΩΝ 
ὠολικριλεολλλλιζαι 

5" ΟΥ̓ΤΩΓΗΜΕΝΕΝΟΩ 
ΠΙΟΝΆΑΥΤΩΟΝΚΆΙΆΝΑ. 
ἈΧΕΟΥΟΧΠΆΘΆΧΗΟΥΝΆ. 
ΓΟΓΗΝΕΔΟΩΚΑΆΜΚΜΕΓΗ: 


«νην καὶ ΧύΎγωὼν :κλὶ 
εκλεενολλοοζολη: 
ΤῊΝΝΥΚΤΆΕΘΒΙΚΕΙΝΗΝ 
ΙΚΛΙΔΙΕΓΟΓΓΎΖΟΝΕΙΠΙ 
ΜΩΟΘΗΝΚΆΙΆΛΧΡΩΝ 
ΠΆᾺΝΤΕΟΟΙ]ΟΝΉΛς 
ΘΙΤΆΝΤΠΡΟΟΛΧΥ ΓΟΥῸ 
ΠἈᾺΘΟΧΗΟΥΝΜΆΓΩΓΗΟ 
φϑλονλπμεθΆΝΟΜΜΕ, 
ΕΝΓΗΔΙΓΥΤΤΓΤΏΗΕΝ 
ΤῊΕΡΗΜΩ ΓΑΎΓΗΘΙ 
λιτεϑανομενιζαιῇ- 
ΝᾺ ΤἨΚΟΕΙΟΆΓΕΙΗΜΆΟΘ 
ΕἸΣσΤΗΝΓΗΝΤΤΟΧΥΓΗ. 
ΠεΕοαινενπολεΜ 
ἈΙΓΥΝΆΙΚΕΟΗΜΩΝ 
ΚΑ ΤΆΤ ΔΙΧΉΜΟΩΝ 
ΕΟΟΝΤἈΙΘΙΟΔΆΡΠᾺ 
ΓΗΝΝΥΝΟΥΝΕΘΑ ΤΙ 
ΟΝΕΟΤΙΝΗΜΙΝΆΙΠΟ 
ΟΓΡΑΦΗΝΔΑΙΕΙΟΆΙΓῪ 
ΠΤ ΟΝΙΚΑΙΕΠΤΆΝΕΤΕ 
ΡΟΟΤΩ ΣΕ ΤΕρωλυΓΟΥ 
ἈΦΜΕΝΆΡΧΗΓΟΝΙς 
ἈΠΟΟσΓΡΕΥΌΜΕΝ - 
ΕἸΟΔΟΓΎΤΥΓΟΝ 
κλιεπεοενμώῶοηοσις 
ἈΧΡωΝ Προς 


108 


[Ὰ 
ΠΟΝ ΧΎΤΩΝ:ΕΝΚΙΆΝ 


ΤΙΟΝΙΤΆΘΗΟ ΚΕΚΚΆΗ 
ΚΟΙΆΟ : ΟΥ̓ΜΆΓΩΓΗΟΥ 
ἸΩΟΝΙΗΧΙΗΘΟΟΥΌΔ ΕΟ 
ὃ ΤΟΥΝΑΥΉΚΔΑΙΧΆΛΘΕ 
ΟΤΟΥΕΦΟΝΝΗΤῸΣ 
καλοκαύλμενων 
ΤΗἨΝΓΗΝΟΑΙΕΡΡΗΣΆΝΤΆ 
ἹΜΆΑΤΊΆΛΥΓΓΩΝ :ΙΚΆΙΕιὶ 
0 ΠΆᾺΝΠΡΟΟΠΆΟΘΆΝΟΥΝΆᾺ 
γωγην ΥωνιηλΆθγο, 
᾿ΓΕΟΗΓΗΗΜΝΊΤΆΡΗΧΘΟ 
ΚΜΕΝΕΝΆΥ ΓΗΉΚΆΙ ΚΑΙ 
κἈΑ Γεοκουλμεθλλυ 
ι ᾿ΓΤΗΗΝΆΑΓΆΘΗΘΟΤΙΝΟ 
ΔΡΑΟΦΟΔΡΑΘΙΕΡΕΤῚ 
ΖΕΙΗΜΆΟΚΟΕΘΙΟΆΣΞΕΙΗ 
ΜΆΑΘΘΙΟΤΉΝΓΗΝΓΆΝ᾽ 
“ΓΗΝΚΆΑΙΔΟΟΘΙΧΥ ΤΉ, 
0. ἩΜΙΝΓΗΗΓΙΟΘΟΤΊΝΡΕ 
ΟΥ̓ΟΛΓΆλΑ ΚΆΜΕ λιΆκΣ 
ἈΛΧΑΙΠΟΤΤΟΥΪΦΚΥΜΗΆΠΟ 
ΟΤΉΗ Δ ΓΕΙΝΕΟΘΆΑΙ: 
ὙΜθιολ ΒΘ ΜηΗΦοεβδιοθλι 
5 ΤΟὌΟΜΝΜΆΛΧΟΝ'΄ ΓΗΟΓΗΟΘΟ ΓῚ 
ΚΑ ΓἈΕΡΌΜΔΆΗΜΙΝΕ - 
ΟΤΙΝΆΦΕΟΓΗΚΕΝΓᾺΡ 
ΟΝΆΙΡΟΟ Κ ΑΥΓΟΩΝ :ἉΠΆΥ, 


ΝΌΜ. 14 1-9. 


ΤΩΝΟΔΛΘΙΚ(ΌΕΈΝΗΜΙΝ 
ΜΗΦΡΟΚΗΘΗΤΕΛΥ ΓΟΥῸ 
ΚἈΑΙΕΙΠΕΝΙΠΆΟΛΧΗΟΥ 
ΝΜΆΑΓΟΩΓΗΚΑΤΤἌΆΛΧΙΘΟ 
ΒΟΧΗΟΛΙΆΥ ΓΟΥΌΕΝ 
ΑΘοιοκαιηλοσΆ ΚΎΥ 
ὠςφρϑηταννεφελη: 
ΕΓΗΓΗΟΘΟΚΗΝΗΟ ΓΟΥ 
ΜΑΡΤΥΡΙΟΥΈΝΙΤΆΟΙ" 

Ἵ ΟΙΟΥΟΙΟΙΗΆΚΆΑΙΘΙ 
ΠΕΝΚΟΠΡΟΟΜΩΟΗ, 
Εὠς ΓΙΝΟΘΟΠΆΡΟΞΥ 
ΝΜΟΥΟΙΝΜΘΟΛΧΆΟΟσΟΥ 
ΤΟΟΚΑΙΕΩΟσΤΊΝΟΟ: 
ΟὙΤΠΙΟ ΓΕΥΟΥΌΙΝΜΟΙ 
ΕΝΙΤἈΟΙΝΤΟΙΘΟΟΘΗΜΙ 
ΟΙΟΟΙΘΕΠΟΙΗΟΆΧΕΝΑΥ 
ΤΟΙΟΠΆ ΤἈΞΩΟΛΥ ΓΟΥῸ 
ΘΑΝΑΤΤΩΟΚΑΙΆΠΟΆΧΩΣ 
ΧἈΥΓΟΥΟΚΆΜΤΟΙΗΟΘΟ) 
ΟΕ :ΚἈΑΙΓΟΝΟΙΚΟΝΊΓΟΥ 
ΤΠΡΟΟΟῪΥ :ΕΙἸΟΓΘΘΝΝΟςΟ 
ΜΕΓΆΚΑΙΠΟΧΥΜΆΛΛΧΟ 
Η ΤΟΥ ΓΟΙΚΆΙΘΙΤΕΝ 
ΜΩΘΗΟΠΡΟΟΚΝΙΚΆΙ 
ἈΚΟΥΟΘΘ ΓΆΙΔΟΓΥΤΙΓΟῸΟ 
ΟΤΤΙΆΝΗΓΆΓΕΟΕΝΙΟΧΥ, 
ΕΙἸΟΟΥΓΟΝΆΛΧΟΝΤΟΥ 


109 


10 


ΤΟΝΘΑΥ ΓὠωΝΆΑλλλυ. 


ΠᾺΝ᾽ ΓΕΟΟΙ ΚΑ ΓΟΙΚΟΥΌ 
“ΓΕΟΘΙΙΓΓΗΟΓΗΟ ΓΑΥ ΤῊΘ 
ἈΚΗΚΟΛΧΟΙΝΟΤΊΟΥΕΙ 
ΚΟΕΝ ΓΩΟΧΆΘΩ ΤΟΥ ΓῸΩ 
ΟΟΤΙΟΟΦΘΑΆΧΜΟΥῸ 
ΚἈΑΓΓΟΦΘΑΆΧΜΟΥΌΟΙΤΤΆ 
ΖΗΟΥΚΘΚΆΑΙΗΝΕΦΌΘΘ 
ἈΗΟΘΟΥΘΦΘΟΤῊ ΚΕΝ 
επλ τωνκλιεσ ΤΎλ 
ΝΕΦΕΧΗΟΟΥΤΙΟΡΟΥ 
ΗἩΠΡΟΤΈΡΟΟΛΥΤΩΝ 
“ΤΗΗΝΗΜΕΡΆΝΙΚΑΙΕΝΟΤῪ 
ἈΩΙΤΥΡΟΟΤΗΉΝΝΥΚΤΆ 
ΚΑΘ ΤΡΙ ει Τονλλ 
ΟΝΤΟΥ ΓΟΝΩῸΕΘΙΆΝ 
ΘΡΩΙΤΟΝΕΝΆΚΆΙΕΡΟΥ 
ΟΙΝ ΓἈΕΘΝΗΟΟΟΙΆΚΗ 
ΚΟΧΟΙΝ ΤΟΟΝΟΜΆΟΟΥ 
ἈΕΓΟΝΤΈΟΠΑΡΑ ΤΌΜΗ 
ἈΥΝΑΟΘΑΙΚΝΕΙΟΆΓΑ 
ΓΕΙΝ ΓΟΝΆΧΟΝΤΌΟΥ ΓΟ, 
ΕἸΟσΤΗΝΓΗΝΗΝΩΜΟ 
ΟΕΝΑΎΥ ΓΩΙΟιΚ ΚΑ ΓΕ 
ΟΓΡΟσΕΝΑΥ ΓΟΥΌΕΙ 
“ΓΗΘΡΗΜΩΚΆΙΝΥΝΥ 
γωθη τΤΩηϊοχΥΌοοΥ 


 ΝΕΟΝΤΡΟΠΟΝΘΙΤΙΆΟ 


ΝΟΌΝΜ. 14.9 -- 17. 


ἈΕΓΩΝΚΟΜΆΚΡΟΘΥ -ΤῊ :ΚἈΑΙΕΓΙΡΑΟΑΝΜΕΤΟΥ 


ΜΙΟΟΚΑΠΠΟΧΥΎΈΧΕΟΟ ΤΟΛΘΙΚΆΑ ΤΟΝΚΑΙΟΥΚΕΙ 
-κυλληθινοο: ἈΦλιὶ ΟΗΚΟΥΟΆΧΝΤΉΟΦΩΝΗΟ 
ΡΩΟΝΆΑΝΟΜΙΆΟΚΆΙΆΛΙ ΜΟΥΘΙΜΗΝΟΥΌΝΤΕΓΑΙ 
ΚΙΆΟΤΚΑΙΆΜΑΡΤΙΧΟΚΑΙ » ΤΗΝΓΗΝΗΜΝΟΩΜΟΟΆΧΤΌΙΟ 
καθαριομώουκλΆθα ΤΙΆΓΓΡΆΟΝ:ἈΧΧ ἩΤΆΤΈΕΚΝΑΆ 
ΡΙΕΙ τ ΓΟΝΕΝΟΧΟΝ:Ὰ. - Υ ΓΩΝΆΘΟΤΊΙΝΜΕΤῈΕ 
ΠΟ ΔΙΑ ΟΥΟΆΜΑΡΤΙΆΟ - ΜΟΥ ΔΛ ΘΟΟΟΙΟΥΚΟΙ 
"ΠᾺΤΓΕΡΩΜΝΕΙΠ ΤΈΚΝΑ. --ΑἈΟΙΝΆΓΆΑΘΟΝΗΚΆΚΟ, 
Εεὐὠς ΓΡΙΓΗΟΚΆΓΓΘ ΓΆΡ 9 - ΤΆΟΝΕΟΩΥ ΓΕΡΟΟΆΙΤΕΙ 
“ΓΗΟΧΦΘΟΤΉΝΑΜΑΡ -ρΡοσ γου Γοιολσ 
ΓΙΑ Γωλλ ΓΟΥ ΓῺ) - ΤῊΝ :ΠἈΝ᾽ ΓΒΟΔΛΕΘΟΙΗΤΙᾺ 

᾿ ΚἈΤΤΑ ΓΟΜΕΓΆΘΆΘΟΟ ΡΟΤΥΝΟΝ᾽ ΓΕΟΜΘΟΥΚΟ 
οουκαθλαμἊαεβθιλθῶο ΥΟΝΊ ἈΙΆΥΓΤΗΝΟΔΘΤΙΆΙΟ 
ΧΎῪ ΓΟΙΟΕΓΕΝΟΥ ἍΙΤΑΙ ῃ ΜΟΥΧΑΛΕΕΟΤΊΕΓΕΝΗ 
ΓΥ ΓΟΥεώ ΓΟΥΝΥ ΘΗΠΝΆΘΤΕΡΟΝΕΝΑΆΥ 
ΚΆΙΘΙΠΕΝΚΟΙ ΠΡΟΟΜΩ ΨΩΚΆΑΙΕΓΗΚΟΆΧΟΥΘΗ 

- (ΗΝ :Θιλε:ΑΎ ΓΟΙῸ ςενμοικλιθιολσωλυ 

-ΕἸΝΗ ΚΑ ΓΑ ΓΟΡΗΜΆΟΟΥ “ΤΟΝΕΙΟΤΗΝΓΗΝΕΙΟΗ͂. 
χλαλλΖζωεγωτκλΖαν Ὁ. ΕἸΟΗΆΘΕΕΚΘΙΚΑΥΓΟ - 

- ΓΟΟΝΟΜΆΜΟΥ :ΚΆΙΕΜ ΟἸΠΕΡΜΆΛΥ ΓΟΥΎΚΆΗΡΟ 
ΠΠἈΗΘΕΙΗΔΟΞΣΑΆᾺΚΎΤΙΆ, ΝΜΟΜΗΟΘΙΆΥΓΓΉΝΟΔΕ 
ΟἈΝ᾽ ΓΗΝΓΗΝΟΤΊΤΙΆΝ ΧΜΑΔΗΚΙΚΑΙΟΧΆΝΆΝΑΙ 
ΓΕΘΟΙΆΝΆΡΕΟοΙΟρ ΟΟΚΑ ΤΟΙΚΟΥΌΟΙΝΕΝΊΓΗ 
“ΓΕΟΓΗΝΔΟΣΆΝΜΟΥ 5 ΚΟΙΆΧΔΟΛΥΡΙΟΝΕΠΙΟΤΡΑ. 
ΚἈΑΥΓΓΧΘΟΗΜΙΆ ΧΜΟΥ : ΧΕ ΦΗΓΆΝΚΑΙΆ ΠΆΡΑ ΓΣΥ 
ΓΙΟΙΗΘΟΧΕΝΑΙΓΥΤΤΓΩ ΜΕΙΟΚ ἈΥΓΟΙ:ΕΙΟ ΓῊΝ 


ΚἈΆΙΕΝ ΓΗΕΡΗΜΩ ΓΑΥ βρημονολονθᾶλλο 


110 ΝΟΌΜ. 14, 11-- 95. 


ΟἈΝΕΡΥΘΡΆΝΚΆΙΘΙΠΕΝΚΟ 
Προομωσηνκαιλλρῶ 
ἈΕΓΩΝΕΩΦΟΤΙΝΟΟ ΓΗ 
ΟΥ̓ΜΆΓΩΓΗΝΤΉΝΙΤΟ 
ΝΗΡΆΝ ΓΑΥΓΗΝΆΛΥ ΤΟΙ 
ΓΟΓΓΥΖΟΥΌΟΙΝΕΝΆΝΤΙ 
ΟΝΜΟΥΓΗΝΓΟΓΓΎΌΙ. 
ΤΟΩΟΝΥΪΩΟΜΙΉΆΧΗΝ Χ ΑῪΥ 
ΧΊΤΟΙ :ΕΓΟΓΓΥΟΆΧΝΊΠΕΡΙΥΜΩΣ 
ἈΚΗΙΚΟΆΘΙΤΟΝΑΆΎΥ ΓΟΙῸ 
ΖΩΟΕΓΟΆΕΘΓΕΘΙΚΟΘΙΜΗ 
ΟΝΤΡΟΠΟΝΆΘΑΛΛΆΗΙιΌ. 
ΤΕΕΙΟΓἈΩΟ ΤΤἈΜΟΥΟΥΤῸΩΟ 
ΠΟΙΗΟΟΥΜΙΝΕΝΤῊΕΘΒ 
ΡΗΜΩ ΤΓΆἈΥ ΓΗΠΠΕΟΘΥΓΆΙ 
ἽΤἈΚΩΟΛΑΥΜΩΟΩΝΙΚΆΜΙΑ. 
ΟΔΗΒΘΙΠΙΟΙΩΠΗΥΜΟΩῸΝ 
ΙΚ“ΔΟΚΙΤΆΝΤΕΟ:ΟΙΚΑ ΤῊ 
ΡΙΘθΘμημενοιύμῴμνα 
᾿ἸΤΟΚΕ ΓΟΥΌΚΆΙΕΙΤΆΝΟΩ 
ΟΟΟΙΕΓΟΓΓΥΟΘΆΝΕΙΠΕ 
ΝΙΟΙΕΙΥΜΕΙΟΕΘΙΟΘΆΘΥΘΕ 
ΟΘΑΙΕΘΙΟΤΗΝΓΗΝΘΙΟΗ͂. 
ΕΘ ΓΕΘΙΝΆ ΓΗΝΧΘΙΡΆΜΟΥ 
ΙΞΚΞΙΑΓΆΟΚΗΝΩΟΔΙΥΜΆΟΘ 
ΕΝΧΥ ΓΗΆΧΆΛΗΧΆΛΆΛΕΘΕ 
ὙΟΕῬονηκλήησουο 
ΟΓΟΥΝΆΛ ἨΚΑΥΓΆΤΙΑΙ 


111 


ὩΛΥΜΩΟΝ : ἈΕΙΠΑΆΓΓΆΙ 
ΔΙΆΡΠΆΓΗΝΕΟΘΟΘΑΙ 
ΕΙΟΆΑΞΟΛΧΥ ΓΟΥΌ :ΕΘΙΟ ΓΗ͂, 
-ΓῊΝ :ΚἈΑΙΚΧΛΗΡΟΝΟΜΗ 
δ ΟΟΥ̓ΟΙΝ ΓΗΝΓΉΝΗΝ 
-ὙΜεέΕιοΟ: ἉΤΠΙΒΟΤΗ ΤΤΘΆΤΤΆΥ 
ΤῊΗσκυυ ΓΆκωλλυμω. 
ΠΕΟΘΙΤἈΙΒΝ ΤΉΘΒΡΗΜΩ), 
ΓΧΥΤΉΗοιλουϊοιγμω. 
ΕΟΟΝΤ ἌΙΝΕΜΟΜΕΝΟΙ 
ΕΝΤ ἬἨΒΡΗΜΩΜΕΤΉΚΑΙ 
ἈΝΟΙΟΟΥΟΙΝΜΤΉΝΠΙΤΟΡ 
ΜΕΘΙΆΝΥΜΩΟΝΕΩΣΆΧΝ 
ΕΣΑΝΑΛΧΩΘΗΤ ΑΙ ΛΛ. 
ιὸ ὙΜΩΝΕΝΤΉΘΡΗΜΩ 
ΚΑ ΙΓἈΓΓΟΝΆΡΙΘΜΟΝΤ ΓΟΣ 
ΗἩΜΕΡΩΝΟΟΆΟΘΕΙΤΘΟΙΚΕ 
ὙΛΧΟΘΑΓΓΗΝΓΉΝΜΗΜΕ 
ΡἈΘΟΗΜΕΡΆΝ᾽ ΓΟΥΈΝΙΧῪ 
ΓΟΥΧΗΜΕΡΆΝ ΤΟΥΕΝΙ 
ΚΆΝΤΓΟΥ :ἈΗΜΥΎΘΟθΆΥγΓΧΟ 
ἈΜΑΡ̓ΡΙΆΑΟΥΜΩΟΝΜΕΊΤΗ 
ΙΞ«ἈΙΓΝΩΟΘΘΟΘΆΑΓΓΟΝΘΥ 
ΜΟΝ :- ΓΗΘΟΡΓΗΟ: ΜΟΥ 
ΕΓΩΚΟΘΆΛΆΧΗΟΆΘΙΜΗ 
ΟΥ̓Τ ὠὩΟΙΠΤΟΙΗΟΟ ΚΧΊΗΆ. 
ΚΟΗ : ΤΗΟΥΝΆΓΩΓΗ ΓΗ 
ΠΟΝΗΡΆ ΓΧΑΥ ΓΗΤΉῊΘΒΙ "! 


Ι0 


γα 


20 


ΝΌΜ. 14, 20 --- 36. 


ΟΥΝΙΟΤΆΜΕΘΝΗΘΠΕΜΕ 
ΕΝΤΉΕΡΗΜΟΩΣΓΑΥ ΓῊ 
ΘΕΣἈΝΧΑΛΧΟΩΘΗΟΘΟΝΤΑΙ 
ΚἈΑΙΕΚΕΙΆΤΙΟΘΆΝΟΥ. 
ΤᾺ ΙΚΑΙΟΙΆΝΘΡΩΠΟΙ 
ΟΥ̓ΟΆπεοατεαιλενμῳ 
ομοκα οι Υλοθαι 
ΤῊἨΝΓΗΝΙΚΑΙΠΆΡΑΓΕ 
ΝΗΘΕΝΤΕΟΛΙΕΓΟΓΓΥ 
ΟἈΝΙΚΑ ΓΑ ΓΉΘΠΡΟΟ 
ΚΤΙΆΟΆΝ ΓΗΝΟΥΝΆΓΩ 
ΓΗΝΕΣΕΝΕΓΚΆΙΡΗΜΆ. 
ΓΑΤΙΟΝΗΡΆΤΠΙΕΡΙΤΗΟ 
ΓΗΟΚΑΙΆΠΕΘΆΝΟΝ 
ΟΙΆΝΘΡΩΙΤΟιΟικΆ. - 
ΘΕΙΤΆΝ᾽ ΓΕΟΠΌΝΗΡΆᾺ 
κἈΑ ΓἈ ΤΗΟΓΗΓΕΝΤῊ - 
ΠᾺΆΗΓΗΘΝΆΝΤΙΗΚΥΚΑΙ 
ἸΙΗΟΟΥΟΥΙΟΟΝΆΑΎΉΙΚΑΙ 
ΧἈΑΛΧΕΘΕΚΥΟΟΙΕΦΟΝΗ 
ΕΖΗΟΧΝΆΤΠΙΟΤΟΟΝΑ, 
ϑρωϊτωνθικθινω. 
“ΓΩΟΝΙΠΕΙΟΡΕΥΜΕΝΩ 
κἈ ΓΧΟΚΕΥΧΟΘΆΓΡΗΣ 
ΓΗΝΚἈΑΙΕΆΧΆΆΗΟΕΝ - 
ΩςΗΟ ΚΠΆΝΤΆΑΆ: ΤᾺ 
ΡΗΜΑ ΓΑ ΤΤΑΥ ΓΆΠΙΡΟΟ 
ΠΆΝΤ ἈΟΥΟΥΟΙΗΆΚΆΑΙ 


112 


20 


25 


επενθησενολάοοοφο 
ἈΡΑκαιρβθριοσλνΝ ΕΟ 
ΤΟΠΡΩΝΪΆΝΘΕΗΟΆΝΕ 
ΠΙΤΗΉΝΙΚΟΡΥΦΗΝΤΟΥ 
ορογοϊκογωλθημειο 
ἈΝΆΑΚΗΓΟΜΕΘΆΘΙΟ ΓΟ 
“ΓΥΤΙΟΝΟΝΕΗΤΕΝΙΚῸ 
ΟΤΙΗΜΆΑΡΤΌΜΕΝΚΑΙ 

ΕΠΠΕΝ ΜσΗοϊνΝᾺ ΤῚ 


ΚΟΥ ΓΟ: ΥΜΘΙΟΆΜΆΚΑΙ 


ΜΕ ΓΑΓΓΟΡΗΜΆᾺΆΚΥΟΥ 
ΚΕὙΥΟΛΔΆΘΟΤΑΙΥΜΕΙΟ 
ἈΝΆᾺΚΆΧΙΝΕ ΓἈΧΙΟΥΓᾺΡ 
ΕΟΓΙΝΚΟΜΕΘΥΜΩΝ 
ΚΑΙΠΕΘΟΙΟΘΆΙΠΡΟΠΡΟ 
ΟΟἸ ΟΥ ΓΝ Εθρ 
ὙΜΩΝΟΤΙΆΜΆΔΛΧΗΚ 
ΙΚΞΙ͵ΧΙΟΧΑΝΆΝΑΆΙΟΟΘιΚΘι 
ΕΜ]ΠΡΟΟΘΕΝΥΜΟῸῸΝ 
ΚΑΟΠΕΟΘΙΟΘΑΙΜΆΧΑΙ 
ΡΧΟΥΘΙΝΕΚΘΝΆΠΕ - 
στρα φητλιλπειθοῦ 
“ΓΕΟΙΚΩΟΚΆΑΙΟΥΚΘΟΤ ΑΙ 
κοενυμεινκλλιλ. 
ΕΙΧΟΆΜΕΝΟΙΆΝΘΕΗ 
ΟἈΝΕΠΙΤΗΉΜΚΟΡΥΦΗ,. 
“ΤΟΥΟΡΟΥΟοηλβθιζεκω 
ΤΟΟΤΗΟΘΔΙΆΘΗΚΗΟΚΥ 


ΝΌΜ. 14. 88 --- 44. 


ΚΑΙΜΟΩΟΘΗΟΟΥΚΕΙΚΕΙ 
ΝΗΘΗΟΆΝΕΙΚΜΕΟΟΥ 
“ΤῊΟΙΤΆΡΕΜΕΚΟΆΗΟΚΑΙ 
ΚἈΓΓΕΚΗΟΆΧΜΆΔΛΗΚΙΚΑΙ 
οχανλνλιοόοοεσγκα 
ΘΗΜΕΝΟΟΘΝΤΌΏΟΡΒβΙ 
εἰζθβινωκλιθτρού να. 
“ΓΟΛΧΥ ΓΟΥΌΚΆΙΚΧ ΓΕ - 
κοΥανλυτουοθωςο 
-ἙὉΡ ΜΆ: ΚΑΙ ΕΟ ΓΡΆΦΗ 
- ἈΝΘΙΟΤΉΝΤΠΙΆΡΕΜ 
- ΒΟΆΗΝΣ: 
ΚἈΑΙΕΆΧΆΗΘΘΝΚΟΠΡΟΟ 
ΜΟΩΘΗΝΆΘΓΩΝΆΆΛΛΆΗ 
ΟΟΝΤΤΟΙΟΥΟΙΟΙΗΆΙΚΑΙ 


ΕΡΘΙΟΠΡΟΟΧΥ ΓΟΥΘΟΤΤΑ. 


ΕἸΟΘΒΆΑΘΗ ΓΕΘΙΟΤΉΝΓΗ. 
ΤΉῊΗΟσΙιΚΑ: ΓΟΙΚΗσεΟΥ 
ΜΟΩΝΗΝΕΓΟΔΙΛΟΟΜΙ 
ὙΜΙΝΚΑΙΠΟΙΗΟΘΕΊΤΆΑΙ: 
-ΟΆᾺῸ :ΚἈΡΙΙΩΟΜΆΚΩΟ 
ἈΟΚΑΥΓΩΟΜΆΗΘΥΟΙ 
ἈΝΜΕΓΆΛΥΝΆΙΕΥΧΗ. 
ΗΙΚἈΆΘΕΚΟΥΌΙΟΝΗΕΘΝ 
ΓΑΙΟΘΕΘΟΡ̓ΓΑΙΟΥΜΟΩΝ 
ΤΠΟΙΗΟΛΧΛΙΟΩΟΜΗΝΘΥῺῸ) 
ἈΟΧΟΚΟΩΘΙΝΙΕΝΆΤΠΟΓΩ) 
ΒΟΟΝΕΙΆΠΟΤΩΝΤΙΡΟ 


ὃ 


10 


10 - 


τσὴ 


ΕἈ ΤΟΩΝΙΚΑΙΠΡΟΟΟΙΟΘΙι 
ΟΠΡΟΟΦΕΡΩΝΤΌΛΩ 
ΡΟΝΧΥ ΓΟΥΚΩΘΎΟι 
Ἀνοιμιλλλεώολεια 
ΤΌΝ :- ΤΟΥΟΙΦΙΆΝΑΆ 116 
ΦΥΡΑΜΕΝΗΟΘΘΝΜΤΘΤΆΡ 
τω τογεινλιλεωκ.. 
ΟΙΜΟΝΘΙΟΠΟΝΆΗΝ 
ΤΟΤΕΤ ἈΡΤΟΝ᾽ ΓΟΥῸΓ 
ΠΟΙΗΘΕΤΓἈΙΕΙΤΙ ΤΉΘΟ 
ἈΟΚΧΥ ΓΩΘΘΩΘΗΘ 

ΓΙ ΓΗΟΘΥΟΙΆΟΤΘΧΜΝΩ 
ΤΌΘΝΙ :ΠΟΙΗΘΘΙΟ ΤΟΥ 
ΓΟΚΆΑΡΠΩΟΜΆΘΟΜΗΝ 
εγωλιλοτωκαῦκλαι 
ΤΟΩΚΡΙΘΟΤ ἈΝΤΊΟΙΗ 
“ΓἈΙΧΥΓΓΟΝΗΒΙΟΟλΟ - 
ΚΑΥ ΤΩΜΜΔΕΙΟΘΎΌΙΧΊΠΙ 


ΚΗ ῸΣΚΡΘΙΟΣ ΠΙΤΟΙΉΘΕΙΟ 


20 


25 


Θγοιανομιλάλεωῶας 
ΕΛΕΚΑ ΓΑΧΝΆΤΙΘΦΥ 
ΡἈΜΕΝΗΘΘΝΘΆΆΛΙΩ 
ΤΟ ΡΙΓΟΝΤΌΥΕΙΝΙς 
ΟΙΝΟΜΕΙΟΠΟΝΆΗΝ 
“ΓΟΤΡΙΤΟΝ ΤΟΎΕΙΝ - 
ΠΡΟΟΘΟΙΟΕ ΤΕΘΙΩΟΟΜΗ͂. 
εγωλιλοκώξλαν λα 
ΙΤΟΙΗ᾿ ΓΕΆΠΟΤ ΚΟΟΣ 


118 ΝΟΜ. 14. 44-- 1Ἰῦ. 8. 


1ὅ 


ΕἸσολοκλΥ ΓΟΌΜΆΗ 
ΕἸΟΘΥΟΙΆΝΜΕΓΆΛΥΜΝΑΙ 
ΕὙΧΗΝΗΘΙΟΟΩΤΉΡΙΟ, 
ΚΟΚΆΙΠΡΟΟΟΙΟΒΘΙΕΤΤΙ 
“ΤΟΥΜΟΟΧΟΥΘΎΌΙΆΝ 
ΟΜ λα ογλαιζα 
ΤἈΑἈΝΑΠΕΦΥΡΆΜεΝΗΟ 
ΕΝεἈ ἈΙΘΗΜιΙΟΥ ΓΟΥῪ 
ΕἸΙΝΚΆΙΟΙΝΟΝ ΧΤΙΡΟ: 
ΟΙΟΕΙΕΙΟΤΟΝΙΆΉΗΜ' ΓῸ 
ἩΜΙΟΥ ΓΟΥΘΙΝΚΆΡΙΤΩ 
ΜΆΑΘΙΟΟΟΜΗΝΘΥΌΏΔΙ 
ΧΟΚᾧΦΟΥ ΓΩΟΤΓΙΟΙΗ 
ΟΕΘΙΕΝ ΤΟΜοοχωτῳ 
ΕΝΙΗ ΤΩΟΧΜΝΩΤΩΩΘ 
Με των ηροκλγω 
ΧΕΙ ΤΩΟΝΆΜΝΩΝ ΕΚ 
ΤΩΝΑΙΓΩΟΝΚΆ ΓΆΤΟ,. 
ἈΡΙΘΜΟΝΩΝΆΝΙΤΟΙ 
ΗΟΗ ΤἈΙΟΥ ΓΩΟΙΊΟΙ 
ΗΘΕ ΤΕ ΓΩΘΝΙΚΆΓΓᾺ 
ΤΟΝἈΡΙΘΜονλΎ 
ΠᾺΟΟΛΧΛΥ ΓΟΧΘΩΜΝΙΤΟΙ 
ΗΘΘΙΟΥ ΓΩΟΟΤΌΙΆΧΥΓΓᾺ 
ΠΡΟΘΕΝΕΓΚΆΙΚΆΡΠΩ 
ΜΆ ΓΆΑΆΘΙΟΟΟΜΗΝΘΥ 
ΟλΙΧΟΚΦΟΘΆΝ ΠΡΟ 
ΟΗΛΧΥ ΓΟΟΘΝΥΜΙΝΠΡΟΟ 


114 


0 


10 


18 


2ἢ 


ΓΕΝΗΤΤΆΙ :ΕΝ ΓΗΓΗΥΜΩ: 
ΗΟΟΆΝ :ΓΕΝΗΤΤΆΙ :ΕΝΥ 
ΜΙΝΕΝΤ ΤΤ ἈΙΟΓΕΝΘΆΙΟΥ 
ΜΟΩΜΙΚΑΜΠΟΙΗΟΘΙΚᾺΡ 
ΠΩΟΜΜΆΟΟΜΗΝΘΥΌΔΙ 
ἈΧἈΟΚΩΟΝΊΤΓΟΠΟΜΝΕΠΙΠΟΙ 
ΕἸ ΤΓΑΙΞΥΜΕΙΟ :ΟΥ̓́ΤΩΟΘ 
ΠΟΙΗΟΘΙΗΟΥΝΆΓΩΓΗ 


-.ΚΟΟὈΝΟΜΟΟΘΙΟΥΜΙΝις 


ΤΟΙΟΠΡΟΟΗ ἈΥ ΓΟΙΓ ΤΟΙ͂Ο 
ΠΡΟΟΚΕΟΙΜΕΝ ΟΙΟ :ΕΝ 


ι- ὙΜΙΝ :-ΝΟΜΟΟΆΔΙΟΝΝΙΟςΟ 


ΕἸΟΓ ἈΟΓΕΝΘΆΟΥΜΩΝ 
ΘΟΥΜΕΙΟΙΚΙΟΠΡΟΘΗ 
ἈΥΓΓΟΟΘΟΤΓΆΙΕΝΆΝΤΙ 
ΙΚὙΨΓΝΟΜΟσθιοιζαλμζαι 
ΟΜΆΘΝΕΟΤΤΑΙΥΜιΝις 
ΓΟ ΡΟΟΗΛΧΛΥ ΓΟ ΤῸ 
ΠΡΟΟΙΚΘΙΜΕΝΩΟΣΘΝΥΜΙ. 
ΜΟΩΟΟΗΝΆΕΓΩΜΝΆΛΧΆΗ 
ΟΟΝ΄᾿ ΓΟΩΙΟΥ]ΟΙΟΙΗΆΚΑΙ 
ΕβεισΠΡΟΟΧΥ ΓΟΥΌ Ε΄. 
ΤΩΕΙΟΠΟΡΟΘΥ θαυ 
ΜἈΑᾺΟΘΕΘΙΟΤΗΉΝΓΗΝΕΙΟΗ 


ΚΕΓΩ :ΕἸΟΆΓΩΟΥΜΆΟΘΕ 


ΙΞΕΙΚΙΘΟ ΓἈΙΟΤΤἈΝΕ 
ΟΘΙΗ ΓΑΙΥΜΕΙΟΛΙΤΟΤΤῸΣ 


ΝΟΜΝ. 15. ὃ --- 9. 


ἊἈΡΓΩΝ᾽,“ΓΗΟΓΗΟΘΆΦΡΟΙ 
ἈΘιτἈλφερεμάτῳ 
ΚΟ: ἈΦΟΡΙΟΜΆ ἈΠᾺΡ 
χηνφδυραματοούμω, 
ἈΡΤΟΝΆΑΦοριεα ΓΑ ΆΙ 


ταυτὸ : ὡσαφαίρε ὠνοσ 
᾿ 


βεμλλλῳωνοσου ῶς 
ἈΦ θλει τ ΑΥ ΓΟΝΆΠᾺΡ 
χην δ υραμλτωνΥ 
μωμκλιλσεεκῳ 
ἈΦ ῬΑΙΡεΕμἈΧΘΙΟ ΓΆΟΓΕ 
ΝΜΕΆΟΥΜῸΩΝ 

ΟΤΆΝΑΘΑΙΆΜΑΡΤΗΓΕις 
ΜΙΗΤΙΤΟΙΗΟΗ ΓΆΠΊΆΟΧΟ 
ΤἈΟΘΕΝΤΟΛΧΛΆΑΟΤΓΑΥΓΆΘ 
ἈΧἈΟΘΆΧΧΗΘΒΘΝΚΌΠΡΟΟ 


ΜΩΟΘΗΝΚΑ ΓᾺΓ[Κ]ΊΠΆΜΓΓΆ[ΆᾺ 


ΟΥΝΕΤΆΞΕΝΚΟΠΡΟΟ 
Ἡμλοαδνχειρισς 
ΦΟΧΠΟΤΉΟΘΗΜΕΡΆΟΘ 
ΗΟΟΥΝΘΤ ἈΞΕΜΝΚΟΊΠΡΟΟ 
-ὙἹΜΆΟ:ΙΚΑΙΘΠΕΚΘΙΝΆΘΙΟ 
ΤἈΟΓΕΝΕΧΟΥΜΩΜΝΚΆΙ 


εσταιθανεσοφϑᾶλμοσ 


“Ἰ ΗΟΘΟΟΥΝΜΆΓΩΓΗΟΓΕΝΗ 
ΘΗἈΧΚΟΥῸΟΙΩΟΙΚΆΙΠΟΙ 
ΗΟΕΙΠΆΟΧΗΟΥΜΑΆΓΩΓΗ 
Κ]ΟΟΧΟΝΕΚΕΟΟΝΤΆ 
-ΜΝΜΟΝΙ[ΠΕΝΆΑΕΙΟΟΧΟΚΆΝ, 


1186 


ΤΟΩΜΔΕΙΟΟΟΜΗΜΕΥῸῺ 
δ ΙΧΟΚΩΚΑΙΘΥΟΙΆΝΤΟΥ 
ΤΟΥ ΚΑΙΟΠΟΝ,ΔΉΗΜΝΑΎΥ 
ΤΟΥΚΑ ΤᾺ ΤῊΗΝΟΥΝΊΤᾺ 
ΣΙΝΑΥ ΓΟΥΚΆΙΧΕΙΜᾺΡ 
ΡΟΝΕΣΆΙΓΟΟΝΕΜΝΆΤΤΕ 
βιλμαρτιλοικλιασεαιλα 
ΟΕ ΓἈΙΟΪΕΡΕΥΌΠΕΡΙΠΆ 
οησουναγωγηονΊω,. 
ιο ἸΗΧΚΑΙΆ(ῬΕΘΗΟΕΤ ΑΙ 
ἈΥΓΓΟΙΟΟΤΊΙΆΚΟΥΟΙΟ, 
ΘΟ ΓΙΝΙ ΙΧ ΓΟΙΗΝΗΓ 
ΚΑΝΤΌΔΩΡΟΝΑΥ ΤΩ 
ΚἈΑΡΠΟΩΟΜΆΚΘΟΣΠΕΡΙΤῊΟΘ 
δ. ἈΜΑΡ̓ῬΙΑΟΧΥΤΌΝΕΝΑ 
“ΓΙΗΚΎΤΙΕΡΙ ΤΩΝΆ ΚΟΥ 
οἰωνλαυτωνικλαφε 
ΘΗΓσΕ ΓΆΝΚΑ ΓΆΠΆΟΘΆΝ 
ΟΥ̓ΝΆΑΓΩΟΓΗΜΥΙΟΜΙΉΛ. 
Ὁ. ΚΑΙ ΓΩΠΡΟΟΗΛΎΥ ΤῺ 
ΤΟΩΠΡΟΟΠΟΡΕΥΌΜΕ 
ΝΩΝΠΡΟΟΥΜΑΆΟΟΤΙῚ 
ΠΆΝΤΙΥΤΟΟΛΧΟΩΧΚΟῪ 
ΟΙΟΝ 
5 ΕἈΝΜΔΟΥΥΧΗΜΙΆΆΜΑᾺΡ 
“ΤῊΗΧΚΟΥΟΙΟΝΠΡΟΟΆ. 
ΞΕΙΆΙΓᾺ ΓΜΙΆΝΊΕΝΙΑΥ 
ΟἸΆΝΠΕΡΙΆΜΑΡΤΊΆΟΙΚΑΙ 


ὃ 


. 19, 19 τ 938. 


Ὁ "ὦ πᾶν ἃ τὶ ππὰ των 


ΕΞΕΙΆΧΟΕΤΓἈΙΟΙΘΒΡΕΥῸ ΕΝΜΑΥ ΤῊ 


ΠΕΡΙΓΓΗΟΨΎΧΗΟΘΤΉΟ ΚΑΙΗΟΆΧΝΟΙΥΪΟΝΗΆΧΕΝ 
ἈΚΟΥΟΙΆΟΘειοηοκΆᾶι ΤΗΕΘΡΗΜΩΚΆΙΘΥΡΟΝ 
ἈΜΑΆᾺΡΤΟΥΟΗΟλΙΚΟΥΟΙ ἈΝΑΡΑΟΥΆΧΧΕΓΟΝΤΆ 
ὠσενΑ ΝΤΙΚΥΈσθιλλ 5» ΞΥΧΑΓΗΗΜΕΡΑΆ ΓΟΥΌΛΧΕ 
σαοθλητεριλυ ΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓ ΓΟΥΚΑΙΠΡΟΘΗΓΆΓΟ 
ΚἈΚ ΡΕΘΗΟΘ ΤΑΙ ΤῺ: ΧΥΓΟΝΟΙΘΥΡΟΝΤΘΟ 
ΤΟεγχωρεενυἝοιο ΧΥΓΟΝΟΥΧΆΧΕΓΟΝΤΆ 
λα Τω ΠΡοοηλῪ ὁ ΞΣΥΧΆΠΡΟΟΜΩΟΘΗΝΚΑΙ 
ΤΟ ΤΟΓΙΡΟΟΚΕΙΜΕΝΟΩ ι. ἈΧΡωΩΝκλιπΠροοιτλοκὶχ 
ΕΝΆΎΥ ΤΓΟΙΟΝΟΜΟΟΕΙΟ τς ΟΥ̓ΝΜΧΓΩΓΗΝΤΥΊΩΝ 
εσταιλυτοιοῶολν -ἸΗᾺ :ΚΑΙΆΠΕΘΕΝΤΌΟΛΥ 
ΠΟΙΗΟΗΛΙΚΟΥΌΙΩΟ - ΤῊΝΕοιοφγλλκηνου 
ΚΑΙΗΨΥΧΗΗΤΊΟΠΟΙΗ ΓᾺΆΡΟΥΝΕΚΡΙΝΜΆΝΤΊΉΗΤΟΙ 
σειανχθιριυττερηφα ι ἨΗΟΟΥΌΙΝΑΥΓΟΝ 
ΜΙΆΜΆΙΤΟΤΩΝΆΥΓΟ ΚἈΑΙΘΆΧΧΗΟΘΕΝΚΌΠΡΟΟ 
ΧΘΟΝΩΝΗΆΧΠΟΤῸΝ ΜωσοηντΆΕεγΓωνΝ ΘᾺ 
ΠΡΟΟΗΧΥΤΩΝΤΌΝΘΝ ΜΆ ΓΩΟΘΑΝΆ ΓΟΥΌΘΩ 
ΟΥ̓ΤΟΟΠΆΡΟΞΥΝΘΙΚΆΙ οἈνθρωποοᾶλιθοξκο 
ΕΞΣΟΧΟΘΡΕΘΥΘΗΟΘΕΤ ΑΙ Ὁ ἈΗΟΆΧΤΕΛΥ ΓΟΝΆΙΘΟΙΟ 
ΗΥ̓ΥΧΗΘΙΚΕΙΝΗΒΚΙΚ ΜΕ ΙΤΆΟΧΗΟΥΜΆΓΩΓΗΕ 
ΚΟΟΥ :-ΓΟΥΧΧΟΥΛΧΎΥΤΉΟΘ ΣΩΤΉἨΟΙΤΆΡΕΜΕΟΧΗΟ 
ΟὙΥΓΟΡΗΜΆΚΥΕΦΑΥ ΚἈΑΙΕΣΗΓΆΑΓΕΝΑΎΥ ΤῸΝ 
ἈΙΟΕΝΙΚΑΓΓΆΘΕΝΤῸ - ΗΟΥΝΜΆΑΓΩΓΗΘΞΟΤΉΟΘ 
ἈΧΟΛΥΤΟΥ ΔΙθοικθλκ δ ΠΆΡΕΜΕΟΛΧΗΟΚΆΘΙΕΛΙ 
ΠΘΝΕΙ ΤΟΙ ΙθΚ ΡΙ ᾿ΘΟΒΟΧΗΟΆΝΑΥ ΤῸΝ 
ΚΗΟΘΤ᾽ ἈΙΗΨΎΧΉΕικοι ΕΝ ΆΙΘΟΙΟ Κι ΠΙεθὰ 


ΜΗΗΆΑΜΑΆΑΡΤΙΆΑΑΥ ΤῊΓΚ ΚΜΕΝ ΚΑΘ ΘΗ ΓΕ. 


11 ΝΟΌΜ. 15. 38 -- 36. 


ΚΟΤΏΜΩΟΝ 
ΚἈΑΙΘΙΤΕΝΚΟΠΡΟΟΜΩ) 
ΟΗΝΜἈΆΘΓΩΝΆΛΆΧΆΧΗΟΟ 
“ΓΟΙΟΥΟΙΟΙΗΧΚΆΙΕΡΕΙΟ 
ΠΡΟΟΛΥΓΟΥΌΙΚΆΙΜΠΟΙ. 
ΗΟΧΤὩΦΟΆΔΧΝΕΛΑΧΥ ΤΌΙΟ 
ΚΡΑΟΓἊΕΑΆΘΠΙΓΆΙΓΓΕ 
ΡΥΓΙΆΤΤΟΩΟΝΙΜΑΆ ΤΊΩΝ 
ΧΥΓΩΝΕΙΟΤΤΆΟΓΕΝΕΘΆΧΟ 
ΧΥΓΩΝΚΆΙΕΙΤΠΟΘΗΟΕ - 
ΓΤΆἈΕΠΙΓΆΑΚΡΑΟΠΕ ΛΑ 
ΠΤΕρΥγΓιωνιλώομα. 
ΟΙΆΚΚΙΝΘΙΝΟΝΙΚΙΘΟΤ ἊΙ 
ὙΜΙΝΜΕΝΤΟΙΟΚΡΆΟΙΠΕ 

Ὁ οιοκιο θοθλιλύΓᾺ 
ΞΑΟΑΙΜΝΗΟσΘΗΟΘΟΘΆΙΠΑ 
ΟΟΝΤῸὍΟΝΜΝΕΜΝΜΤΟΆΧΩΝ 
ΚὙΚΔΑΙΠΟΙΗΟΘ ΓΘΧΥΤΆᾺς 
κα ΟΤΡΑΆΦΗΌΘΟθαιὶ 
ΟΠιο ΤΩΝ ΙΆΝΟΙΩ, 
ὙΜΩΟΩΝΙΚΑΙΟΙΤΙΟΩΟΜΓ ΟΣ 
οφϑαλμωνύμων 
ΕΝΟΙΟΥΜΕΙΟΘΚΠΟΡΝΟΥ 
ΕΘΕΤΕΟΠΙΟΦΛΧΎΥΤΌΝΙΟ 
ΠΩΟΘΟΕΆΑΝΜΜΝΗΟΘΗΤῈ 
ΚΑΙΠΟΙΗΟΗ ΓΘΠΆΟΘΧΟ 
ΤἈΘΕΝΤΟἈΧΆΧΟΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΟΘΟΘΑΙΆΓΙΟΙ ΓΩΘΟΣ 


111 


10 


20 


ΥὙΜΩωΝΕγωκΚΟΟΘΟΥ 
ΜΜῸΩΌΝΙ οεξαγαγωνυμασεχγησαιγυπτουει 


ναιυμωνὑσεγωχσοῦύσυμων 


ΚΑΙΘἈΧΧΗΟΕΟΝΚΟρουῖοο 
Ισσλ ΡΥ ογιλλϑθυγουγ 
λουεικαιλλαθλνιλιλ 
ΒΚΕΙΡΟΩΜΥΌΘλΙΆΕΚΚΆΑΙ 
λυνανυοφαλρθύου 
ΡΟΥΚΗΝΚἈΆΑΙΆΝΘΟΤΗῊ 
ΟἈΝΕΝΜΆΜΝΤΙΜΟΩΟΗΚΆΙ 
ἈΝΔΑΡΕΟΤΟΝΥΪΩΏΜΝΙΗΛΣ. 
ΜΙΚΑΙΟΆΡΧΗΓΟΙΟΥΝΆ. 
ΓΩΟΓΗΟΘΟΥΓΙΚΆἈΗΤῸΌΙΒΟΥ 
ἈΗΟΙΚΟΆΝΙΆΡΘΟΟΝΟ 
ΜΆΑΟΤΟΙΟΥΝΕΟΤΗΟΣΑ. 
ει Μωσηνικαλλρῶ 
ΙΚΑΙΕΙΤΆΑΝΜΠΡΟΟΛΧΥ ΓΟΥῸ 
ΕΧΕΤΟΩΟΥΜΙΝΟΤΉΤΆΟΛΣ. 
ΗΟΥΝΆΓΩΓΗΟΤΊΠΑ. 
“ῬΕΟΛΓΙΟΙΚΑΙΕΝΆΑΥ ΓΟΙῸ 
ΙΚΟΚΑΙΔΙΑ ΓΙΚΑ ΓΆΝΙΟ ΓᾺ 
ΟΘΆΙΕΙΤΙ ΓΗΝΟΥΜΝΜΆΓΩ), 
ΓΗΜΙΥΚΑΙΆΚΟΥΌΧΟ 
ΜΩΘΟΗΟΕΘΙΕΟΒΘΝΕΙΤΙΠΠΡΟ 
ΟΟἸΤΟΝΆΥ ΓΟΥΚΆΙΕ 
ἈΧΆΧΗΟΘΕΝΠΡΟΟΙΚΟβΡΘ 
ΙΞΔΟΠΡΟΟΙΤΑΟΆΝ ΤῊΝ 
ΟΥ̓ΝΆΓΩΓΗΜΆΥ ΤΟΥ 
ἈΕΓΩΝΕΠΙΟΚΘΙΤΓΆΙ 


ΝΕΝ. 18, 80 --- 10, ὅ. 


ΙΞ[ΑΒΘΓΝΩΟΘΟΤΟΥΌΟ, 
ΤἈΟΛΥΤΟΥΚΆΑΙΓΟΥῸ 
ἈΓΙΟΥΟΠΡΟΟΘΗΓΆΓΕΝ 
ΤΟΠΡΟΟΘΑΥ ΓΟΝΙΚζΙΟΥῸ 
ΕΣΕΆΕ ΣΆ ΤΟΘΑΥ ΤῸΤΙΡΟΟ 
ΗἩΓᾺΆΓΕΝΤΟΠΡΟΟΘΑΥ ΤΟ, 
ΤΟΥ ΓΟΠΟΙΗΟΆΧΤΤΘΆΛ. 
ΒΕΤΕ: ΥΜΙΝ :ΕΧΥΤῸΙΟ 
ΠΥΡΕΙΆιορεκλπᾶολ 
ΗΟΥΝΆΑΓΩΓΗΛΧΎΥΤΟΥ 
ΙΚ(ΛΙΕΠΠΙΘΕΤ ἙΕΙΤΑΥΎΥΓΆ. 
ΠΥῪΥΡ᾿ΚἈΙΕΠΙΘΕΤΈΕΙΆΥ 
ΤἈΘΥΜΙΆΑΜΔΆΑΘΝΑΆΝΤῚΙ 
ΙΞὙΧΥΡΙΟΝΙΚΘΟ ΓΑΙ 
ΟἈΝΗΡΟΝΆΝΘΚΆΘΞΣΗ 
ΓἈΙΚΟΟΥ ΓΟΟΆΓΊΟΟΘΙ 
Ξ-ΑΝΟΥΟΘΩΟΥΜΙΝΥ 
ΙΟΙΆΘΥΘΙΚΆΙΘΙΠΕΝΜΜΩ) 
ΟΗΟΠΡΟΟΚΟβεΕειολ. 
ΚΟΥΟΛΧ ΓΕΜΟΥΎΟΙ 
ἈΘΥΘΙΜΗΜΙΚΡΟΝ ΞΕ 
ΟΓΙΝΤΟΥ ΤῸ : ὙΜΙΝΟ 
ΤΙΔΙΕΟ ΓΕΙΆΘΒΝΝΜΟΟΘΟΙΗΆΣ. 
ὙΜΔΑἈΟΕΙΚΟΥΝΆΓΩΓΗΟΘ 
ΙΗΧΟ ΚΙ ΠΡΟΟΗΓΆΓΕ ΤῸ 
ὙΜΑΆΑΟΠΡΟΟΘΆΑΥΓῸΝ 
[Κ]ΒΙΟ ΓΟΆΘΙΓΟΥΡΓΘΕΙΝ: 
ΤἈΟΛΘΙΤΟΥΡΓΙΆΘ ΓΗΘΟ 


ΟἸΚΗΝΗΟΚΥΚΆΙΜΠΆΡΙ 
ΟΓἈΘΟΘΕΕΝΆΝΤΊΙΓΤΉΟΘ 
ΟΥ̓ΝΜΆΓΩΓΗΟΆΧΑΆ ΤΤΡΕΥ 
ΕΙΝΧΎΥ ΓΟΙΟΙΚΆΏΠΡΟΟ 

δ ἨΓἈΆΓΕΤΌΟΕΙΚΆΙΠΆΝ 
ΤἈΟΤΟΥΟΧΔΟΘΆΦΟΥΟ 
ΟΟΥ̓ΥΪἹΟΥΟΧΛΘΥΕΘΙΜΕΤΓΑ. 
ΟΟΥΚΑΙΖΗΤΕΙ ΤῈ ΚΙΚᾺ! 

ΧΚΓῈ :ΕΡΆΤΓΕΥΘΙΝΟΥ ΤῸ Ο 

ι. ΟΥΚΑΙΠΆΑΟΛΗΟΥΝΆΓΩ 
ΓΗΟΟΥΗΟΥΝΗΓΜΕΝΗ 
ΠρΡροσΤονθνκλιλλρῶ 
ΤἸΟΘΟΤΙΝΟΤΙΔΙΆΓΟΩΓ 
ΓΥΖΕΤ ΑΙ ΚΑ ΓΧΥ ΤΟΥ 

ι. ΚἈΑΙΆΠΕΟΤΕΘΙΆΕΝΜΩ 
οηοιλλθουλλθλνκλαι 
ἈκειρωμΜυ)ουγοθλιλᾷξ 
ΙΞΑΙΕΙ ΠΆΝΟΥ ΚΆΝΆΒΚΑΙ 
ΜΟΜΕΝΜΗΜΙΚΡΟΝ: ΤΟΥ 

9 - ΤῸ :ΟΤΙἈΝΗΓΆΓΕΟΗΜΆΟΘ 
ΕἸΟΓΗΝΡΘΟΥΟΆΝΓΆΛΧΑ, 
ΙΞ(ἈΛΙΜΕἈΧΙΆΤΤΟΚΤΈΕΙΝΆΙ 
ΗΜἈᾺΆΟΘΘΝΤΉΘΡΗΜΩΟ 
ΤΙΟΥ ΚΑ ΓἈΡΧΕιοημΜμῶ 

5 ἈΡΧΩΝΘΙΚΑΙΟΥΕΘΙΟΓΗ 
ΡΕΟΥΟΧΛΝΓΆΆΧΆΚΆΙΜΘ 
ἈΜΕΙΟΗΓΆΓΕΘΟΗΜΆΟΙΚΑΙ 
αλωκεοημινκλληροι 


118 ΝΟΜ. 16. ὅ --- 14. 


ἈΓΡΟΥΚΑΙΆΜΠΘΆΩΝΆΟ 


ΤΟΥΘΟΦΘΑΧΜΟΥΟΤῸΣ 


Ἀνθρωπώναικαινο 
ἈΝΕΣεκού οουκΆνΆ 
ΕΆΙΝΟΜΕΝ :ΚΘΆΆΡΥ 
ΘΥμΜηοανμώοησοφο 
ἈΡΆΚΆΙΘΙΠΕΝΠΡΟΟΚΝ 
ΜΗΓΙΡΟΟΧΗΟΠΡΟΟΤῊΤ 
ΘΥΟΘΙΆΝΟΥΚΕΙΓΙΘΥΜΗ 
ΜἈΟΥΔΕΝΟΟΛΎ ΤΩΝ 
ϑιληφαλουγλθθκάκῳ 
ΟἈΟΥ ΔΕΝΆΛΥ ΤΩΜΝΙΚΆΙ 
ΕΙΠΤΕΝΜΩΟΘΗΟΠΡΟΟιΚΟ 
ΡΕἈΧΓΙΆΘΟΝΤΉΝΟΥΝΑΆ 
ΓΙΟΓΗΝΟΟΥΚΑΙΓῚΝΕ 
σΟΘΕΤΕΤΌΙΜΟΙ: ΕΝἈΝΤῚ 
κὙουΥκλιλύτοικλιλ. 
Ἀρωνλυρὶὼονιζλιλὰ 
ΕΕΤἈΙΕΚΑΟΤΟΟΤΌΠΥ 
ΡΕΙΟΝΑΎΥ ΓΟΥΊΚΆΙΕΙΤΙ 
ΘΗΟΘΤΎΔΙΕΠΙΧΥ ΓΆΘΥ 
ΜΙΆΜΆΚΑΙΠΡΟΟΆΧΞΕΤ ΑΙ 
ΒΕΝΆΝΤΙΚΥΕΘΙΚΑΟΤΟΟΤῸ 
ΠΥΡΙΟΝΑΥ ΤΓΟΥΝΙΚΆΙΌ 
πΥΡειλκλαυουκλυλλφῶ 
ΕΚΑΟΤΟΟΤΌΠΎΥΡΕΙΟΝ 


10 


18 


ΧΥ ΤΟΥ :ΚἈΑΙΕἈΆΚΟΝΕιΚΑ. 
ΟΤΟΟΤΟΠΥΡΘΙΟΝΆΎΥ ΓΟΥ 


ἈΔ. 


119 


ΚἈΙΕΠΕΘΗΙΚΑΝΕΠΑΆΎΥ ΤᾺ 
ΠΥΡΚΑΙΘΠΕΚΆΛΧΆΝΕΠΑΆΥ 
ΓἈΘΥΜΙΆΜΑΆΙΚΑΙΘΟΤῊ - 
ΟἈΝΙΤΑΡΑ ΤΗΝΘΥΡΆᾺΝ 


ΓΗΓςΟΚΗΝΗΓ ΓΟΥΜΑΡΤῪ 


ΡβΙΟΥΜωοηΗοκαιΆΆφω 
ΚΑΙΕΙΤΠΙΟΥΝΕΟΤΉΟΘΕΝ 
ΕΠ ἈΥ ΓΟΩΟΚΟΡΕΤΉΝΠΑ 
ΟἈΝΤΧΥ ΤΟΥ :ΟΥ̓ΝΆΓΩ 
ΓΗΝΓΆΡΑ ΤΉΝΘΥΡΑΝ 
“ΤΗΟΘΟΚΗΝΗΟΤΟΥΜΑᾺΡ 
ΤὙΡΟΥκΚαιώφΦθηη 
ἈΟΞΣΆΚΥΤΙΆΘΟΗΤΉΟΥ 
ΝΜἈΑΓΩΓΗΚΆΑΙΘΆΆΛΧΗΟΘΕ, 
ΚΟΠΡΟΟΜΩΟΘΗΝΙΚΆᾺΙ 
ἈΧΡΩΝΆΘΓΩΟΝΆΠΟ 
ΟΧΙΟΘΗΤΕΈΕΚΜΕΟΟΥ 
ΤἨΓΟΟΥΝΆΓΩΓΗΟΤΑΥ 
ΤἨσικλιεξαναλώςῳ 
λΥ ΓΟΥΟΘΕΙΟΆΧΠΆΣΙΚΑΙ 
ΕΠΕΘΟΆΧΝΕΠΙΤΙΡΟΟῸ 
ΠΟΝΑΥ Τῶν καιθηῖλι 
δόθϑοτ: ΟΙΝΝΠΝΤΤΟΝΜ,ς 
ΠἈᾺΘΗΟΟΑΛΡΙΚΟΟΘΙΆΝΘΡΟΩ 
ΤΤΟΘΘΙΟΗΜΑΆᾺΡ ΤΈΝΕΙΤΙ 
ΠἈᾺΘΟΧΝ ΤΗΝΟΥΝΆΓΩ 
ΓΗΝΗΟΡΓΉΚΥ :ΚΆΙΕ 
ἈΧΛΧΗΟΕΝΚΟΠΡοομῶ 


Χμ. 16, 14 -- 38. 


πα απ δ κ ἘΝ ἀσασσωσι ἐο υαῖν πριν μαννα νδαανοναναα 


ΟΗΝΆΘΓΩΟΜΝΆΛΔΧΆΗΟΘΟΝ 
“ΓΗΟΥΝΆΑΓΩΓΉΆΧΕΓΩΝ 
ἈΝΑΧΩΡΗΟΑΥΧ ΤΕ κυγκλῳ 
ἈΠΟΤΉΟΟΥΝΑΆΑΓΩΓΗΟΘ 
ΚΟΡΕ ΚΑΑΑΘΑΝΚΆΙΆΚΘΙ 
ΧΡΩΜ:ΚΑΙΆΝΕΟΤΉΜΩ 
ΟΗΟΙΚΑΙΕΠΟΡΘΥΘΗΠΡΟΟ 
ἈΑΘΑΜΚΆΙΧΕΘΙΡΩΝ 
ΚΑΟΟΥΝΘΠΟΡΘΥΘηοχ. 
ΜΙΕΤ ΧΥ ΓΟΥ :ΤΆΝΤΕΟ: 
ΟΙΠΡΘΟΚΥ ΓΕρΡοόνηκ 
ΚἈΙΕΧΆΛΧΗΟΘΕΝΤΠΙΡΟΟ - 
“ΓΗΝΟΥΝΆΓΩΓΗΝΆΕ 


ΓΟΟΝΙΆΤ ΤΕΆΘΑ ΓΕΧΆΗ :Ἂ. 


ΠΟΤΩΟΜΟΚΗΝΟΩΟΝΤῸΟΩΣ 
ἈΝΘΡΩΠΟΩΟΝΜΤΌΣΝΜΠΗΠΟ 
ΝΜΗΡΩΟΝ ΓΟΥ ΓΩΝΜΚΑΙ 
ΜΗΆΧΙΤ ΓΕΟΘΑΆΙΆΤΙΠΟΓΙΆ. 
ΓΟΝΟΟΛΣΧΘΟΤΙΝΑΎΥΤΌῸΟΙΟ 
ΜΊΗ ΚΤΤΟ ΓΕ :ΟΥ̓ΝΆΠΟ - 
ἈΗΟΘΆΑΙΕΝΠΆΟΘΗΤΓΗΆΣ. 
ΝΜΙΆΡΙΓΙΑΑΥ ΓΩΟΝΚΆΙΑ. 
ΠΕΟΙΗΗΟΆΧΝΑΆΤΙΟ ΓΗΟ 
ΟἸΔΗΝΜΗΟΚΟΡΕΧ ΔΆΘΑΆ 
ΧΚΙΚΘΆΚΘΙΡΩΝ κγκλῶ 
“ὉῳὶλΘᾺ ΜΙΚΑΙΆΚΕΙΡΩΝ, 
ΕΘΕΞΗἈΧΘΟΝΙΚΆΜΟ ΤΉΚΕΙ 
ΟἈΜΝΜΙΤΑᾺΡΑ ΤΉΝΘΥΡΆΝ 


130 


Ιυ 


2) 


25 


ΤΟΝΟΚΗΝΩΜΆΤΩΝ 
ΧΥΤΩΟΜΝΙΚΔΙΙΓΥΝΆΙΚΘΟ 
ΧΥΤΟΩΟΝΚΑΙ ΤΆ ΤΈΚΝΑ, 
ΧΥΓΓΩΝΙΚΑΙΗΛΧΤΤΟΟΚΟΘΥ 
ΗΧΥΤω ΝΆ θα Μῳ 
ΟΗΘΕΝΤΟΥ ΓΩΟΓΝΟΩΣ 
ΘΟΕΟΘΑΙΟΤΙΚΟΆΤΤΕΟ ΓΕΙ 
ἈΕΒΝΜΕΠΟΙΗΟΆΜΠΙΆΝ 
“ΓΑΙ ἈΕΡΓΑ ΤΤΑΥ ΓἈΧΟΤῚ 
ΟΥὙΚἈΆΑΤΙΕΜΑΥ ΓΟΥΈΙΚΆ. 
ΤΑΘΑΝΆΤΤΟΝΠΆΜΝΤΟΣ) 
ἈΝΘΡΩΠΩΝΑᾺΙ ΤΟΙΤΆ. 
ΜΟΥΝ΄ΓΆΙΟΥ ΤΌΙΕΙζΑΙ 
ΚΑΤ ΘΠΠΙΟΙΚΘΥΙΝΜΙΤΆΝ ΓΟ 
ἈΝΘΡΩΙΟΝΘΙΠΟΚΟ 
ΠΠΗΘΟΤΓΑΙΧΥ ΓΩΟΝΟΎΧΙ 
κΚολε γΓαιλενμεᾶλ 
ἈΕΝΧΆΟΜΑΆΓΓΙΔΣΘΙΚΟ 
ΚΑΙΆΜΝΜΟΙΣΧΟΧΗΓΗ ΤῸ 
ΟἸΙΟΜΆΔΛΥΓ ΓΗΟΚΆ ΤΈΓΤΗ 
ΕΤΑΙΆ. ΤΓΟΥΟΞΝΑ ΤΟΥ Ὸ 
ΟἸΚΟΥΩΛΧΥ ΤΟΌΝΚΑΙ - 
“ΓἈΟΘΟΟΚΗΝΆΟΘΟΛΎΥΓΤῸῺΝ: 
ΚΑΟΠΆΝ'᾽ ΓἈΑΟΟΆΘΟΓΙΝ 
ἈΥΓΓΟΙΟΙΚΑΙΚΆΓΓΆΒΗΟΘΟ, 
ΤἈΙΖΩΟΝΤΕΟΘΙΟΧ ΟῚ, 
ΝΟΓΝΩΟΘΕΟΘΑΆΙΟ ΓΙΠᾺ. 
ΡΩΟΞΣΥΝΆΝΟΙΆΝΘΡΩ), 


ΝΙΜ. 10, 23 --- 80. 


ΠΟΙΟΥ ΤΟΙ ΤΟΝΙΚΝΟΩΟ ΙΞ(ΛΔΙΠΡΟΟΘἈΘΆΖΆΡΥΝ 


ἈΕΘΠΑΥΟΧΤΓΟΆΆΧΧΟΩΟΟΝ ἈΧΡΩΝΤΟΜΝΙΕΡΘΆΝΑΆ. 
ΠᾺἈᾺΜ ΓἈΟΤΟΥΟΛΧΟΓΟΥῸ ΝΜΕΆΧΘΟΘΟΤΆΠΥΡΙΆΤΤΆ 
ΤΟΥ ΓΟΥΟΘΕΡΡΆΓΗΗΓΗ -χΧἈΆ ἈΚ ΕΚ οοΥ τ 
ὙΤΙΟΟΚΆΑΤΩΛΧΥ ΓΟΜΝΜΙΚᾺΣ 5. ΚΑΤΤΆΚΕΟΚΑΥΜΟΝΟΩ 
ΗἩΝΟΙΧΘΗΗΓΉΙΑΙΚΑ. ΚΑΥΤΟΠΥΡ: ΤΟΆΆΧλΟ 
ΤΕΠΙΕΝΆΧΥ ΓΟΥΌΙΚΚ ΓΟΥῸ ΤΡΙΟΝ ΤΟΥ ΤῸ :ΟἸΤΘΙ 
ΟΙΚΟΥΟΛΥΤΌΜΚΆΜΤΙΧΆ ΡΟΝΕΚΘΙΟ ΓΙΗΓΊΆΟΣ 
“ΓΧΟΤΟΥΟΆΧΝΘΡΩΙΠΟΥῸ “ΓΆΤΤΥΡΕΙΆΤΩΟΝΆΜΑΆΡ 
“ΓΟΥΘΟΝ Τ ἈΟΜΕ Τ᾽ ἌΚΟΡΕ. ἢ ΓΩΟΧΛΟΝ ΤΟΥ ΓΩΝΘ, 
ΚΑΥΓΧΆΙΚΓΤΗΝΗΛΧΛΎΓ ΤΩΝ ΤΑΙΟΥΥχλιολΎ Τῶν 
ΚἈΚ ΓΕΚΗΘΆΝΑΧΎΥ ΤΟΙ. ΚἈΑΙΠΠΟΙΗΘΟΝΑΥ ΓΆΧΕ 
᾿ ΚΑΙΟΟΧΘΟΤΙΝΑΎΟΙΟ ΓΙΔΑΟΘΆΛΧΙΓΆΠΠΕΒΡβΙΘΕ. 
ΖωνΝ ΓἈριολλ ουΚΑι ΜΑΓΓΩΘΥῸΌΙΧΟΤΗΡΙΩ 
ἙεκλαλυγενλυΥ ΓΟΥΌΗ ι ΟΤῚΠΡΟΟΗΝΕΧΘΗΟΚ. 
ΓΗΙΚΑΙΆΑΠΩΛΧΟΝΤΌΘΙΚ ΕΝΆΝΤΙΚΥΚΑΆΙΗΓΊΆ 
ἈΝ]ΕΟΟΥ̓ ΓΗΟΟΥΝΆΓΩ,. ΟΘΗΟἈΧΝΚΆΙΒΘΓΕΝΟΝ 
ΓΗΟΚΑΜΗΤΆΟΙΗΧΟΙΚΎΥ “ΓΟΘΙΟΘΟΗΜΙΟΝΥ͂ ΠΟΙΟ 
κλαωλυ ων φΥγο. Υἱοιοηλκαιθλλεε, 
ἉΟΤΗ ΦωμνηολὺΥ Ὁ ΘἈΑΘΑΖΑΡΤΥΟΆΧΡΟΩΝ: 
ΤΟΜΝΆΘΓΟΝΤ ΤΘΟΜΗΠΟ ΟἸΕΡΕΥΟΤ ἈΠΤΥΡΘΙΆΤΓΆ 
“ΓΕΙΚΑ ΓἈΠΙΗΗΜΆΘΗΓΗ ΧΑᾺΚΑΟΟΆΙΤΡΟΟΗΝΗΓ 
ΚἈΑΙΠΥΡΕΞΣΗΆΘΟΝΙΤΆΑ, ΚἈΝ ΟΙ ΚΑ ΓΆΚΧΥΘΕΝ 
ρακυκλικασεφαγε.. Τεοκλπροοέθηκα. 
ΤΟΥΟΝΚΑΙΟΆΝΆΡΑΟ 5 ἈΥΓΆΠΕΡΙΘΕΜΆΤΩ. 
“ΓΟΥΟΠΡοΟφΦερονγαο.. ΘΥΟΙΆΟΓΗΡΙΟΜΝΗ 
“ΤΟΘΥΜΙΆΜΆΚΑΙΘΙΠΕ,. ΜΟΟΥΝΟΝΤΟΙΟΥΊΟΙΟ 
ΚΟΠΡΟΟΜΩΟΘΗΝΆΘΓΩ ΙΗΧΟΠΩΟΘΆΝΜΗΤΙΡΟΟ 


121 ΝΌΜ. 16, 80 --- 40. 


ΕἈΘΗΜΗΔΛΘΦΕΙΟΆΧΆΛΧΟΓΕ 
ΜΗΟΟΥΚΕΚΤΟΥΌΠΕΡ 
ΜΑΓΓΟΟΧΆΑΡΩΝΘΟΤῚΝ 
ΕΠΙΘΕΙΝΑΙΘΥΜΙΆΜΆΑΆ. 
ΕΝἈΑΝΤΙΚΥΚΑΙΟΥΎΚΕ 
ΟΥΑΙ ΟΠΕριΚΟρθικᾺι 
ΗΕΘΠΙΟΥΟΤ ἈΟΙΟΛΥΓΟῪ 
ΞΙἈΘΧΑΘΆΑΛΧΆΧΗΟΘΕΝΚΟΕΝ 
ΧΘΙΡΙΜΩΟΗΛΎ ΓὼΩ 


ἸΚΑΙΕΓΟΓΓΎΥΌΆΝ ΧΤΊΆΟΆ. 
ΚΗΟΥΜΝΆΓΩΓΗ :ὙΥἹΟΡΜΗᾺΣ 


“ΓΗΘΙΤΆΝ ῬΙΟΝΕΤΗΜΩ 
ΟΗΝΚΑΙΧἈΡΩΝΆΕΘΓΟ ᾿ 
“ΓΕΟΥΜΕΙΟΆΤΙΘΙΚΤΕΙΝΆ. 
ΤΕ ΓΟΝΆΧΟΝΙΚΥΚΆΙΕ 
ΓΕΝΕ ΓΟΕΝ Τ ὩΕΘΠΠΙΟΥ 
στρεφεοθλαυγηνου 
ΝΜΧΑΓΩΓΗΝΕΠΙΜΩΟΘΗ͂, 
κυ ἈΡωΝΚΑΙΏΡΜΗ 
ΟἈΝΕΠΙ ΓΗΝΟΚΗΜΝΗ͂Ι 


ΤΟΥΜΑΡΤΥΡΙΟΥΚΆΓΓΗ. 


Ἀβεκλαλυγενλύτη, 
Ἡνεφοληκλιώφθη 
ΗΛΟΞΑΙΚΥΚΑΙΕΙΟΗΆΘΕ, 
μωῳοηοκλιλλρῶνκα 


. ΓἈΠΡΟΟΘΗΟΜΝΜ ΗΓΘΟΚΗ 


ΝΜΗΟΤΟΥΜΑΆᾺΡΤΎΥΡΙΟΥ 
ΚἈΑΙΕΆΆΑΆΧΗΘΕΝΚΟΠΡΟΟ 


1255 


ΜΩΟΘΗΜΝΤΚΆΑΙΆΧῬΩΝ 
-ἈΕΈΓΩΝ :Εἰκχώρηολ 
ΤΕΕΚΜΕΟΟΥ ΓΗΟΟΥΝᾺ 
ΓΩΓΗΟΤ ἈὙΓΤΉΟΙΚΑΙΕ 
" ΣΧΆΝΜΑΧΛΩΟΘΘΦΛΧΥΓΟΥῸ 
ΕἸΩΆΠΆΣΚΆΙΕΠΙΕΟΑΝ 
ΕΠ ΠΡοο ΟΝ ΤΣ 
ΚἈΙΕΙΠΕΝΜΩΘΗΟΘΙΡΟΟ 
ἈΧΡΩΜΆΆΧΕΕ ΓΟΠΎΡΕΙ 
υ ΟΝΚΑΙΕΓΙΘΕΟΘΙΤΆΥ ΤῸ 
ΠΥΡΑΠΟΤΟΥΘΥΟΙΆΟ ΓΗ 
ΡΙΟΥΙΚυΕΙ ΒΆΛΕ :ΕΠΆΥ, 
-ΤΟ:ΘΥΜΙΆΜΆΚΆΑΙΆΠΕ 
ΝΕΓΚΕ ΤΟ Τ ἈΧΟΟΘΙΟΤῊ. 
5 ΠΆᾺΡΕΜεοΟλΗΟΚΆΙΕσΕΙ 
ἈΧΟΣΙΠΕΡΙΆΥΓΓΩΟΝΘΣΗᾺ 
ΘΕΝΓΆᾺΡΓΗΟΡΓΗΆΠΟΙΠΙΡΟ 
ΟΟΠΟΥΚΥΉΡΚΤΎ ἈΙΘΡΆγ. 
ΕΙΝ[Π ΤΟΝΆΧΟΝ ΠΚΑιελᾺ 
Ὁ ΒΕΝἈΆΛΧΡΩΝΚΆΘΑΠΕΡ 
δλλληοενταυ Γώ: ΜΩ 
ΟΗΟΚΑΙΕΑΡΆΜΕΝΕΙΟ 
ΚΜΕΟΘΗΝ :- ΤΉΝΠΆΦΕΜΕΟ 
ἈΗΝΚΑΙΗΛΔΗΗΡΚΤΌΗ 
» Θρλγοειεσεντωλλῳ 
ΚἈΙΕΠΕΚΆΧΕΝ ΤΌΘΥ 
ΜΙΆΜΑΆΚΛΑΙΕΞΣΘΙΆΧΟΧ ΓΟ 
ΠΕΡΙΓΟΥΧΧΟΥΚΆΙΕΟΤΗ 


ΝΌΜΝ. 16, 40--- 18: 


ἈΜΝΜΆΜΕΟΟΝΤΏΩΝΤΕ - 
ΘΝΗΚΟΤῸΝΚΑΙ ΚΆΝΆΑ, 
ΧΜΕΟΟΝ :-ΤΩΟΝΖΩΝΤῸΣ 
ΚἈΑΙΕΚΟΠΙΆΘΕΝΗΘΡΑΥ 
ΟἸΟΚΑΙΕΓΕΝΟΝΤΌΟΙ 
᾿ΓΕΘΝΗΚΟ ΓΕΟΘΝΤῊ 
ΘΡΑΥΟΘΙΓΆχθιλλλθο 
κυΥχωρισ ΤῶΝ ΓῈ 
ΘΝΗΚΟΤΩΝΕΝΕΙΚΕ 
ΚΟΡΕΚΑΙΘΠΘΟΤΡΕΥΕΙ 
ἈΧΡΩΟΝΠΡΟΟΜΩΟΗ͂ 

ΕΠ ΓΗΝΘΥΡΆΝΤΗΟ -᾿ 
ΘΟΚΗΝΗΟΤΟΥΜΑΡΤΎΥ 
βιογκλιθρλγοίσειζο 
ΠΆΟΘΕΝ :ΚΑΙΘΆΆΆΧΗΟΘΕ, 
ΚΟΠΡΟΟΜωσηΝΆΘΓΟΩΣ 
ἈΧΧΗΟΟΝΤΟΙΟΥΊΟΙΟ 
ΙΗἈΆΚΑΙΆΛΧΕΟΠΆΡΑΥ ΤῸ 
ΡΑαλονρλβλονιζαύΓγοι 
ΚΟΥΟΠΆΤΡΙΟΝΠΆΡΑΆ 
ΠΆΝΤΩΝΤΟΩΝΑΆΡΧΟ 
ΤΟΩΟΝΑΥ ΓΩΟΝΚΆΤΟΙ 
ΚΟΥΌΠΆΤΡΙΩΟΝΆΥ ΓᾺΣ 
ΙΕΡΧΕΔΟΥΟΚΑΙΕΚΑΟ ΤΟΥ 
“ΓΟΟΝΟΜΑΆΛΥ ΓΟΎΈΤΙΗ 
γΡΑ ον πι ΤΗορλβλοΥ 
λΥΓΟΥΚΑΙ ΓΟΟΝΟΜᾺ 
ἈΧΡΩΝΕΠΙΓΡΆΝ ΕΙΟΒ 


ἣ 


2ῦ 


ΙΠΠΓΗΟΡΑΕΔΟΥΆΘΥΘΕΙ 
ΘΕΟΓΙΝΓΆΡΡΆΕΔΟΟΜΙΑ. 
κατ αφυληνοικου 

ΠΑ ΤΡιωνα γῶν 
ΟΟΥΌῸΙΝ :ΙΚΘΗΟΕΙΟ 
ἈΥΓΓΆΘΝΤΉῊΟΘΙΚΗΝΗΤΟΥ 
ΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥ ΚΑ ΓεΝ κα 
ΤΥΤΓΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥΕ 
ΜΟΙΟΓΝΩΟΘΗΘΟΜΑΆΙ 
σοιεκεικλιθοτλιοχ. 
Θρῳωποοονάνβικλᾳε 
ΣΩΟΜΆΙΆΝ ΓΟΝΗΡΆΚΔΟΟ 
ΧΥΓΟΥΕΚΕΧΧΟΤΉΟΕΙ 
κἈαπιεριαλωξεκοου 
“ΓΟΝΓΟΓΓΥΟΜΟΝΤῸΣ 
ΥἹΟΜΝΜΙΗΧΆΑΛΎΥ ΓΟΙΓῸΟΙ 
ΓΥΖΟΥΟΙΝΕΦΎΥΜιΝ 
καιαλλλησενμώοης 
“ΤΟΙΟΥΟΙΟΙΗΆ ΚΑΙ 
ΚἈΑΝΑΥ ΤΩΠΆΝ᾽ ΓΕΟ 
ΟΙΆΡΧΟΝΤ ΟΛΥ ΤῸ 
ΡἈΕΔΟΝΤΩΆΡΧΟΝ 
ΤΙΣΙ ΡΆκλονΝκὰ 
ΤἈΆΡΧΟΝΤ ΧΕΝΆᾺ ΚΑ. 
“ΤΟΙΚΟΥΌΠΆΤΡΙΩΝ 
ἈΚΥΓΤΩΜΝΙΕΡΆΚΛΟΥῸ 
ΚἈΑΙΗΡἈ ΚΔ ΟΟΗΆΆΡΩ. 
ἈΝΆΜΕΟΟΝΤΩΝΡΆ 


198 ΝΟΌΜ. 16, 48 -- 11,6. 


ΕΛΟΝΆΥΓΩΜΝΙΚΆΜΙΆΤΙΕ 
ΘΗΚΕΘΝΜΩΟΘΗΟΤΆΟΡΑ 
ΕΛΟΥΟΘΕΘΝΜΆΝΓΙΚΥΕΙ 
ΤΗΟΚΗΝΗ ΤΟΥΜΑΆΡΤΥ 
ΡΙΟΥΚΑΙΕΓΕΝΕ ΤΟΤΤΗ 
ΕἸΠΠΑΥΡΙΟΝΚΆΙΕΘΙΟΗΛΣ, 
ΘΕΝΜΩΟΘΗΟΊΚΆΟΆΔΛ. 
-ῬῶΝ :ΕἸΟσ ΤΗΝΟΚΗΝΗ 
ΤΟΥΜΑΡΤΥΡΙΟΥΚΆΩΝ 
ΔΟΥΘΕΚΆΆΧΟΤΉΟΘΟΕΝΗ 
ΡΑΕΔΟΟΗΆΧΆΡΩΝΕΙΟ 
ΟἸΙΚΟΝΆΘΥΘΙΚΆΙΘΞΗ 
ΜΗΓΙΚΕΝΚΆΛΧΟ ΓΟΜΙΚᾺΘ 
ΕΞΗΝΜΘΗΟΘΝΆΝΘΗ 
ΙΚΙΛΛΕΚΆΧΟΤΉΟΕΝΙΚΑ. 
ΡΥἈΧΚΑΙΘΣΗΝΗΓΙΚΕΝ 
ΜΟΩΟΗΟΠΆΟΧΟΤΆΟΡΑ 
ΚΛΟΥΟΛΧΙΠΠΟΠ;ὮΡΟΟΘΟΩ) 
ΠΟΥΚΥΤΙΡΟΟΠΆΝΤΡΆΟ 
ὙἹΟΥΟΙΗ ΧΙ ΕΙλΟ, 
ΙΞΨΪἷᾷ2ΩΑΜΘἈΧΕΚΟΝΕΚΆΟ ΤῸΟ 
ΤῊΗΝΡΆΚΑΟΝΧΎΓΟΥ 
ΚἈΑΙΕΙΠΕΝΚΟΠΡΟΟΜΩ) 
ΟΗΝἈᾺΆΠΟΘΘΟΤΉΝΡΑ 
ΕΛΟΝΆᾺΆΆΧΡΩΟΝΕΝΆΝΤΙ 
ΤΟΝΜΑΡΤΥΡΙΌΝΕΙΟ 
ἈΙΑΟΤΗΡΗΟΙΝΕΙΟΟΘΗΜΜΙ 
ΟΝΤΟΙΟΥΟΙΟΤῸΩΝ 


134 


ἈΝΗΚΟΩΝΙΚΑΗΤΑΥΌΣ. 
σΟΘΩΟΓΟΓΓΥΎΟΜΟΟΆΧΎΥ 
ΤΩΜΝΆΠΕΜΟΥΚΑΙΟΥ 
ΜΗΛΙΟΘΆΝΩΟΙΜΚΑΆΙ 

5. ΕΠΟΙΗΘΘΕΝΜΩΟΗΟ: 

-ΚΑΙΆΆΡΩΝ :ΟΟΧΟΥΝΘ 

ΤἈΞΕΝΑΥ ΓΩΚΟΟΥ ΤΟ 
ΕἸΤΟΙΗΘΕΝΚΆΙΕΙΠΑ 
ΟΙΥΪΟΝΙΗΆΧΤΤΡΟΟΜΩΟ) 

ι. ΘΠΗΝἈΑΕΓΟΝΤΈΕΟΙΔΟΥ 
ΕΥΧΆΝΗΛΧΟΩΟΜΕΘΆΔΛΙΠΟ 
ἈΘΧΆΜΕΝ Χ ΠΆΝΤΈΕΟΘΟ 

ΚΗΜΘΙΟ:ΠΑΡΑΝΗΆΧΩΜΘ 
ΘΆΑΤΙΙΧΟΘΟΧΙΤ ΤΌΜΕΝΟΟ 

5. ᾿ΤἨΟΘΟΙΚΚΗΝΗΟΙΚΚΥΆΠΟ,. 
ΘΝΗΟΚΕΘΙΕΦΟΘΕΙΟ ΤῈ 
ἈΟΟΧΠΟΘΆΝΩΜΕΝ 

κλιθιπενκοπροολῖλλα 
ΓΝ: ἈΕΓΩῸΝ ΟΥ̓Κ 

Ὁ ΟΙΥΟιοοΟγιςοοικοῦ 
ΠᾺΤΡΙΆΟΧΟΟΥ ΜΕΤᾺ, 
ΟΟΥ̓ΧΛΗΜΥΎΘΟΘΘΊΤΆΟ 
ἈΜΑΡΤΙΧΟΤΩΝΑΆΓΙΑΣ 
ΙΚλυογκἈ οι Ἰοιοου 

5 ἈΚ ΜΕΤΆΟΘΟΥ :ἈΗΜΥΘΟΘΆᾺΙ 
ΤἈΟΛΧΛΜΑΡΤΙΧΟΤΉΟΪΕ 
ΡΤ ΟΥ̓ ΜωνΝ κα ΤΟΥ 
ἈΛΕΧΦουοοουφύλης 


ΝΌΜ. 11,8 --- 18,2. 


- νομοσραντισμοῦ 


ΕρειασΠΡΟΟλΥ ΓΟΥΌΟ 
ΤἈΝΑΦΡΘΧΗΤ ἈΙΤΉΝΆ, - 


. . αἴίαυτον 
ΠΆΡΧΗΝ ΚΑΙΤΆΎῪ ΓΟῪ -:ΚΑΙ 


ἈΟΓΙΟΘΗΟΕΤΑἈΙΤΟΙΟΆΘΥ 
ΕΙΤἈΙΟΟΘΟΓΕΒΝΗΜΊΆΔΙΙΟ 
ἈΧΛΩΚΆΑΙΘΟΟΓΕΝΗΜΆΛ. 
ΠΟΧΗΝΟΥΚΆΙΕ ΘΟΘΘ 
ΧΥΓἈᾺΘΝΙΤΆΝΤΙΤΌΙΙΟ) 
ὙΝΊΕαιοις υοιοικου Μ, 
ΟΤΙΝΙ ΟΘΟΟΟΥ ΓΟΟΥΜΙ 


ΕΟΤΙΝΆΝΤΙΤΩΝΆΘΙΓΟΥῪΡ 


ΓΙΟΝΥΜΟΩΟΝΊΤΩΟΝΕΝ 
“ΓΗΟΚΗΝΗ ΤΟΥΜΑΡΤῪΎΥ 
ΡΙΟΥΚΑΙΟΥΧΗΜΝ ΘΟΘΘ 
ἈΑἸΧΥΓΓΟΆΜΑΡΤΊΙΆΝΟΤΑ 
ἈΦΆΑΙΡΗΤΆΓΓΗΝΆΠΑΆΡ 


ΧΗΝ Χ ΧΥ ΓΟΥ :ἈΠΑΎΥΓΟΥ 


κΑὺ ΓΑΆΓΙΑ ΤΩΟΜΝΥΊΟΩΣ 
ἸΙΗΆΧΟΥΚΕΒΗΧΟΩΟΘΕΤ ΑΙ 
ΜΑΜΙΗΧΤΙΟΘΆΝΗΤΘ 
ΚἈΑΙΕΆΆΧΗΟΘΕΝΙΚΟΠΡΟΟ 
ΜΩΟΘΗΝΙΚΑΙΆΧΡΩΟΝΆᾺΘ 
ΓΩΟΝΧΥ ΓΗΗΛΔΙΆΧΟΤΌΛΧΗ 
“ΓΟΥΝΟΜΟΥΌΟΟΆΟΥΝΘ 
ΓΑΞΕΝΚΟΆΧΘΓΩΜΝΆΆΛΧΗ 
ΟΟΝ ΤΟΙΟΥΟΙΟΙΗΆΛΚΆΙ 
ἈΔΧΕΘΕΤΩΟΘΑΝΠΡΟΟΟΒΘ 
ΔΑΜΆΣΜΙΝΠΥΡΡΆΝΆΜΩ) 


ΜΟΝΗΤΊΟΟΎΥΊΚΕΧΕΙΕΙ 
ἈΥΓΓΗΜΩΜΟΝΚΆΙΗ 
ΟΥὙΚΕΠΕΚΧΗΘησα λυ 
ΤῊΝΖΥΓΟοσιζλ σΕιο 

δ ἈΥΤΗΝΙΠΡΟΟΘΆΘΑΖΑΡ 
“ΤΟΝΙΕΡΘΆΚΑΙΘΞΆΣΟΥ 
ΟἸΝΧΑΥΓΓΗΝΘΣΩΤΉΟΘ 
ΠΙἈΡΕΜΕΟΛΧΗΟΚ[ΊΠ]ΕΙΟ ΤῸ 

[-ἸΠονκΆθλρον ἢ καθὰ 

ι΄ ΞΟΥΟΙΝΆΥΤΉΝΕΝΩ 
ΠΙΟΝΑΥ ΓΟΥΚΆΙΧΗΜΙ 
γετλιβαθλζΖὰρ κοῖᾳ 

ἈΚΡΘΕΥΟ:ἈΠΟΤΟΥΆΙΜΆᾺ 

ΤΟΟΛΧΥ ΓΗΟΧ ΤΩΛΑΆΑΚΤΥ 

ι6 ΧἈΘΦΘΛΧΎΥ ΤΟΥ :ΚΑΙΡΆᾺΝΙ 
ἈΠΕΝΑΆΑΝΤΙΓΟΎΤΙΡΟ 
ΟΩΤΤΟΥ ΓΗΟΘΟΚΗΝΗΘΟ 
“ΤΟΥΜΑΆᾺΡΤΥΡΙΟΥΆΠΟ 
“ΤΟΥ ἈΙΝΊΆ ΤΟΟΛΧΎ ΓΗΘ 

Ὁ ΕΠΤ ἈΚΙΟΚΑΙΚΑ ΓΆΚΑΥ, 
ΟΟΥ̓ΟΙΝΆΥ ΤΉΝΕΝΧ 
ΤΙΟΝΆΑΥ ΓΟΥΚΆΓΓΟΔΕΡ 
ΜΆΧΧΥ ΓΗΟΘ:ΚΆΓΓΆΚΡΕ. 
ἈΛΧΛΥΓΓΗΟΙΚΑΙ ΤΌΔΣΧΙΜΑΆ 


5 ΧἈΥΓΗΟΟΥΝΤΉΚΟΙΠΡΩ 


λΥ ΓΗΟΚΑ ΓἈΚΑΎΘΗΟΘΕ 
ΓΧᾺΙΚΑΙΧΗΜΥ᾽ ΓΧΙΟΪΕ 
ΡΕΥ συ λον ρινο. 


126 ΝΌΜ. 18, 80 --- 19. 6. 


π΄ Ὁ -ΞῸμν- 


κυγοςωπονκλικοικ 
ΚΞΙΝΜΟΝΚἈΑΙΘΒΘΜΕΆΛΟΥΌΟΙ. 
ΕἸΟΜΕΟΟΝΤ ΤΟΥ ΚΑ ΓΆ. 
ΚΑΥΜΑΤΤΤΟΟΤΗΘΟΔΛΆΜΑ. 
ἈΘΩΟΚΔΑΙΠΆΥΝΘΙΤΤᾺΙ 
ΜΑ ΓΓΙΆΧΥ ΓΟΥΌΙΕΡΕΥῸ 
ΚΑΙΧΟΥΟΘΕΤ ΑΙ ΤΌΟΟ - 


ΜΑΛΥΓΟΥΥΔΛΔΑΆΠΊΚΑΙΜΕ 


ΓΑ ΓΧΥ ΓἈΘΙΟΘΆΘΥΌΕ 
ΓἈΙΕΙΟΤΗΝΙΠΆΡΕΘΜΕΟΛΗ͂. 
ΙΞὩἈΟΙΑΚΑΘΑᾺΡΤΓΟΘΕΟΤΆΙ 
ΟἸΕρθΥσεωσεξοπερᾶςο 
κλιοκΑ- ΓἈΚΑΙΩΟΝΆΥ 
᾿ΓΗΝΙΑΥΝΕΙΓΆΙΜΑΆΓ ΓΙ 
ἈΛΥΤΟΥ Χ ΘΝΥΛΑΤῚ: 
ΝΟ ΟΥΟΘΤἈΓΓΟΟΩ 
ΜΆΛΥ ΓΩΥ ΧΕΝΥ ΔΑ ΓΙ: 
ΚΞἈΙΧΚΑΘΑΡΤΌΟΕΟΤΓΆΙ 
ΕὠὩὈΟΧΤΗΘ : ΘΟΠΕΡΆΟΘ 
ΚἈΑΙΟΥΝΆΞΘΙΆΝΘΡΟΩ 
ΙΤΟΟΚΑΘΆΡΟΟΤΉΝΟΠΟ 
ΔΗΝΤΉἨΗΟΛΆΑΜΑΛΧΘΟΩς 
ΚΑΟΆΙΤΟΘΗΟΘΒΙ..... 
ΕΣαΥΓΗΟΠΙΆΡΒΘΜΕΟΆΧΗΟΘ 
ΕΙΟΓΟΠΟΝΚΆΘΑΆΡΟΝ 
ΚΑΙΕΟΓΆΑΓΓΗΟΥΝΆΓΩ) 
ΓΗΥΪΩΜΝΙΗΆΘΙΟΛΙΑ. 
ΤΉῊΡΗΟΙΝΥΔΩΡΡΑΆΝΤῚ 


186 


10 


20 


ΟΜΟΥἈΓΝΙΟΜΑΘΟΤῚΝ 
ΚΑΙ ΠΧΥΝΕΙΟΟΥΝΆΓΟΣ 
“ΤΗΝΟΙΟΝΑΙΆΝΤΉΟΔΑ. 
ΜἈΑΛΧΕΩΟΤΑΙΜΑ ΓΙΆΛΥ 
“ΤΟΥΚΑΙΆΚΑΘΑΡΤΟΟΘΕ 
ΟἸΧΙΘσεοπἊςερλοκλαι 
ΕΟἾΓΆΙΓΟΙΟΥΟΙΟΙΗΆΚΑΙ 
“ΤΟΙΟΠΡΟΟΗΛῪ ΓΟΙΟ ΤΟΙ 
ΠΡΟοΟΚΘΙΜΈΝΝοΟΙσαΝΜΕ. 
ΟΟΧΛΥΤΩΟΝΝΟΜΙΜΟΝ 
ἈΙΘΟΝΙΟΝΟΆΔΠΓΓΟΜΕΝΟΟ 
“ΓΟΥ ΓΕΘΝΗΚΟ ΓΟΟΙΤΆᾺ 
ΟΗΟΥΥΧΗΘΆΝΘθωμοΥ 
ἈΚΑΘΑΡΤΟΟΘΟΓΆΙΖΗΜΕ 
ΡἈΆΟΟΥ ΓΟΟΆΓΝΙΟΘΗΘΕ 
ΓᾺΚΕΝΜΑΥ ΤΩ: ΤΗΗΜΕΡΆ 
ΤΉ ΤΓΡΙΤΗΚΑΙ ΓΗΗΜΕΡᾺ 
ΤῊἨΖΙΚΑΒΚΑΘΆΑΡΟΟΘΘΟΤΆΙ 
ΘΑΝΑΘΜΗΔΆΓΝΙΟΘΗ 
“ΤΗΗΜΕΡΑΆ ΤΗΓΚΑΥΓΉΗ 
ΜΕΡΑΤΉΖΟΥΚΑΘΆΡΟΟ 
ΘΒΟΤ ἈΙΠΆΘΟΛΣΙΓΓΟΜΕΝΟς 
᾿“ΓΟΥ ΓΕΘΝΗΚΟΤΌΟΛΔΠΙΟ 
ὙΥυχηολνθρωπουε 
ἈΝΆΑΠΟΘΆΑΝΗΚΆΙΜΗΆ 
«ΦἈΓΝΙΟΘΗΤΉΝΟΚΗΝΗ͂᾽ 
ΤΟΥΚΥΘΜΙΆΝΕΝΕΚΤΡΙ. 
ΒΗΘΟΘΤ ἈΙΗΨΎΧΗθκθϑι 


ΝΟΌΜ. 19. 6 -- 18. 


ΝΗΘΣΗΧΟΤΊΙΥΔΟΩΡΡΑΆΝ 
“ΓΙΟΜΟΥΟΥΤΙΕΡΙΕΡΑΝΤῚ 
ΟΘΗΘΙΤΆΥΓΓΟΝΆΚΑΘΑᾺΡ 
ΤΟΟΘΟΤΙΝΕΓΠΗΧΚΆΘΑΡ 
ΟἸΆΑΧΥ ΓΟΥΕΝΑΎΥ ΩΣ): 

- ΕΟΤῚΝ :ΚΑΟ ΠΟΥ ΓΌΘΟΝΟ 
ΜΟΟΧΝΘΡωΠοοσθΆΝνΑ. 
ΠΙΟΘΆΝΗΕΝΟΙΚΙΆΙΤΆΟ 
ΟΕΙΟΙΤΟΡΕΥΌΟΜΕΝΝΟΟ 
ΕἸΟΤΗΝΟΙΚΙΆΝΚΑΙ ΧΊΤΆ. 
ΚΑ :ΟΟΧΕΟΤΙΝΕΝΤΉΟΙ 
ΚΙΆΧΔΙΚΑΘΑΡΤΌΟΕΘΟΤΆΙ 
ΖΗΜΕΡΑΟΙΚΑΙΠΆΝΟΙΚΟΥ 
ΟΟΧΝΕΩΓΜΕΝΟΝΟΟΆ. 
ΟΥ̓ΧΙΔΕΟΜΟΝΚΆΓ ΓΓΆΔΕ 
ἈΦΤΆἈΑΙΘΠΙΠΔΛΥ ΓΩΧΚΆΘΑΡ 
ΓἈΆΕΟΓΆΑΙΚΑΜΠΙΆΘΟΟΑΆΝ 
ἈΥΗΤΑΙΘΙΠΠΡοσπΟΥ 
“ΤΟΥΤΙΕΔΙΟΥΤΡΑΥΜΑΆ 
ΤΊΟΥ ΧΡΟΜΦΆΙΆ ΗΝΘ 
ΚΡΟΥΗΟΟΤΕΟΥΆΝΘΡΟΩ 
ΠΙΝΟΥΗΜΝΗΜΑΆΤΌΟ 
ἈΚΑΘΑΡΤΟΟΕΟ ΓΆΙΖΗ 
ΜΕΡΑΟΚΑΙΧΗΜΥΌΝΤΆΙ 
“ΓΟΩΆᾺΧΚΆΑΘΑΡΤΟΩΔΛΊΤΟΤΗΟ 
ΟἸΟΝΑΙΆΟ ΤΗΟΙΚΑ ΓΆΚΕ 
ΚΑΥΜΕΝΗΟ ΤΟΥ ἌΓΝΙΟ 
ΜΟΥΚΑΙΕΚΧΘΟΥΌΙΝΕ 


20 


20 


ΤΙΧΥΤΗΜΝΥΟβειοοκοΥ 
ΟΟΙΚΙΧΗΜΨΥΈΕΤΆΑΙΥῸ 
ΟΩΥΤΟΝΚΆΙΕΆΝΈΕιΙΕΘΙΟ 
ΤΟΥΛΩΡΑΝΗΡΚΆΘΑΆ 
ΡΟΟΙΚΧΙΠΕΡΙΡΆΝΙΕΙΤΙ 
“ΤΩΝΟΙΚΟΝΙΚΆΘΕΙΤΙ ΚΊΤᾺ 


ΧΚΤᾺ, ΓΙ ἈΑΟΙΚΘΥΉΙΚΆΘΙΕΙΠΤΙ 


ΤἈογυχλοοολιθὰν 
ΟΙΝΕΚΕΙΚΑΙΘΙΤΙ ΤῸ, 
ΘΦΘΗΜΜΕΝΟΝ. ΤΟΥΌΟΘΤῈ 
ΟΥ̓ :-ΓΟΥΆΝΘΡΟΩΠΟΥ: 
ΗἸΤΟΥΤΡΑΥΜΑΤΙΟΥΗ 
“ΓΟΥ ΓΕΘΝΗΚΟΤΤΌΟΗ 
“ΤΓΟΥΜΝΗΜΑΆ ΓΟΟΚΆΠΙΕ 
ΡΙΡΑΝΕΙΟΚΆΘΑΆΡΟΟΘ 

ΤΙ ΓΟΝΆᾺΚΑΘΑΡΤΌΝΕ 
“ΤΗΗΜΕΡΆΤΉΓΚΑΙΕΝ 
“ΤΗΗΜΕΡΑ ΤΉΗΖικΑΙΆΚΡᾺ 
ΓΝΙΟΘΗΟΘ ΤἈΓΤΉΗΜΕ 
ΡΑΤΗΖΚΑΙΠΧΥΝΕΙΓΆ 
ΜΑΙ Γουκυλου 
σε ΓΑΙΥ λΑ ΤΙΚΆ κα. 
ΘΑΡΤΟΟΕΟΤΆΙΘΘΕα 
ΟἸΤΕΡΑΟΙΚΔΙΆΝΘΡΩ 
ΠΟΟΘΟΟΆΝΜΙΆΝΘΗΙς. 
ΜΗἈΧΦΆΓΡΝΙΟΘΗΘΣΟ 
ἈΟΘΡΘΥΘΗΘΕΤΆΙΗΝΥ 
ΧΗΕΚΕΙΝΗΕΚΜΕΟΟῪ 


127 ΝΌΟΝ. 19, 18 --- 20. 


᾿ΓΗΟΟΥΝΆΑΓΩΓΗΉΟΘΟΤΙ, 
ῬΧΑΓΙΆΚΥΕΜΙΆΝΕΝΤΟ 
ΤΙ ὙΔΩΡΡΆΑΝΤΊΙΟΜΟΥ 
ΟὙἸΙΕΡΙΕΡΑΝΤΊΟΘΗΘ 
ΠᾺΝ ΓΤΟΝΆᾺΚΆΑΘΑΆΡΤΟΟ 
ΕΟΤΗΝΜΙΚΑΙΕΟ ΓΆΡΥ ΜΗ 
ΜΟΜΙΜΟΝΆΑΙΌΝΙΟΝ 
ΚΑΙΟΠΕΡΙΡΆΙΝΩΟΝΥ 
ἈΔΛΟΓΙΡΑΝΤΊΙΟΜΟΥΊΤΧΥ 
ΜΕ ΓΧΙΜΑΓΙΆΧΥ ΤΟΥ 
ΚἈΑΙΟΧΤ ΓΟΜΕΝΟΟΤῸΥ 
ὙΛΑΣΤΟΟΤΟΥΡΆΝΤΊΟ 
ΜΟΥἈΧΚΑΘΑΡΤΌΘΕΟΤΆΙ 
εὠςεοπερλοιπκ 
ΤΟΟΟΥΒΆΝΆΑΝΉΨΓΑΙ 
ΧΥ ΓΟΥΌΛΔΙΚΆΘΆΡΤΟΟ 
ἈΚΧΑΘΑΡΡΟΝΕΟΤΑΙΚΑΆΙ 
ΗΥ̓ΥΧΗΗΆΧΤ ΤΟΜΕ, 
ΝΜΗἈΧΛΚΑΘΑΡΤΌΟΘΟΤ Ι 
. ΕὠσἙΟΠΕρλο 
ΚἈΑΙΗΧΘΟΝΟΙΥΊΟΝΗΣ 
ΤΤΆΟΧΗΟΥΝΆΓΩΓΗ 
ΘΙΟΤΉΝΕΡΗΜΟΝΟΕΓ, 
ΓΩΜΗΝΙΤΏΠΡΟΣΤῸ 
κλικατεμινενολὰλ. 
ΟΟΘΝΙΚἈΆΔΗΟΚΆΙΕΤΕ 
ἈΕΥΤΉΟΘΕΝΕΚΕΙιΜΑ 
ΡΙΆΜΙΚΑΙΘΤ ἈΦΗβιζθι 


198 


20 


ΚΞΑΙἸΙΟΥΚΗΝΜΥΔΟΡΤΉΟΥ 


ΜΑΓΩΓΗΚΑΙΟΥΝΗΘΡΟΙ 
ΠσΟΘΗΘΟΆΧΝΕΙΠΙΜΟΩΘΗΝ 
«λΧΡωνκλιθᾶοιλο 
ΡΕΙ' ΤΟΟΧΆΧΟσΠΡΟΟΜα) 
ΟΗΝ ΧΚΆΙΕΙΠΆΝ[]ἌΕΓΟ, 
ΤΕΈσΟῬαλοΟΝ ἉΠΕΘΆΝΙΟ 
ΜΕΝΕΝ ΤῊΛΙΤΩΛΕΙΑ. 
ΤΟΩΟΝΆΔΛΕ χφὋρωνημῶ 
ΕΝἈΝΤΙΚΥΙΚΆΜΗΙΝΑ ΤΊΆ. 
ΝΜΗΓΆΓΕΤΕΤΉΝΟΥΝΑΆ 
ΓΩΟΓΗΝΙΚΥΕΙΟΤΉΝΕΡΗ 

ΜΟΝΤΤ ἈΥ ΓΗΝΆΤΤΟΙΚΤΕΙ 
ΜΆΙΧΕΚΕΙ:ΗΜΆΟΚΔΆΔΟΥΤΤΑ. 
ΚΞ ΓΗΝΗΗΜΟΩΝΝΚΆΙΝΑ. 
ΤΙ: ΤΟΥ ΤῸ : ἈΝΗΓΆΓΕ 
ΤΕΗΜΙἈΟΘΣΧΙΓΥΤΙ ΤΟΥ 
᾿ΙΤΑΡΑΓΕΝΘΟΘΆΙΚΗΜΆΟΙ 
ΕἸΟσΤΟΝ ΤΟΠΟΝΤῸΟΝ 
ΠΟΝΗΡΟΝΤΤΟΥ ΤΟΝ 
ΤΟΠΟΟΟΥΟΥΌΠΕΙΡΕ 
ΤἈΙΟΥΔΕΟΥΚΑΙΟΥΘᾺΜ 
ΠΕλοιοΥ λεβρολιουύλα. 
ὙΔΛΩΡΘΟΤΊΝΠΕΙΝΚΑΙ 
ἨἩΧΘΕΝΜΩΘΗΟΚΆΑΑ. 
ἈΡΩΝΆΠΟΠΡΟΟΟΠΟΥ 
“ΤΗΟΟΥΝΆΓΩΓΉΗΟΘΕΙΤΙ 
ΤΗΗΝΘΥΡΆΑΝ ΤΉΟΟΙΚΗΝΗΘ 


ΝΥΌΜΝ. 19, 30---.-Χ20, 6. 


ΓΟΥΜΑΆΡΤΎΥΡΙΟΥΚΆΙΕ 
ΠΕΟΘΟΝΕΠΙΠΡΟΟΩΤΤΟ, 
ΧΧΥΤΩΝ καιφϑηηλο 
ΣΧΚΥΕΠΑΥ ΓΟΥΟ :ΚΆΙΕ 
ἈΧΛΧΗΘΕΝΚΟΠΡΟΟΜΩ) 
ΟΗΝΧΕΓΩΝΆΧΕΒΕ ΤΗΝ 
Ρλκλονικλιθκκληοιὰ 
ΘΟΟΝΤΉἨΝΟΥΝΑΓΩΓΗ͂. 
οὐκλιλαλρωνολλεὰ - 
Φοοσοουγκλιλλληολ τα 
ἸἹΤΡΟΟΤΉΝΠΟτΤΡΆΝΕΝΑ. 
ΤΙΟΝΧΥ ΓΟυκλιλωσθει 
ΤΑΥ͂ ΛΑ ΓΓΑΧΥ ΤΉΟΙΚΑΙΕ 
ΣΟΙΟΘΙ ΓΤ ἈΙΧΥ ΓΟΙΟΥΔΓΟΡ 
ΕἸ ΕΗΟΠῈΕ ΓΡΆΟΙΚΆΜΤΙΟ 
ΤΊΕΙ ΤἈΓΤΓΤΗΝΟΥΝΆΓΩ : 
'"ΗΝΚΑΙΤ ἈΚΚΤΉΝΗΛΥ 
ΤΟΝΚΑΙΕΧΆΚΕΝΜΩ 
ΟΗΓ ΓΗΝΡΆΚΑΟΝΤῊ. 
ἈΠΕΝΑΝΤΙΚΥ.ΆΘΑᾺ 
ΟΥ̓ΝΕΤΤΆΞΕΝΚΟΙΚΆΙΕ 
Σεκληοιλ σαν ΜώσηΟ 
ΚΑΙΧΆΡΩΟΝΤΉΝΟΥΝΑΆ 
ΓΩΟΓΗΝΆΠΕΝΆΝΤΙΥΓΗΟΘ 
ΙΠΕΤΤΡΑΟΚΆΙΘΙ͵ΤΕΝΠΡΟΟ 


ΣΟΜΕΝΥΜΙΝΥΔΟΡΚΆΙ 
ΘΙΤΆΡΑΟΜΟΩΟΘΗΟΤῊΝ 
ΧΕΙΡΑΧΥ ΓΟΥΕΙΤΙΓΗ 
ΠΕΤΡΑΝ ΓΗΡΑΒλ ΟΧΑῪ 

5 ἈΚ ΓΟῪ :ΑΙΟΚΑΙΕΣΗΆΧΘΕΙ 
ὙΔΟΩΘΡΙΤΟΛΎΥΊΦΛΙΕΙΤΙ 
ΒΝΗΟΥΝΑΆΓΩΓΉΙΚΑΙ 
ΓΑΙ ΚΓΗΝΗΛΧΎΥΤΌΟΝΙις 
ΘΙΠΠΕΝΙΚ ΠΡΟΟΜΩ) 

Ι΄. ΟΗΝΚΆΑΙΆΧΡΟΩΝΟΤῚ 
ΟΥὙἸΚΕΙΙΟ ΓΕΥΌΆΧ ΤΕ: 

ΚΕΝΝΕΙΜΟΙ: ἈΓΙΆΘΟΣΔΟΜΘΕ 

ΒΕΝΆΑΝΤΙΟΝΥΤΩΟΜΝΙΗΆ 
ΙΑ ΓΟΥ ΓΟΟΎΚΕΙΟΆᾺ. 

ι᾽ ΘἸΆΙ:ΥΜΕΙΟ: ΤΉΝΟΥ 
ΝΜἈΆΓΩΓΗΝ ΤἈΥ ΤῊΝ 
ΕΙΟσΣΤΉΗΝΓΗΝΗΝΘΔῸ 
ΙΚΞ(ΧΑΥΤΟΙΟ ΓΟΩΥ ΤΟΥ - 
ἈΟΩΡΑΆᾺΝ᾽΄ΓΙΧΆΧΟΓΙΆΟΟΤῚ 

Ὁ ΘἈΟΘΙΔΟΡΗΘΗΟΆΝΟΙ 
ὙἹΟΙΗΧΕΝΆΝ.ΤΊΙΚΎῚς 
ἩΓΙΆΟΘΗΕΝΑΆΎΥΤΟΙΟ 

ΚΞ ΑΙΆΑΙΤΕΟ ΤΕΙΆΘΝΜΩ) 

ΟΗΟἈΆΧΓΓΕΘΆΟΥΌΘΚΚΑ. 

Ὁ .ΔΗΟσΠΡΟΟΚΑΆΧΟΙΆΘΑΆΕ 


ΧΥΓΓΟΥΟΧΚΟΥΟΧΤΤΕΜΟΥ ἈΦΟΜΆᾺΆΘΓΩΟΝΤΆΛΕ 


ΟΙΆΠΠΕΙΘΕΙΟΜΗΕΚΊΓΗΟ 
ΠΕΤΡΑΟΤ ἈΥΤΉΟΘΘΞΟΙ 


120 


Ἀεγειολλθαφοοοου 
ΙΙΧΟΥΘΠΙΟΤΉΠΑΆΝΤΆ 


ΝΌΜ. 30, 6--- 14. 


ΤΟΝΜΟΧΘΟΝ᾽ ΓΟΝΕῪ 
ΡΟΝ ΓΧΗΝΊΧΟΙΚΆΜΚΑ ΓΕ 


ΒΗΟΛΧΙΝΟΙΠΤΆΙΓ ΕΡΕΟΗΜ 


ΕΙἸΟΛΔΙΓΥΤΙΓΟΝΙΚΆΜΗΠΙΑ. 


ΡΩΚΗΟΘΟΆΝΕΝΑΙΓΎΤΙ ΓΟ 


ΗΜΙΕΡΑΟΠΑΕΙΟΥΌΙΚΑΙ 
ΕΚΧΑΚΩΟΘΆΝΗΜΊΆΟΘΟΙ 
ἈΙΓΎΤΙ ΓΙΟΙΚΔ ΓΟ Ὁ 
ΤᾺ ΓΕΡΆΘΗΜΩΝΚΆᾺΙ 
ἈΝΘΕΟΗΟΆΜΙΘΝΠΡΟΟ 
ΚΕΑΙΚΑΙΕΙΟΗΚΟΥΌΕΝ 
“ΓΗΟΩΝΗΘΗΜΩΝ 

- ΚΟ:ΚΑΙΑΙΟΟΤΈΙΧΧΟ 
ἈΓΓΕΧΟΝΕΞΗΓΆΓΕΝΗ 
ΜΑΟΘΕΞΣΑΙΓΥΤΓΟΥ ΚΑΙ 
ΝΥΝΕΟΜΕΝΘΙΚΚΆΆΛΗΣ 
᾿ΙΟΧΕΙΕΙΙΜΕΡΟΥΌ ΓῸ) 
ΟΡΙΩΟΝΟΟΥΤΙΆΡΕΆΧΘΝ, 
ΘΟΟΜΆΙΘΆΛΛΙΑΓ ΓΗΟΓΗΟ 
ΟΟΥΟΥ ἈΙΕΧΕΥΌΘΟΝΊΕ 
ΘΆΛΟΧΑΓΡΩΟΝΟΥΛΕ 
ὉΧΑΜΜΠΙΠΕΧΩΟΝΟΩΝΟᾺ᾽ 
λεομεθλυλωβεις 
ἈΧΚΚΟΥΘΟΥΌΔΟΩΚΑ 
ΟἸΆΘΙΚΗΠΟΡΕΥΟΩΝΊΕ 
ΘλΟΥυγκεακκλεινοὺ. 
ΜενΝ λ εσι᾽ ΟΥ Δ ΘΕ 
ΝΜΥΜΙ ΘΑ ΝΙΠΆΡΕΧΣ 


180 


ΘΩΝΙΕΝ᾽ ΓΧΟΡΙΆΟΘΟΥ, 
ΚἈΙΘΙΠΕΝΙΠΡΟΟΆΥΤΓΟΝ 
ΕἈΩΝΊΙΟΥ ΙΕΆΘΥΌΗ ΔΙ 
ΕΝΙΟΥΈΕΙΔ ΕΝΊΗΕΝΠΠΟ 

δ ἈΒΜΩΒΘΞΘΆΑΘΥΌΟΜΘ 
ΘἈΘΙΟΟῚΥ ΝΆΝΤΊΤΗΟΙΝΘΙ 
ΙΞΙΔΙΧΕΓΟΥΟΙΝΧΎΥ ΓΩΩΙ 
ὙἹΟΠΗΆΧΤΙἈΡΑ ΓΟΟΡΟΟ 
ΠἈΡΕαλΘΥοομνιθθᾶλθὰ 

ιο ΔἈΕΓΟΥΥ ΔΑ ΓΟΟΟΟΥΊΠΙ 
(ΟΜ ΕΝΘΓΟΩΣ ΓΕΙΚΆΎΓΑ. 
ΙΞ“ὋΓΗΝΗΜΝΊΟΥΛΩΦΘΟΣΤΕΙ 
ΜΗΝΟΟΙΆΛΧΆΛΙΓΟΠΡΑᾺ. 
"ΜΧΟΥΔΕΝΕΟ ΤΙΝΑ. 

5 ΡᾺ ΓΟΟΡοΟΟΙΠΆΡΕλοΥ 
ΘΟΟΝΊΕΘΑᾺ Ὁ ΔΕ ΘΙΠΙΕΝ 
ΟΥ̓ΑΙΕΧΕΥΘΗ: ἈΙΕΜΟΥ: 
ΙΚΞΑΙΕΞΗΆΘΟΝΕΆΩΟΝΙ 
ΕἸΟΟΥΝΆΝ᾽ ΤΉΟΙΝΆΧΥ᾽ 

Ὁ “ΓΩΕΝΟΧἈΑᾺΘΆΕΆΡΘΙΚΑΙ 
ενχειβοχυραικλιου 
κηϑθθλησοενελώμλοὶ, 
ΝΑΓΓΟΩΙΗΛΧΠ ΆΡΕΆΧΘΕΙ. 
ἈΧΓΓΩΟΝΟΡΙΩΟΝΆΥ ΓΟᾺ. 

5 ΙΚἈΙΕΞΘΚΆΘΙΝΕΝΙΗΆΧΑΔ. 
ΠΑΥΓΟΥ 

ΚΑΙΧΙ ΙΗΡΆΝΕΙΚΙΚΆΆΛΗΟ 
ΙΚΧΗ ΙΧἈΡΕΓΕΝΟΝΊΤΓΟΟΙ 


ΝυμΜ. 20, 14 --- 22. 


νομοσευγὴς 


ΚἈΑΙΧΕΙΜΆΡΡΟΝ[ΠΕΘΣΑΙΓΩΟΝΙΠΕ ΤἈΟΘΥΟΙΆΟΥΜΟΩΟΝΚΆΨΓΓΆΟΘ 


ΡΙΧΑΜΑΡΤΙΆΧΟΧΤΤΆΑΗΝΊΓΗΘΟ ΟἸΤΟΝΧΟΥΜΟΩΜΝΙΚΆΥΤΆΑ. 
ἈΟΚΧΑΥ ΓΩΟσΘΕΦΟΤΉΟΘΔΑΔΙ ΟΟ ΤΗΡΙΑΥΜΩΝ: 
ἈἉΓΠΙΆΝΙΓΟΟΧΝΙΘΥΟΙΆΙΆΎΓΩΣ ΚἈΑΙΕΆΧΆΑΧΛΗΟΘΕΝΜΩΟΘΗΟΤΌΙΟ 
ΚΑΟΛΙΘΟΠΟΝΟΧΎΥΓῸΝ 5 ὙἸΟΙΟΙΗΆΧΙΚΚΑ ΓΆΤΙΆΝΤ ΓΆΟ 
ΚΑΙ ΓΗΗΜΕΡΑ ΓΗΗ το Ο. ΟἈΧΕΝΕ ΓΙΆΑ ΓΟΚΟΤΩΟΜΩΟΗ 
ΘΟΓΥΜΙΝΠΆΝΕΡΓΟΝΑΆ. ΚΑΙΕΧΆΧΗΘΕΝΜΩΟΘΗΟΠΡΟΟ 
ΡΕΥΓΟΝΟΥΤΙΟΙΗΘΕ ΓΆΙ “ΓΟΥΘΆΡΧΟΝ᾽ ΓΆΟΤῺΝ 
-ΕΝΧΥ ΓΗ Κα ΠΡΟοΟΆ ΣΟ ΤΙ φγλων ωνυνιηλλ 
ΟἈΧΟΙΚΧΥ ΓΩΟΜΆΙΚΑΡΠΟΜΆ τ ΓΟΝΤΟΥ ΓΟ ΓΟΡΗΜΆΟ 
ΕἸΩΘΩΘΟΟΜΗΝΕΘΥ Δ ΆοιΚΚα) ΟΥ̓ΝΕ ΓΆΞΕΝΙΚΟΆΝΟΟ[ΠΆΧΝΟΟΙ 
ΝἸΟΟΧΟΝΕΜΝΆΚΡΙΟΝΕΝΑΆ. ΟΟἈΧΝΘΥΞΗ ΓΆΙΕΥΧΉΝΙΚαΣ. 
ἈΜΝΟΥΘΕΝΙΆΧΥΟΙΟΥΌΖΑ. ΗΟΜΟΟΘΗΟΡΚΟΝΗΟΡΙΟΗ 
ΜΩΟΜΟΥΟλΙΘΥΟλι ΓΣ ΤἈΙΟΡΙΟΜΩΤΕΡΙ ΎΧΗΟ 
ΚΑΟΟΙΟΠΟΝΛΟΧΥ ΓΩΟΝΤΩ .ν» ΧἈΥΓΟΥΟῪ ἘΘΒΕΗΧΟΩΟΘΘΙ ΤῸ 
ΝΙΟΟΧωκΚΆ ΓΩΚΡΙΩΚΆΙ ΡΗΜΑΛΥ ΓΟΥΤΙΆΝ ΓΆΟΟΣ. 
“ΓΟΙΟΧΜΜΝΟΙΟιΙΚΆ ΓΆΡΙΘΜΟ, ΘἈΑΝΘΞΕΆΘΗΕΘΚ ΤΟΥΌ ΤΟ 
λΥ ΓΝ ΚΑ ΓΑ ΓΗΝΟΥΤΓΊΚΡΙ ΜΆ ΓΓΟΟΛΥ ΓΟΥΊΤ]ΟΙΗΟΕΙ 


ΟἸΝΤΑΥΓΤῸΝ :ΙΚΧΙΧΘΙΜΆΡΡΟ. ΕἈΝΑΕΓΥΝΗΘΥΞΣΗΤΔΙΕΥ 
-ΕΥΆΙΓΩΝ :ἸΤΕΡΙΆΜΑΡΤΙΆΟ ὦ ΧΗΝΤΩΣΝΚΘΗΟΡΕΟΗ ΤΑΙ 


ΕΝΆΠΧΗΝ Ήςρολοκλυ. Οριομόονεν Γώοικῳ 
ΓΩσΘΕΩσ ΓΗΟΔΙΆΤΠΙΆΝΜ ΤΟ. “ΓΟΥΠ]ΡΟΧΥ ΓΗΟΘΘΝΤΗΉΝΘ 
Χιθυοιλι τωνικαιλο ῦ ΟΙΓΗΤΙΆΛΥ ΓΗΟΚΆΙΆΙΚΟΥ 
ἈΔΟΛΧΥ ΓΩΝ΄ ΓΑΎ ΓΆΤΙΟΙ ΟΗΟΠΡΑΥ ΤῊ ΓΆΟαΥχλο 
ΗΘΕ ΓΧΙΚΟΣΕΝ ΓΆΙΘΕΟΡ 5 ΧΎῪΓΤΗΟΚΑΓΓΟΥΟΟΡΙΟΜΟΥῸ 
ΤἈΙΟΥΚΊΩΝ ΚΙΤΆΧΗΝΜΤΩΝ ἈΥΓΓΗΟΟΥΌΟΩριολι ΓΟΚᾺ 
ΚΕΥΧΩΟΜΝΥΜΊΩΝ :ΚΑΥΓΧᾺΕ “ΓΧΓΓΗΟΨΥΧΗΟΛΎ ΤΉΟις 
κου μων ΓΆΟΧΟ ΤΙΧΡΆΟΘΙΘΙΠΉΗΘΗ Χ ἈΥΓΤΉΟΙΊ 
κα Γω ΜΆ ΤἈΑΥΜΩΝΙΚΑΙ ΚΑΙΟΓΗΘΟΝ᾽ ΓΑΙΠΆΟΔΙΆΙ 


----.--..-- 


 Ψ Δ 


1531 ΝΕΜ. 29. 34 -- 30, δ. 


ΕΥὙΧΟΟΔΛΥ ΓΗΟΙΚ ΙΝ ΕΟ -ΟΗ :ΗΧΛΝΗΜΕΡΑΆΛΔΙΚΟΥΘΗ 


ΟΙΟΡΙΟΜΟΙΟΥΌΩΡΙΟΧ ΓΟ ΟἈΝΗΡΑΥ ΓΗΟΆΝΆΝΟΥ 
ΚΑΙ ΓΑ ΓΗΟΨΥΧΗΟΛΎ ΗΟ ΟΗΛΥ ΓΗ:ΙΆἈΟΛΙΆΙΕΥΧΆΙ 
ΜΕΝΟΥΌΙΝΑΥ ΓΗΕΆΝΔΕ - ΧὙΤΗΟΙΚΆΙΟΙΟΡΙΟΜΩΙ - 

-ἈΝΆΝΘΥΩΝ :ἈΝΆΑΝΕΥΌΗ "- ΑΥ ΤΗΟΧ καιλιλοιζαλλ. 
ΟἸΤΡΑΥΤΉΗΟΧ ΧΎΥ ΤῊ :ΗΔΝ ΚΟΗ ΤΗΝΕΥΧΗΝΆΎΥ ΓΗΟ 
ΗἩΜΕΡΑΑΧΚΟΥΟΘΗΤΙΆΟΧΟ ΚΓ ΓΤΉΜΝΕΙΤΆΝ ΤΗΟΘΗΤΉῊΝ.ΆΙ 
ΤἈΟΘΥΧΑΟΧΥ ΓΗΟΚΑ ΓΟ ΚἈΑΟΤΟΧΗΝΤΩΌΝΧΕΙΧΕ 
ΟΡΙΟΜΟΥΟΛΧΛΥ ΓΗσΟΥ ΚΩΟΝΆΛ ΓΗ: ΟΟλθιολκ 
ΡΙΟΑΤΌΚΑ ΤᾺ ΤΉΟΨΎΧΗΟ. ὦ ΤΟΚΑ ΤΑ ΓΗΟΨΥΧΗΟΛΧΥΤΉΟ 
ΧΥΓΗΟΟΥΟΤΉΟΘΟΝΤΆἍΙΝς -ΟΥ̓ΜΕΝΟΥΌΟΙΝΟΤΊΙΆΝΗΡ 
ΚΟΚἈΑΘΑΡΙΕΙΧΥ ΓΗΝΟΤῚ -ἈΝΕΘΝΘΥΟΘΝΕΙΤΑΥ ΤΉ: 
ἈΝΕΟΝΘΥΟΘΘΝΟΠΡΑΥΓΗΘΟ ἹΚΑΙΚΟΚΑΘΑΡΙΘΙΑΥ ΤῊΝ 

ΚΑΥ ΤῊ :ΕἈΝΔΕΓΈΝΟΜΕ κυυευχηνχηρλοκάαλιαις 
ΝΗΓΕΝΗΤ᾽ ἈΙΆΝΆΡΙΚΑΙ. ὦ ΒΕΕΧΗΜΕΝΗΟΧΤΙΆΝΤΆ: 
ΕΥ̓ΧΑΙΑΥ ΓΗΘΕΙΆΎ ΓΗΟ ΟΟἈΧΆΝΘΥΣΗ ΓΑΙΚΑ ΓΑ ΓΗΟ 
ΚΑΤΑ ΤΉΝΔΙΧΟΤΟΧΗΝ ΥΥΧΗΟΧΥΓΗΟΜΕΝΟΥΌΙ. 
ΤΟΩΜΝΧΘΙΆΕΩΝΆΑΎΥΤΗΟΘ λΥ ΤηθανΝ δεν Τὠοικῳ 
ΟΥ̓ΩΘΩΩΡΙΟΆ ΤΟΚΆΓΓΑ ΤῊΝ “ΓΟΥΆἈΝΑΡΟΟΗΛΥ ΓΗΘΗΘΥῪ 
ΥΥΧΗΟλΥ ΓΗΟΚΆΙΆ ΚΟΥ Ὁ ΧΗΧΥ ΓΗΟΧΗΟΝΩΡΙΟΆ ΓΟ 
ΟΗΟΧΝΗΡΧΥ ΓΗΟΕΆΝΗ ΟΡΙΟΜΟΝ :ΚἈ ΓΑ ΓΗΟΥΎΧΗΟ 
ΜΕΡΧΑΆΧΚΟΥΘΗΚΆΜΠΙΆΡΑ ἈΥΓΓΗΟΜΕθΘορβκουύκλυλ. 
ΟἸΩΙΤΗΟΗΧΎΥ ΤῊ τ ΚΑΙΟΥ ΚΟΥΘΗΘΆΧΝΗΡΑΥ ΤΉΟΙς 

-- ΤΩΝ :Ο ΤΗΘΟΝΊ ΓἈΜΙΤΙΆΟΆΙ ἸΤΆΡΧΟΙΙΤΗΘΗΧΎ ΓΗΙς 
λυευχλιλὺ ΓΗΟΚΆΙΟΙΟ » ΟΓΗΟΟΝΤ ἈΠΙΆΧΟΛΔΙΆΙΕῪ, 
ΡΙΟΜΟΙΆΥ ΓΗΘΟΥΌΩΡΙ. ΧΑΙΛΥ ΓΗΟΚΑΜΙΆΝΊΓΕΟ 
ΟἈΤΌΙΚΑ ΓΑ ΓΗΝΨΎΧΗ͂. ΟρβΙΟΜΟΙ ἈΥ ΓΗ: Οὐ 
ΧΥΤΗΘΟΤΗΟΘΟΝΊΓΑΙΕΧ. ΡΙΟΛ ΤΌΚΑ ΓΑΓΓΗΟΝ ΧΗΟΘ 
ἈΘΤΑΝΑΆΝΕΥΩΝΆΝΆΝΕΥ ἈΥΓΓΗΘΟΤΉΘΟΝ ΓᾺΙ ΚΑΤ ΓἈΔ΄ 


1125 ΝΌΜ. 80. ὅ -- 19. 


- ΤΉ: ΘΝ αΠεριθλων 
ΠΕΡΙΘΧΗ ΧΑΥ ΤᾺ :ΟΆΝΗΡ 
ΧΥΤΗΟΗΧΝΗΜΕερΡΆΆΧΚΟΥ 
ΟἩΗἩΠΆΑΝ ΤἈΘολθΆνεσεαλ 
ΘηβθιςτωνχϑιλεωνΝ 
ΧΥΤΉΗοκα ΓΑ ΓΧσαυχλςο 
ΧΥ ΓΗοικληςα ΓᾺ ΓΟΥΌΟ 
ΡΙΟΜΟΥΟΤΟΥΌΚΆΑΤΆ ΗΟ 
ΥΥχηολυ ΓΗ τΟΥΜΕεΝιὶ 
ΧΥΓΓΗ :ΟΧΝΗΡΑΥ ΤΉΟΙΤΕ ἱ 
ΡΙΕΙΆΕΝΙΧΊΧΥ ΓΆΠΚΑΙΚΟΚΆ, 
ΘΑΡιθι Υ ΓΗΝΠΆΟΆΘΥ 
ΧΗΚΑΟΤἈΘΟρΡΙΚΟΟΆ ΘΟ 
ΜΟΥΟΚΆΑΚΩΟΣΙΨΎΧΗ͂. 
ΟἈΝΗΡΑΥ ΓΗΓΓ ΤΓΉΟΘΙ 10 
ΧΥΓΓΗΚΑΙΟΧΝΗΡΆΥ ΓΗΟ 
Περελειαανλϑοιώμω 
ΤΆΡΑΟΙΩΠΗΟΗΛΎΤΓΗ: 

ἈΘΟΆΧΝΗΡΑΥ ΓΗ: ΉΜΕΡΧ: 
ΕΞΗΜΕΡΆΑΟΚΑΙΟΤΉΟΘΙ 0 

ΚΑΥΤΗ :ΠΧΟλΟ ΓΆθΥχλς 
ἈΥΓΗΟΘΙΚΑΙΚΠΆΝΤΆΑΆΟσ: ΤΟΥ Ὸ 
ΟΡΙΟΜΟΥΟ ΓΟΥΌΘΤΙΙΆΥ 
“ΤΗΘΟΤΗΟΘΘΙΆΥ ΓΗΟΤῚΕ 
ΟἸΘΓΠΗΘΕΜΆΥ ΓΉΜΠΗΝΊΕ ᾿ 
ΡἈΗΚΟΥΘΘΝΘΆΝΆΘΙΠΕ 
ρβιε ων ΠεριεληὀλΎ ΓΗῸ 
ΝΊΕἼ ἈΓΓΗΝΗΜΈΕΡΆΝΗ 
ΗἩΚΟΥΟΘΕΘΝΙΚΑΙΧΗΜΥΈΕΓᾺΙ 


ὅσι 


“- 
--- 


188 


ΤΗΝΆΑΜΑΡΤΙΆΝΧΥ ΤΟΥ 
ΤἈΥ ΓΑ ΓΑ ΔΙΚΔΙΟΜΆΤΓΧΟ 
ΟἈΕΝΕΤΘΙΆΑ ΤΟΙΚΚΟ ΤΌΜΩ) 
ΟΗΧΝΆΜΕΟΟΝΆΝΙΔΡοΟοις 
ΓΥΝΆΙΝΚΟΟΛΥ ΓΟΥ ΚΑΙΆΝΑ. 
ΜΕΟΟΝΠρΡΟΙΙΘΥΓΆΊΓΡΟΟ 


ΚΑΥΓΟῪῚ :ΘΝΝΝΘΟΤΓΗ ΓΙ ΧΑΥΎΥ ΓΗ 


ἙΝοικῷῶπρο 


ΙΚὙΑΙΕΆΧΑΛΗΟΘΕΝΙΚΟΠΙ ΓΟΟΜΟΩ 


ΘΟΗΝἈΧΘΓΩΝΕΚΔΙΗΚΙΤῊ. 
ΕἸΚΔΙΚΗΟΙΝΥΚΙΗΧΕΚΤῸΣ 
ΜΆΔΙΧΝΙΤΩΟΝΚΆΙΕΟΧΆᾺ 
“ΓΟΝΙΠΡΟΟΤ ΘΘΗΘΗΤΙΡΟΟ 
ΤΟΝἈΛΧΟΝΟΟΥΚΑΙΕΧΆΛΗ 
ΘΟΕΝΜΟΩΟΘΗΟΠΡΟΟΤῸΝ 
ἈΧΟΝΧΕΓΩΝΕΞΣΟΠΆΙΟᾺ 
ΓΑΙΆΝΑΡΑΟΕΞΥΜΩΝΙΤΆ. 
ΡΆ ΓΑΞΣΆΟΘΆΙΕΝΆΝΤΙΚΥ 
ΕΠΙΜΆΔΙΆΝΑΆΤΙΟΛΔΟΥΝΑΙ 
ΘΚ ΚΗ ΟΝ ΠΆΡΑ ΤΟΥ ΚΥῪ 
ΤΗῊΗΜΆΔΙΆΜΧΘΙΧΕΙΟΥΌΕΚ 
φγληοκλιχβειλιουοαεκ 
«γλησοεκπλοωνφδυλω 
ΙἸΧΆΤΙΟΟ ΓΘΙΆΛΧΓ ΓΠΆΡΑᾺ 
ΓΆΣἈΑΟΘΑΙΚΑΙΕΞΗΡΙΘΝΊΗ 
ολνεκτττωνχοιλιλλῶῶ 
᾿ἩΧΧΘι ΟΥ̓ αι Υλης 
ἘΧοιλ σενώτλιο 
ΜΙΕΝΟΙΘΙΟΠΆΡΑ ΓΆΣΙΝΙς 


ΝΌΜ. 20. 19 -- 81, 6. 


ΠΆΝΤΑ ΓΑΕΓΚ ΤΗΤΆΑΛΥΤΟΩ 
ΙΞΔΟΙΚΧ]ΠΆΟΧΝ ΤῊΝ ΥΝΆΜΓ, 
ΧἈΥΓΓΩΝΕΙΠΠΡΟΝΟΜΕΥΌΣ. 
ΙΞ͵ΑΠἈΆΟΧΟΤ ἈΟΠΟΛΧΘΙΟΆΥ 
ΤΩΝ ΓΧΆΘΕΜ Τ ἈΙΟΟΗΚΙΆΙ οτω- 


ἈΠΕΟΤΕΙΧΕΝΧΥ ΓΟΥῸ 
μωροηοχθιλιου εκ 
ΧἈΗΟΞ:ΧΘΙΆΙΟΥΟΕῬΥ ΧΗ 
ΟΥΝΔΥ ΝΆ ΜιλΥ ΓῶΝις 
φΦινεεου θα ΑΖΑΡΓ[ΠΥΥΆ 


-ΙΆΡΟΝΙ] ΓΟΥἹερεώο κειο 
ΧΙΤΆΡΑ ΓΆΞΙΝ ΚΓΓΆΟΚΘΟΥ 


[ 


ΗΓ ἈΛΧΓΙΆΧΚΚΑΙΆΙΟΧΆΤΤΠΓΓΕΟ 
ΓΟΩΟΝΟΗΜΔΑΟΙΩΟΝΕΜΝΊΓΆΙΟ 
ΧΘΡΟΙΝΆΥ ΓΩΜΙΚΆΜΤΙΑ. 
ΡΕΓΑΞΑΆΝ ΓΟΘΠΠΙΜΆΔΙΆΜ 
ΚΝ ΑΘΧΕΝΕΤΕΙΆΑΧ ΤΟΌΚΟ 
“ΓΩΜΩΟΗΙΚἈΙΆΊΠΕΙΚ ΓΕΙ 
ΜΑΝΠΆΜΝΑΆΡΟΕΝΙΚΟΝ 

ΚΑΙ ΓΟΥΘΚΆΟΙΆΕΙΟΜΆ ΔΙ 
ἈΝΙΔΆΔΊΤΕΙΚ ΓΕΙΝΆΜΝΜΆΜΑΆΓΟΙΟ 
ΓΡΑΥΜΑΤΙΧΙΟΧΥΤῸΩΝ 
ΚΑ ΓΟΝΘΥΘΙΚΆΓ ΌΝΡΟ 
ΝΟΝΠΚΑΥ ΓΟΝΟΟΥΡΚΆΙ 
“ΤΟΝΟΥΡΙΚΑΥ ΓΟΝΡΟΒΚΟΙΚς 
εκλοιλεαιομωλειτο 
ΕΑΆΑΧΑΜΥΝΕΕΘΩΡΆΠΕ 
ΚΤΕΙΝΜΆΝΕΝΡΟΜΙΦαιΑ 
ΟΥ̓ΝΤΟΙΟΤΡΧΑΥΜΑΆΤΊΆΙΟ 
ΧΥῸΩΝ :ΚΑΙΕΠΡΟΝΟΜΘΥ 
ΟἈΝ ΧΟΙΥΊΟΗΝΗΆ. : ΤἈΟΓΥ 
ΜΙΑΗΚΑΧΟΜΆΔΙΆΜΙΚΔΟΩΤΗ,. 
ἈΤ}ἊΟΟΟΚΘΥΗΝΆΥΤΌΟΝις 
“ΓΆᾺΆΚ ΤΗΝΗΛΎΥ ΓΩΜΙΚΆΙ 


134 


10 


15 


2 


ΚΑΙΧΊΤΤΆΟΛΟ : ΓΆΟΘΙΑΥ 
ἈΕΙΟΛΥ ΓΩΟΝΕΝΕΠΡΗΟΣ. 
ΠΥΡΙΚΑΙΘἈΧΒΟΝΤΙΆΟΣ 
ΤΗΝΙΡΟΝΟΜΗΝΚΆΜΙΧ 
ΤΑ ΓΑΟΚΥΧΆΞΑΥΤΩΝ :Ἁ. 
Ι᾿ΙΟΧΝΟΥ [Κ]Εῳ)ΟΙΓ ΓΗΝΟΥῸ 
ΚΑΙΗΓᾺΆΓΟΝΙΤΡΟΟΜΩΏΟΘΗ. 
ΚἈΑΙΠΙΡΟΟΘΆΘΆΑΖΆΡΤΟΝ 
ΙΕΡΕἈΚΚΑΙΠΡΟΟΙΤΆΝΤΤΆΟ 
ὙἹΟΥΟΙΗΧ ΤΗΝἈΑΙΧΜΆΛΩ 
ΟἸἈΝΙΚΑΥ ΤἈΟΥ ΆΛιΚΑΙ 
᾿ΓΗΝΙΤΡΟΝΟΜΗΝΘΙΟΤῊ : 
Τ᾿ΠἈΡΕΜΕΟΧΗΝΕΙΟΆΡΑ 
ΕΟΘΜΟΩΔΒΗΘΟΤΊΙΝΕ 

ΓΙ ΤΓΟΥΟΡΑΑΝΟΥΚΑ ΓΑ. 
ΙΕΡΕΙΧΩΟΙΚΆΙΕΣΗΆΧΘΕ, 
ΜΙΦΟΘΗΟΙΚΑΙΒΆΘΆΖΆΡΟ 
ἸΙΕΡΕΥΟΙΚΠΆΝΊΓΘΟΟΙ 
ἈΡΧΟΝ᾿ ΓΕΟΤΗΟΘΟΥΝΆΓΑ) 
ΓΗΟΘΙΟΟΥΝΆΝΤΉΗΉΟΙΝ 

ΧΥ ΓΟΙΟΕΞΩΥ ΓΗΟΓΙΆΡΕΜ 
ΒΟΧΗΟ:ΚΑΙΩΡΓΙΟΘΗΘΥ 
ΜΟΩΝΚΟΗΟΘΕΠΙΤΌΙΟΕΙΤΙ 
ΟΙΚΟΤΠΟΙΟ ΓΗΟΛΔΥΝΜΆΜΕΩΙΟΘ 


ΝΌΜ. 31.060 -- 14. 


ΧΘΙΑΙΆΡΧΟΙΟΚΆΙΕΙΚΑ ΓΟ. 
ΓἈΡΧΟΙΟΤΟΙΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙΟ 
ΕἸ(ΤΉΟΠΆΡΑ ΓἈ ΞΕ ΤΟΥ 
ἸΤΟΆΕΘΜΟΥ ΚΑἈΙΘΙΤΙΕΝΆΥ 
ΓΟΙΟΜΩΣΟΗΟΙΝΑᾺ ΓΊΕΖΟΩ) δ 


ΤΗΖΥΜεΕιΟΙΚΚΑΙΗΣΌΧΜΜΑ. 
ἈΦΟΙΧΥΜΟΩΜΙΚΆΜΤΙΆΝ 
ΙΤΕΡΙΕΚΗΜΆΚΑΜΠΠΆΝΟΚΘΟΥ 
ΟΟΔΕΡΜΑΆΤΊΙΝΟΝΚΆΜΠΑ. 
ΟἈΝΕΡΓΆΟΙΆΝΕΞΆΓΙΆΟ 


ΡΓΗΟΆ ΓΕΠΆΝΘΗλυΥλΥ 
ΤἈΙΓΑΆΡΗΟΆΧΝ΄ ΓΟΙΟΥΊΟΙΟ 


ΙΗΆΙΚΑ ΓΑ Γ ΟΡΉΜΆΒΆΑΆΧΛΧΑΧΜ 


ΤΟΥ ἈΤΤΟΟΤΗΟΆΔΗΙΚΆΙΥΤΙΕΡ 
ΙΔΘΙΝ ΓΟΡΗΜΆᾺΚΥΈΕΝΘι.Ε. 


«ογωριςλιθγΕ ΝΕ ΤΟΗΠΆΗ 


ΓΗΕΝ᾽ ΓΗΟΥΝΆΓΩΓΗΚΎΥ. 
ΚΑΙΝΥΝΑΆΙΠΟΙ ΤΕΙΝΆ ΓΕ 


ΤᾺΆΝΆΑΡΟΘΝΙΚΟΝΕΝΤΠΆΟΘΗ: 
“ΓΗᾺΧΙΤΑΡΤΙΧΚΑΙΠΆΟΆΧΝΓΥ 


ΜΑΙΚΑΘΙΤΊσΘγΓγΝνλ ΝΆΡΑᾺ 
ΕἸΟΙΚΟΙ ΤῊΗΝΆΡΟΕΝΟΟΆΣ 
ΠΟΙΚΤΕΙΝΆ ΓἈΙΓΙΆΘΆΝΆ Ε 
ῬΗΝΑΠΑΡΤΙΆΝ ΓΩΟΝΓῪ 
ΜΆΑΙΚΩΝΗ ΓΙΟΟΥΊΚΟΙΔΕ 
ΚΟΙῚ ἩΝΜΆΡΟΘΝΟΟΖΩΓΡΗ 
ΟἈΤΤΕΧΥ ΓἈΟΙΚΙΥΜΕΙΟ 
ΤΠἈᾺΡΕΜΕΑΧΆΧΕΤΆΙΘΣ 
“ΤΗΟΘΙΤΑΡΕΜΕΟΧΗΟΖΗΜΕ 
ῥα οοολνθλών. 
ΧΗΝΚΑΗΤΆΟΘΟΧΠΓΓΓΟΜΕ 
ΜΟΟΤΟΥ ΓΕΤΡΟΜΕΝΟΥ 
ἈΓΜΙΟΘΗΟΘΕ ΓΆΙΒΝ ΤΉΗ 
ΜΊΕΡΑ ΤΗΓΚΑΥ ΤΗΗΜΕΡᾺ 


188 


10 


12 


Ἄ) 


25 


ΚΑΙΙΆΝΟΚΕΥΌΟΟΘΞΎΥ ΔΙ 
ΝΟΝΕΦΑΆΓΝΙΘΙΤΆΙ 


ΚἈΙΘΗΙΤΕΝΘΆΘΆΖΆΡΟΪΕ 


ΡΕΥΟΠΡΟΟΤΟΥΟΆΝΆΡΑΟΘ 
ΤΗΟΛΔΥΝΆΜΘΩΟΓΟΥῸ 
ΘΒΡΧΟΜΒΘΝΟΥΌΘΚΊΓΗΟ 
-ἸΠἈΡΆ ΤΆΞΕΩΝ :ΓΓΟΎΤΙΟ 
ἈΕΜΟΥ : ΤΟΥ ΓΟΤῸΔΙ 
κυ Μ ΓΟΥΝΟΜΟΥ 
ΟΟΥΝΘΕΘΤ ἌΞΕΝΚΟΤΟΩ) 
ΜΟΩΟΘΗΠΆΗΝΤΟΥΧΡΥ 
ΟἸΟΥΚΧΑΙΓΟΥΆΧΡΓΥΡΙΟΥ 
ΚἈΙΧΡΥΟΙΟΥκΚΆΙΧΆΛ 
ΚΟΥ ἸΚΑΙΟΙΔΗΡΟΥΚΑΙ 
ΚἈΑΟΟΙΓΕΡΟΥΚΆΙΜΟΆΛΙ 
ΚΕΟΥΤΙἈΝΠΙΠΡΆΓΜΆΟΔΙ 
ΕἈΘΥΟΘΕΤ ἈΙΕΝΙΤΥΡΙΚΙς 
ΙΗΥΡΙΔΙΕΞΕ ΓἈΗΚΆΘΑΡΙ 
ΟΘΗΘΕ ΓΑΙΆΧΧΗΤΟΥ 
ΧΑ ΓΓΙΓΟΥΆΧΓΝΙΟΜΟΥΆᾺ 
"ΝΙΟΘΗΘΕ ΓἈΒΝΆΠΙΆΝ 
ΓἈΆΘΟΘΟΧΘΆΝΜΗΔΟΆΠΟ 
ΡΕΥΗΤ ἈΙΛΟΧΤ ΥΡΟΟΔ. 
ΕἈΘΥΘΕΤ ΑΙ ΛΑ ΓΟΟ 


ΝΙΝ. 81. 14 -- 28. 


πιῶ πππππτιι -πΦπΠΕΠρΛΠ'ιΠυἔ κ.--ὔὕὔΡδὉ... «τὩἶτἱτ'7Ἅἅἅὄ 5. ὦὔ δα πσττῖ,. οἷ, ππὶς, τῷ πᾶν ὦ Ὡ-οεἰαν δ. καὸὶ Ὁ ὠταπρωτε δα, τους τοῦεπηςτοχκοιοίᾳ, 


πιῶ. "»5." 


ΚΑΟΠΆΥΝΙΤΕ ΓΆΙΜΑ ΓΙ 
ἈΓΙΥΜΩΝΙ ΓΗΗΜΕΡΆ ΓΗ 
ΖΙΚΑΗΙΚἈΑΘΆᾺΡΙΟΘΗΟΘΕΟΘΑΆΙ 
ΙΩΟΟΜΕΤΑ ΓΤ ΧΥ ΓΆΘΙΟΘ 
ἈΘΥῸΟΘΟΘΑΆΑΙΕΘΙΟΤΉΝΠΑΆ 
ΡΕΝΊΚΟΧΗΝ 


ΚΑΟΕΧΑΧΗΘΕΝΚΌΠΡΟΟ 


ΜΩΟΘΗΝΧΕΓΩΟΝΆΆΧΕΒΕ 
ΤΟΚΕΦΑλΧΧΙΟΝΤΩΝ 
ΟἸὙΧΩΝ΄ ΤΗΟΔΙΧΝΊΆ. 
ἈΓ(ΘΟΙΆΧΟΛΧΙΤΟΧΕΙΟΥῈ 
σι ΓΗΝΟΥΌΟΥΚΑΙ 
ΕἈΕἈΖΑΡΟΙΕΡΕΥΌΚΚΑΙ 
ΟΙΆΡΧΟΝΤΈΟ ΩΝ - 
ΤΆΤΡΙΟΝ ΤΉΓΟΥΝΑ 
ΓΩΓΗΟΘΙΚΆΙΔΙΕΆΧΕΙΤΑΙ 
“ΓΧΟΚΥΧΆΑΧΝΆΜΕΟΟΝ 
ΓΩΟΝΙΤΟΧΘΝΤΟΤῸΩΩΟΝ 
ΓΩΟΝΕΚΠΟΡΘΥΌΜΕ 
ΝΜΩΝΘΙΟΤΉΝΙΤΆΡΑ 
ΓΑΣΙΝΚΑΙΆΝΆΜΕΟΟ,. 
ΠἈᾺΘΗΟΤΗΗΓΠΟΥΝΆΓΩ) 
ΓΗΟΚΑΙΆΦΕΆΧΘΙΓΆΓΓΟ 
“ΓΕΧΟΟΙΚΟΣΠΙΆΡΑΆ ΓΟ 
ἈΜΟΟΝ ΓΩΟΝΠΟΆΕΜΜΙ 
ΟΤΩΝ ΤΩΝΕΘΙΚΠΟΡΕΥ 
ΟΜΕΝΟΩΝΕΙΟΤΉΝΠΙΤΑ 
ΡΤ ἈΞΣΙΝΜΙΆΝΨΥΧΗ, 


»----- 


10 


10 


20 


ΧποφδαποτώνχνονΝ 
ΚἈΑΙΆΧΤΙΟΤΩΝΕΟΟΟΝΙς 
ἈἉΠΟΤΩΝΚ ΤΉΝΩΝΙΚΑΙ 
ἈΠΟΤΩΝΠΡΟΒΆ ΤΩΝ 
ΚἈΑΙΆΠΟ ΓΟΥΗΜΙΟΟΥῸ 
ἈΥΓΓΩΝΧΗΜΥΘΟΘΑι 
Κλ ὠσΘΙΟΘΆΘΑΖΑᾺΡ 
ΤΟΩΕΡΕΙ ΓΑΟΛΤΙΆΡΧΑΟ 
ΚΟΘΙΚΆΙΆΙΠΤΟ ΓΟΝΗΜΊΙ 
ΟΥ̓ΟΓΩΟΝΥΤΩΜΙΗΆΧΗΜ 
ὙΥΗΣΕΝᾺ ΤΟΚΡΑ ΓΟΥΜΕΝΟΙΊ 
ἈΤΠΙΟΤΩΝΝΕΙΆΠΟΤΩΝ 
ἈΝΩΝΑΊΤΤΟΤΩΝΕΟΘΟΣ). 
ΚκᾺΆ ΠΟΤΝοΝΩΝιΙς 
ἉΠΟΤΩΝΙΤΡΟΚΆ ΤᾺΣ 
ΚἈΙΆΙΤΟΙΤΑΝΤΟΩΝΤῸΣ 
“Ττηνωνκλιλώσειο 
ἈΥΤΓΑᾺ ΤΟΙΟΧΕΥΘΙΆΙΟ 
“ΓΟΙΟΦΡΥΧἈΆΘΟΟΥΟΙΝΤΤΆΟ 
«ΦὙἈΧΆΑΚΑΟΕΒΝΤΉΟΚΗΝΗ 
ΚὙΥΚΑΙΘΙ.ΟΙΗΘΘΝΜΩ) 
ΟΗΟΚΑΙΕΧΕΆΑΖΆΡΟΙΕΡΕΥΟ 
ΚἈΑΘΑΟΥΝΕΤ ἌΆΞΕΝΚΟ 
ΓΟΩΙΜΩΟΘΗΙΚΆΙΕΓΕΝΗ - 
ΘΗ[Κ] ΓἈοκυλκὰ :- ΤΟΠΆΘΟ 
ΜΧΆΟΜΑ ΤΉΟΘΠΡΟΝΟΜΗΘ 
ΘΘΠΡΟΝΟΜΘΥΌΆΝΟΙ 
ἈΝΑΡΘΟΟΙΠΟΆΘΜΙΟ ΓᾺΜ 


᾿γενταπαυνττκοστττο ππτππαινς 
Ν 


180 ΝΌμΜ. 81, 24--- 832. 


ἈΠΟΤΟΩΝΠΡΟΚΆ ΤΩΣ. 
ΧΧΕΘΙλΙΆ Δ εοκλῦ ΧΕΙ 
»ΧλΕσ:Ιαχαιλιλλθο 
κλὺκοω Ν ΚΑΙΌΧΘΙΛΙ 
ἈΔΛΟΟΟΝΟΩΝΔιΙ.ΆΙΟΧΕΙ 
ΔΛ Θοκυχλανῶν 
ἈΠΟΤΩΝΓΥΝΆΝΚΩΟΝ 
ΙΟΥΚΕΓΝΟΩΟΆΝΙΚΟΙ 
ΓΗΝΆΝΑΡΟΟΠΆΟΣΜΙΨΥ 
ΧΑΟΒΙΚΟΆΧΘΙΆΛΟΘς 
ΚἈΑΙΕΓΕΝΗΘΗΤΌΗΜΙ 
ΟΕὙΥ̓ΜλΉΗΜεριστῶνοκ 
ΠΟΡΘΥΟΜανΝωΝνειο 
ΤΟὌΝΠΟΛΧΕΜΟΝΕΙ.ΤΟΥ 
ἈΡΙΘΜΟΥΓΩΝΠΡΟΚΆ 
ΓΩΝΤΊΧΙΧΕΘΙΟΧ Δ ΕΟΙΚΑΙ 
ἈΧΕΙΆΙΆΛ ΘΟΙΚΔΖΧΕΙᾺΙ 
ΟἸΚΔΙΚΡΙΚΑΙΕΓΕΝΕ ΤῸ 
ΤΟΤΕ ἈΧΟΟΚΩΛΧΠΙΟΤῸ. 

ΠρΡοκΑ Των ΧΟάικΆιο 
ΕοξιλιλχθρθιλιλλεοκΆᾷᾶι 
“ΓΟΤΕΈΧΛΟΟΚΧΥΤΩΝΤΩ 1 
ΚΟΟΕΚΚΑΙΟΙΚΆΙΟΝΟΙᾺ 

ΧΙ ΘοΟκΑ ΒΑ ΤῸ 
“ΓΕΧΟΟΚΟΘΙΟΙΚΑΙΣΚΟΨῪ 
ΧΑΆΝΟΟΝΙσχαιλλεο 
ΚΞλυΤΟΤ ΧΟΟλΎ ΤΟΝΚΟΩΣ 
Εκ λ υχλικλιθλώκει 
ΜΩΟΗΟσΤΟΤΕΈΛΧΛΟΟΤΟΣ 


10 


18 


20 


φλιρεματουγδύαλθα 
ΖᾺΡΤΟΩΙΕρβεικΆθλου 
ΝΘΤ ἈΞΕΝΚΟΤΩΟΜΩΟΘΗ 
ἈΠΟΤΟΥΗΜΙΟΘΥΜΆΤΟΟ 
ΤΟΩΟΝΥΪΩΟΜΝΙΗΧΟΥΌΔ, 
διλεν μωσησολποτω 
ἈΝΑΡωΝ ΤωΝΠΤΟΧΕ 
ΜΙΟΤΟΩΟΝΙΚΆΙΕΓΕΝΕ ΤῸ 
“ΤΟΗΜΙΟΘΥΜΑΆΛΙΠΟΤΉΘΟ 
ΟΥ̓ΝΆΓΩΓΗΟΆΧΠΟΤῺΣ. 
ΠΡΟΚΑΤΤΟΩΝΈΤΧΕΙΆΙΆ. 
δοοιςλιαχειλυάλεοις 
ΘἸΤΤ ἈΚΙΟχοϑιλιλια 
ΙΞλυκοεοί[ξκλιλχαιλλεςο 
κλιονοιλχθιλλεο 
κυ χλισΌΝΙς 
ΧΘιλλ εοικλιθΆΆ ΕΝ 
ΜΙΟΟΟΗΘΟΆΠΟΤΟΥΉῊΗΜΙΟΘΥ 
ΜΆ ΓΟΟΤΩΜΝΜΥΪΩΝΙΗΣ. 
ΤῸ Γ[Χ]ΚΡ ΤΟΥΜΕΝΟΝ ΕΝ 
ἈΠΟΤΩΝΜΝΆΠΟΤΩΝ 
ΧΝΟΟΝΙΚΆΙΧΠΟΤῸΟΝΙ 
κτΉνωνιζλιαλ ζει, 
ἈΥΓΧΤΟΙΟΧΘΥΕΙΓΆΙΟ 
ΤΟΙΟΦΥΧΆΧΟΘΟΟΥΌΙΝΤΤΆΟ 
«ΦΥὙΧἈΆΚΑΟΤΉΟΘΟΙΚΗΝΗΟ 
ΚΥΟΝΤΤΡΟΠΟΝΟΥΝΘ 
ΤΆΞΕΝΚΟΤΌΜΩΟΗΝ 
ΠΡΟΟΗΧΘΟΝΠΡΟΟΜΩ 


191 ΝΌΜ. 831, 39 -- 48. 


ΞΡ ΕΕΕΥ τας Ὁ .-. «΄ὦὃὖἦὄΝϑϑ -΄ὸὃἢς..,. . - ὀ .-.-. - . Ὁ -ὦ .... .-ῦῸϑᾷ2ἔΊ ὃϑῦΘὅ -ἷ-͵ἦΡξΚ.ς. ---- .ὄ .. 


ΟΗΝ᾽ ΠΆΝΤ ΤΕΟ:ΟΙΚΆΘΕ 
ΟἸΆΜΜΝΟΙΕΙΟ ΓΆΟΧΕΙ 
ἈΙΆΡΧΙΆΑΟΤΗΟΔΥΝΆΜΕ 
ὠοχεαιλιλφχοικάιθικα. 
ΤΟΝΤ ἈΡΧΟΙΚΆΙΘΗΙΆΝ 
ΠΡΟΟΜΟΩΟΘΗΝΟΙΠΆΙΔΙΘΟ 
σΟΥ̓ΘΙΧΗΦΆΟΙΝΤΌΚΕ 
Φλλλιον ΤωΝΆΝ ΡΟΣ 
ΤΩΜΝΠΟΧΕΜΙΟΓΩΟΝΤῸῺ 
πλρημωνικλιούλυλ 
πεφωνηκεναλμλγ 
ΤΩΝΟΥ Δ ΕΘΙΟΚΆΜΙΠΡΟΟ 
ΕΝΗΝΙΟΧΑΜΕΜΤΌΔΛΔΩ 
ΡΟΝΚΟΟΛΧΝΗΡΟΘΎΥΡΕ, 
ΟΚΕΘΥΟΟΧΡΥΌΟΥΝΧχΆΑΙ 
λωνλκλγψθλλιονι 
ἈΧΙΚΤΎΛΙΟΝΚΆΜΠΕΡΙ 
ἈΘΣΙΟΜΝΙΚΆΙΕΝΠΆΟΚΙ 
ΟΝΕΞΘΙΆΧΟΆΧΟΘΆΙΠΕ 
ΡΠ] γΥχων ΜῶΝΘ 
ΜἈΆΝ᾽ΓΙΚΥΙΚΙΕΆΧΆΒΕ 
ΜΩΟΘΗΟΚΑΙΘΆΘΑΖΑᾺΡ 
ΟΪΕΡΕΥΓ ΤΩΧΡΥΌΙΟΝ 
ΠΆΡΑΥΤΟΩΝΙΤΆΑΝΟΙιΚΕΥ 
ΟΟΘΘΙΡΓΆΟΜΕΝΟΝΚΑΆΙ 
ΕΓΕΝΕΤΟΠΆΝΤΌΧΡΥ 
ΟἸΙΟΝΤΟΆΧΦΆΑΙΡΕΜλΟ 
Ἀφειλονκωιξχειλι 
ἈΑΘοικψικλινοικλοι 


138 


ΠΆΡΑ ΤΤΟΩΟΝΧΘΙΆΙΆΡΧΟΩΝ 
ΙΞ“ΙΤΆΡΑ ΤΩΝΕΙΚΆΤΤΟΝ 
ΤἈΑΡΧΟΩΜΝΙΚΑΙΟΙΆΝΆΡΕΟ 
ΟἸΤΟΆΧΘΜΙΟ ΓΆΙΘΠΡΟΝΟ 
ὅ ΜΕΘΥΌῸΛΧΣΧΝΕΚΑΧΟΤΟΟΘΆΥ 
ΤΟΙ ἈΑΙΘΑΆΕΕΝΜΩ,ΟΗΟΘ 
ΙΞΑΙΕΆΘΑΖΑΡΟΙΕΡΕΥΟ ΤῸ 
ΧΡΥΟΙΟΝΙΤΆΡΑ: ΤΟΩΝΕιζΑ. 
ΤΟΝΤΆΡΧΩΝΙΑΆΙΕΙΟΘΗ 
1. ΝΗΓΚΆΑΝΑΥ ΤΓΆΘΙΟΤΗΝ 
ΟΚΗΝΗΝΊΤ ΟΥ̓ΜᾺΡΤΎΡΙ 
ΟΥ̓ΜΝΗΜΟΟΥΝΟΩΝΤῸΩ,. 
ὙἹΩΟΝΜΙΗΧΕΝΆΝΤ ΙΚΥῪ 
ΚΑΙΚΤΗΝΗΙΤΆΗΘΟΟΘΗΝ 
ι5 ΤΟΙΟΥΪΟΙΟΡΟΥΚΗΝΚΆΙ 
ΤΟΙΟΥΟΙΟΓΆΛΔΤΙΆΗΘΟΘΟ 
««Ῥολρλικαιθι Ἀ ΟΝΤΉ, 
ΧΩΟΡΑΜΝΙΆΑΖΗΡΙΚΑΥ ΤῊΝ 
ΧΩΟΡΑΝΓΆΛΆΛΑΔΙΚΆΙΗΝ 
Ὁ. ΟΤΟΠΟΟΤΓΟΠΟΟΙ ΓΉΝΕ 
ΟἸΝΚΑΙΠΡΟΟΘΆΘΟΝΤΤΘΟ 
ΟΙΥἸΟΙΡΟΥΚΗΜΝΙΚΆΑΙΟΙΥΟΙ 
ΓᾺΛΕΙΠΆΝΙΠΡΟΟΜΩΟΘΗ 
ΚΑΙΠΡΟΟΘΆΘΆΑΖΑΡΤΟΝ 
25. "ΙΕΡΕΒἈΙΚΑΙΠΡΟΟΤΟΥῸΆΧΡ 
ΧΟΝΤ ἈΟΤΗΉΗΟΟΥΝΑΆΓΩ) 
ΓΗΟΧΕΓΟΝΊΓΕΘΟΧ ΓΆΓΩΘ 
«Ο]λικΟΝι« ΠΙΆ ΖΗβΡ 
«ΑΜ ΝΜΕΡΆ ΚΑΙ Εσθεοῦ. 


ΝυΜ. 81, 48 --- 32, 8. 


κὐθλθλληκλσερΆμᾳ. 
ΙΞ«ΨΚ᾿ΝΧΚΑΤΤΚΑΙΕΆΙΆΝΤΗ 
ΓΗΝΗΝΙΤΆΡΘΔΟΟΚΕΝ 
ΙΞὉΞΝΩΤΠΙΟΝΤῸΟΝΥΩΟ 
ΙΗἈΓΗΙΚΤΉΝΟΤῬΟΓῬΡΟΟ 
ΕΟΓΙΝΚΆΙΓΌΟΙΟΙΤΆΙΟΙ 
ΟΟΥ̓ ΚΤΉΝΗ :ΥΤΙΆΡΧΕΙ: 
ΙΞ(ἈΑΙΕἈΕΓΟΝΕΘΙΘΥΡΟΜΘ 
ΧἈᾺΡΙΝΘΝΩΠΠΟΝΟΟΥ 
ἈΟΘΗΤΤΩΗΓΗΛΧΎΥ ΓΗΤΌΙΟ 
ΟΙΚΕ ΓἈΙΟΟΟΥΈΝΚΆΑΆΓ ΓΑ. 
ΟΧΘΟΘΙΚΙΜΗΔΟΔΑΕΙ - 
ΒΕἈΟΘΙΟΗΜΆΟ ΓΟΝΙΌΡΆΔ. 
ΜΗΝΙΚΑΙΕΘΙΙΤΕΝΜΩΟΘΗΟ 
“ΓΟΙΟΥΪΟΙΟΓΆ Δ ΙΚΑΥΤῸΌΙΟ 
ὙἹΟΙΟΡΟΥΒΗΝΟΙΆΛΟΘΑ. 
φοιγμωνπορευοσ, 
ΤἈΙΕΙΟΓΟΝΙΠΟΆΘΜΟΝ 
ΙΚΧΙΥΜΜΕΙΟΙΚΆΘΗΟΘΟΘΑΙ 


ΧΥΓΟΥΚΑΜΝΑΆ ΤΙ ΔΙΆΟ ΓΡΕ 
γετλιτἈ Δ ΙἈΝΟΙΆΟΤῸΣ 


ὙἹΩΟΝΙΗΧΜΗΔΛΙΆΒΚΗΝΆΑΙ 
ΕἸΟΤΗΝΓΗΝΗΝ ΛΟ 
ΟἸΝΑΥ ΤΟΙΟΚΟΟΥΧΟῪ 
“ΤΟΩΟΘΕΙΠΟΙΗΟΆΝΟΙΠΠΑ. 
ΤΕΡΕΟΥΜΟΩΝΟΊΤΕΆ. - 
ΠΕΟΤΘΙΆΧΑΥ ΓΟΥΌΕιΙΚ 
ΚΑΛΉΗΟΚΆΑΡΝΗΙΚΑΤΤᾺ 
ΜΟΗΟΘΔΣΔΥΓΗΝΓΡΓΉΝΙΚΑΙ - 


189 


ἢ 


10 


1ὅ 


Ι 


Ι 


ἈΝΘΑΗΟΘΆΧΝΦΡΑΑΡΆΓΓΑΆ 
ΚΟ ΓΡΥΟΟΚΑΙΚΆ ΤΈΝΟ 
ΗΟΆΧΝ, ΓΗΝΓΉΝΚΑΙΆ. 
ΠΕΟΓΗΟΧΝΤΉΝΚΑΡ 
Ὁ ΓΩΟΜΝΜΥΪΩΜΙΗΆ 
ΟΠΩΘΟΜΗΕΘΙΟΘΆΘΩ 
ΟἸΝΘΙΟΤΉΝΓΗΝΗΝΕ 
ἈΟΚΕΝΑΥ ΤΟιοίζΌις 
ΦΡΓΙΟΘΗΘΥΜΩ ΚΟ 

ΕΝ ΤἬΉΗΗΜΕΡΆΘΚΘΙΝΗ 
ΚΑΙΩΟΜΟΟΘΕΝΆΘΓΩΝ 
ΕἸΟΥΟΝΤ ἈΙΟΙΆΝΘΡΩ 
ΠΟΙΤΕΚΕΙΝΟΙ :ΟΙΆΝΑΆ 
ΕἈΝΤΤΕΟΕΘΣΧΙΓΥΤΙΤΟΥ 
ἈΠΟΘΙΚΟΟΧΕΤΟΥῸ 
ΙΚΚΑἈΙΕΙΤΆΙΝΟΩΤΟΙΕΤΊΙ 
ΟΥἈΜΕΝΟΙΤΟΆΓΧΘΟ, 
ΚἈΑΥΤΌΟΙΚΆΚΟΝ : ΤΉΝΓΗΓ 
ἩΝΩΜΟΟΘΕΝΤΌΛΧΕΡΑΆ 
Ἀμκλήολλκικαλκξκ 
ουὐγαβρουνηκολου 
ΘΗΘΟΆΝΟΠΙΟΟΜΟΥ - 
ΠΑΧΗΝΧΑΛΘΕΥΟΟΙΕ 
«οννηολυλιζθζῳ 
ΡΙΟΜΕΝΟΟΚΆΑΜΗσΘΟΥῸ 
ΟἾΓΟΥΝΑΥἨΟΤΊΟΥΝ 
ΕΤΙΗΙΚΟΛΧΟΥΘΗΟΆΝ 
ΟΠΙΟΩΚΥΚΑΙΩΡΓΙ 
ΟΘΗΘΥΜΟΩΚΟΕΙΤΙ ΤῸ 


ΝΟΌΜ. 32, 8 --- 18. 


ΙΟΡΆΗΧΚΑΙΚΆΤΘΡΟΜ 
ΚΕΥΟΆΧΝΆΑΥ ΤΓΟΥΌΕΝ 
ΤΗΕΘΡΗΜΟΩΣΤΈΕΟΟΘΕΡΆ 
ΚΟΝΤΤ ἈΕΤΉΘΟΩΟΕ - 
ΣἈΑΝΆΑΛΟΩΘΗΙΤΆΟΆΧΗ 


ΓΕΝΕΆΧΟΙΠΟΙΟΥΝΤῈΟσ 


ΤἈΙΤΟΝΗΡΆΘΝΑΆΝΤῚΙ 
ΚΥΔΟΥΆΝΘΟΤΉΤ ΑΙ 
ἈΝΜΤΙΥΤΩΝΙΠΤΆΤΕΡΟΣ 
ὙΜΩΝΟΥΌΟΤΡΕΜ 
ΜΆΛΝΘΡΩΠΩΟΩΜΝΑ. - 
ΜΑΡΤΟΩΟΛΟΩΝΠρΟΟ 
ΘΕΙΝΆΙΕΤΊΕΤΙΤΗ ΤῸΝ 
ΘΥΜΟΝΤΉΘΟΡΓΗΟ 
ΚὙ ἘΤΤΠΙΟΡΑΗΛΟΤῚ 
ἈΠΟΟΤΡΆΦΗΟΟΟ - 
ΟΘΑΙΆΠΑΥ ΓΟΎΤΙβΡΟ 
ΟΘΕΘΙΝΆΙΕΤΊΚΑ ΓΑ. 
ἈΕΙΠΕΙΝΆΑΥΓΤῸΝ 
ΕΝΤΉΕΡΗΜΩΟΩΚΑΙ 
ἈΝΟΜΗΟΕΤΆΙΕΙΟ 
ΟΧΗΝΤΉΝΟΥΝΑΆ 
ΓΩΟΓΗΝΤ ἈΥ ΤῊΝ 
ΚΑΟΠΡΟΟΘΗΆΘΟΝ - 
λΥ ΤΩ ΚἈΑΙΘΆΘΓΟ 
ΕΠἈΥ ἌΕΙΟΠΡΟΒΑΆ. - 
ΤΟΩΝΟΙΚΟΆΛΌΟΜΗΘΟΟ 
ΜΕΝΤΌΟΌΙΟΙ ΤΉΝΕ 


140 


10 


1Ὁ 


20 


ΟἸΝΗΜΟΩΝΟΩΔΕΙΚΑΆΙ 
ΠΟΛΧΕΙΟΤἈΙΟΆΠΟΟΚΟῪ 
ἉΙΘΗΜΟΩΝΚΆΙΗΜΙΟ 
ΕΝΟΙΠΤἈΙΟΆΜΕΝΟΙ - 
ΠΡΟΦΥΧΆΚΗΠΡΟ 
τΤεροι των ]ωνίο 
ΡἈΗἈΧΕΘΟἈΧΝΆΓΆΓΩ 
ΜΕΝΑΥ ΓΟΥΘΕΙΟΤῸ 
“ΓΟΠΟΝΆΑΥΤΩΝΚΆΙ 
ΚἈ ΤΓΟΙΚΗΟΓΘΕΙΗΆΤΙΤΟ 
ΟΚΕΥΗΗΜΩΝΕΝ - 
ΠΟΆΧΕΟΙΝΤΈΕΤΊΧΙΟ 
ΜΕΝΆΙΟΔΙΑ ΤΟΥΌΚΑ 
“ΤΟΙΚΟΥΝ Τ᾽ ἈΟΤῊΝ - 
ΓΗΝΟΥΜΗΆΠΟΟΤΡΑΆ 
Φωμενθιοτᾶοοι Ξ 
Κκεαιλαοημῴνεωῳα - 
ἈΝΚΑΤΤΆΜΕβιΟΘΩ 
οινοιγ)οήορληλ 
ΕΚΆΟ ΓΟΟΘΕΙΟΤῊΝΙ 
κληβρονομιάᾶναλυ 
ΤΟΥΚΑΙΟΥ ΚΘ ΚΆΗΡΟ 
ΝΟΜΗΟσΆΜενΝεναΥ 
ΤΟΙΟΆΠΟΤΟΥΠΕΡΑΆ 
ΤΟΥΪΟΡΔΆΝΟΥΚΑΆΙ 
ΕἸΤΕΙΚΕΙΝΆΟΤΊΆΑΠΕ 
ΧΟΜΕΝ ΤΟΥΌΚΧΆΧΗ 
ΡΟΥΘΟΗΜΩΝΕΝΤῺ 


ΝΌΜ. 83, 18 -- 19. 


ΠΕΡΑΝΤΟΥΪΟΡΑΆΝΟΥ 
ΕΝἈΆΝΑΤΤΟΆΔΙΟΚΆΟΙΕΙ 
ΠΕΝΠΡΟΟΛΥ ΓΟῪΥΌ - 
ΜΟΩΟΘΟΗΟΘΆΜΝΙΤΟΙΗΉΘΗ 
ΤἈΑΙΚΑ ΤΑ ΟΡΗΜΆΤΤΟΥ 
ΤΟΘΆΝΕΞΟΙΤΆΙΟΘΗΟ - 
ΟΘΆΑΙΕΝΆΝΤΡΙΚΎΕΙΟΙΤΟ 
ἈΕΜΟΝΚΑΙΠΆΡΘΑΆΘΥ 
ΟΕΤΑΙΥΜΟΩΝΠΙΤΙΆΟΟ - 
ΠἈᾺΙΟΤΗΟ ΤΟΝΙΌΡΔΑΔ. 
ΝΜΗΝΕΝΆΝΤΙΚΥΕΩΟ 
ἈΝΕΙΚΤΡΙΕΗΟΘΙΚΘΡΟσΟ 


ΑΥ̓ΓΟΥΆΑΤΙΟΠΡΟΓΟΘΊΤΟΥ 


λΥΤΟΥΚΑΙΚΆ ΓΤ ἈΚΎΡΙ 
ΘΕὙΘΗΗΓΗΘΝΆΝΤΊΚΥ 


ΚΑΟΜΕ ΓΑ ΓΧΥΓἈΆΛΆΤΙΟΓΤΡΑ. 


Φησβξοθλιηζκλιξοθοθλι 
ἈΘΩΟΙΕΝΑΆΑΝΤΙΚΥ 
ἈΠΤΟΙΗΧΚΑΙΕΟ ΓΆΙΗΓῊ 
ἈΥΤΗΥΜΙΝΕΝΙΚΆ ΓΆᾺ 
ΟΧΕΟΕΙΕΝΆΑΝΤΙΚΥΕ 
ἈΝΟΔΕΜΗΙΤΠΤΟΙΉΘΗΟΘΘ 
ΟΥ̓ΓΟΟΘΟΛΧΛΜΆΡΤΗΟσΘΟΘΘ 
ΕΝἈΝΤΙΚΥΚΆΙΓΝΩΟΘΘ 
ΟΘΑΙΤΗΉΗΝΑΜΑΡΤΊΙΆΝ - 
ὙΜΟΩΝΟΤ ἈΝΚΑΤΓΆΛΧΔΣ. 
ΚΗΥΜΆΟ: ΤἈΚΔΑΚΚΆ ΚΑΙ 
ΟἸΙΚΟΔΟΜΗΟΘΓΆΙ :ΥΜΙ 


141 


ὃ 


ἈΥ ΓΟΙΟΙΤΟΆΘΙΟΤΉΆΚΝΣ. 
ΠΟΟΚΕΥΗΥΜΟΝΚΑΙ 
ΚἈΙΕΠΆΑΥΎ ΕΙΟΤΌΙΟΙΚΤΉ. 
ΜΘΟΙΝΥΜΟΩΝΙΚΆΑΙΤΌΘΙς 
ΤΤΟΡΕΥΟΜΕΝΟΝΘΕΘΚΤΟΥ. 
ΟΤΟΜΑΆ ΤΟΟΥΜΟΩΟΝΠΟΙ 
ΗΟΕΤΕΙΚΑΙΕΙΤΆΝΟΙΥ 
ΙΟΙΓΆΔΚΑΙΟΙΥΪΟΙΡΟΥ 
ΚΗΝΤΙΡΟΟΜΩΟΘΗΝΆᾺΘ 
ΓΟΝΤ ΕΟΟΙΤΆΙ Δ ΕσοοΟΥ 
ΠΟΙΗΟΟΥΌΙΝΚΆΘΑΆΑΟ 
ΙΚΞΟΗΜΟΩΟΝΕΝΤΘΑΆΧΕ 
ΤἈΑΙΗΧΠΟΟΙΚΘΥΗΗΜΩΟΣ) 
ΙΞ“ὦοαο“»2ἍΚννὙΝΧΑΙΚΕΟΗΜΟΩ 


1. ΚΙ ΔΩ Γ( ΓΤ ΗἨΓΙΟΗΜΟΩΟΜΝ : 


“Ὁ 


ΚΑΙΠΆΝΤΑ ΤΑΙ ΚΤΉΝΗ 
ΗἩΜΟΩΝΕΟΟΝΤ ἌΙΕΚΘΕΙ 
ΕΝΤ ἈΙΟΙΤΟΆΘΟΙΝΓΆ. 
ἈλΑλοιλ απ σοοΥῦΥ 
ΠΑΡΘΑΘΥΟΘΟΝΤ ἍΜΑ 
ΤΕΘΕΝΟΩΙΠΆΙΟΜΕΝΟΙ 
ΚἈΑΙΕΚ ΤΕ ΓἌΜΕΝΟΙΕ 
ΜΆΝΤΙΚΥΕΙΟ ΤΌΝΙΤΟ 


᾿ἈΘΒΜΟΝΟΝΤΡΟΠΟΝΟ 


ΚΟΜΟΥ ἈΕΓΘΙΚΆΙΟΥΝΕ 
ΟΤΉΟΘΕΝΆΑΥ ΓΟΙΟΜΩ) 
ΟΗΟΘΆΘΑΖΑΆΡΤΟΝΙΕ 
ρβελιληησουΝΥῇο. 


ΝΌΜ. 582. 19 -- 28. 


ΝΜΑΥΉΗΚΑΙ ΤΟΥΌΛΡΧΟ,. ΧΑΝΆΑΛΝΙΚΆΙΆΤΤΕΚΡΙΘΗ 


ΧΟΠΑ ΤΡΙΟΜΊΩΝ - ΟἈΝΟΙΥ]ΟΙΓΆΊΚΑΟΟΙ 
φγλωνίορληλκλαι ὙἹΟΙΡΟΥΚΗΝΆΘΓΟΝ 
ΕἸΤΕΝΜΩΟΘΗΟΘΙΡΟΟ “Ἱ ΕἘΘΟΟΛΆἈΕΓΘΙΟΚΟ ΓΟΙῸ 
λυ Γουοθαν λλκ δ ΘΕΡΑΙΤΟΥΟΙΝΟΟΥΟΥ 
ΟἸΝΟΙΥΊΟΙΓΆΔΙΚΆΙΟΙ “ΓΩΟΘΙΤΟΙΗΘΟΟΜΕΜΝΗΜΙΟ 
ὙἹΟΙΡΟΥΞΚΗΝΜΕΘΥ - ὉΧΕΒΗΟΟΜΘΘΆΘΝΟΣΠΙΛΙ 
ΜΟΩΟΝ᾽ΓΟΝΙΟΡΑΆΝΗ. ΟΜΕΝΟΙΘΝΆΜΝ᾽΄ ΓΙΚΎΕΙΟ 
Τ᾿ΠΙΧΟΕΝΟΩῚΙΤΆΙΟΜΕΝΟΟ ΓΗΝΧΆΑΝΆΛΧΝΙ ΛΟ 
ΕἸΟΙΤΠΟΆΘΜΟΝΕΝΆΝ ιο ΟΕΤΤΑΙ ΤῊΗΝΙΚΆ ΓΆΟΧΕΟΙ. 
ΤΙΚΥΚΆΙΚΑΙ ΓΆΚΥΡΙΕΥ ΧἼΓΗΟΙΚΧΗΡΟΝΟΜΙΆΟΘ:Η 
ΟΗΤΕΤΉἨΟΓΗΟΆΙΠΕΝΑΆ ΜΙΝΕΝΤΩΙΤΕΡΑΆΝ ΤΟΥ 
ἋἽΙΥΜΩΟΝκλαυλ σε ΓΕ ΟΡ λανουκλιαλκει 
ΧΥΓΟΙΟΓΗΝΓΗΝΓΆΛΔΛΑ. ΧΥ ΓΟΙΟΜΟΩΘΗΟ ΓΟΙΟΐ" 
ΔΛ ᾿ΕἘΝΚΑΓΆΟΧΕΟΒΘΙΕΑ. ιδ΄ ἸΟΙΟΓΆΙΚΑΥ ΓΟΙΟΥΊΟΙΟ 
λεμηλυλκωοσινεν ΡΟΥΚΗΝΙΚΑΙ ΤΟΗΜΙΟΥῸ 
ΠᾺΆΟΜΕΝΟΙΜΕΘΥΜωΣ. ΦΥΧΗΟΜΑΝΆΟΟΗΥ ΩΣ 
- ΕἸΟΘΓΟΝΠΠΟΆΘΒΜΟΝΕ ἸωσηῬ΄ Γηνελοιλβθι 
-ΝἈΆΝ΄ΓΙΚΥΚΑΙ ΧΕΙΚΑ. ἈΝΟΗΟΦΝΕΛΧΟΙΆΘΟΩΟΟ 
- ΟΕ ΕΓΧΙΓΗΝΆΤΙΠΟΟΚΟΘΥ Ὁ ἈΜΟΡΡΆΑΙΩΟΝΚΆΨΓΗΝ 
-ἩΝΑΥ ΓΟΝΙΚΆ ΓΧΟΓῪ ΚἈΟΙΆΘΙΆΑΝΟΩΓΕΆΟΙΆΧΕ 
- ΝΆΙΚΑΟΛΧΥ ΓΝΙΚΑΥΓΑ. ΕΟ ΙΓΗΟΚΆΑΟΆΧΝΤΉΗΝΓΗ,. 
-ΙΚ ΗΝΗΛΧΥ ΓΩΝΠΠΡΟ Κλ ΓΆΟΠΟἈΧΕΙΟΟΥΝΤΌΙΟ 
--ΤΕΡΑΥΜΩΜΝΕΙΟΓῊΝ ΩΡΙΟΙΟΠΟἈΧΘΙΟ ΤΗΉΟΓΗΟΘ 
-ΧΆΜΆΆΧΝ. :ΙΚΟΥΝΚΚΑ. ὃ ΚΥΚΆΧΩΘΚΑΙΩΚΟΔΟΝΊΗ 
“ΓΑΙΚΆΛΗΡΟΝΟΜΗΘΗΟΟ, ΟἈΝΟΙΥ]ΟΙΓΆΔ᾽ ΓΗΝΆΔΟΙ 


ΓΟΕΝΥΜΝΜΗΙΝΕΝ ΤΉΓΗ ΚΟΝΚΑΥΓΗΝΑΆ ΓΆΡΩΘ 


143 ΝΌΜ. 82. 28 -- 34. 


ΚἈΓΓΗΜΝΆΡΟΗΡΙΚΑΥ ΤῊ. 
ΚΑΓΆΡωΘ᾽ οωφᾶρκαι 

ΤΗΝ Ζηρκαιυγώολκ 
ΧΥΓΧΆΟΚΑΥΓΗΝΆΜΡΑΜ 
ΚΑΙ ΤῊΝΕΔΙΘΆΡΡΆΝΙΤΟ 
ἈΕΙΟΟΧΥΡΆΟΙΚΑΙΘΙΤΆΥ 
ἈΘΙΟΠΡΟΚΆ ΤΩΜΝΚΆΙΟΙ 
ΥἹοιρβρουκηνώδβκολο 
ΜΗΟΆΝ ΤῊΝΕΟΕΕΟΟΝ 

᾿ς ΚΆἈΙΧΤΗΝ :ΘΕἈΘΆΔΛΧΗΚΑΙ 

ΧΤῊΝ :ΚΑἈΡΙΆΘΑΙΜΙΚΥ ΤῊ 

ΝΔΕΦΩΘΙΚΑΙΤΉΝΕΘΕΛ. 
Μεωνπερβικεκγκλῳ 
ΜΕΝΆΟΘΧΚΧΟΝΟΜΆΑΆΤΓΙ:ς 
ΤΗΝΟΕΒΆΜΔΆΜΚΆΙΕΙΤΟΩ) 
ΝΟΜΔΆΑΟΆΜΝΙΚΑ ΓΑ ΓΆΟΝΟ 
ΜΑΓ ΓΑ ΓΆΧΟΝΟΜΆΓ ΓΑ ΓΟΣ 
πολεωνλοώκολο 
ΜΗΟΆᾺΝ :ΚἈΟΕΠΟΡΘΟΥῪ - 
ΘΗΥΌΜΆΧΕΘΙΡΥΥΜΆΝΆΟ 
ΟΗ ΧΕΙ :-ΓΆΑΛΆλΚΆΙΕ 
ἈΧΕΚΕΝΑΥΓΗΝΚΑΙΆΠΊΩ 
ἈΕΟΕΝΤΟΜΆΜΟΡΡΑΙΟ. 
ΤῸΝ :ΚΑ ΓΟΙΚΟΥΝΊΤΑ.: 
ΕΝ ΧΥ ΤΗκλαλωῦκει 
Μ]ΩΓΟΘΗΓΠ ΓΗΝΓΆΛΆΔΛΟΛ. 
ΤΟΩΜΑΆΧΕΙΡΥΪΟΜΆΝΆΟ 


25 


(ΓΗ ΔΙΑ. ΓΟΛΙΚΉΓΕΙΝΝΟ 


ΚΕΙΚΑΙ ἈΕΙΡΟΤΟΥΜΆ 
ΜΆΑΟΘΟΗΘΙΠΠΟΡΘΥΎΘΗΙις 


ΕἈΔΕΒΕΝΤ ἈΟΘΠΙΙΑΥΆΕΘΙΟ 


ΧΥΤΟΝΚΆΙΘΠΩΝΟ 
ΜΆΘΕΜΑΥ ΤΙ ἈΘΘΠΆΥΆΕΙΟ 
ΕἸΧΘΙΡΙΙΔΙΝΆΚΑΥΎΘΠΟΡΟΘΥ 
ΘΗΙΚΧΙΕΆΧΕΕΝΤΉΝΚΑ. 
νλϑθικλυτασοκωμλολγ 


“ΓΗΟΓΟΙΚΚΔΙΕΤΙΘΟΝΝΟΜΆΟΘΕ.. 


λΥΓΧΟΝΑΚωθεις ΤΟΥ 
ΟΝΟΜΑΆΤΟΟΛΥ ΓΟῪῚ 


ΙΞΙΛΔΙΟΥ ΓΟΙΟΙΓ ΓΆΘΜΈΟΙ 


ΤΟΩΟΝΥΪΩΟΝΙΉΗΧσΕ 
ΞΣΗἈΧΘΟΝΕΚΓΗΟΛΔΟΙΓΥ 
ΠΤΟΥΟΥΜλΥΝαμθίιλΥ ὦ 
ενχεριμω)οηιζολαλ. 
βρωνκλιαγραγενμῳ 

ΟΗΟ ΓἈΟΛΤΙἈΡΟΘΙΟΆΥ, 

ΓΟΝΙΚΆ ΓΟΥΟΟΓΆἈΘΜΟΥΌ 
ΧΥΓΓΩΟΝΑΙΆΡΗΜΑΤῸΟΟ 

ΙΞΚΞ ῸὈΚΑΙΟΥΤΪΤῸΟΙΟ ΓΆΘΜΟΙ 


ΚΑΥ ΓΟΝΙΚΆ - ΓΉῸΓΠῚ ΟΡ 


ἈΟΛΧΥΓΩΟΝΙΑΙΆΤΙΗΡΆ 
ΕΚΡΑΝΙΕΘΟΟΗ ΓΏΌΜΗ 
“ΜΓωΠρω ΤῊΣ 
ΙΞΞΑΙΗΜΕΡΑ ΓΟΥΜΊΉ - 


148 ΝΌΝΜ. 92. 344 --- 58. ὃ. 


ΝΟΟΤΟΥ ΧἈΤΉΘΙΠΑΥΡΙΟ, ΚἈΑΙΆΤΙΗΡΆΝΆΠΕΝΑΚ,. 


ΤΟΥΤΙΧοχλασηλθο, “ΓΙιειρωθκλυλβηοκ 
οὐ ἹοηηλενχϑιρΥ “ΓΗσΟΘΆΑΧΆΟΟΗΟΜΕεΕοΟσ,. 
γΥΗΧΗΒΝΆΑΝΤΊΟΝΠΑ, ΕἸΟΣΤΗΝΕΡΗΜΟΝΙΚΆΙΕ 
ΤΩΝ ΤΩΝΔΑΙΓΥΙΤΤΊΟΣ »" ΠΟΡΕΥΘΗΟΘΟΆΝΟΔΟΝΓ 
ΚἈΑΙΟΙΔΙΓΥΤΙΤΊΟΙΕΘΑ. ἩΜΕΡΩΝΙΆ ΤΉΘΕΡΗ 
ΠΤΟΝΟΥΌΕΠΆΤΑΞΕ,.. ΜΟΥ ΧΥ ΓΟΙΚΆΙΠΆΡΕΝΕ 
ΚΟΕΣΧΎΥΤΌΌΝ τ ΤΟΥΟΤῈ ΕΧΆΧΟΝΕΝΙΠΙΚΡΙΆΙΟΙς 

- ΘΝΗΚΟΤΤΆΟΠΆΝΤΆΟΘΙ ἈΠΗΡΆΝΕΙΠικροιω 
ΤΠΆΝΠΡΩ ΓΟΤΌΙΚΟΝ ι᾽ ΚἈΙΗΛΘΟΝΕΙΟΘΆΘΙΜις 

- ἘΝΓΗΛΔΙΓΥΊΤΤΤῸΟΣ "λε΄ ΙΝ ΑΘΒΝΕΆΧΘΙΜΙΕΙΤΗΓΥΔΣΑ. 
ΤΟιΙοθεοιολυ τῶν ὁ ΤΟΩΟΝΚΑΙσΟ ΓΘΆΘΧΗΦΟι 
ΕΠΟΙΗΘΕΝΙΚΟΤΉΝΕΚ ΜΚ Ν κα ΠΆρεναλλ 
ΔΙΚΗΟΙΝΚΑΙΆΤΙΆΡΑ. ἈΟΝΘι(ΘΙ:ΤΙΆΡΑ ΤΟΥ ΔΩΡΙΠ 
ΤΕΟοΟΙΥ]ΟΝΗΧΘΚΡΆΜΕΟ ι΄ ΚἈΙΆΙΤΗΡΆΝΕΞΣΕΆΧΘΙΜ 
οησσιλβενθκΆλλο ΚΑΙΠΆΡΕΝΕΕΚΆΆΛΟΝΕ - 
ΕἸΟΘΟΚΧΩΘΙΚΆΙΆΤΙΑ. ΓΙΘΑΧΧΟΟΘΆΝΕΡΥΘΡΆΝ 
ΡἈΝΤΕΟθιςζοοκχώθιτα ΚΑΙΆΠΗΡΑΝΑΆΠΟΘΆΛΆΧΟ 
ρβενθεελλλονειοεου ΟΗΟΘΕΡΥΘΡΆΟΚΆΑΙΠΆΡΘ 
ΘἈΝΟΘΟΤΊΝΜΕΡβΟΟ Ὁ. ΝΜΕΘΕΧἈΧΧΟΝΕΙΟΤΉΝΕΡΗ 
ΤἨΟΘΕΡΗΜΟΥΚΑΙΆΠΗ ΜΟΝΟΘΙΝΝΆΙΆΠΗΡΑΝ 
ΡἈΝΕΚΕΟΥΘΆΚΑΆΙΠΑΆ ΕΚΤΉΘΕΡΗΜΟΥΌθΕιΝνς 
ΡΕΝΘΕΆΆΧΟΝΘΠΙΟΤῸ ΠΆᾺΡΕΝΕΘΕΑΆΆΛΟΝΕιΟρΆ 
ΜἈΑΕΙΡωθοθοτινα Φακλκλιλ ΠΗΡΆΝΕΙΟ 
ΤἸΕΝΆΝ ΤΠ Ἰκαθάσαπφο 5» βαφλκλκλιπάρεναεκα. 
κλιπλρενδαλλλονᾳα ἈΟΝΕΙΟΕΆΧΟΥ ὉΚΧΙΆΠΗ 
πενα ντιμαγλλου ΡἈΝΕΞΣΕΘΆΧΟΥΟΚΆΜΤΑΆΡΕ 


144 ΝΌΜ. 38, 8--- Τά. 


ΝΕΕΆΧΧΟΝΕΝΡΆΦΙΔΟΓ 
κλαιουκηνθιθτλλῳ 
ὙΔωρπιθινκλιλππηρα. 
ΕΚΡΑΦΙΔΕΙΝΚΆΙΠΆΡΘ 
ΝΜΕΚΆΆΧΟΝΕΝΤΉΕΡΗ 
ΜΩΟΘΙΝΆΚΑΙΆΠΗΡΑΝ 
ΕἸ ΤΗΘΕΡΗΜΟΥΌΘΙΝΆ 
ΚἈΑΙΤΙΆΡΕΝνθελλλονει 
ΜΝΗΜΆΟΙΝΤΉΟΕΠΙΘΥ 


ΜΙΧΟΙΚΟΑΤΥΙΗΡΆΑΝΘΙΚΜΝΗ 10 


ΜΑΤΟΝΕΠΙΘΥΜιλΆοις 
ΠΆΑΡΕΝΘΕΑΆΧΆΧΟΝΘΝΆΟΘΗ 
ΡωθΘικἈΙΠΤΗΡΆΝΕΣΑ 
οηρωθικλμητλδενθκΆλ 
ἈΟΝΕΝΡΆΘΜΑΆΚΑΙΆ - 
ΤΙΗΡΑΝΕΚΡΆΜΆΘΚΑΙ 
ΤΠἈᾺΡΕΝΘΕΆΧΟΝΕΝ - 
ρεμμωθφάρεοκαι 
ἈΤΠΙΗΡΆΝΕΚΡΕΜΜΩΘ 
φλαρεοκλιπάβανθελλ 
ἈΟΝΕΙΟΆΧΕΘΚΩΜΝΆΚΑΙ 
ἈἉΠΗΡΆΝΘιΚΑΆΕΩΝΑᾺ 
κτλ βανθεΆλλον 
ΕἸΟΡΕΟΟΛΙΚΑΙΆΠΗΡΑΆ 
ΕΚΡΑΟΘΟΟἈΧΚΑΙΠΆΡΕΝΕ 
ΕἈἈΧΛἈΧΟΝΕΙΟΜΆΚΘΆΛΑΆΘ 
ΚΑΟΛΙΤΗΡΑΝΕΚΜΆΚΕΑΆ 


148 


10 


Ἀλθικλιπαρενθεκλλλοι 
ΘΙσχ οροςσ: ΟἈΦΆΡΚΑΙΆΙΤΗ 
ΡἈΝΕΣΧΟΡΟΥΟ:ΟΆφΦΆλρις 
πλρενθελλονειοχλρὰ 
Δ Αθκλιλπηράνεδιζχαρλ 
ἈἈλθκλιπλρεναεεαλλλοι 
ΕἸΟΜΆΚΗΛΟΩΘΙΚΑΙΆΠΗΡΑ. 
ΕΚΜΆΑΚΗΣΧΩΘΚΔΗΤΑ. 
ΡΕΝΕΕΚΆΧΆΛΟΝΕΙΟΚΑ ΤΑ. 
ἈΘΚΑΙΆΠΗΡΆΝΕΙΚΑ τ, 
ΤἈΆΘικλΆρενθελλοι 
ΘΙΟΤ ἈΡΑΘΚΆΑΙΆΠΗΡΑΝ 

ΘΙ ΤἈΡΑΘΚΑΙΠΆΡΕΝΕ 
ΚἈΆΧΟΝΕΙΟΜΆΘαΕκικΑ. 
κυλ πηρλνεκμάθεκ 
κακλυπαρενακΆλλο 
ΕἸΟΆΧΟΕΜΟΩΟΝΙΆΚΑΙΆΠΗ 
ΡἈΝΘΣΧΟΕΜΩΝΆΚΑΆΙ 
ΠἈΆΡΕΝΘΕΧΆΛΟΝΕΙΟΜΑΆ 
ΟΟΥΡΟΥΘΚΑΙΆΠΗΡΑ, 
ΕΚΜΆΑΟΘΟΥΡΟΥΘΚΆΠΙΆ 
ΡΕΝΕΚΆΛΧΟΝΕΙΟΚΆΝΑΙ 
ἈΚΑΝΚΑΙΆΠΗΡΆΝΟΚκΕΑ. 
ΜΆΙΆΙΚΑΝΚΆΜΤΙΆΡΕΝΕ 
ΕΧΧἈΧΟΝΕΙΟΤΟΟΡΟΟΓΆΔ. 
ΓΚΑΚΑΙΆΠΗΡΆΝΕΚΤΟΥ 
ΟΡΟΥΟΓΆΛΔΙΓΆΔΚΆΜΙΆ. 


ΝΙΝ. 38. 14 -- 33. 


ΡΕΝΕΕΚΆΆΟΝΕΙΟΙΕΤΓΆΒΑ. 
ΘΆᾺΚΑΙΧΠΗΡΆΝΕΞΙΕΤΑ. 
ΚΑΘΑΚΑΙΠΆΡενεδαλο 
ΕἸΟΘΒΕΡΩΟΝΑΆΙΚΑΙΆΤΙΗΡΑ. 
ΕΣΘΕΡΩΟΝΆᾺΚΑΜΊΠΙΆΡΕΝΘ 
ΕΧΑΧΟΝΕΝΓΕΟΙΟΩΝΡΓΆ. 


. ΒΕΡΙΚΑΥΛΤΙΗΡΆΝΕΙΚΓ εοιω 


ΓΧΚΘΡΚΑΙΙΆΡΕΝΕΚΆΛΟ, 
ΕΝ ΓΗΕΡΗΜΩΟΘΘΙΝΞΚΆΑΙΑ 
- ΠΗΡΆΝΕΙΚΓΗΟΘΕΡΗΜΟΥ 
- ΟΟΙΝΚΑΠΊΆΡενακᾶλο 
- ΕΙΟΤΉΝΕΡΗΜΟΝΦΆΑΆΡΑΤΙ 


χα ἀπΊρανεχ 


ΧΥΓΓΗΘΟΤῚΝΙΚΑΛΉΟΙς καϑησ 


ΙΤἈΡΕΝΘΕΆΧΟΝΕΙΟΦΡ 
᾿ΓΟΟΡΟΟΙΤΆἈΗΟΙΟΝΓΗΘ 
ΕἈΛΩΟΜΚΑΙΆΝΕΕΚΗΆΔΛ. 
ΡΩΝΟΙΕΡΘΥΟΚΧΘΙΟΩΡ 

Κ΄ ΤΟΟβΡΟΟ : ΙΆΠΡΟΟΓΆ 
ΓΜΑΓ ΓΟΟΚΥΚΔΟΙΆΤΙΕΘΑ. 
ΝΜΕΝΕΙΚΘΙΕΘΝ ΤΩΜΕ ΓΕΙ 
ΓΗσΕΣΟλΟΥ ΓΩΟΝΥ ΟΣ 
ΙΗἈΧΕΙΚΓΗΟΛΙΓΥΤΤΤΟΥ 
ἋΟΩΟΜΗΜΝΜΙ ΓΩΟΘΜΙΆ ΤΟΥ 
ΜΗΝΟΟΚΆΑΙΆΧΡΩΟΝΗ, 
ΓΙΚΔΙΚΙΡΕΤΩΝΟ ΓῈ 
ἈΤΘΘΝΗΟΘΚΕΝΟΕΝΟΩῸΡ 
“ΓΩΟΡβΙΚΑΙΔΟΚΟΥΌΆΟ 
ΟΧΑΝΑΜΝΙΟΚΆΟΙΆΕΥΟ 


140 


20 


20 


ἈΡΑΔΛ᾿ΚΑΙΟΥ ΓΟΟΙΚΆ ΤΩ 
ΙΚ(ΕἸ ΚΕΜ ΤΩΟΝΟ ΓΟ): Ε 
ΓΗΧΑΝΆΛΧΝΟΤΕΙΟΕ 
ΠΟΡΘΥΌΟΝ΄᾽ΓΟΟΙΥΊΟΜΝΗΣ. 
ΙΞΑΙΑΤΙΗΡΑΝΘΣΩΡΤΟΥ 
ΟΡΟΥΌΟΚΑΙΠΆΡΕΝΕΒΕΑ. 
ἈΟΝΘΝΟΘΆΜΩΝΑΆΚΚΆΙ 
ἸΤΗΡΑ Νοκοθα ΜῶΝΆ 
(ΔΙ ΤἈΡΕΝΘΕΆΆΟΝΘΙΟ 
ΦεινωνΝ ΚΑΙ ΤΗΡΆᾺΝ 

εἰς θινωνικ ΠᾺΡ 6 
νεελλονειοῷωξὼωθ 
ΚΑΙΆΠΗΡΆΝΕΘΣΟΩΣΚΟΩΣΘ 
ΙΞΟΤΤΑΡΕΝΕΘΕΆΆΧΟΝΕΝ 
ΓΆΙΕΝ ΤΟΥΙΙΕΡΆΝΕΤΤΙ 
ΤνΝοριωνμωλαεις 
ΚΑΟΥΛΤΙΗΡΆΝΒΕΘΙΚΓΆΙΚΆΜΙΆ 
ρβενεκαλονβειολλκ 
ΓᾺΆΔΚΑΙΛΙΙΗΡΆΝΕΙΚΛΔΑΙ 
ΚΟΟΜΓΆᾺΔΙΚΑΤΤΆΡΕΝΕ 
ΕΧΆΑΧΟΝΕΝΓΆΙΆΩΝ 
ἈΛΙΚΆΑΑΘΑΙΜΙΚΆΑΙΆΤΙΗΡΆΕΚ 
ΓΧΩΟΝΑΑΙΕΆΑΆΧΘΆΙΝΙΚΑΙ 
ΤἈᾺΡΕΝΕΘΑΆΧΆΟΝΘΙΠΙΓΆΟΡΗ 
ΓἈᾺἈΔΛΕἈΑΧΡΘΙΜΆΠΙΕΝΆΝΓΓΙΝΑ. 
ΕΧΛΥΚΑΙΔΙΤΗΡΑΝΆΤΙΘΟΡΕΩΣ 
ΜἈΆΚΑΆΡΘΙΜΚΆΜΠΆΡΕ - 
ΜΕΕΚΆΧΆΧΟΝΕΙΠΑΎΟΜΟΣ 


»-ψ 


ΝΌΜ. 88. 38 --- 48. 


μωλ Κα Του ΟλΆΝΟΥ 
ΙΞΑ ΓἈΪΕΡΕΙΧΩΟΚΆΜΤΙΆΡΕ 
ΝΜΕΚΆΧΆΧΟΝΙΤΆΡΑ ΓΟΝΙΟΡ 
ΧΑΝΗΜΆΝΆΜΕΟΟΝΔΧΔΟΙ 
ΜΟΩΘΕΟΩσΕΚΕΘΆΟΣΛΧ ΤΌΙΚΑ. 
ΓΧΑΛΥΘΜΆΟΜΩΣΛΑΕ 


ΙΞΨΞΙΘΟΧΔΑΟΆΉΚΓΕΝ ΚΟΠΡΟΟ 


ΜΟΩΟΗΝΕΙΠΑΥΌΜΩΟΩΝ 
ΜΩΝΕΙΠΆΡΑ ΓΟΝΙΌΡΑΛ. 
μηνκα:-ΓἈεριχωλεγῳῷ 
ἈΧΧΗΟΟΝΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΆ. 
ΚΑΟΕΡΘΙΟΠΡΟΟΛΥ ΤΟΥῸ 


ΧΚΟΤῚ : ὙΜΕΙΟΔΙΆΒΆΙΝΕ 


ΤἈΥΓΟΝΙΟΡΑΆΝΗΝΕΙΟ 
“ΓΗΝΧΑΝΆᾺΝΑΙΆΝΚΑΙΆ 
ΠΟΆΧΘΙΤ ἈΠΤΆΝ ΓΆΟ ΓΟΥῸ 
ΚἈΓΟΙΚΟΥΝ ΤἈΘΕΝΤΗῊ 
ΓΗΠΡΟΠΡΟΟΩΠΙΠΟΥΎ 
ΜΟΩΟΝΚΑΙΕΣΆΑΡΕΘΙΤΕ ΧΙΤΑᾺ 


ΚΟΆΟ :- ΓἈΠσΟΙΚΟΠΙΆΟΧΎ ΤῸ 


Ι«Π ΤἈΝ ΓΑ ΓΔΣΧΕΙ λῶῦλλ. 
ΤΑΧΟΩΟΝΘΟΥ ΓΑΛΧΎΥ ΤΟΝ 
ἈΠΠΟΆΕΙΠ ΠΑ. : ΑὙΤΆ. Κα 
ΠΧΟΧΟΡΓΧΟΓ ΓΓΗΆΧΆΧΟΛῪ 
ΓΟΩΝΕΣΆΡΘΙ ΓΕΙΦΌΆΤΙΟ 


ἈΕΙΤΆΙ[ ΓΟΥΟΙΚΑ ΓΟΙΚΟΥ 
[-ΤΆΟ -ΓΗΝΓΗΝΙΚΆΜΚΆ ΓΟΙ 


ΙΞΗΗΘΕ ΤΕΘΝΑΥΤΗΥΜΙ 


14] 


ὄ 


20 


25 


ΓΑΡΔΛΘΔΟΩΟ ΚΑ ΤΤΉΝΓΗΝ 
ΚΑ ΓΟΙΚΗΘΕ ΓΆΙΕΝΝ᾽ 
'ΧΥΓΗΥΜΙΝΓΆΡΑΘΛ 
ΑΟΓΗΝΓΗΝ ΈΝΙΚΆΗΡΩ 
λΥΓΩΝΙΚΑΜΝΚΑΙ ΓΆΚΚΆΗ 
ΡΟΜΟΜΗΟΘΊΤ ἈΓΤΉΝΓΗ. 
[-[λΥ ΤΩΝ [Πϑνιληρώῦκα. 
ἋἈΑΦΥλλοΥυ ΜΝ ΤΟιΟ 
᾿"ΧΕΙΟΟΙΝΠΆΗΘΥΝΘΕΙ 
ΓΕΤΗΝΚΑΆ ΓΓΆΟΧΕΟΙΝΑΥ 
ΓΟΩΝΙΚΑΙ ΤΟΙΟΘΆΧ Τ ΓῸ 
ΟἸΝΕΆΧΑ ΓΩΟΟΘΕ ΓΑ ΤῊ 
Ια ΓἈΟΧΘΟΙΝΑΥ ΓΝ 
ΕἸΟΟΆΝΕΞΕΆΘΗΤΌΟΝΟ 
ΜΆΑΛΥΓΓΟΥΕΚΘΙΆΥ ΤΟΥ 
ΕΟ ἈΝΑ ΓΑ υλλοπα 
ΤΡΙΟΝΥΜΟΩΟΝΚΆΗΡΟ 
ΜΟΜΗΟΕΤ ἈΙΘΆΝΆΘΜΗ 
ἈΠΟἈΧΘΟΗΤΕΤΤΟΥΌ,.. 
“ΓΤΟΙΚΟΥΝΤἈΟ ΤΉΝΓΗ. 
ἈἉΤΟΠΡΟΟΩΟΠΟΥΎΜΩΣ. 
ΙΞ,ΑΙΕΟΤΓἈΙΟΥΟΆΝΚΑΤΑ. 
ἈΠΗΤΓΘΕΣΧΥΓΩΝΟΙΚΟ 
ἈΟΠΕΟΕΝΤΟΙοοΦϑλλ 
ΜΟΙΟΥΜΟΟΝΙΚΆΙΕΟΛΙ 
ΝΧΕΟΘΝΤ ΓΑΙΟΘΠΆΘΥΡΑΙΟ 
ὙΜΩΝΙΚΑΙΕΧΘΡΟΥΌΟΥ 
ΟἸΝΜΥΜΙΝΕΙΠΓΓΗΟΓΉΟΘ 


ΝΟΌΝ. 88, 48 -- δὃ. 


ΕΦΗΟΥΜΒΕΙΟΚΆΤΌΟΙΚΗ 
ΟΕΘΤΤἈΙΚΑΙΕΟ ΓΆΙΚΆΘΟ 
ΤΙΔΙΕΓΝΟΩΚΕΙΝΧΤΟΥ: 
ΠΟΙΗΟΆΝΙΆΥ ΓΟΙΟΠΟΙΗ 
ΟΟὙΜΙΝ 

ΚΑΟΘΆΧΧΗΘΕΝΚΌΟΠΡΟΟ 
ΜΩΟΗΝΆΘΓΩΝΕΝΤΕΙ 

͵, ἈΔΙΤΟΙΟΥΟΙΟΙΗΛινΑΩ 
ΕΡΕΙΟΠΡΟΟΧΥΤΓΟΥῸ 

[--ἰΆΘΓΩΝ [Χ]Ο ΤῊ ΠΥ ΜΕΙΟΒ 
ΠΟΡΘΥΘΟΘΑΙΕΙΟ ΤῊΝ 
ΓΗΝΧΆΑΜΆΛΝΑΥ ΤΉΪΧΊΗ 


ΙΟ 1.0 


[Κ]ΓΗ[ΠΗΘΟ ΓΤ ἈΙΥΜΙΝΕΙΟΤΤῊ 


ΙΞἈΗΡΟΝΟΜΙΆΝΓΗΝΧΆ, 
ΜΆΑΛΧΝΟΥΝΤΌΟΙΟΟΡΙΟΙΟ 
ἈΥ̓ΤΗΟΘΚΑΙΘΟΤΥΜΙ 
ΓΟΙΚ ΤΟΟ ΤΌΠΡΟΟΛΙ 
ΚΕἈἈΧΠΟΕΘΡΗΜΟΥΌΘΙΝ 
ΕΘ ΟΘΧΟΜΕΝΟΝΝΘ ΟΜ 
ΙΞἈΙΕΟΓΑΙΥΜΙΝΊΓΆΧΟ - 
ΡΙΑ ΤΓἈΠΡΟΟΆΧΙΒΆΧΠΟ 
ΜΕΡΟΥΟΤΗΟσΟΘΑΆΆΧΆΘΟΘΗΟΘ 
ΤΗΟΛΆΛΆΑΥΚΗΟΆΤΙΟΆΣΧΝΆΑΆ 
ΤΟλωνιληκυγκλωσει 
ὙΜΑΆΑΟΤΑΟΡΙΆΆΤΙΟΛΙ 
ΒΟΟΙΤΡΟΟΆΝΆΒΆΟΙΝ 
ἈΙΚΡΑΕΚΕΙΝΙΚΑΙΤΠΆΡΕΛΕΥ 
ΟΕ ΓΆΙΟΒΝΝΆΚΔΆΔΙΕΟΤ ἊΙ 


148 


20 


ΗλΙΕΣΟλΟΟΛΧΥ ΓΟΥΤΙΡΟΟ 
ἈΚΑΚΑΛΉΟΤΟΥΞΚΆΡΝΗ 
ΙΞἈΑἸΙΕΣΕΧΘΥΟΘΕΤΆΙΕΙΟΕ 
ΠΑΥΧΙΝΆΡΑΆΛΔΙΚΆΑΙΠΆΡΘΕ 
ἈΕαΥοετ αιλοθεῶνα 
ΙΔ Υ ὠσΘΙ ΓΆΟΡΙ 
ΧΑΠΟΣΧΟΘΒΘΜΩΜΝΆΧΕΙ - 
ΜΑΆᾺΡΡΟΥ ἈΙΓΥΤΙΓΟΥΚΆΙ 
ΕΟΤΆΑΙΗ ΔΙ σολοολγ 
ΤΟΥΗΘΑΛΧΛΆΟΘΟΆΧΚΑΤΆΑ 
ΟΡΙ ΤΗἨΗΟΘΑΆΧΆΘΟΗΟΘΘΒ 
ΟΓΑΙΥΜΙΝΗΘΆΆΧΆΧΟΟΝΣ 
ΗΜΕΓΆΛΗΟΒΡΙΘΙ ΤΟΥ ΓῸ 
ΕΟΤΑΟΥΜΙΝΤ ἈΟΡΙΆΓΓΗΟ 
ΘΆΑΛΧΛΆΑΟΘΟΗΟΚΑΙ ΤΟΥ ΤῸ 
ΕΟΓΑΙΥΜΙΜ ἈΟΡΙΆΤΓΑ. 
ΓΡΟΟΘΚΟΡΡΑΝΆΤΙΟΤΗΘ 
ΘΑΛΧΆΑΟΘΟΗΟΓΗΟΜΕΓΆΆΧΗΟ 
Ι«͵ὐρὰ ΜΘΤΡΗΟΆΧ ΓΘΥΜΙ 
ἈΥΓΟΙΟΙΤΆΡΑΆ ΓΟΟΡΟΟ 
“ΤΓΟΟΡΟΟΙΚΑΙΆΠΟΤΟΥ 
ΟΡΟΥΟΤΟΟΡΟΟΚΆΤΓΑ. 
ΜΕΤΡΗΟΘΕΤΕ:ΧΥΓΆΟ: 
ΕἸΟΙΤΟΡΡΥΟΜΘΝΟΩΝ 
ΕἸΟΘΜΑΘΙΚΑΙΘΟ ΤΓἌΙΗ ΔΙ 
ΕΣΟλΟΟΛΎΥ ΓΟΥ ΓΆΟΡβΙ 
ἈΟΆΡΑΛΆΑ ΚΑΙ ΣΆ ΕΥ̓ θα 
τ ἈΥΓΧοριαζεφρωνὰ 


ΝυΜ. 88. 58 ---84 9, 


ΙΞϑσΤἈΙΗ ιθτολοολγ 
“ΤΟΥΧΟΘΒΡΝΆΘΙΝΤΟΥ ΤῸ 
ΘΟΤ ΑΙΥΜΙΝΜΟΡΙΆΆΤΠΙΟΚΟΡ 
Ρλιλ ΚΑ ΤἈΜΕΘΤΡΗΟΘΘΤΕ 
ὙΜΙΝΧΎΥ ΓΤΟΙΟΤΤ ἈΟΡΙΆΆΧΤΙΟ 
ἈΝΑ ΓΟΆΧΩΝΆΤΤΟΟΕΙΡ 
νλθινοεφαμλκλιζ τα 
ΚΗΟΕ ΤΑΙ ΓἈΟΡΙΆΆΠΟΟΘΕ 
ΦΑΜΑΆΑΆΧΡΕΗΧΆΆΧΠΟΆΥΣΝΑΆ 
“ΤΟΆΧΟΩΝΕΙΠΙΠΗΓΆΟΙΚΆΙ 

κἈΑ ΓἈΚΗΟΘΎ Ι ΓΆΧΟΡΙΆ 

- ΚΗΧᾺ ΚΚΑΙΟΥΓΚΡΟΥΌΘΒΙ ἢ 
ΕΠΤΙΜΝα ΓΟΥΘΆΑΛΧΆΘΟΘΗΟΘ 
ΧΕΝΝΆΝΕΡΕΘΡΑΆΛΤΙΟΆΝ. 
"""- γτολωνι.λ ΚΑ ΓΆΚΗ 
ΟΕΤΤΆΑΙΓΑΟΡΙΆΕΠΙ ΤῸΝ 
ἸΟΡΔΑΝΗΝΚΆΑΙΘΟΤ ἌΙΗ 
ΔΕ σολοολυΥ ΓΟΥθλΆλλο 
ΟΧΛΗΛΧΧΥΚΗΛΥ ΓΉΘΟΤΆΙ 
ὙΜΙΝΗΓΗΙΝΚΑ ΓΆΟΡΙΆΛΥ 
ΤΗοσκυκλῳ 


ΙΨὡΔΙΕΝΕΤΟΙΆΑ.- ΓΟΜΏΩ).ΟΗΚΟ 


ΤΟΙΟΥΟΙΟΙΗΧΆΆΕΓΩΟΝ 
ΧΥΤΗΗΓΗΗΜΙΚΑ ΓΆΚΛΧΗ 
ΡΟΝΜΟΜΗΟΘΤἈΙΆΧΥ ΤῊΝ 
ΜΕ ΓΑΚΧΗΡΟΥΟΝΊΤΡΟ 


ΤΠΟΝΟΥΝΕΤΆΞΕΝΚΟΤΔΟΥ 
- ΝΆ ΓΗΝ: ΤἈΙΟθφύυλλιο 


κατωημιουφυληο 
ΜΆΑΝΆΟΘΟΗ :ΟΤΊΘΕΆΆΧΕΒΕΝ 
«ΦυληνἹωνρουκην : 
[Κ]ΚΑ ΓΟΙΚΟΥΟΠΆΤΡΙΩΝ 

ΧΆ ΤΩΝ ἢ καυφυληγίω. 
ΓΆΔ ΚΑ: ΓΟΙΚΟΥΟΙΙΆΤΡΡΙ 
ΟνΝΑύΎ Τῶν -ΚΑΙΦΥ ΧΗ’ 
ὙΤΪΩΟΝΓΆΔ ΚΑ ΓΟΙΚΟΥ 
ΠπΑΤΡΙΟΝΧΎ ΤΩΝ ΚΆΙ 

ιο “ΤΟΗΜΙΟΥΦγληομᾶνας 
ΟΗΛΧΙΤΘΆΧΕΟΝ ΤΟΥΌΚΧΗ 
ρογολυτωναεφυλλι 
κλυημΜιουφγληοθλᾷ 
ΚΟΝ ΓΟΥΟΚἈΧΗΡΟΥΟΛΥ 

δ ΓΟΩΟΝΙΠΕΡΑΆΝ, ΤΟΥΊΟΡΆΔ. 
νουκλ- λϊερθιχῶλκ. 
ΠΟΝΟΤΟΥΚΆΤΆΝΑ ΤῸ 
Ἀλο:κΚἈιθλλλησενκο 
ΠΡΟΟΜΩΟΗΝΆΘΓΩΝ 


Ὁ ΤἈΥΤΆἈΤ ἈΟΝΟΜΑ Τ ἌΆΤΩ,. 


ἈΝΑΡωνοικληρονο 

ΜΗΘΟΥῸΟΙΝΥΜΙΝΤῊΝ 

ΓΗΝΕἈΧΘΑΖΑΡΟΙΕΡΕΥΟ 
ΚΙ Ο ΤΟΥΝΆΎΥΉΗΚΑΙ 

δ᾽ ἈΡΧΟΝΤ ἈΕΝΆΚΧΆΑΡΧΟ, 
ΚΕΝΆ τΕΚΦΥΧΗΟΧΗΜ 
γεοθλικα ΓΆΚΆΗΡΟ 

ΝΟΜΗΟΕΧΎΜΙΝ ΓΗΝ 


110 ΧΚΟΜ. 34. 9 --- 18. 


ΓΗΜΙΑΥΓΓΑΥ ΓΑ ΓΓΆΟΝΝΟΩ 


ΝΙΆΓΓἈΓΤΩΟΜΝΆΝΑΡΩΝΓΗΟ 


φγληοϊογλαχλλαεκ 
ὙΟΙΕΦΟΝΝΗΤΉΟΦΥ 
ΧΗΟΥΪΩΟΝΟΥΜΊΕΩΝΝ, 
ΟἈΧΛΧΛΑΜΙΗΛΧΥΌΙΕΜιΟΥΔ. 
“ΗΟ ΦΥΛΗΟσΚΘΜΝΙΆΜΕΙ. 
ΕἈλΑ ΧΑ ΧΆΜ ΓΗΟ 
Φγληολλνάρχων 
ΕΟΚΙΚΙῪ ΟΕ ΕΣ 
Υυἱωνίσηφῳφύλης 
ὙΪΩΜΜΆΜΝΆΑΟΘΟΗΆΡΧΩ 
ἈΝΙΗΧΥΌΟΘΟΥΦΕΙΓΗΟ 
«γληουϊωνεφραινι 
ΧΡΧΩΟΝΚΑΜΟΥΗΛΥῸ 
σΑΡ ΓΑ Ν ΤΗοφύυλης 
ὙΟΝΖΑΚΟΥΆΧΩΝΑΆΡ 
χωμνϑθλιθλφΆνυΥο 
ΦΑΡΝΑΧΤΉΓΦΥλΗΟ 
ὙἹωνοολχαρΆρχῳ 
ἈΧΤΙΗΛΥΓΟΖΆ ΗΟ 
ὲ τρυν μευ ὰ Δ ἈΘΗΡᾺΡ 
ΧΩΟΜΆΧΕΙΩΡΥΘΟΘΕ 
χε ΤΗοφυληοϊτω. 
νεφϑλλειάρχωνΝ 
Φφαλληλυολκνηουιλ᾽ 
ΟΥὙ ΤΟΙΟΙΟΘΝΕΊ ΘΙΧΣ 
Ἃ ΟΚΟΚΆΓΙ ἈΝΙΕΡΙΟΆὍΙΟ 


10 


18 


ὙΥἹΟΙΟΙΗΆΧΕΘΝΓΗΧΆΑΔΆΝ 


«ΔΙΆ ἌΆΗΟΘΕΝΙ ΚΟΙΡΟΓς 


ΜΩΟΘΗΝΕΙ ΠΑ ΌΜΩΣ, 
ΜΩΛΧΕ: ΠΆΡΑ ΓΓΟΝΙΟῸΡ 
ἈΆΝΗΝικΚΑ ΓΑ εβρειχῷ 
ἈΕΓΩΝΟΥΝΓΓΆΞΟΝΤΟΙΟ 
ΥἹοιοιηλκυλώοου 
ΟἸΙΝ ΓΟΙΟΆΘΥΘΙΤΆΙΟΝ. 
ΠοΓωνΝιςληρώνιζλ. 
᾿ΓΧΟΧΕΟΕΩΘΟΛΧΎ ΓΩΝ 
ΠΟΛΙΟΚΆᾺ ΓΟΙΝΚΕΙΝΗΚΔΟ 
ΤἈΠΡΟΟΧΟΓΙΆ ΓΩΜΙΤΟ 
χεωνιυκλωλύτω 
ἈΦΟΟΥΌΟΙΝ᾽ ΓΟΙΟΆΘΥ 

ΕἸ ΤΓἈΙΟΙΚΙΕΘΟΝΤΓΆΙΔΆΙ 
'ΤΟΧΕΙΟΆΎΥ ΓΟΙΟΙΚΆ ΤΟΙ. 
ΚΕΙΝΚΑ ΓἈΧΦΟρβιομα 
ΓΧΛΧΛΥΓΩΟΝΕΟΊΤ ἈΙΓΌΟΙΟ 
ΙΨΓΗΝΕΟΙΝΆΥ ΤῸΝ Κις 


0 ΑἹ ΓΗΥΤΙἈΡ5ΕΙΧΥ ΓΟΜΝιΚΚΑΙ 


20. 


ΧΙΤΆΟΙΝΜ ΓΟΙΟΤΕ ΤΡΆΤΙΟ 
ΧΟΙΝΆΥΓ ΓΝ ΚΑ ΓΆΟΥ 


ΚὙΡΟΥΝΊΓΆ ΤΤΩΙΤΟΧΕ 
ΦΜΝΑΘΛΟΩΟΘΕ ΓΆΓΓΟΙΟ 
ἈΘΥΘΙΙΓἈΙΟΛΤΙΟ ΓΒΘΙΧΟΥῸ 
᾿ΓΗΟΠΟΧΕΩΟΚΆΙΘΞΩ) 
ΧΕΙΆΙΟΥΟΙ ΙΗΧΕιοκχΥ 


ΟΠ ΚΧΦΟΚΔΧΙΜΗ ΓΡΉΘΕΙΟΕ 


150 ΝΌΟΝ. 34. 18-- 35, 5. 


Σω ΤΗΟΙΤΟΆΘΕΩΟ ΤῸ 
ΚΑΙ ΓΟΟΤΟΠΡΟΟΆΝΑΆ 
ΤΟΧΆΟΘΚΧΘΓΗ :ΑἸΟΧΕΙΆΙΟΥῸ 
ΠΗΧΕΘΙΟΙΚ ΓΟΙΚΆΓΓΓΟΟ 
“ΓΟΠΡΟΟΛΧΙΚΕΆΜΝΔΟΟΧΘΙ 
ἈΙΟΥΘΠΗΧΘΙΟΚΆΤῸ 
κα ΓΟΟΤΟΠΡΟΟΘΆΆΧΧΟ 
ΟἈΝΙΑΙΟΧΕΙΆΙΟΥΌΠΗ 
ΧΘΙΟΚΑΙ ΤΟΙΚᾺ ΤΟΟ ΤῸ 
ΠΡΟΟΘΕΟΡΡΆΝΑΔΙΟΧΕΙ 
ἈΙΟΥΟΠΗΧΖΘΙΟΙΚΆΜΗΙΤΟ 
ἈΙΟΜΘΟΟΝ᾽ ΓΟΥ ΤΟΥ Ε. 
ΟΤἈΙΥΜΙΝΙΚΑΙ ΓΆΟΜΟ 
ΡΑΤΟΝΠΟΆΧΕΘΟΩΝ ΚιΚᾺΙ 
ΓἈΆΑΟ[ΠΠΟΆΕΙΟΧ λΟ: λσ 6Ε 
ΤΑ ΓΟΙΟΧΘΥΘΙΓΧΙΟΤΓΆΟ 
ΞΠΟΧΘΙΟΤΩΟΝΦΥΓᾺ 
᾿λεΥ Τηριωνλολώοε 
ΤἈΙΓΓΟΦυγεινεκθιίτ 
ΦΟΝΘΥΟΘΆΧΝΤΙΚΆΙΠΡΟΟ 
ΓΧΥ ΓΆΙΟΚ ΛΘΕΤΕ:Μ 
ΚΑΙΞΕΠΠΟἈΧΕΙΟΠΔΟΛΧΟΓΆΟ 
ΠΟἈΛΕΙΟΧΟΛΟΩ ΘΕ ΓΑ ΓΟΙΟ 
ἈΕΞΥΕΙΤ ἈΙΟΜΙΚΑΙΗΙΤΟΆΘΙΟ 
ΤἈΥΓἈᾺΟΚΑΙΓΆΤΙΡΟΛΟΤῚ 
ἈΛΥΤΩΝΙΚΑΙ ΓΆΟΘΠΟΆΕΙΟ 
ΧΟΔΟΩΟΕΤΑΙΧΛΙΤΟΤΉΟΝ 
.ῪῈοΓἈχοχεοεῳογϊῳῷ 


ΙΗΧΑΠΟΤΩΝΤ ἈΠΟΛΆΛΠΟΛΆΑΛ. 
ΚΑΙΆΙΤΟΤΩΟΝΕΆΧΆ Τ᾽ ΤῸ 
ΜΩΟΝΕΆΑΧ Τ᾽ ΓΟΘΙΚΆΟΤῸΟΘ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝΚΧΗΡΟΝΟΜΙ 

» ἈΝΧΥΤΟΥΗΜΝΜΚΑ ΤΆΚΑΧΗ.. 
ΡΟΝΟΜΗΟΟΥΌΙΝΆ 
ΟΟΥΟΙΝΜΆΠΟΤΩΟΝΧΑΥ 
ΠΟΧΕΟΩΝΙΧ]) ἈὙΓΓΟῪΥ [ΤῸΙΟ 
ἈΕΥΘΙΤΆΙΟ 

ι. ΚΕ ΧΑΧΗΘΘΝΙΚΌΟΠΡΟΟ 
ΜΟΩΟΘΗΝΆΘΓΩΝΆΆΛΗ 
ΟΟΝ΄ΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΉΛΙς 

᾿ ἘβΡΕΙΟΠΡΟΟΛΧΛΥ ΓΟΥῸ 

ΚΟΤῚ :- ὙἹΜΕΙΟΔΙΆΚΕΘΝΕ ΤΕ 

ι. ΤΟΝΙΟΡΑΆΑΝΗΝΘΙΟΓΗ. 
ΧΑΜΔΧΆΜΚΑΙΔΙΆΧΟΤΕ 
ἈΕΘΙΓΑΙΥΜΙΝΆΎΥΓΓΟΙΘ 
πολβιοκ πολειο: Υ 
ΓᾺΛΟΘΥ ΓΗΡΆΘΟΤΑΙΥ 

Ὁ ΜΙΝΦΥΓΘΙΝΕΙΚΘΙ ΤῸ, 
«ΨΟΝΘΥΤΉΝΤΊΤἊΆΟΘ:Ο 
ΠΑΤἈΣΧΟΥΥΧΗΝΆΚΟΥ 
ΟἸΘΟΙΚΑΙΒΕΟΟΝ ΓἈΥΜΊΟΩ 
ἈΠΠΟλΕιΟΦΥγΆ λυ 

5 ΗΡΙΆΛΤΙΟΧΕΓΧΙΟ ΓΟῪ 
ΟΝΤΌΟ: ΤΟΛΙΜΆΤΙΚΑΙ 
ΟΥ̓ΜΗΧΙΤΟΘΆΝΗΟΦΟ 
ΝΜΘΕΥΦΩΝΕΘΟΘΆΝΟΤῊ 


151 ΝΌΜ. 88. ὅ -- 12. 


ΚΙΠΟΆΟΟ: 


ΕΝἈΆΝΤΙΤΗῊΗΟΘΟΥΝΆΓΩ 
ΓΗΘΕΙΟΙΚΡΙΟΙΝΙΚΆΘΆΙ 
λππολειολολσε 
ΤΑΥΓΆΑΘΘΣΠΟΆΘΙΟΦΥ 
ΓΆΛΟΘΥ ΤΉΡΙΆΕΟΟΝ 
ΤἈΙΥΥΜΙΝ ΤΓ ἈΟΓΊΤΙΟΆΕΙΟ 
ἈΦ ΘΕΤ ΑΙ ΓΆΕΝΤῺΩ 
ΠΕΡΑΆΝΤΟΥΟΡΆΆΝΟΥ 
κυ ΓᾺΟΓπΠολιολ 

ΘΟΕ ΓΆΙΕΝ ΤΗΧΆΝΆΚΣ,. 
Φυγλλιονε 
ΟΟΝΓΓΆΙΓΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΛ. 
Κα ΤΩΠΡΟΟΗΧΎΥ ΤῸ 
ΚἈΑΥΤΩΙΙἈΡΟΙΚΟ ΤῺ 
ΕΝΥΜΙΝΕΟΟΝΊΓΆΙΆΙ 
ΕΞΤΟΛΧΕΙΟΛΧΛΥ ΓΆΘΕΙΟ 
«υΥ ἈΛΘΥΤΉρΡΙΟΝΦΥ 
ΓΕΙΝΕΙΚΘΙΠΆΝΓΙΤΤΑΆ. 
ΡΧΑΤΆΞΑΝ ΙΝ ΎΧΗΝᾺ 
ΚΟΥΟΙΘΟΘΘΆΝΛΔΕΕΝ 
ΟΝΕΥΘΙΟΙΔΗΡΟΥΤΙΆΤΆ 
ΣΗΛΥ ΓΟΝΚΑΙΤΈΧΕΥ, 
“ΓΗΟΗΨΡΟΜΘΥΓΗΘΕ 
ΟἸΙΝΘΑΜΑ ΓΩΘΆΝΑ, 
ΤΟΥΟΘΩΟΚΡΟΝΟΥ, 
“Γησαδανλθονλιθῳ 
ΕἈΝΧΕΙΡΟΟΘΘΝΩΆΠΟ 
ΘἈΑΝΕΙΟΘΤ ΕΕΝΑΥ ΤῺ 


153 


νι 


10 


18 


25 


ΤᾺ ΓΤ ἈΞΗΛΧΥ ΓΟΝΙΚΆΙΆΙΤΟ 
ΘΑΝΗΦΟΝΘΥΤΉΟΘ 
ΟΤΙΝΘΆΝΑ ΤΩΟΘΆΝΑ ΤΟΥ 
σΘΩΟΦΟΝΘΥ ΓΗΟΘ 

ἈΝ Δ εοκαυΥεσΥυλιν 
ΘΚΧΘΙΡοΟ ΣΟΥ ἈΠῸ. 
ΘἈΑΝΕΙΟΦΘΑΙΘΝΑΥ ΤῊ 

ΠΆ ΓΑΞΗΛΧΥ ΤΓΌΝΙΚΆΙΆ. 
ΠΟΩΘΑΝΗΦΡΟΝΘΥΤΉΟ 
ΕΟΓΑΙΝΘΑ ΝΆ ΤῶΘα 
ΝΜΆΓΓΟΥΟΘΩΟΦΟοΟΝΟῪ 
“ΤἨΟΘΟἈΛΓΧΙΟΓΕΥΟΝ ΓῸ 
ὉΜΔΆΑΟΥ ΤΟΟΆΠΟΙΚ ΤΕ 
ΝΕ ΓΟΝΦΟΝΕΘΥΟΆΝΤΆ. 
ΟΙἾΓΑΝΟΥΜΆΝΤΗΟΘΗΛΣΥ 
ΤΩΦΟΥ ΤΟΟΘΆΠΙΟΚΤΕΝΙ 
ἈΥΤΓΤΟΝΘΆΝ Δ Ιχθρα. 
ΦΟΗΛΎΥ ΓΟΝΙΚΆΙΕΙΤΕΡΙ 
γηε ΠΥ ΤΟΝΕ ΣΝ ἈΡΟΥ 
ΚἈΑΙΆΓΙΟΘΑΝΗΗΔΙΆΜΗ 
ΜΙΝΕΙΤΑ ΓΆΞΕΝΑΎ ΤΟ, 
ΤΉῊΧΕΙΡΙΛΥ ΤΟΥ ΚΆΙΆ. - 
ΙΤΟΘΑΝΗΘΆΝΆ ΤῶΘΑᾺ 
ΜΧ ΤΟΥΟΘΩΦΟΠΆΤΆΣΑΟ 
«ΨΟΝΕΥῪ ΤΗΘΘΟΤΙΝΊΤΘΑΆ 


-ΝᾺ ΤΩΟΘΑΆΝΑ ΤΟΥΌΘΩ 
-οΦονἜύων :ΟἌΓχι 


ΟΤΕΘΥΦΝΤΟΛΣΙΜΆΛΙΤΟ 


ΝΟΌΜ. 8ῦ. 12 ---Ο͵Ἴπὶἱι. 


ΚἼΕΝΕΙ ΤΌΝΦΟΝΟΥ 
ΟἈΝΤ ἈΕΝΤΩΟΥΝΆΝ 
ΓΗΟΔΙΆΥ ΓΟΝΑΥ ΤῸῺΘ 
ἈΝᾺ ΘΟΞΆΤΗΝΆΟΥΔΙΒ 
ΧΘΡΆΝΩΟΘΗΛΥ ΤῸΝΕ 
ΠΙΡΙΨΗΘΙΤΆΑΥ ΓΌΝΙΤΆ. 
ΟΚΕΥΟΟΘΟΥΚΕΞΕΝΕ - 
ἈΡΟΥΗΘΝΙΆΝΤΊΙΆΙΘΩ 
ΕΝΟΩΛΤΙΙΟΘΆΝΕΙΓΆΙΕ 
λυ του καϑιλώοκλαι 
᾿ΘΠΙΤΙΘΟΗΕΙΤΑΥ ΤῸΝ 
ΚΑΙΧΙΤΟΘΑΝΗΛΎΥΤῸΟ 
λΘοΟΥκΚαεχθροολύου 
ΗΜΟΥΔΕΖΗΤῸΩΝΙΚΆΚΟ 
ΠΟΙΗΟΆΙΆΥ ΤΌΝΚΑΙ 
ΚΡΙΝΕΘΙΗΟΥΝΆΓΩΓΗ 
ἈΝΆΑΜΘΟΟΝΤ ΟΎΤΙΔΙΓᾺ 
ΣἈΝΤΟΟΚΑΙΆΝΆΜΕΟΟ, 
᾿ΓΟΥΆΧΓΧΙΟΤΕΥΟΝΤῸΟ 
“ΓΟΔΙΜΆΚΑ ΓΑ ΓΆΚΡΙΜΑΆ 
ΓΑ ΓΑΥ ΓΆᾺΚΆΙΕΣΘΆΘΙι 
᾿ΓΕΗΟΥΝΆΓΩΓΗΤΟῸΝ 
ΦονβυσολντΆαλπο: 

ἈΚ ΧΕΙΡΟΟ: ΤΟΥ ΆΓΧΙΟ ΤΕΥ 
ΟΝΤΟΟΤΟΔΙΜΆΚΛΔΙΑ. 
ΓΤΟΙΚΑ ΓΤ ἈΟΤΗΟΟΎΌΙΝ 
ΝΥ ΤΟΝΗΟΥΝΆΓΩΓΗ 
ΕἸΟΤΗΝΙἊΟΣΝΙΝΤΟΥΦΥ 


168 


10 


12 


ΓᾺΛΟΕΥΤΗΡΙΟΥΧΥ ΤΟΥ. 
ΟΥ̓Κ ΤΤΕΦΥΓΕΝ Ἀ6 


ἈΚ ΚΕ! Ιλ. Α . ΓΟΙΚΗΚΕΙ 


ΕΚΕΙΕΦΟΘΆΠΙΟΘΆΝΗ 
ΟἸΕΡΕΥΘΟΟΜΕΓΆΟΘΟΝΘ 
ΧΡΙΟΒΝΆΥΓΓΟΝΤῺΘ 
ἈΧΕΩΟΤΟΑΓΙΘΕΆΝΔΘ 
εϑολθσθΆθηοφο 
ΜΕΥΟΧΟΤΓΆΑΟΡΙΆΓ ΤΗΟ 
πολ ΤΟΥΦΥΓΆΛΘΥ 
“ΓΗΡΙΟΥΧΥ ΤΟΥ :ΕΘΙΟΗ͂ 

ΚΑ ΓΕ ΦΎγεναδικθικὰι 
ΘΥὙΡΗΛΥ ΓΟΝΟΆΓΧΙ 


ς ΟΤΕΥΩΟΝΤΌΔΣΙΜΆΘΣΩΟ 


ΤΩΝΟΡΙΩΝ ΤΉΟΠΟΣΘ 
οι ΓἈΦΥΓηΗΟλΥ ΤΟΥ 
ΚἈΙΦΡΟΝΕΥΟΘΗΟΆΓΧΙ 
σΤΕΥΩΝΤΌΛΣΙΜΑ ΤΟ, 
«ονευολΝ ΤΆΟΥΚΘ 
ΟΤῚΝΕΝΟΧΟΟΕΝΓᾺΡ 
“ΓΗΤΙΟΆΧΘΙ ΓΗΟΚΑ ΤΆΦΥ 
ΓΗΟΛΧΥ ΓΟΥΚΑᾺ ΤῸΌΙΚΕΙ 
“ΓΩΕΦΟΘΆΝΑΤΠΟΘΆΝΗ 
ΟἸΕΒΡΘΥΟΟΜΕΓΆΟΚΑΙ 
ΜΕΤᾺ ΤΟἈΛΙΟΘΆΝΟΕΘΙΝ 
“ΓΟΝΙΕΡΘΑ ΤΟΜΕΓΆΝΕ 
ΠΆΝΑΟΤΡΑΦΗΟΕΤΑΙ 
ΟΦΟΝΘΥΟΆΟΘΙΟΤΗ. 


ΝΌΜ. 88, 5] --- 28. 


ΓΗΝ ΤΗΟΚΑ ΓΤ ἈΟΧΕΘΟΘΩΟ 
λΥ ΓΟΥΚΆΑΙΕΟ ΤΑΙ ΤΑΥ͂ 
ΓΧΥΜινειολικλιώμα. 
ΚΡΙΜΑ ΓΟΟΘΙΟ ΓΆΟΓΕΝΕ 
ἈΟΥΝΙΩΟΝΕΝΤΙΆΟΔΙΟ 
ΓΆΙΟΚΑ ΓΟΙΚΕΘΙΙΟΥΜΟῦ 


δ Ψυχηνδια 


ΠἈᾺἈΘΟΠΆΝΤΆΞΧΑΟΓΊΙΚΟΤΟ 
ΚΜΆΓΓΟΟ:ΜΑΡΤΎΡΩΝΦο 
ΝΜΕΥΘΘΓΓΟΝΦΟΝΟΥ 
ΟἈΝ᾽ ΓΆΚΑΙΜΑΡΤΎΘΕιΟ 
ΟΥ̓ΜΆᾺΡ̓ΤΥΡΗΟΘΙΕΓΨΎ 
ΧΗΝΑΤΙΟΘΆΝΕΙΝΙΚΑΙ 
ΟΥ̓ΛΗΜΥΕοθλιλυΓΡᾺ 
ΠΕΡΙ ΥχηοιΆρΆ ΓΟΥ 
«ΟΝΕΥΘΆΝ᾽ ΓΟΟ ΤΟΥ 
᾿ΓΟΟΒΝΟΧΟΥΆΝΑΆΙΡΕ 
ΘΗΝΆΙΘΑΝΑΆ ΓΩΓΆΡΘΑΆ 
ΜΆΓΓΩΟΘΗΟΘΕΊΤἍΙΧΚΆΜΠ} 
ΚΟΥ ΗΜ βοθλιλυσΤΡᾺ 
“ΓΟΥΦΥΓθινθιοολ. 
ΓΩΟΝΦΥΓΆΛΘΥ ΓΉΡΙ 
ΟΝ ΧΎΥ ΤΟΥ ΓΟΥΤΙΆΔΙ 
ΚΑΙ ΓΟΙΚΕΙΝΕΙΓΤῊΘ 
ΓΗΘΕΩΘΑΆΝΆΑΠΟΘΆΝΗ 
ΟΙΕΡΕΥΟΤΟΜΕΓΆΟ :ΚᾺΙ 
ΟΥ̓ΜΗΦΟΝΟΙΚΓΌΝΗ 
ΟΗ ΤΕ ΤΗΜΓΉΝΕΙΟΗΝ 
ΥὙΜΕΙΟΚΆΓΓΟΙΚΕΙΆΓΓΓΟ 


ΓΆΡΑΙΜΑ ΓΟΥ ΤΌΦΟΝΟ 
Κ ΓΟΝΕΙ ΓΗΝΓΗΝΚΆΘΗ 


ΓΗΟΥΚΕΣΕΙΆΧΟΘΗΟΘΕΤ ἌΙ 
ὙΤΙΟΤΓΤΟΥΧΙΜΆ Τ ΟΟ ΤΟΥ 
δ ΕΘΙ(ΚΚΕΧΥΜΕΝΟΥΕΙΙΆΥ 


“ΓΗΟΛΧΑΆΑΛΘΙΠΙΓΓΟΥΧΙΜΆΓ ΓΟΚΟ 


“ΓΟΥΕΙΚΧΕΆΝ᾽ ΓΟΟΆΧΥ ΤῸ 
ΚἈΑΙΟΥΜΙΆΝΘΙ ΤΕ ΤΗΝ 
ΓΗΝΕΦηού ΜειοικΆτοι 

9. ΚΘΕΙΤ ΙΕΙΤΑΥΓΉΘΕΦηῸ 
ΕγΓωικα ΓΆΟΚΗΝΟΕΝ 
ὙΜΙΝΕΓΩΓΆΡΘΙΜΙΚΟ 
ΚΑ ΓΆΟΚΗΝΏΌΝΕΝΜΕ 
οὐ ΓΩΟΝΥΪΩΟΜΝΙΗΣ. 

15 ἸΙΞ(ΙΠΡΟΟΗΆΧΘΟΝΟΙΆΡΧΟ. 
ΤΕΟΓΩΟΝΙΤΑ ΤΡΙΟΝΦΥ 
ἈΗΟΥΪΩΝΓΆΛΟΥΪΟΥ - 
ΜΆΑΧΕΙΡΥΙΪΟΥΜΆΝΆΟΘ 
οΗβ ΓΗ ϑυληουήω 

Ὁ ΝΜΙΆΝἈΑΟοηΗκλιθδλλληολι 
ΕΝΆΝ'᾽“ ΓΙΟΝΜΩΟΗ ΚΆᾺΙ 

-ΕἘΝΆἈΝ΄᾽ ΓΙΟΝΘΆΘΆΖΑΡ 
--γτογϊερεώσ ον ας 
“ΠΙΟΜΤΟΩΝΆΡΧΟΝ ΤΕΣ 

5 ΟἸΚΩΟΝΙΠΠΆ ΤΡΙΩΟΝΊ Γὼ 
ὙἹΩΝΙΗΆΧΙΚΆΙΕΙΤΙΆΝ 
ΓΩΟΝΚΩΘΗΜΟΩΝΕΝΕΤΕΙ 
ἈΛΙΓΟΙΚΟΆΤΟΛΔΟΥ ΝΑΙ 


1854 ΝΌΜΝ. 85. 38 -- 30. 2. 


ΤῊΗΝΓΗΝ ΤΉΟΚΧΗΡΟΝΟ 
ΜΙΆΧΟΕΝΙΚΧΗΡΩΣΤΟΙΟ 
ὙἹΟΙΟΙΗΆ ΚΑ ΓΟλΚα» 
ΜΟΥΟΥΝΕΊΤΊΓΆΞΕΝΙΚΟ 
ἈΟΥΝΆΑΓΓΉΝΙΚΆΧΗΡΟ 


ΝΟΜΙΆΝΟΆΛΆΙΤΆΑΛΧΟΑΓΓΟΥ 


ἈΛΕΧΦΟΥΗΜΩΝΤΆΙΟ 
ΘΥΓΆΤΡΆΟΙΝΑΥ ΤΟΥ 
ΚἈΑΙΕΘΟΟΝΤΤΆΙΕΝΙ ΧΤῸΣ 
[Ἰων των φΥυλὼν 
ὙἹΩΝΙΗΧΓΥΝΆΜΝΚΕΟ 
ΚΑΙΆΚΡΑΙΡΘΘΗΟΘΟΝΥΓΆΙ 
ΟΚΧΗΡΟΟλΥΟΌΝΕις 
“ΓΗΟΚΑ ΓΆΟΧΕσΕΟ 
ἌΓΩΟΝΠΆ ΤΕΡΩΟΝΗΜΟΩ 
ΚἈΙΙΡΟΟ ΓΕΘΗΟΘΘΤ ΑΙ 
ΗΚΧΗΡΟΝΟΜΙΆΤΤΗΟ 
Φυγληοοιοσανγενῳῷ 
“ΓΧᾺΙΓΥΝΆΙΚΕοιΚΆΙεις 
“ΓΟΥΚΧΗΡΟΥ ΤΉΟΚΆΗ 
ΡΟΝΟΜΙΆΘΗΜΩΝΆΦΘ 
ΡΕΘΗΟΘΤ ἈΙ: ΕΑΝ ΔΕΓΘ 
ΝΗΤἈΞΙΗΧΦΕΟΙσ ΤῸ 
ὙἹΩΟΝΙΗΧΙΚΑΟΤΠΙΡΟΟ ΤῈ 
ΘΗΟΕΤΤ ἈΙΗΚΧΗΡΟΝΟ 
ΝΙΆΛΧΥ ΓΟΩΟΝΕΙΤΓΓΗῊΝ 
ΝΧΗΡΟΝΟΜΙΆΝ ΤΉΟΦΥ 
ΓΗΘΟΙΟΆΝΓΕΝΩΝ ΤΑΙ 


ὃ 


10 


18 


“2() 


20 


ΓΥΝΜΆΑΙΚΕΟΚΑΙΆΤΤΟΤῊΓ 
ΚΑΗΡΟΝΟΜιΆ φύληο 
ΤΆ ΓΡΙΆΘΗΜΩΝΆΚΘΘ 
ΡΕΘΗΘΟΘΤ ἈΙΗΚΆΗΡΟ 
ΝΟΜΙΆΛΥΓΓΩΝ 


Ι(ΔΙΕΝΕΓΟΙΆΆ. ΓΟΜΜΟ) 


ΟΗΟ ΓΟΙΟΥΟΙΟΙΗΆΔΙ 
ἈΠΡΟΟΓΆΓΜΑΆΓΓΟΟΚΥ 
ἈΕΓΩΟΝΟΥ ΓΏΟΘΦΥ 
χληυϊωνίσοηφὰβ 
ΓΟΥΟΙΝ ΤΟΥ ΓΟΤΌΡΗ 
ΜἈΑΟΟΥΝΕΤΆΞΕΝΚΟ 
“ΓΟΙΟ Ἰρλοινολλ 
ΠΆΣΧΟΛΟΧΕΓΩΟΜΝΟΥΆΡΕ 
ΟἸΚΕΙΕΝΑΝΤΊΟΝΆΥ 
“ΓΩΟΝΕΟΓΩΟΆΝΓΎΥΝΑΆΙ 
ΚΕΟΠΆΗΝΕΙ ΓΟΥΔΗ 
ΜΟΥ ΧΤΗσΦυλησ:ΓΟΥ 
ΠΡΟ ΓΟΝ Ο ΤΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΟΚΑΙΟΥΧΙ 
'ΤΕΡΙΟΤΡΑΦῬΗΟΘΘΤΆΙ 
ΚἈΗΡΟΝΟΜΙΆΤΟΙΟΥ͂. 
οι πτοφϑύλης 
ειοφυληνοτΊθιζα 
ΟἸΓΟΟΕΝΤΉΙΚΧΆΗΡΟΝΟ 
ΜΙΆΦΤΗΟΦΥΧΗΟΤΉΗΟ 

"ΤᾺ ΤΡΙΚΗΟΧΥ ΓΟΥΤΙΡΟΟ 


ΙΞΞΙΨΟᾺΑΛΗΘΗΟΘΟΙΝΓΆΟΟΙ 


ΝΟΌΜ. 86. ὃ --τἰ. 


ὙἹΟΝΗΧΙΚΙΠΆΟΆΧΘΥΨΆΑ. 
ΤΗΡΆΓΧΙΟ ΓΕΥΟΎΌΆΝ. - 
ΙΞΙἈΗΡΟΝΟΜΙΆΝΘΙΚΤΟΣ 
Φγλωνυ)ωνιηλανι 
ΤΩΝΕΚΤΟΥΔΗΜΟΥ 

Κ ΤΉ ΦΥΧΗΟ ΓΟΥΤΙΡΟ 
ΧΚἈΥΤΗΟ :ΕΟΟΝΤΓΑΙΓῪ 
ΝΜΑΙΚΕΟΙΝΆΆΓΧΙΟ ΓΕΥ 
ΟΟΟΙΝΟΙΥ]ΟΝΉΗΆΧΕιΚΑ. 
ΟΤΟΟΘΤ ΉΝΙΚΆΗΡΟΝΟ 
ΜΙἊΙΆΝ ΓΗΝΙΤΆ ΓΓΡΙΚΗΝ 
ΑΥΓΟΥΙΚΑΙΟΥΤΙΕρΡΙΟΤΡΆ. 
Φηοθταικληβοσεις 
“ΓΗΟΦΥΧΗσθ ΡΥ ΧΗ. 
ΕἸΤΕΡΑΝΆΑΛΧΛΆΘΚΆΟΤΟΟ 
ΕΝΤΤΤἬἨΚΧἈΗΡΟΝΟΜΙΆ. 
ΕἈΧΥΓΓΟΥΤΙΡΟΟΚΟΆΧΗ 
ΘΗΘΟΝΤ ΑΙ ΣΑΙΦΥ ΛΆΜ 
ὙΟΝΙΗΧΟΝΊΎΡΟΙΤΟ. 
ΟΥ̓ΝΕΤΤΆΞΕΝΚΟ ΓΟ) 
ΜΟΩΟΘΗΟΥ ΤΩ ΕΙΤΟΙ 
ἨΟἈΧΝΘΥΓΆ ΤΕΡΕΟΟΆΛ, 
ΠΆΣΧΑ ΚΑΙΕΓΕΝΟΝΤῸ 
μλλλλιλιθερολιίζὰ 
ΕΓΆ λυ Μθλχλιλυνοῦ, 
ἈΘΥΓΆΑΤΕΡΕΘΟΟΆΧΛΠΑ. 
Ἀλ᾿ΤοιολνουΎιοιολυ 
ΤΟΝΕΙΟΓΥΝΆ ΙΝ ΚΆΟΘιΚ 


150 


ΤΟΥΛΗΜΟΥΎΥΪΩΝΜΜΆ. 
νΧοοην ουϊσηφ 
ΘΒΓΕΝΗΘΗΟΆΝΓΥΝΑΆΙ 
ΙΞΕΟΚΑΙΘΓΕΝΕ ΓΟΗΙΚΆΗ 
δ ΡΟΝΟΜΙΆΛΥΓ ΓΓΟΝΕΠΙΠΙ 
ΤῊΗΝΦΥΧΗΝ ΔΉΜΟΥ 
ΤΟΥΤΙΡΟΧΥ ΤῸΝ 
ἈΧΥΓΆΙΜΕΝΤΟΆΔΛΟΥΣΚΆΙ 
[--ΤΑΛΙΚΑΙΟΜΆΑΆΓΓΆ ΚΑΤΆ. 
ι΄... ΚΡΙΜΑ ΓΪΧΔΔΑΦΘΝΕΤΓΘΙΆΔΛ. 
“ΤΟΙΚΟΒΘΝΧΘΙΡΙΜΩΏΌΟΘΗ 
ΚΙΠΙΡΟΟΤΟΥΟΥΪΟΥῸΟΙΗᾺ [1] 
ΕΠ ΥΟΜΩΟΝΜΩΟΩΆΕΚ 
ΕΠ ΓΟΥΟΡΑΆΝΟΥ [κα 
16 ταϊερειχω:] 


ΞΡ »ἈΡΙΘΝΊΟΙ ΞΞΙΞ 


Ξε 


20 


ΝΜ. 86. 7-- 12, 


ΚΧΟ: ΓΟΥΟΥΡΑΝΟΥΌΚΟ 


ΤΟΟΘΥΘΆΧΆΓΝΟΦοοις 
ΕἈΧΛΧΗΟΘΝΚΟΠΡΟΟΥ. 
ΜΆΘΕΚΜΕΟΟΥ ΓΟΥΤΤΥ 
ΡοοφωνηνρημᾶάτωΣ 
ὙΜΕΙΟΗΚΟΥΟΆΧ ΤΕΈΚΆΙΟ 


- ΕΝ ΓΦΟΡΘΙ : ΘΙ ΜΘΟΟΥ 


ΤὙΤΤΥΡΟΟΜΗΆΧΝΟΜΗΟΘΗ 
“ΤΕΚΑΙΠΙΟΙΗΟΘΗ ΓΕΥ͂ΜΙ 
ἈΥΓΓΟΙΟΓΆΥΤΓΓΤΌΝΟΜΟΙ 
μα πΠΆΟΆΝθικονΝΆ. 
ΟΜΟΙΩΜΆΆΛΡΟΕΝΙΚΟΥ 


Μοιωμλουύυκεαιλατελλ 
᾿ἈΗφΦωνηνκλιλνηγ' 
ΓΕΙΆΕΝΥΜΙΝΤΉΝΔΙΑ. 
ΘΗΚΗΝΑΥΓΓΟΥΉΝΕΝΕ ι 
ΓΕΙΆ ΓΟΥΜΙΝΊΤΟΙΕΙΝ 
ΓᾺΔΕΚΑΡΗΜΑΆΤΆΚΔΙΕ - 


ΗΘΗΧΥΚΟΥΟΜΟΙΩΜΆ 
ΤᾺΝ ΤΟΟΙΚ ΤΗΝΟΥΟΤῸΣ 
ΟΝ ΤΌΟΝΕΙΠΓΓΉΟΓΗΟ 
ὉΜΟΙΩΜΑΆΠΆΝ.ΤΌΟΘΟΡ 
ΝΕΟΥΤΙΤΈΡΩ ΓΟΥΌΠΕ 
ΤᾺ ΓΑΙΥ ΤΙΟΤΟΝΟΥΡΑΝΟ, 


γΡΑΨ ΝΑΥ ΓΆΘΠΙΑ ΥῸ ΟΜΟΙζΟΜΆΙΤΑΝ ΤΌΘΕΡ 
ΠᾺΧΚΑΟΛΙΘΙΝΆΟΚΆΑΘΕ - ΓΙΕΤΤΟὙ ΞΟΕΡΙΤΕΙ : ΕἸΤῚ - 
ΜΟΙΕΝΕΤΕΙΧΆ ΓΟΚΟΕΝ ι5 ΓΗΟΓΗΘΟΜΟΙΩΜΆΠΚΙΚ, 


Τὠωκλυρωεκθινοσλιλαλ. 
ΣΟΥ ΜΑλΟΔΙΚΑΙ ΜΑΤΑ. 
ΙΚὡΛΟΚΡΙΘΕΙΟΠΟΙΕΙΝΥΜΆΟΘ 
ἈΥΓΓΆΕΘΙΤΙ ΓΗΟΓΉΟΘΙΟΗ 
ὙΜΒΘΙΟΘΙΟΠΟΡΘΎΘΟΘΘΕ 
ΕἸΚΕΙΚΚΧΗΡΟΝΟΜΗΟΆᾺΆΙ 
ΧΥΤΗΝΚΑΙΚΘΥΧΆΣΘΟΘΕ 
σφολραταοψυχλοῦ 
ΜΩΝΟΤΙΟΥΚΘΙΔΕΤΕ 
ΚΙΤᾺΝ ὉΜΟΙΩΜΆΒΘΒΝΤΗ 
ΗΜΕΡΑΗΘΑΆΛΧΆΗΟΟΝιΙΚΟ 
ΠΡΟΟΥΜΆΟΘΕΝΧΟΡΗΚ' 


“ΤΟΟΪΙΧΘΥῸΌΟΟΟΆ [:|ΙΕΟΤΙῚΝ [1 
ΕΝΤΤΟΙΟΥ ΔΆΟΙΝΎΤΤΟΚΑ. 
ΤΟ ΓΗΟΓΗΟΘΙΦΌΜΗ ΚΧΊΙΟ 
Κ ΓΕ :ἈΝΧΚΧΘΥΆΟΕΙΟΤΟ, 
Ὁ ΟΥ̓ΡΆΝΟΝΚΆΜΔΟΟΝ 
“ΓΟΝΗΧΙΟΝΚΑΟΤΉΝΟΕΘΒ 
ἈΗΝΗΝΙΚΑΥΓΟΥΌΟΆΧΟ ΓΕ 
- ΡΆΟΤΚΆΙ :ΠΙΆΝ ΓΆΓΤΓΟΝΚΟ 
ΟΜΟΝΤΤΟΥ̓ΟΥΡΆΝΟΥ 
5. ΤἸΤΆΧΝΗΘΕΙΟΠΡΟΟΚΥ 
ΝΗΟΘΗΟΛΥ ΓΟΙΟΚΆΟΆΛ. 
ΓΡΕΥΟΗΟΛΥ ΓΟΙΟΆΆΤΙΕ 


“μ 


15) ὈΕΥΤ. 4. 11--- 19. 


ΝΜΙΜΕΝΚΟΟΘΟΟΟΥΆΥ 
ΓἈΠΆΟΙΝ ΓΟΙΟΕΘΝΟΕΟΙ 
- ΤΟΙΟ :ὙἹἝΕΟΙΚΆΓΓΟΣ ΧΊΤΆᾺΝ 
ΧΓΟΟ : ΓΟΥΟΥΡΆΝΟΥ 


“ἈΟλΕΘΆΆΒΕΝΙΚΟ[ΠΟΘΟΙ] 


ΙΞΑΙΕΞΣΞΗΓΑΓΕΝΥΜΆΟΕΚ 
᾿ΓΗΟΙΚΆΜΘΙΝΟΥ ΓΗΟΟΙ 
ΔΗΡΆΑΟΘΘΞΑΙΓΥΤΤΓΟΥ 
ΘΙΝΑΙΧΥ ΓΩΟΆΛΧΟΝΕΝ 
ΝἈΑΗΡΟΝΟΩΟΘΘΝ ΓΗΉΗΜ6 


ΡΑΤΑΥ ΓΗΙΚΑΙΚΟΕΘΥΜῸ 


ΘΗΜΟΜΠΕΡΙΓΩΝᾺΘ 
ΓΟΜΕΝΩΟΝΥΦΥΜΩΤΊ 
ΚΞΟΩΟΜΟΟΘΝΙΜΆΜΗ 
ΔὉΧΕΩΟ ΤΌΟΜΝΙΟΡΔΆΑΝΗΙΠ] 
ΚΑ ΝΜ ΜΗΘΙΟΘΆΘΩ) 
ΕΙΟσΤΉΗΝΓΗΝΙΧ) ΓΗΜΝΆΓΑ. 
ΘΗΝ ΚΗΝΚΟΟΘΟΙ[Χ]ΟΟΥ 
ἈΔΔΩΘΙΝΟΟΙΕΝΙΚΆΗ 
ΡΩΕΓΩΓΆΡΑΠΟΘΝΗ 
ΟΚΩΕΝΓΓΗΓΗΓΑΥΤΗΙς 
ΟΥ̓ΔΙΧΚΑΙΝΟΥ ΓΟΝΙΟΡ 


ἈΧΆΝΗΝΙ[ΠΤΟΥΤΓῸΟΝ :ΥΜΘΙΟ 


χαιχληρονομησετε 


ἈΘΑΙΧΕΧΙΝΕ ΤΕΤΉΝΓΗ 
“ΓΗΝΆΓΆΑΘΗΝΤ ΓΑΥΓῊΝ 
ΙΚ]ΤΡΟΟΕΧΕ ΓΕΟΎΜΕιΟ 
ΜΗΤΙΟ ΓΕΘΠΙΆΆΘΗΟΘΑΙ 


168 


ΤῊΗΝΑΙΆΘΗΚΗΝΚΥ ΓΟῪῚ, 
ΘΥΗΜΟΩΝΗΝΙΆΙΕΘΕΤῸ 
ΙΙΡΟΟΥΜΆΟΚΆΑΜΠΟΙΗΘΒΕ 
ΤΕΥΜΙΝ Κα ἈΥΓΟΙΟ :ΓΆΥ, 
ΙΤΓΟΝΟΜΊΟΙΟΟΜΆΤΙΤΆΝ 
ΓΩΟΝΟΝΟΥΝΕΓΑΆΞΕΝ 
ΟΟΙΚΟΟΘΟΟΟΥΟΤΊΙΚΟ 
ΟΘΟΟΟΥΤΙΥΡΚΑΓΓΆΝΆ. . 
ἈΙΟΚΟΝΕΟΤΙΝΘΟΖηλῳ 
ΗΟ: 


ΕΘΕἈΝΑΘΓΕΝΝΗΟΗΟΥΊΟΥΟ 


ΙΝ ΑΟΥΪΟΥΟ ΤΟΩΟΝΎΥΊΟΩΝ 


- ΟΟὟὙ :ΚΚἈΙΧΡΟΝΙΟΗΤῈ - 


ΕΠΙ ΤΗΟΓΗΟΙΚΙΆΝΟΜΗ 
ΟΗ ΓΕΙΚΚΑΙΠΟΙΗΟΗΤῈ 
ΓᾺΑΥΤΓΓΟΙΝΟΜΟΙΩΟΜΆ 
ΤΠᾺΝΓΟΟΚΆΑΜΤΠΟΙΉΟΘΟΗ 

ΤΕ ΓΟΙΤΟΝΗΡΟΝΕΝΆΝ 
ΤΙΟΝΚΥ ΓΟΥΘΥΎΜΜὦ 
ΠἈΡΟΡΓΙΟΔΙΑΥΓΓΌΝΟΥΣ, 
ΜΑΆΡΤΥΡΟΜΑΆΙΥΜΙΝΟΗ 
ΜΕΡΟΝΤΤΟΝ ΓΘΟΥΡΆΝΟ, 
ΙΞ'ὉὧΤΗΝΓΗΝΟΤΊΆΤΙΩ) 
ἈΘΙΆΑΆΑΠΙΠΟΆΕΘΙΟΘΑΙ :- ΓΑΧῪΎ.: 
ἈἉΙΤΟ ΓΗΟΓΗΟΘΙΟΗΝῪ 
ΜΕΙΟΛΔΙΧΕΒΆΙΝΕ ΤΕΤΤῸΝ 
ΙΟΡΆΑΑΑΝΝΗΝΘΙΚΕΙΚΆΗ 


"ΕΌΊ. 4, 19 --- 20. 


“ΓΟΝΟΙΤΟΝΟΟΥΚΑΙΤῸΝ 
ΟἸΙΝΟΝΟΟΥΚΆΑΙΓΟΘΆΛΙ 
ΟΝΟΟΥΚΑΥΓΓΆΒΟΥΚΟ 
ὉΔΟΓΩΟΝΕΟΩΣΝΟΟΥ ΚΑΙ 
ΤἈΙΠΟΙΜΝΙΆ ΓΩΟΝΠΡΟ 
ΕἈ ΤΟΩΝΟΟΎΈΕΙΤΙ ΓΗΟΓΉΗΟ 
ΗΟΩΟΜΟΟΕΝΚΌ: ΤΌΙΟ 

' ΤᾺ ΓΡΑΟΙΝΟΟΥΔΟΥΝΑΆΙ 
ΟΟΙΘΥΧΟΓΗ ΤΟΟΘΘΟΗΤΙΆ. 
ΡΑΠΑΆΝΤΑ ΓΆΘΘΝΗ ΟΥ̓ 
ΚΕΟΓΆΑΙΕΝΥΜΙΝΜΆΓΟΝΟΟ 


ΟΥ̓ ΑΘΟΓΘΙἊΙΡΑΙΚΙΕΝΊ ΓΟΙΟ 


ΙΚ͵ἹΗΝΘΟΙΝΟΟΥ ΚΆΙΠΕ 
ΡΙΕἈΕΙΚΟΆΛΙΤΟΟΟΥΊΤΆ. 
ΟἈΝΜΑΔΛΑΙΟΆΝΙΚΆΜΤΙΑΆ. 
ΟΧΟΝΟΟΟΥΟΔΙΓΎΤΙΤΟΥ 
“ΓΧΤΟΝΗρΡΑ τα εωρλκλο 
ΚΑΙ :ΟΟΧΕΓΝΟΩΟΘΟΥ ΚΕ 
᾿ΤΆΞΕΙΧΑΥΓᾺ :ΘΠΠΙΟΕΚΚᾺΙ 
ΕἸ ΠΘΗΟΘΙΆΥΓΓΆΕΙ ΠῚ Δ 
“ΓΧΟΓΟΥΌΟΜΕΘΙΟΟΥΝΊΤΤΆΟ 
ΟΘΙΚΑΙΦΑΓΗΙΠΙΆΝΤΑ ΤΆ 
οκΥλκ -ΓῶνΝεονωΝ 
ἈΚΟΟΘΟσΟΥ Δ ΩΟΙ. 
ΠΟΙΟΥΦΕιΙΟΕ ΓΆΙΟΟ - 
«ζΘΑλλΜΟΟΟΟΥΘΆΥ 
ΤΟΥΟΙΚΑΙΟΥ ΧΆ ΓΡΕΥΎΌΕιΙο 


1δῳ 


10 


“20 


“ΓΟΙΟΘΕΟΙΟΛΥ ΓΩΝΟΤῚ 
ΟΚΩΟΛΧΟΝΤΟΥ ΤΌΟΟΙ 
ΕἈΝΔΕΧΕΓΗΘΘΝΤΉΔΙ 
ἈΝΟΙΆΧΟΟΥῪ :ΟΤῚ ΠΟΛῪ 
“ΤΓΟΘΘΝΟΟ ΤΟΥ ΤΟΗΕΓῸ) 
ΠΩΟΘΔΥΝΗΟΟΜΆΙΘΞΟ 
ἈΕΘΡΕΥΟλΙλΥ ΓΟΥΌΟΥ 
«ῬΟΚΗΘΗΟΗΧΥ ΓΟΥῸ 
ΜΝΙΆΜΜΝΗΟΘΗΟΘΗΟΟΆᾺ 
ΕἸΤΟΙΗΟΕΝΚΚΟΟΘΟΟΟΥ, 
τωφαρλώκλπλοιν 
“ΓΟΙΟΔΙΓΥΤΙΤΊΟΙΟ ΓΟΥῸ 
ἸΤΕΙΡΑΟΜΟΥΟ ΓΟΥΌΜΒΘ 
ΓΆΧΛΟΥΟΘΟΥΌΕΘΙΔΟΝΟΙ 
οφϑλλμοιοουύκλτα 
ΟΗΜΒΘΙΆΚΑΙΓΆΓΓΕΡΑΤΆ 


-ΤἈΙΜΕΓΑΛΆΔΆΘΙΚΕΘΙΝΆΑ. 


ΤΉΝΧΘΕΙΡΑ ΓΗΝΚΡΆ ΓΑΙ 
ἈΝΚΆΑΓΓΟΝΕΡΆΧΕΙΟΝΑΆ 
ΤΟΝΥΝΉλΧλοΟΝΟσΘσΗ 
ΓᾺΓΕΝΟΘΙΚΟΟΘΟΟΘΟᾺ. 
ΟΥ̓ΤΩΟΠΙΟΙΗσΘΙζΟΟ 
ΘΟΗΜΩΝΠΆΟΘΙΝΤΌΟΙΟ 
ΕΘΝΘΟΙΝΟΥΘΟΥΦΟ 
ΚΗἉΧΤΙΟΙΠΡΟΟΟΣΤΙΟΥ, 
ἈΥΓΡΓΩΝΚΑΥΓΓΆΘΟΦΗ 
ΚΕΙΆΟΧΙΤΟΟΤΈΛΕΙΚΟ 


ΕΌΤ. 1..13-- 20. 


ΟΘΟΟΟΥΘΙΟΛΧΛΥΓΓΟΥΘ ΕΟ ΜΑΔΛΔΥΤΟΝΕΘΙΓ ΓΟΥ ΤῸ 


ἈΝΕ Τρικώοινοικλ. 
ΤἈΧΛΘΆΘΙΜΜΕΝΟΙΚΑΆΙ 
ΟἸΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΙΆΙΤΟ 


᾿ΡΟΟΘΩΥΙΙΟΥΘΟΥΟΥ ΓΡΩ 


ΘΗΟΘΗΛΙΠΟΠΡΟΟΩΜΠΟΥ 

ΧΥΓΩΝΟ ΓΙΚΟοΘΟοοΟΥ 
ΕΝΟΟΙΘΟΜΘΓΆΟΙΚΑΙΚΡΑ 
“ἋἈΙΟΟΙΚΑ ΚΑ ΓΆΝΆΆΧΩ 
σΘΙΚΟΟΘΟΟΟΥ ΓΆΕΘΘΝΗ 


ΠΟΥΈΕΚΕΙΝΟΥΟΥΚΆΝ 

ΤΊ ΟΓΗΟΘΕ ΤἈΙΟΥ Δ ιοκα. 
ΤἈΠΡΟΟΩΙΠΟΝΟΟΥῈ 
ΦΟΧΝΕΞΟΛΧΕΘΡΘΥΎΌΗΘ 
ΧΥΓΓΟΥΟΓΆΓΆΧΥΤΙΓΆΓΟΣ. 
ΘεωνΝ ΑΥΤΟΝ Α:ΓΆΚΑΆΥ 
ΟΕ ΓΕΙΤΥΡΙΚΑΙΟΎΥΊΚΘΙΤΙ. 
ΘΥΜΗΟΘΒΕΙΟΆΡΓΥΎΡΙΟΝ 

ι.. ΟΥ̓ΔΕΧΡΥΓΙΟΝΙΠΤΆΡΑΥ 


ΘΙ 


ΓΑΥΓΆΛΙΗΙΟΙΡΟΘΟΦΘΘΠΟΥ β ἌΓΟΝ ᾿ΟΥΔΕΧΗΜΥΉσδλΥ 


ἙΟΟΥ̓ΚΑ ΓἈΜΕΘΙΚΡΟΝΙΜΕΙ 


ΤΟΥΜΗ ΧΤΠΤΟ ΓΕ ΤΙΡΓΡΆΌΆΟΗΓΚ 


ΚΡΟΝΟΥΔΥΝΗΟΘΗΘΣᾺ ΟΛΥΓΓΟΟΤΙΚΕΔΕΛΧΥΓΜᾺΆᾺ 
ΝΜΆΑΛΧΛΟΩΟΛΔΙΆΑΥ ΓΟΥΟΤΟΓᾺ Κα Γω ΘΟ σΟΟΥΘΟΤῚΝ 


ΧΟΟΙΝΆΜΗ :ΓΕΝΗΓΆΙ 
ΗΓΗΘΡΗΜΟΟΙΚΚᾺ ΠΆΗ 
ΘΥΝΘΗΕΙΤΙΟΘΟΕ ΓΆΘΗ 
ΡΙΧ ΓΑΑΧΓΡΙΆΚΆΜΠΤΆΡΑ. 
ἈΟΩΟΘΙΧΥ ΓΟΥΌΙΚΟΟΘΟ 
ΟΟΥΘΙΟΤ ἈΟΧΘΙΡΆΟΟΟΥ 
ΚἈΙΆΤΙΟΧΘΙΆΥ ΓΟΥΌΆΝΣ. 
ΠΟΛΘΙΆΜΕΓΆΧΗΘῶσΟ 
ἈΜΝΕΞΟἈΧΕΘΡΘΥΌΗΛΥ, 
“ΓΟΥΟΙΔΙΠΆΡΑΛλωώσθει 
“ΓΟΥΘΚἈΑΟΙΆΘΙΟΛΥ ΤΩΝ 
ΕΙΟΓΆΟΧΘΙΡΆ ΟΜΝ 
ΚἈΑΙΆΤΙΟΆΧΘΙ ΓΆΓΓΓΌΟΝΟ 


100 


ι5 ΚΑΙΟΥ ΚΕΙΟΟΙΟΕΘΙΟΚΔ 6 
ἈΥΓΜΑΆΒΘΙΟΤΌΝΟΙΚΟΝ 
ΟΟΥ ᾿ΚἈΑΙΕΘΗΆΝΆΘΕΜΆ 
ΟΤΠΕΡΤΟΥ ΓΟΌΠΡΟΟΟ 
ΧΘΙΟΜΑᾺ ΓΙΠΡΟΟΟΧΘΙΟΘΙΟ 

0 Καὶ ἈὙ ΤῸ :ΚΑΙΕΔΕΛΥΓΜΑΠΤῚ 
ΒΛΟΘΧΎΞΗΧΆἈΥ ΤῸ :ΟΤῚΆᾺ 
ΝΜΆΘΕΜΔΆΕΟΤΙΝ 

ΠἈΆΘΧΟΤ ἈΘΟΘΝΤΌΛΆΛΟΛΟ 
ΕΓΩΕΝ, ΤΕΧΆΧΟΜΆΙΟΟΙ 

8. ΘΗΜΕΡΟΝΦΥΆΆΧΞΘΟΘΕ 
ΙΤΟΙΘΙΝΙΝΆΖΗ ΓΕΙΚΑᾺΙ 
ΠΟΛΥΙΤΙΆᾺΆΔΧΟΙΆΟΘΗΤΕ - 


ὈΕΌΤ. 1. 90 --- 8. 1. 


ΚἈΑΙΕΙΟΘΑΘΗ ΤΕ ΚΑ ΆΗ 
ΡΟΝΟΜΗΟΗΤΕΈ ΤΗΝΓΗ. 
ΗΝΟΩΟΙΜΟΟΘΒΘΝΚΟ ΓΟΙΟΙΤΆ. 
ΓΡΑΟΙΝΥΜΩΟΝΙΚΆΙΜΝΗ 
ΟΘΗΟΗΤΙΆΟΧΝ ΓΉΝΟΛΣΛΟ, 
ΗΝΗΓΆΓΕΝΟΘΙΚΓΟΘΟ 

ἈΚ ΓΓΟΥΓΟΜΕΤΌΟ:ΕΝ ΤῊΕΘ 
ΡΗΜωοΠΟΟλ ΝιΚΆ Κα) 
ΟΗΟΘΕΙΚΑΙΠΕΙΡΆΟΘΗσθις 
ΓΝΩΟΘΗ ΓἈΕΝ᾽ΓΗΚᾺΡ 
ἈΟΧΟΟΥΕΙΦΥΆΧΆΞΗΤΆΑΟΘ 
ΕΝ ΓΟΆΧΟΧΥ ΓΟΥΗΟΥ 
εἰ(Ἀικῳωσενοειζλιθλει 
ΜΆΓΧΟΝΗΟΘΘΝΟΘΚΆΙΕ 
γωμιοθνοε ΓΟΜΆΝΝΑΆ 
κ ΟΟΥ ΚΗ Δ ΕΙΟ[ΠΚΟΥΚΗ 
ἈΟΘΙΟΆΧΝΝΟΙΠΡΕΟΟΘΟΥΙ͂ΝΆΑ. 
ἈΝΑΓΓΘΙΆΧΗΟΟΙΟΤΙΟΥ ΚΕ 
ΠᾺΡΤΟΩΟΜΟΝΟΩΖΗΟΕΤἋΙ 
ἈΝΟΟΆΧΆΑΔΛΕΙΠΙΠΆΝΤῚΙ - 
ΡΗΜΑ ΤΙ ΓΩΟΘΚΠΟΡΟΘΥ 
ΟΜΕΝΩΔΙΆΧΟΓΟΜΑΆ ΤΟ 
ΘΥΖΗΟΕΓΑΙΟΆΝΟΚΟ ΓΑ. 
ΙἂμΑ- ΓΙΆΘΟΟΥΟΥΚΆΓΓΕΤΡΙ 
ΒΗΛΧΛΙΠΤΟΟΟΥΌΠΊΟΛΧΘΟ 
ΟΟΥ̓ΟΥΚΕΓΥΧΦΘΗΟΣ. 
ΙλΟΥΜΕΓΗΚΑΙΓΝΩΟΘΗ 


101 


“ΤΗῊΗΚΑΡΔΙΧΟΟΥ ΟΘΘΙΤΊΟ 
ΠᾺΙΔΕΘΥΟΘΧΙΧΝΟΓ ΤῸΝ 
ΥἹΪΟΝΆΥ ΤΟΥ :ΟΥ̓ΤΟῸσ: 
- ΚΟΟΘΟΟΟΥΤΙΆΔΙΔΕΎΥΌΘΙ 
ὁ ΟΘΚΑΙΡΥΧΆΣΘΙΓΆΟΘΕΝ 
“ΓΟΧΆΧΟΚΥ ΓΟΥΘΥΟΟΎΤΙΟ 
ΡΕΥΕΟΘΑΙΕΝ ΓΆΙΟΟΆΟΙΟ 
ΧΥ ΤΟΥ ΚΑ φοεειοθᾶι 
ΧΥΓΓΟΝΟΓΆΡΚΟΟΘΟΟΟΥ 
ΘΙΟΆΧΞΕΙΟΕΘΙΟΓΗΝΆΓΆ 
ΘΗΝΤΚΑΙΠΟΧΆΗΝ:ΟΥ 
ΧΕΙΜΆᾺΡΡΟΙΥΔΑΓΓΩΟΝΊΤΗ 
ΓΑΧΕΥΘΟΩΝΕΚΠΟΡΟΘΥ 
ΟΜΕΝΆΙΔΙΆΓ ΤΓΩΝΙΤΕΔΙ 
" ΟΝΚΆΙΔΙΑ ΤΩΟΝΟΡΕΩ. 
ΓΗΠΥΡΟΥΚΆΙΚΡΕΘΙΘΗΟῸ 
ἈΜΠΕΑΟΙΟΥΚΑΙΡΟΆΙΓΗ 
ΕἈΔΙΆΟΘΆΛΔΙΟΥΚΆΙΜΕ 
ἈΤΟΟΓΗΘΦΗΘΟΥΜΘ 
᾿ΓΆΑΙΓΤΩΧΘΙΆΟΦΡΆΓΗΧΕΝ 
ΚἈΑΥΓΗΤΤῸΝ :ἈΡ̓ΓΟΝΤΟΟΥ: 
ΟὙἸΚΕΝΘΗΘΗΟΥΔΕΝ 
ΕἸΤΑΥ ΓΗΟΓΗΗΟΟΙΆΙΘΟΙ 
ΧΥΓΗσΟΙΔΗροοκάιαις 
5 ΤΟΩΝΟΡΕΩΝΑΥ ΓΉΟΜΘ 
ΓΑΛΛΧΛΕΟΥΕΙΟχΧΆΆΚΟΝΙΚΑᾺΙ 
ΦἈΓΗΚΑΙΕΜΙΤΆΗΟΘΗ 


Ξ 


ΓπΠῚ 


ὃ 


07. 8.1 --ἰὖ. 


ΦῚ 


ΟΗΚΑΙΘΥΛΔΟΓΉΟΘΙΟΚΝ ΓΥΤΙ ΤΟΥ Σοικουλου 


“ΓΟΝΘΜΟΟῪ ἜΤΙ ΓΓΗΟΓΗΉΟ ἈΘΙΆΧΟΤΟΥἈΆΓΆΓΟΝΤΌΟ 
“ΤΗΟἈΧΓΆΘΗΟΘΗσΘΆΟΩ - ΟΘΔΟΆ ΤΗΘΕΡΗΜΟΥΤῊΘΟ 
᾿ΚΕΝΟΟΙΠΡΟΟΟΧχθοθλῪ ἢ ΜΕΓΆΛΧΗΟΙΚΚΑΙ ΤΉΘΦΟ 
ΤΟΩΜΗ ΚΙΤΟΤῈ :ΕἸΠΆΆ.. 6 ΒΕΡΑΟΤΕΙΚΘΙΝΗΟ :ΟΥῸ 
ΘΗΚῪ ΤΟΥΘΥΟΟΥΤΟΥ ΦιολλιννικΆιοιτορ 
ΜΗΦΥΛΆΑΛΔΥΓΆΟΘΕΝΤΟ πιοοκυψακλου 
ἈΛΧΟΛΥΓΟΥΚΆΓΓΆΚΡΙ. ΚΗΝΜΥΔΟΩΡΤΟΥΘΞΆΓΆ 
ΜΆΤᾺΚΧΥ ΓΟΥ :ΚΑΥΤΆΔ. ΓΟΝΤ ὩΟΘΟΙΠΗΓΉΝΥ 
κυ ΜΆ ΓΑΧΥ ΓΟΥΌΟΆ ὦ ΔΑΆΤΌΟΟΘΕΘΚΠΕΤΡΆΟΘΆΚΡΟ 
ΕΓΩΘΝΤΕΧΛΆΧΟΜΆΙΟΟΙ ΤΌΜΟΥ ΓΟΥΪ ὥμιολν 
ΟΗΜΘΡΟΝΜΗ ΧἈΠῸΟΤῈ: ΤΟὌΟΟΘΕ ΓΤΟΜἈΆΝΝΆΕΝΤΗῊ 
«ΦἈΓΩΝΚΆΙΒΜΠΛΗ - βρημωοογκηλειοκχι 
σθϑειοκλιοηολοκλᾶλο οἸΠΡεσοουϊνλκάκῳ 
οἰκολόμηολοκλικλ. ιό ΟΗΟΘΘΙΚΑΙΘΚΠΕΙΡΆΟΘΗ 
“ΓΟΙΚΗΘΟΧΟΞΕΝΜΧΥΤΆΙΟ: ΟΘΙΚΚΑΙΕὙΥΤΙΟΙΗΘΗΟΕΘ - 
ΑἸ ὩὍὉΝΕΟΟΝΟΟΥ ΕἸΠΕΟΧΑ ΓΩΟΟΥΚΆΌΜΗ 
κα ΤΩ ΝΤΠΡΟΚΆΤΩΩΝ ΘΙΠΗΟΒΘΝΤΉΚΑΡΔΟΧΟΟΥ 
ΟΟΥΤΙΆΧΗΘΥΝΘΕΝΤΩ ᾿ΗΪΟΧΥΟΜΟΥ ΚΑΥΓΤΌΚΡΑΆ 
- ΟΟἹ: ἈΡΓΥΡΙΟΥΚΆΧΡΥ Ὁ ᾿ΓΟΟΤΉΟΧΘΙΡΟΟΜΟΥ 
ΟἸΟΥΤΙἈΧΗΘΥΝΘΕΝΤῺΩ ΕἸ ΤΙΟΙΗΘΘΝΜΟΙΓΉΝΑΥ, 
ΟΟΙ -ΚΑΟΟΠᾺΝ᾽ ΓΟΝΟΟΘΟΣ το ΝΆΜΙΝΤ, ΤΗΝΜΕΓΆΛΗΣ: 
ΟΟΙΤΑΗΘΥΝΘΕΝΤῸῺ ΤἈΑΥΤΗΝΚΑΙΜΝΗΟΘΘΗ 
- ΟΟ:ὙΥΩΘΗΟΤΉΗΚΑΡ ΟΗΚΥ ΓΟΥΘΥΟΘΟΥΟΤῚ 
ΔΟΧΟΟΥΚΛΑΟΕΙΤΙΆΆΘΗ. 85 ΟΥ̓ΤΟΟΟΘΟΙΔ.ΔΟ,ΟΙΝΙ 
ΚκΥ ΓΤΟΥΘΥΟΟΥ Του σὰ. ΟΧΥΝΤΤΟΥΤΙΟΙΗΘΆΙΑ 


ΓᾺΓΟΝ ΤΟΟΟΘΘΙΚΓΗΟΆΙ ΜἈΆΜΙΝΙΝΆΟ ΓΤΗΟΗΤῊ. 


103 ᾿ ὈΕΥυΤ. 8. 10 --- 18. 


ἈΙΆΘΗΚΗΝΑΥ ΓΟΥῊΝ 
ΟΜΟΟΘΝΤΟΙΟΠΆΤΡΑΆ 
ΟΙἸΝΟΟΥΦΘΟΘΉΗΜΕΡΟΝ 
ΚἈΑΙΘΟΤ ἈΙΘΆΝΆΗΘΗΕΙΤΙ 
ἈΛΘΗΚΥ ΓΟΥΘΥΟΟΥ 
ΚἈΑΟΠ]ΠΟΡΘΥΘΗΟΘΟΠΟΩ 
ΘΕωΩΝΕΤΈρωνκλιλλ. 
ΤΡΕΥΟΘΗΟΛΧΎΥ ΤΌΙΟΚΑΙ. - 
ΤΡΟΟΙΚΥΝΗΟΘΗΟΛΧΎΥΤΌΙΟ 
ἈΙΆΑΜΑΡΤΎΡΟΜΆΙΥΜΡΓ 
ΟΗΜΕΡΟΝΟΤΊΆΑΠΩΆΘΙΆ 
ἈΠΟΛΘΙΟΘΑΙΚΆΘΑΆΚΑΙ 


ΠΟΛῪΥΝ :ΚΑΙΘΥΜΗΚΗ 
ὙΟΥΟΘΝΑΆΙΚΟΥ̓ΌΟΟΙΟΙ 
οθλοιζαιυοΥ Ἀκηιολο 
ΤΙΟΆΛΝ ΙΟ ΤΓΤΗΟΘΕΤ ΆΙΚΑ. 
δ ΓἈΠΡΟΟΟΝΜΙΤΟΝΥΊΟΩΝ 
ΕΝΑΙΚ(ἸΩΔΙΓΝΟΩΟΘΉΗΟΘΗ 
ΜΕΡΟΝΟΤΙΚΟΟΘΟΟΟΥ 
ΟΥ̓ΤΓΟΟΠΡΟΠΟΡΕΘΥΕΤΆΙ 
ΠΡΟΠΡΟΟΟΩΠΟΥΟΟΥ 
ιο ΤΤΡΥΡΙΚΑΟΓΑΝΜΑΛΙΟΚΟΩΜΝ: 
- ΕΟΤῚΝ :ΟΥ̓ΤΟΟΘΣΟΆΧΕ 
ΘΡΘΕΥΘΘΙΑΥ ΓΟΥΌΚΆΙ 


ΤἈΠΧΟοΙΠΆ Πθϑνηοολκο ΟΥ̓ΤΟΟΧΠΟΟΤΡΟΥθιΑΥ 


ἈΠΟΆΧΘΙΠΡΟΠΡΟΟΩ 
που Μωνου τῶσςκ. 
πολειοθθαανθῶώνου 
ΚΗΚΟΥΘΆΤΕΤΉΟΦΩ 
νηοκυτογοσυύμῳω 
ἈΚΟΥΘΙΗΧΟΥΎΔΙΆΒΑΙ - 
ΝΕΙΟΟΗΜΕΡΟΝΤΤΌΝΙΟΡ 
ἈΛΧΝΗΝΕΘΙΟΘΆΘΕΙΜΙΚΑΙ 
ΚἈΗΡΟΝΟΜΗΟΆΙΘΘΝΗ 
ΜΕΓΆΛΧΑΚΑΙΟΧΥΎΡΟΤΓΕ 
ΡἈΜΑΛΧἈΧΟΝΗΥΜΒΘΙΟΠΟ 
ἈΕΘΙΟΜΕΓΆΛΧΔΟΚΆΑΥΤΕΙ 
ΧΗΡΕΙΟΕΩσ ΤΟΥΟΥΡᾺ 
ΜΟΥΆΧΧΟΝΜΕΓΆΝΤΙΚΑΙ 


108 


᾿ΓΟΥΟΠΡΟΠΡΟΟΘΟΣ ΠΟΥ 

ι. ΟΟΥ̓ΚΑΙΘΣΟΆΧΘΘΡΕΘΥΌΘΙ 
ἈΑΥ̓ΓΟΥΟΚΑΙΑΤΙΟΆΘΙΑΥ 
ΤΟΥΌΘΕΝ:ΓΆΧΘΙΚΆΘΑ. 
ΤΤΕΡΘΙΤΕΝΚΟΟΘΟΙΜΗ 
ΘΙΙΤΗΘΟΘΝΤΉΚΑΡΔΑΣΑ. 

Ὁ ΟΟὙΥὙΕΝΤΤΩΘΞΣΆΑΝΆΛΟΩΣ) 
ΟἈΑΙΚΜ ΓΟΝΘΝΟΟΥΓΆ. 
ΘΕΘΝΗΤΤ ἈΥ ΓΆΤΙΡΟΠΡΟ 
ΟΟἸΤΟΥΟΟΥΆΕΓΩΝ : 
»ΝΟΓΆΑΟΛλμΗςΟΟΥΝΆΟΝ 

Ὁ ΜΟΥΕΙΟΗΓΆΓΕΝΜΕΚΟ 
ΙΞἈΛΗΡΟΝΟΜΗΟΛΥΤῊΝ 
ΓῊΝ ::- ΓΗΝΆΓΆΘΗΝ :-ΓΆΥ 


ἐναχειμτριγενωσισανεστη χνιὰ 


ΌΕΥυΤ. ὃ, Ιὸ --9, ὅ. 


ΓΗΝΆΛΛΑΧΛΔΟΔΙΑ ΤΗΝΆΟΘΕ 
ΒΕΙΆΝΤΩΟΝΕΘΝΩΟΝΤΟΥ 
ΤΟΝΚΟΘΣΟΆΘΘΡΘΥΘΙ 
ΧΥΓΓΟΥΘΟΠρΟΙβΡοςὼ 
ΠΟΥΘΟΥΟΥΧΙΔΙΆΓΓΗΝ 
λιιΚΙΟΟΥΝΗΝΟΟΥΟΥ 
ΔΧΔΕΔΙΑΟΤΓΤΗΝΟΟΙΟΤΉΤΨΆ. 
᾿ΓΗΟΚΆΑΡΑΙΆΘΟΟΥΟΎΕΙΟ 
ΠΟΡΕΥΗΙΚΆΗΡΟΝΟΜΗ 
ΟΔΟΤΗΝΓΗΝΧΎΓΪΓῸΝ.: 
χλλλ την όμικ 
ΤΟΝΕΘΝΟΩΟΝΤΟΥΪΓΟ 
ΙΞΟΟΘΟΟΟΥΕΞΟΆΕΘΡΟΥ 
ΘΙΧΥΓΓΟΥΟΠΙΡΟΠΡΟΟΘΟ) 
ΠΟΥΟΟΥΚΑΜΙΝΆΟΤΗ 
ΟΗΤῊΝΑΑΙΆΘΗΙΚΗΝΗ͂, 
(ΟΟἸΜΟΘΘΜΝΙΚΟΤΌῸΌΙΟΙΤΑ. 
ΤΡΑΟΙΝΥΜΟΩΝΑΆΒΡΆΛΑΝΙ 
ΙἼμὄτὖῃιολικ κυ κω εὶς 
᾿ΓΝΟΩΘΗ :ΟΡΗΜΕΡΟΝ : Ὁ 
ΤΙΟΥ ΔΙΑ ΓΧΟλμκλοοΥ 
ΜἈΑΟΟΟΥΚΟΟΘΟΟΟΥ Δ, 
ἈΚΘΛΟΙΝΟΟΙΓΗΝΓῊΝ 
ΤΗΗΝἈᾺΓΆΑΘΗΝΤ ΤἈΥ ΤῊΝ 
ΙΞΙἈΗΡΟΝΟΜΗΟΆΛΙΟΤῚ 
ἈΧΟΘΟΚΆΗ ΡΟΤΡΆΧΗ 
ἈΟΓΘΕΙΜΝΗΟΘΗΤΊΜΗ 


104 


10 


15 


ΕἸ ΆΑΘΗΟΟΆΠΆΡΟΞΣΥ 
ΝΜΧΟΚΝΤΟΝΘΙΝΙΟΟΥῈΝ 
“ΓΗΘΒΡΗΜΩΆΦῬΡΗΘΗΜΘ 
ΡἈΟΘΞΣΗΆΧΘΑ ΤἜΈΘΚΓΗΟΘ 
ἈΟΓΥΤΙΓΟΥΕΦΘΘΗΆΧΘΕ 
ΤΕΕΘΙΟΓΟΝ ΤΟΙΤΟΝ ΤΟΥ ΤῸ. 
ἈΠΕΙΘΟΥΝΤΈΕΈΟΘΛΔΙΕ ΤΕ 
ἈΘΙΤΕΠΡΟΟΚΝΙΚΆΙΕΝ 
ΧΩΡΗΕΤΙἈΡΩΞΣΥΝΆ ΤΕ 
ΚΝΗΚΑΙΕΘΥΜΟΩΘΗΚΌ 
εἐφυμεινεξοίλθθρου 
ΟἈΙΥ̓ΜΆΑΟΆ,ΧΝΆΚΆΙΝΟΝ 
“ΓΟΟΜΟΥΕΙΟΤΌΟΡοΟΟλΛλΑ. 
ΒΕΙΝ ΓΆΘΟΠΆΧΚΑΧΟΤΆΟ 
ἈΙΘΙΝΆΟΠΆΧΚΆΧΟΛΙΆ 
ΘΗΚΗΟΧΟΔΙΘΘΕΤΌΚΟ 
ΤΠΡΟΟΗΜΆΟΚΆΜΚΑ ΤΈΓΕΙ 
ΜΟΜΗΝΕΝΤΏΟΡΕΙΚΙ 
ΗἩΜΕΡΑΟΚΆΑΙΜΝΥΚΓΆΟΙ 
ἈΡΤΟΝΟΥΚΕΦΆΓΟΝ 
κλυὺ Δ ρΡΟΥ ΚΕΙΤΙΟΝ 
ΚΑΘ ΚΕΝ ΚΟΕΜΟΙ 
᾿ΧΆΟΔΥὉΟΠΆΧΚΑΟΤΆΧΟΛΙ 
ΘΙΝΆΟΓΕΓΡΆΜΜΕΝΆΟΘ 
ΕΝΤΩΔΑΚΤΎΛΩ ΤΟΥ 
ΘΥΚἈᾺΙΕΙΆΥ ΓΆΙΟΤΕΓΕ 


- ΓΡΑΠ ΤΟ :ΤἈΝΤΤΈΟΟΙΧΟ 


ὉΕ01Τ. 9. ὅ --- 10. 


ΓΟΙΟΥΘΟΘΆΧΆΗΟΕΝΚΟ 

ΠΡΟΟΥΜΆΟΘΕΝΤΌΏΟΒΡΕΙ: 
ΚΕΙΚΜΕΟΟΥ ΓΟΥΠΠΎΡΟΟΘΕΝ ΙΟΧΥΡΟΝΚΑΜΠΠΟΛΥΜΆΛ. 
ΚΗΜΕΡΆΑΘκΚΚΑΗΟΙΆΟΠα,... ὈἈΟΝΗΓΟΥ ΤΓΟΚΆΙΕΘΤΙΠΟ 

ΕΓΕΝΘΤΟΑΙΆΜΗΜεΕερῶ " ΤΡΕΥ Ἀοκλ ΓΕΚΗΝΘΙ ΤΟΥ 


ΘΕΝΤΟΥΟΥΡΆΝΟΥΚΑΙ 
ΠΟΙΗσσΘΕΙσθθνΝοο 


κυλιλ ΝΥ Κ Τῶν λ 
ΚΕΝΚΟΕΜΟΙΓΧΟΛΥῸ 
πἸᾺΑΧΚΑΟΤΆΟΛΧΙΘΙΝΆΟ 
ΤΠΧᾺΧΚΧΟΔΙΆΘΗΚΗΟΙΚΑΙ 
πεν ΟΠπροομεθλνᾳ 
ΟΤΉΘικΑ ΓἈΒΗΘΙΤΟΤᾺ 
ΧΟΟΕΝΤ ΥΘΕΝΟΊΤΙΗΝΟ 
ΜΗΟΕΒΝΟἈΧΆΑΟΟΟΟΥΟΥῸ 
ΕἸΣΗΓᾺΓΕΟΕΚΙ[ΠΓΗΟΙΠΔΙΓῪ 
ΤΡΤΓΟΥΤΙἈΡΕΚΗΟΧΝ Τ ΧΥ 
ΕἸ ΤΗΟΟΔΟΥΉΘΕΝΕΤΕΙ 
ἈΟΟΛῪ ΓΟΙΟΘΙΤΟΙΗΟᾺΝ 
ΕἈΥΓΟΙΟΧωΝ ΕΥΜᾺ τς 
ἜΙΠΕΝΚΟΠΡΟΟΜΕΊᾺΘ 
- ἈΛΧΗΚΑΖΤΙΡΟΟΟΘΆΠΑΣ 
- ΚΑΙ : ἈΕΓΩΝΕΟρΆιΑ. 
ΤΟΝΆΛΧΟΝ᾽ ΓΟΥ ΤΌΜΙΚΑΙ 
ΙλοΥἈΧΟοσοσοιληροτΡᾺ 
ΧΗΧΟΟΘΘΟ ΓΙΝΘΆΟΘΟΝΜΘ 
ΕΣΟΧΕΘΡΕΥΟΔΙΧΥ ΓΟΥῸ 
κἈιασΆ ΘΙ Ὁ ΤΌΟΝΟ 
ΜΑΛΥΓΓΩΝΥΤΙἊΟΟΙΚΆΓ ΓΟ) 


20 


ΟΡΟΥΟΙΚΑΙ ΓΟΟΡΟΟΕΚΆΙ 
ΕἸΤΟΠΥΡΙΚΆΙΆΙΔΥΌΟΙΤΆΑΔ. 
ΙΕ Κ ΤΗΟΔΙΆΘΗΚΗΟ -: 
ΕἸ ΕἈΙΟΛΔΎΥΌΧΕΡΟΙΝ 
ΜΟΥΚΑΙΔΟΩΣΝΟΤΊΗ 
ΜΑΡΤΕΤΕΘΝΆΝΤΙΚΥ 
“ΓΟΥΘΥΎΜΩΝ -Ι ΕΠΠΤΟΙ 
ΗΟΧΤΓΕΞΥΜΙΝ :ΘΑΎΥ ΓΟΙῸ 
πον ΤΟΣ ΧΕ Ε ΓΟ 
ΙΚΔΙΓΙΆΡΕΘΕΗ ΤΕ: ΤΆΧΥ: :Ἁ 
ΠΟΤΗΘΟΔΛΟΥΉΟΘΕΝΘ 
ΓΘΙΆΧΙΓΟΚΟΥΎΜΙΝ τ. 6 
ΠΙΆΧΕΟΜΕΝΟΟΤΤΩΝ 
ἈΥῸΠ ΧΑΚΩΝΕΡΡΘΙΥᾺ 
ΧΥΓΧΆΟΛΠΠΟΤΟΝΧΟΘΙΡῳω 
ΜοΟΥΚΑΙΟΥΝΕΤΡΘΎᾺ 
λΥΓΆΟΕΝΑΆΝ ΓΙΟΝΥΜῳ 
ΙΞ.ΑΙΕΔΘΗΘΗΝΕΝΆΝ 
ΤΙΚΥῪ ΔΕΎΤΕΡΟΝ :ΚΆΘΑ. 
ἸΤΕΡΚΑΙΓΟΠΡΟΎΤΈΕΡΟΝ 
ΜΗΜΕρΡΆΟΙΜΝΥΚΓΧΟ 
ἈΡΤΌΝΟΥΚΕΦΆΓΟΝ 


165 ΠΕῈ7Τ. 9.10 - 18. 


ΙΚἙΟΥ ΔΩΡΟΎΚΕΤΙΤΙΟΝ 
ΠΕΡΙΠΆΘΟΦΟΝΤῸΌΝΆΑ. - 
ΜΑΆᾺΡΤΙΩΟΝΜΥΜΟΝΟΩΝ 
ΗΜΑΆᾺΡΤΕΤΕΠΟΙΗΟΣΙ ΤῸ 
ΟΝΗΡΟΝΕΝΆΝΤΙΗΚΥ 


ΠΞΙΤΓΟΥΘΥῪ ΠΎΜΌῸΩΝ -ΓΟΥΊΤΑΆ. 


ΡΟΣΥΝΆΑΙΧΥ ΤΌΝΙΚΚΆμΕις 
«οκοσθιμιλιλ ΤΟΝΘΥ 
ΜΟΝΚΆΑΥΤΉΝΟΡΓΗΝ 
ΟΤἸῚΠΆΑΡΩΟΞΥΝΘΗΚΟ 
ΕΦΥΜΕΙΝΤΟΥ σολΘ 
ΘΡΘΥΟΔΙΥΜΆΟΚΆΑΙΕΙ 
ΟΗΚΟΥΌΕΝΚΟΕΜΟΥ 
ΚΑΙΕΝΤΌῸΚΑΙΡΩΒΕιΚΕι 
ΝΟ: ΚἈΑΙΘΙΙΆΧΡΩΝΕ 
ΘΥΜωθηκοοφολρὰ 
ΤΟΥΘΞοΟλΕθρευΥολιλΥ 
“ΤΟΝΙΚΑΙΕΥΣΆΜΗΝΚΑΙ 
ἸΤεριρΡωνενΝτωις 
ΡῳΕΘΚΘΙΝΩΚΑΥΤΉΝΑ. 
ΜΑΡΤΙΆΑΝΥΜΩΜΝΗΝΕ 
ΠΟΙΗΟΧ ΤΕΤΤΟΝΜΟΟχΧΟ. 
ΕἈΧΕΟΝΤΑΥ ΤῸΝ ΚᾺΔ 
ΚΑΙ ΓΕΚΑΥΟΛΧΥΓΌΝΕΙ 
ἸΤΥΡΙΚΙΟΥΝΕ ΚΟΥ ἃ 


10 


ἈΥΓΓΟΝΙΚΑ ΓἈΧΘΟΆΟΟΦο 


ἈΡΑΘΒΩΟΟΥΘΓΕΝΕΤῸ 


100 


ἈΕΙΤΤΟΝ ΞΚἈΑΙΕΓΕΈΝΗΘΗ:. 
(ΟΘΙΚΟΝΙΟΡΤΌΟΚΑΙ 
ΕΡΡΘΙ ΨΥ ΑΙ ΤΟΝΚΟΝΙΟΡ 
ΤῸΝ ΚΑΥ ΤΟΥ :ΕἸΟΤῸΝ 
ΧΘΙΜΑΡΡΟΥΝΤΌΝΚΑΆ 
ΤἈΒΑΙΝΟΝ ΤἈΛΠΠΟΤΟΥ 
ὉΡΟΥΌΟΚΆΑΙΒΝ ΤΩΘΜΙΤΥ 
ΡΙΟΜΩΟΚΆΙΕΝ ΤΌΠΟΙ 
ΡἈΟΜΟΩΚΆΙΕΝ ΤΟΙΟΜΝΗ 
ΜΆΟΘΙΝ, ΤΗῊΗΓΕΠΙΘΥΜιΆΟ 
ἸΤΆΑΡΟΣΥΝΟΝΤΈΘΟΗΤΕ 
ΚΝ: ΤΟΝΘΝΥΜΩΝ :ἴς 
ΟΤΕΛΆΠΘΟΤΕΙΆΕΝΚΟΥ 
ΜΆΑΘΕΒΚΚΑΔΗΟΒΆΡΝΗ 
ἈΕΓΩΝ ἈΝΆΒΗΤΈΚΑΙ 
ΚΑΗΡΟΝΟΜΗΟΆΑΤΈΤΗ. 
ΓΗΝΗΝΔΙΔΛΩΟΜΙΥΜΙΝ: 
ΚἈΑΙΗΠΘΙΘΗΟΑΆ ΤΕΈΤΩ 
ΡΗΜΑΤΊ ΓΟΥΘΥΎΜΕΟΣ 
ΚΑΙΟΥΚΕΠΙΟΤΕΥΟΆ ΤῈ 
λα ΤκλυοΥκΚθιοσηκου 
ΟἈἸΓΕΤΗσΦωμνησλυύτου 
ἈΠΕΙΘΟΥΝΤ ΘΟΗΤΕΈΤΑ 
ΠΡΟΟΚΝΜΆΠΟΤΉΟΘΗΜΕ 
ΡἈΑΘΟΗΟΘΓΝΩΟΘΗΥΜΙ 
κΚθ ΘΗΘΗΝΕΝΑΆΝΤῚ 
ΚὙΚΙΗΜΕΡΆΟΙΚΜΝΥ 


Ε0ΤΎ. 9. ὃ -- 2ὅ. 


Κ͵ ἈΟΟΟΆΧΟΘΆΘΗΘΗΝΕΙ 
ΠΕΝΓΆΡΚΟΘΣΟΆΕΘΡΕΟΥ 
ΟΟΥΜΆΑΟΚΔΑΙΗΥΞΣΆΜΗ, 
ΤἈΠΡΟΟΤΟΝΘΝΚΆΟΕΙ 
ΠΆΚΕΚΕ:ΕΑΟΆΘΥ ΤῸ 
ΘΕΩΝ :ΜΗΒΘΞΟΆΘΘΡΟΥ 
ΟΗΟΤΟΝΆΔΧΟΝΟΟΥΚΑΙ 
ΤῊἨΝΚΧΑΗΡΟΝΟΜΙΆΝΟΟΥ 
ΗΜΘΧΑΥ ΓΡΩΟΦΘΝΤῊ 
ἰΙοχυοουΥ τ: ΤΗΜΘΟΘΓΆΛΗ: 
ΟὙΥ̓ΘΕΣΗΓΆΓΘΟΘΚΓΗΘ 
ἈΙΓΥΤΙΓΟῪ :ΕΝ ΤΤῊΪΟΧΥ 
-ἸΟΟΥ̓ΓΗΜΘΓΆΛΗιΙΚΑ. : Ε΄ 
- ΧΘΙΡΙ:ΟΟΥ ΤῊ :ΚΡΆΤΤΑΙΆ.: 
-ΚἈΑΙΕΝ ΤΓΟΕΡΆΧΘΙΟΝΙ 
-ΟΟΥ̓ΤΩΟΥΨΉΧΩ ΜΝΗ 
ΟΘΗΤΥΓΟΩΟΝΘΕΡΆΠΟΝ 
ΤΟΝΟΟΥΆΔΕΡΆΆΧΜἜΊΈΊΚΑΙ 
Ιωολ ΚΑΙ ΙΚΩ ΕΒ ΜΗΘΙΤΙ 
ΚἈΘΥΗΟΘΙΤΙ ΤΉΝΟΙΚΧΗ 
ΡΟΤΗΤἈΤΟΥΧΆΑΟΥ ΤΟΥ 
ΤΟΥ ᾿ΚἈΑΙΘΠΙ ΓΤ ἈΧΟΘΕΗ 


ΜΑΓΓΑΛΥΓ ΓΟΥ ΚΑΙ ΚΟΓΗΥ͂ΤΆᾺ. 
ΚἈΜΑΡΤΗΜατΤΑαλυτωῶν: 


ΜΗΠΟΤΈΕΘΙΠ͵ΙΩΟΙΝΤΟΙ 
- ΚΑΙ ΓΟΙΚΟΥ̓ΝΤ ἙΟΤῊΝ 
π ΡΓΗΝ :ΟΘΕΝΕΘΞΗΓΆΓΘΟ 


161 


10 


1ὅ 


ΗΜΆΘΦΘΕΚΕΙΘΕΝ : ἌΕΓΟΝ 


-- ΤΕΟ:ἸΤΤΑΡΑ ΓΟΜΗΛΎΥΝΆ 


Ι 


ΟΘἈΙΚΝΕΙΟΆΓΆΓΘΙΝΑΥ 
ΤΟΥ ΌΟΘΙΟΤΗΝΓΉΝΗΝ 
ΕΙΠΕΝΆΑΎΥ ΓΟΙΟΚΆΗΤΑ. 
ΡΑΤΟΜθιοηολικνΝαυ 
ΤΟΥΟΘΞΗΓΆΓΕΝΑΥ ΓΟΥῸ 
ἈΠΟΚΤΕΘΙΝΑΙΚΑΥ ΓΟΥΌ: 
ΕΝ ΤΗΕΡΗΜολζλΟΥ 
ΤΟΙΧΧΟσΟΟΥΚΆΙΚΆΗ 
ΡΟΟΟΟΥΟΥΟΘΞΗΓΆΓΕΟ 
ΕΚ ΤΗΟΛΟΙΓΥΤΙΓΟῪ :ΕΝ 
“ΤΗΪΟΧΥΟΟΥ ΓΉΜΕΓΆ. 
ἈΗΚΆΑΙΕΝ ΓΟΩΕΡΆΧΘΙ 
ΟΝΙΟΟΥΓΟΥΎΥΉΛΧΩΩ 
εντ τωκλιρωεαιθινῳ 
ΘΙΤΕΝΚΟΠΡΟΟΜθΘΆΛ. 


᾿ ΣΘΥΘΟΟΝΟΘΑΥΤΩΛΥΟ 


ΑΔ ΚΛΟλΛΙΘΙΝΆΟΟΟ 
ΠΕΡΤΆΑΟΠρΡΟΟΤΆΟΙΚΚΑΙΑ. 
ΝΜἈᾺΚΗΘΙΠΡΟΟΜΕΘΙΟΤῸ 
ΟΡΟΟΙΚΑΜΠΟΙΗΟΘΙΟΟΘ 
ΑΥ̓ΤΟ ΚΙΑΚΟΟ ΓΟΝΞΎΥΆΙ 
ΝΗΝΙΔΙΓΡΑΆΝΏΘΠΙΙ - 
ΤἈΟΠΆΧΚΑΟΤΆἈΡΗΜΑΆΓΤΓΆ. 
ἈΗΝΘΟΙΗΓΓΆΑΙΟΟΙΤΆΆΟΣΙΝ 
ΓἈΙΟΠΡΟ ΓἈΙΟΙΟΟΥΝΕ 


ΕΌΤ. 9, 28 --- 10. 2. 


χαιεποιησαχιβωτον ἃ 


ΤΡΘ ἈοικΑΙἈἸΚΆΧΕΙΟ 


ΑΥΓΧᾺΟΕΙΟΤΗΝΙΚΜΒΩΟΓΟ. 


ΘΙςΞΥΧΩΟΝἈΟΗΤΙΤῸΣ 
ΚΑΙΕΧΑΞΘΥΟΛΧ ΓΆΟΛῪΟ 
ΠἈᾺΧΛΚΧΟΓΆΟΆΧΙΘΙΝΆΘ 
ΘΟΧΙΠΡΩ ΓΆΙΚΆΙΆΝΕ 
ΕΗΝΕΙΟ ΤΟΟΡΟΟΚΆΙΆΙ 
ἈΝ ΙΧ ΚΘΟΘΙΠΊΓΆΙΟ 
ΧΕΡΟΙΝΜΟΥΚΆΙΕΓΡᾺ 
γεν ει ΧΟ ἈΆΚΆΟΚΑΆ 
“ΓΑ ΓΗΝΓΡΑΨΗΜΊΓΗΝ 


[τ 


10 


ΠΡΩΟΤῊΝ - ΤΟΥ ΌΔΘΚΆΛΟ 


ΓΟΥΘΟΟΥΘΘΆΆΆΧΗΟΘΕΝ 
ΚΟΙΠΡΟΟΥΜΆΟΘΕΘΝΓΓΟ) 
ΟΡΕΙΕΙΙΜΘΟΟΥ ΓΟΥΤΤΥ 
ΡΟΟΚΕΘΝ ΓΗΗΜΕΡΆ ΗΟ 

ΚΕιςκλΗοἈ Ο ΚΆΘ) 
Εν λυ ΓΆΩΚΟΘΜΜΟΙᾺΩ 
ΕΠ ΤΡΕΥ ἈΟικΑ ΓΘΚΗ͂, 
ΕἸ(ΤΟΥ̓ΟΡΟΥΌΙΚΆΙΕΝΕ 
ΚΕἈΧΛΟΝΤἈΟΙΠΆΛΔΙΚΆΟΕΘΙΟ 
ΤῊΗΝΙΚΕΟΥΓΌΝΗΝΕ - 
ΤΙΟΙΗΟΧΚΑΙΗΟΆΝΕΙΚΘΙ 
ΙΚ«ἈΘΆΑΕΝΕΊΓΘΙΆΆΓΓΟΙΚΟ 
ΜΟΙΚΆΑΙΟΙΥΪΟΜΗΧΆΤΤΗ 
ΡΑΝΕιΚκκΗρωθ ὼΝ 
ΙἈΚΚΕΙΜ ΜΕΙΟΆΧΆΊΕΚΕΙ 


108 


18 


ἈΠΕΘΑΝΕΝΆΛΆΡΟΝις 
ΘὙΧΦηβεικθικα νερά σαυ 
ΟΘΝΕΘΆΘΑΖΑΡΟΥΟΟΛΥ 
᾿ΓΟΥΧΝΤΓΑΥ ΓΟΎΥΈΕΙΚΕΙΘΕ 
ἈΠΗΡΆΝΘΕΘΙΟΓΆΛΡΓΆης 
ἈΤΙΟΓΆΛΛΟΓΆ.ΕΙΟΕ ΤΕΒΆ. 
ΘᾺ ᾿ ΓΗΧΕΙΜΆΡΡΟΥΥΔΆ 
ἌΓΩΝ ΕΝΤΌΟΣΚΆΑΙΡα)6Β 
κεινω λυεστθιλενικο 
“ΓΗΝΦΥΧΗΝΤΉΝΑΘΥ 
ΕἸΙΡΘΙΜ ΓΗΜΙΚΙΚΟΣ ΤῸ 
᾿ΓΗΟΛΙΆΧΘΗΚΗΟΚΎΤΤΙΑ. 
ΡΕΟΓᾺΝΆΑΙΘΝΆΑΝΤΙΚΥ 
ἈΓΓΟΥΡΓΕΙΝΧΑΥ ΤῸ)" ΚΑΙ 
ΕἸΤΕΥΧΕΟΘΆΙΕΙΠ ΓΟ 
ΝΜΟΜΑΤΙΑΥ ΓΟΥΕΟΘΟ ΓΗ 
ἩΜΕΡΑΟΤΑΥ ΤΗΟΔΙΆ ΤΟΥ 
᾿ΓΟΟΥΚΕΟΓΙΝΤΤΟΙΟΆΧΘΥ 
ΕΥΓΓἈΙΟΜΕΡιΙΟΙΚΚΆΙΚΆΗ 
Ροσεν Τοιολλθάφοιο 
ΧΥΓΟΥΚΟΧΛΥΓ ΓΟΟΚΆΗΡΟΘΟ 
ἈΧΥΓΟΥΙΚΆΑΘΆΘΙΠΕΝ Χ ΚΟ 


ΧΟΘΟΟΟΥ : ΑΥ̓ΤῸ ἌΓ 


ΘΟΓΗΝΕΘΝΤΌΏΟΡΕΙ ΧΟ 


5 ΚΗΜΕΡΆΙΆΜΠΡΩΤ ἊΜ: 


ΗΜΕΡΆΟΚΑΙΜΝΥΚΤΆΟ 
ΙΚΚΟΑἈΙΕΙΟΗΚΟΥΌΕΝΚΟ - 


907. 10, 2 -- 10. 


ΜΟΥΚΆΙΕΝΊ ΓΟλΆΌΡα) 
ΕἸ(ΘΙΝΩΙΚΑΙΟΎΥΚΗΘΕ 
ἈΗΟΟΝ ΚΟΘΣΟΆΘΘΡΟΥ 

᾿ ΟἈΧΙΟΕΚΆΙΘΙΠΟΝΚΟΙΡΟΟ 
ΜΕΚΆΔΙΖΕΘΆΑΙΆΡΟΝΕ 
ΝΜΆΝ' ΓΙ ΓΟΥΆΛΟΥ : ΤΟΥ 

- ιΞΓΟῪ :ΚἈΙΕΙΟΙΤΩΟΡΕΥΕΟΘΟ) 
ΟἈΝΙΚΑΙΚΧΗΡΟΝΟΜΜΘΙ 
ΤΟΟΘΆΧΜ ΤΓΗΝΓΗΝΗΝΟ) 
ΝΜΙΟΟΆΧΙΓΟΙΟΠΆΤΓΡΆΟΙΝΑΥ 
ΤΟΝΛΟΥΝΆΑΙΧΎ ΓΟΙῸ 

ΙΞΞᾧΑΙΝΥΝΙΗᾺΧ ΓΙΚΟΟΘΟΟΟΥ 
λα! ΤΕ ΓΕΙΤΑΡΑΟΟΥ ἈΛΛΆ Ἢ 
φοκθιοθλικν ΓΟΝΟΝ 
ΓΟΟΥΤΙΟΡΕΥΕΘΟΘΆΙΕΝ 
ΠΑ ΓΑιοολοιολγ 
᾿ΓΟΥΚΑΙΆΓΆΑΙΤΑΝΑΎΥ ΤῸ, 
κολΑ ΤΡουθν Γὼ 
ΘΟΩΟΟΥΕΞΣΩΟΧΗΘΟΤΗΟ 
ΚΑΡΔΙΆ οοΟοΥ ΚΘ σοΟΆΗΟ 


“ΓΗΟΥΥχηοοουφυλλο 
(σεοΟΘἈ ΓΤ ἈΟΕΝΤΌΛλο - 


ΚῪ - ΓΟΥΘΥΟΟῪ :ΚΑΥΓΆΛΙ 


«Ὁ ΜΑ ΓΑΧΥ ΓΟΥΌΟΆ. 
ΕΓΩΟΕΝ ΤΕΧΛΆΟΜΑΆΙΟΟΙ 
ΟΗΝΙΕΘΡΟΝΙΝΆΘΥΉΟΟΙ 
ΓΔΟΥΚΥ ΓΟΥΘΥΟΟΥῸ 


169 


10 


1Ὁ 


20 


1 


ΟΥ̓ΡΑΝΟΟΚΑΙΟΟΥΡΆᾺ 
ΝΟΟΤΤΟΥΟΥΡΆΝΟΥ ᾿ΗΓῊ 


ἼΔΗΙ ΙΓ ΓΛΧΟΟΔΧΕΟ ΓΝ 


ΕΝΑΥΓΗΠΆΗΝ᾽ ΓΟΥῸ 
ΠΡᾺΑΟΥΜΩΟΩΟΜΝΜΙΗΡΟΘΙΆΛ. 
ΤΟΚΟΧΥΧΓΑΠΑΆΑΝΑΥ ΓΟΥῸ 
ΞΘ ΞΕΆΧΘ ΣΆ ΓΟ ΓΌΟΙΤΕΡ 
ΜΑΛΥΓΩΟΝΜΕΤΑΥ ΓΟΥῸ 
ὙΜΔΧΟΙΤΆΡΑΠΆΝΤΑ ΤΆΘ 
ΘΝΗΙΚΑ ΓΑ ΤΗΝΗΜΕΡΑΆ 
ΓΧΥΤΗΜΝΙΚΑΙΠΕΡΙΓΓΕΜΕΙ 
ΘΕ ΓΗΝΟΚἈΆΗΡΟΚΆΡΔΙ 
ἈΝΥΜΟΩΝΚΑΙΤΟΌΝΤΡΑΆᾺ 
ΧΗΧΟΝΜΥΜΟΝΟΥΌΚΆΧΗ 
ΡΥΝΘΙ ΘΕ ΓΙΟΓΆΡΚΟΟ 
ΘΟΥΜΩΝΟΥ ΓΟΟΘΟΤῸ 
Θεωνιζλι ΓΩΝΚΥ, 
ΡΙῸΝ ᾿ΟΘΘΩΟΟΜΕΓΆΟΚΑΆΙ 
ΟἰἸοχΥΡοοκλιοφοεα 
ΡΟΟΟΟ ΓΙΟΟΥΘΆΑΥΜᾺΆᾺ 
ΖΕΙΠΡΩΟΟΟΠΟΝΟΥ Δ 6. 
ΜΗἈΧΆΒΚΗΛΟΩΡΟΝΙΤΟΙ 
ΟΝΚΡΙΟΙΝ :ΤΡΟΟΗλΥ 
ΓΟ ρφανωκλι 
ΧΗΡΆΚΑΙΆΑΓΆΠΑΆΓΡΟΝ 
ΠΡΟΟΗΛΥ ΓΟΝΙΑΟΥΝΆΙ 
Χ ΓΩΆΧΡ ΓΟΝΙΚΆΜΜΑ, 


ὈΕυΤ. 10.10---.φ18. 


“ΓΙΟΝΙΚΑΙΆΓΆΙΠΗΘΘΤῈ 
“ΓΟΝΤΠ;ΡΟΟΘΗΛΧΥ ΓΤΌΝΠΡΟΟ 
ΗΧΥ ΤΟΙΓΆΡΗΤΈΕΝΓΗ 
ἈΙΓΥΤΙΤΟΥΚΙΚΓΌΝΘΝ 
ΟΟΥ̓Φοκηθηοηκαι 

λα Γωλ ΡΕΥσειοιζαι 
ΠΡοολΥ Γονκολλη 
ΘΗΟΘΗΚΆΑΙ ΤΩΟΝΟΜΑΆ. 
ΤΙΧΥ ΓΟΥΌΜΗ- ἈΥΤΓΟΟ 
ΚΑΥΧΗΜΆΑΟΟΥΚΑΙΆΥ 
᾿ΓΟΟΟΘΟΟΟΥΟΟΤΊΟΘΕΙΤΟΙ 
ΗΟΕΝΕΝΟΟΙ ΓΆΜΕΓΆΛΑ. 


ΚΑΟΙΧΤΤᾺ ᾿ΕΝ ΟΣΑ ΤΑΥΓᾺ 


Ἀδι ονοιοφϑᾶλμοι 
ΟΟΥ̓ΕΝΟΥΎχλιοιςΑτε 
ΚΗΟΆΧΝΟΙΠΡΕΓΟΟΎΕΙΟ 
ἈΙΓΥΤΤΤΟΝΝΥΝΕΘ.. 
ΠΟΙΗσανοεκοοδοοου 
ΦΟΘΙΤ ἈΛΟΤΡΑΤΟΥΟΥ 
ΡΆΝΟΥ ΓΩΙΤΆΗΘΘΕΙΚΆΙ 
ἈΓΆΤΙΗΘΕΙΟΙΚΝ ΤΌΝΟΝ 
ΟΟΥ̓ΚΑΚΡΥΧΆΞΗΤΆΦΥ 
ἈΧΓΜΑΤΆΛΥ ΓΟΥΚΑΥΓΆᾺ 
ΔΚ ΟΜΑ ΓἈΧΥΤΟΥ 
κυ ΓἈΟκΚρισθιολυ ΓοΟΥ 


ΚΑΥΓΓΑΘΟΘΝΜ ΟἈΛΧΟΔΛΥ ΤΟΥ 


ΠΆΘΟΛΟΤΆΑΟΗΜΕβΆςιωΑ 


20 


ΓΝΟΩΟΟΘΕΘΟΘΕΟΗΉΜΕΡῸΝ 
ΟΤΙΟΥΧΙ ΤΆΤ ΜΟ 
ΟΟΟΙΟΥΚΌΙΔΛΆΧΟΙΝΟΥ 

Δ ΕΘΙΔΟΝΤΉΝΙΤΑΙΛΔΕΙ 
ἈΝΙΚΥ ΓΟΥΘΥΟΟΥΚΆΙ 
ΤἈΜΕΓΆΛΘΙΆΑΛΥ ΟῪΙς 
ΤΗῊΗΝΧΘΙΡᾺ [ΚΧ]ΧΥ ΤΟΥ [1 ΤῊΜ 
«ΡΑ ΓΑΙΆΝΙΚΑΙ ΤΌΝΕΡΑ. 
ΧΕΙΟΝΆ ΚΑΥΎΥΓΟῪΥ :- ΤῸΝ 
ΥὙΥ̓ΗΧΟΝΙΚΑΥ ΓΆΘΗΜΘΕι 
ΧΑΥΤΟΥΚΑΙΓΆΕΡΓΆΛΥ 
᾿ΓΟΥΟΟἈΔΕΘΙΠΤΟΙΗΉΘΕΘΝΕΜ 
ΜΕΟΩΔΣΙΓΥΤΙΤΟΥΦᾺ 
ΡἈΟΘΘΘΕἈΟΙἈΧΕΙΆΙΓΥΙΤΤΌΟΥ. 
ΚΑΗΙΠΑΟΘΗ ΤΗΓΗΛΧΛΎΥ ΤΟΥ 
ΙΞ(ΑΙΩΟΟἈΧΕΙΤΟΙΗΘΕΝΤῊΉ 
λΥ ΝΆ ΜΙΝΤΤΟΩΟΝΑΆΙΓΥ, 
ΠΤ͵ΤΙΟΝ ΤΉΜΝΙ ΠΙΤΟΝΆΑΥ 
ΤΟΝΚΑΙ ΤΓἈΧΡΜΑΤΓΑΛΥ 
ΤΩΝΟΩΟΘΙΠΙΘΚΑΛΥ Εἰ 
ΤΟΥΛΔΩΡΤΗΟσΟΘΑΆΧΆΟΘΟΗΣ 
“ΓΗΘΕΡΥΘΡΆΘΕΘΠΙΠΡΟ 
ΟΟἸΠΤΟΥΆΧΥΤΩΝΚΆΤΑ. 
ἈΟΩΟΘΙΚΟΝΤΟΝΑΆΑΥ ΤΌΣ 
ΕΚΤΟΝΟΠΙΟΟΥΜΟΣ 


ΚΑΙ ΛΧΕΟΕΝΆΑΥ ΓΟῚ Ὁ 


ΚΟΕΩΟΘΤΉΗΓΘΗΜΕΡΆΟ 


ἐπιστησοντιτηπροσθηχηενθα 
-“« δεπεριωναπωλεσενχτηεώστη σημε 
ραστησσημεοον 


110 ΠΕυΤ. το. 18 -- 11,4. 


ΓΗΘΟΗΜΕΡΟΝΚΆΙΟΟΆ. 
ΕΙΤΟΙΗΟΘΒΝΥΜΙΝΕΝΊΓΗ 
ΕΡΗΜΩΘΟΩΟΘΗΆΘΕΤΕ 
ΕἸΙΟσΣΤΟΝ ΤΟΠΟΝΤΟΥ ΓῸ 
ΙΚΙΟΟΆΧΕΙΤΟΙΗΟΘΕΝΤῸ) 
ΔΑΘΑΝ Κα Καιρωντ" 
ΙΟΙΟΕΑΙΆΚ ὙΪΟΥΡΟΥΚΗ. 
ΟΥ̓ΟΆΧΝΟΙΞΣΆΟΧΛΗΓΗΤῸ 
ΟσΤΟΜΆΔΛΥ ΓΗΟΙΚΆ ΓΕΙΊΕΙ. 
ἙΝΧΥῪΥΤΟΥΟΙΚ Δ ΓΟΥΌΟΙ 
ΙΙΟΟΥΟΛΧΥ ΤΟΜΝΜΙΚΟΤΤΆΟ 
«“ΙΚΙΗΝΆΟΛΧΛΥ ΤΓΩΝΚΆΛΜΤΙΑ. 
«“λνΝ ΑὙΤῸΝ :ΤΗῊΗΝΎΤΙΟ 
ἼΓΆΟΙΝΤΗΝΜΕ ΤἈΆΥ ΤῸ 
ΞΙΝΜΕΟΟΩΟΙΠΆΝΤΌΟΟΙΗΣ 
«“,οτἹοοφϑλλμουύμω 
ΞΟΩΟΡΩΟΝΙΤΆΝΤ ΤΤΧἈΕΡ 
ΓΑΚΥΤἈΜΕΓΆΑΛΧΛΆΟΟΆΕ 
᾿ΤΟΙΗΘΟΕΝΠΙΥΜΙΝΟΗΜΕ 

[-ἸΡΟΝ ΚΑ δγλάξεοθα 
ΤΙΆΧΟΛΧΟΤΓΆἈΟΘΘΝΤΌΛΆΟ 

- Ξ."Ὺ ΓΟῪ :ΟΟΆΟΘΘΓΩΣΕΝ 
“ΓΕΛΧΟΜΑΆΙΥΜΙΝΟΗΜΕ 
ΡΟΝΙΝΆΖΗΤΈΞΙΚΆΑΡΤΟ 

- ΑὙΤΙΆΔΧΟΙΆΟΘΗΤΕ :ΚᾺΙ 
ΕἸΟΘΆΑΘΗΤΕΘΙΚΆΙΚΆΗΡΟ 
ΜΟΜΗΟΘΗΤΈΕΈ ΤΗΝΓΗΝ 


ΕΙΟΗΝΥΜΕΙΟΔΙΆΞΚΆΙΝΘ 
ΤΕ: ΤΟΝΙΟΡΑΆΝΝΗΝ: : Ε 
ΙΞΘΒΙΚΆΚΧΗΡΟΝΟΜΗΟΆΙ! 
ἈΥΓΗΜΝΜΙΝΆΜΆΚΡΟΗ 

" ΜΕΡΘΥΘΗΤΘΘΙΗΙΤΉῊΟ 
ΓΗΟΗΘΟΦΘΜΟὦἝΟΟΕΝΙΚΟ 
“ΤΟΙΟΠΆΤΡΆΟΙΝΥΜΩ) 
ΔΧΔΟΥΝΑΙΧΎΥ ΤΟιΙοι ΤῸ) 
ΟἸΤΕΡΜΑ ΓΙΆΥΓΓΩΝ :Μ6 

ι0.-- ΤἈΥ ΓΟΥῸ :ΓΗΝΡΕΟΥΌΟᾺ 
ΓΆΛΆΑΚΑΟΜΘΆΑΙΕΟΤῚΝ 
ΓἈΡΗΓΗΘΙΟΗΝΥΜΒΕΙΟ 
ΕἸΟΠΟΡΕΥΎΈΕΟΘεθδιζθι 
ΙΞ(ἈΗΡΟΝΟΜΗΟΆΔΙΑΎΓΓΗ͂, 

ι5 ΟΥ̓ΧΘΟΠΕΡΗΓΗΆΙΓΥ 
ΠΤ ΟΥΕΟΤΊΙΝΟΘΕΝΕΙΚ 
ΠΠΕΙΟΡΕΥΟΘλιδἝιζθιθε. 
ΟΥἈΝΟΠΕΙΡΩΟΙΝΤΟ, 
ΟΠΤΟΡΟΝ ΧΟΟΥ ΚΆΜΠΟ 

Ὁ. ΤΙΖΟΩΟΙΝΤΌΙΟΠΟΟΙΝ 

ΚΟΟῪΥ :ΟὈΟΘΙΚΗΤΙΟΝΆΧΛ. 
ΧἈΝΘΙΆΟΘΗ ΛΔ ΕΓΉΕΙΟΗ᾽ 
ΚΎΜ6ΕΙΟ: ΘΙΟΠΟΡΕΥΘΟΘΕ 

ΕἸΘΙΚΆΑΗΡΟΝΟΜΗΟΆΙ 

ὃ ἈΥΤΉΝΓΗΟΡΘΙΝΗΙΚΑΙ 
ΙΤΕΔΕΙΝΗΕΘΙ ΓΟΥΥΕΤΟΥ 
ΤΟΥΟΥΡΆΑΝΟΥΤΠΙΕΤΆΙ 


111 ὈΕΟΤ. 11, 4 -ο 1. 


φοκ 


ὙΔΟΩΡΓΗΗΝΙΚΟΟΘΟΟΟΥ 
ΕἸΤΙΟΙΚΟΙΤΕΙ ΓΟ ΓΗΝ 
ἈΙΆΠΑΝΤΟΟοιοῷφϑαὰλ 
ΜΟΙΚΥ ΓΟΥΘΥ ΟΟΥ̓ ΠΑ Ὺ 
“ΤῊἨΟΆΙΤΆΡΧΗΟ ΓΟΥΘΝΙ 
ΧΥΓΟΥΚΑΙΕΩΘΟΥΝΤΕ 
ἈΘΙΧΟΓΟΥΕΝΙΆΥΓΟΥ 
ΕἈΝ.ΕἈιΚοΟΗειοΆ οΥ 

ΟΗ ΤΕΠἈΘΟΧΟΤΆΘΕΝΤΓΟ 
ἈΧΟΛῪΥ ΓΟΥΆΘΕΓΩΕΝ 
“ΓΕΧΧΟΜΑΆΙΟΟΙΟΗΜΕΡΟ,.. 
ἈΓΆΠᾺΆΝΚΝΤΌΝΘΜΟΟΥ 
ΚΛ Α ΤΡΕΥΕΙ ΝΎ ΤῸ 
ΕΞΟΧΗΟΘΓ[Π ΓΗΘΠΙΚΆΡΟΧΟ 
ΟΟΥ τΚκΑ ΙΕ ΞοΟλΉΗΟτ ΓΗΟ[] 
γγχηοσοουγκλιλώσθι 
ΓΟΝΥΕΤΟΝ ΓΗΓΗΥΜΟΣ 
ΚἈΘΩΡΆΝΠΡΟΙΜΟΝ 
κλιογψιμονιζλιοῦνα 
ΣΕΙΟΤΟΝΟΙ ΓΟΝΟΟΥΊΚΆΙ 
ΤΟΝΟΙΝΟΝΟΟΥ ΚΑΙ ΓΟ 
δλλιονοουϊκλιλώοθιο 
ΧΟΡΤ ἈΟΜΆ ΓΓΆΕΝΊΓΟΙΟ 
ἈΓΡΟΙΟΟΟῪ ΤῸΙΟΙΚ ΤῊ 
ΝΕοιΝνοου κα Άγω. 
ΚἈΑΙΕΜΙΤΆΗΟΘΕΙΟΠΡΟ 
ΠΕΧεοθλΎ ΓΩΜΗΙΤΆΣ. 


20 


20 


ΤΎὙΜΝΘΗΗΚΑΆΑΡΑΙΆΟΟΥΝ 
ΠΑΡΑΚΗΤΕΈΚΑΙΧΑΤΡΟΥ 

ΟΗ ΤΕΘΘΟΙΟΕΤΈΡΟΙΟΚΆΙ 
ΤΠΡΟΟΚΥΝΗΟΘΗΤΈΕΛΥ ΓΟΙῸ 
ΚἈΑΙΘΥΜΩΘΕΙΟΟΡΓΊΟΘΗ 
ΚΟΕΦΥΜΙΝΙΚΑΙΟΥΌΧΗ 
᾿ΓΟΝΟΥΡΆΑΝΟΝΚΆΙΟΥ ΚΘ 
ΟΓΧΙΥΕΤΟΟΚΑΙΗΓΉΟΥ 
ἈΚΟΘΕΘΙΓΟΝΙΚΆΡΓῸΟΝΑΆΥ 
“ΓΗΟΙΚΑΙΆΙΤΟΆΕΙΟΘΕΕΝ 
“ΓἈΑΧΕΙΆΙΠΟ ΓΗΟΓΗΟ ΓῊΟ 
ἈΓΆΑΘΗΘΗΟΚΌΘΆΟΩΟΚΕΝ 
ὙΜΙΝΚΆΑΙΕΜΕΆΧΆΧΘΙΤΕΤΆ. 
ΡΗΜΆ ΤΆ ΧΜΟΥ :-ΓΑΥ ΓΆΕΙΟ 
“ΓΗΝΙΚΆΡΑΙΆΝΥΜΩΝις 
ΕΘΙΟΤΗΝΥΎΧΗΝΥΜΟΣ 
κἈΑΆ ΦΑΥ τ θλύ γΆριο 
ΟΗΜΕΙΟΝΕΙΠΙ ΤΉΟΧΘΕΙ 
ΡΟΟΥΜΟΩΝΙΚΆΙΘΟ ΤΆΙΟΆ. 
ἈΘΥΓονηροοφθϑλᾶλ - 
ΜΩΟΝΥΜΟΩΝ Κλλα. 
ΣΕΤΕ ΧΑΎΥΤᾺΆ: ΤἈΤΕΚΝΑΥ 
ΝΜΊΩΝᾺΕΓΕΙΝΑΎΥΤΆΚΑ. - 
ΘΗΜΕΝΟῪ ΚΟΟΥ :ΕΝΟΙ 
ΚΩΘΟΥΚΆΑΙΠΟΡΘΥΌΜΒΘ 
ΜΟῪ ΧΟΟῪ :[ἸΕΝολ λ.Ὰ [] 
[ἽΚΟΙ ΤἈΖΟΜΕΝΟΥ ΧΟΟΥΤ]Π: 


1712 ΘΕῦΤ. 11. 11-- 90 


ΕΝΝΟΛ Οὺ ᾿ΙΚΑΛΩΙΚΟΙ ΓΆΖΟΙΜΕ 


ΝΟΥ Χ ΟΟῪ ᾿ΚἈΑΙΔΟΆΝΙΟΤΆ 


Μενου ΧΟΟΥ :ΚΑΙΓΡΑΝ Ὲ 


ΤΕΛΥΓΓΆΘΙ ΤΆἌΟΦλθιλο 


ΤΩΝΟΙΚΙΩΟΝΥΜΩΟΝις 
ΓΟΩΟΝΠΙΥΧΟΩΟΝΥΜΟΩΝΙ, 
ΝἈΑΤΠΟΧΥΉΗΜΕΡΘΥΟΘΗΤῈ 
ΚΟΛΔΙΗΜΕΡΑ ΓΩΟΝΥαΣ 
ὙΜΟΩΝΕΙΠΓΓΗΟΓΉΟΘΗΟ 
ΦΙΜΟΟΘΕΒΝΙΚΟΤΟΙΟΠΆΤΡΑ 
ΟἸΝΥΜΩΟΝΔΟΥΝΆΙΛΥ 
“ΤΟΙΟΚΆΑΘΟΩΟΆΔΙΗΜΕΡΆΑΆΙ 
ΓΤΟΥΟΥΡΆΝΟΥΘΙΤΓΤΗΟ 
ΓΉΟΘΙΓ[] 
ΚΧΑΙΕΟΓἈΙΘΆΑΝΆΑΚΟΗΆΣΚΟΥ 
ΟΗΤΕΙΠΙΆΟΧΟ ΓΆΘΕΝΤΓΟ 
ἈΛΧΟΓΑΥΓΓἈΟΘΟΟΆΟΘΕΓΟ) 
ΕΝΤΕΆΧΟΜΑΆΑΙΥΜΙΝΙ[ ΘΗ 


[-ΜΕΡΟΝΙΠΟΙΕΙΝΧ ἈΥΓΆΟ 


Κ΄ ΓΟΥ :ἈΓΆΤΙΆΝΚΝΤΤΟΝ 
ΘΝΕΙΗΜΟΩΝΙΠΟΡΕΥΘΟΘΑΆΙ 
ΕΝΙΤἈΟΛΙΟ ΤΓἈΙΘΕΝ᾿ ΓῸ 
ἈΔΙΟΧΥ ΓΟΥΚΆΠΊΡΟΟ 
κολλλοθλιλυ γῶκλᾶι 
ΕΚΕΆΧΧΘΙΚΟΠΆΝΓΓΆΤΓΆ, 
ΕΘΝΗ ΤΓἈΥ ΓἈΆΤΙΤΟΙΤΡΟ 
ΟΠ ΟΥΥΜΟΟΝΙΚΆΙΚΧΗ 


10 


ΡΟΝΟΜΗΟΘΗΤΈΘΘΝΗ 
ΜΕΓΆΛΑΙΚΑΜΟΧΥΡΟΤῈ 
ΡΑΜΑΛΧΛΆΟΝΗΥΜδΕΙΟΠᾺ 
ΤΑ ΓΟΝΤΟΠΟΝΟΝΘΆΝ 
ΤΙΆΓΓΗΘΟΗΤΟΙΧΝΟΟ ΓΟῪ 
ΠΟ ΧΟΟΥΜΟΩΝ ΚΕΝΑΆῪΥ 


ΧΊΓα) : ΥὙΜΙΝΘΟΤΙΆΠΠΟ ΤῊΝ 


ΕΡΗΜοΟΥ ΚΑἈΙΆΝΤΊΑΙΚΑ. 
ΜΟΥΚΆΑΙΆΙΤΟ ΓΟΥΤΙΟΤᾺ 
ΜΟΥ ΤΟΥΜΕΓΆΛΟΥΎΥΤΙΟ 
ΤἈΜΟΥΘΥΦΡΑ ΤΟΥ -κΑὶ 
ΕὠὩΟΤΗΟΘΑΛΧΆΟΘΟΗΟΤΉΟ 
ΕΠΙΔΥΟΜΟΝΕΟΓΆΑΙΤΆ. 
ΟΡΙΆΑΘΟΥΟΥΚΆΑΝΤΊΙΟΤΗ 
ΠΕ ἾΓΑΙΟΥ Δ ΕΘΙΟΚΑ ΓΆΤΙΡΟ 
ΟΟΟἸΙΤΟΝΥΜΟΩΝΤῸΝ 
«Φοκονυ ΜΝ ΚΑΥ ΤῸΝ 
ΤΓΡΟΜΟΝΥΜΟΩΝΕΙΉΘΗ 
ΟΕΙΚΟΟΘΟΥΜΟΩΟΝΕΙΤΠΙ 
ΠΡΟΟΩΣΥΙΟΥΊΤΆΟΘΗΟ - 
“ΤῊΟΓΗΟΘΘΦΡΗΟΘΆΝΕΠΙΚΗ 
ΤΕΘΙΠΆΑΥ ΤΗΘΟΝΊΓΡΟΠΠΟ. 
ΕἈΆΧΧΗΟΕΝΙ[ΚΟΙΠΡΟΟΥ 
ΜΆΟΙ 


5) λοΥγεγωλυλωμιενὼ 


ΠΙΟΝΥΜΟΩΝΟΗΜΕΡβΟ. 
ΕὙΥ̓ΧΟΓΙΆΟΚΑΙΚΑ ΓΆΡΑΟ 


118 ΕῈΌΤ. 11. 20 --- 26. 


᾿ΓΗΝΕΥΛΧΟΓΙΆΝΘΆΑΝΆΚΟΥ 
ΟΗΤΕΤΓἈΟΕΝ᾽ ΓΟΆΧΆΟΙΤΥ 
᾿ΓΟΥΘΥΥΜΟΩΝΟΟΆΟΘΘ 
ΓΩΕΝΤ ΕΧΆΧΟΜΆΟΥΥΜΙ. 
ΟΗἩΜΕΡΟΝΙΚΑΙΓΓΆΟΙΚΆΓ ΓΑ. 
ΡἈΟΒΘΑΝΜΗΆᾺΧΚΟΥΘΗ ΤΕ 
᾿ΓΑΟΘΟΒΘΝΤ ΟἈΆΟΚΥ ΓΟΥ 
ΘΥΎΥΜΩΟΩῸΝ :ΩΟΟΆΟΘΕΓΟ) 

-ΕΝ᾿ ΤΙ ΒΆΧΟΜΆΣΥΜΙΝ :ἰς 
ΙΙᾺἈΧΝΗΘΗ ΓΕΆΤΙΟ ΓΗ 
ΟἈΟΥΗΟΘΕΝΕΤΓΕΘΙΆΆΜΗ 
ὙΜΙΝΟΗΜΕΡΟΝΙΠΟΡΘῪ 
ΘΕΝΤ ΕΟΧΛΆ ΤΡΕΥΕΙΝ 
ΘΘΕΟΙΟΕΤΈΕΡΟΙΟΟΙΟΟΥ 
ΚΟΙΛΆ ΓΕΙ[ 

ΚΑΙΕΟΓΑΆΙΟ ΓἈΝΕΙΟΆΧΓΆΓΗ 
ΟΕΙΚΟΟΘΟΟΟΥΕΙΟΤῊΝ 
ΓΗΝΘΙΟΗΝ.ΆΒΚΆΙΝΕΙΟ 
ΕἸΚΘΙ«ΚἈΗΡΟΝΟΜΘΙΝΆΥ 
“ἹΗΝΙΑΙ ΦΟΘΕΙΟ ΓῊΝ 
ΕὙ ΧΟΓΙΆΝΕΙΤΟΡΟΟΓΆ. 
ΡΙΖΕΙΝ -ΚἈΑΓΓΗΝΚΆΤΓΑΆ 
ΡἈΝΕΙΤΟΡΟΟΓΆΙΚΆΔΛ. - 
ΟΥ̓ΚΙΔΟΥΓΧΑΥ ΓΆΠΕΡΑ 
ΤΟΥΪΟΡΑΑΝΟΥΟΠΙς 
ΟἈΔΟΝΑΥΟΜΩΟΩΝΗΛΙΟΧ. 
ΕΝ ΓΗΓΗΧΆΝΆΆΧΝΤΟ 


ΚΑΙ ΓΟΙΚΟΥΝΕΙΠΔ ΥΌΜΟΣ 
ΘΕΧΟΜΕΝΟΝΤΟΥΓΟΆΧΓΩ,. 
ΓΠΙΧΗΟΙΟΝΤΉἬΉΘΛΔΡΥΟΟ 
ΤΗΟΥ ΝΗ ληουύ Μειογὰρβ 

δ ἈΟΧΕΧΙΝΕΤΕΤΟΝΙΟΡΑΛ. 
ΝΜΗΝΕΙΟΕΆΘΟΝΤΈΟΚΛΧΗ 
ΡΟΝΟΜΗΟΕΤΉΝΓΗΝ 
ἨἩΝΙΚΟΟΘΟΥΜΟΩΣΝΑΆ,λΟ) 
ΟἸΝΥΜΙΝ:ΈΕΝΙΚΆΗΡΟ) 

ιο - ἸΤΑΟΧΟ ΓΤ ἈΘΗΜΕΡΆΟ :ΚΚᾺΙ 
ΚἈΑΗΡΟΝΟΜΗΟΘΤΘΑΥ 
“ΓΗΝΚΆΑΙΚΑ ΓΟΙΚΗΘΕ ΤΕ 
ἘΝΑΥ ΤΗκΆῬΥλλσε - 
ΟΘΕΓΙΟΙΕΙΝΙΤΑΝΤΤΆ ΤΆ 

ὃ ΠΡΟΟΓΆΓΜΑ ΤΑ ΤΤΑΥΓΆᾺ: 
ΚΑΤ ΆΟΚρΡισειο: ΓΆΥΤΆΟ: 
ἈΟΘΕΓΩΕΝΤΕΧΛΧΟΜΑΙ 
ὙΜΙΝΟΗΜΕΡΟΝ 

κΚλι ΓΑΥ ΓΑ ΤΓἈΠΡΟΟΤΆΓΜΑΆ 

"0 'ΓᾺΆΚΆΙΑΙΚΡΙσθιολ ΘΥ 

ἈΛΧΞΘΟΘΑΆΙΠΟΙΕΙΝΕΤΤΙ 

᾿ΓΗΟΓΗΘΗΝΆΙΔΛΩΟΙΝ 

ΚΟΟΘΟΤῸΟΟΝΠΡΩΝΥ 

“ΜΌΝΕ νΝκληρωπλολο 

“ΓἈΑΘΟΗΜΕΡΑΟΧΟΥύΜειο 

ΖΗ ΤΕΘΙΗ ΓΗΟΓΗΘΆΠΩ 

ἈΘΙΆΧΙΠΟΧΘΙ ΤΕΓΙΆΝΤΤΆΟ 


ῖ 
[ὧχ᾿ 


1714 ὈΕῦΤ. 11, 21 --- 12, 3. 


- ΤΟΥΟΤΟΠΟΥγοενοιοαλὰ 
ΤΡΕΥΟΆΧΝΕΚΕΙ ΓΆΘΘΝΗ 
ΟΥ̓ΟΥ̓ΜΕιοιΚΑ ΓΆἌΚΧΗΡΟ 
ΝΟΜΕΙ ΤΑΧῪ ΓΟΥΌΤΌΟΙΟ 
ΘΕοιολΥ ΓΩΝΕΙΤ ΤῸ 
ορεωντωνύ ψηλῳ 
ΚΑΘ ΤΟΝΘΕΙΝΩΝ 


ΚΑΟΥΤΤΟΚΆ ΓΟ ΧΤΙΤΆΝΤΟΟ ““ 


λεν βουλλοθοοκΆᾷι 

ΚΑ ΓἈΟΚΑΥΕ ΤΕ ΤΟΥΌΕΩ 
ΜΟΥΌΛΥ ΓΩΟΝΚΆΙΟΥΝ 
ΤΡΙ Ἐτε τ ἈσοτΤηλλολγ 
ΤΓΩΟΜΝΙΚΔΙΤ ἈΧΧΟΗΛΎΥΤῸΣ 
ΒΚΚΟΥΈΕΤῈ :- ΤΙΎΡΙ :ΚΆΑΙ 
ΓΑΆΓΑΆΥΤΓΓΑ ΓΟΝΘΕΟΩΝ 
ΧΥΤΩΟΝΚΑ ΓἈΚΑΥ ΘΟΕ ΤῈ 
ΠΥΡΙΚΑΙΆΠΟΆΧΘΙΓΕΤΤΟ 
ΟΝΟΜΆΛΔΥ ΓΩΝΕΙς ΓΟῪ 
“ΓΟΠΟΥΈΕΙΚΕΙΝΟῪ : ΟὙΤΙΟΙ 
ΗΟΘΤΕΟΥ ΓὠσΚΟΣ ΓῸΩ 
ΘΟΥΜΟΩΝΑΆΛΆΗΒΕΘΕΙΟ ΓΟ, 
“ΓΟΙΤΟΝΟΝΆΝΕΚΧΘΞΗ 
ΤἈΑΙΚΟΟΘΟΥΜΩΟΝΕΝ - 
“"τωνφυλωνύκω 
ΕΠΟΝΟΜΆΑΟΛΣΥΓΟΝΟ 
“ἈΧΧΥ ΓΟΥΈΚΕΙΕΙΠΙΚΧΗ 
ΘΗΝΆΑΜΝΚΑΙΕΙΚΖΗ ΤΗΘΘ 


10 


20 


τῷ 
ζῶσι 


᾿ΓΕΙΚΑΙΕΙΟΒΘΆΘΥΘΘΟΘΕ 
ΕΙΚΚΕΙΚἈΙΟΙΟΕ ΓΕΕΚΘΙΤΤΆ. 
ΟἈΟΚΑΥΓΩΟΜΑΆΓΓΑΥΜαΣ) 
ΚΞοεΓΓἈΘΥΟΙΆΟΜΑΓΓΑΥ 
ΜμΜΟΩΝ ΧΙ Δ ΓΆΛΑ ΓΆᾺΟ 


ΚΎΜΩΝ :ΚΑΥΤ ἈΟΆΧΙΤᾺΡ 


ΧΑΟΧἑΤΤΝΧΘΙΡΟΝ 
μωὠνκυ τ Ἀσθυχλου 
μωνικ ΓΆΕΚΟΥΎΌΙΆ. 
ὙΜΟΩΟΝΚΆΑΥΓΆΤΙΡΩ ΤΟ 
ΤΟΙΚΑ ΤΤΟΩΟΜΝΜΕΟΩΟΝΥΜΩΣ, 
κΑΥΓΩΟ ΝΜ ΠΡΟΚΆΤΤΟΝ 
ὙΜωνκαιφΆγεοθε 
ΕΚΕΙΕΝΆΝΤ ΓΙΚΥΓΟΥ 
δΥΥΜμωνκαιθυφρα 
ΘΗΘΘΟΘΘΕΙΤΙΤΆΟΙΝ 
ΟΥ̓ΆἈΝΕΠΙΒΆΛΗΤΈΕΤΆΟ 
ΧΘΙΡΑΟΧΎΥΜΟΩΝ :ὙΜΕΙΟ 
ΚΙ Ἀιοιοικοιυ Μῳωμιζα. 
ΘΟ ΤΙΕΘΕΥΧΟΓΗΟΘΕΝΟΘΚΟ 
ΟΘΟΟΟΥΟΥΤΙΟΙΗΘΕ ΓΕ 
ΠΆᾺΆΜΝΓΓΆΑΛΧΎΥΜὲΕΙΟΙΠΟΙΕΙ 
ΤΕΟΘΔΕΟΗΜΕΡΟΝΕιζΆ. 
ΟΙΓΟΟΓΟἈΡΕΟΤΟΌΝΕΜΝΆ 
“ΤΓΙΟΜΆΥ ΓΟΥ [ΟΥ̓ ΓΆΡΗιΚΑ. 
ΓΕΕΩΟΟσΟΓΟΥΝΥΝΘΙΟΤΗ. 
ΙΚΚΙΑΛΑ ΓΑΤΠΙ ἈΥΎΌΟΙΝΚΆΙΕΙΟ - 


118 ὈΕΟΎ. 12, 2 -- 9. 


ΤῊΗΝΚΑΗΡΟΝΟΜΙΆΝΗ, 
ΚΟΟΘΟΗΜΟΩΝΔΙλΟΙ 
ὙΜΙΝΚΆΙΔΙΧΚΗΘΘΟΘΕ 
ΤΓΟΝΙΟΡΑΆΝΗΝΚΆΙΚΑ. 
“ΓΟΙΚΗΘΕ ΓΘΕΙ ΓΤΉΗΟΓΗΘΟ 
ΗΟΚΟΟΘΟΥΜΩΜΙΚΆ ΓΑ. 
ΙΞΙΧἈΗΡΟΝΟΜΗΟΘΙ ΜΙΝ 
ΙΞ“ΑΙΚΑ ΓΑ ΙΑΥΟΘΥΜΆΟ 
ἈΠΟΠΆΝΤ ΤΟΝ ΤΩΟΝΕΧ 
ΘΡΟΝΥΜΟΩΟΝΤΟΟΝΚκΥ 
ΙΚἈΟΟΚΑΙΚΆ ΓΟΙΚΗΟΕ ΓΕ 
μεταλοφλλειλοιζλια 
ΟΙΓΆΑΙΩΤΟΤΠΙΟΟΘΟΝΆΝΕις 
ἈΘΞΗ Τ ἈΙΚΟΟΘΟΥΜΟΣ 
ΚΕΝΜΆΧΥ ΓΩ :ΕΠΙΚΆΗΘΗ 
ΜΑΙ ΤΟΟΝΟΜΆΛΥ ΤΟΥ 
ΕΚΕΙΕΚΕΙΟΙΟΘ ΤΕΈΠΆᾺΝ 
ῬΧΟΟΧΕΓΩΕΝΤΘΆΛΧΟΩ 
ΜΑΆΑΙΥΜΙΝΤΟΗΜΕΡΟΝ :-ΤᾺ. 
ΟἈΧΟΚΑΥΓΟΜΆΓΓΑΥΜΩ 
ΚυΓΆΑΘΥΟΙΆΧΟΜΑ-ΓΧῪ - 
“ΜΩΝ -ΚΑΥΓΆΘΠΙΛειζα. 
ΤΓΑΥΜΟΩΝΚΑΙΓΆΟΘΆΤΙΆΡ 
ΧΑΟΤΩΝΧΕΘΙΡΟΜΥΜῸΟΣ 
-ΚΟΑ͵ΤἈΛΔΟΜΑΤΤΑΥΜΩΟΩΝ: 
ΙΞΙΑΙἸ ΠἈΝΕΙΚἈΛΕΚ ΤΟΝΤΤΟ) 
λρω ΝΥ ΜΝ ΟΟΆΣ. 


ΕὙΞΣΗσΟΘΕΤΩΟΚΟΥΎΥΜΟΣ. 
ΚἈΙΕΥΦΡΆΝΘΗΟΘΟΘθαι 
ΕΝἈΝΤΙΟΝΚΥ ΓΟΥΘΥΎῪ 
ΜΟΩΝΥΜΕΙΟΚΑΙΟΙΥΊΟΙ 

δ ὙΜΟΟΝΜΙΚΑΙΆΙΘΥΓΆ ΤΕ 
βΡεουμωνιαοπλ ο 
ὙΜΩΝΙΚΑΟΔΗΙ ΠΙΆ ΔΙΟΙΚΚᾺΙ 
ὙΜΙΩΟΝΚΑΙΟΧΕΥΎΘΙΤΉΘΟ 
ΟΕΙΓΟΝΤΙΙΥΧΟΝΥΜΩ): 

ι. ΟΤΓΙΟΥΚΕΟΤΙΝΑΎΥΤΪΤῸΩ - 
ΙΚΛΗΡΟΟΟΥΆΘΜΕΡΙΟΜΕΘ 
ὙΜΩωΝΠροσδχθοθλγ 
ΨΟΩΝΊΗ ΚΠΤΟΓΕ :ἌΝΕΝΕΓ 
ΚΗΟΓΆΑΟἈΧΛΟΚΆΑΥΓΩΜΆ 

ιο ΓἈΟΟΥΕΘΝΤΙΙΆΝΤΊΓΟΙ]Ο) 
ΟΥ̓ΞΕΆΑΝΙ ΔΗΟΆΧΆΛΗΒΕΙΟ 
ΤΟΝ ΤΓΟΙΟΝΟΜΝΆΝΕΙΚς 
᾿ἈΘΣΗ ΓΑΙΚΟ:ΟΘΟΟΟΥΆΧΥ. 

- ΓῸΝ :ΕΝΜΙΆ ΤΩΝΙΤΟᾺΘ 

ὃ (ΟΝΟΟΥΈΕΚΒΘΙΆΝΟΙΟΕΙΟ 
ΓΤἈΟΧΟΚΑΥΓΩΟΜΑΆΤΆΟΟ.᾽ 
ΙΚἈΙΕΙΚΕΘΙ ΠΙΟΙΗΟΘΘΙΟΙΤΆΝ 
ΤἈΘΟΛΧΕΓΩΕΝ᾽ΓΕΆΆΟΜΝΙΆΙ 
ΟΟΙ:ΟΗΝΊΘΡΟΝ : ἈΆΧΗΕ, 

δ᾽. ΠΙΆΘΗΘΙΤΠΙΘΥΜΙΆΑΎΧΗ “τ 
ΟΟΥ̓ΘΥΟΘΕιοι ἈῬΆΓΗ 
ΚρΡελι.Α ΓἈ ΤΗΝΘΥΆΟΓΙ 


9 


110 ὈΕυΤ. 19. 9 --- 10. 


ἈΝΙΚΥΤΓΟΥΘΥΟΘΟΥΉΝΕ ΟΟΥ̓ΚΑΙΗΠΑΙ Δ ΙΟΚΗΟΟΥ 


Ἃ ΟΥΚΒΝΙΟΟΙΕΝΤΙΤΆΟΘΗΤΙΟ ᾿ ΚἈΙΟΠΡΟΟΗΛΎΥ ΓΟΟΘΟΕῚ 
ἈΘΙΧΟΟΥ :ΟΧΚΆΘΑΡΤΟΟ “ΓἈΙΟΙΠΟΧΕΟΙΝΟΟΥΚΆΙ 
ΕΝΟΟΙ :ΚΑΙΟΆΧΚΑΘΑΆΡΤΌΟΟ ΕὙΦΡΑΝΘΗΟΘΗΘΝΆΝΤῚ 
ΕΤΤ ΓΟΧΎΓΟ Αγ ΘΑ 9 ΚΥ ΓΟΥΘΥΟΘΟΥΘΙΠΠΤΆΝ 
“τοωοσλορκαλληαλλὰ ΤἈΟΥἈΧΝΕΙΠΙΚΆΧΗΟΤΗΉΝ. 
φονπληντολιμλου ΧΕΙΡΑΟΟΥΤΙΡΟΟΕΧΘΟΘ 
«ἈΓΕΘΟΘΘΑΆΧΆΆΧΘΙΠΓΤΗ, ΧΥΓΩΜΗ ΧΊῈῸΟΤῈΕ :Εγικὰλ. 
ΓΗΝΕΚΧΕΕΘΙ ΓΕΧΥ ΤΌΩΟ “ΓἈΧΛΕΙΠΗΟΤΟΝἈΑΕΥΘΙΤῊ 
Ὑλωρογλυνηοηφὰ . ΠΆΝΤ᾽ ἈΤΟΝΧΡΟΝΟΝΟ 
ΓΕΙΝΕΝ ΓΆΙΟΠΟΆΕΘΟΙΝ ΟΟΝΘΆΝΖΗΟΘΕΙΠΠΙΤΉΗΟ - 
ΟΟΥ̓ΓΟΕΘΙΠΙΔΕΚΑ ΤΟΝΤΟΥ ΓῊΉΟ 
ΟἸΤΟΥΟΟΥΚΑΙΓΟΥΟΙΝΟΥ δἈνλ θομηλΑ ΓΥΝΗΚΌ 
ςΟΥ̓ ΚΑΙ ΓΟΥΕἈΔΙΟΥΌΟΟΥ- ΟΘΟΟΟΥ ΓἈορβιλοουκὰ 
ΤἈΠΡΩΟΤΟΤΌΚΑΆΤΟΩΝ - 5 ΘἈΠΕΡΕΧΆΛΧΗΟΘΕΝΟΟΙ 
ΚΟΩΟΝΟΟΥΚΆΑΓΓΩΝΤΙΡΟ ΚἈΙΘΙΠΗΟΦΡΆΓΟΜΆΙΚΡΕ 
ΕΑ Γωνοουϊκαητλολο ἈΕΘΑΝΕΓΙΠΘΥΜΉΘΗΗ - 
Θυϊχλ]οκοου οολολνϑΥ ὙΥυχησουσ Γεφᾶγογ. 
ΞΣΗΟΘΆΑΙΚΑΙ ΤΆΘΟΜΟΛΧΟ ΚΡΘΆΕΝΙΤΆΘΗΘΓΠΘῪ, 
ΓΙΧΟΥ̓ΜΩΝΙΚΑΙΤΆΟΆΚΣ - 9 ΜΙΆ ΓΓΗΟΥΎΧΗσΘΟΟΥΦᾺ 
ΠΆΡΧΑΟΤΝΧοιρωνΝ ΓΗΚΡΕΆΘΆΝΆΑΘΜΆΚΡΟ 
ὙΜΩωΝΆΑΧΧΗΕΝΆΝΤΙΊΟ,. ΤΕΡΟΝΟΟΥἍΠΙΟΟΧΗΟ 
ΚΥΤουΥϑυοουφζαγηλυ “ΓΟΓΠΟΘΘΆΝΕΙΚΆΘΞΗΤΆΙ 
ΓΧΆΕΝΤῸ ΤΟΠΟΩΟΥΈΕΆΝ ΚΟΟΘΟΟΟΥΈΕΓΙΚΆΗΘΗ 
Εκλ ΕΞΗ Τ ἈἸΙΚΟοθοοου 5 ΝἈΑΓΤΟΟΝΟΜΑΆΑΛΥΓΟΥ 
ΥγΓωσοΥ κλιουϊοσσοὺ ΕΙΚΕΙΚΑΙΘΥΟΗΟΘΑΙΟΤῸῺΣ 
ΚἈΑΙΗΘΥΓΆ ΤΗΡΟΟΥΌΠΑΆΙΟ ΕΟ(ΟΝΙΟΟΥΚΆΑΙΆΤΙΟΤῸΣ 


5 
κω 


1171] ες ὨΕΌΤ. 123, 18 -- 31. 


ΠΡΟΚΑ ΤΩΝΟΟΥΩΝΘ 
ἈΝΑΩΔΟΘΌΟΝΓΡΟΠΟῚ 
ΕΝΕΤΕΙΆΧΆΑΜΗΝΟΟΙΚΆΙ 
«ἈΓΗΘΝΤἈΙΟΠΟΆΘΟΙ. 
ΟΟΥΚΆΑΤΤἈ ΧΤΙΆΘΑΆΝ: : ΓΗ͂Ι 
ΕΓΙΘΥΜΙΆΝ᾽ ΓΗΟΥΎΧΗΘ 
ΟΟΥ̓ΦΘΕΘΟΘΕΤΘΗΔΟΡ 
κἈοκλιηθλ ἈΦοοοΥ 
“γωςφαγηλυ γοολκὰ 
ΘΆΡΤΌΟΘΞ:ΕΝΟΟΙ ΚΆΙΟ 
ΚἈΑΘΑροοσλυ ΓΟ 
ΘΑΘΤΕΧΆΥ ΤΟ :ΠΡΟΟΕΧΕ 
Ἰοχυρῳστουμηφα 
ΓΕΙΝΆΙΜΑΆ. ΟὟ ΓΟΆΙΜΆ. 
ΧΥΓΟΥΝΥΧΗΟΥΈΡΩ 
ΘΗΘΟΘΤ᾽ ἈΙΗΨΥΧΗΜΕΊΓᾺ 
τ νΝ κρεωνουφᾶγε 
ΟΘΕ ΧΑΥ ΤῸ :ΕΓΗ ΤΉΗΝΓΗ 
Εεκχεει ΤΕλΥ ΓΟ σΥ 
ΧΡ οΥφαγηλυ γοῖνα 
ΕὙΓΕΝΗΤΓΑΙΟΟΙΝΚΑΥ ΤΌΙΟ 
ΥὙἹΟΙΟΟΟΥΜΕ ΤΆΘΕΘΑ. 
ΠΟΙΗΘΗΟ: ΤΟΚΆΛΧΟΝ 
-ΚΑ ΤΟἈΧΡΘΟΤΌΝΕΝΆΝ 


ΤΙΚΥ [:ΟΥΘΥῸΟΟΥῪ []Τ]ΆΗ΄ 


ΤἈἈΛΓΙΆΟΟΥΘΆΝΓΕΝΗ 
ΤἈΙΟΟΙκΑ ΓΑ αΥχΆο 


ΠΟΟΥ̓ΧΧΕΟΩΝΗΉΞΕΙΟΕΙΟ 
ΤΟΝ ΤΟΠΟΝΟΝΆΝΕΚΧΕ 
- ΣΞΗ ΓΧΙΚΟ ΠΠοΘοσοΥ λα Ύ Γὼ 
- ΕἸΠΙΚΧΗΘΗΝΆΙ ΤΌΟΝΟ 
5 - ΜΆΛΥ ΓΟΎΈΚΚΕΙ ΚΆΜΠΟΙ 
Ηςεισ Τοολοκλύυτωμᾷ 
ΤἈΟΟΥ ΓἈΚΡΘΆΑΆΝΟΙΟΘΙΟ 
ΕἸΤ ΓΟΘΥΌΟΙΆΟΘ ΓΉΡΙΟΝ 
ΚΥ ΓΟΥΘΥΟΘΟΥΤΌΔΕΛΙ 
ι. ΜΑΓΓΩΝΘΥΟΙΟΝΟΟΥ 
ΠΡΟΟΧΘΘΙΟΙΠΡΟΟΤΗΝ 
ΕἈΧΟΙΝΤ ΟΥ̓ΘΥΟΙΆΟ ΓΉΡΙ 
ΟΥ̓ΚΥΤΟΥΘΥΟΟΥΓΆΔΛΕ 
κρεαγαγηφυλλςοοου 
ι ΙΚἈΑΙΆΚΟΥΘΙΚΆΠΤΟΙΗ - 

- ΟΕΙΟ :ΤΙΆΝ ΓἈΟ ΓΟΥΌΛΟ 
ΓΟΥΌΧ ΤΟΥ ΤΟΥ :ΟΥ̓ῸΕ 
ΓΩΟΕΝΤΕΛΧΛΛΆΧΟΜΙΔΙΟΙΟΙ 
ΜΆΕΥΓΕΝΗΤ ἈΙΟΟΙΚΆΙ 

Ὁ “ΓΟΙΟΥΪΟΙΟΟΟΥ ΚΜΕΊΓΆ. 

ΚΟ 6: ΔΙΆΚΘΟΝΟΟΘΘΆΝΙΤΟΙ 
ΗΟΗΟΤΟΚΆΑΧΟΝΚΆΙΓΟ 
ἈΡΕΟΓΟΝΕΝΆΝΤΊΙΚΥ ΓΟῚ. 
ΘΥΦΟΥΊ! 

ὃ ΞΘἈΝΝΗΕΣΟΧΕΘΘΡΘΥΌΗΙΚΟΟΟ 
ΘΟΟΟΥ ΓΑΕΘΝΗΟΥΟΥ 
ΕἸΟΙΟΡΕΥΉΗΘικθικλη 


Ω 


. 118 ὉΕυΤ. 19. 31 ---929. 


ΡΟΝΟΜΗΟΆΥΓΗΝΓῊΝ 
ἈΥΓΩΝΑΆΤΠΙΟΠΡΟΟΩΠΟΥ 
οσΟΥ̓ ΚΑΙ Α ΓΆΙΚΆΉΡΟΝΟ 
ΜΗΘΗΟΑΥ ΓΟΥΌΚΆΙΚΑ. 


ΤΟΥ ΤΟΦΥΔΆΞΗΤΙΟΙΕΙΝ 
ΟὙΤΙΡΟΟΘΗΟΘΒΘΙΟΘΙΆΥ ΓῸ 


ΟΥ̓ΑΕΑΦ(ῬΘΑαΘιΟλ ΓἈΥ ΤΟΥ] 


ΘἈΑΝΑΘΑΝΆΑΟΟ ΓΗΘΝΟΟΙΠΡῸ 


᾿ΤΟΙΚΗΟΘΗΘΟΒΝΤἬΓΗΛΥ ΤΩΤΊ 5. ΦΗ ΓΗΟΘΗΕΝῪΤΙΝΙΆΖΟ 


ἸΙ]ΡΟσΕΧΘΟΘΑΥΓΩΌΜΗ 
ἈΚ͵ΤΙΟΊΓΕ :ΕἸΚΖΗ ΤΓΗΘΗΟΘΤΙΆ. 
ΚΟΧΟΥΘΗΟΘΆΙΧΎ ΤῸΌΙΟ 
ΜΕΤΑ ΓΓΟΘΞΣΟΆΧΕΘΡΟΘΥΎΘΗ 
ΜΆΑΙΧΥ ΓΟΥΟΆΧΠΟΠΡΟΟΩ) 
ΠΟΥΘΟΥΜΉΗ ΚΧΊΟΤῈ : Εἰς 
ΖΗ ΤΗΟΗΟ ΓΟΥΘΘΘΟΥῸ 
ΧΥΓΩΟΝΆΘΓΟΩΝ [ΠΟ 
ἸΤΟΙΟΥΟΙΝ ΓΆΘΘΝΗΤΓΆΥ, 
ΤἈΓΓΩΙΟΘΕΟΙΟΆΥΤῸΩΝ 
ΠΟΙΗΘΟΧΟΥ ΤΟ :ΚΆ. 
ΓΩ) ΟΥΤΙΟΙΗΘΕΙΟΟΥ ΤΟ 
Κα ΤΩΘΟΘΟΟΥΊΤΆΝΤΆ. 
ΓΑΡΑΔΟΘΧΥΓΜΑΆΤΓΆΆΧΚΟ 
ΕΜΕΙΟΗΘΕΝΕΠΟΙΗΘΟΑΧ 
“ΤΟΙΟΘΘΟΙΟΧΎΥ ΤῸΝ [1 ]7ΤῚ 
κΚλαυὺ ΓΟΥΟΥΪΟΥΟΛΧΎΥ ΓΟ 
κΟὙΓἈΟΘΥΓΆΤΕΡΆΟΛΥ 
ΓΟΝΙΚΆ ΓἈΚΑΙΟΥΌΙΝΕ 
ΠΥΡΙ ΤΟΙΟΘΕΟΙΟΆΛΥ ΓΩ]ΠῚ 
ΠΆΑΝΡΗΜΆΑΟΘΘΓΩΘΝΤΕΆΣ 
ἈΟΜΑΆΙΟΟΙΤΟΗΜΕΡΟΝ : 


ΜΕΙΝΝΟΟΒΝΥΤΙΜΝΙΟΝ [ἸΚᾺ. 
ἈΟΩΣΟΟΙΟΗΜΙΟΝΗΤΈΡΑΟ 
ΙΞΙΔΙΕΆΑΘΗΤΌΘΗΜΙΟΝ 
Η ΓΟΤΕΡΑΟΟΘΆΆΧΧΗΟΕ, 

ι.. ἸΠΡΟΟΟΘΆΘΓΩΟΝΠΟΡΟΥ. 
ΘΩΟΜΕΝΧἈΚΟΧΟΥΘΗ 

ΚΟΩΜΕΝ ᾿υθγομμε. 

ΘΕΟΙΟΕΤΕΡΟΙΟΟΥΟΟΥγς 
οΙΛΑ Γαι ΓΡουοὼ 

ι ΜΕΝΑΥΤΟΙΟ[ΟΥΚ ἈΚΟΥ 
ΘΟΕΟΘΕΤΩΟΝΆΟΓΩΝΤΟΥ 
ΠΡοΟΦητουεκθινου. 
ΗΤΟΥΕΝΥΤΙΝΜΙΆΖΟΜΘ 
ΜΟΥ ΤΓΟΕΝΎῪΤΙΝΙΟΝΝΕ 

Ὁ. ΚΕΙΝΟΟΤ ΤΙ ΠΕΙΡΆΖΕΙΙΚΟ 
ΟΘΟΧΎΜΩΟΩΝ :ΥὙΜΆΟΘΙ 
ἈΕΝΆΙΕΙ ΚΥΜΕΙΟ:ἈΓΆ. 
ΤᾺ ΤΕΚΝ ΤΟΝΘΝΥΜΩ, 
ΕΣΟΧΗΟΤΉΗΟΙΚΆΡΔΙΆΟΘ 

ὃ ὙΜΩΣΝΙΚ ἈΙΘΞΟΆΗΟ 
ΤΟΥ Υχηούμωῳωνο - 


ΠΙΟΩΟΚΥ ΤΟΥ ΓΟΥΘΥῪ 


119 ὈΕυΤ. 12,99 -- 18, 4. 


᾿ 8 


ΜΟΩΝΙΠΟΡΕΥΟΘΕΟΘλιΚΆᾺΙ ΗΒΘΝΚΟΛΓΙΘΟΟΥΉΟΦΙ 


ἈΥΓΓΟΝΩΘΟΞΚΗΘΗΟΘΟΘΑΆΙ ἈΟΟΘΟΟΥΟΪΟΟΟΤΗΨΎΧΗ 
ΙΞ«ἈΑ.' ΓΆΘΕΝ ΤΟἈΧΟΛΎΥΓΟΥ ΟΟΥ̓ΧΑΘΡΑΧΕΓΩΝΙΠΟ 
«γλλξεοθεκλύησφῳ ΡευθωμενιαιλατΡοΥ 
ΝΜΗΟΛΧΛΥ ΓΟΥΆΧἈΚΟΥΌΘΟΘΕ δ ΟἸΟΜΕΝΘΕΟΙΟΕΤΈΡΟΙΟ 
ΧΚΚΑΙΛΥ ΓΩΛΑΓΡΟΘΥΌΕΤΕῈ: ΟΙἸΟΟΥΚΚἨ ΛΔ ΕΙΟΟΥΚΆΙΟΙ 
Κλ ΤΓΩΟΠΡΟΟΤΈΘΗΟΘΕ ΠΡΕΟΟΟΥΧΠΟΤΩΝΘΕΘΟΣ 
ΟΘΘΙΚΑΙΟΠΡΟΦΡΗΤΉΟΘ ΓΩΟΝΘΘΝΩΟΝΊΤΩΝΤΙΙΘ 
ΚΕΙΝΟΟΗΟΘΝΥΠΜΝΙΆΖΟ ΡικγκλωυμώντΩνΝ 
ΜΕΝΟΟ ΓΟΘΝΥΤΙΝΙΟΝ [1 ι. ΕΓΓΙΖΟΝ ΓΩΟΝΟΟΙΗΤῸΣ 
ΕἸ(ΘΒΙΝΟΟΆΧΙΟΘΆΝΕΙ ΓῈ ΜΑΆΑΚΡΑΝΑΤΙΟΟΟΥ ἌΙΤΑ. 
ΕἈἈΆΛΧΛΗΟΘΝΓΑΆΑΡΙΙΧΆΆΝΗ ΚΡΟΥ ΓΗΟΓΗΘΘΩΘΆΚΡΟΥ 
ΟἈΙΟΕΆΑΤΤΟΚΥ ΓΟΥΘΥΟΟῪ “ΓΗΟΓΗΟΟΥΟΥΘεαλΗῸσΕειΟ 
“ΤΟΥΕΣΑΆΓΆᾺΆΓΟΝ ΓΟΟΟΘΕΚ ΧΥΤκλιοΥκειολκοὺ 
ΓΗΟΔΙΓΥΤΙ ΓΟΥ ΓΟΥΛῪ 5» ΟΗΧΥ ΓΟΥΚΑΙΟΥΦειοα 
ΤΡΩΟΧΜΕΝΟΥΟΘΕΘΚΤΗΟ ΓἈΑΙΟΟΦΘΑΧΜΟΟΟΟΥῈ 
ΔἈΟΥΛΧΕΙΆΟΘΣΩΟΆΟΘΟΕ ΠᾺΥΓΟΝΚΑΙΟΥΚΕΙΉΓΙΟ 
ΕΚ ΤΉΗΟΘΟΟΔΟΥΉΗΟΘΕΝΕΊΓΕΙ ΘΗΘΕΙΟΘΙΤΆΥ ΓΩΟΥ ΔΕ 
ΧἈΑΖΓΟΟΟΙΝ(ΚΟΟΘΟΟΟΎΊ]1Ο - ΜΗΟΙΚΘΙΠΤΆΘΗΟ ΧΕΙ] -ΑΥ ΓΟ. 
ΡΕΥΕΟΘΆΑΙΕΝΑΥ ΓΗΚΆΙ Ὁ ἈΝἈΑἈΓΓΕΆΧΩΟΝΆΝΑΆΓΤΓΕ 
ἈΚΡΑΝΙΕΙ ΤΕ ΓΟΝΠΌΝΗ ἈΕΙΟΠΕΡΙΆ. ΤΟΥ ΊΚΆΟΆΙ 
ΡΟΝΘΞΣΥΜΩΝΆΑΎΥΤῸΩΝ ΧΕΙΡΕΘΟΟΟΥΘΟΟΝΊΤΤἌΙΕ 
ΕἈΝΑΔΕΙΙΆΡΑΙΚΆΆΧΕΟΗΘΕ ΠΆΥΓΩΒΘΝΙΡΟΩΤΌΟΙΟΆ. 
ΟἈΛΔΘΑΦοοοοΥυ Θὰ ΙΚΚ( ΤΕΙΝΑΙΧΥ ΓΟΜΙΚΆΙΗ 
-ΤΡΟΟ :ΟΟΥ Η[]ΘΕΚΜΗ - 5 ΧΘΙΡΙΤΑΝΤΟΟ ΓΟΥ ἈΛΧΟΥ 
ΤΡοσοοΟΥΗοΥυ͵οσοου ΕἸΠΠΘΟΧΑ ΤΙ. ΏΘΟΕΚΟ 
ΗΗΘΥΓΆ ΤΓΤΗΡΟΟΥΉΓΥΎΝΗ ἈΗΟΟΥΟΙΝΑΆΥΓΓΟΝΆΙΘΟΙΟ 


1860 ὈΕῦΤ. 18. 4--- 10. 


Ι(Ι.ΔΙΔΙΠΟΘΆΝΟΕΟΕΙ ΓΕΟΤῚΕ ΟἈΟΓΟΓΟΤΓΟΚΑΘΑΎΓΜΜΑ. 


ΖΗ ΤἨΟΘΘΝΆΙΤΟΟ ΓΉΟΆΙ ΤΟΥ ΓΟΓΕΓΕΝΗ ΓΆΙΘΝΥ 
ΟΕΆΠΟΚΥ ΓΟΥΘΥΘΟΥ ΤΟΥ ΜΙΝΆΑΝΑΙΡΩΝΆΝΕΆΑΘΙιΟ 
ΕΞΥἈΓΆΓΟΝΤΤΌΟΟΘΟΘΘΕΚΓΗΟΘ Ξ-ΙΠΆΝΤΆΟΘ[ ΤΟΥΌΚΑ ΤΟΙ 
ἈΙΓΥΤΓΓΟΥΕΣΟΙΚΟοΥΔΟΥ 5 ΚΟΥΝΤ ἈΘΟΕΝΤΉΠΟΛΘΕΙ 
ἈΘΙΆΟΚΑΙΠΆΟΙΗΧΆΑ ΚΟΥ βκβινηθβνφμαχαι 
ΟἈΟΦΡΟΟΚΗΘΗΘΘΊΤ ΝΑΙ ΡἈΟ:ΑΝΆΑΘΕΜΑΤῚ: ἈΝΆ 
ΟὙΤΙΡΟΟΘΗΟΘΟΥΟΙΝΕΤῚ ΘΕΜΑΤΊΘΕΥΓΕΛΧΛΥ ΓΗΝΙΚᾺΙ 
ΠΟΙΗΟΛΙΚΆΑΓ ΓΑ ΤΟΡΗΜΑΆ ΤἈΝ Τ᾽ ἈΓΓΆΕΝΑΎΥΓῊ ΚΙΚΆΙ 
“ΓΟΤΙΟΝΗΡΟΝΤΤΟΥ ΤΟΣ. ιο ΓΑΙ ΓΓΗΝΗΛΧΥ ΓΉΘΕΝΦΟ 
ὝΜΙΝ ΚΝ ΓΟΜΑΓΓΙΜΆΧΑΆΙΡΑΟ: 
ΕἈΝΔΕἈΧΚΟΥΟΘΗΘΕΝΜΙΆᾺ κα ΜΝ ΤΑ ΑΟΚΥλλλυ 
ΤΟΝΠΟΆΧΘΩΝ ΚΟΟΥ αὐ “ΓΗΟΘΟΥΝΆΒΞΕΙΟΘΕΙΟΤΆΟ 
Κοοθοοουύλλῦοιν ᾿ ἈΑΙΟΔΛΟΥΌΛΥ ΓΗΟΙΚΆΙΕΜ 
ΟΟΙΚΆ ΤΟΙΝΚΕΙΝΕΙΚΕΙΆΕ 5 ΤΙΡΗΟΘΘΙΟΘΝΙΤΥΡΙΤῊΝ 
ΓΟΝΤῸΝΕΞΗΆΧΘΟΝΆΝ ΠΟΧΣΙΝΚΑΙΠΆΝΤΤ ΤΑ. 
ἈΡΘΟΠΆΡΑΝΟΜΟΙΘΞΗ ΟΚΥΧΑΛΧΥΤῊΟΠΆΝΔΗ 
ΜΟΩΝΚΑΙΆΠΕΟΤΗΉΟΘΑΧΝ ΜΕΙΕΝΆΝ.᾽ ΓΙΚΥ ΓΟΥΘῪ 
[-ἸΠΙΆΝΓΆΟ [ ΤΓΟΥΌΚΆ ΓΟΙΚΟΥ ΟΟΥΚΑΙΕΟ ΓἈΆΙΆΟΙΚΗ ΓῸΟ 
ΤἈΟΤΉΝΙΤΟΛΙΝΆΥ ΤΩΝ ἢ βιστονλιωνλούκα. 
ἈΕΓΟΝΤΤΕΟΠΟΡΕΥΘΟΩ ΝΟΙΚΟΔΛΟΜΗΘΗΟΕΘΊΑΙ 
ΜΕΝΚΑΙΆΑ ΓΡΕΥΟΩΜΕ ΕΘ ΠΙΟΥΤΙΡΟΟΚΟΆΧΗΘΗ 
ΘΘΟΙΟΘ᾽ ΓΕΡροιοοιοοΥυ ΟΕ ΓΆΙΕΝΤΉΧΘΕΘΙΡΙΟΟΥ 
ΚΗΔΘΙ ΓΕΙΚΑΙΕΣΕΤΎΓΆΟΘΕΙΟ ΟΥ̓ΔΒΝΑΙΤΟΤΟΥΆΝΑ.. 
ΚκἈΙΕσΕερουΥνΝηόσθειοιζὰι 5 ΘΕΜΑΆΤΟΟΙΝΆΔΛΠΙῸΟΟΤΡΑΆ 
δρῶ ΓΗσθιοσςφολρὰ «ΗΚΟΆΛΙΤΟΘΥΜΟΥΤΉΟ 


κα ΟΥ̓ Ἀληθηοολφφῶο ΟρΡΓγηΗολυ Γουκλω 


181 ΘΕΟΎΤ. 18, 10 -- 17. 


(ΓΕΙΟΘΙΕἈΧΘΟΟΓΟΙΚΙΘΆΘΗ ἈΚβὰγ ΕΟΘΕΜΟΟΧΟΝΙς 


ΠΕΙΟΕΚΑΗΤΆΧΗΘΥΝΕΘΙ ἈΜΝΟΝΘΙΚΠΡΟΚΆ ΤΩΣ 
σΘΟΝΊΤ ῬΡΟΠΟΝΩΜΟΟΕ, ΚἈΑΟΧΙΜΆΡΟΝΕΣΆΙΓΟΣ 
- Κα: ΤΟΙΟΠΆ ΤΡΆΟΙΝΟΟΥ Ὁ εὐλλῳφονκλιλοόρβκΆλλὰ 
ΕἈΝΕΙΟΆΧΚΟΥΘΗΟΤΉΟ " ΚἈΑΙΕΟΥΚΆΧΟΝΚΆΙΤΡΑΆ 
ε τιμὴ ΗΟΙΚΥ ΓΟΥΘΥΟΟΥ ΓΕΧΑΦΟΝΚΑΙΠΥΓΆΡΓΟ, 
ὙΧΆΧΟΟΘΙΝΠΧΟΆΧΟΓΆΟ ΚἈΙΟΡΥΓΆΚΑΙΚΆΜΗΛΧΟ 
ΕΝ ΓΟΆΧΧΟΧΥ ΤΟΥΌΟΆΧΟ ΠΑΡΔΑΆΑΛΙΝΙΚΑΙΠΆΝΙΚΤῊ 
ΘΕΓΩΕΘΝΤ ἙΧΧΟΜΆΙΟΟΙ ΝΟΟΔΙΧΗΧΘΥΟΝΟΠΆΗ,. 
ΟΗΜΕΡΟΝΤΠΊΟΙΕΙΝ τ ΤῸ ι. ΚἈΑΙΟΝΥΧΙΟΤΗΉΡΆΑΟΘΟΝΥ 
-ΚΆΛΟΝΚΑΙ :ΓΟΆΡΕΟΤΟ, ΧΙΖΟΝΔΥΟΧΗΧΟΩΝΚΆΙ 
ΕΝΆΑΝ᾿ ΓΙΚΥ ΓΟΥΘΥΘΟΥ ἈΝΜΆΑΓΟΝΜΗΡΥΊΘΟΜΟ, 
ὙἹΟΙΕΟ ΓΕΚΥῪΥ ΓΟΥΘΥΎ ΕΝ ΤΟΙΟΙΓ ΓΤΉΝΘΟΙΝ [ΤΡΆΥ 
ΝΜΙΟΝΟῪΥ ΦΟΙΚΗΟΘΕΤῈΕ ΡΑΦΑΓΕΟΘεκλ ΓΆΥΓᾺ 
ΙΞ(ΙΟΥ ΚΕΙΤΠΘΗΟΘΕ ΓΕ 5 ΟΥ̓ΦΑΓΕΘΟΘΘΑΠΟΤῸΩ, 
«ΦἈΛΧΑΚΡΩΟΜΆΑΆΝΆΝΙΕ ἈΝΆΑΓΟΝΤΟΝΜΗΡΥ ΚΙ 
ΘΟΘΟΝΤΩΝοφΦθαλμω, ΟΜΟΝΚΆΑΙΆΠΟΤῸΟΝ.! 
ΕΓ εκρῳωοτΊιλλοο ΧΗΧΟΥΝΤΟΌΝΤΆΟΟ - 
ἈΓγιοσαιζαῦ Γωθο οοΟΥ᾽ ἸΤΆΧΟΙΚΑΙΟΝΥΧΙΖΟΝΤῚῸΣ 
ΚΑΙΟΘΘΣΕΧΕΣΑ ΤΟΚΌΠΟ Ὁ -ΟΝΥΧΙΟΤΉΡΑΟ: ΤΌΝΚΑ 
[-[ΘΟΟΟΥ [ΓΕΝΕΟΘΑΙΆΧΎ ΓΟ) ΜΗλονΝκλιλλ ύΎπολλ 
ἈΧΟΝΙΠΕΡΙΟΥΟΙΟΝΆ ΚἈΙΧΟΙΡΟΓΥΆΧΙΟΝΟ 
ΤΠΟΙΆΝ ΤΩΟΜΝΤΩΝΕ - ΓΙΆΝΆΑΓΟΥΟΙΝΜΗΡΎῪ ΚΙ 
ΘΝΩΟΝΤΩΝΕΙ ΠΡΟ ΟΜΟΝΊΓΑΥ ΓΆΚΑΙΟΙΠΆΗ 
ΟΟἸΤΟΥ ΓΗΘΓΗΘ Ὁ ΟΥ̓ ΔΙΧΗΧΟΥΌΟΙΝΆΚΑ. 
ΟΥὙΦΑΆΑΓΘΟΘΕΙΙΆΝΕΔΘ ΘΑΡΤΆΘΟΤΑΙΥΜΙΝΚΆΙ 


ἈΥΓΜΑΓΑΥ ΓΑΤΤἈΚΤΉΝΗ “ΓΟΝΥΝΟΤΊΔΙΧΗΆΘΙΟ 


183 ὈΕῦΤ. 18, 11.-- 14, 8. 


ΠἈᾺΗΝΤΓΓΟΥ! ΟΙΚ :ΟΝΥ ΚΟΡΑΙΚΑΙΑΚΑΥ ΓΆΟΜΏΊΏΟΙΑ. 


- ΧΙΖΕΙΟΝΥΧΆΘΟΠΙΆΗΘ ἈΥΓΩΙΚΆΙΟΤΡΟΥΘΟΝ 
-ΚΑΥΤΟΥ ΓΟΜΗΡΥΚΙΟΜΟ ΚΑΙΓΆΛΧΥΚΑΚΆΙΧΧΡΟ ᾿ 
ΟΥ̓ΜΗΡΥΚΑ ΓΕΆΚΑΘᾺΡ ΚἈΑΪΕΡΑΚΑΚΑΥΓΆΟΜΟΙ 
ΤΟΝΤΟΥ ΓΟΥ̓ΜΙΝΆΠΤΟ » ἈΛΥΓΩΚΆΙΕΡΩΌΔΙΟΝ 
ΓΟΩΟΝΚΡΕΩΟΝΆΥΤΩΝ ΚἈΑΙΚΥΚΝΟΜΝΚΆΜΕΙΝ 
οΥ̓ΦαγεοθεκατωνΝ ΚἈΑΙΚΑΓΓΑΡΧΑΙΚΤΉΝΙΚΆΙ 
ΘΝΗΟΙΜΆΙΩΟΝΆΑΎΥ ΤΟΝ ΠορφυρκυνάκλινυΥ 
ΟΥΚΑΥ ΈΟΘΘῈ ΚἼ͵ΤΙΚΟΡΑΚΆΚΑΙΤΙΘᾺΘ 
κα ΓΑΥ ΓἈ«ῬΡΑΓΘΟΘΘΆΠΟ τ ΚἈΝΆΑΚΑΙΧΑΡΆΛΡΙΟΝ 
ΠΆΝ ΓΟΝΤΌΝΕΝ ΤΌΙΟ ΚΑ ΓΑΟΜΟΙΆΛΎΥ ΤΩΙΚΆΙ 
ὙΔΑΟΘΙΝΙΆΝ᾽ ΓΆΟΟΆΧΕΘΟ ΕΠΟΙΓΆΚΔΟΝΜΥΊΓΤΕΡΙΔΣ. 
ΤΥΝΜΑΎΥ ΓΟΙΟΙΓΓΈΕΡΥΓΙΆ. ΠΆΝΤΑ ΓΆΕΡΠΕ ΤΆΤ 
ΚΑΟΆΘΤΠ ΘΟΦΆΓΘΟΘΕΙ[Ί ΠΕΓΘΙΝΩΟΝΆΚΑΘΑΡΤΆ 
ΚΑΙΤΙἈΝ ΓἈΟΟΆΟΥΚΘΟ ι5 - ΓΤ ἈΥΓΓᾺ :ΕΟΤΙΝΥΜΙΝΟΥ 
ΤΙΝΑΥ ΓΟΙΟΠ΄ ΤΕΡΥΓΙΆᾺ φαγεοθετα λύγων: 
οΥ̓Δελεπιλεοοῦφα ΤΆΝΜΤΕΤΕΙΝΟΝΚΆΘΑ. 
ΓΕΟΘΘΆΙΚΑΘΑΡΤΆΤΑΥΓᾺ Ρονφαγβοθεούῷφα 
ΕΟΤΙΝΥΜΙΝ [1 ΓΕΟΘἈΆΜΠΠΙΆΝΘΝΗΟΙΜΑΆΙ 
ΠᾺΆΝΟΡΝΘΟΝΙΚΆΘΆΡΟΝ Ὁ ΟΝΤῸΙΆΡΟΙκω ΤῺ 
φαγεοθεκλύΓαυγλοΥ ΕΝ ΤἈΙΟΠΟΆΧΘΟΙΝΟΟΥ 
ΦαΑγεοθθα ΠλΎ ΓΝ ΤΟ, ΔΟΘΗΟΘΘΊΓΑΙΚΑΙΦΑΆΓΕ 
ἈΕΤΟΝΚΑΙΓΟΝΓΡῪΎΤΙΆ ΤΆΑΙΧ Υ ΤῸ :ΗΧΤΤΟΔλ 
ΚἈΑΥΓΓΟΝΆΛΧΙΕΤΟΜ ΚΑΤ Ὸ, ΟΗἩΤὩὍΝΔΛΑΆΛΟΤΡΙΟΩΟΤῚ 
ΧΚΊΣΙΜ ΚΟ ΓΟΝΓΎΤΤΙΆΙΚΑΙ ῦ ἈΔΧΟΟΆΓΙΟΟΘΘΙΚΟΣΤ Ὸ» 
“ΤΟΝΙΚ ΤΕΙΝΜΆΚΆΥΤΓΛΟ - ᾿ΘΘΟΟΥΟΥΧΘΥΉσΕιΟ 


ΜΙΟΟΙΆΑΥ ΓΟΔΙΚΑΟΙ ΤΆΆΝΓΓΑ. ἈΡΝΆΘΝΕΓ ἈΛΧΆΚ ΤΓΙΜΡΟ 


18 ΕΟ. 14, 8 -- 30. 


ΧΥΓΟΥ 


ΔΕΙΚΑ ΓΗΝΑΤΙΟΛειΚΑ ΓΟ 


Ι 


Γ(ΕΙΟΙΓΆΜΜ ΓΟΟΓΕΙΝΗΜΜᾺΑ. 


ΜΑΛΥ ΓΟΥΈΕΚΕΙΟΤΊΕΥ ΧΟ 
ΓΗΟΘΕΙΟΕΙΚΟΟΘΟΟΟΥΚΆᾺΙ 
ἈΠΟ λ ΠΕ σΑΥΓᾺ :ἈΡΓΥῪ 


“ΓΟΟΤ ΟΥ̓ΟΠΕΡΜΑΆ ΓΟΟΟΟΥ ΡΙΟΥΚΑΙΧΗΜΨΥΗΤΟᾺΡ 


ΓΟΓΕΝΗΜΑ ΓΟΥΆΓΡΟΥ 
ΟΟΥὙ :ΕΝΙΆΥΓΤΟΝΚΆΤΕΝ 


δ ΓΥΡΙΟΝΘΝ΄ ΓΆΙΟΧΕΡΟΓ. 
! ΟΟΥ̓ΚΑΙΠΟΡΘΥΌΗΕΙΟ 


ΧΥΤΓῸΝ ΚΑΙΦΆΓΗ [ἸΆῪ ΓΟ] ΤΟὈΝΤΟΙΤΟΝΟΝΆΝΕΙΚ 


ΕΝἈΝΓΙΚΥ ΓΟΥΘΥΟΟΥ 
ΕΝ ΤΩ ΤΟΙΤΘΟΥ ΆἌΝΟΘΙΚ 
ἈΕΞΣΗΤΆΙ :ΚΟΟΘΟΟΘΟΥ :Ε 
ΠΙΚΑΛΗΘΗΝΆΜΙ ΌΟΝΟ 


ἈΕΞΗΤ ἈΙΚΟΓοΟΘΟοοΥλῪ 

ΤΟΝΚΑΙΔΩ ΟΘΘΙΟΤΌῸΔΡ 
ι ΓΥΡΙΟΝΕΙΠΙΤΆΝ᾽ ΓῸΟ 

ΟΥ̓ΕΆΝΘΙΤΙΘΥΜΘΙΗΥΎ 


ΜΆΑΛΥ ΓΟΥΕΙΚΕι τοι ε ΓΕ: ΧΗΟΘΟΥΕΙΤΙΚΟΥΌΙΝΗΘ 
ΓΆΘΙΤΙ Δ ικ ΓᾺ ΓΟΥΟ ΓΟ ΠΙΠΡΟΚΆ ΤΟΙΘΕΠΠΟΙΝΩ 


ΟΟΥ̓ΚΑΙΓΟΥΟΙΝΟΥΌΟΟΥ 
ΚΑΙ ΓΟΥΕΆΧΑΙΟΥΟΟΥΊΚΆΙ 
ΓΆΠΡΩ ΓΟΤῸΌΚΆΑΓ ΩΝ 
ΕΟΩΟΝΟΟΥΚΆΑΥΤΩΝΤΙΡΟ 
ΕἈΓΓΩΟΝΟΟΥΪΝΆΜΆΘΗΟ 
«οξκειοθῈ ΚΝ ΤΌΝΟΝ 
ΟΟΥΤΙΆΘΟΧΟΤ ἈΟΗΜΕρΡΆΟ 
ΒΕἈΝΔΕΜΆΚΡΆΝΓΕΝΗ 
ΓἈΙΆΠΤΟΟΟΥΉΗΟ Δ ΟΟΙΚΆΙ 
ΜΗΛΥΝΗΆΝΆΦΕρειν 
ἈΥΓΧΆΟΤΙΜΆᾺΚΡΆΝΑΆΤΙΙΟ 
ΟΟΥΟΤῸΌΙΠΟΟΘΟΝΆΝΕις 
ἈΘΞΗ ΓΑΙΚΟΟΘΟΟΟΥΘ 
ΠΙΚΧΗΘΗΝΆΨΓΌΟΟΝΙΟ 


184 


ΗΕΓΠΟΙΚΕΡΆΗΘΙΤΙΙΤΆΝ 

ι' ῬΓΟΓΟΟΥΘΆΝΕΟΙΗΠΘΥΜΗ 
ΗΥ̓ΥΧΗΘΟΥ ΚΑΙ ῬΆΓΗ 
ΕΙΚΕΙΕΝΆΝ ΓΗΚῪ ΤΓΟΥΘΥῪ 
ΟΟΥ̓ΚΑΙΘΥΦΡΆΝΘΗΟΘΗ 
ΟὙΚἈΙΟΟΙΝΚΟΟΟΟΥΎ ΚΑΙ 

Ὁ ΟἈΧΕΥΕΙΤΗΟΘΟΕΝ᾽ ΓΆΙΟΠΟ 
ἈεοιΝνοοὺ ΧΟΥύΚεγκα. 

ΧΓΑΛΔΟΝΕΙΟΛΧΎΥΓΟΝ : ΟΤΊΟΥ 

κεοΟΤΙΝ ΓΤ ΜεριοοΥ 
ἈΘΙΚΛΗΡΟΟΜΕ ΤΆΟΘΟΥ 

Ὁ ΜΕΤ ΓΡΙΆΕ ΤΉΘΞΟΙΟΕΙΟ 
ΠΙΆΝ ΤΟΕΘΙΤΙΛ ΘΑ ΤΟΝ ΤΟΣ 
ΓΕΝΗΜΆΤΤΩὍΝΟΟΥΕΝ 


θΕῦΤ. 14, 20 --- 27. 


ΓΟΩΕΝΙἊΑΥ ΩΦ ΘΙΚΘΙΝΟΩ 


ΘΗΟΒΘΙΟ[ΣΙΆΥ ΓΟ[ΠΕΝ ΓΤ ἌΙΟΠΟ 


ἈΕΟΙΝΟΟΥΚΑΙΘΆΕΥΟΕ 


“ΓΆΑΙΟΧΘΥΕΘΙΓΗΟΘΟΤΊΙΟΥΚΕ 


ΟΓΙΝΆΥ ΤΩΜεριοσου λα 
ΚἈΑΗΡΟΟΜΘΕΤ ἈΟΟΎΚΆΙΟ 
ΠΡΟΟΗΛΎΥ ΓΟΟΚΆΙΟΟΡ 
«ΦἈΝΟΟΚΑΙΗΧΗΡΆΗΕΝ 
ΤἈΙΟΠΟΧΕΟΙΝΟΟΥ ΚΑΙ 
ΦΑγονταικλιθύφραν 
ΘΗΟΟΝΤ ἈΪΝΆΑΘΥΛΧΟΓΗ 
ΟΗΟΘΚΟΟΘΟΟΟΥΈΝΙΠΑ. 
ΟἸΝΤΟΙΘΕΡΓΟΙΟΧΤῸΝ 
ἈΚΧΕΙΡΩΝΟΟΥ :ΟΙἸΟΘΆΝ 
ἸΤΟΙΗΘΟ 

ἈΑΙΆΖΕ ΓΩΟΝΙΠΟΙΗΟΘΙΟΆ.ΡῈ 
ΟἸΝΚΆΙΟΥ ΓΟ ΤΌΠΡΟΟ 
ΤΆΓΜΑ ΤΉΟΆΧ(ΕΟΘΩΟ 
ἈΦ ΡΗσθιο ΠΑΝ ΧΡΘοοϊ 
ἈΙΟΝΟΟΦθιλειοοι[]ο 
[-ἸΠΆΗΟΙΟΝ ΚΟΟῪ :ΟΥ̓ΚᾺ. 
ΤΙΆΓΓΉΟΘΕΙΟ Κ ΤΟΝΠΆΗ 
ΚΟΙΟΝΟΟΥῪΥ :ΚΑΟ ΤΟΝΆΛΕΘΣ 
«Φονοουοτιεπικθκλη 
ΤΑΙ θοιοκο: τω 
- (ΟΥ̓ : ΤΟΝΆΆΧΧΟΤΡΙΟΝ 
ἈΠΑΓΓΗΟΕΙΟΟΘΟΆΧΆΝΗ 


σοιτ:πΆρΆ τῶ : ΤΟΥ Άλαλ 
Φογοουγάφοινποι 
ΗΟΘΙΟΤΟΥΧΡΘΟΥΌΟΟΟΥ 
ΟΤΙΟΥΚΕΟΤΆΙΕΝΟΟΙ 

᾽ ΘΝ θηοοτιευλογῶς, 
ΕὙΧΟΓΗΘΕΙΟΕΚΌΤΟΘΟ 

- ΟΟΥ̓ΕΝΤΤ ΓΗΜΗΚΌΟΘΟ 

σΟΥ̓ΔΙ ΔΛ ΘΙΝΟΟΙΕΝ 
ΚΑΗΡΩΚΑ Τ᾽ ἈΚΆΗΡΟΝΟ 

ι. ΜΗΟΆΔΙΆΥ ΤῊΝ ᾿ΘΆΝΙΔ 6 
ἈΙΚΟΗΕΙΟΆΧΙΚΟΥΌΗΤῈ 
ΤῊἨΟΘΦΩΝΗΟΚΥΤΟΥΘΥῪ 
ὝΜΩΝ φγλᾶοσοθινι 
ΤΙΟΙΕΙΝΠΆΘΧΟΤ ΆΟΘΕΝ 

ι' ΤΟΛΧΛΆΧΟΤΑΥ ΓἈΟΆΧΟΘΕΓΩ 
ΒΝ ΤΕΧἈΧΟΜΑΆΙΟΟΙΟΗΜΘ 
ΡΟΝΟΤΙΚΟΟΘΟΟΟΥΥ 
ἈΟΓΗΘΕΝΟΘΟΝΤΡΟΠΟ. 
ελλλησενοοικΆιλλ. 

8. ΜΙΕΙΟΘΘΘΝΘΟΙΝΠΟᾺκ - 
ἈΟΙΟΚΑΙΟΥΟΥΔΆΝΙΗ 
ΚΑΙΆΡΞΕΙΟΠΠΟΥ Θϑν 
πολλωνοουλοοὺυ - 
ΚἈΡΣΟΎΌΙΝ 

85. ΕᾺἈΙΝ ΔΕΓΕΝΗ ΤΓΆΙΕΝΙΟΟΙ 
εν θη κ εκ τωμνλλϑλὰ 
Φωνοουθνμιλ ΤῊΝ 


185 ὈΕΟΤ. 14. 321--- 15,1. 


34 


ΠΟΧΕΩΝΟΟΥΕΝΤΉΓΗ 
ηνκοοδοοουύλιλω 
ΟἸΝΟΟΙΟΥΚ ἉΤΊΟΟ ΓΡΕ 
γειστΤηνκαρλιλνοου 
ΟΥ̓ΔΘΜΗΟΥΌΦιγσΗΟ 
ΤῊἨΝΧΘΙΡΑΟΟΥΧΠΟΤΟΥ 
ἈΛΕΧΦΡΟΥΟΘΟΎΈΕΓΙΗ 
ἈΘΒΟΜΕΝΟΥΌΟΥ ΧΟΤῚ: 
ἈΝΟΙΓΩΜΝΆΝΟΙΣΞΕΙΟ 
ΤῊἨΝΧΕΙΡΑΟΟΥΧΥ ΤΩ 
ἈΛΧΝΙΟΝΑΆΜΝΙΕΙΟΛΎ ΓΟ 
ΧΚΙΚΆΝΟΝ :ΟΟΟΝΕΙ͂Η 
λΔΕΙΤἈΙΚΑΘΟΘΟΟΝΥΌ ΓΕ 
ΡΕΙΤΕῈ -ΠρΡοσεχεοαλὺ 
ΤΩΜΗ ΧΊΠΟΤΕ :ΓΕΝΗ 
ΓᾺΙΡΗΜΆΞΚΡΥΤΙΤῸΝ : 
ΕΝΤΤἬΗΙΚἈΡΔΙΧΟΟΥΆΝΟ 
ΜΗΜΆΔΛΕΓΩΝΕΓΓΊΖΕΙ 
ΤΟΕΤΌΟΟ ΓΟΕΒΆΟΜΟΝ 
ΕΤΟσΤΗΟΘΆΦεοθῶσο 
ΚἈΑΙΠΟΝΗΡΘΥΎΟΘΗΤῈ 
ἈΧΜΟΟΘΟΟΥ ΤῸ) 
ΔΘΑ. ῬῳωΟΟΥ ΓΩΕΠΙΤΙ 
Ἀαομενωθικιουλοῳ 
σΘΙΟΧΥ ΤΟ ΚΆΙΕΟΗΘΕ 
ΤἈΙΚΑ ΓΧΟΘΟΥΤΙΡΟΟΚΝ 
ΚἈΙΕΟΓΧΙΕΝΟΟΙΆΜΑᾺΡ 


180 


ΤΙΝΓ[ΠΜΕΓΆΛΗ[] ΙΔ ΟΥΟ Δ. 


-σειολυ τωτκαλΆνιοι 
-ΑΑΝΜΙΕΙΟΛΥ ΓΟΟΘΟΝΕ: 

-ΤῊ Δ ΘΙ ΤΙ ἈΙ :ΚΑΙΟΥΧΎΤΙΗ 

δ ΘΗΟΗΤΉκΑρβλλοοΥ 
ἈΙΔΟΝΤΟΟΟΟΥΛΧΥ ΤῸ 
ΟΤΊ ΔΙΆ ΓΟΡΗΜΑ ΓΟΥ ΤῸ 
ΕὙΧΟΓγΗσειοθδκοοθο 
ΘΟΟΥ̓ΕΝΙΠΆΟΙΝ ΤΌΙΟΘΕΡ 

ι᾿᾽ ΓΟΙΟΟΟΥΚΆΙΕΝΊΤΆΟΙΝ 
ΟΙἸΟΒΑΝΕΙΠΕΆΧΧΗΟΤΗ,. 
ΧΕΙΡΑΟΟΥΟΥΓΆΡΜΗΕΙΚ 
ἈΜΠΗΘΝΔΘΗΟΧΠΟΤῊΟ 
ΓΗΘΟΛΔΙΆ ΤΟΥ ΤΓΌΟΘΓΩΣΕΝ 

ι “ΓΕΆΧΧΟΜΔΑΙΟΘΟΙΤΊΤΟΙΕΓ 
-.[Ψ[{ὉΡΗΜΆᾺ᾿ ΤΟΥ ΤῸ :ἈΕΓαΣ 
ἈΝΟΙΓΩΜΝΆΝΟΙΞΕΙΟ 
ΤῊΝΧΕΘΙΡΑΟΟΥ ΤΟΣ λακ 
«ῳὡοου ΓΩΙΤΕΝΗΤΊ ΟΥ̓ :: 

9. “ΓΩΕΙΓΓΗΟΓΗΘΟΟΥ 
εὐἈἀν. επραθηοοιολλεὰ 
«ῬΟΟΟΟΥΟΘΕΡΆΙΟΟΗΗ 
ΕΡΧΙΆΔΟΥΛΕΎΌΕΙΟΟΙ 
ΕΞΕΤΉΚΑΙ ΤΩ :ΕΤΕΙ ΤῺ 

5 ΕΒΔΛΟΜΟΩΘΣΆΠΟΟΤῈΕῈ 
ἈΕΙΟΛΥ ΓΟΝΘΆΕΥΘΕ 
ΡΟΝΆΠΟΟΟΥΟΈΆΑΝΔΕ 


χαϊιτωενιδεομένω δ σου: ε 


9ΕΥΤ. 1ὅ. 1 --- 8. 


ΕΣΆἈΠΟΟΤΕΧΛΧΗΟΛΎΥ ΤῸΝ 
ΘἈΑΘΥΘΕΡΟΝΆΠΟΟΟΥ 
ΟΥΚΑΠΟΟΤΕλΕΙιΟλΎῪ ΤῸ 
κενονεδολίονεῷο 
ΑΙΧΟΕΘΙΟΧΥ ΓΟΝΆΠΟΤΟΣ. 
προκα ΤωΝ ΟΥ̓ ΚΑιλ. 
ΤΟΤΟΥΟΙ ΓΟΥΟΟΥΚΆΙ 
ἈΠΟΤΉΟΘΟΧΗΝΟΥΌΟΥ 
᾿ΚΑΘΆΑΘΥΧΟΓΉΟΘΕΝΟΘ 
κοοδοοουγλωσειολγ 
ΤΩΚΧΑΙΜΜΝΜΗΘΘΗΘΗΟ 
ΤΙΟΙΚΕΤΗΘΗΟΘΆΕΘΝΓΗ 
ἈΟΓΥΤΙΤΟΥ ΚΑΘ Ύ ΤΡ 
ΟἈ ΤΤΟΟΘΙΚΟΟΘΟΟΟΥ ᾿Ε 
-ΚΕΙΘΕΝ ΤΟΥ ΓΟΕΓῸ 
ΕΝΤΕΧΛΆΧΟΜΑΆΙΟΟΙΤΙΤΟΙ 
-ΕἸΝ :-ΤΟΡΗΜΆ ΤΟΥ ΤῸ 
ἘΘΟΉΜΕΡΟΝ :ΘἈΝ Δ ΕᾺΘ 
ΓΗΠΡΟΟΟσΕΘΟΥ ΚΕΣΘΆΘΥ: 
ΟΟΜΑΆΙΆΙΤΟΟΟΥΟΤΊΗ 
ΓΆΠΗΟΘΘΝΟΘΒΚΆΓΓΗΜΝ.. 
ΟΙΚΙΆΑΝΟΟΥΟΤΊΘΥΎΕΤΤ. 
ἈΥΓΩΠΑΆΡΆΟΟΙΧΗΜ - 
ΨΗ ΤΟΟΙΠΠΗΤΊΙΟΝΚΆΤΡΥ 
ΠΗΘΘΙΟΤΟΟΣΤΙΟΝΆΥ 
“ΤΟΥΤ;ΡΟΟΤΉΝΘΥΡΑΝ 
ΙΞἈΙΕΟ Τ᾽ ἈΙΟΟΙΟΙΚΕ ΤΉΟΘ 


10 


1 


ΕἸΟσΣΤΟΝΜἈΆΙΟΩΟΝΆΚΑΥΤΗ, 
ΠΆᾺΙΔΙΟΚΗΝΟΟΎΤΙΟΙΗ 
σειοσλΥ ΓΩΟΘΟΥΌΚΆΗ 
ΡΟΝΕΟΤ᾽ ἈΙΒΝΆΝΤΊΟΝ 
ΟΟΥ̓ΣΑΤΙΟΟ ΤΈΆΆΟΜΒΘ 
ΜΩΟΝΧΥΓΩΟΝΘΆΘΥΘΘΕ 
ΡΩΟΝΆΙΠΟΟΟΥΟΤΊΘΙΤΆΙ 
“ΤΙΟΝΜΙΟΘΟΝΤ ΟΥΜΙ 
σΘῳω ΓΟΥΘΔΟΥΆΧΘΥΟΕ, 
ΘΟΟΙΕΞΣΘ ΤΗΚΧΑΙΕΥΧΟΓΗ 
ΘΕΙΟΘΒΚΟΟΘΟΟΟΥῈΝ 
ΤΙΧΟΙΝΟΙΟΘΆΝΠΠΤΟΙΗΟ 


ΠΆΝΠΡΩ ΤΟ ΤΌΙΚΟΝΟΘ 


ἈΜΤΈΧΘΗΕΝΤΌΟΙΟΚΟΥ 
ΟἸΝΟΟΥΚΆΙΕΝΤΌΙΟ 
ΠΡΟΚΆ ΤΓΟΙΟΟΟΥΓΆΧΡ 
σεν η-αλαγιλσειοικῳῦ 
ΤΟΩΘΟΘΟΟΥ - ΟΥΙΚΕΡΓᾺ 
ΕΝΤ ΠΡΟ ΤΟΤΌΚΩ) 
ΟΟΥ̓ΜΟΟΧΩΚΑΙΟΥΜΗ 
ΚΕΙΡΗσ ΓΟΠΡΩ ΤΟΤΟ 
ΚΟΝΜΤῸΩΝΠΡΟΒΆ ΤΩΝ 
ΟΟΥ̓ΕΝΆΑΝΤΙΟΝΚΥ ΤΟΥ 
ΘΥοοΥΥφαγηλύτο 
ΕΝΙΥΓΟΝΕΞΕΝΙΆΥΓΟΥ 
ΕΝΤΤΤΩΠΟΩΘΆΝ 
ΕἸ(ἈΕΣΗ ΤΆΙΚΟΤΟΘΟ - 


1857 ὈΕῦΤ. 1. 18 -- 90. 


᾿᾿βομοστουρασε " 
ΟΟΥ̓ ΠΟΥ ΚΑιοοικοσοοὺυ 
δανθηθναυ τῶ 
ΜμοοχῳωλονητύΎφλο, 
ΚΑΙΠΆΝΜΩΟΜΟΝΠΟ 
ΜΗΡΟΝΟΥΘΥΟΘΙΟΧΥ ΤῸ 
Κα ΓΟΘΟΟΟΥΕΝΓΆΙΟ 
πολεοινοουφάγηλυ 


ΤΟΟἈΧΚΆΘΆΡΤΟΟ:ΕΙΝΝ ΓΩΙ: 


κἈιοκαθϑαροοολυ 
τς: 
καΑληθλλβονπλην 


ΤΟΧΙΜΑΛΥ ΤΟΥΟΥΆΓΗ 


ΕἸΠΠΙ ΤῊΗΝΓΉΝΕΚΧΕΕΙΟ 
λΥΤοώσΥ λ Ρ 
ΦΥΧΆΑΣΑΙΤΟΝΜΗΝΆΤῺΩ 
ΝΕΩΝΚΑΆΙΠΟΙΗΘΕΙΟ 
ΤΟΙΙΆΟΧΑΙΚΟ ΓΟ ΘΟ) 
ΟΟΥΟΤΙΘΒΝΜΗΜΝΙΤῸΩΝ 
ΝΜΕΦΝΕΞΗΆΘΕΟΕΣΑΙ 
ΓΥΤΙΤΓΟΥΝΥΚΤΌΟΚΆΑΆΙ 
ΘΥΘΕΙΟΤΟΠΆΟΧΑΆΚΕΣ 


“ΓΩΘΟΘΟΟΥΠΡΟΚΆΤ ΆΙΚΑΙ 


ΞΟΛΧΟΕΝΤΤΟ ΓΟΠΩΣΟΛΧ. 


ΕἸ(ΛΕΤΗ ΤΑΙ ΝΟ[:]ΟΘΟΟΟΥ 


- ΑΥ̓ΤῸΝ :ΕΠΙΚΧΆΉΘΗΝΆΙ 
ΤΟΟΝΟΜΑΆΛΥ ΓΟΥΈΕΚΕΙ 


ΟΥ̓ΦΑΓΗΕΠΑΥ ΤΟΥΖΥ 


ΦΆγετ αι :ΟΔΟΡ 


10 


16 


ΜΗΝΖΗΜΕΡΆΑΓΦΆΓΗΘ 
ΠΑΥΤΟΥΆΧΖΥΜΆΆΡΤΟΝ 
ΚἈΚΩσΕΟ ΘΟ ἸΕΝΟΠΟῪ 
ἈἨΕΞΣΗΧΘΕΟΘΞΣΑΙΓΥ 
ΤΙΤΟΥΜΑΜΙΝΝΗΘΘΗΤ Ὲ 
ΤῊΗΝΗΜΕΡΆΑΝΤΉΟΘΘΞΣΟ 
ΔΙΆΧΟΥΜΟΩΝΕΚΓΗΟΆΙ 
ΓΥΤΙ ΓΤΟΥΤΙΆἈΟΧΟΤΆΘΗΜΕ 
ΡΑΟΓΗΟΖΩΗΟΥΜΟΝ᾿ 
ΟΥΚΟΦϑηοδταιοοιζγ 
ΜΗΘΝΠΆΟΙΝΤΌΙΟΟΡβΙ 
ΟΙΟΟΟΥΖΗΜΕΡΆΟΚΑΙ 
ΟὙΚΟΙΜΗΘΗΟΘΕΤ ἌΙΆΠΟ 
τὠωνκρεωνονθαλν 
ΘΥΘΗΟΤΟΕΘΟΠΕΘΡΆΟΤῊ 
ΗΜΕΡΑΆ ΓΗΠΡΟΩΤΉΕΙΟ 
ΤΟῸΠΡΩΪΟΥ Δ ΥΝΗΘΗΘΥ 
ΟἈΙΤΟΠΆΘΟΧΑΕΝΟΥΔΕ 
ΜΙΆ ΤΩΝΠοΟΧΕΟΝΟΟΥ 
ωπκοοθοοουλλο 
ΟἸΝΟΟΙΆΧΧΗΕΙΟΤΟΝΤῸ 
ΠΟΝΜΟΝΆΝΕΙΚΆΕΘΞΗΤΕ 
ΚΟΟΘΟΟΟΥΕΠΙΚΆΗΘΗ 
ΜΑΙ ΤΓΟΟΝΟΜΑΛῪΥ ΓΟῪΕ 
ΚΕΙΘΥΘΕΙΟΤΟΠΆΟΧΑΕ 
ΟΠΕΡΑΆΟΘΠΡΟΟΔΎΥΌΜΆΙΟ 
ΗΧΙΟΥΕΝ ΤῸ ΚΑΙρΡωΩ) 


188 ὈΕυΤ. 1δ, 30 --- 16, 6. 


ΕΞΗἈΘΕΟΒΙΚΓΗΟΔΟΓΎ - ΚΑΙΗΘΥΓΆ ΤΗΡΟΟΥΌΠΑΆΙΟ 


ΓΓΓΟΥΚΑΙΘΥΉΗΟθιοτΚΆΙ ΟΟΥΚΑΙΗΠΆΙΔΙΟΚΗΟΟΥ, 
ΟΠ ΤΉΟΘΘΙΟ: ΚΑΚΡΆΓΗςΕ, ΚἈΑΙΟΧΕΥΕΙΤΗΟΘΟΘΝΤ ἍΙΟ 
ΤΩ ΤΟΠΟΘΦΆΝΕΚΆΘΒΞΣΗ ἸΤΟΧΘΟΙΝΟΟΥΚΆΙΟΙΤΡΟΟ 
ΤἈΑΙΚΟΟΘΟΟΟΥΆΎΥ ΤΟΝ 5. ΗἩλυΥΤΟοκλιοόρφᾶνοο 
ἈΠΟΟΤΡΑΦΡΗΘΟΗΤΌΠΡΩ ΚἈΑΙΗΧΗΡΆΗΕΝΥΜΙΝΕ, 
ΠΙΆ ΠΕΘΆΧΘΥΟΘΗΒΘΙΟΤΟΥΟ τω ΤΟοπλνθικλα 
ΟἸΚΟΥΘΟΟΥΘΞΗΜΕΡΆΟ ΣΗΤ ἈΙΚΟΓΟΘΟΟΟΥ τΑΥΎΤῸ:: 
ΦαγηλΖζυμακλιημερὰ ΕΠΠΙΚΚΗΘΗΝΆΙΤΌΟΝΟ 
ΗΘΕΛΟΜΗΘΣΟΔΙΟΝΘΟΡ ι᾽ ΜΑΛΥ ΤΓΟΥΈΚΘΙΚΆΙΜΝΗ 
ΤῊΚΟΣ ΓΩΟΘΟΠΟΟΥΟῪΤΤΟΙ ΠΟΘΗΟΘΗΟΤΊΟΙΚΕ ΤΉΟΘΗ 
ΗΟΘΙΟΤΕΝΆΥ ΤῊ ΤᾺΝ :Εβ ΟΘΆΘΝΤΓΗ : ἈΙΓΥΤΓΤῸ ""ς 
ΓΟΝΤΙΙΆΧΗΝΟΟΆΠΟΙΗΘΗ «Ὑλλξσηκλίποιησειο 

- ΘΤΤΑΙΨΎΧΗ :ΖΕΑΛΟΜΆᾺ ΤἈΘΘΝΤΟΌΛΑΧΟΤΑΥΤΆΧΟ:." 

- -λλλοτολοικλΗρΟΥ 165 ΘΟΡΤΉΝΤΩΝοκηνω,. 
ΡΙΘΜΗΟΘΙΟΟΘΑΥ ΤΩᾺΧΡ ΠΟΙΗΘΕΙΟΟΘΑΥ ΤΏΖΗ 
ΣἈΑΜΕΝΟΥΌΟΥ ἈΡΕΠΆΝΟ, ΜΕΡΑΟΘΝΤΩΟΥΝΑΓΆΓΕΓ, 
ΘΤΆΜΗ ΤΌΝΑΆΡΞΗΘΞΣΑΆ ΠσΕἈΠΟΤΟΥΆΧλωΝοσοοΟΥ 
ΡΙΘμηολιΖζεαλόομᾶλλο ΚΑΙΆΙΤΟΤΗΟΧΗΝΟΥΌΟΥ 
ΚἈΑΙΠΟΙΗΟΘΘΙΟΘΟΡΤῊΝ. Ὁ. ΚἈΑΙΘΥΨΦΡΆΝΘΗΟΘΗΕΝ 
ΕΚΔΟΜΆΔΟΩΟΝΚΟΣΓΩ ΤῊἨΘΟΡΤΗΟΟΥΟΥΚΆΙΟ 
ΘΟΟΟΥΚΑΘΑΙΪΟΧΥΘΙΗ ὙἹΟΟΟΟΥΚΑΙΗΘΥΓᾺ - 
ΧΕΙΡοογοολαανλώοοι ΤῊΡΟΟΥΟΠΑΙΟΟΟΥΚΆΙ 
ΚἈΘΟΤΊΙΕΥΧΟΓΉΟΘΕΝΟΘ ΗἩΠΆΔΔΙΟΚΗΟΘΟΥΚΆΙΟ 
Κοοθοοουκλιθύφραν 5. ἈΘΥΕΙΓΗΟΚΆΙΟΠΡΟΟΘΗ 
ΘΗΟΗΒΘΝΆΝΤΊΟΝΚΥ ΤΟΥ ΧΥ Τοοκλιοοόρξᾶνοο 
ΘΥοουγουγκλιουϊοσοου ΚΑΙΗΧΗΡΑΗΤΟΥΌΆΣ ΕΝ 


189 ὈΕσΈ. 16, 6--- 14. 


"Ἁ ταν “- ὦ κ τα» πῇς 
᾿Ὶ 


ΤἈΙΟΠΟἈΛΧΘΟΙΝΟΟΥΖΗ 
ΜΕΡΑΟΕοΟΡρΤ ΆἈσβθιοκῳ 
ΤΟΩΘΟΘΟΟΥΕΝΤῸΣ ΤῸ 
ΠΟΩΟΟῸΆΝΕΙΚΆΘΞΗΤ ΑΙ 

Κα:οΘΟΟΟΥΧΎΥΤΪΤΩ: 


ΘΒἈΝΑΘΘΟΘΥΛΧΟΓΗΘΗΟΘΕΚΟ 


ΟΘΟΟΘΟΥΕΝΙΤΆΟΙΝΤΌΙΟ 
ΓΕΝΗΜΆΟΙΝΟΟΥ ΚΆΜΕ, 
ΤᾺΝ ΤΊΕΡΓΩΟΤΌΝΧΘΙ 
ΡΩΟΝΟΟΥΚΆΙΘΟΗ ΚΤΙΧΗ͂: 
ΕὙΦΡαιΝοΜῈανοοτθιο 
ΙΞΔΙΡΟΥΟΤΟΥΈΝΙΥ ΤΟΥ 
ΟΦΘΗΟΘΕΤ ἈΠΤΆΝΆΡΟΘ 
ΜΙΚΟΝΟΟΥΕΝΆΝΤΙΚΥ 
ΤΟΥΘΥΟΘΟΥΕΝ ΓΩ ΤῸ 
ΠΩΟΟΦΧΝΕΚΆΘΞΗΤΑΙ: 


- ΚΟ:ΨΕΝ ΤΗΘΟΡΤΗΤῸΩΝ 


ἈΖΥΜΩΜΝΙΚΆΙΕΝΤΉΕ 
ΟΡΤΉΗΤΩΝΘΑΔΟΜΆΛΔΛΟΣ 


10 


15 


ΟΟΙ: »----- 


ΚΡΙΤ ἈΟΚΑΙΓΡΑΜΜΑΆΤΌΘΙ 


ΟἈΓΩΓΕΙΟΚΑ ΓἈΟΤΉΟΕΙΟ 
ΟΕΛΥ ΓΩΕΝΠΆΟΔΙΟΤΤΑΙΟ 
ΠΟΧΕΟΙΝΟΟΥἍΙΟΙΚΩΟ 
Θοοουλιλώοινοοικα. 
ΤἈΦΥλΑΟΟοΟΥΚΆΙΚΡι 
ΜΟΥΌΟΙΝΜ ΤΟΜΆΆΟΝΚΡΙ 
ον δικςλιλ ΝνΝούκεκλει 
ΝΟΥ ῸΟΙΝΙΚΡΙΟΙΝΟΥ ΚΘ 
ΤΠΙΓΝΩΘΟΝ ΓΆΙΠΡΟ 
ΟΟἸΤΟΝΟΥ ἈΘΆΑΗΜΥΟ, 
ΤΑΙΔΩΡΑ ΤἈΓΆΡΑΩΡΑΆ 
εἰς ΓΥφΦφλοιοφϑλλμουο 
σοφφωνικλιδσλιρθιλο 
ΓΟΥΟΔΙΚΑΙΩΟΝΙΔΙΚΆᾺΔ 
στο λιν Δι ΣΗ 
ΜΑΖΗΤΕΚΆΙ:ΕΙσθΆΘο 


- ΤΕΟ:ΚἈΗΡΟΝΟΜΗΘΗΤῈ 


ΙΞἈἹΕΝ ΓΗΘΟΡ ΤῊ ΗΓ Ὁ ΤΗΝΓΗΝΗΜΝΙΚΟΟΘΟΟΟΥ 


ΓᾺἈ ΤΗΝΘΥ ΛΧΟΓΙΆΝΚΥ 
“ΤΓΟΥΘΥΟΟΥΉΝΘΆΟΝ ΚΕ, 


ΟἸΚΗΝΟΙΤΗΓΙΆΘΟΥΚΟ ΔΙΆΌΟΙΝΟΟΙ 
«ὈῬΘηΗσηΗβΒ νΩωΙΟΝΚῪ ΟΥ̓ΦΥ ΓΕΥσθιοοθλΎττ 
- ΤΟΥ̓ΘΥΟΘΟῪ :ΚΕΝΟΟΘΕ ἈΧΟΟΟΙΤΑΝΞΥΆΟΝΙΤΑΆ. 
ΚΑΟΤΟΟΚΑ ΤΆΛΥΝΑΜΓ, ΡἈΆ ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΝ - 
ΤΟ ΝχθιρωνλῪ ΓοΥκΚα ὦ. ΚΥΤΟΥΘΥΟΟΥΟΎΤΙΟΙ 


ΗΟΘΙΟΟΘΑΥ ΓΩΟΥΟΤῊ 
σΕΙΟΟΘΑΥ ΓΩΟΘΤΉΛΧΗΝ 


1900 ΘΕῦΤ. 16. 14 --- 99. 


Ἀαμειοησενκοοδοοου 
ΟΥ̓ΘΥσΕΙΟΚΌΣΤωΘΟ 
ΟΟΥὙΜΟΟΧΟΝΗΠΡοκΆ. 
ΤΟΌΝΕΝΟΩΕΟΤΊΙΝΕΝΑΥ 
ΤΩΟΜΩΜΟΟΠΆΝΡΗΜΑΆ. 
ΠΟΝΗΡΟΝΕΑΛΘΛΧΎΥΓΜᾺ 
ΚὙΤΟΥΘΥΟΟΥΘΟΤΊΝ 
ΘΆΝΑΘΘΥΡΕΘΘΗΕΝΟΟΙ 
ΕΝΜΙΆ ΤΟΝ ΤΙοΟΆΕΩΝ 
ΟΟΥ̓ΟΝΚΟΟΘΟΟΟΥ ΔΙ 
ἈΚΘΟΙΝΟΟΙΆΝΗΡΗΓΎ 
ΝΗΟΟΤΊΟΠΟΙΗΟΘΘΙΤῸ 
ΤΤΟΝΗΡΟΝΕΝΆΝΤΊΙΚΥ 
“ΤΟΥΘΥΟΟΥΤ͵ΆβΡαλθει 
ΤῊἨΝΑΙΆΘΗΚΗΝΆΧΎΥ ΤΟΥ 
ΚΑΙΘΒΑΘΟΝΤΈΟΛΑΤΡΟΥ 
ΟΟΟΙΝΘΘΕΟΙΟΘΕΤΈΡΟΙΟ 
ΚἈΑΙΠΡΟΟΚΥΝΗΟΘΩΟΙΝ 
ἈΥΤΓΟΙΟΤΩΗΛΧΙΩΗΤῊ 
ΠσΘΧΗΝΗΗΙΠΆΝΤΊΥΤῸ 

ΕΚ ΤΟΥΚΟΟΜΟΥ ΤΟΥΟΥ 
ΡἈΝΟΥΔΟΥΤΙΡΟΟΕΤᾺ - 
ΣΕΝΚΑΙΆΝΆΓΓΕΆΧΗΟΟΙ 
ΚΚΑΙΆΚΟΥΌΗΟ: ΚΆΙΕΙΚ 
ΖΗΤῊΟΗΟΟΦολρᾶιζαι 
ΓΔΟΥΆΧΗΘΩΟΓΕΓῸ 
ΝΜΕΝΤΌΡΗΜΑΆΓΘΓΘΝΗ 


ὃ 


10 


1ὅ 


ΤἈΑΙΤΟΒΑΛΕΛΥΓΜΑΆΤΟΥ 
ΤΌΕΝΙΗΆΚΣ. ᾿ΚΑΙΕΣΆΡΘιο 
ΤΟΝΆΝΟΝΕΙΚΕΙΝΟΝ 
ΗΤΗῊΗΝΓΥΝΆΙΚΆΘΚΕΙ 
ΜΗΝ ΚΟΙΕΠΟΙΗΟΘΆΝ 

ἈΚ ΤΟΡΗΜΆ ΤΟΙΤΟΝΗΡΟ. 

ἈΚ ΤΟΥ ΓΟΠΡΟΟΠΥΆΆΔΙΟ 

ΚΟΟΥΓΟΝΜΆΝΑΡΑΗΤῊΝ 

ΚΧΓΥΝΆΙΝΚΑ -ΚυλΘοΟΚοΟ 
ΧἈΗΟΕΤΕΛΧΛΥ ΓΟΥΌΕΝΆΑΙ 
Θοιοκαι ΤΕ ἈΘΥ ΤΉΟΟΥ 
ΟἸΝΕΙΤΙΑὙΥΟΜΑΆΡ ΓΥΌΓ. 
ΗΘΙΤΙΤΡΙΟΙΝΜΆΡΤΎΥΟΙ 
ἈΠΠΟΘΆΝΘΙ ΤΓΆΙΟΧΤΙΟ 
ΘΝΗΟΙΚΟΩΝΟΥΊΚΆΠΟ 

ΘἈΑΝΘΙΤἈΙΕΘΙΠΙΜΆΑΡΤΥΎ 

ΡΙΕΝΙΚΑΙΗΧΘΙΡΤῸΟΝ 
ΜΑΡΤΎΥΡΟΩΝΘΟΤΆΙΕΙΤ᾽ 
ἈΥ̓ΤΩΝΕΝΠΡΟΩ ΤΌΙΟ 
ΘΆΑΝΑ ΤὩΦΟΛΙΧΥΎΊΎ ΤΌΝΙς 
ΗΧΘΙΡΠΑΝ ΤΟΟΤΟΥΆΧΆ 
ΟὙΥ̓ΈΠΕΟΧᾺ ΤῸΘΙΚΆΙΕ 
ΣἈΡΕΘΙΟσΤΟΝΙΤΟΝΗΡΟ,. 
ΕΣΥΜΩΝΑΎΥΤῸΝ - εκ 
Δ ΘΑΔΛΔΥΝΆΤΉΗΉΟΗΆΧΙΤΟΩ 
ΟΟΥ̓ΡΗΜΆΒΔΝΚΡΙΟθι 
ἈΝΆΑΜΕΟΟΝΆΙΜΑ ΤΌΟσαμα 


191 ὈΕΤ. 16. 92 -- ΤἸ, 8. 


ΚΑΙΆΜΆΜΜΘΟΟΝΚΡΙΟΒ 
(ΟΟΚΡΙΟΙΟΚΑΙΆΝΜΑΜΕ 
σΟΝΑΦηολφηΐῖκαιαὰ 

-ΝΜἈΜΕΟΟΝΆᾺΝΤΙΆΧΟΓΙΆΟΘ 

- ἈΝΤΊΆΧΟΓΙΆ :ΗΜΑΆΤΆΙΡΙ 
(ΓΕ ΟΘΝ ΓἈΙΟΠΟΆΕΘΟΙ 
ΟΟΥ̓ΚΑΙΆΝΑΟ ΓΆΟΆΧΝΑΆ. 
ΚΗΘΗΘΙΟ ΓΟΜΤΟΌΙΠΟΝ 
ΟΝΆἈΝΕΙΚΆΘΞΗΤ ἈΙΚΟ 
ΟΘΟΟΟΥ ΧΕΝΆΑΥ ΤῸ: Ε 

-ΤἸΚΧΗΘΗΜΆΑΙ ΓΌΟΝΟ 

-- ΜΆΑΛΧΥ ΓΟΎΕΚΕΙ ἈιαλΘῪ 
ΟΗἩΠΡΟΟΤΟΥΌΙΕΡΕΙΟ 
᾿ΓΟΥΟΛΘΥΘΙΓΆΟΘΚΆΙΠΡΟΟ 
ΤΟΝΚΡΙΓΗΝΟΟΆΝΓΕ 
ΝΜΗΤ ἈΙΒΝ ΤἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟ 
ΕΙΚΚΕΘΙΝΑΙΟΚΆΑΙΕΚΖΗΤῊ 
ΟἈΝΤΤΕΟΆΑΝΆΓΓΕΘΆΟΥΟΙ. 
ΟΟΙΤΉΝΚΡΙΟΙΝΜΙΚΆΜΤΟΙ 
ΗΟΘΙΟΚΆΑΠ ΓΑ ΓΓΟΡΗΜΆΟΘ 
ἈΝΆΑΆΝΑΓΓΕΙΆΩΙΝΟΟΙ 
ΕἸ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥΈΚΘΙΝΟΥ 
ΟΥ̓ΕΆΝΕΙΚΆΘΞΗΤ ἈΙΚΟ 

-.- ΘΟΟΟΥΕΙΠΙΚΆΗΘΗΝΆΙ 

-ΨῬΟΟΝΟΜΑΆΛΥ ΓΟΎΈΚΕΙ : 
κἈΚΡΥλασητοφολρα: 
ΠΟΙΗΟΩΚΑ ΤΓ ἈΠΙΠΆΝΤΆΑ 


ΟΟΧΑΝΝΟΜΟΘΕΤΉΘΗ 
ΟΟΝΚΑ ΤἈΓΟΝΝΟΜΟΝ 
ΚΟΜΆΝΦΡΩ ΓιοώσοοΙι :ΚΆΙ 
κα ΤᾺ ΤΉΝΚΡΙΟΙΝΗΝΘΑ. 
6 ΕἸΠΟΘΟΘΙΝΟΟΙΠΤΟΙΗΟΕΙΟ 
ΟὙἸΚΕΚΙΚΧΕΙΝΕΙΟΆΙΤΟ 
“ΓΟΥΡΗΜΑ ΤΟΟοΟΥΘΆΝΆ 
ΜΑΓγειλοινοοιλεξιὰ 
ΟΥ̓ΔΘΑΡΙΟΤΕΡΆΚΑΙΧΝΟΟ 
ι.᾽ ΟΟΘΕἈΝΙΠΟΙΗΟΘΗΕΝΥ͂ΤΙΕ 
ΡηΗφανια ΤΟΥ ΜηΗῦττα 
ΚΟΥ ΓΟΥερεωσ ΤΟΥ 
ΤΠΤᾺΆΡΕΟΤΗΚΟΤΟΟΣΧΙΤΟΥΡ 
ΓΕΘΙΝΕΙΤΙ ΓΟΩΟΟΝΟΜΑΆΤῚ 
ι΄ ΚΥΤΟΥΘΥΟΟΥΗΤΟΥΆΡΙ 
ΤΟΥ ΞΟΟΘἈΝΗΕΘΝ Τ ἌΙΟΗ 
- ΜΕΡἈΆΙΟΕΚΕΙΝΆΙΟ ΚΑΙ 
ἈΠΟΘΑΝΕΙΤΆΙΟΧΝΟΘ 
ΕΚΕΙΝΟΟΙΚΆΙΕΣΆΡΕιΟ 
Ὁ ΤΟὈΝΤΙΠΟΝΗΡΟΝΘΈΆΙΗΆ. 
ΚἈΑΙΠἈΘΟΧΆΟΟΆΧΚΟΥΌΟΛΧΟ 
«Ῥοκηθησε ΓλζοΥ κ' 
ἈΘΕΕΗΟΘΟΥῸΟΙΝΕΤῚ 
ΕἈΝΑΕΘΙΟΕΑΘΗΟΘΕΙΟΤῊ. 
5 ΓΗΝΗΝΙΚΟΟΘΟΟΘΟΥ ΔΙ 
λωοινοοιτενκληρω: 
ΚΑΚΆ ΓἈΚΧΗΡΟΝΟΜΗ 


192 ὈΕῦΤ. 11, 8 ---ὄ 14. 


ΤΆ ΤΡΙΆΝΙΠ 

Εν λεογεισθάθησειο 
ΤῊἨΝΓΗΝΗΝΙΚΟΟΘΟΌΟΟΥ 
ἈΜΔΟΩΘΟΙΝΟΟΙΟΥΜΆΘΗ 
ΟΗΤΙΟΙΘΙΝΚΑ ΓΆΓΓΆΚΔΘ 
ἈΥΓΜΑΆ ΤΑ ΤΝΕΘΝΟΣ 
ΘΙΚΘΙΝωΩ ΝΟΥ ΧΘΥΡΕ 
ΘΗΟΘΕΤ ἌΙΕΝΟΟΙΠΕΡΙ 
ΚἈΑΘΧᾺΙΡΩΟΝΤΌΝΥΊΟΝ 
ΧΥΓΟΥΗΤΉΝΘΥΓΑΧΤΈΕ 
ΡΑΧΥΤΟΥΘΝΙΤΥΡΙΜΆΝ 
ΓΟΘΥΟΜΕΝΟΟΜΑΆΝΤΕΙΣ: 
ΙΞλικλ ΗΔ ΟΝΙΖΟΜΕΝΟΟ 
ΚΑΙΟΙΩΟΝΙΖΟΜΘΝΟΟ 
φαρμλακοοθλλνε 
ΤΠἈᾺΟΙΔΗΝΕΝΓΆΟΤΡΙ 
ΜΥΘοοια ΤΕΡΆ ΓΟΟΚκΟ 
ΠΟΟΚΆΙΘΠΕΡΩΤΩΩΝ 
ΤΟΥΌΟΝΕΚΡΟΥΟΕΘΟΤῚΝ 


10 


1ὃ 


ΤΓἈΓΆΡΕΘΘΝΗΤἈΥΓ ΓΆΟΥῸ 
ΟΥ̓ΚΑΙΓΓΑΙΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΟ 
ἈΧΥΓΓΟΥΟΞ:ΟΥ ΤΟΙ ᾿ΚΆΗλῸ 
ΜΟΝΜΙΚΙΜΆΝΝΤΤΕΙΩΟΩΝΜ. 
ἈΚΟΥΟΟΝΤΑΙΟΟΙλΕΟΥ 
ΧΟΥ ΓΟ σΘ Δ ΟΚΟΝΝΙΟ 
ΟΘΟΟΘΟΥΤΙΡΟΓ(ΡΗΤῊΝ 


ΚΕΚΜΕΟΟΥΌΟΥ :ΕΚΤΤῸΣ 


Ἀλεααφωνοουώοσεμε 
ἈΝΆΑΟΤΉσΕιΙσΟΙΚΟΟΘΟ 
ΟΟΥ̓ΧΥΓΟΥΧἈΚΟΥΌΕΟΘΕ 
ΚΑ ΓἈΑΠΆΝΤ ἈΟΟΧΗΤΉΟΘΟ) 
ΠΆᾺΆΡΑΚΥΤΟΥΘΥΟΟΥΎΕ, 
ΧΩΡΗΚ ΓΗΗΜΕΡΆΤΗΟΝ 
ΕἸΚΙΚΛΗΟΙΆΘΟΧΘΓΟΝΤΈῈΟ 
ΟΥΤΙΡΟΟΘΗΘΟΜΕΝ Χ' ΓΟῪ: 
ἈΚΟΥΘΑΥΓΗΝΦΩΝΗ, 
ΚΥΤΟΥΘΥΉΗΜΜῶΝΙΚΑΙ 
ΤΟΠΥΡ ΓΟΜΕΓΆ ΓΟΥ ΓῸ 


ΓἈΆΡΑΔΕΧΥΓΜΆΚΩΙ[Π] ΤΩ 
- ΘῳΟΟΟῪ :ἸΤΆΟΘΙΤΟΙΩΝ 
ΓΑΥΓΆΘΒΝΕΚΕΝΓΆΡΤΟΩΣ 


9. ΟΥ̓ΙΚΟΥ̓ΟΜΕΘΑΕΤῚ -ΟΥ 
ἈΘΒΜΗΛΧΤΙΟΘΆΝΩΜΕΝ 
ΚΑΘ ΠΕΝΚΟΠΡΟΟΜΕ 


ΕΛΕΛΧΥΓΜΆΓΟΩΝΤΟΥ ΤΟΣ 
ΚΟΟΘΟΟΟΥ ΘΞΟΆΕΘΘΡΟΥ 
ΕΙΧΥΓΓΟΥΟΘΆΙΠΟΠΡΟΟΩ 
ΠΟΥ ΟΟΥ ΓΕΆΧΙΘΘΘΟΗΘ 
ΝΜἈΑΝΤΙΚΥ ΓΟΥΘΥΟΟΥ 


20 


ΟΡΘῳσΘ: ΠΆΝΤ ΤᾺ :ΟΟΧΕ 

ἈΧΧΗΟΆΝΙΗΡΟΦΗΤΗῊΝ 

ἈΝΑΧΟΤΡΗΟΟΩΛΥΌΙΟαΚ 

μεοου τΤωνλ θα 
ΧΥΤΩΝΩΟΙΤΕΡΟΘΚΆΙ 


193 ὈΕΟΤ. 18, 8 --- 18. 


-----α τωσσκὰ ἡ απ “τ ὑπημαμαδρυσι παν πὐσθαποσπ αμην, βωσι -τ ὯὯμ- ἀ΄- ἐς ξ κβδν ως ἐρευξως 
ιν ϑνσυνσν προῦδηυ αὶ ὕπα ΤδαΝ ἐὗδδα θέν αἶμα καυὲν δαῦι. ἶρνα ο' τπαπν ἢ σπαωὲ κα 


ἈΦΟΘαΥΤΟΡΗΜΆΜΟΎΕΙΟ 


ΤΟΟΤΟΜΑΆΛΥ ΓουύκΆιλλ. 


ἈΗΟΘΙΆΎΥ ΓΟΙΟΙΚΑΘΟΤῚ 
ἈΝΕΟΝΤΘΙΆΧΩΜΆΙΆΓΓΩ 
ΚΑΙΟΧΝΟΟΘΟΟΘΆΝΜΗ 
ἈΚΟΥΟΗΠΆΝ ΓΆοοΟλΕκ. 
ἈΧΧΗΟΘΗΤΟΠΡΟΦΡΗΤΓΗΟ: 
ΘΙΤΙ ΓΩΟΝΟΜΑΆΤΊΜΟΥ 
εγωβξιςλικηοωθσλγ 
ΤΟΥΤΙΧΗΝΟΠΡΟΓΡΗΤΉΟ 
ΟΟΘΑΝΆΑΟΘΕΗΟΗΧΆΛΗ 
ΟἈΙΡΗΜΆΘΙ ΚΓ ΤΌΏΟΝΟ 
ΜΑΤΙΜΟΥΟΟΎῪΤΙΡΟΟΘ 
ΤΆἈΞΑΛΥ ΓΟλλληολης 


ὃ 


10 


ἈΟΕΚΟΙΆΘἈἈΧΗΘΕΝΑΥ 
ΤΟΟΠΡΟΦΗΤΉοουκὰ 
«φεςθοθθαπλύγοΥ 


δελνθαφαν Ιςοηκ.οοθϑε 


ΟΟΥ̓ΤἈΘΘΝΗΆΚΟΟΘΟ 
ΟΟΥ̓ΔΙΔΟΩΟΙΝΟΟΙ ΤῊΝ 
ΓΗΝΆΥ ΤΓΩΝΚΆΙΚΑΆΤΨΆ. 
ΚἈΑΗΡΟΝΟΜΗΟΘΗΟΆΛΎῪ 
“ΓΟΥῸΌΚΆΙΚΑ ΓΟΙΚΗΘΗΘΟ 
ΕΝΤ ἈΙΟΠΟΆΘΟΙΝΑΥ ΤῸ 
ΙΚΚΑΙΕΝ ΤΟΙΟΟΙΚΟΙΟΆΥ, 
ΤΟΩΝΤΡΕισπολθιολιᾶ. 
ΟΤΕἈΕΙΟσΘΑΥ ΓΏΕΝΙΜΘΕ 
ΟΟΟ ΤΗΟΓΗΟΟΟΥΉΝΙΚΚΟ 


ΟΟΧΝΆΛΧΆΧΗΟΘΗΘΤΓΙΟΝΟ ι5 ΟΘΟΟΟΥΔΙΔΌΩΟΙΝΟΟΙ 

ΜΆ ΓΤΙΘΕΩΟΝΕΤΈΡΩΟΝΑΆ ἈΚ ΤΟΥΚΧΑΗΡΟΝΟΜΗΟΆΙ 
ΠΟΘΆΝΘΙΤΆΙΟΠΡΟΦΗ ΚἈΑΥ ΤῊΝ :Ο ΤΟΧΆΟΘσαλΥ 
᾿ΤΗΟΘΒΚΘΙΝΟΟΘΆΝΑΆΘΒ ΤΟ ΤΉΗΝΟΔΟΝΙΆΜΤΡΙ 
ΕἸΠΗΘΕΝΤΉκλαλρβλιλοου ΜΕΡΙΕΙΟΤ ἈΟΡΙΆ ΗΟ - 


ΠΩΟΓΝΩΘΟΜΕΘΆΤῸ Ὁ ΓΗΟΟΟΥΉΝΚΑ ΓΆΜΕΡΙ 
ΡΗΜἈΆΟΟΥΚΕΆΧΆΛΧΗΟΘΕ, ΖΕΙΟΟΙΚΟΟΘΟΟΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΟΟΧΘΕΆΑΝΆΆΔΧΗΟΗΟ ΘΟΤἈΝΚΑ ΓἈΦΡΥΓΗΤΙΆΝ 


ΠΡΟΦΗΤΉσΕΙ ΤΙ ΤΟ 
ΜΟΜΑΆ ΓΓΙΚΥΚΆΙΜΗΓΕ 
ΝΗΤ ἈΓΤΓΟΡΗΜΆΚΆΙΜΗ 
ΟὙΥὙΜΕΗΤΟΥ ΓΟΟΡΗΜΆ 
ΟΟΥ̓ΚΒΘΆΑΧΆΗΟΘΝΝΚΟΕ, 


ΤΙΦΟΝΘΥ ΓΗ ΤΟΥ ΓΟᾺ 8 


- ΕΟΤΆΙ :- ΤΟΠΡΟΟΤΤΆΓΜΑΆ. 
6. “ΤΟΥῬΟΝΕΥΓΟΥΌΟΆΝ 


«ὙΓΗΘΙΚΘΙΚΙΖΗΘΕΤἈΙ 
ΟΟἈΝΙΤΆ ΓΤ ἈΞΗΤΌΝΙΠΤΆΗ 


1904 ὈΕΥΤ. 18, 18 --- 19, 4. 


οινπολλοισουλεουύλλ 
ΝΙΗ ΚΑΟΧΡΣΘισΟσγεθνοῦ 
-τολΆ ΟΝ ΟΥ Δ ΘΟΥΚᾺΡ 
- ΣΟΥΟΌΙΝ :ΚΑ ΓΆΟΤΉΟΑΛΙ 
ΟΕΚΟΞΟΘΟΟΟΥ :ΕἸΟΚΚΕ 
φαληνικιμηθιοουρὰα 
ΚἈΑΙΕΟΗΤΟΤ ΘΕ ΆΝΟΩ 
ΙΞΙΛΙΟΥΚΘΕΟΗΥΤΙΟΙΚΑ ΓΟ) 
ΕἈΝΆΙΚΟΥΘΟΗΟΤῸΝΕΝ 
ΤΟΧΛΩΟΝΚΥ ΓΟΥΘΥΟΟΥ 
ΟΟἈΧΟΕΓΩΕΘΝ ΤΕΧΛΆΟΜΑΆΙ 
οοιοημερονφῷφυλλο 
ΠΕΙΝΙΚΑΙΠΟΙΕΙΝΟΥΤΤΆ. 
ΡἈΒΗΟΗΆΠΟΠΆΝΤΟΩΝ 
ΓΩΟΝΆΟΓΩΟΝΟΩΟΝΕΓΩ 
ΕΝΤΕΛΧΛἈΧΟΜΑΙΟΟΙΟΗΜΘ 
ΡΟΝ ΘΞΙΆΛΗΧΡΙΟ ΓΕΡᾺ 
ΠΟΡΕΥΘΟθλιοπιο 


10 


18 


ΕΝ ΤΕΆἈΧΟΜΆΙΟΟΙΟΗΜΘ 
ΡΟΝΚΑΙΕΧΘΥΟΘΟΝΤΓΆΙ 
ΕἸΤΙΟΕΙΤΆΘΆΔΙΆ ΚΑ ΓΑ. - 
ΡΑΙΧΥ ΓΑΙΚΑΙΘΥΡΗΟΟΥ 


ΟἸΙΝΟΘΕΙΤΙΚΑ ΓΆΡΑ ΤῸΟ 
ΟΥ̓ΕΝΤΙΟΆΕμΚΆΙΕΙΤΙΚΑ. 


ΤἈΡΑ ΤΟΟΟΥΕΝΆΓΡΩ: 
ΘΙ Α ΓΆΡΑ ΤΟΙΆΙΆΤΙΟ 
ΘΗΚΆΙΟΟΥ ᾿ΚΑΙἌΕΘγκλα. 
ΤἈΧΛΙΜΜΑ Τ ἈΟΟΥΈΓΗΚΆ. 
ΤἈΡΑΤΑΤΆἈΘΙΚΓΟΝΆ ΓΗΟΘ 
ΚΟΙΆΙΆΟΟΟΥΚΆΥΓΆΓΕ 
ΜΗΜΑΆ ΓΑ ΓΗΟΓΗΘΟΟῪ 
ῬΤἈΚΟΥΚΟΆΣΙΆΤΩΝΕΟ 
ΦΝΟΟΥΚΑΥ ΓΆΠΟΙΜΝΙ 
ἈΤῸΝΠΡΟΚΑ ΤΩΝΟΟΥ ᾿ 
ΘΠ Ἀ ΓΆΡ ΤΟΟΟΥῈΝ 
ΤΟΕΙΟΠΟΡΘΥΘΟΘΑΙ - 


ΘΘΩΟΝΕΤΕΡΩΝΆΛΤΡΟΥ ΧΚΟΒ ΚΕ ΠΗΙΚΑΓ ΠΆΡΑ ΤΟΥ 


ΘΙΝΜΆΎΤΌΟΙΟ ὃ ΟὙΈΕΝΤῸΘΚΠΟΡΕΥΕ 
ΚΑΙΕΟ ΓΤ ἈΙΘΆΝΜΗΕιοΟκ - ΟΘΆΙ ΚΟΘ:ΕΣΆΠΟΟΓΩῳ 
ΚΟΥΘΗΤΕΤΉΦΩΝΗΟ ἈΔΙΚΟΟΟΙΤΉΝΕΝΔΕΙ 

ΚΥτουδϑΥμώνφΦΥ ἈΝΙΚΑΥΓΗΝΕΙΚΆΕΙΜΙΆΝ 


ἈΛΟΟΘΙΝΚΑΆΜΊΟΙΕΙΝ - 
ΠἈΆΟΛΧΛΟΤ ἈΟΘΝΤΌΛΆΧΟΛΥ 
ΤΟΥ ἈΚ ΤἈΗΚΡΘΙΚΑ. 
ΟΜΘΝΆΛΥ ΓΟΥ :ΟΟΆΘΓΩ 


[έ 
δ 


ΚΩΟΤΗΝΆΝΗΆΟΘΟΙΝ 
ΕΠΙΠΆΝ ΓἈΟΥΘΆΝΕΙΠΙ 
ΚἈΧΛΗΟΤΉΝΧΘΙΡΆΟΟΥ 
ΟΟΧΆΝΠΟΙΗΘΗσΕΩΟ 


͵ 1θὅ ὈΕῦΤ. 28, 13 --- 90. 


᾿δϑ 


ἈΝΕΞοΟΛΧλΕΘβουΥΌοηοσεις 
ΕὩΟΛΣΧΙΝΆΑΤΠΟΆΕΘΗΘΟΕ 
ΕΝ ΓΆΧΕΙΔΙΑ ΓΆΤΙΟΝΗ 
ΡΆΕΙ ΤΠ ΓΗΔΕΥΜΆΠΓΆΟΟΥ 
ἈΔΛΟΤΙΕΓΚΆΑ ΓΕΆΙ ΕΟ 
ΝΙΕΠΡΟΟΚΟΆΧΆΗΟΆΙΝΟ 
ΕἸΟΣΓΕ ΓΟΝΙΘΆΝΆ ΓΓΟΝ 
ΕὩΟΆΧΝΕΣΑΝΆΑΧΛΟΩΟΘΗ 
ΓΟΕΧΠΟΤΗΟΓΗΟΘΕΙΟΗ͂. 
ΟΥ̓ ΕΙΟΠΟΡΕΥΉΕΚΕΙ - 
ΚἈΑΗΡΟΝΟΜΗΟΛΆΔΙΆΧΥΤΗ: 
ΠἈΓΓᾺΞΆΑΙΟΕΚΟΆΤΙΟΡΙΆ 
ΙΚΞΑΟΠΥΡΕΤΩΚΆΙΡΕΙΓΕΙ 
κλιερεθιομώκλιφο 
ΜΟΝΙΚΑΙΕΝΆΝΕΝΊΟ - 
«ϑοριλκλαυτηώχρα 
κλικΑ ΓΆΔ ΛΟΞΟΜΓΆΙ 
ΠΕ ἈΝΑΙΙΤΟΆΧΕΟΩΟΙ 
σΕΚἈΑΙΕΟ ΓΆΙΟΟΥΡΆΝΟΟ 
ΟΥ̓ΤΙΕρκεβαληοοου 
ΧΑΛΧΙΚΟΥΟΙΚΑΙΗΓΗΥ͂ 
ἸΤΟΚΆΑΓΓΩΟΟΥΌΙΔΗΡΆᾺ 
ΧΩΟΗΚΟ ΓΟΝΥΕΤῸΝ 
“ΤΓΗΓΗΟΟΥΚΟΝΙΟΡ̓ΓΟ.. 
ΚἈΑΙΧΟΥΘΕΘΙ ΓΟΥΟΥΡΆᾺ 
ΜΟΥΚΆΑΓΓΧᾺΚΗΟΘΕ ΓΆΙΕ 
ΠΠΙΟΘΒΕΟΩΆΝΕΙΚΤΡΙ - 


10 


12 


20 


25 


γησετκἈΑΙΕὩ ΆΝΆΠΟ 
-ἌΘΟΗΟΕ: ἈΩΘΗΟΕΚΌΕ 
ΤΓΠΙΚΟΙΤΗΝΕΝΆΝΟἪΙΟΝ 
ΤΩΝΕΧΘΡΩΟΝΟΟΥΕΝ 
ΟἈΩΟΜΙΧΕΞΣΕΧΘΎΘΗ 
ΠΡΟΟΛῪ ΓΟΥΌ : ΚΆΙΕΝ 
ΖοΟλοιοῬοΎσηλ πο 
ΠΡΟσΩΠΟΥΧΎΥΤῸΩΝ 
ΚΑΙΘΟΗΘΝ ΙΆΟΠΟΡΑΆ 
ΕΝΠΆΟΛΔΙΟΤ ἌΙΟΘΚΆΟΙ 
ἈΕΙΔΙΟ ΓΗΟΓΉΟΙΚΆΙΕ 
ΟΟΝΤΓΆἈΙΟΙΝΕΚΡΟΙΥ 
ΜΊΟΝΙΚΑ ΓΧἈΕΡΩΟΜΑΆΤΌΙΟ 
ΧΠΆΟΙΝ : ΠΤΕΤΕΙΝΟΙΟ ΤΟΥ 
ΟΥ̓ΡΑΝΟΥΚΑΙΤΌΙΟΘΗ 
ΡΙΟΙΟ ΓΗΟΓΗΟΚΆΙΟΥ 
ΚΕΟΤΓἈΙΟΆΠΟΟΘΟΚΟΩῸΝ 
ΤΙ ΓΆᾺΞΆΙΟΕΚΟΕΝΕΆΙΚΕΙ 
ἈΙΓΥΤΙ ΤΊ ΘΕΝΤΎΆΙΟΕ - 
ἈΡΧιοκ͵ωρα : Ἀγριὰ: 
ΚἈΝ ΝΗ ηώΟ ΤῈ 
ΝΜΙΗΛΥΝΆΑΟΘΑΙΟΘΙΆΘΗ 
ΝΜΆΙΠΙΆΓΓΑΣΆΙΘΕΓΙΆΡΑΆ 
ΤΙΧΗΞΙΆΚΑΙΧΟΡΆΟΙΆ 
ΚΑΟΕΚΟΤΤΆΘΘΙΔΙΆΝΟΙ 
Χοκλεοηψηλλφῳ 
ΜΕΟΗΝΙΕΡΙΆΟΦΟΘΘΙΨῊ 


190 , ΠΕ.Τ. 98. 90--- 99. 


ἈΧΦησλιο ΤΥ Φλοοει 
ΤΟ ΟΙΚΟΤΕΙΚΑΙΟΥ ΕῪ 
οἈλσΘΙ ΤἈΘΟΛΟΥΟΟΟΥ 
ΚἈΑΙΕΟΗΤΟΤΈΛΔΙΚΟΥ 
ΜΕΝΟΟΚΆΙΔΙΆΡΠΆΖΟ 
ΜΕΝΟΟΠΆΑΟΘΧΟΤΆΟΘΗ 
ΜΕΡΆΑΟΚΑΙΟΥΚΘΟΤΆΙ 

ΟΟΙ :ΟΚΟΗΘΩΟΝΓΎΝΆΙ 
ΚἈΧΛΗΜΨΥΉΗΚΑΙΆΝΗΡ 
ΕἼΓΕΡΟσΘΣΕΘΙΆΎΥ ΤΗΝ: 
ΟἸΚΆΝΟΙΚΟΔΟΜΉΟΘΕΙΟ 
ΚἈΑΙΟΥΚΟΙΚΉΘΕΙΟΕΝ 
ἈΥΓΓΗ :ἈΜΠεαλών ΡΥ 
ΤΕΥΟΘΕΙΟΚΑΙΟΥ ΓΡΥΓΗ 
σΕΙΟΑΥ ΤΟΝΟΜΟοοχοσ 
σοΥεοῬΆΓΜΕΝΟΟΘ 
ΜΆΑΝΤΙΟΝΟοΟΥ ΚΆΙΟΥ 
«ΦἈΓΗΘΣΧΥ ΤΟΥ ᾿ΟΟΝΟΟ 
ΟΟΥ̓ΉΡΠΆΓΜΕΝΟΟΆΑ. 
ΙΤΟΟΟΥΚΑΙΟΥΙΚΆΤΤΟΛΟ 
ΘΗΟΘΘΤ ἌΙΟΟΙ-: ΤἌΠΙΡΟΚΑΆ 
ΤἈΟΟΥΔΘΆΑΟΜΕΝΆΤΌΙΟ 
Εχϑροισοουκλιούκα 
ΟἸΓἈΙΟΟΙΟΚΟΗΘΟΩΝ : 
ΟΙὙΥΪΟΙΟΟΥΚΑΙΆΙΘΥΓΆᾺ 
ΤΕΡΕΟΟΟΥ ΘΆΟΜΕΝΆΙ 
ΕΘΝΕΙΘΤΕΈΡΟΚΆΙΟΙΟ 


δ 


15 ᾽ 


μ 
«ϑαλφοιοουούΎον 
ΤἈΙΚΑΙΟΦΆΚΕΛΧΙΖΟΝ 
ΤΕΟΘΙΟΆΥ ΓᾺ ΚΟΧΗΝΤῊ. 


ΚΗΜΕΡΆΝ :ΚἈΑΙΟΥ ΚΊΟ 


ΧΥΌΘΙΗΧΕΙΡΟΟΥ ΓΆΕΚ 
«Ῥοριλ᾿ ΤΗΟΓΗσΟΟΥΚΑΙ 
ΠΆΝΤ ΓΑΟ ΓΟΥΟΙΤΟΝΟΥῸ 
σΟΥ̓ΦΆΓΕΤΆΙΕθΝοΟΟ 
ΟΟΥΚ ΘΠΙΟΤΤΆΟΘΣΙΚΑΙ 
ΕΟΗΤΟΤῈ :ἈΔΙΚΟΥΜΕ 
ΝΜΟΟΙΚΚΑΓ ΓΕΘΡΑΥΟΜΘ 
ΜΟΟΓΠΆΘΟΧΟΤΆΘΗΜΕ 
ΡΧΟΚΑΙΘΟΗΙΤΑΡΆΠΆΗ 
ΚἼ͵ΌΟΔΙΑ ΤΓ ἈΟΡΆΜΑ ΓΑ 
τωνοφθλλμώνοου 
ἈΚΧΕΠΕΙΟ- ΠΑ ΓΆΞΣΆΙΘΕ 
ΚΟΕΘΝἈΙΚΘΙΠΟΝΗΡ 
ΕΠ ΓΆΓΟΝΑΆ Τ᾽ ἈΙΚΆΊΙΕΙΤΙ 
“ΓΧΟΙΚΜΗΝΙΊΆΟΦΘΟΤΈΜΗ 
ΔΥΝΑΟΘΑΙΟΕΘΙΆΘΗ 
ΜΑΙΆΠΟΙΧΝΟΥΟΤῸ 
ΠΟΛΩΝΟΟΥΈΕΈΘΦΟΙΚΟ 
ΡΥΦΗσσΟΥΆΧΠΑΆΓΆΓοΟΙι 


ΚΟΟΘΚΑΥΓΟΥΌΆΡΧΟΝ 


ΤΧἈΟΟΟΥΟΥΟΆΝΚΑΆ ΓΑ. 
ΟἸΓΗΟΘΗΟΘΕΙΠΙΟΘΆΥ ΓΟ, 
ΕἸΘΕΘΝΟΟΘΟΟΥΚΕΠΙΠΙ 


1917 : ΘΕΌΤ. 98. 99 -- 36. 


ΟΥ̓ ἈΟλ ΚΑΙ ΠΡΕΌΟΟΥ 
ΚΑΙΆΧ ΤΡΕΥΟΒΕΘΙΟΘΚΘι 
ΘΘΟΙΟΕΤΈΡΟΙΟΞΥΛλΟΙΟ 
ΚἈΙΆΙΘΟΙΟΙΚΆΙΘΟΗΤΕ 

ΚΕΙ :ΕΝἈΆΙΝΙΓΜΑᾺ ΤΊΙΚΑΙ 
εν] Ἀρλκοληκλιεν 
ἈΙΗΓΗΜΑΤΊΘΒΝΤΙΧΟΙΝ 
“ΓΟΙΘΕΘΝΕΟΙΝΕΙΟΟΥῸ 
ἈΝΆΑΠΑΓΆΑΓΗΟΕΚΟΕιΚΕΙ᾿ 
ΠΟΠΕΡΜΆΑΠΟΛΎΘΞ3ΟΙΟΕΙΟ 
ΕΙΟ ΓΟΙΠΕ.ΙΟΝΙΚΆΙΟΛΙ 
ΓΧΕΙΟΟΙΟΘΙΟΟΤΊΚΑ ΤΕ 
ἈΘΤΑΙΧΥ ΓΧΑΗΆΧΚΡΙΟΆΜ 
πελωναφυ ΓΕύΌειο 
ΙΔ. ΤΕΡΓΆΚΆΟΙΝΟ. 
οΟΥΤΠΕολιοΥ σου φρὰα 
ΘΗΘΗτΕ ΣῪ ΓΟῪ :ΟΤῚ - 
κἈΑ ΓἈΦΑΓγΕΤ ΑΙ ΓΆΟ 
ΟΚΩΟΧΗΣ ΘΆΧΙΆΙΕΟΟΝ 
Τ᾽ ἈΙΟΟΙΕΝΠΆΟΙΝΤΌΙΟ 
οριοιοοογκλιδλλισ᾽ 
ΟΥ̓ΧΡΒΙΟΗΟΤΊΕΚΡΥΗ 
ςαεταιηελλλοου ΥἹ 
ΟΥ̓ΟΚΑΙΘΥΓΆ ΤΈΕΡΆΟΓΕΙ 
ΝΗΘΕΘΙΟΚΆΑΙΟΥΚΕΟΟΝ 
“ΓἈΙΟΟΙΕΓΕΆΘΥΟΘΕΤΆΙ 
γχαρβεναϊμλαλωοιλπκι 


198 


ΤᾺ ΤΑΞΥΧΙΝΆΟΟΥΚΆΙΤᾺ 
ΓΕΝΗΜΆ Τ ἈΓ ΓΗΟΓΗΟΘΟΟΥ 
ΘΣΑΝΆΑΛΟΩΟΘΙΗΕΡΥΟΙ 
ΚΗ -ΟΠΡΟΟΗΛΎΥ ΓΌΟΟΟ 

δ ΕΟΤΙΝΕΝΟΟΙΆΝΆΚΗΟΘΘ 
ΤἈΙΒΠΙσΘα ΝΆ Ννο - 
οΥ̓ΔαιΑ ΓἈΚΗΟΗΚΆ 
κα ΤΟΥ ΤΟΟΛΆΝΙΕΙ 
ΟΟΙΟΥΔΘΟΥΚΕΚΔΆΝΙ 

ι. ΕΘἸΙΟΤΟΥ ΤῸ): ΟΥ̓ΤΌΘΕΟΤΔΑΙ 
ειοκεφαληνοουου 
Ὁ ΘΟΗΘΙΟΟΥΡΆΝΚΑΙ 
ΕἈΧΕΥΘΟΝΤΎΔΙΕΠΙΟΕΙ͂ΤΆ 
ΟἈΙΆΙΚΑΓ ΓΧΑΡΑΙΧΎΥΤΆΙ - 

ι5 ΚἈΙΚΑ ΤἈΛΙΩΞΣΟΝΤ ΑΙ 
ΟΕΚΑΙΚΑ ΓΆΧΗΜΨΥΌΟΝΤᾺΙ 
ΘΒΩΘΟΘΑΝΕΣΟἈΧΘΘΡΘΥΎΌΗ 
σΘΞΚΑΙΕΩΟΘΆΝΆΠΟΛΣΘ 

- ΟἨΗΘΕ :ΟΤΊῚΟΥΚΕΙΟΗΚΟΥ 

Ὁ ΘΟἈΟΤΉΓῬωΝηΟΚΥ 
ΤΟΥΘΥοοΥ τουυλὰ 
ΣΤ ἈΘΟΕΝ ΤΟἈΧΧΟΛΎΥ ΤΟΥ 
καυτἈΑ λικΑι ΜΆ ΤΆΛΥ 
ΤΟΥΟΟΛΧΕΝΕΤΕΘΙΆΆΧ ΤῸ 

5 ΟΟΙΚἈΙΕΟ ΓΆΙΕΝΟΟΙ 
ΟΗΜΙΆΚΑΙΤΕΡΆΤ ΚΑΙ 
ΘΝΤὩΟΠΠΡΜΑΤΊΟΟΥ 


ὈΕῦΤ. 28, 80 -- 46. 


εὠστογλιωνοολνθω 
ΟΥὙΚΘΧΑΤΡΘΥΟΆΟΚΟΣ 
ΤΩΘΘΟΟΥΘΝΘΥΦΡΟ 


'Ι(ΤΉΗΝΩΝΟΟΥ ΚΑΤΆ. - 
ΓΕΝΗΜΑΆΑ ΤἈ ΤῊΗΟΓΗΓΟΟΥ 
ΚΘΩΘΕΙΚΤΡΙ ῊΟΘ : Ὁ Ο ΤῈ 


ΟὙΥΝΗΚΆΑΙΘΝΆΓΆΘΗ 
καρλιλλιλ ΤΌΠΆΗΘΟΟ 
ΠΑΝ ΤΩΟΝΚΑΙΧΆΤΡΕΥ 
ΟΘΙΟΤΌΙΟΕΧΘΡΟΙΟΟΟΥ ᾿ 
ΟὙΟΕΠἈΠΟστΤελρθικλΥ 
ἈΚ ΤΟΥΌΚΟ: ΕΠΙΟΘΕΝΝΆΘΙ 
μωκλυθν εικλιει 
ΓΥΜΝΟΤΉΤΊΙΚΆΙΕΝΕις 
ἈΘΙΝΘΙΠΆΝΤΩΝΚΑΙ 
ΕΠΙΘΗΟσΘιΙκΆΟΙΟΝΟΙ 
ΔΗΡΟΥΝΕΙΤΙ ΤΏΌΝΤΡΑΆ 
ΧΗΧΟΝΟΟΥΕΩΟΘΆΝΕ 
ΣΟΧΕΘΡΘΥΟΘΗσΘεαΤΙΆ. 
ΣΘΙΚΟΕΙΠΟΘΕΘΝΟΟΜΆ. 
ΚΡΟΘΕΝΆΤΤΕΟΧΑ ΤΟΥ 
“ΤΗΟΓΗΟΘΦΟΘΕΘΙΟΡΜΗΜΆᾺ 
ΧΕΤΟΥΕΘΝΟΟΟΥΌΟΥΚΑ. 
ΚΟΥΘΟΗΤΗοφώνης 
ΧΥΤΟΥΕΘνΝοοΆΝΘ θα 
ΠροσοωπουτοΟΟσΤΊΟ:ΟΥ 
ΘΑΥΜΑΆΟΘΘΙΠΡΟΟΩΤΊΟ. 
πρεοκγτόῤογκλινεο 
ΟὙΥκαελεηοθιηζλικα ΤΕ 
ἈΕΤΑΙΓΆΕΚΓΟΝΆ ΤΩΝ 


8 


10 


20 


2ῦ 


ΜΗΚΑΆ ΓΤ ἈΛΗΠΤΠΕΙΝΙΟΟΙΟΙ 
“ΤΟΝΟΙΝΟΝΘΆΔΙΟΝΕΟΥ 
Κολι ΤΩ ΜΝ ΟΝ ΟΟΥῪΥ 
ΚΑΙ ΤἈΠΟΙΜΜΙΆ ΤΩΩΝΙ 
προκα Τωνοουεωςσ 
ἈΝΑΠΟλκΕΟηΗσαικλι εις 
ΤΡΙΝΉΗΘΘΕΝΙΠἈΟΧΙΟΤΤΆΙΟ 
ἸΤΟΧΘΟΙΝΟΟΥΕΩΟΆΝΙ 
ΚΑΘἈΆΙΡΕΘΦΟΙΝΤΆΤΕΙ 
ΧΗΟΟΥ ΓΑΥΝΉΛΆΑΚΑΙ 
ΤἈΟΧΥΡΆΕΦΟΙΟΟΎΤΙΕ 
ἸΤΟΙΘΑΟΘΠΆΥ ΤΌΙΟΘΕΝ 
ΠΆΘΗ ΤΗΓΉΟΟΥΚΑΙ - 
ΘλθιγθιοθανπτάΆολιο 
ΤἈΙΟΠοΟΆΘΟΙΝΟΟΥ ΚΕ 


ΚΙΤΆΘΗΓΗΟΘΟῪ :ΗΘ 


καν Κ|οοθοοούόοοιης 
«ΦἈΓΗΤ ἈΘΙΚΓΓΟΝΆ ΤΗΟ 
ΚΟΙἈΟΟΟΥ ΚΡΘΑΎαΣ 
ΞΘΥγΆ Τερωνοοῦυ 
οολθλωκενοοικοο 
ΘΟΟΟΥΕΝΤΉΟΤΕΝΟΧΩΣ) 
ΡΙΆΞΟΟΥ :ΚἈΙΕΝΤΉΘΛΑΆΘΙ 
γειτοου ᾿νϑλ θιοα 


1909 ὈΕΟΤ. 98, 46--- δὅ. 


ΟΕΧΘροσοοΥυ ΧΟΆΝΗΡ: 
ΟἈἉΤΙἈΧΟΟΘΕΝΟΟΙΚΆΙΟ 
“ΓΡΥΦεροςοφολρᾶβα 
ον ΝΘ Τωοφϑλλμῳῳ 
ΧΥ ΓΟΥΓΟΝΜΆΛΘΆΦΟΝ 
ΧΥΤΟΥΚΑΙΤΗΉΗΝΓΎΥΎΝΑΆΙ 
ΝΑ ΤΗΉΝΕΝ Τ ΩὩΚΟΆΧΙΤΩΟ 
ΧΥΤΟΥΚΑΙ ΓΆΙΚΑ ΓΆΧΕ 
ἈΘΙΜΜΕΝΑ ΓΕΙΆ λΥ 
ΤΟΥ ἈΘΑΝΚΑ ΓΆΆΧΕΙΦΘΗ᾿ 
ΦΟΤΕΛΟΥΝΑΙΕΝΙΆΥ 
ΤΩΟΜΝΜΆΠΟΤΟΩΟΝΟΆΡΚΟΣ 
ΨΓΩΟΝΤΕΚΝΩΟΝΧΥ ΤΟΥ 
ΟΝ ΆΝΙΚΆΓΓΕΟΘΗ ΔΆ 
“ΓΟΜΗΚΑΓΓἈΧΘΆειΦθϑαι 
ΟΧΥΓΩΜΗΔΕΝΕΝΤῊ 
ΟΥΙΕΜΝΟΧΩΡΙΆΚΆΙΕΝ 
“ΓΗΘΑΘΙ θιτοου ηθλθι 
ὙΟΥΟΙΝΟΘΟΙΕΧΘΡΟΙ 
(ςΟΟΥ̓ΕΝΠΆΟΘΛΧΙΟΤΆΙΟΠΟ 
ἈΕΟΙΝΟΟΥΚΆΙΗΧΠΆ. 
ἈΗΕΝΥΜΙΜΝΜΚΑΙΗΤΡΥ 
«ΕΡἈΗΘΟΥΧΙΗΊΘΙΡΆΝ 
ΕἈἈΧΕΕΝΟΓΙΟΥΟΛΎΤΉΟΘ 
ΕἈΙΝΕΙΝΕΙΤΙ ΓΗΟΓΗΟ 
ΔΟΟΓΗΝΆΠΑΆΛΟ ΓΗΊΤΆΆ. - 
ΚΑΥΤΗΝΜΤΡΥΦΡΕΡΟΤΗΓᾺ 


ΒἈλοκα ΝΘ Τὥοφϑαλ 
ΜΩΛΧΥΤΗΟΤΌΝΑΆΝΆΡΑ 
ΧΥΤΉΟΘ: ΤΟΝΕΝΤΌΚΟΣ 
ΠΟΛῪ ΓΗΟΚΑΙΤΟΌΝΥ 
ΙΟΝΜΆΥ ΤΗΟΚΑΙ ΤΉΝΘΥ 
ΓᾺΓΤΕΡΑΛΧΥ ΤΗΟΙΚΑΙ ΤῸ 
ΧΟΡΙΟΝΆΥ ΤΉΟΤΟΕ - 
ΣΕΆΘΟΝΑΙΧ ΤΩΟΝΜΗ 
ΡΟΝΑΥ ΤΗΟΚΆΙΤΟΤΘ 
ΚΝΟΝΜΆΧΥ ΤΗΟΘΟΟΘΆΝΤΕ 
ΚΗΚΆΑ ΓΑΦΑΓΕΤΆΙΓΆΡΑΥΤΑᾺ 
ΔΙΆΪΤΗΝΕΝΑΙΆΝΙΤΑΝ - 
ΤΟΩΝΚΡΥΦΗ ΕΝ ΤΗΟΤῈΕ 
ΜΟΧΩΡΙΆΚΆΑΙΕΝΤῊ - 
ΘἈᾺΙΝ ΕΙΟΟΥΉΝΘΆιΝιθι 
ΠσΕΟΘΧΘΡΟΟΟΟΥΈΕΝΤΆΙΟ 
ΤἸΤΟΧΕΟΙΝΟΟΥΘΆΝΜΗ 
ἈΚΟΥΘΗΤΈΠΟΙΕΙΝΙΤΙΧ, 
ΤΑ ΓΓΑΡΗΜΑ ΤἈΤΟΥΝΟ 
ΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΆΓΕΓΡΆΜ 
ΜΕΝΆΕΝΤΌΩΒΙΑΛΙΟΩ - 
ΤΟΥ Τωφοεεβιοθλντο 
ΟΝΟΜΑΆ ΤΌΕΝΤΈΕΙΜΟΝ 
κα ΤΟΘΑΥΜΑΟΤΌΝΤΟΥ 
ΓΟΚΝΤ ΟΝΘΝΟΟΥΚΑᾺΙ 
ΤΠΙΆΡΑΔΟΞΣΆΟΘΕΙΚΟΤΑΟ 
ΙΧΗΓΧΆΟΘΟΟΥΚΆΤΆΔΟ - 


200 ὈΕΟΤ. 28, 53 --- 59. 


᾿ 


ΤΙΆΗΓ ἈΧἈΟΤΓΟΥΓΓΘΡΜΑΆΞΓΓΟςΓς 


ΟΟὙΤΙΆΗΓΆΟΜΈΕΓΆΛΆΟΘ 
ΚΑΟΘΑΥΜΑΆΟΤΓΆΟΚΆΙΝΟ 
ΟΟΥ̓ΟΠΠΟΝΗΡΆΟΙΚΆΜΤΙ 
ΟΤΆΟΙΚΑΙΕΙ ΠΟ ΤΡΟΎει 
ΕἸΤΙΘΓΕΙΆΘΆΝ ΤΗΝΟ 
ἈΥΝΗΜΝΔΑΙΓΥΤΙΤΟΥ: ΤῊ 
ΠΟΝΗΡΆΝ:ΉΝ ιαΥλλ. 
ΕΟΥἈΠΟΠΡΟΓΘΩΟΥ, 
ΧΥΤΩ ΝΑΙ ΚΟΆΆΉΘΗ 
ΓΟΟΝΤ ἈΙΕΝΟΟΙΚΔΙΠᾺ. 
ΟἈΝΜΑΆΛΔΆΙΚΆΝΙΚΆΙΠΑ. 

᾿ ΟἈΝΙΔΧΗΓΗΝΤΉΝΜΗ 
ΓΕΓΡΑΜΜΘΝΗΝΕΝΤῺΣ 
ΕΚΆΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΟῪ 
“ΓΟΥΕΠΆΞΘΙΚΟΘΓΠΙΟΕ,. 
ΘΩΟἈΧΝΕΞΟἈΧΕΘΡΘΥΌΗ 
ΟΘΚΑΙΚΑ ΤΓἈΧΘΙΦΘΗΘΘ 
ΟΘΑΙΘΝΆΡΙΘΜΩΕΡΑ 
ΧΕΙΆΝΘΩΝΟΤΊΗ ΓΕ 
ὠσΘΙΓΆΧΟΤΡΑΤΟΥΟΥ 
ΡΆΝΟΥ ΓΩΠΑΗΘΙΟΤῚ 


ΟὙΚΕΙΟΗΙΚΟΥΟΆ ΤΕΤΉΗΝΟ ᾿ 


«ΦωνηοκυΥ ΓΟΥΘΥΥ 
ΜΟΩΝΙΚΑΙΘΒΟΓΆΙΟΝΤΤΡΟ 
ΠΟΝΜΕΥΦΡΆΝΘΗΚΟΌ 


ΕΦΡΥΜΙΜΘΥΎΤΙΟΙΗΟΆΙ 


ὃ 


20 


ι Ὡ0 


ὙΜΆΟΚΔΑΙΠΙΤΆΗΘΥΝΑΆΑΙ 
ὙΜλοου τσθυφραν 
ΘΗΘΕΘΤἈΙΚΌΘΦΥΜιΝ 

Κ ΤΟΥ ΞΣΟΆΧΕΘΘΡΕΥΌΔΟΥ 

ΚΜΆΑΟΙΚΑΥΤΓΟΥΈΚΤΡΙΥΑΙ 

ΚΎΥΎΜΆΑΆᾺΟΘ :ΙΚΑΙΕΣΆΡΘΗΟΘΕ 
ΟΘΑΙΆΑΙΠΤΟ ΤΗΟΓΉΟΕΙΟ 
ΗΝΥΜΕΙΟΕΘΙσΠΟΡΘΥῪ 
Εὐθλιθκθιζληρονο 
ΜΗΟΔΙΧΥ ΓΗΝΙΚΆΛΔΟΣ. 
ΟἸΤΕΡΕΙΟΕΘΚΟ:ΟΘΟΟΟΥ: 
ΕἸΟΠΆΝ᾽ ΓΆ ΓΆΕΘΝΗΆΣ 
ΤἈΚΡΟΥ ΓΗΟΓΗΉΟΘΩΟ 
ἈΚΡΟΥΓΗΟΓΗΟΚΆΟΥ 
ἈΘΒΥΟΕΙΟΕΙΚΕΙΘΘΟΙΟΘ 
“ΓΕΡΟΙΟΟΙΟΟΥΚΗΠΙΟΤΤΩ 
οΥ̓ΚΑΙΟΙ ΠΡΕσΟΟΥ ΣῪ 
Ἀοιοικλυλθοιολλλλαλ. 
ΙΞΑΙΕΝ ΤΌΙΟΕΘΝΘΟΙΝ 
ΕΚΕΙΝΟΙΟΟΥΚΆΜΆΠΑΧΝ, 
ΠσΕΙΟΘΟΥΛΕΜΗΓΈΝΗ 
ΤἈΑΙΟΓΆΟΘΙΟ ΓΟ ΧΝΙ ΤΟΥ 
ΠΟΔΛΟσΟΟΥΚΆΙΔΩΟΘΕΙ 
ΚΟΟΘΟΙΕΙΚΘΙΚΆΡΔΙΑΆΝ 
ἈΘΥΜοΥυολμνιζλιοίις - 


ἈΕΘΙΠΟΝ ΓἈΘΟΦΘΆΑΧΜΟΥΟ 


ΚΑΥΤΉΚΟΜΘΝΗΝΨΥ, 


20] ΕυΎ. 28, 89 --- 65. 


290 


ΧΗΜΝΜΙΚΑΙΘΟ ΓἈΙΗΖΩῊΗ 
ΟΟΥ̓ΚΡΒΜΆΜΕΝΗΟΟΙ - 
ἈΠΕΝΆΝΤΊΚΑΆΙ 
ΘΗΟΗΝΥΚΤΟΟΚΆΙΗΜΘΕ 
ΡΆΟΚΔΑΙΟΥΤΠΙΟΤΕΥΌΕΙΟ 
ΤΗῊΗΖΟΗΟΟΥ ΓΟΠΡΩΘ 
ΡΕΙΟΠΟΩΟΟΘΆΝΓΘΝΟΙ ΤῸ 
ΕΟΠΕΡΑΚΑΙΤΌΘΟΠΕΡΆΟ 
ΕΡΕΙΟΤΩΘΆΝΓΘΝΟΙΓῸ 
πρωϊλ ποτουφΦοκῦυ.. 
“ΓΗΟΘΙΚἈΡΑΙΆΟΟΟΥΆΦΟ 
ΚΗΘΗΟΗΚΆΑΙΆΠΟΤΩΩΝ 
ορα μα τωντωνοφϑλλ 
ΜΩΝΟΟΥΩΝΟΝΨΉκΑΙ 
ἈΠΟΟΤΡΕΎιοβκόθιο 
ἈΙΓῪΤΙ ΓΟΝΕΝΤΙΠΆΟΙΟΙΟ 
ΚΑΙΕΝΤ ΗΟΛΟΘΗΘΙΠΙᾺΆ 
ΟΟΙΟΥΤΙΡΟΟΘΗΟΘΘΟΘΆΙ 
ΕΤ ΪΔΕΙΝΆΎΥ ΓΉΝΙΚΑΙ - 
ΠΡΑΘΗΟΘΘΟΘΘΘΚΒΙΤΌΙΟ 
ΕΧΘΡΟΙΟΥΜΩΝΕΙΟΙΤΆΙ 
ΔἈΟΚΑΙΠΆΙΔΙΟΚΆΟΚΑΙ 
ΟὙΚΘΟΤ ἈΙΟΚΤΏΌΜΕΝΟΟ 
ΟΥ ΤΟΙΟΙΆΟΓΟΙΤΉΟΘΔΙΆ 
ΘΗΚΗσοΟσΆΧΕΝΘΤΕιλᾺ 
ΤΌΚΟΚΧ ΤῸ :ΜΩΘΗΟΤῊ 
ΟΔΟΙ͂ ΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗ͂ΆΧΕΝ -- 


(ΡΟΒΗ τωνορθαλμωνο 


ΓΗΜΟΩΔΕΊΤΙΧΗΝΤΉΟΔΛΙΑ. 
ΘΗΙΚΚΗΟΗΝΙΘΘΕ ΤΟ 
ἈΥΤΓΟΙΟΘΝΝΧΟΩΣΡΗΚ, 
Κλιεικ Ἀ ΘΟΘΝ ΜΦΟΘΗΟ 
δ ΠΑΝ, ΤἈΟΥΟΥΟΙΗΆΚΆΙ 
ΕἸΠΕΝΠΡΟΟΆΧΥ ΓΟΥῸ 
ὙΜΕΙΟΘΟΡΆΚΑ ΓΕΙΤΆΝ 
“ΓἈΟΟΔΕΙΤΟΙΗΘΕΙΝΝΙΚΟΘ 
ΜΟΩΟΠΙΟΝΜΥΜΟΩΝΕΝΓῊΗ 
0 ἈΙΓΥΤΓΓΩῬΆΡΆωκΑι 
ΤΆΟΙΝ ΓΟΙΟΘΕΡΆΤΙΟΥ 
ΟἸΝΧΥ ΓΟΥΙΚΔΙΠΆΟΘΗ ΤῊ 
ΓΗΧΥ ΤΟΥ ΓΟΥΌΠΕΙΡΆ 
ΟΜΟΥΘΟΤΓΤΟΥΟΜΕΓΆΛΧΛΟΥῸΟ 
5. ΟΥ̓ΟΘΙλονΝοιοφϑᾶλ 
ΜΟΙΟΟΥ ΓΆᾺΆΘΗΜΘΙΆΚΑΙ 
ΤἈΤΕΡΑ ΤΑ Τ ἈΜΕΓΆΆΧΆΧΘ 
ει νπλικλιουκαλωθιζει 
ΚΟ: ΟΘΟ:ΥΜινκΆΡΣ 
Ὁ. διλενλικλιοφϑλνκ - 
ΜΟΥῸΟΒΆΕΙΙΘινιλ 
ΤἈΧΙΚΟΥΘΙΝΕΩΟΤῊΣΝ 
ἩΜΕΡΆΑΟΤ ΑΥ ΤΉΗῊΟΚΚΆΙΗ 
ΓᾺΓΕΝΥΜΆΟΜΕΤΗΘΝ 
85 “ΓΗΒΡΗΜΩΟΥΚΕΙΤΆΛΑΆΙ 
ΦΟΘΗΤΑἸΜΑΆ ΓΙΑΥΜΟΩΝ 
ΚΕΠΙΠΆΝΩΟΘΟΝΥΜΩΟΝ [! - 


903 ὉΕῦΤ. 38. θ8 --- 29, δ. 


1 


κα ἈΥΤΙΟΔΗΜΑΆΓΓΑΥ 
ΜΩΝΟΥΚΑΆΓΓΕΤΡΙΚΗΆΤΠΙΤΟ 
ΤΟΩΜΝΠΟΛΔΟΩΟΝΥΜΟΝ 
ἈΡΤΟΝΟΥΚΕεΦΆΓγΕΤΑΙ 
ΟΙΝΟΝιΙΚΑΙΟκ ρλοΥ 

ΚΕΙ ΠΕ ΤΕΪΝΆΓΝΟΣΥ ΓῈ 
ΟΓΙΟΥ ΓΟΟΚΟΟΘΟΥΜΟ 
ΚΑΟΗΧΘΕ ΤΕ ΕΟ ΤΟΥ 
“ΓΟΠΟΥΓΟΥ ΓΟΎΥΊΚΆΙΕ 
ΣΗΧΘΕΝΟΗΟΝΕΆΛΟΙ 
ἈΕΘΥσΘοθεωνιζλ γ᾽ 
ΒΕἈΟΙΆΘΥΟΤΉΟΘΕΚΆΟΆΣΝ 
ΕἸΟΟΥΝΜΆΝΤΗΟΙΝΗΜΙ. 
ΕΝΠΟΧΘΜΟΙΚΆΙΕΙΤΑ. 
ΤἈΣΑΜΕΝΔΑΥ ΓΟΥΌΚΑΆΙ 
ΕἈΧΕΒΟΝΤΉΝΓΗΝΑΥ 
ΤΟΝΚΑΙΘ Δ ΟΚΑΛΎ ΓΗ. 
δ νλΗηρῳω ΓΩΡΟΥΆΗ͂ ἡ 
Ξ“οα ῸὩὍΓΆ Δ ἸΚΑΥ ΓΗ 
ΜΙΟΥΦΥἈΧΗΟΜΆΑΝΆΟΘΟΗ 
ΚΑΙ ΡΥ ΧΆ ΕΟΘΘΤΙΤΆΝ 
ΤΆΟ: ΓΟΥΟΧΟΓΟΥΟΤΉΗΟΘ 
ἈΟΧΘΗΚΗΟ ΓΑῪΥ ΤΉΟΤΙΟΙ 
ΕἸΝΆΑΥ ΓΟΥΟΙΝΆΟΥΝΗ 
ΤἈΙΠΆΝ᾽, ΓἈΟΟΘΆΠΟΙΗ 
ΟΕΤῈ :ὙΜΕΙΟΘΟΤΉΚΚΑ. 
“ΓΕΟΗΜΘΡΟΝΙΠΙΆΝΤΈΕΟ 


308 


10 


10 


ΘΒΝΆΝΤΙΚῪΓΟΥΘΥΥΎ 
μωνοιλρχιδυλοι 
ὙΜΩΝΚΑΙΟΙΚΡΙΤ ΑΙ 
ὙΜΩΟΩΝΙΚΑΙΗΓΕΡΟΥΌΙ 

λυ ΜΩΝιΚΑΙΟΙΓΡΆΜ 
ΜΆΑΓΓΟΘΙΟΆΓΟΩΓΕΘΙΟΥ 
ΜΟΩΝΙΤΑΟΆΧΝΗΡΙΗᾺ. ΤᾺ. 
ΤΕΚΝΑΥΜΩΜΙΚΆΙΆΙ - 
ΓΥΝΑΙΚΕΟΥ ΜΜΝΚΑΙ 
ΟΠΡΟΟΗΧΥ ΓΟΟΧΥΜΟΣ 


ὉὈΘΒΜΜΘΟΩΤΗΟΙΤΆΡΟΘΜ 


ΒΟΧΗΟΥΜΟΩΟΝΑΆΠΟΞΥ 
ἈΟΚΟΠΟΥΥΜωΝεῶΟ 
ΥὙἈΡοφορογύμων 
ΠἈΡΕΆΘΘΙΝΟΘΕΝΤῊ 
ΝΧΘΗΚΗΚΥΤΟΥΘΥ 
ΟΟΥ̓ΚΑΙΕΝΤ ΓΑΙΟΆΡΆΙΟ 
ΧὙΥΤΟΥΟΟκλΚΟΟΘΟΟΟΥ 
ΟΝ ΓΙΘΕ ΓΆΙΠΡΟΟΟΕ - 
ΟΗΜΕΡΟΜΙΝΆΘ ΓΉΘΗ 
ΟΕ ΧΟΗΜΕΡΟΝΘΆΎΥ ΤῺ 
ΕΙΟΆΧΟΝ :ΚΑΟΙΛΧΥΤΟῸΟ 
ΕΟΤΆΑΙΟΟΥΘΟΟΝΤΡΟ 
ΤΊΟΝΘΙΠΕΝΟΟΙΚΆΙΟ 
ΤΡΟΙΤΟΝΩΟΜΟΟΘΕΝΤΌΙΟ 
ΠΑ ΓΡΑΟΙΝΟΟΥΆΒΡΆΑΆΧΜ 
Ι«λὠληιολις Κα κοῦκ' - 


ὈΕῦΤ. 29,8 --- 13. 


ΚΛΙΟΥΧΥΜΙΝΜΜΟΝΟΙΟ 
ΕΓ ΑΙΑ. ΓΙΘΕΜΕΙΜΜΆ.! 


ΓΤΗΝΑΑΙΆΑΘΗΙΚΗΝ ΓΑΥ ΓΗ. 


Κα ΤΗΝἈΆΡΑΝΤΑΥΤΗ͂. 
ἈΛΧΛΧΆΧΚΑΙΤΟΙΟΟΥΌΙΝ 
ωλομαθυυμώῶν χε - 


κΟΤ ΘΙσηΜερον ονα.. 


τικΥ τογδυουγων - - 
ΚΑΥΤΟΙΟΜΗΟΥΌΙΝΩ) 
ΔΕΜΕΘΎΜΩΝΟΗΜΩΕΒ 
ΡΟΝΟΤΊΙΥΜΕΙΟΟΙΔΆ ΓΕ 
ὠΟΙΚΑ ΤΟΩΟΚΗΘΆΜΕΝ 
ΕΝΓΗΔΙΓΎΤΙΤΩΚΆΙ 
ΦΟΓΙΆΡΗΆΘΟΜΕΝΕ, 
Μεοω ΓΟΝΕΘΝΟΩΝ 
ΦΟΙΤΑΡΗΧΘΑΆΤΈΕΙΚΑΙ 

ΘΙ ΤΕ ἈΒΔΕΛΧΎΓΜΑΆ 
Ἀλυυτωνκλυσλειλ 
ἈΛΧΥΤΟΩΝΞΥΆΧΟΝΚΆΙ 
ἈΙΘΟΝΑΡΓΎΡΙΟΝΙΚΚΑΙ 
ΧΡΥΟΙΟΝΆΑΘΟΤΊΝΠΑΆ 
ΡἈΥΤΟΙΟΜΗΤΊΟΕΟΤΥ 
ΒΝΥΜΙΝΆΝΗΡΗΓῪ 
ΝΗΙΤΆ ΤΡΙΆΗΦΥΛΗΤῚ 


ΜΟΟΘΗΛΙΆΝΟΙΆ ΚΑΥ ΤΟῪ: 


ΕΣΈΚΆΕΘΙΝΕΝ ΧΟΗΜΕ 


ΧΡΟΝ :ἈΠΟΚῪ ΓΟΥΘῪ 


20 


'βκη 


ὙΜΟΝΙΠΠΟΡΘΥΘΕΝΊΤΕΟ 
ἈΑΧΙΓΡΘΥΘΙΝΤΌΙΟΘΘΟΙΟ 
τωπνεθνωνεᾷκοινῶῷ 
ΜΗ ΤΙ ΟΘΟΤΙΝΕΝΥΜΙΝ 
ΡΙΖα τὰν :Φυουολαει 
ΧΟἈΧΗΙΚΆΜΠΙΚΡΙΆ ΚΑΟ 
ΕΟΓΑΆΙΕΆΝΑΆΚΟΥΗΤ ἌΡΗ 
ΜΆ ΓΑ ΤΗΟΧΡΑΟ ΓἈΥ ΓΗ 
ΚΑΙΕΙΠΚΡΗΜΙΟΗΤΓΆΙ 

ΕΝ ΤΗΚΆΡΔΙΆΛΧΥΓΟΥ - 
ἈΕΓΩΝΟΟΙΆΜΟΙΓΕ 

ΜΟΙ ΓΟΟΤΙΕΝ ΤΉΆΧΙΤΟ 
ΙΙᾺΧΙΝΗΟΘΙΤΉΟΘΙΚΑΡΑΙ 
ἈΘΟΜΟΥΤΙΟΡΘΥΌΟΜΑΆΙ 
ΜΑΜΗΟΥΝΆΠΟΆΘΟΗ 
ΟἈΜΆΡΤΩΛΟΟΤΌΝΑ. 
ΜΑΜΑΆΡΤΗ ΤΟΝΟΥΜΗ 
ΘΕἈΧΗΘΗΟΘΟΘΥΘΙΆΛ. 
ΤΕΥΕΙΝΑΥΓΩΟΆΧΆΛΧΗΤΟ 
“ΓΕΘΙΚΚΑΥΘΗΟΘΕ ΓΆΙΟΡ 
ΓΗΚΥΚΆΑΙΟΖΗΧΟΟΆΧΎΥ͂ 
ΤΟΥΕΝΤΌῸΧΆΧΝΘΡΟΩΣΙΠ]ΠΟ) 
ΕΚΕΙΝΩΙΚΑ ΜΙ ΚΟΆΧΗ 
ΘΗΘΟΟΝΤ ἈΙΒΕΝΑΥ ΤῸ 
ΠἈᾺΟΘΟΛΙΆΙΆΡΑΙ : ΓΤΉΟΘΑΔΙ 
ἈΘΗΚΗΟΓΑΥΎΥΓΗΟ : λς 
ΜΆΓΕΓΡΆΜΜΕΝΆΙΕΝ 


9ρ0ρ4 ὈΕυΤ. 39. 18 --- 90. 


ΤΌ ΒΙΚΆΙΟΟ : ΤΟΥ̓ΝΟΜΟΥ: 


ΤΟΥ ΤΩ κΑΙΘΞΆλΘΎοι 
ΚΟΤΟΟΝΟΜΑΆΔΛΥΓΓἋΟΥ - 
ΘΙ ΤΗΟΥΤΤΟΤΟΝΟΥΡΆ 
νομκλιυλ ΓαΆθιλΥ 
“ΓΟΝΚΟΒΘΙΟΙΚΆΚΆΘΙΚΙ͵ΙΑ. 
ΓΟΩΟΜΝΤΟΩΝΜΝΥΙΩΜΝΙΗΆΣ 
ΚΑΙΓΑΠΙΆΘΟΛΟ ΤΓ ἈΘΟΆΡΑΟ 
“ΓΗΟΛΔΙΆΘΗΚΗΟΤΆΟΓΕ 
ΓΡΑΜΜΕΝΆΟΕΝΤΈΟΑΕΙ 
ΒΘ ΓΤΟΥ̓ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 
ΤΟΥΚΆΑΙΕΡΟΥΟΙΝΗΓΕ 
ΝΘἈΑΗΕΤΕΡΑΟΙΥΊΟΙΥ 
ΜΟΩΜΝΟΙΆΝΆΘΟ ΓΉΘΟΟΝ 
ΤἈΑΙΜΕεϑυμ,λοιζλιολλ 
ἈΟΤΡΙΟΟΟΟΆΝΘΆΘΗ 
ΘΚΓΗΟΜΆΙΚΡΟΘΕΝιΑΙ 
ΟΥ̓ΟΝΤ᾽ ἈΓΓΧΆΘΠΆΗΓΆΟΘ 
“ΤΗΟΓΗΟΘΒΘΙΚΘΙΝΗΟΚΚΆΙ 
ΤἈΟΝΜΟΟΟΥΟΛΧΥ ΓΗΟΆΟΘ 
ἈΤΤΕΟ ΓΕΙΆΕΝΙΚΟΘΙΆΥ 
“ΤΗΝΘΕΙΟΝΚΑΙΆΛΆΚΑ. 
ΓἈΚΕΙΚΑΥΜΕΝΟΝΊΤΆΟΆΣ. 
ΗΓΗΛΧΥ ΤΗΟΟΥΟΙΠΆΡΗ 
(ΓΕ ΓΑΙΟΥΛΘΆΑΝΆΤΕΛΘΕΙ 
ΟὙΔΕΜΗΆΛΝΑΆΒΗΘΙΑΥ 
ΓΗΟΘΠΆΑΝΧΑΦΡΟΝΟΩΟ 


20ὅ 


δ 


10 


20 


ΠΕΡΚΑ ΤΕΟΤΡΑῬησολο 
ΜΆᾺΚΔΑΙΓΟΜοβρρΆλλ. 
ΜΆΚΑΙΟΘΕΟΘΙΜΆΟΙιΚΑ. 
ΤΕΟΤΡα ενκοανόρμωῳ 
ῬἙῬΗ ΧΥΤΓΟΥΚΆΙΕΝΟΡΓΗ 
ἈΥΓΟΥΚΑΙΕΡΟΥΌΙΝ- 
ΙΤἈΝ ΤΑ ΓΆΘΘΝΗΟΙΆ ΤΊ 
ΘΙΤΟΙΗΘΘΝΚΟΟΥ ΓΟ 
“ΤΓΗΓΗ ΓΑ ΓΗ ΤΙΟΟΘΥ 
ΜΟΟΤΉΟΟΡΓΗΘΟΜΘ 
ΓΆΟΘΟΥ ΓΟΟ[ΓΚΆΙΕΡΟΥΌΓ. 
ΟΤΉ ΚΑ ΓΕΆΙΠΟΝΤῊΝ 
ΑἸΆΘΗΙΚΗΝΙΥ ΓΟΥδῪ 
ΤὠΝ ΡΟΝ ὙΤῶΝᾺ. 
ἈΜΕΘΕΤΟΤΌΙΟΙΤΑ ΓΡᾺ 
ΟἸΝΆΥΓΓΩΝΟΤΈΕΘΞΣΗΓΆᾺ 
ΓΕΝΑΥ ΓΟΥΟΘΚΓΉΗΟΆΙ 
ΓΥΠ, ΤΟΥ ΚΆΗΤΟΡΕΥΘΕ, 
ΤΕΟΘΑΆ ΤΡΘΥΟΆΝΘΕ 
ΟΙΟΘΤ ἙΡοιοκΆΠΡΟΟ 
ΒΕΚΥΝΗΟΘΆΝΔΑΥ ΓΟΙΟΚΧΘΕ 


ΚΟΙΟ :ΟΙΟΟΥΚΚΗΠΓΠΙΕ ΓᾺΝ 


“ΓΟΟΥ ἈΘΑΙΘΝΙ ΜΕΝΑ 


 ΓΟΙΟΚΑΙΩΡΓΙΟΘΗΘΥ 


ΜῸΩΚΟΕΙ ΠΙ ἬΝΓΗΝ 
ΕΚΕΙΝΗΝΕΙΠΆΓΆΓΕΓ 
ΕἸΤΑΥΓΗΝΚΑ ΓἈΠΆΟΛΧΟ 


ΠΕΟΎ. 29,20 -- 27. 


ΤἈΟΙΚΑ.-ΓἈΡΑΓ ΓἈΧΟΓΟΓΡΆΜΜ 


ΜενΆσενΝν Γωβικλ 
- ΤΟΥΝΟΜΊΟΥ :- ΓΟΥ ΓΟ ὶς 
ΕΞΗρεν Ὺ ΓΟΥΌΚΟεις 
᾿“ΓΗΟΓΗΟΛΎΥ ΓΩΟΝΙΚΆΙΕ 
ΘΥΜΩΜΚΆΑΙΕΝΟΡΓΗΚΆΙ 
ΕΝΙΠΆΡΟΞΣΥΟΜΩΜΕΓΆ 
χω :ΟΦΟΛΡᾺ ΚΆΙΘΣΘ 
ΕἈΧΛΕΝΑΥ ΓΟΥΌΟΕΘΙΟΓΗ 
ΕἸΕΡΑΝΟΩΟΘΘΙΝΥΜΊΓᾺ 
ΚΡΥΠΓἈΚΩΣ ΤΘΩΗ 
ΜΩΟΝΤΆΛΕΦΆΝΕΡΧΗ 
ΜΙΝΙΚΑΥΤΟΙΟΤ ΈΚΝΟΙΟ 
ΗΜΩΝΕΙΟΤΟΝΑΙΟΝΑΆ 
ΙΤΟΙΕΙΝΤ ἈΝ᾽ ΓἈΓΓΆΡΗ 
ΜΊΑ ΓΑ ΓΟΥΝΟΝΙΟΥΓΟΥ 
ΓΟΥ :ΚἈΑΙΕΟΓΆΙΦΟΘΆΝ 
ΘἈΑΘΟΩΟΙΝΕΤΉΟΘΕΙΤΆΝ 
ΤΑΓΓΑΡΗΜΑ ΓΑ ΤΓἈΥΓΆΗ 
ΕὙἈΟΓΙΆΚΑΙΗΚΆΑΤΤΆΡΑ 
ΗΝΜΧΕΛΩΚΆΙΙΡΟΤΙΡΟ 
ΟΩἸΙΟΥΟΟΥΚΆΙΛΕΞΤΗ 
ΕἸΣΤΉΝΙΚΑΡΑΙΆΝΟΟΥ 
ΕΝΙΤΆΟΙΝΜ ΤΌΙΟΕΘΝΕ 
ΟἸΝΟΥΘΆΝΙΙΆΟΘΚΟΡ 
ΓΙΠΗΘΕΚΟΟΘΟΟΟΥῈ 
ΚΘΙΚΆΙΕΙ ΠΟ ΤΡΆΦΗΟΘΗ 


200 


ὃ 


10 


10 


20 


ΕἸΤΙΚΕΙ ΓΟΝΘΝΟΟΥΚΆΙ 
ΥἹΙΆΚΟΥΘΗΤΉΟΦΩ 
ΜΗΟΛῪ ΓΟΥΚΑΤΤΆΙΤΆΝ 
ΧΟΟΧΕΓΩΕΘΝΤΕΆΛΧΟ 
ΜΙ ἈΙΟΟΙΟΉΜΕΡΟΝ ΧΟΥῪ 
ΧΚΙΚΔΙΟΙΥΙΟΙΟΟΥ :ΘΞΟΆΗΘ 
“ΓΗΟΚΑΡΑΙΆΟΟΘΟΥΚΆΙΕ 
ΣΟΧΗΟΤΉΟΨΎΥΧΗΟΘΟΟΥ 
κλιειασε Γλικοοθόοου 
᾿ΓΧΆΟΧΜΑᾺΡ ΓΙΆΟΟΟΎΊΚΆΙΕ 
ἈΕΞΗΟΘΙΟΕΚΆΑΠΊΆΔΙΝ 
ΟΥ̓ΝΆΑΞΕΙΟΘΕΚΤΙΆΝ ΤΩ 
ΓΩΟΜΝΜΕΘΝΟΩΝΕΙΟΟΥῸ 
ἈΟΘΟΚΟΡΙ ΠΟΘ ΝΝΟΕΚΟΟ 
ΘΟΟΟΥΕΙΚΕΙΕΆΝΗΗ ΔΙ 
ἈΟΠΟΡΑΘΟΥΧΠΟΆΜΚΡΟΥ 
᾿ΓΟΥΟΥΡΆΑΝΟΥΈΚΒΕΙΘΕ 
ΟΥ̓ΝΆΞεισεκοοθοοου 
ΚἈΙΕΚΕΙΘΕΝΧΗΜΥ 8 
“ΓἈΙΟΘΕΚΑΙΕΙΟΆΞΕΙΟΕΚΟ 
ΟΘΟΟΘΟΥΕΙΟΓΤΗΝΓῊΝ 
ἩΝΘΙΧΗΡΟΝΟΜΗΟΆΝ 
ΟἸΠΡΕσΟΟΥΚΆΙΚΆ ΓΆ. 
ΚἈΑΗΡΟΝΟΜΗησαιολΥ 
“ΓΗΝΙΚΑΙΕΥΤΙΟΙΉΘΘΙΟΕ 
ΚἈΑΠΙἈΕΟΝΆΘ ΤΌΝΙΤΟΙ 
ΗΟΘΕΘΙΟΘΥΤΕΡΓΟΥΟΠΙΡΆᾺΟ 


ΘΕῦΤ. 99, 21 -- 80, ὅ. 


ΟΟΥΚΑΙΤΕΡΗΙΚΆΘΑΆΡΙΕΙ 
ΚΟοΟΘΟσΟΟΥ ΤΓΗΉΝΚΆΡΔΙ 
ἈΝΟΟΥΚΑΥΓΗΝΚΆΡΑΙ 
ἈΝ ΓΟΥΟΙΤΕΡΜΑ ΤΟΟΟΟΥ 
ἈΓΑΠΆΝΜΚΝ ΓΟΝΟΘΝΟΟῪ, 
ΕΞΟΧΗΟΤΗΟΘΚΆΡΔΙΆΟ 
ΟΟΥΚΑΙΕΣΟΧΗΟΤΉΟΘ 
γυΥχησοου να Ζησου 
κλυλωςσεκοοθοοου 

ΧΚΗΧΟΧΟΤἈΟΧΡΑΟ ΤΑΥΓΆΟ: 
ΕΠ ΓΟΥΘΕΧΘΡΟΥΌΟΟΥ 
ΚΆΙΕΙ Η"ΤΟΥΟΜΘΙΟΟΥΝ 
ΔΧΟΟΘΕΟΙΕΔΙΩΣΆΝΟΘ 
ΚΑΙΟΥΘΙ ΠΟΤΡΆΦΗΟΘΗ 
ΚἈΑΙΕΙΟΧΙΚΟΥΟΗ ΤῊΝ 
φωνηοικυ ΓουθύοοΥυ 
ΙΚΑΙΤΟΙΗσΘΙΟ Κ ΠΆΟΆΟΣ 
ΤἈΘΕΝ᾽ ΓΟΆΧΟΛΥΤΟΥΧΟ 
ΕΓΩΕΝ ΤΕΧΧΟΜΆΙΟΟΙ 
ΟΗΜΕΡΟΝΚΑΠΙΟΧΥῺ 
ΡΗσΕΙΘΕΚΟΟΘΟΟΟΥῈ 
ΠΆΝ᾽,ΤΙΕΡΓΩΟ ΤΟΌΝΧΘΙ 
ΡΩΟΝΟΟΥΚΆΑΙΕΝΤῸΟΙΟ 
ΕἸΚΓΟΝΟΙΟ ΤΗΟΙΚΚΟΙΆΙΆΟ 
ΟΟΥΚΑΙΕΝΤΟΙΟΘΕΙΚΓΟ 
ΜΟΙΟΤΩΝΙΓΉΝΟΩΝ 
ΠΟΥ ΚΆΑΙΕΝ᾽ ΓΟΙΟΓΈΝΗ 


901 


ΜΆΟΘΙΝ ΤΗΟΓΗΟΟΟΥ - 
ΧΕΙΟΆΓΆΘΟΝ : ΟΤΊΕΓΗ - 
οσΤΡεγεικοτοδΌοου -: 
ΘὙΦΡΑΝΘΗΝΆΙΕΘΙ ΠΟΘ 
ΘΙΟΆΓΑΘΆΚΆΘΟΓΙΕΥ - 
«ΦΡΑΝΘΗΘΙΠΙΤΌΙΟΙΤΆ 
ΤΡΑΟΙΝΟΟΥΘΆΝΕΙΟΣ 
κουοησ Γησφώνηο 
ΚΥΤοΥΘυοουφυλλο 
1. ΘΕΟΘΔΑΙ:ΚΆΙΠΟΙΕΙΝΙΤΆΑ. 
ΟἈΧΟΤΓΆΘΕΝΤΟΛΆΧΟΛΥ ΓΟΥ 
-κλυταλικλιωμα ΓΑ λΥ 
- ΤΟΥ ΚΑ ΓἈΟκΚρισαιολγ 
ΤΟΥ ΓἈΟΓΕΓΡΆΜΜΕΝΆΟΘ 
ι ΕΝ ΓΩΒΙΕΧΙΩ ΤΟΥΝΟ 
ΜΟΥ ΓΟΥ ΓΟΥΘΆΝΕΙΤΙ 
ΟΤΡΑΦΡΗΟΘΘΙ ΚΝ ΤῸΝ 
ΘΝΟΟΥΘΞΟἈΧΗΟΚᾺΡ 
υλοοου και σολης 
9. “ΓΗΟΥΎΧΗΟΟΟΥ - ΟΤΊΗ 
ΕΝ ΓΟΛΗΧΥῪ ΓΗΗΝΘΟΓΩ 
ΕΝΤΕΧΧΟΜΆΔΙΟΘΟΙΟΗ 
ΜΕΡΟΝΟΥΧΎΤΙΕΡΟΓ 
ΚΟΘΕΟ ΓΙΝΆΙΤΟΟΟΥΟΥ 
5. ΔΕΜΆΚΡΑΝΕΟΓΙΝΟΥ 
ΚΕΝΤῸὩΟΥΡΆΝΟΩΕΟ 
ΓΙΝΆΕΓΩΜ΄ ΓΙΟΆΜΆΒΗ 


Οι 


9Ὲ0 7. 30. ὃ --19. 


ΘΕἸἈΙΗΜΟΩΝΕΙΟΤῸΝ 
ΟΥ̓ΡΑΝΟΝΚΑΙΧΗΜΨΥΕ 
ΤἈΙΧΥΓ ΓΗΝΗΜΙΜΙΚΆᾺΙ 
ἈΚΟΥΘΟΧΝΤΕΟΛΥ ΗΝ 
ΠΠΟΙΗΘΟΜΕΝ [ΚΞ] ἈΥΓΤΉΝ [] 
ΟΥ̓ ΔΕΙΤΕΡΑΝ ΤΗσθΆλΆΟ 
ΟΗΘΘΟΤΙΝΆΕΘΓΩΝ᾽ ΤΟ 
ἈΟΆΧΠΕΡΆΟΘΘΙΗΜΙΝΕΙΟ 
ΤΌ ΕΡΑΝ ΓΗσθλΆλΟ 
ΟΗΟΚΑΙΧΗΜΥΕΊ ΧΙΆΥ 
“ΓΗΝΗΜΙΝΚΆΙΆΚΟΥ 
ΟἈΝ᾽,ΤΕΟΛΥ ΤΉΝΤΙΟΙΗ 
ΟΟΜΕΝ ΚἈΑΥΓῊΗΝ :ΕΓΓΥῸ 
ΟΟΥ :ΕΓΓῚΝ :ΟΦΡΟΔ ΡΆ τρια 
ΕΝ ΓΟ ΓΟΜΑ-ΓΙΟΟΥῚς 

ἘΝΤΉΗΙΑΡΆΑΙΆΟΘΟΥ -ΚΆΙ 

- ΕΝ᾿ ΓΆἈΙΟΧΕΡΟΙΝΟΟΥῪ: 
ΠΠΟΙΕΙΝΆΥΓῸ 

ΙλοΟΥ Δ ΘΑ Ολ.ΆΤΙΡΟΙΡΟ 
ΟΟΙΤΟΥ ΟΟΥ̓ΘΗΜΊΕΡΟ 
“ΓΗΝΖΩΗΝΙΚΑΥΓΟΆΓΆ. 
ΘΟΝΚΑΥΓΓΟΝΘΆΝΑ ΓΟ, 
ΚΑΙ ΤΟΚΆΚΟΝΤΕΆΜΝΛΑΕΘ 

- ΕἸΟΑΚΟΥΘΗ ΓΗσΦῷ 

-ΝΗΟΚΥ ΓΟΥΘΥΟΘΟΥ [10 
ΘΟἈΕΓΩΕΝ ΓΕΧΆΧΟΜΑΙ 
ΘΟΙΟΗΜΕΡΟΝΜΆΓΆΙΤΑ, 


ΚΜ ΓΟΝΘΝΟΟΥΤΙΟΡΟΥ 
ΕΟΘΆΙΕΝΤΞΙΤΆΟΘΆΙΟ -:ΓΆΙΟ 
οἈλοιολΥ ΓΟΥΚΆΙΦΥ 
ἈΆΟΘΟΘΙΝ [Κ]ΓΆΘΕΝ ΤΓΟΆΧΟ᾽ 
[Χ]ΆΥΓΓΟΥ ΚΑΤ Ἀλυκ 
ΜΆ ΓΓΑΛΥ ΓΟΥΚΑᾺΙΓΆΟΚΡΙ 
σΘιΟλΥῪ ΓΟΥΚΆΆΖΗΟΘΘ 
ΟΘἈΑΒΚΔΑΙΠΟΆΧΆΟΙΕΟΘ 
ΟΘἈΑΜΝΚἈΑΙΘΥΧΟΓΗΟΘΙ 
ι᾽ ΘΕἸΙΚΟΟΘΟΟΟΥΈΝΤΙΙΆ 
- Ἢ : ΓΗΓΗΘΙΟΗΝΟΎΈΕΙΟ 
ΠΟΡΘΥΉΕικθιζληβο 
ΜΟΜΗΟΆΔΙΆΥΓΓΗΝΚΆΙ 
ΕἈΝΜΘΊΤἈΟ ΓΗΗΚΆΡΑΙ 
ιδ ἈΘΟΥΚΑΙΜΗΘΙΟΆΚΟΥ 
ΘΟΗΟΚΑΜΙΆἈΆΝΗΘΘΙΟ ἡ 
"ΠΡΟΟΚΥΝΗΟΘΗΟΘθΘΟΙιΟ 
ΕἼ ΓΕΡΟΙΟΚΑΙΆΑΧΓ ΓΡΘΥΌΗΟ 
ΧἈΥ ΓΟΙΟΆΝΆΓΓΘΆΩΘΟΟΙ 
Ὁ ΟΗΜΕΡΟΝΟ ΓΙΆΠΩΆΘΙΆ 
ἈΠΙΟΟΧΕΙΟΘΑΒΙΚΑΙΟΥΜΗ 
ΙΠΟΧΥΉΜΕΡΟΙΓΕΝΗΟΘΕ 
ΕἸ ΠΓΗΟΓΗΟ :ΗΟΚΟΟΘΟ 
-ΟΟΥ̓ΔΙΆΩΟΙΝΟΟΙ : ΕΟ 
5. ἨΝΥΜΕΘΙΟΔΙΆΚΙΝΕ ΤΑΙ 
“ΓΟΜΙΟΡΑΆΜΝΗΝ ΚΕΙΟΘᾺ 
ΚΘΕΙΝ :ΕἰζΘικλΉβοΝνο 


2098 ΠΟΥ 30. 19 --- 18. 


ΜΗΟΔΙΆΥΓΤΗΝΙ[ΊΔΟΆΜΑΆᾺΡ 
ΤΥΡΟΜΑΙΥΜΙΝΟΗΜΘ 
ΡΟΝΤΟΝ ΤΕΟΥΡΆΝΟΝ 
ΚΑΙ ΓΗΝΓΗΝ ΤΉΝΖΩΟΣ) 
ἩΝΜΚΑΙΓΓΟΝΘΆΜΝΜΑΆ ΤΤΓΟΝ 
ΔΕΛΔΟΩΟΚΑΤΙΡΟΠΡΟΟΟ) 
ΠΟΥΥΜΟΩΟΝΤΉΝΟΥΆΧΟ 
ΓΙΆΝΙΚΔΑΥ ΤΗΜΙΚΑ ΓΆΡΆΝ 
ΚἈΑΙΘΒΚΑΕΞΣΑΙ ΤΉΝΖΟΩΗ. 
᾿ΙΜἈΖΗΟΟΥΚΆΙΌΟΠΙΕΡ 
ΜΆΟΟΥΧΓΆΙΤΆΝΚΝΤΟ, 
ΘΝΜΟΟΟΥΕΙΟΆΚΟΥΕΙΝ 
ΤῊἨΓΠΦΩωΝΗΟλΎΥ ΓΟΥῚς 
ΕΧΕΟΘΑΙΧΥΓΟΥΟΤΊΤΟΥ 
ΤΟΗΖΟΩΗΟΟΥΚΆΙΗΜΜΑΆ. 
ΚΡΟΤΗΘΟ ΓΤΟΝΗΜΕΡρΟ,. 
ΟΟΥΚΑΤΤΟΙΚΕΙΝΟΘΕΙΤΙ 
“ΤΗΟΓΗΟΗΟΦΘΜΟΟΘΕΝ 
ΚΟ ΓΟΙΟΙΤΆ ΤΡΆΟΙΝΟΟΥ 
ἈΕΡΑΑΜκληολκῖίκλι 
ἈΚΩΕ ΔΟΥΝΔΑΙΧΎΥΤΌῸΟΙΟ 
ΚΑΙΟΥΝΕ ΤΕΆΘΟΘΝΜΩ 
ΟΗΟΧΆΑΧΦΟΝΠΆΝΤΡΓΆΟ 
ΤΟΥΟΧΛΟΓΟΥΟΓΟΥ ΓΟΥῸ 
ΠΡΟΟΠΆΝ ΓΆΟ ΤΟΥΟΥ 
ΙΟΥΟΙΗΧΙΚΆΙΘΙΙΤΕΝΙΤΡΟΟ 
ΧΥΓΟΥΈβι ΚΕ ΤΩΝ 


10 


18 


ΕΓΟΣΕΙΜΙΟΗΜΕΡΟΝ » 


᾿ΟΥ̓ΔΥΝΗΟΘΟΜΔΑΙΘΤΊΕΙΟ 


ἸΤΟΡΕΥΕΟΘΆΜΚΆΙΘΙΚΤΙΟ 
ΡΕΥΕΟΘΑ [ἹΚΟΆΕΘΙΠΕΝ 
Τ͵ΡΟΟΜΘΟΥΔΙΆΒΗΟΘΗ 
ΤΟΝΙΟΡΑΑΙΝΗΝΤΟΥΤΟ. 
ΙΞΟΟΘΟΟΟΥΌΠΡΟΙΤΟ 
ΡΕΥΟΜΕΝΟΟΙΠΙΡΟΙ͂ΡΟ 
ΟΟΙΤΟΥΟΟΥΛΎΥ ΓΟΟΘ 
ΣΟἈΧΕΘΡΕΥΟΘΙΓΆΘΘΝΗ 
ΤἈΑΥΓΑΆΠΡΟΠΡΟΟΟΠΟΟΥ 
οοΥὐκλικα ΓΆΚΆΗΡΟ 
ΜΟΜΗΟΕΘΙΟΛΧΥ ΓΟΥΌΚΆΑΙ 
ἸΟΟΠΡΟΙΤΟΡΕΘΥΌΜΕ 
ΝΟΟΠΡΟΠΡΟΟΟΠΤΟΟΥ 
(ΟΟΥ̓ΚΑΘΑΘΆΑΆΧΆΗΟΕΝ 
ΚΟ[ΠΚΑΜΠΟΙΗΟΕΙΚΟΆΧῪ 
“ΤΟΙΟΙΚΑΘΟΩΟΒΘΤΠΟΙΗΟΘΙ 
ΟσΟΗΘΟΝΚΑΙΟΓ : ΑΎΟΙ : ΒΑ. 
ΟἸΧΘΕΥΘΘΙΓΩΟΝΆΜΟΡ 
ΡΑΙΩΟΝΟΙΗΟΆΜΠΤΕΡΑ. 
ΤΟΥΙΟΡΑΆΑΝΟΥΚΑΥΓῊΗ 
ΓΗΧΥΓΓΟΜΝΚΆΘΟ ΓῚΕ 
ΣΟΛΧΛΕΘΘΡΘΥΟΘΕΝΑΧΥΓΟΥῸ 
ΚΤ ΡΟ Δ ΟΟκαΝλῪ 
“ΤΟΥῸΟΪΟΒΘΙΟΤΤἈΟΧΘΙΡΆΟ 
ὙΜΟΩΝΙΆΜΙΠΟΙΗΘΕ 


209 ὉΕΟΈΊ. 30. 18 -- 31, δ. 


21 


ἜΘΑΥ! ΟΙΟ :ΚἈΘΟΤῚ ΧΙΚΆ. ΟΥ̓ΔΕΜΗΕΘΓΚΑ ΓἈΑΆΜΠΗ 


Κ ΤΑΙΤΑΘΟΆΝ ΤΗΝΕΝΤΌΛΗ. ΘΟΕΜΗΦΟΒΟΥΜΗΔΕ - 

Κ ΤΉΝ ΓΕΝΕΤΤΘΙΆΆΜΗΝ ἌΘΙΆΙΆ 
ὙΜινΝΆ Ν ριΖουκλῦ ΚἈΑΙΘΓΡΑΝ ΕΝΜΩΟΘΗΟΤΆ 
ΟΧΥΘΜΗΦΡΟΚΟΥΜΗ ᾽ς ΡΗΜΆΤΑᾺ ΓΟΥΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 
ἈΘΑΕΘΙΧΙΆΞΜΗΔΛΕΙΓΤῸ “ΤΟῪ ΤΕΙΟΒΙΒΆΙΟΝ :ΚἈ 6 

-ὴΗΘΗΟ : ἈΠΟΠΡΟςΩΠΟΥ ΚΕΝ ΧΑΎΓΟΝ : ΤΌΙΟ 
λυ ΓΩΟΝοτΤικοοθοοου ΪΕερεαυοιν Τοιουοιο 
ΟΠΡΟΠΟΡΘΎΟΜΕΝΟΟ ἈΘΥΕΙΤΟΙΟΆΙΡΟΥΌΙΝ 
ΜΕΘΥΎΥΜΩΝΟΥΜΗΆΝΗ 1. ΤῊΗΝΚΙΕΟ ΤΟΝΤΉΟΘΔΙ 
σΕΟΥΔΟΥΜΗΕγκΆ ΤΆ ἈΘΗΚΗοΟΚΥΑΆΟΙ 
ἈἌΙΠΗΟΘ “ΤΟΙΟΠΡΕΟΒΥ ΓΕΡοΟιΙΟΥ 

ΚἈΑΙΕΚΑΧΘΟΘΝΜΟΩΟΘΗΟ ΪΩΟΝΙΗΆΙΚΆΙΕΝΕΤΈΕΙ 
ΙἈΠΚΔΙΕΙΠΕΝΆΥ ΤῸ)Ε ἈΑΤΟΜΟΩΟΗΟΛΧΎΥ ΤΌΙΟ 
ΜΑΝΤΙΠΆΝΤΟΌΟΙΗΆΣ: Ἀ᾿ 16 - ΕΝΤ ῊἨΗΜΕΡΆΘΙΚΘΙΝΗ: 
ἈΡΙΖογκλιοχυύεου ἈΕΓΩΟΝΙ[ΜΕΤἈΖΕΓΗΕ, 
ΓἈΡΕΙΟΘΑΘΥΘΗΠΡΟΠΡΟ ΚΑΙΡΩΘΝΙἈΥΓΓΟΥΆΦΘΘ 
σ ΠΟΥ ΤΟΥ ΧΑΟΥ ΤΟΥ ΘΟΕ ΘΕΝΘΟΡΤΉΟΚΗ 
“ΓΟΥΘΙΟΤΗΝΓΉΝΗΝΩΣ) ΜΟΙΠΗΓΙΆΘΕΝ ΤΩΘΥΜ 
ΜΟΟΘΘΝΚΟΤΟΙΟΙΤΆΤΡΑΆ 9. ΠΟΡΘΥΘΟΘΑΙΠΆΝΤΓᾺ 
ΟἸΝΗΜΩΟΝΑΟΥΝΆΙΑΥ Ι᾿ἩΧοφϑηνλιανῳ 
ΤΟΙΟ[ΠΚΑΙΟΥΚΑ ΓΆΚΧΗ ΠΙΟΝΚΥ ΓΟΥΘΥοΟΥε. 
ΡΟΝΟΜΗΟΘΘΙΟΆΧΥ ΤῊΝ τω ΤοΟπλ ΝΕ κᾺΘ 
ΧΥΤοιοικληκο κ ἈΥΤΟΟ: ΣΗΤΆΙ: ΚΟ: ἈΝΆΓΝΩ 
ΟΟΥ̓ΜΠΟΡΕΘΥΌΜΕΝΟΟ 85 ΟΗΤΟΝΝΟΜΟΝΤῸΟΥ ΤῸ. 
ΠΟΙ Κ ἈΥΤΟΟΘΘΟΤΆΙΜΕ ΕΝἈΝΤΙΟΝΙΠΆΝΤΟΌΟ 


ΤἈΓΟΥΟΥΚΆΑΙΝΉΗΟΘΙΟΘ Ι᾿ΙΗἈΧΕιΙΟ ΓΑ ΓΑΛΥΎ ΤΟ 


910 ὈΕΟΤ. 31. 5 --- 19. 


ΤΆΙ 
ΦΟΔΛΘΗΚΟΥΘΕΘΝΆΔΛΟΩΝΙ 
ΚΕΖΕΙ( ἘΧΟΙΆΘΥΟΙΕΆΧΙΜΜ 
ΟΤΙΘΆΛΧΕΒΕΜΝΙΟΤΉΝΓΑ. 
᾿ΝΙΚΙΕΣΩΟἈΧΕΘΡΘΥΎΟΕ, 
ΧΑΥ̓ΓΗΝΟΝΊΤΡΟΙΤΟΝΕ 
ΠΟΙΗΟΕΝΤ ΤΗΝΙΕΡΘΙΧΟ) 


ΚΑΙ ΓΤΟΝΒἈΑΟΙΆΘΑΝΑΎΥ ΤῊ 


ΟΥ̓ΤΩΟΕΤΠΙΙΟΙΗΟΆΝΙς 
ΓΤΗΝΓΆΪΚΔΥΓΓΟΝΕΆΟΙΆΧΕ 
ΧΑΥΤΗΟΘ[]ΚΑΙΟΤΊΗΥ ΓῸ 
ΜΟἈΧΛΗΟΆΝοΙΚΑ ΓΟΙΚΟΥ 
ΤΕΟΓΆΞΚΆΟΟΝ ΠΡΟΟΙΝ 

- ΚᾺΙ :ἸΤΡΟΟΙΗᾺ ΧΙΚΆΙΕΓΕ 


ΚΝΟΝ ΓΟΘΝΜΕΟΟΛΎΥ ΤΩΣ: 


-κἈαιεφοκηθηολνει 

- Υ ΤΟιο οφολρὰ θιλῊ 

-ΓΚἈΡ:ΟΤΙΗΠΟΛΙΟΜΕΓΆ 
ἈΗΓΆΚΑΧΩΟΝΩΟΘΙΚΆΙ 
ΜΙΆ ΤΩΝΜΗΤΡΟΠΟΧΕ 
ων Κ͵ΤΟΝκΆΟΙΆΕΩΝ 

ΧΟΤΙΑΥ ΓΗΜΕΓΆΛΧΗΥΤΙΕΡ 

Ὁ ΓΗΝΓΆᾺΪΝ :ΚΑΙΠΆΝΤΕΟ 
ΟΙΆΝ ΡΘΟΛΧΥΤΉΟσΟχΧΥ. 
ΡΟΙ :ΚἈΑΙΆ ΤΕ τ ιλ ες 
ἈΔΛΟΩΝΙΕΕΖΕΚΕΧΟΙΆΘΥΟ. 
ΙΕΧΜΠΡοολιλΆΜΕλΟΙι 
ἈΘΆΧΘΕΡΩΟΝΚΆΜΠΡΟΟ 


ζ 
Φ 


9211 


5 


10 


18 


20 


φεραλλμελοιλθλίερει 
ΜοΥθΘκλιπροοίεφα 
ΕΙεκλοιἈ ΕἈλΆΆΧεΕιο 
ΚΑΟΠΡοΟοΟλ ΆΒθιρκλοι 
Ἀϑδλολολλμλεγω. 

-- λέτε: ἈΝΆΒΗΤΈΠΡΟΟ 
ΜΕΙΚΑΙΕΟΗΘΗΟΆΤΆΙ 
ΜΟΙΚΑΙΕΚΙΤΟΆΘΜΗΟΩ 
ΜΕΝ ΧἭ͵ ΤΗΝ :ΓΆΚΆΧΩΝ 
ΗΥ̓ΤΟΜΟἈΧΗΟΆΝΓᾺΡ 
“ΤΟΝΙΝΙΚΑΙΠΡΟΟ ΓΟΥῸ 
ὙἹΟΥΟΙΗΆΧ ἈΚΑΙΟΥΝΗ 

ἈΚΧΘΗΟΆᾺΝ :ΚΑΙΆΝΕΒΗ 
ΟἈΝΟΙΕΒΆΟΙΧΕΙΟΤΟΥ 
ἈΜΟΡΡβΡΑΙΟΥ :ΕἈΟΙΆΘΥῸ 
ΙΕΧΜΚΑΙΒΑΟΙΆΘΥΌΧΕ 
ΒΕΡΩΟΝΚΆΑΙΒΆΑΟΙΆΘΥΟΙ 
Ερειμουθκλικξλοιλ γο 
ἈΛΧΕιοΟιΚΙΚΆΟΙΆΕΥῸ 
ΟΔΟἈΧΛΆΛΜΑΥ ΤΌΙΚΆΙ 
ΠἈΑΘΟΧΧΟΟΆΧΎΥΤΏΝιΙς 
ΓΠΕΡΙΕΚΑΘΙΟΆΝΤΉΝΓΆ 
ΒΕΆΟΟΝΙΚΑΙΘΞΘΙΠΤΟΆΧΙΟΡ 
ΚΟΥΝΆΑΥ ΓΗΝΙΚΆΙΆΙΤΕ 
ΟΤΕΙΆΆΝΟΙΚΆ ΤΟΙΚΟΥ͂. 
“ΓΕΟΓΆΚΑΩΝΠΡΟΟΙ͂Ν 
ΘΙΟΤΗΝΠΆΡΕΜΕΟΛΗ 

-ΙΤΗᾺ :ΕἸΟΓΑΛΓΆΛλΆΆΕγΟ. 


105. 9, 38 -- 10, 6. 


“ΤΕΟΜΗΘΚΧΑΥΎΌΟΘΗΟΤΆΟ 
ΧΘΙΡΑΟΟΟΥΧΠΟΤΟΩΝ 
ΠᾺΙΔΟΩΟΜΝΟΟΥΧΝΆΒΗ 
ΘΙΠΡΟΟΗΜΆΟΤΟΤ 
ΧΟΟΚΑΙΕΞΣΕΧΟΥΉΜΆΟΘ 
ΚἈΑΙΒΟΗΘΗΘΟΝΗΜΓ. 
ΟΤΙΟΥΝΗΓΜΕΝΟΙΕΙ 
ΟἸΝΕΦΗΜΆΟΘΠΆΝΤΈΕΟ 
ΟΙΚΆΟΙΆΘΙΟΤΩΝΆΜΟΡ 
ΡἈΙΟΝΟοΙ ΚΑ ΤΟΙΚΟΥ, 
ΓΕΟΤΉΝΟΡΕΙΝΗΝ 
ΚἈΑΙΆΝΕΒΗΙΟΘΙΚΓΆΑΧΓΑΆ 
ΧΩΝΑΥ ΓΟΟΙΚΆΠΤΆΟ 
ΟἈΧΟΘΟΠΟΆΧΕΜΙΟΓΗΟ 
ΜΕΓΧΥ ΓΟΥΤΙΆΟΛΥΝΆ 
“ΓΟΟΘΕΝΙΟΧΎΕΙ 
ΚἈΙΕΙΠΕΝΚΌΠΡΟΟΙΝ 
ΜΗΦΡΟοκΚΗΘΗΟΛΧΥ ΓΟΥῸ 
ΘΙΟΓΑΡΤ ἈΟΧοιρλσοουΥ 
ΠΆΡΘλκΚΑΛΎΥ ΓΟΥῸ 
ΟΥ̓ΧΎΤΙΟΧΕΘΙΦΘΗΟΘ 
ΤἈΙΟΥ Δ ΕεισασΎ ΤῸ 
ΘΝΩΙΠΟΝΜΥΜΩΝΙΚΆᾺΙ 
-ἜΙΤΘΙ :ΤΤΆΡΕΓΕΝΕΤῸ 
βπλ ΤΟΥ Ἀν 
ΟΧΗΝ ΤΗΝΝΥΚΊΆΕΙ 
ΟΕΙΤΟΡΘΥΘΗΕΚΓΆΛΆΓΆ 
ἈΓ(ΟΝΙΚΑΙΕΣΕΟ ΤΉΟΘΕΝ 


212 


ἈΥΓΓΟΥΟΚΟΆΠΟΠΡΟ 
ΟΟΩΙΤΟΥΙΗΧΚΆΑΙΟΥ͂ΝΕ 
ΤΡΘΙ ΝΥ ΓΟΎΌΟΙῸ 
ΟΥ̓ΝΤΡΙΨΙΝΜΘΕΓΆΛΗΝ 

5 ΕΝΓΆΒΑΘΩΝΚΑΙΚΆ ΓΕ 
ΔΛΟΣΑΝΑΥ ΓΟΥΌΟΔΛΟ, 
ἈΝἈΧΒΑΝΟΘΟΩΟΝΕΗΘΟΩ 
ΡΩΝΚΑΙΚΆ ΓΕΙΚΟΙΓΤῸ. 
λΥΤοΟΥοεωσλζΖηκα. 


Ιι.. ΙΙΔΙΕΦΘΟΜΑΆΙΚΗΔΛ. 


ΕΝΤΛΕΦαυγθιναυ 
“ΓΟΥΟΛΔΙΤΟΠΡΟΟΩΠΤΟΥ 
[-ΥΩΟΝΙ[ΠΗΛΧΘΙΗΓΓΉΟΙΚΑ. 
ΤἈΚΑΟΕσκηθώρ 
5 ΚἈΙΚΟΘΤΙΕΡΡΙΤΈΝΑΥ 
“ΓΟΙΟΆΑΙΘΟΥΟΧΆΑΆΆΧΖΗΘΝ 
ΘΙ ΤΟΥΟΥΡΑΝΟΥΕΦΘ 
ἈΖΗΙΚΑΚΆΙΕΓΕΝΟΝΤῸ 
ΤΙἈΧΕΙΟΥΟΟΙΆΙΤΟΘΆΝΟ, 
0 ΓΕΟΛΔΙΆ ΓΟΥΟΛΙΘΟΥῸ 
“ΤΗἨΟΧΑΛΧΆΑΖΗΟΗΟΥΌΝΣ 
ΠΕΚΤΕΙΝΜΆΝΟΙΥΟΙ - 
ΙΗἈΜΆΧΑΙΡΑ ΘΝ ΤῸ 
-πόίλεμῶ : ΓΟΊΓΕΘΆΆ 
5 ἈΗΟΘΕΝΙΟΠΡΟΟΚΝΗΗ 
ΜΕΡΑΠΆΡΕΛΟΩΘΟΙΕΝΟ 
ΘΟΤΟΝΆΜΟΡΡΑΙΟΝΥ 
ΓΙΌΧΘΙΡΙΟΝ ΚΥΤΩΝ: 


105. 10, 8 -- τῷ. 


ΙΗΧΞΗΝΙΚΑΟΥΝΕΤΡΙ 
- Υ̓ΒνλΥῪ ΓΟΥΌΘΝΓΆΒΑ. 
ΟπῸΩΝ :ΚἈΑΙΟΥΝΕΤΡΘΙΒΗ 
-ΟἈΝΑΠΠΟΠΡΟΟΠΟΥ 
-ἸΗᾺ :ΚἈΙΘΙΠΕΝΙΌΟΗΛΙ 
ΟΟΙΚΑ ΓΑΓΆΒΑΩΝΟΤῊ 
ΤΟ λιησαληνηιζα. 
Τταφαραγγαλίλων 
ΚἈΑΙΕΟ ΓΗΟΗΛΙΟΟΙΚΆΙΗ 
ΘΟΘἈΧΗΝΗΕΝΟΤΆΟΘΕΙΕ 
ΦΟΗΜΥΝΆΑ ΓΟΟΘΟΤΟΥῸ 
ΕΧΘΡΟΥΟΧΥΤῸΝ ΚΟΥ 
ΧΧΙΤΟΥ ΓΟΓΕΓΡΆΜΜΕΘ 
ΚΝΟΝΕΘΙΠΙΒΙΕΆΙΟΥ ΓΟῪ 
ΚΕΥΘΟΥῸ :ΚΑΙΘΟΤΉΟ 
ΗἈΧΙΟΟΚΑ ΓἈΜΕΟΟΝΤῸΟΥ 
ΟΥ̓ΡΑΝΟΥΟΥΎΤΙΡΟΟΘΘ 
ΠΟΡΕΥΘΤΟΕΙΟΛΥΌΜΆΟΘ 
ΕΙΟσΤΕΧΟΘΗΜΕΡΆΟΜΙ 
ἈΟ:ΚἈΑΙΟΥΚΕΓΕΝΕΤῸ 
ΗἩΜΕΡΑΤΟΙΧΥ ΓΗΟΥ ΔΕ 
ΤΟΠΡΟΤΕΡΟΝΟΥ ΔΘ 
“ΓΟΕΟΧΑ ΓΟΝΩΟΘΤΈΕΕ 
ΤᾺΚΟΥΌΛΙΘΝ ΚΡ 
ΚΝΗΟ: ἈΝΟΥΟΤΊΙΚΟΟΥ 
ΝΜΕΤΙΟΆΧΘΜΗΟΘΕΝΤῸΣ 
᾿ΗΧΧΚΑΙΘΙΤΕΟΤΡΕΟΎ Ε΄ 
ΧΙΟΙΚΧΙΙΤΑΟΙΗΆΜΕΤΑΥ 


218 


10 


18 


20 


Χ ΤΟΥΕΙΟΤΉΝΙΤΆΡΕΜΕΟ 

ἈἈΗΝΕΙΟΓΆΆΓΆΛΑΝ: 
κυ φυγονοιδελοι 
ἈΘΙΟΟΥ Γοικλικα ΓΕ 
ΚΡΥΞΗΟΆΧΝΕΙΟΤΌΟΙΤΗ 
ἈΧΛΙΟΝΤ ΟΘΙΟΜΆΚΗΔΑ, 
ΚΑΟΙΛΙΤΗΓΓΕΧΗΤΌΣΥ 
ἈΕΓΟΝ᾽ΓΕΟΘΥΡΗΝΤΆΙ 
ΟΙΕΚΑΟΙΆΧΘΙΟΚΕΚΡΥΜ 
ΜΕΝΟΙΕΝΤΏΟΠΗ - 
ἈΔΙΩ ΤΩΘΝΜΆΙΗΛΑ, 

ΚΑΙΕΙΓΙΕΝΙΟΙΚΥΧΙΟΆ ΓΕ 
ἈΙΘΟΥΌΧ ΜΕΓΆΛΧΟΥῸΙ[Ι 
ΕΠΙΟΤΟΜΆ ΤΟΥΌΙΤΗ 
ἈΔΙΟΥΚΑΙ ΚΑ ΓΧΟΤΗ 
ΟἈ ΓΕΕΙΙΑΥΓΟΥΆΝΆΡΑΟ 
ΤΟΥΦΥλλοσθινεπανυ 
“ΓΟΥΟΥΜΕΘΙΟΔΕΜΗΕ 
ΟΤΉΙΚΑ ΤΕΚΑ ΤΑΙ 
ΚΟΝΤΈΟΘΟΙΠΟΩΤῸΣ 
εχϑθρωνυμωώνμνιζαι 
κΑ ΓἈΧΛΑΒΕΤἈΙΓΤΓΗΝΟΥ 
ΡΑΓΙΆΝΧΥΤΩΝ ΚΌΜΗ 
ἈΚ«ΡΗ ΤΕλΥΤουο: θισαὰ 
ΘΕΙΝΕΙΟΤΆΘΠΟλΛΕΙΟ 
Ἀτωνπηλράλθλῳ 
ΚΕΝΓΆΡΑΥ ΓΟΥΌΚΟΟ 
ΘΟΗΜΩΟΩΝΕΙΟΤ ἌΟΧΘΙ 


108. 10, 18 --- 19. 


ΡΆΘΗΜΩΝ :ΙΚἌΆΙΕΓΕ 
ΝΕΤΓΟΟΩΟ [ΚἈ] 
“ΓΕΙΤΑΥΟΘΕΜΝΙΟΚΆΙΟΙΥ 
ἸΟΝΙΗ ἈΚΟΙΤΓΟΝΊΓΕΟ 
ΧΥΓΟΥΟΙΚΟΠΉΝΜΕ 
ΓΆΧΗΝν φολβρΆεῶο 
ΕΙΟ ΓΕ ἈοοκλυοιλΆ 
ΖΟΜΕΝΟΙΔΙΕΟΘΗ 
ΟἈΝ ΧἈΑΤΙΆΥ ΓΩΝιΙΚΆΙΕι 
ΚΟΗΆΘΟΝ :ΘΙΟ ΓΆΟΙΤΟ 
ἈΕΙΟΓΆΟοχυρΆᾶΆοιζαι 
ἈΠεσΤΡαφηπλοολὰ 
ΟΟΠΡΟΟΙΝΕΙΟΜΆΚΗ 
ἈἈᾺΧΕΙΟΤΓΤΗΝΠΆΡΕΜΕΟ 
ΧΚΆΗΝ :ὙΓΙΗΟΙΚΙΟΥΚΕ 
ΓΡΥΣΕΝΤΤΩΟΜΝΥΙΩΝ 
ΙΗΧΟΥ ἈΕΙΟΤΗΓΆΩΟ 
ΟΗΧΎΥ ΓΟΥΊΚΆΙΕΙΠΕΝ 
ΙΟΆΝΟΙΞΣΆ ΓΕ ΓΟΟΠΗ 
ἈΔΛΟΟΝΙΚΆΙΕΣΑΓΆΓΕ ΓΑΙ 
ΧΚΊΊΤΡΟΟΜΕ : ΓΟΥΌΕΑΛΟΙ 
ἈΕΙΟΤΟΥ ΓΟΥΌΘΚΤΟΥ 
ΟἸΠΗΛΧΔΆΙΟΥ Χ ΚΆΙΕΙΤΟΙ 
ΚΗΟΆΝΟΥ ΤΩ :ΚΆΙΕ 
ΣΗΓΆΓΟΝ ΚΠΡΟΟΛΧΎΥ ΤΟ: 
“ΓΟΥΟΘΘΒΕΆΧΟΙΆΘΙΟ ΤΟΥ 
᾿ΓΟΥΟΕΘΚ ΤΟΥΌΟΙΤΗΧΆΙ 
ΟΥ̓ΤΟΝΜΕΆΟΙΆΕΆΙΕΆΜ 


914 


20 


20 


ΚἈΑΙΤΟΝΕἈΧΟΙΆΘΆΧΘΕΡΟΣ 
ΚἈΑΙΤΟΝΕΛΟΙΆΘΑΊΕΡΙ 
ΜΟΥΘΚΑΙΓΤΟΝΕΆΟΙΆΧΕ 
ἈΛΑΧΕΙΟΙΚΑΥΙ ΤΌΝΕΛΟΙ 
ἈΕΧΟΔΟΣΧΆΛΜΙΚΆΙΕΙΤΙ 
ΕΞΗΓΆΓΟΝΆΑΥ ΓΟΥΌΠΡΟΟ 
᾿ΜΝΚΑΙΟΥΝΕΚΆΛΕΟΕΝ 
ΙΟ] ΤἈΝ ΓΑ ἈΝΆΡΆΑΟΞΙΗΣ 
ἈΕΓΩΝΑῪ ΤΟΙΟΙΚ ΓΟΥῸ 
ΕΝΆΡΧΟΜΕΝΟΥΟ ΤΟΎΤΙΟ 
ἈΕΜΟΥΓΟΥΟΟΥΝΠΟΡΘΟΥ 
ΟΜΕΝΟΥΌΛΥ ΓΩΠΡΟ 
ΠΡΟΡΕΘΥΘΟΘθιζΆιεΠΙΘ6 
ΤΕ ΓΟΥΘΠΟΛΆΟΥΜΩΝ 
ΘΙ ΓΟΥ̓ΟΓΡΑΧΗΧΟΥῸ 
ἈΥΤΩΝ :ΚΠροσθὰ 
ΘΟΝΤΘΕΠΕΘΗΚΆΑΝΤΤΟΥῸ 
ΤΠΟΔΆΟΔΛΥ ΓΩΟΝΕΙΠΤ ΓΟΥῸ 
“ΓΡΑΧΗΧΟΥΟΛΧΎΤῸΩΝ τς 
ΕΙΠΕΝΠΡΟΟΆΧΥ ΓΟΥῸΌΙΌ 
ΜΗΦΡΟΒΚΗΘΗΤΈΞΑΥ ΓΟΥΌ: 
ΜΗΔΛΕλΔΟΧΘΙΆΟΗ ΤΕΆΝΑΆΡΙ 
Ζεοθλαιμκα ΧΕ ΤΕΟ 
“ΓΙΟΥ ΓΩΟΙΠΟΙΗΘΘΙΚῸ 
ΠΆΟΘΙΝ ΤΟΙΟΕΧΘΡΟΙΟΥ 
ΜΟΩΟΝΟΥΟΥ ΜειοκΆ γα. 
ΠΟΧΕΜΘΙΓΆΙΧΥ ΓΟΥῸ 
ΚἈΑΙΆΤΙΕΚ ΤΕΙΝΕΝΑΥ ΓΟΥῪῸ 


ΙΟ5. 10. 19 -- 26, 


Ι'ΟΚ ΜΕΤΑ ΡΤ ΤΟΥ ΓΟΙΚΆΙΕ 


ΚΘΆΝΑ ΤΤΩΟΘΕΝΑΥ ΤΟΥῸ: 
ΚΞ ἈΙΕΘΚΡΒΜΆΑΟΘΝΑΥ ΓΟΥῸ 


ετπεσυλωνιζλιηοκ. 
ΚΡΕΜΆΜΕΝΟΙΘΙΙΤῸΣ 
Συλωνεωσθοπερλο 
ΚἈΑΙΘΒΓΕΝΗΘΗΠΡΟΟΛῪῸ 
ΜἈΑΟΘΗΛΙΟΥΚΆΙΕΝΕΤΕΙ 
ἈΧΤΟΙΌΚΑΙΚΆΘΕΙΛΆΝ 
ΧΥΤΟΥΟΧΠΟΤΩΝΞΥ 
ΧνΝκαιερρ,ανλυ 
“ΤΟΥ ΟΘΘΙΟΤΟΟΠΗΆΧΔΙΟ, 
ΘΙΟΟΚΆΑ ΓΕ ΦΥΓΟΟΆΝΕ 
ΚΕΙΚΑΙΕΙΠΕΚΥ ΧΙΟΆΝΑΙ 
ΘΟΥῸ Κ ΜΕΓΆΛΟΥ: ΕἸΤΙ 
“ΤΟΟΠΗΛΧΆΙΟΝΕΩΟΤΉΟΘ 
ΗΜΕΡΑΟΤΉΘΟΗΜΕΡΟ,. 


ΚΑΟΙΓΗΝΜΆΚΗΛΆΘΆΧΕ.. 


ΚΟ: ΘΝ ΤΗΗΜΘΡΆΘΚΘΙΝΗ 


ΚἈΙΕΦΟΝΘΥΟΕΝΆΑΥ ΤΟΥῸ 


ΒΝΟΤΟΜΑΆΤΊΣΙΦΟΥῸΟΙ) 


ΧΙΚΔΟΤΟΜΝΜΕἈΆΧΟΙΆΧΘΑΛΥΤΉΟ: 
ΙΚΑΙΘΣΩΛΧΕΘΡΘΥΌΕΝ ΚΆΥ 


ἈΚ ΟΥΌΙΚΑΙ :ΤΆΝΕΝΤΙΝΕ 
ΟΝΟΗΝΕΝΑΎΥ ΓΗΚΆΙΟΥ 
ΚΑ ΓΘΆΘΙΚΡΘΗΘΝΑΎΥ ΤῊ 

-ΟὙΥ̓́ Δ ΕἸ: ΑἸ ΟΘΕΟΟΜΕ 
ΝΟΟ:ΚἈΙΕΠΟΙΗΟΆΝΤΩ 


21ὅ 


1ὅ 


20 


ΕΧΟΙΆΧΕΙΜΆΚΗΔΛΔΔΟΝ 
ΤΡΟΠΟΝΕΙΠΟΙΗΘΟΆΝΤῸῺ) 
Ελοιλεερειχῳω 


ΙΞ(ΑΟΙΔΙΤΗΆΧΘΕΜΝΙΟΙΚΆΗΙΤᾺΟ 


ΙΗΧΜΕΤ ΑΥ ΓΟΥΈΚΜΆ 
ΚΗ Δ ἈΕΙΟΧΘΕΝΆΙΚΑΙΕ 
ΤΤΟΆΧΙΟΡΚΕΙ Χ ΘΓ :ἈΘΕΝᾺ 
κληπΆ ραλκενκο κι [ἡ 
ἈΥΓΤΗΝΕΝΧΘΕΘΙΡΗΗΆΠΓΙΚΑΙ 
ΕἈΆΧΕΚΟΝΆΑΎΥ Χ ΤῊΝ :ΚΚᾺΙ 
“ΤΟΝΕΑΧΟΙΆΧΘΆΑΛΎΥΤΉΟΘ 
κε φοναευολναυ 
“ΤΗΝΕΝΟΤΌΜΑΆ ΤΊΣΙ 
«ογοκλιπΆνΝαΝΓΙΝΕ 
ΟΝ ΚΟ:ΕΝΧΥΤΉΟΥΝΑ. 
ΤΕλΕῬϑηενλύ ΓΗοΥ, 
λεοιοδυλσεοῶομε - 
Νοοτκ λυ Πα ουγωςσ: 
ΙΞ«ΚΑΙΕΙΤΟΙΗΘΘΝΤΌΘΒΑ. 
ΟἸΆΧΕΙΧΥ ΤΗΘΟΝ ΤΡΟΙΤΟ,. 
ΘΙΤΟΙΗΘΟΕΝΤ ὩΒΕΆΟΙΛΆΘΙ 
Ἰερθιχῳ 


ΚΝΟΛΧΗΙΗΆΛΘΕΙΝΙΟΚλΙΠλςΟ 


ΠΆΜΕΤΑΥ ΓΟυεδιζλλ 
ΕΝἈΑΘΙΟΧΆΧΘΙΟΚΆΜΤΘ 
ρΡιδβκαϑιοθανλύ Γηώις 
ΕἸΤΟἈΧΙΟΡΙΚΘΙΑΥ ΤΉΝΚΆΙ 
ΠΆΡΘΔΟΩΔΙΚΕΝΙΚΟΤῊΝ 


, 10, 26 --- 33. 


“δὰ κ αν πύσιυ πιο κι τ σας. -- 


ἈΆΛΧΘΕΙΟΕΙΟ ΓΤ ἌΟΧΘΙΡΆΟ 
ΙΗΧΚΑΙΕΆΧΧΒΕΝΧΎΥ ΤῊ 
ΤΉῊΛΘΥΤΕΡΑΗΜΕΡΆΚΑΙ 
ΕΦοΟΝΕΘΥΟΕΝΑΥ ΤῊΝ 
ΒΝΟΤΟΜΑΆΤΊΣΚΡΟΥΟ 
ΚἈΑΙΕΣΩΆΧΘΘΡΟΘΥΟΕΝ 
ΧΔΥΓΓΗΝΟΝΤΡΟΙΠΟΝΕ 
ΠΟΙΗΘΕΝΤΉΛΧΕΕΝΑΆ 
ΤΟΤΕλνεβηλιλλμκαὰ 
ΟἸΆΘΥΟΓΆΖΕΡΕΟΗΘΗ 
ΟἈΥΓΗΛΆΧΕΙΟΙΚΆΔΕΙΤΑ. 


ΣΚΡΟΥΟΚΆΑΙΠΆΝΕΝΤΙΝΘ 
ΟΝΕΘΝΆΑΎΥ ΤῊ ΚΕΝΤΉΗ 
ΜΕΡΆΕΚΘΙΝΗ :Θονου. 
ΟἈΝΟΝΤΡΟΙΤΟΝΕΙΤΟΙ 
5 ἨΟΧΝΤΉΛΆΧΕΙΟ 
ΚΑΟΆΠΗΆΧΘΕΝΙΌΚΆΧΗΤΑΆΟ 
ἸΗΧΜΕΤ ἈΥ ΤΟΥ ΚΧΆΠΟ 
[ΚἸεγα ΜΠ] διοχαερώνις 
ΠΕΡΙΕΚΑΘΙΟΆΝΑΥ ΤῊ 
10 ΚΙΚΔΙΚΑ ΓΕΧΧΕΟΝΤΌΛΥ 
Κ ΤῊΝ :ΚἈΑΙΕΙΤΑ ΓΆΞΆΝΑΥ 


ΤἈΞΕΝΧΎΥ ΓΟΚΠΌ[ΓΊΙΕΝ ΤῊἨΝΕΝΟΤΌΜΑΤΙΣΙΦΟΥῸ 


-Ι ΟΤΟΜΑΤΙΞΙΦΡΟΥΌΟΙΙ 
ΚΑΙΓΟΝΆΧΟΝΜΧΎΥ ΤΟΥ 
ΜΗκΑ ΤἈΧΙΦϑηνλιλγ 
ΤΟΝΟΘΟΦΟΜΙΕΝΟΝ 

[-ἸΚΟΆ ΠΕΦΕΥΓΟΤΆΠ] 

ΚΑΙΧΙΤΗΧΘΕΝΙΌΚΆΜΙΤΆΟ 
ἩΧΜΕΤ ΧΥ ΓΟΥΕιζλλ. 
ΧΕΙσεαιθοολολ ἈΆΜΚΑΙ 
Τ]ΕΡΙΕΚΑΘΙΟΕΝΧΎΥ ΤΉ. 
ΚΑΘ ΣΕΠΟΧΙΟρΡΙΚΗσΕΙ 
ΧΥΤΗΝτκαηΤΆραλο 

- ΚΕΝΧΥ ΓΗΝΚΌΕΝΧΘΙ 

-ΡΠΗΚΧ ΚΑΙ ἈΚΕΝΑΥ 
ΓΗΝΕΝ᾽ ΓΗΗΜΕΡΆΘΙΚΟι 
ΝΗΙΚΆΙΕΦΡΟΝΕΥΌΘΝ 
ἈΥΓΗΝΕΝΟΤΟΜΔΑΧΤῚ 


210 


ΚΑΙ ΓΟΝΕΚΧΟΙΆΧΕΆΧΧΎΥΤΉΟΘ 
χκλυ πἈ οτλολοκῶμᾶλς.. 
1. ΑΎ ΓΗ ΚΠΆΝΓ ΓΆΓΕΑ. 
ΕΝΙΠΠΜΝΜΕΘΟΝΊΤ ἈΟΟΘΆΗΝ 
ΕΝΆΑΥ ΤΗΟΥΚΗΉΝΙΆΧΟΘ 
ΟΘΟΜΕΝΟΟΟΝΤΡΟΠΟ,. 
ΕΠΟΙΗΟΆΝ ΓΗΟΔΟΆΣΧΆΆΜ 
Ὁ ΕΞΩΛΧΕΘΡΕΥΟΆΛΝΑΥΤῊ,. 
ΚΑΙΓ[ΧΊΙΤΆΝΙ ΚΕΝΤΙΝΘΟΝ [ἢ 
ΟΟΧΕΝΑΎΥ ΤῊ 
κΆ ΠΘΟΤΡαΎενιίσικαι 
ΠἈᾺΟΙΗΆΜΕ Τ ἈΥ ΤΟΎΕΙΟ 
6. ΟΧἋΟΑΕΕΙΡΆΙΚΆΜΠΤΕΡΙΕΙΚΑ. 
Θιοα να ΓΤηνκλιθλλ. 
ΚΟΝΑΥ ΤΗΝΚκΑΙΟΝΕΆ. 
ΟἸΧΕΧΧΥ ΤΓΗΟΚΑΙΠΆΘΆΧΟ 


ΙΟ ΚΝ. 10, 32 -- 39. 


ΓἈΟΚΩΜΑΆΟΛῪΥ ΤΉΟΙΚΑΙ 
ΘᾺ Τ ἈΞΑΝΑΥ ΤΉΝΕ, 
ΟΤΌΜΑ ΤΊΣΙ ΦΟΥΌΚΑΙ 
εϑωλεθρουολνταὺ 
ΤΉΝΙΚΑΙ :ΤΆΝΕΝΤΙΝΕΟ 
ΕΝΧΥ ΤΗῊΙΚΑΙΟΥΚΑ ΤῈ 
᾿ἈΙΠΟΝΟΥΔΘΝΆΛΔΙΆΧΟΘ 
ΟΘΟΜΕΝΟΝΟΝΊΓΡΟ 
ΠΟΝΕΙΙΟΙΗΘΟΆΝ ΤΗΧΕ 
ΕΡΟΝΟΥ ΓΩΘΘΙΤΟΙΗ 
ΟἈΝΤΉΔΛΔΕΘιρμκαα τὼ 
ΕλοΆ ΘΙ ΓΗοιΆΘΑ. 
ΠΕΡΕΠΟΙΗΟΧ ΤΉΆΧΛΕΘΕΝΑ. 
καυτ κἈΟΙΆΕΙΆΥ ΤΉΟ 
ΚἈΑΙΕΙΤΆΓΓΆΞΕΝΙΟΧ ΤῊΝ [] 
ΠᾺΆΘΟΧΝ ΤΉΝΓΗΝΤΉΟΘ 
ΟΡΘΙΝΗΟΚΑΙ ΤΉΝΝΑΆ 
ΓΕΒ ΓΗΝΙΤΕΆΛΙΝΗΝ 
ΚΤΉΝΗ ὥθιτᾺὶ 
ΤΟΥΟΠΆΝ.ΤΆἈΟΘ:ΕΧΟΙΆΕΙΟ 
ΧΥΤΗΟΘΟΥΚΑΆΤΘΆΙΠΟ, 


ΕΝ:ΑΥ ΓΗ[ΠσσοομΜανΝ 


ΙΞ(ΟΙΤΆΝΘΜΠΙΝΘΟΝ :ΖΟ) 
ΗΟ: ΘΣΟλΘΘρουολνο, 
“ΓΡΟΙΤΟΝΕΝΕΤΕΙΆΆΧΓΓΟ 
ΚΟΟΘΟΙΗΛΙΚΑΙΆΤΤΕΚΤΕΙ 
ΝΜΕΝΑΥ ΓΟΥῸΟΪΟΛΊΤΊΟΙΧΑ. 
ἈΗΟΒΆΑΡΝΗΕΩΦΟΓΆΖΗΟΘ 


ΚΚΑΥΤῊΝ :ΤΙΆΟΆΧΝΓΗΝΓῸ 
σοΟΝΕσΤἨογΆλβλο. 
ΚἈΑΙΓΑΝ ΤἈΟ ΤΟΥ ΌΚΛΧΟΙ 
ἈΕΙΟΤΟΥ ΓΟΥΌΚΑΥΓΗ,. 

5 ΓΗΝΑΥΤΩΝΕΆΆΕΕΝΙ 
ΙὈΘΙΟΆΙ ΤΑ ΞΟΤΊΚΟΟΘΟ 
᾿ἩΧΟΥΝΕΠΟΆΧΕΜΘΙΤῸῺ 
ἩΧΟΧΚΑΙΆΝΘΟΤΡΘΟΎΕ, 

ΚΙ ΙΤΧΟΙΗΆΜΕ ΤΥ ΤΟΥ 
ιὸ ΚΕΙΟΓΠΙΟΧΕΜΟΝΒΘΙΟΤῊΝ 
ΚΙΤΑΡΕΜΕΟΛΗΜΝΕΙΟΓΆΆΣ 
ΧΓΆΛΑΆ 
(ΟΟΛΘΗΙΚΟΥΌΟΘΜΙΆΒΕΙΝ. 
ΕἈΟΙΆΕΥΟΧΟΩΡΆΠΕ 


1 ΟἼΓΘΙΆΘΝΠΤΠΡΟΟΪΚΆΚ 


ΕλΟΙΆΘΆΜΆΟΝΚΑΙ 
ΠΡΟΟΘΚἈΧΟΙΆΘΆΘΟΜΕ 
Ρωνκλιηβοσξλοιλε 
ἈΛΧΟΧ.ΡΚΑΙΠΡΟΟΤΟΥῸ 

Ὁ ΒἈΟΙΧΘΙΟΤΟΥΌΚΑ ΤΑ. 
σαι ΝΑ ΓΗΝΜΕΓΆᾺ 
ἈΗΝΕΙΟΤΉΝΟΒΡΕΘΙΝΗ, 
ΚἈΙΕΙΟΤΗΝΆΦΆΒΆΛΠΕ 
ΝΜΆἈᾺΝΤΊΧΕΝΕΡΕΘΙΚΑΙ 

25 ΕἸΓ ΓΟΠΙΕΔΙΟΝΙΧΆΛΕΙΟ 
ΝΑ Ρελωρκλιθι ΓΟ Ὸ 
ΠΆΡΑΛΙΟΥΟΧΆΝΆΝΑΙ 
ΟΥ̓ΩΧΙΤΑΝΑΆΓΓΟΆΩΝ] 


2117 ΙΟΒ. 10, 39--- 11, 8. 


28 


ΚἈΙΕΙΟ ΓΟΥΟΙΤΆΡΆΛΧΙΟΥῸ 
ἈΜΟΡΡΑΙΟΥΟΚΑ ΓΟΥῸ 

ΧΟ ΓΑΙΟΥΌΚΆΙΦῬΕΡα 
ΖΑΙΟΥΟΚΑΙΕΚΟῚ ὉΧΙΟΥῸ 
“ΓΟΥΘΕΝΤ ὩΟΡΕΘΙΚΑΓ ΤΟΥ Ὸ 
ΕὙΔΙΟΥΟΥΤΙΟ ΓΗΝΆΕΡ 
ΝΜΙΩΝΕΙΟΤΗΝΜΆΘΟΗ 
ΦΑΚΝΑΙΕΞΗΧΘΟΝΑΎΥΓΟΙ 
κλυοικλολεολυγωῳ 

ΝΕ ΓΑΥ ΓΝ ΧἈΆΧΟΟΘΙΠΟ 


ΚἈΝ Ὁ: ὩΟΠΕΡΗΆΜΜΟΟ 


ΗΕΙΠ ΓΟΧΘΙΆΘΟΘ ΓῊΟ 
ΘΆΧΧΟΟΘΗΟ ΩΠΆΗΘΕΙ 
ΝΑΙ ΠΙΟΙΚΑΙΆΡΜΆΓΕΑς 
πολλλοφολρλιλιου 
ΝΕΚΆΧΟΝΙΤΆΝΤΈΟΟΙ 
ΚΕἈΟΙΧΕΘΙΟΟῪ ΤΟΙ ΚΑΙ 
᾿ΠΆΡΕΓΕΝΟΝ ΤΟΚΆΗΠΆ. 
ΡΕΝΕΚΆΛΆΧΟΝΘΙΤΙῸ 

ΧΥ ΤΟΘΠΓΟΥΥ ΔΆ ΤΟΟ 
ΜΕΡΡΩΟΜΠΟΆΕΘΜΗΟΑΙ 
“ΓΟΝΙΗΆΧΚΑΜΕΠΊΕΝΚΟ 
ΠΡΟΟΙΝΜΗςΡΟΒΗΘΗΟ 
»τοΠρΡοοω ΟΥ̓ Υ 
ΓΩΟΝΟΤΙΤΗΝΆΥΡΙΟΝ 
ὩΡΑΝΤ ἈΥΓΓΗΝΕΓΩ 
ΓΙΆΡΑΔΙΔΟΟΜΙ ΧΠΆΝΓΓΆΟ 


ΧΚΑΥΓΟΥῸ : ΤΕ ΓΡΟΙΠΩΜΕ 


ὃ 


10 


10 


20 


20 


ΜΟΥΌΒΝΝΆΝΤΊΟΝ ΧΚΎΥΪΩ 
ΙΗΧ ΓΟΥΟΠ ΤΠΟΥΟΛΧΎΥ ΓΟ 
ΜΕΘΥΡΟΚΟΠΗΟΘΘΙΟΚΆΙ 
ΓΧΆΡΜΑΤΑΛΥΓΟΩΝΚΆ 
“ΓΆΚΆΑΝ ὈΕΙΟΠΎΡΙ: 
ΚἈΑΙΗΧΘΕΝΙΟΚΆΜΤΆΟΟ 
ἈΧΟΘΟΠΟΧΕΜΙΟΊΤΗΟ 
ΜΕΤ ἈΥ ΤΟΥΕΠΙΧΥῪ ΤΟΥ Ὸ 
ΕἸ ΗΓ ΓΟΥ ΔΟΟΡΜΆΡΡΩΜ 
ΕΥΆΤΗΜΆΚΆΙΕΙΠΕΙΤΕΟΚΣ. 
ΠΑΥ̓ΓΟΙΟΞΕΝΤ ἬΟΡΘΙΝΗ: 
ΚΑΙΠΆΡΕ Δ ΚΕΝ ΧΥ ΓΟΥῸ 
ΚΟΥ̓ΤΙΟΧΘΙΡΙΟΥΟΙΗλυς 
ΝΟΙΤΤΟΝΊ ἙΟΧῪ ΓΟΥῸ 
ΚἈ ΓΘΑΙΩΟΚΟΝΆΥ ΓΟΥῸ 
ΕὐὠὐσΟΘΕΘΙΔΟΝΟΟΘΕΘΝΤΉΟΘ 
Μεγαληοιλυεωσ το 
κιΙλορεφωϑθϑμλιμκλι 
ΦΟΓΩΟΝΙΤΕΔΙΩΟΝΝΙΆΟ 
οηφαθϑκα ΓἈΝΆΑΓΓΟΆΧΆΟ 
ΚΑΙΝΑ ΓΕΚΟΥΆΝΑΥ ΓΟΥῸ 
εὐ ΓΟΥΜΗΚΑ ΓΆΆΧΙΦΡΘΗ 
“ΜΓ Ν λεὼς. 
ΜΙΕΝΟΝΚΆΑΙΕΠΠΟΙΗΘΕΙ 
ἈΥΓΟΙΟΙΓΙΚΑΘΟΤΊΕΝΘ 
“ΓΘΙΆΧΓΓΟΧΝ ΓΩΟΚΟ ΤΟΥ Ὁ 
ἸΠΠΟΥΌΛΥ ΓΟΝΕΝΟΥ 
ΓΟΝΟΙΠΗΘΘΝΚΆΓΓΧΆᾺΡ 


218 105. 11, 3---.9.. 


ΜΑΤΆΛΥΤΩΝΕΝΕΠΡΗ ᾿ς ΚΘΧΩΜΑΆΤΊΟΜΕΝΆΟ 


ΟἈΝΠΎΡΙ [ΧΆ ΤΩΝ ΠΟΥΚΕΝΕΠΡΗ 

ΚἈΙΕΠΕΟΤΟΥΈΕΝΙΌΕΝ ΟΕΝΙΗΛΣ:ΤΆΗΝΙΧ] ΤΉΝΙ]ΠᾺ 
τωκλιρῶσικθινως ΟὩΡΜΟΝΗΝΤΑΎΥ ΤῊΝ: 

ΚΑ ΘΆΧΚΕΤΟΙΧΙΤΉΝ[ἸΆΟβΡ 5. ΘΝΘΠΡΗσΟΝ Κατα. 
ΚΑΙ ΓΟΝΕΧΟΙΆΘΆΛΎΥΤΗΟ ΤᾺ ἈΟΚΥΧΆΛΥΤΉΟΚΙς 

Χ ἈΠΙΕΚΤΕΙΝΕΝΕΝΡΟΜ ΚΤ ἈΙΚΤΉΝΗ: ΕΠΡΟΝΟΜΘΟΘῪ 

ἈΦΑΙΆ ΤΗΝ ΒἈΟΩΡΤΌΠΡΟ ΟἈΝΕΛΧΥῪΥ ΤΟΙΟΟΙΥΊΟΝΗΛΣ. 
ΤΕΡΟΝΆΡΧΟΥΟΧΤΙΆΟΟ..,, ΧΙΑΤΑἈΤΟΡΗΜΆΚΥΟΘΝΘ 
ΤὨΝΕΛΧΟΙΆΘΙΩΟΝΤΟΥ ιο ἈΚ ΤΕΙΆΧ ΤΟΤΟΣΥ :ἈὙΥΤΟΥῸ 
ΤὨΝΙΚΑΙΆΙΤΘΙ ΤΟΝ ΠἈΕΘΠΆΝ Τ ἈΟΕΣωλΕΘροΥ 
ΠΆΝΕΝΠΝΕΘΟΝΚΟΞ:ΕΝ ᾿ ΟΘΕΝΕΝΟ ΤΟΜΑΤΊΣΙΦΟΥΟ 
ΧΥΓΤΗΘΒΝΟΤΌΜΑΤΊΙΣΦΟΥΟ εβὠσλπωλθοθνλῪ ΓΟΥῸ 
Ι ΞΕ ΣΟ ἈΕΘΡΟΥΟΆΝ: ΟΥ̓ΚΑΙΓΘΆΙΠΟΝ ΑΥ̓ΤῸ: 

- ΠΑΝΤ ἈΟ:ΚΑΙΟΥΚΑ ΤΕΆ 0 ΟΥ̓ΔΕΕΝΕΟΝΤΠΝΕΟΝΟ 
ΦΘΗΘΝΧΎΥΤΉΘΝΤΗΙΝΘ ΤΡΟΠΟΝΟΥΝΘΤΆΣΕΝ 
ΟΝΚΑΙΤΉΗΝΆΘΩΡΕΝΘΕ ΚΟΤΩΜΟΩΟΘΗΤΏΝΙΤΆΙ 
ΤΡΗΟΆΝΕΝΙΤΥΡΗΚΆΜΤΙΑ. ΟΧΥ ΤΟΥ ΟΧΎΥΤΩΟ 
ΟἈΧΟΤ ἈΟΠΟΛΧΕΘΙΟΤῸΝ Θνε τι ΤΟΜΜσΗΟ 
ΕΧΟΙΆΘΙΩΝ Κ ΤΟΥ ΤῺ: 9 ΤΟΩΪΥΚΑΙΟΥ ΤΩΟΘΕΤΙΟΙ 
ΚΑΙΓΧΙ ΠΆΝΤ ΟΠ ΓΟΥΌΒΆΟ ἨἩΟΕΝΙΓΟΟΥΤΙΆΡΕΕΚΗΟΥ 
ἈΕΙΟΛΥ ΤΩΝΕΆΆΧΕΕΝΙΌ ΔἈΕΝΆΑΠΟΠΆΝΤΩΝΩ 
ΚΟᾺΆ ΝΘΙΆΕΝΑΥ ΓΟΥῸ ΟΥ̓ΝΘΤἈΞΕΝΚΟΤΩΟΜΩΟΘΗΟΘ 
ΕΝΟΤΟΜΑΆΤῚ ΣΙ Φογοις ᾿ς ΚἈΑΙΘΆΔΧΕΕΝΙΟ Χ ΤΉΝΙΠΆᾺ 
Ετωλεθρευ αν Ὑ ΓΟΥΟ 95. ΟἈΝΤΉΝΓΗΝ Χ ΓΧΥ ΤῊ: 
ΟΝΤΡΟΙΤΟΝΟΥΝΘΤ ἈΣ6 ΤΗΝΟΡΘΙΝΗΝΚΆΙΚΧ ΤῊ: 
Μμωοηςοπλαιοκυλλλλ. ΠἈᾺΟΧΝ ΤΉΝΓΗΝΝΕ 


ΠἈᾺΆΟΛΟΓΧΟΙΠΟΆΕΘΙΟΓΆΟ ΓΕΒΙΚΔΙΠΆΑΟΧΝΤΉΝΓΗ 


Φ19 [05. 11. 9 .--- 18. 


ΓΟΟΟΝΙΚΟΟ ΤΉΝΜΙΤΘΟΔΙΝΗ. 
ΚΑΥΟΤΗΝΠΡΟΟΔΥΌΜΆΙΟ 
ΙΞΑὺ' ΓΟΟΡΟΟΙΗΆΚΑΥΤΆ. 
ΠΕΙΝΆΓΤΓΓἈΠΡΟΟ ΤΩΟΒΡΘΙ 
ἈΠΟΟΡΟΥΟΆΆΛΆκΚιΚΑΙ 
ΟΠΡΟΟἈΆΧΝΆΒΆΙΝΒΘΙΕΙΟ 
ΟΗΘΙΡΑΚΑΙΕΩΟΚΆΛΧΑΆΓΑΆ. 
Ι«.΄΄ΓΓΟΙΠΕΘΑΙΟΝΤΟΥΆΙ 
ΒΕἈΝΟΥΎΤΤΟ ΓΟΟΡΟΟ ΤῸ 
ἈΕΡΜΩΟΝΚΑΜΠΙΆΝ᾽ ΓΆΟΘ 
ΤΟΥΟΚΑΧΟΙΆΘΙΟΆΥ ΓΚ 
ΕἈΔΧΕΕΝΙΚΑΙΆΝΘΙΆΕΝ 
ἈΥΓΟΥΟΚΔΑΙΆΤΤΕΙΚ ΓΕΙ 
ΝΜΕΝ ΚΑΥ ΓΟΥΌ:ΚΆΙΗΜΕ 
ΡἈΟΠΆἈΘΙΟΥΟΘΒΘΠΟΙΗΘΕ, 
ΙἘΠΡΟΟΧΤΤΆΝΤ ΤΆ : ΤΟΥῸ 
ΚἈΑΟΙΆΘΟ ΓΟΥ ΓΟΥΌ ΤῸ 
ΤΟΧΛΕΜΟΝΚΑΙΟΥΚΗΝ 
ΤΟΧΙΟΗ ΤΙΟΟΥΤΙΆΡΘΔΟΣ 
ΚΕΝ ΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΧΣ : 
ΚΙΤΑΗΝΟΕΥ ἈΙΟΟΟΚΆΤΟΙ 
ἈΚΙΚΟΩΝΕΝΓΆΒΆΟΝ :ΤΙᾺ 
ΤἈΟΘΕΘΆΆΧΕΒΕΝΕΘΝΙΠΟΆᾺΘ 
ΜΟΩΟΊΤΊΔΙΧΚΚΎΕΓΕΝΕ 
“ΤΟΚΑᾺΑΓΓΙΟΧΥΟΛΥ ΤΉΝΚΑΡ 
ὉΧΝΑΧΥΤΩΝΟΥΝΆΝ 
ΤΓἈΝΕΙΟΠΟΆΧΘΒΜΟΝΊΡΟΟ 
ΙΗΧΙΝΆΕσοΆΟΘρΡΟΥ 


8 


10 


ΘΩΘΙΝΟΠΏΣΘΜΗ,ΔΟ 
ΘΗλυΥτοιοθλθοολλ 
ἈΜΝΆΘΞΟΧΛΟΘρΡΕΥΘὼ 
ΟἸΝΟΝΤΟΠΟΝΘΙΠΕ 
ΚΟΠΡΟΟΜΩΏΟΗΝ 


ΞΙΔΙΗΆΘΕΜΝΊΓΕΝΤἊῸΟΣΚΆ,. 


ρβῳωεκεινωνζλιθ σῷ 
ἈΕΘΡΘΥΟΕΝΤΟΥΟΘΕΝΑΆ. 
ΚΕΙΜΕΙ« ΤΉΟΘΟΡΘΙΝΗΟ 
εἰκχβερωνκλιειλλ. 
Βαιρβιςλια σαν ειζαι 
ΕΚΠΆΝ᾽ἡ ΓΟΟΟΡΟΥΟΙΪΙΟΥ ΔΆ ας 
οΥὐντ αισπολεοινλν 
ΤΩΝ ΙΘ σωλΈΘΡΟΥ 

ΠΟΘ Υ ΤΟΥ ιζΆοΥ 

ΚΑ ΤΕΛΙΘΗΤῸΌΝΕΝΑ. 
ΙΕΙΜΆΠΟΤΤΩΌΝΥΊΤΩΝ 
ΙΗΧΆΑΆΑΧΑΠΆΗΝΕΝΓΑΆ. 
ΖΗΙΚΕΝΓΕΘΆΆΕΝΑ. 

σα θκα θΆθιθη 
ΚΑΘΆΧΒΕΝΙΟΧ ΤῊΝ: 
ΠΤΧΟΆΧΝ ΤΗΝΓΗΝΙΚΆΘΟ 
ΤΊΕΝΕ ΤΕΙΆΧ ΓΟΚΟΤ ΤΟ) 
μῳοηκλιθλωκονλυ 
ΤΟΥΟΙΟΕΝΙΚΆΉΗΡΟΝΟ 
ΜΙΟΗΆΘΝΜΕΡΙΟΜΩ 


᾽ 


ΚΑΥΓΤῸΩΝ ΚΑ ΓΑ ΘΥΆΆο 


ἈΥΓΓΟΩΟΝΚΆΑΙΗΓΉΚΑ ΓΕ 


φῷ0 ΙΟ5. 11, 16 -- 33. 


ΠΑΥΘΕΘΝΠΟΆΧΘΜΟΥΜΕ 
ΝΗ: 

Ἰζ(ΛΙΟΥ ΓΟΙΟΙΕΆΟΙΆΘΙΟ ΤῊ 
ΓΗΟΟΥΌΟΛΣΧΝΘΙΆΟΝΟΙΎΥΟΙ 
ΙΗΧ ΚΑΙ ΚΑ ΤΕΙΚΆΗΡΟΝΟ 
ΜΗΟΆΝ᾽“ΓΗΝΓΗΝΑΥ ΤῸ 
ΠΕΡΑΝ ΓΟΥΟΡΔΆΝΟΥ 
ἈΠΆΑΝΑΤ ΤΟΧΩΝΗΛΆΙΟΥ 
ἈΠΟΦΑΡΆΓΓΟΟΆΡΝΩΝ 
ΕὠΟΤΟΥΟΡΟΥΟΆΧΕΡΜΩ 
ΚΞΑΟΠΆΘΟΛΧΛΝ ΤΗΜΝΆΡΆΒΑ. 
ἈΠΟΆΧΝΑΤΟΧΩΝΟΗΘΟΩΣ) 
ΤΟΝΕΆΧΟΙΆΘΑ ΤΟΝΆΜΟΡ 
ΡἈΑΙΟΝΟΟΙΚΑ ΤΤΩΚΘΙΕ 
ΕΟΘΕΩΟΝΚΥΡΙΘΥΩΝ 
ἈΙΤΟἈΧΡΟΗΡΗΘΟΤΊΝΕΠΠΙ 
ΤΟΥΧΘΙΆΟΥΟΘΝΤΉΦα, 
ΡἈΓΓΙΓΚΙΆΡΝΩΝ :ΚΑΙΓΆΜΘ 
ΟΟΝΤΉῊΟΦΑΡΆγγοοις 
“ΤΟΗΜΙΟΥ ΓΗΟΓΆΛΆΛΔΛ Δ᾽ 
ΕεὐὠὐσΆΚΟΚ Κ ΓΟΥΧΙΜᾺΡ 
[Χ]ΡΟΥ :ορβιαυϊωνΆλμμμῳ 
ΙΞΙΑΙΗΧΡἈΞΚἈΑΘΩΟ ΤῊΝ 
ΘΑΛΆΟΘΘΗΟΧΘΝΝΕΡΘΘ 
κΑ ἈΝΑ ΤΌΛΛΆΟΙςζΑΙΕ 
ΟΟΤΗΟσΘΑΛΧΛΆΟΘΟΗΘΆΡΆ. 
ΒΕἈΘΑΛΆΧΟΟΆΧΝΤΟΩΝΆΛΟΩ 
ἈΠΟΆΧΝΑΙΓΟΆΧΟΩΣΝΟΔῸΟΙ 


221 


10 


18 


20 


“ΤῊἨΝΚΑ ΓἈΞΗΘΟΘΙΜΩΘ 
ΙΚΞΔΑΤΙΤΟΘΑΙΜΆΝΤῊΝΙ 
τιομηοηλώθφλο 
ΓΆΚΔΙΧΟΡΙΆ :ὠΓΕΚΆΟΙ 
ΧελωσξἈΑΟἈ ΝΟΟΥ͂ΤΙΟ 
ἈΚΦΘΗΘΚΎΤΎΩΝΓΙΓΆΝ 
ΤΟΩΝΟΙΚΑ ΤΟΙΚΟΝΕ 
μΜἈΟθαρωθκλιενθ 
ἈΡΑΘΙΆΡΧΩΟΝΑΙΠΟΟΡΟΥῸ 
ἈΘΒΡΜΩΝΚΆΙΆΠΆΟΘΑΆΝ 
“ΤῊΗΝΕἈΧΟΆΧΝΕΟΩΟΟΡβΙΟΣ 
ΓΕΟΟΟΥΡΘΙΚΑΙ ΤΉΝΜΑΆ 
ΧἈΑΘΙΚΑΙ ΤΟΗΜΙΟΥΓᾺ 
ἈΆΛΟ. ΧΕ σ :ΟΡΙΌΟΝΟΗ 
ὠπνελοιλεωσεοσεε 
ΜΟΘΟΗΟΟΙΤΆΙΟΚΎΚΆΙ 
ΟΙΥΪΤΟΙΗΧΕΙΤΆ ΤΤΑΞΆΝ 
χΥγΓογοκλιαλκει 
ἈΥΓΤΗΝΜΩΟΗΟΘΟΠΙΆΙΟ 
ΚΥΕΝΙΚΧΛΗΡΟΝΟΜΙΆ 
ΡΟΥΚΗΝΙΚΑΙΓΆ Δ Κα ΤῸ 
ΗΜΙΟΥΦΥἈΧΗΟΜΆΝΆΘΟΗ 
ΙΞ(ΙΟΥ ΤΟΙΟΙΒΆΟΙΆΕΙΟ 
ΤΟΩΝΆΜΟΡΡΑΙΩΟΝΟΥῸΟ 
ἈΝΕΙΆΧΕΝΙΟΚΆΑΙΟΙΥΊΟΙ 
ἸΙΗΆΧΕΝΤΌΙΠΘΡΑΝΤΟΥ. 
ἱοβ ἈΝ οΥΤΙΆΡῥΑθὰ - 
ἈΧΟΟΆΧΝΕΛΆΛΓΆΔΛΕΝ 


105. 11, 238-12. 7. 


ΤΟΛΙΤΕΛΙΟ ΤΟΥ ΆΙΒΑ. 
ΜΟΥΚΆΑΙΘΩΟΓΟ ΤΟΥΌΡΟΥῸ 
ΤΟΥΆΧΆΧΟΙΚἈΝΆΒΆΙΝΟ, 
ΤΟΩΝΕΙΟσΕΘιρΆιΚΆΙ6 
ΔΧΔΟΩΚΕΝΧΑΥ ΓΟΝΙΌ ΤΆΙΟ 
φΦγλλιοιηλιζληρονο 
ΜΙΆΝΚΑ ΓΆΚΆΗΡΟΝ - 
ΧΥΤΓΤΩΝΕΝ΄᾽ ΓΩΟβεις 
ΕΝΤΤΩΠΕΛΙΩΚΆΙΕΝ 
ἈΡΑΚΑΚΑΙΘΝΆΘΗ ΛΘ 
ΝΙΕΝ ΓΗΕΒΡΗΜΟΚΆΙ 
ΕΝΝΆΓΕΕ ΓΟΝΧΕΤῚΓΆᾺΙ 
ΟΜΙΚΑΑΓΙΓΟΝΆΜΟΡΡΑΙΟ, 
ΙΞΙὟἈΑΙ ΓΟΝΧΆΑΝΆΝΑΆΙΟΝΙς 
ΤΟΌΝΦΕερεζλιονιζα το, 
ΘΕὙΥὙΧΔΙΟΝΙΚΑΥΓΟΝ ἸΕἐογ 
ΟΑΙΟΝΤΤΟΝΕΛΧΟΙΆΘΑΪΕ 
ΡΕιχῷ ΧΕΝᾺ ΚΟ ΤῸΝ 
ΒΕΧΟΙΧΕΑ ΤΗΟΓΆᾺΪΗΘΟΤῚ 
ΠΆΆΗΟΙΟΝΕΆΙΘΗΆΧΕΝΑ: 
ΕΧΟΙΆΘΑΙΕΧΜ ΚΕΝΆ :-ΒΆᾺ. 
ΟἸΧΘΑΜΕΡΕΙΜΟΥΘΧΕΝΆ.: 
ΕλΧΟΙΧΕἈΆΛἈΆΧΘΟΙΟΧΕΝΆ: 
ΒΕΑΟΧΘΑΕΓΆΦΩΟΜΚΧΕΝΑΆ: 
ΚἈΟΙΆΧΘΆΓΆΖΕΡΧΕΝΆ: 
ΚΕἈΟΙΧΕΆΛΆΕΚΕΙΡΧΕΝΑΆ: 
ΕἈᾺΧΟΙΆΕΘΒΆΓΆΔΕΡΧΕΝΑΆ: 
ΒΕἈΧΟΙΆΘἈΧΕΡΝΑΊΆΑ ΚΕΝΆ: 


ΦΦ2 


ελοιλεαλλλερχονα: 
ΕἈΧΟΙΧΕΧΆΕΘΕΝΆ ΧΕΝΑΆ: 
ΕἈΧΟΙΧΕΧΟΔΟΆΣΛΆΧΆΜΚΧΕΝΑ: 
ΕλΟΙΆΘΑΜΆΚΗΔλΆ ΧΕΝΝΆᾺ: 

δ ΒἈΟΙΆΧΕΚΗΘΗΆΚΧΕΝΑΆ: 
λοι θα θαφφου κενὰ: 
βλοιλβδαβῷφερχενὰᾳὰ: 

Βλοι ΘΑ ΆΦοις ΧΕΝΆΑ: 
Ελοιλ θα θολρῶν ΚοΝΝᾺ: 

0 ΚΧΟΙΕΆΧΧΆΜΟΡΩΝ ΚΕΝᾺ: 
ΕΧΟΙἈΕΆΧΟΟΡΧΕΝΑΆ: 
ΕΧΟΙΧΕΆΜΆΡΩΝ ΚΕΝΆ: 
ΚΟ ΘΑ ἈΧολΆΦχενᾳ: 
ΕἈΧΟΙΆΧΕΆΘΑΝΆΧΚΧΕΝΑΆ.: 

ι ΒἈΟΘΟΙΧΕΆΧΜΑΆΓΕΛΛΑΟΩΟΧΕΝΑΆ: 
Βλοιλεακαλεοχενᾶ: 
ΒΕἈΧΟΙΧΕΑΊΙΘΙΚΟΝΆΜ ΚΕΝΆ: 
“ΤΟΥΧΕΡΜΕΆ ΚΕΝΆ :ΕΆΟΙ 
Ἀθαλρτου φάϑλωρ 

Ὁ ΚΕΝΆ :ΕΧΟΙΧΕΆΓΩΘΙΜΤΗΟΘ 
ΓΕΆΓΕΆΧ ΚΕΝΆ :ΒΆΟΙΆΘΑ. 
ΘΕΡΟκ ΚΕΝΆ :ΠΆΝΤΤΘΟ 
ΟΥ̓ΤΟιοικλοιλθιοῦκᾷὰ 

ΚἈΙΠΟΠΡΘΟΒΥ ΓΕΈΡΟΟΠΡΟ 

5. ΒΕΞΗΚΩΟΘΤΩΝΗΜΕΘ 
ΡΟΝΚΆΙΘΙΠΕΝΚΌΠΡΟΟ 
'ΙΚΙ ΚΟΥΓΕΓΗΡΆΚΆΘ: ΠΡΟ 
ΕΕΚΗΚΑΟΤῸΝΗΜΕΡΩ 


108. 12, 1 --- (8,1. 


ΙΚΑΙΗΓΗΥΤΙΟΛΘΆΘΙΓΓΓΆΙ 
πολλη οφολρὰ :ειο 
ΚἈΑΗΡΟΝΟΜΙΆΝΚΆΑΙΑΥ 
ΤῊἨΗΓΗΗΚΑ ΤἌΧΛΘΆΙΜΜΘ 
ΝΗ ΧΙΤΆΝΤΆ :ΟΡΙΆΦΥΛΙ 
ΟΘΕΙΝ ΚΚΑΜΠΙΆΘ ΟΓΘΟ 
ΟΟΥΡΕΙτΚΑΙΟΧΆΝΆΝΑΙ 

-ΟΟ: ἈΠΟΤΉΟΛΟΙΚΗΤΟΥ 
ΤΗΗΟΚΑ ΤΆΠΡΟΟΟΩΟΤΟΝ 
ἈΟΓΥΤΤΤΟΥΕΘΟΤΩΝΟ 
ΡΙωνλακαρωνεσαυῳ 
ΝΜΥΜΩΝΤΩΝΧΑΆΝΆΝΑΙ 
ΝΠΡΟΟΛΧΟΓΙΖΘΤΑΤΤἈΙΟ 
ΕΟΧΤΡΑΠΆΙΟΤΏΝΦΥ 
ἈΜΟΘΕΙΜΤῸΩΓΆΖΑΙΩΙις 
τὠωλΖωτιωκυτῶλ. 
ΟΚΑΧΩΝΙΤΉΚΑΙ ΤὭΓΕΘ 
ϑΘλαιωκατωλκκλρῶ 
ΝΘΙΤΉΗΚΑΙ ΤΩΘΥΆΙΩ 
ΘΙΚΘΑΙΜΆΝΙΚΑΙΠΆΟΘΗΤῊ 
ΓΗΧΆΑΝΑΆΛΧΝΑΙΤΟΓΆΖΗΝ 
κλιοιοθιλωνιοιξῴῶσ 
ἈΦεκλεωστώνορβι 
ΟΝΤΩΝΆΜΟΡΡΑΙΩΝ 
ΚἈΑΙΞΙΤΆΟΆΧΝ - ΤΉΝΓΗΝΓᾺΆ. 
ΕΧΙ:ΦΥΛιΙΟΤΊΘΙΝ ΚΑ ΓΆᾺ 
ΠΆΝΤ ΤΟΝΆΙΕΆΝΟΝ 
ἈΠΟΧΝΑΆ ΤΌΧΩΝΗΛΙΟΥ 


2338 


10 


16 


ἈΠΟΓΆΘΆΓΆΟ ὙΤΠΟΤῸ 
οροστολερμωνεωσ 
“ΤῊΘΕΙΟΟΔΟΥΕΜΆΘΙΙΧΟ 
ΟΚΆ ΤΟΙΚΩΟΝΤΉΝΟΡΙ 
ΝΜΗΝΆΠΟΤΟΥ ΔΙΚΆΝΟΥ 
εωομλορεφωθμαῖμ 
ΠΆΝΤ ἈΟΤΟΥΌΟΘΘΙΔΟΩΟΝΙ 
ΟΥ̓ΘΕγωθξολοθρουοῳ 
ΧΥΓΓΟΥΟΛΧΙΤΟΠΡοΟωΠΟΥ 
ΚΎΩΝ ΗΧΆλλλ ΛΟ 
ἈΚΥΤΗΝΤῸΙΗΧΕΝΚΆΗ 
ΡΟΟΝΤΡΟΠΟΝΕΝΕΤΈΕΙ 
ἈΧΜΗΝΟΟΙΚΑΙΝΥΝΜΘ 
ΡΙΘΟΟΝ ΤΗΝΓΗΝ ΤΤἈΥ ΤῊ 
ΕΝΙΚΚΑΗΡΟΝΟΜΙΆ ΤΓΆΙΟΘ 
φγλλιοκλυ ΓΩΗΜΙΟθι 
ΦΥΧΗΟΜΆΑΝΆΟΟΗΤΆΠΟ 
- ΤΟΥΪΟΡΑΆΑΝΟΥΘΩΟΓΗΟ 
-ΘΑΧΧΟΟΗΟ ΓΗΟΜΘΓΆΆΧΗΟΘ 


90 -- ΚΑΤ ἈΛΥΟΜΑΆΟΗλΣΙΟΥλ ΟΣ 


- σαιολΥ ΤΗΝηθλλλοολ 
- ΗΜΕΓΆΛΗΟΒΡΙΕΘΙ ΤΓΆΙΟΔΕ 

- ΑΥ̓ΟΙΝΥλλιοιΑ ΤΏΗ 
- ΜΙΟΒΙΦΥΧΗΟΜΆΝΆΘΟΗ: 


5 ΤΟΙΟΜΕ ΤἈΥ ΤΟΥ ΤΩΡΟΥ 


ΚΗΝΚΑΟΤΟΩΓΆΛΚΕΆΑΛ. 
ΚΕΟΟΧΝΙΚΑΗΡΟΝΟΜΙΆΝ 
ΚΑΥΤΩΝ ΗΘ λκενλυ,. 


108. 18, 1 --- 8. 


ἾἝΨ 


ΓΈΡΕ ἸΒΕΘΗΕΥ ΜΘ ΤΟ ΕΞΞΘΙ͂Σ ΞΕΘΞΕ. ΕΘΗ 


ἜΣ λΩς ἤστιως. - 


ΓΟΙΟΜΩΣΛΟΗΘΟΘΙΝΝ ΓΑ1ΤΕ ΤΟΝΚΆΑΙΘΠΙΠΆΑ ΤΆΞΟΝ ΧΥΤΓΟ. 


ΡἈΝΤΟΥΟΡΆΑΛΧΝΟΥ ΚΑ. ΜΩΟΗΟσΙΚΑΙΘΣΩΟΆΕΘΡΟΥ 
ΤἈΝΑΆΤΟΛΆΟΗΛΙΟΥΔΕ ΟΕΝΙΧ] ΥΓΓῸΝ ΚΟΥ ΚΕ Σα) 
᾿ἈΟΚΟΝΑῪ ΓΟΙΟΝΜΊΦΘΗΟ ἈΕΘΡΕΥΟΛΆΛΝΟΙΝΊΟΜΝΗΆ. 
ΟἸΤΆΙΟΚΥἉΙΠΙΟΆΧΡΟΗΡ δ ΤΌΟΝΓΕΟΟΥΡΘΙΚΑΥ ΤῸΝ 
ΗΕΟΤΊΝΕΙΠ ΤΟΥ ΧΕΙΆΟΥ Ὁ ΜΆΧΑΘΕΙ ΟΠ ΤΌΝΧΑ. 
ΧΕΙΜΆΡΡΟΥ ΆΡΝΩΝις - ΜΆΝΆΙΟΝ :ΙΚΔΙΚΑ ΤΟ ΚΕΙ[:} 
“ΓΗΝΤΙ}ΟΟΆΣΙΝΜ ΓΉΝΘΝΚΜΊΕ - ΚΚΟΙΆΘΥΟΓ[ΓΕΟΟΟΥΡΚΆΙ 
σαΥ ΓΗΟΦΑΆΡΆΓΓγοοκλαι ΟΜΆΧΑΘεΕιΙΕΝ Τοιουοια 
ΠᾺΘΧΆΝΤ ΉΝΝΙΘΙΟΦΡΆ ι. ΙΗΧΘΕΩΟΤΗΟΘΗΜΕΡΑΆΟΤ ἈΥ, 
πονιλκλλε κεώολει ΓΗΘΟΠΆΗΝΤΉΟΦΥΛΧΗΟΘ 
ΚΕΩΟΝΚΆΙΠΤΧΟΧΟΓΆΟΙΙΟ. ΣΞὁ ἈεγειουκαλόοθηκΆλη 
Ἀεισσηωνελοιλες ΡΟΝΟΜΙᾺ ΧΚΠΠΆΡΑΆ :ΚΟΟΘΟ 
ἈΜΟΡΡΑΙΦΟΝΟΟΘΕΧΟΙ δΟΙΗΧ ΟΥ Τοοληβονο 
ἈΘΥΘΕΝΕΝΝΘΟΘΆΝΝΕ ι᾽ ΜΙΆΛΥ ΓΩΟΝΚΆΘΆΘΙΠΕ, 
ὠωστγωνοριωνγήω ἈΥΓΟΙΟ:ΚΟΙΚΔΙΟΥ ΤΌΟΟ 
ἈΜΜΩΝΙΑΙΤΉΝΓΆΛΑ. -ΚἈ ΓΆΜΕΡΙΟΜΟΟΘΟΝΚΆ ΤΕ 
ἈΔΛΕΙΤΙΝΚΑΥΓΆΟΡΙΆΓΕΟ -[ ΜΕΡΙΟΒΝΜΩΟΘΗΟΤΌῸΙΟΥ, 
σουρθικ ΓΟΥΜΆχΑ. - ἸΟΙΟΗἈΘΒΝΆΡΑΚῶΟΘΜΩ 
ΘΕΙΤΑΝΟΡΟΟΆΘΡΜΩΟ 9 -- ἈΒΕΜΤῸΣΠΕΡΑΝ ΤΟΥΟΡ 
ΙΞΑΑ(ΠΆΘΟΧΝ ΤΉΜΕΑΧΟΣ --δἈ ΝΟΥ ΓΆΜΕΡΘιΧΩ 
ΝΕΘΙΤΙΝΕΩΘΟΘΆΧΑΠΑ ΞΕ ΔΩΟΚΕΝΜΟΩΟΘΗΟΤῊ 
ΟἈΝΤΉΝΕΛΟΙΧΕΘΙΆΝΩΓ Φυλη ΧΎΪΩΝ : ΡΟΥΆΗ͂Ι 
ΕΝ ΓΗΚΆΟΆΧΜΙΓΙΔΙΟΟ κἈΑ ΓἈΔΗΜΟΥΌΛΝ ΤΩΙ 
εκλολευγοθνενᾶθα 5 ΙΚ(ἈΙΕΓΕΝΗΘΗΛΧΎΥΤΩΝ 
ρΡωθκαλι ἈΡΆΘΙΟΥ ΤΟ “ΤἈΟΡΙΆΧΠΟΆΡΟΗΡΗΘΟ 
ΚἈΤΕἈΧΘΙΦΘΗΆΙΙΟ Χ ΤΟΥ ΤΊΝΙΚΑ ΓἈΠΡΟΟΩΣΤΟΝ 


κἈΙΜΙΝΜΊΆ ΓΟΟ: ΓΩΟΝΓΙΓΧ. φαραγγοολρνώνκαι 


224 08. 18. 8 -- 16.ὕ 


ΗΠΟΛΙΟΙΚΜΊ]ΗΠΕΝ ΤΉΦΑΡΑΓ 
ΓΙΓΠἈΡΝΩΝΙΠΊΚΑΙΠΆΟΆΝ - 
ΤΉῊΝΜΘΙΟΩΡΧΚΆΙΜΑΙ 
κΆΆΒΑ :Θὠσδοαδεωπνις 
πλολοτγλοιτολειοκ Αγ 


[Χ͵ΤΩΝ [1 ΤἈΘΟΥΟΧΟΘΝΤῊ 


μειοωρβκαιλκῶνις 
ΕἈΑΜΩΘΕΛΑΛΚΑΙΟΙΚΟΥῸ 
κεεαλμῶωῳθκληςεοολυς 
καλημῳθκλμεφα 
ἈΘΚΑΙΚΆΡΙΆΘΑΙΜιΧΑΙ 
ΟΕΒΆΑΜΑΆΑΚΆΑΙΟΆΡΘΈΝΤΟΣ 
ορθιβμλικκλύβθῷο 
γωρκαιλολωφλογα 
ΙΚΑΟΚΗΘΙοΙ ΜΟΥ Θιζὰι 
ΠἈΆΟΛΟΤ ἈΟΘΠΟΛΕΙΟΤΟΥ 
ΜΕΙΟΩΡΚΑΙΠΆΟΘΆ,ΝΤΗ. 
ΚἈΧΟΙΧΕΙΆΝ ΓΟΥΌΗΓΩΣ 
ΒΕΧΟΙΆΘΒΩΘΘΤΩΝΆΜΟΡ 
ρΡλιὼν κοσδελοιλθὺ 


[Κ]ΊΟΕΝΕΝΕσΘΕὼΝ Ὁ ΝΕ 


ΠΑ ἈΞΕΝΜΩΟΘΗΟΆΥ 
“ΓΟΝΙΚΆ ΓΟΥ̓ΟΗΓΟΥΝΙΕ 
ΝΟΥΌΟΜΑΔΟΆΜιΚΑΓΟΙ 
ΘΥΘΙΚΑΓΓΟΝΡΟΚΟΜις 
ΤΟΝΟΟΥΡΚΑΙΓΟΎΡΟΒΟις 
ἈΡΧΟΝΤΤΆἈΟΘΙΩΟΝ ΤΟΥῸ 
ΚΑ ΓΟΙΚΟΥΝ ΤΗΝΓΗΉΝ 


ΚΑΙ ΤΟΝΚΑΆΆΧΆΧΆΑΜ'" ΤῸΝ 
ΤΟΥΞΚΕΩΡΤΟΝΜΆΝΤΙ. 
ἈΠΕΙΚΤΕΙΝΆΝ ΧΟΙΥΟΙ 
[ΚΙ ΝΡΟΜΦΆΙΆ ΘΝ ΓΗ 
δ ΡΟΠΗΧΕΓΕΝΘΤΌΔΛΕΤΆΑΆ 
ΟΡΙΆΓΚΙΥΪΩΟΝ[ΠΡΟΥΚΗΝΟΙ͂ΟΡ 
ἈΝΛΝΗΟΟΡΙΟΝΆΑΥΓΓΉΙΗ]) 
Ι«ἈΛΗΡΟΝΟΜΙΑΥΪΩΟΝΡΟΥ 
ΒΗΝΜΚΆΑ ΓΑ ΔΗΜΟΥΌΛΥ 
ι΄. ΤΟΝΙΚΑΙΠΟΆΘΙΟΙΚΆΘΙΕ 
ΠπΠΑΥ ἈΕΙΟΆΎ ΤῸΝ 
ΕΛ ΚΕΝ ἈΘΜΩΟΘΗΟσΤΌΙΟ 
ὙἹΟΙΟΓΆΛΚΑ ΓΑ ΔΗΜΟΥῸ 
ΧΥΓΩΝΜΝΙΚΑΙΕΓΕΝΕ ΤῸ 
ιὸ ἈΥΓΤΟΩΝ.᾽ΓΧΟΡΙΆΪΆΖΗΡ 
ΠἈΑΟΔΛΙΠΟΛΕΙΟΓΆΛΆΔΛΑΛ. 
ΚΑΙΗΜΙΟΥΓΗΟΥΝΆΜ 
ΜΟΩΝΕΟΩΟΑΡΟΗΡΕΟΤῚ. 
ΞἈΑΙ:ΓΑΠΡΟΟΟΠΠΟΝΡΆΚ 
Ὁ ΒἈΚΔΙΆΤΙΟΘΟΘΕΩΝΕ 
ΦΟΡΆΑΜΕΘΘΚΆ ΓΑ ΤΗΝ 
ΜἈΆΟΦΑΚΑΙΕΟΤΆΝΙΜ 
Ξἶ20υιμλλ ΝΟ ΜΕ ΤῸ 
ΟΡΙΟΝ κειριλιεννεμις 
86. ΒΗΘΆΑΡΑΜΚΆΑΙΒΗΘΝΆΜ 
ΡΑκλυοιχωθκλιολ θ 
ΙΞΑΙΤΗΝΆΟΙΠΗΜΝΒΕΆΟΙ 
ἈσθιΝοηνελοιλες 


335 108. 18, 16 -- 21. 


9 


[ΕἸΣΘΕΩΟΝΟΪΟΡΔΆΝΗΗΘΟ 
ΡΙΒΙΕΞΩΟΜΕΡΟΥΟΤΉΟΘΑΆ 


ΗΜΗΟΕΘΟΙΝΥΪΩΝΜΆΧΘΟΘΙΡ. 
-ὙΥΜΆΝΆΟΘΟΗ :ΚΑΙΓΆΔΉΜΟΥΟ 


ἈΧΟΟΘΗΟΧΕΝΕΡΩΘΙΤΕ ΧΥΤΟΩΟΝΟΥ ΤΟΙΟΥΌΚΑ. 
ΡΑΝ ΓΟΥΤΟΡΑἈΝΟΥΆΤΑΆ ΤΕΙΚΛΗΡΟΝΟΜΗΘΕΝΜΩ 
ΝΜΑΤΟΆΧΆΩΝ : ἈΥΤΗΙΆΗ δ ΟΗΟΘ:ΠΕΡΑΝΤΟΥΊΟΡΑΔΛ. 


ΡΟΝΟΜΙΆΥΪΩΟΝΓΆΔΚΑ. 
ΤἈΛΗΜΟΥΌΟΛΎΥΓΩΜΝΚΆΙ 
κα ΓἈΠΟΛΧΕΙΟΧΎ ΓΌΝις 
ΙΕΠΑΥ ἈΕΙιΟΆΎ ΓΩΝ 
και λωκον ΜΘ ΗΟ ΤῺ 
ΗἩΜιΟοΥΦΥληΟΜΆΝΆΑΟ 
ΟΗ ΚΚἈΑΙΕΓΕΝΗΘΗΤΊΟΙΟΊ) 
ΚΗΜισθοινβυληονίω. 
ΚΧΜΆΝΆΟΘΟΗ ΚΑ ΓΑ ΔΉΜΟβΙΟ 


-ΝΟΥ :ΚΑΙ ΓΆΙΕΡΙΧΩΆΤΤΑ. 

ΝΆ ΤΌλΩΝ ἈΚΑΥΤΉΦΥ 
κἈλΗλουγειουγκαλώκε, 
ΚΟ ΘΗΟΙΚΆΗΡΟΝΟΜΙΑ͂. 

0. ΚἈΚΟΟΘΟΙΗΧΑΥ ΓΟΟΙΚΆΗΡΟ 
ΚΝΟΜΙΆΑΧΥΓΓΤΏΌΝΟΝΤΤΡΟ.. 
ΚΙΠΟΝΘΆΔΧΛΆΗΟΕΘΝΑΧΎΤΟΙΟ: 
κλυοΥ Γοιοιςα ΓΆΚΆΗΡΟ 

ΜΟΜΗΟΆΧΝΤΕΟΥΪΩΜΝΙΗᾺ 


ΧΥΓΩΟΜΙΚΆΙΕΓΟΝΕ ΓΟ 15 


ΓΧᾺΟΩΡΙΆΧΥΓΟΩΝΆΤΙΟΜΆΑΆΣ 
ΜΑΙΜΙιΚΙΠΆΧΟΆΒΆΧΟΙΛΧΕΙ 
ΧΕΧΟΆΧΝΚΑΙΠΆΟΆΒΛΟΙ 
Ἀειλωγεκλοιλεώσβα. 
ΟἈΛΝΙΚΑΙΠΆἈΟΧΟΤΆΟΚΩ) 
ΜΑΆᾺΟΙΆΧΕΙΡΆΙΕΙΟΙΝΕΝ 
ΤΗΞΚΆᾺΆΟΆΧΜΙΓΙΔΟΣΙΤΟΆΕΙΟ 
ΚΑΙ ΓΟΗΜΙΟΥ ΓΗΟΓΆΆΑΔ. 
ἈΛΚΑΙΕΝἈΟΘΆΡΩΘκΑΙ 


ΕΝΓΗΧΑΆΝΑΆΛΆΝΟΙΟΙΚΆ ΤΕ 
ΙΙΛΗΡΟΝΟΜΗΟΕΝΑΆΎΥΤΌΙΟ 
ΕἈΕἈΑΖΑΡΟΙΕΡΕΥΟιΚΆΟ 
ΟΤΟΥΝΑΥΉΗΚΑΙΟΙΆΡΧΟ 
ΤΕΟΠΆ ΓΡΩΟΝ των υλῶ 
ὙΝΙΗΆΧΚΑΤΤ ἈΙΚΛΗΡΟΥΌῸΘΒ 
ΙΞΙΧΗΡΟΝΟΜΗΟΆΝΟΝΤΡΟ 
ΠΟΝΕΝΕΤΕΙΆΧ ΤΟΙ, Ε΄ 


ΧΕΙΡΙῪ τ Ἀσθφυλλιο 
ΚΑ ΓΗ ΜιΟΥΦΥληο 


ΕΝΕἈΑΡΆΘΙΠΟΆΕΘΙΟΒΆΟΙ 25 
ἈΘΙΆΟΟΓΕΝΕΆΧΟΛΧΝΙΤῚ 
ΑΥ̓ΓΟΙΟΥΪΟΙΟΜΆΧΘΙΡ 
ὙἹΟΥΜΆΑΝΆΟΟΗΚΑΆΥΓΟΙΟ 


κα λΚΕΝΓΆΡΜΩΟΗΟ - 
ΧΙΚΧΛΗΡΟΝΟΜΙΆΝΤ ΓΆΙΟΚΦΥ 
ΚἈΛΔΙΟΚΑΥ ΤΟΩΗΜΙΟΘΙ ΤῊΘ 
ΚΥΧΗσ: ἈΠΟ ΓΟΎΤΙΕΡΆ 


2356 08. 13, 91 --- 4, 8. 


“ΓΟΥΪΟΡΔΑΆΑΝΟΥΚΑΙΤΌΙΟ 
Ἀευε τ Ἀιοουκαλώῦκει 
ΚἈΑΗΡΟΝΘΝΆΥ ΓΟΙΟΟΤῚ 
ηολν υ]Ἱοϊωοηφεφυ 
ἈΔΙΜΆΝΆΑΟΘΟΘΗΚΆΙΕΦΡΑΙΜ 


ΙΞΞΙΟῪΑΪἹΟΥΙΚΘ ἈΌΟΘΗ ΜΕΡβΡΙΓ ΓΟΙῸ 


ἈΕΥΘΙΤΓἈΙΟΘΒΘΝΤΗΓΗΆΛ. 
ἈἘἨἩΙΤΟΆΛΙΟΚΆ ΓΟΙΚΘΙΝΙς 
ΓἈΛΦωριομενλλύτσω 
ΤΟΙΟΙ ΤΉΝΘΟΙΝ ΚΑΥ ΤΩΣ: 
κΑὺΓ ΑΙ ΤΗΝΗΛΎΥΓΟΩΝ 
ΟΝΤΤΡΡΟΙΤΟΝΕΝΕΤΘΙΆΑΣ. 
ΤΟΚΟΤΩΟΜΩΟΘΗΟΥ ΓΟ 
ΕΠΟΙΗΟΆΧΝΟΙΥΊΟΙΗΆΣ 
ΙΞΙἈΙΕΜΕΘΡΙΟΑΝ ΤΟ ΤΉΝΓΗ. 
ΚΑΙΠΡΟΟΗΛΧΛΘΟΟΆΝΟΙΥ, 
ἸΟΪΟΥΑΠΡΟΟΙΝΕΝΓΆΛ. 
ΓΆΆΧΟΙΟ :ΚἈΆΙΘΙΠΕΝΠΠΡΟΟ 
ἈΥΤΟΝΧΆΛΘΕΟ ΤΟΥΕ 
ΦοννηοικβθνθΖλιοοου 
ΕΠΙΟΤΗΤΌρΡΗΜλοθλλὰ 
ἈΗΟΘΕΝΙΚΟΠΡΟΟΜΩΟΗ, 
ἈΝΟΝΤΟΥΘΥΤῈἊἝΡΙΕΜΟΥ 
ΙΞΑΙΟΟΥ̓ΕΝ ΙΑ ΔΗΟΒᾺΡ 
ΝΗΜΓΆΡΘΤΩΝΗΜΗΝ 


ΟΥΓΕΛΙΠΕΓ ΓΕΙΆΕΝΜΟΜΟ). 


ΟΗΟΘΟΠΆΑΙΟΤΟΥΘΥΘΚ 
ΚΑΑΉΗΟΚΆΡΝΗΚΑ ΤΤΆΟΚΟ 


ΙΖ, 


2517 


ΟἸΤΕΥΟΛΧΔΙ ΤΉΝΓΗΝ :ΚΆᾺΙ 
ἈΠΕΚΡΙΘΗΟΆΝΑΎΥ ΤῸ 
ἈΟΓΟΝΚΆ ΓΑ ΓΟΝΝΟΥ 
ΧΥτουοιλ θα φΦοιμοὺ, 
δ ΟΙἸἈΝΧΕΆΑΝΤΕΟΜΕΤῈΕ 
ΜΟΥΜΕΤΕΟΤΗΟΆΝΤΗ. 
ἈΧΜΝΟΙΆΑΝ ΤΤΟΥΆΧΧΟΥΕ 
ΓΩΔΛΘΠΡΟΟΘΤΈΘΗΝΕ 
ΠἸᾺΚΟΧΛΟΥΘΗΟΔΙΚΟ 
ι. ΘΟ Μουκλιώμοσει, 
ΜΩΟΗΟΕΝ ΓΗΗΜΕΡᾺ 
ΕΚΕΘΙΝΗΧΕΓΩΟΝΤΉΗ᾽ 
ἹΜΕΡΆΘΚΘΙΝΗΆΘΓΟΟΝ᾽ 
ΚΟΤῚ :ΗΓΗΘΙΡΗΝΘΙΤΕ 
ιὸ ΒΗΟΧΕΝΑΥῪΥ ΤῊ :ΟΟΙΕΟΤ ἊΙ 
ΕΝΚΧΗΡΟΩΚΆΑΙΤΟΙΟΤῈ 
Ι(ΜΟΙΟΟΟΥΕΙΟ ΤΟΌΝΆΙΟΩ 
ΜΆΟ ΓΠΤΡΟΟΘ ΓΕΘΗΝ 
ΕἸΤΆΙΚΟΧΟΥ ΘΗΟΘΆΙΟΙΠΙ 
Ὁ ΟΟἸΚῪ ΤΟΥ ΘΥΜΟῪ 
ΝΥΝ ΚΙΔΟΥ [Δ ιαθρεΎε, 
ΜΕΚΟΟΝΤΡΟΙΤΟΝΘΙΗΤΕ 
ΤΟΥ ΤΟΜΚΑΙΕΕΤΟΟΆΦΟΥ 
ΘἈΧΧΗΟΘΕΘΝΚΟΤΌΡΗΜΑΆ 
5 “ΤΟΥ ΤΟΠΡΟΟΜΩΟΗΝ - 
ΚἈΑΙΒΠΟΡΘΥΘΗΙΗ͂ΆΧΕΝ 
ΤῊἨθρημωκλινυνίλου 
ΕΓΩΒΘΙΜΙΟΗΜΈΕΡΟΝ: 


Ι03. 14, 8--10. 
49" 


ΚΥῪῸ :ΕΚΔΙΙ ΠΕ ΓΩΝΕΓΙΕΙ 
ΝΙΟΗΜΕΡΟΝΙΟΧΥῸΝ 
ΟΘΙΟ ΓΕΑΤΤΕΟΤΘΙΆΕ 
ΜεμωσηςσλυΥωο 
ἸΙΟΧΥΩΟΝΥΝΘΙΟΤΟΝ 
ΤΤΟΆΧΕΜΟΝΕΞΘΆΘΘΙΝ 
ΙλιειθσθΆθθινινΥ. 
ΙΙΓΟΥΜΘΟΕΓΟΟΡΟΟ 
“ΓΟΥ ΓΟΙΚΆΘΆΕΘΙΠΤΕΝΙΚΟ 
ΕΝ ΓΗΗΜΕΡΆΘΙΘΙΝΗ 
Ο ΓΙΟΥΆΚΗΚΟΆΟΙ ΠΠΌΡΗ 
ΜΆΓΓΟΥΓΟ[ΠΝΜΥΜΔΕΕΝΆᾺ 
ΙΝΕΙΜΕΙΚΕΙΕΙΟΙΝΙΤΟΆΕΙΟ 
ΜΕΓΆΛΆΔΙΚΑΙΟΧΥΡΆΙ 
ΕΘΕἈΝΟΥΝΙΚΟΜΕΤΈΕΜΟΥ 
ἨΗΕΘΞΣΟΧΟΘΡΕΥΟΟΛΧΎΥ 
ΤΟΥΘΟΝΤΡΟΙΤΟΝΘΙ 
ΠΤΕΝΙΚΟΙΜΟΙ ΚΑ αΥλΟ 
ΓΗΟΒΝΑΥ ΓΟΜΙΟΙΚΆΙΕ 
ἈΘΟΚΕΝΜΤἬΉΝΧΕΕΡΟΣ. 
“ΓΩχΑ εκ ἵεφος 
ΝΗ: :ὙΥΥΚΕΝΝΕΖ᾽ ΕΝΝΚΆΗ 
Ρω ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΟΕΓΕΝΗ 
ΘΗΧΘΕΑΡΟΝΤΌΩΧΆ. 
ἈΘΕΓΩΤΟΥΕΦΟΝ 
ΝΜΗΤΟΥΚΕΝΕΖΆΟΥ 
ΕΝΙΚΛΗΡῳωΘΩσΤῊΟσ 
ΟΗΜΕΡΟΝΗΜΕΡΆΟΔΙ 


Ι 


Φ.8Β 


10 


20 


ἈΓΓΟΆΥ ΓΟΝΕΙΠΆΚολΟΥ 
ΘΗΟΆΧΙΤΩΠΡΟΟΤΆΓΜΑ 
ΤΙΚΥΘΥΙΗΧ ΤΟΆΘΟΝΟ 
ΜΆΧΕΕΡΩΟΝ ΤΟΠΡΟΤῈ 
ΡΟΝΙΤΟΧΙΟΆΡΕΒΜΗΤΡΟ 
ΠΟΆΧΙΟΤΟΩΟΝΕΝΆΚΘΕΘΙΜ 


ΧΥΤῊ 


ΙΞΑΙΗΓΗΘΒΚΟΠΆΘΕΝΤΟΥ 


ΠΟΧΘΜΟΥΚΆΙΕΓΘΝΘ 
ΤΟΥ ἈΟρ φγληδνπι [ΠΟΥ 
ἈΧΚΑΙΤΤΑΛΔΗΜΟΥΟΛΥ τῶ. 
ἈΠΟΤῸΩΛΝΟΡΙΩΟΝΤΗΟΙ 
ἈΟΥΜΑΙΆΟΛΧΙΠΟΤΉΘΟΕΡΗ 
ΜΟΥ ΓΟΘΙΝΠΡΟΟΝΟΤῸ. 
ΕὐὐοικἈ ΗΟΙΚΆΙΘΓΕΝΗ 
ΘΗΛΧΛΥ ΤΩΝ. ΆἈΟΡΙΆΆΧΤΠΙΟ 
ΝΟΤΟΥΕΘΟΜΕΡΟΥῸ 
ΘΆΧΆΑΟΟΗΟΤΉῊΟΆΑΛΥ ΚΗΘ 
ἈΠΟΤΉΟΧΟΦΙΧΟΤΉΟ 
«ΕΡΟΥΘΗΟΘΕΙΤΙΝΟΤῸΝ 
ΚΑΙΛΟΆΠΟΡΘΥΘΤΆΙΆΙΤΕ 
ΜΆΝΤΥΓΗΟΠρολνᾶβκα. 
σεωσλκρλξαινκλιακ 
ἸΤΕΡΙΠΟΡΘΥΘ ΓΆΙΟΘΙΝΆ. 
ΚἈΑΙΆΝἈΑΒΆΙΝΘΙΆΙΤΟΝΟ 
ΤΟΥΘΙΤΙΚᾺ ΔΗΟΘΚΆΡΝΗΙς 
ΕΘΚΙΠΟΡΘΥΘΤ ἌΙΘΟΡΩΟΜ 
ΚἈΑΙΠΡΟΟΧΝΆΚΒΚΆΙΝΕΙΘΙΟ 


1058. 14, 10--ὄ 15, 8. 


ΟἈΟΔΟΛΑΡΆΚΆΙΕΙΚΠΕΡΙΠΟ 
ΡΕΥΘΤΑΙΤΗΝΚΆ ΤΆ Λ ΥῸ 
ΜΆΑΟΘΠΟΡΟΥΘΤἈΙΚΆΆΔΗΟ 
ΚἈΑΙΠΟΡΘΥΘΤΆἌΙΕΓΠΆΘΘ 
μωνλικλιλιακεΆλλει 
Εὠςρφαραγγοολιγυ - 
ΠΤΟΥΚΑΙΘΟΤἈΙΧΥ ΤΟΥ 
Ηλιεσολοστωνοριω 
ΘΙ ΤΗΝΘΆΛΆΑΟΟΆΝΤΟΥ 
ΤΟΛΥ ΓΩΝΕΟΤΊΝΟΡΙΆ 
ἈΓΠΟΝΟΤΟΥΚΑΙΤ ἈΟΡΙΆ 
ἈΠΟΆΧΝΑ ΤΤΟΧΟΟΝΤΙΆΟΆ 
ηἩϑλλλοοληλλυκηξῶσ 
[ΚΙΪΜΕΡΟΥΌ : ΤΟΥΟΡΑΆΝΟΥ 
ΚΑΥΓΆΟΡΙΆΧΥΤΌΏΝΕΙΤΙ 
ΚΟΡΡΆΝΤΚΆΙ :ἈΠΟΤῊΟΘ 
ἈΟφιλοτησθαλάοοηο 
ΚΑΟΙΆΠΟΤΟΥΜΕΡΟΥΟΤΟΥ 
ΪΟΡΑΑΝΟΥΈΠΙΕΆΙΝΕΙ 
ὙἈΟΡΙΘΙΠΕΆΙΘΑΓΆΔΈΕΤΤΙ 
ΙΞΑἸΤΑΡΑΠΟΡΘΥΘΤΑΙΆ 
ΠΟΕΒΟΡΡΆΘ ΙΕ ΙθΆΆρΡΆ 
ΒΕἈΧΙΚΑΙΠΡΟΟΆΝΆΒΆΙΝΘΙ 
ΓΧΟρΡΙ ΘΙ θονεΆ 
ὙἹΟΥΡΟΥΒΗΝΚΆΙΠΡΟΟ 
ἈΝΆΑΒΆΙΝΕΙ ΤΓἈΟΡΙΆΕΘΙΤΙ 
ΤΟΤΕΤἈΡΤΟΝΤΉΟΦΑΆ 
ΡΑγγοοκ αχωρχκλικὰ. 


229 


[ΚΥΓΆΞΚΟΡΡΆΝ :ΚΑ ΤΆΒΆΙΝΕΙ 


10 


16 


ΕἸΤΙΓΆΧΓΆΛΧΗΕΘΟΤΊΙΝΑΆ. 

ΠΕΝΆΝΤΙΥΤΉΟΠΡΟΟΒΑ. 
σε ἈΑΜΜΕΘΙΜΡΟΗΊΗΘΟΤΤ. 
ΚΑΙ ΓΆΝΟΤΟΝΤΉΦΑΆ 
Ραγγικλιλυθκελλλαι 


ἈΚ ΓΟΟΡΙΟΝ :ΘΠΙ ΤΟΥ ΩΡ 


ΤἸΤΗΓΗΟΘΗΛΙΟΥΚΆΙΘΟΤ ἌΙ 
ΗΔΙΕΞΟΔΟΟΛΧΥ ΓΟΎΤΙΗ. 
ΓΗΡΩΓΗἈᾺΧΚΆΑΙΆΝΆΒΑΆΙ 
ΝΘΙΤἈΟβιΑ θιοφαρὰγ 
ΓᾺΓΚΥΪΟΥ ΠΒΝΝΟΜΕΠΊΝΟΩ 
ΤΟΥ ΤΟΥΪΕΘΕΟΥΌΛΙΠΟ 
ΝΟΤΟΥΆΧΥ ΤΓΗΕΟΤῚΝ 
Ιελμιζκλυλιειξλλλει 
ΤἈΟΡΙΆΘΓΙΚΟΡΥΦΗΝ 
ΟΡΟΥΘΗΘΟΤΊΙΝΚΑΆ ΤᾺ 
ΠΡοσοωΠΟΝΟΦΆΑΡΆΓγγοο 
εννομπροοθᾶλλο. 
ΟΗΗΘΟΤΊΝΕΙΚΜΕΡΟΥῸ 
ΓΗΟΡΑΦΆΒΘΙΜΕΠΙΚΟΡ 
ΡἈΝΚΑΙΔΙΕΚΕΆ ΧΕΙ ΤῸ 
ΟΡΙΟΝΑΙΤΟΚΟΡΥΦΗΟ 
“ΓΟΥΟΡΟΥΟΘΕΙΠΙΠΗΓΗ͂ 
ὙΔΑΤΟΟΝΆΦθωιαι 
ἈΔΙΘΚΕΆΆΧΘΙ απ 


ΚΜΆΟ:ΟΡΟΥΌΕΦΡΩΝ 


ΚΑΙΆΞΙΤΌΟΡΙΟΝΕΙΟ 


Ι[08. 18, 8 -- 9. 


τως αππὶ π στας τ -- Ὡαας -. τ αι α...... ἀαὰὶ παν, ησὸ, “πάσα οἷν ἀμα. τν μαι, ἀπόμυδαιρκανναν ἱ 


ΚἈΑΛΑΧΥΓΗΒΘΟΤΙΝΙΤΟ 
ἈΟΙΆΡΕαιΜιλπεριθΆθυ 
ΟΕἸΤΤἈΙΟΡΙΟΝΆΠΟΕΒΆΛΑ, 
ΕΠΙΘΆΑΆΧΆΟΘΟΆΝ ΧΙΚΆΙΠΑ. 
ΚΡΕΆΧΕΘΥΟΘΘΤΆἌΙΘΙΟΟβΡΟΟσ 
ΟΗΘΙΡΚΑΙΠΑΡΘΆΘΥΟΘ 
ΤἈΙΕΙΤΠΙΝΩ ΓΟΥΤΤΟᾺΆ! 
ἸΆΡΕΘΙΜΑΆΠΟΕΟΡΡΆΑΧΥ ΓΗ 
ΕΟΤΙΝΧΆΑ ΟΆ λ ΝΙΚΑΙ 
ΙΚΞΙΑῚἸΤΤἈΒΗΟΕ ΤἌΙΕΙΠΙΠΠΤΟ 
ἈΜΝΗΛΣΙΟΥΚΔΙΠΆΡΘΆΘΥ 
ΘΕ ΤΆΙΘΙΠΝΟ ΤΤΟΝΚΑΆ 
ἈΙΕΚΒΕΒΆΛΛΆΕΙ ΤΌΟΡΙΟ᾽ 
«ἈΝ ΤΟΥ ΧΙΚΚΆΡΟΩΟ 
ΕἸΠΠΙΚΟΡΡΑΝΙΚΑἌΛΕἰς 
ΒἈΧΛΆΧΘΙΤΆΟΡΙΆΕιςΟΣ. 
ΧΑΡΩΟΝΆΚΑΙΠΆΡΕΛΟΥ 
ΟΕἸΤἈΙΩΡΟΟΓΗΟΒΆΛΑ, 
ΟΝΙΚΑΙΔΙΕΙΚΚΆΆΧΆΕΙΘ 
ΤΧΕΝΗἈΧΙΚΑΙΕΟ ΤΆΙΗ 
ΔΕ σολοσ ΤὠωνΝνοριῷῶ. 
ΕἸΗΘΑΧΧΟΟΆΝΚΑΥΤΆΑ. 
ΟΡΙΆΑΤΟΩΟΝΆΠΟΘΑΆΆΧΆΟ 
ΟΗΟΗΘΆΧΆΘΟΆΗΜΕ 
ΓΆΧΗΟΡΒΡΙΘΙ: ΤἈΥ ΓΆΤΑ. 
οριλυϊωνιουλλικγ 
ΞἶχιῳωκΑἈ ΔΉΗΜοΟΥο 
»Υτωνκλι τωχλλεᾷξκ 


2930 


Υἱωϊεφοννηθλω 
ΚΕΝΜΕΡΙΔΆΈΝΜΕΟΩ 
ὙΩΟΜΝΙΟΥΑἈΆΟΛΙΆΤΙΡΟΙΟΙ 
ΟΓΆΓΜΑ ΤΤΟΟ ΓΟΥΘΥ Ὶς 
ΕΑ ΟΟσΚΕΝ ἈΥΤΟΣΥΟΤΗΝ 
ΠΟἈΆΧΙΝΆΡΕΕΜΗΤΡΟΙΙΟ 
ἈὉΝΕΝΑΙΓ ΧΥ ΓΗΘΟΤῚΝ 
ΧΕΕΚΡΟΝΙΚΑΙ ΣΧ ΕΘΡΟΥ, 
ΓΕΝΕΙΚΕΙΘΕΝΧΆΆΧΘΕ[ΥΟ 


0 [-ΠΕΦΟΝΝΗ [ἡ ΤΟΥΟΓΥΪΟΥῸ 


ΟΕΝΝΆΧ' ΤΟΝΟΟΎΥΌΙΙς 
ΓΟΝΆΧΕΙΜΑΆΙΔΟΥΤΟΝ - 
ΘΆΑΛΧΛΙΜΑΙ[Κ]ΓΕΝΝΗΜΆΑΆ ΓΆΔ. 


[ΚΥΓΟΥΕΈΝ ΑΚ :ΚΑΙΆΝΕΚΗΕ 


10 


ΚΕΙΘΕΝ :ΧΆΆΧΕΘΕ : ΕΠ ΤΟΥΟ 

ΚΑ ΓΟΙΚΟΥΝ ΓΤ ἈΘΔΆΒΕΙΡ 
ΤΟΔΕΟΝΟΜΆΔΆΒΕΙΡ 
ΤΟΠΡΟΤΈΡΟΝΠΟΛΙΟ 
ΓΡΑΜΜΆΤΩΝ :ΚΆΙΕΙΠΕ 
ΧᾺΑΛΧΛΕΚΟΟΘΑΝΆΔΧΕΗΤΗ. 
ΠΟΛΙΝΤΩΝΓΡΆΜΜΑΆ 
ΤΟΩΝΙΚΑΙΚΥΡΙΕΥΟΗΛΧῪ 
ΤΗΗΟΔΟΩΟΟΦΛΥΓΩΤΗ. | 
ἈΧΟΆΧΝΘΥΓΑΆΤΓΕΡΆΜΟΥ : 
ΚΞΞΔΙΕΆΆΚΕΝΆΎΥ ΤΉΝΓΟ 
ΘΟΝΜΙΗΧΎΟΘΚΕΝΕΖ Δ 6 
Φοοχλλεε ον Τα 
Ροοικαιελκενλυτο 


ΙΟ5. 15, 9 -- 17. 


ΤΗΝΆΧΟἈ,ΧΝΘΥΓΆΤΕΡΑΆ 
ΧΥΓΤΟΥΧΥΤΟΩΓΥΝΆΙΚΑ, 
ΚἈΙΕΓΕΝΕ ΓΟΕΝ ΓΏΕΘΚΙΤΟ 
ΡΕΥεοΟθΑΙἈΥΤΉΝΚΆΙΟΥ 
ΜΕΒΟΥΆΧΘΥΟΛΧΤΌΛΥ ΤΩ 
-.- ἈΕΓΟΥΌΆ : ἈΙΓΓΉΟΘΟΜΆΙ 
ΓΟΝΙΤΆΤΓΕΡΑΜΟΥΆΓΡΟ. 
ΙΞ(ἈΙΒΕΟΗΘΟΕΝΆΤΠΟΤΉΟΘ 
ΟΝΟΥΚἈΑΙΕΙΠΤΕΝΆΥ ΓΗ 
ΧἈᾺΛΕΕΤῚ ΕΟΤῚΝ :ΟΟΙς 
ΘΙΤΕΝ: ΑΥ̓ΤῸ : ΔΟΟΜΩΟΙ 
ΕὙ ΧΟΓΙΆΝΟΤΊΕΙΟΓΗΝ 
ΜΆΓΕΑΔΟλΟΘΙΚΆΟΜΘ 
ΧΟΟΜΟΙΤΗΝΓΟΩΛΧΆᾺΘ 
“μλ»ιμιιλιθ λωκεναυ 
ΤῊ :ΧΆΛΧΕΕΒ: ΓΗΝΓΩΟΛΧΆΘ 
ΜΆΜ ΗΝΆΝΩΟΛΝΚΑΙ ΤῊ. 
ΓΩΟΛΧΆΘΤΗΝΚΆΤΩ : ΑΥ 
ΤΗΙΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΎΥΙΩΝ 
ΙΟΥΔΑ ΚΚΑΤΤἈΔΗΜΟΥῸ 
ΚΑΎΥΤῸΝ :ΕΓΕΝΗΘηοκ. 
Δ ΕΤΤΟΧΕΙΟΆΑΥ ΓΟΝΤΙΤΟ 
- Ἀειο :ΠΡΟΟΤΉΦΥληΥ 
ων οΥ ΔΆ Φοριων 
ΕἈΛΟΜΕΙΓΗΘΕΡΗΜΟΥ 
κἈκοηΗλ ΚἈΙΕΕΕΆΙΚΆΙΛ. 
ΓΟΥΡΙΚΆΙΚΕΙΝΆΚΆΙΛΔΕΙ 
μωμνλικλιλλλλλιζλικε 


381 


ὅ 


10 


18 


ΔΕοκλιλ ςβικλ Ιλ. 
ΘΝΆΑΝΖΕΙΦικαιΤΈΆΘΜ 
“Ἀλλ θκαυλοὼρβ 
ΤῊΝΙΚΑΙΝΗΝΙΚΆΊΔΙΠΟ 
ἈΕΙΘΟΒΟΡΟΩΟΜΑΥΤΗΝΧΕ 


ΚΟΤΙΝ: ΧΟΡ ἈΜΆΜΙΚΙΚΑΙ 


ολαμλκλαιμωλλλλιζαι 
ἈΟλΡροουλᾷᾶ "ΚΑΙΆΘΕΡ 
ΓΆΛλλκΚαιΆΌΜῶΝις 
κμηθφελεθκλιχολᾷὰ 
ΠΕΟΩΛΧΆἈΚΑΙΕΚΗΡΟΆΒΘΘ 
καιεεκεΖζιογϑιλιλίκῷ 
ΜΆΙΛΥ ΓΩΝΙΚΑΙΆΙΆΙΠΆΣΝ, 
Ἀθιολ Τωνεξλλλᾶκλι 
χγειμκαυλαλεμκΆᾶιελ 
ϑθωλλιλκλιθιλκερμα 
ΚἈΙΟΙΓΕΆΕΘΙΚΑΙΜΆΧΑΆΡΙΜ 
Ξδοισεεννλικκαβδιιλλξὼθ 
ΙΚΞᾷἷᾷὦΑἯΑΗἯἾ ΕἈΧΕΘΙΜΚΆΙΔΙΝΚΑΆΙ 
ΡΕΜΜΩΝΠΙΠΆΟΔΙΔΙΠΟΆΘΙΟ 
ΘικλικκλιλιΜλιλΥ 
ΤΟΩΝΤΕΝΤΗΠΕΔΙΝΗ[ΠΧΟ 
ϑλωλκλιολρλαλκλιλο 
ΜΆΚΑΙΖΑΝΟΩΚΆΙΗΝΓῸ, 
ΝειΜθαφΦφουγλκλιτης 
ἈΝλοιμκλθρμουθις 
ΧΔΆΧΆΑΜΚΆΑΙΟΩΧΟΣΚΆΙ 
ΧΖΗΚΆᾺΚΛΑΙΟΆΧΓΆΡΕΙΜΚΑΙ 


08. 1δ, 11 --- 86. 


τραῦμα πη τα, ΑΠπα ἀλτάπνασπ μι. 


πσῖσα πῃίννεα πᾶτε ἐσιῖαι τι ἡμῖν Ὲ τ 


'᾿ μὴν δι ναι μῆνα δαυμῖα 5" 


ἈΓΕΤΘΑΙΜΙΚΑΙΓΆΔΗΡΆΜ 
ΙΚ(ΧΙΕΠἈΥ ἈΕΘΙΟΆΛΥΓΉΘΠΟ 
Ἀειολ λυ λυλαικΜλ! 
ἈΥΓΩΟΝΟΕΝΆΜΙΚΙΧΔΑ. 
ΟἈΙΚΑΔΙΜΆΓΛΔΑΆΆΓΆΧΔΙΚΑΙ 
λλλλλμκλιμάοοηφα 
κα!ει ΘΑ Ηλι «δ ἌΧΕΙΟ 
κλικλοεκλθϑιλύλγλω 
κλιχλα κων λιΆΆΜλα 
κλἈλικϑλλειοι Δι ΓΆΔ 
ρβωθιιλικηθλαγωνις 
ΝΜΩΟΜΆΑΆΙΚΔΙΜΆΑΙΚΚΗΔΛΆΠΟ 
ἈΞΝΙΟβιΑ ΠΟ ΔΙΚΟΜΜΑᾺ,Ι 
ΧΥΤΟΩΟΝΆΘΕΝΆΙΚΑΙΆΘΕΡ 
κυυλολνκλήεφθϑαις 
ἈΟΕΝΝΑΆΑΙΚΔΙΝΕΟΘΕΙΕΙΚΆΙ 
ΙΞ(ΕἸΆΔΙΚΑΙΆΧΖΕΙΒΙΚΔΙΚΑ. 
ρηολπολειοθιυλκῳ 
μλιλυστωνλιικΆαρῶ 
ΙΞΔιλ ΚΟ Μ ἈΙΧΎΥ ΓΗοΟὶς 
ἈΙΕΠΆΥΛΘΙΟΆΛΎΥΓΤΓΉΟΆΝ. 
ΠΟΆΔΚΙΚΑΡΟΝΙΕΜΝΆ 
ΕἸΙΝΜΝΙΚἈΑΙΠ ἈΟΛΣΙΟΟΆΙΕΙΟΙ 
πλησιονεολῴλλιζλι 
ἈΜΚΩΟΜΆΙΧΛΥ ΤΗΟΚΆΙΕ 
ΠΆΥ ἈΕΙΟΛΧΥΓΤΉσΕΩΟ 
ΤΟΥΧΕΙΜΆΡΡΟΥΔΙΓΥ 
ΠΤ ΟΥΚΔΙΗΘΆ ἈΆΟΘΟΣ. 


283 


10 


18 


ΗΜΕΓΆΛΧΗΙΟΡΙΖΕΙΚΆΙ 
ΕΝ ΤΉΟΡΘΙΝΗΟΘΆΦΘΙΡ 
κλαεθεριλιοώχῳ 
ΚἈΙΡΕΝΝΆΚΑΙΠΟΆΘΙΟ 
ΓΡΑΜΜΆΤΩΝΑΥ ΤῊΘ 
ΟΤΙΝ ἈΕθιρβκλιλᾶνλε 


ἸΚΔΙλΟΘΕΜΟυΙΚΆΙΆΜΙΕ 


ΙΚΑὙἈΙΓΟΟΟΜΚΑΙΕΙΧΟΥγς 
ἈΔΧΙΝΝΟΥΤΙΟΛΙΟΕΝΙΚΚΆΙ 
ἙὉΚΩΟΜΆΑΙΑΥ ΓΏΝΕΡΕΕΚ 
ΙΚΑΙΡΟΥΜΆΚκΑΙΕοΆΝις 
ΪΧΜΟΥΜΚΆΙΚΗΘΘΑ. 
φογεκλιλφακλκλιλμ 
ΜΑΓΓΆΙΚΑΙΠΟἈΧΘΙΟΆΡΕΕ 
ἈΥΓΤΓΗΕΘΟΤΊΝΧΕΕΡΩΝ 
ΙΚΔΙΟΕΙωΝ Πολειοθις 

ΕΓ ἈΥΧΘΙΟλΥ ΤῶΝΜΑΆ 
ωνκλιχαρμβακλζΖειφ 
ἈΠ ΕΎ ΓἈΚΆΖρεελ 
καεκλλλοκοζάνου 
ΧΕιελ Ι τ -γλδλλ 
ΚἈΑΙΘΑΜΝΑΠΙΠΟΆΕιΟΙ͂Ις 
ἈΙΚΚΟΜΝΆΑΙΧΥΤΓΟΩΝΆΑΛΧΛΟΥᾺ 
ΙΚΑΒΕΘοουρκΑιγα Ρ 
ΚἈΜἈΑΔΆΑΧΡΩΘ᾽ΚΆΙΚΗΘ᾽ 
“θ᾽, λΙιαΆθειζεν 
ΤΙ}ΟΛΕΙΟΞΒΙΙΔΙΔΙΚΩΜᾺΑ.! 
Τῶν : θειζώκλιε 


ΙΟΚ. 18, 836 --οΟὖ. 


-φρᾶϑα :ΑὙΤΗΘΟΤΊΝΕΆΙ ἸοΡ ΑΝΟΥ ΤΟΥΚΆΑΤΆ 


-Θαβεμκαφαγωρκαι ἱερειχω χα πούλα 

- ΑΙ ΓᾺΝΚΑΙΚΟΥΆΟΜΚΑΙ ἈΚ ΟΟΤΓΟΥΚΑΤΆΪΕρΡΕΘιΧΩ: 

-ΤἈΓΆΜΚΑΙΟΟΩΡΗΟΙΚΑΙ ἈΧΠΟΧΜΑΤΤΟΧΛΟΩΟΝΊΤΗ, 

- ΚἈΑΡΕΜΙιΚΑΙΓΆΆΕΙΜΙΚΑΙ δ ΕΡΗΜΟΜΙΚΧΙΆΜΆΒΚΗΟΘΕ 

- ΘΕΘΗΡΚΑΙΜΆΝΟΧΩ ΤἈΙΔΛΙΤΟΙΕρεαιχώαειο 

-πολεϑισανήκλυλικῷ ΤΗῊΗΝΟΡΙΝΗΝΕΙΟΚΆΙΘΗΆᾺ 

-ΜἈΆΙΆΥΓΤΩΝ :ΚΑΡΙΆΘΆΕΑΛ. ΙΚΞΞΛΙΒΘΣΒΘΆΑΘΥΘΟΘΤΆΙΧΙΠΠΟ 
ἈΛΑΧΥΓΓΗΤΠΙΟΛΘΙΟΙΆΡΘΙΑ. ΚἈΑΙΘΗΆΧ τΕΙΟ :ἈΟΥΖΑυς 
ΚΑΙΆΡΕΘΕΚΕΚΆΠΟΆΕΙΟΕΚ ι. ἸΤἈΡΘΑΘΥΟΘΕΘΓΆΙΘΙΕΤΆ. 
Ξὡ»Ἅ,ἙσπἈΥ ἈθισκλΎ γὼ ΟΡΙΆ ΤΓΟΥΆΡΧΙΑ ΤἈΡΩΘ 
ΒΕΆΔ ΛΆΡΓΕΙΟΤΙΚΚΑΙ ΒΗΘ ΚἈΑΙΔΙΕΧΕΥΟΘΕΤΆΙΘΙΤΙ 
ἈΛΧΡΑΒΑΜΆΔΙΔΘΙΝΙΚΑΙ ΤΗΝΘΆΑΛΆΑΟΟΆΝΕΙΤΙΓΆ. 
ΟΧΑΧΆΑΚΆΑΙΝΕΚΟΆΝΚΑΙ ΟΡΙΆ ΤΟΥΕΦΆΧΗΤΕΙΘ 
ΠΙΤΟἈΧΕΙσ ΤωΟΝΆ ΧΆΜ ι᾽ ΟΟΤΩΝΟΡΙΩΟΝΕΚΆΙΘΟΩ) 
ΚἈΑΙΆΝΓΆΔΟΛΘΙΠΟΆΘΙΟ ΡΩΟΝΤΉΉΟΚΑΤΩ ΚΑΙ 
ΒΚΑΙΆΙΚΩΟΜΆΑΙΧΥ ΤῸ ΚΕΟΘΟΓΆΖΕΡ :ΙΚΔΙΕΟΤΤᾺ. 
ΚἈΑΙΟΪΕΚΟΥΌΆΛΙΟΟΚΑ. ΗΛΙΕΣΟΔΛΟΟΛΧΛΎΥΓῸΟῸΝ 
ΤΟ κειενιχ ΜιςζιΟΥ (6 ΕἸ. ΤΗῊΗΝΘΆΑ ἈΆοολΝις 
ΔΥΝΆΑΟΘΗΟΆΝΟΙΥΙΟΙ Ὁ ΕΚΧΗΡΟΝΟΜΗΟΆΝΟΙ 
ΙΟοΥ ΔλλπολεολιλῪ ΓΟΥῸ ὙἹοϊ ΗΦΡΜΆΑΝΆΘΟΗ 
Ι“λυκΑ ὠΚΗΟΕΝΟΪΘ ΚΑΙΘΦΡΆΙΜ :ΚἈΙΕΓΕΝΗ 
ΕΟΥΟΔΙΟΟ[ΧΊΜΕΤἌΆΤΩΝ ϑηοριλ υϊωναφραιμ 

κΚΎΥΪΩΝΙΟΥ ΔΑ ᾿ΕΝΙΗ͂Μ ΚΑΤᾺ ΛΗΜΟΥΟΛΥΤῸΣ 
ΕὠΟΤΗΘΗΜερλΟΤΆΥ 5 ΚἈΙΕΓΕΝΗΘΗΤΆΟΡΙΑ. 
ΤῊΟ ΤῊΟΘΙΚ(ἈΗΡΟΝΟΜΙΆΟΆΛΥ 

ΙΚΞἈΙΕΓΕΝΕΤΟΡΙΆΥΝΙ ΤΟΝΑΆΑΠΟΆΧΜΝΜΆΤΟΧΟΩ 


ωνίσηφαποτου ἈἈρωθλλλρεώοκαι 


2388 108. 1δ, ὅ9 --- 16, ὅ. 


ΘΩΡΩΟΝ ΤῊΗΝΆΝΩΟΩΙΚΑΙ ΤΗΗΟΘΙΚἈΧΗΡΟΝΟΜΙΆΟΥΩ, 


ΓΆΑΖΑΡΑΚΑΙΔΙΘΆΘΥῸΘ ΜΑΝΆΟΟΗΠΆΟΆΧΙΠΟ. 
ΤἈΥΓἈΟΡΙΆΘΓΗΤΉΝΘΑ Ἀαιοκλι ΟΜ ΥΤῸ Σ 
ἈλοσλνειομΆχωθα ΚἈΑΙΟΥΚΑΠΟΩΆΘΟΕΝΘ 
ΠΟΚοΟρΡΡΑ ΚΑΙ ΤΆΡαλοΥ 6. ΦΡΑΙΜΤΟΝΧΆΑΝΆΝΑΙΟσ᾽, 
ΟΕΤ ΑΙ Κ ΤΌΟΡΙΟΝ :ΕΠᾺ ΤΟΝΚΑ ΤΟΙΚΟΥΝΤ ἌΓΑΆ 
ΜΑΤΟἈΛΆΧΟΕΘΙΟΘΗΝΆΘ Ζερκλικαττκείοχα.. 
ΟΗΧΩΚἈΑΙΠΆΑΡΕΧΕΥῸΘ ΜΆΝΆΙΟΟΘΝ ΤΏΘΦΡΆΑΙΜ 
ΤἈΙΧΥ ΤΓΟΆΧΠΟΆΧΝΑΆ ΤῸ ΕΟ ΟΤΉΘΗΜΕΡΆΟΤΑΥ 
χωνεαιοίϊεανωχα Κις ο ΤῊΟτΕεωσλνΝβηφᾶρὰ 

ΚΑ ΓἈΒΗΟΘΤΑΙΆΠΠΟΪΘ -((ΚΞἈΟΙΆΘΥΟΛΔΙΓΥΤΙΤΟΥ 

ΚΝΟΧΆ. :ΕΙΟΑ ΓΆΡΩΘ᾽ -κἈΑΙ ἈΧΕΕΝΤΉΝΙΠΤΟΟΛΧΙ. 

- ΚΑΙΚΙΚΟΜΑΙΆΥ ΤΌΝ -ΙΚΕΝΕΠΡΗΟΆΝΑΧΥΤΗ͂ 
ΚΆΙΤΕΙΟ: ΜἈΡΆΘΆΚΑΙΘ -ΕΝΙΤΥΡΙΚΑΙ ΤΟΥΌΧΆΝΆ 
ἈΘΥΟΕΤ Ἀιατήερειχῳω ιδ -- ΨΟΥΟΚΑΓΓΟΥΌΦΕΡΘ 
ΚἈΑΙΔΙΘΙΚΕΧΆΆΘΙΕΠΙ ΓΟ -ΖΑΙΟΥΟΙΚΑΙ ΤΟΥ ΌΙΚΚΆ ΤΟΙ 
ἸΟΡΑΑΝΗΜΝΜΚΆΙΆΙΤΟΘΆ. ὁ -ΚΟΥΝ᾽“ΓἈΆΟΒΘΝΓΆΖΕΡΘΣΘ 
«ΟὙΘΙΠΙΠΟΡΘΥΘΤ ΑΥΤΆ --ΚΕΝ ΤΗσανικαια κει 
ΟΡΙἈΕΠΙΘΆΧΆΘΟΆΝΕ -ΧΥ ΤΉΝ φαρώθνφερ 
ΓΙΧΕΙΜΆΡΡΟΥΝκανα Ὁ - ΝΜΗΤΉΗΘΥΓΆΤΡΙΛΥ ΤΟΥ 
ΚΕ ΤἈΙΗ ΔΙ ολΟΟ -ΙΚΑΙΕΓΕΝΟΝΤΟΥΤΙΟΦΟ 
ἈΥΤουειθάλλοοκ. -βοιλού λοι 
ΧΥΤΗΗΚΧΗΡΟΝΟΜΙΆ. ΚΑΙΕΓΒΘΝΕΤΟΤ ΧΟΡΙΆΦΥῪ 
φυληςο ων εφρλιμ ἈΗΟΜΑΆΑΝΑΟΟΗΟΤΊΟΥ 
κΑ ͵ΓἈΔΗΜΟΥΌΟΛΥΤῸΣ 5. ΤΟΟΠΡΩ ΓΟΤΌΚΟΟΤῸΣ 
κλυλπολθιολιαφο ἸΩσΗΦ᾽ ΤΩΜΆΧΕΙΡΗΡΟΩυ 
ΡΙοθειολ Τοιού7οιο ΤΟ ΤΟΙΚΩΜΆΝΑΟΟΘΗΓΠΗΤ 


ΕΦΡΆΑΙΜΆΝΜΆΜΕΟΟΝ ΓΆΛΆΧΧΔ ἮΝ ΚΑΥΤῸΟ :ΓᾺΡ 


984 ΙΟΒ, 16. 8ὅ---τ7. 1. 


ἈΝΗΡΠΟΆΧΘΜΙΟΤΉΟΘΕ ΤΟΩΟΝΆΡΧΟΝΤΟΩΟΝΆΘ 


ΤΗΓΆΛΑΧΆΑΛΔΙΥΤΙ λυ Ε. ΓΟΥΟΔΙΟΘΟΕΝΕΤΈΘΙΆΛ. 
ΤΗΒΆΑΛΧΟΆΣΛΝΙΓΙΔΙΚΆΙΕ ΤΟΔΛΙΆΧΕΙΡΟΟΜΟΩΟΘΗ 
ΓΕΝΗΘΗΤ.ΟΙΟΥΊΪΟΙΟΜΆ. ΔΟΥΝΆΑΙΗΜΙΝΙΚΆΗΡΟ 
ΜΆΟΘΟΗΤΓΟΙΟΆΧΟΙΠΤΟΙΟ δ ΝΟΜΙΆΝΕΟΝΜΘΕΘΟΦΤ ΤῸ 
κΑ͵Τ ἈΔΗΜΟΥΟλΥ ΤῸ. »λεαλφωνημωνις 
“ΓΟΙΟΥΪΟΙΟΆΧΕΒΙΆΖΕΡΙΚΑΆΙ ΕΑΟΘΗΛΥΓΆΙΟΧΚΆΗ 
Τοιου]οιοαλεικκαυ ΓΟΙῸ ΚΡΟΝΟΜΙΆ :ΙΧΤΙΡΟΟΤΆ 
ὙἹΟΙΟΘΟΡΙΗΆΧΚΆΓΨΓΟΙΟ ΓΜΑΓΓΟΟΚΥΚΧΛΗβΡΟΟσΕΙ 
ΥἹΟΙΟσΘσΕΧΕΜΚΆΙΤΟΙΟ ι. ΤΟΙΟΧΑΘΑΦοισγου 
ὙἹοιοσεφερκλίτοιο ΠΡΟΛΧΥΤΟΝΙΚΑΙΕΓΙΕ ΟΕ, 
Ὑ]ἹΟΙΟΘΟΘΜΙΔΆΟΥ ΓΟΙ: ΟΟΧΟΙΝΙΟΜΟΟΜΆΜΝΑΆΟΘ 
ἈΚΥΪΤΟΙΜΑΝΆΟΟΗΥΎΟΩ ΟΗΠᾺΙΔΙΟΝΆΔΛΕΕκΕικ 
ΚΟΗΦΟΙ :ἈροανεοκΆτα., ΤἨΟΓΗΟΓΆΛΧΛΆΛΧΔΑΚΑΥΤΗΟ 
ΔΧΔΗΜΟΥΌΟΛΥΤΟΩΝΚΆΙ ι΄ ΒἈΘΟΆΥΧΝΗΘΟΤΊΝΠΕΡΆ 
τωσλλφαλυύϊεφερ ΤΟΥΪΟΡΑΆΑΝΟΥΟΤΊΙΘΥ 
[Κ]ΥΪΟΥΓΆΆΧΆΔΟΛΥΥΜΆΧΕΙΡ ΓΑΤΈΕΡΕΟ[ΠΥΪΩΟΜΝΠΠΜΆΝΑΆΟΘ 
[ΚΙΥΎΥΜΆΝΆΟΟΘΗ[] ΟΥ̓ ΚΗΟΆΧ. ΠΟΗΘΒΚἈΑΗΡΟΝΟΜΉΗΟΚΣ. 
λα ΤτωΥοιλλληθϑυΥ Ι(ληρονενμεοώτωῶ. 
ΓΆΤΕρλιοκα ΤἈΑΥ ΓΆΤΑ Ὁ ΧΑθλαφωνλύτγων 
ΟΝΜΟΜΑΤΤΑΤΤΟΜΝΘΥΓΆ ΗἈΛΕΘΓΗΓΆΛΆΔΧΟΔΕΓΕΝΗ 
τερωνολλφλλλὰμλαιλ) ΘΗΤΟΟΙΟΥΟΙΟΜΆΝΑΆΟΘ 
ἈΔΧΑΚΧΑΙΝΟΥΆΚΔΆΙΕΓΆΛΣ. ΟΗΤ ΟΙΟΚΑΤΤΓΆΆΘΑΙΜΜΕ 
ΚΑΙΜΕΘΆΧΆΚΆΙΘΕΡΟΣ. ΝΟΙΟΙΚΑΙΕΓΕΝΗΘΗΟ 
ΚΞὩΙΕΟΤΗΟΘΟΆΧΝΝΘΝΆΝΤῚ 85. ΡΙΆΤΥΤΩΝ :ΜΆΝΆΟΘΟΗ 
ΟΝΕἈΧΘΑΖΑΡΤΟΥΊΕΡΕ ἈΠΟΛΧΟΗΡΓΗΟΜΆΧΘΩΘ᾽ 
σι ΚΔΙΕΝΆΑΝΤΊΟΝΙΥ ΗΛΑΝΆΘΉΗΘΟΤΊΝΙζΑ. 


ὙΥΝΑΥΉΙΚΆΑΙΕΝΆΝΤΙΟ, ΤἈΠΡΟΟΟΩΠΟΝΥΊΩ. 


Ἀ 


ῷ 85 ΙΟΆ. 17,1 -ϑ. 


Ὁ" 


" ππκ -α ωἷ] 


ΟΝΆΘΙΚΑΙΠΟΡΕΥΕΤ ΑΙ [ΚΙ]ΪΘΥΓΆΑ ΓΕΡΕΟΛΧΛΎΥΓΓΉΗΟΘ[ΚΆΑΙ: 
ΕἸ ΓΓΆΑΟΡΙΆΕΓΠΙΆΜΒΘΙΝ “ΓΟΥΟΙΑΤΟΙΚΟΥΝΤΤΆΟ 
ΙΚ(ἈΙΕΙΟΙΆΘΟΗΚΘΙΠΤΙΤΤΗ λβΚΑ ΓἈΟκΚῶμΜλο - 
ΓγΗΝ θα φοωθϑτῶμᾷα ΧΥΤΗΟΧΚΑΙ ΤΟΥΌΚΆΑ ΤΟΙ 


ΜΆΘΟΘΗΘΟΤ ἈΞ ΚΗΓΗΘΆΦ δ ΚΙΚΟΥΝΤ ἈΟΔΩΡΚΆΙΤΧΟ 
ΚΘΟΩΘ᾽ :ΕΠΙΓΓΩΟΝΟΡΙΩΝ ΚΚΟΜΔΆΑΟΛΥ ΤΗΟΚΑΙΤΟΥῸ 

ΜΆΝΆΘΟΗ ΚἼ ΓΟΙΟΥΊΟΙΟ ΚΑ ΓΟΙΚΟΥΝΤΓΧΟΘΑΆ ΣΆ. 
ΚΕΦραΙΜικἈ ΚΑ ΓΆΒΗ ΧΝΆΑΧΚΑΙ ΓΤ ΧΟΚΩΜΆΟ 
ΚΟΘΓΑΥΤ ἈΟΡΙΆ ΕΠ ΡᾺ ΧΚἈΑΥΤΗΉΟ: ΚΑΙ ΓΟΥῸΟΙΚΆ ΤΟΙ 


ΡἈΓΓΆΚΆΝΘΕΠΙΝΟ ΓΟ 
κἈΓΑΦαραγγαῖλει ΡΗ 
ΤΕΡΕΜΙΝΘΟΟΤΉΝΕΦραιν ! 
ἈΝΜΆΜΕΓΟΟΝΠΟΆΧΕΩΟΘ 
ΜΆΑΝΆΟΘΟΘΗΕΘΠΙΕΟΡΡΆΝ 
ΕἸΟΤΟΌΝΧΕΙΜΆΡΡΟΥ 
κἈλιεοσταιηλιεξολοςο 
ΧΥΤΟΥΘΆΑΧΆΟΘΟΆΛΧΙΠΟ 
ΝΟΤΟΥ ΤΕ Φρλιμις 
ΕΠΙΚΟΡΡΑΝΜΆΑΝΆΘΟΗ 
ΙΞ(ἈΙΕΟΓΆΙΗΘΆ ΧΆΟΘΟΣΛ. 
ΟΡΙΆΛΥ ΓΟΙΟΙΚΚΆΙΕΙΤΙ 
ἈΘΗΡΟΥΝΆΨΥΟΥΟΙΝΕ 
ΤΠΙΚΟΡΡΑΝΚΑΠΟΟΆΧΑΡ 
ἈΠΟΆΧΝΆΤΟΛΧΩΟΩΜΙΚΆΙ 
ΕΟΤΓΑΙΜΆΝΆΟΘΟΗΕΝΙ 
ΟἈΧΆΑΡΚΑΙΘΝΆΘΗΡΕΆΛΙΘ 
ΟἈΝΚΑΙΧΙΚΩΟΜΔΆΙΆΧΥ 
ΤΟΩΝ.[Χ]ΚἈΜΠΕΒΆΆΆΧΚΑΙ 


ιο ΚΟΥΝΤ ἈΟΜΆΓΘΔΆΛΟυ 
Ξ“ἷ,οἷ᾽ΙῬΨΟΚΩΟΜΆΑΟΛΧΛΥ ΗΟ 
ΚΟΤΟ ΡΙΤΓΟΝΤΉΗΟ - 
Μοφϑικλιταλοκωμᾷᾶς 
[-ἰ|λῪ ΤῊ Κλιου κα λγ 

ι ΜΜΆΟΘΗΟΆΝΟΙΥΊΟΙΜΆ 
ΜΆΑΆΟΘΟΗΘΞΟΛΧΟΘΡΘΥΌΛΙ 
ΤἈΠΟΠΟΛΧΕΙΟΓΑΧΥΤΆΟΙς 
ΗΡΣΑ᾿ ΤΟΟΧΑΝΆΝΆΙΟΟ 
ΙΑ ΓΟΙΚΘΙΝΕΝ ΤΤΉΓΗ 

Ὁ ΤΧΥΤΗΙΚΆΑΙΕΓΕΒΝΗΘΗ 
ΕΠΙΚΑ ΓΙΟΧΥΟΆΝΟΝΥ 
ἸΟΙΗΧΙΚἈΙΕΙΤΟΙΗΟΆΝ 
ΤΟΥΟΧΑΝΑΆΝΑΙΟΥΟΥ 
ΠΗΚΟΟΥΘΕΞΟΆΟΘΡΟΥ 

5. ΟΕΙΔΕΟΥ ΘΟ ΆΧΕΘΡΘΟΥ 
ΟἈΝΧΥΤΟΥῸ 
ἈΜΊΓΕΙΙΤΆΝΑ ΘΟΙΥΊΟΙΪ 
ὩοΗΦῬΤΩΙΥΧΕΓΟΝ 


οϑο 105. 11, 1--- 14. 


--ὄ.-.ὄ... .. 


ΤΕΟΔΙΑΤΊΘΙΟΛΔΛΗΡΟΝΟΜΗ 
ΟἈΑΟΗΜΑΧΟΆΚΧΚἈΧΗΡΟΝΟΜΙ 
[ΚΙΊΆΝ :ΚἈΑΗΡοΝενΝλιζΆιΟχοι 
ΜΙΟΜΆΘΝΕγωλθλλοςο 
ΠΟΛΥΟΙΚΔΘΥΧΟΓΉΘΕΝ 


ΜΕοΟΘοΟκλΙΘΠΕΝΎΓἊἝοιο. 


ΙΟΘΙΆΧΟΟΠΟΛΥΌΕΙΟΥ, 
ἈΜΝΆᾺΒΗΘΙΕΙΟΤΌΝΔΡΥ 
ΜΟΝΙΚΑΙΕΚΚΆΘΑΆΡΟΝ 
ΟΕΧΎΥΤῸΚΧ ΘΙΚΕΙΕΝ ΤῊ 

ΚΓΗΤΟΥΌΦΕΡΕΖΑΙΟΥῸ 

ΚΙ ΤΟΥΌΡΆΦΆΘιΝ :θι 
ΟἸΈΝΟΧΩΡΙΟΕΘΤ ΟΟΡΟΟΙ] 

[-ἸΔΕΦΡΑΙΜ᾽ ΚΑ θπΠΆΝΟι 
ὙἹοϊοηφουκΆρκα 
ΟΘΙΗΜΙΝΤΤ ΌΟΡΟΟΙ:] ῸΘ 


ΓΚΡΡΑΙΜΠ [ΚΑΘ ΠΑ ΝΟΥ ΟΠ 


ΠΗ ΦῬΟΥ ΚἈΡικΘαΕβιΗ 
ἽΜΙΝ ΤΟΟΡΟΟ ΤΟΕΦΡΑΙΜΙ 
ΙΚΛΙΪΠ ΠΤΙΟΟΘΕΙΤΙΆΕΙ ΤΌΘ 


ΙΞΔΙΟΙἈΗΡΟΟΙΓΧΊ]ΙΆΝΤΙ[] ΤῸ 


ΧΑΜΆΑΜΝΆΑΙΟΟΤΌΚΑΆ ΤΟΙ 
ΙΞΟΥ̓ΝΤΤῚ [Κ]ΕΝΤΤΗΓΗΕΝΕ 
[ΧΊΜΟΙ[ΠΕΝΒΕΘΌΛΝΙΙΕΝ. 


ΤἈΙΟΚΩΜΔΑΙΟΧΛΥ ΤΗΟΧΚΙ 


ΕΝΤΗΚΟΙΆΆΧ αΖρΆελ 
ΚἈΑΙΘΙΤΕΝΙΟ Τοιογίοιο. 
ἸῳΘ ΠΗ ΙΧ] ΓΤ φρλιμις 


381 


[ΚΥΓΩΟΜΆΜΝΆΟΟΗΆΧΘΓΩΝΙΠ 
ΘΙΆΧΟΟΠΟΛΎΥΎΌΘιΚΚΆΟ 
ΟΧΥΝΜΕΓΆΛΧΗΝΘΟΧΘΙΟ 
ΟΥ̓ΚΕΟΤΤἈΙΟΟΙΚΆΗΡΟΟ 

δ ΕἸΘΟΟΓΆΑΡΑΡΥΜΟΟΘΟΤἊΆΙ 
ΟΟΙΟΤῚ ἈΡΥΜΟΟΘΟΤῚ. 
Ι(ἈΙΕΚΚΑΘΑΡΙΘΙΟΛΥΤῊΉ, 
ΙΞΛΙΕΟΤΆΙΟΟΙΚΗΘΣΟ 

[ΚΊΙΧΑΥ ΓΟΥ [ΠΟ ΤΓΆΝΘΕΘΣΟ 

ι. ἈΟΘΡΘΥΟΗΟΤΌΝΧΑΝΑΆ 
ΜΆΙΟΝΟ ΤΊΙΪΠΤΤΟΟΘΕΙΤΙ 
ἈΕΙΓ ΓΟΟΘΟΤΙΝΑΥ ΤῸ) 

[Κ]ΊΟ ΓΙ ΟΧΥΡΟΟΘΘΟΤῚΝ] 

-ἸΧΟΥΓΆΡΥΤΙεριοχγειο 

1 [-ΚἈΥΤΤῸΝ : 

ΙΚΙΑὙΑΛΙΘ ΞΣΒΕΚΚΆΗΟΙΆΟΘΘΗΙΤΑΆ. 
ΟοἈΟΥΝΑγωγηυῇοαΣ 

ΙΗΧΕΙΟΟΗΧΟΣΚΆΙΘΙΤΗ 
ΣἈΝΘΙΚΘΙ ΤΗΝΟΙΚΗΝΗ͂Ν 

0 ΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ :ΚΆᾺΙ 
ΗἩΓΗΘΚΡΆ ΓΤΗΘΗΥΤΙΆΥ 
ΤΩΝΚΑΙΚΑ ΘΆΘΙῬΘΗ 
ΟἈΝΟΙΥΪΟΝΗΆΧΟΙΟΥ 
«α΄ ΓΕΚΆΑΗΡΟΝΟΜΗΟΚΣ. 


Ὁ ἈΚ ΓΤΉῊΝΚἈΑΗΡΟΝΟΜΙΆΝ 


ΚΑΥΤοΟΥ :Ζϑγλλικλι 
ΘΙΠΕΝΙΟ ΤΟΙΟΥΊΟΙΟ 
ἸΗΆΧΕΩΟΘΤΙΝΟΟ ΚΎΜΕΙΟ 


[08. 17, 14 -- 18, 8. 


ΕἸ(ΛΥΘΗΟΘΘΟΘΑΙΚΕΙΟ[]Ελ. 
ἈΚΘΕΙΝΚΆΗΡΟΝΟΜΗΟΆΙ 

ΤῊἨΝΓΗΝΗΝΘΆΟΚΕ,. 

ΗΜΙΝΚΟΟΘΟΤΩΝΙΠΆ. 

ΤΕΡΟΝΗΜΩΝΑΟΤῈ 

ΕΣΥΜΩΝΓΆΝΑΆΡΑΟ 

ΘΕ φΥ ληο χα] κλιλπο᾽ 
[ΧΚΥ͵Υ̓ΓΕΆΧΩΟΛΧῪ ΓΟΥΌΟΓ[ΊΚΆΟΛ. 
ΜΆΑΟΤΆΝΤΕΟΛΙΕΆΧΘΘ 
ΤὨΟΘΆΑΝ΄“ ΓΗΝΓΉΝΙΚΑΙ 
ἈΧΓραγατωσολνλυ 
ΤῊΝ :ΤΕΝΆΑΝΤΙΟΝΕΜΟΥ: 
κἈΑϑλ λϑησθιλιθλεῦκ 
ἈΥΓΓΗΝΜΚΑΙΗΆΘΟΝΠΡΟΓΝ 
ἈΥΓΤΓΟΝΙΚΑ ΔΟΘῈΝ 
λυ ΤΓοιοζμεριλλοίου. 
ἈΧΟΟΤΗΟΘΕΤΆἌΙΟΡΙΟΝ 
ἈΠΟΝΟΤΟΥΛΧΥΤΌῸΙΟ 
κλυυ]Ἱοιοϊ ΘΗ ὉΤῊ 
ΟΟΝΤ ἈΠΧ]ΕΙΠΙ ΓΟΟΡΙΟΤ] 
ΧΥΤΩΝΆΠΟΒΕΒΟΡΡΑΆ 
ὙΜΕΙΟΔΕΜΕΡΙΟΆΓΓΆΙ 
“ΤΗῊΗΝΓΗΝΖΜΕρΙΆΛοις 
ΕΙΝΝΕΓΙΚΆΓΕΠΡΟΟΜΘ 
Ολεκλιθξοιοω ...... 
ὙΜινιζληρον κῷ λ Ε: 
ΕΝΆΝ΄ΓΙΚῪΥ ΓΟΥΘΥΗ 
ΜΟΩΝΟΥΓΆΡΕΘΟΤΙΝΜΕ 


Φ 88 


ΡΙσΤοιουγϊοιολθύειε,. 
ὙΜΙΝΙΕΡΑΤΤΕΙΆΓΆΡΚΥ 
ΜεΕριΟΑΥ ΓΟΥ ΙΑ ΓΆΛ. 
ΙΞΑΙΡΟΥΞΚΗΝΚΆΑΙΤΌΗ 


" Μιουφγληομᾶνλο 
ΟΗΘΆΧΕΟΝΤΉΝΚΛΧΗΡΟ. 
ΝΟΜΙΆΝΑΥ ΤΙΩΝΊΠΕΡΑ. 


ΤΟΥΟΡΑΆΝΟΥΕΙΤΆΝΑ. 
ΤΟΧΆΔΙΟΗΝΘΆΟΩΟΚΕΝ 


τι. ΑὙΤΟΙΟΜΟΣ ΗΓΟΟΤΙΠ.ῳς 


ΚῪ ΚΑΙΆΝΆΟΤΆΝΤΈΕΟ 
ΟΙΆΝΑΡΕΟΒΠΟΡΘΥΘΗ 
ΟΆΝ :ΚἈΑΙΘΝΕΤΙΆΆΧ ΤῸ 


ΙΟΤΟΙΟΓΠἈΝΑΆΡΆΟΙΝ [Π ΤΌΙΟ 


ι6 ΠΟΡΕΥΟΌΜεονοιοόχῳ 
ΡΟΚΆ ΤΗΟΧΙΓΗΝΓῊΝ 
ἈΕΓΩΝ ΚΑΙ ΙΘΆΘΘΟΤΈΕΚΙ 
ΠΟΡΕΥΘΗΤΕΤΉΝΓΗ, 
ΚἈΑΙΧΩΡΟΚΆ ΤΗΟΧ ΤΕ 


 ΑὙΥΤΗΝΙΚΠΙΆΡΆΓΟΝΗ 


ΘΗΤἈΙΠΡΟΟΜΒΘ :ΚΆΙΩ) 
ΔΕΘΞΟΙΟΟΥΜΙΝΚΆΗ 
ΡΟΝΕΝΆΑΝΤΊΙΟΝΙΚΎΕΝ 
ΟΗΧΕΟΣΚἈΙΘΙΤΟΡΘΥΘΗ 

“5. ΟἈΝΟΙΆΝΑΡΕοζλλιΗλ. 

ἈΚΘΟΝΕΙΟΤΉΝΓΗΜΝΙΚΑΙΕ 
ΧΩΟΡΟΚΑ ΤΗΗΟΆΧΝΑΥ ΤῊ. 
[-ἰΚΘΙΔΟΟΆΧΝ ΤΗΝΓῊΗΝ 


ΙΟΚ. 18, 8-.- 9. 


[-ἰΚΑΙΕγΓΡΑΥἈΝΑΥ ΤΉΝΙΚΆ 


ΤἈΙΤΟἈΛΘΙΟΆΛΥ ΓΉΟΖΜΕ 
ΡιΔιαιοβικλιονι ται 
ΗΝΘΓΚΆΝΠΡΟΟΙΝΙΧΊΘΙΟ 
[ΚΓΓΗΝΜΙΤΆΡΕΜΕΚΟΆΗΝΕΝ 
[ΚἸΟΗΆΟ [ΠΚΑΙΕΝΘΕΆΛΧΕΝ 
ΧΥΓΤΟΙΟΪθΚΆΗΡΟΝΕΝ 
ΟΗΧΩΦΩΘΕΝΆΝΤΤΙΚΥ ΧΚᾺΙ 
[ΧἸΕΜΕΡΙΟΕΝΙΟΘιΙΚΘΙ ΤῊΝ 
[ΚΙΪΓΗΝ΄ ΓΟΙΟΥΟΙΟΙΗΆΧΚΑ. 
[Χ͵ΓἈΜΕΡΙΟΜΟΥΟΛΧΎΤ,ΤΩΣ: 
ΚΑΙΘΣΗΆΘῸνΝΝοκληροςσ. 
φφυγληουϊωνεδονμιλᾶμγ. 


- ΠΡΩΤΌΟ: ΚΑΊ ΓἈΔΗΜΟΥῸ 


ΧΥΓΟΜΝΙΚΆΙΕΣΗΆΘΕ,. 
ΟΡΙΑ ΓΟΥΚΆΑΗΡΟΥΑΥῪ Ὁ 


ΤΟΝΆΝΆΑΜΕΟΟΜΥΪΟΥ 


ΙΟΥΔΑ ΜΕΘΟοΟῚ 
ὙΥἱωνίσηφικλιεγα 
ΜΗΘΗΛΥΓΟΩΝΊΤΊΔΧΟΡΙΑΆ. 
ἈΙΤΟΚΟΡΡΑΆΧΤΙΟΤ ΟΥΟΡ 
ἈΟΑΟΜΟΥΤΙΡΟΟΆΝΆΒΗ 


(ΕἼΓΑΙΓἈΧΟΡΙΆΙΚΆΣΓΆΑΝΟΩ 


ΤΟΥ]ΕΡΘΙΧΩΕΙΠΙΕΟΡΡΆ 
ΚΑΟΙΆΝΜΆΑΒΗΟΘΤΆΙΘΙΗΓΟ 


ΟβοΟΟσΕΙΠΙ ΤΗΝΘΑ ΆΆΟΟΣ. 


ΙΞ-λυεσ ΓΙΈ σολοο 
ἈΥΓΟΥΗΜΑΆΒΚΔΑΡΙΤΊΟ 


10 


18 


20 


ΕθΘλυΥμΜιλιλιθλοΥ 
ΟΘΤ ἈΙΕΚΕΘΙΘΕΝΤ ἌΟΡΙ 
ἈΛΟΥΖΧΆΘΙΠΙΝΟΣΤΟΟΥ 
ἈΟΥΖΔΑΆΤΤΟΝΟΤ ΤΟΥΛῪ 
“ΤΓΗΕΟΤΙΝΒΗΘΙΝΝΆ. ΚΑΙ 
ΚΑ Τ ἈΞΗΓΕΤΓΑΙΓΆΟΡΙ 
ΧΑΤΤἈΡωΩΘΕΛΔΟΛΆΡΈΕΠΙ 
ΤΗῊΗΝΟΡΙΝΗΝΗΘΟΤῚΝ 
ΠΡΟΟΝΟΤΟΝΕΆΙΘΩ 


᾿ΡωνηκΆατωκλι 6 


ἈΘΥΟΘΕΤ ΑΙ ΓΆΟΡΙΆΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΆΘΥΘΕΤΆΙΕΙΤΙ 
ΤΟΜΕΡΟΟ[] ΤΟΚΆΕΠΟΝΙΠ] 
ΤΟΠΆΡΑΘΑλλοοῖλνλ. 
ΠΟΝΟΤΟΥΧΠΟΤΟΥῸΟ 
ΡΟΥῸΘΘΙΤΙΠΡΟΟΟΠΤΟ. 
ΒΙΘΩΟΡΟΝΝΟΤῸΝ 
ΚΘΟΤἈΙΗ ΙΕ σοόλοςσ 

λΥ ΓΟΥιΟΚΆΑΡΙΆΘΒΑ. 
ἈΛΧΥΓΉΕΘΟΤΙΝΙΚΆΡΙ 
ἈΘΆΡειμηπολιουῖω 
ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΓΟΘΟΤῚΝ 
ΤΟΜΕΡΟΟΤΟΌΠΡΟΟΘΑΆ. 
ἈΧΟΟΆΜΝΙΚΑΙΜΕΡΟΟ ΓῸ 
ΠΡΟΟΝΟ ΓΟΝΆΤΤΟΜΘ 
ΡΟΥΌΟκΚἈΑριαθϑκλλλις 
ἈΙΕΧΘΥΟΘΕΤ ἈΙΟΡΙΆΘΙΟ 
ΓΧΟΙΝ[Χ]ΚΑΙΘΣΘΑΆΘΥῸΘ 


108. 18. 9 -- 1ὅ. 


[ΧΡ [ΠΟΙ ΠΗΓΗΜΝΥ ΛΑ ΤΟΟ 


ΜΑΦφϑωκληκα ΓΆΚΗΟΘΘ 
ΤἈΑΥΓΧΟΡΙΆΕΙΤΠΙΜΕΡΟΟ 
ΤΟΥΟΡΟΥΟΟΕΟΤΙΝΚΑ. 
ΤἈΤΙΟΟΟΩΙΌΝΝΆΠΗΟ 
ὙἹΟΥΒΝΝΝΟΜΟΕΘΟΤῚΝ 
Εἰ.«ΜΕρουοθμεκράφα 
ΘΙΆΓΠΟΒΟΡΡΆΚΆΙΚΑΓΓΆ. 
ΒΗΓΕ᾽ ΓΆΙΕΙΤΙΓΆΕΝΝΟΜ 
ΕΠΙΝΟΤΤΟΝΙΕΚΟΥΌΆΚ. 
ΤΟΝΟ ΓΟΥ ΚΑ ΓΆΚΗΟΘΘ 
ΤἈΙΕΠΗΠΗΓΗΝΡΩΓΗΣ 
ΚΚΑΙΔΙΕΚΕΆΧΆΘΙΆΤΠΟΕΟΡ 
ΚΡΆᾺΝ : ΚΑΙ ΔἸΕΆΘΥΟΘΕΤ ἍΙ 
ΕΠΠΙΤΗΓΗΝΟΆΜΕΟΚΆΙ 
ΠἈΆΡΕΛΘΥΟΘΕ ΓΆΙΕΠΙΓΆ. 
ἈΘΙΆΘΟΘΉΕΘΟΤΙΝΆΙΤΕ 
ΜΆΝ᾽ ΓΙΠΡΟΟΆΝΆΒΆΟΙ. 
ΕΛ ΜΕΙΜΙΆΑΙΚΑ ΤΤΆΒΗ 
ΟΕ ἾΤΤΆΙΕΙΤΙΘΟΝΕΆΣ. 
ὙΪΩΟΝΡΟΥΞΚΗΝΚΆΙΔΙ 
ΕἈΘΥΘΟΘΤἈΙΚΑΤΤΆΝΟΩ 
ΤΟΥΚΑΙΘΑΡΆΛΊΤΟΒΟΡ 
ΡΑΙΚΛΙΚΑ Γ ἈΒΗΘΕΊ ΓΆΙΕ 
ΤΠ Κ ἈΡΆΒΑ ΚΑΙ ΠΆΡΕΧΘΥ 
ΧΚ ΟΕ ΓΆΘΕΤΤΙ : Τ ἈΟΡΙΆΘΙΤΙ 
ΝΩ ΓΟΝΕΗΘΑΓΆΆΧΆΠΟ 
ΒΟΡΡᾺ :ΚἈΑΙΕΟ'ΓΆΙΗΔΙΘ 


340 


Ι0 


18 


ΣΟΛΟσΤΟΩΝΟΡΙΩΝΘΕ 
ΠΙΧΟΦιΑΝΤΗσθΆλλο 
ΘΟΗΟΤΩΜΝΆΛΟΝΆΙΤΟ 
ΚΟΡΡΆΑΘΙΟΜΕΡΟΟ ΤΟΥ] 
ΟΡΑἈΑΝΟΥΆΙΠΠΟΝΟΤΟΥ 
ΤἈΑΥ ΓΑ ΤἈΟΡΙΆΘΟΤΙΝΆ 
ΤΟΝΟΤΟΥ κλιοΐορλλ 
ΝΗΟΟΡΙΕΙΆΥΓΓΟΆΤΤΟΜΘ 
ΡΟΥΟΧΠΟΧΝΆΤΌΛΩΝ 
ἈΥΓΤΗΗΚΧΗΡΟΝΟΜΙΆ. 
ΥἹΩΟΝΕΕΝΙΆΜΕΙΝΤΑ. 
οριαλυ τηοκύκλωκλ. 
ΤἈΔΛΔΗΜΟΥΌΟΛΎΥΤΌΝιΙς 
ΕΓΕΝΗΘΗΟΆΝΑΆΙΠΟΆΘΙΟ 
τΗσοφυληστων 
ΕΕΝΙΆΜΕΘΙΝΚΑ ΓΆΔΛΗ - 
ΜΙΟΥΟΙΕΡΘΙΧΩΟΚΆΜΚΗ 
ΘΕΓ ΔΑ κΚλι ΜαικκΆσειο 
ΙΚυκϑἈΡΆβΆιλ ΟΣ. 
ΜΑΡΘΙΝΙΚΑΙΚΗΘΗΛΚΆΙ 
ἈΥειμκαιλφρΆκαιλ. - 
φρλαϑακλικαράφαλμ 
ΜΩΝΆΚΑΓΓΗΜΆΦΡΟΝΘΙ 
ΚΑΙΓΆΚΑΛΧΠΟ,ΛΕιΟΙΕις 
κωΜλι Υ ΤΓΟΝΓΆΒΆ 
ωΟνκλιρα Μλκλικηθῷ 
ρωθκλιμλσοηφᾶκαι 
κεφειρακλιμάοολις 


08. 18, 1ὅ -- 21 


βεκαμκλερφηλκλαι. ὠϑκλιοιλγροιλυτ. 


θϑεραλλακλιοθαλθαλφ πολειογκλμολλύκῳω 
ΚΑΙ ΒΒΕΟΥΟΛΎΥ ΓΗΕΟΤῚ ΜΑΛΧΥΓΓΩΟΝΑΆΪΝΚΆΙΡΕΜ 
Ι᾿ΧΜΚΆΑΙΓΧΆΒΆΑΆΘΚΆΙΠΟ μωνιζλιθθεριλυλολ. 
λει Ρομγκλκλυλι δ ἸΠΟΛΕΙΟΣΙΚΙΧΙΚΩΜΆΙ 
ΚΟΜΆΑΙΧΑΥΤΟΩΟΝΆΑΥ ΤῊ ΧΥΓΩΝΙΧ]ΚΑΙΠΆΟΔΙΆΙΕ 
ΗΚἈΧΗΡΟΝΟΜΙΆΛΥΙΩΝ ΓΙΑ Υ ἈΕιΟΠ Ἀππεριζγκλῳ 
ΚΕΝΙΆΜΘΙΝΙΚΑ ΓΑ ΔΗΜΟΥῸ ΤΩΝΠΟΧΕΩΟΝΤΟΥ ΤΩ 
ΑΥ ΤΩΝ ΕὩΟΚΆΘΑΆΘΘΕΗΡΡΆΜΩΘ 
ΚΑΙΘΣΗΆΘΕΝΟΚΆΗΡΟΟ 1[-ΙΠΟΡΒΥΟΜΕΝΟΩΜΊΙΆΜΘΘΙ 
ΟἈΕΥΓΕΡΟοΟΤῶσΥΜΕ. ΚΞΑΙΓἈΝΟΤΟΝΑΥΤΉΗ 
ΟΝΙΚ] ΤΗΦΥλη "ΥώνοΥ, κληρονομιλφύληο 
ΜΕΟΩΝΙΧ]ΚΑΠΓΆΔΗΜΟΥῸΟ ΥΩ ΝΟΥ ΜΕ ΜΝιΚΆ ΓΑ. 
[ΚΆΤΩΝ :ΚΑΟΕΓΕΝΗΘΗ ΔΗΜΟΥΌΟΛΥΓΩΝΆΤΠΙΟ 
ΗΙΛΗΡΟΝΟΜΙΆΛΧΥΤῸΟῸ, ι΄ ΤΟΥΚΧΛΗΡΟΥ ΓΟΥΪΟΥ 
ἽΆΝΧΜΘΟΟΝΙΚΆΗΡΩΝΙ Δληικληρονομιάτφυ 
[ΚΑΙΕΓΒΘΝΗΘΗΗΚΆΗΡΟΙΓ -ἈΗΟ:ὙΥΪΩΟΝΟΥΜΕΘαΣ 
[ἽἹΝΟΜΙΆΛΧΥΓΤΟΩΝἝΙ[ΠΆΝΑΜΕ ΟΤΙΕΓΕΝΗΘΗΉΗΜΕΡΙΟ 
σοονκληρωμνυωνἝοΥ ὙἹΟΝΙ ΟΥ̓Δ ΆΜβΕιΖΩωΩ, 
ἈΑΚΑΙΕΓΕΝΗΘΗΙ[Χ]ΆΎΥ ΓΟΙΟ[12. ΤῊΟΛΥ ΤΩΝ :ΙΚἈΙΕιΆ ἢ 
ΟΙΔΛΗΡΟΟΛΧΛΥΓΟΩΝΕΚΗΡ ΡΟΝΟΜΗΟΆΝΟΙΥΟΙ 
ολεξεακλιολξεαώμῳ οὐμβωνενμθοῦτου 
ἈΧλΑΝκαυλροῶλλις. ΙΞΛΗΡΟΥΛΥΎΤῶὼΝ τ" 
ΚΟλἈ ΚΑΙ ΟΟΜΙΚΑ ἌΡ᾽ ΙΞ(ἈΙΘΣΗἈΆΘΕΝΟΙΚΆΗΡΟΟ 
ΘΟΥΧΆΑΜΙΚΑΙΚΆΑΘΟΥᾺ 6 ΟΤΡΙΓΟΟΤΩΖΑΚΌΥ 
ΞλιοικαλΆγκλαιθα.. ἈΦΟΝΙΚΑ ΓἈΆΔΗΜΟΥῸΌ 
μλλχλλαχῴώθικαοιαρ .:Ἅ ΧΥΓΩΟΝΘΟΤ ἈΥΓΆΟΡΙ 


ΟΟΥΟΘινκλιβηθλεελ. ἈΞ ΓΗΟΚΧΗΡΟΝΟΜΙΆΟ 


341 ΙΟΚ. 18, 37 --- 19, 10. 


ἈΥΤΩΝΕΩΟΟΆΡθιλ. [Κ]ΠΟΔΧΕΙΟΙΕΓΠΚΑΟΣΙΚΩΜΜΆΙ 


ἈΚΙΚΑΙΠΡΟΟΆΧΝΆΒΆΙΝΕΙ ΧΥΤΩΟΝΧΥ ΤΗΗΙΚΆΗΡΟ 
ΤἈΟρΡΙΆΑΥ Τωνηθλλλο νομιλῳφδγληουίωνΝ 
ολκυμαλρλαλλκλου ΖΧΕΟΥΧΩΝΚΑ ΤΆΔΛΗ 


ΝΆΞΕΙΕΙΤΙ Δ ΆΚΆΟΘΕ - δ 
[ΚἸΚΑΙΆΤΤΑΝ ΤΉΟΘΙ :ΕἸΙΟΤῊ. 


ΜΟΥΟΛΔΥΓΓΩΜΆΜΤΟΛΕΙΟ 
λυ ΓΑ ΚΜ Ά 


ΦἈΡΑΓΓΑΝΗΘΟΤΊΝΚΑ. ΤΩΝ 
ΤἈΠΡΟΟΩΦΙΤΟΝΙΘΚΝΆΜ ΚΑ ΓΩΪΙΟΟΧΛΧΆΡΘΣΗΛΘΕ, 
ΚἈΑΙΆΝΘΟΤΡΕΥΈΝΆΠΟ ΚἈΗΡΟΟΟΤΕΤ ἈΡΤΟΟ 


ΟἈΡΕΙΔ᾿ ΕΣΕΘΝἈΝΤΊΆΟΆ. 
ΠᾺΝΑΤΤΟΆΑΩΟΝΟΆΜΟ 
ΕΠ ΓΑΟΡΙΆΑΧΑΟΘΆΆΑΘ᾽ - 
ΘλεωρβκΑΙ Ὁ ΕΆΘΕΥΎΟΘΕ 
ΤΆΙΕΙΠἈΧΕΡΆΑΘΊΚΑΙΠΡΟΟ 
ἈΝΆΒΗΟΘΤ αιρπα ει 
ΕΙΚΆΙΕΙΚΘΙΘΕΝΊΤΕΡΙΕ 
ἈΘΥΟΘΤΆἈΙΕΣΘΝΆΝΤΊΙΆΟ 
ΕΠΆΝΝΑ ΓΟΆΧΆΟΘΕΙΗΓΕΘ 
ϑλαεφερκλοθινικαν 
ΕἈΘΥΟΘΕΤΆΙΘΙΠΡΕΜΜΩ 
ΜΑΧΜΑΆΘΑΆΡΕιΝΟΥΑις 
ΠΕΡΙΘΒΆΑΘΥΟΘΕΤ ἌΙΟΡΙΆ. 
ΕΠΙΚΟΡΡΑΝΕΠΙΆ ΝΑ Θὦ 
ΚἈΑΙΕΟΓΆΙΗ ΙΘ σολΟΟ 
λαυγωνδηπιγαίεφϑα 
ΗἈΙΚΛΙΚΟΥΤ ΓΆΘΚΆΟΙΝΑ. 
Ἀλωθικισεμρθῶνις 
ἸΒΔΑΛΑΚΑΙΚΞΚΗΘΆΘΕΜ 


343 


10 


20 


ἈΚ ΓΟΙΟΥΟΙΟΪΟΟΆΧΧΆΡΚΑ. 
ΚΎΧΟΥΓΓΕΝΙΆΟΛΥ ΤΩ: 


ΚΑΙΕΓΕΝΗΘηΤ λοβια. 
ΧΥΤΓΟΝΙ Ζρλθλιίζαυλ. 
ΧΧΑΟΘΆΩΘΙΚΑΙΟΟΥΝΗΜ 
καλφῳφαρλιμιζλιοη 
ὠνκλιλΆνερθκλιρλᾷξκ 
ΕὠΩΘιΙΚΑΙΚΕΟΘΙΟΟΝΚᾺΣ 
ἈΒΘΜΟΚΑΙΡΑΜΆΘιζΑΙ 
ἈΓΆΝΝΕΙΜΙΚΆΙΗΝΆΔ. 
λΑκλικηθφλοηόκλι 
ΟΥ̓ΝΑΥΒΙΤ ἈΟΡΙΆΘΙΠΙ 
ΘἈΑΒΩΡΙΚΑΙΕΠΙΟΆΟΘΘΙΜΆ 
ΚΑΤ ἈΘΑΧΆΟΟΆΝΕΗΘ 
ΟἈΜΟΚΆΑΙΘΟΤ ἈΙΗΘΕΞΣΟ 
ΧΟστωνοριωνλυτω. 
ΟΙΟΡΑΑΝΗΟΠΟΆΘΙΟΚ 


ΧΚΑΙΚΚΩΟΜΑΙΧΎΥ ΤΩΙ 


ΑΥ̓ΓΗΗΚΆΗΡΟΝΟΜΙΑ. 


103. 19, 10 --- 28. 


γωναθωοοθιμι ΤῸ 


ἉΠᾺΣ ἉΙΤΟΤΟΩΝΆΛΛΔΛΟ - 
φΦυΥΧΩΝΟ ΙΠΟΙΘΕΓΩ 


᾿ ΜΕΘΥΜωνκΆκᾳ :κλὶ 
βπορουθηολμύων 


ΚΑΙΟΥΝΘΆΧΕΕΝΤΡΙΆΚΟ. 


οΟΧΟΛΆΟΟΙ ΠΙΚΆΟΙΚΆΙΕ 


ἈΧΚαθΆΑΜΠΆΛΆΚκλοΥ 
ΝΘΑΗΟΘΝΙΚΘΡΚΟΝΗΡΟΟ 
ΚΕΡκΚοΝν [ἸκλιθθηκθλλμΜ 
ΠΆΛΑΜΙΆΑΝΆΝΑΆΜΘΟΟ, 


ΤΟΝ ΥΌΚερκωνΝεΝ 
ΤΟΜΘΟΩΚΧΙΘΣΗΥ ΕΠ 


ΤΥΡΕΝΤΤ ἈΙΟΆΑΆΜΠΆΟΙ. 
ΚἈΑΙΕΘΣΑΤΙΘΟΤΊΆΕΝΕΙΟ ΤᾺ. 
ἈΡΑΓΜΑΆΤΓΑΓΩΟΝΆΛΧΛΛΧΟ 


φυλων []ΠΙΚ ΙΕ ΠΎΡΙΟΕΤΠῚ 


ΕἈΩΚΕΝΑΥ ΤΗΝΤ Ὁ ΣΥ 
ΝΕΤΈΡΩΛΥ ΤΟΥ ᾿ΚΆᾺΙ 
ἈΝΘΑηολΝοιΆἈΧΟΦΥ 
ἈΟΙΚΆΙΕΝΕΙΤΥΡΙΟΆΝ 
5. ἈΥΤΉΝΙΚΑΙΤΉΝΟΙΚΙΝ 
“ΤΟΥΤΤΆ ΤΡΟΟΛΎΥΤΉΟΕΙ 
ΠΎΡΙ: ΚἈΙΘΙΠΒΝΆΥ ΓΟΙῸ 
ΟἈΜΨΥΩΝΘΆΝΠΟΙΗ 
ΟΗΤΕΟΥ ΓΩσΟΟΥΚΟΥ 
. ΔΟΚΗΟΘΛΆΛΆΤΗΝ 
ΕΙΚΔΙΚΗΟΙΝΜΟΥΈΕΣΕ 
ΝΟΟΙΚΑΙΕΚΑΟ ΓΟΥΎ 
ΜΟΩΟΝΙΤΟΙΗΟΘΟΜδΕις 
ΕἸΤΆ ΓἈΞΕΝΑΥ ΓΟΥῸ 
16 ΚΙΚΝΗΜΗΝ :ΕΠΙΜΗΡΟ. 
ΠΆΗΓΗΝΜΕΓΆΛΗΝ 
κλιεκα Γεκηκλικα 


ἘΤΟΥΟΘΟΤΆΧΥΔΟΙΚΑΥΓΆΠΡΟ ΚΕΙΠΆΡΑ ΤΩΧΘΙΜᾺΡ 


Ἐ ΤΕΘΕΡΙΟΜΕΝΆΑᾺ : ἈΠΟ 


ςΙΓΟΙΚΒΗςΓςΙΚλΔΙΕὐὗςΕς ΓΟ 
ΓΟΟΙ( ΔΙΕΘΟΣΟΆΜΠΟΘλΛλΟΣ) 


ΜΟΟΚΑΙΕΆΧΕΧΟ:ΚΆΙΕΙ 


ΠΑ ΝΟΙΧΑΧΟΦΥΎ λουΤῚο 


ΕἸΤΟΙΗΘΕΝ ΤΧΥΓΤᾺΆ: 
κλυασπα νοαΜΎωνΝνο 


ΓΆΜΕΡΟΟΤΟΥΘΆΜΝΑΆ 
ΘΕΟΥ͂: ΟΤΙΕΆΆΕΚΕΝΤΗ,. 


ΓΥΝΔΑΙΚΑΙΕΧΥ ΓΟΥῚς 


448 


ρῳωεντωσπηλεω 
Ὁ ΗΤᾺἈΜ:ΚἈΑΙΆΝΕΘΚΗΟΣ 
οιαλλοφύλοικλι 
ΠἈΡΕΝΕΕΆΛΧΟΝΕΙΠΤΙ 
ΤΟΝΙΟΥ ΑΝ ΙΕ 6 
Ρφηολνδνλδχαι 
5 ΙΞζΙΘΙΤΆΝ: ἈὙΓΤΌΙΟ 
ἜΤΙΆΟ :ἈΝΗβρΡ ΟΥ̓ λλῖνα. 
ΤΙΆΝΘΕΗΤΈΈΦΗΜΆΟ 
ΚΑΙΘΙΤΆΝΞΟΙΆΆΧΟΦΥ 


10}. 1ὅ, 8 -- 10. 


ἜΧΟΙ ΔΗΟΆΓΓΟΝΟΧΜΥΩ;: 
ΚΆΝΕΘΕΗΜΕΝ :ἸΚΆΠΟΙ 
ΗΟΘΑΥΤΓΩΟΝΤΡΟΠΟ, 
ΕἸΤΟΙΗΘΘΝΗΜΙΙΝ :ἰς 

ΚΑ Τ᾽ ἘΞΒΗΟΆΝΤΡΙΟΧΙΆΙ 
ΟΙΆΝΑΡΕΟΒΞΙΟΥΛΆΘ 
ΓΠΙΓΗΝΟΙΤΗΝ ΤΉΟΘΙΠΤΘ 
ΤΡΑΟΗΤΆΜιΚΑΙΘΙΙΧ. 
ΠΡΟΟΟΑΜΥ ΝΟΥ ΚΟΙ 
ἈΔΛΧΟΟ ΓΙΑΡΧΟΥΌΙΝΗ 
μωνοιλλλόφύλοι 
Κ«ΔΙΝΑΓΓΙΓΆΧΥ ΓΆΕΙΤΟΙ 
ΗΟΔΧΟΗΜΙΝΙΚΆΙΕΙΠΕΝ 


τΤεο: ογχιαλλλλεομῳ 
ΔΗσοΟΜενοεξκληηλθα. 
ΔΩ ΘΟΜΕΝΟΒΘΕΙΟΧΘΕΙ 
ΡΧΟΧΥ ΤΩΝ ᾿ΘΑΝΆΤΟΩ 
ΔΕΟΥΘΆΑΝΑ ΤΌ ΘΟΜΕ, 
οΘ ΚἈΑια λΗοΆ ΝΑ ΎΥ ΤΟῚ 
᾿ΑΥοινικαλλιοιοκὰι 
ΝΙΟΙΟ : ΚΑΙΆΝΗΓΆΓΟΝ 
᾿ΧΥΤΟΝΕΚΤΉΟΠΕΤΡΑΟ: 


ι. ΚΑΙΧΥΓΓΟΟΗΆΘΕΝΕΟΩΟ 


ΟἸΆΓΟΝΟΟ:ΚἈιοιλλλο 
ΦυλοιηλἈ ἈΆΣΆΝΕΙΟ 
ἈΠᾺΆΝΤΗΟΙΝΑΎ ΤΟΥ: 


ἈΥΓΓΟΙΟΤΟΆΜΥΏΩΝ : 
ΚἈΘΟΩΟΘΠΟΙΗΘΆΝΗ 
ΜΙΝΟΥ ΤΟΩΟΘΕΙΠΟΙΗΟΆ 
ἈΥΤΟΙΟ: ΚἈΙΕΙΠΆΝΜΑΥ 
“ΤΩ ΤΟῪ ΔΗολι θκΆ ΓΕ 


- ἸΚΑΙΕΔΡΆΜΟΝΕΙΟΟΥ 
15 --)Ἰ ΝΆ ΝΤΗΟΙΝΧΎΥΟΥ: 
κλυκα- ΓΕΥΘΥΝΈΝΝΕΤΙΧΥ 
ΤΟΝΠΙΝΝΆΑΚΥ ᾿ΚΆΙΕΓΕΝΕ 
ΤΟΚΆΑΧΟΩΛΔΙΧ ΓΆΘΝΤΌΙΟ 


ΒΗΜΕΝΙΠΆΡΆΔΟΥΝΑΙ 
ολιθιοαρασλλλόοφυ 
ἈΝ -ΙΚἈΙΕΙΠΕΝΆΎΥ ΤΌΙΟ 
ΟἈΜΨΥΩΝΟΜΟΟΆ ΤΕ 
ΜΟΙ -- ΜΗΛΙΠΟΙΚ ΤΙΝΆΙ 

-- ΜΕΥ ΜΙΟΙζΚΑΙΤΆΡΆΛΟ 

-- ΓᾺΙΜΕΧΥ ΓΟΙΟ.ΜΗΙΠΟ 
ΤΕΆΧΛΙΠΆΝ ΤΉΟΘΗΤΕΕ 
ΝΕΜΟΙΥΜδΕΙΟ Κλ 
ΜΟΟΆΝΔΑΥ ΓΟΛΕΓΟ, 


ΕΡΑΧιοοιν Υ ΓΟΥώοιο 
ΤΙΠΙΤΥΟΝΗΝΙΚΆΆΝ 
ΟΟΦΡΑΝΘΗΠΎΡΟΟ 
καλιελυθηολνοιλ θα 
ΜΟΙΆΠΟΤΩΝΕΡΆΧΙΟ 
ΝΩΝΧΎῪ ΓΟῪ - ΚΆΙΕΎΡΕ 
ΟἸΧΆΓΟΝΆΟΝΟΎΈΡΡΙΜΘ 
ΝΗΝ -ΚἈΙΕΣΕΤΊΝΕΝ 
“ΤΗΝΧΙΡΑΧΥΓΟΥΚΆΙΕ 
ἈΧΕΕΝΑΥ ΓΗΝΙΚΆΜΕΙΤΆ. 


944 100. 1δ, 10 -- 1δ. 


ΤἈΞΕΝΕΝΑΥ ΓΗΧΙΆΙΟΥῸ 


ἈΝΑΡΆΑΟΚΆΙΘΙΠΕΝΟᾺΆΜ 
ΦΝΕΝΟΙΆΓΟΝΙΟΝΟΥ 
δσλλιφωνθσηλψα 
ΑΥΓΟΥΘΟΤΊΘΝΟΙΆΓΟ 
ΝΙΟΝΟΥΈΕΠΛΧ ΓΆΞΆΧΙ 
ἈΙΟΥΟΆΧΝΑΡΆΟΘ : ΚΚΆΙΕΓΕ 
ΝΕΤΤΟΗΝΙΚΆΑΟΥΝΘΟΤῈ 
ἈΘΟΘΝΆΧΆΟΦΝΚΆΙΕΡΙ 
ΕΝ ΤΗΝΟΙΆΓΟΝΑΆΆΣ 
ΠΟΤΉΟΧΕΙΡοΟΟλΎΥ ΓΟΥ 
ΚἈΙΕΚΑΧΘΟΘΝΤΌΟΝΤῸΟ 
ΠΟΝΕΚΕΙΝΟΝΆΝΕΡΘ 
ΟἸΟΟΙΆΓΟΝΟΟ:: ΚΆΜΕ 
ΤΉ ανοφολρλςκς 
ΘΕΟΗΟΘΕΝΠΡΟΟΚΝις 
ΕΙΠΕΝ -ογελωκλο 
ΘΝΤΉΧΙΡΙ ΤΟΥΛοΥλοΥ 
ΟΟΥ̓ΤΗΝΟΟΟΤΉΡΙΆΝ 
ΤΗΝΜΕΓΆΛΧΛΗΝ ΓΑΥΤῊ 
ΚΑΟΜΥΝΆΑΠΟΘΆΝΟΥ 
ΜΘΘΝΆΙΝῚ ΚΆΙΒΜΤΙΘ 
ΟΟΥ̓ΜΕΕΝΧΙΡΙΤΏΌΝΑΆ 
ΠΕΡΙΤΜΗΤῸΝ ᾿ΚΆΘΗ 
ΝΟΙΣΕΝΟΘΟΤΌΤΡΑΥ 
ΜΆ ΓΓΗΟΟΘΕΙΆΓΟΝΙΟΟΙς 
ΕΣΗΧΘΕΝΟΣΧΔΎΥ ΤΟΥ 
ὙΔΑΤΆΚΆΙΕΙΠΕΝΙΚΑΙ 


945 


ΕἸΤΕΟΤΡΕΥΕΝΤΌΠΝΑ. 
ΧΥΤΟΥΚΑΙΆΝΘΟΥΎΣΕ,. 
ἈΙΆΓΓΟΘΒΚΑΗΘΗΤΌΟ 
ΝΟΜΆΑΔΛΔΥ ΓΗΟΠΗΓῊΘ 

5 ΠΗΚΧΗΤΌΟ ΚΗΘΟΤΊΝ: 
ΟἸΆΓΟΝΟΘΕΦΟΘΤΉΟ 
ΗἩΜΕΡΑΟΤΑΥ ΓΗΟ- ΚΑΙ 
ΕΚΡΕΘΙΝΕΝΤΌΝΙΟΡΑ. 
ηλενημερλιολλλο 

ι. ΦΥΛΩΝΘΙΚΟΟΙΕΤΉῊ. 
ΚἈΙΕΤΙΟΡΘΥΘΗΟΘΆᾺΜ 
Ψῶν --Ἔκειθεν : 

ΚΕΙΟΓΆΖΆΝ :ΙΚΆΘΕΙΔΕΝ 
ΕΚΙΓΥΝΆΜΝΚΑΙΤΟΡΝΗ͂, 

15 ΚΑ ΕΙΟΗΆΘΕΝΤΡΟΟ 
ΧΥΤῊΝ ᾿ΚἈΙΆΙΤΗΓΓΕ 
ἈΗΤΟΙΟΓΆΑΖΑΙΟΙΟᾺΘ 
ΓΟΝΤ Θοηκιοαμύω, 
ενταγϑλὰ : κλιθκγίλ 

9. ΟἈΝΙΚΑΙΕΝΗΛΔΡΕΥΟΚΣ- 
ΧΥΓΓΟΝΟΧΗΝΤΉΝΝΥ 
Κ͵ ΧΕΙ ΤΗΟΘΙΤΥΆΗΟ 
ΤῊΗσΠολεῶσ: Αια 
ΦΕΥΟΑΝΟΧΗΝΤῊΝ 

5 ΝΥΚΤΆἈΛΧΛΘΓΟΝΤΈΕΟΘΘ 
ὠς τΤοσΠρΟΩὶ 

ἘΜΘΙΝΩΜΕΝ :ΚΑᾺ 
ΤΤΟΚΤΙΝΩΜΕΝΑΥΙ͂ΤΟῚ]Ί 


10}. 18, 1δ - 16, ῷ. 


κλιβκοιμηθηολμύῳ. 
ΕΟ ΤΟΥΜΕΟΟΝΥΚΤΙΟῪΥ] 
ΚΑΟΆΝΘΟ ΓΗΙΤΕΡΙΤῸΜΘ 
ΟΟΝΥΚΤΊοΟΝκΚΆΙΕΙΤΘλΑ. 
ΕΕΤΟΤΩΟΝΘΥΡΩΟΝΤΉΟ 
ΤΤΥΧΗσΤΉΗσπολεωώοις 
ΤΟΝ ΎΥῪΟΟΓΆΘΜΩΝις 
ἈΝΕΕΛΧΟΤΆΘΕΝΧΥΓΆΟ 
ΟΥΝΤΌΜοκλωικαιε 
ΠΕΘΗΚΕΝΕΙ ΓΏΌΩ 
μωλύ ΤΟυγιζλὰ ΝΗΝΕΓ 
ΚΕΝΑΥ ΓΆΘΙΤΙ ΓΉΝΚΟ 
ΡΥΦΗΝ ΤΟΥΟροΥΟΟΘ 
ΟΤΊΝΕΙΠΡΟΟΟΩΤΟ, 
ΧΘΕΡΩΝ -- ΚΆΙΕΘΗΚΕ 

-- ΑΥΤΆΕΚΕΙ :ΚΆΙΕΓΕΝΕ 

᾿ ΤΟΜΕΤΑ ΓΧΥ ΓΆΚΆΙΗ 
ΓἈΤΙΗΘΕΝΓῪ ΝΜ ΆΙΚΆΕ 
ΤΠΙΓΟΥΧΙΜΑΆΡΡΟΥΟΡΗΣ 
ΚΑΟΙΟΝΟΜΆΛΥΓΤΉΔΛΑΆ 
ὉΧΆΑΚΑΙΆΝΕΒΗΟΆΝ 
ΠΡΟΟΧΥΤΗΝΟΙΟΆΤΡΑΆ 
πτωνλαλλόοφύλυ 
ΙΞΔΙΕΙΤἈΝΑΥ ΤΉΛΙΤΑ. 
“ΤἨΗΟΟΝΆΑΥ ΤΟΝΙΚΆ ΔΕ 
ΕΝΤΙΝΙΗΪΟΧΥΟΛΥΓΟΥ 
ΘΕΟΤΙΝΗΜΕΓΆΛΗΙΚΑΙ" 
ΘΒΝΤΙΝΙΔΥΝΗΘΟΜΘ 


φ40 


10 


18 


ΘἈΆΠΡΟΟΛΧΛΥ ΤΟΝΚΆΙΔΗ 
ΟΟΜΕΘΝΆΑΥΓΤΟΝΩΟΘΤΕ 
ὝἈΧΠΙΝΩΟΆΙΆΥ ΤΌΝΙς 
ἩΜΙΟΔΗΟΘΟΜΕΝΟΟΙ: 
ἈΝΗΡΧΙλΙΟΥΟιζΆιθιζα. 
“ΤΟΝΑΡΓΥΡΙΟΥΚΆΙΕΙ 
ΠΤΕΝΔΆΛΧΕΘΙΆΑΠΡΟΟΟΆΜ 
ΥΨΩΝΑΙΤΆΑΓΓΙΆΟΝΜΟΙ 
ΕΝΤΙΝΙΗΪΟΧΥΟΟΟΥῊ 
ΜΕΓΆΔΛΗΙΚΑΙΕΝΤΊΝΙΔΕ 
ΘΗΟΘΟΗΤΟΥ ΓΆΙΤΙΝΩ 
ΘΗΝΆΟΔΙ:ΚΆΙΕΙΠΕΝ:: 
ΠρΡοολΥΤηνολμΜμύων 
ΘἈΝΔΗΟΘΌΘΙΝΜΕΕΝΘΕ 
ΓΤ ἈΝΕΥΡΑΙΟΥΓΡΆΙΟΜΗ 
Ἡρημωμενλιοιζαιᾶο 
ΘΕΝΗΟΟΣΚΑΙΆΙΟΘΟΜΑΆΛ 
ὠσεισ ΤΟΝ ΑΝΟΩΝ ᾿ς 
ἈΝΗΝΕΓΚΑΝΛΑΧΎΤΉΟΙ 
οατραιτυτωνλλλο: 
φύλων "ΕἸ ΓΆΝΘΥΡΆΟ 
ὙΓΡΑΟΜΗΗΡΗΜΟΩΜΒΘ 
ΝΜἈΆΟΚΑΙΘΔΗσΕΝΑῪ ΓΟ. 
ΕΝΑΥ ΤΆΙΟ: ΚΑΟΤΌΕΝΕ 
ἈΡΟΝ-ΕἈΥΤΟΥ :ΘΚΆΘΗ 
“ΤΟΧΛΥ ΓΟΥΕΝΤῸΣΤΓΆΜΕΙ 
ω ΚΑΙα εν ΠΡοολῪ 
ΤῸΝ -ἈΧΧΟΦΥΔΟΙΕΓΗ 


0. 16.838 --9.. 


ΟΘΟΆΑΜΝΩΏΘΝΚΆΔΙΆΊΙΕΡΡΗ 
ΣΕΝΤ᾽ ἈΟΘΙΤΤἌΝΘΥΡΑΟ 
ΟΝΤΡΟΠΟΝΑΙΆΘΠΑ ΤΕ 
ΚἈΑΩΟΜΑ ΓΟΥ ἉΙΠΙΟΤῚ 
ΝἈΓΜΑΆΑ Τ ΟΟΘΝΤΌὩΟΟ 
«ΡΑΜΘΗΝΆΙΚΑΥ ΤῸ ΠΤ Ὺ 
ΡΟςσ:ΙΚΑΙΟΥΚΕΓΝΩΏΟΘΘΗ 
ἩΙΟΧΥΟΛΎΥ ΤΟῪ :ΚΆΙΕΙ 
ΠΕΝΑΛΆΘΙΆΧΠΡΟΟΘΟΆΜ 
γωνῖλ ΥΤΙΆφαλογι 
ΟΟΜΕΘΆΛΧΔΧΗΟΆΘΠΡΟΟ 
Μμαγευλη: ΝΥΝΟΥΝΆᾺ 
ΝἈΓΓΕΙΆΧΟΝΜΟΙΕΝΤῚ 
ΝΙΔΕΘΗΟΘΗ :ΚΆΙΕΙΠΕΝ 
ΠΡΟΟΛΥΤῊΝ -δλνλϑὸ 
σομωληοώοινμΜεεν 
ΞΕΠ͵ΤᾺ καλωλιοιοικαι 
ΝΟΙΟΕΝΟΙΟΟΥΚΕΓΕ 
ΝΗΘΗΒΘΡΓΟΝΚΆΙΆΟΘΘ 
ν᾿.» Ἰοῳωκλιεοομλιω 
σΕΙΟΤΩΟΝΆΝΟΙΝΚΑΙ 
ΘἈΑΆΒΕΝ- ΑΥ̓ΤῸ: Δ ΆΛΧΘι 
ἈΧΚΆΑΧΟΔΙΆΚΆΙΝΆΙς 
ΘΔΗσαΝΥ ΓΟΝΕΝΑΥ 
ΤΌΙΟ :ΚΑΙΕΗΤΕΝΤΙΡΟΟ 
ΧΥΤΟῸΝ οἰλλλόφυλοι 
εἸπιοθολμύωνκαι 
“ΤΟΕΝΘΆΑΡΟΝΕΚΆΘΗ 


847 


ΤΟΘΝΤῸΣΤΆΜιω ᾿ς 
ἈΜΕΟΙΤΆΑΟΕΝΑΎΥ ΓΆΆΙΙΟ 
ΤΟ ΝΕΡΑΧΙιΟοΝωΝ ΑῪ 

“ΤΟΥ ΟΡΆΜΜΜἊΆ -ΚΆΙ 

5 ΕἸΠΕΝΑΛΆἈΘΙΆΆΤΤΡΟΟ 

οαμψων -θωονΥ 

“ΠπΆΡρΡελογιοώμεις 
ΘΑΧΧΗΟΆΟΘΠΡΟΟΜΘ 
ΥΘΥΔΗΆΧΝΆΓΓγθιλον 

0 ΔΗΜΟΙΕΝΤΊΝΙΔΕΘΗ 

ΟΗ ᾿ΚἈΙΘΙΠΈΝΠΡΟΟ 

ΑΥ̓ΤῊΝ ΝΥ ῬΆΝΗΟ 

ΤἈΘΕΠ ΓἈΟΘΕΘΙΡΑΟΤΉΘ 

ΚΕΦΡΑΧΗΟΜΟΥΜΕΤΆ 
ι5. ΤΟΥΛΔΙΆΟΜΑΆ ΤΟΟΚΆΙ 

ΕΝΚΡΟΥΘΗΘΕΝΤῺ 

πλοολλω-- ΕἸΟΤῸΝ 

Ὁ ΤΟΙΧΟΝ :--ΚΆΙΕΟΟΜΘΕ 

ἈΟΘΕΝΗΟΙ[ΓἹΚΑΙΟῪ ΚΕΙ] 

ὁ [ΤΓΥΥΤΤΆΡΞΟΣ] ΚΆΘ ΤΕ 
ΤΡΟΟΧΥ ΤΟΝοιΆλλο 
φυγλοιθεπισθδολαμύω: 

ΚἈΑΙΘΣΗΓΕΡΘΗΘΚΤΟΥ 
ὙΠΝΟΥΛΥ ΤΟΥ ᾿ΚΆΙΘ 

85 Ξ6ΘΟΙΤΆΓΕΝ ΧΟΥΝ : ΓΟΥῸ 
ΤΤΑΘΟΟΛΧΧΆΟΥΘΟΕΝΤῸΥ 
«ΦλομᾷτΊ-- ΘΙ ΤΟΥ ΤῸΙ 

ἜΧΟΥ :ΚΑΙΚΟΥΝ :ΓΟΔΙ 


100. 10,9 -- 14. 


.π-π.-π.ἥ------- .....-.-.... ὡ 


ἈΟΜᾺ --ΚΑΙΟΥΚΕΓΝΩΘΘΗ 
ΞΗΪΟΧΥΟΛΎΥ ΤΟΥ :ΚΆΠΙΕΙ 
ΠΕΙΝΙΠΠΟΟΛΎΥ ΤΌΝ -- ΔᾺῚ 
ΞΆΞΘΒΙΆΆ :ΠΟΩΟΘΕΡΕΙΟΗΓΆ 
ΠΗΚΆΧΟΕΘΚΑΙΗΙΚΆΡΑΙΑ. 
ΟΟΥ̓ΟΥΚΕΟΤΙΊΝΜΕΤΓΕ 
ΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΤΡΙΤῸΝ 
ΠᾺΡΘλογιρωμθκλιοὺκ 
ἈΠΗΓΓΙΆΘΟΜΟΙΕΝΓῚ 
ΗΙΟΧΥΟΟΟΥΗΜΕΓΆΛΔΛΗ: 
ΙΞἈΙΕΓΕΝΕ ΤΟΟΤ ΚΆ ΓΕΙΡ 
ΓΧΟΛ ΤΟΧΥΤΟΝΤΟΙΟΆΟ 
ΓΟΙΟΛΑΥΓΗΟΟΧΛΗΝΤῊΝ 
ΜΥΓΤΓἈΙΚΚΑΙΠΆΡΗΝΟΩ 
ΧΑΗΟΘΝΑΥ ΤΓΟΝΙΚΚΆΙΟΛΙ 
ΓγοΥ Υχησενεώσειο 
ΘΆΝΑΆ ΤΤΟΝ ᾿ΚἈΑΙΆΤΙΗΓΓΕΙ 
ἈΕΝΆΑΧΥ ΤΗΤΠΤΙΆΝ ΤΑ ΓΦΆΔΛ. 
ΠΟΚΆΡΔΙΧΟΛΧΛΥ ΤΟΥ ς 
ΕἸΠΕΝΑΆΥ ΓΗΞΥΡΟΝΟΥ. 
ΚἈΝΆΒΗΟΘΕ ΤΤ ἈΙΕΠΙΤῊ 
ΚΕΦ ΧΗΝΜΟΥΟΤΊΝΑᾺ 
ΖΕΙΡΑΙΟΟΘΥΘΓΟΩΘΕΚΙΚΟΙ 
ἈΧΟΜΗΤΡΟΟΜΟΥΚΆΙ 
ΕἈΝΞΥΡΗΟΘΩΘΜΘΆΤΤΟ 
ΟΙΤΗΟΘΕ ΓΑΙΆΤΤΕΜΟΥ 
ΗΪΟΧΥΟΜ ΟΥ̓ ΆΟΘΕ 
ΜΗΠΟΟΘΚΑΙΕΟΟΜΊΆΜΚΑ. 


ΤἈΙΆΝ ΓἈΟ ΤΟΥΟΧΝΟΥῸ 
κλιαιλ εν ἈἈΘΙΆΛΧΟΤΊῚΆ 

ΠΗΓΓΘΙΆΘΒΝΑΎΥ ΓΗΠΙΧ 

ΤἈ ΓΤ ΆἈΛΧΛΠΟΚΑΆΡΔΙΧΟΛΎΥΤΟΥ 


δ ΚΙ ΑΟΛΤΙΕΓ ΤἸλΧΕΙΜΙ.λύεξιζλ. 


ἈΘΟΕΝ ΤΟΥΌΟΟΆΧ ΡΆΠΆΟΘ 
τωνλλλοφυλώνλ 
ΓΟΥΌΆΧΣ - ἈΝΆΒΗΤΈΕΤΟΛΣ. 
ΠᾺΞΟΤΙΆΝΗΓΓΘΙΆΕΝ 
ΜΟΙΠΆΘΆΝ, ΤΉΝΚΑΡΑΙ 
ἈΝΆΑΥ ΤΟΥ ᾿ΚἈΙΆΝΕΒΗ 
ΟἈΝΠΙΠΡΟΟΆΧΎΥΓΗΝ --- ΤᾺ 

ΟΛΙ ἈΙΟΑ ΤΡΑΠΙΆΥΤΩΝ 
Ἀλλόφύλων :ΚΆΙΉΝΝΘΓ 
ΚἈΝ᾽ ΓΟΆΑΡΓΥΡΙΟΝΕΝΤΆΙΟ 
ΧΕΡΟΙΝΆΥ ΤΩΝΙΚΆΙΕΙΚΟΙ 
ΜΕΟΕΝΆΧΥ ΓΟΝΆΝΆΜΘΕ 
ΟΟΝΤῊῸὍὌΝΓΟΝΆΤΩΝ 
ἈΥ ΓΗ -ΚἈΙΕΚΆΆΧΕΟΕΝ 


Ὁ ΤΌΝΚΟΥΡΘΆᾺ ΚΑΙΘΣΥΎΡΗ 


ΟΘΝΤΟΥΟΘΙ ΓΤ ἈΞΚΟΟΤ Ὑ 
ΧΟΥΟΤΗΟκαϑαληολυ 
ΤΟΥΚΆΑΙΗΡΣΆ ΤΟΎ ΓἈΤΠ 
ΝΟΥΌΘΆΙ ᾿ΚἈΑΙΆΤΠΘΟ ΓῊ 


δ. ΗΪΟΧΥΟΛΧΛΥ ΓΟΥΆΧΠΑΥ 


ΤΟΥΚΑΆΙΘΙΠΕΝΆΑΎῪ ΤῸ) 


τ λλλθιλλ Ὁ ΧΟ ΘῪ 


Χοιαπσεολμωνι. 


248 1010). 16, 14 -- 20. 


ΕΞΣΗΓΕΡΘΗΘΙΚ ΓΟΥΎΥΤΙΝΟΥ 
ἈΥ ΤΟΥ ᾿ΚἈΙΕΙΠΕΝΕΣΕ 
ἈΕΥσοΜλαικλΠοιηοὼ 
ΚἈΘΩολΘΙΚἈΙΆΠΟΤῚ 
ΝΜΑΞΟΜλΑΙΚΑΙΧΥ ΓΟΟΟΥῪ 
ΚΕΓΝΟΩΟ ΙΚΟΧΙΤΕΟ ΤῊ 
ἈΠΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Παλλεσ᾽ 
ΤΌΧΥ ΓΟ. ἈΧΟφΦυλοι 
κα σωρυΥν τογοοῷζϑᾶλ 
ΜοΟΥΟλΥῪ Γουκλικα ΤῊ 
ΓἈΓΟΝΧΥ ΤΟΝΕΙΟΓΆΖΑ,. 
ΚἈΑΙΘΔΗΟΆΝΑΥ ΤΌΝΕΝ 
πτλιλλιοχλλικλις ΚΗ 
ἈΧΗθωνενοικῶ ΓΗ 
ΦΎΥΛΧΆΚΗΟΘ -ΚΚΑΙΗΡΣΆ ΤΟ 
ΗΘΡΙΣ" ΤΗΘ ῬΆλης 
ΧΥΤΟΥἈΧΝΑΤΕΘΙΆΔΙΗΝΙ 
ΚἈΑΕΞΥΡΗΘΗ ΚΆΑΙΟΙΟΆᾺ. 
τΡΑπετωνλλλοόοφυλῶ 
ΟὙΝΗΧΘΗΟΆΧΝΤΟΥΘΥ 
ΟἈΙΘΥΟΙΆΝΜΕΓΆΛΧΗΝ 
ΔΑΓΩΝ Γωθεωλυταν 
ΚΑΥΤΟΥΕΥΦΡΆΝΘΗΝΑΙ 
ΚἈΙΕΙΠΆΝΠΆΡΘΛΟΚΕ, 
ΟΘΟΗΜΩΝΕΝΧΙΡΙΗ 
ΜΩΝΟΧΜΥΩΝΤῸΝ 
ΕΧΘΡΟΝΗΜΩΝ ΚΆΜΕΙ 
ἈΕΝΑΥΓΤΟΝΟΛΧΆΟΟΚΑΙ 


10 


16 


25 


ΗΝΘΟΆΧΝΤ ΟΥ̓ ΟΘΘΟΥῸ 
ΧΥΤΩΝΟ ΤΓΙΘΙΠΆΝΙΤΑ 
ΡΕλῳωκεανοθθοοημω 
ΘΝΧΙΡΙΗΜΩΝΤΌΝΕΧ 
ΘΡΟΝΗΜΩΝ ᾿ΚἈΑΥΓΟΝΕ 
ΣΘΡΗΜΟΥΝΤ ΓἈΤΉΝΓΗ. 
ΗΜΩΝΟΟΤΊΟΒΘΠΙΆΗΘΥ 
ΝΕΝΤΟΥΟΤΓΡΑΥΜΑΤῚ 
ἈΘΗΜΩΟΝ ᾿ ΚΆΙΕΓΕΝΘ 


’“ΤΟΟΤΕΗΓΑΘΥΝΘΗΗ 


κἈΑΡλιλ Υ ΤΝιΚΑ ει 
ΠἈΆΝΙΚΆΧΕΟΆΧ ΤΕΤΟΝΟΆΜ 
γΥων -- εσοικουφυΥῦλὰ 
ΚΗΘ: ΚΑΙΠε ΣΆ ΤΕΝΝ 
ΤΙΟΝΗΜΩΝ Κλ εκᾶ. 
ἈΘΟΕΝΤΟΝΟΧΜΥΩΝ 
ΕξοικοΥ ΓΤΗσΦυΥΆλλικηο 
ΚἈΑΙΕΝΕΙΠΕΖΟΝΆΧΥ ΤῸ 
ΚΑΙΕΟ ΓΗΟΧΝΑΧΎΥΓΟΝᾺ 
ΝἈΆΜΕΟΘΟΝΤῸΩΝΑΥΟΟΤΎΥ 
χὼν καιθιπανολμ͵ύῳ 
ΤΡΟΟΤΌΙΤΘ Δ ΆΡΙΟΝ ΤΟ, 
ΧΙΡΑΓΩΓΟΥΝΤΆΛΥ ΤΟ, 
ΕἸΤΑΝΆΑΠΆΥΘΟΝΜΘΆΗ 
ΚἈΑΠΤΟΙΗΟΟΝΨΉΗΧΆΦΗ 
σΕΜ ΘΕ ΤΟΥ ΤΥΧΟΥῸ 
ΕςφΡωνοοικοσθπιο ΤῊ 
ΡΤ ΑΙΕΙΤΑΥ ΤΟΜΑῚ 


349 10}. 16, 30 --- 36. 


δὲ 


ΘΠΙΟΤΉβΡΙΟΟΜΆΜΙΕΙΤΑΥ ΤΟΥ ᾿ΚἈΙΘΙΠΕΝΟΆΜΝῸΣ 


ΤΟΥῸ-- ΟΔΕΙΠΠΕΘΘΠΟΙ ἈΠΟΘΑΝΘΤΟΩΗΨΎΥΧΗΝΊ 
-ΗΟΘΝΟΥ Γῶσ: ολθοιζοο μετατωνλλλοφυλῷ 
ηνπληρηολνάφων [ἸΚΑΙΕΚΆΙΝΕΝ [ΘΝΙΟΧΎΕΙ: 

ΚἈΑΟΓΥΝΑΙΚΩΝΙΚΆΙΕΚΕΙ δ ΚἈΙΕΙΤΕΘΕΝΟΟΙΚΟΟΘΕ 
ΤΥΆΝ ΤΕ ΘΟΙΟΧ ΤΡΆΠΤΑΙ ΤΙ ΟΥΟΟΧ ΓΡΆΤΙΆΟΙΚΑΙ 
“ωνλλλοφυλῶνις ΕΓΠΙΤΆΝ ΓᾺ ΤΟΝΆΛΧΟΝ 
ΕΠ ΤΟΥ ΛΟΟΜΑΆΓΓΟΟΩΟΙ ΤΟΝΕΝΑΎΥ Γ᾿ ΚΆΙΕΓΕ 
ΤΡΙΟΧΙΆΙΟΙΆΝΆΡΕΘΟΙΚΑΙ ΝΟΝ᾽ ΓΟΟΙ ΤΈΘΝΗΚΟ 
ΓΥῪΝΆΝΚΕΟΘΕΜΕΆΕΙΠΟ ι. ΤΕΓΠΟΥΟΘΕΘΆΑΝΑΆΤΏΟΕ 
“ΓΕΟΘΕΜΠΕΖΟΜΕΝΟΝΤῸ,. ΞοαΜΥΝ θντῶϑανα 
ΟἈΜΥῺΩΝ -ΚΚΑΙΕΚΟΗΟΘΕ ΤΟΩΛΧῪΥ ΓΟΥΤΙΧΙΟΥΘΟΥῸ 
᾿ΟἈΧΜΥΟΌΝΠΡΟΟΚΝΙΚΑΆΙ ΕΘΑΝΑ ΤΟ ὩΘὩΘΕΝΕΝΤΉΖΩ 
ΕἸΠΕΝ - ΚΕΚΕΜΝΗΟΘΘΗ ΗΧΎῪ ΓΟῪ -ΚἈΝΚΑ ΤΈΚΗΟΧΣ 
ΤΊΜΟΥ :ΚἈΙΕΝΙΟΧΥΊΟΟ, 5 ΟΙΆΔΟΘΧΑΦοιλΥ ΤΟΥ ΚΑΙ: 
ΜΕΔΗΤΙΧΗΝΚΑΥΓΟΆΧΠΑΚ. ΤΠΧΟΟΙΚΟΟ ΤΟΥΤΙΆΤΡΟΟ 
ΤΟΥ ΓΟοΟθοκλιεκλακη ἈΥ ΤΟΥ -ΚἈΙΕΧΆΚΟΝΧΎΥΤΟ,. 
οὐκ κΚΑΙΚΗΟΙΝΜΙΆΝΑ ΚΟΧΝΕΚΗΟΆΧΝ -ΚΆΙΕθλᾺ. 
ΤΙΤΟΝ Υοοφϑλαλμῶ ὙἈΧΝΧΥΤΟΝΆΝΆΜΘΟΟΝ 
ΜΟΥΕΚΤωΝἈ ἈλοΥλαΣ Ὁ ΟἈΡΑΧΙΚΑΙΆΝΆΜΘΟΟΝΘ 
κλυπεριθαλξκεανολμω σοϑλολῈν τω τ Άφωμᾷ 
ΓΟΥΟΔΥΟΪΟΤΥΧΟΥΟ ΤΟΥ. ΝΩΕΘΤΟΥΤΙΡΟΛΎΥ ΤΟΥ ᾿ς 
Μεοουσεφώνοοικοο ἈΥΓΟΟΘΕΚΡΙΝΘΝΤΌΜΝΙΟΗΛΣ. 
ΕΠΕΟΤΗΡΙΚΤΌΕΘΙΛΧΥ ΕἸΚΟΟΙΕΤῊ: 
ΤΟΩΝΙΚΑΙΕΤΙΤΘΟΤΉΡΙΟΆ. ὃ ΚἈΙΘΓΕΝΕ ΓΟΆΝΗβΡΟ5ΣΟ.. 
“ΤΟΕΠΆΥ ΤΟΙΘΕΝΆΕΝ ρΡογολιφρλιμίκλιονο 
ΤῊΔΕΣΙΆΛΧΛΥ ΓΟΥΚΆΙΘ ᾿ ΜΆΑΛΥ ΤΟΥΜΙΧᾺ ᾿ΚΆΙΕΙ 


ΜΑΘΝ ΤΗἈΡΗΓ ΓΟΡΆΛΥ ΤΟΝ ΓΗΜΗΤΤΙΡΙΧΥ ΓΟΥ 


φΦ60 10}. 16, 28 --- 17, 3. 


ΧΙΟΥΟΙΚΑΙΘΚΑ ΓΟΝᾺΡ 
ΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥολΉΜΦΘΕ. 
ΓΆΟΘΟΟΙ ᾿ΚΑΙΘ σρκιολο 
ΚΑΙΘΙΠΆΟΘΘΝΤΌΟΙΟΩΟΙ 
ΜΟΥΤΔΟΥ ΓΟΆΡΓΥΡΙΟ᾽ 
ἸΤΆΡΕΜΟΙ ᾿ΕγώβλλξονΝ 
ΧΑΥΓΟ: ΚἈΙΕΘΙΙΤΒΘΝΗΜΗ 


ΤΉῊΡΑΥ ΤΟῪ ᾿ΘΥΧΟΓΗΉΜΒΘ 


Νοσουοομου γΓωκῳ 

ΚΟΛΤΙΕΔΟΟΚΕΝ ΤΟΥῸ 
ΧΙΆΙΟΥ ΟΙΚ ΕΙΚΆΤΓΟΝ- 

Χ ἈΡΓΥΡΟΥΌ : ΤΉΜΗΤΡΙ 
ἈΥΓΟΥ -ΚἈΙΕΙΠΕΝΗΜΗ 
ΤΗΡΑΥ ΓΟΥΆΧΓΙΆΟΜΩ) 
ΗἩΓΊΆΟΧΣ ΚΟΥΝ: ΤΟΆΡΓΥ 
ΡΙΟΝΤ ΚΟ ΕΙςΤΉΟΧΙ 
ΡΟΟΜΟΥΚΑΤΤΆΜΟΝΆΟΘ 
“ΤΓΟΥΤΙΟΙΗΟΣΧΙΓΆΥΤΙΓΟ 


ΙΞ ΧΩΝΕΥΤῸΝ ΚΝ 


ΕΠ ΟΤΡΕΥ ΧῪ ΤΌΟΟΙ 
ΚΑΟΙΆΠΘΔΩΚΕΝΤΌῸΧΡ 


ΓΥΡΙΟΝ ΓΗΜΗΤΡΙΧΥΓΟΥ 


ΞΑΙΘΆΧΕΒΝΗΜΗΤΉΡΑΥ 
ΤΟΥ ΛΙΆΙΚΟΟΙΟΥΟ ΤΟΥ 
ἈΡΓΥΡΙΟΥ ΚΆΘ ΚΕΝ 
ΧΥΓΟΤΟΩΧΟΩΟΝΘΥ ΓΗΙς 
ΕἸΤΟΙΗΟΒΝΆΑΥ ΤΟΓΆΥ 
ΤΤΟΝΚΑΙΧΩΟΝΘΥ ΤΟ, 


951 


ὅ 


10 


18 


20 


20 


ΚἈΙΕΓΕΝΕΘ ΤΟΕΝΤΩΟΙ 
ΚΩΟΜΙΧᾺ ᾿ΚἈΙΟΆΝΗΡΜΙ 
ΧΑΛΧΥ ΤΩΟΙΚΟΟΘΥ -: 

κλυσποιησενεφουλ᾽ 
κἈθεραφθιμικάιαν 
ΠἈΆΗΟΘΝΤΉΝΧΘΙΡΆΕ 
ΝΟΟΤΟΝΥΪΤωΟΝ ὙΓΟΥῪ 

ΙΞΙΕΓΕΝΗΘΗΧΎΥ ΤΌΏΕΙΟ 
ἸΕΡΕΆΝ :ΕΝ ΤΆΙΟΗΜΕ - 
ΡἈΙΟΕΚΕΙΝΆΙΟΟΥΊΚΗΝ 
ΕΧΟΙΆΘΥΟΘΘΝΙΗΧΆΝΗΡ 
τΤορυθϑεοθονοῷζϑλλ 
ΜΟΙΟΧΥ ΓΟΥΎΈΠΟΙΕΙ 

ΚἈΙΕΓΕΝΕΤΟΠΆΙΔΆΡΙ 
οΟΝΕΚΕΑηθλθεμίου 
ΔΆ ΕἸ ΤΗΘΟΥΓΓΕΝΙΆΟ 
ἸοΥλΑκΚκλυΥτοολουΥ 
ΓΓΤΗΓ :ΚΑΙΧΥ ΓΟΟΠΆΡΓΩ 
ΚΘΙΘΙΚΕΙ :ΚἈΙΕΤΠΠΟΡΘῪ 
ΘΗΟἈΧΝΗΡΘΙΚΤΉΟΠΟ 
Χεωοσκηθλεομίου 
ἈΛΙΤΆΡΟΙΚΘΙΝΟΥΆΝΘΟΘΥ 
ΡΗΚΑΙΠΆΡΕΓΒΝΗΘΗ 
ΕΙοοροσεφραιΜμεως 
ΟἸΙΚΟΥΜΙΧᾺ ᾿ΤΟΎΤΙΟΙ 
ΗΟ ΤῊΗΝΟΔΟΝΑΎΥΓΟΥ 

κλιαπενλυωμιχα 
ΤΤΟΘΕΝΕΡΧΗ ᾿ΚΚΆΙΕΙ 


10}. 11,3 ---9. 


825 


δῷ οι το ταν. μὰ πσαριάπωι ἐν αῆῤας τν νῶν; εἰθυρωυδ τα οἰε᾽ εὐν ίξαιὸ ἡ ὐνβΣ, οἴπα ἃ: π΄ πὰ μα σ᾽ ὑπαὶ 


ΠΕΝΠΡΟΟΛΧΥ ΓΟΝΆΘΥΣ 
ΤῊἨΓΘΕΓΩΘΙΜΙΕΙΚΕΚΗΘᾺΘ 


ΟΥἹΚΗΝΕΧΟΙΆΘΥΟΘΕΝΙΗΚΣ 
ΚἈΑΙΕΝΤ ἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟΒιΚΟι 
εμου λα γωπορου ΝΑΙΟΗΦΥΔΛΧΗΤΟΥΔᾺΝΘ 
ΟΜΕΠΆφΡοικεινού εὰ. ΖΗΤΕΙΘΧΥ ΤΉΚΧΗΡΟΝΟ 
Εὐρω :ΙΚἈ ΘΙ ΠΕῈ ΝΎ Γὼ δ ΜΙΆΝΤΟΥ ΚΑΆΤΌΙΚΕΙΝ: 
ΜΙΧΆ. ΚἈΑΘΟΥΜΕΤΕΜΟΥ ΟἿΓΙΟΥΚΈΕΙΤΕΟΕΝΑΎΥ ΤῊΒΕ 
ΚἈΙΓΕΙΝΟΥΜΟΙΕΙΟΠΡᾺ ΦΟΤΩΝΗΜερωΝναοκθι 
κλιειοΐερθα -καιεγ νωνενμεοωφυλω 
Δ ΟΟΩΟΟΙΆ ΒΚΆΑΆΧΡΡΎΡΙ ΙΠἈΚΛΗΡΟΝΟΜΙᾺΆᾺ: 
ΟΥ̓ΕΙΟοηΜερλοκλιΖζο 19 ΚΑΙΕΞΣΑΙΤΕΟΤΊΙΆΆΧΝΟΙΥΊΟΙ 
ΓΟΟΪΜΑΆΓΓΙΟΝΙΚΑΤΤᾺ - ΔΑΝεκ͵ ΟΝουγγενι 
ΤΤΡΟΟΤΟΖΗΝΟΟΥ :ΚΆᾺΙ ΧΥΤΩΝΠΕΝ ΓΘΆΝΆΡΑΟ 
ΕΠΟΡΘΥΘΗΟΧΘΥΕΘΙΓΗΟ ἈΠΟΜΕΡΟΥΟΧΥΤΌΏΝΚΧΚΆΝ 
ΙΚΛΙΗΡΣΑ ΓΟΙΤΆΡΟΙΙΚΕΙΝ ΧΑΡΑΟ:ΥἹΟΥΟΔΥ ΝΆ ΜΕῶο 
ΠΆΡΑ ΓΘΆΝΑΆΡΕΙ "ΚΑΙ ι. ΕἸΙΚΟΆΡΆΆΣΧ :ΚΑΙεοθλολΤοΟΥ 
ΕΓΕΝΗΘΗΛΧΎΥΓΓΩΤΌΙΤΆΙ ΚΑ ΓΆΟΚΟΥΧΟΘΑΙ ΚΟΥΝ: 


ΔΑΡΙΟΝΩΟΘΙΟΤΌΝΥ 


ΪΟΝΑΎΥ ΓΟΥ :ΚΑΙΕΝΕΙΤΆΗ 


ΟΕΝΜΙΧΆ ΤΤΗΝΧΙΡΆ ΓΟΥ 
ἈΕΥΕΙΤΟΥ :ΚἈΙΕΓΕΝΗ - 
ΘΗΧΥΤΟΩΤΟΙΤΆΙ Δ ΆΡΙΟ᾽ 
ΘΙΟΪΙΕΡΕΆΚΑΙΗΝΘΝΤῺ 
ΟἸΚΟΜΙΧΆ. ᾿ΚΆΙΕΙΤΙΕΝ 


ΜΙΧΆ -ΝΥΝΕΓΝΩΝΟΤῚ 


ἈΓΆΘΟΙΠΟΙΗΘΘΝΜΟΙ 
ΚΟΟΤΊΕΓΕΝΗΘΗΜΟΙ 


25 


ΤῊΝΓΗΝΜΝΙΚΆΙΕΣΙΧΝΙΆΟΆΙ 
ἈΥΤῊΝ : ΚἈΙΘΙΠΆΝΤΙΡΟΟ 
ἈΥΓΤΟΥΟΠΟΡΘΥΘΟΘΑΙ 
ΚΑΙΕΞΕΡΑΥΝΗΟΆ ΤΤ ΧΟΥ 
ΤΉΝΓΗΝ :ΙΚἈΙΠΆΦΕΓΕ 


᾿ΝΕΤΟΕιοοροοεῷραιμ 


ΕὐὠὐλοικοΥυΜοιχλύίζλόιαλ. 


ΤΕΠΆΑΥΌΕΝΕΙΚΕΙ ΑὙΤῸΣ 


ΟΝΤΟΝΙΠΑΡΑ ΤΩΟΙΚΩ 
ΜΙΧΆ. : ΚΑΟΛΥ ΓΟΙεγνῷῶολ. 


ΟἈΘΥΘΙΤΉΗσθΕιοερελα. ᾿ΓΗΝΦΡΩΝΗΝ᾿ ΤΟΥΤΤΆΙ 
ΕΝΤ᾽ ἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟΘΙΚΙΝΆΙΟ ΔΑΡΙΟΥ ΓΟΥΆΧΘΥΓΓΟΥῚς 
ΦΟΣ ι00. 11,9 --- 18, 8. 


ΕΣΕΚΚΆΙΝΕΝΕΙΚΘΙΚΚΆΘΕΙ 
ΠΆΝΑΥΊΙ Οὐ ΤΙΟΟΘΗΓΆΓΕ. 


ΜΆ ΟΕΝΤΗΓΗΙΚΆΗΡΟΝΟ 
ἈΚΙΜΟΟΘΗΟΆΡΟΥ :ΟΤΙΜΆΚΡΑ. 


Ολ 6 ΚΑΟΤΤΤΟΙΕΙΟΕΝ ΓΑΥῪ ΕΙΟΙΝΑΤΠΤΟΟΙ Δ ΟΝ ΟΟις 


ΘᾺ. :ΚΑΑ ΤἸΟΟΙΕΟΤΊΝΩΣ Δ 6 
ΚΑΙΘΙΠΕΝΠΡΟΟΛΧΛΥ ΓΟΥῸ 
ΟΥ̓Τωσι.ΔΙΟΥ ΓΩΌΘΙΤΟΙ 
ΗΟΕΝΜΙΧΆ. ᾿ΚΆΙΕΜΙΟΘΟΩΣ 
ΟἈἸ ΤΟΌΜΘ ᾿ΚἈΙΕΓΕΝΗΘΗ 
αυτωθδιορθαὰ θα 
ΧΥΓΓΟΩΘΙΤΕΡΟΟΤΗΘΟΝΔΗ 
εν Τωθώκλιγνωοο 
ΜΕΘΑΘΙΚΑ ΤΤΕΥΟΔΟΙΗ 
ΟἈΟΟΗΜΟΩΟΝΜΗΝΗΜΕΙΟ 
ΠΟΡΕΥΟΝΊΕΘΑΘΒΠΆΥΤΗ. 
ΚἈΑΙΘΙΠΕΝΆΎΥ ΤΓΟΙΟΟΪΕΡΘΥῸ 
ΠΟΡΘΥΘΟΘΕΒΕΙΟΙΡΗΝΗ͂ 
ΕΝΩΤΠΟΝΚΥΗΟΔΟΟΥ 
ΜΩΝΙΚΑΘΗΝΙΠΟΡΘΥΎΘΟΘΘ 
ΕΝΧΥ ΤῊ ᾿ΚἈΙΕΠΟΡΘΥΘΗ 
ΟἈΝΟΙΠΕΝ ΓΘΆΝΆΡΕΟις 
ἈΡΕΓΕΝΟΝΤΟΒΕΙΟΆΛΆᾺΣ 


ἈΟΓΟΟΟΥΚΚΗΝΑΧΥ ΤΌΙΟ 
" ΜΕΤΑΟΥΡΙΆΟ: ΚΑΙΠΆΡΘ 
ΓΕΝΟΝΤῸ -- ΟΙΠΕΝ ΤῈ 
ὉἈΝΑΆΡΕΟ:ΠΡΟΟΤΟΥΌΣ 
Ἀαλφογολγυγτώνειο 
ΟἈΡΑΧΚΑΙΕΟΘΑΟΛΆΧΚΆΙ 
1... ΕἈΕΓΟΝΧΥ ΤΟιΙοοιΆ ΘᾺ 
φοιλυτωντιύμειο 
ΙΞἈΘΗΟΘΕΚΆΙΘΙΠΕΝΆ 
ΝἈΆΟΤΗΤ ἈΙΚΆΙΆΝΧΆΚΟΩΜΕ, 
ΕΤΑΥ ΓΟΥῸ- ΟΤΊΘΙΟΗΣ. 
ιὸ -- ΘΆΜΕΝ ΚἈΙΕΝΊΤΕΡΙΕΙΤΑ. 
--ΓΗΟΆΧΜΕΝΕΝΤΉΓΗΘ 
- ἐσειολΆΟΝΟΘ ᾿ ΚΆΙΕΙΔΟ 
ΜΕΝΤΟΝἈΆΛΧΟΝΤΌΝΚΑ 
-- ΓΟΙΚΟΥΝΤ ἈΕΝΧΎ ΓΗ 
0 -- ΕἘΝΕΧΙΤΙΔ ΚΑ ΓΑ ΤΟΟΥΓ 
-ὠιἀκριματωνοιλνιοω 


ΟἈ ΚΑΘ ΔΟΝ ΧΟΥ͂Ν :- ΤΟΝ -ΚΑΙΜΆᾺΆΚΡΆΝΑΟΤΙ ΕΧΟΙΝ 
ἉἋἉΔΛΔΟΝΤ ΟΝΝΟΝΝΑΥῪΥ ΓΗΙΚΆΓΟΙ - [ΓΕσΘΙΚΟΙ Δ ΝΝΟΟΙΚΑ. 
Ι(ΟΥΝῚ ΓΆΧΕΝΝΘΆΤΙΙ ἸΚΑΟΓΆΑ. - ἈΟΓΟΓΟΟΥΚΗΝΝΑΎ ΤΟΙΓ 


“ΤΝΟΥΓΚΡΙΟΙΝΤΌΝΟΙ 


95 --- ΜΕΤ ΧΟΥΡΔΧΟΛΧΛΑΆΆΆΝΑ 


ἈΦΟΝΙΦΝΗΟΥΧΆΖΟΝΤΡΆΟ --ὙΟΓΤΉ ΓΑΙΚΙΆΝΔΕΟΜΕ. 


ΕΝΕΘΆΤΠΙΔΙΚΙΜΗΛΎΥΝΆᾺ 
ΜΕΝΟΥΜΟΥΧΆΛΧΗΟΆΙΡΗ 


888 


Ῥ ΕΙΠΑΥ ΓΟΥῸ :ΟΤΊΘΥΡΗ 
ΚΆΜΕΝ ΧΟΥ͂Ν: ΤΗΝΓΗ͂ 


10}. 18, 8--- 9. 


ΕἸΛΥΘΗΟΘΘΟΘΑ ΧΕΙΟ[]Ελ. 


ἈΚΘΕΙΝΙΚΧΗΡΟΝΟΜΗΟΆΙ 
ΤΗΗΝΓΗΝΗΝΘΆΩΚΕ,. 
ἩΜΙΝΚΟΟΘΟΤΤΟΟΝΠΑ. 
ΤΕΡΩΟΝΗΜΩΝΆΟΤΕ 
ΕΥΥΥΜΟΩΟΝΓΆΝΑΆΡΑΟ 
εἰς Υληο χα] κλπποο᾽ 

[ΧΤΓΕΧΩΛΧΎΥ ΓΟΥΌ[ςῈ7]|ΙΚΔυλ᾿ 
ΝἈΆΘΟΤΆΝΤΕΟΛΙΕΆΘΕ 
ΤΟΟΘΆ Ν᾽ ΓΗΝΓΉΝΚΑΆΙ 
ἈΟΧΓΡΑΝ τσλνλγυ 


ΤῊΝ ΕΝΆΝΤΊΟΝΕΜΟΥ: 


ΞἈΑϑλ λ ησει αλετς 
ΧΥΓΗΝΙΚΑΙΗΆΘΟΝΠΗΡΟΟ 
ἈΥΤΟΌΝΙΚΆΆΊΕΙΆΕΝ 
λΧΥΤΟιοζμεριλλοίου. 
ἈΔΛΧΟΟΤΗΟΕΘ ΓΆΙΟΡΙΟΝ 
ἈΠΟΝΟΤ ΓΟΥΛΧΥΤΌΙΟ 
κλυυἹοιὀϊω ΗΦ ὉΤῊ 
ΟΟΝΤἈΙ[Χ]ΕΙΤ ΓΟΟΡΙΟΤ] 
ΧΥΤΓΩΝΆΤΠΟΒΟΡΡΑΆ 
ὙΜΕΙΟΔΘΜΕΡΙΟΆΤΓΆΙ 
“ΓΗΝΓΗΝΖΜΕρΙΆΆοΟις 
ΕΝΕΓΙΚΆ ΤΕΈΠΡΟΟΜΘ 
Ολοαιζκλιθσοιζὼ ...... 
ὙΜΙΝΚΆΑΗΡΟΝΧΟΩ ΔΕ: 
ΕΝΆΝΤΊΙΚΥ ΓΟΥΘΎΗ 
ΜΟΩΟΝΟΥΓΆΡΕΟΤΙΝΜΘ 


288 


10 


18 


ΡΙσ ΤΟΙΟΥ]ΟΙΟΆ ΘΎΕΙ Ε 
ὙΜΙΝΙΕΡΑ ΓΤΘΙΆΓΆΡΚΥ 
ΜΕΡΙΟΛΥ ΓΟΥΚΆΑΙΓΆ. 
ΚΑΙΡΟΥΞΗΝΙΚΑΥ ΤΌΗ 
Μιουφυληομᾶνας 
ΟΗΘΆΛΧΕΟΝΤΉΝΙΔΗΡΟ.. 
ΝΜΟΜΙΆΝΑΥ ΤΊΙΟΝΊΠΕΡΧΑ. 
ΤΟΥΪΟΡΑΑΝΟΥΈΕΙΤΆΝΑΆ 
ΤΟἈΣΛΑΙΘΗΝΘΆΔΟΟΚΕΝ 
ΧΔΥΟΙΟΜΩΟΘΗΟΘΟΠΆΜΟ 
ΚῪ ΚΟΆΛΝΆΑΟΤΆΝΤΓΘΟ 
ΟΙΆΝ.ΑΡΕΟΘΕΙΤΟΡΘΎΘΗ 
ΟἈΝ :ΚΑΙΕΝΘΤ ΘΙΆΑΆ ΤΟ 
ΙΟΤΟΙΟ[ΠΆΝΙΡΆΟΙΝ ΠΤΌΙΟ 
ΠΟΡΘΥΟΜΕΝοιόχο 
ΡΟΚΑ ΓΗΟΆΣΙ ΤΉΗΝΓΗΝ 
ἈΕΓῸΩΝ ΚΑΙΘΆΘΕ ΓΕΙς[] 
ΠΟΡΘΥΘΗΤΕ ΤΗΝΓΗ, 
ΙΞ(ΛΙΧΩΟΡΟΞΚΆ ΤΗΟΆΧΓ ΓΕ 
ΧΥΤΗΝΚΑΙΠΆΡΆΓΕΝΗ 
ΘΗΤ ἌΙΠΡΟΟΜΒΕ :ΙἈιὼ 
δλΕΘΞΟΙΟΟΥΜΙΝΙΚΆΗ 
ΡΟΝΕΝΆΝΤΙΟΝΚΥΕΝ 
ΟΗΛΧΟΘΙΚἈΙΕΙΤΟΡΘΥΘΗ 


ὃ ΟἈΝΟΙΆΝΑΡΘοΟιΚΆΙΔΙΗΣ 


ἈΚΘΟΝΕΙΓ ΓΗΝΓΙΓΗΝΙΚΆΙΕ 


ΧΩΡΟΚΆ ΤΗΟΆΝΑΧΥ ΤΉ. 


[-ἸΚΙΕΙΔΟΟΧΝ ΤΗΝΓΗΝ 


10Ὰ. 18, 8 ἜΣΤΕ 9. 


[-ΙΚΑΙΕΓΡΑΥΆΝΑΎΥ ΤῊΝ [ΚᾺ. κλιθλυ ΜιζλιλιθλοΥ 


ΤἈΙΤΟἈΧΕΘΙΟΛΥ ΓΉΟΖΜΘ ΟΕ ἸἾΤΤΑΙΕΚΘΙΘΕΝΤΓΆΟΡΙ 
ΡΙΔΑσαθισβιβλιονιζαι ἈΧΟΥΖΆΘΙΙΝΩ ΤΟΥ 
ΗΝΕΓΙΚΚΆΑΝΤΡΟΟΙΝΙΆΊΕΙΟ ἈΟΥΖΑΛΙΤΟΝΟΤΤΟΥΛΧΥ 
[ΚΥΓΗΝΤΤΆΡΕΜΕΚΟΆΗΝΕΝ δ ΤΗΕΘΟΤΙΝΕΗΘΙΙΆΚΑΙ 
[Κ]ΪΟΗ ἈΠΙΚΑΕΝΘΒΆΆΕΝ ΙΞΑ͵ ἈΚΞΗΟΘΤ ἈΙΓΓΆΟΡΙ 
ἈΥ ΤΟΙΟΙΓΙΚΆΗΡΟΝΕΝ ἈΑΙΤΓἈΡΩΟΘΘΆΛΆΡΕΠΙ 
ΟΗΧΟΩΘΝΆΝΤΡΙΚΥ ΧΚΆᾺΙ ΤΗΝΟΡΙΝΗΝΗΘΟΤῚΝ 
[Κ]ἸΕΜΕΡΙΟΕΝΙΌΘΙΚΘΙΓΓΗΝ ΠΡΟΟΝΟΤΌΝΕΆΙΘΩ 
[Κ]ΙΓΗΝ ΤΓΟΙΟΥ]ΟΙΟΙΗΆΚΑ. 10. ΡΟΝΗΚΑΆ ΤΌΚΑ. 16 
[ΚΓΓΑΜΜΕΡΙΟΜΟΥΌΟΛΧΎΥ ΤῸ: ἈΕΥΟΘΕΤ ΑΙΓΆΟΡΙΆΚΑΙ 
ΚΑΙΕΘΣΗΧΘΕΝοΚΆΗΡΟΟ. ΠΕΡΙΒΘΆΘΥΘΕ ΓΆΙΕΙΠΤΙ 
φυγληουϊωνεονια ΜΓ. ΤΟΜΕΡΟΟ[Π] ΤΟΒΆΘΙΠΟΝ [ἢ 
-ΠΡΩΤῸςσ: ΚΑ ΓΆΔΗΜΟΥῸ ΤΟΠΑΡΑΘΑλΆΟΟΆΣΝΑ. 
ΑΥ̓ΤΩΝΙζΑΙΕΞΗΆΧΘΕ, ιδ΄ ΠΟΝΟ ΓΟΥΆΧΠΟ ΓΟΥῸ 
ΟΡΙΑ ΤΟΥΚΧΗΡΟΥΧΥ ᾿ ΡΟΥΘΕΙΠΙΠΡΟΟΩΤΟ, 
ΤΟΩΟΝΆΝΆΜΕΟΟΜΥΪΟΥ ΒΕΘΩΟΡΟΝΝΟΤῸΝ 
ΙΟΥΔΑ ΟΆΝΑΜΘΟΟΙ ΙΚΞΔΑΕΟΤΆΙΗ ΙΘ σολοςσ 
ὙΥἹωνί σης ΚΆΙΘΓΕ λυ τουειοκλβιᾶθεκα 
ΝΜΗΘΗΛΥΓΩΝΤΔΟΡΙΆ Ὁ ἈΛΛΧΥΓΗΘΟΤΙΝΚΆΡΙ 
ἈΤΤΟΚΟΡΡΆΧΠΟΤΤΟΥ͂ΟΡ ἈΘλρειμπολιουϊῳῷ 
ἈΑΙΜΟΥΤΙΡΟΟΆΝΆΒΗ ἸΟΥ ΔΑ ΓΟΥ ΓΟΕΘΟΤῚΝ 
σΕΤΑΤΓἈΟΡΙΑΙΚΑ ΓΆΝΟΩ “ΤΟΜΕΡΟΟΤΌΠΡρΟΟΘΑΆ. 
ΤΟΥΪΕΡΘΙΧΩΕΠΠΙΒΟΡΡΆ. ἈΧΟΟΆΧΝΚΆΙΜΕΡΟΟΤΟῸ 
ΚΑΟΛΧΙΝΑΚΗΟΕΤΆΙΘΙΠ ΓῸ 25. ΤἸΡΟΟΝΟΤΤΟΝΆΤΙΟΜΘΒ 
ΟβΡΟσΕΙΤΙ ΤΗΝΘλλλοολ.: ρβογοκαριαϑκλλλις 
ΚΑΘΟΤἈΙΗ ΘσολοΟ ἈΙΕΆΧΘΥΟΘΕΤΆΑΙΟΡΙΆΕΘΙΟ 


ΧἈΥΓΟΥΗΜΑΆΒΚΔΑΡΙΤΊΟ ΓΆΟΙΝ[Χ]ΚΑΙΕΣΕΧΕΥΘΕ 


9890 108. 18. 9 -- 1δ. 


να φϑωκληκα ΓΆΚΗΟΘΘ 
ΤἈΓΓΧΟΡΙΆΕΙΠΠΙΜΕΡΟΟ 
“ΓΟΥΟΡΟΥΟΟΘΟΤΊΝΚΚΑ. 
ΤἈΠΡΟΟΟΩΝΌΝΝΆΤΙΗΟ 
ὙΪΟΥΕΝΜΙΝΟΜΟΘΕΟΤῚΝ 
εκ βρουσοεμεκρᾶφὰα 
ΕἸΙΆΤ ἸΙΟκΚοΟρΡΡΆΙΚΑΙ ΚΆΤΑ. 
ΒΗΟΘΤ ἈΙΕΠΙΓΆΙΕΝΝΟΜ 
ΕἸΤΙΝΟΤΤΟΝΙ ΕΟΥΌΆΣ. 
ΠΟΝΟ ΓΟΥΚΑΆΓΓΆΚΗΘΕ 
ΤἈΙΕΤΠΗΓΠΗΓΗΝΡΟΩΓΗᾺΣΧ 


ΧΚΙΚᾺΙ ἸΙΕΙΚΑΆΧΕΙΆΤΙΟΚΟΡ 
ΚΡΆΝ :ΚΑΙΔΙΘΆΑΘΥΌΕΤΆΙ 


ΕΤΠΙΤΗΓΗΝΟΆΜΕΘΟΙΚΑΙ 
ΤΠἈΡΕΘΆΘΥΘΕ ΓΆΙΕΠΗΙΓΆ. 
ἈΘΙΆΩΟΘΉΘΟΤΊΙΝΆΤΙΙΘ 
ΜἈΑΝ΄ ΓΙΠΡΟΟΆΝΆΒΑΆΟΓ, 
ΘΕ λ ΜΙ ΘΙΜΚΑΙΚΑ ΓΆΒΗ 
ΟΘἸΤΑΙΕΠΙΘονΝΝΆΣΧΣ. 
ΥὙΥΪΩΝΡΟΥΒΗΝΚΆΛΜΔΙ 
ΕἈΘΕΥΘΕΤΑΙΚΑΓΆΝΩ 
ΤΟΥΚἈΑΙΘΑΡΑΛΊΤΟΒΟΡ 
ΡΑΙΚΛΙΚΑ ΓἈΕΗΟΘΘΤΤΆΙΘ 
ΠΙΧ ἈΡΆΒΆΑΚΚΔΙΠΆΡΕλΘΥ 


ΚΟΘΓΆΜΕΤΙΗ :- ΓἈΧΟΡΙΆΦΘΤΙΗ 


ΜΟΑΥΓΟΝΒΗΘΆΑΓΆΔΟΑΙΠΟ 
ΒΟΡΡΆ :ΙΚΑΛΙΕΓ ΓΆΙΗ ΔΕ 


340 


[ΚΥΡᾺ [ΠΘΤΠΙΤΗΓΗΝΥ ΔΆ ΤΤΟΟ 


1ὅ 


ΣΟΛΟΟΤΌΝΟΡΙΩΝΘ 
ΠΙΧΟΦΙΆΑΝ ΤΉΗΟΘΑΧΆΟΘ 
ΠσΟΗΟΤΩΝΆΛΧΟΩΟΝΆΤΙΟ 
ΚΟΡΡΆΑΘΙΟΜΕΡΟΟ ΤΟῪΣ 
ΟΡΔΑΑΝΟΥΧΠΟΝΟΤῸΟΥ 
ΤἈΑΥ ΓΑ Τ ἈΟΡΙΆΘΟΤΙΝΑΆ 
ΤἸΤΟΝΟΤΟΥ ΚΑΙΟΐορβλλ. 
ΝΗΟΘΟΡΙΕΙΆΥΓΓΟΆΠΙΤΟΜΘ 
ΡΟΥΟΛΙΤΟΆΑΝΆ ΤΌΧΩΝ 
ΧἈΥΤΗΗΙΚΧΗΡΟΝΟΜΙΆ 
ὙΥἹΩΟΜΝΕΕΝΙΆΜΘΙΝΤΑ. 
ορβιαλυτηοκυύκλωκα. 
ΤἈΔΛΗΜΟΥΌΟΛΎΥΤῸΟΌΝΙς 
ΕΓΕΝΗΘΗΟΆΧΝΑΆΜΙΠΟΛΘΙΟ 
ΤῊΗσφδΥυληστων ὦ 
ΕΕΝΙΆΜΕΙΝΙΚΑΤΤΆΔΛΗ - 
ΜΟΥῸΟΕΡΘΙΧΩΟΚΆΜΕΗ 
ΘεγλακλιλμαικκΆσειο 
κλικλιθαραξλκλιολ 
ΜΑΆΑΡΕΙΝΚΑΙΕΗΘΗΛΆΚΆΑΙ 
ἈγειμκαλφρΆκλυα - 
φραϑακλικαραφαλμ 
ΜΩΝΆΚΑΥΓΗΝΆΦΙΝΕΙ 
ΚἈΑΙΓΆΚΑΛΧΠΟΆΘΙΟΙΕις 
κωμΜλιλῪ ΓΩΟΝΓΆΒΑ. 
ΟΝΙΚΆΑΙΡΑΜΆΚΆΙΚΗΘΩ 
βΡωθκλι ΜΆ οηφΦᾶκλι 
κεφειρλιζαιμᾶοολς 


[08. 18. 1ὅ -- 21 


ρΡεκεμικα ξρδηλκ. ὠθϑκλιοιλγροιλυ τ. 


ϑεραλλκλισθλλθλλφ πολειογκλυιμκυλκω 
ΙΞἈΑΙΙΒΕΟΥΟΛῪ ΓΗΘΟΤΙ ΜΑΔΧΥΓΓΩΝΑΆΪΙΝΙΚΡΕΜ 
᾿ἸΧΜΙΚΟΓΆΒΆΆΘΙΚΆΑΙΠΟ μωνιζλιθθεριζυλολ. 
ἈΕΙΟΪΆΡΟΘΙΜΓΙΚΑ Κα δ ΠΟΛΕΙΟΧΚΑΙΆΙΚΩΜΆΑΙ 
ΚΟΜλΙἈΥ ΓΤΩΟΝΆΑΥ ΤῊ ΧΥΤΟΩΝΙ.Ι[Χ]ΚΑΙΠΆΟΔΟΔΙΘ 
ἨΚΧΗΡΟΝΟΜΙΆΎΥΊΟΩΝ ΚΙ Ἀειο [ΠΑ πτεριζγκλω 
ΕΕΝΙΆΜΕΘΙΝΚΑΪΓΑΔΗΜΟΥῸ ΤΟΝΠΟΆΧΘΩΟΝΤΟΥΤῸΟῸΣ 
ΧΥΤῸΝ ΕὐὠὐΟΚΆΑΘΆΑΘΘΕΗΡΡΆΜΩΘ 
ΙΞΑἹΘΞΗἈΧΘΟΝΟΙΚΆΗΡΟΟ [-ἰΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΩΜΙΆΜΕΘΙ 
ΟἈΕΥΓΕΡΟΟΤΟΥΜΕ. . ΙΞ]5Οἷ-: ΓἈΝΟΤΟΝΑΥ ΉΗ 
ΟΝΙΚ]ΤΗΦΥλημΥἹώνουΥ ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΆΦΥΧΗΟ 
ΜΕΩΝΙΧΙΚΑΓἈΔΗΜΟΥῸ ὙἹΪΩΟΝΟΥΜΕΟΩΝΙΚΑΆΓ ΓΑ. 
[ΚΆΤΩΝ :ΚΑΙΕΓΕΝΗΘΗ ΔΗΜΟΥΟΛΥΓΟΩΟΝΆΠΟ 
ΗΙΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΛΥ ΤῸ ι:. “ΤΟΥΚἈΧΗΡΟΥ ΓΟΥΟΥ 
ἽΆΝΑΜΕΟοΟΝΚΑΗΡΩΝΙ ΔΧΗκληρονομιάτφΥ 
[ἸΚΙΒΘΓΕΝΗΘΗΗΚΆΗΡΟΙ -ῪὙἌ ΗΟ :ὙΥἹΟ ΝΟΥ Μεῶ 
[ἽἹΝΜΟΜΙΆΑΛΧΛΥΓΩΝΙΊΆΝΆΜΕ ΟἿΤΕΓΕΝΗΘΗΉΜΕΡβιΟ 
οονκληρωνυἝύώνουΥυ Υων οΥ λΆΜβριζω 
Ἀ ΛΙΚΑΙΕΓΕΝΗΘΗΙΓΧ]ΑΎΥ ΓΟΙΟΓ[10. ΤΗΟΛΎΥ ΤῸΝ :ΚΆΙΕΚΆΗ 
ΟΙΛΗΡΟΟΧΛΥ ΓΟΩΟΝΕῊΗΡ ΡΟΝΟΜΗΟΆΝΟΙΥΟΙ 
ολεοεακλυολξιζμῳω ΟΥ̓ΜΘΩΟΝΕΝΜΕΘΟΟ ΤΟΥ 
ἈΧλΑνΝκυλροῦλλις ΙΞ«ἈΗΡοΟοΥλύΎ γῶν τ 
ΒΕΟΛΑΚΑΙΪΟΟΜΙΚΆἈΡ᾽ ΙΞΔΙΕΣΗΧΘΕῈΝΝΗΟΟΆΗΡΟΟ 
ΘΟΥΧΑΜΙΚΑΙΚΆΘΟΥ,. 5. ΟΤΡΙΤΟΟΤΩΖΆΑΒΌΥ 
ΙΚΔΙΟΙΚΕΆΧΆΓΙΚΆΙΒΆΙΘΑ. ἈΩΟΝΚΑΤΤΑΛΗΜΟΥῸΌ 
ΜἈΑΛΧΑΑΧΟΩΌΘΙΚΑΙΆΡ ΑΥ̓ΤΩΟΝΘΕΘΟΤ ΑΙ ΓΆΟΡΙ 
σΟΥ̓σθινιζκηθᾶφεα Ἀ. ΓΗΟΚἈΧΗΡΟΝΟΜΙΆΟΘ 


941] 108. 18, 31 -- 19, 10. 


ΧΥΤΟΩΟΝΕΩΟΟΆΡΘΙΑ. 
ΧΚΔΑΙΠΡΟΟΆΧΝΆΒΆΙΝΘΙ 
ΤἈΟΡΙΆΔΛΥ ΤΟΝΗΘΆΆΚΆΟ 
οἈΚΜλρλλλκλιου 
ΜΝΜΆΞΕΙΕΙΤΙΆΆΚΆΧΟΘΕ - 


[ΧἸΚΙΆΤΤΆΝ ΤΗῊΘΟΕΙ : ΕἸΟΤῊ. 


ΦΆΑΡΆΓΓΑΆΝ ΗΘΟΤΊΙΝΙΚΑ. 
ΤἈΠΡΟΟΟΩΥΙΤΟΝΙΘΒΙΚΝΆΜ 
ΚἈΑΙΆΝΕΘΟΤΡΘΥΈΝΆΙΤΟ 
ΟΆΡΕΙ . ΕΣΕΝΑΝΤΊΆΟΑΣ. 
ΤΡᾺΑΝΑ ΤΤΟΛΧΩΟΟΝΝΟΆΜΟ 
ΕἸ ΓΓΧΑΟΡΙΆΑΧΑΟθλλϑθ᾽ - 
ΘἈᾺΚΟΩριΙΔΙΕἈΕΥῸΘ 
ΤἈΙΕΠΙΔΧΕΡΆΑΘΚΆΜΙΡΟΟ 
ἈΝΆᾺΒΗΟΘΤΑΙΘΠΆΦϑοι 
ΘΙΚΙΘΚΕΙΘΕΝΊΤΕΡΙΕ 
ἈΕΥΘΕΤἈΙΕΞΕΝΆΝΤΊΆΟ 
ΕΠἈΆΝΑ ΡΓΟΆΔΛΟΕΠΙΓΕΘ 
ϑλεφερκλοβδινιζαιλι 
ΘἈΆΘΥΘΕΤΑΙΕΠΙΡαΜΜ 
ΜἈΑΛΧΜΑΆΘΑΆΡΕΙΝΟΥΔις 
ΠΠΕΡΙΒΆΑΘΥΟΘΕΤ ἌΙΟΡΙΆ. 
ΕἸΤΙΚΟΡΡΑΝΕΠΠΙΆΝΑΘΟ 
κΑιεσ ΓΑΙ Ισολοσ 
λυσγωνόσηγλήίεφϑα 
ἩΗἈΧΚἈΑΙΚΟΤ ΓΆΘΙΚΔΙΝΑ. 
Ἀκλωθκλισαμρῶνις 
Ϊεαλλλλι.ΑΙΚΗΘΆΘΕΕΜ 


3243 


[Κ]ΠΟΆΧΕΙΟΙΕ[ΠΙΚΑΙΟΚΩΜΆΑΔΙ 
λΥ ΤΩΝ Υ ΓΗΗΚΆΗΡΟ 
νομιλψφϑυληούυων 
ΖΑ ΚοΟΥΧωΝιΚΑ ΓΆΔΗ 

δ ΜΟΥΟΛΥΓΟΩΝΑΆΙΠΟΆΘΙΟ 
λυ γΓλικλυκωμλιλυ 
ΤΩΝ 

καὺ ΓΩΪΟΟΆΛΧΆΡΘΞΗΛΘΕ, 
ΚἈΑΗΡΟΟΟΤ ΤΆΡΤΟΟ 

1. Καὶ ΤΟΙΟΥ]οιοϊσολχλφιζλ. 

ΚΤ ἈΟΥΓΓΕΝΙἈΟλΥ ΤῺ: 
ΚἈΙΒΕΓΕΝΗΘΗΤΆΟβιΆ. 
ΑΥΤΟΝ Ζρλθλιαυλ. 
ΧΑΟΘΆΟΦΘΙΚΑΙΟΟΥΝΗΜ 

5 ΚΑΙΆβφαρλιμκλιοη 
ωνκλιλανερθκλρᾶξκ 
ΕΟΘΚΑΙΚΘΟΘΙΟΟΝΙΚΑΟ 
λεμοκωραμΆθιζαν 
ἈΓΆΝΝΘΙΜΚΔΆΙΗΝΆΔ. 

0. ΔΑΆΚΑΙΚΗθφλοηόιζαι 
ΟΥ̓ΝΑΥΘΙΓΆΟΡΙΆΕΙΤΙ 
ΘἈΚΩΡΙΚΑΙΘΓΠΟΆΟΘΙΜΆ. 
ΚΑΤ ἈΘΆΑΧΆΧΟΘΟΆΝΕΗΘ 
ΟἈΜΟΚΑΙΘΟΤ ΙΗ ΕΞΟ 

5 ΔΟΟΤΩΝοριωνλυυτω,. 
ΟΙἸΟΡΑΛΧΝΗΟΙΠἪΟΆΘΙΟΚ 

ΧκλκλικωμΜλιλΥ ΤῸ ]] 
ἈΥΓΤΗΗΙΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆᾺ 


108. 19, 10 -- 33. 


ψωνλθωοοθιμιτῸ 
ἈἉΠᾺΣἈΠΟΤΩΝΆΛλΟ - 
φγλωνοτιποιώθγωῳ 
μεϑυμωνκΆᾶιᾳ :ΚᾺὶ 
Ἑεπορουϑηολμίων 


ΚΑΙΟΥΝΘΆΆΧΚΟΝΤΡΙΆΚΟ. 


οιλολλωηππαηλοιζλαθ 
ἈΔΛΕΘΑΆΜΙΤΆΛΆΙΚΑΙΟΥ 
ΝΜΕΔΗΟΘΝΚΕρΡΙΚΟΝΤΙβΡΟΟ 
ΚΕΡΙΚΟΝ[ΠΚΑΙΕΘΗΚΘΆΆΜ 
ΠΤᾺΔΛΑΜΙΆΝΆΝΆΜΘΟΟ, 
ΤΟΝ. Υοκεβκῶνεν 
ΤΟΜΘοΟΟωΚΑΙΘΞΗΥΕΙ 
ΤΡΥΡΕΝΤ ἈΙΟΑΛΆΜΠΙΠΆΟΙ 
ΙΞΔΙΘΣΑΤΙΕΟΤΊΙΆΕΝΘΙΟΤΤΑ. 
ἈΡΑΓΜΑ ΤΑ ΤΟΩΝΆΛΛΟ 


φύλων []ΚἈΙΕΙΤΎΡΙΟΕΤΙ 


-- ΤΓΟΥ̓ΟΟΓΑΧΥΆΧΟΚΑΙ ΓΆΠΡΟ 


“Ἔ ΤΓΕΘΕΡΙΟΜΕΝΆᾺ :ἌΙΤΟ 
σΤΟιΙκησκλιεωσεσ τ 
“ΓοοσιεωσλΜπαλω) 
ΝΟοσΟιΙΘΆ ΧΟ : ΚΆΙΕΙ 
πΑᾺΝοιΆ ἈΧοφυλοιτὶο 
ΕἸΤΟΙΗΘΕΝ ΤΧΥΓᾺΆ: 
ΚἈΙΕΙΠΑΝΟΆΜΥΩΏΝΟ 
ΓΆΜΕΡΟΟΤΟΥΘΆΜΝΑΆ 
ΘΕΟΥ: ΟΤἹΕΆΧΆΕΕΝΤΗ 


ΓΥΝΔΙΚΑΙΕΧΥ ΤΟΥ Κ 


348 


10 


ΘΑ ΚΕΟΝΆΑΥΤΗΝΤῸὩΟΥ 
ΝΕΤΈΡΩΟΛΎΥ ΤΟΥ ᾿ΚἈΙ 
ἈΝακηολνοιλάλοφυ 
ἈΟΙΚΆΙΕΝΕΙΤΥΡΙΟΆΝ 
ΧΥΤΗΝΚΆΑΙΤΉΝΟΙΚΙΚΆ 
“ΤΟΥΤΙΆ ΤΡΟΟΛΥ ΤΉΟΕ, 
ΤΠΥΡΙ - ΚἈΙΘΙΠΕΝΑΎΥ ΤΌΙΟ 
ΟἈΜΨΩΝΘΆΝΠΟΙΗ 
ΟΗΤΕΟΥ ΤΩ ΣΟΟΥΚΘΥ 
ΔΟκΚΗολΆἈΛΧΆΑ ΤῊΝ 
ΕΙΚΔΙΚΗΟΙΝΜΟΥ ΞΘ 
ΝΟΟΚΆΑΙΘΚΑΟ ΤΟΥΥ 
ΜΟΩΟΝΙΤΟΙΗΘΟΜΕις 
ΕἸΤΆ ΓἈΞΕΝΑΥ ΤΟΥῸ 


16 ΚἸΙΚΝΗΜΗΝ :ΕΙΤΙΜΗΡΟ. 


ΠΆᾺΆΗΓΗΝΜΕΓΆΛΧΗΝ 
ΙΞυθια ΤΕ κηκλικΆ 
ΚΕΙΠΆΡΑ ΓΩΧΘΙΜΆᾺΡ 

Ρωεν Τὠσπηλεωῳ 
ΗΤᾺΜ :ΚἈΑΙΆΝΕΒΗΟΚΣ 
ΟΙΆΧΧοφΦυλοικλι 
ΤΆΡΕΝΘΕΆΛΧΟΝΕΤΙΠ 
ΤΟΝΙΟΥ Δ ΑΝΚΆΙΕΝΣΕ 
βιφησλνδανλδχθϑι 


25 Ἰ(ζΔΙΘΙΤΆᾺΝ : ΑΥΤΌΙΟ 


ἘΤΙΆΟ -ἈΝΗρ) ΟΥ̓ λῖνΑ. 
ΤΙΆΝΘΑΗΤΈΘΦΗΜΆΟ 
ΚἈΑΙΘΙΤΆΝ ΟΙΆΧΧΟΦΥ 


1σ. 1, 8-- 10. 


ἜΧΟΙ ΔΗΟΛΙΤΟΝοαΜ 

ΚΆΝΕΕΒΗΜΕΝ :ΚΆΠΤΟΙ 
ΗἩΟΘΑΥ ΓΩΟΝΤΡΟΙΙΟ᾽ 
ΘΙΤΟΙΉΘΕΝΗΜΙΙΝ :ς 
ΚἈΓΘΕΗΟΆΝΤΡΙΟΧΙΆΙ 
ΟΙΆΝ.ΡΕΟΕΠΞΟΥ ΧΕ 
ΤΙΓΗΝΟΙΤΗΝΤΉΟΘΠΕ 
ΤΡΑΘΟΗΤ ἈΜΚΆΙΕΙΠΙΚΣ,. 
Προοοαμψωνουκοι 
ἈἈΧΟΟΤΙΆΡΧΟΥΌΙΝΗ 
μωνοιλλλόοφύλοι 
ΙΝ ΤΙ ΓΧΥ ΓΆΕΙΤΟΙ 
ΗΟἈΧΟΗΜΙΝΙΚΆΙΕΙΤ͵ΤΕΝ 
ἈΥΓΓΟΙΟΞΤΟΆΜΥΏΩΝ : 
ΚἈΘΟΩΟΘΕΙΠΟΙΗΟΘΆΝΗ 
ΜΙΝΟΥ ΤΟ ΟΘΕΤΠΙΟΙΗΟΆ. 
ἈΥΓΓΟΙΟ- ΚἈΙΕΙΠΆΝΑΥ 

“ΤΩ ΤΟΥ ΔΗΟλιΟθιΚΆ ΓΕ 

ΚΗΜΕΝΙΤΆΡΆΛΟΥΝΑΙ 
ολιθιοαραολλλόφυ 
ἈΩΝ: ΚΑΙΕΙΠΕΝΑΎ ΤΟΙ͂Ο 
ΟἈΜΥΨΩΝΟΜΟΟΆΧ ΤΕ 
ΜΟΙ -- ΜΗ ΛΧΙΠΟΙΚΤΊΙΝΆΙ 

--ἸΜΘΥΜιοικλαπλΡΆλο 

-- ΤἈΙΜΕΛΧΥ ΓΟΙΟΜΗΠΠΟ 
“ΤΕΛΧΛΙΤΑΝ ΤΉΘΗΤΕΘ. 
ΝΕΘΜΟΙΥΜδΕΙΟ Αι 

᾿ ΜΟΟΆΝΑΥ ΤΟ ΛΕΓο, 


τΤεΟ- ογχιαλλάλεομῳ 
ληΗοομενοεκλιπλρα 
ἈΦ ΘΟΜΕΝΟΘΕιΟχθι 
βΡλολύτωνΝ ΘΑ ΝΆ Τὼ 
5 ἈΘΒΟΥΘΑΝΆΤΌΟΘΟΜΕ, 
οΕ και λησλνΝλυ το. 
᾿γοινκαλῳλιοιοκὰι 
ΝΟΙΟ: ΚΑΙΆΝΗΓΆΓΟΝ 
᾿ΧΥΤΌΝΕΘΙςΤΗσΠετρΡλσ: 
:. ΚΑΟΧῪ ΓΟΟΗΆΘΕΝΘΟΩςΝ 
ΟἸΆΓΟΝΟΟ:ΚἈιοιλλλο 
«ὙΧΟΙΗΧΆΛΆΣΆΝΕΙΟ 
ἈΠΆΝΤΉΟΙΝΑΥ ΓΟΥ: 
ἘἸΚΙΘ ΡΆΜοΝνειοοΥ 
16 --ΜἈΝΤΉΗΟΙΝΑΎΥ ΓΟῪ.:: 
κλικα ΓΕΥΘΥΝεΝ ΠΑ Υ 
ΤΟΝΙΠΝΆΚΥ ᾿ΙΚΆΊΕΓΕΝΘ 
ΤΟΙΚΆΑΧΛΟΩΔΙΆ ΓΆΕΝΤΌΙΟ 
ΕΡΆΧΙΟΟΙΝΑΥ ΤΟΥ ΌΟΙΟ 
9. ΤΠΠ͵ΙΥΟΝΗΝΙΗΙΚΆΆΝ 
οσφρα νθηπΎροο 
κλυλιθ ΥθησΆνοιλ ες 
ΜΟΙΆΙΤΟΤΟΝΕΡΆΧΙΟ 
ΝΩΟΝΆΎΥ ΤΟΥ - ΚΑΙΕΎΡΕ 
δ᾽ ΟἸΧΆΓΟΝΆΟΝΟΥΈΡΡΙΜΕ 
ΝΗΝ: ΚἈΙΕΣΕΤΊΝΕΝ 
ΤΗΝΧΙΡΆΑΛΧΥ ΓΟΥΚΆΙΕ 
ἈΧΕΚΕΝΑΎΥ ΓΗΝΚΆΜΕΙΤΆ. 


944 00. 1δ, 10 --- 1δ. 


ΤἈΞΕΝΕΝΑΥ ΓΗΧΙΆΙΟΥῸ ΘΕ ΤΕΟΤΡΕΥΘΝΤΌΙΤΝΑ. 


ἈΝΔΑΡΆΑΟΚΑΙΘΙΠΕΝΟΆΜ 
γὙωνενοιλγονίονου 
δσλλιφωναξηλψα 
ΧΥΓΓΟΥΟΘΟΤΊΕΝΟΙΆΓΟ 
ΜΙΟΝΟΥΘΙΤΆ ΓΆΞΆΑΧΙ 
ἈὉΟΥΟΆΝΑΆΡΆΟΘ: ΚΆΙΕΓΘ 
ΝΕΤΟΗΝΙΚΑΟΥΝΕΤῈ 
ἈΕΟΘΝΆΧΆΟΘΝΚΆΘΕΡΙ 
ὙΕΝΤΗΝνοιλγονλλ 
ΠΟΤΉΟχΕΙροολυ ΓΟῪ, 
ΚἈΑΙΘΚΑΧΘΟΘΝ ΤΟΝΤῸ 
ΤΤΟΝΕΚΕΙΝΟΝΆΝΕΡΘ 
ΟἸΟΟΙΆΓΟΝΟΟΘ " ΚΆΙΕ 
Αὐγηοθνοφοάλραις 
ΕΒΟΗΟΘΕΝΠΡΟΟΚΝΙς 
ΕΙΠεΝν -ογελώκλο 
ΕΝΤΉχΙΡ ΤΟΥ λούλοῦΥ 
ΟΟΥ̓ΤΗΝΟΩΤΉΡΙΆΝ 
“ΤΗΝΜΕΓΆΛΧΗΝΤ ΑΥΤΗ͂. 
ΙΞδυΝΥ ΝΜ ἸΤοϑθᾶνου 
ΜΘΕΝΑΟῚ ᾿ΚΆΙΘΜΠΕ 
ΟΟΥ̓ΜΕΕΝΧΙΡΙΤΌΝΆᾺ 
ΤΙΕΡΙΤΜΗΤῸῺΝ ᾿ΚΆΙΗ 
ΜΝΟΙΣΕΝΟΘΟΤΌΤΡΑΥ 
ΜΆΑ-ΤΓΗΟΘΟΘΙΆΓΟΝΟΟΙς 
ΕΣΗΧΘενΝεσλΎ ΤΟΥ 
ὙΔΑΤΆΙΚΑΙΕΙΤΙΕΝΚΆΙ 


84ὅ 


ΧΥΤΟΥΚΑΙΆΝΕΥΎΥΣΕ, 
ἈΑΙΆΓΓΟΕΙΚΆΧΗΘΗΤῸΟ 
ΝΟΜΆΔΛΔΥ ΓΗΟΠΗΓῊΘ 
5 ΠΙΚΧΗΤΌΟ ΧΗΕΟΤΊΝ: 
ΟἸΆΓΟΝΟΟΕΦΩΟΤΉῊΟΘ 
ΗἩΜΕΡΑΟΤ ἈΥΓΤΉΟ "ΚΆᾺΙ 
ΕΚΡΕΘΙΝΕΝΤΌΝΙΟΡΑ. 
ηλενημερλιολλλο 
ιο ΦΎΥΛΩΝΕΙΚΟΟΙΕΤῊ. 
ΚἈΙΕΙΤΟΡΘΥΘΗΟΆΜ 
γώνΝ ΞΕ κειθεν : 
ΚΕΙΟΓΆΖΆΝ τἸΙΚΆΘΕΙΔΕΝ 
ΕΚΙΓΥΝΆΑΙΚΔΟΤΟΡΝΗ͂Ν 
ιδ. ΙΚἈΙΕΙΟΗΆΘΕΝΤΡΟΟ 
ἈΥΓΤΓῊΝ ᾿ΙΚΙΆΤΤΗΓΓΕ 
ἈΗΤΟΙΟΓΆΑΖΑΙΟΙΟΆΘ 
ΓΟΝΤ οηιοα ΜΥΎὦΣ 
Ἂενταγθαλ: κλιεκύκλῳ 
Ὁ ΟἈΝΙΚΆΑΙΕΝΗΛΔΡΕΥΟΚ- 
ΧΥΓΟΝΟΧΗΝΤΉΝΝΥ 
ΙΚ ΤΆΕΠΙΓΗΟΘΙΤΥΆΗΟ 
ΤῊἨσΠολεῶς :κλαιῷ 
ΦΘΥΟΘΧΝΟΧΗΝΤῊΝ 
5 ΝΥΪΚΤἈΛΕΓΟΝΤΈΟΒ 
ὠςφΡω ΤΌσΠρΡΩΪ 
ἜΜΕΙΝΟΩΜΕΝ :ΚΑΙᾺ, 
ΠΟΚΤΙΝΩΜΕΝΑΥΙΤΟῚΊ 


10. 15, 1δ 16, ῷ. 


ΝΙΩΔΗ 
ΝΩΓ ΤῈ 
ΥΤΓΟΝις 
ΝΙΟΟΙ- 

«Δ Ιαιζλ. 
ἼΚΔΙΕΙ 
ΤΡΟΟΟΆΜ 
ΌΝΜΜΟΙ 
ὉΟΥῊ 
ΜΤῚΜΙΔΕ 
ΤΙΝ 
ΞΙ1ΤΕΝ: 
ἌΜΥΩΝ 
ΜΘΕΝΘΕ 
ΥΓΡΆΙΟΜΗ 
Ιαιλο 
ΟΟΜΜΆ! 
ΙΩΝ ᾿ς 
ὙΓΓΗΟΙ 

ΜΙ λΆλλο: 
ἌἈἌΝΘΥΡΆΣΙΣ 
ΜΟΩΜΕ 
ΝΆΥΓΟ 
ΧΓΓΟΕΙΝΕ 
Υ :ΕΙΚΆΘΙ 
ΤΩ ΓΆΜ 
ΡΟΟλῪ 

Ὑ ΧΟΙΘΙΠ 


φδῦ 100. 16. 8 --- 9. 


σδοαμ γωνκλλαρη Σς:τοεντωτλμιω 


ΞΣΕΝΤ ἈΘΘΙΤΤ ἌΝΘΥΡΑΟ ἈΙΘΟΠΙΆΘΕΝΧΥ ΓΆΛΧΙΤΟ 
ΟΝΤΡΟΠΟΝΑΙΆΟΙΤΆ ΤΕ τνεραχιονώνλυ 
ΚἈΑΦΘΟΜΑΤΤΟΥΛΧΙΠΟΤῚ ’ ΤΟΥΦΟΡΆΜΜΜἊᾺ -ΚἈὶ 
ΜΆΓΜΑ ΤΟΟΘΝΤΩΟΟ δ΄ ΘΙΤΕΝΔΑΆΛΧΘΙΆΆΠΡΟΟ 
«ΦΡΆΝΘΗΝΑΙ Κ ΑΎ ΤῸ ΠῚ λύων -εονΥ 
βΡΟςΟ:ΚἈΑΙΟΥΚΕΓΝΩΏΘΘΗ ΠἈΡαλογιοῦμεαις 
ἨΙΟΧΥΟΛῪ ΤΟΥ :ΚΆΙΕΙ ΘΑΧΧΗΟΆΟΘΠΡΟΟΜΕ 
ΠΕΝΑΆΧΘΙΆΧΠΡΟΟΟΧΜ ΥΕΥΔΗἈΛΝΆΓΓΕειΧΟΝ 
γωνιλουτιλβαλογι 10 ΔΗΜΟΙΕΝΤΊΝΙΆΘΘΗ 
ΟΩΟΜΘΘΆΆΧΆΧΗΟΆΟΘΠΡΟΟ ΟΗ ᾿ΚἈΙΘΙΠΕΝΤΊΙΡΟΟ 
ΜΕΥΘΥ ΔΗ: ΝΥΝΟΥΝᾺ ΑΥ̓ΤῊΝ θα νύ Φάνης 
ΝΆΓΓΘΙΆΟΝΜΟΙΕΝΤῚ ο ΤἈΟΘΘΠΤΆΟΘΕΙΡΆΟΤΗΟ 
ΝΜΙΔΕΘΗΟΘΗ :ΚΆΙΕΙΠΕΝ κεφαληοΜοΥ ΜΈ ΤᾺ 
ΠΡΟΟΧΥΤῊΝ -ελνλεὸ δ “ΤΟΥ ΔΙΆΟΜΑ ΤΌΟΚΑΙ 
ΟΜΩΔΗΟΌΘΙΝΜΕΕΝ ΕΝΙΚΡΟΥΘΟΗΟΘΝΤῺῸῺ 
ἜΘΠΤᾺ :ΚΑλ Δ ιΟοΙοΚΑὶ ἸἈλοοΆλῳω -- ΕΙΟΤῸΝ 
ΜΟΙΟΕΝΟΙΟΟΎΚΕΓΕ Ὁ ΤΟΙΧΟΝ :--ἸΆΙΕΟΟΜΘ 
ΝΗΘΗΕΘΡΓΟΝΙΚΆΙΆΟΘΘΘ ἈΟΘΕΝΗΟΙ[ΊΚΑΟΟΥΎΚΕ[Γ 
'΄-. ΟΟΚΆΑΙΕΟΟΜΆΙΟ) ὁ [[ΓΙΥΤΤΆΡΣΩΙΓ] ΚΆΘΤΕ. 
σαισ Τῶν ἈΝΟΝΙΚΆΙ ΠρΡοολΥΤονοιᾶλλο 
δλλξκεν-- Υ Τ : λ ΆΧΌι φγλοιεπισδοαμύω- 
λλκαλωλιλκλινᾶις ΚἈΑΙΕΣΗΓΕΡΘΗΕΚΤΟΥ 
ΘΑΗσοΝΥ ΤονενλυΥ ὙΤΙΝΟΥΧΎΥ ΤΓΟῪ ᾿ΙΚΆΙΕ 
ΤΌΪΟ: ΚἈΙΘΙΠΈΝΠΤΙΡΟΟ 5 ΞΣΕΟΙΤΆΘΕΝ ΚΟΥΝ: ΤΟΥῸ 
ἈΥΤῸΝ: :: ΟἸΆΆΧΟΦυλοι ΠἸΤΆΟΟλΧΧΟΥΟΕΝΤΟΥ͂ 
ΕἸπισαοαΜύΥωώνκαι ΦλοματῚ-- ΘΙ ΤΟΥ ΤῸΙ 


᾿ΤΟΘΝΝΕΔΡΟΝΘΙΚΆΘΗ - ΧΟΥ :ΚΑΟΟΧΟΥΝ. -ΓΟ.Ά, 


9417 10}. 10.9-- 14. 


ἈΟΜᾺΆᾺ ---ΙΚΛΙΟΥΚΕΓΝΟΩΘΘΗ 
ΞΗΪΟΧΥΟΛῪ ΓΟῪ :ΚΆΙΕΙ 
ΤΠΕΝΠΠΟΟΛΧΛΎΓΤΓΟΝ -- δλ] 
Φ ΆΕΘΙΆΧΆ. : ΠΩΟΘΕΡΕΙΟΗΓΆ. 
ΠΗΙΚἈΑΟΘΙΚΑΙΗΙΚΆΡΑΙΑ. 
ΟΟΥ̓ΟΥΚΕΟΤΙΝΜΕΤΕ 
ΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΤΡΙΤῸΝ 
ΠΆΡΘλογιοωμκλιοὺκ 
ἈΠΗΓΓΙΆΘΟΜΟΙΕΝΤῚ 
ΗΙΟΧΥΘΟΟΟΥΉΗΜΕΓΆΛΗ: 
ΙΞἈΙΕΓΕΝΕ ΤΟΟ ΤΕΙΚΑ ΓΕΙΡ 
ΓΧΟΛ ΤΟΆΑΥ ΓΟΝΤΌΙΟΧΟ 
ΓΟΙΟΑΛΥΓΗΟΟΧΗΝΤῊΝ 
ΝΜΥΙΚΤΓἈΙΚΆΑΙΠΆΡΗΝΟΩ 
ΧΑΗΟΘΕΝΧΎΥ ΓΟΝΚΆΙΟΛΙ 
γογγχησενβώσειο 
ΘΆΝΑΤΟΝ ᾿ΚΚΑΙΆΠΙΗΓΓΕΙ 
ἈΕΝΑΥ ΤΗΙΙΆΝΤΓΑΤΡΓΆΆ. 
"ΤΟΙΚΑΡΑΙἈΟΛΧΥ ΤΟΥ 
ΕΠΤΕΝΑΥ ΤΗΉΣΥΡΟΝΟΥ. 
ΚἈΝΆᾺΒΚΗΟΘΕΤ ΑΙΕΤΠ ΤῊ 
κεφ ἈΗΝΜΟΥΟΤΊΙΝᾺ 
ΖΕΙΡΑΙΟΟΘΥΈΓγώειζκοι 
ὉΧΟΜΗΤΡΟΟΜΟΥΚΆΙ 
ΕἈΝΞΥΡΗΟΓΘΜΘΆΤΙΤΟ 
ΟΤΉΗΟΘΕ ΓΑΙΆΤΠΕΜΟΥ 
ΗΪΟΧΥΟΜΟΥΚΆΙΆΟΘΕ 
ΜΗΠΘΩΙΚΆΑΙΕΟΟΜΆΙΚΑ. 


ΤἈΠΑΝΤ ἈΟΤΟΥΟΧΝΟΥῸ 
ΚἈΝ ἈΧΘΙΆΧΟΤΊΆ. 
ΠΗΓΓΕΙΧΕΝΑΥ ΤΉΠΚΧ 
ΤΑ ΓἈΧΛΠΟΚΑΡΔΙΆΧΟΧΥ ΤΟΥ 
δ ΙΧ ΙΕ ΤΊλενικλιεκλ. 
ἈΘΟΘΝΤΟΥΟΟΘΆΑ ΤΡΆΙΤΆΟ 
τωνλλλοφγλώνλβ 
ΓΟΥΌΆΧ.: ἈΝΆΕΗΤΕΈΤΟΣ 
ΤᾺ ΣΟΤΊΙΆΝΗΓΓΕΙΆΕΝ 

1. ΜΟΙΠΆΟΧΛΝΤΉΝΚΑΡΑΙ 
ἈΝΑΥΓΟῪ ᾿ΚἈΑΙΆΝΕΒΗ 
ΟἈΝΠΡΟΟΛΧΥ ΓῊΝ -- ΠᾺ 
ΟΧΙ ἈΙΟΆ ΤΡΆΤΙΟΤΩΝ 
Ἀλλόφύλων :κΆΙΗΝΝΕΓ 

δ ΚἈΝ ΤΟἈΡΓΥΡΙΟΝΕΝΤΤΆΙΟ 
ΧΕΡΟΙΝΆΥ ΤΩΝΙΚΆΙΕΚΟΙ 
ΜΕΟΒΘΝΆΑΥ ΓΟΝΆΝΑΆΜΕ 
ΘΟΟΝΤῸΝΝΓΟΝΑΆΤ ΤΩΝ 
ΧἈΥΓΗΟ᾽ ΚΑΙΕΚΆΧΕΟΕΝ 

Ὁ ΤΌΝΚΟΥΡΘΆ :ΚΆΙΘΣΎΡΗ 
ΟΕΝ ΤΟΥΘΘΤ Τ᾽ ἈΚΟΟΤ 
ΧΟΥΟΤΗοκεφαληολυ 
ΤΟΥΚΆᾺΙΗΡΣΑ ΓΟΓΆΠΙ 
ΝΜΟΥΌΟΘΆΙ ᾿ΚΑΙΆΠΕΟ ΓΗ 

5 ΗΪΟΧΥΟΛΥ ΓΟΥΆΤΙΙΑΥ 
“ΤΟΥΚἈΙΕΙΠΕΝΑΎ ΤῸ 
ΑΆΧΘΙΆΧ :ΟΙΆΧΆΧΟΦΥ 
Ἀοιεησεολαμωνι 


94.3 10}. 10,.14 -- 90. 


ΕΞΗΓΕΡΘΗΕΙΓΓΟΥΎΤΙΝΟΥ 
ΧΥΤΟΥ ᾿ΚΆἈΙΕΙΠΕΝΕΣΘ 
ἈΕΥΟοΟΜλικλιποιηςῷ 
κἈΑϑωολβθικλιλ ΠΟΤῚ 
ΜΑΞΟΜΆΑΙΝΚΔΙΑΥ ΓΟΟΟΥ 
ΚΕΓΝΟΩΟΤΙΚΟΧΙΤΕΟΤῊ 
ἈΠΑΥ ΤΟΥ ᾿καιεπελλεο, 
ΤΟΛΥ ΓΟΥΟΆ ἈΧΌῬΥ λοι 
και σωρΥΝ Του οοφϑλλ 
ΜΟΥΟΛΧΥ ΓΟΥΚλΑικᾺ ΤῊ 
ΓᾺἈΓΟΝΆΑΥ ΓΟΝΘΙΟΓΆΖΑ. 
ΚἈΑΙΕΔΗΟΆ,ΧΝΑΧΥΤΌΝΕΝ 
ΤΆΔ ΑΙΟΧΆΛΚΑΙΟ "ΚΔ, 
ἈΧΗΘΩΝΕΝΟΙΚΩ ΤῊΘ 
«ΦὙλΆΚΗΟ: ΚΑΙΗΡΣΆ ΤῸ 
ΗΘΡΙΣ" ΤΗΟΘΚΘῬΆληο 
ΧΥΤΟΥΆΧΝΑΤΕΙΆΛΙΗΝΙ 
ΚἈΑΘΞΥΡΗΘΗ Κλιοιολ. 
τραπετωνλλλόοφυλς 
ΟΥ̓ΝΗΧΘΗΟΆΝΤΌΟΥΘΥ 
ΟἈΙΘΥΟΙΆΝΜΕΓΆΛΧΗΝ 
ΔΑΓΩΝ ΤωΘεωλυΥτο 
κλὺΤΟΥ ΥΦΡΆΝΘηΗΝΑΙ 
ΚἈΑΙΕΙΠΆΝΠΆΡΘΑ ΚΕ, 
ΟΘΟΗΜΩΝΕΝΧΙΡΙΗ 
ΜΩΝΟΧΜΥΩΝΤῸΝ 
ΕἘΧχθρονημῶν "ΚΆΙΘι 
ἈΘΝΑΥ ΓΟΝΟΧΆΟΟΚΑΙ 


10 


18 


25 


ΗΝΘΟΧΝΤ ΟΥ̓ ΟΘΘΟΥῸ 
ΧΥΓΤΟΝΟΤΊΘΙΠΆΝΙΤΑΆ 
Ρελωϊικαενοθεοοημω 
ΕΝΧΙΡΙΗΜΩΝΤΌΝΕΟΧ 
ΘΡΟΝΗΜΩΝ ᾿ΚἈΑΥΓΌΝΕ 
ΣΘΡΗΜΟΥΝΤ ἈΤΗΝΓΗ 
ΗΜΟΩΝΟΟΤΊΟΘΠΙΆΗΘΥ 
ΜΕΝ ΤΟΥΟΤΡΑΥΜΑΤῚ 
ἈΘΗΜΩΝ ᾿ΚἈΙΕΓΕΝΘ 


’“ΤΟΟΤΕΗΓΆΑΘΥΝΘΗΗ 


.Ἀ βλιλλυτωπνιζλιαι 
ΤἈΜΝΙΚΑΧΘΟΧ ΤΕ ΤΟΝΟᾺΜ 


γων -- ετοικουφυλὰ 


Ξ-ΊΚΗΟ :ΚΑΙΠΕΣΆ ΤΏΕΝΟΩ) 


ΠΙΟΝΗΜΩΝ : ΚΆΙΕΙΚΑ. 
ἈΘΟΕΝΤΌΝΟΧΜΥΨΥΩΝ 

ΕΞοικοΥ ΤΗσΦΥλΆκηο 
ΚἈΙΕΝΕΙΤΕΖΟΝΆΥ ΤῸ 
ΚἈΑΙΒΟΤΗΟΘΆΝΑΎΓΓΟΝΆᾺ 
ΜΆΜΕΟΟΝΤΟΩΝΑΥΎΟΟΤΎΥ 

χὼν καιαιπενοαμύςω 
ΤΠΡΟΟΤΌΙΤΕΔΆΡΙΟΝΤΟ,. 
ΧΙΡΑΓΩΓΟΥΝΤΆΛΥ ΤΟ 
ΘἸΙΤΑΝΆΑΤΙΧΥΘΟΝΜΘΆΗ 
ΚἈΙΠΤΟΙΗΟΟΝΜΨΉΗΧΆΦΗ 

ΓΟΕΜΘΕΠΙΓΟΥΟ ΓΥΧΟΥῸ 
ΕςΡωνοοικοοει πο ΤῊ 
ΡΙΚΤ ἈΙΕΙΤΑΥ ΤΩΝιΚΆΙ 


349 10}. 16, 30 --- 36. 


33 


'᾿»-... 


ΘΙΤΙΟΤΉΡΙΟΟΜΑΙΘΙΤΆΥ 
ΤΟΥΟ-- ΟΔΕΈΙΠΕΟΘΙΤΟΙ 
-ΗΟΘΝΟΥ ΤΟ :ΟλΘοικοῦ 
ἩΝπληρηοσλνάρων 

κιΓΥ κων ιζλ ει ταὶ δ 
ΤᾺΝ ΓΕΟΟΙΟΆ ΤΡΆΙΤΑΙ 
τωνλαλλοφυύλωνκ 

επΙ ΤΟΥ ΔΩ ΜΑΤΌΟςΩΟΙ 
τΤΡιοχιλιοιλ Ν ΆΡΘοιΚΑι 
ΓΥΜΆΙΚΕΘΕΜΕΛΧΕΙΙ͂Ο 10 
ΓΕΟΘΕΜΠΕΖΟΜΕΝΟΝΤῸ. 
ΟἈΜΥῺΩΝ -ΚἈΑΙΕΚΟΗΘΕ. 
ΟΧΜΥΩΝΠρΡοΟΟΚΚΙΚΆΙ 
ΘΙΤΕΝ -ΚΕΚΕΜΝΗΘΘΗ 
ΤΙΜΟῪ :ΚΑΙΕΝΙΟΧΥΌΟΟ, 16 
ΜΕΔΗΠΆΗΝΚΑΥΓΟΆΧΙΤΑ ΚΣ. 
ΤΟΥ ΓοΟοθϑοικλιεικλκη 
οὠσακ ΚΗΘ ΜΙΆΝΧ 
ΤΙΤΩΝ ΥΘοφϑαλμω 
Μογεκτωνλλλοφυλῷ ὦ 
ΚΑ ΠΕριθἈ ἈΚ ΝΟΆΜΎΥῸΣ 
ΓΟΥΟΛΔΥΟΪΟ ΤΥ ΧΟΥΟΤΟΥΟ 
Μεοουοεφωώνοοικοο 
ΕΠΕΟΤΗΡΙΚΤΟΌΕΠΑΎΥ 


ΤΟΥ ᾿κἈ ΘΕ νΟΆ ΜΥ 
ἈΠΤΤΟΘΑΝΘΤΟὩΗΨΎΥΧΗΝΊ 
μετατωνλλλοφυλῶ 


[ἸΚΆΙΘΙΚΔΟΝΕΝΙ[ΕΝΙΟΧΎΘΕΙ: 


ΚΑΘ ΠΘΟΘΝΝΟΟΟΙΙΟΟα 

ΤΙ ΤΟΥΌΘΆ ΤΡΆΠΆΟΙΚΑΙ 
ΕΙΤΙ ΠΑΝ ΤΑ ΓΟΝΆΔΛΟΝ 
ΤΟΝΕΝΑΥ ΓΟ ΚΆΙΕΓΕΘ 
ΜΟΝΤΟΟΙΤΈΘΝΗΙΚΟ 
“ΓΕΓΟΟΥΘΕΘΑΝΆΤΩΟΕ, 


ἘΟΆΑΜΥΩΝ: δντώθανα. 


ΤΩΛῪΥ ΓΟΥΤΙΧΙΟΥΟΟΥῸ 
ΕΘΑΝΑΆΤΤῸὍὌΦξΝΜ ΟΕΝΕΝΤΉΖΩ, 
ΗΧΎΓΤΟΥ -ΚἈικαεκηοκχ. 
ΟΙΆΔ ΕΑ Φοιλυσγουκλι: 
ΤΆ ΟΟΙΚΟΟ ΤΟΥΊΤΑ ΓΡΟΟ 
λΥ ΤΟΥ -ΚἈΑΙΕΧΆΚΟΝΧΎΥ ΤΟ 
ΚἈΑΙΆΝΘΕΗΟΆΝ -ΚΆΙΕΘΑ. 
ΥὙΧΝΧΥΤΟΝΆΑΝΆΜΘΟΟΝ 
ΟἈΡΑΧΙΚΑΙΆΝΜΆΜΕΟΟΝΘ 
σϑλολ᾽ ΒΝ ΤΩ ΤΓἈΦωΜΑΆ 
ΝΩΘΤΟΥΠΙΡΟΛΥ ΤΟΥ ᾿'ς 
ἈΥΤΟΟΘΕΚΡΙΝΕΝΤΌΝΙΟΗΆ. 
ΕΙΚΟΟΙΕΤῊ: 


ΤΟΩΝΙΚΑΙΕΙΤΕΘΟ ΓΗΡΙΟΆ. ὃ ἸΞἸΙΕΓΕΝΕ ΓΟΆΝΗΡΟΣΟ.. 


“ΓΟΕΠΆΥ ΓΟΙΟΘΝΆΕΝ 
“ΓΗΛΘΞΙΆΛΥΤΟΥΚΆΙΕ 
ΜἈΆΕΝΤΉῊΛΣΡΗΟΤΕΡΑΛΥ 


ΡοΥολιφρλιμίκλιονο 
ΜΆΑΛΥ ΤΟΥΜΙΧᾺ. ἼΚΆΘΕΙ 
ΠΕΝΤῊΜΗΤΡΙΑΥΤΟΥ 


960 100. 16,36 --- 17, ὃ. 


ΧΙ ΙΟΥΟΙΚΑΙΕΚΑ ΤΟΝᾺΡ 
ΓΥΡΙΟΥΤΟΥΟληΜΦθΕα, 
ΓΆΟΘΟΟΙ ᾿ΙΚἈΕσρβικιολο 
ΙΞ(ἈΙΘΙΠΆΘΕΝΤ ΟΙΟΟΩΟΓ, 
ΜΟΥΪΔΟΥ ΓΟΆΡΓΥΡΙΟ. 
ΠΆΡΕΜΟΙ ᾿ ΕΓΩΘΆΆΧΕΟΝ 
ΧΥΓΤΟ: ΚἈΙΘΙΠΕΝΗΜΗ 


ΤΗΡΑΥ ΤΟΥ -ΕὙΧΟΓΗΜΘ 


ΜΟΟΟΥΪΟΟΜΟΥ ΤΌΚΟΣ) 
ΚΞΙἈΠΘΔΟΟΚΕΝ ΓΟΥῸ 
ΧΙΙΟΥΟΙΚΑΙΘΙΚΆΤΤΟΝ- 

Χ ἈΡΓΥΡΟΥΟ: ΤΉΜΗΤΡΙ 
ΧΥ ΤΟΥ: ΚΑΙΕΙΠΕΝΗΜΗ 
ΤΗῊΗΡΑΥ ΓΟΥΆΧΓΙΆΟΜΩ 
ἩΓΙΆΘΟΧ ΧΟΥΝ : ΤΟΆΡΓΥ 
ΡΙΟΝΤ ΟἸΚΘΘΙΚ ΤΉΟΧΙ 
ΡΟΟΜΟΥΚΆΑΓΆΜΟΝΆΟ 
“ΤΟΥΤΙΟΙΗΟΛΙΓΆΑΥΤΙ ΤῸ 


ὅ 


10 


ΙΞἈΙΒΓΕΝΕ ΤΟΘΝΤῸΟΙ 
ΚΟ ΜΙΧΆ. ᾿ΚἈΑΙΟΆΝΗΡΜΙ 
ΧΑΛΥ ΤΟΩΟΙΚΟΟΘΥ -: 


ΚΑΘ ΠΟΙΗ σα Ν Ῥουλ᾽ 


καθαρ θιμιζάιενθ 
ΠἈᾺΗΟΘΕΝΤΉΝΧΘΕΘΙΡΆΘ 
ΝΟΟΤΩΜΝΥΪΟΝΆΥ ΤΟΥ 


Ι(ΙΧΙΕΓΕΝΗΘΗΧΥ ΓΦ Εις 


ἸΕΡΕΆΝ :ΕΝ ΤΆΙΟΗΜΕ - 
ΡΑΙΟΘΚΕΙΝΆΙΟΟΥΚΗΝ 
ΕἈΟΙΧΘΥΟΘΕΝΙΗΧΆΝΗΡ 
ΤΟΘΥΘεοενοῷφϑλλ 
ΜΟΙΟΛΧῪ ΓΟΎΈΤΠΙΟΙΕΙ 


ΙΞ«(ἈΙΕΓΕΝΕ ΓΟΠΆΘΙΔΑΆΡΙ. 
ι.. ΟΝΕΙΚΚΗΘΆΘΕΟΜΙΟΥ 


ἈΚ. ΕἸ ΤΗῊΗΘΟΥΓΓΕΜΙΆΟΘ 
ΙΟΥΔΑ ΚΑΙλΥΤΟολδΥ 
ΓΓΗΟ :ΚΑΙΧΥ ΓΟΟΠΆΓΩ 


ΚΑΙΧΟΝΕΥ ΤῸΝ ΚΝ Υ 
ει ΤΡΕ λυ ΤΌοοι 
ΚΑΙΆΠΕΛΟΩΣΝΚΕΝΤῸΧΡ 
ΓΥΡΙΟΝΤΉΗΜΗΤΡΙΛΥΓΟΥ 
ΚἈΑΙΘΆΧΕΕΘΝΗΜΗΤΉΡΑΥ 
ΤΟΥ ΔΙΆΚΟΟΙΟΥΟΤΟΥ 
ἈΡΓΥΡιογκλιθλκεν 85 
ΧΥΤΟΤΩΧΩΝΕΥΤΉις 
ΕἸΤΟΙΗΘΟΕΝΧΑΥ ΤΟΓΆΧῪ 
ΤΓΟΝΚΑΙΧΩΟΝΘΥ ΓΟ, 


ΚΕΙΕΙΚΕΙ :ΙΚἈΙΘΙΤΟΡΘῪ 

Ὁ ΘΗΟἈΧΝΗΡΕΚΤΉΟΠΟ 
ἈΕωοξκηθλθομίου 
ΔΑΙΤΑΡΟΙΚΕΙΝΟΥΆΝΘΥ 
ΡΗΚΑΙΠΆΡΕΘΓΕΝΗΘΗ 
ΕΙσοροσεφραι Με ο 
ΟἸΚΟΥΜΙΧΆ. “ΤΟΎΤΙΟΙ 
ΗΟΧΙΤΗΝΟΛΔΟΝΑΎΥ ΤΟΥ 

κλιθι πεν Υ ΤΜΙΧΑΆ. 
ΤΤΟΘΕΝΕΡΧΗ 'ΚΆΙΘΙ 


951 10}. 11, 3 ---9. 


ΕΠΙΟΤΗΡΙΟΟΜΑΆΙΘΙΤΆΥ ΤΟΥ ᾿καιθιπενολμ,ύῳ 


ΤΟΥῸΟ-- ΟΔΈΠΘΟΕΠΟΙ ἈΠΟΘΑΝΘΤΦΗΨΥΧΗΝΊ 
-ΗΟΘΝΟΥ ΤΟ: ΟλΘοιζοῦ μετατωνλλλόοφυλς 
Ἡνπληρηολνφων [ἸΚΆΙΕΙΚΑΙΝΕΝ [ΕΝ χΎει: 

κἈΑΙΓΥΝ ἈΚ ΝΆ Θ ταὶ δ ΙΚ(ἈΙΕΠΕΘΕΝΟΟΙΚΟσΕα 
ΤᾺΝ ΤΕΟΟΙΟΧ ΤΡΆΙΤΑΙ ΤΙ ΤΟΥ ΟΆ ΤΡΆΙΤΆΟΚΑΙ 
τωνλλλοφυύλωνις ΕΠΙΙΤΆΝΤ᾽ ἈΤΟΝΆΛΧΟΝ 
ΕΠ ΤΟΥ ΔΩΟΜΑΆ ΤΌΟΟΟΙ ΤΟΝΕΝΑΎΥ Γ᾿ ΚΆΙΕΓΕ 
ΤΡΙΟΧΙΧΙΟΙΆΝΆΡΕΟΚΑΆΙ ΜΟΝΤΟΟΙΤΈΘΝΗΙΚΟ 
ΓΥΝΆΑΙΚΕΟΘΜΆΧΕΙΤΟ ι ΤΕΓΟΥΘΕΘΑΝΑΤΏΟΘΕ 
ΤΕΘΕΜΠΕΖΟΜΕΝΟΝΤῸ,. ἘΟΆΜΥΩΝ: ΘΝ ΤΘΑΝΑ 
ΟἌΜΨΏΩΝ -ΙΚΆΙΕΚΟΗΘΕ ΤΩΛΥ ΓΟΥΠᾺΙΟΥΘΟΥῸ 
᾿ΟἈΜΨΥΩΝΠρΡοΟΟΚΝιΙΚΑΙ ΕΘΑΝΆ ΤΤΩΟΛΘΕΝΕΝΤΉΖΩ 
ΘΙΓΙΕΝ -ΚΕΚΕΜΝΗΘΘΗ ΗΧΥ ΤΟῪ -ΚΑΙ ΚΑ ΤΕΈΒΗΟΣΧ. 
ΤΙΜΟῪ :ΚἈΑΙΕΝΙΟΧΥΟΟ,. 5 ΟΙἸΆΔΕΧΦοιλύυ ΓΟΥ͂ΚΑΙ: 
ΜΕΔΗΠΆΗΝΚΑΓΓΟΆΧΠΑᾺΚ. ΤΙΆΟΟΙΚΟΟ ΤΟΎΤΙΆΤΡΟΟ 
ΤΟΥ ΓΟΟΘοΟικ ΕΚ ΚΗ ΧΥΤΟΥ -ΚἈΑΙΕἈἈΚΟΝΑΎΥΤΟ 
οὠσι ΚΗΘ ΝΜΙΆΝΧ ΚΧΝΕΚΗΟΧΝ ΚΆΙΕΘᾺ 
ΤΥΤΟΝ Υοοφϑαλμω ὙΛΧΝΧΑΥΤΟΝΆΝΆΜΘΟΟΝ 
ΜΟΥΕΚΤΩΝΆΧλουλῷ Ὁ. ΟἈΡΆΧΚΑΙΆΝΆΜΘΟΟΝΘ 
ΚἈΙΠΕΡΙΒΘΑΧΕΕΝΟΆΜΥῸΣ σΘλολ ἘΝ Τω ΤἈΜΆ 
ΤΟΥΟΛΥΌΟΪΟ ΤΥ ἈΟΥΟ ΤΟΥ. ΝΩΘΤΟΥΤΙΡΟΧΥΤΟΥ ᾿ς 
Μεσοουσεφωνοοικοο ἈΥΓΟΟΘΚΡΙΝΕΘΝΤΌΝΙΓΗΣ 
ΕΠΕΟΤΗΡΙΚΤΟΘΙΤΑῪΥ ΕΙΚΟΟΙΕΤῊ : 
ΤὨΝΙΚἈΙΘΙΠΕΟ ΓΉΡΙΟΆ. 5 ΙζἈΙΒΓΕΝΕ ΤΟΆΝΗΡΕΞΟ. 
ΤΟΘΠΆΥ ΤΟΙΟΕΝΆΕΝ ΡοΟΥολφραιΜίκλιονο 
“ΓΗΛΕΞΣΙΆΛΥ ΓΟΥΚΆΙΕ ᾿ ΜΆΑΔΛΥ ΤΟΥ ΜΙΧᾺ ΚΑΊΕΙ 


ΜΑΕΘΝ ΓΗΧΡΗΓ ΓΕΡΆΛΥ ΠΟΝ ΓΗΜΗ ΓΡΙΑΥ ΓΟῪ 


960 10}. 16, 36 -- 17, 3. 


ΧΙΟΥΟΙΚΑΙΕΒΚΑ ΤΤΟΝΆΡ 
ΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥΟΧΗΜΦΘΕ᾿ 
ΤΆΟΘΟΟΙ ΚΑΙΕ ΣΟ ΡιΓΙΟΆΟ 
Ι(ἈΙΘΙ ΠἈΑΟΘΝΤΌΙΟΟΟΙ 
ΜΟΥΪΔΟΥ ΓΤΟἈΧΡΓΎΡΙΟ᾽ 
ΤΤΆΡΕΜΟΙ ᾿ ΘΕΓΩΘΆΆΒΚΟΝ 
ἈΥΤῸ -ΚἈΙΕΙΠΕΝΗΜΗ 


ΤΉΡΑΥ ΤΟΥ -ΘΥΧΟΓΗΉΜΒ 


ΝΜΟΟΟΥΤΟΟΜΟΥΤῸΟΚΟΣ 
ΚἈΑΙΧΠΕΛΟΣΚΕΝΤ ΟΥῸ 
ΧΙ ΙΟΥΟΙΚΔΕιΆ ΤΟΝ- 

Χ ἈΡΓΥΡΟΥῸΌ :ΤΉΜΗΤΡΙ 
ΧΥΓΓΟΥ :᾿ΙΚἈΛΙΘΒΙΠΒΝΗΜΗ 
ΤΗῊΗΡΑΥ ΓΟΥΆΧΓΙΆΟΜΩ 
ἩΓΙΆΘΆΣ ΚΟΥΝ : ΤΟΆΡΓΥ 
ΡΙΟΝΤ ΟἸΚΦΘΙΚΤΉΟΧΙ 
ΡΟΟΜΟΥΚΑ ΓΆΜΟΝΆΟ 
“ΤΟΥΤΙΟΙΗΟΣΧΙΓΆΥΎΤΙ ΤῸ 


ΚΑΙΧΩΟΝΘΥ ΤῸΝ "ΚΑΙΝΥ 


ΕΟ ΤΡΕΪ ΧΎῪ ΤΌΟΟΙι 
ΚΑΙΆΠΕΛΟΩΟΚΕΝΤΟᾺΡ 


ΓΥΡΙΟΝΤΉΜΗΤΡΙΛΥΓΟΥ 


ΙΚἈΑΙΘΆΑΧΕΒΝΗΜΗΤΉΡΑΥ 
ΤΟΥ ΔΙΆΙΚΚΟΟΙΟΥΟ ΤΟΥ 
ἈΡΓΥΡΙιογκθ κεν 
ἈΥΤΟΤΟΩΧΟΩΝΘΥΤΉΗις 
ΕἸΤΟΙΗΟΒΘΝΑΆΥ ΤΟΓΆΧΥ 
ΤΥΤΟΝΙΚΟΧΩΟΝΘΥ ΤῸ, 


351 


ὅ 


10 


18 


ΙΞἈΙΒΘΓΕΝΘ ΓΟΘΝΤΤΟΩΟΙ 
ΚΩΜΙΧΆ. ΚἈΙΟΆΝΗΡΜΙ 
ΧΆΑΛΥ ΓΟΩΟιΙΚΟΟΘΎΥ -: 


ΚἈυθΠΟΙΗσα Ν φΦοὺδλ᾿᾽ 


ΚἈΘερα φειμιζάιαν6 
ΠἈᾺΆΗΟΕΒΝΤΉΝΧΘΙΡΆΕ 
ΝΟΟΤΩΜΥΪΩΟΝΆΥ ΤΟΥ 


ΙΞΙΑἸἹΕΓΕΝΗΘΗΛΞΥ ΘΩ͂) ΕΙςΟ 


ἸΕΡΕΆᾺΝ :ΕΝ ΤΆΙΟΗΜΕ - 
ΡἈΙΟΕΚΕΙΝΆΑΙΟΟΥΎΚΗΝ 
ΕἈΧΟΙΆΧΘΥΟΘΘΝΙΗΧΆΝΗΡ 
ΤοΟρυθϑεοενοῷφϑὰκλ 
ΜΟοΟΙΟΆΛῪ ΓΟΎΈΤΤΟΙΕΙ 


ΙΞἈΙΕΓΕΝΕ ΓΟΠΆΙΔΑΆΡΙ. 
᾿ΟΝΘΙΚΚΗΘΆΘΕΜΊΙΟΥ 


δι. ΕἸ ΤΗΟΘΟΥΓΓΕΜΙΆΟ 
ἸοΥ ΔΑ Τοολδυ 
ΓΓΗΟ:ΚΑΙΧΥ ΓΟΟΠΆΡΩ 
Ι(ΕΙΕΙΚΕΙ ΚἈΙΘΤΤΟΡΕῪ 


Ὁ ΘΗΟΆΝΗ ΡΕΚΚΤΉΟΘΙΤΟ 


ἈΕΩΟΒΗΘΆΘΟΕΜΙΟΥ 
ΔΑΙΤΆΑΡΟΙΚΘΙΝΟΥΆΝΟΘΥ 
ΡΗΚΆΑΙΠΆΡΕΓΕΝΗΘΗ 
ΕΙσΟροοαΦΡΑΙ Με ῶο 
ΟΙΚΟΥΜΙΧΆᾺ ᾿ΤΟΎΤΙΟΙ 
ΗΟΔΙΤῊΗΝΟΔΟΝΑΥ ΤΟΥ 


ΙΚΑΙΕΙ ΠΕΝΑΥ ΓΟΌΜΙΧΑ. 


ΠΟΘΕΟΝΟΡΧΗ ἽἼΚΔΟΕΙ 


100. 11,3 ---9.Ψ 


838 


ΤἸΤΕΝΠΡΟΟΛΧΥ ΓΟΝΆΘΥΙ 
ΤῊἨΟΘΘΓΩΒΘΙΜΙΘΚΕΗΘΆΕ 

ει οΥ Δ ἈΚΑΙΘγΓω ΠΌΡΟΥ 
ΟΜΕΠΑΆΡΟιΙΚΘΙΝΟΥ ΕΑ. 

ΕὙΡΩ :Ι(ἈΙΘΙ ΠΒΝΆΥ ΤῸ δ 
ΜΙΧΆ. ΠΚΑΘΟΥΜΕΤΕΜΟΥ 


ΟΥΚΗΝΕΆΟΙΆΘΥΟΘΕΝΙΗΆ. 
ΙΞ«ΙΕΝ Τ ἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟΘιζαι 
ΝΔΑΙΟΗΦΥΧΗΤΟΥΛΆΝΘ 
ΖΗΤΕΙΕΧΥΤΉΙΚΧΗΡΟΝΟ 
ΜΙΆΑΝΤΤΟΥΚΆΤΌΟΙΙΚΕΙΝ : 
ΟΤΙΟΥΚΕΙΤΕΟΕΝΑΎΥ ΓΗΘ 


ΚἈΙΓΕΙΝΟΥΜΟΙΕΙΟΠΡΑ. ὡστνημερώναεοκθι 
κἈιειοΐερεα. - καεγὼ νωνενμεοφυλ 


ἈΟΟΩΘΟΙΔΘΙΚΑΆΧΡΡΎΡΙ 
ΟΥ̓ΕΙΟΗΜΕρβΆΟΙΚΑΙΖΟΥῪ 
ΓΟΟΪΜΆΤΙΩΟΝΙΚΑΥΤΆ. - 
ΠΡΟΟΤΟΖΗΝΟΟῪ :ΚΆΙ 
ΕΠΟΡΘΥΘΗΟΧΘΥΘΙΤΉΟ 
ΚἈΑΙΗΡΣΑ ΤΟΙΤΆΡΟΙΚΕΙΝ 


ΙΗΧΙΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ: 
10 ΙΚΑΙΕΣΆΠ ΘΟΤΙΧἈΝΟΙΥΊΟΙ 
ΔΑΝΕΚΤΝοΥγγενίω 
λυ ΤὠωΝΠΠΕΝ ΓΒΆΝΆΡΑΟ 
ἈΠΟΜΕΡΟΥΟΛΧΛΥΓΓΟΩΝΧᾺΝ 
ΧΑΡΑΟ:ΥΪΟΥΟΔΥΝΆΜΘΕΘΟΩΘ 
εκολρᾶΆλ :καὺθοθλολῦγου 


ΠΑΡΑ ΤΟΩΆΧΝΑΆΡΕΙ ΚΑΙ 1δ 


ΕΓΘΒΘΝΗΘΗΛΧΥ ΤΩ ΤΌῸΙΤΆΙ 
Δ ΑΡιοΝν σθαι σ Τῶν 
ΟΝ ΤΟῪ :ΚἈΙΕΝΘΙΆΗ 
᾿ΕΝΜΙΧΑ ΤΉΝΧΙΡΑ ΤΟΥ 
ἈΘΥΕΙΤΟῪ - ΚΆΙΕΓΕΝΗ - 
ΘΗΧΥ ΤΩ ΤΟΙ ΆΡισ᾽ 
ΕἸΟΪΕΡΕἈΚΑΙΗΝΕΝΤῸῺ 
ΟΙΚΩΜΙΧΆ. -ΙΚΆΙΘΙΓΙΕΝ 
ΜΙΧΆ ᾿ΝΥΝΕΓΝΟΩΝΟΤῚ 
ἈΓΆΘΟΠΟΙΉΟΘΕΝΜΟΙ 
ΚΟΟΤΙΕΓΕΝΗΘΗΜΟΙ 
ΟἈΘΥΘΙΓΤΉΗΟΘΙΟΙΕΡΘᾺ 
ΕΝΤ ἈΙΟΗΜερλιοακιΝΆΙΟ 


25 


κἈ ἈΚ Υ Ἀοθϑλι χ ΟΥΝ: 
ΤῊΝΓΗΝΚΑΙΕΣΙΧΜΙΆΟΆΛΙ 
ἈΥΤΉῊΝ:: ΚἈΙΘΙΠΆΝΤΙΟΟ 
ἈΥΤΓΤΟΥΟΠΟΡΕΥΕΟΘΆΙ 
ΙΚ(ΑΙΕΞΣΘΕΡΑΥΝΗΟΆ ΓΕ ΚΟΥ 
“ΤΉΝΓΗΝ :ΚἈΠΤΆΡΕΓΕ 
᾿ΝΕΤΌΕειοοροοεφραιμ 
ΕὠςοικοΥΜεαιχΆκλδκα. 


ΤΕΤΙΑΥΎΌΕΘΝΕΚΘΙ ΑὙΤῸΣ 
25. ΟΝΤΤΟΟΝΙΤΑΡΑ ΓῴοΟΙΚα) 
ΜΙΧΆ ἸΟΛΥΓΓΟΙΕΓΝΩΣΟΣ. 


“ΓΗΝΦΩΝΗΝ᾽ ΓΟΎΤΙΆΙ 
Ὁ ἈΡΙΟΥ ΓΟΥΧΘΥΓΓΟΥῚς 


100. 17, 9 --- 18, 8. 


- τ “ἢ 


«ε 


Ε5εικλΊΝΕΝΝΕΙΚθικΆΙΕι ΜΑΧΟΝΤΗΓΗΙΚΆΗΡΟΝΝΟ 


ΠΆΝΑΥ ΓΟ ΓΙΟΟΘΗΓΆΓΕ, ΚΙ ΜΟΟΘΗΟΆΡΟΥ :ΟΤΙΜΆΚΡΑ. 
ΟΔλΕ:ΚἈΑΙΤΙΠΟΙΕΙΟΕΝ ΓΑΥ ΘΙΟΙΝΆΠΟΟΙΆΟΟΝΟΟΙς 
ΘᾺ :ΚΑΙ ΤΙΟΟΙΘΟ ΤΊΝΟΣ) Δ. Ε ἈΟΓΟΟΟΥΚΗΝΑΆΥΤΌῸΟΙΟ 
ΙΞΔΟΕΙΠΕΝΠΡΟΟΛΥ ΓΟΥῸ δ ΜΕΤ ΆΟΥΡΙΆΟ: ΚΑΙΠΤΆΡΕ 
ΟΥ̓ΤΩΟσΚΑἈΙΟΥ ΓΩΟΕΙΤΟΙ ΓΕΝΟΝΤῸ -- ΟἸΤΕΝΤῈ 
ΗΓΕΝΜΙΧΆ. ᾿ΚΆΙΕΜΙΟΘΩ --ἰἈΝΑΡΘΟ:ΠΡΟΟΤΟΥΌΆΣ. 
ΟἈ ΤΌΜΕ ᾿ΚἈΙΕΓΕΝΗΘΗ ἈΕΑΦουολυύτωνθοιο 
ΑΥ̓ΤΟ Ειοερθᾶ ΚΕ κ᾿ ΟἈΡΑΛι.ιεοθλολκλᾶι 
ἈΥΤΓΩΒΘΙΠΤΕΡαΣ ΤΉΘΟΟΝΔΗ Ὁ ΘΧΆΕΓΟΝΧΥ ΤΟΙΟΟΙΆΛΘλΑ. 
εντωδωκλιγνωοο ΦοιλυτωντιύΜειο 
ΜΕΘΑΕΘΙΚΑ ΓΕΥΌΔΛΔΟΙΗ ΙΞ(ἈΘΗΟΘΘΙΚΚΆΙΕΘΙΠΕΝΆΑ. 
ΟἈΔΟΟΘΟΗΜΟΩΟΝΜΗΝΉΜΕΙΟ ΜΧΑΟΤΉΤ ἈΙΚΙΆΝΧΕΟΜΕ, 
ΠΟΡΘΥΟΝΙΕΘΆΑΕΠΑΆΥΤῊ. ΕΠΑΥ ΓΟΥΟ-- ΟΤΊΕΙΘΗᾺ 
ΙΚΚΑΙΘΙΠΕΝΆΥ ΓΟΙΟΟΪΒβρΡθῪΟ 15-- ΘΆΜΕΝ ᾿ΙΚΆΙΘΝΠΤΕΡΙΕΙΤΆ 
ΠΟΡΕΥΕΟΘΕΒΕΙΟΙΡΗΝΗ -- ΓΗΟΆΜΕΝΕΝΤΤΉΓΗΘΕ 
ΕΝΩΙΠΟΝΚΥΗΟΛΔΟΟΥ --ὩΟΘΙΟΆΆΧΟΝΟΒ ᾿ΚΆΙΘΙΔΟ 
ΜΟΩΝΙΚΆΑΘΗΝΙΠΟΡΘΥΘΟΘΘ -- ΜΕΝ ΤΟΝΆΔΧΟΝΤΌΜΝΙΚΑ. 
ΕΝΧΑΥ ΤῊ ᾿ΚἈΙΒΘΠΟΡΕΥΘΗ -- ΤΟΙΚΟΥΝ ΓἈΘΒΝΜΧΥ ΤῊ 
ΟἈΝΟΜΤΠΕΝ ΤΕΆΝΆΡΕΟοΟις 90 -- ΕΑΝΕΆΧΤΠ Δ ΚΑ ΓᾺ ΤΟΟΥΓ 
ΤἈΡΕΓΕΝΟΝΤΌΕΙΟΛΑΙ - ΚΡΙ ΜΆ ΤΟ ΝοιλνΝνιω 
ΟΆ ΚΆΙΕΙΔΟΝ ΚΟΥ͂Ν : ΤῸΝ -ΚΑΟΜΆΚΡΑΝΆΠΕΧΟΝ 
ἈΧΟΝΤΟΝΕΝΑΥ ΓΗΚΆΓΓΟΙ --ΤΕΟΕΙΚΟΙΛΟΟΝΟΟΙΚᾺΙ 
ΙΞΟΥ̓ΝΤ ἈΕΝΘΆΠΙ. ΚΑΤᾺ --ἈΟΓΟΟΟΥΚΗΝΆΥ ΤΟΙΟ 
ΤῊΝΟΥΓΚΡΙΟΙΝΤΌΝΟΙ 55 --- ΜΕ ΓΑΟΥΡΙΆἈΟΑΆλΆΛΑΝΑ. 
λΔΟΝΙΩΝΗΟΥΧΆΖΟΝΤΤΆΟΘ - ΟΤΗΤΤἈΙΚΑΙΆΜΧΕΩΟΜΘ 
ΕΝΘΆΠΙΔΙΚΙΜΗΔΥΜ.. --τ-ΠΧΥ ΤΓΟΥῸ :ΟΤΊΘΥΎΡΗ 


ΜΕΝΟΥΜΟΥΧΆἈΧΗΟΆΙΡΗ ΚΆΜΕΝΚΟΥΝ: ΤΗΝΓΗ͂ 


958 10}. 18, 8 --- 9. 


κα οΥἈγαθησφολρὰ 
ΙΚΟΥΜΕΙΟΟΙΩΙΤΑ ΤΕΜΗ 
ΟΙ(ΝΜΗΟΗ ΤΕ Τ ΟΥΊΤΤΟΡΟΥ 
ΘΗΝΑΆΙΕΙΟΘΆΘΕΘΙΝΤΟΥ 
ΚΑ ΓἈΙΚΛΧΗΡΟΝΟΜΗΟΆΙ 
ΚΟΥΝ : ΤῊἨΝΓΗΝΗΝΙΚΆΚ, 
ΕἸΘΒΆΑΘΗ ΤΕΗΞΕΤΈΠΡΟΟ 
ἈΚΧΟΝΠΕΙΤΟΙΘΟΤΑ ᾿ΚΚΑἈι 
ΗΓΗΘΥΡΥΧΩΡΟΟΘΟΤΙ 
ΧΧΈΕΡΟΙΝ :ἸΤΆΡΕΛΩΟΚΕΝ 
ἈΚΥΓΤΉΝΟΘΌΕΝΧΘΙΡΙΗ 
ΜΟΩΝΊΤΤ ΟΙΤΟΟΟΥΟΥΚΕΟΤΙ. 
ΕἸΘΙΥΟΤΕΡΗΜΆΤΙΑΝ 
ΤΟΟΡΗΜΆ ΤΤΌΟΟΟΆΧΕΝ 
ΤΉΓΗ ᾿ΚἈΑΙΆΠΗΡΆΝΧΘΕ 
ΚΙΚΕΙΘΕΝ :ΕἸΚΟΥΓΓΕΝΙ 
χοτουολρλαλ: καιεοθὰ 
ΟἈ ἘΣἈΚΟΟΙΟΙΆΝΆΡΕΟ 
ΠΕΡΙΕΖΩΟΜΕΝΟΙΕιΚΘΥ 
ΗΙΤΟΆΧΕΜΙΚΆ. :ΚΑΙΆΝΘ 
ΒΗΟΧΜΝΜΙΚΑΙΠΆΡΕΝΕΒΕΑ. 
ἈΟΝΕΝΙΚΧΦΙΆΑΘΙΆΡΕΙΜ 
εν ΟΥΑΙ ΤΤΟΥ ΤῸ 
ΘΙΚΛΗΘΗΤῸῺΣ ΓΟΙΤΩ)Ε 
ΙὩΝΟΩΙΤΆΡΒΘΜΕΟΛΧΗ 
ἈἈΑΝΕΟΩΟΤΉΟΘΗΜΕΡΆ 
ΤἈΥΤΗΟσ ἈΟΥΚΆ ΤΟ 
ΠΙΟΘΕΝΙΚἈΡΙΆΑΘΊΆΡΕΙΜ 


ΤΤΆΡΗΧΘΆΝΕΚΕΙΘΕΝ -: ς 
ΉΗΆΧΘΟΝ :ΕῷὩΟΤΟΥΟΡΟΥῸ 
εφραιμικλιηλθονεῷος 
ΤΟΥΟΙΝΚΟΥΜΙΧᾺ ΚΑΟλ. 

δ ΠΕΚΡΙΘΗΟΆΝΟΙΠΕΘΝΤῈ 
ἈΝΑΡΕΟΟΙΠΟΡΘΥΌΜΒΘΕ 
ΝΟΙΚΑ ΓἈΟΚΘΥΔΟΘΑΙΤΗΝ 
ΓΉΝΧ ἈΆΧΙΟΆ :ΚΆΌΘΙΠΤΆΝ 
ΠΡΟΟΤΟΥΟΧΑΘΆΦΟΥΟ 

ι. ἈΥΤΩΝΕΙΟΙΔΆ ΤΕΟΤΊΧΕΟ 
ΧΚ ΤῚΝ :ΕἸἈΓΓΟΙΟΟΙΚΟΙΟ 
ΤΟΥ ΤΟΙΟΕΦου λ΄ ΚΆΙθῈ 
ΡἈΦΕΙΜκΚΑΙΓΑΥΤΥΤῸΝ 
ΚΟΧΩΟΝΕΥ ΤΟΌΝΚΆΑΙΝΥ 
5 ΓΝΩΤΕΤΙΠΟΙΗΟΘΤῈ: 
ΚἈΙΕΙΚΑΙΝΆΝΕΙΚΘΗΙΚΑΙ 
ΕἸΟΗἈΧΘΟΟΆΝΒΕΙΟΤῸ, 
ΟἸΚΟΝ ΤΟΥΤΤΆΙΔ ἌΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΧΕΥΕΙ ΤΟΥ ΕΙΟΤῸ 
8. ΟἸΙΚΟΝΜΙΧᾺ ἈΚΆΙΗΟΘΙΤᾺ 
[Κ]ΪΟΌΝ ΤΟἈΧΎΥ ΤῸΝ ΧΕΙΟΙ 
ἈΧΡΗΝΗΝ :ΙΚἈΙΟΙΘΞΆΚΟ 
ΟἸΟΙΆΝΑΡΘΟΠΕριεΖῳ 
ΟΜΕΝΟΙΟΚΕΥΉΙΤΟΧΕ 
25. ΜΜΙΙΚᾺΧΔΧΥΓΟῸΝ: ΕΓ ΓῊ 
ἈΦΜΕΝΟΙΠΆΡΑ ΤῊΝ 
ϑυραντουποιλῳ 
ΝΟΟΟΙΘΙΓ ΓΟΝΥ 


φ54 100. 18, 9 --- 16. 


ΧΥΤΗΟΧΗΝΤΉΝΝΥΚΤΆ. 
ΕΘ ΟΤΌΠΡΩΙ :ΙΚΚἈΙΕΣΆΤΙΘ 
ΟΤΓΘΙΆΆΝΑΥ ΓΗΝΆΜΑΤΟΣ) 
ἈΝΆΒΕΝΕΙΝΤΌΝΟΡΘΡΟ, 

ΚΑΙΗΆΧΘΕΝΗΓΥΝΗΤΌΠΡΟΟ 
ΠΡΟ ΚΑΙΕΙΤΕΟΕΝΊΤΆΡΑ. 
ΤΗἨΝΘΥΡΆΑΝΤΟΥΠΥΆΩ 
ΝΟΟΤΟΥΟΙΚΟΥ ΓΟΥΆΝ 
ἈΡΟΟΟΥΗΝΟΚΥΡΙΟΟλῪ 
ΤῊἨσεκθιεωσουλιεῳω 
ΜΗΟΘΕΝ -ΚΑΙΆΝΕΟΤΉΟΚΥ 
ΡΙΟΟΛΥ ΤΉ ΓΟΠΡρΡΟλΙζᾺΙ 
ἩΝΟΙΞΕΝ᾽ ΓἈΟΘΥΡΑΆΟΤΟΥ 
ΟἸΚΟΥΚΚΑΙΕΣΗΆΧΘΕΝΤΟΥ 
ἈΠΤΕΆΘΘΙΝΘΙΟΤΉΝΟΛΟ, 
ΧΥΤΟΥΚἈΑΙΪΔΟΥΗΓΎΥΝΗ. 
ΗΠΆΑΛΆΧΔΙΚΗΧΥ ΓΟΥΊΤΙΕΙΤΤῸ) 
ΚΥΆΠΆΑΡΑΓΓΗΝΘΥΡᾺΝ Ι'ς 
ΕΧΙΡΑΙΟΆΧΥ ΓΗΟΘΕΙΤΙ ΓΟΠΡΟ 
ΘΥΡΟΝΙΚΆΙΘΙΠΘΝΠΡΟΟ 
ΧΥΓΟΝΆΝΆΑΟΤΉΗΘΙΗΚΆΙΆΤΠΠΙΕΛ. 
ΘΩΜΕΝΚΑΙΟΥΊΚΆΙΤΕΚΡΙ 
ΘΗΛΥΤῸΛΑΛΆ ΓΕΈΘΝΗΙΚΘΙ 

ΙΞΑΙἈΝΘΆΑΔΧΕΕΝΆΑΥ ΤΉΝΕΠΙ 
“ΤΟΥΤΙΟΖΎΤΙΟΝ :ΙΚΆΙΆΝΘ 
ΟΤΉΗΟἈΧΣΧΝΗΡΙΚΑΙΆΙΤΗΆΧΘΕΙ 
ΕΙΟΤΟΝΤΟΙΤΟΝΑΥ ΓΟΥ 


1070. 19, 


ΚἈΙΕΙΟΗΆΘΕΝΕΙΟ-:- ΤῸΝ: 
ΟἸΚΟΝΑΥ ΤΟΥ Κλιθλλεα 

ΚΟΥΝ :ΜΑΧΑΙΡΆΝΙΚΆΔΕΙΤΕ 
ἈΔΧΕΕΤΟΤΉΗΟΙΤΆΑΛΆΔΛΙΚΗΟ 
λχΥ ΤΟΥ ΚΑΙ Μελισεναυ 
ΤΉΝΙΚΑ ΓἈ ΤΓΆἈΟΟ ΓἈΧΛΥΤΉΟΘ 
βιολωλθκλμεριᾶλοις 
ΕΣΆΤΠΠΕΟΤΊΆΕΝ-- ΑΥ̓ΤΆ: 
εἰσ ολοφυλλοιηλκ.: 

1. ΙζΙΕΓΕΝΕΘ ΤΟΙΤΆΟΘΟΟΡΑΣ 
ΕἈΘΓΕΝΟΥ ΓΕΕΓΕΝΗΘΗ 
οΥ̓Τεωφϑηουτώολκ. 
ΠΟΤΉΘΗΜΕΡΑΟΆΝΆΒΑΆ 
σεως ΝΗ Ά ΘΙΓΓΗῸ 
ἈΙΓΥΤΙ ΓΟΥΕΘΟΤΉΟΘΗ 
ΜΕΡΑΟΤἈΥ ΤΉΟΘΘΘΟΘΕ 
ΔΗΘΑΥ ΤΟΙΟΠΕΡΙΆΥΤΉΟΘ 
ΒΟΥΧΗΝΙΑΙΧΆΧΗΟΧ ΤΕ 

ΚΑΟΘΘΞΗΧΘΟΝΙΤΆΝΤΈΟΟΙ 

0 ὙἹΟΙΠΗᾺ ΚΑΙ σΘΙιΆΗΟΙ 

ἈΟΘΗΙΤΙΆΑΟΧΗΟΥΝΆΓΩ 

ΓΗΘΟΆΛΝΗρθιολπολκ,. 

ΙΚἈΑΙΘΟΟΚΗΡΟΆΚΘΕΚΑΆΙ 

ΓΗΓΆΛΑΛΔΔΑΠΡΟΟΙΎΡΙΟ, 

ΘΕΙΟΜΆ οηφᾷᾶ :ΚἈΑΙΘΟΤῊ 

“ΤΟΙΚΧΙΜΆΙΤΑΝ ΤΟΟΤΟῸΥ 

Ἀλουπλολιλφυλλι 


1 


20 


48 --- 20, ῷ, 


ΙἩΧΕΝ ΤῊΕΚκικΛΗΟΙΆ ΤΟΥ 
ἈΧΟΥΤΟΥΘΥ ΤΕ τρλιζοοι 
ἈΟΧΙΆΙΆΛΘΟΆΧΝΆΡΕΘΟΙΠΘ 
ΖΩΟΝ ΟΠ ΜΘΝΟΝΡΟΜ 
«ῬἈΙΆΝΙΚΑΙΗΙΚΟΥΌΆΝΟΙ 
ὙἹΟΙΕΕΝΜΙΆΜΙΝΟΤΙΆΝΕ 
ΒΗΟΆΧΝΟΙΥΪΟΝΙΝΗΧΕΙΟΜΆΘΟ 
ΟΗΦΆΑΆΚΑΙΘΗΙΤΆΝΟΙΥΊΟΙ 
'ρΡληλ᾽ :ἈΧΆΗΟΆ ΓΕΙΤΟΥ 
ΕΓΕΝΕΤΟΗΚΑΙΟΙΆΛΧΥ ΓΗ 
ΚἈΑΙΆΙΠΕΚΡΙΘΗΟΆΝΗΡΟ 
ἈΕΥΕΓΓΗΟΟΧΝΗΡΤΉΟΘ 
ΓΥΝΆΒΝΚΟΟΤΉΘΠΕΦΟ 
ΝΕΥΜΕΝΗΟΚΆΙΘΙΠΤΕ 
ΕΙΟΓΆΚΑΑ ΓΗΟΘΚΕΝΘΙΆΜΕΓ. 
ΗἈΘΟΝΕΓΟΘΙΚΑΙΗΙΤΆΛ. 
ἈΧΚΗΜΟΥΚΑΤΓΆΛΥΌΛΙ 
ΚΟᾺΆ ΝΕΟΤΉΟΘΆΝΕΠΕ 
ΜΘΟΙΆΝΑΆΡΘΟΟΙΠΆΡΑ. 
“ΤΗΟΓΆΒΑΆΧΚΆΙΠΕΡΙΕ 
ΚὙΙΚΧΩΘΆΝΕΙΤΕ ΧΟΥ͂Ν: 
ΤῊἨΝΟΙΚΙΆΝΝΥΙΚΤΟΟ.. 
κλυεμεηθϑθεληολῖλνᾳᾶ 
ΠΟΙ ΤΙΝΆΙΚΑΟ ΤΉΜΠΑΛ 
ἈΧΚΗΝΜΟΥΘΤΆΤΠΝΟΩ 
ΟἈΝ -- ΚΆΙΕΝΕΙΤΕΞΆΝ 
ἈΥΤΗ -ΚἈΑΙΆΙΤΕΘΆΝΕΙ 


ΙΞ(ΔΙΘΙΤΒΆΧΕΒΟΜΗΝΤΉΟΠΑΛΣΧ 
ἈΧΚΗΟΜΟΥΚΆΙΕΜΕΆΙΟΆ. 
ΧΥΤΗΝκΑιεσαπεοτιλα. 
ΕΝΙΤΑΝΤΊΟρΡΚΆΗΡΟ 

" ΝΟΜΙΛΟΙΗΛΧΟΤΊΕΙΤΟΙ 
ΗΟᾺΝ ἈΖΘΜΜΆΙΚΑΙ ΆΦΡΟ 
ΟὙΝΗΝΟΜΝΙΗΆΣΙΔΟΎΤΙΧ. 
ΤΕΟΥΜΘΒΘΙΟΥΪΟΜΗΆΔΟ 
ΤΕΘΧΥ ΓΟΙΟΧΟΓΟΝΙς 

ι.. ΒΟΥΆΗΝ ΚΟΔΕ :ΙΚλυλ. 
ΝΕΟΤΉΠΆΑΟΟΆΧΛΆΧΟΟσ 
Οσλ ΝΗρειολεγωνουκει 
σΕΧΘΥΟΘΟΜΑΆΑΙΘΆΆΝΗΡΕΙΟ 
“ΤΟΟΚΗΝΟΜΑΆΑΥ ΤΟΥ ΚΑΙ 

ιὸ ΟΥὙΚΕΚΙΚΆΑΙΝΟΥΜΕΜΝΆΝΗΡ 
ΘΙΟΤΟΝΟΙΚΟΝΑΎΥ ΤΟΥ 
ΜΥΝ ΤΟΥ ΓΟΤΟΡΗΜΆΟΠΟΙ 
ΗΟΟΜΕΝ᾽ ΓΗΓΆΚΆΑΆ -- ἈΝᾺ 

-- ΚΗΟΟΜΕΘᾺ :ΕΤΠἈΥ ΤῊΝ 

Ὁ. ΕΝΚΧΗΡΩ :ΚΑΙΧΗΜΥῸΟ 
ΜΕΘΑΔΛΔΘΚΆΑΆΧΝΑΡΆΟΤΌΟΙΟ 
ΘΙΚΑΤῸΝ ΚΤ ἈΙσΤἈ ΟΟΥ 

ΧΚἈΔΟΙΟΙΗΆ.: ΙΑ εις ΓΟΝΤῸΙΟ 

ΧΙΆΙΟΙΟ :ΚἈΙΧΙΆΙΟΥΟΤΌΙΟ 
5 ΜΥΡΙΟΙΟΆΆΕΒΕΙΝΕΙΠΤΙΟΙ 

ΤΙΟΜΟΝ ΤΩΛΧΆΓΟΘΠΙ ΤῈ 

ἈΘΟΘΤΟΙΟΘΙΟΙΤΟΡΘΥῸ 


9560 0}. 30, ὃ -- 10. 


ΜΕΝΟΙΟ ΓΗΓΆΒΆΑΛΟΓΟΥΚΘΕ ΡἈΕΘΙΚΕΙΝΗΘΙΚ ΓΩΟΝΤΠΟᾺΧΘ 


ΝΙΆΜΙΝΚΑ Τ ἈΠΙΑΟΘΆΝΤΗΝ ΟΝΙΤΕΝΤΕΙΚΆΙΕΘΙΚΟΟΙΧΙ 
ἈΦΡΟΟΥΝΗΝΗΝΕΠΟΙΗ ὉΔΧΔΕΘΟΧΝΑΡΩΟΝΟΠΩΜΒΕ 
ΕΝΕΝΙΗΚΣ ΚἈΑΙΟΥΝΗΧΘΗ νωνρομφλιλνχωριοτσ 
ΠᾺΟΛΧΝΗΡΙΗΆ ΘΙ ΤΌΝΙΟ ὁδ ΚἈΑΤΟΙΚΟΥΝΤΤΩΟΝΤΉΗΉΝΓΆ, 
ἈΘΩΟΝΩΟΆΝΗΡΕΙΟΕΡΧΟ ΚΕἈΧ [ΠΟΥ ΤΟΙ: ΕἸΤΕΟΙΚΘΙΤΗ 
'ΜΘΝΟΙ :Ι«ΞἈ ΙΒ ΣἈ ΠΕοτιλκ. ΟἈΝΕΙΤΤ ἈΚΟΟΙΟΙΆΝΑΡΘΟ 
ἈΦΥλληηλ ΑΝ ΡΆΟΕΝ “Ὁ ΝΘΆΝΙΟΚΟΙ ΧΘΙΚΆΘΙΚΤΟΙ 
ΠΆᾺΘΗΦΥΛΗΚΕΝΙΆΜΙΝ ΚΕΚΙΤΆΝ ΤΟΟ ΤΟΥ ΆΛΛΟΥ 
ἈΘΓΟΝΤ ΟΤΙΟΗΚΆΚΙΆΛΧΥ τ ἈΚ ΤΟΥ ΓΟΥ ΓΙ ΓΆΙΚΟΟΙΟΙΆ. 
ΤΗΗΓΕΝΟΜΘΝΗΘΝΗΜΓ, ΚΑΡΕΟ:ΕΚΧΘΚΤΌΟΙΆΜΦΟΤΕ 
ΚΑΙΝΥΝΙΑΟΤῈ ΚΟΥΝ -ΤΟΥῸΣ βοΟλ ΣΟΙ :ΠΆΝΤΕΟΟΥ ΤΟΙ 
ἈΡΧΑΟΤΟΥΟΛΧΟΕΘΕΙΟ ΓΟΥῸ σφῬενλονητλικλλλον 
δεν γλελὰ-- ΤΟΥ ΟΥ̓ ΪΟΥῸ “ΓΕΟΧΙΘΟΥΟΠΡΟΟΤΉΝΤΡΙ 
ΞΕΘΆΙΆΜ᾽ ΚΟΘΑΝΆΑ ΤΩΟΟ τ ΧἈΚΧΑΙΟΥΔΙΆΜΑΆΡΤΆΝΝΟ, 
ΜΕΝΑΥΓΟΥῸ ΚΑΘ ΣΆΡΟΥ ΤΘΟΙΚΑΙ --ἸΤᾺΟ :ἈΝΗΡΊΗΆΣ. 
ΜΕΝΙΚΆΚΙΆΝΕΒΞΙΗΛ. Θ΄ΠΠΕΟΚΘ ΠΗΟΆ ΝΧΩωρισ ΤΣ 
ΚΑΙΟΥΚΗΘΕΘΆΗΟΆΝΟΙΥΟΙ ὙἹΩΝΕΒΘΝΙΆΜΙΝΤΈΤΡΑΆ 
ΚΕΝΙΆΜΙΝΕΙΟΆΧΚΚΟΟΥΌΛΙ κοοιδυχιλν θολν 
τησφωνηστωνλλθλα Ὁ σπωμονωνρομφάαικχι 
φωνλυτωντωνυτὦῷ ΤᾺΝ ΤἜΟΟΥ ΤΟΙΆΝΆΡΘΟ 
ΙΉΧ. :ΚΑΙΟΥΝΗΧΘΗΟΆΝ ΠΟΆΧΘΜΙΟΤ ΔΙ :ΚἈΑΙΆΝΕΟΤῊ 
᾿ΟΙΥ̓Τοικενι ΜΝ θις τ ΟἈΝΙΚΑΙΆΝΕΘΕΚΗΟΆΝΘΙΟΕΆΙ 
ΠἸολθωνῪ ΓΩΝΕΙΟΓᾺ ΘΗΛΙΚΑΙΒΠΗΡΩΟΤΉΟΑΣΝΝ 
ΒἈᾺΧΛΕΞΕΘΆΘΘΙΝ ΤΤΟΥΤΙΟΧΕ 85 ΘΝΤΤΩΟΘΟΣ ᾿ΚἈΙΘΙΠΆΝΟΙ 
ΜΗΟΔΙΜΕ ΓΑΥΪΩΜΝΙΗΧ..: ὙἹΟΠΗΛΧΙΓΙΟΑΝΆΒΗΟΘΕ 
ΚἈΙΕΙΤΕΟΙΚΕΠΗΟΘΆΝΟΙΥΥ͂Ϊ ΤἈΙΗΜΙΝΆΦΗΓΟΥΜΒΘ 


ΟΙΚΕΝΙΑΜΙΝΕΜ ΤΓΗΗΜῈΕ ΜΟΓΠΙΟΧΕΜΜΗΟΔΙΜΕ ΑΔ. 


457 100. 90, 10 --- 18. ͵ 


κλιθκοιμηθηολμύω. 
ΕὩΟΤΟΥΜΕΟΟΝΥΚΤΙΟΥ] 
ΚἈΑΙΆΝΕΟΤΉΙΤΕΡΙ ΓΟΜΕ 
ΟΟΝΥΚΤΊΙΟΝκΚΆΙεθλλ. 
ΕΕΤΟ ΓΩΟΝΘΥΡΩΟΝΤΉΟΘ 
ΤΤΥΧΗσΤΉΗσπολεῶώοις 
ΤΩΟΝΔΑΥΟΟΤΆΘΜΩΝις 
ἈΝΕΒΧΟΤΆΟΘΕΝΑΥΓΆΧΟ 
οΟοΥ̓ΝΤωμΜοκλωκαιε 
ΠΕΘΗΙΚΕΝΕΙΤΙ ΤΩ 
μωλυ τού καλὰ ΝΗΝΕΓ 
ΚΕΝΧΥ ΓΆΘΙΠΙ ΤΉΝΙΚΟ 
ΡΥΦΗΝ ΓΟΥΟΡΟΥΟΟΘ 
ΟΤΊΝΘΙ ΠΠΠΡΟΟΩΙΤΟ 
ΧΕΕΡΩΝ : -- ΚΑΙΕΘΗΚΘΕ 

-- ΑΥΤΆΘΚΘΙ :ΚΑΙΕΓΕΝΕ 

᾿ ΤΟΜΘΤΆΑΤΑΥ ΓΆΙΚΆΙΗ 
ΓἈΤΙΗΟΘΕΝΓῪ ΜΆΝΚΔΧΕ 
ΠΙΤΟΥΧΙΜΆΡΡΟΥΟΩΡΗᾺκ 
ΚΑΙΟΝΟΜΆΑΛΎΥΤΉΔΛΑ. 
ἈὉΧΆΚΑΙΆΝΕΒΗΟΆΧΝ 
ΠΡΟΟΛΧΥΤΉΝΟΙΟΆΧΤΡΑΆ 
πΤωνλλλόφύλο 
ΙΞΙΕΙΠἈΝΑΥ ΤΉΛΠΙΙΆ. 
ΤΗΟΟΝΑΥ ΤΌΝΚΆΑΙΔΕ 
ΕΝΤΙΝΙΗΪΟΧΥΟΛΎΥΓΟΥ 
ΕΟΤΙΝΗΜΕΓΆΛΗΙΚΑΜ' 
ΒΕΝΤΙΝΙ Δ ὙΥΝΗΘΟΜΒΘ 


10 


10 


ΘἈΑΠΡΟΟΧΥΓΌΝΚΆΙΔΗ 
ΠΟΟΜΕΝΆΑΥ ΓΟΝΩΟΤῈ 
ΨΤἈΠΙΝΟΩΟΛΔΙΧΥ ΤΌΝΙς 
ΗΜΙΟΔΗΉΟΘΟΜΕΝΟΟΙ: 
ἈΝΗΡχιλιουοιζλιαιςα.. 
“ΤΟΝΑΡΓΥΡΙΟΥΚΆΙΕΙ 
ΠΕΝ ΔΑ ΧΘΙΆΔΠΡΟΟΟᾺΜ 
ΥΨΩΝΑΙΤΆΑΓΓΙΆΟΝΜΟΙ 
ΕΝΤΙΝΙΗΪΟΧΥΟΟΟΥῊ 
ΜΕΓΆΛΧΗΚΑΙΕΝΤΊΝΙΔΕ 
ΘΗΟΗΤΟΥ ΓΆΙΤΙΝΩ 
ΘΗΝΆΟΆΙ ΚΆΙΘΙΠΕΝ: 
ΠρΡοολΥΤηνολμΜύων 
ΘἈΝΔΗΟΘΦΘΙΝΜΕΕΝΘΕ 
ΤΡ ἈΝΕΥΡΑΙΟΥΓΡΆΙΟΜΗ 
ἩΡΗΜΩΜενΝΆΙΌΚΆΙΆΟ 
ΘΕΝΗΟΩΚΆΙΆΙΟΟΜΑΆΛΙ 
ΦΟΘΙΟΤΩΝΆΝΟΝ ᾿ς 
ἈΝΗΝΕΓΚΆΑΝΑΎΥΤΉΟΙ 
οατραπατωνλλλο: 
φύλων δ ΤἌΝἝΥΡΑΟ 
ὙΓΡΑΟΜΗΗΡΗΜΩΜΩΕΘ 
ΝΜΆΟΘΙΚΚΑΙΘΔΗΟΘΕΝΑΥ ΤΟ, 
ΕΝΑΎΥ ΆΙΟ: ΚΑΙ ΤΌΕΝΘ 
ἈΡΟΝ- ΑΥΤΟΥ :ΘΚΆΘΗ 
ΤΟΛΥ ΓΟΥΕΝΤῸ ΓΆΜΊΕΙ 
 ΚἈΑΙΘΙΠΕΝΠΡΟΟΛῪ 
ΤῸΝ -ἈΧΧοφύλοιδγη 


φ4Ρ Ι͂|0υ}. 16, 8 --- 9. 


οεολαμγύωνκλλθρη. 665 ΤΟΕΝΤω τ ἈΜιω "ς 


ΞΕΝΤΤ ἈΟΘΙΤΤ ἌΝΘΥΡΆΑΟΘ ἈΙΘΒΟΠΆΘΒΝΑΥ ΓΆΆΔΙΤΟ 
ΟΝΤΡΟΠΟΝΔΙΆΟΙΤΆ ΤῈ ΤΟΩΝΕΡΆΧΙΟΝΩΝΆΣΥ, 
ΚἈΑΩΦΟΜΑΆΑ ΤΓΟΥ ἈΙΙΟΦΤῚ “ΤΟΥ ΟΡΑΆΜΜᾶᾺΚ -ΚΆᾺΙ 
ΜΆΓΜΑ ΓΟΟΘΝΤΏΣΟΟ δ ΘΙΠΕΝΔΑΆΛΕΘΙΧΆΠΡΟΟ 
ΦΡΆΝΘΗΝΑΆΙ Κ ΑΎῪ ΤῸ :ἸΤῪ ᾿ΟἈΜΥωΝ ΘΟ ΝΥ 
ΡΟΟ:ΚἈΙΟΥΚΕΓΝΩΘΘΗ ΠΑΡαλογιοώμεις 
ἨΙΟΧΥΟΛΧῪΥ ΤΟῪ : ΚΆΜΕΙ ΘΒἈΆΧΆΑΗΟΆΧΟΠΡΟΟΜΕ 
ΠΕΝΑ ἈΧΕΘΙΆΑΤΡΟΟΘΟΆΜ ΥΕΥΔΗἈΣΝΆΓΓγΘιΧΟΝ 
γωνῖλΟΥΤΙἈῥλΟΡγὶ ι ΔΗΜΟΙΘΝΤΊΝΙΔΘΘΗ 
ΟΩΟΜΕΘΆΛΧΧΗΟΆΟΘΠΡΟΟ ΟΗ ᾿ΚἈΙΘΙΤΕΝΤΊΙΡΟΟ 
ΜΕΥΕΥ ΔΗ: ΝΥΝΟΥΝᾺ ΧΥΤΗΝ θα ΝΥ ΦΆΝΗΟ 
ΝΜΆΓΓΕΘΙΆΟΝΜΟΙΕΝΤῚ οτος ΤἈΟΘΒΘΠ, ἈΟΘΙΡΆΑΟΤΗΟ 
ΜΙΆ ΘΘΗΟΘΗ :ΙΚΆΙΕΙΠΕΝ κεφαληομούμετὰ 
ΠΡΟΟλΧΥΤῊΝν -θλν λαὸ 5 ΤΟΥ ΔΙΆΟΜΑ ΤΌΟΙΚΑΙ 
σομω ληο ον ΜΕΕΝ ΕΝΙΚΡΟΥΘΗΟΘΝΤῸῺ 
ἘΘΠΤᾺ :ΚἈΑΧΟΩΔΙΟΙΟΚΆΙ πλοοΐλλω -- ΕΙΟΤῸΝ 
ΝΟΙΟΒΝΟΙΟΟΥΚΕΓΘ Ὁ ΤΌΟΙΧΟΝ : -ΚΆΙΘΒΟΟΜΘ 
ΝΗΘΗΕΡΓΟΝΚΆΙΆΟΘΘΘ ἈσΘΕΝΗΟΙ[]ΚΑΙΟΎῪΚΕΙ 
΄- ἸΟΟΩΟΚΑΙΘΟΟΜΆΙΟ) 0 [ΓΓΙΥΤΤΆΡ ΣΟΙ] ΚΆΙΘΙΤΕ. 
σΘιΙσ ΤΟΝ ἈΝΝΙΚΑΙ ΠρΡΟΟΧΥΤῸΌνοιλλλο 
ΘΆΆΕΕΝ-- ΧΥΤῸ : Δ ΆΛΧΘΙι φυλοιθπιοβδολ Μύω: 
χλκαλῳλιλκλινλυς ΚἈΑΙΕΞΗΓΕΡΘΗΘΚΤΟΥ 
ΕἈΛΗΟΘΘΝΑΥ ΓΤΟΝΕΝΑΎ ὙΤΙΝΟΥΧΎΥ ΤΟῪ ᾿ΚΆΙΕ 
ΤῸΌΙΟ :ΙΚἈΙΕΙΠΕΝΤΙΡΟΟ 5 ΞΕΟΠΤΆΟΘΕΝΚΟΥΝ : : ΤΟΥῸ 
τον: ολλλόφύλοι ΠἈᾺΟΘΟΧΑΟΥΟΘΕΝΤΌΟΥ 
εἸτιοθοαμγωνπνιζαι φΦλοματΊ-- ΘΚ ΤΟΥ ΤῸΙ 


“ΤΟΘΝΕΑΡΟΝΕΚΆΘΗ ἜΧΟΥ ΚΑΙ ΧΟΥ͂Ν ΓΟ Δ. 


4417 10}. 10.9 --- 14. 


-» Δ΄... 0 κα οϑ' πῶς 


ἈΟΜΆᾺ. --ΚἈΑΙΟΥΚΚΕΓΝΦΟΘΘΗ 
ΞΗΪΟΧΥΟΛΧΎΥ ΓΟῪ : ΚΆΜΕΙ 
ΠΕΝΠΡΟΟΛΧΛΎΥ ΓΌΟΝ - ΔΆ. 
ΦΆΘΙΛΧΑ : ΤΠ ΘΕΡΕΙΟΗΓΆ. 
ΠΗΚΑΟΕΘΙΚΑΙΗΚΆΡΔΣΔ. 
ΟΟΥ̓ΟΥΚΕΟΤΊΙΝΜΕΤΤΕ 
ΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΤΡΙΤῸΝ 
ΠᾺΡΕλογιοομβδκλιοὺυκ 
ἈΠΙΗΓΓΙΆΘΟΜΟΙΕΝΤῚ 
ΗΙΟΧΥΟΟΟΥΗΜΕΓΆΛΆΗ: 
ΚΞ ἈΑΙΕΓΕΝΕ ΤΟΟΤΤΕΚΆ ΓΕΙΡ 
ΓΧΟΛΧ ΤΤΟΧΥΤΤΟΝΤΌΙΟΆΧΟ 
ΓΟΙΟΛΑΥΓΗΟΟΆΧΗΝΤῊΝ 
ΝΜΥΚΤΆΚΑΙΠΆΡΗΝΟΩ 
ΧΑΗΟΘΝΑΥ ΓΟΝΙΚΆΙΟᾺΙ 
γογγχησδανεώσβειο 
ΘΆΝΆΤΡΓΟΝ ᾿ΚΑΑΙΆΤΙΗΓΓΕΙ 
ἈΕΝΑΥΤΗΠΆΝΤΓΑΓΤΆΛΝ. 
ΙΤΟΚΆΑΡΑΟΧΟΛΥ ΓΟῪΥῚς 
ΕΙΤΕΝΑΥ ΤΗΞΣΥΡΟΝΟΥ. 
ΚΑΜΝΆΒΗΟΕΘΤΆΙΕΘΙΤΙ ΤῊ 
ΚΕΦΑΧΗΝΜΟΥΟΤΊΙΝᾺ 
ΖΕΙΡΑΙΟΟΘΥΈΓΩΕΚΚΟΙ 
ἈΙΧΟΜΗΤΡΟΟΜΟΥΚΑΆΙ 
ΕἈΝΞΥΡΗΟΘΜΘΆΙΤΟ 
ΟΤΗΟΘΕΓἈΙΆΤΠΕΜΟΥ 
ΗΪΟΧΥΟΜΟΥΚΆΙΧΟΘΕ 
ΜΗΟΩΟΙΚΑΙΕΟΟΜΊΆΙΚΑ. 


ΤἈΠΑΝ ΓἈΟΤΟΥΟΧΝΟΥῸ 
ΙΚιειλενλλλειλλο [λα 
ΠΗΓΓΕΙΆΧΕΝΧΥ ΤΉΠΚΧ 
ΤᾺ ΓΑΧΠΟΚΑΡΔΙΧΟΧΥΤΟΥ 

δ ΙΧ Πεοτιλενκλιδιςλ. 
ἈΘΟΘΝΤ ΟΥ̓ ΟΟΆ ΤΡΆΤΙΆΟ 
τωνλλλοφυλωνὰβ 
ΓΟΥΌΧ. - ἈΝΆΒΞΗΤΕΤΟΣ 
ΤᾺ ΞΟΤΙΆΝΗΓΓΕΙΆΕΝ 

. ΜΟΙΠΆΘΟἈΥΝΤΉΗΉΝΙΚΑΡΑΙ 
ἈΝΑΥ ΤΟΥ ᾿ΚἈΙΆΝΕΒΚΗ 
ΟἈΝΤΡΟΟΛΧΎΥ ΓῊΝ -- ΤᾺ 
ἘΟΛΙ ἈΙΟΧ ΤΡΑΠΙΔΙΤΩΝ 
ἈΧΧόφΦΥλων ΚΆΙΗΝΕΓ 

15. ΚἈΝΤΤΟἈΛΡΓΥΡΙΟΝΕΝΤΆΙΟ 
ΧΕΡΟΙΝΆΥ ΤΓΩΝΚΆΘΙΕΚΟΙ 
ΜΕΟΕΝΧΆΥ ΓΟΝΆΝΆΜΒΘ 
ΘΟΟΝΤΟΩΝΓΟΝΆΤΩΝ 
ΧἈΥΓΤΗΓΟ: ΚἈΙΘΚΆΧΛΕΟΕΝ 

Ὁ ΤΌΝΚΟΥΡΘΆ :ΚἈΙΘΞΎΡΗ 
ΘΕΝ ΤΟΥΟΘΙΠ Τ ἈΚΟΟΤ Ὺ 
ΧΟΥΟΤΉΟΙ Φαληολγ 
ΤΟΥΚΑΙΗΡΣΑ ΤΟΎ ΤΙ 
ΝΟΥΌΟΘΆΙ ΚἈΙΆΤΙΕΟ ΓῊ 

5. ΗΪΟΧΥΟΛΧΛΥ ΓΟΥΛΧΤΙΧῪ 
ΤΟΥΚΑΙΕΙΠΕΝΆΎῪ ΤῺ 
τλλλθιλλὰ λυ 
Χοιθιμσεοαμωνις.. 


928 10}. 10, 14 -- 90. 


ΕΞΗΓΕΡΘΗΕΘΙΓ ΓΟΥΎΤΙΝΟΥ 
ΧΥΤΟΥ ᾿ΚἈΙΕΙΠΕΝΕΣΘ 
ἈΕΥΘΟΜΑΙΚΔΙΠΟΙΗΘΩ) 
ΙΞἈΘΟΩΟΆἈΘΙΚΑΙΆΠΟΤῚ 
ΝΜΑΞΟΜΑΙΚΑΙΧΥ ΓΟΟΟΥ 
ΚΕΓΝΩΟΤΙΚΟΛΠΘΟΤῊ 
ἈΠΑΥΓΤΟΥ ᾿κλισπαλλξοι 
ΤΟΧΥ ΓΟΥΟΙ ἈΧΟΦυ λοι 
κα σωρΥΝ Ττογοοῷφϑλλ 
ΜΟΥΟΧΥ ΓΟΥκλικὰ ΤῊ 
ΓᾺΆΓΟΝΆΑΥ ΤΟΝΕΙΟΓΆΖΑ,. 
ΚἈΑΙΘΔΗΟΆΝΑΥ ΤΌΝΕΝ 
ΤἸΆΙΔΑΙΟΧΑΆΚΆΙΟ: ΚΑΟΗ͂Ι 
ἈΛΗΘωΝΕΝοικΚῶ ΤῊΟ 
«ῬΡγΥλΆκης "ΚΑΙΗΡΣΆ ΤῸ 
ΗΘΡΙΣ" ΤΗΟ ΚΘ φΆλης 
ΧΥΤΟΥΧΝΑᾺΤΕΙΆΔΛΙΗΝΙ 
ΚἈΑΕΣΥΡΗΘΗ Κλιοιολ. 
τραποτωνλαλλοφυλῶ 
ΟὙΝΗΧΘΗΟΆΝΤΟΥΘΥ 
ΟἈΙΘΥΟΙΆΝΜΕΓΆΛΗΝ 
ΔΑΓΩΝ ΤωθεωλυΥτοῦ 
καὺ ΤΟΥ ΥΦΡΆΝΘΗΝΑΙ 
ΙΞἈΙΘΙΠΆΝΠΆΡΕΔΟΟΚΕ. 
ΟΘΟΗΜΩΝΕΝΧΙΡΙΗ 
ΜΩΝΟΧΜΨΩΏΝΤῸΝ 
ΕΧΘΡΟΝΗΜΩΝ ᾿ΚΆΙΘι 
ἈΘΝΑΥ ΓΟΝΟΛΆΟΟΙΚΑΙ 


10 


18 


ΗΝΘΟΆΧΝΤΟΥΟΘΕΘΟΥῸ 
ἈΥΤΟΩΝΟΤΊΘΙΠΆΝΙΤΑ. 
ΡαλκαΝΝοΘΘοσοηΜω 
ΘΝΧΙΡΙΗΜΩΝ, ΤΌΝΕΧ 
ΘΡΟΝΗΜΩΝ "ΚΑΙ ΤῸΝΘ 
ΣΕΡΗΜΟΥΝΤ ἈΤΉΝΓΗ 
ΗΜΟΩΝΟΟΤΙΟΘΠΆΗΘΥ 
ΝΕΝΤΟΥΟΤΡΑΥΜΑΤῚ 
ἈΘΗΜΩΟΝ ᾿ΚΆΙΕΓΕΝΕ 


“ΤΟΟΤΕΗΓΆΑΘΥΝΘΗΗ 


κἈΑρδιλαλυτωώνκαιθι 
ΠἈΝΚΑΧΘΟΆΧ ΓΕ ΤΟΌΝΟΆΧΜ 


γων - εξοικουφυλὰ 


Ξ-ΊΙΚΗΟ :ΚΑΙΠΕ ΣΆ ΤΌΝ 


ΤΙΟΝΗΜΩΝ -ἸΚΆΕιται 
ἈΘΟΘΝΤΌΝΟλΜΥΩΝ 
ΕξοικοΥ ΤΗσΦυΥλΆιηο 
ΚἈΑΙΕΝΕΙΤΕΖΟΝΆΥ ΤῸ 
ΚἈΑΙΕΟ ΤΗΘΟΆΝΑΧΎΥ ΓΌΝΑ 
ΜἈΆΜΕΟΟΝΤΩΝΑΥΟὉΟΤΎΥ 
χων: καιθπενοαμγ 
ΤΡΟΟΤΌΙΤΕΔΆΡΙΟΝΤΟ,. 
ΧΙΡΑΓΩΓΟΥΝΤ ἈΛΥ ΤῸ, 
ΕἸΤΑΝΆΑΠΆΥΘΟΝΜΘΔΆΗ 
ΚἈΑΙΠΟΙΗΘΟΝΥΉ ἈΧΆΦΗ 
ΟΕΜΕΘΙΓΟΥΟΤΥΧΟΥῸ 
ΕφωνοοικοοθγπΟ ΤῊ 
ΡΙΚΤ ΕΑ ΤΟΝιΚΑῚ 


349 10}. 16, 30 --- 30. 


82 


ΕΠΠΟΤῊΉΡΙΟΟΜΑΙΘΙΤΑΥ, ΤΟΥ ᾿ΚἈΑΙΘΙΤΕΝΟΆΜΎΥΩΣ 


ΤΟΥῸ-- ΟΔΕΠΈΕΈΘΕΠΟΙ ἈΠΟΘΑΝΘΤΤΩΗΨΎΧΗΝΊ 
-ΗΟΕΝΟΥ ΓΟ: ΟλΘοικοῦ μετατωνλλλοφυλῶ 
ηἩνπληρηολνρων [ἸΚΑΙεΟ ΝΕ Ν [ἙΝ] οχΎύει: 

ΚΑΟΓΥΝΔΙΚΩΟΜΝΙΚΚΆΙΘΚΘΕΙ δ ΚἈΙΕΠΕΟΘΕΝΟΟΙΚΟσΕ 
ΤᾺΝ ΓΕΟΟΙΟΆ ΓΡΆΙΤΑΆΙ ΤΙ ΟΥΟΟΧ ΤΡΆΤΤΆΟΚΑΙ 
“ωνλλλοφυύλώνις ΘΙΓΠΙΓΤΆΝ ΤἈ ΤΤΟΝΆΛΧΟΝ 
ΕΠΙ ΤΟΥΛΟΟΜΑΆ ΤΌΟΩΟΙ ΤΟΝΘΝΑΎΥ ΤΩ ᾿ΚΆΙΕΓΕ 
ΤΡΙΟΧΙΧΙΟΙΆΝΆΡΕΘΟΙΚΑΙ ΜΟΝ΄ ΓΟΟΙ ΤΈΘΝΗΚΟ 
ΓΥΝΆΑΙΚΕΟΘΕΜΆΛΧΕΙΤΟ. ι. ΤΕΘΟΥΘΕΘΑΝΑΤΌΩΟΘΕ, 
ΓΕΟΕΜΠΕΖΟΜΕΝΟΝΤῸ,. τολμγων:: εντώϑανα 
ΟἈΜΥΩΝ -ΙΚΑΙΕΚΟΗΘΕ. ΤΩΛῪΥ ΓΟΥΤΙΧΙΟΥΘΟΥῸ 
ΟἈΜΝΩΝΠΡΟΟΚΝιΚΑΙ ΕΘΑΝΆ ΤΤΩῷΩΟΕΘΝΕΝΤΉΖΩ 
ΕἾΤΕΝ - ΚΕΚΕΜΝΗΘΘΗ ΗΧΥΓΓΟΥ - ΚΑΙΚΑ ΤΕΈβηΗοΟΣ. 
ΤΊΜΟΥ :ΚΑΙΕΝΙΟΧΥΟΟ. ι5΄. ΟΙἸΆΔ ΕΑ ΦοιλύΥ ΓΟΥ ΚΑΙ: 
ΜΕΛΗΓΙΧΗΝΚΑΥ ΓΟΆΧΙΤΆᾺΣΞ,. ΤΆ ΟΟΙΚΟΟ ΤΟΥὙΊΤΤΑ ΤΡΟΟ 
ΤΟΥ ΓοΟοθοκλιεκλάκη ΧΥΓΤΟΥ - ΚἈΑΙΒΆἈΚΟΝΑΥ ΤῸ, 
οὠὐθις ΚΗΘ ΝΜΙΆΝΑΆ ΚΑΙΆΝΕΚΗΟΆΝ: ΚΑΙΕΘᾺ 
ττων υοοφϑαλμῶ ὙΧΝΑΥΓΓΤΟΝΆΑΝΆΜΘΟΟΝ 
Μογεςτωνλλλοφυγλῷῶ ᾿Ὁ᾽' ΟἈΡΆΧΙΚΑΙΆΝΆΜΘΟΟΝΘ 
Κα ΠΕριθἈ ἈΚΕΝΟΆ ΜΥὰΣ σϑθλολ ἘΝ Τω ΓΆΦωμΜΑα 
ΓΟΥΟΔΥΟΪΟ ΤΥ ΧΟΥΟ ΤΟΥ. ΝΩΘΤΟΥΤΙΡΟΛΧΥ ΤΟΥ ᾿κς 
ΜεοοΟΥοεφωνοοικοο ἈΥΤΓΟΟΘΒΘΙΚΡΙΝΕΝ ΤΟΝΙΌΗΆ. 
ΕΠΕΟΤΗΡΙΚΤΟΕΠΆῪ ΕἸΙΚΟΟΙΕΤῊ : 
ΤΟὨΝΙΚΑΙΕΙΤΕΟΤΉΡΙΟΆ. 5 ΙζΙΕΓΕΝΘ ΤΟΆΝΗΡΘΣΟ 
“ΤΟΘΠΆΥΤΌΙΟΕΝΆΕΝ Ρογολφραιμῖζλιονο 
“ΓΗ ΔΛ ΕΞΙΆΛΥ ΓΟΥΚΆΙΘ ᾿ ΜΑΆΑΛΥ ΤΟΥ ΜΙΧᾺ ΚΑΊΕΙ 
ΜΆΕΝΤΉΛΡΗΟσΤΕρλλΥ ΠΕΝΤΉΜΗΤΡΙΑΥΤΟΥ 
φ60 10}. 18, 368 --- 17, 9. 


ΧΙΟΥΌΟΚΆΑΙΕΚΆΑ ΓΟΝᾺΡ 
ΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥΟλΉΜΦΘΕ᾿ 
ΤΆΟΘΟΟΙ ΚΑΙ σρβκιολο 
ΚἈΙΕΙΠΆΘΕΝ ΤΟΙΟΩΟΓ, 
ΜΟΥΑΟΥ ΤΟΆΧΡΓΎΡΙΟ᾽ 
ἸΤΆΡΕΜΟΙ εγωδθλᾶλξον 
ΧΥΤῸ- ΚἈΙΕΙΤΕΒΝΗΜΗ 


ΤΉῊΡΑΥ ΤΟΥ ᾿ΘΥΧΟΓΗΜΒΕ 


ΝΟΟΟΥΪΟΟΜΟΥΤΟΚΟΌΣ 

ΚΑΟΛΤΤΕΛΟΩΙΚΕΝ ΤΟΥῸ 
ΧΙ ἸΟΥΟΙΚΆΙΕΙΚΆΤΤΟΝ- 

Χ ἈΡΓΥΡΟΥΌ: ΤΉΜΗΤΡΙ 
ΑΥ̓ΤΟΥ͂ - ΚἈΙΕΙΠΕΝΗΜΗ 
ΤΗῊΗΡΑΥΤΟΥΆΧΓΙΆΟΜΩ) 
ΗἩΓΙΆΟΆ ΧΟΥΝ : ΤΟΆΡΓΥ 
ΡΙΟΝΤΩΩΚΟΩΘΚΤΉΗΟΧΙ 
ΡΟΟΜΟΥΙΚΑ ΤἈΜΟΝΆΟΘ 
“ΓΟΥΤΙΟΙΗΟΔΧΙΓΆΎΤΙΤΟ,. 


ΙΞΑΙΧΟΝΘΥ ΤῸΝ ΚΝ 


ΕἸΠΕ ΧΎΤΌοΟοι 
ΙΚΑΙΆΙΤΕΔΟΟΚΕΝΤΟΑΧΡ 


ΓΥΡΙΟΝΤΉἨΜΗΤΡΙΛΥΓΟΥ 


ΙΞἈΙΒΑΧΕΘΒΘΝΗΜΗΤΉΡΑΥ 
ΤΟΥ ΔΙΆΚΟΟΙΟΥΟ ΤΟΥ 
ἈΡΓΥΡιογκλιθλώκεν 
ἈΥΤΟΤΩΧΩΝΕΥ ΤΉΝ 
ΕἸΤΟΙΗΟΕΝΆΥ ΤΟΓΆΥ 
ΠΤΟΝΙΚΑΙΧΩΟΝΘΥ ΤῸ, 


351 


ΚἈΙΕΓΕΝΘ ΤΟΕΝΤΌῸΟΙ 
ΚΩΜΙΧΆ. ᾿ΚΑΙΟΆΝΗΡΜΙ 
ΧΑΛΧΥΤΩΟΙΚΟΟΘΥ -: 

ΚΑυῈΠΟΙΗοαΝ φοὺλ᾽ 


δ κλυθεραφθιμιζλιενε 


10 


18 


20 


ΙΤΑΗΘΘΝ ΤΉΝΧΘΙΡΆΕ 
ΝΟΟΤΟΩΟΝΥΪΩΟΝΆΑΎΥ ΤΟΥ 
ΙΚΙΑΙΕΓΕΝΗΘΗΛΧΎΥ ΓΌΏεΕιΙΟ 
ΙΕΡΕΆΝ :ΕΝ ΤΆΙΟΗΜΕ - 
ΡἈΙΟΘΕΙΚΘΙΜΆΙΟΟΥΊΚΗΝ 
ΚΕἈΧΟΙΆΘΥΟΘΘΜΙΗΧΆΝΗΡ 
ΤΟρυϑεοενοῷφθᾶλ 
ΜΟΙΟΛΧΥ ΓΟΎΈΠΤΤΟΙΕΙ 
ΙΞ(ΙΒΘΓΕΝΘ ΤΟΠΆΙΔΑΆΡΙ. 
ΟΝΕΙΚΕΗΘΆΘΕΜΙίοΟΥ 
δι ΕἸΓΤῊΗΘΟΥΓΓΕΝΙΆΟ 
ΙΟΥΔΑ ΧΥ ΤΟΟλΘΥ 
ΓΓΗΟ ΚΛ Υ ΓΟΟΠΆΡΩ 
ΚΕΙΕΙΚΘΙ ΚΑΘ ΤΟΡΘῪ 
ΘΗΟΧΝΗΡΘΙΚΤΉΟΙΠΟ 
ἈΕωοσξηθΆθομίου 
Ὁ ἈΙΤΑΡΟΙΚΘΙΝΟΥΆΝΘΥ 
ΡΗΚΑΙΠΆΡΘΓΕΝΗΘΗ 
Εἰοοροσεφραι μεσ 
ΟἸΙΚΟΥΜΙΧΆ. ᾿ΓΓΟΎΤΤΙΟΙ 
ΗΟΛΥΓΗΝΟΔΟΝΧΎΤΟΥ 
ΚἈΑΙΕΙΠΕΝΑΥ ΤΓΟΩΟΜΙΧΆ. 
ΠΟΘΕΝΕΡΧΗ ᾿ΚΆΙΕΙ 


100. 11,3 ---9. 


885 


ΠΕΝΠΡΟΟΛΥ ΓΟΝΆΘΥΪ 
ΤῊΓΕΘΓΩΒΘΙΜΙΕΙΚΚΗΘΆΘ 
εμἘου ΕΓ ΠΌΡΟΥ 
ΟΜΕΙΠΠΆΡΟικαιΝοΥα. 
ΟΥὼ :ΚἈΑΙΘΙΤΕΝΑΥ ΤῸ 
ΜΙΧΆ. ΠΚΑΘΟΥΜΕΤΈΜΟΥ 
ΙΞΔΙΓΕΙΝΟΥΜΟΙΕΙΟΠΡΆ. 
ΙΚΑυθιοερθὰ εγὼ 
ἈΩΟΩΦΛΟΟΙ Δ ΕΘΙΚΑΆΡΓΥΡΙ 
ΟΥ̓ΘΙΟΗΜερλοκυΖζου 
ΓΟΟΙΜΑΆ ΙΩΟΝΚΆΥΓΆ - 
ΤΠΡΟΟΤΟΖΗΝΟΟΥ :ΚΆΙ 
ΕἸΤΟΡΕΥΘΗΟἈΆΧΘΥΘΙΤΉΟ 
ΙΞΑΙΗΡΣΑ ΓΟΙΤΆΡΟΙΚΕΙΝ 
 ΠἈᾺΡΑΤΤΩΆΧΝΑΆΡΘΙ "ΚΑΙ 
ΕΓΕΝΗΘΗΧΥ ΤΩ ΤΌΟΙΤΆᾺΙ! 
ἈΨΚΧΡΙΟΝΩΟΘΙΟΤΟΝΥ 
ΪΟΝΑΥ ΤΟΥ :ΚἈΑΙΕΝΕΤΙΆΗ 
Ὁ ΕΝΜΙΧΆ ΤΉΝΧΙΡΑ ΓΟΥ 
ἈΘΥΘΙΤΟΥ -ΚΆΙΕΓΕΝΗ - 
ΘΗΧΥΤῸΩΣΤΟΙΤΆ ΙΔ ΆΡιΟ᾽ 
ΕἸΙΟΙΕΡΒΆΚΚΑΙΗΝΕΝ ΤῸ) 
ΟἸΚΩΟΜΙΧΆ. "ΠΚΆΙΕΙΤΤΕΝ 
᾿ΜΙΧᾺ -ΝΥΝΕΓΝΟΩΝΟΤῚ 
ἈΓΆΑΘΟΙΠΟΙΗΘΕΝΜΟΙ 
ΚΟΟΤΊΕΓΕΝΗΘΗΜΟΙ 
ΟἈΘΥΕΙΓΤΉΟΘΙΟΙΕΡΘΑ. 
ΕΝΤ᾽ ἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟΘΙΚΙΝΆΑΙΟ 


ΟὙΚΗΝΕΛΧΟΙΆΘΥΟΘΕΝΙΗΆΣ. 
ΙΞΑΙΕΝΤ ἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟΕιζθι 

ΝΆΙΟΗΦΥΧΗΤΟΥ ΔᾺΝΘ 

ΖΗ ΓΘΙΘΑΥΓΗΚΆΗΡΟΝΟ 

δ ΜΙΆΝΤΟΥΚΆΤΌΙΚΘΙΝ: 

ΟἽ ΓΙΟΥΙΚἙΙΤΕΟΕΝΆΥ ΤῊΘ 
ΦΟΤΩΝΗΜεαΕρωνεκθι 
νωνενμεοωφυλῶ 
ΙΗΧΚΚΛΗΡΟΝΟΜΙᾺ: 

10 ΙΕ Σ Ἀ71 ΕΟΤΙΧΆΝΟΙΥΊΟΙ 
ΑΝΕαι Τωνουγγενίῶ 
ΧΥ ΤΟ ΝΠΕΝ ΓΘΆΝΑΡΑΟ 
ἈΠΟΜΕΡΟΥΟΛΧΥΓΩΝΧᾺΝ 

ΧΑΡΧΟ:ΥΪἹογολυναμθῶς 

ι. ΕἸἰΟΆΡΑΣΧ ΚΑσοθλολ ΓΟΥῪ 
ΚΑ ΓΧΟΙΚΚΘΥΆΟΘΑΆΙ ΚΟΥΝ: 
ΤῊΗΝΓΗΜΝΙΚΑΙΕΣΙΧΝΙΆΟΆΙ 
ἈΥΤῊΝ -ΚἈΑΙΘΙΠΆΝΗΡΟΟ 
ΧἈΥΤΟΥΘΠΟΡΕΘΥΈΕΟΘΆΑΙ 

Ὁ ΙΚἈΙΕΞΕΡΑΥΝΗΟΆΧ ΤΕ ΧΟΥ 
ΓΗΝΓΗῊΝ :ΚἈΜΙΤΠΆΡΕΓΕ 
᾿ΝΕΤΌΘιοοροσεῷφραιμ 
ΕὐὠὐσοικοΥυμθιχλιζλκλ. 
ΤΕΙΤΑΥΎΌΕΝΕΙΚΕΙ :ἈΎΥΤῸΣ 

85. ΟΜΤῸΝΠΑΡΑ ΤὠΟιΙΚΩ 
ΜΙΧΆ :ΚΑΟΟΛΥ ΓΟΙΕΓΝΩΟΣ. 
“ΓΗΝΟΦΡΦΝΗΝ ΤΟΎΤΙΆΙ 
Ὁ ἈΡΙΟΥ ΓΟΥΛΧΘΥ ΤΟΎ ς 


35 100. 11,9 --- 18, 8. 


βϑεακλινενεκθϑηζᾶιαι 
ΤΤᾺΆΝΆΑΥ ΤΩ ἸΟΟΘΗΓΆΓΕ, 


ΜΆ ΧΚΕΝΤΉΗΓΗΙΚΆΗΡΟΝΟ 
ΚΜΟΟΘΗΟΔΆΔΡΟΥ :ΟΤΊῚΜΆΚΡΑ. 


ΟΕ :ΚΑΟΥ Τ͵ΙΤΟΙΕΙΟΓΟΝ ΓΑΥῪ ΕΙΟΙΝΑΤΠΤΟΟΙ Δ ΝΝΟοΟιΙς 


ΘᾺ :ΚΑΟ ΤἸΟΟΙΘΟΤΊΝΩΣΔΕ 

ΙΞ(ἈΙΕΙΙΤΕΝΠΡΟΟΛΧΛΥ ΓΟΥῸ 
ΟΥ̓ΤΩΟΙΚΑΙΟΥ ΓΩΟΘΕΙΤΟΙ 
ΗΟΕΝΜΙΧΆ. ᾿ΚΙΘΜΙΟΘΩ 
ΟἈἸΤΌΜΕ ᾽ ΚἈΙΘΒΓΕΝΗΘΗ 

᾿ ΑὙΤΩθδιοιερθὰ ΘΠ αὶ 
ΑΥ̓ΓΩΕΙΤΕΡΩΟ ΤΗΉΘΟΝΆΗ 
ΕΝ ΤΩΘΟΔΚΑΙΓΝΟΩΣΟΟ 
ΜΕΘΆΘΙΚΑ ΤΕΥΟΔΆΟΙΗ 
ΟἈΟΘΟΗΜΟΩΟΝΗΜΝΗΜ6ΘΙΟ 
ΤΠΟΡΕΥΟΝΙΕΘΆΑΘΠΙΠΆΥ ΤΉ. 

ΚἈΑΙΕΙΠΕΝΑΥ ΓΟΙΟΟΪΒΡΘΥῸ 
ΠΟΡΕΥΕΟΘΕΕΙΟΙΡΗΝΗ. 
ΘΝΩΙΠἊΟΟΝΚΥΎΗΟΔΟΟΥ 
ΜΩΝΙΚΑΘΗΝΙΤΟΡΕΥΈΕΟΘΕ 
ΕΝΆΧΥ ΤῊ ᾿ΙΚἈΑΙΕΙΤΟΡΕΥΘΗ 
ΟἈΝΟΙΙΤΕΝ ΓΕΆΝΆΡΘοΟις 
ΤΤἈΡΕΓΕΝΟΝΤΌΟΘΕΙΟΆΑΛΙ 


ἈΟΓΟΟΟΥΚΗΝΑΆῪ ΤΌΙΟ 
» ΜΕΤ ἈΟΥΡΙΆΟ: ΚΑΙΠΆΡΘ 
ΓΕΝΟΝΤῸ-: ΟἸΠΕΝΤῈ 
ἈΝΑΡΕΟ:ΠΡΟΟΤΟΥΟΆΣ 
λελφογολυτώνειο 
σἈΡΑΧ ΚΑΙ οθλοΟλιΑι 
ι. ΘἈΆΘΓοΟΝ.ΧΎύΥ Τοιοοιλλελὰ 
«ΦοιλυτωντΊΥΜειο 
ΚἈΘΗΟΘΘΕιΚΆΙΘΙΤΕΝΆᾺ 
ΜΧΟΤΗΉΤ ἈΙΝΚΙΆΝΧΚΩΜΕ, 
ΘΙΠΑΥ ΤΟΥγο- ΟΤΊΘΙΟΗΣ 
ι8 -- ΘΆΜΕΝ ᾿ΙΚΆΙΘΝΠΠΕΡΙΕΙΤΆ. 
--ΤΗΘΟΆΧΜΕΝΕΝΤΉΓΗΘ 
-ωὡςσϑιολλονοα κλιειλο 
--ΜΕΝΤΟΌΝΑΔΧΟΝΤΌΝΚΑ 
-- ΓΟΙΚΟΥΝΤ ἈΕΝΑΥ ΤῊ 
90 --- ΕἘΝΕΆΧΤΤΙΔΙΚΑ ΓΆ ΤΟΟΥΓ 
-ΑΚΡΙ'ΜΆ ΤΌ Νοι ΝΙῸΣ 


ΟἈ.- ΚΆΙΘΙΔΟΝ ΧΟΥ͂Ν .ΓΟΝ -ΚΑΙΜᾺΆΚΡΆΝΑΤΗΠ ΕΧΟΝ 
ἈΔΣΧΟΝΤΓΟΟΙΝΕΝΑῪΥ ΓΉΚΚΆΑΣΓΟΙ - ΓΕΟΕΙΚΟΙ ΔΛ ΟΝΙΟΟΙΚΑ. 
Ι(ΙΟΥ̓ΝῚ ΓΆΕΙΝΝΘΆΤΠΙΔ. ΚΑ ΓΑ. - ἈΟΓΟΓΟΟΥΚΚΗΝΜΑΥ ΓΟΙῸ 


ΤΗῊΗΝΟΥΓΚΡΙΟΙΝΤΤΩΝΙΟΙ 


Ὁ -- ΜΕΤ ἈΟΥΡΙΆΧΟΆλλΆΆΆΝΑΆ, 


ΔΟΝΙΩΟΝΗΟΥΧΆΖΟΝΤΓΆΘΟ -- ΟΉ ΓΆΑΒΙΚΧΝΧΕΟΜΕ. 


ΒΘΝΘΆΤΠΙΔΟΙΚΑΙΜΗ ΔΥΝΆ 
ΜΕΝΟΥΜΟΥΔΧΆΛΧΗΟΔΆΙΡΗ 


858 


-- ΕἸΤΑΥ ΤΟΥ :ΟΤΊΘΥΡΗ 
ΙΞΑΜΕΝΧΟΥΝ : ΤΗΝΓΗ͂ 


10}. 18, 8 ---9. 


Ν ᾿πασὴν μππεσνκῆμρννς αμαν ἡΆδαηῖθεε. ἀπρόδωδρρεν μειῶξι Ξθξαιναεομ ὅδι ἡτσσει γάλαν. πσειαμπααι ὧδειντ σέννεν ἀμάῦθαι, μὰ ὐϑαδωδοοῦπα Σ᾽ μεδώνμεαμα μκβλὲμμπαία, στα 


κα οΟΥἈγΓΆθηοφολρὰ 
ΙΚΔΙΥΜΕΙΟΘΟΙΩΙΤΆ ΤΕΈΜΗ 
ΟΚΝΗΟΗ ΤΕ ΤΟΥΊΤΟΡΕΥ 
ΘΗΝΑΙΘΙΟΘΆΘΕΘΙΝΤΟΥ 
κἈΑ ΓΑΙΚΧΗΡΟΝΟΜΗΟΆΙ 
ΚΟΥΝ : ΤῊΗΝΓΗΝΗΜΝΙΚΆΚΣ, 
ΕἸΟΘΒΆΑΘΗΤΕΗΣΕΤΈΠΡΟΟ 
ἈΔΧΟΝΙΠΕΙΤΟΙΘΟΤ Ἃ ᾿ΚᾺ. 
ΗΓΗΕΥΡΥΧΩΡΟΟΟΤῚ 
ΧΧΈΕΡΟΙΝ ἸΤΆΡΕΛΟΩΟΚΕΝ 
ἈΥΤΗΝΟΘΟΕΝΧΘΙΡΙΗ 
ΜΟΩΝ΄᾿-ΤΟΙΤΟΟΟΥΟΥ ΚΕΟΤῚ. 
ΕΚΕΙΥΟΤΕΡΗΜΆΠΑΆΝ 
“ΤΟΟΡΗΜΑΆ ΤΤΟΟΟΟΆΧΕΝ 
ΤΉΓΗ ᾿ΚΑΙΆΤΙΗΡΆΝΧΕ 
ΧΚΕΙΘΕΝ :ΕἸΚΟΥΓΓΕΝΙ 
χοτουολραλ κλιεοθὰ 
ΟἈ ΘΞἈΙΚΟΟΙΟΙΆΝΆΡΕΟ 
ΠΕΡΙΕΖΩΟΜΕΝΟΙΈΚΘῪ 
ΗΤΤΙΟΆΕΜΙΚΆ :ΚΑΙΆΝΕ 
ΚΗΟΧΝΚΆΑΜΤΆΡΕΝΘΕΑ. 
ἈΟΝΕΝΚΑΡΙΆΑΘΙΆΡΕΙΜ 
εν οΥ ΣᾺ ΑΟΑΟΤΟΥ ΤῸ 
ΕἸ(ΛΗΘΗΤῺΣ ΤΟΙΠΩ)Ε 
ΙΞΙΝΟΩΙΤΆΡΕΜΕΟΧΗ 
ἈἈΑΝΘΩΦΟΤΉΟΘΗΜΕΡΑΆ 
ΤἈΑΥΤΗσλΟΥΚΑΤΟ 
ΠΙΟΘΕΝΙΚΑΡΙΆΘἼΊΆΡΕΙΜ 


ΤᾺΡΗἈΧΘΆΝΕΚΕΙΘΕΝ -: ς 
ΞΗΆΧΘΟΝ :ΕὩΓ ΤΟΥΌΡΟΥῸ 
εφρραιμιαιηλθονεῶο 
“ΤΟΥΟΙΚΟΥΜΙΧᾺ :ἸΚᾺ. 

δ ΠΕΚΡΙΘΗΘΟΆΝΟΙΠΕΝΤΕ 
ἈΝΑΡΕΟΟΙΠΟΡΘΎΥΟΜΘ 
ΝΟΙΚΑ ΓἈΟΚΘΥ ΔΟΘΑΙΤΗΉΝ 
ΓΗΉΝΧ ἈΛΙΟΣ ᾿ΚΆΌΘΙΠΆΝ 
ΠΡΟΟΤΟΥΟΧΑΘΑΦΟΥῸ 

ι. ΧΥΤΩΝΕΙΟΙΔ Α ΤΕΟΤῚΧΕΟ 
Χ ΤῚΝ :ΕἈΓΓΟΙΘΟΙΚΟΙΟ 
ΤΟΥ ΤΟΙσεφΦου λήκλιθα 
ΡΑΦΘΙΜικΑΙΓΆΎΤΙΤῸΝ 
καιχω ΕΥ ΤΟΝ ΚΑΙΝΥ 
ι5 ΓΝΕΣΥΤΓΟΤΊΠΟΙΗΘΘΤΕ: 
ΚΑΙΕΚΧΙΝΜΆΝΕΚΘΕΙΚΑΙ 
ΕἸΟΗἈΘΟΟΆΝΘΒΘΙΟΤΟ, 
ΟἸΙΚΟΝΤ ΟΥΤΙΆΙΔ ΆΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΧΕΥΕΙΤΓΟΎΥΎΕΙΟ ΓΟ 
Ὁ. ΟἸΙΚΟΝΜΜΙΧᾺ ΚΙΚΆΙΗΟΙΤΑᾺ. 
[ΚΊΟΌΝ ΤΟΑΛΎ ΤῸΝ ΧΕΙΟΙ 
ΚΡΗΝΗΝ :ΚΆΙΟΙΕΣΆΚΟ 
ΟΙΟΙΆΝ ΕΟ Περιεζῳ 
ΟΜΕΝΟΙΟΚΘΥΉΗΠΙΟᾺΧΘ 
5 ΜΙΚᾺΑΚΧΥΤῸΩΝ :ΕΟ ΤῊ 
ἈΦΜΕΝΟΙΠΆΡΑΆ ΤῊΝ 
ϑυραντουποίλῳ 
Νοςοοιεκτωνγυω, 


φδΆ4 100. 18,9 --- 16. 


ΧΥΤΗΟΧΗΝΤΉΝΝΥΙΚΤΆΑ. 
ΘΟ ΤΟΠΡΟΙ :ΚἈΑΙΘΣΆΤΙΘ 
ΟΤΕΙΆΆΝΑΥ ΓΗΝΆΜΑΆ ΤΩ 
ἈΝΆΒΕΝΕΙΝ ΤΟΌΝΟΡΘΡΟ, 
ΚΑΙΗΧΘΕΝΗΓΥΝΗΤΌΠΡΟΟ 
ΠΡΩΝΚΑΙΘΙΤΕΟΕΝΊΤΆΡΑΆ 
ΤΗΝΘΥΡΆΑΝΤΟΥΠΥΆΩ 
ΝΟΟΤΟΥῸΟΙΚΟΥ ΓΟΥΆΝ 
ΔἈΡΟΟΟΥΗΝΟΚΥΡΙΟΟΛΎΥ 
ΤΗσΘκθιθβωσου εφῷ 
ΝΗΟΘΕΝ ᾿ΚΑΟΙΆΝΕΟΤΉΟΚΥ 
ΡΠΙΟΟΛΥΓΓΗΓ ΓΟΠΡΩΘΚΆΙ 
ΗἩΝΟΙΞΣΕΝΤ ἈΟΘΥΡΆΟΤΟΥ 
ΟΙΚΟΥΙΚΑΙΕΣΗΆΘΕΝΤΟΥ 
ἈἉΠΕΆΘΕΙΝΕΙΟΤΗΉΝΟΛΔΟΙ 
λυ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΥΗΓΥΎΝΗ. 
ΗΙΤΑΛΧΛΧΔΙΚΗΧΥ ΓΟΥΤΙΕΙΤΤῸῺ 
ΚΥΤΆΤΤΆΡΑ ΤΗΝΘυρΆΝις 
ΕΧΙΡΆΑΙΟΛΥ ΤΗΟΘΙΤΙ ΟΠΠΡΟ 
ΘΥΡΟΝΚΆΙΘΙΠΕΝΤΙΡΟΟ 
ἈΥΓΤΟΝΆΝΑΟ ΓΗΘΙΚΆΙΆΙΤΘλΑ. 
ΘΩΜΕΝΚΑΙΟΥΚΆΠΕΚΡΙ 
ΘΗΛΧΥΤωλλλλΓῈΘΝΗΗΚΕι 
ΚΑΙΆΝΕΆΧΆΧΕΕΝΑΥ ΤΉΝΕΙΤΙ 
“ΤΟΥΤΙΟΖΎΥΓΊΟΝ :ΚΟΆΝΘ 
ΟΤΉΗΟἈΣΧΝΗΡΙΚΑΙΆΤΙΗΆΧΘΕΙ 
ΕΙΟΤΟΝΤΟΙΠΤΟΝΑΆΥ ΤΟΥ 


18 


20 


ΙΞΚΛΙΕΙΟΗΆΘΕΝΕΙΟ-- ΤῸΝ: 
ΟΙΚΟΝΆΑΥ ΤΓΟΥΚΑΙΘΆΛΧΕΘ 
ΚΟΥΝ :ΜΆΑΧΑΙΡΆΝΙΚΆΙΕΙΤΕ 


ἈΔΧΕΚΕΤΟΤΉΗΟΙΤΑΆΧΆΧΆΚΗΟ 
»Υ ΤΟΥ μθλιοενλν 
ΤΉῊΉΝΙΚΑ ΓΑ ΤΓἈΟΟ ΓἈΧΛΥΤΉΟΘ 
ειολωλεκλμεριᾶλοις 
ΕΣἈΠΕΟΤΊΆΕΝ -- ΑΥΤᾺ: 
Εἰοι τ ΟἈΟφΦυλλΟοιΗᾺ.: 


1. )ΙΆΌΕΓΕΝ ΕἸΟΙΠΆΠΟΟΡΟΩ 


ΕἈΕΓΕΝΟΥ ΓΕΕΓΕΝΗΘΗ 
οΥ̓Τεωφϑηουτωώοκι 
ΤΟ ΓΗΘΟΗΜΕΡΑΟΆΧΝΆΒΑΆ 
ΠσΕΩΦΟΥΪΩΝΙΗΧΕΙΚΓΗΟ 
ΔΟΓΥΤΙ ΓΟΥΕΦΩΘ ΤΉΟΘΗ 
ΜΕΡΑΟΤἈΥ ΤΓΗΟΘΘΟΘΘ 
ΔΗΘΑῪ ΤΟΙΟΠΕΡΙΆΥΤΗΟ 
ΕΟΥ̓ΧΗΝιςΙἈΆΧΗΟΧ ΤῈ 


ΙΚΞΙΑΙΕΞΗἈΘΟΝΙΤΆΝΤΈΕΟΟΙ 


ὙἹΟΝΗᾺ :-ΚἈΑΙΕΞΕΙΚΆΗΟΙ 
ἈΟΘΗΙΤΆΟΧΗΟΥΝΆΓΩ 
ΓΗΘΟΆΧΝΗβεθιολιτολ κα. 
ΚἈΑΙΕὠσΚΗΡΟΆΕΘΕΚΆΙ 
ΓΗΓΆΛΧΆΑΔΟΑΠΡΟΟΚΎΡΙΟ, 
ΕἸΟΜΆΘΟΗΦΆΑ :ΚἈΙΘΒΟΤῊ 
“ΤΟΚἈΆΙΜΆΑΙΤΑΝΤΌΟΤΟΥ 
ἈΧοΥπλολλ φυλαὶ 


10}. 19, 36 --- 20, 3. 


ΙΗΧΕΝΤΉΘΚΙΚΛΗΟΆΧ ΤΟΥ 
ἈΧΟΥΤΟΥΘΥ ΤΕΤΡΆΚΟΟΙ 
ἈΙΧΙΆΟΛΕΟΆΝΆΡΕΟΙΠΕ 
ΖΩΟΝΟΠΩΟΜΕΝΟΩΟΝΡΟΜ 
«ἈΙΧΝΙΚΑΙΗΚΟΥΌΆΝΟΙ 
ὙἹΟΙΕΕΝΜΙΆΜΙΝΟΤΊΆΝΘ 
ΒΗΟΛΧΛΝΟΙΥΪΟΝΗΆΕΙΟΜΆΟ 
ΘΟΗΦΆΚΑΙΘΗΙΙΆΝΟΥΊΟΙ 
'σβληλ᾽ : ἈΧΧΗΟΆΧ ΤΕΙΤΟΥ 
ΕΓΕΝΕΤΟΗΙΚΑΚΙΆΛΧΥ ΓΗ 
ΚΑΙΆΙΠΕΚΡΙΘΗΟΆΝΗΡΟ 
ἈΘΥΕΙΤΗΘΟΧΝΗΡΊΤΗΟΘ 
ΓΥΝΆΑΙΚΟΟΤΉΟσΠΕ(Ο 
ΝΜΕΥΜΕΝΗΟΙΚΆΙΘΙΠ]ΤΕ 
ΕἸΟΓΆΚΆΆ ΤΗΘΕΚΕΝΕΙΆΜΕΓ, 
ΗἈΘΟΝΕΓΩΚΑΙΗΤΙΆΛ, 
ἈΧΚΗΜΟΥΚΑ ΓΑΛΧΛΥΌΛΙ 
ΚΑΟΆΧΝΕΟΤΉΟΆΝΕΙΠΘ 
ΜΘΟΙΆΝΙΡΘΟΟΜΠΙΆΡΑΆ 
“ΤἨΟΓἈΆΒΆΔΛΔΙΚΆΜΠΤΕΡΙΕ 
ΚΥΚΧΩΦΟΘΆΝΕΙΤΠΕ ΧΟΥΝ: 
ΤῊΗΝΟΙΟΘΆΝΝΥΚΤΌΟ.. 
κλιεμβηθαληοῖᾶνᾳα 
ΠΟΙΚΤΙΝΧΑΙΚΑΙ ΤΉΝΠΑΛ 
ἈΧΚΗΝΜΟΥΕΤΆΤΠΝΩ 
ΟἈΝ -- ΚἈΑΙΕΝΕΙΠΕΞΆᾺΝ 
ἈΥ ΓΗ ΚἈΑΙΆΙΤΕΘΆΝΕΙ 


10 


15 


20 


Ι(ΛΔΙΕΤΙΙΘΟἈΔΕΟΜΗΝ.ΓΗΟΊΙΊΆΑΛ. 


ἈΧΚΗσοΜουκλιεμδλιολ. 
ΧΥΤΉῊΗΝΙΚΑΙΕΞΣΑΙΤΤΕΟΤΊΆΛ. 
ΕΝΠΆΝΤΊΟΡΙΩΙΚΛΗΡΟ 
ΝΝΟΜΙΆΟΙΗΛΟΤΊΕΙΤΟΙ 
ΗΟᾺΝ ΚΖΕΒΜΜΆΚΆ ἈΦΡΟ 
ΟὙΝΝΗΗΝΕΝΙΗΆΧΙΑ ΟὙΤΙΆΑ. 
ΤΕΟΥΜΘΙΟΥΪΟΝΙΉΧΔΟ 
ΤΕΕΑΧῪΥ ΤΟΙΟΆΧΟΓΌΝΙς 
ΚΟΥΧΗΝ ΚΟ ΔΕ Ί:ΚΑΟΣ. 
ΝΕΟΤΤΗΠΆΘΟΆΧΆΟΟ 
(ΟΟΧΝΗΡΘΙΟΧΕΓΩΝΟΥΎΚΕΙ 
ΟΘΧΕΥΟΘΟΜΆΑΙΘΑΆΝΗΡΕΙΟ 
“ΓΟΟΚΗΝΟΩΜΆΑΑΥ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΟΥὙἸΚΕΚΙΚΔΙΝΟΥΜΘΝΆΝΗΡ 
ΕΙΟΤΟΝΟΙΚΟΝΆΥ ΓΟΥΚ 
ΝΜΥΝΤΟΥ ΓΟ ΓΟΡΗΜΆΟΙΠΟΙ 
ἨΟΟΜΕΝΤΗΓΆΒΆΑΆΧ - ἈΝΆ. 


-- ΚΗΟΟΜΕΘᾺ :ΕΠΑΥ ΤῊΝ 


Ὕμικληρῶ :κΑΙΆ ΗΜ} Ὸ 
ΜΕΘΑΔΕΙΚΑΆΝΑΡΑΟΤΌΙΟ 
ΕἰζΑ ΤῸΝ ΧΓΑΙΟΠΆ ΟΦ; 


κΚἈΔΟΙΟΙΗΆΝ :ΙΛΙΕΙΑ ΤΟΝΤῸΟΟΟ 


ΧΙΆΙΟΙΟ :ΚἈΑΙΧΙΙΟΥΟ ΤΌΙΟ 
ΜΥΡΙΟΙΟΆΧΆΕΘΙΝΕΙΤΙΟΙ 
ΤΙἊΙΟΜΟΝΤΌὩΏΛΆΟΦΘΕΙΠ ΓΕ 
ἈΘΟΕΤΟΙΟΘΙΟΙΤΟΡΕΥῸ 


350 1070. 30, 2 -- 10. 


ΜΕΝΟΙΟΤΗΓΆΞΚΆΛ᾽ ΓΟΥΕΘ 


ΜΝΜΙΆΜΙΝΙΚΑ. ΓΑΤΤΙΆΟΆΧΝΓΗΝ 


ἈΦΡΟΟΥΝΗΝΗΝΘΠΟΙΗ 
ΟΕΝΕΝΙΗΆΚΣ. ΙΚΑΙΟΥΝΗΧΘΗ 
ΤΙΧΟΧΝΗΡΙΗΧ ἘΚΤΏΝΙΤΟ 
ἈΕωΩΝΩΟΆΝΗΡΕαισαρχο 
ΜΕΝΟΙ :ΙΞἈΙΘσ ΠΕΟ ΤΆ Κ. 
ΑἸφυλληηλανΡΆοανΝ 
ΠᾺΘΗΦΥΛΧΗΚΕΝΙΆΜΙΝ 
ἈΕΓΟΝ᾽ ΓΕΟΤΊΙΟΗΚΆΚΙΆΛΧΥ 
ΤΗΗΓΕΝΟΜΕΝΗΘΝΗΜΓ,. 


ΚΑΟΝΥΝΔΟΤΓΕΧΟΥΝ : ΤΟΥῸΧ 


ἈΡΑΟΤΟΥΟΛΟΘΕΙΟ ΓΟΥῸ 
ΕΝΓΆΒΆΑΆΧ -- ΓΟΥ̓ΟΥΪΟΥῸ 
-- ΚΒΕΆΙΆΜ᾿ ᾿Κϑλ ΓΟΟ 


ΜΕΝΑΥ ΤΟΥῸ : ΚἈΙΘΣΆΡΟΥ 


ΜΕΝΚΑᾺΚΙΆΝΕΣΙΗΛΣ. 
ΚΑΙΟΥΚΗΘΘΆΑΗΟΆΝΟΙΥΊΟΙ 
ΒΕΕΝΙΆΑΜΙΝΕΙΟΆΝΙΚΟΥΌΆΙ 
τΤῊΗσφωνηστωνλαθὰ 

φωνλυτωντωνγἝῳ 
ΙΗΧ.: ΚἈΑΙΟΥΝΗΧΘΗΟΆΝ 
᾿οἰὐ]οικενιαμίνεκτω. 
ΤΤΟλΧΕω Ν Υ ΤΟΝΕΙΟΓΆ. 
ΕἈΑΛΧΕΣΘΆΘΘΕΟΙΝ ΤΓΟΥΤΤΙΟΧΕ 
ΜΗΟΔΙΜΕΤΤΓΑΥΪΟΩΜΙΉΗΧΣ.: 
ΙΚΟΑΛΙΕΤΤΕΟΙΚΘΙΤΗΟΆΝΟΙΥΪ 
ΟΙΒΞΕΒΝΙΆΜΙΝΘΝΜΤΉΗΜΕ 


ΡΆΘΙΚΘΙΝΗΘΙΓΤΟΝΊΠΤΟΧΘ 
ΟΝΙΤΠΕΝ ΤΕΙΚΆΙΕΙΚΟΟΙΧΙ 
ὉΛΣΧΔΘΟΧΝΑΡΩΟΝΟΠΟΩΟΜΕ 
ΝΟ Νομφφαιλννχωριοστο 
ΙΚΞΑ ΓΟΙΚΟΥΝ ΤΩΝ ΤΗΝΓᾺΆᾺ 
ΕἈΧ [ΠΟΥ ΤῸ : ΘΙΤΕΟΙΚΕΤΤΗ 
ΟἈΝΕΙΙ ΓΤ ἈΚΟΟΙΟΙΆΝΑΆΡΒΘΟ 


-Ὁ ΝΘΆΝΙΟΚΟΙ ΧΘΙΚΆΘΙΚΤΟΙ 
ΚΕΚΙΤΑΝΤΟΟ ΤΟΥ ΆΛΟΥ 


ι. Κ ΤΟΥ ΓΟΥΕΙΤΤ ΆΙΚΟΟΙΟΙΧ. 


1ὅ 


ΚΆΡΘΟ: ΕΙΚΧΘΙΚ ΤΟΙΆΜΦΟΤΕ 


ΡΟΛΈΘΞΙΟΙ :ΤΑΝΤΈΟΟΥ ΤΟΙ 
σΦΕΝΔΟΝΗΤ ἈΙΚΆΧΧΟΝ 
“ΤΕΟΧΛΙΘΟΥΟΠΡΟΟΤΉΝΤΡΙ 
ΧΑΚΧΑΙΟΥΔΟΙΆΜΑΆΡΤΆΝΝΟ, 
ΤΈΕΟΙΚΚΑΙ -- ΠΆᾺΟ :ἈΝΗΡΊΗΆΣ 
ΕἸΤΕΟΚΕΠΗΘΆ ΝΧΩΡΙΟΤῸΣ 
ὙἹΩΝΕΘΝΙΆΜΙΝΤΕΤΡΑ 
κοουλυχ θολνΝ Ρὼ 
σπωμανωνρομφαικχ, 
ΤΑΝ ΤΈΟΟΥ ΤΟΙΆΝΑΡΘΟ 
ΤΤΟΆΧΕΜΙΟΤ ἈΙ :ΚΑΙΆΝΕΟ ΤῊ 
ΟἈΝΚΑΙΆΝΕΕΗΟΆΝΕΙΟΚΕΆΙ 
ΘΗΛΙΚΑΙΒΠΗΡΩΟΤΉΟΆΑΝ 
ΕΝΤ ΘΟ) ΚἈΙΕΙΤΆΝΙΟΙ 
ὙἹΟΙΗΧΤΙΟΛΝΆΒΗΟΘΘ 
ΤἈΙΗΜΙΝΆΦΗΓΟΥΜΒΘ 
ΝΜΟΟΠΟΧΕΜΗΟΆΙΜΕΓΆᾺ 


457 100. 30, 10 --- 18. 


88 


ΚΎΩΝ : ΒΞΕΝΙΆΜΙΝ :ΙΚΆ Εὶ ΜΕΤᾺ ΚυΐωνΝ :ἘΕΝΙΆΜΕΓ, 


ΠΕΝΙΚΟΪΟΥ ἈἈΧΟΧΝΆΒΗΟΘΘ ΤΟΥΧΔΕΧΦΟΥΜΟΥ: 
ΤἈΙΧΦῬΗγοΟοΥΜανοοικὰι ΚἈΙΕΙΓΤΕΝΙΚΟΧΝΜΆΞΒΗΤΈΠΡΟΟ 
ἈΝΘΟΤΉΟΑΆΑΝΟΙΥΊΟΜΝΗΆΚ. ἈΥΤῸΝ :ΚΑΙΠΡΟΟΗΆΘΟΟΧΣ. 
ΤΟΠΡΟΩΝΚΠΆΡΕΝΕΕΑ. 6 ΟΙΥἹΟΙΗΧΙΠΤΡΟΟΧΥ]ΟΥΟ: 
ἈΟΝΕΝΓΆΒΆΑΆΧΚΆΙΘΣΗΛΧΘΕΙ ΕΕΝΙΆΜΕΙΝΕΝΤΉΗΜΘ 
ΤΆ: ἈΝΗΡΙΗΧλ θισπολθμῦ ΡΆΤΗΉΛΟΘΥ ΤΕΡΆΚΆΙΘΣΗΣ 
ΜΕΤ ἈΞΕΝΙΆΜΘΙΝΚΆΙΗΝΤΑ. ΘΕΝΕΘΝΙΆΜΒΕΙΝΘΙΟΆΤΤΑΆ 
ΡΕΤἈΞΣΑΝΤΟΜΕΤ ΥΤῸΩΝ ΤΉῊΟΙΝΧΥ ΤΩΟΝΕΚΓΗΟ 
ἈΝΗΡΙΗΧΕΙΟΠΟΆΕΘΜΟΝ ι. ΓΧΕΒΆΑΧΕΝΤΉΗΗΜΕΡΑ ΤῊ 
ΤΠΡΟΟΤΉνγαξλλ: κάασηλ ΔΟΥΤΕρΡΆΚΑΙΙ Φϑοιρει 
ΘΟΝΥΤΟΙΚΒΝΙΆΜΘΙΝΘΙΓΤῊΉΟ δΘΤΙΘΙ ΓΟΥΧἈΧΟΥΟΙΚΤῸῺ 
πολβξωοκλλςῴϑειρκ κυλεκαχιλλλολν θῶ 
ΕΝΙΗΧΕΘΝΤ ΗΗΜΕΡΆΘΚΙ ΕἸΤΙ ΤῊΗΝΓΗΝΠΆΝΤΕΟΟΥ 
ΝΗΛΔΥΌΚΆΑΙΘΙΚΟΟΙΧΙΆΛΆ. 5 ΤῸΟΙΣΠΆΘΆΜΕΝΟΙΡΟΜφΦλικ 
ΔΑΟΧΝΑΡΩΝΕΙΠΙΓΓΗΝΓΗ ΚἈΙΆΝΘΕΗΟΆΝΠΙΆΝΤΘΟΟΙ 
ΙΚὙΟΑΙΕΝΙΟΧΥΟΆΧΝΙΧ]) ΟἈΆΟΟΙ[ ὙἹΟΝΗΧΙΚΑ ΤΑ ΟΟΆΛΧΟΟ 
ἈΝΗΡΙΗΧ᾽ ΚΑΙΠΡΟΟΘΘΕΙ κλιηλθοολνβίκυθηλ 
ΤΌΙΤΑΡΑ ΓἈΞἈΟΘΆΑΙΠΟΆΧΘ ΚἈΑΙΕΚΑΆΥΌΆΧΝ Κικλιθιζα. 
ΜΟΝΕΝΤῸΣΤΟΠΩΩΙΑΆ. 59 ἈἈΘΙΟΆΝΕΚΕΙ :ΕΝΆΝΤΙΚΥ 
ΡΕΤἈΣΑΝΤΟΒΘΚΕΙΘΕΝΤῊ ΚἈΙΒΝΗΟΤΕΟΥΘΆΝΟΘΝΤῊ 
ΗΜΕΡΑΤῊΠΡΩΤΗ: ΗἩΜΕΡΆΘΚΘΙΝΗ ἈΕΩΘΘΟΙΤΘ 
ΚἈΑΙΆΝΕΘΕΗΟΛΝΟΙΥΊΟΝΗΆ ΧΡΑΟ:ΚΑΙΆΝΗΝΕΓΚΆΝΟ 
ΚἈΑΙΘΚΑΧΥΟΆΝΟΝΩΠιΙΟ ΧΟΚΑΥ ΤΩ ΜΑλΟΩ ΤΉΡβΡΙΟΥ 
ΚΥΘΩσΘΟΠΕΡΆΟΚΆΑΙΘ 5 ἘΝᾺΆΝΤΙΚΥΚΆΙΕΙΤΗΡΩ 
ΠΗΡΩΟ ΤΗΘΟΆΝΕΟΝΚΟΣΆΕ ΤΗΗΟΘΟΆΧΝΥΪΟΙΗΆΘΝΚΟΩ 
ΓΟΝΤΈΟ:ΘΙΠΡοσθώπροςσ ΚἈΙΘΙΚΕΙΗΚΙΚΩ ΤΌΟΔ. 


ΕΓΓΙΓΕΘΕΙΟΠΟΆΕΜΜΟΝ ἈΘΗΙΚΗΟΚΎΥΕΝΤΤ ἌΙΟΓΗΜΕ 


“ 958 00. 30, 18 --- 27. 


ΡΆΙΟΘΙΟΝΜΆΙΟΙΚ ΦΡΙΝΕΘΕΙΟ] ὩΟΙΤΡΙΆΚΟΝΤΆΛΧΛΝΆΡΑΟΘ 


ΥὙἹοσελθαζαρυιουλαρω ΕΝΊΤΩΙΗᾺΆΣ ᾿ΚἈΙΘΙΤΤΆΝΟΙ 
ΠΑἈΑΡΘΟΤΗιωσσονοπιο ὙἹΟΙΚΒΝΙΆΜΕΙΝ ΧΠΡΟΟΙΚΚΟ 
ἈΥΤΗΟΘΕΝΤ ΤἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟΘ ΤΡΓΟΥΟΙΝΆΑΥ ΤΌΙΘΝΝΩ 
ΙΚΘΙΜΆΙΟΆΕΓΩΝ :ΕἸΠΡΟΟΘὼ 5 ΤΠΙΟΝΗΜΟΩΟΝΚΆΘΩΟ 
ΕἸΤΕΣΘΆΘΘΙΝΘΙΟΠΟΧΘ ΕἸΜΜΤΠΡΟΟΘΕΝΙΚΑΙΟΙΥΊΟΙ 
μονμετανωνεενιλ. Ἰαρβαηλ βϑιπανξψγγωμει 
ΜΙΝ ΓΟΥΧΔ ΘΑ ΦουμΜοΥ ΚΑΘΕΙΚΟΠΆΘΟΜΕΝΑΎΥ ΓΟΥῸ 
ΗΚΟΤΤΆΟΘΩ :ΙΚΚΆΙΕΙΤΤΕΝ ΕἸ ΤΗΟΙΤΟΧΕΩΟΘΙΟΤΆΟ 
᾿ΚΟΆΝΆΑΒΗΤ ΘΚΧΙΆΎΡΙΟΝΤΙΆ, τ. ΟΑΟΥΟΚΑΠΤΆΟΆΝΗΡΆ 
ΡΑλΟΟΟΛΧΥ ΓΟΝΟΘΝΤΉΗΧΙ ΝΜΕΟΤΉΘΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 
ΡΙΟΟΥ :ΚἈΑΙΕΘΗΚΆΝΟΙΥΣ ἈΑΥ̓ΤΟΥΚΔΙΠΆΡΕΤΆΞΑΆΝ 
ΟΙΉΗΧΕΝΘΑΡΑΘΝΤΉΓΆ. ΓΟΕΒΝΕΑΆΧΆΧΑΧΘΑΜΑΆΡΙΚΑΙ ΤῸ 
ΒΕΧΑΙΚΥΙ Χ ΚἈΙΘΙ ΤΆ ΤΑΣΧ. ΕΝΘΑΡΟΝΙΗΧΕΘΙΤΆΛΧΆΙΕΙ 
ΚΎΤΟΙ :ΗΆΙΠΡΟΟ ΓΌΜΝΕΘΝΙ 1. ΕἸΓ(ΤΟΥ ΓΤΟΠΙΠΟΥΧΥ ΤΟΥ 
ἈΜΕΘΙΝΕΝΤΉΗΗΜΕΡΑ ΤΉΤΡΙ ἈΠΟΔΛΔΥΟΜΩΝΤΤΗΟΓΆΚΑ 


ΤΗΚΆΑΙΠΆΡΕ ΓἈΞΣΑΝ ΤΟΤΙΡΟΟ ἈΚἈΑΙΠΆΡΕΓΘΝΟΝΤῸΘ 
ΓΧΒΑΛΙΚΑΘΟΩΟΟΛΊΙΤΙΆ ΙΚΑΙΆΤΙΑ 5 ΣΕΝΑΝΤΤΙΧΟΤΗΟΓΆΒΆΛ. 


ΙΞ(ΙΕΣΗἈΘΟΝΟΙΥΊΟΙΕΕΝΙ λεοκαχιλλεολν ρθῶ 
ἈΜΒΘΙΝΕΙΟΆΛΙΤΆΑΝΤΉΟΙΝ ΤΟΥ ὃ. ΕΚΧΕΚΤΟὭἼΝΕΚΙΤΆΑΝ ΤΟΟ 
ἈΧΟΥ ΕΣ Υ θηοκ. ΙΗΧΙΚΑΙΟΠΟΆΕΜΟΟΒΕΒΕΆ. 
ΘΚ ΤΗΟΠΟἈΧΘΟΩΟΚΆΙΗΡΣΑ. ΡΥΝΘΗ ΚἈΑΙΧΥΤῸΟΙΟΥ 
ΤΟΤΎΙΤΕΙΝΕΚ ΤΟΥΧλΟΥ ΚΕΓΝΩΟΆΧΝΟΤΊΆΦΗ 
τΡλυματιλο:καθώολ ΤΤἈΙΔΙΤΑΥ ΤΟΝΗΚΆ. 
ΤᾺΣ ΒΝΤ᾽ ἈΙΟΟΛΔ ΟΙΟΗΘΟΤΙ 55. ΚΙᾺ ΠΚΑΙΘΤΟΙΤΩΟΕ, 
ΜΙΆΧΝΆΑΚΕΝΟΥΌΛΕΘΙΟΚΛΑΙ ΚΟΤΌΟΝΕΕΝΙΆΜΕΙΝ 
ΘΗΆΧΚΆΙΜΕΙΆ -- ἈΝΆΚΟΝΟΥ ΚΑ ΓἈΠΡΟΟΩΠΟΝΙΗᾺ 

ἘΟΧ :ΕΙΟΓἈΒΆΧΕΝΤΌΛΓΡΩ κα υΘφϑθιρανοιῦ] 


8569 1070. 20, 31 --- 85. 
9 435 


ΟἸΗΧΕΝΤῸὩΞΚΕΝΙΆΜΕΓ 
ΕΝ ΗΗΜΕΡΆΘΙΚΙΝΗΙΤΕ,. 
“ΤΕΚΑΙΕΙΚΟΟΙΧΙΆΆΛΕΟ 
ΚἈΑΙΕΚΑΤΤΟΝΆΝΆΑΡΆΟΠΑ,. 
“ΤΕΟΟΥ ΓΟΙΟΠΌΜΕΝΟΙ 
ρομφλιλν ΚΚΆΛ:ΕΙΔΛΟΝ 
ΟΙΥ̓ΟΙΚΕΝΙΆΜΙΝΟΤῚΤΕ 
ΤΡοΠω ΤἈΙ καθ λώκει 
ἈΝΗΡΙΗΉΧ ΤΟΠΟΝΤΩΚΕ 
ΜΙἊΙΆΜΕΙΝΟΤΙΗΆΧΤΓΠΙΟΆΝ 
ΕἸΤΙ ΤΟΕΝΕΆΡΟΝΟΕ ΓΑ 
ΣἈΝΠΡΟΟΤΉΓΆΒΆΆ ΚΑΙ 
ΤΟΕΝΕΆΡΟΝΩΡΜΗΘΘΕ 


ΚἈΑΙΕΞΣΕΧΥΘΗΟΆΝΠΙΡΟΟΤΗ 


ΓΆΚΆΧ :ΚΑΙΕΠΟΡΘΥΘΗ 


᾿ΓΟΕΝΘΆΡΟΝΘΙΆΤ ἌΞΆΝ 


ΟἈΧΗΜΝΜ ΓΓΗΜΠΟΆΙΝΜΟ ΓῸ 


ΜΑΤΙΡοΟΜΦαιλοκλιηου 
ΤἈΓΗΗΝΆΝΑΡΗΗΆΣΧΊΠΡΟΟ 


Χ ΤΌΕΘΝΘΆΡΟΝ : ΜΆΧΆΟΡΑ. 


ΤΟΥἈΝΕΝΕΓΚΘΑΥ ΓΟΥῸ 
ΠΤΥΡΟΟΝΤΟΥΚΑΙ ΝΟΥ ΤΉΟΘ 
πολβξωοκλιανθοτροῦκ 
ἈΝΗΡΙΗΧΕΝ ΓΤΩΙΤΟΆΘΜΩ 


ΙΚΙΑΙΒΕΜΙἈΜΘΙΝΗΡΙΚ ΓᾺῚ 


ΟΥ ΓΥΤΕΓΙΝ ΓΡΑΥΜΑΆΓΙ 


ἈσΕΝ Τωλ Ν ἈΡηλοι 
ΤΡΙΆΚΟΝ ΓἈΧΝΑΡΆΟΘΟΤῚ 


9260 


ΕΠΤΆΑΝΠΆΗΝΤΡΟΠΟΥΜΕ 
ΝΟΟΤΡΟΠΟΥΓΆΙΚΑΥΤΌΟ: 
ΕΝἈΆΝΤΙΟΝΗΜΩΝΚΆΘΟΩΩΟ 
ΟἸΤΟΆΕΜΟΟΘΟΘΜΠΡΟΟΘΕΙ 
5 ΚΑΙΟΙΤΥ ΡΟΟΘΗΡΞΆΑΓΓΟΆΝΆΒΚΕ 
ΝΜΕΙΝΕΚ ΤΗΟσΠοΆΧΕΘ 
ΟΤΎ ἈΟΟΙΚΆΤΙΝΟῪ ᾿ΚΆΙΕΙΤΕ 
ΚἈΘΥΘΝΕΕΝΙΆΜΒΕΙΝΟΙΠΤΙ 
ΟΟΛΥΓΟΥ ΚΑ ΔΟΥΆΝΕ 
ι᾽ ΒΗΟΥΝΤΕΛΙΆ ΤΗσΠολεως 
ΕΙΟΣΤΟΝΟΥΡΆΝΟΝ :ΙΚΆᾺ. 
ΝΗΡΙΗΧΑΠΟΟΤΡΕΎΥΕΝ.: 
ΚἈΙΕΟΠΕΥΘΕΝΆΝΗΡΕΕΝΙ 
ἈΜΒΘΙΝΚΆΙΕΙΔΕΝΟΤΊΗΙΤΤ ΑΙ 
ι΄ ἈΥΤΟΥΚκλιθλκλιεκλινκ 
ΕΝΩΠΙΟΝΆΝΑΆΡΟΟΙΗΚΣ. 
ΕἸΟσΣΤΗΝΟΔΟΝΤΉΟΘΕΡΗ 
ΜΟΥ -ΚΑΙΟΠΟΆΧΕΜΟΟΚΆ. 
ΤΕΦΘΆΑΟΘΕΝΑΥ ΤῸΝ ΚΑΙ 
5 ΟΙΆΠΟΤῸΩΝΤΠΟΛΧΕΩΝ.ΔΙ 
ΕΦΘεΕΙΡΑΝΑΎ ΓΟΝΕΝΜΕ 
ολυτων -καιεκούαν 
ΤΟΝΕΕΝΙΆΜΘΙΝΚΑΆ ΓΆΠΆΥ 
ΟἈΙΆΥΓΤΟΝΚΑ ΓΆΠΆΥΟΙΝ 
5 ΚἈΓΕΙΤΑΥΘΆΧΝΆΑΥ ΤΌΝΕ,. 
ΦΟΕΞΕΝΆΝΤΙΆΧΟΤΉΟΓΆ 
ΕΧΧΆΠΟἈΥΛΝΑ ΤΤΟΧΩΝΗ 
ἈΟΟῪ ᾿ΚἈΙΕΠΘΟΆΧΝΕΚΤΟΥ 


0}. 20, 88 -- 44. 


ΒΕΜΙΆΙΜΕΙΝΟΙ Γ ΓΟλΙΚλ.λ Ὲ 


κΑαχι ΕΟ Χ ἌΝΔΡΟΝ: 


ΟὙΝΙΤΆΟΙΝ ΤΟΥ ΤΟΌΙΟΆΝ 
ἈΡΕΟΔΛΥΝΑΤΟΙΚΆΙΕΣΕ 
ΚΑΟΙΝΜΆΝΙΚΑΙΕΦΎΓΟΝῈειο 
ΤῊἨΝΕΡΗΜΟΝΠΙΠΡΟΟΤΉ. 
ΠΕΤΡΑΝ ΤΉΝΡΕΜΜΩΝ 


ΙΚΞΔΟΆΝΗ ΡΙΗΧΑΝΘιΆΆΘοΕ.. 


ΘΙΟΤΟΥΟΥΪΟΥΌΒΕΜΝΙΆ. 
ΜΕΙΝΚΆΙΕΙΤΆ ΓΆΞΑΝΑΥ 
“ΓΟΥΘΕΝΟΤΌΜΑΤΊΡΟΜ 
Φφαιλολποπολξῶσα 
ΣΗΘΘΩΟΙΚ ΓΗΝΟΥῸΘ 
ΦΟΙΤΑΝΤΟΟ ΤΟΥ ΕΥΡΕ 


ΘΕΝΤ ΟΟΘΙΟΠΆΘΧΟΤ ἈΟ 

πολ ἈΟαΥρεθιολο 

ΕΞἈΤΙΕΟΤΙΧΆΝΕΝΠΙΤΥΡΙ 
ΚἈΑΙΆΝΗΡΙΗΧΦΌΜΟΟΘΕΝ 


ΚΑΙΕΚΑΆΧΑΜΗΟΆΝΤΟΧΑΧΥ 

Κ ΤΟΝ :ΕΝ ΓΆἈΙΘΟΟΆΟΙΟΠΕΙ 
ΤΟΧι Δ ΟΆΝ ΡΩΝ ΙΚ τ 
ΠΡΟΘσΘΚΟΧΆΗΘΗΟΘΆΝΟ 


πιοωλυ ΓΟΥεωογλλλλλ’ ενμλοοηφΆλεγων 
ΚΑΙΕΙΤΑ ΤἈΞΑΝΕΣΧΎΥΤΟΥ ἈΝΗρασημωνούλῳ 


ΠΟΘΙ ΤΗΝΘΥΓΆΤΕΡΑΛΥ 
“ΤΟΥ ΤΟΩΒΕΝΙΆΜΒΘΙΝΕΙΟ 
ΓΥΝΆΙΝΚΑ :ΚΑΙΠΆΡΕΓΕ 
ΜΟΝΤῸ -- ΠΆΟ:ΌΆΧΟΟ 
Θδιομ οηΦΆκλικαι 
ΘΗᾺ ᾿ΙΚἈΙΕΙΚΆΑΘΙΟΆΝΕΙΚΚΕΙ 
εὠσεξοπεράςσενηπιο, 
“ΤΟΥΘΥΚΑΙΒΘΠΗΡΆΝΤΗ. 
φωνηνλυτωνιζαι 
Εεκλλυολνιζκλλυθμο, 
ΜΕΓΆᾺΝ -ΚἈΑΙΕΙΠΆΝΙΝΑ. 
ΤΙΚΕΟΘΟΙΗΧ ἘΓΕΝΗ 
᾿ΘΗΔῪ ΤῊἨΘΝΤΌΏΙΗΚΣ 
“ΓΟΥ ΕἸ ]ΕΟΙΚΘΙΤΗΝΆΙΟΘΗ 
ΜΕΡΟΝΕΝΤΩΙΗΧΦΥ 


ἈΙΟΧΙΆΙΟΥΘΆΝΑΆΡΑΟ: Ις 
ΘΕΓΕΝΜΟΝΤΌΠΆΝΤΈΕΟΟΙ. 1δ 
ΠΕΠΤΩΚΟ ΤΕΘΕΝΤῸΣ β 
ΚΕΝΙΆΜΘΙΝΠΕΝΤΕΙΚΆΙ 
εικοοιχιλιν λεολνα θοῦ 
σπωμενώνρομφαι 
ἈΝΘΝΙΑ ΘΕ ΤΗΗΜΕΡΆΘΚΘΙΙΝΗ] Ὁ 
ΟΥ̓ΝΠΆΟΘΙΝ ΤΟΥ ΤΟΙΟΧ. 
ἈΡΘΟολΥΝΑ ΤΟικλιθσεκλὶ 
ΜἈΆΝΙΚΑΙΘΦΥΓΟΝΕΙΟΤΉΝ 
ΕΡΗΜΟΝΠΡΟΟΓΗΝΠΕ.. 
ΓΡΑΝΤΉΝΡΟΜΜΩωΝΕΣΆ. Ὁ 
ΙΚΞΚΟΟΙΟΙΆΝΑΆ ΕΟ: ΚἈΑΙΘΚΆᾺ 
ΘΙΟΆΑΝΘΝΤΉΗΤΠΕΤΡΆΡΕΜ 
ΜΩΟΝΤΕΤΡΆΜΗΝΟΝ 


ΦΘΙΊ {0}. 20, 44 --- 1, 8. 


ι σπῦσασο ἢ. ἀδανοὶ ται ππαμαι ἐμαὶ 


" ᾿τῖιν πἰ ΜῈΩν ἡ πα ἀμῃ δμα.. Πα ἩΜῈΙ ΔΠΡΙ ΣΩδΜΝ κα ἥπμ τὸ: αἱ ὐρυδ, 8 -|΄'ὸ « ὧν Δ " ,. "πᾶ “- 


ἈΗΝΜΘΒΘΙΆΝ :ΚΆΙΕΓΕΝΕ 
ΤΟ ΤΗΘΙΆΡΙΟΝΙΚΆΙΩΡ 
ΘΡΙΘΕΝΟἈΧΆΟΟΚΆΙΩΙΚΟ 
ΔΟΜΗΟΆΝΘΚΘΙΘΥΟΙΆΟ ΤΗ 
ΡΙΟΝΙΚΑΙΆΝΗΝΕΓΙΚΑᾺΝ 
ΟἈΟΙΚΑΥ ΓΩΟΜΑΆ ΤΓΆΟΟΣΤΗ 
ΡΙΟΥ -ΚἈΑΙΘΙΤΙΆΝΟΙΥΊΟΙ 
ΙΗΧ ΓΙΟΟΜΗΆΧΝΆΒΛΑΟΕ, 
“ΤΗΕΘΚΙΧΗΟΘΙΆΘΙΤΆΟΩ 
ΦΦυλωνιηλῃροοικν᾿ 
ΟΤἸΟΡΙΙΟΟΜΕΓΆΘΗΝ ΩΣ) 
ΜΗΆΧΝΆᾺΒΆΝΓἋΓΙΠΡΟΟΚΝ 


ΕἸΟΜΆΘΟΗΦΆΛΧΕΓΟΝΤΤΘΟ 


ΘΆΝΑ ΤΩΔΛΙΟΘΆΝΘΙΤΑΙ 
ΚἈΑΙΠΆΡΕΚΧΗΘΗΟΆΝΟΙ 
ὙἹΟΝΗΆΛΧΙΤΕΡΙΚΕΜΙΆΜΕΓ. 
ΤΟΥΧΛελφουλύτωνις 
ΘΙΠΠἈΝΆΑΦΡΗΡΗΤΘΟΗΜΕ 
ΡΟΝΦΥΛΗΝΙΆΘΘΙΗΚ. ΤῚ 
ΠΠΟΙΗΘΩΝΙΕΝΆΥ ΓΟΙΟΤΌΙΟ 
ὙΠΟΧΦΘιοιΝιογῪ 
ΝΜΆΙΚΑΟ- ΚΑΙΗΝΙΟΩΝΊΟ 
ΟἈΜΕΝΕΝ ΤΩ ΚΩ ΓΟῪ, 
ΜΗ ΔΟΥΝΑΙΧΎΥ ΓΟΙΟΆΙΟ 
ΤΟΩΟΝΘΥΓΆΤΕΡΩΝΗ 
ΜΩΝΕΙΟΓῪΝ Ἀικλοις 
ΘΙΤΆΝ' ΓΙΟΝΗΙΆ ΤΓΟΝΦΥ 
ἈΩΦΝΙΗΧΗΤΙΟΟΥΚΆΝΕ 


ὅ 


10 


18 


20 


κΗΠΡοοκνειομάσοηφαὰ 


ΑΙ ΔΟΥΟΥΚΗἈΧΘΟΝΆΝΗΡ 


ΕἸΟΣΤΉΝΙΤΆΡΘΜΕΟΆΧΗΝ 
ἉἈΤΠΟΪΔΑΕΕΙΟΓΆΛΆΔ Δ ἘΠῸ 
“ΤῊΝΕΙΚ.ΚΙΚΙΛΗΟΘΙΆΝ.: 


ΙΔΙΕΠΕΟ ΟΠ Ηολλοσις 


ἸλΟΥΟΥΚΘΟΤΊΝΘΙΚΕΙ 
ἈΝΗΡΆΤΙΟ ΤΟΝΙΚΆ ΓΟΙ 
ΙΚΞΙΟΥΝ᾽ ΓΩΟΜΝΊΙΆΕΚΘΙΟΓΑΆ. 
ἈΔΛΑΟΛ᾿:ΚΑΟΛΧΤΙΘΟΤΊΙΆΔΣΧΝΕ 
ΙΞ ΕΙΗΟΥΝΆΓΩΓΗΛΟΩ 
δλειαλχιυλλλοῦν ΡΝ 
Ἀ]ΤΟΤΩΝΥΪΩΟΝ, ΓΗΟΛΎΥΝΑΆ. 
ΜΕΟΩΟΙΚΑΙΕΝΕΤΙΆΆΧΝ ΤῸ 
ΧΥΓΓΟΙΟΆΘΓΟΝΤ ΕΟΠΟΡΕΥ 
ΘΗΤΕΚΑΙΠΑ ΤἈΞΑΤΕΠΆΝ 
ΤἈΟΤΓΟΥΟΙΚΑ ΓΟΙΚΟΥΝΤΤΆΟ 
᾿ἸΚΧΕΕΙΟΓΆΑΛΧΆΑΧΛΕΝΟΤΌΜΑΚΝ 
τΤιρομφαϊλοικλιλογΥ 
ΜΆΙΚΑΧΟΙ ΓΟΝΜΆΛΟΝ -ΚΑΙΟῪ 
“ΤΟΟΘΟΧΟΓΟΟΘΟΝΕΙΤΟΙΗ 
ΟΕἸΤΤΕΙΤΑΝΆΡΟΕΝΙΚΟΝ 
ΙΚΞΔΙΠΆΑΘΟΧΝΓΥΝΆΙΚΆΓΕΙ. 
ΝΜΟΟΟΚΟΥΟΆΜΝΙΚΟΙΓΗΝ 
ἈΡΟΒΝΟΟΆΧΝΆΘΘΜΑΆΤΙ 
ΕἸΤῈ :ΙΚἈΙΕΥΡΟΝΆΠΟ 
ΤωνικΑ ΓΟΙΚΟΥΝΤῸΣ 
ἸΧΕΕΙΟ ΓΕΤΡΆΙΚΟΟΙΆΟ 


902 100. 31, 8--- 12. 


11. 


ΟΟΠΕΧ ΟΕ ΒΒΥΤΑΝΙΝ 
ΡΑΙΙΝΡΒΕΒΤΟΝ 


ΕΥΑΝΟΕΙΙΟΙΝΟΝ ο. 


ΕἈΤΤΙΗΜΙΝΚΆΙΟΟΙ 
ΤΥ̓ΝΑΖΆΡΗΝΕ-ΗᾺ 
ΘΘΟΛΧΙΠΟΆΧΕΘΟΆΙΗ 
ΜΆΟΘ:- ΟΙΆΆΟΕ ΓΙΘΕΙ 
ΟἈΓΙΟΟΤΟΥΘΤΥ: 
ΚἈΙΕΓΙΘ ΓΙΜΗΘΕΝ 
ΧΥ ΓΩΟΙΌΧΕγων : 
Φιμωθητικλιθς 
ΕἈΘΕΕΣΧΥ ΓΟῪ] 
ΚἈΡΙ ΥἈΝΑΧΎΥΓΟΝ 
ΤΟΛΆΑΙΜΟΝΙΟΝΘΙΟ 


“ΓΟΝΜΙΕΟΟΝΕΞΗΆΘΕ, 
ἈΠΧΥΓΓΟΥΜΗΔΕΝ 


᾿ἈΧΥΆΝΧΎΥΓΟΝ:: 
Ιζ ΧΙΕΓΕΝΕ ΤΟΘΧᾺΜ 
ΒΟΘΟΕΠΠΊΑΝΤΆΟ: 

κλιοΥ ΝθἈΆΧΟΥΝ 


ΠρΡροολλληλουύΥολθ 


ΓΟΝΊΓΕΟ: ΓΙΊΟΟΆΧΟ 
ΓΟΟΟΥ ΓΟΟΘΟΤΊΕΙ 
ΕΞΟΥΟΙΆΚΑΙΛΥΝΆ 
ΜΕΙΕΙΠΙ ΓΆΘΟΘΙ 
“ΤΟΙΟΧΚΆΑΘΑΡ ΓΟΙῸ 
ΠΙΝΕΘΥΜΆΟΙΝΚΑΆΙ 
ΘΣΕΡΧΟΝΤΆΙ: 

᾿ΙΚ ιε σε! ΙΟΡΕΥΕ ΤῸ 
ἩΧΟΟσΠΕΡΙΑΥΓΟΥ 
ΕἸΟΙΤΑΝ Τ ἈΓΓΟΤΙΙΟ, 


20 


10 


20 


κύυς. 4, 84 -- 40. 


ΤῊἨΟσΠΕριχωροΥ- 


κΞ Δ. ΧΟΓΧΟΔΕΆΤΠΟ 


ΤἨΘΟΥΝΆΓΩΓΗΟ 
ΕἸΟΗΧΘΕΝΕΙΟΤΗ͂. 
ΟΙΚΙΆΝΟΜΟΩΝΟΟσ: 
ΕΝΘΕΡΆΔΛΘΤΟΥΟΙ 
ΜΟΩΟΝΟΟΘΗΝΟΥΝΘΕ 
ΧΟΜΘΝΗΠΎΥΡΘΤΩ 
ΜΕεγΆλ -ΚἈΙΉρὼ 
ΤῊἨΟΘΆΧΝΆΑΥ ΓΟΝΤΙΙ͂Θ 


ΡΙΧΥΤΉΟ: 


Ιζ οι Άςεπαὰ 


ΝΟΩΟΛῪ ΓΗΟΘΕΠΕΤῚ 
ΜΗΘΕΘΝΤΩΙΤΥΡΕ 
ΤῸ ΚΑΙ Ῥηκανλυ 
ΤῊΝ ΤἸΤΆΡΆΧΡΗΜΑΆ 


ἙὉὩἉἈΧΙΝΛΧΟΤΆΟΛΣΧΟΔΊΗ 


ΚΟΝΕΙΆΧΎΓΟΙΟ: 
ὙΝΟΝΤΓΟΟΛΘΤΟΥ 
ΗἈΧΙΟΥΤΙΆΝΤΈΕΟΘΟ 
ΟΟΙΘΙΧΟΝΆΘΘΕ 
ΜΟΥΝΤ᾽ ἌΟΝΟΟΟΙΟ 
Τ͵ΤΟΝΚΙΆΔΙΟΗΓΆΓΟ,. 


ἈΥΓΟΥΟΠΡΟΟΛΎΥΓΟ: 


()λεεμνιεκαοτωλγ 


ΤΟΝΊ ἌΟΧΘΙΡΆΟΕ 
ΓΙ ΤΙΘειοσθθερὰ 
ΠΕΥΟΘΘΒΝΑΥ ΓΟΥῸ 


34 


Κ-. (ξηρχθοτοόλεκλι 
ΔΑΙΜΟΝΙΆΛΧΠΟΤΙΙ͂ΟΣ 
ἈΩΝΚΡΑΥΆΖΟΜΓᾺ 
ΚΑΟΧΕΓΟΝΊΤΓἈΟΤῚ 
ΟΥ̓ΘΙΟΧΟΟΥΈ ΤΟΥ 
ΘῪ -κἈΙΕΓ ΓΜ 
οΥὐκειλλυ γαλλλεγ 
ΟΤΙΗΔΙΟΆΝΤΟΝ 
ΧΝΧΥ ΤΌΝΕΙΝΆΙ 

ΚῊ ἙἘνομέενηολε 
ημερλοαξελθοω 
ΕΠΟΡΕΥΘΗΕΙΟΘ 
ΡΗΜΟΝΊΓΟΤΙΟΝ 
ΚἈΙΟΙΟΧΆΟΙΕΙΤΕ 
ΖΗΤΟΥΝΆΥ ΤῸΝ 
κλυηλθονεωο 
ἈΥΓΤΟΥ - ΚΑ Ά ΓΕὶ 
ΧΟΝΆΥ ΤΟΝ ΓΟΥΜΗ 
ΠΟΡΕΥΕΟθΘαιΆΤΑΥ 
ΤῸΝ ΟΆΘΕΙΠΕΝ 

Τ᾽ Προολυ- το. οι 
κου ΓἈΙΘΕΤΈΡΑΙΟ 
ΠΟἈΧΕΟΙΝΕΥΆΓΓΕ 
ἈΙΟΆΟΘΆΙΜΕΛΕι 
ΤῊἨΝΕΛΟΙΆΧΕΙΆΝΤΟΥ, 
ΘΥΟΤΊΕΙΟ ΤΟΥ ΤῸ 
ἈΠΕΟΤΆΛΜΑΙ: 

Ιζ ιηνικηρυοοσ 


π-ττῖ.- τἶἷουἷἵ τα. Ἦτο τ π 


15 


ιῷ 


Η) 


ΕἸΙΟσΤ ἈΟΟΥΝΆΓΩ 
 ΓΧΟΤΗΟΙΟΥ ΔΆΙΆΟΙ 
κΘθ ΚᾧΦΡΓΕΝΕΤΟΆΛΘΕΝΤῸΣ) 

ΓΟΝΟΧΆΟΝΕΙΠΙΚΕΙ 
ΟΘΑΙΔΧΥΤΟΓΟΥ 
ἈΚΟΥΕΘΙΝΤΤΟΝΆΟΓΟ, 
ΓΟΥΘΥ -ΚΑΟΟΛΎΤῸΟ 
ἨἩΝΕΟΤΟΩΟΙΤΆΡΑ ΤΙ ....1 
ὩὉΜΙΝΗΝΓΕΝΝΗ 
ΟΆΡΕΤ ΚΑ Δ ΕΝ ΑΥ1Ο] 
ΙΙἈΟΙΆΡΙΆΘΟΤΩΣΤΊΑ] 
ΠΆΡΑ ΤΗΝΆΙΜΜΝΗΝΙ 

(λιλελλεειολποεία Ι 
᾿ΓΕΟΔΣΙΔΥ ΓΩΝΕΙΠ[ΑᾺῚ 
ΜΆΜΓΆΛΔΛΙΚΓΥΛ: 
ΕΜΕΒΆΔΟΔΛΔΕΘΕΙΟΕΝΤΊΩΣ] 
ΤΙἈΘΙΘΝΟΗΝΓΟΙΥ] 
ΟἸΜΩΙΝΟΟΘΗΡΟΥΙΓΤῊ] 
ΟΕΝΆΑΥ ΓΟΝΆΠΙἊΟΤΗΙΟΙ 
ΓΗΟΘΕΙΤΆΑΝΑΆΓΆΓΕΙ 
ΟἈΙΓΌΝ: 

Ιζ αϑιολολθαλιλίαὶ) 
ΟΚΕΝΕΙΚ ΓΟΎΤΙΆΟΙ 
ΟΥ̓ΓΟΥΟΟΧΆΟΥΌ: 
ΟΛΕΘΕΙΠΑΥΌΛΣ ΤῸ 
ἈΧΆΑΦΟΝΘΗΤΕΝΤΙΡΟΙΟΙ 
ΤΟΝΟΙΜΟΝΑΆ. - ΕΤΤΆᾺ. 
ΝΜΆἈΑΓΆΓΕΒΘΙΟ ΓΟΒΑ, 


φΟῦ αὐ 4,41 --ῦ, 4. 


ΘΗΗΧΘΙΡ Υ ΤΟΥ ΦΙΆΜΓΠΤΟΝ : 


ΟΗΛΣΆΛΗ: ΚΞΑἈΚΑΡΘΟΆΧΟΜΆΙΟ, 
ὙΓΟΙΔΕΘΙΤΆΗΟΘΗ β ΜΑΆΓΓΘΆΙΟΝ: 
ΟἈΝΆΝΟΙΆΧΟΙΚΑΟΙΛΔΙ ΙΞΔἸΙΘΟΜΆΝ:: 
ΘἈΔΧΆΑΟΥΝΤΙΙΡΟΟΆΧΛΆΆΧΗ 6 ἸΆΚΩΟΞΟΝ ΤΟΝ ΤΟΥ 
ἈΟΥΟΤΙΆΝΠΙΠΟΙΗΟΙ ἈΧΦλιοΥ: 
ἈΝΤΟΝΥ: ο ΚἈΟΘΙΜΩΟΝΆΤΓΟΝ 
ΓΕΝΕΤΟΆΛΘΕΝΤΆΙΟ ΙΞᾷΨΙΟΙἊΧΟΥΜΕΝΟΝΖΗ 
ἩΜΕΡΆΑΙΟΤΤΑΥΤΆΙΟ ΧΩΟΊΤῊΗΝ: 
ΘΞΗΆΘΕΝΘΙΟΤΌΟ 10 κλυουλανίαζξκου 
βΡΟΟΠΡΟΟΘΥΞΆΟΘΑΙ: “αου ΔΑ ΝιοιώΆρι 
ΙΞΔΙΗΝΑΙΆΝΥΙΚ ΤῈ Οὐ ΤΉΝΟΟΙΚΆΙΕΓΕ 
ΡΕΥΦΘΝΕΝΤΉΠΡΟΟ ΝΘΤΟΠΙΡΟΔΛΟΤΗΟ: 
ΕὙΧΗΤΟΥΘΥ: ΚΊΕ ᾿φλικα ἈΕΧΟΜΕΎΤΧΥ 

«ΧΙΟΤΕἜΕΓΕΝΕΤῸ ιδ ΓΟΩΝΕΟΤΉΕΒΙΤΙ ΤῸ 
ἩΜΕΡΆΠΡοσΕΦὼ ΤΤΟΎΤΤΕΔΙΝΟΥ - ΚΆΙ 
ΝΗΟΘΝΤ ΟΥ̓ΟΜΆΘΗ ΟΧἈΑΟΟΜΆΘΗΤΓΩΝ 
ΤἈΟΛΎΥ ΤΟΥ: ΚΆΝΕΙ ΧΥΤΟΥ Δ ΆΉΗΘος.. 
ἈΒΘΣΑΜΕΝΟΟΆΙΤΑΥ . ΠΟΆΧΥΓΓΟΥΛΧΆΟΥΆἍΙΤΟ 
ΤΟΝ λΕι«ΚΛΟΥῸ 90 ΠΆΆΟΗΟΤΉΗοΟ ΟΥΑΙ 
ΚΑΟΙΛΙΤΟΟΤΟΆΟΥΟ ἈΟ-ΚΑΠΗΧΜ᾽,ΚΑΥΓΗΟΘ 
ΟΝΟΜΆΟΕΝ: ΙτἈΡΑλιοΥΓΥΡΟΥ 
ομωνλονιζάι ΞΘ Δ ΟΝΟΟ -ΟΙΗΛ. 
ΜΟΜΆΟΘΕΝΠΕΤΡΟ. ΘΟΝΆᾺΚΟΥΌΛΜΙΑΥΊ 
ΚΑΙΆΝΆΑΡΘΆΑΝΤΟΝ 95 ΤΟΥΚΆΑΜΝΆΘΗΝΑΆΙΑ. 
ἈΔΕΆΦονλύτου ΙΤΟΤΟΝΝΟΟΩΝ 
ΙΆΚΚΟΕΟΝ:: ΑὙΤΤΟΟΝ:: 


ΚΑ ΝΝΗΝ: Ιζλιοιοχλουμενοι 


907 06. 6, 10 -- 18. 
4: 


ἈΠΟΠΝΕΥΜΆΤΩΝ 

ἈΚΑΘΑΡΤΟΌΝΕΘΕ 
ΟΡΑΠΘΥΟΝΤΟῸ:: 

ΟἸΝΔΑΠ ΙἈΘΟΟΟΧΆΟΟΕ 
ΖΗ ΓΕΙΔῚΤ ΓΕΟΘΆΙ! 
ΧΥΤΟΥ- ΟΤΙΔΥΝᾺ 
ΜΙΟΠΆΡΑΥ ΓΟΥΘΚ. 
ΗΡΧΘΤΌΚΑΜΑ ΤΟ 

ΤΆΝΤΑΟ': 

ΚΞ ᾿Ἰζυλυ γοφελρλς 
“ΓΟΥΘΟΦΘΆΑΆΧΜΟΥῸ 
ἈΥ ΓΟΥΘΙΟΤΟΥΟ 
ΜΆΘΗ ΓΆΟΛΧΥ ΓΟῪ 
ΕΆΕΈγενΝ: 

“ΜΖ ]λικαριοιοη τὼ 
ΧΟΙΓΟΩῚΤΚΠΟ ΓΙῪ 
ΜΕ ΓΕΡΆΘΟΤΊΝΗΒΆ. 
ΟἸΧΕΙΆ ΤΟΥΘΥ- 

ΜΗ ]χιαριοιριν : 
ΤΕΟΝΥΝΟΓΙΧΟΡ 
“ΓἈΟΘΗΟσΘΟΘΕα.: 

ΜΘ .]ακαφριοιοικλλιο. 
“ΤΕΟΜΥΝΟΓΙΓΕΆΧΆ 
ΟΕΤῈ: 

δ, ἱλικαφιοιεο το. ἜΝ 
ΜΕΙΟΗΟΘΟΦΟΙΜΝΜῪ 
ΜΆΟΘΟΙΧΝΟΙΚΆΙΟ 
ΤἈΝΆΦοριοώοιν 


268 


ὙΜλοκλυονειλο 
ΟἸΝΚΑΙΕΚΕΆ ΧΦ ΟΓ, 
᾿ΓΟΟΝΟΜΧΥΜΩΝ 
(ΘΟΙΤΟΝΗΡΟΝΕΝΘΕ 
ΚΑΤ ΟΥ̓ΥΟΥΓΟΥ 
ΧΝΟΥ -ΧἈΑΡΗΤΈΕΝΕ 
ΚΕΙΝΗ ΓΗΗΜΕΡᾺ 
ΚἈΑΟΟΚΙΡΤΉΟΘΛΧΓΕ: 
'"ΔΟΥΓΆΡβομιοθος 
ὙΜΟΩΝΙΠΟΧΥΎΌΕΝ 
ἋΩοΥΡΑΝω ΚΑ ΓᾺ 
“ΓΆΛΥ ΓἈΑΓΆΡΕΠΟΙΟΙΥ 
“ΓΟΙΟΠΡΟΦΗΤΆΙΟ 
ΟἸΙΠΆ ΓΕΡΘΟλΎ ΓΖ: 


5 ΚΙ ᾿ἈΧΗΝΟΥΔΙΥ ΜΙΝ ΓΟΒΟΙ 


ΜΆ. 


20 


υῦς, 6, 18 -- 20. 


ΠΧΟΥΟΙΟΙΟΟΤῚΆ 
ΠΕΧΕΤΕΤΗΉΝΙΠΆΡΑΆ. 
ΙΞ(ἈΗΟΙΝΥΜΟΩΝΙ 
ὙἈΛΙΥΜΙΝΟΙΕΜΤΙΠΠΘῚ) 
ΙΤΆΗΟΜΕΝΟΙΝΥΝ 
ΟΤΙΠΕΙΝΆΘΕ ΓΕΙ 
ΥΔΙΥΜΙΝΟΙΓΘΆΓ[ΟΩΊ 
“ΓΕΟΝΥΝΟΊΓΙΤΕΝ 
ΘΗΟΘΕΊΤ ἙἘΚΆΙΚΆΆΝ᾽ 
σΘὟΤΕ: 
ὙἈΧΙΟΤΓἈΝΙΚΝΆΆΧΩΟ 
ὙΜΑΆΟΘΘΙΠΩΟΙΝΠΙΆ 
ΓΕΟΘΟΙΆΝΟΙ: ΚΆΓΓΆᾺ 


᾿͵ 


ΕΠ ἘἈΗΟΜΕενΝΟ. 
ΕΝΩΤΠΙΟΝ ΤΟΥΘΥ- 
ἈΧΛΆΑΚΆΙΔΙΤΡΙΧΘΟ 
ΤΗσκεφαληουμῶ,. 
ΤΤΆΟΔΙΗΡΙΘΜΗΝΤΓΆΙ 
ΜΗΟΥΝΦΟΚΘιΙΟΘΘ 
ΠΟΧΆΦΝΟΤΡΟΥΘΙ 
ΟΝ ΧΆ Φερατα: 


λιεεγωλθΥμιν ἼΤΆΟ 


ΟΟΧΝΟΜΟΛΆΟΓΗ 
ΘΟΗΘΝΘΜΟΙΘΜΤΙΡΟ 
ΠΟΘΕΝ ΤΩΟΜΆΝΟΝ 
ΚΟΥ ΤΟΥ ΆΝΟΥ 
ΟΜΟΛΔΟΓΉΟΘΙΕΝ 
ἈΥΤΩΘΜΠΡΟΟΘΕ, 
ΤΟΩΜΆΓΓΘΑΟΝ᾽ ΓΟῪ 


ΡΜ 5 ΘθΥ: ολβλΆβνηοκλ 


ΒΝΟΟΜΘΘΜΠΡῸ 
ΟΘΕΝΤΌΝΆΝΟΩΝ 
ἈΓΙΆΡΝΗΘΗΟΘΤΆΙ 
ΕΝΟΩΤΙΠΟΜΤΩΝ 
ἈΓΓΕΆΩΟΝΤΟΥΘΥῪ 


ρκτΖίκλυπλοοοερειλο 


209 


ΓΟΝΕΙΟΤΟΝΥΝΤΟΥ 
ΧΝΟΥΆΦΕΘΗΟΘΘ 
ΓΛ ΓΩ ΤΩΔΕ 
ΕΘΙΟ ΓΟΆΧΓΙΟΝΓΠΝΜΆ. 
ΚἈΧΟΦΗΜΗΟΆΛΝΤῚ 


βρη) 


ὃ 


ΟὙΥ̓ΚΑΦΡΕΘΗΟΘΕΤ ἊΜ 1 
ΤἈΝΆΘΙΤΡΟΟΦΘΕ 
ΡΟΟΘΙΜΥΜΆΟΘΕΙΠΤΙ 
ΤἈΘΟΥΝΆΓΩΓΆΟ 
κυ Ἀολρχλοιζλμῃ 
ΤἈΘΕΣΟΥΟΙΆΘΜΗ 
ΜΕΡΙΜΝΗΘΗΤῈ 
ΤΠΟΟΘΗ ΤΓΙΆΙΤΟΧΟΓΊΗΊ 


ΟΗΟΘΘΗΤΊΘΗΠΗΤΊΕ 1 


“ΓΟΓἈᾺΡΑΓΙΟΝΙΠΝΆΛΔΙ 
ΔΑΞΘΙΥΜΆΟΘΟΕΝΑΥ 


ΡᾺ]Θ6 ΤΗ ΤΗΩΡΆΆΆΘΙΕΙ[η 


ΤΠΕΙΜ: ΕΘἸΠΕΝΔΕ 
ΤΊΘΕΙ ΓΟΥΟΧΑΧΟῪ 
λα γὼ - Δι λλοκΆλε 
δι πετωλ θά 
ΜΟΥ Μεριολοθᾶι 
ΜΕΤΕΈΜΟΥ ΓΗΉΝΙΚΆΓΗ] 
ΡΟΝΟΜΙΆΝ: 

ΠΥ Ξ ΞΠ ΝΞ ΧΡ ΟΝ ν) 
ΧΝΕΤΊΟΜΕΚΆ ΤΕ 
ΟΓΗΘΕΝΑΙΝΚΧΟΤΉῊ,. 
ΗΝΊΘΒΡΙΟΤΉΝΕΦΥ 
ΜΆ: ΕἸΠῈ λ 8 


φῇ } ἰ Ἰροολυύτογο ὍΡΑ. 


μυῦοσ. 12,6---Ἠθὄ1ὅ. 


ΓΕΚΑΙΦΥ ΆΘΟΘΟΘΙΕ) 
ἈΠΙΟΙΓΆΘΗΘΙΤΆΕΟ 
ΜΕΣΙΧΟ: ΟΤΊΟΥΚΕ. 


“ΓΩΙΠΕΡΙΟΘΘΎΈΙΝ 
ΤΙΝΙΗΖΩΗΛΥ ΓΟῪῚ, 
ΕΟΓΙΝΕΘΚ ΤΟΝΥΤΤᾺΡ 
ΧΟΝΤΩΝΑΥ ΓΩ: 


[(Π]Η ΙΒΝ Δ ΕΠΆΡΑΒΟΆΧΗ. 


810 


ΠΡοολΥ Γουολεγω 
ΝΟΥ ΤΙΝΟΟΙΤΆΟΥ 
ΟἸΟΥΕΥΦορηοα, 
ηχωρλ "καλὸ 
ΓΊΖΕ ΓΟΕΝΕΧΥ ΓΟ 
ἈΕΓΩΜ' ΓΙΠΟΙΉΘΩ 
ΟΤΙΟΥκεχωποὺ 
ΟὙΝΆΞΩΊΙ ΟΥ̓ΟΙΚᾺΡ 
ΠΟΥΟΜΟΥ: ΚΆΙΕΙ 
ΤΕΝ ΤΟΥ ΓΟΠΤΟΙΗ 
οὦ -καϑθελῳμοὺ 
“ΓΧΟΛΙΠΟΘΗΙΚΆΟΚΆΑΙ 
κἸειζοναοοικολο 
ΜΉ ΚΑΙ ΝΆ 5 
ΕἸΚΕΙΠΆΜ᾽ ΓΑ ΓΆΓΕ 


ΝΗΜΆΑ ΓΤ ἈΜΟΥΊΚΑΥΓΓᾺ 


ἈΓΆΑΘΆΜΟΥ -κλιερῳ 
ΤΗΥΨΥΧΗΜΟΥΝΎΧΗ 
ΕΧΕΙΟΠΟἈΧΛἈΧΆΧΆΓΆΘΑ. 
ΝΕΙΜΕΝΆΕΘΙΟΘΕ ΤῊ 


Πολλὰ - ἈΝΑ ΠΑΥΟΥ, 
φαγειπεευφρλινοὺ": 


εἰπε λελυ Γῶοθα 


ὺὺῦςσ. 12, 15 -- 324. 


10 


ἈΦΡωΩΝ ΤΥ ΓΗΤῊ 
ΝΜΥΚΤΥΤΗΝΜΨΎΧΗΝ 
ΟΟΥ̓ΙΤΟΥΌΟΙΜΝΜΆΤΙΟ 
ΟΟΥ̓-ἈΔΕΗΤΟΙΜΆΟΛΟ 
“ΓΙΝΙΕΟΤ Ἀ ᾿ΟΥ̓́ΤῸΘ 
ΟΘΗΟΛΥΡΙΖΩΟΝΕΑῪ. 
ΤΟΩΚΔΙΜΗΕΙΟΘΙΝ 
ΠΆΟΥ ΤΩΝ: 


Ρκι (πεν ἘΠροσ ΓΟΥῸ 


ΜΆΑΘΗΤ ΧΟΛῪ ΓΟῪῚ- 
Δ ΤΟΥ ΓΟΥΜΙΝᾺΕ 
ΓΩΟΜΗΜΕΡΙΜΝΆΓΓΕ 
ΤΗΥΨΥΧΗΤΊΙΦΆΓΗΤΕ 
ΜΗΔΛΘΤΩΩΜΑ ΤῚ 
“ΓΙΕΝΑΥΟΗΟΘΘ-. ΗΥ̓Ὺ 
ΧΗΠΆΘΙΟΝΕΟΤῚΝ 
“ΓΗΟΤΡΟΦΗοκΑΙΤῸ 
ΟΜ ΤΟΥΈΝΆΥΜΑᾺ 
ΤΌΘ᾽ ΚΑ ΓΆΝΟΗΟΆΝ. 
ΤΕΤΟΥΟΚΟΡΆΚΑΟΘΟ 
“ΓΙΟΥ ΤΕΟΠΕΙΡΟΥΌΙΝ 
ΟΥ ΤΕΘΕΡΙΖΟΥΌΙΝ 
ΟΙΟΟΥΚΕΟΤΙΝΤ ἈΜΕΙ 
ΟΝΟΥ ἈΕΆΠΟΘΗΚΗ 
κυοδοτρεφεϑιλυ 
ΤΟΥ ποοωμλλλο 
ὙΜΘιΟ- ΆΦΕΡΕ ΤΕ 


ΟΩΟΜΠΤΙΕΓΕΙΝΟΝ.-:- 


“ΓΙΟΛΘΕΞΥΜΩΝΜΘ6 
ΡΙΜΝΜΩΟΝΑΎΥΝΑΆΤΕΆΙ 
ΠΙΡΟΟΘΘΙΝΆΙΘΙΠΗΙΤῊΝ 
ΗἈΙΚΙΆΝΆΑΥΓΓΟΥΤΤΗ 
ΧΥΎΝΕΝᾺ -ΘἸΟΥΝΟῪῚ 
ἈΘΞΕΆΧΆΧΙΟΤΟΝΑΎΥ 
ΝΜἈΆΟΘΘΘΟΤΊΉΠΕρΙΓΟΣ 
ἈΟΙΓΠΩΝΜΕΡΙΜΝΆ. 


ΤῈ ΚΑ ΓἈΝΟΗΟΆΧ 
ΤΆΚΡΙΝΑ τ λ Ύ ΣᾺ 


ΝΜΕΙ- ΟΥὙΚοΟΠΙΆΟΥΕ 
ΝΗΘΘΕιΙ: ἈεγώλουΥ 
μινουλεοολομω 
ΕΝΙΤἈΑΟΗΤΉΔΟΞΗ 
ἈΥΓΓΟΥΊΤΕριθκᾶλε 
“ΓΟΩΟΘΕΝΤΟΥ ΓΩ:-: 
ἈΘ ΓΟΝΧΟΡΤΌΝΟΗ 
ΜΕΡΟΝΕΝΆΓΡΩΟΝ 
ΤἈΚΑΙΆΥΡΙΟΝΕΘΙΟ 
ΚΑΚΆ ΝΟΝΕΒΆΛΧΛΧΟ 
ΜΕΝΟΝΟΘΟΟΥ ΓΟ 
ἈΜΦΡΙΕΝΝΎΟΙΝ 
πΠοοωμλλλονΥ 
ΜΆΘΟΟΛΙΓΟΠΙΟΤῸΟΙ 

᾿ΙζλυγΜΕιΙΟΜΗΖΗΓΕΙ 
ΓΕ ΓΙΦΆΓΗΤΓΕιΚΑΙ 
ΤΊΠΙἊΗΤῈ -ΚΔΙΜΗΜΕ 
ΓΕΩΡΙΖεοθα-: ΓΆῪ 


ΤἈΓΆΡΠΆΝΤΑ ΓΤΓΆΘ 
ΘΝΗΤ ΟΥ̓ ΚΟΟΜΟΥ 
ΕΙΠΙΖΗΓΕΙ ὙΜΟΩΝ 
ἈΘΟΙΙΗΡΟΙΔΕΝΟΤῚ 
ΧΡΗΖΕ ΓΕ ΤΟΥΤῸῺΝ 
ΤΆΗΝΖΗΤΕΙΤΕΤΗΉ,. 
ΕἈΧΟΙΆΧΘΙΆΝΤΟΥΘΥ 
ΚΑΙΤΥΓΆΠΡΟΟΤΕ 
ΘΗΘΘΤ ΙΥΜΙΝ: 


ΟΡΝΑ. Δ] φοκογττομικρισ᾽ ] 


ΠΟΙΜΝΙΟΝΟΤΊΕΥ 
ἈΟΙΚΗΘΘΝΟΙΤΗΡῪ 
ΜΩΟΝΔΟΥΝΆΨΥΜΙΝ 
᾿ΓΗΜΕΆΧΟΙΆΘΙΆΝ: 


5 Ρκα 1 ἠΪωληολ ΤΕ ΓΑΥΤΙᾺΡΙ 


20 


100. 132. 2ὅ - 34. 


ΡΗΓ 


ΧΟΝΤ ἈΥΜΩΜΝΚΆΙ 
ἈΟΓΕΘΆΧΘΗΜΟΟΥ 
ΜΗΝ -"ἸΤΟΙΗΘΆ ΤῈ 
ΕἈῪ Γοιοβαλλ ἈΝΤΊΑ. 
ΜΗΙΠΆΛΧΑΙΟΥΜΕΝΆᾺ 
Θηολυρονάνεις 
ἈΠΓΟΝΕΝΤΌΟΙΟΟΙ[Υ] 
ΡΆΝΟΙΟ: ΟΠΟΥΚᾺΕ 
ΤΓΓΗΟΘΟῪ ΚΕΓΓΊΖΘΙ 
ΟΥ̓ΔΘΟΗΟΔ ΆΦθθι 
ΡΕΙ: ΟἸΤΟΥΓΆΡΦΕΟΤΙ 
ΟΘηΗολυροούμωσ. 
ΕΚΘΙΚΑΙΗΚΆΡΑΙΑ 


ὙΜΩΝΕΟΤΆΙ: 
ΟΓΩΟΘΆΝΑΆΙΟΟΦΥ 
ΕΟΥ̓ΜΩΝΠῈΈΕΡΙΘΖΩ 
ΟΜΕΝΆΙ-ΚΑΙΟΙΆΝ᾽ 
ΧΝΟΙΚΆΙΟΜΕΝΟΙ: 
ΙΚΑΟΥ ΜΕΙΟΘΟΜΊΟΙΟΙ 
ΧΕΙΟΙΟΙ ΡΟσλΈ ΧΟ 
ΜΕΝΟΙΟ ΓΟΝΚΚΙΕ 
ἈΥΤΟΝΠΟΤΕΆΝΑΆ 
ἈΥῸΘΗΘΙΚΤΩΝΓᾺΆ 
ΜΩΟΝΙΜΆΕΆΘΟΝ 
ΟΟΚΆΑΙΚΡΟΥΌΆΣΝ 
ΤΟΟΕΥΘεωσλνοΟι 
ὙΘΟΘΙΝΜΆΥ ΓΩ: 


Ἰκικαριοιοιλούλοι 


. 372 


ΕἸΚΕΙΝΟΙΟῚ ὉΟΚΌ 
ΕἈΘΩΝΘΥΡΗΟΘι 
ΓΡΗΓΟΡΟΥΝΊΤ ΑΘ: 
ΜΗΝΆΕΓΩΟΥΜΙΝ 
ΟἿἾΠΕΡΙΖΩΟΘΕΊΓΆΙ 
ΚἈΑΙΆΝΆΚΆΙΝΕΙΆΛ, 
ΤΟΥΟΚΑΙΠΆΡΕλΘαΣ 
ἈΙΝΙΚΟΝΗΟΕΙΆΥ ΓΟΙῸ 
ΚἈΑΕΆΝΕΆΘΗΕΝ 
ΤΉῊΛΘΥ Γερλφγλλὰ 
ΚΗΙΚΑΙΕΝ ΤῊΤΡΙΤῊ 
Φγλλακηβθάθηκαι 
ΕὙΥ̓ΡΗΟΥΤΌΟΜΑΆ 


κἈριοιειοινοιλου 


᾿ς ἌΟΙΘΙΚΕΙΝΟΙ: 
ΡΝ Ξ Γ᾿ ΟΥ̓ΓΟΛΕΓΙΝΟΩΟΚΚΕ 
ΤἈΙΟΤΊΘΙΗΔΛΕΙΟΟΙ 
δ ,ι ΚΟΔΘΟΠΟΤΉΟΝΠΟΙΆ 
ΟΡἈΧΟΙΚΆΕΤΓΓΤΉΟΕΡ 


ΧΕ ἈΙΕΓΡΗΓΌΡΗΟΘΕ. 
ἈΝΙΚΙΟΥΚΆΝΆΦΗ 
ΚΕΝΑΙΟΡΥΓΗΝΆΙ 

ι “ΓΟΝΟΙΚΟΝΆΥ ΓΟῪ] 
ΔΟΥΜΕΙΟΓΊΝΘΟΘΕ ᾿: 
ΕἸΤΤΟΙΜΟΙΟΤΊΗΩΡΑΆ 
ΟΥ̓ ΔΟΚΕΙ ΓΕΟΥΟ ΤΟῪῚ 
ἈΝΟΥΈΕΡΧΕΊΤΑΙ 

ιδ "οι μ ων 
ὝΡΟΟ: ΚΕΠΡΟΟΗΜΆΟΘ 
“ΤΗΝΤΙΙΆΡΑΚΟΧΗΜ ΓΑῪ 
“ΓΗΝΆΕΘΓΕΙΟΗΚΆΜΠΡΟΟ 
ΠΆΝΤ ΤΑΟ: 

20 ΠΠΕΝ ΘΟΚΌΕ: ΤΊΕ 
ἈΡΧΕΟΤΙΝΟΠΙΟΤΟῸΟ 
ΟἸΚΟΝΟΜΟΟΘΟΦρΡοΟ 
ΝΜΙΜΟΟ: ΟΝΚΑ ΓΆΟΘ ΓΗ 
ΘΕΙΟΚΟΘΙΗ ΤΉΘΘΕ 

δῦ ΡἈΑΤΙΆΟΛΧΥ ΤΟΥ .λΟῸ 
ΜΆΙΕΝΚΑΙΡΩΤΌΟΙ 
ΤΟΜΕΤΡΙΟΝ:: 

Ν]χκαριοοολούλοο 


{{Ὸ᾿ 12. 84 -- 42. 


ΕΓΕΝΕΤΌΛΙΜΟΟΙ 
ΟΧΥΡΟΟΚΆ ΓΑ ΤΗΝ 
ΧΩΡΆΝΕΚΕΙΝΗΝ 
ΚἈΑΙΧΥΓΓΟΟΘΗΡΞΆ ΤῸ 
ὙΌΤΈΡΙΟΘΆΙ "ΚΆΙΠΟ 
Ρεγϑειεεκολλη 
ΘΗΘΜΝΙΓΓΩΝΠΙΠΟΛΙ 
ΤΩΝ ΤΉΟΧΩΡΆΟΘ 
ΕΚΕΘΙΝΗΟ "ΚΆΙΕΠΠΕΜ 
γΕΝΑΥ ΓΟΝΕΙΟΤΟΥῸ 
ἈΓΡΟΥΟΛΧΥΓΟΥΈΟ 
ΟΚΕΘΙΝΧΟΙΡΟΥΌ: 
ΚἈΙΕΓΠΕΘΥΜΕΙΓΕ 
ΜΙΟΔΥΤΉΝΚΟΙΔΙΣΝ 
ΧΥΓΓΟΥΆΧΙΙΟΤΌΝΙΚΕ 
ΡἈΆΤΙΩΝΟΩΝΗΟΘΙ 
ΟΝΟοιχοιροικλιου 
ἈΕισα Δ ΟΥΧΎΥ Τ 
(ἰἸεελυτονλθελὰ 
ΘΩΝΘΙΙΤΕΝ “ΠΠΟΟΘΟΙ 
ΜΙΟΘΙΟΙ ΤΟΥ ΠΡῸ 
ΜΟΥ ΊΠΕΡΙσσοΥΟῪ 
ΟἸΜΆΡΓΩΝ Ἑγῷ 
ἈΕΧΙΜΩΛΙΠΟΆΛΥ 
ΜΆ]: ἈΝΧΟΤΆΟΘΙΟ 
ΡΕΥΘΟΜΆΜΙΠΙΡΟΟ 
ΤΟΝΠΡΆΜΟΥΚΆΙΕ 
ΡΩΟΛΎΥ ΤΩΤΤΙΕΡΗΜΆᾺΡ 


066. 18. 14 --- 22. 


10 


18 


δι 


ΤΟὌΟΝΘΙΟΤΟΌΝΟΥΡΑΆ 
ΝΟΝΙΚΑΙΕΝΩ,ΤΙΟ,. 
ΟΟΥ - ΟΥ̓ΚΕΤΊΕΙΜΙ 
ἈΞΙΟΟΚΧΗΘΗΝΆΙ 
ὙἹΟΘΟΟΎΥΤΙΟΙΗΟΟ- 
ΜΕΩΘΕΝΆ ΤΩΝ 
σΘιΌΝΟΟὺΥ - ΚΆΑΙΆ. 
ΝΜἈΟΓΆΘΗΚΧΛΘΕΝ 


ΠΡΟΟΤΌΝΙΗΡΑΛΥΓΓΟΥ: 


(τιλελυτουμαλκρα 


ΧΔΙΤΕΧΟΝΜΤΌΟΙΔΕΝ 
ἈΥΓΓΟΝΟΙΤΗΡΑΎ ΓΟΥῪ 
ΚἈΙΕΟΠΙΆΆΓΧΜΙΟΘΗ.: 
ΚΑΙ ΡΑΜΩΝΕΙΤΕ 
ΠΕΘΕΘΝΕΠΙ ΤΟΝΜΤΡΆᾺ 
ΧΗλΧΟΝΑΥ γΓούκλιζλ. 
“ΓΘΦιλησανλυύγο᾽ 


(ΠἸπενλελυτωο 


ὙῸ -ΤΤΕΡΗΜΆΡΤΟΝ. 
ΘΙΟΓΟΝΟΥΡΆΝΟΝ 
ΙΞΑΙΘΝΩΥΤ ΠΟΝΟΟΥ: 
ΚἈΑΙΟΥΚΕΤΊΘΙΜΙΆ. 
ΣΙΟΟΙΚΆΗΘΗΝΆΙΥΟ 
ΟσΟΥ: ΘΙΠΕΝ ΕΟ 


Ἰ᾽Ἰ]ηριροσγογολου 


ἈΟΥΟΛΥ ΓΟΥΈΞΕΝΕΓ 
ΙῇΞβῷΙ:΄ . ΓΕΟσ ΤΟΧΗΝΜΤῊ. 
ΠΡΩΟΤΉΝΙΚΆΙΕΝ ΑΥ 


π᾿ὦὉἉ ᾿νε Ὡ δ ΗΜ πᾶν Ἐπ" 


814 


ΟἈ ΓΕΛΧΥ ΤΟΝ -ἸΚᾺΙ 
ἈΟΤΘΑΛΙΚΤΎΛΙΟΝ 
ΕἸΟΤΉΝΧΘΙΡΆΛΥ 
ΤΟΥΚΑΙΥΤΤΟΔΗΝΙΆ 
ΤἈΘΙΟΤΟΥΟΤΟΛΧΟ 
ΚἈΑΙΕΝΕΓΚΟΝΊΓΕΟ 
ΤΟὌΟΝΜΟΟΧΟΝ ΓΟ. 
ΟΤΕΥΓΟΝΘΥΟΧΊΓΕ 
ΚΑΦΑΓΟΝΤΕΟΕΥ 
Φράνθῳμεν -ΟΤῚ 
ΟΥ̓ΤΟΟΟΥΌΜΟΥ 
ΝΕΙΚΡΟΟΘΗΝΚΆΙΆ. 
ΝΕΖΗΘΕΝ - ἈΠΌ 
ἈΦ ΟΚΑΙΘΥΡΕΘΗ: 
ΚΑΙΗΡΣΑΝΊΓΟΕΥ 
Φρλινεοθαι 
ΝΜΔΕΟΥΌΛΥ ΓΟΥῪ 
ΟΠΡΕΟΚΑΥΤΈΡΟΟ 
ΕΝΆΓΡΩ καλῶς 
ΕΡΧΟΜΕΝΟΟΘΗΓΓῚ 
ΘΟΕΝΤ ΤΉΟΙΚΙΆ -ΗἩΚΟῪ 
σενουμιφώμνιλο 
ΚΑΙΧΌΡΩΝ -ΚΆΙΠΡΟΟ 
ΚἈΧΕΟΆΜΕΝΟΟΘΕ 
ΝΜΆΤΩΌΜΠΆΙΔΩΟΝΕ 
ΠΥΝΘΆΝΕΤΌΟΤΓΙΆΝ 
ΕΗ ΓΤ ΑΥΓΆᾺ-: 
ἈΘΕΙΠΕΝΆΎΥ ΓΟ) 


μῦο, 15, 32 ---81. 


15 


20 


20 


οτιολ θΆοο 
ΟΟΥΉΚΘΙ: ΚΆΙΕΘΥ 
ΟΕΝΟΙΤΗΡΟΟΥ ΓΟ 
ΜΙΟΟΧΟΜ΄ ΤΟΝΟΙ ΤΊ ΕῪ] 
“ΓΟΝΟΤΊΥΓΙΆΙΝΟΝ 
ΤἈΛΧΛΥ ΤΟΝΑΆΤΠΙἊΕΆΛΆΧΒΕΙ 
ὠργιοθηλθκλιου 
κηϑεληζςενειοαὰ 
ΘΕΙΝ -ΟΟΥ̓ΝΤΤΗΡΑῪ 
ΤΟΥΕΞΘΑΘΟΩΟΝΙΤΆΡΕ 
ΚἈΛΘΙΆΥΓῸΝ: 
(δλελποικτιθειοει 
ΤΠΤΕΝΤΏΤΡΙ "ΔΟῪ ΓΟ] 
ΟΧΥΓΧΕΤΉΗΛΟΥΆΘΥ 
ὐΟΟΙ: ΚΑΙΟΥΔΕΙΤΟ 
ΤΕΕΝΤΟΛΧΗΝΟΟΥ 
ΤΙΆΡΗΧΘΟΝ "ΚΆΙΕΜΟΙ 
ΟΥ̓ΔΘΠΟΊΕΘλ 
ΚἈΟΕΡΙΦοΟΝΙΝΆΜΙΕΊ 
ΤἈΤΩΝΦΙΧΟΩΝΜΙΟῪ] 
εὐφράνθω :ΟῈ 
ἈΘΟΥΘΟΟΥΟΥ ΓΟΟ 
οκα ΓΑ φΦαγωνοου 
ΤΟὌΟΜΝΕΙΟΝΜΕΤ ΤΩΣ, 
ΠΟΡΝΜΦΌΝΗΆΧΘΕΝ 
εϑυολολυτωΓο 
ΟΙΤΕΥΓΟΝΜΟΟΧΙΟ΄ 
()λεειπενλύτω 


ΤᾺ ΚΙΟΘΤΈΡΟΟ 
ἈΚΡΕΘΗΟΘΕΤΆΙ: 
ἈΥΌΟΕΘΟΟΜΝ᾽ ΓΑΙΆΛΗ 
ΘΟΥῸΌΛΙΕΠΙΓΟΆΥ 
ΤῸ: ΜΙΆΠΆΡΆΧΗΜ 
«ῬΘΗΘΕΤΎ ἈΝΚΆΙΗΘ 
ΤΕΡΑΧΦΕΘΗΟΘΕΤΆΙ 


σξ τες ἘΠ 2 Ὁ 
ΟΙΓ ἰζυλποκριθεν ες 


ἈΕΓΟΥΟΙΝΆΥ ΤΩ 
ΠΟΥ ΚΕ: 
ἈΘΘΙΠΕΝΆΥ ΤΓΟΙΟ 
ΟἸΤΟΥ ΓΟΟΩΜΆΘΒ 
ΙΞΕΙΒΕΠΙΟΥΝΆΧΘΗ 
ΟΟΝΤΤ ἈΙΟΙΆΕ ΤΟΙ - 


ΟΙΔ. Εὐλεγ ΕΝ Δ ΕἸ ΔΟΩΤΤΆ. 


ΡἈΚΟΧΗΝΆΥ ΓΟΙῸ 
ΠΡΟΟΤΌΔΛΘΙΝΙΤΑ. 

ΤΟ ΓΕΙΠΡΟΟΘΥΧΘ 
σθαι Υ ΓΟΥΌΚΆΑΙ 
ΜΗΕΘΝΚΆΙΚΘΙΜΆΕΓΩΝ 
ΚΡΙΓΗΟΤΊΟΗΝΕΝ 
ΤΙΝΙΠΟΛΧΕΙ: ΤΟΌΝΘΝ 
ΜΗΦΟΚΟΥΜανΝοΟΟ 
ΙΚΞΙὝἩλλΜΜΟΝΜΗΕΝ 
ΤΡΕΠΟΜΕεΕΝοΟοσ: 
ΧΗΡΆΔΘΗΝΟΕΝΤΗ 
ἸΤΟΆΧΕΙΕΚΕΙΝΗ -ΚΆΑΙ 
ἩΡΧΕΘΤΟΌΠΡΟΟΛΥ ΤΟ 


εὺῪ}ὕἅ0Ψ00. 117. 84 -- 18, 8. 


σι 


20 


20 


ἈΕΓΟΥΌΟΆΧΕΚΔΙΚΙΗ]) 
ΘΟΟΝΜΕΆΠΟΤΟΥ 
ἈΝΤΙΔΙΚΟΥΜΟῪΣ 
ΚἈΑΙΟΥΎΉθαλεν 
ΕΠΙΧΡΟΝΟΝ: 

ΕἾΤΑ ΓΑΥΓΆΔΕΕΙΙ 
ΤΕΝΕΝΕΆΧΎΥ ΤῸ Εἰ] 
ΚΑΙ ΤΟΝΘΝΟῪ ΦΙΟῚ] 
ΚΟΥΜΆΙΚΆΙΆΝΟΙΝ] 
ΟὙΚΕΝ᾽ΓΡΕΤΙΟΜΙΆΙ 
ἈΟΆΓΕΤΟΌΙΠΆΡΕΧΕΙΓῚ 
ΜΟΙΚΟΠΟΝΊΓῊΝ 
ΧΗΡΆΝ᾽, ΓἈΥ ΤΉΝΕΙΚΙ 
ΔΙΚΗΟΦΛΧΎΥ ΓΗΝΙΝΑᾺ] 
ΜΗΘΙΟΤ ἙἈΟΟΕΡΙΧΟῚ] 
ΜΕΝΗΎῪΎΤΙΟΩΤ,ΗΆΖΙ 
ΜΕ-ΘΙΓΕΜΝ Δ ΕΟΙΚΟΊ 
ΚΟΥΌΛΓΕΤΊΟΚΙΡΙ] 
ΤΗΟΤΉΟΆΔΙκΚΙΆΟ 
ἈΕΓΕΙ -ολεδοου 
ΜΗΤΙΟΙΗΘΟΗΤῊΝ 
ΕἸΚΚΔΙΚΗΟΙΝΤῸΝ 

Εἰ εις ΤΩΝΆΑΥ ΤΓΟ[Υ] 
ΤΟΜΝΕΟΩΟΝΤῸΟΩΝ 
ἈΥΤΩΗΜεΕρΆΟΚΑΙ 
ΝΥ ΓΟΟΚΑΙΜΆΚΡΙΟΊ 
ΘΥΜΕΙΕΙΤΑΎΤΌΙΟ: 
ἈΕΓΩΟΥΜΙΝΟΤΊΉΠΟΙΙ 


« 


456. 


[Η]ἸΣΘΙ΄ ΓΉΝΕΘΚΔΙΚΗ 
[ΟἸΝΜΆΥΓΩΟΝΕΝΊΓᾺ 
[ΧΊΕΙ -ἸΤΚΗΝΟΥῪῸ 


ΟΤΕΧΩΟΝΗΟ ΝΗ 
ΟΤΕΥΩΔΙΟ ΓΟΥΌΛΧΕ 
ΕΑ ΤΟΥ ᾿Ξ ἈΠΟΌΛΕκΆΑ. 


οἰ ποτα πὶ πῖν 


ἈδεῖμαΣ, τ κόρος τς 
ποτ τς πα τς τῶν παπαάν: 


[ΤἸΟΥ ΧΝΟΥΘΆΘΩΝ ΤΟΠΆΝΤ ἈΟΘΟΆΚΤΩ 
[ἈΡΑΕΥΡΗΟΘΙΓΗΝ ᾿ “ΜΆ1Π ΚΑἈΑΙΟΤΈΛΧΩ 
[Π]Ο ΓΊΝΕΙ Π'ΓΗΟΓΉΟ: ΜΗΟΜΆΚΡΟΘΕΝΕ 
“ΕΝ ΕΙΚΆΠΠΡΟΟ σγωσογιηθθλει 
ΓΓΙΝΆΟ ΓΟΥΌΙΠΠΕΙΤΟΙ ΟΥ̓ΔΕΤΟΥοοφϑλλ 
ΘΟ ἈΘΕΦΕΑΧΎ ΓΟΙῸ ΜΙΟΥΟΘΕΙΤΆΦΑΆΙΕΙΟ 
ΟἿΙΕΙΟΙΝ Δ ΚΆΙΟΙ ιυ “ΤΟΝΟΥΡΆΝΟΝΑΆΧΣ 
ΚἈΑΙΕΞΣΟΥΘΕΝΟΥΝ ἈΕΤΥΙΤ ΕΝ ΓΟΟ ΤῊ 
[ΤἸΧΟΤΟΥΌΧΟΜΠΠΟΥῸ Θοσθλυ του λεγω 
ΓΓΙΗΝΤΙΆΡΆΚΟΧΛΗΝ ΟΘΟΘΙΆΧΟΘΗΤΊΜΟΙ 
ΓΓΙΆΥΓΗΝ: τωλμαρτωώλωῳω: 
ΓΑ Νισιλ Υ ολνκηοκ. » Μεεγωυμιν: οΤικὰ 
ΕἸΟΤΟΙΕΡΟΝΠΡΟΟΘ ΤΕΚΗΟΥ ΓΟΟΛΧΕΔΙ 


εὐϑλοθλοειοὰ ΚΑΙ ΜΕΝΟΟΘΙΟ 
ΙῬΙΌΔΙΟς "ΚΟ Θ ΤῈ ΤΟΝΟΙΚΟΝΑΥ ΓΟῪ 
ΙΙοσ Το λνΝΗσ: ΗΓΆΡεικεινοο: 
Ολεφαριολιοοσγα. ὡῳῦ!ε (δ γηιλοουγωνε 
ΘΕΙΟΙΡΟΟΘΆΥ ΓΟ ἈΥΓΟΝ ΓΆΠΙΘΙΝΩ 
“ΓΑΥΓΓΑΠΡΟΟΗΥΧΕ ΘΗΘΕΤ ἈΙ ᾿ΟΔΕΓᾺ 
“ΤῸ -ΟΘΟΕΥΧΆΡΙΟΤῸ) ΙΠΕΙΝΩΟΝΘΆΧΥ ΤῸΝ 


ΟΟΙΟΤΤἸΟΥΊΚΕΙΜΙ ὙΥ̓ωθηοετι: 
ΟΟΙΧΟΙΠΟΙ ΤῺ »οἱξ }] Ροσαφερον 8 
ΧΝΙΟΝ - ἈΡΙΤΆΓΕΟ: λΥ ΓΩΚΑΥΓΆΕΚΡΕ 


ἈΆΙΚΟΙ ᾿"ΜΟΙΧΟΙ: 
ΗΑ ςΟΥΓΟΟ 


«ηινλαλύτωνα 
ΠΤΤΗΤΆΑΙΔΟΝ ΕΟ 


Φ70 υῦσ. 18, ὃ -- 18. 


στ [Κι Ὺ τοιου ΔῈΝ 
ΤΟΥΤΩΟΝΟΥΝΗΚΧ 
ΚΑΟΗΝ ΤΟΡΗΜΑΆΤΟΥ 
“ΤΟΙΕΚΡΥΜΜΕΝΟῚ 
ἈΠΆΑΎΥΤῸΝ -ἸἈΧΙΟΥῪ 
ΚΕΓΙΝΩΟΘΚΟΝΙ ΤΆ. 
ἈΕΓΟΜΕΝΆᾺΆ.--: 
τα ΕἸγενε ΤΟλ ΕΝ Τὼ 
ΕΓΓΙΖΕΙΝΆΥ ΤΟΝ 
ΕΙΟΙΕΡθΘιΙΧωΟ ΤῪ 
Φλοςσ ΓΙΟΘΙΚΆΘΗ ΤῸ 
ΠΆΡΑ ΤΤΉΝΟΔΟΝΠΊΙΡΟΟ 
ΤΩΝ - ἈΚΟΥΌΛΧΟ 
ἈΘΟΧΑΧΟΥΔΙΆΠΤΟΡΟΥ 
ΟΜΕΝΟΥΈΕΙΤΥΝΘΆ 
ΝΕΤΟΤΙΆΧΝΕΙΗΤΟΥ 
ΓΟ: ἈΠΗΓΓΕΙΆΆΝ 
ἈΕλΎΤω: ΟΤΊσΟ 
ΜΆΑΖΟΩΡΆΙΟΟΘΠΆΡΕΡ 
ΧΕΤἈ,: ΙΚἈΙΕΚΟΗ 
ΘΟΕΝἈΆΘΓΩΝΙΥΎΥΕ 
ὡἈ ΧΑ ΘΆΘΗΟΟΝΜΘ 
᾿ἱκὡ.λιοιΠΡΟλΓΟΝΤΕΟ 
ΕΠΕΤΙΜΩΟΝΆΥ ΤῸ 
ΙΝ ἈΟΙΩΙΤΗΟΘΗ.: 
λυ τοολεπολλῳ 
ΜΆΑΛΧΆΧΟΝΘΙΚΡΆΖΟΝΙ 
ΥἹΕΧΑΛΘΆΑΘΗΟΘΟΝΜΦΘ: 


Φ}7 μῦς, 18,84 -- 19, 3. 


ὃ 


10 


( γαϑειολεοιῖςα 
ΚΕΧΕΥΟΘΝΑΥΓΟΙΝ] 
ἈΧΘΗΝΑΆΜΙΡΟΟΛΙΥ] 
“ΤῸΝ ᾿ΘΓΓΙΟΆΝ΄ ΤῸ[Ο] 
ΔΕΛΧΥΓΟΥΘΠΗΡΩ 
“ΤΓΗΟΕΝΆΑΥ ΤΌΝΟΙΙΟΊ 
ἈΕΓΩΝ -: ΤΊΟΟΙΘΕ 
ἈΕΙΟΠΟΙΗΓΦΩ: 

(λδειπεν κεν [Ὰ} 
.«ἈΝΆΚλΟΥω: 

ΨΑΙΟΙΟΘΙΠΤΕΝΆΥ ΓΙΩ] 
ἈΝἈΑΚΧΘΥΌΝΗΠΙΗ 
ΟΤΙΟΘΟΥΘΕΟΩΚΙΕΊ] 
σα: ΚἈΠΙΆΡΆΧΡΗ 
ΜΧΑΛΧΝΘΕΑΧΘΥΈΝΚκΆΜΠ] 
ΗΚΟΧΟΥΘΕΙΧΥ ΤῸ 
ΔΟΞΆΖΩΝ ΤΟΝΘΝΙΊ 
ΚΑΙΠΆΘΟΟΧΆΟΟΙ 
ἈΩΦΟΝΘΑΩΚΕΝΆΙΝΙΟΊ] 
“τωθδώ: 

ΙΚ λιειςσαλθών αι 
ἩΡΧΕΤΟΤΉΜΝΙΕΡΕΙΙ 
ΧΩ ΚΑΠΙΔΟΥΆΝΗΙΡΡΙ 
ΝΟΜΑΆΓΙΚΑΧΟΎΥΜΙΕΙ 
ΝΟΟΖΆκχλιοςσ: 
ΚΑΟΧΥΓΓΟΟΘΗΜΝΆΡΧΙ 
“ΓΕΧΦΝΗΟ: ΚΑΙΟῪ 
᾿ΓΟΟΗΝΠΆΟΥΌΙΟΟ 


Π 
Ἰ 
: 
; 
ἢ 


ΚΞ ΑΙΕΖΗ ΓΕΡΙΆΕΙΝΙ 
ΓΟΜΝΙΚΙ ΓΊΓΕΟ ΓΙΝ 
ΚἈΑΙΟΥΚΗΛΥΝΆΤῸ 


[ἈΠΟ ΓΟΥΟΧΆΑΟΥΟ ΠῚ 


“ΓΗΗΛΙΚΙΆΜΙΚΡΟΟΗ͂, 
[ΚΊΠρολΡΆΜΝ 
ΕΜΤΠΙῈΡΟΟΘΕΝΆΝΕ 
[Β]ἸΗΘ ΠΟΥ ΚΟ 
[ΙΕΆΝΙΝΆΙ ΔΗΛ ΓΟ. 
ΟΤΙΕΚΘΙΝΗΘΗΜΘᾺ 
ἈΕΝΙΘΕΡΧΕΟΘΑΙ: 
ΙΚΞἈΙΘΗΆΘΕΝΙΘΙ 
“ΤΟΝ ΤΟΙΟΝΆΝΑΆ. 
ΚΑ ΥἈοοΐσιλεν 
ἈΥΓΟΝΙΚΆΘΕΙΠΕΝ 
ΠΡΟΟΧΥΤῸΝ -ΖᾺΚ 
ΧΑΙΕΟΠΕΥΌΛΟιΚΑ. 
“ΓἈΒΗΘΙΟΗΜΕΡΟ,. 
ΓΆΡΕΝ ΓωοικωσοΥ, 
ἈΘΙΜΕΜΕΙΝΆΛΙ: 
ΚἈΑΙΟΙΤΕΥΌΆΟΙΚΑ ΓΕ 
ΚΗΚΔΙΥΠΕΛΘΣΑ ΓΟ 
ΧΥ̓ΤΟΝΧΆΙΡΩΝ 
ΚΑΗΔΟΝΤΈΕΟΙΤΑΆΝ 
ΤΕΘΔΙΕΓΟΓΓΥΖΟ. 
ἈΕΓΟΝ᾽ ΓΕΘΟΟΤΉΠΤΑᾺ 
ραλμαρτώλιλν 
ἈΡιειοηλθενια. 


2718 


“ΓΆἈΛΥΌΛΙ: 
ΨΓΆΘΕΙΟΔΟΖΆΚΧΑΙ 
ΟΟΘΙΠΘΝΠΡΟΟΤΟ, 
ΚΑΙ ΔΟΥ ΓΆΗΜΙΟΙΆ 
᾽ ΜΟΥ ΓΩΝΥΊΙΆΡΧΟ, 
“ΩΟΝΚΕΤΟΙΟΠ ΤΩ 
ΧΟΙΟΛΊΆΩΟΜΙ-: ΚΆἈΙ 
ΘΙ ΤΙΝΟΟΤΊΕΟΥ 
ΚΟΦΆΑΝ,ΤΗΟΆΛΤΙΙΟ 
τ ΘΑΙΛΟΜιΤΓΟΤΡΑΤΙΧΟΥ 
(σιπεν δ Προολγ 
“ΓΟΝΟΙΌ- ΟΤΊΘΗΜΕ 
ΡΟΝΟΩΤΉΡΙΑ ΤΩ 
ΟΙΚα ΓΟΥ ΤΏΕΓΕ 
ιῷ ΝΕ ΓΟΚΆΘΟΊΙΚΆΙ 
ἈΥΤΟΟΥΌΛΕΡΑΆΧΝ 
ΕΟΤῚΝ - 
σικϑ Ε]Χϑενγαρουο γοὺ 
ΧΝΟΥΖΗΤ ΓΗΟΆΙΚΆΙ 
0 (οι σλι ΓΟΛΏΤΤΟλΟΣ) 
ΚΖ, Ἀοο: ἈΚΟΥΌΟΝΤΟΩΣ 
Ἄν μεν ΓΧΎΤᾺΆ. 
ΤΠΡΟΟΘΕΙΟΘΙΕΙ 
ΠΑΆΡΑΚΟΧΗΝΙΙΆ ΓΟ 
85 ΕΓΓΥΘΘΙΝΆΙΧΥ ΓΟ 
ΙΚΧΗΜΙΚΆΙΔΟΙΚΕΙΝ 
ΧΥΤΟΥΟΟΤΊΠΆΡΑ. 
ΧΡΗΜἈΜΘΑΆΘΙΗΒΑΆ. 


ὦ. 19.3. --.».͵,ἷι. 


ἈΛΟΥΚΑΙΟΥΧΗΎΡΙ ΗΝΗΘΣΆΝΩΟΩΝ.: 


ΟΚΟΝΤΌΤΊΉΠΤΟΙΗ ΙΔΘΟΥΝΕΛΟΓΊΟΙΆ] 
ΟΩΟΙΝ Ὁ ΧΑΟΟΓᾺΡ ΤῸΠΙΡΟΟσΘΑΥ ΓΟΥῸ 
ἈΠΆΘΘΞΕΚΡΕΜΑΆ ΓΟ ἈΕΓΟΝΤΈΕΟ: Ο ΓΙΕ 
᾿ΧΥΤΟΥΆΧΚΟΥΩΝ: Ρ ἈΝΕΘΙΤΩΟΜΕΝΕΞΟΙ[ΥῚ 
κ ᾿ΚἈΑΙΕΓΕΝΕ ΤΌΕΝΜΙ ΡἈΝΟΥΈΡΕιΙ ΔΙΆ ΤῚ 
ἈΓΓΩΟΝΗΜΕΡΩΝΔΙ ΟΥὙΝΟΟΥΚΕΠΙΟ ΓΕ[Υ] 
ἈΧΟΚΟΝ, ΤΟΟΧΎΓΓΟΥ ΟἈἸΤΕΧΥ ΓΘ ἈΝ ΔΕ 
“ΤΟΝΧΆΧΟΝΕΝΊΓΩΙΘ ΘΙΠΟΜΕΝΕΣΆΝΟΝ 
ΡΩΚΆΑΙΕΥΆΓΓΕΧΙΖΤΟ ὦ ΤΙΆΟολἈΟοια ΓΆΧΛΙ] 
ΜΕΝΟΥῚ -ἘΠΕΟΤῊ ΘἈΑΟΘΘΙΗΜΆΟ :1Τ1Ε} ΠΠ|- 
ΟἈΝΟΙΆΡΧΙΕΡΕΙΟ ᾿ ΟΜΕΝΟΟΓΆΡΕΟ ΓΙΝ] 
ΚΑΙΟΙΓΡΆΑΜΜΑΆΓΕΙΟ β ΪΟΧΝΝΗΝΠΡΟΦῬΗ 
ΟΥ̓ΝΤΤΟΙΟΠΡΕσΑΥ “ΓΉΝΘΙΝΆΙ -ΚΆΟΆΖΤΕ 
ΤΈΡοιοκλθειτὸ ι ΚΡΙΘΗΘΟΆΝΜΗΘΙ 
ΠΡΟΟΛΥΓΓΟΝΆΕΓΟ, ΔΕΝΆΠΊΟΘΕΝ:: 
ΤΈΘ- ΘΙ ΤΕΗΜΙΝΕΝ Ιζ λιοιξειτενλυ 
ΠΟΙΧΕΞΟΥΟΙΆ ΓΑΥΓᾺ ᾿ς ΓΟΙΟΟΥΆΘΕΓΩΧΘ 
ΤΠΟΙΘΙΟΘΗ ΓΙΘΕΟΤΤ. ΓΟΥΜΙΝΕΝΊΤΟΙΆ. 
ΟἈΟΥῸΟΘΟΙΤῊΝΕ 0 ΕΞΟΥΟΙΆ Τ᾽ ἈΥΓΓΆΤΤΟΙΩΙ 
ΞΟΥΟΙΆΝ᾽ ΓΧΥ ΤΗΝ, ὈΚΙΧΓΊΡΣΑ ΤΟλΈλεγειν 
Ἂς ΤΟΚΡΙΘΕιολ θι ΠΡΟΟΤΟΝΆΧΟΝΤῊΉΗΝ 
ΠΕΝΠΡΟΟΧΥ ΓΟΥῸ ΤΠΆΡΑΞΚΟΧΗΝΤ ΓΧΑΥΤΗ-: 
ΕΡω ΤΗσΟΥΜΆΟΘ ΧΝΟΘΕΘΦΥΓΕΥΟΘ. 
ΚἈΓΩΕΝΆΛΧΟΓΟΝ δ ἈΜΠΕΘΧΟΩΝΆΚΆΑΘΙΕ 
ΚἈΑΟΘΙΤΙΆΓΤΕΜΟΙ:- ΣΕΔΟΤΌΟΛΥ ΓΟΝΓΕ 
ΤΌΒΑΤΙ ΤΙΜΆΣ (ΟΡΓΟΙΟΚΆΙΆΤΤΕ 
ΜΟΥ Ξουρανου ΔἈΗΜΗΟΘΕΜΝΧΡΟΝΟΥ Ὸ 


9710 ωῦσ. 19, 41 --- 90,9. 


» αὶ εὔν: ὗν ἢ τῶ εκ. αν ἂ' 


ΠΚΑΝΟΥΌ: ἈΓΆΤΙΗΤΌΝΙΟΩΝ 
ΠΚΕΝ ΤΌΚΆΙΡΩ “ΓΟΥΓΟΝΕΝΤΡΑᾺ 
ἈΠΕΟΤΕΙΆΕΝΠΡΟΟ ΤΙΗΘΟΝ ΤΑΙ: 
[ΤἸΟΥΟΓΕΩΡΓΟΥῸ λον Τεολελυύτο, 


ΔἈΟΥΧΟΜΝΙΝΆΔΛΙΠΟ δ 

ΤΟΥΚΑΡΠΟΥ ΓΟῪ 

»Παλωνοολο 

ΟΟΥΟΙΝΜΆΎΥ ΓΟ): 
(λιλεγεωργοιλει 

ΡΆΝ᾽ ΓΒΟΛΥ ΤῸΝ ιὸ 


ΟΙΓΕΩΡΓΟΙΔΙΘλΟ 
ΓΙΖΟΝ ΤΟΠΡΟΟΘΘ 
ἈΥΓΟΥΟΛΧΕΓΟΝΤΕΟ 
ΟΥ̓ΤΓΤΟΟΘΕΟΤΊΙΝΟ 
ΙΚΛΧΗΡΟΝΟΜΌΟΟΆ.. 
ΠΟΙΓΤΓΕΙΝΟΜΕΝ 


ΕΞΆΤΙΕΟΎΓΘΙΆΧΑΝ ΧΥΓΓΟΝΙΝΆΗΜΑΣ 
ΚΕΝΟΝ: ΓΕΝΗ ΤΙ ΆΙΗΚΧΗΡΟ 
ἈΟΠΡΟΟΕΘΕΤῸ ΝΟΜΙΆᾺ-: 
ἈΥΓΓΟΙΟΙΠΕΜΎΥ͂ΑΙ Ιζ αἱεκκαλόντες 
ΕἼ ΓΕΡΟΝ ΟΥ̓ ΧΟΝ- 1 ΧΥΓΓΟΝΕΣΟΧΠΕ 
ΟΙΆΕΚΆΚΕΙΝΟΝ ΚΤΕΙΝΆΝ: 


ΔΘΙΡΑΝΓΕΟΙΚΆΙΆ. 
“ΤΙΜΧΆΟΧΝΤΕΟΘΥ 
ἈΠΕΟσΤΕειΆΆΝΚΕεΝΟ- 
ἈΜΠΡΟΟΘΕΘΕΤΟ Ἶ 
ΠΕΜΥΔΛΥΓΡΙΤῸΝ 
ΟΙΛΕΚΑΥ ΓΟΥ ΤῸΝ 
ΤΡΑΥΜΑΆΤΙΟΆΝΤΕΟ 


ΙΟΥΝΠΠΟΙΗΟΘΙΆΥ 
“ΓΟΙΟΟΚΟΤΟΥΆΜ 
ΠΕΧΦΟΝΟΟ- ΘΆΘΥ 
ΟΕΤΆἈΒΚΙΆΠΟΣΧΕ 
ΟΘΙ ΓΟΥΟΓΕΩΡΓΟΥῸ 
ΤΟΥ ΓΟγοκλλ 
σα ΤΟΝ ΜΠθλ 


ΕσεκΆλον: ΝΜΆΆΆΛΟΙΟσ: 
ἸΠΕΝ Δ ΕΟΚΟΤΟΥ " ΔΑ ΚΟΥΟΛΧΝΤΈΟΘΛΘΕΙ 

ἈΝΙΠΕΧΟΩΝΟΟΤῚ ᾿ἸΆΝΜΗΓΘΝΟΙΤῸ- 

ΠΟΙΗΘ πο ὦ λεεμελαύλολυ 


ΤΟΝΥΝΜΟΥΓΟΝ ΤΌΙΟΘΙΠΕΝ - ΤΟΥ 


3290 ὔ. 20, 9 --ο τ. 


ΟΙΥΙΟΙ ΤΟΥ ΆΙΩ ΧΥΓΓΩΖΩῸΟΙΝ 


ΝΟΟ ΤΟΥ ΤΟΥΓΆ. σκτλλα ΙΟΚΡΙΘΕΝΓΕΟ 
ΜΟΥΌΟΙΝΙΚΆΙΕΚΓΑ. ἈΘΤΙΝΕΟΤΩΝΟΆ(ΔΊ 
ΝΜΙΟΚΟΝΊΓΑΜ ΟΙΔΕ ἈΟΥΚΔΑΙΦΟΝΘΙΠΆΝ 
Ι«ΑΓᾺΆΞΙΟΘΕΝΤΕΟ δ Δ ΧΟΙΚΑΧΘΙΚΆΆΧΩΟΘΟΙΟΙ 
ΤΓΟΥΆΧΙΦΩΝΟΟδιΚΘι ΕΙΤΤΆΟΘ - ΟΥ̓ ΚΕΤῚ ΔΕ) 
ΜΟΥ ΓΎΧΕΙΝΚΑΙ ΕΤΟΧΜΩΟΩΝΕΠΕΙΡΩ)] 
ΤΗΟΧΝΑΆΟΓΆΘΕΟΩΟ ΓΑΝΧΥΓΓΟΝΟΎΔΟΕΝΙ 
“ΓΗΘΘΚΝΕΚΡΩΝ.: σκτετεν επροολγ 
ΟΥ̓ΤΕΓΆΜΟΥΌΙΝ ιυ ΓΟΥΟΠΟΩΟΆΕΘΓΟΥ 
ΟΥ̓ΤΕΓΆΜΙΖΟΝΤΆΙ ΟἸΙΜ ΓΟΝΧΝΥΝΆΆΛ. 
ΟΥ̓ΤΕΓΆΡΆΤΙΟΘΑ. ΕΙΝᾺΜ ΙΚΔΟΛΧΓΟΟ 
ΜΕΙΝΕΤΙ ΔΥΝΆΝΊ ΑΙ ΓᾺΡΑΧΟΛΆΧΕΓΕΙΕΝΕΜ) 
ἸΟΆΓΓΕ ἈΟΙΓΆΡΕΙΟΓ, κλωψλλμῳών:: ΘΙΠΠΕΝ] 
ΙΚΑΔΟΥΊΟΙΕΙΟΙΝ ΤΟΥ ιϑ ΟΚΟΤΟΩΚΟΟΜΙΟΥΚΙΆ]Ί 
ΘΥΓΗΟΆΧΝΆΟ ΓΆΟΘΕ ΘΟΥΘΙΚΛΘΞΙΩΟΝΝΊ 
ΦΟΥΪΙΟΙΟΝΊΤΕΟ: ΕΦΘΟΆΧΝΘΩΤΟΥῸ 

9 ΓΙᾺ ΘΕΓΘΙΡΟΝΊΓΆΙ᾽ ΕΧΘΡΟΥΟΟΟΥΎΤΙΟ 
οΙΝεκροιζομου ΤΤΟΔΙΟΝΜΤΌΝΝΙΤΟ 
ΟΗΟΘΘΝΙΗΝΥΌΕΝ 20 ΟΝ ΟΟΥ -ΑΆΧΟΥΝ 
ΕἸΤ1᾿' ΤΉΟΘΚΑΓΓΟΥΩΘΟ ΧΥΓΟΝΚΝΚΆΛΘΙ 
ἈΕΓΕΙΚΝ ΤΟΝΘΝ ΚΑΟΤΙΩΟΥΟΛΎ ΓΟ[Υ] 
ἈΒΡΆΧΜ' ΕΟΤῚΝ- 
ΚΟ ΤΟΝΘΙΝΜΙΟΆΛΟς ΟΚΊΞΔΚΟΥΟΝ ΤΌΘΔ ΕΠ 
ΙΞ«Φ-αα ΓΟΝΘΝΙΆΚΟΩΕ᾽ Ὁ ᾿ς ΤΟΟΤΟΥ ἈἈΧΟΥΈΕΙΠΠ 
ΘΟΛΘΟΥΚΕΟΤῚΝ ΠΡΟΟΛΥΓΓΟΥῸ :ΠΡΟΙΟ]. 
νεκρωνλλλλΖω ΕΧΕΤΘΛΧΠΟΤῸΟΝ 
ΤΟΝ -ἸΤΑΝΤΈΟΓΑΡ ΟΓΡΑΜΜΑΆΑΤΕΘΟΩΟΝΤῸΣ 


ΘΘΧΟΝΤΟΝΠΕΡΙΠ 


.1τ(. 90. 81-- 46. 


ΠᾺΓΓΕΙΝΕΝΟΤΌΛΑΔΙΟ: 
κυφιλουνωνα 
[ΟὈἸΠΆΟΜΙΟΥΌΘΝΊΎΆΙΟ 
[Ἀ]ΓΟΡΑΙΟΚΆΑΠΠΡΩ ΓΟ 
ΚΆΘΕΔΆΡΙΆΘΕΝ 
[ΤΙΆΙΟΟῚ ΝΆΓΩΓΆΙΟ 
ΚἈΑΠΡῶ ΓΟινΆΙΟΙ 
ΧΟΕΝ, ΓΟΙΟΛΕΙΊΝΟΙΟ 
[ΟἹ ΓΕΟΘΙΟΥΌΙΝ 
[ΓΙΧΟΟΙΚΙΆΟ ΟΝΙΧΗ 
ΙΝ κα ροφᾶσει 
ΝΊΆΚΡΑΙ ΡΟσΘΥ ΧΟ 
ΓΓΙΆΙΟΥ ΓΟΙΆΗΝῸΝ 
ΓΓΊΆΗ ΤΕΡΙΟΘΟ ΤΈΡΟΝΙ 
ΚΡΙΜΆ-: 


ΓᾺς Ννλελεγλολεῖλε 


282 


[ΤΟΥ ΚΑ ἈΧΧΟΝΊΆς 
ΓΠΠἸΔΡΑΛΥ ΓΌΝΕΙΟ 
[ΤἸΟΓΑ ΖοΦυλΆκιοΝ 
ΤΙΧΟΥΟΙΟΥῸ ἸΔΕΝ 
ΔΕ᾿ΓΙΝΆΧΗΡΆΝΙΤΕ 
ΝΜΙΧΡΑΝΕΆΧΟΥΟΚΧΣ 
ΕΙΝΕΙΆΧΘΕΙΠ ΓΆΛΥῸ 
ΝΆΘΕΙΤΤΕΝ - ἈΧΗΘῶς 
ἈΕΓΟΩΟΥΜΙΝ.: ΟΤΊΗ 
ΧΗΡΆΛΥ ΓΗΗΠ ΤῸ 
ΧΗΤΙ ἈΕΙΩΙΤΆΝ ΤῸ 
ΕΚΆΧΕΝ -ἈΠΆΝΤΈΕΟ 
ΓΧΆΡΟΥ ΤΟΙΘΚ ΓΟΥ 


{0 Ὸ. 90, 40 -νϑι. 8. 


ΠΕΡΙΟΟΘΥΌΝΊ ΟΟ 

ἈΥ ΓΟΙΟΒΕΚΆΆΧΟΝΕΙΟ 
ΤΆΛΩΡΑ ΓΟΥΘΥ - ΑΥ 
“ΓΗΛΕΘΙ ΓΟΥΎΟ ΓΕ 
ΡΗΜΆ Τ ΟΟΛΧΎΓΓΗΟ 
"ἈΝΤ ἈΓΓΩΝΕΙΟΝΟΝ 
ΕΙΧΕΝΘΕΆΛΕΝ: 


ἘΚΤΗΪΚἈΙΓΤΙΝΟΩΜΝΆΕΓΟΜΙ 


το 


1. 


ΓΩΝΤΠΠΕΡΙ ΓΟΥΊΕΡΟΥ 
Ο ΓΙΆΙΘΟΙΟκΚΆΧΟΙΟ 
ΚΑΙΆΝΆΘΗΜΝΊΧΟΙΝ 
ΝΚΕΚΟΟΜΗΓΆΙΕΙΠΕΙ 
ἋΧΥ ΓΆΧΘεΕΩρβΕεΓΓΕ 
ΕἈΧΕΥΘΟΜΝΓΓΆΙΗΝΙΕ 
ΡΧΙΕΝΆΑΙΟΟΥ ΊΚΆ.ΡΕ 
ΘΗΘΕΤΆΙΝΙΘΟΟ 
ΕΙΠΘΩΟΟΟῪ, 
ΚἈΓΓἈΧῪ ΘΗΟΘΕΊΤΑΙ 


ποτε ς Ἂ 
σλϑΕσπηρω ΓησλνΝλ 


20 


ΧΥΓΓΟΝΆΕΓΟΝΊ ΕΟ 
ΔΑ ΧΟΚΆΑΆΕΙΤΟΤΕ 
ΟΥ̓ΝΤΤἈΥΓΙ ἌΕΘΟ ΓᾺῚ 
ΙΞ(Ιλυ ΓΙ ΓΟΩΘΉΜΕΙΟΝ 
ΟΥΓΆΑΝΜΕΆΛΧΛΗΤ ἌΛ᾿ 
ΓΆἈΓΙΝΕΟΘΑΙ: 


( λΈεητεν ΒΆΕΘΙΠΠΙΕ 


ΓΕΟΜΗΙΠΤΆΔΛΙΝΗΘΗ 
Ε.ΤΟΛΧΆΟΙΓΑᾺΡ 


οοΟΥ ΙΝ ΘΟ! 
ἈΚΟΝΩΝ -ὙΜΕΙΟ 
ἈΘΘΟΤΈΘΙΔΙΧΜΕ 
ΝΙΕΝΗΙΚΟΤΈΟΝΊΕ 
ΤΕΜΟΥΈΕΝ΄ΊΓΟΙΟΙΠΕΙ 
ΡΧΟΜοιΟΜοΟΥ: 
ἈΓΩΛΔΙΆΓΓΙΘΕΝΊΙΆΙ 
ὙΜινιαθώολιεθε 
ΤΟΜΟΙΟΙΠΉΗΡΜΟΥ 
ΚἈΧΟΙΧΕΙΆΝΌ ΝΧΘ 
ΟΘΙΗ ΓΕΙΝΚΆΠ ΠΝΗ 
ΤΕΘΙ ΓΗ ΓΡΆΠΙΕ 
ΖΗΟΝΙΟΥΕΝΤΉΒΑ. 
ΟἸΧΕΙΆΜΟΥ.: 


ς ΧΙΚΑΘΗΘΕΟΘΕ 


283 


ΕΥΠΘΡΟΝΟΩΝΚΡΙ 
ΝΟΝ ΕΟ ΓΆΘΟΛΩ 


Ἀελα δυλλογου 


ΙΧ ΕἸΠΕΈΝΆΘΟ 
ΚΟΟΙΜΟΩΝΟΙΝΊΑΟΣ 
'ΔΟΥΘΟΆΧ ΓΆΝΆΟΘ 
ΕΞΣΗΤΗΟΧ ΤΟΥΜΆΟΘ 
“ΓοΥοινιλ ολις 
“ΓΟΝΟΙΤῸΝ ΕΓ 
ἈΞΕΔΛΘΗΘΗΝΠΕ 
ΡΙΟΟΥΪΝΆΜΗΕΚ 
ἈΕΙΤΤΗΗΤΠΟΤῚΟ 
ΟΟΥὙ - ΚἈΑΙΟΥΊΤΟΤῈ 


ΘΠ Ο ΓΡΕΥΧΟΟ ΤῊ 
ΡβΙΟΟΝ ΓΟΥΟΆλεκ 
«Φογοοογ.- 
σοες δλεθιπενλτω 

ἢ ΚΕ - ΜΕ ΓΆΘΟΥΕΓΟΙ 
ΝΙΟΘΕΙΜΙΝΆΙΕΙΟ 
«ὙΧΆΑΚΗΝΝΆΜΙΕΙΟ 
ΘΆΑΝΆ ΓΓΟΝΙΠΟΡΕΥ 
Ε0Θ6Ὲ: ΟἌΕΘΙΠΕΝΝ 

. ΖἈΑΕΓΩΘΟΙΙΕΡΕ 
οΥ̓Φωνηοσβξιοθη 
ΜΙΕΡΟΝΆΛΧΕΚΤΎΩΡ 
ΓΙΡΙΝ ΓΡΕΙΟΆΤΙᾺΡ 
ΝΗΘΗΜΘΕΘΙΆΘΜΑΆΙ: 

οσοξ [ΑἸ ΠΕ Ύ ΓΟΙῸ 
ΟἾΕΑΠΕστειλλὺ 
ΝΜΊΧΟΧ ΓερκΆλλὰν 
ΤΙΟΥ ΚΑ ΠΗΡΆΟΚΑΙ 
ὙΠΟΔΗΜΑ ΓΩΟΝΜΗ 

υ0 ΤΙΝΟΟΥΟ ΓΕΡΗΟΧ ΤΕ: 

᾿ΟΙΔΕΘΙΠΟΝΟΥΘΕΝΟΟσ: 

"ΠΙΕΝΟΥΝΆΎΥΤΌΙΟ 
ἈΧΆΧΑΜΝΜΥΝΟΕΧΩΝ 
ΚἈΑΛΧΛΧΆΑΝΤΊΟΝΆΡΑΆ 

᾿ ΤΟ ΟΜοιωοκΑαι 
ΠΗΡᾺΝ -ΚΆΙΟΜΗΕ 
ΧΩΟΝΠΟΩΟΧΗΘΆ ΤΩ 
“ΤΟΙΜΆΑΤΊΙΟΝΆΎΥ ΤΟΥ 


11(ὐ, 22, 21 - 80. 


ΚἈΑΙΆΓΟΡΆΟΛΙΓΩΟΜΆ 
ΧΑΡΆΝ ἈΕΓΩΓᾺΡ 
ὙΜΙΝΟΤΓΙΓΟΥ ΤΟ ΓΟ 
ΓΕΓΡΆΜΜΕΝΟΝΆΘΙ 
“ΤΕἈΧΛΕΟΘΗΜΝΆΙΕΝΕ 
ΜΟΙΓΟΚΆΑΙΜΕΤΆΣΧΝΟ 
ΝΜΩΟΝΕΆΧΟΓΊΟΘΗ 
ΚΑΙΓΆΡΤΌΠΕΡΙΕ 
ΜΟΥ ΤΕΈΛΟΟΕΧΘΕΙ: 
ΟΟΗ(λιλεθτιλνκδιλοὺ 
ΜΆΧΑΙΡΑΙΩΛ ΘΑ. : 
ἈΕΘΙΠΕΝΑΧΎΤΌῸΌΙΟ 
ΠΙΝΆΝΟΝΕΟΤΊΉΝ: 

Γοδ λιετελ ΘΝ ΠΟ 
ΡΕΥΕΤΟΚΆ ΓΑ Ὸ 
ΕΘΟΘΕΙΟ ΓΌΟΡΟΟ 
ΩΜΕΆΧΆΙΩΝ ΗΟ 
ΧοΥθηολν δ λὺ, 
“ΤΟΩΚΔΙΟΙΝΙΆΘΗ 

 ΤΆΙΆΥΓΤΟΥ: 

ΟΤ | ΕΝΟΜΕΝΟΟΔῈΕΘ 
ΤΙ ΤΟΥ ΓΟΤΠΙΟΎΥΕΙ 
ΠΕΝΆΥ ΤΓΟΙΟ ΠΡΟΟ 
ΕὙΧΕΟΘΕΜΉΗΘΙ 
ΓΕΆΘΘΙΝΕΙΟΙΤΠΕΙ 
ῬΆΟΜΟΝ: 

ΟΙΤΆΪΝ ΔΙΆ. ΤΟΟΘΆΠΕΟΤΙΙΆ. 
ΟΘΗΧΠΑΥ ΤῸΝ 


- -- τ πον πος τὦᾧὸὃἢἣὺὕὐὔὮἝ -- 


Οοσεαιλιθουκολη: 
οἸπεκ λιϑει ΓΆΓΟΝΆ ΓᾺ 
ΠΡΟΟΗΥΧΘΕΘΤΌΟλεγω,. 
ΤΤΕΡΕΙΚΟΥ ἈΘΗΠΤΆΡΕ 

ὃ ΜΕΓΙΚΘΙΝ ΓΟ ΤῸ 
ΤΟΙΤΟ ΤΗΡΙΟΝΆΤΙΕ 
ΜΟΥ “ΠΆΧΗΝΜΗΤῸ 
ΘΕλΗΜΆΜΟΥ “Ἀλλ Ὰ 
“ΤΓΟΟΟΝΓΙΝΕΟΘΩ): 

ι0 (ἰλφϑηλελυτωλγ 
ΓΕΧΟΟΛΧΛΙΠΟΤΟΥΟῪΥ 
ΡἈΝΟΥΘΝΙΟΧΥ Ὁ 
ἈΥΤῸΝ ΚΆΊΓΕΝΟ 
ΜΕΜΝΟΟΘΘΝΆΓΟΩΝΜΝΙ 

ιῷ ἈΕΚΤΤΈΝΘΟΤΈΡΟ, 
ΠΡΟΟΗΥΧΘΊΤΟ: 
ΕΓΕΝΕΤΌΜΔΟΕΟΙ. 
ἈΡΟΟΛΧΛΥ ΓΟ) ςΟ 
ΘΙΘΡΟΜΒΟΙΆΙΝΊΑ 

υ “ΤῸΟΙΚΑ ΓΆΚΆΙΝΟ 
“ΤΕΈΓΕΙΠΠΓΗΟΓΗΟΘΟ: 

ΠΧ] Κ ΧΙΧΝΧΟΤΆΟΘΛΧΙΤΟ 
“ΓΗΟΠΡΟΟΘΥΎΧΗΟΘ 
ΘΕἈΘΩΝΠΡΟσ ΤΟΥ 

υὉ ΜΆΘΗ ΓΆΘΘΥΡΕΝ 
ΧΥΓΓΟΥΟΚΟΙΜΩ 
ΜΕΝΟΥῸΘΛΆΙΤΟΤΗΟΣ 
ἈΥΎΤΙΗΘ ΚΆΊΘΙΠΤΕΝ 


984 ὺῪ0. 939. 836--- 46. 


98ὅ 


ΓΕΙΝΤΌΙΟΟΡΕΟΓ, 
πεολτεεϑημλο 
Κλαὺ ΤΟΙΟΚΟΥΝΟΙΟ 
κἈΑλυγ λΓθημΆο 
ΟΤΊΕΙΕΝ ΤΩΟΥΓΡΟΩ 
ΞΥΧΟ ΤΥ ΓΆΠΟΙΟΥ 
ΟΙΝ ΕΝ ΤΞΗρΡω 
“ΓΙΓΕΝΗΤἍΆΙ: 


ΓΖ ΕἸΠΓΟΚ ΓΟ ΕΙΚΆΙΕ 


ΓΕΡΟΙΔΛΥΟΙΚΆΚΟΥΡ 
ΓΟΙΟΥΝΆΥΓΤΓΟΩΆΧΝΑΙ 
ΕΘΗΝΑΙ: 


ὙΤΗ [ἱΚΑΙΟΤἜΗΧΘΟΝΙΕ 


. ΠΙΓΓΟΝΤΌΠΟΝ ΓΟ 
ΚἈΧΛΟΥΜΕΝΟΝΙΦΆ. 
ΝΙΟΝΕΚΕΘΙΘΟΤΤΆΥ 
ΡΩΟΆΝΑΥΓΓΟΝ:: 


ΤΙΘ ᾿-ὺυτουοκακοὺΡ 


ΓΟΥΌ ΟΝΜΕΝΕΙς 
ἌΘΕΟΝ ΟΝ ας. 
ΕΥ̓ΩΝΎΜΩΝ: 


ΤΙΝ () λεκεαλεγενι ᾿ 


ΠπΕΡΑΦΘολύ Γοιο 
ΟΥ̓ΓΆΡΟΙΔΆΟΙΝ ΤΊ 
ΤΠΟΙΟΥΌΙΝ: 


ΤΚΆ ΝΑ κΜερβιζομενοι 
ἈΕΤΑΙΜΑ ΤΙΆΧΑΧΥΤΟΥ 


ΘΚΆΧΟΝΝΚΆΗΡΟΝ 


Ις ἰοΟτηκειολλὰ 


ΟΟΘΕΩΡΩΝ: 


ἀπ πι ἊἋἝ 
ΤἈΕΓ ΣΕΜΥΚΊΤΗΡΙΖΟΝ 


ἈΘΙΚΑΙΟΙΆΡΧΟΝΤΈολερσ, 
χκλλογοεοῶςεν ᾿ς 
ΟΘΧ ΤΩΘΆΥ ΓῸΝ 

ΕἸΟΥ ΤΟΟΕΟΤΊΝΟ 

ΧΟ ΓΟΥΘΎΈκλΕ 

ΚΤΌΟ: 


1ο ἘΚΡΕΣΝελιΖονιλ ελῪ 


1Ὁ 


ΤΩΚΆΙΟΙΟΤΡΑ. ΓῚ 
Ὁ ΆΙΠΡΟΟΕΡΧΟ 
ΜΕΝΟΙΚΆΙΟΞΣΟΟ 

ΡΟ ΦΈΡΟΝ ΕΟ 

λΥ ΓΩΚΑΙΧΕΓΟΝΤΈῈΕΘ 
ΕἸΟΥειοκλ ΙἈ ΕὙῸ 
των ογλλιώνοω 
ΟΟΝΟΕΧΎΓΟΝ: 


ΤΈΧΠ ΜΑΘΚΑΆΙΕΠΙΓΡΆ 


20 


«ῬΗΕΓΗΓΕΓΡΆΜΜΕ 
ΝΗΘΙΤΑΥ ΤΩΓΡΆΜ 
ΜἈΑΟΘΙΝΕΆΧΗΜΝΙΗΚΟΙΟ 
-λιρωμᾷλῆκοια 
Κλυξκρλίκοισ: 

ΟΥὙ ΤΟΟΘΟΊΤΊΙΝΟΚΆ 
σα στωνιοΥ 
ἈΔΌΟΟΝ: 


ΤἊΚΕΓΠΟΔΛ ΟΊ ΌΝΚΡΕΝΙΆ 


06. 28, 80 ΩΝ 89, 


ἜΝ μα τ ΥΚα Δ. ΝΣ στον ἘΡ Στ Δι ξεν - 
ἴσας ἜΦΑΞ. Ἡ ἘΝ ον ΠΕ 2: ἘαΡι α ΛΈΡΟ ΕΝ συν τ δεν τῆν Β 


ΟΘΕΝΤῸὩΏὭΝΚΆΑΝΟΥΡ 
ΓΩΟΝΘΚΆΆΧΟΦΗ 
ΜειλΥ ΓΟΝΆΈγΓΩΣ 
ΕἸΟΥΕΙΟΧΟΘΦΟΟ, 


(ΟλΛΥ ΟΜΙΝΑΙΗΜΆΟς:' 


ΤἈΚΞΆη ΟΙΚΡΙΘΘΙΌλ ΕΟ 
ΕἸἼΤΤΕΡΟΟΘΕΘΙΕΤΊΝΊΆ. 
λΧΥ ΓΟΛΧΕΓΩΝ ΟΥ̓ 
ἈΕΦΟΚΗΟ ΤῸΝ 
ΘΝΟΤΊΟΝ ΓΟΆΛΧΎΥ 
ΤῸΚΡΙΜΑ ΤΊΕΙ 
ΚΑΙΗΜΕΙΟΝΊΕΝΔΙ 
ΚΑΙ σ : ἈΞΙΆΓΆΡΩ 
ΕΠΡΑΞἈΑΝΊΕΝΆΤΙΟ 
ἈΧΜΕΆΜΝΟΜΕΝ: 
ΟΥ̓ΤΟΟΔΛΕΘΟΥΔΕΝ 
ΑΓ ΓΟΓΙΟΝΕΠΡΆΞΕ, 

ΚΑΙ ΧἜΓΕΝ ΤΟΙ, 
ΚΕΜΜΗΟΘΘΗΓΙΝΊΟΥ 


᾿ΕΝΤΗΚΛΑΛΟΙΆΧΘΙΆΟΘΟΝ᾽ 


᾿ΦΑΙΕΙΙΕΜΆΝ ΤΟ 
Ὁ ἈΜΗΝΆΕΓΩΟΟΙ 
ΓΦΟΗΜΕΡΟΝΜΕΤῈ 
ΜΟΥΕΈΟΜΗΕΝΤΩΜΙΑ 
ΡΆλιςοω: 

ΤΊΚΖΙ ΝΕ ςσΘΙΩΡΆΘ 
ΙΚ ΓΗ -ΚΚΑΙΟΚΟΤῸΟ 
ΕΓΕΝΕΤΌΕΦολΗ. 


980 


ΤΗῊΗΝΓΗΝεώςβΑς. 
ΕΝΆΤΉΗΉΟΘ ΚΆΙΕΟΙΚΚΟ 
“ΤΙἊἜΟΘΗΟΘΗΛΙΟΟ: 
ΤΚΗΪΚ ἈΙΕΟΧΙΟΘΗ ΤΌΚΙΆ] 
ὃ ΤἈΙΕΤ ἈΟΜΑ ΤΟΥ ΝΙΆᾺ] 
᾿ΟΥ̓́ΜΘΟΟΝ: 
τκοϊκακβωνηοχλοφιω) 
ΜΗΜΕΓΆΔΛΗΟΙΟΘΙ 
᾿ἸΤΕΝ]ΤΕΡΕΙΟΧΕΙΡΆΙ 
ι0 ΟΟΥ̓ΙΤΑΡΑΆ ΤΙΘΕΜΆΜ] 
ἋΓΟΠΝΜΆΜΟΥ ΑΓ ΟΥ 
ΤᾺ ὙῬΆΕΘΙΠΓΟΩΟΝΕΞΕΓΠΙΝΕΙ[Ὺ] 
ΟΕΝ ΔΝ ΕΟ 
ΙΑ ΓΟΝ ΓΆΡΧΟΟ 
Ιδ ““ ΟΓΕΝΟΜΕΝΟΝΟΘΧΟ 
ΣΧΟΕΝ ΓΟΝΘΝΆΕΘΓᾳΟΩΠ 
ΟΝΤ ῸὩΓΟΚΧΝΟΟΟΙ[Υ] 
“ΓΟΟΔΙΗΚΆΙΟΟΗΝ:: 
ὙΧΧΙΝ ΑΙ ΙἈΜΓΓΕΟΟΙΟΥΝ 
0 ΠἈᾺἈΡΆΓΕΝΟΜΕΝΟΙΟ 
ΧἈΑΟΙΕΙΤΙ ΤΉΝΘΕΩυ 
ΡΙΆΝ ΓΑΥΓΓΉΝΘΕΩ 
ΡΟΥΝΤ ΕΟ ΤΓἌΓΕΝΟΩ 
ΜΕΝΑ ΤΡΤΥΤΓΙΓΓΟΝΊΈΕΙΟΙ) 
2ῇ ΕΑΛΥΤΓΩΟΝΓΓΑΟ ΓΉΘΗ 
ὙΤΙΕΟΤΡΕΦΟοΝ:: 
ΟἸΤΗΚΕΙΟΆΧΝΑΕΙΤΆΓ[ΝΜΊ 
“ΓΕΟΟΙΓΝΩΟΘΤῸΙ 


06. 25,89 -- 40. 


᾿ἸΠΟΧΛΥ ΓΙΜΟΥΉΔΛΙ 


γεντουοπολλς 
“ΤΟΥΤΥΚΆΙΕΞΕΜΆΑ. 
ΕΝ ΤἌΙΟΘΡΙΣΙΝ 
ἈΥΓΓΗΟΤΟΥΌΟΠΟ 
ἈΛΧΟΛΧΎΥΓΟΥ ἩΛΕ6ΟΙ 
ΚΙΆΧΕΠΧΗΡΦΘΗ 
ΕἸ(ΤΉΗΓΘΟΟΜΗΟΤΟΥ 


ΔΝ 


Δ εεγειουνειοτασ 


ΜΆΘΗΤΩΜΝΧΎΥ ΓΟΥ 
ΙΟΥΔΆΘΟΙΜΩΝΟΟΘ 
ΙΟΚΑφῬΙΩ ΤΉΟοΟμΜΘᾺ 
ἈΟΝΧΎΥ ΤΟΝΠΧΡΑΆ 


Ι᾿ΜἈΧΕΙΟΤΉΝΗΜΕ 
ΡἈΝΜΤΟΥΕΝΎΆΦΙΆ 
“ΜΟΥΜΟΥ ΤΉΡΗΟΘΗ 
ΧΥ ΤῸ --ΓΟΥΘΟΠΤῺ 
ΧΟΥΟΓΆΡΙΓΆΑΝ ΤΟ ΓΕ 
ΕΧΕΤΕΜΕΘΕλΥ ΤῸ 
ΕΜΕΔΘΟΥΤΙΆΝ ΤῸ 


τ ΙΕΈΕΧΕΤῈΕ: 


ε'Θ (ξ:γνωογνοόχλος 


10 


ΔΧΟΝΆᾺΥΧΓΙΓΓΟΥῪ νυ 


ΓΟΤΓΟΜΥΡΟΝΟΥ͂ΚΕ 
ΠΡΆΘΗΤΡΙΆΚΟΟΙ 
ΟΝΑΗΜΝΆΡΙΩΟΝΚΑΙ 
ΕἈΟΘΗΠ ΤὥΧΟΙΟ: 
ΕΠΤΕΝ ΘΕ ΤΟΥ ΤΓΟΟῚ΄ 
ΧΟΤΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝΙΤΤῸῺ) 


90 


ΧΟΝΕΜΟΘΟΆΕΝΑΎΥ ΓᾺ) 


ἈΔΟΧΟΤΙΗΙΚἈΕΙΓΡΓΗΚ 
ΗΝ ΚΑ ΓΟΩΓἈΦΛΟΓΦΟΟ 
ΙΞΟΜΟΝΕΧΟΩΣΝΜΜ ΕΛ. 


ΠΤΟΧΥΘΕΚΤΩΝΙΟΥ 
ἈΔΟΩΝΟΤΊΕΚΕΙΕ 

ΟΤΙΝΙΚΙΗΧΘΟΝΟΥ 
ΟΝ ΤΟΝΙΝΜΟΝΟΝ 


»Ὡ»ὩἙἙλλ ΝΑΙ ΓΟΝΆΔΛΟΖΑ. 


ΡΟΝΙΔΩΘΘΙΝΟΝΗ 
Γειρενεκνεικρῳῷ 
ΘΚΟΥΧΕΥΟΆΧΝΤΌΛΔΛΕ 
ΟΙΆΡΧΙΕρειοιΝΑ 
ΚἈΑΥΓΓΟΝΆΆΧΖΆΡΟΝ 
ἈΠΠΟΙΚΤΕΙΝΩΟΙΝ: 
ΟἹ ΟἈΧἈΟΙΔΧΥ ΤΟ 
ὙΠΕΓΟΝ ΤΩΝΙΟΥ 
ἈΛΙΩΟΝΚΆΑΙΕΠΙΟΤ ΕΥ 
ΟΝΕΙΟ ΓΟΝΙ͂Ν: 


Ὁ Ρ ' ΗΕ λυΥριονοχᾶοςο 


ΒΕΑΑΛΧΟΜΕΙΝΔΑΔΟΘΑΛΆΧΟΊΛ. 


ΖΕΝ ΘΙΠΕΝΟΥ 


()κ-: ἈΚΡΕΟΧΎΓΗΝ 


281 


10} 18,3 -- 12. 


ΙΠΤΟΛΧΥΘΟΕΆΘΩΝ 
ΕΙΟΤΗΝΘΟΡΤῊΝ 
ἈΚΟΥΘΟΆΝΤΕΟΟΊΤῚΙ 


ΕΡΧΕΤΆΝΘΕΙΟΙ 
βροοολυμιλθλὰ 
ΚΟΜ ΓΑΚΧΙΆ ΤΩΝ 
φΦοινικῶνι ἸΦΕΙΞΕΣ 
ΗἈΘΟΝΕΙΟΎΤΙΆΝ 
“ΓΗΟΙΝΑΥ ΤΌΏΝΑΙ 
ΕἸΡΑΥΓΆΖΟΝΆΕ 
ΓΟΜΝΜ ΓΕΓΩΘΆΝΝΑΆ 
ΕὙΧΟΓΉΜΝΊἝΕΝΟΟ 
ΘΕΡΧΟΝΊΕΝΟΟΕΝ 
ΟΝΟΝΊΑ ΓΙΝῪ “ΚΑΙ 


- ΟΑΧΟΧΘΥΟΤΓΟΥΊΟΧ: 
(:-γρωνιλθοιςονὰ 


ΡΙΟΜΙΕΚΆΘΙΟΕΝΕ 
ΠΆΝΤ ΓΟ: ΚΆΘῶΘα 
ΟΤΙΝΜΓΕΓΡΆΝΙΝΊΙΕ 
ΝΌΟΝ ΜΗΦῬΟκΟΥ 
ΟΥ̓Χ ΓΗΡΟΙΩΜΙ 
ἈΟΥ ὈΚΑΧΟΙΧΕΥῸ 
ΟΟΥΈΡΧΕΤΆΙΚΑ 
ΘΗΝΊΕΝΟΟΘΕΘΙΤΙΓΙΩ 
ἈΟΝΟΝΟΥ: 


.] χγγλουγκεγνῳῷ 


ΟσΟἈΑΝΙΩΙΜΆΘΗΓΤΡΑΙ 


ΧΥ ΤΟΥ ΓΟΠΡΩ ΤῸΝ 5: 
ἈΧΧΟ ΓΕΘ ΟΣΆΟΘΘΗ 
ΠἸΟΤΟΤΕΕΜΜΝΗΘΘΗ